T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ. DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ. DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 80 HAZİRAN 2017 SAYI: 2717 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Karar Sayısı : 51 Karar Tarihi : 09/05/2017 Konu : Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 03/08/ /350/ ;17/10/ /350/ ;17/01/ /350/651921;20/01/ /350/822269;09/02/ /350/ tarihli ve sayılı yazıları üzerine Kurulumuzun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede ekli örneğine göre değişiklik yapılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Dr. Hasan KAVGACI Doç. Dr. Ali YILMAZ Dr. İbrahim DEMİRCİ Feyzullah ARSLAN Kâmil YEŞİL Doç. Dr. Hatice YILDIZ UYGUNDUR / /2017 İsmet YILMAZ Millî Eğitim Bakanı Gürhan ÖZDEĞER Dr. Mehmet SÜRMELİ Dr. Hüseyin ŞİRİN Alpaslan DURMUŞ Kurul Başkanı

2 1541 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR MADDE 1 Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları eki çizelgenin 25, 33, 40, 46, 50, 57, 58, 67, 73, 88 sıra numaralı bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiş ve 90 sıra numarasıyla Sivil Havacılık Alanı eklenmiştir. MADDE 2 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.

3 Haziran Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1542 SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE OKUTACAĞI DERSLER 25 Gazetecilik 1. Gazetecilik (*) 2. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*) 3. Televizyon Gazeteciliği (*) 4. Medya İletişim Sistemleri (*) 5. Medya ve İletişim Sistemleri (*) 6. Bas m ve Yay mc l k (*) 7. Bas n ve Yay n (*) 8. İletişim (*) 9. İletişim Sanatlar (*) 10. Medya ve İletişim (*) 11. İletişim Tasar m ve Yönetimi (*) 12. İletişim Fakültesi İletişim Tasar m (*) 13. İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri (*) Gazetecilik Alan n n; Yaz l Bas n Muhabirliği TV Muhabirliği Sayfa Sekreterliği Foto Muhabirliği dallar n n alan/dal dersleri Diğer alanlar n Gazetecilik Alan na ait alan/dal dersleri ve modülleri Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri Harita-Tapu- Kadastro 1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (*) 2. Harita Mühendisliği (*) 3. Şehir ve Bölge Planlama (*) 4. Geomatik Mühendisliği (*) Harita-Tapu-Kadastro Alan n n; Haritac l k Tapuculuk Kadastroculuk dallar n n alan/dal dersleri Diğer alanlar n Harita-Tapu-Kadastro alan na ait alan/dal dersleri ve modülleri 33 Harita-Tapu- Kadastro Tekniği Harita-Tapu- Kadastro Hukuk 1. Hukuk Fakültesi (*) 2. Tapu Kadastro Bölümü (*) Harita-Tapu-Kadastro Alan n n; Mesleki Gelişim Medeni Hukuk Borçlar ve Ticaret Hukuku Medeni Usul ve İcra Hukuku Akitli-Akitsiz İşlemler İdare Hukuku Ceza Hukuku Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri Resmî Yaz şmal İşlemler Kadastro Hukuksal İşlemleri dallar n n alan/dal dersleri Diğer alanlar n Harita-Tapu- Kadastro alan na ait Hukukla ilgili alan/dal dersleri

4 1543 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran İnşaat Teknolojisi Yap Tasar m 1. Yap Öğretmenliği/Eğitimi 2. Yap Ressaml ğ Öğretmenliği 3. Yap Tasar m Öğretmenliği 4. İnşaat Mühendisliği (*)(**) (**) 1,2 ve 3 üncü s radaki bölüm mezunlar nca ihtiyac n karş lanamamas durumunda atan rlar. İnşaat Teknolojisi Alan n n; Çelik Yap Teknik Ressaml ğ İç Mekân Teknik Ressaml ğ Mimari Yap Teknik Ressaml ğ Restorasyon Statik Yap Teknik Ressaml ğ Ahşap Yap Sistemleri Betonarme Yap Sistemleri Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama Çat Sistemleri Yap İç Mekân Dekorasyonu Yap Yal t m Yap Yüzey Kaplama dallar n n alan/dal dersleri Rayl Sistemler Teknolojisi Alan n n; Rayl Sistemler İnşaat dal n n alan/dal dersleri Alan n diğer dallar n n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri Harita-Tapu-Kadastro Alan n n; Haritac l k ve Kadastroculuk dallar n n Hukuk dersleri d ş ndaki alan/dal dersleri Diğer alanlar n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri Boyac l k ve Yüzey Haz rlama Döşeme ve Duvar Kaplamac l ğ S vac l k Mermercilik ve Süsleme Taşç l ğ (Masif Taş Kaplama derslerine) İnşaat Malzemeleri Sat ş Elemanl ğ dal dersleri (**) (**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alan öğretmenlerince okutulur. Yap Dekorasyon 1. İç Mimarl k (*) 2. İç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü (*) İnşaat Teknolojisi Alan n n; Restorasyon İç Mekân Teknik Ressaml ğ Yap İç Mekân Dekorasyonu dallar n n alan/dal dersleri Alan n diğer dallar n n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri Diğer alanlar n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri İnşaat Malzemeleri Sat ş Elemanl ğ dal dersleri (**) (**) Öncelikle Pazarlama ve Perakende Alan öğretmenlerince okutulur.

5 Haziran Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği 3. Turizm Öğretmenliği 4. Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği 5. Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi 6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi 7. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (*) 8. Turizm İşletmeciliği (*) 9. Turizm ve Otel İşletmeciliği (*) 10. Konaklama İşletmeciliği (*) 11. Seyahat İşletmeciliği (*) 12. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (*) 13. Turizm ve Büro Yönetimi (*) 14. Turizm ve Rehberlik (*) 15. Turizm ve Otelcilik (*) Matbaa Öğretmenliği Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alan n n; Ön Büro Kat Hizmetleri Operasyon Rezervasyon dallar n n alan/dal dersleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan n n; Servis Bar Hosteslik dallar n n alan/dal dersleri Eğlence Hizmetleri Alan n n; Animatörlük Çocuk Animatörlüğü dallar n n alan/dal dersleri Pazarlama ve Perakende Alan n n; Sat ş Elemanl ğ Sigortac l k Emlak Komisyonculuğu G da Sat ş Elemanl ğ dallar n n alan/dal dersleri Ön Büro Teknolojisi Alan n n teorik ve uygulamal meslek dersleri Kat Hizmetleri Teknolojisi alan n n teorik ve uygulamal meslek dersleri Yiyecek ve İçecek Servisi Teknolojisi Alan n n teorik ve uygulamal meslek dersleri Diğer alanlar n Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alan na ait alan/dal dersleri ve modülleri İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi Girişimcilik Matbaa/Matbaa Teknolojisi Alan n n; Bask Öncesi Ofset Bask Flekso Bask Tifdruk Bask Serigrafi ve Tampon Bask Bask Sonras dallar n n alan/dal dersleri Diğer alanlar n Matbaa/Matbaa Teknolojisi alan na ait alan/dal dersleri ve modülleri Reklam Tabelac l ğ (Grafik derslerine)

6 1545 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği 2. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi 3. İktisat (*) (**) Muhasebe ve Finansman Alan n n; Bilgisayarl Muhasebe D ş Ticaret Ofis Hizmetleri Finans ve Borsa Hizmetleri dallar n n alan/dal dersleri 57 Muhasebe ve Finansman 4. İşletme (*) (**) 5. Maliye (*) (**) 6. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (*)(**) 7. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü (*)(**) 8. Bankac l k ve Finans Bölümü (*)(**) 9. Muhasebe Bölümü (*)(**) 10. Muhasebe Bilgi Sistemleri (*)(**) (**) 1 ve 2, s radaki bölüm mezunlar nca ihtiyac n karş lanamamas durumunda atan rlar. Pazarlama ve Perakende Alan n n; Sat ş Elemanl ğ Sigortac l k Emlak Komisyonculuğu G da Sat ş Elemanl ğ dallar n n alan/dal dersleri Ulaşt rma Hizmetleri Alan n n; Lojistik dal n n alan/dal dersleri ve modülleri Diğer alanlar n Muhasebe ve Finansman alan na ait alan/dal dersleri ve modülleri İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi Girişimcilik Ustal k Dönemi Ortak Dersler (**) (**) Ustal k döneminde okutulan muhasebeye ait ortak dersler 58 Müzik Müzik/ - Bağlama (**)/ - Kanun (**)/ - Ut (**)/ - Kontrbas (**)/ - Flüt (**)/ - Keman (**)/ - Gitar (**)/ - Viyola (**)/ - Viyolonsel (**)/ - Piyano (**)/ - Ney (**)/ - Kemençe (**)/ - Tambur (**)/ - Klarnet (**)/ - Bireysel Ses Eğitimi (**)/ - Türk ve Bat Müziği Koro Eğitimi (**)/ - Türk ve Bat Müziği Çalg Topluluklar (**)/ - Müziksel İşitme Okuma ve Yazma (**) (**) Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müzik öğretmenliğine seçilenler, s navda başar l olduklar bu liselerin Bağlama Müziksel İşitme Okuma ve Yazma gibi müzik alt alanlar norm kadrosu ile ilişkilendirilirler. 1. Müzik Öğretmenliği 2. Müzik Bölümü/Anabilim Dallar (*) 3. Müzik ve Sahne Sanatlar Bölümünün; Müzik Topluluklar Anasanat Dal (*) Duysal (ses) Sanatlar Tasar m Anabilim Dal (*) Koro(*) 4. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuar ile Devlet Konservatuar n n; Temel Bilimler Bölümü (*) Kompozisyon Bölümü (*) Ses Eğitimi Bölümü (*) Müzik Bilimleri Bölümü (*) Çalg Bölümleri (Nefesli Çalg lar, Yayl Çalg lar, Vurmal Çalg lar, Piyano ve Harp, Piyano, M zrapl Çalg lar) (*) Bando Şefliği (*) Folklor ve Etnomüzikoloji (*) Müzikoloji (*) Opera (*) Şan ve Opera (*) Opera ve Konser Şark c l ğ (*) Türk Sanat Müziği (*) Şan (*) Türk Halk Oyunlar (*) Türk Müziği (*) Türk Musikisi (*) Koro (*) Müzik Teknolojisi (*) Müzik Teorisi (*) Türk Halk Müziği (*) Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dal / Çalg Eğitimi Ana Sanat Dal ) (*) Müzik Müzik Alt Alan Sanat Etkinlikleri (Ortaokul) Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik alan ile ilgili dersleri Diğer Alanlar n Müzik alan ile ilgili dersleri 5. Osmanl Dönemi Karş laşt rmal Müzik Program (*)

7 Haziran Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1546 Rayl Sistemler Teknolojisi 1. Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi Rayl Sistemler Elektrik Elektronik 2. Elektronik Öğretmenliği/Eğitimi 3. Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği 4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği 5. Telekomünikasyon Öğretmenliği 6. Elektrik Mühendisliği (*) 7. Elektronik Mühendisliği (*) 8. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*) 9. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (*) 10. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*) Rayl Sistemler Teknolojisi Alan n n; Rayl Sistemler Elektrik Elektronik Rayl Sistemler İşletme dallar n n alan/dal dersleri Alan n diğer dallar n n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri Diğer alanlar n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri 67 Rayl Sistemler İnşaat 1. Yap Öğretmenliği/Eğitimi 2. Yap Ressaml ğ Öğretmenliği 3. Rayl Sistemler Mühendisliği (*) 4. Yap Tasar m Öğretmenliği Rayl Sistemler Teknolojisi Alan n n; Rayl Sistemler İnşaat Rayl Sistemler İşletme dallar n n alan/dal dersleri Alan n diğer dallar n n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri Diğer alanlar n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri Rayl Sistemler Makine 1. Talaşl Üretim (Tesviye) Öğretmenliği/Eğitimi 2. Makine Öğretmenliği/Eğitimi 3. Kal pç l k Öğretmenliği 4. Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi 5. Motor Öğretmenliği Rayl Sistemler Teknolojisi Alan n n; Rayl Sistemler Makine Rayl Sistemler İşletme dallar n n alan/dal dersleri Alan n diğer dallar n n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri Diğer alanlar n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri 6. Rayl Sistemler Mühendisliği (*) Rayl Sistemler Mekatronik 1. Mekatronik Öğretmenliği 2. Mekatronik Mühendisliği (*) 3. Rayl Sistemler Mühendisliği (*) Rayl Sistemler Teknolojisi Alan n n; Rayl Sistemler Mekatronik Rayl Sistemler İşletme dallar n n alan/dal dersleri Alan n diğer dallar n n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri Diğer alanlar n bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri

8 1547 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran Sanat ve Tasar m İç Mekân Dekorasyon 1. Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği/Eğitimi 2. İç Mimarl k (*) 3. İç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü (*) Sanat ve Tasar m Alan n n; İç Mekan Dekorasyon dal n n alan/dal dersleri Alan n diğer dallar n n bu dalla ilgili alan/dal dersleri Diğer alanlar n bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri 73 Plastik Sanatlar 1. Heykel (*) 2. Plastik Sanatlar (*) 3. Bileşik Sanatlar Anasanat Dal (*) 4. Sanat Yönetimi Anabilim Dal (*) Sanat ve Tasar m Alan n n; Plastik Sanatlar dal n n alan/dal dersleri Alan n diğer dallar n n bu dalla ilgili alan/dal dersleri Diğer alanlar n bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri 88 Dekoratif Sanatlar Yiyecek İçecek Hizmetleri 1. Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 2. Geleneksel Türk El Sanatlar Öğretmenliği 3. Geleneksel Türk El Sanatlar (*) 4. Geleneksel Türk Sanatlar (*) 1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği 2. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 3. Gastronomi ve Mutfak Sanatlar (*) 4. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü (*) 5. Beslenme ve Diyetetik (*) (**) 6. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü (*) (**) 1, 2, 3, 4 ve 6 nc s radaki bölüm mezunlar nca ihtiyac n karş lanamamas durumunda atan rlar. Sanat ve Tasar m Alan n n; Dekoratif Sanatlar Süsleme Desen Tasar m Dekoratif Sanatlar Üretimi dallar n n alan/dal dersleri Alan n diğer dallar n n bu dalla ilgili alan/dal dersleri Diğer alanlar n bu dalla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan n n; Mutfak Servis Pastac l k Bar Hosteslik dallar n n alan/dal dersleri Gastronomi Alan n n; Diyet Mutfağ Yöresel Türk Mutfağ dallar n n alan/dal dersleri Diğer alanlar n Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan ile Gastronomi alan na ait alan/dal dersleri ve modülleri Aşç l k Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği F r nc l k Pastac l k, Tatl c l k ve Şekerlemecilik Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği Kantin İşletmeciliği dal dersleri 90 Sivil Havac l k Havac l k Yönetimi (*) Sivil Havac l k alan n n: Yer Hizmetleri dal n n alan/dal dersleri ve modülleri Diğer alanlar n Sivil Havac l k alan na ait alan/dal dersleri ve modülleri (*) Bakanl k ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile aç lan / aç lacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Program / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikas Program n başar ile tamamlayanlar.

9 Haziran Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1548 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Karar Sayısı : 53 Karar Tarihi : 30/05/2017 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30/03/2017 tarihli ve sayılı; Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 21/04/ ve 10/04/ tarihli ve sayılı; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 17/04/ ve 06/04/ tarihli ve sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, eğitim ve öğretim yılından itibaren hazırlık ve 9. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü, Kurulumuzun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararıyla kabul edilen Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgelerinin, eğitim ve öğretim yılından itibaren hazırlık ve 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. Doç. Dr. Erkan DİNÇ Dr. Hasan KAVGACI Feyzullah ARSLAN Doç. Dr. Ali YILMAZ Kâmil YEŞİL Dr. Mehmet SÜRMELİ Dr. İbrahim DEMİRCİ Doç. Dr. Hatice YILDIZ Dr. Hüseyin ŞİRİN Alpaslan DURMUŞ Kurul Başkanı UYGUNDUR / /2017 İsmet YILMAZ Millî Eğitim Bakanı

10 1549 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ FELSEFE BİRİNCİ YABANCI DİL İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2) - - (3)(5) (3)(5) DİL VE ANLATIM DİKSİYON VE HİTABET (1) OSMANLI TÜRKÇESİ (3) SEÇMELİ TEMEL MATEMATİK (2) SEÇMELİ MATEMATİK (2) MATEMATİK VE SEÇMELİ FİZİK (2) FEN BİLİMLERİ SEÇMELİ KİMYA (2) SEÇMELİ BİYOLOJİ (2) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) SOSYAL BİLİMLER DİN, AHLAK VE DEĞERLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM SEÇMELİ TARİH (1) - - (2)(4) (2)(4) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1) - - (2)(4) (2)(4) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1) İSLAM BİLİM TARİHİ (1) ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) (2)(4) SEÇMELİ COĞRAFYA (2) - - (2)(4) (2)(4) PSİKOLOJİ (1) SOSYOLOJİ (1) MANTIK (1) BİLGİ KURAMI (1) (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) İŞLETME (1) EKONOMİ (1) GİRİŞİMCİLİK (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) KUR AN-I KERİM (4) PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (4) TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (4) (2)(4) (2)(4) (2)(10) (2)(10) İKİNCİ YABANCI DİL (4) (2)(4) (2)(4) (2)(4) (2)(4) YABANCI DİLLER EDEBİYATI (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (4) SOSYAL ETKİNLİK (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4) SEÇMELİ MÜZİK (4) SEÇMELİ SANAT TARİHİ (1) DRAMA (1) BİLGİSAYAR BİLİMİ (2) PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

11 Haziran Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1550 ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER HAZIRLIK SINIFI SINIF SINIF SINIF SINIF HAZIRLIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ FELSEFE BİRİNCİ YABANCI DİL İKİNCİ YABANCI DİL BİLGİSAYAR BİLİMİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2) (3)(5) (3)(5) DİL VE ANLATIM DİKSİYON VE HİTABET (1) OSMANLI TÜRKÇESİ (3) SEÇMELİ TEMEL MATEMATİK (2) SEÇMELİ MATEMATİK (2) SEÇMELİ FİZİK (2) MATEMATİK VE SEÇMELİ KİMYA (2) FEN BİLİMLERİ SEÇMELİ BİYOLOJİ (2) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) - (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) SOSYAL BİLİMLER DİN, AHLAK VE DEĞERLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ TARİH (1) (2)(4) (2)(4) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1) (2)(4) (2)(4) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1) İSLAM BİLİM TARİHİ (1) ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) (2)(4) SEÇMELİ COĞRAFYA (2) (2)(4) (2)(4) PSİKOLOJİ (1) SOSYOLOJİ (1) MANTIK (1) BİLGİ KURAMI (1) - (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) İŞLETME (1) EKONOMİ (1) GİRİŞİMCİLİK (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) KUR AN-I KERİM (4) PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (4) TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2) - (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (4) - (2)(4) (2)(4) (2)(10) (2)(10) SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (4) - (2)(4) (2)(4) (2)(4) (2)(4) YABANCI DİLLER EDEBİYATI (4) - (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (4) SOSYAL ETKİNLİK (4) - (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4) SEÇMELİ MÜZİK (4) SANAT TARİHİ (1) DRAMA (1) BİLİŞİM PROJE HAZIRLAMA (1) - (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ *Abitur program uygulayan liseler toplam haftal k ders saatlerinin d ş nda en fazla 4 saat ilave ders yapabilir.

12 1551 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER HAZIRLIK SINIFI SINIF SINIF SINIF SINIF HAZIRLIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ FELSEFE BİRİNCİ YABANCI DİL İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ SANAT TARİHİ MANTIK BİLGİSAYAR BİLİMİ OSMANLI TÜRKÇESİ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI DİL VE ANLATIM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİKSİYON VE HİTABET MATEMATİK VE SEÇMELİ MATEMATİK FEN BİLİMLERİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)(2) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ İSLAM BİLİM TARİHİ SEÇMELİ COĞRAFYA SEÇMELİ TARİH SEÇMELİ PSİKOLOJİ SEÇMELİ SOSYOLOJİ SOSYAL SEÇMELİ MANTIK BİLİMLER BİLGİ KURAMI (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI İŞLETME EKONOMİ GİRİŞİMCİLİK YÖNETİM BİLİMİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİN, AHLAK VE DEĞERLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR KUR AN-I KERİM PEYGAMBERİMİZİN HAYATI TEMEL DİNÎ BİLGİLER (1)(2) SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2)(4) SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)(4) YABANCI DİLLER EDEBİYATI (1)(2) SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SOSYAL ETKİNLİK (1)(2) SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR SEÇMELİ MÜZİK SANAT TARİHİ DRAMA BİLİŞİM PROJE HAZIRLAMA (1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

13 Haziran Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1552 ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA FEN LİSESİ MATEMATİK FEN LİSESİ FİZİK FEN LİSESİ KİMYA FEN LİSESİ BİYOLOJİ FELSEFE BİRİNCİ YABANCI DİL İKİNCİ YABANCI DİL BİLGİSAYAR BİLİMİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2) 3 3 (3)(3) (3)(4) DİL VE ANLATIM DİKSİYON VE HİTABET (1) OSMANLI TÜRKÇESİ (3) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) MATEMATİK VE MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) FEN BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1) (2)(4) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1) İSLAM BİLİM TARİHİ (1) ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) (2)(4) SEÇMELİ COĞRAFYA (2) (2)(4) PSİKOLOJİ (1) SOSYOLOJİ (1) SOSYAL BİLİMLER MANTIK (1) BİLGİ KURAMI (1) (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) İŞLETME (1) EKONOMİ (1) GİRİŞİMCİLİK (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) DİN, AHLAK VE DEĞERLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK KUR AN-I KERİM (4) PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (4) TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (4) (2)(4) SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (4) (2)(4) YABANCI DİLLER EDEBİYATI (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (4) SOSYAL ETKİNLİK (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4) GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ MÜZİK (4) SANAT TARİHİ (1) DRAMA (1) BİLİŞİM PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

14 1553 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER GÜZEL SANATLAR LİSESİ (MÜZİK) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI PİYANO BAĞLAMA ÇALGI EĞİTİMİ* ÇOK SESLİ KORO TÜRK HALK MÜZİĞİ KORO TÜRK SANAT MÜZİĞİ KORO ÇALGI TOPLULUKLARI** BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK TÜRK VE BATI MÜZİĞİ TARİHİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DRAMA MÜZİK KÜLTÜRÜ TÜRK İSLAM MUSİKİSİ TÜRK DÜNYASI MÜZİKLERİ HALK DANSLARI VE MÜZİKLERİ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2) DİL VE ANLATIM DİKSİYON VE HİTABET (1) OSMANLI TÜRKÇESİ (3) TEMEL MATEMATİK (2) SEÇMELİ MATEMATİK (2) MATEMATİK VE SEÇMELİ FİZİK (2) FEN BİLİMLERİ SEÇMELİ KİMYA (2) SEÇMELİ BİYOLOJİ (2) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1)(2) - (1)(2) - SEÇMELİ TARİH (1) - - (2)(4) 2 TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1) İSLAM BİLİM TARİHİ (1) ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) SEÇMELİ COĞRAFYA (1) PSİKOLOJİ (1) SOSYAL BİLİMLER SOSYOLOJİ (1) MANTIK (1) BİLGİ KURAMI (1) (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) İŞLETME (1) EKONOMİ (1) GİRİŞİMCİLİK (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) DİN, AHLAK VE DEĞERLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM KUR AN-I KERİM (3) PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (3) TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (3) (2)(4) - (2)(4) 2 İKİNCİ YABANCI DİL (3) (2)(4) - (2)(4) 2 YABANCI DİLLER EDEBİYATI (3) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (2) SOSYAL ETKİNLİK (3) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (1) SANAT TARİHİ (1) DRAMA BİLGİSAYAR BİLİMİ (2) PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ *Çalg Eğitimi dersinde; gitar, flüt, bağlama, tambur, keman, viyola, çello, kontrbas, ney, ut, klasik kemençe, kanun, klarnet, kaval, vurmal çalg lar, tar, kemane, yayl sazlar (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane) çalg lar ndan biri seçilecektir. **Çalg Topluluklar dersinde; Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve Bat müziği çalg lar kullan l r.

15 Haziran Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1554 ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER GÜZEL SANATLAR LİSESİ (TÜRK HALK MÜZİĞİ) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI TÜRK HALK MÜZİĞİ KORO TÜRK SANAT MÜZİĞİ KORO ÇALGI EĞİTİMİ* PİYANO ÇALGI TOPLULUKLARI UT/KANUN** BAĞLAMA TÜRK İSLAM MUSİKİSİ TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DRAMA MÜZİK KÜLTÜRÜ BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK TÜRK DÜNYASI MÜZİKLERİ HALK DANSLARI VE MÜZİKLERİ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2) DİL VE ANLATIM DİKSİYON VE HİTABET (1) OSMANLI TÜRKÇESİ (3) TEMEL MATEMATİK (2) SEÇMELİ MATEMATİK (2) MATEMATİK VE SEÇMELİ FİZİK (2) FEN BİLİMLERİ SEÇMELİ KİMYA (2) SEÇMELİ BİYOLOJİ (2) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ TARİH (2) (2)(4) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1) (2)(4) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1) İSLAM BİLİM TARİHİ (1) ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) SEÇMELİ COĞRAFYA (2) PSİKOLOJİ (1) SOSYAL BİLİMLER SOSYOLOJİ (1) MANTIK (1) BİLGİ KURAMI (1) (1)(2) - - (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) İŞLETME (1) EKONOMİ (1) GİRİŞİMCİLİK (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) DİN, AHLAK VE DEĞERLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM KUR AN-I KERİM (3) PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (3) TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (3) 2-2 (2)(4) İKİNCİ YABANCI DİL (3) 2-2 (2)(4) YABANCI DİLLER EDEBİYATI (3) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (3) SOSYAL ETKİNLİK (3) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (3) SANAT TARİHİ (1) DRAMA SEÇMELİ PİYANO (1) NEFESLİ ÇALGILAR (Zurna, Mey, Sipsi) (2) BİLGİSAYAR BİLİMİ (2) PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ ** Çalg Eğitimi dersinde; bağlama, kaval, tar, kemane, yayl sazlar (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane) çalg lar ndan birini seçecektir. *** Ut ve kanun derslerinden biri seçilir.

16 1555 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER GÜZEL SANATLAR LİSESİ (TÜRK SANAT MÜZİĞİ) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI TÜRK SANAT MÜZİĞİ KORO TÜRK HALK MÜZİĞİ KORO ÇALGI EĞİTİMİ* PİYANO ÇALGI TOPLULUKLARI BAĞLAMA TÜRK İSLAM MUSİKİSİ TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DRAMA MÜZİK KÜLTÜRÜ BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK TÜRK DÜNYASI MÜZİKLERİ HALK DANSLARI VE MÜZİKLERİ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2) DİL VE ANLATIM DİKSİYON VE HİTABET (1) OSMANLI TÜRKÇESİ (3) TEMEL MATEMATİK (2) SEÇMELİ MATEMATİK (2) MATEMATİK VE SEÇMELİ FİZİK (2) FEN BİLİMLERİ SEÇMELİ KİMYA (2) SEÇMELİ BİYOLOJİ (2) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ TARİH (2) (2)(4) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1) (2)(4) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1) İSLAM BİLİM TARİHİ (1) ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) (2)(4) SEÇMELİ COĞRAFYA (2) (2)(4) PSİKOLOJİ (1) SOSYAL BİLİMLER SOSYOLOJİ (1) MANTIK (1) BİLGİ KURAMI (1) (1)(2) - - (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) İŞLETME (1) EKONOMİ (1) GİRİŞİMCİLİK (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) KUR AN-I KERİM (3) DİN, AHLAK VE DEĞERLER PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (3) TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (3) (2)(4) - 2 (2)(4) SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (3) (2)(4) - 2 (2)(4) YABANCI DİLLER EDEBİYATI (3) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (3) SOSYAL ETKİNLİK (3) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (3) SANAT TARİHİ (1) DRAMA PİYANO (1) BİLGİSAYAR BİLİMİ (2) PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) - (1)(2) (1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ * Çalg eğitimi dersinde; tambur, ney, klasik kemençe, ut, kanun, keman, klarnet çalg lar ndan biri seçilecektir.

17 Haziran Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1556 ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER GÜZEL SANATLAR LİSESİ (GÖRSEL SANATLAR) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/MÜZİK SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ DESEN İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE TEMEL SANAT EĞİTİMİ MÜZE EĞİTİMİ GENEL SANAT TARİHİ GRAFİK TASARIM DRAMA ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI TARİHİ ESTETİK SANAT ESERLERİ ANALİZİ TÜRK İSLAM SANATI TARİHİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MİNYATÜR GELENEKSEL TÜRK SANATLARI EBRU İMGESEL RESİM ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİL VE ANLATIM DİKSİYON VE HİTABET (1) OSMANLI TÜRKÇESİ (2) SEÇMELİ TEMEL MATEMATİK SEÇMELİ MATEMATİK MATEMATİK VE SEÇMELİ FİZİK FEN BİLİMLERİ SEÇMELİ KİMYA SEÇMELİ BİYOLOJİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1)(2) - - (1)(2) SEÇMELİ TARİH TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ İSLAM BİLİM TARİHİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SEÇMELİ COĞRAFYA PSİKOLOJİ SOSYAL BİLİMLER SOSYOLOJİ MANTIK BİLGİ KURAMI (1) (1)(2) - - (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) İŞLETME EKONOMİ GİRİŞİMCİLİK (1) YÖNETİM BİLİMİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİN, AHLAK VE DEĞERLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM KUR AN-I KERİM (2) PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (2) TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2) (1)(2) - - (1)(2) SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2) (2)(4) İKİNCİ YABANCI DİL (2) (2)(4) YABANCI DİLLER EDEBİYATI (2) (1)(2) - - (1)(2) SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (2) SOSYAL ETKİNLİK (2) (1)(2) - - (1)(2) SEÇMELİ MÜZİK (2) SEÇMELİ SANAT TARİHİ (2) DRAMA DİJİTAL GRAFİK FOTOĞRAF BİLGİSAYAR BİLİMİ (2) PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) - - (1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

18 1557 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER SPOR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ FELSEFE YABANCI DİL GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ TEMEL SPOR EĞİTİMİ SPOR ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ ANTRENMAN BİLGİSİ SPORCU SAĞLIĞI SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU SPOR PSİKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ SPOR VE BESLENME EĞİTSEL OYUNLAR GENEL JİMNASTİK RİTİM EĞİTİMİ VE HALK DANSLARI ATLETİZM ARTİSTİK JİMNASTİK TAKIM SPORLARI BİREYSEL SPORLAR* SPOR UYGULAMALARI ** ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2) DİL VE ANLATIM DİKSİYON VE HİTABET (1) OSMANLI TÜRKÇESİ (1) SEÇMELİ TEMEL MATEMATİK (2) SEÇMELİ MATEMATİK (2) MATEMATİK VE SEÇMELİ FİZİK (2) FEN BİLİMLERİ SEÇMELİ KİMYA (2) SEÇMELİ BİYOLOJİ (2) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) - - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ TARİH (1) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1) İSLAM BİLİM TARİHİ (1) ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) SEÇMELİ COĞRAFYA (1) PSİKOLOJİ (1) SOSYAL BİLİMLER SOSYOLOJİ (1) MANTIK (1) BİLGİ KURAMI (1) - - (1)(2) (1)(2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) İŞLETME (1) EKONOMİ (1) GİRİŞİMCİLİK (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) KUR AN-I KERİM (1) DİN, AHLAK VE DEĞERLER PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (1) TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2) - - (1)(2) (1)(2) YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (1) İKİNCİ YABANCI DİL (1) YABANCI DİLLER EDEBİYATI (2) - - (1)(2) (1)(2) SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK SOSYAL ETKİNLİK (2) - - (1)(2) (1)(2) SEÇMELİ MÜZİK (1) 2 2 GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (1) SANAT TARİHİ (1) DRAMA (1) BİLİŞİM BİLGİSAYAR BİLİMİ (1) PROJE HAZIRLAMA (1) - - (1)(2) (1)(2) SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ *Bireysel sporlarda her s n fta 2 branş seçilir (3 y l sonunda toplam 6 branş). **Spor Uygulamalar dersinde s n f birleştirmesi yap lamaz. Tak m Sporlar : Basketbol, voleybol, futbol, hentbol. Bireysel Sporlar: Halter, yüzme, güreş, kayak, tenis, masa tenisi, badminton, oryantiring, eskrim, bisiklet, okçuluk, judo, karate, boks ve taekwondo. Spor Uygulamalar Dersinde, okul ve çevre imkânlar na bağl olarak belirlenen spor branşlar ndan (bireysel ya da tak m sporlar ) en az bir okul tak m oluşturulur. Tüm öğrencilerin tak m çal şmalar na kat l m sağlanmal d r. Tak m çal şmalar n n planlamas okul zümre öğretmenlerince yap l r.

19 Haziran Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1558 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir. Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Sosyal Etkinlik dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya 1 ya da 2 ders saati olarak seçeceklerdir. Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir. Bilgi kuramı ve sosyal etkinlik dersleri notla değerlendirilmez. Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir. Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır. Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nin ilgili maddesine göre işlem yapılır. Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır. Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir. Sosyal bilimler liselerinde öğrenciler, ilgi ve istekleri ile okulun imkânları doğrultusunda beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik derslerinden sadece biri hazırlık sınıfında ise farklı iki ders seçilir. Diğer ortaöğretim kurumlarında ise okul türüne göre görsel sanatlar/müzik, beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar ya da beden eğitimi ve spor/müzik derslerinden birini seçerler. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler. Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

20 1559 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır. Ortaöğretim kurumlarının tamamında yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders Türk dili ve edebiyatı dersidir. Bu dersin yanında; Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde: - Batı müziği teori ve uygulaması (Müzik), Türk halk müziği teori ve uygulaması (Türk halk müziği), Türk sanat müziği teori ve uygulaması (Türk sanat müziği) - Güzel sanatlar lisesi görsel sanatlar bölümünde desen, - Spor lisesinde 9. sınıflarda temel spor eğitimi, 10, 11 ve 12. sınıflarda bireysel sporlar, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Sosyal bilimler liselerinde Uluslararası Bakalorya Programı na tabi olanlar Uluslararası Bakalorya Programı I-II Haftalık Ders Çizelgelerini uygular. Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde haftalık ders çizelgesine ağırlık verilmek kaydıyla bireysel ve grup derslerinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik in ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacak derslerin süresi, öğrenci ihtiyaçlarına göre belirlenir ve okulda yapılan çeşitli aktiviteleri içermez. Müzik alanında; piyano, bağlama, çalgı ve bireysel ses eğitimi dersleri öğrencinin öğretmen ile bire bir (en az 2 veya 3 öğrenci) yaptığı derslerdir. Ancak ilgili dersler yeterli öğretmen olmaması durumunda, grup olarak da yapılabilir. Çalgı Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen çalgıların [bağlama, kaval, tar, kemane, yaylı sazları (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane) (THM), tambur, ney, klasik kemençe, ut, kanun, keman, klarnet (TSM), gitar, flüt, bağlama, tambur, keman, viyola, çello, kontrbas, ney, ut, klasik kemençe, kanun, klarnet, kaval, vurmalı çalgılar, tar, kemane, yaylı sazlar (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane)(müzik) eğitimi yapılacaktır eğitim ve öğretim yılında 10, 11 ve 12. sınıfta/sınıflarda okumakta olan öğrencilere tarihli ve 6 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak bu öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar, tekrar ettikleri sınıflarda uygulanan haftalık ders çizelgelerine tabi olacaktır. Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak ve seçmeli derslerde okutulacak öğretim programlarında değişiklik yapılması, kademeli olarak uygulamaya konulması ve uygulamadan kaldırılmasına ait Kurul kararları dikkate alınarak Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanacaktır.

21 Haziran Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1560 ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ ARAPÇA (*) SINIF TOPLAM KUR AN-I KERİM (*) MESLEKİ ARAPÇA (*) TEMEL DİNÎ BİLGİLER SİYER MESLEK DERSLERİ FIKIH TEFSİR DİNLER TARİHİ (*) HADİS AKAİD KELAM HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ OSMANLI TÜRKÇESİ (*) TOPLAM SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

22 1561 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SEÇMELİ DERSLERİ (A GRUBU) SEÇMELİ DERSLER (A GRUBU) TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TÜRK İSLAM SANATLARI DİL VE ANLATIM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM DERSLER SINIF SINIF SINIF FIKIH OKUMALARI (1) - (1) (2) (1) (2) TEFSİR OKUMALARI (1) - - (1) (2) HADİS METİNLERİ (1) - (1) (2) (1) (2) İSLAM AHLAKI (1) - (1) (1) İSLAM BİLİM TARİHİ (1) - (1) (2) (1) (2) KUR AN OKUMA TEKNİKLERİ (2) - (1) (2) (1) (2) ARAPÇA (METİN MÜKÂLEME) (2) - (1) (2) (1) (2) MESLEKİ UYGULAMA (1) - - (1) (2) İSLAM TARİHİ (1) - (1) (2) (1) (2) AHLAK VE TASAVVUF KÜLTÜRÜ (1) - (1) (1) DİNÎ MUSİKÎ (1) - (1) (2) (1) (2) HÜSNÜHAT (1) - (1) (2) (1) (2) EBRU (1) - (1) (2) (1) (2) TEZHİB (1) - (1) (2) (1) (2) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2) - (3) (4) (5) (3) (4) (5) DİKSİYON VE HİTABET (1) - (1) (1) OSMANLI TÜRKÇESİ (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) SEÇMELİ TEMEL MATEMATİK (2) - (2) (2) SEÇMELİ MATEMATİK (2) - (4) (6) (4) (6) SEÇMELİ FİZİK (2) - (3) (4) (3) (4) SEÇMELİ KİMYA (2) - (3) (4) (3) (4) SEÇMELİ BİYOLOJİ (2) - (3) (4) (3) (4) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) (2) (2) (2) FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) (2) (2) (3) (2) (3) TARİH - (2) - SEÇMELİ TARİH (1) - (2) (3) (4) (2) (3) (4) ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) - (2) (3) (4) (2) (3) (4) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1) - (2) (2) SEÇMELİ COĞRAFYA (2) - (2) (3) (4) (2) (3) (4) SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI (3) (1) (2) (2) (2) PSİKOLOJİ (1) - (2) (2) SOSYOLOJİ (2) - (2) (2) MANTIK (1) - (2) (2) BİLGİ KURAMI (1) - (1) (2) (1) (2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) - (1) (1) İŞLETME (1) - (2) (2) EKONOMİ (1) - (2) (2) GİRİŞİMCİLİK (1) - (1) (1) YÖNETİM BİLİMİ (1) - (2) (2) ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) - (2) (2) SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (3) (2) (2) (8) (10) (2) (8) (10) SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (4) (***) (2) (2) (4) (6) (2) (4) (6) YABANCI DİL EDEBİYATLARI (2) - (1) (2) (1) (2) FARSÇA (2) - (2) (2) SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (2) - (1) (2) (1) (2) SOSYAL ETKİNLİK (2) - (1) (2) (1) (2) SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) SEÇMELİ MÜZİK (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) SANAT TARİHİ (1) - (1) (2) (1) (2) DRAMA (3) (1) (1) (2) (1) (2) BİLGİSAYAR BİLİMİ (2) - (1) (2) (1) (2) PROJE HAZIRLAMA (1) - (1) (2) (1) (2)

23 Haziran Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1562 ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SEÇMELİ DERSLERİ (B GRUBU) SEÇMELİ DERSLER (B GRUBU) SPOR MÜZİK VE MUSİKİ GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR DERSLER SINIF SINIF SINIF ATLETİZM (2) - (2) (2) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ (1) - - (2) BİREYSEL SPORLAR (2) - (2) (3) (2) (3) GELENEKSEL SPORLAR (ATA SPORLARI) (3) (1) (2) (2) (2) GENEL JİMNASTİK (1) (1) (2) (1) (2) - SPOR ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ (1) - (1) (2) (1) (2) SPOR PSİKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ (1) - - (2) SPOR UYGULAMALARI (3) (1) (2) (2) (3) (2) (3) SPOR VE BESLENME (1) - (1) (2) (1) (2) SPORCU SAĞLIĞI (1) - (1) (2) (1) (2) TAKIM SPORLARI (2) (1) (2) (2) (3) (2) (3) TEMEL SPOR EĞİTİMİ (1) (1) (2) (2) (3) - BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI (2) (1) (2) (2) (2) BİREYSEL SES EĞİTİMİ (1) (1) (1) - BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK (1) - - (2) ÇALGI EĞİTİMİ (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) DİNÎ MÛSİKÎ (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) MÜZİK KÜLTÜRÜ (1) - - (1) (2) TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) TÜRK MÛSİKÎSİ, NAZARİYATI VE USULLERİ (3) (2) (2) (4) (6) (2) (4) (6) TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ (1) - (1) (2) (1) (2) TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) DESEN (3) (1) (2) (2) (3) (2) (3) EBRU (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) ESTETİK (1) - (2) - DİJİTAL GRAFİK (1) (1) (2) (2) (2) FOTOĞRAF (1) (1) (2) (2) (2) GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MİNYATÜR (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) GRAFİK TASARIM (1) - (2) (3) - HÜSNÜHAT (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) HÜSNÜHAT YAZI ÇEŞİTLERİ (2) (1) (2) (1) (2) - KALİGRAFİ (1) - - (1) (2) MÜZE EĞİTİMİ (1) - - (1) (2) PALEOGRAFYA (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) TEMEL SANAT EĞİTİMİ (1) (1) (2) (2) (3) - TEZHİB (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) TÜRK İSLAM SANATI TARİHİ (1) - (1) (2) (1) (2) ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE (2) (1) (2) (2) (3) (2) (3)

24 1563 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Haziran ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler; öğretim yılında 9 ve 10. Sınıflarda Kur an-ı Kerim ve Türk dili ve edebiyatı, 11 ve 12. sınıflarda Kur an-ı Kerim ve dil ve anlatım ; öğretim yılında 9, 10 ve 11. Sınıflarda Kur an-ı Kerim ve Türk dili ve edebiyatı, 12. Sınıflarda ise Kur an-ı Kerim ve dil ve anlatım dersleridir öğretim yılından itibaren ise Kur an-ı Kerim ve Türk dili ve edebiyatı dersleridir. Haftalık ders çizelgelerinde Ortak Dersler, Meslek Dersleri ve Seçmeli Dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak Dersler, tüm ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir. (*) Fen ve sosyal bilimler programı/projesi ya da sanat veya spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde Kur an-ı Kerim dersi 11. sınıflarda 3 ders saati; Arapça dersi 10. sınıflarda 2 ders saati, mesleki arapça 11 ve 12. sınıflarda 2 ders saati, dinler tarihi 12. sınıflarda 1 ders saati okutulacak, zorunlu Osmanlı Türkçesi dersi okutulmayacaktır. Fen ve sosyal bilimler programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde 9. sınıflardan itibaren matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde fen liseleri için hazırlanan öğretim programları ve ders kitapları okutulabilir. Hazırlık sınıfı olan Anadolu imam hatip liselerinin hazırlık sınıfında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarihli ve 112 sayılı kararı ile kabul edilen çizelge uygulanmaya devam edilecektir. Hazırlık sınıfı olan okullarda, hazırlık sınıfında okutulan yabancı dil; 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda da birinci yabancı dil olarak okutulacaktır. (**) Arapça ve İngilizce dışında hazırlık sınıfı olan okullarda 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda Zorunlu Seçmeli İkinci Yabancı Dil olarak haftada 2 ders saati İngilizce dersi okutulacaktır. Yine bu okullarda Kur an-ı Kerim dersi 9. sınıflarda 4 ders saati, 10 ve 11. sınıflarda 3 ders saati, Arapça dersi 9. sınıflarda 3 ders saati, 10. sınıflarda 2 ders saati, mesleki Arapça dersi 11 ve 12. sınıflarda 2 ders saati, dinler tarihi ise 12. sınıflarda 1 ders saati okutulacaktır. Anadolu imam hatip liseleri ile fen ve sosyal bilimler ve yabancı dil programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri sadece (A) grubundaki seçmeli derslerden ders seçebilecektir. Sanat ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri ise (A) ve (B) grubundaki seçmeli derslerden ders seçebilecektir. Sanat programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde Çalgı Eğitimi dersinde bağlama, kaval, tar, kemane, ud ve kanun çalgılarından birisi seçilir. Spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde 10. sınıftan itibaren her sınıf düzeyinde iki branş seçilir. Spor uygulamaları dersinde sınıf birleştirmesi yapılamaz. Bu derste okul ve çevre imkânlarına bağlı olarak belirlenen branşlardan (bireysel ya da takım sporları) en az bir okul takımı oluşturulur. Tüm öğrencilerin takım çalışmalarına katılımı sağlanır. Takım çalışmalarının planlaması okul zümre öğretmenler kurulunca yapılır. Takım sporları; basketbol, voleybol, futbol ve hentbol olarak belirlenir.

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ MESLEK DERSLERİ ORTAK DERSLER MİLLÎ EĞİTİM BAKLANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER 9. 10. 11. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 5 5 5 TARİH 2 2 - - T.C.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKLANLIĞI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKLANLIĞI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKLANLIĞI ORTAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.) 9. 10. 11. TÜRK DİLİ EDEBİYATI 5

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SEÇMELİ ORTAK ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 5 5 5 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 2 2 2 TARİH 2 2 2 - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - - 2 COĞRAFYA

Detaylı

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İMAM HATİP LİSELERİ VE ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ 2014-2015 YILINDA 11. SINIFLARDA UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ ORTAK DERSLER İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER 11. SINIF DİL VE

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ANADOLU LİSESİ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FELSEFE İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM 9. 10. 11. 12. 5 5 5 5 2 2 2-6 6 - - - 2 2-4 4 4 4 1 - - - 34 35 21 19

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Liselerinde ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda okutulacak ortak ve seçmeli ders listesi. İMAM HATİP LİSELERİNDE

Detaylı

ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI

ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI ORTAK DERSLER GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 10. 11. SINIF SINIF DİL ANLATIM 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 TARİH 2 - - T.C. İNKILÂP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 NİSAN 2013 SAYI: 2667 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 10 UNCU SINIFLARDAN BAŞLAYARAK UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 9. TA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.01.2014 tarihli kararı uyarınca 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9 ve

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Sayı : 74 Tarihi : 14.08.2014. Konu : Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Sayı : 74 Tarihi : 14.08.2014. Konu : Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede 1216 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Sayı : 74 Tarihi : 14.08.2014 Konu : Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2010 2011 Öğretim Yılında ortaöğretim kurumlarının

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER İ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER D GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER 9. 10. 11. 12. DİL ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - -

Detaylı

YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE

YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE 7. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KAPSAMINDA YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE AÇILMASI PLANLANAN PROGRAMLAR HANGİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR VEYA OLACAKLARIN HANGİ PEDAGOJİK FORMASYON

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER ORTAK DERSLER DERS KATEGORİLERİ GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

Almanca. Arapça. Beden Eğitimi. Bilişim Teknolojileri ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE

Almanca. Arapça. Beden Eğitimi. Bilişim Teknolojileri ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE 1 Almanca 1- Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 2- Mütercim

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE SIRA NO 1 2 3 ATAMAYA ESAS OLAN ALAN Almanca Arapça Beden Eğitimi (Değişik 18/08/2015 MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ÇİZELGE

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ÇİZELGE 1218 ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ÇİZELGE 7 Beden Eğitimi 8 Bilişim Teknolojileri 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. Beden Eğitimi

Detaylı

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 10. 11. DİL VE ANLATIM 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 TARİH 2 - - 12. T.C. İNKILAP TARİHİ VE - 2 - ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA 2 - - MATEMATİK - - - GEOMETRİ - - -

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) AÇILMASI PLANLANAN FORMASYON BÖLÜMLERİ SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN 1 Adalet 2 Almanca MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE 1- Hukuk Fakültesi 2- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3- Kamu Yönetimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ. DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ. DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 80 KASIM 2017 SAYI: 2722 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 2014-20 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BÖLÜM KONTENJANLARI Sıra No Atamaya Esas Olan Alan Mezun Olduğu

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı DERS KATEGORİLERİ ORTAK ALAN İ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILÂP TARİHİ

Detaylı

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı A ^ T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı Sayı : 79031618-121.02-E. 18269567 Konu : Kurul Kararı 01.11.2017 GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: a) Hayat Boyu Öğrenm e Genel M üdürlüğünün

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ONLINE-ÖNKAYIT DUYURUSU Çukurova

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ONLINE-ÖNKAYIT DUYURUSU Çukurova ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ONLINE-ÖNKAYIT DUYURUSU Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından açılması uygun görülen Pedagojik

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER DERS KATEGORİLERİ GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 - SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - - YABANCI

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Pedagojik Formasyon Birimi Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin İlan Metni

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Pedagojik Formasyon Birimi Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin İlan Metni Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Pedagojik Formasyon Birimi 2018-2019 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin İlan Metni 1. GENEL ŞARTLAR a)- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

LİSTENİN FORMATI BOZULMADAN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR

LİSTENİN FORMATI BOZULMADAN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR LİSTENİN FORMATI BOZULMADAN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR İLKOKULU/ORTA OKULU/LİSESİ İLAVE İHTİYAÇ VE FAZLALIK KİTAP TUTANAĞI AÇIKLAMA: Okul müdürlüğü tarafından düzenlenecek bu liste teslim noktası ilçe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 TEMMUZ 2014 SAYI: 2682 Karar Sayısı : 13 Karar Tarihi : 30/04/2014

Detaylı

Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi

Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde 2006-07 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi 1 Dersler TÜM LİSE TÜRLERİNDE 9. SINIF Meslek Liseleri Genel

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Pedagojik Formasyon Birimi Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin İlan Metni

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Pedagojik Formasyon Birimi Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin İlan Metni Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Pedagojik Formasyon Birimi 2018-2019 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin İlan Metni 1. GENEL ŞARTLAR a)- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞVURU İLANI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞVURU İLANI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞVURU İLANI 1. GENEL ŞARTLAR 1.1. Başvuru işlemleri ile ilgili her türlü açıklama ve duyuru internet sitemizden yapılacaktır.

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 1. Hukuk Fakültesi 2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Kamu Yönetimi 1.Ev Ekonomisi Bölümü 2.Ev Ekonomisi Yüksek Okulu 3. Aile ve Tüketici Bilimleri 1.

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER TABLOSU

SEÇMELİ DERSLER TABLOSU SEÇMELİ DERSLER DİL VE ANLATIM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER DİN, AHLAK VE DEĞERLER YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK GÜZEL SANATLAR BİLİŞİM SEÇMELİ DERSLER TABLOSU SEÇMELİ

Detaylı

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BA K A N LIĞ I Din Öğretimi Genel M üdürlüğü Konu : İHO ve A İH L Haftalık Ders Çizelgeleri DAĞITIM Y ER LER İN E

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BA K A N LIĞ I Din Öğretimi Genel M üdürlüğü Konu : İHO ve A İH L Haftalık Ders Çizelgeleri DAĞITIM Y ER LER İN E T.C. M İLLÎ EĞİTİM BA K A N LIĞ I Din Öğretimi Genel M üdürlüğü Sayı : 45123216-121.01 -E.3968004 23.02.2018 Konu : İHO ve A İH L Haftalık Ders Çizelgeleri DAĞITIM Y ER LER İN E İlgi: a) Talim ve Terbiye

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2018-2019 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 03.09.2018 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2017-2018 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 07.05.2018 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ŞUBAT 2006 SAYI: 2581 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU

ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU 2018-2019 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU 2018 Şubat ayında eğitime başlamak üzere Pedagojik Formasyon eğitimi sertifika programı için 600 kişilik okuyan öğrenciler için 200 kişilik de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 AĞUSTOS 2015 SAYI: 2695-EK Karar Sayısı : 36 Karar Tarihi : 15/07/2015

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2017 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 05.06.2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANIŞINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANIŞINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANIŞINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Derslerin programlarında belirtilen ders saati sayılarının ders çizelgelerinde

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2017-2018 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 05.09.2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*)

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*) 20/02/2014 TARİH ve 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR (*) MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ/DALI ATANABİLECEĞİ ALAN/ALANLAR

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kapsamında Akademik Takvim, Açılacak Programlar, Alanlar, Kontenjanlar ve Derslere İlişkin Uygulama Esasları Yükseköğretim Kurulunun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR. İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR. İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 80 SAYI: 2712-2723 2017 YILI 80. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR. İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR. İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 T.C. TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 81 EYLÜL 2018 SAYI: 2732 T.C. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sayı : 26022156-10.04-E.16113851

Detaylı

saat ile 04 Eylül 2016 saat tarihleri arasında

saat ile 04 Eylül 2016 saat tarihleri arasında ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ONLİNE-ÖNKAYIT DUYURUSU GENEL BİLGİ: SERTİFİKA PROGRAMI 1) YÖK ün 23.01.2015 tarihli açıklaması ve güncellenen

Detaylı

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler,

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI Başvuru Tarihleri 22-25 Eylül 2016

Detaylı

Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 2231 Madde 3 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 2231 Madde 3 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR Madde 1 - Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders

Detaylı

TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları

TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları 5001 5002 I Adalet Aile ve Tüketici Hizmetleri 5003 Almanca 1. Hukuk Fakültesi 3209 2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3314 3. Kamu Yönetimi 3237 1.Ev Ekonomisi Bölümü 3177 2.Ev Ekonomisi Yüksek Okulu

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 100 lük Sistemdeki Notların 4 lük sistemdeki karşılıklarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

İstanbul Üniversitesi 100 lük Sistemdeki Notların 4 lük sistemdeki karşılıklarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: İstanbul Üniversitesi 100 lük Sistemdeki Notların 4 lük sistemdeki karşılıklarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://hayef.istanbul.edu.tr/wp-- content/uploads/2014/10/onlisans_lisans_not_donusum_tablosu.pdf

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN KİTAP SEÇİM MODÜLÜNE İHTİYAÇ GİRİLECEK ÜCRETSİZ DAĞITIMA ESAS DERS KİTABI LİSTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN KİTAP SEÇİM MODÜLÜNE İHTİYAÇ GİRİLECEK ÜCRETSİZ DAĞITIMA ESAS DERS KİTABI LİSTESİ OKUL ÖNCESİ 1 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı OKUL ÖNCESİ (Anaokulları, Anasınfları ve Uygulama Sınıfları için) 2016-2017 OKUL ÖNCESİ 2 Pamuk Şekerim 2 Eğitim Aracı OKUL ÖNCESİ (Anaokulları, Anasınfları ve

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU ALANLARA GÖRE ÖN KAYIT İÇİN ATAMAYA ESAS OLAN ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA TALEP ETTİĞİNİZ BAŞVURAN

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU ALANLARA GÖRE ÖN KAYIT İÇİN ATAMAYA ESAS OLAN ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA TALEP ETTİĞİNİZ BAŞVURAN

Detaylı

MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI AALAN/DAL MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (MOBİLYA VE İÇ MEKÂN RESSAMLIĞI, İÇ MEKÂN VE MOBİLYA TEKNOLOJİSİ, MOBİLYA SÜSLEME SANATLARI, MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ, AHŞAP DOĞRAMA TEKNOLOJİSİ

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI. 1.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI. 1. !!! PEDAGOJİK FORMASYON ALMAK İSTEYEN, AŞAĞIDAKİ LİSTEDE ALANLARI YER ALAN FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL 1,2,3 VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 09-14 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON BÜROSUNA

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

BaĢvurular ġahsen olarak yapılacaktır. Posta yoluyla baģvuru kabul edilmeyecektir.

BaĢvurular ġahsen olarak yapılacaktır. Posta yoluyla baģvuru kabul edilmeyecektir. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠRSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖN KAYIT BAġVURU ĠLANI BaĢvuru Adresi BaĢvuru Tarihleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJESİ/ PROGRAMI UYGULAYAN ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJESİ/ PROGRAMI UYGULAYAN ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Din Öğretimi Genel Müdürlüğü FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJESİ/ PROGRAMI UYGULAYAN ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ -VİZYON BELGESİ- Ankara Eylül 2016 1 A. FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJESİ VEYA PROGRAMI UYGULAYAN

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 1

Detaylı

EĞİTİM BİRİMİ BÖLÜM ÖĞRENCİ SAYISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 23 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) 17 MÜHENDİSLİK

EĞİTİM BİRİMİ BÖLÜM ÖĞRENCİ SAYISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 23 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) 17 MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 23 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) 17 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. 37 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 SAYI: 2676-2687 2014 YILI 77. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

Tercih Edilebilecek Alanlar

Tercih Edilebilecek Alanlar Tercih Edilebilecek Alanlar Sayısal Fen Bilimleri Sözel Sosyal Bilimler Eşit Ağırlık Türkçe Matematik Yabancı Dil Türkç e YGS'DE HANGİ TESTTEN KAÇ SORU ÇIKACAK? Temel Mat. ( 40 Soru ) Sosyal Bil. ( 40

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNCE AÇILABİLECEK SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNCE AÇILABİLECEK SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNCE AÇILABİLECEK SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR Kod No n Adı SA001 Açık İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Destekleyici Kurslar SA002 Açık Lise Öğrencilerine Yönelik Destekleyici Kurslar

Detaylı

SAYI : 70 TARİH : 24.07.2013 KONU: Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim ÖNCEKİ KARARIN Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip

SAYI : 70 TARİH : 24.07.2013 KONU: Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim ÖNCEKİ KARARIN Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 70 TARİH : 24.07.2013 KONU: Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim ÖNCEKİ KARARIN Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam

Detaylı

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Mayıs Üniversitesi. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Mayıs Üniversitesi. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora ÖD: i ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 10.0 alet ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU / 0.6 Lojistik 0.6 Posta Hizmetleri 04.0 Deniz ve Liman İşletmeciliği 04.0 Yat İşletme ve Yönetimi 0.6 Otobüs Kaptanlığı 15.9 Çağrı Merkezi

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

Lisans Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı Başvuruları

Lisans Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı Başvuruları Lisans Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı Başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 06.05.2014 tarih ve 27446 sayılı yazısı gereğince Lisans öğrencileri için pedagojik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4

Detaylı

Dersin Optik Kodu. Ders Dur. (Z/S) Kredi AKTS. Ulus. Kredi. Dersin Optik Kodu. Kredi AKTS. Ulus. Kredi. Ders Dur. (Z/S) Dersin Adı

Dersin Optik Kodu. Ders Dur. (Z/S) Kredi AKTS. Ulus. Kredi. Dersin Optik Kodu. Kredi AKTS. Ulus. Kredi. Ders Dur. (Z/S) Dersin Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERSLER KATALOĞU ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 1. YARIYIL HAZIRLIK SINIFI 2. YARIYIL Ders Adı

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı, Mart 2014-2678 sayılı Tebliğler Dergisi

Detaylı

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1- İlahiyat Fakültesi 10

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1- İlahiyat Fakültesi 10 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Genel Kurulunun 13 Eylül 2012 tarihinde almış olduğu karar gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim

Detaylı

Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi MERSİN İLİNDE MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM LERİN YÜZDELERİ VE BİR ÖNCEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ 1. DÖNEMİNE GÖRE Atatürk Teknik ve Endüstri

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI NORM KADRO PLANLAMASI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI NORM KADRO PLANLAMASI ADİLCEVAZ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR. 3 MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ SUALTI TEKNOLOJİSİ PR. 3 MÜLKİYET KORUMA

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Ankara 2016 A. GİRİŞ Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim gören ve üniversitelerde farklı akademik alanları tercih edecek olan ya da dil eğitimi,

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU (GÜNCELLENMİŞTİR)

BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU (GÜNCELLENMİŞTİR) 2018-2019 BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU (GÜNCELLENMİŞTİR) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2018-2019 BAHAR döneminde başlayacak Pedagojik Formasyon programı

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

TABLO 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı / Yakın Alanlardaki Lisans Programları

TABLO 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı / Yakın Alanlardaki Lisans Programları Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 6201 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Perfüzyon (YO) 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ Restorasyon ve Konservasyon (YO) 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ 102 EV

Detaylı

AKADEMİK TAKVİM GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

AKADEMİK TAKVİM GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kapsamında Akademik Takvim, Açılacak Programlar, Alanlar, Kontenjanlar ve Derslere İlişkin Uygulama Esasları Anadolu Üniversitesi

Detaylı