ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Paydaşların Tespiti Paydaşların Önceliklendirilmesi ve Değerlendirilmesi Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Paydaşların Görüş Öneri ve Beklentileri Kurum İçi Analiz Organizasyon Yapısı İnsan Kaynakları Fiziksel Kaynaklar ve Teknolojik Altyapı Üyelerle İlişkiler Kurum Kültürü Çevre Analizi SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM: GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler BÖLÜM: MALİYETLENDİRME BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM: SONUÇ 39 EKLER EK-1 Eskişehir Ticaret Odası Paydaş Görüş Önerileri ve Beklentileri Çalıştayı Raporu EK-2 Eskişehir Ticaret Odası 2012 Yılı Performans Programı

3 BÖLÜM 1 : GİRİŞ Stratejik Planlama çalışması ülkemizde yakın tarihe kadar uygulanmayan fakat dünyaca kabul görmüş bir uygulamadır. Küreselleşen rekabetçi dünya üzerinde Türkiye nin geleceğinin ne olacağı sorusunun cevabı, Stratejik Planlama çalışmalarının ülkece ne kadar benimsendiği ile alakalıdır. Günümüz dünyasında artık günü birlik plan yapan kısa vadeli kar etmek amacına odaklı, etik ve sosyal sorumluluktan uzak girişimci profili çoktan tarihin tozlu sayfalarında kalmıştır. Bu yaklaşımdan hareketle, Türkiye eğer geleceğe dair bir umut beslemek istiyorsa, tüm kurum ve kuruluşlarıyla mevcut kaynaklarını gelecek vizyonu ve misyonuna göre nasıl kullanması gerektiğini Stratejik Planlarla çerçeve içine alması gerekmektedir. Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar olarak bu coğrafyada yaşayan herkes Eskişehir adına yararlı hizmetler vermek ve bu kenti hak ettiği yere getirmek için gayret etmek durumundadır. Bu konuda büyük görev ve sorumluluklar, Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizlere düşmektedir. Gelecekte oluşabilecek potansiyel riskleri önceliklendirerek etkilerini azaltan, fırsata dönüştüren, tesadüflere yer vermeyen kendisini yenileyen ve öğrenen organizasyonlar 21.yüzyıla yön verecektir. Hizmetlerimizi belirli bir plan dâhilinde yürütmemiz, hem zamandan, hem insan kaynaklarından en iyi şekilde istifade etmemizi sağlayacaktır. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz, bağlayıcı bir belge olan Stratejik Plan, Odamızın hedefleri konusunda, hizmetin muhatapları olan üyelerimize yönelik bir beyan niteliğindedir. Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Odası Stratejik Planı ile ORTA VE UZUN VADELİ AMAÇLARINI, TEMEL İLKE VE POLİTİKALARINI, HEDEF VE ÖNCELİKLERİNİ, PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİ, BUNLARA ULAŞMAK İÇİN İZLENECEK YÖNTEMLER İLE KAYNAK DAĞILIMLARINI Belirlemiş ve durmaksızın mücadele etmeye karar vermiştir.

4 BÖLÜM 2 : STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI Dünyada küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, ülkelerin politik,sosyal,ekonomik,kültürel eğilimlerini belirleyen öncelikli unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Sanayi toplumun da kapasite ülkelerin zenginliği ve ekonomik gelişmişliği; sahip olunan işgücü, ham madde ve doğal kaynaklarla ölçülürken günümüz dünyasında artık büyük ölçüde beyin gücü, yenilikçi düşünce, bilgi ve teknoloji üretimi gibi unsurlara bırakmıştır. Dünyada yaşanan bu değişim ve gelişimlerden Türkiye de payına düşeni almıştır. Ülkemizde en büyük sorunlar yeni konjonktür göre yeniden yapılanma ve kurumsallaşmadır. Hareket kabiliyeti yüksek, hızlı çözüm üretebilen kurumsal yapıların kurulması için alt yapı tesisinde ülke olarak geri kalmış durumda olduğumuz aşikardır. Ülkemizde Özel Sektör, elindeki limitli kaynaklarını optimum kullanabilmek adına Stratejik Planlama çalışmalarına önem vermiş ve kurumsallaşma konusunda deneyim kazanıp dünyaca bilinen markalar oluşturabilmiştir, Ne yazık ki kamu kurum ve kuruluşları bu akımdan özel sektör kadar yararlanamamışlardır. Bu sebeple Devlet Planlama Teşkilat Kamu Kurumları için Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlamıştır. Eskişehir Ticaret Odası Stratejik Planlama Çalışması da Devlet Planlama Teşkilatı nın hazırladığı kılavuza uygun olarak hazırlanmıştır. Eskişehir Ticaret Odası, stratejik planını benimsemiş olduğu kurumsallaşma ilkesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, Oda meclisinin ve personelin görüş ve beklentileri dikkate alınmasının yanında alınan görüş ve önerilerin tümü değerlendirilerek katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır Eskişehir Ticaret Odasında uygulanan stratejik planlama çalışmasının aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir. - Stratejik Planlama eğitimi, - Paydaşların belirlenmesi, görüş ve önerilerin alınması, - Kurumsal SWOT (GZFT) analizinin yapılması - Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, - Kurumsal Performans Sistemi nin oluşturulması, Stratejik Planlama sürecinin ilk aşamasında; Eskişehir Ticaret Odası nın 5 kişilik stratejik planlama ekibi, oda birimlerinden gelen çalışanlar, meclis ve yönetim kurulu ve divan üyelerinden oluşan toplam 39 kişilik gruba Stratejik Planlama eğitimi verilmiştir.

5 Stratejik Planın en önemli unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanması için önce, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve çalışanların katılımı ile Kurumsal SWOT Analizi, daha sonra da oda dışındaki ilgili tarafların Odayı nasıl gördüğü ve Odadan neler beklediğinin belirlenmesi ve stratejiler oluşturulurken bu görüşlerden faydalanılması için Dış Paydaş Çalışması yapılmıştır. Böylelikle İç ve Dış Paydaşların görüş ve önerileri Stratejik Plana dahil edilmiştir.. BÖLÜM 3 : DURUM ANALİZİ 3.1- TARİHSEL GELİŞİM Mevcut durumun sağlıklı analiz edilebilmesi için analiz edilecek coğrafyadaki tarihi ve ticari geçmişin bilinmesi gereklidir.bu bölümde Eskişehir ve civarının tarihi ve ticari gelişimi sonrasında da Eskişehir Ticaret Odası nın tarihi gelişimi incelenmiştir. Bölgenin Tarihsel Gelişimi Hititler, M.Ö. 14. yüzyılda Eskişehir merkezli büyük bir devlet kurmuşlardır. M.Ö. 12. yüzyılda Frigya Kralı, 600 yıl süren hükümdarlığını ilan etmiştir. Çeşitli kazılarda ele geçen buluntular yöre tarihinin Katolik Çağ'a uzandığını gösterir. Bilinen en eski yerleşme il merkezinin kuzey batısındaki Demircihöyük'tür. Buluntular Demircihöyük'ün Katolik Çağ'da Balkan ve Anadolu kültürlerinin kesiştiği bir noktada bulunduğunu ortaya koymaktadır. Midas Kenti kazılarında ele geçirilen buluntular ise İlk Tunç Çağı'na tarihlenmektedir. Hititlerin pek etkili olamadığı bölge M.Ö. 7. yüzyılda Kimmer ve İskit saldırıları sonucu yıkılmıştır. Lidya Krallığı'nın ardından sırasıyla Pers, Makedonya, ve Selevkos yönetiminde kalan yöre M.Ö. 3. yüzyıl sonunda Galatların yönetime girmiştir. M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı'nın (Pergamon) kısa süreli egemenliğinden sonra, Galatlar Roma desteğiyle yörede yeniden devlet kurmuşlardır. Bunu Roma ve Bizans egemenliği izlemiştir. M.S. 8. yüzyılda yöreyi ele geçiren ve Dorylaion'a Duruliya, Düriliya ya da Druliya adını veren Arapların yönetimi uzun sürmemiştir. Yeniden Bizans egemeliğine giren Dorylaion 1074'te Selçuklular'ın eline geçmiştir. Eskişehir'de yer alan antik kentler şunlardır: Pessinus (Ballıhisar), Midas (Yazılıkaya), Dorylaion (Şarhöyük, Eskişehir), Han'daki Antik Harabeler, Justinianapolis (Sivrihisar), Nacolea (Seyitgazi) Eoudoxias

6 Ticaretin Tarihsel Gelişimi Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olup, 32 Milyon m² alanı içinde 228 kuruluş ile faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgeleriden birine sahiptir. 1950'lelerin sonundan bu yana il ekonomisinin temelini oluşturan sanayisinin geçmişi, Bağdat Demiryolu'nun yapımı sırasında 1894'te kurulan Cer Atölyesi'ne kadar uzanır ve bu atölye 1924 yılında TCDD işletmesine devredilmiştir. İlde büyük devlet işletmelerinin yanı sıra 1960 sonrasında hız kazanan yerel sermaye yatırımlarıyla gerçekleşmiş çok sayıda özel kuruluş bulunmaktadır. Başlıca sanayi dalları gıda, tekstil, lokomotif, makine imalat, tuğla, kiremit ve çimentodur. Sanayi kuruluşlarının hemen hemen hepsi şehir merkezinde toplanmıştır. Ayrıca kentte lokomotif ve motor, basma, şeker, çimento tuğla ve kiremit, un, bisküvi ve şekerleme, beton direk, uçak bakımı ve onarımı (TUSAŞ), sirke ve şarap, sunta ve mobilya, buzdolabı ve soba fabrikaları mevcuttur. Ayrıca bu fabrikalardan başka organize sanayi bölgesinde değişik üretimler yapacak fabrikalar bulunmaktadır. Küçük sanayi sitesinde, ağaç işleri, madeni eşya, dökümcüler ve çeşitli imalat ve iş tezgahları vardır. İlin sanayi çarşısında, oto motor tamir ve bakım atölye ve tezgahları mevcuttur yılı sonu itibariyle şehirde çalışan sendikalı işçi sayısı ise 'dır. İl 2007 yılında yaptığı 472 milyon 118 bin dolarlık ihracatıyla ülke genelinde 19. sırada yer almıştır yılında yapılan ihracatın yaklaşık 7 milyon doları tarım, 450 milyon doları sanayi ve 15 milyon doları da madencilik sektörlerinde yapılmıştır. Şehrin dışarıya sattığı başlıca ticari mallar tarım ürünleri, ham ve konsantre halde çeşitli cevherler, şeker, bisküvi, çimento, buzdolabı, motorlu kara taşıtları, hava araçlarına ait parçalar, seramik ürünler ve lületaşından yapılmış hediyelik eşyalardır. Başlıca ithal malları ise kazanlar, makineler, mekanik cihazlar; elektrikli makine ve cihazlar; kara taşıtları; plastikler ve mamulleri; dericilikte ve boyacılıkta kullanılan malzemelerdir. Yer altı zenginliği Eskişehir'in önemli ekonomik kaynaklarından biridir. Madencilik ilin sanayisinin gelişmesinde ve yıllar içinde ihracatın artışında önemli bir yere sahiptir. İl genelindeki önemli maden rezervlerinden bazıları; manyezit, krom, bor, kil, mermer ve lületaşıdır. Lületaşı yıllar boyunca yurt dışına işlenmeden ihraç edildikten sonra, 1970'lerde ham olarak ihracatının yasaklanmasıyla birlikte, ildeki atölyelerde işlenerek pipo ve süs eşyası haline getirilmiş ve işlenmiş şekilde ihraç edilmeye başlanmıştır. Sepiolit madeni de Eskişehir'in önemli yer altı zenginliklerindendir. Krom madeni, Eskişehir'in diğer önemli yer altı zenginliklerinden biridir. Çelik ve diğer maddelerin kaplanmasında, savunma sanayisinde, refrakter malzeme üretiminde ve çeşitli kimyasallarda kullanılmaktadır. İldeki önemli bir maden ise Etibank Kırka Boraks İşletmesi tarafından çıkarılan bor tuzlarıdır. Ayrıca tuğla, kiremit ve seramik üretmek için kullanılan kil, ilin sahip olduğu önemli rezervlerden biridir.

7 Eskişehir Ticaret Odası nın Tarihsel Gelişimi TİCARET, ZİRAAT VE SANAYİ olarak kurulan Eskişehir Ticaret Odası tarihli Ticaret Odala ile Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeniden teşkilatlanmıştır tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanay hükümlerine göre tüzel kişilik kazanan Eskişehir Ticaret Odası, tarih ve 4355 sayılı Ticaret ve Sa Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları kanununa göre yeniden teşkilatlanmıştır. Hizmetlerinin tüzel kişiliğe sahip tarafından yürütülmesine karar verilmesi üzerine Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetini sürdüren Eskişehi 1968 yılında sanayicilerin ayrı bir Oda kurmaları ile Ticaret odası ünvanını almıştır. ETO Eski Bina Eskişehir Ticaret Odası, şehrimizin yılları arasında düşman işgali altında kalışı sırasında Odamıza evrakların işgal kuvvetlerince imha olunması sebebi ile Oda çalışmaları hakkında bilgi vermek mümkün olam müteakip, Bayraktarzade Ali Ulvi Bey, Çıkıllızade Hafız Osman Bey, Hafız İdris Bey, Şahabettin Bey, Hacı Süleyman Bey, Mehmet Şükrü Bey, Hacı Habibullah Bey, Mehmet Kazım Bey ve Hacı Hafız Ömer Fevzi Be müteşekkil Yönetim Kurulu yeniden teşekkül olmuştur. 2 Eylül 1922 yıllında düşman işgalinden kurtulan Esk Cumhuriyete geçiş döneminde Odada seçimler yapılmış, aralarında Ali Ulvi Bayraktar ı Yönetim Kurulu Baş getirmişlerdir. Böylece işgal döneminde kapanmış bulunan Oda, yeniden teşkilatlandırılıp çalışır duruma geti 1925 tarihinde kabul edilen, 1926 başından itibaren yürürlüğe giren 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kan dönem başlamıştır. Bu kanun ile Ticaret ve Sanayi Odalarına tüzel kişilik verilmiş, ticaret ve sanayi erbabının mecburiyeti konmuştur. Bu kanunun bir özelliği de Odaların çalışma olaylarını mahallilikten çıkarıp bölgesel vermiş olmasıdır. Ticaret ve Sanayi Odası ünvanı ile çalışmalarını sürdüren Oda, 1968 yılında sanayici üye Oda Meclisinin muvafakatı ve Ticaret Bakanlığı nın izniyle ayrı bir Sanayi Odası teşekkül etmiştir. Sanayicil ayrılarak Sanayi Odasını kurmaları üzerine Odamızın ünvanı, TİCARET ODASI olarak değiştirilmiştir

8 Odamızda 49 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Her bir meslek komitesinin bir başkanı, bir başkan yardımcısı ve 3 veya 5 üyesi bulunmaktadır. Meslek Komiteleri dört yılda bir yapılan seçim sonucu belirlenmektedir. ETO Meclisi, bir başkan, iki başkan yardımcısı olmak üzere 125 kişiden oluşmakta, Oda Yönetim Kurulu bir başkan, iki başkan yardımcısı olmak üzere 11 kişiden oluşmaktadır. ETO Meclis Başkanı Metin GÜLER ve Yönetim Kurulu Başkanı Harun KARACAN dır. Değişime açık olmak ve çağdaş yönetim sistemlerinin, tacirlerimizle, özellikle küçük ve orta boy işletmelerimize yaygınlaştırılması, Odamızın ana hedeflerindendir. Toplam kaliteyi hedefleyen Odamız, hizmette kaliteyi daha üst seviyeye çıkartma şartlarını yerine getirmenin heyecanını, üyelerimizle ve toplumun her kesimiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktadır YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Eskişehir Ticaret Odası nın sorumluluklarının yasal dayanağı tarihli 5174 sayılı kanun ve bu kanunla çıkarılan yönetmelikler. Bunun dışında odanın iç yönetmeliği, Odanın üst birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odalar için oluşturulmuş diğer mevzuat Eskişehir Ticaret Odası nın faaliyetlerinin kapsam ve kurallarını belirlemektedir. Mevzuat hükümler çerçevesinde üyelerinin yerel nitelikli talepleri ve üst birliğin tevdi ettiği görevler ve diğer görevlerin meslek ahlakı kamu yararı iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmesi Eskişehir Ticaret Odası nın faaliyetlerinin kapsamını belirlemektedir FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER Eskişehir Ticaret Odası üyelerinin ve Eskişehir ilinin ihtiyaçları doğrultusunda 5174 sayılı kanunun belirlediği ilgili hizmetleri yerine getirmektedir. Bu hizmetler; Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, Ticaretin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak, Ticareti ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere Ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca İstenecek bilgileri vermek, Ticarete ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki İktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri Tutmak,

9 Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek Ve başvurularda bulunmak, Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri Tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek, Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak, Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak, Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve Üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep Halinde bildirmek, Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev Alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek, Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli Hizmetleri yapmak, Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak, olarak belirlenmiştir. Odanın gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgili olarak, Eskişehir Ticaret Odası nın verdiği hizmetler, bu hizmetlerin yararlananlar açısından değerlendirilmesi ile hazırlanan Oda Tarafından Sunulan Hizmetler ve Faydalananlar tablosu Tablo 1 de yer almaktadır.

10 Hizmetlerden Faydalananlar Verilen Hizmetler Sanayici Tüccar Kooperatif Kamu Kuruluşları Bankalar Sigorta Acenteleri Özel Kişi Faaliyet/Oda Kayıt Belgesi x x x x x Ticaret Sicil Tasdiknamesi x x x x x Temsil Belgesi x x x x x İhale Durum Belgesi x x x Çıraklık Eğitim Merkezi x x Belgeleri Onayı (özel kişiler için sütun) Azami Fiyat Tarifesi x Fatura Tasdiki x x x x x x Fire ve Zayiat Oran Tespiti x x Turistik ve Ticari Vize x x x x x Belgeleri Kimlik Kartı x x x x x Ortaklık Durum Belgesi x x x İhale Durum Belgesi x x x x Kanuni İkametgah Belgesi x x x x x Kredi Talep Belgesi x x x x İmza Onayı Belgesi x x Bağ-Kur Formu x x x Rayiç Fiyat Tespiti x x x x x x Sigorta Acente ve Eksper x Uygunluk Belgesi Sigorta Acentalarının Asgari x Fiziki Şartları Tetkik Raporu Örf,adet ve Teamül Belgeleri x x x x Hakem Bilirkişi Raporu x x x x x x Mücbir Sebep Belgesi x x Kapasite Raporu x x Ekspertiz Raporu x x İş Makinesi Tescil Belgesi x x x x A.TR Belgesi x x x EURO 1 Belgesi x x x Menşe Şahadetnamesi x x x Form A Belgesi x x x Fuar Organizasyonları x x x x x x x İktisadi Rapor x x x x x x Eğitim Seminerleri x x x x x x KOSGEB Sinerji Odağı x x Oda Web Sitesi x x x x x x x Tahsis Sarfiyat Belgeleri x x

11 Ticaret Sicil Gazetesi ve Her x x x x x Türlü Onaylı Onaysız Suret Sayısal Takoğraf x x x x x ATA Karnesi x x x x x x TIR Karnesi x TAPDK Belgesi x x x Kara Ulaştırma Belgeleri x x x x x Emlak Komisyon Sözleşmesi x Dış Ticaret Mevzuat x x x x x Danışmanlığı Hukuk Müşavirliği x x x x x Vergi Danışmanlığı x x x x x Cenaze Nakil İşlemleri x x x x x Kredi Garanti Fonu x x x x AB Bilgi Merkezi x x x x x x x Deik Temsilciliği x x x x x Genel Duyurular (isim x x x x x değişikliği) Vize Ofisi x x x x x Basın Yayın Hizmeti x x x x x x x (kurumsal İl.) Proje Ofisi x x x x x x ETO Akademi x x x x x x x Tablo 1. Oda Tarafından Verilen Hizmetler ve Faydalananlar Tablosu

12 3.4- PAYDAŞ ANALİZİ Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Odanın etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması, stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, odanın hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, paydaş görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik plana yansıtılabilmesi için, planın paydaş analizi bölümünde üç aşamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.paydaşlarımız Tablo 3 de belirtilmiştir Paydaşların Tespiti Bu aşamada, odayı etkileme ve odadan etkilenme durumları göz önüne alınarak, odanın etkileşim içinde bulunduğu ilgili taraflar olarak odanın paydaşları belirlenmiştir. Daha sonra paydaşlar; iç paydaşlar, dış paydaşlar ve müşteriler olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, farklı paydaş grupları arasındaki ilişkilerin doğru kurulabilmesini ve odanın faaliyet gösterdiği çevrenin tanımlanabilmesini sağlamaktadır. Paydaşlar belirlendikten ve sınıflandırıldıktan sonra, neden paydaş oldukları sorusuna cevap aranmıştır. Bu değerlendirme paydaşların oda ile olan ilişkilerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Neden paydaş sorusu, paydaşların sunulan ürün, hizmet ve beklentileri karşılayabilme kabiliyetine göre Temel Ortak, Stratejik Ortak ve Hizmet Alanlar şeklinde cevaplandırılmıştır Paydaşların Önceliklendirilmesi ve Değerlendirilmesi Paydaşlar tümü ile etkili bir iletişim kurulmasının imkansız olabileceği durumlarda, paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların önceliklendirilmesinde; paydaşın oda faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücü Paydaşın Etki Derecesi ve odanın paydaşın beklenti ve taleplerini karşılama konusunda verdiği öncelik Paydaşın Önem Derecesi dikkate alınır.odanın paydaşlarının önceliği belirlenirken, Tablo da yer alan Paydaş Önem/Etki Matrisi nden yararlanılmıştır

13 Önem/Etki Zayıf Güçlü Önemsiz İzle Bilgilendir Önemli Çıkarlarını gözet, Çalışmalarına dahil et Birlikte Çalış Tablo 2. Paydaş Önem/Etki Matrisi Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Paydaş görüşlerinin alınması aşamasında, öncelikle, görüşülecek kişi sayısı, paydaşın erişilebilirliği, paydaşın önemi ve etkisi gibi etkenler göz önüne alınarak, anket uygulaması, mülakat, atölye çalışması ve çalıştay gibi yöntemlerden hangisinin uygulanacağına karar verilmesi gerekir. Bu aşamada, paydaş görüşlerinin alınmasında yöntem olarak, paydaş görüşlerinin etkin ve amaca uygun belirlenmesi ve stratejilere aktarılmasında en etkili yöntem olmasından dolayı çalıştay yöntemi seçilmiştir. Eskişehir Ticaret Odası Paydaş Görüş, Öneri ve Beklentileri Değerlendirme Çalışması 26 Ocak 2012 tarihinde 16 katılımcı ile Eskişehir Ticaret Odası Yunus Emre Toplantı Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Görüş ve önerilerin belirlenmesinde çalıştay tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın yapılandırılmasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmıştır. - Öncelikle paydaşlara Eskişehir Ticaret Odası nın güçlü yönleri ve gelişmeye açık yönleri hakkında görüşleri sorulmuş daha sonra da gelişmeye açık yönlerine ilişkin geliştirme önerileri alınmıştır. - İkinci bölümde ise, paydaşların Eskişehir Ticaret Odası ndan beklentileri saptanmıştır.

14 Eskişehir Ticaret Odası Dış Paydaş Görüş ve Önerilerini Değerlendirme Çalıştayı sonunda hazırlanan ve paydaşlar tarafından belirtilen tüm görüş öneri ve beklentilerden oluşan ayrıntılı rapor Ek 1 de yer almaktadır. Paydaş İç Paydaş/Dış Paydaş Müşteri Neden Paydaş Yönetim Kurulu İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Meclis İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Meslek Komiteleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Çalışanlar İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Disiplin Kurulu İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Danışmanlar Tedarikçi Stratejik Ortak Birlikte Çalış Bilirkişi ve Eksperler Tedarikçi Stratejik Ortak Birlikte Çalış Üyeler İç Paydaş/Müşteri Temel Ortak Birlikte Çalış Diğer Hizmet Alanlar Müşteri Stratejik Ortak İzle Diğer Tedarikçiler Tedarikçiler Stratejik ortak İzle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış TOBB Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Önceliği Büyük Şehir Belediyesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Odunpazarı Belediyesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Tepebaşı Belediyesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Diğer İlçe ve Belde belediyeleri Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Valilik Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İl Özel İdaresi Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Kaymakamlıklar Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Anadolu Üniversitesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Osmangazi Üniversitesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalar Dahil Et İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md. Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Karayolu Düzenleme Genel Md. Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış II. Bölge Müdürlüğü İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Md. Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

15 Diğer İl ve İlçe Müdürlükleri Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Gelir İdaresi Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Dış Paydaş Stratejik Ortak Teşkilatı İzle Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Dış Paydaş Stratejik Ortak Teşkilatı İzle Yerel Mahkemeler Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İl Emniyet Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Bilgilendir Eskişehir Sanayi Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak Bilgilendir Eskişehir Ticaret Borsası Dış Paydaş Stratejik Ortak Bilgilendir Diğer Oda ve Borsalar Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle BEBKA Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış DEİK Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış ABİGEM Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış KOSGEB Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İŞKUR Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et TSE Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et KALDER Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle AB Türkiye Delegasyonu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İktisadi Kalkınma Vakfı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Merkezi Finans İhale Birimi Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Tütün ve Alkol Piyasası Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Denetleme Kurulu Basın İlan Kurumu Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Kredi Garanti Fonu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Euro Chambers Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle İtalya Büyükelçiliği Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Makedonya Büyükelçiliği Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Yabancı Ülkelerin Türkiye Misyon Temsilcilikleri Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

16 Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Türk Amerikan Sanayi ve Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Ticaret Odası Milletler Arası Ticaret Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Bankalar Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et SEGEM Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et TOBB Personel Sandığı Vakfı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış ETO Sosyal Hizmetler Vakfı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Türk Eğitim Vakfı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Kadın Girişimciler Kurulu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Genç Girişimcileri Kurulu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Sanayici ve İşadamları Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Dernekleri Meslek Örgütler Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Sivil Toplum Kuruluşları Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Medya Kuruluşları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Üniversitelerin Öğrenci Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Kulüpleri Muhtarlıklar Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Tablo 3. Paydaş Listesi

17 3.5- KURUM İÇİ ANALİZ Organizasyon Yapısı Eskişehir Ticaret Odasının organizasyon yapısı alttaki şekilde belirtilmiştir. Meclis,Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Divan hepsi 5174 Sayılı TOBB kanunuda beyan edildiği gibi göreve gelmektedir. Personelin mülki ve idari amiri Genel Sekreterdir. Odanın temsil yetkisi Yönetim Kurulu Başkanındadır. Eskişehir Ticaret Odasının 49 adet meslek komitesi vardır ve düzenli olarak toplanarak çalışmalarını yürütmektedir. Yönetim Kurulu; bir başkan, iki başkan yardımcısı,1 sayman üye olmak üzere toplam 10 kişiden oluşmaktadır. Odanın organizasyon şeması Şekil-1 de yer almaktadır. Şekil 1. Organizasyon Şeması

18 İnsan Kaynakları Eskişehir Ticaret Odası 43 personeliyle üyelerine sınırsız hizmet sunmak adına durmaksızın çalışmaktadır. İnsan Kaynaklarında yenilik ve gelişmeye açık olan Eskişehir Ticaret odası kendisini ve personellerini her gün yenileyerek yarınlara güvenle ilerlemektedir. Eskişehir Ticaret Odası,üyelerinin talepleri doğrultusunda yeni birimler açmaya devam etmektedir. Birimlerimiz Genel Sekreterlik Genel Sekreter Yardımcılığı Kurumsal iletişim AR-GE ve Stratejik Araştırmalar Birimi Ticaret ve Oda Sicil Memurluğu Mali İşler Dış Ticaret İç Ticaret Bilgi İşlem Akreditasyon ve Kalite Evrak Kayıt-Santral Yazı İşleri Yardımcı Hizmetler

19 Eskişehir Ticaret Odası personelinin yaş dağılımı yandaki Grafik 1 de verilmiştir. Oda personelinin yaş aralığında %44, yaş aralığında %33 ü bulunmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere odanın genç dinamik, devinimi yüksek bir personel profili bulunmaktadır. Personelinin %2 si yüksek lisans,%48 i lisans, %12 si ön lisans olmak üzere Oda, yüksek bir eğitim grafiğine sahiptir.eskişehir Ticaret Odası personelinin gelişmesi adına hizmet için ve hizmet dışı eğitimlerle personelini bilgi çağına hazırlamaktadır. Eskişehir Ticaret odası Personelin yaş dağılımı yandaki grafikte belirtilmektedir.genç ve dinamik personeliyle kazandığı enerjisini tüm Eskişehir e yayabilmek için durmaksızın çalışmalara devam edilmektedir.(grafik 2) Grafik 2

20 Fiziksel Kaynaklar ve Teknolojik Altyapı olmaktadır. Oda, şehrin merkezinde bulunan 3 katlı hizmet binasıyla üyelerin ulaşabilir bir konumundadır. Binadaki hizmet birimleri son derece modern ve etkili tasarlanmıştır. Üyelerin işlemleri gerçekleştirilirken sıcak içecek servisi ve konforlu oturaklar mevcuttur.aydınlatma,ısıtma elektronik bir şekilde tesis edilmektedir Kurumların, hedeflerine ulaşabilmeleri için güçlü bir Bilgi Teknolojileri altyapısına sahip olmaları gerekmektedir. Eskişehir Ticaret Odası nın bilgi teknolojileri altyapısı; kaynakların verimli kullanılmasını, verilerin güvenliğini, kesintisiz iletişimi, etkin maliyet yönetimini sağlamaktadır. Eskişehir Ticaret Odası, bilgi teknolojileri altyapısı konusunda kurumsal, güvenilir, güçlü referanslara sahip kurumlarla çalışmakta, böylelikle doğru yatırımların yapılması sağlanmaktadır. Böylelikle Odamız, daha sonra karşılaşabileceği yüksek maliyetlerden de korunmuş

21 Güvenlik Altyapısı Eskişehir Ticaret Odası olarak bilgi teknolojileri güvenliği alanında hedeflenen; uçtan uca kurumsal sistem çözümleri üretmek, mevcut BT güvenlik altyapısının bakım ve destek hizmetleri vermek, üyelere zamanında ve etkin hizmeti sunabilmek için gerekli altyapıyı temin etmektir. Eskişehir Ticaret Odası; ağ güvenliği, veri güvenliği ve güvenlik yönetimi alanlarında bilgi teknolojileri güvenliğine önem vermekte gerek donanım gerek yazılım araçlarının etkin kullanımı sayesinde, iş iletişimini, kurumsal ağ kaynaklarını, uygulamaları, geniş bir yelpazede sınır güvenliği, iç güvenlik, web güvenliği ve uç nokta güvenliği çözümleri için birleşik bir mimari yapı sunmaktadır. Bilgisayarlar ve mobil cihazlar üzerinde bulunan kurumsal verileri şifreleyen ve koruyan ürün ailesi ile veri güvenliği sağlanmaktadır. PC leri hacker lardan, spyware den ve bilgi hırsızlığından koruyan uç nokta güvenliği çözümlerinden faydalanılmaktadır. Ağ Teknolojileri 1979 yılında Ethernet teknolojisinin keşfinden itibaren tüm dünyada bu teknoloji kullanılmaya başlanmıştır. Eskişehir Ticaret Odası switch, router, firewall, gateway, kablosuz LAN ve Wireless site to site VPN gibi ürünleri kapsayan ağ donanımı ve çözümlerini sunmaktadır. Odamız, ilerleyen teknoloji karşısında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesini temin etmektedir. Sistem Odası Altyapısı Eskişehir Ticaret Odası Bilgi İşlem Birimi, bilgi ve deneyimlerini en güncel teknolojilerle birleştirerek, altyapı teknolojisinin geliştirilmesinde ve iş sistemlerinin tasarımında devamlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Altyapının tek seferde, planlı ve ileriye dönük olarak ve yönetilebilir bir yapıda olması gerektiğinden Eskişehir Ticaret Odası altyapıya büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, Bilgi İşlem Birimi nin ihtiyaçlarının en yoğun olduğu ve sistemin beyni konumundaki Bilgi İşlem Odası, çağın ihtiyaçlarına göre komple yeniden dizayn edilmiş, dağıtım ve server kabinleri temin edilerek enstalasyonu sağlanmış, Yükseltilmiş Taban Uygulamaları, Access Control sistemleri, İklimlendirme ve Kliması mevcuttur.

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ESKİŞEHİR İN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ESKİŞEHİR GENEL BİLGİLER Nüfus; Eskişehir:799.724 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Projenin Önemi Türkiye nin zeytin üretiminde dünya ikinciliğine ulaşma hedefi Zeytinin ve zeytinyağının insan beslenmesi

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Başkanlardan Birlik Mesajı. 2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU 02.08.2017 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO), Antalya Ticaret Borsası(ATB), Alanya Ticaret ve Sanayi

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ AB-TR ODALARI ORTAKLIK ĐŞBĐRL RLĐĞĐ HĐBE PROGRAMI KADIN GĐRĐŞĐG ĐŞĐMCĐLĐĞĐNĐ GELĐŞ ĐŞTĐRMEK ĐÇĐN N DENĐZL ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI ĐŞBĐRL RLĐĞĐ PROJESĐ (D & S for DWE) AB-TR Odaları Ortaklık Đşbirliği

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

2014 YILLIK İŞ PLANI

2014 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Tarihi: 17.12. Doküman No: ETO-YİP--01 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ 1 HEDEF1.1 HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2009 Yılı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2009-2010 Yılı 12 Aralık 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ÇORUM UN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ÇORUM GENEL BİLGİLER Nüfus; Çorum: 532.080 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı