ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir." hükmü gereği hazırlanmıştır. Mart 2017 Adana

2 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü ADANA Mart

3 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İçindekiler A- GENEL DEĞERLENDİRME... 5 a- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları... 5 b- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi... 5 c Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme... 8 d Yılı Yatırım Uygulamaları B YILI PROJE UYGULAMALARI a- Devam Eden Projeler b- Tamamlanan Projeler C- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ D- EKLER... 1 Ek Ek

4 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4

5 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu A- GENEL DEĞERLENDİRME a- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli bir kurumdur. b- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Üniversitemiz, yerleşke arazisi tahsisinin 2014 yılı sonunda gerçekleşmesi sonucunda ihale edilen 1. etap binaların inşaatı ve altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle öğrencilerine, akademik ve idari personeline kiralanmış bulunan mevcut üç farklı bina ile hizmet vermeye devam etmektedir. Geçici olarak kullanılmakta olan yerleşkelerimizin m² olarak dağılımı aşağıdaki gibidir. YERLEŞKE ADI TOPLAM ALAN (M²) AÇIKLAMA Yeşiloba Yerleşkesi Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. Kurttepe Yerleşkesi Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. Ziyapaşa Yerleşkesi Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. TOPLAM Yerleşkelerimizde mevcut bulunan derslik, laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane sayı verileri ise aşağıdaki şekildedir. YERLEŞKE ADI DERSLİK SAYISI LABORATUVAR SAYISI BİLGİSAYAR LABORATUVAR SAYISI KÜTÜPHANE SAYISI Yeşiloba Yerleşkesi Kurttepe Yerleşkesi Ziyapaşa Yerleşkesi TOPLAM

6 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitemiz için, Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde m² lik arazinin kampüs alanı olarak, m² lik arazinin ise yurt alanı olarak ayrılmak üzere tahsisi gerçekleşmiştir. Ayrıca, Adana İli Ceyhan İlçesi, Kurtpınar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1544 parsel numaralı ve ,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Denizcilik Fakültesi yapılmak üzere tarihi itibariyle Üniversitemiz adına 2 yıl süre ile ön tahsisi yapılmıştır. YERLEŞKE ADI ÜNİVERSİTE ARAZİSİ (m²) HAZİNE ARAZİSİ (m²) DİĞER (m²) TOPLAM (m²) AÇIKLAMA ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ARAZİSİ 0, , , ,90 Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde ,90 m² yüzölçümlü taşınmazın ,90 m² lik arazinin kampüs alanı olarak kullanılmak üzere Üniversitemize tahsisi gerçekleşmiş; m² lik arazi ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt alanı olarak ayrılmıştır. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ARAZİSİ (CEYHAN) 0, ,79 0, ,79 TOPLAM 0, , , ,69 Adana İli Ceyhan İlçesi, Kurtpınar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1544 parsel numaralı ve ,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Denizcilik Fakültesi yapılmak üzere tarihi itibariyle Üniversitemiz adına 2 yıl süre ile ön tahsisi yapılmıştır. Arazinin uydu görünümü ve vaziyet planı aşağıdaki gibidir. Üniversite Kampüs Arazisi Uydu Görünümü Üniversite Kampüs Arazisi Vaziyet Planı Denizcilik Fakültesi Yapılması Düşünülen Arazi Uydu Görünümü 6

7 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Üniversitemize Akademik ve 489 İdari olmak üzere toplam kadro tahsis edilmiştir. Üniversitemizde 2016 yılı itibariyle görev yapan akademik personelin unvanlara göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. UNVANI PERSONEL SAYISI PROFESÖR 6 DOÇENT 10 YARDIMCI DOÇENT 72 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 OKUTMAN 18 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 121 UZMAN 13 TOPLAM 242 Bu kadrolar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesine tabi Sözleşmeli Personel ve Daimi İşçi statüsünde çalışan personelden oluşmaktadır. İdari personelin istihdam türüne göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İSTİHDAM TÜRÜ PERSONEL SAYISI İDARİ PERSONEL SAYILI KANUNUN 4/C KAPSAMINDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL 33 DAİMİ İŞÇİ 4 TOPLAM 204 Üniversitemizde İşletme Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulunda lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitim verilmektedir. Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülere göre öğrencilerin 2016 yılı itibariyle sayısal dağılımı aşağıda verilmiştir. FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL veya ENSTİTÜ ADI LİSANS YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TOPLAM FAKÜLTELER ve YÜKSEKOKUL TOPLAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜLER TOPLAMI GENEL TOPLAM

8 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde verilen tezsiz yüksek lisans programlarından Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Üniversitemizin 2016 yılı itibariyle mezun öğrencilerin sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAM FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜLER TOPLAMI c Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı, diğer kamu hizmetleri teknolojik araştırma sektöründe bir olmak üzere toplam yedi adet projemiz yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, laboratuvar malzemeleri alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve ihtiyaç duyulan etüt projelerinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Belirlenen hedefler çerçevesinde, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampüs Altyapısı projesi kapsamında ihalesi birlikte gerçekleştirilen Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi 2015 yılında yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır yılında inşaat sürecinin başlamasıyla bugüne kadar TL harcama yapılmıştır yılında toplamda TL harcama yapılarak 2016 yılı revize ödeneğine göre %99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında; ilk etapta m² Spor Salonu, 1 Basketbol, Voleybol Sahası, 2 Tenis Kortu ve müştemilat olarak proje revize çalışmaları tamamlanmıştır. Proje için ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, 2016 yılı içinde bir harcama gerçekleşmemiştir. Proje için 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi ise; m² bina inşaatı ve makine-teçhizat alımı olmak üzere iki alt projeyi kapsamaktadır. İnşaat alt projesinde mimari, statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri tamamlanmış olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası için ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır. Diğer alt proje makine teçhizat kaleminde ise 2016 yılında laboratuvarlar için malzeme alımı yapılmamıştır. Muhtelif İşler Projesi ise; büyük onarımlar, bilgisayar donanımı, taşıt alımı, makine teçhizat alımı vb. alımları kapsamakta olup, proje bazında Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut TL ödeneğin TL si harcanarak %29,43 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 8

9 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında; yapılması planlanan Yabancı Diller Yüksekokulu Mimari Projesi alımı gerçekleşmiş olup, TL harcama yapılarak proje tamamlanmıştır. Mevcut revize ödeneğin %5,89 u kullanılarak söz konusu ihtiyaç karşılanmıştır. Yayın Alımı Projesinde ise; 2016 yılı için ayrılan TL ödeneğin TL si kullanılarak basılı yayın alımı ve abonelik ihtiyacımız karşılanarak kapasite artışı sağlanmıştır. Üniversitemizin 2016 sonu itibariyle kütüphane kaynakları aşağıda gösterilmiştir. KAYNAK TÜRÜ TOPLAM BASILI KİTAP SAYISI ELEKTRONİK KİTAP SAYISI ELEKTRONİK DERGİ SAYISI VERİTABANI SAYISI 28 Üniversitemiz bilgi ve teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu amaçla öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize her türlü teknolojik kaynağın sunulmasına çalışılmaktadır. Üniversitemizde özellikle derslerin uygulamalı, etkin ve verimli olabilmesi için gerekli her türlü altyapı ve teknolojik kaynak kullanılmaktadır. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAĞI TÜRÜ TOPLAM BİLGİSAYAR SAYISI 532 DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR SAYISI 158 SERVER SAYISI 4 PROJEKSİYON SAYISI 73 AKILLI TAHTA SAYISI 46 VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SAYISI 0 FOTOKOPİ MAKİNESİ SAYISI 32 FAKS MAKİNESİ SAYISI 27 YAZICI SAYISI 289 Üniversitemize, başta öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gerek akademik ve idari personelin, gerekse arazi işleri için bütçe kaynağı ile veya hibe yolu ile olmak üzere çeşitli taşıtlar edinmiştir. Üniversitemizin sahip olduğu taşıtların sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. TAŞIT TÜRÜ ARAÇ TİPİ VEYA SINIFI ARAÇ SAYISI T2 BİNEK ARAÇ 3 T5 MİNİBÜS 3 T7 PİKAP 4X2 3 T8 PİKAP 4X4 1 T10 MİDİBÜS 1 T11.B OTOBÜS 1 T14 KAMYON (HİBE) 2 İŞ MAKİNASI (TRAKTÖR) 1 TOPLAM 15 9

10 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi d Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemize 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için TL bütçe başlangıç ödeneği verilmiştir. Üniversitemizin geçmiş yıllarda kullanılamayan toplam TL ödeneği, 2016 yılı toplam başlangıç ödeneğimiz TL ye aktarılarak mevcut ödeneğimiz TL olmuştur. Böylece; Üniversitemizin 2016 yılı için proje tutarı toplamı, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine yapılan TL ödeneğin eklenerek projenin tutarının artmasıyla toplam TL den TL'ye ulaşmıştır yılında Üniversitemize tahsis edilmiş olan TL ödeneğin TL si harcanarak %73,46 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Üniversitemizin 2016 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin sektörel olarak yatırım uygulama durumu şu şekildedir. Sektör Eğitim / Yüksek Öğretim 2016 YILI SEKTÖREL OLARAK YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI Proje Sayısı 5 Proje Bedeli Revize Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Nakdi Gerç. (%) ,03 Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma TOPLAM ,46 Üniversitemizin proje bazında 2016 yılında yatırım harcama dağılımı ise aşağıdaki gibidir. PROJE NO 2016 YILI PROJE NUMARALARINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI PROJE ADI 2016 YILI ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞEN HARCAMA NAKDİ GERÇ. % 2016H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi , H Muhtelif İşler , H Yayın Alımı , H Kampüs Altyapısı , H Derslik ve Merkezi Birimler , H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Toplam ,46 10

11 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Üniversitemizin 2016 yılı yatırım harcamalarının ekonomik kod dağılımına göre gerçekleşme bilgileri ise şu şekildedir YILI EKONOMİK KOD DAĞILIMINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞEN HARCAMA NAKDİ GERÇ. % , , , , , ,88 TOPLAM ,46 11

12 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi B YILI PROJE UYGULAMALARI a- Devam Eden Projeler 1- Kamu Yatırım Projeleri 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 projemizden Kampüs Altyapısı, Derslik ve Merkezi Birimler projelerinde 2016 yılı içerisinde harcama gerçekleşmiş ancak Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı projelerinde nakdi ve fiziki olarak bir gerçekleşme sağlanamamıştır. Üniversitemizce 2016 yılı yatırım programında yer alıp devam etmekte olan projelerimizle ile ilgili bilgileri şu şekilde verebiliriz. 2013H Kampüs Altyapısı Projesi Kampüs Altyapısı Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kalitesini arttırarak gerekli kampüs alt yapısının planlanması ve inşası hedeflenmiştir. Projede, Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi birlikte ihaleye çıkılmış ve 2015 yılında yer teslimi yapılarak, çalışmalara başlanmıştır. İhalesi Derslik ve Merkezi Birimler projesi birlikte yapılan bu iki projenin ihale bedeli KDV hariç TL dir. Kampüs Altyapısı Projesine, 2016 yılı itibariyle TL ödenek ayrılmıştır yılında projede TL harcanarak, 2015 yılında başlayan inşaat süreciyle, bugüne kadar toplam TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampüs Altyapısı İnşaatı birlikte ihale edilmiş olup, inşaatın başlamasıyla birlikte altyapı harcamalarının fazla olması sonucu 2015 ve 2016 yılında mevcut ödenekten fazla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında; 2016 Aralık sonu itibariyle yaklaşık m tesisat galerisi, m yağmur suyu hattı, m atık su hattı, m sulama suyu hattı ve çevre duvarının m lik kısmı tamamlanmıştır. 12

13 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Proje ile ilgili özet bilgi şu şekildedir. Proje No Proje Adı Sektörü Karakteristiği Proje Yeri 2013H Kampüs Altyapı Projesi Bilgileri 2013H Kampüs Altyapısı Eğitim / Yüksek Öğretim Doğalgaz Dönüşümü, elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı Adana Başlama-Bitiş Tarihi Proje Bedeli Yılı Ödeneği Revize Ödenek Önceki Yıllar Harcamaları 2016 Yılı Harcanan TL TL ( TL + KDV) Nakdi Gerçekleşme* 129,44% *Nakdi Gerçekleşme: 2016 Yılı Harcanan / 2016 Yılı Revize Ödenek Not: Nakdi gerçekleşme 2016 Yılı gerçekleşen TL harcama ile 2016 Yılı Revize Ödenek TL nin birbirine oranı olup 2016 Yılı Nakdi gerçekleşme yüzdesi %129,44 tür. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Kampüs Altyapısı İnşaatı birlikte ihale edilmiş olup, inşaatın başlamasıyla birlikte altyapı harcamalarının fazla olması sonucu 2015 ve 2016 yılında mevcut ödenekten fazla gerçekleştirilmiştir. Kampüs uydu görüntüsü aşağıda gösterilmiştir. Devam eden inşaatlara ilişkin görüntü aşağıda gösterilmiştir. Kampüs Altyapısı Genel Görünüm (2016 Aralık sonu itibariyle) 13

14 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2013H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılaşmak üzere kullanıcı odaklı modüler sistemde büyümeye müsait, fonksiyonel derslik ve diğer binaların yapılması hedeflenmiştir. Projede, Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi birlikte ihaleye çıkılmış ve 2015 yılında yer teslimi yapılarak, çalışmalara başlanmıştır. İhalesi Derslik ve Merkezi Birimler projesi birlikte yapılan bu iki projenin ihale bedeli KDV hariç TL dir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2016 yılı başlangıç ödeneği TL olup, 2014 ve 2015 yıllarında tahsis edilen ancak kullanılamayan toplam TL ödenek, başlangıç ödeneğine eklenerek projenin ödeneği TL ye ulaşmıştır yılında ödeneğin TL si harcanmıştır yılında inşaat sürecinin başlamasıyla bugüne kadar TL harcama yapılmıştır. Ayrıca Projenin ödeneğinden, Ana Yerleşkede sulama suyu temininde kullanılmak üzere çekilen boru hattı için Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ne TL ödeme yapılmıştır. Böylece toplam harcama TL ye ulaşmıştır. Proje; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Rektörlük Binası ve Merkezi Kafeterya Binası olmak üzere toplamda m² bina yapımını kapsamaktadır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile ilgili özet bilgi şu şekildedir. 2013H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Bilgileri Proje No 2013H Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Sektörü Eğitim / Yüksek Öğretim Karakteristiği Mer.Kaf.(11.608m2), Müh.ve Doğa Bil.Fak. (23.566m2), Rek.Bin.(16.252m2) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi Proje Bedeli Yılı Ödeneği Revize Ödenek Önceki Yıllar Harcamaları 2016 Yılı Harcaması ( TL + KDV) Nakdi Gerçekleşme* 93,34% *Nakdi Gerçekleşme: 2016 Yılı Harcanan / 2016 Yılı Revize Ödenek * Not: Nakdi gerçekleşme 2016 Yılı gerçekleşen TL harcama ile 2016 Yılı Revize Ödenek TL nin birbirine oranı olup 2016 Yılı Nakdi gerçekleşme yüzdesi %93,34 tür. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1. Etap Binaları, Rektörlük Binası ve Merkezi Kafeterya Binasını kapsamaktadır. Üniversitemiz yerleşkesinde yapımı devam eden binaların proje ve inşaat çalışma örnekleri aşağıda yer almaktadır. 14

15 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları Projesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları İnşaatı (2016 Aralık sonu itibariyle) 15

16 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlük Binası Projesi Rektörlük Binası İnşaatı (2016 Aralık sonu itibariyle) 16

17 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Merkezi Kafeterya Binası Projesi Merkezi Kafeterya Binası İnşaatı (2016 Aralık sonu itibariyle) 2013H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrencilerin, akademik ve idari personellerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunması için kullanıcı odaklı modüler şekilde büyümeye müsait spor tesisleri yapılması hedeflenmiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine, 2016 yılı Yatırım Programı kapsamında TL tahsis edilmiştir Yılı Yatırım Programı kapsamında tahsis edilen TL ödenek ile 2015 yılında verilen TL ödenek kullanılmamıştır yılında ilgili ödeneğin projeye aktarılması planlanmaktadır. Projelerin revize edilmesi sebebiyle proje ve ihale hazırlık çalışmaları tamamlanamadığından 2016 yılında harcama gerçekleşmemiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (7.437 m²) inşaatının ihale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiştir yılı içerisinde ihaleye çıkılacaktır. 17

18 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Proje ile ilgili özet bilgi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 2013H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Bilgileri Proje No 2013H Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Sektörü Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor Karakteristiği Antreman Spor Salonu (7.437m2), Açık Tenis Kortu (2 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi Proje Bedeli Yılı Ödeneği Revize Ödenek Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme 0 Fiziki Gerçekleşme 0% Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 2014K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim kalitesini arttırmaya yönelik İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları ile temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği büyük ölçekli bir araştırma altyapısı tesisi yapısının oluşturulması hedeflenmiştir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine, 2016 yılı Yatırım Programı kapsamında TL ödenek tahsis edilmiştir yılında tahsis edilen ancak kullanılamayan toplam TL ödenek, başlangıç ödeneğine eklenerek projenin ödeneği TL ye ulaşmıştır. Projenin Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma alt kaleminde; 2015 yılında Laboratuvarlar için malzeme alımı gerçekleştirilerek TL harcanmış, 2016 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Projenin İnşaat (2.827 m²) alt kaleminde ise; projelerin revize edilmesi sebebiyle proje ve ihale hazırlık çalışmaları tamamlanamadığından 2016 yılında harcama gerçekleşmemiştir. İhale hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, 2017 yılı içerisinde bina inşaatı için ihaleye çıkılacaktır. 18

19 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Projenin diğer alt kalemi olan Makine-Teçhizat işinde laboratuvarlar için malzeme alımı gerçekleştirilerek TL harcanmış, mevcut revize ödeneğin %37,21 i kullanılmıştır. 2014K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Bilgileri Proje No 2014K Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Sektörü DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Karakteristiği Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (2.827 m2) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi Proje Bedeli Yılı Ödeneği Revize Ödenek Yılı Harcanan Nakdi Gerçekleşme* 0 Fiziki Gerçekleşme* 0% b- Tamamlanan Projeler 1- Tamamlanan Projelerin Listesi 2016H Muhtelif İşler Projesi Muhtelif İşler Projesinde, geleceğe yönelik yapılaşma sürecinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve öğretimin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak üzere idari ve akademik birimlerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak için, her türlü bakım onarım ve tadilat, makine teçhizat alımı, yazılım, bilgisayar donanım ve taşıt alımları hedeflenmiştir. Projedeki TL olan ödeneğin TL si harcanarak ödeneğin %29,43 ü kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda büyük onarımlar yaptırılmış, taşıt alımı, bilgisayar yazılım alımı ve donanımı, makine, teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir. Proje No 2016H Proje Adı Muhtelif İşler Başlama ve Bitiş Yılı Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Nakdi Gerç. % ,43% 2016H proje numaralı Muhtelif işler Projesinde 2016 yılı için TL ödeneğin TL si harcanarak projenin %29,43 ü kullanılmıştır. 19

20 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Proje kapsamında; Büyük Onarımlar alt projesine TL ödenek ayrılmış, ödeneğin TL si harcanarak ihtiyaç duyulan gerekli onarım işi gerçekleşmiş, Bilgi Teknolojileri alt projesine TL ödenek ayrılmış, ödeneğin TL si harcanarak Üniversitemizin bilgisayar yazılımı alımları gerçekleşmiş, Taşıt Alımı alt projesine TL ödenek ayrılmış, TL si harcanarak taşıt alımı yapılmış, Makine Teçhizat alt projesine TL ödenek ayrılmış, ödeneğin TL si harcanarak büro makineleri, bilgisayar, laboratuvar cihazları ve diğer makine teçhizat alımları gerçekleşmiştir. Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) projesi kapsamında; 2 Adet Hidrolik Asansör Alımı işi gerçekleştirilerek, ayrılan TL ödenekten TL si harcanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım ve yazılım alımları ihtiyacı karşılanmıştır. Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri 2016H Muhtelif İşler Projesi Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Eğitim /Yüksek Öğretim Üniversitenin modern ve ferah bir ortamda sağlıklı ve düzeyli bir eğitim vermesinin sağlanması Adana Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-7 Pickup 4x2 (1 adet) Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2016 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2016) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Proje kapsamında Üniversitemizin gelişimine etki edecek mal (Pick-up 4x2, Laboratuvar Cihazı, Edilen Faydalar Büro ve Okul Mefruşatı) ve hizmet (Bilgisayar Yazılımları) alımları yapılmıştır. Üniversitemizce projeden beklenen Büro, Okul ve Diğer Mefruşat, Büro Makineleri, Bilgisayar, Projenin Kalkınma Eksenleri ve Laboratuvar Cihazı, Diğer Makine Teçhizat, Taşıt ve Bilgi Teknolojileri Alımlarının sağlanmasıyla Sektörel Plan Hedefleriyle birlikte Üniversitemiz ülkemize katma değer, istihdam artışı, bölgesel ve ulusal kalkınma ve zaman İlişkisi ve Katkısı tasarrufu gibi faydalar elde etmiştir. Ayrıca evrensel bilime de katkı sağlamaktadır. Yapılan İşler, Uygulamada Proje, kurulmakta olan üniversitemizin yapacağı eğitim hizmetlerini yerine getirebilmesi için büyük Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü önem taşıyan temel gereksinimlerin karşılanması ve uygun altyapının oluşturulması konularında katkı sağlamıştır. Proje kapsamında Üniversitemiz Büro Mefruşatı Alımları, Okul Mefruşatı, Diğer Mefruşat Alımları, Geleceğe İlişkin Çıkarılan Büro Makineleri Alımları, Bilgisayar Alımları, Laboratuvar Cihazı Alımları, Diğer Makine Teçhizat Dersler Alımları, Kara Taşıt Alımları, Bilgisayar Yazılım Alımları işleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir. 20

21 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2016H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde, kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması hedeflenmiştir. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinin 2016 yılı başlangıç ödeneği TL olup, 2015 yılında tahsis edilen ancak kullanılamayan TL ödenek, başlangıç ödeneğine eklenerek projenin tutarı ve ödeneği TL ye ulaşmıştır yılında Adana BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Mimari Projesi İşi alımı gerçekleşmiş olup, TL harcama yapılarak ödeneğin %5,89 u kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Proje No Proje Adı 2016H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Başlama ve Bitiş Yılı Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Nakdi Gerç.% ,89% 21

22 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri 2016H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Eğitim / Yüksek Öğretim Üniversitenin sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması Adana Etüt - Proje Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2016 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2016) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin tamamlanmasıyla yapılması planlanan binanın etüt - projelerinin yapılarak yaklaşık maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlayarak ihale aşamasına geçilmesi ihtiyacı karşılanmıştır. Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapının yapılması için gerekli olan proje ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. İhtiyaç duyulan mimari proje hizmeti karşılanmıştır. (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir. 2016H Yayın Alımı Eğitim-öğretim araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için basılı ortamda ve elektronik ortamda kitap, dergi, gazete ve diğer materyallerin alımı ve abone olunmasını hedef alan projede, 2016 yılı Yatırım Programı kapsamında TL ödenek ayrılmıştır. Proje kapsamında; basılı yayın alımı ve elektronik kaynak aboneliği gerçekleştirilerek TL harcanmış olup, ödeneğin %84 ü kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Proje No Proje Adı 2016H Yayın Alımı Başlama ve Bitiş Yılı Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Nakdi Gerç.% % 22

23 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi PROJE TAMAMLAMA RAPORU 2016H Yayın Alımı Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Eğitim / Yüksek Öğretim Basılı ve dijital kütüphane kaynaklarının artırılması, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için uygun hizmet ve koşulların sağlanabilmesi. Adana Küt. Yay. Al. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2016 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2016) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Üniversitemiz yerleşkelerinde kurulan fiziki kütüphanelerde eğitim, öğretim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için, yayın alımına ihtiyacı duyulmuş, basılı ve elektronik kaynaklar satın alınarak yerleşke kütüphaneleri zenginleştirilmiştir. Üniversitemizin Dönemi Stratejik Planı hedefleri ile uyumlu olarak kütüphane kaynaklarının arttırılması sağlanmıştır. Kütüphanenin kuruluş ve hizmete açılış aşamasında sorun teşkil edecek unsurlar görülmemiştir. Üniversitemizin kütüphane kaynakları arttırılarak çeşitlendirilmiştir. (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir. 23

24 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi C- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ Bilginin, bilimsel üretim-tüketim döngüsü içinde yeniden üretilip tüketildiği bilinciyle; eğitim ve öğretim amaçları yanında araştırmak, öğretmek; toplumun tüm katmanlarına ve evrensel bir anlayışla insanlığa hizmet etmektir. misyonumuz ve Yenilikçi, üretken, güvenilir ve uluslararası bir üniversite olmaktır. vizyonumuz doğrultusunda, üniversitemizin fiziki gelişimini sağlayabilmesi için yatırımlar büyük önem arz etmektedir. Şehrin değişik yerlerinde dağınık halde bulunan kiralık binalarda öğrencilerimize eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Yeni açılan bölümlerle birlikte Üniversitemizin öğrenci sayısı hızla artmış olup, öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak akademik ve idari personel sayısı da artmıştır. Öğrencilerimize daha sağlıklı bir ortamda eğitim verilmesi için yapımı devam eden kampüs inşaatının bir an önce tamamlanması gerekmektedir yılında Üniversitemizin sermaye giderleri için ayrılan ödeneklerin büyük bir kısmı kampüs inşaatının tamamlanması için harcanmıştır. Bu amaç için ayrılan ödeneğin arttırılması durumunda kampüs inşaatı hızla tamamlanacaktır yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin tamamlanması için gerekli bina için mimari, statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri ihalesi yapılmış olup, inşaata henüz başlanmamıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarının bazı laboratuvar cihazları satın alınması yapılmıştır Yılı Bütçe Kanunu ile satın alınmasına izin verilen taşıtlar satın alınarak Üniversitemize mal edilmiştir. Kiralama giderlerinden tasarruf edilebilmesi, ileriye yönelik olarak taşıt sayısının arttırılabilmesi ve ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre çeşitlendirilebilmesi için, bu amaç için konulan ödeneklerin arttırılması ve Bütçe Kanunu ile satın alınmasına izin verilen taşıt sayının arttırılması gerekmektedir yılında Üniversitemiz kütüphane kaynaklarının arttırılması ve çeşitlendirilmesi için kitap, dergi vb. gibi basılı yayın alımları ile elektronik ortamda yayın alımları gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz eğitim-öğretiminde önemli bir yeri olan kütüphane kaynaklarının arttırılması ve çeşidinin çoğaltılması için Üniversitemize ayrılan yayın alımları ile ilgili ödeneklerin artırılması yararlı olacaktır. 24

25 D- EKLER Ek-1 Kurum Adı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bütçe Türü: Özel Bütçe Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Proje Sayısı 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2016 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2015 Sonu Kümülatif Harcama 2016 Yılı Program Ödenek 2016 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

26 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ek-2 Kuruluş Adı : ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU DÖNEM= 4 (BİN TL.) Sektör Adı : Eğitim H Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2015 Ödenek Dış Kümülatif Kredi (11) Harcama (10) Ödenek Dış Özkaynak(12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) , 2013H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2017 Adana , 2013H Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2017 Adana ÖZEL , 2013H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2017 Adana BÜTÇE ÖZEL , 2016H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2016 Adana BÜTÇE ÖZEL , 2016H Yayın Alımı 2016 Adana BÜTÇE ÖZEL , 2016H Muhtelif İşler 2016 Adana BÜTÇE TOPLAM Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) Sektör Adı : DKH K Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) , 2014K Merkezi Araştırma Laboratuvarı , 2014K İnşaat , 2014K Diğer ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2015 Ödenek Dış Kümülatif Kredi (11) Harcama (10) Ödenek Dış Özkaynak(12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) 2017 Adana Adana Adana TOPLAM

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 02 1. GENEL DEĞERLENDİRMELER 03 1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 03 1.2. İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ 1.2.1. Fiziksel Yapı 1.2.2. Yerleşkeler 1.2.3. Yerleşke

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Doğudan Yükselen Işık İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları...

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2017 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 1 1.2. Kuruluşun

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI 3. DÖNEM YATIRIM RAPORU 10 EKİM 2017 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1- YATIRIM DÖNEMİ : 2017 Yılı 3. Dönem 2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 3-

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EK:2 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2009, KARAMAN İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1. Kuruluşun Uzgörüşü 2 2.2.

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 i İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... iii Tablo ve Şekil Dizini...

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 29.07.2016 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME...1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları...1 1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.. 3 1.3.1 Hedeflenen

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 1.1-

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME...1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları...1 1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.2

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2013 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 3 2012 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRJME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maıi- 2013 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2. GENEL DEĞERLENDİRME 2 2.1 Kuruluşun

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ...3

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 i ii iii İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... iv 1-GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1.KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 3 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3 İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları 1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi 1-2 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2012 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ/ 2011, KARABÜK GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti. 1 2. Genel Değerlendirme. 2 2. Genel Değerlendirme.. 2 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 2.2.Üniversitemizin Vizyonu... 2 2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri...

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri EK-3 Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. Genel Değerlendirme... 2 1.1. Kuruluşun

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2016 İÇİNDEKİLER I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ...

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 5 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı