Raleigh Charter Lisesi Teknoloji Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Raleigh Charter Lisesi Teknoloji Planı 2009-2013"

Transkript

1 Raleigh Charter Lisesi Teknoloji Planı Ekim, 2008

2 Yerel Eğitim Ajansları (YEA) Teknoloji Planları için Gerekli İçerik Bölümleri Kuzey Carolina G. S. Yönetmelik 8, Bölüm 3A 115c-102.6A-C(16). Yerel eğitim ajanslarının; Kuzey Carolina(NC) Kanun ve Yönetmelikleri 8, Bölüm 3 A 115c-102 6C-A da belirlenen gereklilikleri karşılayabilmesi için, planın her bir bölümünün aşağıdaki maddelerin gereğini yerine getiren en az bir strateji ya da hedefi içermesi gerekir NC devlet okulları küresel rekabete açık öğrenciler yetiştirecektir. 1. Matematik ve Okuma notlarında yükselme 2. Öğrenci kaynakalrının sınıfiçindee kullanılması 3. ETKİ(IMPACT) modeli uygulaması 4. Bilgisayar Becerileri Sınavları notlarında yükselme 5. Bilgisayar Becerileri Müfredatı Uygulaması 6. Bilgi Becerileri Müfredatı Uygulaması 7. Teknolojinin müfredatın içine yerleştirilmesi 8. Öğrenci uzaktan eğitim olanakları 9. Destekleyici teknoloji imkanı 10. Küresel değişim programları 11. Üniversite öncesi destek programları /Öğren&Kazan ( ya da benzeri) programları NC devlet okullarına 21. Yüzyılın Profesyonelleri liderlik yapacaktır. 1. Öğretmen/Çalışan becerileri değerlendirmesi 2. Çeşitli yetiştirme/eğitim kaynakları (DPI-Yaygın Eğitim Bölümü kaynakları dahi- yerel ve çevrimiçi kaynaklar) 3. Takip desteği 4. Yerel belgeleme ve mesleki gelişim gereklilikleri 5. Etik ve mesleki standartlar 6. Eğitim değerlendirmesi 7. Eğitimcinin ölçme-değerlendirme bilgisi olarak belirtilen değerlendirme stratejilerini tasarlama, uygulama ve tartışma ya hazır bulunuşluğu 8. ***Küresel farkındalık eğitimi ***Küresel Farkındalık : Dünya çapındaki uluslararası örgütler, devlet, kamu ve özel ekonomik teşebbüsler, sosyokültürel gruplar, ve bireyler arasındaki ilişkilerin farkına varma ve anlama.. NC devlet okulları öğrencileri sağlıklı ve sorumluluk sahibi olacaktır.. 1. Okul yerleşkesinin güvenliği (video, alarmlar, metal dedektör vb.) 2. Okul servislerinin güvenliği (video, radyo, cep telefonları vb.) 3. Öğrenci ve çalışan kimlik belirleme sisitemleri 4. Öğrenci bilgi/izleme sistemleri (SIMS/NCWISE, gıda,vb.) 5. Internet ve e-posta fşltreleme/güvenlik 6. Sınıf telefon sistemleri ve diğer iletişim araçları 7. Websitesi kullanımı (bölge, okul ve sınıf) Kaynaklara rahat erişim 8. Kaynaklara eşit erişim 9. Etik ve kişisel sorumluluk 10. Küresel, etik ve sorumlu kullanıma hitap edecek politika ve prosedürler 11. Sağlıklı öğrenci yaşam şekli konusunda eğitim vermek, izlemek ve bunu sürdürmek için kullanılan teknoloji

3 NC. devlet okullarında yeniliğe liderlik rehberlik edecektir. 1. Öğretme ve öğrenme ortaklı içeren projeleri mümkün kılan liderlik.2. MTAC 3. Liderlik iletişim araçları ve yolları 4. Mesleki gelişim imkanlarından ortaya çıkan liderlik 5. Ortaklıklar 6. Devam eden değişime ayak uyduran bir süreç NC devlet okulları 21. Yüzyıl sistemleriyle yönetilecek ve desteklenecektir. 1. Politika 2. Bütçe 3. Personel 4. Güvenlik 5. Yönetsel uygulamalar 6. Donanım 7. Alt yapı-okul yerel ağları ve bölgesel ağlar 8. İlgililer için iletişim ve işbirliği araçları(e-posta, Web 2.0, file dosya yönetimi)

4 Kuzey Carolina Devlet Okulları Okul Yönetim Kurulu Howard Lee, Başkan Kuzey Carolina Öğretim Technolojisi Planı Halk eğitim Bölümü Patricia Willoughby, Müfettiş YEREL OKUL BÖLGESİ TEKNOLOJİ PLANININ BAŞLICA BÖLÜMLERİ Yerel okul yönetim kurulu aşağıdaki anahtar bölümleri içeren 4 yıllık bölgesel teknoloji planının geliştirilmesinde tüm paydaşların etkin katılımını sağlamıştır: Yerel okul sisteminin kendine özgü niteliklerini ve stratejik önceliklerini yansıtan Kuzey Carolina Öğretim Teknolojisi Planıyla uyumlu bir vizyon cümlesi Mevcut durum, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, Geleceğe Hazır Öğrenci programındaki 5 stratejik önceliğe değinen teknoloji planının temel öğretimsel ve yönetsel bölümlerinin değerlendirilmesi Küresel rekabete hazır öğrenciler 21. Yüzyıl profesyonelleri Sağlıklı ve sorumluluk sahibi öğrenciler Yenilikçi liderlik 21. Yüzyıl Sistemleri; Teknoloji programı maliyetinin %20 ila% 30 unu yansıtan bir bütçeye sahip personel geliştirme ve yetiştirme bölümü Uyumluluk, bağlanırlık ve uygun maliyeti sağlayan Kuzey Carolina Bilgi Teknolojileri Hizmetleri standartlarını karşılayan bir altyapı/ bağlantı bölümü. Adı : Raleigh Charter Lisesi İmza: Müfettiş Sayı: 92K Taşra Teşkilatı Başkanı İletişim Kişisi: Hoey Crain Telefon Numarası: Öğretim Teknolojisi Bölümü Teknoloji planlaması ve desteği NCDPI

5 Tüm kurul üyeleri bu planın oluşturulmasına katılmım sağlamış olup ve uygulamasına destek verecektir. Adı Unvan ya da Temsil Ettiği Grup İmza Tarih Cheryl Smith Hoey Crain Steve Busonik Monique Poirier Ağ Teknisyeni/Veli Ağ Yöneticisi/Veli Öğretmen Öğretmen/Veli Glenda Atkinson Yönetici Henry Rich Robert Hussey Stephen Day Danny Zweigert Öğretmen/Veli Öğretmen Öğretmen Veli Kurul Temsilcisi/PASTA Bşakanı

6 VİZYON RCHS nin teknoloji vizyonu öğretim ve öğrenimde mükemmeli teşvik etmektir. RCHS, güdülenmiş işbirlikçi ve kendini yönlendirebilen öğrencilerin hem kendi hem de toplumun gereksinimlerine uygun içerikleri kendi kendilerine oluşturabilecekleri ve yüksek nitelikli interaktif içerik alabilecekleri bir çevrede; öğretmenler, veliler, akranları ve toplum üyelerinin birlikte çalıştığı, sınırların olmadığı bir okul toplumu idealine ulaşmak için çaba göstermektedir. RCHS nin teknoloji programları katılımcı öğrenci ve veli vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Teknoloji sadece öğrencinin dış dünyaya açılmasını sağlamaz aynı zamanda ev ve toplumu sınıf ortamına, sınıfı ise ev ve toplum ortamına taşıma amacımıza hizmet eder. RCHS deki teknoloji görsel ve dokunsal öğrencilerimize daha iyi hizmet verebilmek için geleneksel sınıf öğretimini destekler. Kısacası; teknolojii, araştırma temelli öğrenmeyi kolaylaştırması, öğrenmeyi öğrencilerin hayalleri ve mesleki planlamalarıyla ilişkili hale getirmesi, öğretimin bireysellştirmesini kolaylaştırması ve gerçekleştirmek için çaba gösterdiğimiz etkin/yapılandırmacı, öğrenci merkezli öğretimi teşvik etmesi açısından müfredatımızın önemli bir parçasıdır.

7 NC devlet okulları küresel rekabete açık öğrencileri yetiştirecektir Mevcut Durumun Aktarılması Öğrenciler, teknolojiyi temel becerilere sahip olmak, eleştirel düşünme - sorun çözme yeteneklerini geliştirmek ve onları lise sonrasında hayata daha iyi hazırlayacak teknoloji becerilerini geliştirmek için kullanacaktır. Araştırmalar, belirli öğretimsel amaçlar için hedefe dönük teknoloji kullanımının öğrencilere ait çıktılarda olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Teknoloji, bilgisayarlar ve RCHS ağı, RCHS deki öğrenmeyi desteklemede kritik öneme sahiptir. Okulun bir medya merkezi olmadığından, teknoloji kaynaklarımız öğretmen ve öğrenci gruplarımızn dünyaya açılan penceresi görevini yerine getirmektedir. Aynı şekilde, RCHS nin pedagojik tercihi, deneysel, araştırmacı, ve proje bazlı öğrenmedir. RCHS deki teknoloji, öğrenci ve öğretmenlerin öğrenci başarısını değerlendirebilmesine, multi-media projeleri üzerinde çalışabilmelerine, çevrimiçi kaynaklarına ve araştırma imkanına erişimlerine, iyileştirme ve uygulama yazılım larının kullanmalarına, saha araştırması ve uzak kaynaklara erişimlerine, gelecekteki üniversite ve iş hayatlarını destekleyecek teknik becerileri uygulamaya dökebilemelerine imkan sağlar. SasinSchool.com ve NCWise OWL gibi çevrimiçi kaynaklara erişim sayesinde, öğretmenler sınıf bilgisayarlarında, öğrenciler ise laboratuar bilgisayarlarında yararlanmaktadır. RCHS şu anda öğretmen ve öğrencilere uzaktan öğrenme olanağı sunmamaktadır. Önümüzdeki yıllarda gerek LearnNC aracılığıyla gerekse yerel üniversiteler ve yüksek öğrenim kurumlarıyla bu olanakarın sağlanabilmesi için işbirliği fırsatları araştırılacaktır. RCHS, IMPACT modeline uygun olarak tüm sınıfların erişimini sağlaması için esnek bir zaman çizelgesine sahip üç bilgisayar laboratuarına sahiptir. Labpraturalar Internet erişimi olan 25 bilgisayara sahiptir. Ayrıca istisnai öğrenciler için öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim planlarına göre (BEP) destekeyici teknolojilerin bulunduğu küçük bir laboratuar daha mevcuttur. Bilgisayarlarda Word, Excel, Powerpoint ve Access in yer aldığı Microsoft Office XP/2003 bulunmaktadır. Tüm bilgisayarlarda ağa bağlı yazıcıdan çıktı alma imkanı vardır. Laboratuarlar öğrencilerin bilgi toplama, belgeleme, ve düzenleme için kullandıkalrı başlıca kaynak görevini yapmaktadır. Müfredat yazılım programlarından aşağıda belirtilenlere mevcut halde çalışanlar ve öğrencilerin erişimleri mümkündür: NetSupport Geometer s Sketchpad (site license) SAS-in-School TI Interactive MS Publisher 2000/2003 Adobe Video Collection Adobe Creative Suite CS2/CS3 Maple8 The Sky KnowledgeMaster (site license) Elice Language Lab (lab license) BlueJ Finale

8 Atomic Microscope MS Visio 2003 Jostens YearTech Uygulama hizmeti sağlayıcıları: SAS-in-School Turn-It-In Naviance Okul; 2003 de çoğunlukla veli bağışlarıyla fonlanmış olan son teknoloji ürünü bir yabancı dil laboraturının açılışını yapmıştır. RCHS deki ELICE Dil Laboratuarı, öğrencilerin her hafta saatlerce Almanca, İspanyolca ve Fransızca konuşmalarını sağlayarak, konuşma ve anlama becerilerini ciddi oranda geliştirerek geleneksel öğretimin eksikliklerini gidermektedir. Öğrenciler ya bireysel olarak CD-ROM daki dersleri ya da öğretmenler tarafından farklı biçimlerde( kaset, mp3, wav dosyaları ya da CD-ROM gibi) geliştirilmiş dersleri dinlemekte ve istedikleri şekilde karşılık vermektedir. Öğrenciler, çalıştaıkları dilden kendilerine ya da gruplarına ait konuşmaları kaydetmektedir. Ayrıca, (yabancı haber yayınları da dahil) görsel ve işitsel formatlardaki İnternet temelli müfredata, küresel öğrenmeyi artıran bir şekilde dünyanın diğer bölgelerinde bu dilleri anadili olarak konuşan kişilerle e-posta/sohbete erişim imkanına sahiptir. Öğrenciler kendi dosya ve e-postalarına uzaktan erişim imkanına sahiptir. Öğretmenlerin ise RCHS deki teknoloji kaynaklarına erişim sağlayan ana bilgisayara erişim yetkileri vardır. Güvenli kablosuz ağ öğretmenlerin erişimine açıktır. RCHS deki mevcut bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı 3:1 dir. (öğrenci tarafından erişilebilen çalışma yerlerinde tüm bilgisayarlarda internet bağlantısı vardır). 33 sınıfın her birinde sınıf başına düşen bilgisayar sayısı 1 dir(bu bilgisayarlar öğretmne kullanımı içindir ve yüzdelik orana dahil edilmemiştir). Sınıfların/bilgisayarların%100 ünde internet erişimi vardır. Resim sınıfında öğrencilerin kullanımı için dört bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca özel programar için kullanılan altı Sbilgisayarın bulunduğu küçük bir laboratuar daha vardır. Sınıf boyutlarının küçük olduğu ve ek bir laboratuar için boş yer olmadığı göz önüne alındığında, RCHS gelecek beş yıl içerisinde taşınabilir dizüsütü laboratuarı için olanakları aşaraştıracaktır. RCHS geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde, her sınıf ve laboratura asılı LCD projektör ve ekran kazandırmıştır. LCD projektörler, öğretmenlerin multimedia açısından zengin içerik kullanabilmelerine ve dış dünyayı sınıfa getirebilmelerine imkan sağlamıştır. Dinamik bir öğrenci portalı ve içerik yönetim sistemi de kısa süreli donanım ve yazılım amaçları arasındadır. Mevcut yazılımlar için ek lisans başlıklarının alımına ihtiyaç duyulacak, ek müredat yazılımı kaynakları belirlenecek ve bu yazılımlar belirli bir öğretmenin müfredatla ilgili hedeflerine ugun olması durumunda satın alınacaktır.. RCHS, eğitim öğretim yılında, MTAC(Management Training and Advisory Centre- Yönetim Eğitimi ve Danışmanlık Merkezi-YEDM) kurmak ve IMPACT modelini okulda mümkün olduğu ölçüde uygulayabilmek için öğretmenlere daha fazla biçimlendirilmiş işbirliği sağlayarak çalışmayı planlamaktadır.

9 NC devlet okulları küresel rekabete açık öğrencileri yetiştirecektir. Stratejik Teknoloji Planı Aşağıdaki strateji veya hedeflerden en az birisini plana dahil edin. 1. Matematik ve Okuma notlarında yükselme 2. Öğrenci kaynakalrının sınıfiçindee kullanılması 3. ETKİ(IMPACT) modeli uygulaması 4. Bilgisayar Becerileri Sınavları notlarında yükselme 5. Bilgisayar Becerileri Müfredatı Uygulaması 6. Bilgi Becerileri Müfredatı Uygulaması 7. Teknolojinin müfredatın içine yerleştirilmesi 8. Öğrenci uzaktan eğitim olanakları 9. Destekleyici teknoloji imkanı 10. Küresel değişim programları 11. Üniversite öncesi destek programları /Öğren&Kazan ( ya da benzeri) programlar Stratejik Öncelik 1: NC devlet okulları küresel rekabete açık öğrencileri yetiştirecektir. Hedef Teknolojiyi sınıfın önemli bir parçası haline getirerek bilgi ve bilgisayar becerilerini geliştirmek Strateji Gerekli Kaynak (insan gücü ve malzeme) Sorumlu Kişi(ler) Bütçe Gereksinimi Mali Kaynaklar Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) Yöntemi Sonuçları Haziran, Hem bilgi becerileri hem de bilgisayar becerileri müfredatlarının gereğini yerine getirebilmeleri için teknolojiyi sınıflarının önemli bir parçası haline getirmesi için öğretmenleri teşvik edin Müdür, Teknoloji takımı Müdür Ayni X Haziran, 2012 Haziran Yıllık gözden geçirme, Periyodik öğretmen gözlemi İçiçe geçen derslerin planlamasında birbirlerine destekleyebilmeleri için öğretmenlere işbirliği yapabilecekleri zamanı sağlayın Öğretmenler, planlama, işbirliği zamanı Öğretmenler X X Mayıs, 2010 Öğretmen gözlemi Sınıf bilgisayar becerileri sınavını geçemeyen öğrenciler için telafi programı hazırlayın ve uygulayın Teknoloji ve Öğretmenler Takımı in April Teknoloji takımı X X Mayıs, 2010 Ocak Bilgisayar Becerileri Testi

10 Hedef1.2 Öğrencilerin yıl sonu notlarında sürekli gelişimi desteklemek için okulun teknoloji kaynaklarından yararlanmak Strateji Gerekli Kaynak Sorumlu Bütçe Mali Kaynaklar (insan gücü ve Gereksinimi Kişi(ler) malzeme) Öğretim ve öğrenimi geliştiren sınıf temelli teknolojilerin aratn kullanımı sayesinde öğrencilerin okuma ve matematik dersleri yıl sonu notları yükselmeye devam edecektir Öğretmenler, SAS in School, Geometer Sketchpad, TI Interactive Müdür, Yönetim, Teknoloji takımı X X Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) Mayıs 2012 Yıllık gözden geçirme ABC Raporunun sonucuna göre Yöntemi NC ABC Raporu Sonuçları Haziran, Öğrenciler evden RCHS ağı üzerindeki e-posta hesaplarına, kişisel dosyalarına ve paylaşılan dosya alanlarına erişebilmeye devam edeceklerdir. Web dosyaları Teknoloji Öğretmenler, Teknoloji takımı $5000 Ocak 2008 Mayıs ayda bir gözden geçirme başlangıç Mart, 2009 Öğrenci yardım masası kayıtları, ağ izleme araçları İstisnai durumu olan öğrenciler için mini laboratuarda ihtiyaç duyulan destekleyici teknolojiler sağlanacaktır. Özel Programlar Özel Programlar Başkanı $500 Ağustos 2008 Mayıs 2011 Gözlem, BEP Yıllık gözden geçirme Haziran Öğretimin bağlantılı hale getirilmesi için e-öğrenme şeklindeki derslerde ana müfredata çevrimiçi erişim sağlayın. Öğretmenler, bilgisayarlar Müfredat koordinatörü Ayni X Haziran, 2010 Yıllık gözden geçirme Haziran Öğretmen ve öğrenci anketleri

11 Hedef1.3 IMPACT Modelini RCHS de mümkün olan üst seviyede uygulamak. Strateji Okul uygulamalarını IMPACT modeli ile inceleyin ve ilişkilendirmek için bir YEDM kurun Gerekli Kaynak (insan gücü ve malzeme) Öğretmenler Teknoloji takımı Sorumlu Kişi(ler) Bütçe Gereksinimi Mali Kaynaklar Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) Müdür X X Ağustos 2008 Haziran 2011 Yöntemi Toplantı dakikaları Sonuçları Haziran, 2009 Yıllık gözden geçirme Haziran IMPACT modelini anlamalarını ve uygulayabilmelerini sağlamak için teknoloji takımına personel geliştirme eğitimi verin. Personel Geliştirme Müdür, Teknoloji takımı $1,000 Devlet, Hibeler Ağustos 2008 Haziran 2011 Yıllık gözden geçirme Haziran Yıllık gözden geçirme, Öğretmen anketleri Teknoloji ile bütünleşmiş dersler geliştirmeleri, uygulamaları ve öğretmenler ile işbirliği yapmaları için teknoloji takımlarına zaman verin. Zaman Müdür, Teknoloji takımı X Ağustos 2008 Haziran 2011 Yıllık gözden geçirme Haziran Öğretmen anketleri

12 Hedef1.4 Küresel değişim ve erken ünversite programlarını araştırmak ve uygulamak Strateji Wiki ya da sosyal ağ kurma araçları gibi küresel değişim teknolojilerini araştırın YEDM Gerekli Kaynak (insan gücü ve malzeme) YEDM Sorumlu Kişi(ler) Bütçe Gereksinimi Mali Kaynaklar Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) X X Mayıs, 2009 Yöntemi YEDM Raporu Sonuçları Haziran, Küresel değişim programları için YEDM tarafından önerilen teknolojilerden/var olan sitelerden(elise, epals gibi) faydalanın Sınıf öğretmenleri, Internet bağlantılı bilgisayarlar Öğretmenler X X Ağustos, 2009 Mayıs, 2012 Yıllık gözden geçirme Nisan Öğrenci Projeleri Mevcut erken üniversite programlarını araştırın YEDM YEDM X X Mayıs, 2009 YEDM Raporu Üst seviyedeki öğrenciler için erken üniversite programlarını uygulayın Sınıf öğretmenleri, Internet bağlantılı bilgisayarlar Öğretmenler X X Ağustos, 2009 Mayıs, 2012 Yıllık gözden geçirme Nisan Öğrenci kayıtları

13 NC devlet okullarına 21. Yüzyılın Profesyonelleri liderlik yapacaktır. Mevcut Durumun Aktarılması Öğretmenler öğrenci başarısını artıran araştırma temelli, öğrenci merkezli, etkin öğrenme sağlayan sınıf öğretimini desteklemek için teknolojiyi müfredatın tamamında kullanacaktır. Öğretimi ve öğrenimi geliştirme ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla kanıtlarla etkinliği desteklenmiş uygulamalar, en son teknoloji araçları ve eğilimleri belirlenerek RCHS teknoloji programına dahil edilecektir. Tüm öğretmenler teknolojinin ders planlarının önemli bir parçası haline getirilmesini öngören NC Alan Çalışması ile uyumlu bir şekilde teknoloji yeterliliği gösterecektir. RCHS mesleki gelişim programı esasında gönüllü ve katılımcıdır. Öğretmenlerin gerek destek alarak gerekse kendi kendilerine teknoloji aracılığıyla meslekleri hakkındaki uyglamaları araştırmaları ve öğrenmeleri için çeşitli fırsatlar yaratarak zaman içerisindeki değişimlere hitap eder. RCHS şu anda teknolojiye özgü mesleki gelişim talep etmemektedir. Sınıf öğretim ve öğrenimin odak noktasıdır dolayısıyla öncelikle öğretmenin eğitim programındaki hedefleri desteklemek için teknoloji kaynaklarını kullanması, sonrasında ise verimli öğrenci kullanımı RCHS nin temel önceliklerinden birisidir. RCHS de eğitim veren öğretmenlere müfredata ait yazılım uygulamaları ve diğer eğitsel araçların eğitsel kullanımlarını desteklemek için düzenli olarak eğitim imkanı tanınmaktadır. Ayrıca laboratuar yönetimi, yoklama alma, notların idaresi, Bireysel Eğitim Planlarının(BEP) geliştirilmesi, öğrenci performans verilerinin incelenmesi ve diğerleriyle işbirliği yapma gibi yönetsel işlevlere yönelik mesleki gelişim programları da uygulanmaktadır. Öğretmenler ve çalışanlar CECAS(Comprehensive Exceptional Children Accountability System Kapsamlı İstisnai Çocuklar Sorumluluk Servisi) ve devletin sağladığı diğer araçlara ek olarak yukarıda bahsedilen kaynaklardan faydalanır. Ayrıca öğretmenler özel bir proje için teknoloji koçu edinme imkanına da sahiptir. (Alandışı) Yaz eğitimlerinde olduğu gibi bire bir, mentor-menti desteği sunulur. Bütçe sınırlılıkları nedeniyle dış eğiticiler ve konferanslar pek sık düzenlenmemektedir yılında, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitim ve bu eğitimlerin nasıl en iyi şekilde verilebileceğine ilişkin tercihlerine uygun olarak RCHS Mesleki Gelişim Planı geliştirilmiştir. Yönetim bu sorulara cevap aramak amacıyla 2 personel anketi- çevrimiçi TAGLIT anketinin yanısıra kurumsal teknoloji yeterliliği ve eğitim tercihleri anketleri- gerçekleştirmiştir. Anket sonuçları, bireysel eğitim gereksinimleri ve tercihleri kadar eğitim kaynaklarını (Akranlarının eğitiminde yer almak isteyen uzman öğretmenler gibi) belirlemiştir. Bu bilgi kurumsal eğitimlerin zamanlamasını, öğretmenlerin ebistro, NVWiseOwl ve LearnNC gibi çevrimiçi kaynkları kullanımları hakkıakkındaki önerileri şekillendirmiştir. Ancak bu anketler bir öğretmenin hangi teknoloji becerisinin müfredatla bütünleşmesi ve öğrenci sonuçları açısından daha uygun olduğunu göstermemiştir. RCHS nin mesleki geliştirme eğitimlerinin bütçesinin sınırlılığı göz önüne alındığında, yönetim müfredatın teknolojiyle bütünleşmesi ve öğrencide olumlu etki sağlayan eğitimler verme konusunda çok ilgilidir. Bilgisayar becerilerindeki yeterlilik ve öğretmenin hem sınıfta hem de laboratuarda öğretim teknolojisinden faydalanma düzeyinin karşılaştırıldığı bir istatistik analizi yapılmıştır. Bu analiz, sunum ve veri yönetimi teknolojilerinin sınıf yönetimi ve öğretim için en önemli bölümler olduğunu istatiksel olarak doğrulamış, bu araçları kullanmada yetkin olan öğretmenlerin teknolojiyi derse dahil etmeye daha yatkın olduğu görülmüştür. Bu nedenle RCHS Teknoloji planı ve mesleki gelişim programları özellikle mesleki gelişim ve bu uygulamalarda yetkinliği vurgulamaktadır.

14 Ayrıca, Plan RCHS çalışanlarının gönüllülüğe, informal ve saha çalışmasına dönük eğitim olanaklarını tercih ettiklerini gösteren yanıtlara göre oluşturulmuştur. Ek olarak, ayrıntılı programlardansa mini atölye çalışmalarını, çalışanların %25 i kendi arkadaşlarının mentor olmasını, %10 unun birebir eğitim programlarını tercih ettikleri görülmüştür. Çalışanların%40 ı öğretim konusunda kendini kanıtlamış dış eğiticileri tercih ederken %60 ı kurum içi akranlarının eğitmen olmasını tercih etmektedir. RCHS mesleki gelişim planı ayrıca NC Alan Dersleri Standartları, Kuzey Carolina Eğiticilerin Teknoloji Yeterlikleri ve Öğretmenler İçin ISTE Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları doğrultusunda oluşturulmuştur. Kurumiçi birebir İnformal Eğitim: Araştırmalra bazı öğretmenlerin en iyi, kendi makinelerinde, kendisi de öğretmen olan bir meslektaşından birebir eğitim aldığı zaman öğrendiğini göstermektedir. RCHS de öğretmen ve idari personele yıllık olarak teknolojik yetkinlikleri açısından anket uygulanmaktadır. Belirli uygulamalarda ihtiyaç duyan öğretmenler bu uygulalamalrda yetkin olan bir mentorla eşleştirilmektedir. Ayrıca RCHS teknik personeli de donanım ve yazılım/uygulamalar bilgilerini güncellemek isteyen öğretmenler için birebir oturum planlaması yapmaktadır. Kurumiçi Küçük Grup İnformal ve Formal Eğitim: Teknik personel ve tedarikçiler özelleştirilmiş uygulamalardaki (örneğin Yabancı Dil Bölümü dil laboratuarındakileri) eğitim ihtiyaçlarını, ihtiyace binaen açılan, iş başında formal eğitim programlarıyla karşılamaktadır. Kurumiçi Küçükve Büyük Grup Formal Eğitim: Ofis uygulamaları, NetSupport laboratuar yönetimi, Web sayfası oluşturma ve müfredat uygulamaları eğitimleri genellikle iki ayda bir düzenlenmektedir. Teknoloji eğitimleri personel geliştirme/öğretmenlerin çalışma günlerinde düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Katılım isteğe bağlı ancak devam zorunludur. Bu oturumlar kurum içi kişiler tarafından düzenlenmekte ve sık sık tekrar edilmektedir Kurumdışı ve Yaz Eğitimleri: Tüm personelin NCSU Bilgisayar Eğitimi Birimi(CTU), Wake Community College, Wake Devlet Okulları, SAS-in School, The Wade Edwards Bilgisayar Öğrenme Merkezi yaz kurslarına, çevrimiçi teknoloji personeli geliştirme kaynakları ve eğitim veren diğer kurumların kurslarına katılımı teşvik edilmektedir. RCHS teknoloji programı geliştikçe, personel geliştirme için daha fazla bütçe ayrılması gerekecektir. Ek eğitim kaynakları, dış uzmanların bilgilerini paylaşmak için okula gelebilmelerini sağlayacak, kilit eğitim personelinin de eğitim teknolojileri konferanslarına ve diğer kurum dışı teknolji odaklı çalıştay ve seminerlere katılabilmelerine olanak sağlayacaktır. RCHS mesleki gelişim programı vizyon, mesleki gelişim fırsatları, amaçlar, görevler ve sorumlulukları belirlerken öğretmenlerin katılımını sağlamaya devam edecektir. Mesleki gelişim fırsatları okul dönemi boyunca her ay bir çok kere; yaz dönemi boyunca ise beliren personel gereksinimlerine uygun olarak sunulmaya devam edilecektir. Plan ayrıca okulun kurum içi uzmanlarını, uzmanlık alanlarına göre belirlemeye ve hityaç duyulduğunda formal mentorlük ilişkileri kurmaya deam edecektir. İhtiyaç duyulan zorunlu eğitimleri belirleyecek, ileri yeterlik düzeyine erişmeyi teşvik için gereken motivasyonu sağlayacaktır.

15 tüm personelin en azından temel düzeyde bir yeterlik kazanabilmesi için, teknoloji personeli okulun iç ağı olan Merkezi Sınıf ta yayınlanmak üzere FAQ(Sık sorulan sorular), ders anlatımları ve yardımcı kılavuzlar geliştirmeye devam edecektir. Gelecek beş yıl içerisinde, RCHS, diğer alanlarda olduğu gibi teknoloji alanında da personel yetiştirme açısından daha iyi bir konuma gelebilme çabası içinde küresel farkındalığı artırmak için ebistro ve NcWise gibi çevrimiçi eğitim kaynakları ve/veya konferansları; öğretmenlerin değerlendirme bilgilerini artırmak içinse SAS EVAAS Yönetici Programı eğitimi benzeri diğer devlet kaynakları gibi DPI kaynaklarından yararlanarak NCDPI, Yatılı Okullar Bürosu ve diğer ortaklar ile yakın bir ilişki içerisinde çalışmaya devam edecektir. RCHS Mesleki gelişim programı öğretmenler, teknik personel ve yöneticilerin bu dinamik alandaki son gelişmeleri sürekli olarak takip edebilmeleri için gerekli olan her şeyi sunabilmelidir.

16 NC devlet okullarına 21. Yüzyılın Profesyonelleri liderlik yapacaktır. Stratejik Teknoloji Planı Aşağıdaki itemlere ilişkin en az bir strateji ya da bir hedefi dahil ediniz 1. Öğretmen/ personel becerilerinin değerlendirilmesi 2. Farklı öğretim kaynakları( yerel ve çevrimiçi DPI kaynakları) 3. Devamlı destek 4. Yerel sertifikasyon ve mesleki gelişim gereksinimleri Stratejik Öncelik 2: NC devlet okullarına 21. Yüzyılın Profesyonelleri liderlik yapacaktır. 5. Etik ve mesleki standartlar 6. Eğitimin değerlendirilmesi 7. Eğiticinin değerlendirme stratejilerini tasarlama, uygulama ve tartışma açısından hazır bulunuşluğu (değerlendirme bilgisi) 8. ***Küresel farkındalık eğitimi Hedef2.1 Tüm öğretmen ve çalışanlar ilgili teknoloji ve kişisel gelişime sahip olacaktır. (Öğretmenler için teknolojinin entegrasyonu ; diğer çalışanlar içinse etkili ve verimli çalışma eğitimn amacı olacaktır.) Strateji Gerekli Kaynak Sorumlu Bütçe Mali Kaynaklar (insan gücü ve malzeme) Gereksinimi Yöntemi Kişi(ler) Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) Sonuçları Haziran, Öğretmenler yıl içerisindeki mesleki gelişimlerini belirlemek için bir teknolojik öz değerlendirmesini dolduracaktır. NC DPI değerlendirme aracı, internet bağlantılı bilgisayarlar Yönetim, Sınıf öğretmenleri X X Haziran, 2008 Mayıs, 2012 Yönetim ve Teknoloji takımı tarafından gözden geçirilmiş dolu değerlendirme formları Assessed annually in Ağustos Teknolojik öz değerlendirmeleri temel alan bir teknoljik personel gelişimini planlayın ve sunun. Bu personel geliştirme hem kurum içi hem de ( NCSU, WCPS, WCC v.b) kurum dışı alanlarda ve konferanslarda ya da çevrimiçi olarak- Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Yönetim, Eğitici(ler) Yönetim $ Devlet, hibeler Mayıs, 2010 Yıllık planlama Eylül Kurum içi personel gelişimi oturumları ile çevrimiçi sınıflarının listeleri ve gündemleri

17 2.1.3 Etkililiği değerlendirme ve gerekli desteği belirleme amacıyla Personel geliştirme etkinliklerini değerlendirin, Yönetim Personel, Teknoloji takımı, Yönetim X X Mayıs, 2011 Haziran nin gözden geçirilmesi, anket Teknoloji personeli geliştirme için gerekli asgari CEU gereksinimlerini belirleme olanağını tartışın Politika, MTAC MTAC X X Mayıs, 2009 Belirlenmişse Yürürlükteki politika, Yıllık uyum gözden geçirmeleri Çalışanlar Okul Yöneticileri Programını kullanarak SAS EVAAS eğitimlerine katılacaklardır. Yönetim, Öğretmenler Yönetim, Öğretmenler $250/kişi başı X Sonbahar, Küresel Farkındalık websiteleri- kaynaklrı ve Web 2.0 kaynakları için hedefe yönelik eğitimler verilecektir. Teknoloji asistanı Yönetim, Eğitici(ler) Teknoloji danışmanı, Yönetim $ Yerel, bölgesel ve ulusal Ekim, 2008 Mayıs, 2012 Yıllık planlama Eylül Kurum içi personel geliştirme oturumlarının ve çevrim içi derslerin gündemleri

18 Hedef2.2 Etkiliklerinden emin olmak için personel geliştirme etkinliklerinin takibi yapılacaktır. Strateji Gerekli Kaynak (insan gücü ve malzeme) Sorumlu Kişi(ler) Bütçe Gereksinimi Mali Kaynaklar Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) Yöntemi Sonuçları Haziran, Teknoloji takımıya da bilgi sahibi diğer öğretmenler bireysel (değerlendirmelere göre) pekiştirme gerektiren kavramlar/becerilere yönelik çalışmalar gerçekleştirecektir Tamamlanmış değerlendirme formları, Teknoloji takımı Teknoloji takımı X X Mayıs, 2011 in Mayıs Her yıl Ocak- Mayıs ayları arasında gerçekleştirilen Teknoloji takımı gözlemi Öğretim yılının başlangıcında etik ve mesleki standartları pekiştirin. Yönetim Yönetim X X Ağustos 2008 Mayıs, 2012 Yıllık Personel Toplantı Gündemi

19 NC devlet okulları öğrencileri sağlıklı ve sorumluluk sahibi olacaktır. Mevcut Durumun Aktarılması RCHS Teknoloj kaynakları öğrencilerin sağlıklı öğrenme uygulamalarını, RCHS disiplin sistemini, fiziksel ortamın bütünlüğünü ve güvenliğini, okul çapında bilgilendirme sistemlerini ve elektronik verileri destekleyecektir. RCHS deki öğrencilere yaşam boyu başarı için eğitim eğitim verilmektedir. Teknoloji öğrencileri bugünün sürekli değişen toplumunun gerektirdiği becerileri öğrenmesine yardımcı olmak için yapılan hazırlıklarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Teknolojinin planlı kullanımı sağlıklı güvenli bir okul çevresine katkıda bulunarak okul toplumunu olumlu yönde etkileyecektir. RCHS Teknoloji Programı RCHS Güvenli Okullar Planını da bir çok yönden desteklemektedir. Örneğin Örneğin bir öğrencinin o an için nerede olduğunu gösteren Öğrenci Bul programı her bir öğrencinin ders programını baz alarak o öğrencinin bulunduğu yeri bildirmektedir. Öğrenciler sadece isim ve öğrenic numaralarıyla değil aynı zamanda resimli kimlikleriyle elektronik olarak izlenmektedir. Kampüs güvenliği kapı alarmları ve güvenlik görevlileri ile sağlanmaktadır. Tüm ziyaretçiler yakından izlenmekte, okul çapında dahili telefon hatları sistemi ile acil durumlarda kilitleme sitemleri devreye girmektedir. Tüm öğretmneler her hangi bir acil durumda merkez ile anında iletişime geçebilmekte ya da dış hatların bulunduğu odalardaki telefonlar aracılığıyla acil destek alabilmektedir. Elektronik gözetleme yoktur. Öğrenciler okul yılının başlangıcında Kabul Edilen Kullanım Politikası Belgesi ni imzalamakta, bu belge her yıl tekrar gözden geçirilmektedir. İçerik filtreleme ve izleme sistemleri ise elektronik kaynakların güvenli ve uygun kullanımını sağlamak için kullanılmaktadır. Öğrencilerin İnternet kullanımınlarının aileler tarafından izlenmesi ise halihazırda kullanılan başka bir yöntemdir. Tüm elektronik veriler özel olarak kabul edilerek, üst düzeyde güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Okuldaki ağ güvenliği ise son teknoloji ürünün iç ve dış kontrol sistemleri ile sağlanmaktadır. RCHS şu anda herhangi bir teknoloji destekli öğrenci programına ( DARE, CIS vb.) sahip değildir ya da öğrencilere yemek servisi yapmamaktadır. Öğrenci disiplin verileri kurum içerisinde bir Excel dosyasında yönetim tarafından tutulmaktadır.

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU 1 Necati BİLGİÇ Abdullah TAŞTAN Gürhan KURUKAYA Kaya KAYA

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI?

TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI? TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI? TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ RAPORU Ekim, 2001 1 / 149 TEŞEKKÜR Bu kitabın yazılmasında emeği geçen Çalışma Grupları na Koordinatörlere Editörlere Teşekkür ederiz. TBD 2 /

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı