Raleigh Charter Lisesi Teknoloji Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Raleigh Charter Lisesi Teknoloji Planı 2009-2013"

Transkript

1 Raleigh Charter Lisesi Teknoloji Planı Ekim, 2008

2 Yerel Eğitim Ajansları (YEA) Teknoloji Planları için Gerekli İçerik Bölümleri Kuzey Carolina G. S. Yönetmelik 8, Bölüm 3A 115c-102.6A-C(16). Yerel eğitim ajanslarının; Kuzey Carolina(NC) Kanun ve Yönetmelikleri 8, Bölüm 3 A 115c-102 6C-A da belirlenen gereklilikleri karşılayabilmesi için, planın her bir bölümünün aşağıdaki maddelerin gereğini yerine getiren en az bir strateji ya da hedefi içermesi gerekir NC devlet okulları küresel rekabete açık öğrenciler yetiştirecektir. 1. Matematik ve Okuma notlarında yükselme 2. Öğrenci kaynakalrının sınıfiçindee kullanılması 3. ETKİ(IMPACT) modeli uygulaması 4. Bilgisayar Becerileri Sınavları notlarında yükselme 5. Bilgisayar Becerileri Müfredatı Uygulaması 6. Bilgi Becerileri Müfredatı Uygulaması 7. Teknolojinin müfredatın içine yerleştirilmesi 8. Öğrenci uzaktan eğitim olanakları 9. Destekleyici teknoloji imkanı 10. Küresel değişim programları 11. Üniversite öncesi destek programları /Öğren&Kazan ( ya da benzeri) programları NC devlet okullarına 21. Yüzyılın Profesyonelleri liderlik yapacaktır. 1. Öğretmen/Çalışan becerileri değerlendirmesi 2. Çeşitli yetiştirme/eğitim kaynakları (DPI-Yaygın Eğitim Bölümü kaynakları dahi- yerel ve çevrimiçi kaynaklar) 3. Takip desteği 4. Yerel belgeleme ve mesleki gelişim gereklilikleri 5. Etik ve mesleki standartlar 6. Eğitim değerlendirmesi 7. Eğitimcinin ölçme-değerlendirme bilgisi olarak belirtilen değerlendirme stratejilerini tasarlama, uygulama ve tartışma ya hazır bulunuşluğu 8. ***Küresel farkındalık eğitimi ***Küresel Farkındalık : Dünya çapındaki uluslararası örgütler, devlet, kamu ve özel ekonomik teşebbüsler, sosyokültürel gruplar, ve bireyler arasındaki ilişkilerin farkına varma ve anlama.. NC devlet okulları öğrencileri sağlıklı ve sorumluluk sahibi olacaktır.. 1. Okul yerleşkesinin güvenliği (video, alarmlar, metal dedektör vb.) 2. Okul servislerinin güvenliği (video, radyo, cep telefonları vb.) 3. Öğrenci ve çalışan kimlik belirleme sisitemleri 4. Öğrenci bilgi/izleme sistemleri (SIMS/NCWISE, gıda,vb.) 5. Internet ve e-posta fşltreleme/güvenlik 6. Sınıf telefon sistemleri ve diğer iletişim araçları 7. Websitesi kullanımı (bölge, okul ve sınıf) Kaynaklara rahat erişim 8. Kaynaklara eşit erişim 9. Etik ve kişisel sorumluluk 10. Küresel, etik ve sorumlu kullanıma hitap edecek politika ve prosedürler 11. Sağlıklı öğrenci yaşam şekli konusunda eğitim vermek, izlemek ve bunu sürdürmek için kullanılan teknoloji

3 NC. devlet okullarında yeniliğe liderlik rehberlik edecektir. 1. Öğretme ve öğrenme ortaklı içeren projeleri mümkün kılan liderlik.2. MTAC 3. Liderlik iletişim araçları ve yolları 4. Mesleki gelişim imkanlarından ortaya çıkan liderlik 5. Ortaklıklar 6. Devam eden değişime ayak uyduran bir süreç NC devlet okulları 21. Yüzyıl sistemleriyle yönetilecek ve desteklenecektir. 1. Politika 2. Bütçe 3. Personel 4. Güvenlik 5. Yönetsel uygulamalar 6. Donanım 7. Alt yapı-okul yerel ağları ve bölgesel ağlar 8. İlgililer için iletişim ve işbirliği araçları(e-posta, Web 2.0, file dosya yönetimi)

4 Kuzey Carolina Devlet Okulları Okul Yönetim Kurulu Howard Lee, Başkan Kuzey Carolina Öğretim Technolojisi Planı Halk eğitim Bölümü Patricia Willoughby, Müfettiş YEREL OKUL BÖLGESİ TEKNOLOJİ PLANININ BAŞLICA BÖLÜMLERİ Yerel okul yönetim kurulu aşağıdaki anahtar bölümleri içeren 4 yıllık bölgesel teknoloji planının geliştirilmesinde tüm paydaşların etkin katılımını sağlamıştır: Yerel okul sisteminin kendine özgü niteliklerini ve stratejik önceliklerini yansıtan Kuzey Carolina Öğretim Teknolojisi Planıyla uyumlu bir vizyon cümlesi Mevcut durum, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, Geleceğe Hazır Öğrenci programındaki 5 stratejik önceliğe değinen teknoloji planının temel öğretimsel ve yönetsel bölümlerinin değerlendirilmesi Küresel rekabete hazır öğrenciler 21. Yüzyıl profesyonelleri Sağlıklı ve sorumluluk sahibi öğrenciler Yenilikçi liderlik 21. Yüzyıl Sistemleri; Teknoloji programı maliyetinin %20 ila% 30 unu yansıtan bir bütçeye sahip personel geliştirme ve yetiştirme bölümü Uyumluluk, bağlanırlık ve uygun maliyeti sağlayan Kuzey Carolina Bilgi Teknolojileri Hizmetleri standartlarını karşılayan bir altyapı/ bağlantı bölümü. Adı : Raleigh Charter Lisesi İmza: Müfettiş Sayı: 92K Taşra Teşkilatı Başkanı İletişim Kişisi: Hoey Crain Telefon Numarası: Öğretim Teknolojisi Bölümü Teknoloji planlaması ve desteği NCDPI

5 Tüm kurul üyeleri bu planın oluşturulmasına katılmım sağlamış olup ve uygulamasına destek verecektir. Adı Unvan ya da Temsil Ettiği Grup İmza Tarih Cheryl Smith Hoey Crain Steve Busonik Monique Poirier Ağ Teknisyeni/Veli Ağ Yöneticisi/Veli Öğretmen Öğretmen/Veli Glenda Atkinson Yönetici Henry Rich Robert Hussey Stephen Day Danny Zweigert Öğretmen/Veli Öğretmen Öğretmen Veli Kurul Temsilcisi/PASTA Bşakanı

6 VİZYON RCHS nin teknoloji vizyonu öğretim ve öğrenimde mükemmeli teşvik etmektir. RCHS, güdülenmiş işbirlikçi ve kendini yönlendirebilen öğrencilerin hem kendi hem de toplumun gereksinimlerine uygun içerikleri kendi kendilerine oluşturabilecekleri ve yüksek nitelikli interaktif içerik alabilecekleri bir çevrede; öğretmenler, veliler, akranları ve toplum üyelerinin birlikte çalıştığı, sınırların olmadığı bir okul toplumu idealine ulaşmak için çaba göstermektedir. RCHS nin teknoloji programları katılımcı öğrenci ve veli vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Teknoloji sadece öğrencinin dış dünyaya açılmasını sağlamaz aynı zamanda ev ve toplumu sınıf ortamına, sınıfı ise ev ve toplum ortamına taşıma amacımıza hizmet eder. RCHS deki teknoloji görsel ve dokunsal öğrencilerimize daha iyi hizmet verebilmek için geleneksel sınıf öğretimini destekler. Kısacası; teknolojii, araştırma temelli öğrenmeyi kolaylaştırması, öğrenmeyi öğrencilerin hayalleri ve mesleki planlamalarıyla ilişkili hale getirmesi, öğretimin bireysellştirmesini kolaylaştırması ve gerçekleştirmek için çaba gösterdiğimiz etkin/yapılandırmacı, öğrenci merkezli öğretimi teşvik etmesi açısından müfredatımızın önemli bir parçasıdır.

7 NC devlet okulları küresel rekabete açık öğrencileri yetiştirecektir Mevcut Durumun Aktarılması Öğrenciler, teknolojiyi temel becerilere sahip olmak, eleştirel düşünme - sorun çözme yeteneklerini geliştirmek ve onları lise sonrasında hayata daha iyi hazırlayacak teknoloji becerilerini geliştirmek için kullanacaktır. Araştırmalar, belirli öğretimsel amaçlar için hedefe dönük teknoloji kullanımının öğrencilere ait çıktılarda olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Teknoloji, bilgisayarlar ve RCHS ağı, RCHS deki öğrenmeyi desteklemede kritik öneme sahiptir. Okulun bir medya merkezi olmadığından, teknoloji kaynaklarımız öğretmen ve öğrenci gruplarımızn dünyaya açılan penceresi görevini yerine getirmektedir. Aynı şekilde, RCHS nin pedagojik tercihi, deneysel, araştırmacı, ve proje bazlı öğrenmedir. RCHS deki teknoloji, öğrenci ve öğretmenlerin öğrenci başarısını değerlendirebilmesine, multi-media projeleri üzerinde çalışabilmelerine, çevrimiçi kaynaklarına ve araştırma imkanına erişimlerine, iyileştirme ve uygulama yazılım larının kullanmalarına, saha araştırması ve uzak kaynaklara erişimlerine, gelecekteki üniversite ve iş hayatlarını destekleyecek teknik becerileri uygulamaya dökebilemelerine imkan sağlar. SasinSchool.com ve NCWise OWL gibi çevrimiçi kaynaklara erişim sayesinde, öğretmenler sınıf bilgisayarlarında, öğrenciler ise laboratuar bilgisayarlarında yararlanmaktadır. RCHS şu anda öğretmen ve öğrencilere uzaktan öğrenme olanağı sunmamaktadır. Önümüzdeki yıllarda gerek LearnNC aracılığıyla gerekse yerel üniversiteler ve yüksek öğrenim kurumlarıyla bu olanakarın sağlanabilmesi için işbirliği fırsatları araştırılacaktır. RCHS, IMPACT modeline uygun olarak tüm sınıfların erişimini sağlaması için esnek bir zaman çizelgesine sahip üç bilgisayar laboratuarına sahiptir. Labpraturalar Internet erişimi olan 25 bilgisayara sahiptir. Ayrıca istisnai öğrenciler için öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim planlarına göre (BEP) destekeyici teknolojilerin bulunduğu küçük bir laboratuar daha mevcuttur. Bilgisayarlarda Word, Excel, Powerpoint ve Access in yer aldığı Microsoft Office XP/2003 bulunmaktadır. Tüm bilgisayarlarda ağa bağlı yazıcıdan çıktı alma imkanı vardır. Laboratuarlar öğrencilerin bilgi toplama, belgeleme, ve düzenleme için kullandıkalrı başlıca kaynak görevini yapmaktadır. Müfredat yazılım programlarından aşağıda belirtilenlere mevcut halde çalışanlar ve öğrencilerin erişimleri mümkündür: NetSupport Geometer s Sketchpad (site license) SAS-in-School TI Interactive MS Publisher 2000/2003 Adobe Video Collection Adobe Creative Suite CS2/CS3 Maple8 The Sky KnowledgeMaster (site license) Elice Language Lab (lab license) BlueJ Finale

8 Atomic Microscope MS Visio 2003 Jostens YearTech Uygulama hizmeti sağlayıcıları: SAS-in-School Turn-It-In Naviance Okul; 2003 de çoğunlukla veli bağışlarıyla fonlanmış olan son teknoloji ürünü bir yabancı dil laboraturının açılışını yapmıştır. RCHS deki ELICE Dil Laboratuarı, öğrencilerin her hafta saatlerce Almanca, İspanyolca ve Fransızca konuşmalarını sağlayarak, konuşma ve anlama becerilerini ciddi oranda geliştirerek geleneksel öğretimin eksikliklerini gidermektedir. Öğrenciler ya bireysel olarak CD-ROM daki dersleri ya da öğretmenler tarafından farklı biçimlerde( kaset, mp3, wav dosyaları ya da CD-ROM gibi) geliştirilmiş dersleri dinlemekte ve istedikleri şekilde karşılık vermektedir. Öğrenciler, çalıştaıkları dilden kendilerine ya da gruplarına ait konuşmaları kaydetmektedir. Ayrıca, (yabancı haber yayınları da dahil) görsel ve işitsel formatlardaki İnternet temelli müfredata, küresel öğrenmeyi artıran bir şekilde dünyanın diğer bölgelerinde bu dilleri anadili olarak konuşan kişilerle e-posta/sohbete erişim imkanına sahiptir. Öğrenciler kendi dosya ve e-postalarına uzaktan erişim imkanına sahiptir. Öğretmenlerin ise RCHS deki teknoloji kaynaklarına erişim sağlayan ana bilgisayara erişim yetkileri vardır. Güvenli kablosuz ağ öğretmenlerin erişimine açıktır. RCHS deki mevcut bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı 3:1 dir. (öğrenci tarafından erişilebilen çalışma yerlerinde tüm bilgisayarlarda internet bağlantısı vardır). 33 sınıfın her birinde sınıf başına düşen bilgisayar sayısı 1 dir(bu bilgisayarlar öğretmne kullanımı içindir ve yüzdelik orana dahil edilmemiştir). Sınıfların/bilgisayarların%100 ünde internet erişimi vardır. Resim sınıfında öğrencilerin kullanımı için dört bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca özel programar için kullanılan altı Sbilgisayarın bulunduğu küçük bir laboratuar daha vardır. Sınıf boyutlarının küçük olduğu ve ek bir laboratuar için boş yer olmadığı göz önüne alındığında, RCHS gelecek beş yıl içerisinde taşınabilir dizüsütü laboratuarı için olanakları aşaraştıracaktır. RCHS geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde, her sınıf ve laboratura asılı LCD projektör ve ekran kazandırmıştır. LCD projektörler, öğretmenlerin multimedia açısından zengin içerik kullanabilmelerine ve dış dünyayı sınıfa getirebilmelerine imkan sağlamıştır. Dinamik bir öğrenci portalı ve içerik yönetim sistemi de kısa süreli donanım ve yazılım amaçları arasındadır. Mevcut yazılımlar için ek lisans başlıklarının alımına ihtiyaç duyulacak, ek müredat yazılımı kaynakları belirlenecek ve bu yazılımlar belirli bir öğretmenin müfredatla ilgili hedeflerine ugun olması durumunda satın alınacaktır.. RCHS, eğitim öğretim yılında, MTAC(Management Training and Advisory Centre- Yönetim Eğitimi ve Danışmanlık Merkezi-YEDM) kurmak ve IMPACT modelini okulda mümkün olduğu ölçüde uygulayabilmek için öğretmenlere daha fazla biçimlendirilmiş işbirliği sağlayarak çalışmayı planlamaktadır.

9 NC devlet okulları küresel rekabete açık öğrencileri yetiştirecektir. Stratejik Teknoloji Planı Aşağıdaki strateji veya hedeflerden en az birisini plana dahil edin. 1. Matematik ve Okuma notlarında yükselme 2. Öğrenci kaynakalrının sınıfiçindee kullanılması 3. ETKİ(IMPACT) modeli uygulaması 4. Bilgisayar Becerileri Sınavları notlarında yükselme 5. Bilgisayar Becerileri Müfredatı Uygulaması 6. Bilgi Becerileri Müfredatı Uygulaması 7. Teknolojinin müfredatın içine yerleştirilmesi 8. Öğrenci uzaktan eğitim olanakları 9. Destekleyici teknoloji imkanı 10. Küresel değişim programları 11. Üniversite öncesi destek programları /Öğren&Kazan ( ya da benzeri) programlar Stratejik Öncelik 1: NC devlet okulları küresel rekabete açık öğrencileri yetiştirecektir. Hedef Teknolojiyi sınıfın önemli bir parçası haline getirerek bilgi ve bilgisayar becerilerini geliştirmek Strateji Gerekli Kaynak (insan gücü ve malzeme) Sorumlu Kişi(ler) Bütçe Gereksinimi Mali Kaynaklar Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) Yöntemi Sonuçları Haziran, Hem bilgi becerileri hem de bilgisayar becerileri müfredatlarının gereğini yerine getirebilmeleri için teknolojiyi sınıflarının önemli bir parçası haline getirmesi için öğretmenleri teşvik edin Müdür, Teknoloji takımı Müdür Ayni X Haziran, 2012 Haziran Yıllık gözden geçirme, Periyodik öğretmen gözlemi İçiçe geçen derslerin planlamasında birbirlerine destekleyebilmeleri için öğretmenlere işbirliği yapabilecekleri zamanı sağlayın Öğretmenler, planlama, işbirliği zamanı Öğretmenler X X Mayıs, 2010 Öğretmen gözlemi Sınıf bilgisayar becerileri sınavını geçemeyen öğrenciler için telafi programı hazırlayın ve uygulayın Teknoloji ve Öğretmenler Takımı in April Teknoloji takımı X X Mayıs, 2010 Ocak Bilgisayar Becerileri Testi

10 Hedef1.2 Öğrencilerin yıl sonu notlarında sürekli gelişimi desteklemek için okulun teknoloji kaynaklarından yararlanmak Strateji Gerekli Kaynak Sorumlu Bütçe Mali Kaynaklar (insan gücü ve Gereksinimi Kişi(ler) malzeme) Öğretim ve öğrenimi geliştiren sınıf temelli teknolojilerin aratn kullanımı sayesinde öğrencilerin okuma ve matematik dersleri yıl sonu notları yükselmeye devam edecektir Öğretmenler, SAS in School, Geometer Sketchpad, TI Interactive Müdür, Yönetim, Teknoloji takımı X X Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) Mayıs 2012 Yıllık gözden geçirme ABC Raporunun sonucuna göre Yöntemi NC ABC Raporu Sonuçları Haziran, Öğrenciler evden RCHS ağı üzerindeki e-posta hesaplarına, kişisel dosyalarına ve paylaşılan dosya alanlarına erişebilmeye devam edeceklerdir. Web dosyaları Teknoloji Öğretmenler, Teknoloji takımı $5000 Ocak 2008 Mayıs ayda bir gözden geçirme başlangıç Mart, 2009 Öğrenci yardım masası kayıtları, ağ izleme araçları İstisnai durumu olan öğrenciler için mini laboratuarda ihtiyaç duyulan destekleyici teknolojiler sağlanacaktır. Özel Programlar Özel Programlar Başkanı $500 Ağustos 2008 Mayıs 2011 Gözlem, BEP Yıllık gözden geçirme Haziran Öğretimin bağlantılı hale getirilmesi için e-öğrenme şeklindeki derslerde ana müfredata çevrimiçi erişim sağlayın. Öğretmenler, bilgisayarlar Müfredat koordinatörü Ayni X Haziran, 2010 Yıllık gözden geçirme Haziran Öğretmen ve öğrenci anketleri

11 Hedef1.3 IMPACT Modelini RCHS de mümkün olan üst seviyede uygulamak. Strateji Okul uygulamalarını IMPACT modeli ile inceleyin ve ilişkilendirmek için bir YEDM kurun Gerekli Kaynak (insan gücü ve malzeme) Öğretmenler Teknoloji takımı Sorumlu Kişi(ler) Bütçe Gereksinimi Mali Kaynaklar Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) Müdür X X Ağustos 2008 Haziran 2011 Yöntemi Toplantı dakikaları Sonuçları Haziran, 2009 Yıllık gözden geçirme Haziran IMPACT modelini anlamalarını ve uygulayabilmelerini sağlamak için teknoloji takımına personel geliştirme eğitimi verin. Personel Geliştirme Müdür, Teknoloji takımı $1,000 Devlet, Hibeler Ağustos 2008 Haziran 2011 Yıllık gözden geçirme Haziran Yıllık gözden geçirme, Öğretmen anketleri Teknoloji ile bütünleşmiş dersler geliştirmeleri, uygulamaları ve öğretmenler ile işbirliği yapmaları için teknoloji takımlarına zaman verin. Zaman Müdür, Teknoloji takımı X Ağustos 2008 Haziran 2011 Yıllık gözden geçirme Haziran Öğretmen anketleri

12 Hedef1.4 Küresel değişim ve erken ünversite programlarını araştırmak ve uygulamak Strateji Wiki ya da sosyal ağ kurma araçları gibi küresel değişim teknolojilerini araştırın YEDM Gerekli Kaynak (insan gücü ve malzeme) YEDM Sorumlu Kişi(ler) Bütçe Gereksinimi Mali Kaynaklar Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) X X Mayıs, 2009 Yöntemi YEDM Raporu Sonuçları Haziran, Küresel değişim programları için YEDM tarafından önerilen teknolojilerden/var olan sitelerden(elise, epals gibi) faydalanın Sınıf öğretmenleri, Internet bağlantılı bilgisayarlar Öğretmenler X X Ağustos, 2009 Mayıs, 2012 Yıllık gözden geçirme Nisan Öğrenci Projeleri Mevcut erken üniversite programlarını araştırın YEDM YEDM X X Mayıs, 2009 YEDM Raporu Üst seviyedeki öğrenciler için erken üniversite programlarını uygulayın Sınıf öğretmenleri, Internet bağlantılı bilgisayarlar Öğretmenler X X Ağustos, 2009 Mayıs, 2012 Yıllık gözden geçirme Nisan Öğrenci kayıtları

13 NC devlet okullarına 21. Yüzyılın Profesyonelleri liderlik yapacaktır. Mevcut Durumun Aktarılması Öğretmenler öğrenci başarısını artıran araştırma temelli, öğrenci merkezli, etkin öğrenme sağlayan sınıf öğretimini desteklemek için teknolojiyi müfredatın tamamında kullanacaktır. Öğretimi ve öğrenimi geliştirme ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla kanıtlarla etkinliği desteklenmiş uygulamalar, en son teknoloji araçları ve eğilimleri belirlenerek RCHS teknoloji programına dahil edilecektir. Tüm öğretmenler teknolojinin ders planlarının önemli bir parçası haline getirilmesini öngören NC Alan Çalışması ile uyumlu bir şekilde teknoloji yeterliliği gösterecektir. RCHS mesleki gelişim programı esasında gönüllü ve katılımcıdır. Öğretmenlerin gerek destek alarak gerekse kendi kendilerine teknoloji aracılığıyla meslekleri hakkındaki uyglamaları araştırmaları ve öğrenmeleri için çeşitli fırsatlar yaratarak zaman içerisindeki değişimlere hitap eder. RCHS şu anda teknolojiye özgü mesleki gelişim talep etmemektedir. Sınıf öğretim ve öğrenimin odak noktasıdır dolayısıyla öncelikle öğretmenin eğitim programındaki hedefleri desteklemek için teknoloji kaynaklarını kullanması, sonrasında ise verimli öğrenci kullanımı RCHS nin temel önceliklerinden birisidir. RCHS de eğitim veren öğretmenlere müfredata ait yazılım uygulamaları ve diğer eğitsel araçların eğitsel kullanımlarını desteklemek için düzenli olarak eğitim imkanı tanınmaktadır. Ayrıca laboratuar yönetimi, yoklama alma, notların idaresi, Bireysel Eğitim Planlarının(BEP) geliştirilmesi, öğrenci performans verilerinin incelenmesi ve diğerleriyle işbirliği yapma gibi yönetsel işlevlere yönelik mesleki gelişim programları da uygulanmaktadır. Öğretmenler ve çalışanlar CECAS(Comprehensive Exceptional Children Accountability System Kapsamlı İstisnai Çocuklar Sorumluluk Servisi) ve devletin sağladığı diğer araçlara ek olarak yukarıda bahsedilen kaynaklardan faydalanır. Ayrıca öğretmenler özel bir proje için teknoloji koçu edinme imkanına da sahiptir. (Alandışı) Yaz eğitimlerinde olduğu gibi bire bir, mentor-menti desteği sunulur. Bütçe sınırlılıkları nedeniyle dış eğiticiler ve konferanslar pek sık düzenlenmemektedir yılında, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitim ve bu eğitimlerin nasıl en iyi şekilde verilebileceğine ilişkin tercihlerine uygun olarak RCHS Mesleki Gelişim Planı geliştirilmiştir. Yönetim bu sorulara cevap aramak amacıyla 2 personel anketi- çevrimiçi TAGLIT anketinin yanısıra kurumsal teknoloji yeterliliği ve eğitim tercihleri anketleri- gerçekleştirmiştir. Anket sonuçları, bireysel eğitim gereksinimleri ve tercihleri kadar eğitim kaynaklarını (Akranlarının eğitiminde yer almak isteyen uzman öğretmenler gibi) belirlemiştir. Bu bilgi kurumsal eğitimlerin zamanlamasını, öğretmenlerin ebistro, NVWiseOwl ve LearnNC gibi çevrimiçi kaynkları kullanımları hakkıakkındaki önerileri şekillendirmiştir. Ancak bu anketler bir öğretmenin hangi teknoloji becerisinin müfredatla bütünleşmesi ve öğrenci sonuçları açısından daha uygun olduğunu göstermemiştir. RCHS nin mesleki geliştirme eğitimlerinin bütçesinin sınırlılığı göz önüne alındığında, yönetim müfredatın teknolojiyle bütünleşmesi ve öğrencide olumlu etki sağlayan eğitimler verme konusunda çok ilgilidir. Bilgisayar becerilerindeki yeterlilik ve öğretmenin hem sınıfta hem de laboratuarda öğretim teknolojisinden faydalanma düzeyinin karşılaştırıldığı bir istatistik analizi yapılmıştır. Bu analiz, sunum ve veri yönetimi teknolojilerinin sınıf yönetimi ve öğretim için en önemli bölümler olduğunu istatiksel olarak doğrulamış, bu araçları kullanmada yetkin olan öğretmenlerin teknolojiyi derse dahil etmeye daha yatkın olduğu görülmüştür. Bu nedenle RCHS Teknoloji planı ve mesleki gelişim programları özellikle mesleki gelişim ve bu uygulamalarda yetkinliği vurgulamaktadır.

14 Ayrıca, Plan RCHS çalışanlarının gönüllülüğe, informal ve saha çalışmasına dönük eğitim olanaklarını tercih ettiklerini gösteren yanıtlara göre oluşturulmuştur. Ek olarak, ayrıntılı programlardansa mini atölye çalışmalarını, çalışanların %25 i kendi arkadaşlarının mentor olmasını, %10 unun birebir eğitim programlarını tercih ettikleri görülmüştür. Çalışanların%40 ı öğretim konusunda kendini kanıtlamış dış eğiticileri tercih ederken %60 ı kurum içi akranlarının eğitmen olmasını tercih etmektedir. RCHS mesleki gelişim planı ayrıca NC Alan Dersleri Standartları, Kuzey Carolina Eğiticilerin Teknoloji Yeterlikleri ve Öğretmenler İçin ISTE Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları doğrultusunda oluşturulmuştur. Kurumiçi birebir İnformal Eğitim: Araştırmalra bazı öğretmenlerin en iyi, kendi makinelerinde, kendisi de öğretmen olan bir meslektaşından birebir eğitim aldığı zaman öğrendiğini göstermektedir. RCHS de öğretmen ve idari personele yıllık olarak teknolojik yetkinlikleri açısından anket uygulanmaktadır. Belirli uygulamalarda ihtiyaç duyan öğretmenler bu uygulalamalrda yetkin olan bir mentorla eşleştirilmektedir. Ayrıca RCHS teknik personeli de donanım ve yazılım/uygulamalar bilgilerini güncellemek isteyen öğretmenler için birebir oturum planlaması yapmaktadır. Kurumiçi Küçük Grup İnformal ve Formal Eğitim: Teknik personel ve tedarikçiler özelleştirilmiş uygulamalardaki (örneğin Yabancı Dil Bölümü dil laboratuarındakileri) eğitim ihtiyaçlarını, ihtiyace binaen açılan, iş başında formal eğitim programlarıyla karşılamaktadır. Kurumiçi Küçükve Büyük Grup Formal Eğitim: Ofis uygulamaları, NetSupport laboratuar yönetimi, Web sayfası oluşturma ve müfredat uygulamaları eğitimleri genellikle iki ayda bir düzenlenmektedir. Teknoloji eğitimleri personel geliştirme/öğretmenlerin çalışma günlerinde düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Katılım isteğe bağlı ancak devam zorunludur. Bu oturumlar kurum içi kişiler tarafından düzenlenmekte ve sık sık tekrar edilmektedir Kurumdışı ve Yaz Eğitimleri: Tüm personelin NCSU Bilgisayar Eğitimi Birimi(CTU), Wake Community College, Wake Devlet Okulları, SAS-in School, The Wade Edwards Bilgisayar Öğrenme Merkezi yaz kurslarına, çevrimiçi teknoloji personeli geliştirme kaynakları ve eğitim veren diğer kurumların kurslarına katılımı teşvik edilmektedir. RCHS teknoloji programı geliştikçe, personel geliştirme için daha fazla bütçe ayrılması gerekecektir. Ek eğitim kaynakları, dış uzmanların bilgilerini paylaşmak için okula gelebilmelerini sağlayacak, kilit eğitim personelinin de eğitim teknolojileri konferanslarına ve diğer kurum dışı teknolji odaklı çalıştay ve seminerlere katılabilmelerine olanak sağlayacaktır. RCHS mesleki gelişim programı vizyon, mesleki gelişim fırsatları, amaçlar, görevler ve sorumlulukları belirlerken öğretmenlerin katılımını sağlamaya devam edecektir. Mesleki gelişim fırsatları okul dönemi boyunca her ay bir çok kere; yaz dönemi boyunca ise beliren personel gereksinimlerine uygun olarak sunulmaya devam edilecektir. Plan ayrıca okulun kurum içi uzmanlarını, uzmanlık alanlarına göre belirlemeye ve hityaç duyulduğunda formal mentorlük ilişkileri kurmaya deam edecektir. İhtiyaç duyulan zorunlu eğitimleri belirleyecek, ileri yeterlik düzeyine erişmeyi teşvik için gereken motivasyonu sağlayacaktır.

15 tüm personelin en azından temel düzeyde bir yeterlik kazanabilmesi için, teknoloji personeli okulun iç ağı olan Merkezi Sınıf ta yayınlanmak üzere FAQ(Sık sorulan sorular), ders anlatımları ve yardımcı kılavuzlar geliştirmeye devam edecektir. Gelecek beş yıl içerisinde, RCHS, diğer alanlarda olduğu gibi teknoloji alanında da personel yetiştirme açısından daha iyi bir konuma gelebilme çabası içinde küresel farkındalığı artırmak için ebistro ve NcWise gibi çevrimiçi eğitim kaynakları ve/veya konferansları; öğretmenlerin değerlendirme bilgilerini artırmak içinse SAS EVAAS Yönetici Programı eğitimi benzeri diğer devlet kaynakları gibi DPI kaynaklarından yararlanarak NCDPI, Yatılı Okullar Bürosu ve diğer ortaklar ile yakın bir ilişki içerisinde çalışmaya devam edecektir. RCHS Mesleki gelişim programı öğretmenler, teknik personel ve yöneticilerin bu dinamik alandaki son gelişmeleri sürekli olarak takip edebilmeleri için gerekli olan her şeyi sunabilmelidir.

16 NC devlet okullarına 21. Yüzyılın Profesyonelleri liderlik yapacaktır. Stratejik Teknoloji Planı Aşağıdaki itemlere ilişkin en az bir strateji ya da bir hedefi dahil ediniz 1. Öğretmen/ personel becerilerinin değerlendirilmesi 2. Farklı öğretim kaynakları( yerel ve çevrimiçi DPI kaynakları) 3. Devamlı destek 4. Yerel sertifikasyon ve mesleki gelişim gereksinimleri Stratejik Öncelik 2: NC devlet okullarına 21. Yüzyılın Profesyonelleri liderlik yapacaktır. 5. Etik ve mesleki standartlar 6. Eğitimin değerlendirilmesi 7. Eğiticinin değerlendirme stratejilerini tasarlama, uygulama ve tartışma açısından hazır bulunuşluğu (değerlendirme bilgisi) 8. ***Küresel farkındalık eğitimi Hedef2.1 Tüm öğretmen ve çalışanlar ilgili teknoloji ve kişisel gelişime sahip olacaktır. (Öğretmenler için teknolojinin entegrasyonu ; diğer çalışanlar içinse etkili ve verimli çalışma eğitimn amacı olacaktır.) Strateji Gerekli Kaynak Sorumlu Bütçe Mali Kaynaklar (insan gücü ve malzeme) Gereksinimi Yöntemi Kişi(ler) Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) Sonuçları Haziran, Öğretmenler yıl içerisindeki mesleki gelişimlerini belirlemek için bir teknolojik öz değerlendirmesini dolduracaktır. NC DPI değerlendirme aracı, internet bağlantılı bilgisayarlar Yönetim, Sınıf öğretmenleri X X Haziran, 2008 Mayıs, 2012 Yönetim ve Teknoloji takımı tarafından gözden geçirilmiş dolu değerlendirme formları Assessed annually in Ağustos Teknolojik öz değerlendirmeleri temel alan bir teknoljik personel gelişimini planlayın ve sunun. Bu personel geliştirme hem kurum içi hem de ( NCSU, WCPS, WCC v.b) kurum dışı alanlarda ve konferanslarda ya da çevrimiçi olarak- Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Yönetim, Eğitici(ler) Yönetim $ Devlet, hibeler Mayıs, 2010 Yıllık planlama Eylül Kurum içi personel gelişimi oturumları ile çevrimiçi sınıflarının listeleri ve gündemleri

17 2.1.3 Etkililiği değerlendirme ve gerekli desteği belirleme amacıyla Personel geliştirme etkinliklerini değerlendirin, Yönetim Personel, Teknoloji takımı, Yönetim X X Mayıs, 2011 Haziran nin gözden geçirilmesi, anket Teknoloji personeli geliştirme için gerekli asgari CEU gereksinimlerini belirleme olanağını tartışın Politika, MTAC MTAC X X Mayıs, 2009 Belirlenmişse Yürürlükteki politika, Yıllık uyum gözden geçirmeleri Çalışanlar Okul Yöneticileri Programını kullanarak SAS EVAAS eğitimlerine katılacaklardır. Yönetim, Öğretmenler Yönetim, Öğretmenler $250/kişi başı X Sonbahar, Küresel Farkındalık websiteleri- kaynaklrı ve Web 2.0 kaynakları için hedefe yönelik eğitimler verilecektir. Teknoloji asistanı Yönetim, Eğitici(ler) Teknoloji danışmanı, Yönetim $ Yerel, bölgesel ve ulusal Ekim, 2008 Mayıs, 2012 Yıllık planlama Eylül Kurum içi personel geliştirme oturumlarının ve çevrim içi derslerin gündemleri

18 Hedef2.2 Etkiliklerinden emin olmak için personel geliştirme etkinliklerinin takibi yapılacaktır. Strateji Gerekli Kaynak (insan gücü ve malzeme) Sorumlu Kişi(ler) Bütçe Gereksinimi Mali Kaynaklar Zaman Aralığı (Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri) Yöntemi Sonuçları Haziran, Teknoloji takımıya da bilgi sahibi diğer öğretmenler bireysel (değerlendirmelere göre) pekiştirme gerektiren kavramlar/becerilere yönelik çalışmalar gerçekleştirecektir Tamamlanmış değerlendirme formları, Teknoloji takımı Teknoloji takımı X X Mayıs, 2011 in Mayıs Her yıl Ocak- Mayıs ayları arasında gerçekleştirilen Teknoloji takımı gözlemi Öğretim yılının başlangıcında etik ve mesleki standartları pekiştirin. Yönetim Yönetim X X Ağustos 2008 Mayıs, 2012 Yıllık Personel Toplantı Gündemi

19 NC devlet okulları öğrencileri sağlıklı ve sorumluluk sahibi olacaktır. Mevcut Durumun Aktarılması RCHS Teknoloj kaynakları öğrencilerin sağlıklı öğrenme uygulamalarını, RCHS disiplin sistemini, fiziksel ortamın bütünlüğünü ve güvenliğini, okul çapında bilgilendirme sistemlerini ve elektronik verileri destekleyecektir. RCHS deki öğrencilere yaşam boyu başarı için eğitim eğitim verilmektedir. Teknoloji öğrencileri bugünün sürekli değişen toplumunun gerektirdiği becerileri öğrenmesine yardımcı olmak için yapılan hazırlıklarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Teknolojinin planlı kullanımı sağlıklı güvenli bir okul çevresine katkıda bulunarak okul toplumunu olumlu yönde etkileyecektir. RCHS Teknoloji Programı RCHS Güvenli Okullar Planını da bir çok yönden desteklemektedir. Örneğin Örneğin bir öğrencinin o an için nerede olduğunu gösteren Öğrenci Bul programı her bir öğrencinin ders programını baz alarak o öğrencinin bulunduğu yeri bildirmektedir. Öğrenciler sadece isim ve öğrenic numaralarıyla değil aynı zamanda resimli kimlikleriyle elektronik olarak izlenmektedir. Kampüs güvenliği kapı alarmları ve güvenlik görevlileri ile sağlanmaktadır. Tüm ziyaretçiler yakından izlenmekte, okul çapında dahili telefon hatları sistemi ile acil durumlarda kilitleme sitemleri devreye girmektedir. Tüm öğretmneler her hangi bir acil durumda merkez ile anında iletişime geçebilmekte ya da dış hatların bulunduğu odalardaki telefonlar aracılığıyla acil destek alabilmektedir. Elektronik gözetleme yoktur. Öğrenciler okul yılının başlangıcında Kabul Edilen Kullanım Politikası Belgesi ni imzalamakta, bu belge her yıl tekrar gözden geçirilmektedir. İçerik filtreleme ve izleme sistemleri ise elektronik kaynakların güvenli ve uygun kullanımını sağlamak için kullanılmaktadır. Öğrencilerin İnternet kullanımınlarının aileler tarafından izlenmesi ise halihazırda kullanılan başka bir yöntemdir. Tüm elektronik veriler özel olarak kabul edilerek, üst düzeyde güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Okuldaki ağ güvenliği ise son teknoloji ürünün iç ve dış kontrol sistemleri ile sağlanmaktadır. RCHS şu anda herhangi bir teknoloji destekli öğrenci programına ( DARE, CIS vb.) sahip değildir ya da öğrencilere yemek servisi yapmamaktadır. Öğrenci disiplin verileri kurum içerisinde bir Excel dosyasında yönetim tarafından tutulmaktadır.

20 NC devlet okulları öğrencileri sağlıklı ve sorumluluk sahibi olacaktır.. Stratejik Teknoloji Planı Aşağıdaki strateji veya hedeflerden en az birisini plana dahil ediniz 1. Okul kampüs güvenliği (video, alarmlar, metal dedektörler v.b.) 8. Sınıf telefon sistemleri ve diğer iletişim araçları 2. Okul servisi güvenliği (video, radyolar, cep telefonları vb.) 9. Websitesi kullanımı (bölge, okul ve sınıf düzeyinde) 3. Öğrenci ve Personel tanıma sistemleri a) Kaynaklara rahat ulaşım 4. Öğrenci bilgileri/izleme sistemleri (SIMS/NCWISE, gıda vb. b)kaynaklara adil erişim 5. Internet ve e-posta filtrelemesi/güvenliği c) Etik ve bireysel sorumluluk 6. Küresel, etik ve sorumlu kullanımı sağlayan politika ve prosedürleri 7. Sağlıklı öğrenci yaşam biçimlerini geliştirme, izleme ve sağlamak için kullanılan teknoloji

2013-2015 TEKNOLOJİK PLAN

2013-2015 TEKNOLOJİK PLAN T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlköğretim Okulu Müdürlüğü -2015 TEKNOLOJİK PLAN Yerel Eğitim Ajansları (YEA) Planları için Gerekli İçerik Bölümleri Gedikhasanlı Şehit Mustafa

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI -ETKİNLİĞİN ADI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI. Görevlendirme

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi Eğitim Çalışma Grubu Sunum Planı Planlama ve Ön Hazırlık Altyapı Çalışmaları Kütüphane Personeli Eğitimi Pilot

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü Sevgili Okutmanlar, Yabancı Diller Yüksekokulunda önemle üzerinde durduğumuz konu, etkin öğretim ve öğrenmeyi desteklemektir, bu yüzden siz okutmanlarımız tarafından kullanılmak üzere bir el kitabı hazırladık.

Detaylı

1 / 5. Berkay Yiğit Nalbant. İletişim Bilgileri

1 / 5. Berkay Yiğit Nalbant. İletişim Bilgileri Berkay Yiğit Nalbant İletişim Bilgileri E-Posta : berkayyigit.nalbant@gmail.com berkayyigit.nalbant@outlook.com Adres Bilgileri : Türkiye - Kayseri - Talas - Bahçelievler Mh. Ev Telefonu : 90 (352) 438

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Yrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU mdevlet 2009 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı 28-29 Mayıs 2009 Hilton Oteli,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnternet Uygulamaları için Veritabanı Programlama EEE474 8 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kod u Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistiğe Giriş LOJ 101 Güz 3 0 0 3 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Yerel Kredi ECTS. Medyada Yapım II MCS 212.

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Yerel Kredi ECTS. Medyada Yapım II MCS 212. DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Medyada Yapım II Kodu Yarıyıl MCS 212 Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi ECTS Bahar 1 0 2 2 5 Ön Koşullar : Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin Veriliş Şekli

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Artı. Kurumsal e-posta. Dosya Paylaşımı. Her Yerden Erişim. Teknik Destek. Finansal olarak yedekli SLA. Basit BT Yönetimi. HD Video Konferans

Artı. Kurumsal e-posta. Dosya Paylaşımı. Her Yerden Erişim. Teknik Destek. Finansal olarak yedekli SLA. Basit BT Yönetimi. HD Video Konferans Kurumsal e-posta Dosya Paylaşımı Artı HD Video Konferans Office Masaüstü uygulamaları Office Web uygulamaları Office Mobil Her Yerden Erişim Teknik Destek Basit BT Yönetimi Finansal olarak yedekli SLA

Detaylı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı Genel Sekreterliğimiz e bağlı tüm hastanelerimize yapılacak olan eğitimlerin, kongre ve sempozyumların, toplantıların ileri teknoloji sayesinde zaman ve yer engeli olmaksızın

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu. Hazırlayan Caner YACAN

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu. Hazırlayan Caner YACAN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu Hazırlayan Caner YACAN Değineceklerimiz: EBA Nedir? EBA nın Amacı Nedir? EBA yı Önemli Kılan Özellikleri Nelerdir? Niçin EBA yı Kullanmalıyız? EBA da Neler

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı