5.3. FELDİSPAT VE FELDİSPATOİDLİ KAYAÇLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.3. FELDİSPAT VE FELDİSPATOİDLİ KAYAÇLAR"

Transkript

1 5.3. FELDİSPAT VE FELDİSPATOİDLİ Monzonit Latit KAYAÇLAR Siyenit Trakit Alkali feldispat siyenit Alkali feldispat trakit Foid Siyenit Fonolit Foid Monzosiyenit Tefritik Fonolit Monzodiyorit/monzogabro Trakiandezit/Trakibazalt Diyorit/Gabro/Anortozit Andezit/Bazalt Foid Monzodiyorit/ Foid Monzogabro Fonolitik Bazanit (ol >%10)/ Fonolitik Tefrit (ol<%10) Foid Diyorit/Foid Gabro Bazanit (ol>%10)/tefrit (ol<%10) Foidolit Fonolitik Foidit/Tefritik Foidit/ Foidit

2 Foid Siyenit Ailesi Derinlik Kayaçları: Foid Siyenit Feldispatoidli kayaçlar arasında en yaygın olanıdır. Doku: Yarıözşekilli/özşekilsiz iri-orta taneli doku Mineraloji: F=%10-60, çoğunlukla nefelin, bazen sodalit, kankrinit, psödolösit, analsim, hauyn, nozean A= %90-100, ortoklas, mikroklin, pertit P= %0-10 M= egirin, riyebekit, hastingsit, lepidomelan Tali Min: Magnetit, ilmenit, sfen, zirkon, apatit, ödyalit, rozenbuşit, lavenit, astrofillit

3 Alkali Nefelin Siyenit Çeşitleri Foyait: Adı Portekiz deki Sierra de Foya dan gelmektedir. Nefelin ve K-feldispat yaklaşık eşit oranda bulunur. Nefelin pegmatit: Nefelinli siyenitleri kesen nefelin pegmatit damarları. Nefeline ilaveten egirin, riyebekit, sodalit, kankrinit, siyah turmalin, fluorit gibi mineraller içerirler. Lösit siyenit: Lösite ilave olarak sanidin, sodalit, tali mineral olarak melanit, hornblend, ojit, biyotit, apatit ve sfen içerirler.

4 A) Nefelin Siyenit (Lifçiyeldit) (T.N.). Koyu yeşil lepidomelan, albit (ikiz noktalı), mikroklin (kafes noktalı), ortoklas (noktalı tek çizgi), nefelin (beyaz) ve kankrinit (dağınık noktalı) taneli bir doku içinde. B) Nefelin Siyenit (Ditroit) (T.N.). Nefelin özşekilsiz kristaller halinde (merkezde ve alt kısımda) albit içinde. Pertit hem ayrı kristaller hem de artık şeklinde albit içinde bulunmaktadır. Az miktarda hornblend, biyotit, sfen ve zirkon görülmektedir. C) Foyait (T.N.). Koyu, egirin bandı ile çevrili egirin-ojit, kahverengi biyotit, sfen, apatit ve opak mineral. Beyaz kısımlar nefelin, kankrinit sadece kesitin alt kısmında, geri kalan ise kaolinleşmiş pertit.

5 A) Nefelin Siyenit (Malinyit) (T.N.).Koyu yeşil egirin-ojit, yeşil biyotit ve granat mafik mineralleri oluşturmaktadır. Bunların arasında özşekilli, üzeri altere nefelin ve yarıözşekilli apatiti pösilitik olarak ortoklas kuşatmaktadır. B) Şonkinit (T.N.) Soluk yeşil ojitin kenarları koyu yeşil egirin-ojit ile çevrilidir. Gerek ojit gerekse biyotit içinde olivin taneleri mevcuttur. Geri kalan kısmı sanidin ve kısmen onunla grafik beraber büyüme gösteren zeolitleşmiş nefelin oluşturur. Tali olarak özşekilli apatit prizmaları görülmektedir. C) Şonkinit (T.N.). Mafik mineralleri diyopsitik ojit,koyu kahve biyotit ve taze, olivin oluşturmaktadır. Bunların arasını pösilitik, kaolinleşmiş sanidin ve az miktarda analsim doldurmaktadır. Tali olarak opak mineral ve apatit mevcuttur.

6 Kalk-alkali Nefelin Siyenit Çeşitleri Nefelinli monzonit: Potasyumlu feldispat plajiyoklasla yaklaşık eşit miktarda bulunur. Foid monzosiyenit: Plajiyoklas toplam feldispatların %10-50 si kadardır. Analsimli siyenitler: Alkali bazik kayaçları kesen damarlar veya bağımsız stoklar halindedirler. İntertisiyel analsim ve iri anortoklaslar belirgindir. Plajiyoklas, oligoklasdan labradorite kadar değişir.

7 Porfirik nefelin siyenit. Kayaç iri ortoklas porfiroblastları, daha küçük nefelin kristalleri içermektedir. Diğer mineralleri egirin ojit, riyebekit, enigmatit ve melanit oluşturmaktadır.

8 a Nefelin siyenit (borolanit), kuvars içermemeleri ile tipiktirler. Silika sodyum- ve potasyum-ca zengin mineraller ve nefelin gibi minerallerin yapısında kullanılır. a) Kayaç grimsi renklidir. Beyaz mineraller genellikle potasyumlu feldispat, gri renkliler feldispat ve nefelin ve siyah renkliler ise ferromagnezyen mineralleri oluşturmaktadır. Renk açısından gabro ile granit arasında bir renkte tanımlanır. b) Borolanitin tip lokalitesinden (Loch Borralon, Scotland) alınmış bir fotoğrafdır. Tipik olarak görülen beyazımsı kısımların alışılmışın dışında doku ve mineral topluluğu göstermesi nedeni ile bu isim verilmiştir. b

9 Nefelin siyenit (borolanit, T.N.). Borolanitteki en ayırt edici mineral kahverengi granattır. Kristallerin bazıları diğerlerinden daha koyu renklidir. Zeytin yeşili renkli kısımlar mika, renksiz kısımlar ise (sağda) genellikle K-feldispattan oluşmaktadır.

10 Yarı derinlik kayaçları Foid mikrosiyenitler: İnce taneli damar veya kenar fasiyes kayaçlarıdırlar. A) Foid Mikrosiyenit (Tinguait) (T.N.). Nefelin, sanidin, egirin-ojit ve sfen fenokristalleri, sanidin mikrolitleri ve egirin iğnelerinden oluşan hamur içinde. Hamurda ayrıca az miktarda nefelin ve analsim mevcuttur. B) Foid Mikrosiyenit (Sodalit tinguait) (T.N.). Zonlu sodalit fenokristali, sanidin, iğnemsi egirin ve özşekilli nefelinden oluşan yoğun bir hamur içinde.

11 Yüzey Kayaçları Fonolit Foid siyenitlerin yüzey kayaçlarıdır. Doku: Porfirik, trakitik, bazen ortofirik. Mineraloji: F=%10-60, nefelin, lösit, sodalit, hauyn, nozean A= %90-100, sanidin, anortoklas, pertit P= %0-10, albit M= egirin, riyebekit, hastingsit, lepidomelan, olivin Tali Min: Magnetit, ilmenit, sfen, zirkon, apatit, ödyalit, rozenbuşit, lavenit, astrofillit

12 Fonolit Çeşitleri Nefelin Fonolit: Adı Portekiz deki Sierra de Foya dan gelmektedir. - Nefelin ve K-feldispat yaklaşık eşit oranda bulunur. - Plajiyoklas nadirdir ve albitik bileşimlidir. - Mafik mineraller genelde egirin-ojit ve egirin; bazen olivin, diyopsit, titanlı ojittir. Amfiboller; riyebekit, arfedsonit, kossirit, karaforit ve bazen barkevisit. Lösit fonolit: Nadiren bulunurlar. Lösitler çıplak gözle ayırt edilebilirler. Hauyn ve nozean fonolit: Nefelinin yerini hauyn alır. Hauyn genelde alkali fonolitlerde, nozean ise sodik fonolitlerde gözükür. Analsim fonolit: Analsim fonolitin esas mineralidir. Hamurda analsime nefelin, sanidin, egirin-ojit ve melanit eşlik eder.

13 Porfirik anortoklas fonolit. Açık renkli kristaller anortoklasdır. Hamur sanidin ve nefelince zengindir.

14 Fonolit. Sa, sanidin; Ne, nefelin.

15 A B A) Lösit fonolit. Lct, lösit; Ne, nefelin. B) Nozean lösit fonolit. Nsn, nozean; Lct, lösit..

16 Fonolit. Sanidin ve nefelin kristalleri iki jenerasyonda görülmektedir. İlk oluşanlar bazal dilinimlerine paralel alterasyon göstermektedir. Daha sonra gelişenler neredeyse karemsi veya hekzagonal kesit sunarlar. Bazı durumlarda koyu renkte gösterilen riyebekit agregatları içerisinde poikilitik olarak bulunurlar.

17 A) Psödolösitli fonolit (T.N.). Psödo-lösit (sanidin, bulanık zeolit ve az miktarda nefelinden oluşmaktadır), biyotit ve diyopsitik ojit (egirin ile çevrili) fenokristalleri, egirin iğneleri, biyotit ve özşekilsiz sanidinden meydana gelen hamur içindedir. B) Nozean fonolit (T.N.). Sanidin ve zonlu nozean fenokristalleri, özşekilli nefelin, iğnemsi egirin ve az miktarda sanidin mikrolitleri ve interstisiyel analsim içermektedir. C) Egirin nefelin fonolit (T.N.). Özşekilli nefelin ve pösilitik egirin, başlıca sanidin mikrolitlerinden oluşan hamur içindedir.

18 Lösitli fonolit türleri: A) Lösitofir (T.N.). Lösit, egirin-ojit ve kenarları girintili çıkıntılı, inklüzyonlardan dolayı siyah nozean fenokristalleri; egirin-ojit, mikrolitik sanidin ve az miktarda nefelin ve melanitten oluşan yoğun hamur içinde. B) Vyomingit (T.N.). İnklüzyonlar içeren lösit, soluk yeşil diyopsit prizmaları, geniş flogopit lamelleri (titanlı koyu kenar ile çevrili) ve az miktarda, altıgen biçimde tertiplenmiş rutil iğneleri interstisiyel renksiz cam içinde. C) Orendit (T.N.). Küçük lösit taneleri, diyopsit prizmaları ve geniş flogopit lamelleri, başlıca sanidin ve tali olarak apatitten oluşan zemin içinde.

19 Foid Diyorit/Gabro Ailesi Derinlik Kayaçları: Foid Diyorit/Gabro Doku: Taneli doku Mineraloji: F= % nefelin, analsim, sodalit, hauyn, kankrinit A= %0-10, ortoklas, anortoklas, pertit P= % Tüm feldispatların %50-90 ise, foid monzodiyorit (An<50) veya foid monzo gabro (An>50); foid diyorit (An<50) veya foid gabro (An>50) M= ojit, barkevisit, olivin, biyotit, egirin Tali Min: sfen, apatit, titanomagnetit Renk indisi: 20 den küçük için Löko-; 60 dan büyük için Mela- ön eki kullanılır.

20 Çeşitleri Esseksit: nefelin (foid) monzodiyorit veya monzogabro, Teralit: nefelin (foid) monzogabro, Teşenit: analsim (foid) gabro Nefelin foid diyorit: K-feldispat (tüm feld. %10-50), plajiyoklas (andezin, labrador), nefelin içerir. Lösit foid diyorit: Nefelin yerini lösit alır. Analsim foid diyorit: Nefelin yerini analsim almıştır. Nefelin foid gabro: Tüm feldispatların %10 u kadar ortoklas içeren, kalsik plajiyoklaslı ve nefelinli kayaçlardır. Analsim foid gabro: Bir kısmında analsim birincil, diğerlerinde ise ikincildir. Türleri; krinatit, kaylit ve teşenit.

21 Esseksit (nefelin monzodiyorit)

22 A)Nefelinli foid gabro (T.N.). Titanojit, koyu kahve barkevisit ve az miktarda biyotit ile beraber büyüme göstermektedir. Geniş labradorit lataları ince bir kalsik andezin şeridi ile çevrilidir. Nefelin interstisiyel olup, kısmen kaolenleşmiştir. Kesitin diğer yerlerinde bazı plajiyoklasları ince bir sanidin bandı çevrelemektedir. Apatit ve titanomagnetit tali minerallerdir. B) Analsimli foid gabro (T.N.),.İri, morumsu titanojit prizmaları, koyu kahve biyotit lamelleri, serpantinleşmiş olivin (sağ kenarda) ve titanomagnetit taneleri korrode labradorit latalarının arasında görülmektedir. Apatit iğnemsi prizmalar halindedir. Döterik kalsit ve analsim boldur. C) Foid diyorit (T.N.). Mafik mineraller titanojit, barkevisit ve biyotittir. Felsik olanlar zonlu plajiyoklas (An ) kama biçimli ortoklas ve az miktarda interstisiyel, altere nefelin. Magnetit, apatit ve sfen tali minerallerdir.

23 Yarı derinlik kayaçları Foid mikrodiyorit ve foid mikrogabro Lamprofir grubu temsilcileri: Kamptonit; izotrop bir fon içerisinde (analsim gibi) bol miktarda andezin veya labradorit ve barkevisitten oluşur. Monşikit: %24 titanojit, %5 serpantinleşmiş olivin, %4 titanomagnetit fenokristalleri, %67 cam, piroksen ve barkevisit mikrolitleri, titanomagnetit, pikotit, apatit. Kamptonit porfir. Bir silden alınmıştır.

24 A) Kamptonit (T.N.), Barkevisit koyu kahve fenokristaller ve küçük iğneler, magnetit özşekilli taneler halinde. Felsik mineral olarak ışınsal silindirik latalar şeklinde andezin ve iğnemsi apatit, Amigdaller kalsit ve analsim ile dolmuştur. Aynı yerden alınan başka örneklerde titanojit ve serpantinleşmiş olivin fenokristalleri de mevcuttur. B) Lösit monşikit (T.N.) Mavimsi titanojit fenokristalleri, titanomagnetit ve lösit mikrofenokristalleri. Hamur titanojit prizmaları, biyotit lamelleri, ilmenit taneleri ve interstisiyel analsimden oluşmaktadır. C) Monşikit (T.N.). Olivin, titanojit ve koyu kahve biyotit lamelleri, başlıca renksiz cam ve analsimden oluşan hamur içinde. Ayrıca özşekilli magnetit taneleri ve birkaç küçük sanidin latası.

25 Foid Diyorit/Gabro Ailesi Yüzey Kayaçları: Tefrit ve Bazanit Kabaca tefritler foid andezitler, bazanitler foid bazaltlardır. Doku: Mikrogranüporfirik, mikrolitik porfirik, intergranüler. Mineraloji: F= %10-60, nefelin, lösit, analsim, hauyn A= %0-10, sanidin, anortoklas, pertit P= %90-100, andezin (tefritlerde), labrador ve bitovnit (bazanitlerde) M= ojit, egirin, egirin-ojit, olivin Tali Min: apatit, titanomagnetit, sfen, perovskit Uluslar arası sınıflamaya (IUGS) göre normatif olivin >%10 ise bazanit, <%10 ise tefrit olarak kabul edilmektedir.

26 Çeşitleri Nefelin tefrit ve bazanit: Andezin (tefritte), labrador ve bitovnit (bazanitte). Nefelin, Hauyn, lösit, analsim, zeolit (natrolit), titanojit, egirin-ojit, olivin. Tali olarak barkevisit ve arfedsonit Lösit tefrit ve bazanit: Lösit, plajiyoklas, ojit ve egirin-ojit veya egirin. Bazanitlerde ilave olarak olivin. Tali hornblend. Analsim tefrit ve bazanit: Tipik minerali analsimdir. İlave olarak titanojit, nadiren diyopsitik ojit görülür. Plajiyoklaslar labradorit veya bitovnit (bazanitte) ve andezin (Tefritte) dir. Olivin bazanitler de görülür. Hauynli tefrit ve bazanit: Egemen feldispatoidin hauyn olması ile diğerlerinden ayrılırlar.

27 Lösit Tefrit (İtalya)

28 A) Lösit bazanit. Olivin, yeşil ojit ve lösit fenokristalleri; labradorit lataları ve magnetit ile ojitten oluşan intergranüler hamur içinde. Yer yer, interstisiyel, küçük sanidin taneleri de mevcuttur. B) Lösit tefrit. Lösit (kenarları noktalı), zonlu granat (sık noktalı), alkali piroksen (seyrek noktalı) fenokristalleri; plajiyoklas lataları ve camdan oluşan bir hamur içinde. C) Nefelin tefrit. Biyotit, hornblend, piroksen ve plajiyoklas mikrofenokristelieri; nefelin (beyaz) ve analsimden (seyrek noktalı) oluşan hamur içinde.

29 Hauyn Tefrit Plajiyoklas, hornblend, ojit, hauyn (izotrop) fenokristalleri oluşturmakta, plajiyoklas ve opak mineral ise hamuru meydana getirmektedir.

30 5.4. SADECE FELDİSPATOİDLİ KAYAÇLAR Monzonit Latit Siyenit Trakit Alkali feldispat siyenit Alkali feldispat trakit Foid Siyenit Fonolit Foid Monzosiyenit Tefritik Fonolit Monzodiyorit/monzogabro Trakiandezit/Trakibazalt Diyorit/Gabro/Anortozit Andezit/Bazalt Foid Monzodiyorit/ Foid Monzogabro Fonolitik Bazanit (ol >%10)/ Fonolitik Tefrit (ol<%10) Foid Diyorit/Foid Gabro Bazanit (ol>%10)/tefrit (ol<%10) Foidolit Fonolitik Foidit/Tefritik Foidit/ Foidit

31 Sadece Foid İçeren Kayaçlar Derinlik/Yüzey Kayaçları: Foidolit/Foidit Doku: Taneli doku Mineraloji: F= Hacim yüzdesi % nefelin, lösit, melilit, sodalit, kankrinit vs. A= Tüm feldispatların % anortoklas, sanidin P= Tüm feldispatların % M= egirin, egirin ojit, ojit, diyopsitik ojit Feldispat içermezler veya %5 den az içerirler. Nefelinli (sodyumlu), potasyumlu (lösitli) ve melilitce zengin olmak üzere üç grupta incelenirler.

32 Sadece Foid İçeren Kayaçlar Nefelince zengin olan Derinlik Kayaçları: Renk indisine göre tanımlanırlar. Urtit: Lökokrat (0-30) İjolit: Mezokrat (30-70) Melteijit: Melanokrat (70-90) Jakupiranjit: Holomelanokrat (90-100)

33 A) İjolit. Nefelin, egirin-ojit, melanit ve sarımsı yeşil biyotit'ten oluşmaktadır. Tali olarak apatit, sfen ve pirit içermektedir. B) Jaküpiranjit. Başlıca yeşil egirin-ojit (morumsu, titanlı bir kenar ile çevrili), koyu kahvemsi yeşil barkevisit ve titanomagnetitten oluşmaktadır. Kesitin bu kısmında gözüken tali mineraller, nefelin, apatit ve kalsittir. Ayrıca melanit, pirit, perovskit ve zeolitlere tali mineral olarak sıkça rastlanılmaktadır. C) Melteijit. Hakim mineraller egirin ve granat (hemen hemen opak) tır. Felsik mineral olarak sadece nefelin mevcut olup kesitin diğer kısımlarında yerini zeolit ve kankrinit almıştır. Tali olarak apatit ve sfen bulunmaktadır.

34 Sadece Foid İçeren Kayaçlar Lösitce zengin olan Derinlik Kayaçları: Bazı yazarlarca ultramafitler içerisinde değerlendirilirler. İtalit: Lökokrat (0-10) Fergüsit: Mezokrat (30-50) Missurit: Melanokrat (70-90)

35 Sadece Foid İçeren Kayaçlar Nefelince zengin olan Yüzey Kayaçları Nefelinitler: Genelde lökokrattırlar. Fenokristalleri nefelin ve ojit oluşturur. Daha az oranda nozean, hauyn ve sodalit içerir. Melanokrat türlerinde olivin ve biyotit te bulunur.

36 A) Nefelinit. Titanojit prizmatik kristalleri, özşekilsiz nefelin taneleri, ışınsal zeolit, magnetit ve az miktarda apatitten oluşmaktadır. B) Nefelinit. Magnetit taneleri ve az miktarda sanidin mikrolitleri ile koyu kahve renkli camdan oluşan hamur içinde yeşil ojit ve nefelin mikrofenokristalleri görülmektedir.

37 Nefelinit

38 Sadece Foid İçeren Kayaçlar Lösitçe zengin olanlar Yüzey Kayaçları Lösititler: Nefelinitlerden tek farkları nefelin yerine fenokristal olarak ve hamurda lösit içerirler. Türleri: İtalit: Renk indisi 0-10 olan hololökrat bir lösitittir. Kayaç %90 lösit, ve egirin-ojit, hauyn, melilit melanit, biyotit, opak ve apatitten oluşur. Ugandit: Melanokrat olivinli lösitittir. Olivin, daha az oranda ojit, perovskit, opak ve biyotit içerir.

39 Lösitit (Roma, İtalya)

40 Lösitit (Vezüv, İtalya)

41 A) Lösitit. Düzenli inklüzyonlar içeren küçük lösit kristalleri pösilitik ojit içinde. Magnetit bol miktarda, biraz plajiyoklas ve kahve renkli biyotit mevcut. B) Lösitit. İri, yuvarlağımsı lösit, geniş magnoforit prizmaları, daha küçük diyopsit prizmaları (bazıları magnoforit içinde) ve az miktarda serpantinleşmiş olivin (kesitin alt kısmında), flogopit lamelleri ve küçük rutil prizmaları koyu, serpantinden oluşan hamur içinde. Serpantine az miktarda zeolit eşlik etmektedir C) Lösitit (Sedrisit) İri lösit, diyopsit ve flogopit lamelleri, başlıca rutil, perovskit, magnoforit, flogopit, zeolit ve tayin edilemeyen malzeme. Bu kesitte görülmeyen, ancak birçok sedrisitte mevcut olan serpantinleşmiş olivindir.

42 Sadece Foid İçeren Kayaçlar Melilitçe zengin olan Yüzey Kayaçları: Melititit: Melilit kayaçta %10-35 arasındadır. Mezokrat veya melanokrat. Melanokratlar daima olivin içerir. Ojit bazen bulunmaz, bulunursa kayacın ¼ ünü kaplar. Titanomagnetit, tali nefelin, apatit, perovskit, biyotit ve kalsit diğer minerallerdir.

43 Melilitit: olivin-melilit-perovskitklinopiroksen-rutil içermektedir. Görüntü alanı 2 mm genişliğindedir. Renksiz olivin, bir tek koyu kahve perovskit kristali, küçük uzun melilit ve grimsi klinopiroksen. Görüntü alanı 2 mm genişliğindedir. Parlak olivin ve uzun grimsi melilit.

44 A) Olivin melilitit. Olivin fenokristalleri, magnetit ve perovskit mikrofenokristalleri, başlıca melilit lataları (bazıları ortada uzun bir çubuk içeriyorlar), magnetit, perovskit, piroksen ve az miktarda camdan oluşan hamur içinde. B) Nefelin melilitit. Nefelin (beyaz) ve melilit fenokristaller halindedirler. Hamurda bu ikisine ilaveten titanomagnetit, olivin, lösit, apatit, serpantin ve kalsit mevcuttur. C) Olivin melilitit: Olivin ve diyopsitik ojit fenokristalleri, melilit lataları, intergranüler magnetit ve ojitten oluşan hamur içinde. Hamurda ayrıca birkaç flogopit lameli, perovskit oktaederleri ve biraz analsimleşmiş nefelin interstisiyel olarak bulunmaktadır.

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Mağmatik Kayaç Dokuları Coarse-grained Fine-grained Porphyritic Glassy Vesicular Pyroclastic GRANİT GRANODİYORİT SİYENİT DİYORİT GABRO

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

ASİT MAGMATİK KAYAÇLARIN MİNERALOJİSİ PETROGRAFİSİ VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNDE İSİMLENDİRMEDEKİ ÖNEMİ

ASİT MAGMATİK KAYAÇLARIN MİNERALOJİSİ PETROGRAFİSİ VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNDE İSİMLENDİRMEDEKİ ÖNEMİ TÜRKİYE IV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003) BİLDİRİLER KİTABI 18-19 Aralık 2003 ASİT MAGMATİK KAYAÇLARIN MİNERALOJİSİ PETROGRAFİSİ VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNDE İSİMLENDİRMEDEKİ ÖNEMİ Prof. Dr Yaşar KIBICI* :

Detaylı

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar)

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) Kaolinit Al 4 Si 4 O 10 (OH) 8 Serpantin Mg 6 Si 4 O 10 (OH) 8 Pirofillit Al 2 Si 4 O 10 (OH) 8 Talk Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 8 Muskovit KAl 2 (AlSi 3 O 10 )(OH) 2 Flogopit

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. 1. MAGMATİK (VOLKANİK) KAYAÇLAR Magma, çeşitli madde ve minerallerin dünyanın manto, özellikle astenosferde yüksek sıcaklık ve basınç altında ergimesi ve

Detaylı

Magmatik kayaçlar Sedimanter (tortul) kayaçlar Metamorfik (başkalaşım) kayaçları

Magmatik kayaçlar Sedimanter (tortul) kayaçlar Metamorfik (başkalaşım) kayaçları Magmatik kayaçlar Sedimanter (tortul) kayaçlar Metamorfik (başkalaşım) kayaçları Magmanın derinlerde ya da yüzeye yakın kesimlerde soğumasıyla magmatik kayaçlar oluşur. Tektonik hareketler sonucunda

Detaylı

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Bu laboratuvarın amacı, metamorfik kayaç tiplerini ve el örneğinde nasıl göründüklerini size tanıtmaya başlamaktır. Aynı zamanda metamorfik kayaçları isimlendirmeyi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN ÖNEMLİ SERTTAŞLARIN MİNERALOJİSİ VE PETROGRAFİSİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN ÖNEMLİ SERTTAŞLARIN MİNERALOJİSİ VE PETROGRAFİSİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN ÖNEMLİ SERTTAŞLARIN MİNERALOJİSİ VE PETROGRAFİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ekonomik Jeoloji Anabilim Dalı Aylin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

MİNERALLERİ TANITAN ÖZELLİKLER

MİNERALLERİ TANITAN ÖZELLİKLER MİNERALLERİ TANITAN ÖZELLİKLER A. Fiziksel Özellikler B. Kristal Şekilleri C. Optik Özellikler D. Kimyasal Özellikler E. Fizyolojik Özellikler A. Doku (Mineralin oluşu esnasında ortaya çıkar) B. Koku (Kükürt:

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR MAGMATİK KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR MAGMATİK KAYAÇLAR KAYAÇLAR MAGMATİK KAYAÇLAR MAGMATİK KAYAÇLAR Ergimiş halde bir silikat hamuru olan magmanın veya akkorun yerkabuğunun derinliklerinde ya da yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır Magmanın

Detaylı

ÇERÇEVE VEYA KAFES YAPILI SİLİKATLAR (TEKTOSİLİKATLAR)

ÇERÇEVE VEYA KAFES YAPILI SİLİKATLAR (TEKTOSİLİKATLAR) ÇERÇEVE VEYA KAFES YAPILI SİLİKATLAR (TEKTOSİLİKATLAR) Yerkabuğunu oluşturan kayaçların dörtte üçü bu gruptadır. Bu grup mineralleri SiO 4 veya SiO 4 vealo 4 dörtyüzlülerinin bütün oksijenlerini diğer

Detaylı

MAGMATİK PETROGRAFİ Laboratuvar Notları

MAGMATİK PETROGRAFİ Laboratuvar Notları MAGMATİK PETROGRAFİ Laboratuvar Notları DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Cahit HELVACI Ar.Gör. Yalçın ERSOY EKİM-2009 1. BÖLÜM: LEVHA TEKTONİĞİ KURAMINA

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ TÜRKİYE IV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003i BİLDİRİLER KİTABI 18-19 Aralık 2003 İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Hasan KOLAYLI*,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Arazi Çalışmaları ve örnek alımı Örneklerin makro ve optik incelemeleri Analiz için örneklerin seçimi Analiz

Detaylı

Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri

Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27 (2) 2,003 47 Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri Geohg}? and the Alteration Features of Domaniç (Kütahya) Copper-Molybdenium

Detaylı

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. GİRİŞ 1965 yazında Jeolog G. Pasquare Çukurköy havalisinin jeolojik etüdünü yapmıştır.

Detaylı

YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR)

YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR) MİNERALLER YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR) Periyodik cetvelde bulunan 8 element yerkabuğunun yaklaşık olarak % 99'unu oluşturur. Bu 8 element majör elementler olarak adlandırılır.

Detaylı

MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI

MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI A) Porfiri Yataklar 1) Porfiri Cu 2) Porfiri Mo 3) Porfiri Sn B) Skarn Yatakları C) Volkanojenik Masif Sülfit Yatakları D) Kordilleran Damar Tip Yataklar Porfiri Maden

Detaylı

D) ASİDİK SOKULUM KAYAÇLARINA BAĞLI YATAKLAR

D) ASİDİK SOKULUM KAYAÇLARINA BAĞLI YATAKLAR I ) MAĞMATİK MADEN YATAKLARI D) ASİDİK SOKULUM KAYAÇLARINA BAĞLI YATAKLAR A) Bazik ve U.bazik Kayaçlara Bağlı Maden Yatakları B) Karbonatitlere Bağlı Maden Yatakları C) Kimberlitlere Bağlı Maden Yatakları

Detaylı

(Jeofizik MühendisliM MAGMATİK K PETROGRAFİ. Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN. Ders Sorumlusu

(Jeofizik MühendisliM MAGMATİK K PETROGRAFİ. Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN. Ders Sorumlusu MİNERALOJİ-PETROGRAFİ (Jeofizik MühendisliM hendisliği i Bölümü) B MAGMATİK K PETROGRAFİ Ders Sorumlusu Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Mineral: Doğal olarak oluşan, katı, homojen, genellikle inorganik, oldukça

Detaylı

YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR)

YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR) MİNERALLER YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR) Periyodik cetvelde bulunan 8 element yerkabuğunun yaklaşık olarak % 99'unu oluşturur. Bu 8 element majör elementler olarak adlandırılır.

Detaylı

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ Prof. Dr. Cüneyt ŞEN - Prof. Dr. Faruk AYDIN HATIRLATMA: Yerleşim şekillerine göre magmatik kayaçların sınıflandırılmasını tekrar gözden geçirelim

Detaylı

METAMORFİK KAYAÇLAR. 8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

METAMORFİK KAYAÇLAR.  8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİK KAYAÇLAR http://www.earth.lsa.umich.edu/earth11 8/Metamorphics.html Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİZMA METAMORFİMA ETKENLERİ Ana kayaç bileşimi, Sıcaklık,

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

BAZİK VE ULTRABAZIK KAYAÇLARIN MİNERALOJİSİ - PETROGRAFİSİ VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNDE İSİMLENDİRMEDEKİ ÖNEMİ

BAZİK VE ULTRABAZIK KAYAÇLARIN MİNERALOJİSİ - PETROGRAFİSİ VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNDE İSİMLENDİRMEDEKİ ÖNEMİ TÜRKİYE IV MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003) BİLDİRİLER KİTABI 18-19 Aralık 2003 BAZİK VE ULTRABAZIK KAYAÇLARIN MİNERALOJİSİ - PETROGRAFİSİ VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNDE İSİMLENDİRMEDEKİ ÖNEMİ Prof. Dr. Yaşar K1BICI*

Detaylı

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ Tuncay KİNEŞ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Elazığ'ın takriben 50 km kuzeybatısındaki Keban masifi, Torid orojenik kuşağın

Detaylı

BÖLÜM XII SİLİKATLAR

BÖLÜM XII SİLİKATLAR BÖLÜM XII SİLİKATLAR GİRİŞ: Bütün minerallerin 1/3 silikatlardan oluşur. Bunların içerisinde en bol bulunanlarında hemen hemen ½si feldspattır. Magmatik kayaların neredeyse tümü silikat minerallerinden

Detaylı

oksijen silisyum tetrahedron

oksijen silisyum tetrahedron SİLİKATLAR Silikat mineralleri doğada bulunan bütün minerallerin üçte birini, yer kabuğunun bileşiminin ise yüzde doksanını teşkil eder. Silikatlar yalnızca magmatik kayaçların değil aynı zamanda metamorfik

Detaylı

MARMARA DENiZi ÇEVRESİNDEKİ TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ

MARMARA DENiZi ÇEVRESİNDEKİ TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 120, 199-221, 1998 MARMARA DENiZi ÇEVRESİNDEKİ TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ Tuncay ERCAN*, Ahmet TÜRKECAN*, Herve GUILLOU**, Muharrem SATIR***, Dilek SEVİN****, Fuat ŞAROĞLU**** ÖZ.

Detaylı

LATİT ZENGİNLEŞTİRMESİ

LATİT ZENGİNLEŞTİRMESİ LATİT ZENGİNLEŞTİRMESİ Ayşe ERDEM* ÖZ.- Ciddi miktar ve kalitede feldispat kaynaklarına sahip olduğumuz dikkate alındığında dünya feldispat pazarında rekabet gücümüzün yüksek olduğu açık bir şekilde görülebilmektedir.

Detaylı

Doç. Dr. A. Umran Doğan danışmanlığında, Zafer Doğruel tarafından hazırlanan bu çalışma, 24/12/2004 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Jeoloji Mühend

Doç. Dr. A. Umran Doğan danışmanlığında, Zafer Doğruel tarafından hazırlanan bu çalışma, 24/12/2004 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Jeoloji Mühend 眵 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KUVATERNER YAŞLI ERCİYES VOLKANİK KAYAÇLARININ MİNERALOJİ-PETROGRAFİ VE JEOKİMYASI Zafer DOĞRUEL JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu MAGMATİK KAYAÇLAR Magmanın Oluşumu Taş hamuru veya taş lapası anlamına gelen magma,yer kabuğundaki yükselişleri sırasında meydana gelen olaylarla Magmatik Kayaçlara dönüşür. Magma, ergime sıcaklıkları

Detaylı

Emre ŞİŞMAN

Emre ŞİŞMAN 2012-2013 Emre ŞİŞMAN 20100804056 Antigorit Krizotil Lizardit Mg6 [(OH)8/Sİ4Oİ0] S. 3-4 Ö.a.± 2,56 Monoklinik Fe içermeyen içeren nx= 1,546-1,594 ny= 1,551-1,603 nz= 1,552-1,604 Çiftkırma = 0,006-0,009

Detaylı

SIZMA - KONYA METAPORFİRİTLERİ HAKKINDA

SIZMA - KONYA METAPORFİRİTLERİ HAKKINDA SIZMA - KONYA METAPORFİRİTLERİ HAKKINDA Ayla BAYİÇ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara ÖZET. Karatepe - Sızma bölgesinden alınan Paleozoik yaşlı, volkanik taş numunelerinin petrografik tetkikleri ve

Detaylı

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME Şuayip ÜŞENMEZ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü ÖZET. İnceleme sahası, Ankara bölgesinin kuzeyinde

Detaylı

I ) MAĞMATĠK MADEN YATAKLARI

I ) MAĞMATĠK MADEN YATAKLARI I ) MAĞMATĠK MADEN YATAKLARI A) Bazik Ve Ultrabazik Kayaçlara Bağlı Maden Yatakları B) Karbonatitlere Bağlı Maden Yatakları C) Kimberlitlere Bağlı Maden Yatakları D) Asidik Sokulum Kayaçlarına bağlı Maden

Detaylı

AFYONKARAH SAR YÖRES VOLKAN K KAYAÇLARININ

AFYONKARAH SAR YÖRES VOLKAN K KAYAÇLARININ AFYONKARAH SAR YÖRES VOLKAN K KAYAÇLARININ M NERALOJ K VE PETROGRAF K ÖZELL KLER Ya ar K B C 1, Duygu D NÇ 1, Ali UÇAR 2 1 Dumlup nar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, Kütahya.

Detaylı

DOĞAL TAŞLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KULLANIM ALANLARININ VE UYGULAMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

DOĞAL TAŞLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KULLANIM ALANLARININ VE UYGULAMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞAL TAŞLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KULLANIM ALANLARININ VE UYGULAMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Sinem GÜNERİ Haziran, 2009 İZMİR DOĞAL TAŞLARIN

Detaylı

Bayındır - Akpınar (Kaman) Nef elin Siyenitlerinin Zenginleştirilmesi

Bayındır - Akpınar (Kaman) Nef elin Siyenitlerinin Zenginleştirilmesi MADENCİLİK Haziran June 1993 Cilt - Volume XXXII Saya No: 2 Bayındır - Akpınar (Kaman) Nef elin Siyenitlerinin Zenginleştirilmesi Beneticiation of Bayındır - Akpınar (Kaman) Nepheline Syenites Hasan BAYHAN

Detaylı

DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ

DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN ve Doç. Dr. Emel ABDİOĞLU 1. BÖLGESEL JEOLOJİ VE STRATİGRAFİ

Detaylı

MİNERALLER

MİNERALLER MİNERALLER Yer kabuğu mineraller ve minerallerin oluşturduğu kayaçlardan meydana gelmektedir. Bütün inşaat işlerinde proje hazırlanmadan önce mühendislik yapısının (bina, tünel, baraj, yol vs.) yapılacağı

Detaylı

YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Yerkabuğunun Yapısı. Yerkürenin Yapısı. Dr.

YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Yerkabuğunun Yapısı. Yerkürenin Yapısı. Dr. İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 17.03.2015 YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER Dr. Dilek OKUYUCU Yerkürenin Yapısı Yerkabuğunun Yapısı 1 Yerkabuğunun Yapısı ~100 km ~10 km Yerkabuğunun Yapısı Yerkabuğunu

Detaylı

2. TOPRAĞIN OLUŞUMU. 2.1. Toprağın Oluştuğu Anakaya ve Anamateryaller

2. TOPRAĞIN OLUŞUMU. 2.1. Toprağın Oluştuğu Anakaya ve Anamateryaller 2. TOPRAĞIN OLUŞUMU Toprağın oluşumu bahsi bu oluşuma sebep olan faktörlerin ve oluşum olaylarını konu edinmektedir. Ancak gerek oluşum faktörleri, gerekse oluşum olayları toprağın oluştuğu anakayayı etkileyerek,

Detaylı

MAĞMATĠK-HĠDROTERMAL MADEN YATAKLARI

MAĞMATĠK-HĠDROTERMAL MADEN YATAKLARI MAĞMATĠK-HĠDROTERMAL MADEN YATAKLARI A) Porfiri Yataklar 1) Porfiri Cu 2) Porfiri Mo 3) Porfiri Sn B) Skarn Yatakları C) Volkanojenik Masif Sülfit Yatakları D) Kordilleran Damar Tip Yataklar Porfiri Tip

Detaylı

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü Anakayalar oluşum şekline göre 3 gurupta toplanır. 1 Püskürük (Volkanik) Anakayalar 2 Tortul

Detaylı

kalsit Elmas Pirit Ametist Beril (zümrüt)

kalsit Elmas Pirit Ametist Beril (zümrüt) Mineraller kalsit Elmas Beril (zümrüt) Pirit Ametist Elementlerin Periyodik Tablosu En dış elektronu kaybetme eğilimi Atom numarası Element simgesi Atom ağırlığı Metaller Geçiş metalleri Non-metaller

Detaylı

HALOJENLER HALOJENLER

HALOJENLER HALOJENLER HALOJENLER HALOJENLER Bu grup bileşimlerinde flor (F), klor (Cl), brom (Br) ve iyot (I) gibi halojen iyonlarının hakim olmaları ile karakterize olurlar. Doğada 85 çeşit halojenli mineral tespit edilmiştir.

Detaylı

İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti;

İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; Alterasyon = Bozunma veya değişim; Yani Sıcak çözeltili bozuşma Bilimsel Olarak: Sıcak sulu çözeltilerin, geçtikleri yollar boyunca yan kayaçla giriştikleri fiziksel

Detaylı

DERS 6. Yerkabuğunu Oluşturan Maddeler: Mineraller ve Kayaçlar

DERS 6. Yerkabuğunu Oluşturan Maddeler: Mineraller ve Kayaçlar DERS 6 Yerkabuğunu Oluşturan Maddeler: Mineraller ve Kayaçlar Yerkabuğunu Oluşturan Maddeler: Mineraller ve Kayaçlar Mineraller Mineraller doğada bulunan, belirli kimyasal bileşimi ve muntazam atomik düzeni

Detaylı

Çamlıbel (Tokat) Diyabazlarının Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Çamlıbel (Tokat) Diyabazlarının Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(2), ss. 159-166, Aralık 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(2), pp. 159-166, December 2016

Detaylı

MĐNERALLER. Kayaçları oluşturan, ekonomik ve sağlık açısından önemli maddeler. Beslenme-Sağlık Kayaçların bileşeni 1. Yer kaynağı

MĐNERALLER. Kayaçları oluşturan, ekonomik ve sağlık açısından önemli maddeler. Beslenme-Sağlık Kayaçların bileşeni 1. Yer kaynağı MĐNERALLER Kayaçları oluşturan, ekonomik ve sağlık açısından önemli maddeler Yer kaynağı Beslenme-Sağlık Kayaçların bileşeni 1-2007 Mineraller Mineral Tanımı Doğada bulunan Belirli bir kimyasal bileşimi

Detaylı

2. Bölüm: TOPRAK ANA MADDESİ

2. Bölüm: TOPRAK ANA MADDESİ 2. Bölüm: TOPRAK ANA MADDESİ Topraklar, yerküresinin en üst bölümünde bulunan kayalar, mineraller ve organik maddelerin çeşitli doğal faktörlerin etkileriyle parçalanması, ayrışması ve ayrışan bir kısım

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

Güneş - Soğucak (Divriği/Sivas) yöresinin petrografik -petrolojik incelenmesi

Güneş - Soğucak (Divriği/Sivas) yöresinin petrografik -petrolojik incelenmesi Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 25, 1-13, Şubat, 1982 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 25,1-13, February, 1982 Güneş - Soğucak (Divriği/Sivas) yöresinin petrografik -petrolojik incelenmesi

Detaylı

kizce (Ordu) yöresindeki Tersiyer yafll kalk-alkalen volkanitlerinin mineral kimyas ve petrokimyas, KD Türkiye

kizce (Ordu) yöresindeki Tersiyer yafll kalk-alkalen volkanitlerinin mineral kimyas ve petrokimyas, KD Türkiye Yerbilimleri (Earth Sciences), 26 (1), 25-47 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University

Detaylı

KAYAÇLAR KAYA DÖNGÜSÜ KAYA TİPLERİNİN DAĞILIMI 03.11.2014 GİRİŞ. Su-Kaya ve Tektonik Döngü. 1. Mağmatik kayalar. 2. Tortul kayalar

KAYAÇLAR KAYA DÖNGÜSÜ KAYA TİPLERİNİN DAĞILIMI 03.11.2014 GİRİŞ. Su-Kaya ve Tektonik Döngü. 1. Mağmatik kayalar. 2. Tortul kayalar Tekonik Yükselme 03.11.2014 GİRİŞ KAYAÇLAR Yerkabuğunu oluşturan kayalar, çeşitli minerallerin veya tek bir mineralin, kayaç parçacıklarının ya da hem mineral hem de kayaç parçacıklarının birlikte oluşturdukları

Detaylı

KAYAÇLAR

KAYAÇLAR KAYAÇLAR KAYAÇLAR KAYAÇLAR KAYAÇLAR KAYAÇLAR KAYAÇLAR Kayaçlar mineral topluluklarıdır. Ya çeşitli minerallerin ve ya mineral ve taş parçacıklarının bir araya gelmesinden, ya da Tek mineralin çok sayıda

Detaylı

VOLKANİK (YÜZEY) KAYAÇLAR

VOLKANİK (YÜZEY) KAYAÇLAR VOLKANİK (YÜZEY) KAYAÇLAR Magmanın yeryüzünde veya yeryüzünün yakın derinliklerinde soğuması sonucu oluşan kayaçlardır. Katılaşan magmaya lav denir Bunlar yarı kristalli porfirik yapılıdır. Çoğu kez gözle

Detaylı

Granit. Türkiye de Bulunan Granit Yatakları

Granit. Türkiye de Bulunan Granit Yatakları Granit Granit, bileşiminde % 10-40 arasında kuvars % 30-60 arasında alkali feldispat, % 35 e kadar mika ve %10-35 arasında koyu renkli mineral bulunduran açık renkli, asidik bileşimli derinlik kayaçlarına

Detaylı

BİGA YARIMADASI İLE GÖKÇEADA, BOZCAADA VE TAVŞAN ADALARINDAKİ (KB ANADOLU) TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ

BİGA YARIMADASI İLE GÖKÇEADA, BOZCAADA VE TAVŞAN ADALARINDAKİ (KB ANADOLU) TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 117, 55-86, 1995 BİGA YARIMADASI İLE GÖKÇEADA, BOZCAADA VE TAVŞAN ADALARINDAKİ (KB ANADOLU) TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ Tuncay ERCAN', Muharrem SATIR"; Gideon STEINITZ*"; Ayşin DORA'"*;

Detaylı

İnşaat Jeolojisi 2009-2010 Ders Yılı Notları Prof. Dr. Mahir VARDAR-Arş. Gör. Erkan BOZKURTOĞLU

İnşaat Jeolojisi 2009-2010 Ders Yılı Notları Prof. Dr. Mahir VARDAR-Arş. Gör. Erkan BOZKURTOĞLU İnşaat Jeolojisi 2009-2010 Ders Yılı Notları Prof. Dr. Mahir VARDAR-Arş. Gör. Erkan BOZKURTOĞLU YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER MİNERALLER VE KAYAÇLAR Mineraller, doğada bulunan, belirli kimyasal bileşimi

Detaylı

NERALOJİ. Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Nisan-2011

NERALOJİ. Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Nisan-2011 ÖZEL MİNERALOJM NERALOJİ SİLİKATLAR (II: Bölüm) B Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Nisan-2011 SİLİKATLAR Silikat mineralleri, doğada bilinen minerallerin yaklaşık % 25 ini, yaygın olanların da % 40 ını temsil

Detaylı

Yerkabuğunu konu alan bilim dalları ve yerkabuğunu oluşturan ortamlar

Yerkabuğunu konu alan bilim dalları ve yerkabuğunu oluşturan ortamlar GİRİŞ Yerkabuğunu konu alan bilim dalları ve yerkabuğunu oluşturan ortamlar Yerkabuğunda tanımlanmış bir teknik girişimin ekonomik olarak, kısa sürede, güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yerkabuğunun;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MALATYA, KULUNCAK KUZEYİNİN VE BATISININ MADEN JEOLOJİK İNCELEMESİ Abdulkadir PEKTAŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı

Detaylı

OKSİT VE HİDROKSİTLER

OKSİT VE HİDROKSİTLER Yaygın mineral içeriğine sahip olan bu grupta bir veya birden fazla metal oksijen ile bileşik yaparak oksitleri oluşturmuşlardır. Metal ile birlikte hidrojenin oksijen ile bileşiklerine de hidroksit denilmektedir.

Detaylı

AYDIN/ÇİNE YÖRESİ GÖZLÜ GNAYSLARININ ZENGİNLEŞEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

AYDIN/ÇİNE YÖRESİ GÖZLÜ GNAYSLARININ ZENGİNLEŞEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDIN/ÇİNE YÖRESİ GÖZLÜ GNAYSLARININ ZENGİNLEŞEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Ceren ŞAHİN Mart, 2008 İZMİR AYDIN/ÇİNE YÖRESİ GÖZLÜ GNAYSLARININ ZENGİNLEŞEBİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Samanyolu galaksisinde i güneş ile gezegenlerin güneşe göre yörüngeleri

Samanyolu galaksisinde i güneş ile gezegenlerin güneşe göre yörüngeleri İNŞAAT JEOLOJİSİ Prof. Dr. Mahir VARDAR Ar. Gör. Gökhan ŞANS, Ar. Gör. O. Serkan ANGI, Ar.Gör.. Erkan BOZKURTOĞLU - 2009 Yeryuvarının Oluşumu Kayaç Yapıcı Mineraller Mağmatik Kayaçlar Tortul Kayaçlar Metamorfik

Detaylı

PULUR MASİFİ (BAYBURT) DOĞU KESİMİNİN JEOLOJİSİ

PULUR MASİFİ (BAYBURT) DOĞU KESİMİNİN JEOLOJİSİ MTA Dergisi, 108, 1-17,1988 PULUR MASİFİ (BAYBURT) DOĞU KESİMİNİN JEOLOJİSİ Erkan TANYOLU* ÖZ. Doğu Pontidler'in oluşumu ve jeolojik evrimi hakkında önemli bulgular elde edeceğimizi umduğumuz Pulur masifinin

Detaylı

Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri

Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri 30 Aydın ÖZSAN*, Yusuf Kaan KADIOĞLU* * Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü., 06100 Ankara Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri Sulakyurt baraj yeri Ankara

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ B& S YATIRIM A.Ş. Kırşehir Nefelin İşletmeleri w w w. b s ya t i r i m.co m.t r Ankara Merkez Kırşehir Nefelin

Detaylı

GENEL JEOLOJİ BÖLÜM-4 «MİNERALLER VE KAYAÇLAR»

GENEL JEOLOJİ BÖLÜM-4 «MİNERALLER VE KAYAÇLAR» Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü GENEL JEOLOJİ BÖLÜM-4 «MİNERALLER VE KAYAÇLAR» Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 MİNERALLER Mineral doğal olarak oluşan, belli bir kimyasal

Detaylı

Curalar Köyü (Buldan - Denizli) Meta-Aplit Oluşumları ve Feldspat Hammaddesi Olarak Değerlendirme Olanakları

Curalar Köyü (Buldan - Denizli) Meta-Aplit Oluşumları ve Feldspat Hammaddesi Olarak Değerlendirme Olanakları U Malayoğlu, Koralay, A Seyrankaya & H Yenice Curalar Köyü (Buldan Denizli) MetaAplit Oluşumları ve Feldspat Hammaddesi Olarak Değerlendirme Olanakları U. Malayoğlu,. Koralay, A. Seyrankaya & H. Yenice

Detaylı

ORTA ANADOLU MASİFİ AKÇATAŞ GRANİTİNİN (NEVŞEHİR) PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

ORTA ANADOLU MASİFİ AKÇATAŞ GRANİTİNİN (NEVŞEHİR) PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 112,117-133, 1991 ORTA ANADOLU MASİFİ AKÇATAŞ GRANİTİNİN (NEVŞEHİR) PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ Ş. Nihal AYDIN* ÖZ. - Akçataş graniti Nevşehir'in kuzeybatısında yer almakladır. Plutonda granitler,

Detaylı

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI 4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI Tektonitlerin önemli bir özelliği de çizgisel yapılar içermeleridir. Cloos (1946), Lineasyonu, kayaç içinde veya üstündeki herhangibir çizgisellik olarak tanımlar.

Detaylı

SAHA JEOLOJİSİ 3. DERS

SAHA JEOLOJİSİ 3. DERS SAHA JEOLOJİSİ 3. DERS Mineral; doğal olarak oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime sahip, inorganik kristal yapıda katı madde KAYAÇ YAPICI MİNERALLER 1. Nadir Elementler 2. Sülfitler 3. Sülfotuzlar

Detaylı

ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ

ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ MTA Dergisi, 136, 1-18, 2008 ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ Sinan AKISKA*, Taner ÜNLÜ* ve Ý. Sönmez SAYILI* ÖZ.- Bu çalýþma Ýzmir-Ödemiþ bölgesinin

Detaylı

Tıbbi Mineraloji ise doğal minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ilişkileri inceleyen, tıbbi jeoloji biliminin kapsam alanı içinde bir

Tıbbi Mineraloji ise doğal minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ilişkileri inceleyen, tıbbi jeoloji biliminin kapsam alanı içinde bir TIBBİ JEOLOJİ Esas bileşenleri elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve su olan jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen multidisipliner bir bilim dalıdır. Minerallerin insan sağlığına

Detaylı

Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof. Dr. Ülkü MEHMETOĞLU Enstitü Müdüdrü

Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof. Dr. Ülkü MEHMETOĞLU Enstitü Müdüdrü ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BOZDAĞ (ERCİYES BATISI) VOLKANİKLERİNİN MİNERALOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE PETROLOJİSİ Oğuz ÜNSAL JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005

Detaylı

BAYINDIR - KAMAN RADYOAKTİF FLUORİT ZUHURLARI VE CİVAR KAYAÇLARININ PETROGRAFİK ETÜDÜ. Musa İSKİT. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I.

BAYINDIR - KAMAN RADYOAKTİF FLUORİT ZUHURLARI VE CİVAR KAYAÇLARININ PETROGRAFİK ETÜDÜ. Musa İSKİT. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. BAYINDIR - KAMAN RADYOAKTİF FLUORİT ZUHURLARI VE CİVAR KAYAÇLARININ PETROGRAFİK ETÜDÜ Musa İSKİT Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. GİRİŞ Etüd sahamız Kırşehir iline bağlı Kaman ilçesinin Bayındır

Detaylı

Özlem ŞAHİN 1, Veysel IŞIK 2. (e-posta: Türkiye (e-posta:

Özlem ŞAHİN 1, Veysel IŞIK 2. (e-posta: Türkiye (e-posta: Özlem ŞAHİN, Veysel IŞIK Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 53, Sayı 2-3, Ağustos-Aralık 2010 Geological Bulletin of Turkey Volume 53, Number 2-3, August-December 2010 Çelikhan (Adıyaman) Civarında Yüzeyleyen

Detaylı

GİRİŞ YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER 1. ATOM 2. ELEMENTLER TANIMLAMALAR

GİRİŞ YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER 1. ATOM 2. ELEMENTLER TANIMLAMALAR GİRİŞ YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER Yerkabuğu minerallerden ve bunları oluşturan kayaçlardan meydana gelmiştir. Her türlü inşaatta temel ve üst yapı projeleri hazırlamadan önce, temel zemininde rastlanılacak

Detaylı

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl KAYAÇLAR Tek bir veya birden fazla minerale ait kristal ve/ veya tanelerin bir araya gelerek oluşturdukları katı kütlelere kayaç veya taş adı verilir. Kayaçlar kökenleri ve oluşum koşullarına göre üç gropta

Detaylı

FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ. Tuncay KİNEŞ *)

FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ. Tuncay KİNEŞ *) Cilt :VIII, Sayı :4 191 FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ Tuncay KİNEŞ *) ÖZET : Bu çalışmada kullanılan numuneler Keban metamorflk masifini kesen kuvars siyenit

Detaylı

GENEL JEOLOJİ Prof. Dr. Şükrü ERSOY

GENEL JEOLOJİ Prof. Dr. Şükrü ERSOY GENEL JEOLOJİ Prof. Dr. Şükrü ERSOY Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi - Atomlar, Elementler, İzotoplar, - Kristal ve kristal sistemleri - Mineraller ve fiziksel özellikleri - Minerallerin sınıflaması -

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 1. HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 1. HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 1. HAFTA 1. GİRİŞ VE TANIMLAR Endüstriyel hammadde terimi, çok çeşitli tanımlamaların yapılabileceği geniş kapsamlı bir terim olmakla birlikte, Glossary of Geology 'de verilen tanımı

Detaylı

BAZI METEORİT OLMAYAN NUMUNELER VE NEDENLERİ (VERSİYON 2)

BAZI METEORİT OLMAYAN NUMUNELER VE NEDENLERİ (VERSİYON 2) BAZI METEORİT OLMAYAN NUMUNELER VE NEDENLERİ (VERSİYON 2) Doç. Dr. Ozan ÜNSALAN (Liste zamanla güncellenecektir) Çok Önemli Not: Numuneyi bulan kişinin, analizler için başvurmadan önce aşağıdaki listeyi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA 17. ZİRKON 17.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Zirkonyum ( Zr ) elementi periyodik cetvelin 4. grubunda olup, atom numarası 40, atom ağırlığı 91.22 dir. Doğada

Detaylı

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR ANAKAYALAR Ormancılıkta, anakaynak olan toprağı oluşturan anakayanın özel bir önemi bulunmaktadır. Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri (toprak derinliği, drenaj durumu, su tutma kapasitesi-hava

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2012-2013 Derinlik kayaçlarının Yapı Taşı Kullanımı Ve Endüstriyel Kullanım Alanları Emre ŞİŞMAN 20100804056 Derinlik Kayaçlar( Magmatik

Detaylı

AGREGALAR. Agregaların elde edilme yöntemlerine bağlı olarak 3 sınıfa ayırabiliriz:

AGREGALAR. Agregaların elde edilme yöntemlerine bağlı olarak 3 sınıfa ayırabiliriz: AGREGALAR Agrega nedir? Taneli mineral malzemeye agrega adı verilir. Agregalar ince ve iri agrega olarak iki sınıfa ayrılır, kum ve I no. = mıcır ince agregadır, II, III no. = mıcır ve çakıl iri agregadır.

Detaylı

HİDROTERMAL ALTERASYON

HİDROTERMAL ALTERASYON Tanım: İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; Alterasyon = Bozunma veya değişim Türkçe İfade= Sıcak çözeltili bozuşma Bilimsel Olarak: Sıcak sulu çözeltilerin geçtikleri yollar boyunca yan kayaçla

Detaylı

TIBBİ MİNERALOJİNİN İSG AÇISINDAN ÖNEMİ VE MİNERALOJİK RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ BAZI SAPTAMALAR

TIBBİ MİNERALOJİNİN İSG AÇISINDAN ÖNEMİ VE MİNERALOJİK RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ BAZI SAPTAMALAR TIBBİ MİNERALOJİNİN İSG AÇISINDAN ÖNEMİ VE MİNERALOJİK RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ BAZI SAPTAMALAR Dr. İsrafil KAYABALI Jeoloji Yük. Müh., Koru Hastaneleri İş Güvenliği Uzmanı, Ankara Prof. Dr. Halim MUTLU

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Kınık-Dinar (Afyonkarahisar) Trakitlerinin K-feldspat Potansiyelinin İncelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Kınık-Dinar (Afyonkarahisar) Trakitlerinin K-feldspat Potansiyelinin İncelenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) 035801 (747-758) AKU J. Sci. Eng. 16 (2016) 035801 (747-758)

Detaylı

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi Mineral nedir? Doğada bulunan, belirli bir kimyasal formüle sahip olan, genellikle katı ve anorganik olup, nadiren sıvı ve organik olabilen, parçasında bütününün

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

Bu şekillenmede; Mühendislik Jeolojisi Ders Notları Ayrışma -2-

Bu şekillenmede; Mühendislik Jeolojisi Ders Notları Ayrışma -2- Dünyamız 4.5 milyar yıl yaşındadır ve günümüze kadar sürekli DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM içinde şekillenmektedir. Bu şekillenmede; dünyanın içindeki ısı enerjisinin etkisi olduğu kadar, güneşten gelen ısı enerjisinin

Detaylı