T.C. NİZİP KAYMAKAMLIĞI TEKEL İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİZİP KAYMAKAMLIĞI TEKEL İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )"

Transkript

1 T.C. NİZİP KAYMAKAMLIĞI TEKEL İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) NİZİP

2 TEKEL İLKOKULU 2

3 3

4 4

5 5

6 SUNUŞ Çok hızlı gelişen, değişen teknolojilerle bilginin değişim süreci de hızla değişmiş ve başarı için sistemli ve planlı bir çalışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu hazırlanan Stratejik Plan okulumuzun çağa uyumu ve gelişimi açısından tespit edilen ve ulaşılması gereken hedeflerin yönünü doğrultusunu ve tercihlerini kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayış ile oluşturulan Stratejik Plânın, okulumuzun eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiş ve okulumuzun yıllarına ait stratejik plânı hazırlanmıştır. Bu planlama; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, Kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması gerekliliği esasına dayanarak hazırlanmıştır. Zoru hemen başarırız, imkânsızı başarmak zaman alır. Okulumuza ait bu planın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan idarecilerimize, stratejik planlama ekiplerimize teşekkür ediyor, bu plânın başarıyla uygulanması ile okulumuzun başarısının daha da artacağına inanıyor, tüm personelimize başarılar diliyorum. Mehmet GÖREN Okul Müdürü 6

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1-9 SAYFA NO 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI Amaç Kapsam Yasal Dayanak Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi Çalışma Takvimi BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 2.1. Tarihsel Gelişim-Okul Kadro Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Analiz Matrisi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı Komisyonlar İnsan Kaynakları İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitimler Okul Rehberlik Hizmetleri Teknolojik Düzey Okulun Fiziki Altyapısı Mali Kaynaklar İstatistiki Veriler Okulun Fiziki Alanları ve Kapasitesi PEST-E Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT Analizi Sorun Alanları BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 3.1 Misyon Vizyon Temel Değerler ve İlkeler Stratejik Planlama Genel Tablosu Temel Hedefler Stratejik Konular Stratejik Amaçlar-Hedefler-Performans Göstergeleri Maliyet Tablosu Kaynak Tablosu BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME İzleme, Değerlendirme ve Faaliyet Raporları

8 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı TEKEL İLKOKULU Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici : 3 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen : 38 Memur : 0 Hizmetli : 2 Öğrenci Sayısı 749 Öğretim Şekli Normal İkili KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Tel. : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Kıbrıs Mh. Fatih Sultan Mehmet Bl. No:110 Posta Kodu : İlçe : Nizip İli : Gaziantep Kurum Müdürü Mehmet GÖREN GSM Tel: Kurum Müdür Yardımcıları Sinan PEKMEZ GSM Tel: Ersin EKMEKÇİ GSM Tel:

9 ÖNSÖZ Stratejik plan, günümüz gelişim anlayışının geçmişteki anlayışlardan en belirgin farkının göstergesidir. Zira stratejik plan yaklaşımı geleceğe hazır olmayı değil, geleceği planlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bir anlamda geleceği bugünde yaşamaktır. Ancak stratejik plan tek başına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey, kurumun doğru karar alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür. Baktığımız yerden hala yıllardır gördüğümüz şeyleri görüyorsak, bakış açımızı ve yönümüzü değiştirmemişiz demektir. Bu bakımdan stratejik plan, öncelikle kurumumuza yeni bir yön ve yeni bir bakış açısı kazandıracak biçimde düşünülüp tasarlanmalıdır. Hiç şüphe yoktur ki bu yön, ülkemizin çağdaşlaşma hedeflerine uygun düşen ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma ülküsüyle örtüşen bir yön olmalıdır. Çağdaş bir ülke olabilmemiz için çağdaşlaşma savaşını öncelikle okullarda kazanmamız gerekmektedir. Bilmek zorundayız ki, okullarda kazanılmamış hiçbir savaş gerçekte hiçbir zaman kazanılmamış savaştır. Bu konuda eksiklerimizin olduğunu kabul etmeli, ancak kendimizi güçlü amaçlarla besleyerek eksiklerimizin ve zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanmalı fakat bunun uzun süren bir yolculuk olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dünyayı yöneten lider ülkelerden biri olacağını öngörüyoruz. Bu öngörüye dayanarak okulumuzun yılları arasında kaydedeceği aşama ile bir dünya okulu olacağına kuvvetle inanıyoruz. Bu stratejik plan, bu inancımızı gerçekleştirmek üzere düşünülmüş ve bizi hedefimize götürecek biçimde tasarlanmıştır. Bundan sonra başarılı olmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 9

10 1.BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ Yasal Çerçeve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesi, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010/14 sayılı genelge, Millî Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı gibi okul/kurumlarda stratejik planlama sürecini zorunlu hale getiren yasal düzenlemeler bu başlık altında yazılmalıdır. Stratejik Planlama Çalışmaları Stratejik planlama çalışmalarımız; okul müdürümüz tarafından imzalanan ve okulun tüm personellerine duyurulan genel bir yazıyla başlattığını duyurmuş ve Okulumuz Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuştur. Okulumuzun Stratejik Planlama süreci, okulun stratejik karar süreçlerine geniş katılımın kurumsallaşmasını amaçlamıştır. Bu amaca uygun olarak geliştirilen tasarım, değişen çevre koşullarını göz önüne alan; Eğitim-öğretim kadrolarının doğrudan katılımıyla okulun amaç/hedeflerini, faaliyet önceliklerini ve stratejilerini belirleyen; politika ve kaynak kullanım kararlarını hedef ve stratejilerle yönlendiren bir disiplin getirmiştir. Müşteri, paydaş ve işbirliği geliştiren ve geliştirecek kişi, kurum ve kuruluşlar ile çalışma alanlarına yönelik verilerin toplanması Zümrelerin, ekiplerin politika ve stratejilerini geliştirmeye yönelik öngörü tartışmalarını yapmaları Okul yönetiminin politika ve strateji oluşturma ve geliştirme öngörü toplantısı Okul politikalarının belirlenmesi Okulun stratejik hedefleri Stratejilerin belirlenmesi Zümrelerin, ekiplerin politika ve stratejilerini uyumlaştırma ve dengeleme süreci Okulun stratejik planlama süreci Yıllık hedefler Yıllık etkinlikler Kaynaklar Zümrelerin, ekiplerin yıllık hedeflerinin, yıllık etkinliklerinin, kaynakların planlanması Zümrelerin, ekiplerin yıllık çalışma planlarının belirlenmesi Okulun yıllık çalışma planının belirlenmesi Okul misyonunun, vizyonunun, değerlerinin, bunlara bağlı olarak da stratejik amaçlarının ve hedeflerinin belirleme sürecine okul toplumunu oluşturan birey ve gurupların katılımı çok önemlidir. Stratejik planlama sürecine çalışanların katılımının en önemli aşaması, okulun hedef ve stratejilerinin okul organizasyonuna yayılım aşamasıdır. Kurumun paylaşılan vizyonu doğrultusunda stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Doğrudan katılım, bu stratejilerin uygulamasına dönük olarak benimsenen politikaların yayılımı ile sağlanacaktır. Daha sonra okulun ana hedef ve stratejileri doğrultusunda zümre/sınıf/bölüm, ekip vb. gurupların hedef ve stratejileri belirlenecektir. Bu uygulama; hedef ve stratejilerin yatay ve dikey yönde bütünleşikliğini, karar alma ve uygulama süreçlerine katılımı sağlayacağı gibi uygulamanın etkinliğini ve verimliliğini arttıracaktır. 10

11 1. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Bu stratejik plan, okul ile çevre ilişkilerini geliştirmeyi, okul gelişimini sürekli kılmayı, belirlenen stratejik amaçlarla, ülkemize, çevresine faydalı, kendi ile barışık, düşünen ve özgün üretimlerde bende varım diyebilen nesiller yetiştirilmesi amacını taşımaktadır STRATEJİK PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan, Tekel İlkokulu nun mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır. MAÇ 1.3. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI SIRA DAYANAĞIN ADI NO yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 No lu Genelgesi 3 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 4 Yüksek Planlama Kurulu Kararları Kalkınma Planı ( ) 11

12 1.4. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Mehmet GÖREN OKUL MÜDÜRÜ 2 Sinan PEKMEZ MÜDÜR YARDIMCISI 3 Tuba ÇAPAN REHBER ÖĞRETMEN 4 Mehmet BOYNUKISA OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 Ömer YILMAZ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ 6 Hüseyin BOZKURT OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖN. KURULU ÜYESİ SIRA NO 1 Mehmet GÖREN ADI SOYADI STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Okul Müdürü GÖREVİ Sinan PEKMEZ Tuba ÇAPAN Abdullah DEMİR Onur ÇİFTÇİ Zeynep PEKMEZ Nevin ŞİMŞEK Şeyhmüslüm ATMACA Mehmet BOYNUKISA Murat BOZBAYINDIR Zeynep İkbal ALÇIN Müdür Yardımcısı Rehber Öğretmen Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Okul Aile Birliği Başkanı Hizmetli Okul Temsilcisi 12

13 1.5. ÇALIŞMA TAKVİMİ 12-

14 2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 2.1. TARİHSEL GELİŞİM Tekel İlkokulu, Kıbrıs Mahallesi nde, 2004 yılında eğitim öğretime başlamıştır eğitim öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulu olarak hizmet vermiş olan okulumuz yılı itibariyle ilkokula dönüşmüştür. Okulumuz bünyesinde 2 adet özel eğitim dersliği bulunmakta ve bunlardan biri hafif düzeyde zihinsel engelliler öğrencilerine diğeri ise orta-ağır düzey öğrencilere eğitim sunmaktadır. Okulumuzda okul öncesine ait 4 sınıf bulunmaktadır. Okulun Tarihçesi: HATİCE SEYİT ÇEKER İLKOKULU Tekel İlkokulu, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılarak 2004 yılında eğitim öğretime açılmıştır. Okulumuz 28 derslikli olup, çok amaçlı salonu, kantini, kütüphanesi, 2 idare odası, rehberlik odası olup, toplam 4 kattan oluşmaktadır. Toplam bina alanımız 5000 m2 olup okul bahçesi ile birlikte m2 dir.

15 15

16 2.2. MEVZUAT ANALİZİ KANUN Tarih Sayı No Adı 23/07/ Devlet Memurları Kanunu 24/10/ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi Tarih Sayı 12/10/ Adı Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik YÖNERGE Yayın Tarih Sayı Adı 25/10/ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi 16

17 2.3.FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER TEKEL İLKOKULU FAALİYET ALANLARI A-FAALİYET ALANI: EĞİTİM B-FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Öğrenci rehberlik hizmetleri Öğretmen rehberlik hizmetleri Veli rehberlik hizmetleri Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Rehberlik Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenim belgesi düzenleme işleri Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Öğrenci sağlığı ve güvenliği eğitimleri Kulüp çalışmaları Okul-Çevre ilişkileri Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Toplum hizmetleri 17

18 2.3. TEKEL İLKOKULU FAALİYET ALANLARI C-FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM D-FAALİYET ALANI: MALİ İŞLER Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi Hizmet 1 Gelir-Giderler Ders Programlarının uygulanması Sosyal Etkinlikler Sportif Faaliyetler Kültürel Faaliyetler Sınavlar Geziler ve İnceleme Deneyler Araştırma ve Ödevler Maaş, Ücretler Harcamalar Yolluklar Yakıt ve Enerji Harcamalar Su ve Temizlik Giderleri Ders-Araç Giderleri Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyetler giderleri Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Kursu ve Etütler Sınavlara Hazırlama 18

19 2.3. TEKEL İLKOKULU FAALİYET ALANLARI SIRA NO FAALİYETL ER FAALİYETLERİN DAYANDIĞI MEVZUAT AYRILAN MALİ KAYNAK MEVCUT İNSAN KAYNAĞI DEĞERLENDİRME 1 EĞİTİM İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Yetersiz Yeterli Güçlendirilmeli 2 YÖNETİM 3 ÖĞRETİM İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Devlet Memurları Kanunu Yetersiz Yeterli Aynı Kalmalı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Yetersiz Yeterli Güçlendirilmeli 2.4. PAYDAŞ ANALİZİ İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR Okul Yönetimi Öğretmenler Öğrenciler Okul Aile Birliği Veliler Kaymakamlık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhtar Mezunlar Diğer Eğitim Kurumları 19

20 İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALAN Sonuç ANALİZİ MATRİSİ PAYDAŞLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü X Veliler X X Okul Aile Birliği X X NEDEN PAYDAŞ Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan 4 4 Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Öğrenciler X X Varoluş sebebimiz 5 5 Mahalle Muhtarı Diğer Eğitim Kurumları X X X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte Çalış 1 2 İzle, Gözet 2 4 İzle, Birlikte Çalış 20

21 2.5.KURUM İÇİ ANALİZ Örgütsel Yapı: Okul Müdürü Mehmet GÖREN Öğret. Kurulu Okul Aile Bir. Komisyonlar Müdür Yard. Kurullar Büro Hizmetleri Öğretmen Yard. Hizmetler Öğrenci Kulüp. Zümre Öğr. Sınıf Öğr. Rehber Öğr Okulda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar: Kurul/Komisyon Adı Zümre Öğretmenler Kurulu Okul Sütü Komisyonu Okul Üzüm Komisyonu Okul-Aile Birliği Kurulu Görevleri Eğitim-öğretimin eşgüdüm içinde yürütülmesi, eğitim-öğretim süresinde karşılaşılan güçlükler vb. ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak Okula dağıtılan sütleri teslim almak, düzenli bir şekilde dağıtımını yapmak, tutanakları vb. hazırlamak. Okula dağıtılan Üzümleri teslim almak,düzenli bir şekilde dağıtımını yapmak.tutanakları vb.hazırlamak. Eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek Okul ve veliler ile iletişimi sağlamak. Okul adına alınan kararlarda velileri temsil etmek. vs. 21

22 2.5.3 İnsan Kaynakları 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Sıra No 1 2 Görevi Erkek Kadın Toplam Okul Müdürü Müdür Yrd Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Ön Lisans 0 0 Lisans Yüksek Lisans 0 0 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % , ,67 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri 1 22

23 2.5.4.İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı ve Yılı İlköğretim Programı Tanıtım Semineri 2005 Okul Öncesi Eğitimde Denetim Semineri-2006 Muhakkiklik Semineri-2007 Okul Yönetimlerini Geliştirme Programı-2007 Özel Eğitim Semineri-2008 Taşınır Mal Uygulamaları Semineri 2009 Mehmet GÖREN Okul Müdürü Eğitim Kurumları Yöneticiliği Oryantasyon Semineri-2011 Yöneticilere Yönelik Uzaktan Eğitim Programı Teknoloji ve Tasarım Kursu Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu, 1.Kademe 2015 Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu, 2.Kademe 2015 Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu, 3.Kademe 2015 İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı ve Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Sinan PEKMEZ Müdür Yardımcısı Taşınır Mal Uygulamaları Semineri 2009 Okul Sağlığı

24 Öğretmenlerin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı ve Yılı Sibel TUTLU Okul Öncesi Öğrt. Okul Sağlığı Sema CENGİZ Okul Öncesi Öğrt. Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri Hüseyin ÖZDEM Sultan KAYA Şeyhmüslüm ATMACA Evren YUMLU Meryem ŞİMŞEK Esin Kaplan AKDAĞ Özel Eğitim Öğrt. Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Görev Alacak Öğretmenlerin Eğitim Kursu Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Kursu Ekolojik Okur Yazarlık Eğitimi Yenilenen İlköğretim Programları Tanıtımı Semineri Öğretmen Akademisi Vakfı (Okul Temelli Mesleki Gelişimi Semineri) Özel Eğitim Semineri Okul Sağlığı (İlk Yardım)Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları İntel Öğretmen Programı Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Okul Sağlığı (İlk Yardım-İlk Müdahale)Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Özel Eğitim Semineri Okullarda İlk Yardım İlk Müdahale Semineri 2009 Topyekun Sav. Sivil Hiz. Eğitim Semineri-2009 Okul Sağlığı Semineri

25 Esin Kaplan AKDAĞ Sınıf Öğretmeni İlköğretim Kurumları Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimleri (Haziran Ayı Uzaktan Eğitim) Satranç Branşında Egzersiz Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Hizmetleri 2008 Ayşe Sevil ÇİFTÇİ Sınıf Öğretmeni Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri 2010 Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Bilgisayar ve İnternet Kullanma Kursu Hasan İNAL Sınıf Öğretmeni Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları TEFBİS Semineri Okul Sağlığı Semineri Okullarda İlk Yardım İlk Müdahale Semineri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Semineri Elif Kaya FIRAT Sınıf Öğretmeni Özel Eğitim Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları İlköğretim Kurumları Standartları Semineri Bilgisayar Kursu (Temel Bilgisayar K.) İlköğretim Kurumları Standartları Semineri Fidan KURU Sınıf Öğretmeni Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Programı Semineri Öğrenen Lider Öğretmen Semineri Abdullah GÜR Sınıf Öğretmeni Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Esra İnsaf ÖZEN Sınıf Öğretmeni Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları

26 Erkan ÖZEN Abdullah DEMİR Selma SEVEN Onur ÇİFTÇİ Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Stratejik Yönetim, Planlama ve Uygulama Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Özel Eğitim Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Okul Sağlığı (İlk Yardım-İlk Müdahale)Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları İlk Aşama İzci Liderliği Kursu Bir Bahar Akşamı Şiir Şölenleri Özel Eğitim Hizmetlerini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Hizmetleri 2006 Öğrenen Lider Öğretmen Semineri Stratejik Yönetim, Planlama ve Uygulama Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri Yetişkinler Okuma-Yazma Öğretim Teknikleri Kursu Stratejik Yönetim, Planlama ve Uygulama Semineri Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri Süleyman BAV Sınıf Öğretmeni TEFBİS Semineri İlköğretim Kurumları Standartları Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları

27 İmray DENİZ Nevin ŞİMŞEK Zeynep PEKMEZ Kenan AYKUT Abdulkadir ERTEN Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Md.Yrd. (Grv.) Resmi Yazışma Kuralları Semineri İnceleme ve Soruşturma Tek. Semineri Sosyal Etkinlik ve Planlama Semineri Bilgisayar Kullanım Kursu Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları İntel Öğretmen Programı Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Özel Eğitim Semineri İntel Öğretmen Programı Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Açık Öğrt. K. İşleyişi Tanıtma Semineri Taşınır Mal Uygulamaları Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Açık Öğretim Lisesi Uygulamaları Semineri Okul Rehberlik Hizmetleri Semineri Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme Ö.Eğt.Muhtaç Çocukların Eğt. Sür. Uyumu Erozyonla Mücadele Semineri Öğrenen Lider Öğretmen Semineri 2011 Stratejik Yönetim, Planlama ve Uygulama Semineri Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Semineri İntel Gelecek İçin Eğitim Kursu İntel Öğretmen Programı Temel Kursu

28 Tuba ÇAPAN Sümeyye ÇAKIR Rehber Öğrt. Rehber Öğrt. Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Öğrenen Lider Öğretmen Semineri 2013 Rehberlik Kursu Bağımlılıkla Mücadele Projesi Ekolojik Okur Yazarlık Eğitimi Bağımlılıkla Mücadele Projesi Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Sıra No Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Sınıf Öğretmeni Branş Öğretmeni Okul Öncesi Özel Eğitim Öğrt Rehber Öğrt TOPLAM Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri 1 28

29 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Sıra Eğitim Hizmet Görevi Erkek Kadın No Durumu Yılı Toplam 1 Memur Hizmetli 2 0 İlkokul Sözleşmeli İşçi Sigortalı İşçi Çalışanların Görev Dağılımı: S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 OKUL MÜDÜRÜ 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmek. 2. Okulu düzenini sağlamak. 3. Denetlemek. 4. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 5. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 2 MÜDÜR YARDIMCISI 3 ÖĞRETMENLER 1- Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat,yazışma,sosyal etkinlikler, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. 2- Müdür yardımcılarının bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur. 3- Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri yapar. 1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 29

30 Çalışanların Görev Dağılımı: S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 YARDIMCI HİZMETLİLER 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 8. Kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 9. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. 10. Okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yerine getirmek Okul Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik

31 Teknolojik Düzey Okulun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab Fotoğraf makinesi Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/ adresi oranı %100 %100 %100 0 Fotokopi makinesi

32 Okulun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası X 0 Ekipman Odası X 1 0 Kütüphane X 1 0 Rehberlik Servisi X 1 0 Resim Odası X 0 Müzik Odası X 1 0 Çok Amaçlı Salon X 1 0 Ev Ekonomisi Odası X 0 İş ve Teknik Atölyesi X 0 Bilgisayar laboratuarı X 0 Yemekhane X 0 Spor Salonu X 0 Otopark X 0 Spor Alanları X 1 0 Kantin X 1 0 Fen Bilgisi Laboratuarı X 0 Atölyeler X 0 Bölümlere Ait Depo X 0 Bölüm Laboratuarları X 0 Bölüm Yönetici Odaları X 2 0 Bölüm Öğrt. Odası X 1 0 Teknisyen Odası X 1 0 Bölüm Dersliği X 0 Arşiv X

33 2.5.8 Mali Kaynaklar Okul Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe 0 Okul Aile Birliği 2155,15 Kira Gelirleri 4540,50 Döner Sermaye 0 Vakıf ve Dernekler 0 Dış Kaynak/Projeler 0 Diğer 0 TOPLAM 6695,65 Okulun Gelir-Gider Tablosu: YILLAR GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER 6439, , , , , , , ,20 33

34 2.5.9 İstatistikî Veriler Kaynaştırma Öğrencisi / Öğretmen Durumu (2014) ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL Toplam öğretmen sayısı Kız Öğrenci sayısı Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ,25 Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

35 Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin m² Yemekhane X X Toplantı Salonu X X Çok Amaçlı Salon m² Seminer Salonu X X Spor Tesisleri Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Basketbol Alanı m² Futbol Sahası m² Kapalı Spor Salonu X X Diğer X X 35

36 PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Politik ve yasal etmenler Ekonomik çevre değişkenleri Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı stratejik planlama faaliyetleri ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerini eğitimin merkezine koyan bir yaklaşım sergileyen okulumuz, öğrencilerin yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar, gelişim odaklı olmasını sağlayıcı, önleyici çalışmalarla, risklerden koruyucu politikalar uygulayarak yasal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır. Okulumuz öğrenci velilerinin ekonomik durumlarının iyi olmaması, ekonomik açıdan kurumumuz için olumsuz bir değişkendir. Sosyal-kültürel çevre değişkenleri Teknolojik çevre değişkenleri Okulumuzun bulunduğu mahallenin kenar bir mahalle olarak görülmesi ve çok göç alması nedeniyle kültürel farklılaşma kurumumuz açısından olumsuz bir değişkendir. Okulumuz bulunduğu çevre itibariyle teknolojik gelişmeleri ve eğitime yansımalarını çağın getirmiş olduğu hızda takip edebilecek bir özelliğe maalesef sahip değildir. Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri Etik ve ahlaksal değişkenler Okulumuz çevre koşullarına göre imkan ve olanaklar bakımından cazibe merkezi gibidir. Okulumuzun bahçesi spor alanları anlamında Nizip te öncü olduğu bir gerçektir. Göçle gelen insanların fazla olduğu bir bölgede olmamız dolayısıyla kültürel çatışma çok yaşanmaktadır. 36

37 Üst Politika Belgeleri SIRA NO Kalkınma Planı REFERANS KAYNAĞININ ADI 2 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006) 6 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 7 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu Hükümet Programı Hükümet Eylem Planı 10 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 2.7 GZFT ANALİZİ Güçlü Yönler : (Okulun kullanabileceği olumlu durumlar) Zayıf Yönler : (Okulun müdahalesiyle etkileyebileceği olumsuz durumlar) Fırsatlar Tehditler : (Okulun müdahalesiyle etkileyemeyeceği olumlu durumlar) : ( Okulun müdahalesiyle etkileyemeyeceği olumsuz durumlar) Güçlü Yönler Zayıf Yönler 1-Liderlik davranışları sergileyebilen yönetici ve öğretmenlerin bulunması. 2-Demokratik tavır sergileyen yönetim anlayışına sahip olması. 3-Eğitim kadromuzun genç, dinamik ve değişime açık olması. 4-Yönetici ve öğretmenlerin motivasyonunun üst düzeyde olması. 5- Ders araç ve gereçlerin temininde sıkıntı olmaması. 6-Sınıflarımızın çoğunluğunda bilgisayar, internet ve projeksiyon cihazı destekli ders yapılması 7-Anasınıfının olması. 1- Okulun bulunduğu mahallenin çok göç alması. 2- Bazı velilerin eğitime gereken önemi vermemeleri. 3-Bir kısım öğrencilerimizin özgüvenlerinin az olması. 4-Okulumuz velilerinin bir kısmının mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaları ve öğrencilerinin de bu nedenle dönemsel olarak eğitimden uzak kalmaları 5- Çok fazla nakil olması. 6-Hizmetli sıkıntısı 7-Ödenek sıkıntısı 37

38 Güçlü Yönler Zayıf Gönler 8-Modern bir binaya sahip olunması 9-Sınıflardaki öğrenci sayısının 30 civarında olması. 10-Kurum kültür ve bilincinin iyi olması. 11-Okul bahçesinin geniş ve sportif faaliyetlere uygun olması. Fırsatlar 1-Okulumuzun ulaşımının kolay olması. 2-Okulun yönetiminde katılımcı yaklaşım tarzı. 3-Sınıf mevcutlarının normal olması. 4-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği destek. 5-Yerel yönetimlerin okulumuza sağladığı destek. 6-Hayırseverlerin okulumuza verdiği destek. 7-Eğitime destek olan sivil toplum kuruluşlarının varlığı. 8-Veli-okul işbirliği. Tehditler 1-İhtiyaçların giderilebilmesi için ödeneğin bulunmaması. 2-Medyadaki şiddet içerikli ve öğrenci gelişimleri açısından olumsuz yayınların bulunması 3-Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarını kazanamamaları. 4-Kadrolu hizmetlinin olmaması. 5-Aile içinde teknolojinin kullanılmasındaki yetersizlik. 6-Öğretmen sirkülâsyonu. 9-Okul-çevre ilişkisinin güçlü olması. 38

39 2.8. SORUN ALANLARI 1- OKUL FİZİKSEL DURUMU 2- EĞİTİM-ÖĞRETİM SORUNLARI 3- PAYDAŞ SORUNLARI TEMEL SORUN ALANLARI Okulumuz eğitim öğretim yılında açılmış olup Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır. Ancak binanın inşası sırasında yaşanan bazı sorunlar halen devam etmektedir. Elektrik tesisatlarında sürekli meydana gelen arızalar, okulun belli bölümlerinde meydana gelen oturmalardan ötürü oluşan çatlaklar gibi bazı temel sıkıntıların yanı sıra okulumuzun çatı onarımı ve iç-dış cephe boyasına ihtiyacı bulunmaktadır. Bölgesel olarak eğitim-öğretime genel bakış açısı istenilen düzeyde değildir. 1. Sınıf öğrenci sayımız 180 civarında iken okul öncesi kayıt sayımız öğretim yılında 54 öğrenci iken, yapılan kampanyalar ve ev ziyaretleri ile öğretim yılında 81 e çıkarılmıştır. Eğitim materyalleri anlamında ödeneğimizin olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Sıkça öğretmen tayinleri nedeni ile eğitim-öğretim kadromuz değiştiğinden bu da eğitimi olumsuz etkilemektedir. Paydaşlarla ilgili genel anlamda bariz sorunlar bulunmamakla birlikte, velinin okulu bakış açısının olumlu yönde gelişmesi için çalışmalar yapılmaktadır ancak istenilen düzeye henüz ulaşılamamıştır. Öğrenciler açısından okul kelimesi daha değerli bir noktaya ulaştırılmıştır ve bu yönde çalışılmaktadır. Elde edilen başarılarla (Sağlığım Elimde Projesi ilçe birinciliği, kabul edilen Erasmus + proje ortaklığı vb.) paydaşlar nezdinde okulumuz daha da değer kazanmış ancak destek anlamında paydaş desteği beklenen düzeyde değildir. 39

40 3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 3.1 MİSYONUMUZ Biz, öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, geleceğin dünyasına şekil verecek, çalışkan, ufku geniş, sahip olduğu değerleri paylaşabilen, bütün insanlığı sevgi ile kucaklayabilecek hoşgörüye sahip, huzurun ve güvenin teminatı örnek bir dünya insanı yetiştirmek, kendi kendine yetebilen, problem çözebilen, sorgulayıcı, araştıran, bilimsel ve çağdaş düşünceyi birleştirebilen, üreten ve ürettiklerini paylaşan, takım ruhuna sahip, yeniliklere açık, hayata sevgiyle bakan, mutlu ve lider insanlar yetiştirmek için varız. 3.2 VİZYONUMUZ " Eğitimde Kaliteye Doğru" parolasıyla öğrenci ve veli memnuniyeti oluşturmadaki kararlılığı, üstün nitelikli eğitim kadrosu, modern alt yapısı ve öğrenci merkezli eğitim uygulamaları ile ülkemizde ve dünyada isim yapmış eğitim kurumlarından biri olmak. Sosyal kültürel ve sportif faaliyet denince akla gelen ilk okul olmak. Aktif öğrenmeyi sağlamak amacıyla eğitim teknolojisinden en iyi şekilde faydalanan, çeşitli geziler ile çevre bilinci veren, öğrencileri çeşitli projeler tasarlamaya ve bunları gerçekleştirmeye yönelten, sanat etkinlikleri ve kültürel etkinlikleri eğitim programı ile bütünleştiren bir okul ortamı oluşturmak. 40

41 3.3 TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİMİZ Bu ifade tüm eğitim-öğretim ve idari personelimizin katılımı ile belirlenmiştir. Misyonumuzun yerine getirilmesinde aşağıdaki değerlere sahip olunmasının gerekliliğinin vazgeçilmez olduğuna inanılmaktadır. Önce insan, Adil olmak, Dürüst olmak, Hesap verebilmek, Şeffaflık, Güvenirlik, Kendisiyle ve çevresi ile barışık olmak, Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak, Doğa ve çevreyi koruma bilinci, Sürekli gelişim Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandıracak İdealist olmak, İnsan sevgisi, Güçlü ve etkili olmak, Liderlik, Liyakat(Yeterli Olma) Kurallara ve etik değerlere bağlı olmak, Milli ve Manevi değerlere bağlılık ve saygılı olmak, Yaratıcılık, Takım bilinci, Yenilikçilik, Sürekli eğitim-öğretim Hayat boyu öğrenme Hoşgörülü olmak, 41

42 STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU OKULUN AMAÇLARI Okulun Amaçları, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin; a) Eğitim Öğretim haklarından yararlanmaları, b) Türkçe yi özürleri oranında doğru kullanabilme. c) Fizik güçlerini geliştirebilmelerine, bağımsız hareket edebilmelerine ve zihinsel kapasiteleri ile davranışları arasında uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmak amacıyla gerekli rehabilitasyonu, d) Sosyal hayata uyumlarını, e) Kapasiteleri oranında öz bakım iş ve iş becerileri kazanmalarını, sağlamak. f) Bağımsız olarak yaşantısını sürdürmesini sağlama. g) Kapasiteleri oranında iş eğitim sınıflarında aldıkları becerilerle ailelerine yaptıkları işleri kazanca dönüştün enek katkıda bulunmasını sağlamak. OKULUN HEDEFLERİ a) Öğrencilere Türkiye nin tarihini, kültürel değerlerini, Türkiye Cumhuriyeti nin bağlı bulunduğu ilkeleri ve Atatürk ün prenseslerini aynı zamanda insani ve evrensel değerlerini en iyi bir biçimde öğretmek, özümsetmek ve bunlara saygı duymalarını sağlamak. b) Öğrencilere bir üst öğrenim düzeyinde başarılı olmalarını sağlaya bilecek bilgi ve becerileri vermek. Onların zihinsel gelişimlerini sağlayacak eğitim-öğretim ortamı hazırlamak. c) Öğrencilerin kişilik gelişimini sağlamayı hedeflemek, kişisel beceri ve yeteneklerini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak. d) Okul öncesi ve ilkokul eğitimi boyunca bir bütünlük ve süreklilik içinde hareket etmek, eğitim-öğretim ilkelerinde farklılık yaratmak, aynı bölümlerin tüm sınıflarda eğitim-öğretim beraberliği sağlamak. e) Eğitimi,en çağdaş bilgi ile öğrenme yöntem ve teknolojileri ile desteklemek. f) Öğrencilerin sosyal,sanatsal ve kültürel etkinliklere katılabilmeleri için olanaklar sağlamak. 42

43 TEMEL HEDEFLERİMİZ Eğitim Hedeflerimiz 1. Anayasa nın ve Milli Eğitim Temel Kanunu nun amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı, öğrencilere Türkiye nin tarihini, kültürel değerlerini ve aynı zamanda insani ve evrensel değerlerini en iyi bir biçimde öğretmek, özümsetmek ve bunlara saygı duymalarını sağlamak. 2. Eğitimi, en çağdaş bilgi ile öğrenme yöntem ve teknolojileri ile desteklemek. 3. Çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak hatasız, sürekli, daha iyi ve daha hızlı hizmet sunmak suretiyle çalışanların ve hizmet alanların memnuniyetinin sağlanması, 4. Öğretmenlerimiz ve diğer çalışanları Toplam Kalite Yönetimi konusunda eğitmek ve bunların değişim sürecine inanmalarını sağlayarak, çalışanların sorun çözücü yeterliliğe kavuşturulması yönünde çalışmaların sürdürülmesi, 5. Okulumuzda görev yapan tüm personelimize ve en önemlisi öğrencilerimize sürekli öğrenme politikasını benimsetmek. 6. Okulumuzun fiziki mekân, yönetim anlayışı ve imkânlar açısından çevreye açık, sosyalkültürel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir toplum merkezi haline getirilmesi, 7. Okulumuzun ve dolayısıyla İlimizin eğitim alanındaki başarısını ülke genelinin üstüne çıkarmak için çalışmalar yapılması, 8. Atık malzemelerin değerlendirilmesiyle ilgili önlemlerin alınması, 9. Öğretmenlerimizin düzenli olarak meslek ve branşlarında hizmet içi eğitim faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve uygulamanın devam etmesi için çalışmaların sürdürülmesi, 10. Öğrencilerimize okuma alışkanlığı verilmesi, sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi ve okuma saati uygulamasına devam edilmesi, 11. Öğrencilerimize mesleki yönlendirme ve okul tercihlerinde rehberlik edilmesi, 12. Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinin artırılması ve okulumuza velilerimizin desteğinin sağlanması, 13. Rehberlik hizmetlerinin amacına uygun olarak çalışmaların sürdürülmesi, Öğretim Hedeflerimiz 1. Öğrencilere bir üst öğrenimde başarılı olmalarını sağlamak için bilgi ve becerilerini geliştirmek, onların zihinsel güçlerini arttıracak şekilde eğitim ve öğretim ortamı hazırlamak. 2. Öğrencilerin kişilik gelişimlerini sağlamayı hedeflemek, kişisel beceri ve yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak. 3. Öğretmenlerimizin branşlarında ya da yabancı dil ve bilgisayar konusunda İlimizde düzenlenen seminerlere ve öğretim programlarına katılmaları konusunda teşvik edilmesi, 4. İl genelinde ve düzenli olarak okulumuz öğrencileri için uygulanacak seviye tespit sınavları ile öğretimin etkinliğinin değerlendirilmesi ve alınan sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin ve ödüllendirmelerin yapılması, 5. Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımının benimsenmesi, 6. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun liselere yönlendirilmesi, 7. Okulumuzda öğretimde teknolojinin imkanlarının sonuna kadar kullanılması, bilgisayar laboratuarı donanımının artırılması, her sınıfın bilgisayar, projeksiyon cihazı, vb. ihtiyaçlarının karşılanması, 8. Ezbercilikten uzak, sürekli kendini yenileyen, araştırmacı bir nesil yetiştirmek için; okulumuzda öğrencilerimize okuma alışkanlığı verilmesi konusunda çalışılması ve okuma saatinin uygulanması, 9. Öğrencilerin daha başarılı olması için planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması ve okulumuzda etüt çalışmalarına ağırlık verilmesi, 10. Düzenli ders çalışamama, dikkat bozukluğu ve ilgisizlik gibi problemleri olan öğrencilerimizin okula ve çevreye uyumunun sağlanması ile ilgili olarak rehberlik çalışmalarının düzenli olarak yapılması, öğrenci, aile ve öğretmenlerle vb. birebir görüşmeler yapılarak aksaklığı giderici tedbirlerin hep birlikte uygulamaya konulması. 43

44 FİZİKİ YAPIDA HEDEFLERİMİZ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPIDA HEDEFLERİMİZ yılı sonuna kadar okulumuz bahçesine kapalı spor salonunun yapılması için gerekli başvuru ve çalışmaların yapılması, 2. Okulumuza bir araç-gereç odasının yapılması, 3. Okulumuza bir müzik sınıfı açılması ve donanımının tamamlanması, 4. Okul bahçesinin güney tarafına yeni bir çeşmenin yapılması, 5. Okulumuzun çevre düzenin korunması ve iyileştirme çalışmalarının devam ettirilmesi, 6. Okulumuzun iç donanımının verilen hizmete uygun hale getirilmesi ve öğrencilerimizi bu konuda paydaş yaparak onlarda aidiyet ve sahiplenme duygularının geliştirilmesi, 7. Okulumuzda teknolojiden güvenlik amacıyla da yararlanılmasının sağlanması, 1. Avrupa Birliği Eğitim Projeleri kapsamındaki çalışmalara devam edilmesi. 2. Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılabilmeleri için olanaklar sağlamak. 3. İlimizde ve İlçemizde okullar arası düzenlenen sosyal, kültürel ve sanatsal yarışmalara katılımın sağlanması, okulumuzun tanıtımının yapılması, öğrenci motivasyonunun artırılması ve öğrencilerimize sosyal birey olma olgusunun kazandırılması, 4. Okulumuzun web sayfasının sürekli güncellenmesi, okulumuzda yapılan faaliyetlerin web sayfamızda yayımlanarak öğrenci, veli ve çevre halkının bilgisine sunularak okulumuzun tanıtımının yapılması, 5. Okulumuzda matematik ve fen proje yarışmalarının, tiyatro, satranç, izcilik, çevre vb. kulüp çalışmalarının, dergi ve gazete çıkarılmasının sürekliliğinin sağlanması, 6. İl içi ve il dışı tarihi - turistik yerlere geziler düzenlenmesi, SPORTİF ÇALIŞMALARDAKİ HEDEFLERİMİZ 1. Okulumuzun, İlçemiz ve İlimiz genelinde sportif faaliyetlere katılması ve iyi dereceler alması için çalışmaların yapılması, 2. Okulumuzda spor - sağlık ilişkisi hakkında seminerler düzenlenerek, her öğrencinin sportif faaliyetlere katılmasının sağlanması, 3. İlimizde ve İlçemizde yapılan basketbol, futbol, kros, masa tenisi, satranç, karate, vb. sportif faaliyetler için eksik tesis ve malzemenin belirlenip, temin edilmesi, 4. Spor dallarında üstün kabiliyetli öğrencilerimizin tespit edilerek, onların başarılı oldukları alanlarda ilerlenmesinin sağlanması, 5. İl dışında yapılan yarışmalarda okulumuzun en iyi şekilde temsil edilmesi, ilçemizi ve okulumuzu tanıtıcı faaliyetlerin yürütülmesi 6. Öğrencilerimizin spor yapma ve dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmeleri için Beslenme Dostu Okullar Projesi çalışılmalarının sürdürülmesi, 44

45 STRATEJİK KONULAR 1-Eğitim öğretimin kalitesini artırarak öğrencilerin girecekleri sınavlarda başarılı olmasını sağlanması. 2- Okul aile birliğini kurmak ve işlerlik kazandırılması, kantinden gelir sağlanması. 3-Öğretmen ve öğrencilerin teknolojik kaynaklara yönelmesini sağlayarak, ders araç ve gereçlerinden en üst düzeyde faydalanılması. 4-Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkması. 5-Okulda sosyal faaliyetlere ağırlık verilmesi. 6-Okulumuzun sınıf ve bölümlerindeki eksikliklerin tamamlanması. 7-Sınıfların gerekli teknolojik zenginliğe kavuşturulması. 8-Öğrencilerin dinlenme v e oyun saatlerinde rahat etmeleri için uygun oyun alanlarının düzenlenmesi. 9-Öğrencilere bilim ve sanat alanında eğitici çalışmalar yaptırılması. 10-Okul güvenliğinin sağlanması. 45

46 Stratejik Amaç 1: STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 1- Öğrencilerimizin akademik anlamda başarılarında artış sağlamak Stratejik Hedef 1.1: Eğitimde her zaman ileriye gitme politikası benimsenir. Okulumuzun akademik başarısı oranını plan dönemi sonuna kadar % 4 arttırmak SA M SH PERFORMANS GÖSTERGELERİ Önceki Yıllar PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi PG 1 Başarı Oranı % 10 Organizasyonumuzun kendi içinde herkesin kendine düşen görevi yerine getirip getirmediğini, getirmiş ise ne oranda getirdiğini ortaya koymak. Aynı zamanda görevini yerine getirmede yetersiz kalanların ise zincirin bir halkası olduklarının mesajının kendilerine iletilerek olaya motivelerini sağlamak ve hedefe ekip olarak ulaşmak. FAALİYET VEYA PROJELER Başarılı öğretmen ve öğrencilerin tespit edilerek her yıl ödüllendirilmesi ve başarılarının okul toplumunca kutlanması Öğrenciler için etkili ve verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili kitapçık hazırlanması Her ders için bölge okullarıyla ortak sınavların yapılması ve bu sınav sayılarının arttırılması Öğrencilerimiz ve velilerimiz için etkili ve verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri ile ilgili seminer verilmesi Öğrencilerimize etkili ve verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri konusunda rehberlik yapılması Öğrencilerin boş vakitlerinde test çözme ve kitap okumaya teşvik edilmesi ve onlara rehberlik yapılması Başarılı öğrencilerin web sitesinde ve okul panosunda yayınlanması. Sorumlu Birim/Şube/Kişi Okul idaresi ve öğretmenler Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler Okul idaresi, öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Zümre Öğretmenleri Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler Okul idaresi, Rehberlik Servisi, Öğretmenler Okul idaresi, Öğretmenler Okul idaresi, Öğretmenler Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET Toplam

47 Stratejik Amaç 2: Öğrenci ve velilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Stratejik Hedef 2.1. : Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin ayda okuduğu ortalama kitap sayısını 1 den, plan sonunda 3 e çıkarmak. Performans Göstergeleri/Hedefler: PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 2 PERFORMANS Önceki Yıllar Sonraki Yıl Hedefleri GÖSTERGELERİ SP Dönemi Hedefi SH Ayda Okunan Kitap PG % 300 Sayısı Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme: FAALİYET VEYA PROJELER Türkçe dersinin haftalık bir saatinin kitap okumaya ayrılması Sorumlu Birim/Şube/Kişi Okul idaresi ve öğretmenler Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET Toplam Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi Okulumuzda öğrencilerimize yönelik olarak Anlayarak Hızlı Okuma Seminerleri düzenlenmesi. Okul idaresi, öğretmenler, Okul Aile Birliği Okul idaresi. Öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve öğretim yılı içerisinde en fazla kitap okuyan 10 öğrenciye ödül verilmesi Okulun kütüphanesinin düzenlenerek etkin kullanıma açılması. Okul idaresi, öğretmenler, Okul Aile Birliği Okul idaresi, öğretmenler, Okul Aile Birliği, Kütüphanecilik Kulübü

48 Stratejik Hedef 2.2: Velilerimize eğitim-öğretim yılı içerisinde en az 2, plan sonunda en az 4 kitap okutmak. Performans Göstergeleri/Hedefler: PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 2 PERFORMANS Önceki Yıllar Sonraki Yıl Hedefleri GÖSTERGELERİ SP Dönemi Hedefi SH Okunan Kitap Sayısı PG % 100 Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme: FAALİYET VEYA PROJELER Anne ve babamla birlikte kitap okuyorum projesinin düzenlenmesi Anne ve babamla birlikte kitap okuyorum projesinin öğretmenlerimiz tarafından uygulanması Veli toplantıları düzenlenerek projenin velilere anlatılması Haftanın iki günü okul kütüphanesinde velilere yönelik olarak okuma saatleri düzenlenmesi. Sorumlu Birim/Şube/Kişi Okul idaresi ve öğretmenler, Okul Aile Birliği Okul idaresi, öğretmenler, Okul Aile Birliği Okul idaresi, öğretmenler, Okul Aile Birliği Okul idaresi. Öğretmenler, Kütüphanecilik Kulübü Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET Toplam Strateji-2: Okulun kütüphanesi vardır. Okulda öğrenci ve velilere yönelik kitap okuma etkinlikleri düzenlenmektedir. 48

49 Stratejik Amaç 3: Öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak. Stratejik Hedef 3.1: Okulumuzdaki öğrencilerin Beden Kitle İndeksine göre sağlıksız öğrenci sayısını plan dönemi sonuna kadar 72 den 36 ya indirmek. Performans Göstergeleri/Hedefler: PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 3 PERFORMANS Önceki Yıllar Sonraki Yıl Hedefleri GÖSTERGELERİ SP Dönemi Hedefi SH PG 1 Beden Kitle Endeksine Göre Sağlıksız Öğrenci Sayısı % 100 Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme : FAALİYET VEYA PROJELER Öğrencilerimiz için beslenme saatlerinde uzman kişiler tarafından dengeli beslenme programlarının hazırlanıp uygulanması Okul kantininde yasalara ve yönetmeliklere uygun yiyecek ve içeceklerin satılmasının sağlanması Velilerimize dengeli beslenme konusunda seminerler verilmesi Beslenme sorunları olan öğrencilerin ilgili birimlere yönlendirilmesi. Sorumlu Birim/Şube/Kişi Okul idaresi, Öğretmenler, Uzmanlar Okul idaresi, Kantin Denetleme Komisyonu Okul idaresi, öğretmenler, Sağlık ve Temizlik Kulübü Okul idaresi, öğretmenler Başlama ve Bitiş Tarihi MALİYET Toplam Strateji-3: Okulda koruyucu sağlık uygulamalarına yönelik planlama bulunmaktadır. Okulda koruyucu sağlık uygulamaları yapılmakta, öğrencilerin sağlık ve gelişim durumları izlenmekte ve gerektiğinde çocuklara iyileştirici sağlık hizmetleri sağlanmaktadır. 49

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ESKİŞEHİR 2015 ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak

Detaylı

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU SUNUŞ Eğitim sistemimiz, yeni yaklaşım ve yöntem-tekniklerle 21. yüzyılda büyük bir dönüşüm yaşamaktadır.gerek dünyada,gerekse ülkemizde ortaya çıkan yeni türden gereksinimlere

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI KÜRKÇÜLER İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ADANA 2014 2 3 4 5 SUNUŞ Bu çalışma, artık kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemini belirtmek adına, bizim için

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) MERSİN 2015 SAKARYA İLKOKULU 2 3 4 5 SUNUŞ Gelişen ve değişen dünyamızda gelişmelere ayak uydurabilmek ve hatta önayak olabilmek, öncelikle

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ANKARA 2015 KAYALAR İLKOKULU SUNUŞ 1968-1969 Eğitim-Öğretim yılında iki odalı bir evde Kayalar İlkokulu olarak faaliyete başlayan

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( )

STRATEJİK PLAN ( ) T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇAYGÖKPINAR İLKOKULU STRATEJİK PLAN (2015-2019) BOLU -2015 Hedefe yalnız çocukları yetiştirerek ulaşamayız. Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği

Detaylı

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN Bursa Keles Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN 2015 2019 BARAKLI ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir.

Detaylı

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ PANSİYONU BİLGİLENDİRME DOSYASI SUNUŞ Bilim ve teknolojinin geliştiği çağımızda ülkemizi ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, gelişmeleri yakından takip edecek

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

https://www.cynkamuranemiroglu.meb.k12.tr VİZVONUMUZ MİSYONUMUZ

https://www.cynkamuranemiroglu.meb.k12.tr VİZVONUMUZ MİSYONUMUZ İSTANBUL 2015 BÖLÜM 1. 1. OKULUN TARİHÇESİ VE YAPISI Çağdaş Yaşam Nakiye Kamuran Emiroğlu İlköğretim Okulu bir bağış okuludur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Nakiye Kamuran Emiroğlu ve Milli Eğitim

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI TC YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU I 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 II III IV SUNUŞ Bu çalışma

Detaylı

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a.

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a. İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Tarihçe 3 Vizyon 4 Misyon 5 İlkeler 6 İletişim Bilgileri 7 Yöneticilerimiz 8 Sınıf Öğretmenleri 9 Branş Öğretmenleri 10 Diğer Personel 11 Norm Kadro Eksikliği 12 Şube Öğrenci Sayıları

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU 2015 / 2019 STRATEJİK PLANI Artova Gazipaşa İlkokulu Adres : Alparslan Mah. No:61 Artova Telefon : (0356) 6113188 Fax : (0356) 6112032

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ]

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ] [2015-2019] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU Stratejik Plan 2015-2019 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI [Tarihi seçin] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı 2 GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Mustafa

Detaylı

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD.

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI SÜLOĞLU İLKOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Kadromuz. 3.2. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.3. Kurumda Çalışan Personel

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI YUKARI HEREKE İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A - OKULUN KURUMUN ADI B ADRESİ C WEB ADRESİ D E MAİL ADRESİ E - TELEFON FAX F MÜDÜRÜ G OKUTULAN YABANCI

Detaylı

TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU

TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU 2017-2018 B R İ F İ N G D O S Y A S I Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlüğü Sayfa 1 / 9 1. BÖLÜM A. KURUMUN ADI : Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu B. KURUM MÜDÜRÜ : Çetin

Detaylı

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI T.C. SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü SUNUŞ Stratejik planlama

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

DONDURAN İLK-ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

DONDURAN İLK-ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI DONDURAN İLK-ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI Yenipazar, AYDIN Aralık, 2012 Okulun ; BRİFİNG DOSYASI 1. BÖLÜM a) Adı : DONDURAN İLK-ORTAOKULU b) Adresi : Donduran Köyü Yenipazar/AYDIN c) Telefon ve Faks : 02563651091-02563651088

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL BİLGİLERİ Okul Kodu 732062 Okulun Adı Okulun Adını Nereden Aldığı İli İlçesi ERİKLİ İLKOKULU MAHALLEMİZİN İSMİNDEN BALIKESİR BANDIRMA İl Nüfusu 1.152.323 İlçe Nüfusu

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ 2015 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında okullar, bilginin öğrenildiği ve toplumlara yön verilmeye çalışılan kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Adana Ticaret Odası Anadolu

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü

Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü T.C. AKINCILAR KAYMAKAMLIĞI Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü 1. BÖLÜM OKULUN ADI OKULUN ADRESİ OKULUN AÇILIŞ T. : 2014 OKULUN TLF. NO : (346) 361 58 60

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 1 01 EKİM 2015 NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM İLİ : ARTVİN İLÇESİ

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN MÜDÜRÜ

Detaylı

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL KURUM BİLGİLERİ KURUMUN ADI ADRESİ :Kozluk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü : Komando Mahallesi İlçe Jandarma Taburu yanı Kozluk TELEFON : 0488 411 22 00-0488 411 21 65 FAKS : 0488 411 21 65 MAİL WEB ÖĞRETİM

Detaylı

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA 2015 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM HİZMETLERİ BRİFİNGİ 2012 2013 MELİKGAZİ 1 İdare odası Öğretmenl er odası Sınıflar Laboratuv Rehberlik Servisi Depo BT sınıfı Çok amaçlı Salon Arşiv

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI T.C. ŞEHİTKÂMİL KAYMAKAMLIĞI ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI OKUL BİNASI PANSİYON BİNASI Şehitkâmil Belediyesi Kız Anadolu İmam

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) ŞANLIURFA -2010 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16 İLİ: İzmir İLÇESİ: Çiğli OKULUN ADI: HARMANDALI ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Sayıları KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Kadın Okul Telefonu 232 839 1142 Yönetici

Detaylı

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLİ : BURDUR İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI BAŞPINAR ŞEHİT ÖMER KIZILKAYA ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI I. BÖLÜM Okulun/Kurumun

Detaylı

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 2015-2019 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü SANCAK

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ADAPAZARI 2015 ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU 2 3 4 5 SUNUŞ Günümüzde artık kişiye göre yönetim tarzı değil kurumsal

Detaylı

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKUL TEMELLİ ŞİDDETİ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK OKUL TEMELLİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI BİLEŞENLERİ) Temel Yaklaşım

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MAHMUTLAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI

MAHMUTLAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI MAHMUTLAR İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. DEMİRCİ KAYMAKAMLIĞI Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MAHMUTLAR İLKOKULU MAHMUTLAR İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı

Detaylı