ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Paydaşların Tespiti Paydaşların Önceliklendirilmesi ve Değerlendirilmesi Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Paydaşların Görüş Öneri ve Beklentileri Kurum İçi Analiz Organizasyon Yapısı İnsan Kaynakları Fiziksel Kaynaklar ve Teknolojik Altyapı Üyelerle İlişkiler Kurum Kültürü Çevre Analizi SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM: GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler BÖLÜM: MALİYETLENDİRME BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM: SONUÇ 39 EKLER EK-1 Eskişehir Ticaret Odası Paydaş Görüş Önerileri ve Beklentileri Çalıştayı Raporu EK-2 Eskişehir Ticaret Odası 2012 Yılı Performans Programı

3 BÖLÜM 1 : GİRİŞ Stratejik Planlama çalışması ülkemizde yakın tarihe kadar uygulanmayan fakat dünyaca kabul görmüş bir uygulamadır. Küreselleşen rekabetçi dünya üzerinde Türkiye nin geleceğinin ne olacağı sorusunun cevabı, Stratejik Planlama çalışmalarının ülkece ne kadar benimsendiği ile alakalıdır. Günümüz dünyasında artık günü birlik plan yapan kısa vadeli kar etmek amacına odaklı, etik ve sosyal sorumluluktan uzak girişimci profili çoktan tarihin tozlu sayfalarında kalmıştır. Bu yaklaşımdan hareketle, Türkiye eğer geleceğe dair bir umut beslemek istiyorsa, tüm kurum ve kuruluşlarıyla mevcut kaynaklarını gelecek vizyonu ve misyonuna göre nasıl kullanması gerektiğini Stratejik Planlarla çerçeve içine alması gerekmektedir. Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar olarak bu coğrafyada yaşayan herkes Eskişehir adına yararlı hizmetler vermek ve bu kenti hak ettiği yere getirmek için gayret etmek durumundadır. Bu konuda büyük görev ve sorumluluklar, Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizlere düşmektedir. Gelecekte oluşabilecek potansiyel riskleri önceliklendirerek etkilerini azaltan, fırsata dönüştüren, tesadüflere yer vermeyen kendisini yenileyen ve öğrenen organizasyonlar 21.yüzyıla yön verecektir. Hizmetlerimizi belirli bir plan dâhilinde yürütmemiz, hem zamandan, hem insan kaynaklarından en iyi şekilde istifade etmemizi sağlayacaktır. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz, bağlayıcı bir belge olan Stratejik Plan, Odamızın hedefleri konusunda, hizmetin muhatapları olan üyelerimize yönelik bir beyan niteliğindedir. Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Odası Stratejik Planı ile ORTA VE UZUN VADELİ AMAÇLARINI, TEMEL İLKE VE POLİTİKALARINI, HEDEF VE ÖNCELİKLERİNİ, PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİ, BUNLARA ULAŞMAK İÇİN İZLENECEK YÖNTEMLER İLE KAYNAK DAĞILIMLARINI Belirlemiş ve durmaksızın mücadele etmeye karar vermiştir.

4 BÖLÜM 2 : STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI Dünyada küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, ülkelerin politik,sosyal,ekonomik,kültürel eğilimlerini belirleyen öncelikli unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Sanayi toplumun da kapasite ülkelerin zenginliği ve ekonomik gelişmişliği; sahip olunan işgücü, ham madde ve doğal kaynaklarla ölçülürken günümüz dünyasında artık büyük ölçüde beyin gücü, yenilikçi düşünce, bilgi ve teknoloji üretimi gibi unsurlara bırakmıştır. Dünyada yaşanan bu değişim ve gelişimlerden Türkiye de payına düşeni almıştır. Ülkemizde en büyük sorunlar yeni konjonktür göre yeniden yapılanma ve kurumsallaşmadır. Hareket kabiliyeti yüksek, hızlı çözüm üretebilen kurumsal yapıların kurulması için alt yapı tesisinde ülke olarak geri kalmış durumda olduğumuz aşikardır. Ülkemizde Özel Sektör, elindeki limitli kaynaklarını optimum kullanabilmek adına Stratejik Planlama çalışmalarına önem vermiş ve kurumsallaşma konusunda deneyim kazanıp dünyaca bilinen markalar oluşturabilmiştir, Ne yazık ki kamu kurum ve kuruluşları bu akımdan özel sektör kadar yararlanamamışlardır. Bu sebeple Devlet Planlama Teşkilat Kamu Kurumları için Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlamıştır. Eskişehir Ticaret Odası Stratejik Planlama Çalışması da Devlet Planlama Teşkilatı nın hazırladığı kılavuza uygun olarak hazırlanmıştır. Eskişehir Ticaret Odası, stratejik planını benimsemiş olduğu kurumsallaşma ilkesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, Oda meclisinin ve personelin görüş ve beklentileri dikkate alınmasının yanında alınan görüş ve önerilerin tümü değerlendirilerek katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır Eskişehir Ticaret Odasında uygulanan stratejik planlama çalışmasının aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir. - Stratejik Planlama eğitimi, - Paydaşların belirlenmesi, görüş ve önerilerin alınması, - Kurumsal SWOT (GZFT) analizinin yapılması - Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, - Kurumsal Performans Sistemi nin oluşturulması, Stratejik Planlama sürecinin ilk aşamasında; Eskişehir Ticaret Odası nın 5 kişilik stratejik planlama ekibi, oda birimlerinden gelen çalışanlar, meclis ve yönetim kurulu ve divan üyelerinden oluşan toplam 39 kişilik gruba Stratejik Planlama eğitimi verilmiştir.

5 Stratejik Planın en önemli unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanması için önce, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve çalışanların katılımı ile Kurumsal SWOT Analizi, daha sonra da oda dışındaki ilgili tarafların Odayı nasıl gördüğü ve Odadan neler beklediğinin belirlenmesi ve stratejiler oluşturulurken bu görüşlerden faydalanılması için Dış Paydaş Çalışması yapılmıştır. Böylelikle İç ve Dış Paydaşların görüş ve önerileri Stratejik Plana dahil edilmiştir.. BÖLÜM 3 : DURUM ANALİZİ 3.1- TARİHSEL GELİŞİM Mevcut durumun sağlıklı analiz edilebilmesi için analiz edilecek coğrafyadaki tarihi ve ticari geçmişin bilinmesi gereklidir.bu bölümde Eskişehir ve civarının tarihi ve ticari gelişimi sonrasında da Eskişehir Ticaret Odası nın tarihi gelişimi incelenmiştir. Bölgenin Tarihsel Gelişimi Hititler, M.Ö. 14. yüzyılda Eskişehir merkezli büyük bir devlet kurmuşlardır. M.Ö. 12. yüzyılda Frigya Kralı, 600 yıl süren hükümdarlığını ilan etmiştir. Çeşitli kazılarda ele geçen buluntular yöre tarihinin Katolik Çağ'a uzandığını gösterir. Bilinen en eski yerleşme il merkezinin kuzey batısındaki Demircihöyük'tür. Buluntular Demircihöyük'ün Katolik Çağ'da Balkan ve Anadolu kültürlerinin kesiştiği bir noktada bulunduğunu ortaya koymaktadır. Midas Kenti kazılarında ele geçirilen buluntular ise İlk Tunç Çağı'na tarihlenmektedir. Hititlerin pek etkili olamadığı bölge M.Ö. 7. yüzyılda Kimmer ve İskit saldırıları sonucu yıkılmıştır. Lidya Krallığı'nın ardından sırasıyla Pers, Makedonya, ve Selevkos yönetiminde kalan yöre M.Ö. 3. yüzyıl sonunda Galatların yönetime girmiştir. M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı'nın (Pergamon) kısa süreli egemenliğinden sonra, Galatlar Roma desteğiyle yörede yeniden devlet kurmuşlardır. Bunu Roma ve Bizans egemenliği izlemiştir. M.S. 8. yüzyılda yöreyi ele geçiren ve Dorylaion'a Duruliya, Düriliya ya da Druliya adını veren Arapların yönetimi uzun sürmemiştir. Yeniden Bizans egemeliğine giren Dorylaion 1074'te Selçuklular'ın eline geçmiştir. Eskişehir'de yer alan antik kentler şunlardır: Pessinus (Ballıhisar), Midas (Yazılıkaya), Dorylaion (Şarhöyük, Eskişehir), Han'daki Antik Harabeler, Justinianapolis (Sivrihisar), Nacolea (Seyitgazi) Eoudoxias

6 Ticaretin Tarihsel Gelişimi Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olup, 32 Milyon m² alanı içinde 228 kuruluş ile faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgeleriden birine sahiptir. 1950'lelerin sonundan bu yana il ekonomisinin temelini oluşturan sanayisinin geçmişi, Bağdat Demiryolu'nun yapımı sırasında 1894'te kurulan Cer Atölyesi'ne kadar uzanır ve bu atölye 1924 yılında TCDD işletmesine devredilmiştir. İlde büyük devlet işletmelerinin yanı sıra 1960 sonrasında hız kazanan yerel sermaye yatırımlarıyla gerçekleşmiş çok sayıda özel kuruluş bulunmaktadır. Başlıca sanayi dalları gıda, tekstil, lokomotif, makine imalat, tuğla, kiremit ve çimentodur. Sanayi kuruluşlarının hemen hemen hepsi şehir merkezinde toplanmıştır. Ayrıca kentte lokomotif ve motor, basma, şeker, çimento tuğla ve kiremit, un, bisküvi ve şekerleme, beton direk, uçak bakımı ve onarımı (TUSAŞ), sirke ve şarap, sunta ve mobilya, buzdolabı ve soba fabrikaları mevcuttur. Ayrıca bu fabrikalardan başka organize sanayi bölgesinde değişik üretimler yapacak fabrikalar bulunmaktadır. Küçük sanayi sitesinde, ağaç işleri, madeni eşya, dökümcüler ve çeşitli imalat ve iş tezgahları vardır. İlin sanayi çarşısında, oto motor tamir ve bakım atölye ve tezgahları mevcuttur yılı sonu itibariyle şehirde çalışan sendikalı işçi sayısı ise 'dır. İl 2007 yılında yaptığı 472 milyon 118 bin dolarlık ihracatıyla ülke genelinde 19. sırada yer almıştır yılında yapılan ihracatın yaklaşık 7 milyon doları tarım, 450 milyon doları sanayi ve 15 milyon doları da madencilik sektörlerinde yapılmıştır. Şehrin dışarıya sattığı başlıca ticari mallar tarım ürünleri, ham ve konsantre halde çeşitli cevherler, şeker, bisküvi, çimento, buzdolabı, motorlu kara taşıtları, hava araçlarına ait parçalar, seramik ürünler ve lületaşından yapılmış hediyelik eşyalardır. Başlıca ithal malları ise kazanlar, makineler, mekanik cihazlar; elektrikli makine ve cihazlar; kara taşıtları; plastikler ve mamulleri; dericilikte ve boyacılıkta kullanılan malzemelerdir. Yer altı zenginliği Eskişehir'in önemli ekonomik kaynaklarından biridir. Madencilik ilin sanayisinin gelişmesinde ve yıllar içinde ihracatın artışında önemli bir yere sahiptir. İl genelindeki önemli maden rezervlerinden bazıları; manyezit, krom, bor, kil, mermer ve lületaşıdır. Lületaşı yıllar boyunca yurt dışına işlenmeden ihraç edildikten sonra, 1970'lerde ham olarak ihracatının yasaklanmasıyla birlikte, ildeki atölyelerde işlenerek pipo ve süs eşyası haline getirilmiş ve işlenmiş şekilde ihraç edilmeye başlanmıştır. Sepiolit madeni de Eskişehir'in önemli yer altı zenginliklerindendir. Krom madeni, Eskişehir'in diğer önemli yer altı zenginliklerinden biridir. Çelik ve diğer maddelerin kaplanmasında, savunma sanayisinde, refrakter malzeme üretiminde ve çeşitli kimyasallarda kullanılmaktadır. İldeki önemli bir maden ise Etibank Kırka Boraks İşletmesi tarafından çıkarılan bor tuzlarıdır. Ayrıca tuğla, kiremit ve seramik üretmek için kullanılan kil, ilin sahip olduğu önemli rezervlerden biridir.

7 Eskişehir Ticaret Odası nın Tarihsel Gelişimi TİCARET, ZİRAAT VE SANAYİ olarak kurulan Eskişehir Ticaret Odası tarihli Ticaret Odala ile Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeniden teşkilatlanmıştır tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanay hükümlerine göre tüzel kişilik kazanan Eskişehir Ticaret Odası, tarih ve 4355 sayılı Ticaret ve Sa Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları kanununa göre yeniden teşkilatlanmıştır. Hizmetlerinin tüzel kişiliğe sahip tarafından yürütülmesine karar verilmesi üzerine Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetini sürdüren Eskişehi 1968 yılında sanayicilerin ayrı bir Oda kurmaları ile Ticaret odası ünvanını almıştır. ETO Eski Bina Eskişehir Ticaret Odası, şehrimizin yılları arasında düşman işgali altında kalışı sırasında Odamıza evrakların işgal kuvvetlerince imha olunması sebebi ile Oda çalışmaları hakkında bilgi vermek mümkün olam müteakip, Bayraktarzade Ali Ulvi Bey, Çıkıllızade Hafız Osman Bey, Hafız İdris Bey, Şahabettin Bey, Hacı Süleyman Bey, Mehmet Şükrü Bey, Hacı Habibullah Bey, Mehmet Kazım Bey ve Hacı Hafız Ömer Fevzi Be müteşekkil Yönetim Kurulu yeniden teşekkül olmuştur. 2 Eylül 1922 yıllında düşman işgalinden kurtulan Esk Cumhuriyete geçiş döneminde Odada seçimler yapılmış, aralarında Ali Ulvi Bayraktar ı Yönetim Kurulu Baş getirmişlerdir. Böylece işgal döneminde kapanmış bulunan Oda, yeniden teşkilatlandırılıp çalışır duruma geti 1925 tarihinde kabul edilen, 1926 başından itibaren yürürlüğe giren 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kan dönem başlamıştır. Bu kanun ile Ticaret ve Sanayi Odalarına tüzel kişilik verilmiş, ticaret ve sanayi erbabının mecburiyeti konmuştur. Bu kanunun bir özelliği de Odaların çalışma olaylarını mahallilikten çıkarıp bölgesel vermiş olmasıdır. Ticaret ve Sanayi Odası ünvanı ile çalışmalarını sürdüren Oda, 1968 yılında sanayici üye Oda Meclisinin muvafakatı ve Ticaret Bakanlığı nın izniyle ayrı bir Sanayi Odası teşekkül etmiştir. Sanayicil ayrılarak Sanayi Odasını kurmaları üzerine Odamızın ünvanı, TİCARET ODASI olarak değiştirilmiştir

8 Odamızda 49 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Her bir meslek komitesinin bir başkanı, bir başkan yardımcısı ve 3 veya 5 üyesi bulunmaktadır. Meslek Komiteleri dört yılda bir yapılan seçim sonucu belirlenmektedir. ETO Meclisi, bir başkan, iki başkan yardımcısı olmak üzere 125 kişiden oluşmakta, Oda Yönetim Kurulu bir başkan, iki başkan yardımcısı olmak üzere 11 kişiden oluşmaktadır. ETO Meclis Başkanı Metin GÜLER ve Yönetim Kurulu Başkanı Harun KARACAN dır. Değişime açık olmak ve çağdaş yönetim sistemlerinin, tacirlerimizle, özellikle küçük ve orta boy işletmelerimize yaygınlaştırılması, Odamızın ana hedeflerindendir. Toplam kaliteyi hedefleyen Odamız, hizmette kaliteyi daha üst seviyeye çıkartma şartlarını yerine getirmenin heyecanını, üyelerimizle ve toplumun her kesimiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktadır YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Eskişehir Ticaret Odası nın sorumluluklarının yasal dayanağı tarihli 5174 sayılı kanun ve bu kanunla çıkarılan yönetmelikler. Bunun dışında odanın iç yönetmeliği, Odanın üst birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odalar için oluşturulmuş diğer mevzuat Eskişehir Ticaret Odası nın faaliyetlerinin kapsam ve kurallarını belirlemektedir. Mevzuat hükümler çerçevesinde üyelerinin yerel nitelikli talepleri ve üst birliğin tevdi ettiği görevler ve diğer görevlerin meslek ahlakı kamu yararı iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmesi Eskişehir Ticaret Odası nın faaliyetlerinin kapsamını belirlemektedir FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER Eskişehir Ticaret Odası üyelerinin ve Eskişehir ilinin ihtiyaçları doğrultusunda 5174 sayılı kanunun belirlediği ilgili hizmetleri yerine getirmektedir. Bu hizmetler; Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, Ticaretin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak, Ticareti ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere Ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca İstenecek bilgileri vermek, Ticarete ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki İktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri Tutmak,

9 Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek Ve başvurularda bulunmak, Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri Tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek, Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak, Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak, Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve Üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep Halinde bildirmek, Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev Alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek, Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli Hizmetleri yapmak, Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak, olarak belirlenmiştir. Odanın gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgili olarak, Eskişehir Ticaret Odası nın verdiği hizmetler, bu hizmetlerin yararlananlar açısından değerlendirilmesi ile hazırlanan Oda Tarafından Sunulan Hizmetler ve Faydalananlar tablosu Tablo 1 de yer almaktadır.

10 Hizmetlerden Faydalananlar Verilen Hizmetler Sanayici Tüccar Kooperatif Kamu Kuruluşları Bankalar Sigorta Acenteleri Özel Kişi Faaliyet/Oda Kayıt Belgesi x x x x x Ticaret Sicil Tasdiknamesi x x x x x Temsil Belgesi x x x x x İhale Durum Belgesi x x x Çıraklık Eğitim Merkezi x x Belgeleri Onayı (özel kişiler için sütun) Azami Fiyat Tarifesi x Fatura Tasdiki x x x x x x Fire ve Zayiat Oran Tespiti x x Turistik ve Ticari Vize x x x x x Belgeleri Kimlik Kartı x x x x x Ortaklık Durum Belgesi x x x İhale Durum Belgesi x x x x Kanuni İkametgah Belgesi x x x x x Kredi Talep Belgesi x x x x İmza Onayı Belgesi x x Bağ-Kur Formu x x x Rayiç Fiyat Tespiti x x x x x x Sigorta Acente ve Eksper x Uygunluk Belgesi Sigorta Acentalarının Asgari x Fiziki Şartları Tetkik Raporu Örf,adet ve Teamül Belgeleri x x x x Hakem Bilirkişi Raporu x x x x x x Mücbir Sebep Belgesi x x Kapasite Raporu x x Ekspertiz Raporu x x İş Makinesi Tescil Belgesi x x x x A.TR Belgesi x x x EURO 1 Belgesi x x x Menşe Şahadetnamesi x x x Form A Belgesi x x x Fuar Organizasyonları x x x x x x x İktisadi Rapor x x x x x x Eğitim Seminerleri x x x x x x KOSGEB Sinerji Odağı x x Oda Web Sitesi x x x x x x x Tahsis Sarfiyat Belgeleri x x

11 Ticaret Sicil Gazetesi ve Her x x x x x Türlü Onaylı Onaysız Suret Sayısal Takoğraf x x x x x ATA Karnesi x x x x x x TIR Karnesi x TAPDK Belgesi x x x Kara Ulaştırma Belgeleri x x x x x Emlak Komisyon Sözleşmesi x Dış Ticaret Mevzuat x x x x x Danışmanlığı Hukuk Müşavirliği x x x x x Vergi Danışmanlığı x x x x x Cenaze Nakil İşlemleri x x x x x Kredi Garanti Fonu x x x x AB Bilgi Merkezi x x x x x x x Deik Temsilciliği x x x x x Genel Duyurular (isim x x x x x değişikliği) Vize Ofisi x x x x x Basın Yayın Hizmeti x x x x x x x (kurumsal İl.) Proje Ofisi x x x x x x ETO Akademi x x x x x x x Tablo 1. Oda Tarafından Verilen Hizmetler ve Faydalananlar Tablosu

12 3.4- PAYDAŞ ANALİZİ Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Odanın etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması, stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, odanın hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, paydaş görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik plana yansıtılabilmesi için, planın paydaş analizi bölümünde üç aşamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.paydaşlarımız Tablo 3 de belirtilmiştir Paydaşların Tespiti Bu aşamada, odayı etkileme ve odadan etkilenme durumları göz önüne alınarak, odanın etkileşim içinde bulunduğu ilgili taraflar olarak odanın paydaşları belirlenmiştir. Daha sonra paydaşlar; iç paydaşlar, dış paydaşlar ve müşteriler olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, farklı paydaş grupları arasındaki ilişkilerin doğru kurulabilmesini ve odanın faaliyet gösterdiği çevrenin tanımlanabilmesini sağlamaktadır. Paydaşlar belirlendikten ve sınıflandırıldıktan sonra, neden paydaş oldukları sorusuna cevap aranmıştır. Bu değerlendirme paydaşların oda ile olan ilişkilerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Neden paydaş sorusu, paydaşların sunulan ürün, hizmet ve beklentileri karşılayabilme kabiliyetine göre Temel Ortak, Stratejik Ortak ve Hizmet Alanlar şeklinde cevaplandırılmıştır Paydaşların Önceliklendirilmesi ve Değerlendirilmesi Paydaşlar tümü ile etkili bir iletişim kurulmasının imkansız olabileceği durumlarda, paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların önceliklendirilmesinde; paydaşın oda faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücü Paydaşın Etki Derecesi ve odanın paydaşın beklenti ve taleplerini karşılama konusunda verdiği öncelik Paydaşın Önem Derecesi dikkate alınır.odanın paydaşlarının önceliği belirlenirken, Tablo da yer alan Paydaş Önem/Etki Matrisi nden yararlanılmıştır

13 Önem/Etki Zayıf Güçlü Önemsiz İzle Bilgilendir Önemli Çıkarlarını gözet, Çalışmalarına dahil et Birlikte Çalış Tablo 2. Paydaş Önem/Etki Matrisi Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Paydaş görüşlerinin alınması aşamasında, öncelikle, görüşülecek kişi sayısı, paydaşın erişilebilirliği, paydaşın önemi ve etkisi gibi etkenler göz önüne alınarak, anket uygulaması, mülakat, atölye çalışması ve çalıştay gibi yöntemlerden hangisinin uygulanacağına karar verilmesi gerekir. Bu aşamada, paydaş görüşlerinin alınmasında yöntem olarak, paydaş görüşlerinin etkin ve amaca uygun belirlenmesi ve stratejilere aktarılmasında en etkili yöntem olmasından dolayı çalıştay yöntemi seçilmiştir. Eskişehir Ticaret Odası Paydaş Görüş, Öneri ve Beklentileri Değerlendirme Çalışması 26 Ocak 2012 tarihinde 16 katılımcı ile Eskişehir Ticaret Odası Yunus Emre Toplantı Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Görüş ve önerilerin belirlenmesinde çalıştay tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın yapılandırılmasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmıştır. - Öncelikle paydaşlara Eskişehir Ticaret Odası nın güçlü yönleri ve gelişmeye açık yönleri hakkında görüşleri sorulmuş daha sonra da gelişmeye açık yönlerine ilişkin geliştirme önerileri alınmıştır. - İkinci bölümde ise, paydaşların Eskişehir Ticaret Odası ndan beklentileri saptanmıştır.

14 Eskişehir Ticaret Odası Dış Paydaş Görüş ve Önerilerini Değerlendirme Çalıştayı sonunda hazırlanan ve paydaşlar tarafından belirtilen tüm görüş öneri ve beklentilerden oluşan ayrıntılı rapor Ek 1 de yer almaktadır. Paydaş İç Paydaş/Dış Paydaş Müşteri Neden Paydaş Yönetim Kurulu İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Meclis İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Meslek Komiteleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Çalışanlar İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Disiplin Kurulu İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Danışmanlar Tedarikçi Stratejik Ortak Birlikte Çalış Bilirkişi ve Eksperler Tedarikçi Stratejik Ortak Birlikte Çalış Üyeler İç Paydaş/Müşteri Temel Ortak Birlikte Çalış Diğer Hizmet Alanlar Müşteri Stratejik Ortak İzle Diğer Tedarikçiler Tedarikçiler Stratejik ortak İzle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış TOBB Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Önceliği Büyük Şehir Belediyesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Odunpazarı Belediyesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Tepebaşı Belediyesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Diğer İlçe ve Belde belediyeleri Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Valilik Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İl Özel İdaresi Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Kaymakamlıklar Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Anadolu Üniversitesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Osmangazi Üniversitesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalar Dahil Et İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md. Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Karayolu Düzenleme Genel Md. Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış II. Bölge Müdürlüğü İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Md. Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

15 Diğer İl ve İlçe Müdürlükleri Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Gelir İdaresi Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Dış Paydaş Stratejik Ortak Teşkilatı İzle Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Dış Paydaş Stratejik Ortak Teşkilatı İzle Yerel Mahkemeler Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İl Emniyet Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Bilgilendir Eskişehir Sanayi Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak Bilgilendir Eskişehir Ticaret Borsası Dış Paydaş Stratejik Ortak Bilgilendir Diğer Oda ve Borsalar Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle BEBKA Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış DEİK Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış ABİGEM Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış KOSGEB Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İŞKUR Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et TSE Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et KALDER Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle AB Türkiye Delegasyonu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İktisadi Kalkınma Vakfı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Merkezi Finans İhale Birimi Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Tütün ve Alkol Piyasası Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Denetleme Kurulu Basın İlan Kurumu Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Kredi Garanti Fonu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Euro Chambers Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle İtalya Büyükelçiliği Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Makedonya Büyükelçiliği Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Yabancı Ülkelerin Türkiye Misyon Temsilcilikleri Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

16 Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Türk Amerikan Sanayi ve Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Ticaret Odası Milletler Arası Ticaret Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Bankalar Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et SEGEM Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et TOBB Personel Sandığı Vakfı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış ETO Sosyal Hizmetler Vakfı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Türk Eğitim Vakfı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Kadın Girişimciler Kurulu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Genç Girişimcileri Kurulu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Sanayici ve İşadamları Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Dernekleri Meslek Örgütler Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Sivil Toplum Kuruluşları Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Medya Kuruluşları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Üniversitelerin Öğrenci Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Kulüpleri Muhtarlıklar Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Tablo 3. Paydaş Listesi

17 3.5- KURUM İÇİ ANALİZ Organizasyon Yapısı Eskişehir Ticaret Odasının organizasyon yapısı alttaki şekilde belirtilmiştir. Meclis,Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Divan hepsi 5174 Sayılı TOBB kanunuda beyan edildiği gibi göreve gelmektedir. Personelin mülki ve idari amiri Genel Sekreterdir. Odanın temsil yetkisi Yönetim Kurulu Başkanındadır. Eskişehir Ticaret Odasının 49 adet meslek komitesi vardır ve düzenli olarak toplanarak çalışmalarını yürütmektedir. Yönetim Kurulu; bir başkan, iki başkan yardımcısı,1 sayman üye olmak üzere toplam 10 kişiden oluşmaktadır. Odanın organizasyon şeması Şekil-1 de yer almaktadır. Şekil 1. Organizasyon Şeması

18 İnsan Kaynakları Eskişehir Ticaret Odası 43 personeliyle üyelerine sınırsız hizmet sunmak adına durmaksızın çalışmaktadır. İnsan Kaynaklarında yenilik ve gelişmeye açık olan Eskişehir Ticaret odası kendisini ve personellerini her gün yenileyerek yarınlara güvenle ilerlemektedir. Eskişehir Ticaret Odası,üyelerinin talepleri doğrultusunda yeni birimler açmaya devam etmektedir. Birimlerimiz Genel Sekreterlik Genel Sekreter Yardımcılığı Kurumsal iletişim AR-GE ve Stratejik Araştırmalar Birimi Ticaret ve Oda Sicil Memurluğu Mali İşler Dış Ticaret İç Ticaret Bilgi İşlem Akreditasyon ve Kalite Evrak Kayıt-Santral Yazı İşleri Yardımcı Hizmetler

19 Eskişehir Ticaret Odası personelinin yaş dağılımı yandaki Grafik 1 de verilmiştir. Oda personelinin yaş aralığında %44, yaş aralığında %33 ü bulunmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere odanın genç dinamik, devinimi yüksek bir personel profili bulunmaktadır. Personelinin %2 si yüksek lisans,%48 i lisans, %12 si ön lisans olmak üzere Oda, yüksek bir eğitim grafiğine sahiptir.eskişehir Ticaret Odası personelinin gelişmesi adına hizmet için ve hizmet dışı eğitimlerle personelini bilgi çağına hazırlamaktadır. Eskişehir Ticaret odası Personelin yaş dağılımı yandaki grafikte belirtilmektedir.genç ve dinamik personeliyle kazandığı enerjisini tüm Eskişehir e yayabilmek için durmaksızın çalışmalara devam edilmektedir.(grafik 2) Grafik 2

20 Fiziksel Kaynaklar ve Teknolojik Altyapı olmaktadır. Oda, şehrin merkezinde bulunan 3 katlı hizmet binasıyla üyelerin ulaşabilir bir konumundadır. Binadaki hizmet birimleri son derece modern ve etkili tasarlanmıştır. Üyelerin işlemleri gerçekleştirilirken sıcak içecek servisi ve konforlu oturaklar mevcuttur.aydınlatma,ısıtma elektronik bir şekilde tesis edilmektedir Kurumların, hedeflerine ulaşabilmeleri için güçlü bir Bilgi Teknolojileri altyapısına sahip olmaları gerekmektedir. Eskişehir Ticaret Odası nın bilgi teknolojileri altyapısı; kaynakların verimli kullanılmasını, verilerin güvenliğini, kesintisiz iletişimi, etkin maliyet yönetimini sağlamaktadır. Eskişehir Ticaret Odası, bilgi teknolojileri altyapısı konusunda kurumsal, güvenilir, güçlü referanslara sahip kurumlarla çalışmakta, böylelikle doğru yatırımların yapılması sağlanmaktadır. Böylelikle Odamız, daha sonra karşılaşabileceği yüksek maliyetlerden de korunmuş

21 Güvenlik Altyapısı Eskişehir Ticaret Odası olarak bilgi teknolojileri güvenliği alanında hedeflenen; uçtan uca kurumsal sistem çözümleri üretmek, mevcut BT güvenlik altyapısının bakım ve destek hizmetleri vermek, üyelere zamanında ve etkin hizmeti sunabilmek için gerekli altyapıyı temin etmektir. Eskişehir Ticaret Odası; ağ güvenliği, veri güvenliği ve güvenlik yönetimi alanlarında bilgi teknolojileri güvenliğine önem vermekte gerek donanım gerek yazılım araçlarının etkin kullanımı sayesinde, iş iletişimini, kurumsal ağ kaynaklarını, uygulamaları, geniş bir yelpazede sınır güvenliği, iç güvenlik, web güvenliği ve uç nokta güvenliği çözümleri için birleşik bir mimari yapı sunmaktadır. Bilgisayarlar ve mobil cihazlar üzerinde bulunan kurumsal verileri şifreleyen ve koruyan ürün ailesi ile veri güvenliği sağlanmaktadır. PC leri hacker lardan, spyware den ve bilgi hırsızlığından koruyan uç nokta güvenliği çözümlerinden faydalanılmaktadır. Ağ Teknolojileri 1979 yılında Ethernet teknolojisinin keşfinden itibaren tüm dünyada bu teknoloji kullanılmaya başlanmıştır. Eskişehir Ticaret Odası switch, router, firewall, gateway, kablosuz LAN ve Wireless site to site VPN gibi ürünleri kapsayan ağ donanımı ve çözümlerini sunmaktadır. Odamız, ilerleyen teknoloji karşısında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesini temin etmektedir. Sistem Odası Altyapısı Eskişehir Ticaret Odası Bilgi İşlem Birimi, bilgi ve deneyimlerini en güncel teknolojilerle birleştirerek, altyapı teknolojisinin geliştirilmesinde ve iş sistemlerinin tasarımında devamlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Altyapının tek seferde, planlı ve ileriye dönük olarak ve yönetilebilir bir yapıda olması gerektiğinden Eskişehir Ticaret Odası altyapıya büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, Bilgi İşlem Birimi nin ihtiyaçlarının en yoğun olduğu ve sistemin beyni konumundaki Bilgi İşlem Odası, çağın ihtiyaçlarına göre komple yeniden dizayn edilmiş, dağıtım ve server kabinleri temin edilerek enstalasyonu sağlanmış, Yükseltilmiş Taban Uygulamaları, Access Control sistemleri, İklimlendirme ve Kliması mevcuttur.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı