28 HAZİRAN İLKOKULU VE ORTAOKULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28 HAZİRAN İLKOKULU VE ORTAOKULU"

Transkript

1 T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 28 HAZİRAN İLKOKULU VE ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

2 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz! Mustafa Kemal ATATÜRK 2

3 3

4 4

5 SUNUŞ Okulun varoluş amacı öğrencileri üst öğrenime hazırlamak ailesine, çevresine, vatanına, milletine faydalı kişiler olarak davranış değişiklikleri kazandırmaktır. Bu değişiklikler ancak takım ruhu içinde olan okul personeli ile gerçekleşebileceği eğitimde var olan bir gerçektir. Biz bir aile gibi ahenk içinde çalıştığımızda sorumluluklarımızı görev yetki ve ödevlerimizi nizamlar çerçevesinde yaptığımızda karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyü bir ilke kabul ettiğimizde, yetiştirdiğimiz öğrencilerin de bir ağaç gibi sabırla istendik davranışlar geliştirerek büyüyüp geliştiğini göreceğiz. Eğitim ve Öğretimi Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda yönlendirmek temel amacımız olmalıdır. Okul olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için belirlenen süreç içinde ilk aşama planlama olmalıdır. Bu planlama da stratejik planlamadır. Bu planlama da ulaşılabilir amaçlar belirlenmeli somut ve ölçülebilir hedefler konulmalı, uygun misyon ve temel değerler belirlenerek uygulanmalıdır. Stratejik planlama ekibi tarafından okul olarak neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz erişmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz başarılarımızı nasıl takip edip değerlendirebiliriz bu hususlar çok iyi belirlenmelidir. Stratejik planlama okulumuzun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yolu takip etmeli, okulun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemelidir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir hedef ve amaç taşımalı, okul bütçesinin amaç ve hedeflere ulaşacak şekilde hazırlanmalı ve kaynak temin edilirken önceliklere yer verilmelidir. Tüm başarılı çalışmalarda ekip çalışması ön plandadır. Geniş kapsamlı bu stratejik planın başarıya ulaşması içinde oluşturulan ekibe büyük sorumluluklar düşmektedir. Ekipte görevli arkadaşlara özverili çalışmalarından dolayı şimdiden teşekkür eder, başarılar dilerim. Murat DOYAROĞLU Okul Müdürü 5

6 GİRİŞ Okullar, toplumların devamlılığı ve -içerisinde bulunduğumuz dünyada- gelişmelerine farklı bir ivme kazandırma açısından stratejik öneme sahip önemli sosyal örgütlerin başında gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında okulların faaliyetlerinin daha verimli bir şeklide yürütebilmelerinde stratejik planlar önemli birer kılavuzdur. Son yıllarda stratejik planlar, hızlı değişim ve bunun getirdiği sorunlara çözüm üretme sürecin de sıklıkla kullanılmaktadır. Stratejik planlamanın eğitime uygulanması çabalarının geleneksel planlamaya alternatif olarak çıktığı görülmektedir (Aksu, 2002; Bircan, 2002). Latincede yol, çizgi anlamına gelen strateji, Türkçede ise sürdürme, gönderme, götürme, gütme anlamında kullanılmaktadır (Erdem, 1998, 43). Strateji, bir başka şekilde örgütün amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren kararlar bütünü şeklinde tanımlanmaktadır (DPT, 2006). Eğitimde stratejik planlama, eğitim sistemi/okul ve çevresi arasındaki ilişkileri özümleyerek yön ve amaçların belirlenmesi, örgütün yenileştirilerek etkinlik ve eylem planlarının yapılması ve bu doğrultuda eğitimsel kaynakların yeniden sağlanmasıdır (Tural, 2000, 76). Özü itibariyle işletme biliminin çatısı altında incelenen ve stratejik yönetim aracı olan stratejik planlamanın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kuruluşlarınca hazırlanması yasal zorunluluk haline gelmiştir. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız tanımlamalardan hareketle okulumuzun vizyon ve misyonu doğrultusunda, mevcut koşullar ve durumlar göz önünde bulundurularak geleceğe ilişkin çizmesi gerektiği yolu belirlemek ve bu doğrultuda gerçekleştirilen işlemleri ölçülebilir hale getirmek amacıyla bu stratejik planı hazırlama gereksinimi ortaya çıkmıştır. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesinde belirtilen Kamu idareleri; Kalkınma Planları, Programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonları oluşturmak, stratejik amaç ve hedeflerini saptamak, performanslarını göstergeler doğrultusunda ölçmek; bu süreci izlemek ve öz değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanır. hükmüne ilişkin mevzuata dayanarak Kocaeli Valiliğine bağlı Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlaması doğrultusunda, 28 Haziran İlk ve Ortaokulu Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. 28 Haziran İlk ve Ortaokulu nun hazırladığı Stratejik Planlama, kurumda her kademede görev yapanların katılımlarını ve kurum yöneticilerinin tam desteğini içeren, sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların; kurumun vizyonu, misyonu, hedefleri ve performans ölçümlerinin belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. STRATEJİK PLAN EKİBİ 6

7 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 5 GİRİŞ 6 OKUL KİMLİK BİLGİSİ 8 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 10 Stratejik Planlama Süreci Amaç Kapsam Yasal Dayanak Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi Çalışma Takvimi BÖLÜM: DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST-E Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT Analizi BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM Misyon Vizyon Temel Değerler ve İlkeler Temalar-Amaçlar-Hedefler-Performans Göstergeleri-Faaliyet7Projeler Eylem Planları Stratejiler Stratejik Plan Maliyet Tablosu BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME Raporlama Stratejik Plan Üst Kurulu İmza Sirküsü 52 7

8 OKUL KİMLİK BİLGİSİ İLİ : KOCAELİ İLÇESİ : İZMİT OKULUN ADI : 28 HAZİRAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Okul Adresi: Kadıköy Mahallesi Hayırseverler Sokak No2 İzmit/KOCAELİ KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Sayıları Kadın Okul Telefonu Yönetici 2 2 Faks Okul Öncesi Öğretmeni - 3 Elektronik Posta Adresi Sınıf Öğretmeni 4 22 Web sayfa adresi Branş Öğretmeni Rehber Öğretmen - 2 Öğretim Şekli Normal ( ) İkili ( X ) Memur - - Okulun Hizmete Giriş Tarihi 1953 Yardımcı Personel 2 2 Kurum Kodu / Toplam OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ Toplam Derslik Sayısı 26 Kütüphane Kullanılan Derslik Sayısı 26 Çok Amaçlı Salon İdari Oda Sayısı 3 Çok Amaçlı Saha Laboratuvar Sayısı 1 Var ( X ) Var ( X ) Var ( X ) Yok ( ) Yok ( ) Yok ( ) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Erkek Kız Toplam Ana Sınıfı Sınıf 2. Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Genel Toplam

9 1. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 9

10 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Okulumuzun Stratejik Planını ( ) oluşturma çalışmalarına Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından, okulumuz kütüphanesinde, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okul personelimiz içerisinden Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. Stratejik planlama konusunda 2014 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından gerçekleştirilen seminerlerle müdür yardımcıları ve öğretmenler olmak üzere paydaş katılımı sağlanmıştır. Seminerde Stratejik Plan hazırlama yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konularda bilgiler alınmıştır. Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1.Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlenmiştir. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alınmıştır. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konulmuştur. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlenerek; hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlenirken bu faaliyet amacımıza ulaştırır mı sorgulaması yapılmıştır. 4. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirlenmiştir.. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlanmıştır. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulundurulmuştur. 10

11 7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışılmış; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterilmiştir. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet için maliyetlendirilme yapılmıştır. 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyet için kullanılacak kaynaklar belirtilmiş ve bütçe açığa çıkmıştır. Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra 28 Haziran İlk ve Ortaokulu dönemi Stratejik Plan Taslağı son halini almış ve onaya sunulmuştur. 11

12 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Bu stratejik plan ile amaçlanan, okul ile çevre ilişkilerini geliştirerek okul gelişimini sürekli kılmak, belirlenen stratejik amaçlarla; ülkesine ve çevresine faydalı, eğitim öğretimin önemini kavrayan öğrenciler yetiştirmek ve velileri eğitim ortamına katarak eğitimin kalitesini yükseltmektir STRATEJİK PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan dokümanı 28 HAZİRAN İlk ve Ortaokulunun, mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda; yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI SIRA NO DAYANAĞIN ADI yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 3 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 4 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı Kalkınma Planı ( ) 6 Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi 12

13 1.4. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI 1 Murat DOYAROĞLU OKUL MÜDÜRÜ GÖREVİ 2 Nilüfer TUNALI MÜDÜR YARDIMCISI 3 Şükran KURT MÜDÜR YARDIMCISI 4 Kenan ALBAYRAK MÜDÜR YARDIMCISI 5 Funda İZCİ BOLAT- Mehri DANACI REHBER ÖĞRETMENLER 6 Nazike GÜNEŞ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 7 Hasan SAĞIN OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI 1 Halil ACAR Türkçe Öğretmeni GÖREVİ 2 Beyza SAYAR BAK İngilizce Öğretmeni 3 Bahar KAHYAOĞLU Gönüllü Veli 13

14 ÇALIŞMA TAKVİMİ 14

15 2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 15

16 2.1. TARİHSEL GELİŞİM 3. Adını İzmit in kurtuluş gününden alan okulumuz 3 Ekim 1953 tarihinde 28 Haziran İlkokulu adı altında tek bina ile eğitim ve öğretime açılmıştır. Zamanla öğrenci sayısının artması ile ana binaya ek bir bina daha yapılmıştır Eğitim Öğretim yılında iki katlı, 1998 Eylül ayında da dört katlı yeni bina daha eğitim öğretime açılmıştır. 4. Ağustos 1999 depreminde ana bina eki ağır hasar aldığı için yıkılmıştır. Şu anda üç binadan oluşan okulumuz 10 Mayıs 2000 tarihinde Kocaeli Vakıflar Erkek Öğrenci Yurdu nun okulumuza bağlanması ile 28 Haziran Pansiyonlu İlköğretim Okulu adını alarak hizmet verirken, tekrar bir değişiklik yapılmış Eylül 2006 tarihinde 28 Haziran Yatılı İlköğretim Bölge Okulu olmuştur. Son olarak ise okula bağlı yurdun kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılması nedeni ile 1 Eylül 2007 tarihinden itibaren ise 28 Haziran İlköğretim Okulu adıyla eğitim öğretime devam etmektedir. 16

17 4.1. MEVZUAT ANALİZİ KANUN Tarih Sayı No Adı 23/07/ Devlet Memurları Kanunu 24/10/ Bilgi Edinme Hakkı Kanunu YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi Tarih Sayı 12/10/ Adı Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik YÖNERGE Yayın Adı Tarih Sayı 25/10/ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi 17

18 4.2. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER 28 HAZİRAN İLK VE ORTAOKULU HİZMET LİSTESİ Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Eğitim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Öğretim hizmetleri Sınav işleri Toplum hizmetleri Sınıf geçme işleri Kulüp çalışmaları Öğrenim belgesi düzenleme işleri Diploma Personel işleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Burs hizmetleri Öğrenci sağlığı ve güvenliği Bilimsel araştırmalar Okul çevre ilişkileri Rehberlik 18

19 28 HAZİRAN İLK VE ORTAOKULU FAALİYET ALANLARI FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Yardımcı Personel Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Bilgi Yarışmaları Münazaralar Koro Satranç Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol Voleybol Basketbol Oyunlar FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Hizmet 3 Sistemlerdeki İşlemler Kurum Net Mebbis Tefbis E-Okul FAALİYET ALANI: MESLEKİ BİLGİLENDİRME Hizmet- 1 Proje çalışmaları Mesleki Rehberlik AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri FAALİYET ALANI: AİLE EĞİTİMİ Hizmet- 1 Aile Eğitimleri Seminerler 7-19 Yaş Aile Eğitimi TBM Eğitimleri FAALİYET ALANI: DENETİM Hizmet- 1 Denetim-Değerlendirme Personelin değerlendirilmesi Teftiş-Denetim-Rehberlik çalışmalarının incelenmesi FAALİYET ALANI: ÖZEL EĞİTİMİ Hizmet- 1 Reh. Ve Psi. Dan. Hizmetleri RHYK Ram ile İşbirliği FAALİYET ALANI: STRATEJİ GELİŞTİRME Hizmet- 1 Strateji Geliştirme TKY OGYE Stratejik Plan Hazırlama 19

20 SIRA NO FAALİYETLER AYRILAN MALİ KAYNAK MEVCUT İNSAN KAYNAĞI DEĞERLENDİRME 1 EĞİTİM Yeterli Yeterli Güçlendirilmeli 2 ÖĞRETİM Yetersiz Yeterli Güçlendirilmeli 3 AİLE EĞİTİMİ Yeterli Yeterli Güçlendirilmeli 4 DENETİM Yeterli Yeterli Aynı Kalmalı 5 YÖNETİM İŞLERİ Yeterli Yetersiz Aynı Kalmalı 6 MESLEKİ BİLGİLENDİRME Yetersiz Yeterli Aynı Kalmalı 7 ÖZEL EĞİTİM Yetersiz Yetersiz Güçlendirilmeli 8 STRATEJİ GELİŞTİRME Yeterli Yeterli Güçlendirilmeli 4.3. PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Okul Yönetimi Öğretmenler Öğrenciler Okul-Aile Birliği Kocaeli Valiliği Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzmit Kaymakamlığı İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İzmit Sağlık Grup Başkanlığı Mahalle Muhtarları Velilerimiz 20

21 Paydaş Analizi Matrisi PAYDAŞLAR İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul İdaresi İÇ PAYDAŞ X DIŞ PAYDAŞ X X HİZMET ALAN Veliler X X Okul Aile Birliği X X Öğretmenler X NEDEN PAYDAŞ Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımızı Gerçekleştirmek İçin Çalışan Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan 4 4 Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımızı Gerçekleştirmek İçin Çalışan Sonuç Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Bilgilendir, Birlikte çalış Birlikte çalış Öğrenciler X X Varoluş sebebimiz 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış Mahalle Muhtarı X X Sağlık Ocağı X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 1 2 İzle, Gözet 2 4 İzle, Birlikte Çalış 21

22 4.4. KURUM İÇİ ANALİZ Örgütsel Yapı: 28 HAZİRAN İLK VE ORTAOKULU TEŞKİLAT ŞEMASI MÜDÜR Okul-Aile Birliği Öğretmenler Kurulu Kurullar Müdür Yardımcısı Komisyonlar Şube Öğretmenler Kurulu Yardımcı Hizmetler Muayene ve Kabul Komisyonu Zümre Öğretmenler Kurulu Öğretmenler Satın Alma Komisyonu Sosyal Etkinlikler Kurulu Branş Öğrt. Eser İnceleme Komisyonu Rehberlik ve Psi. Dan. Hizmetleri Kurulu Öğrenci Davranışlarını Değ. Kurulu Sınıf Öğrt. Rehber Öğrt. 22

23 Okulumuzda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar: Kurul/Komisyon Adı Görevleri İlk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır. Öğretmenler Kurulu Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir, üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülür ve kararlaştırılır. Zümre Öğretmenler Kurulu Şube Öğretmenler Kurulu a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur. b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır. d)eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır. e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir. f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır. g) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar. ğ)her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır. Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu a) Okul düzenini sağlamak üzere okul yönetimi, öğretmen, okulun diğer personeli, öğrenci ve veli tarafından getirilen olumlu veya olumsuz davranış ve uygulamalara ilişkin önerileri görüşmek ve aldığı kararları okul müdürüne bildirmek. b) Okulda örnek davranışlarda bulunan, derslerde başarılı olan, bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak üstün başarı gösteren öğrencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek. c) Özel yeteneği belirlenen öğrencilerin alanlarıyla ilgili gelişimlerini sağlayacak tedbirleri almak. ç) Uyum sağlamakta güçlük çeken öğrencinin davranışlarını incelemek, nedenlerini araştırmak, değerlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde ailesi, rehberlik ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak. d) Öğrencilerin gösterdikleri olumsuz davranışlarıyla ilgili olarak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevklerini önermek. 23

24 e) Öğrencilerde görülen olumsuz davranışların, olumlu hâle getirilmesinde; eleştiri, öz eleştiri bilincini geliştirmek, yanlış davranışların farkına varılmasını sağlamak ve doğruyu kavramalarına yardımcı olmak amacıyla yaptırım yerine, ikna sürecinin işletilmesi ile olumlu davranışlarının ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. f) Öğrencilerin sorumluluk almalarına, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak, zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için girişimlerde bulunmak ve bu amaçla veli-çevre iş birliğini sağlamak. g) Okul düzeninin olumlu işleyişini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler için programlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. ğ) Çalışmalarını okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile eş güdüm içinde yürütmek. h) Bütün tedbirlere rağmen uyumsuzluk gösteren öğrencilerle ilgili olarak uygulanacak yaptırıma yönelik karar almak. Satın Alma Komisyonu Satın alma komisyonu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. Her türlü harcama, 31/12/2005 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır. İlgili defterler zamanında tutulur ve belgeler dosyalanır. Muayene ve Kabul Komisyonu Bu komisyon, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi ile aynı madde uyarınca çıkarılan muayene ve kabul işlemlerine dair mevzuat hükümlerine göre şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar. Yatılı okullarda, satın alınan yiyecek ve diğer maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen, öğrenci temsilcisi ve aşçı da hazır bulunur. Ayrıca, bu komisyon, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre taşınır mal, yarı mamul ve mamul maddeler, malzemeler, kullanılmayan eşya ile gerecin sayım ve denetlenmesiyle ilgili işleri yapar. 24

25 İnsan Kaynakları Eğitim Öğretim Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Sıra No 1 2 Görevi Erkek Kadın Toplam Müdür Müdür Yrd Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Eğitim Düzeyi Eğitim Öğretim Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % ÖnLisans 1 25 Lisans 2 50 Yüksek Lisans 1 25 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri Eğitim Öğretim Yılı İtibari İle Kişi Sayısı %

26 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl üzeri 1 İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı -MTSK -Avrupa Sağlığını Geliştiren Okullar Ağı -İnceleme-Soruşturma Teknikleri Semineri -Sivil Savunma Semineri Murat DOYAROĞLU Nilüfer TUNALI Müdür Müdür Yardımcısı -Özel Eğitim Semineri -Toplam Kalite Yönetimi Kurum Temsilcisi Yetiştirme Semineri -Okullarda İlk Yardım-İlk Müdahale Semineri -Yöneticilik Formasyonu Kazandırma (III. Aşama) Kursu -ilköğretim okul müdürlerine ve OGEY de görev alan öğretmelere (İKS) -İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) Semineri -Toplam Kalite Yönetimi Kurum Temsilcisi 26

27 Yetiştirme Semineri -Özel Eğitim Semineri Şükran KURT Müdür Yardımcısı -Çevreye Uyum Eğitimi -Toplam Kalite Yönetimi Kurum Temsilcisi Yetiştirme Semineri -Temel Eğitim Kursu -Hazırlayıcı Eğitim Kursu Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu Kenan ALBAYRAK Müdür Yardımcısı -Temel Eğitim Kursu -Hazırlayıcı Eğitim Kursu -MTSK Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu 27

28 Eğitim Öğretim Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Sıra No Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Rehberlik İngilizce Okul Öncesi Türkçe Görsel Sanatlar Sosyal Bilgiler Matematik Müzik Beden Eğitimi Fen ve Teknoloji Teknoloji ve Tasarım Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilg Özel Eğitim TOPLAM Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı

29 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri 7 Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: Eğitim Öğretim Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Sıra No Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur Hizmetli 1 - Lise Hizmetli 1 - İlkokul Hizmetli - 1 İlkokul Hizmetli - 1 İlkokul

30 Çalışanların Görev Dağılımı S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul müdürü 2 Müdür yardımcısı 3 Öğretmenler 4 Yardımcı hizmetler personeli Okul müdürü; 1. Ders okutmak 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 3. Okulu düzene koyar 4. Denetler. 5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Müdür yardımcıları 1. Ders okutur 2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitimöğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 30

31 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 31

32 Okulumuz Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik

33 Teknolojik Düzey Okulumuzun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab. Fax Video DVD Player Fotoğraf makinesi Kamera Okulun İnternet sitesi Personel/ adresi oranı Ses Sistemi-Anfi-Diyafon %100 %100 %

34 Okulumuzun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Öğretmen Çalışma Odası X - 1 Ekipman Odası X - Kütüphane X 1 - Rehberlik Servisi X 1 - Resim Odası X - Müzik Odası X - Çok Amaçlı Salon X 1 - Ev Ekonomisi Odası X - İş ve Teknik Atölyesi X - Bilgisayar laboratuvarı X 1 - Yemekhane X 1 - Spor Salonu X 1 - Otopark X - Spor Alanları X - Kantin X 1 - Fen Bilgisi Laboratuvarı X 1 - Atölyeler X - Bölümlere Ait Depo X - Bölüm Laboratuvarları X - Bölüm Yönetici Odaları X - Bölüm Öğrt. Odası X - Teknisyen Odası X - Bölüm Dersliği X - Arşiv X 1-34

35 Mali Kaynaklar Okulumuz Kaynak Tablosu: Kaynaklar Genel Bütçe (Toplam) Okul aile Birliği 4068, , , , , , , , , , , ,00 Kira Gelirleri Okulumuz Gelir-Gider Tablosu: YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Okula yapılan yardımlar 2250, , ,45 Aktarım Geliri Öğrenciye yapılan bağışlar 208,51 Okula yapılan bağışlar Kantin kira geliri Hızlı bağış işlemleri Kantin işletme geliri Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri Diğer kurumlara yapılan aktarımlar Diğer kira gelirleri Personel gider ve ödemeleri 1725, , ,30 Müzik malzemeleri alımı Yayın ve basım giderleri Eğitim araçları-materyal alımı 430,00 Kalorifer tesisatı onarımı 330,00 Su tesisatı bakım onarım giderleri 50 Elektrik Tesisatı Onarımı 45 Yiyecek ve İçecek Alımı 440 Ödül Malzemeleri Alımı 205 Temizlik Malzemeleri Alımı 650 Bakım Onarım, Mal-Malzeme 1200,00 alımı Sabit giderler 78,75 199,75 Bina sigortası giderleri Araç bakım- onarım giderleri Kırtasiye ve büro malzemeleri alımı 1606, ,57 Vergi ödemeleri 366,65 Genel hizmetler 203, Genel onarımlar ,62 Bilişim araçları onarım giderleri 158,58 143,82 TOPLAM 4799, ,7 557, ,4 6120, ,24 35

36 İstatistiki Veriler Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2015) ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL Toplam öğretmen sayısı Kız Öğrenci sayısı Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

37 Yerleşim Alanı ve Derslikler Öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Sınavlarındaki Başarılarına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek ) Kazanan öğrenci sayısı Genel Başarı Oranı ( % ) Yerleşim Toplam Alan (m 2 ) Bina Alanı (m 2 ) Bahçe alanı (m 2 ) Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin - 25 m 2 Yemekhane Toplantı Salonu Konferans Salonu - - Seminer Salonu

38 Spor Tesisleri Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Basketbol Alanı m 2 Futbol Sahası m 2 Kapalı Spor Salonu - - Diğer

39 4.5. ÇEVRE ANALİZİ PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi. Politik ve yasal etmenler a-kurumda kamu yönetimi değişim ve gelişim faaliyetleri, toplam kalite yönetimi, stratejik planlama gibi yeni yönetim ve değerlendirme anlayışlarının uygulanması b-stratejik Planlama Kavramının devletin özel ve resim kurumlarıyla birlikte, kurumun genel işleyişi içinde yer alması, stratejik planın yapılarak uygulanması c-kurumdaki tüm paydaşlarla beraber yürütülecek çalışmaların belirlenmesi d-yapılandırıcı eğitim anlayışını ile kesintili ve zorunlu eğitim düzenlemelerine uygun eğitim ve öğretim ortamlarının düzenlenmesi Ekonomik çevre değişkenleri a-ülkenin ekonomik önceliklerine bağlı olarak okulun da önceliklerinin değişmesi b-gelecek kaygılarının oluşmaması içir dengeli para politikaların gündeme alınması c-kurumun kalite artışının çalışanların ve üretilen hizmetin niteliğinin artmasına bağlı olarak artması Sosyal-kültürel çevre değişkenleri a-bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana ve itici güç belirlenmesi b-dershane kavramının kalkarak devlet okullarında verilen eğitimin niteliğin artırılmasına önem verilmesi c-velilerin öğrencilerin yeteneklerine göre eğitim alma isteklerinin artması d-bireylerin kendilerini geliştirmeleri için uygun ortam bulma isteklerinin artması e-kişisel gelişme önem verilmesi Teknolojik çevre değişkenleri a-e-devlet Uygulamaları ile birlikte MEB nın MEBBİS-EOKUL gibi uygulamalarının yaygınlaşması b-kurum içinde bilginin hızlı üretim, erişe bilirlik ve kullanılabilirliğinin artması c-kurum içinde teknolojinin sağladığı yeni öğrenme, etkileşim ve paylaşım olanaklarının artması d-bilgi ağının en iyi şekilde kullanılmasına yönelik eğitimlerin sürekliliğin sağlanması sonucu kurumda bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması 39

40 Üst Politika Belgeleri SIRA NO REFERANS KAYNAĞININ ADI Kalkınma Planı 2 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006) 6 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 7 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu Hükümet Programı Hükümet Eylem Planı 10 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 40

41 4.6. GZFT ANALİZ Güçlü Yönler 1. Şube öğrenci sayılarının eğitim-öğretim için ideal olması. 2.Genç ve istekli eğitim kadrosunun bulunması, öğretmenlerin kendini geliştirmeye açık olması 3. Okul içindeki iletişimin sağlıklı oluşu. 4. Okul idaresinin öğrencinin yararına alınan tüm kararları desteklemesi 5. Okul misyon ve vizyonunun belirlenmiş olması 6. Fiziksel imkansızlıklara rağmen yine de sosyal faaliyetlerin yapılmaya çalışılması. 7. Derslik sayısının yeterli olması 8. Rehberlik Servisi ve Rehber Öğretmenin bulunması 9. Kaynaştırma ve oryantasyon eğitiminin verilmesi 10. Okulda disipline önem verilmesi 11. Kararların ortaklaşa ve yönetimle işbirliği içerisinde alınması 12. Kurumun yasa ve yönetmeliklere bağlı olması 13. Kurum içinde yapılacak işlerin önceden planlamaya çalışılması 14. Ders Programlarının çok yüklü olmaması 15. Spor alanının olması 16. Okulda kamera sisteminin olması Zayıf Yönler 1. Sınıflarda yeterli teknolojik araç gerecin bulunmaması 2. Okul gelirinin olmaması ve velilerden gerekli desteğin sağlanamaması 3. Bazı öğrencilerin ön öğrenmelerindeki yetersizlik 4. Öğrencinin ekonomik gücünün yetersiz olması 5. Bazı velilerin hala okul hayatının önemine inanmayışı ve velilerin ilgisizliği 6. Okul-veli işbirliğinin yeterli olmayışı 9. Okulda yeterince güvenlik önlemlerinin olmaması. 11. Okulda kablosuz internet bağlantısının bulunmaması 12. AB Projelerinden yeterince yaranılamaması 13. Öğrencilerin okuma ve araştırma heveslerinin olmaması, bu yönde istek uyandırılamaması 14. Muhtarların okul ile ilişkilerinin zayıf olması 15. Velilerin okul aile birliği, TKY ve Stratejik Planlama gibi çalışmalara katılmada isteksiz olmaları ve yetersiz kalmaları 41

42 Fırsatlar 1. Okulda öğretmenler arasındaki uyum 2.Yapıcı bir eğitim kadrosuna sahip oluşu 3. Okul idaresinin veli isteklerine cevap verebiliyor olması 4. Öğrenci sayısının az olması ve öğretmenlerin öğrencilerle daha fazla ilgilenebilme imkânının olması 5. Mezun olup Anadolu liselerini kazanan öğrencilerimizin tüm öğrencilere örnek olması 6. Veli, öğrenci ve öğretmenin baş başa görüşüp çözüm üretilebilmesi 7. Köydeki öğrencilere taşımalı eğitim uygulanması 8. Milli bayramların ve anma törenlerinin anlam ve önemine yakışır şeklide yapılması 9. Öğrenci sosyal ve kişisel gelişimlerin çok yönlü desteklenmesi 10. Okulun web sitesi sayfasının olması Tehditler 1. Velilerin okula gerekli ilgi ve değeri göstermemesi 2. Medyanın ve internetin olumsuz etkileri 3. Finansal kaynakların yetersizliği 4. Bölgedeki sosyo-ekonomik sorunlar ve bunun öğrenci profiline yansıması 5. Bölgenin şehir merkezine uzak olması ve bu durumun sosyal-kültürel alanda yapılacak faaliyetleri olumsuz etkilemesi 6. Okul güvenliğinin yetersiz olması 7.Okul içi ve dışındaki trafik işaret ve levhalarının yetersizliği 42

43 3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 43

44 3.1. MİSYON Donanımlı bir eğitim ortamı içerisinde öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarıp geliştirerek; demokratik değerlere bağlı, çevreye duyarlı, bilimsel düşünen, iyi iletişim kurabilen, ahlaki değerleri önemseyen ve öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmektir. ÖĞRENMEYİ, ÖĞRENEN BİREYLER YETİŞTİRMEK VİZYON Öğrencilerimizi Türk Milli Eğitim Sisteminin genel ve özel amaçları doğrultusunda; okuyan, sorgulayan, yaşadığı çevreye karşı duyarlı, çağın gerektirdiği bilgilerle donatılmış ve kendini kötü alışkanlıklardan koruyan bireyler yetiştirmek için varız. 44

45 3.3. TEMEL DEĞERLER VE İLKELER Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı insanlar yetiştirmek. Öğrencileri kültürel ve sportif açıdan geliştirmek. Öğrencileri bilimsel metotlara göre çalışma yollarını öğreterek onları araştırmaya yöneltecek becerileri kazandırmak. Öğrencileri planlı ve programlı çalışmaya yöneltmek. Bedensel ve zihinsel özrü bulunan öğrencilere özel ilgi göstererek onları yaşama uygun duruma getirmek. Öğrencilere görme ve işitmekten daha çok yaparak, yaşayarak öğrenmeyi sağlayacak fırsatı sağlamak. Çevre halkına okulu, eğitimi sevdirmek, öğrencilerine ve çocuklarına ilgi göstermelerini ve destek vermelerini sağlamak. Okul ortamındaki ilişkilerimizde güven, saygı, hoşgörü ve işbirliğini esas alıp takım çalışmasına önem vermek. Güvenilir ve tutarlı olmaya önem göstererek tüm sorumlulukları, başarıları, riskleri ve ödülleri birlikte sahiplenmek. Önce öğrencilerimiz gelir, yenilikçiyiz, öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız. 3.4.TEMALAR 45

46 TEMA-1: FİZİKSEL DURUM Stratejik Amaç 1. Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek. Stratejik Hedef Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek. 2. Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek. 3. Koridoru yeniden düzenlemek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ SAM 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SH PG Okulda yapılan düzenleme çalışmaları sayısı SP Dönemi Hedefi PG Sınıfa alınan demirbaş sayısı PG Koridor için alınan demirbaş sayısı FAALİYET VE MALİYETLENDİRME FAALİYET VEYA PROJELER Okul çevre düzenlemesi ç. Sorumlu Birim/Şube/Kişi O.G.Y.E. Başlama ve Bitiş Tarihi Ocak Ocak (TL) 2016 (TL) 2017 (TL) MALİYET 2018 (TL) 2019 (TL) Toplam (TL) Sınıfın yeniden düzenlenmesi ç. O.G.Y.E. Ocak Ocak Koridorun yeniden düzenlenmesi ç. O.G.Y.E. Ocak Ocak

47 TEMA-2:EĞİTİM- ÖĞRETİM Stratejik Amaç 1. Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araçgereç eksiğini gidermek. Stratejik Hedef Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek. 2. Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek. 3. Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak. 4. Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek 5. Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ SAM 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PG Yıl içinde başarısında artış gözlemlenen öğrenci sayısı PG Ders başına hazırlanan ortalama materyal sayısı PG Yıl içinde okula verilen eğitimöğretim malzemesi sayısı FAALİYET VE MALİYETLENDİRME FAALİYET VEYA PROJELER Başarı sağlayan öğrencilerini ödüllendirilmesi Sorumlu Birim/Şube/Kişi Başlama ve Bitiş Tarihi O.G.Y.E. Ocak Ocak (TL) PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SH (TL) 2017 (TL) MALİYET 2018 (TL) 2019 (TL) SP Dönemi Hedefi Toplam (TL) Eğitim-öğretime araç-gereç temini Ders konularını somutlaştırıcı materyal zenginliği O.G.Y.E. Ocak Ocak2016 O.G.Y.E. Ocak Ocak

48 TEMA-3: PAYDAŞ İLİŞKİLERİ Stratejik Amaç 2. Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak. Stratejik Hedef Velilerle sık sık toplantılar yapmak. 2. Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek. 3. Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak. 4. Ev ziyaretleri yapmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ SAM 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SH SP Dönemi Hedefi PG Yıl içinde yapılan toplantı sayısı PG Okulla iletişimi artan veli sayısı PG Veli etkisiyle başarısı artan öğrenci sayısı PG Yıl içinde yapılan veli ziyaretleri sayısı FAALİYET VE MALİYETLENDİRME FAALİYET VEYA PROJELER Veli eğitim çalışmaları Sorumlu Birim/Şube/Kişi Başlama ve Bitiş Tarihi O.G.Y.E. Ocak Ocak (TL) 2016 (TL) 2017 (TL) MALİYET 2018 (TL) 2019 (TL) Toplam (TL) Veli ziyaretleri çalışması O.G.Y.E. Ocak Ocak

49 TEMA, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek. FİZİKSEL DURUM Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek. Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek. Koridoru yeniden düzenlemek. TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek. EĞİTİM ÖĞRETİM Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek. Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak. Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak. TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER Velilerle sık sık toplantılar yapmak. PAYDAŞ İLİŞKİLERİ Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak. Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek. Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak. Ev ziyaretleri yapmak. 49

50 STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU ( ) TEMALAR STRTAEJİK AMAÇLAR HEDEFLER MALİYETİ(TL) FİZİKSEL DURUM Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenlemek. Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.) eksikliklerini gidermek. Sınıfı eğitim-öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek. 500 Koridoru yeniden düzenlemek. 300 Öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek EĞİTİM ÖĞRETİM Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek. Bağımsız iş yapabilen öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak Eksik eğitim malzemeleri konusunda İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünü bilgilendirmek(alınan Malzeme Fiyatı) 1000 Ders konularını somutlaştırıcı materyal hazırlamak. 200 Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak. PAYDAŞ İLİŞKİLERİ Velilerle sık sık toplantılar yapmak. Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek. 0 Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak. 0 0 Ev ziyaretleri yapmak. 0 TOPLAM MALİYET

51 Amaç No STRATEJİK AMAÇLAR Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını düzenleme k. Öğrencileri n başarı seviyesini yükseltmek ve okulun araç- gereç eksiğini gidermek. Okul -veli ilişkisini geliştirerek velilerin okul ve öğrencilere katkısını arttırmak. STRATHE DEFLER Okulun dış görünüşü eksikliklerini gidermek. Sınıfı eğitimöğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlemek. Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltmek. Öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlamak. Velilerle sık sık toplantılar yapmak. Velilerin öğrencilere yararlı olabileceği yolları göstermek. Okulun ihtiyaçları konusunda velilerin ilgisini artırmak. FAALİYETLE R VEYA PROJELER Okulun iç tadilatının yapılması. Sınıflardaki materyal ve diğer temel ihtiyaçların giderilmesi. Okuma bayramı, yıl sonu şenliği vb. faaliyetler düzenlenmesi. Başarı panosu yapılması, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi. Toplantıların arttırılması, velilere ulaşmada geri dönütlerin kontrol edilmesi Veli sözleşmesi imzalanması Okul kermesi düzenlenmesi. MEVCUT DURUM Okulun dış cephe tadilatı yapılması. Başarılı öğrencilere takdir, başarı bel.vb. verilmesi Veli toplantıları na katılımın istenen düzeyde olmaması. Rehberlik Servisi veli etkinlikleri nin yapılması 28 HAZİRAN İLK VE ORTAOKULU STRATEJIK PLANI 2015 YILI EYLEM PLANI PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR İlçe Milli eğitim Müdürlüğü Okul Müdürlüğü Okul Müdürlüğü Sınıf Öğretmenleri Branş Öğretmenleri Okul Müdürlüğü Rehberlik Servisi Sınıf Öğretmenleri Branş Öğretmenleri Okul Müdürlüğü Rehberli Servisi Okul müdürlüğü Okul Aile Birliği BÜTÇE - 51 KAYNAKLA R OCAK * ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

52 4. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME. 52

53 4.1. RAPORLAMA 28 Haziran İlk ve Ortaokulu Stratejik Planı nın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sratejik Plan uygulamasının izleme ve değerlendirmesine başlanacaktır. İzleme, 28 Haziran İlk ve Ortaokulu Stratejik Planında ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistemli olarak takip edilerek rapor haline getirilmesidir. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda; okulumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. 28 Haziran İlk ve Ortaokulu Stratejik plan izleme ve değerlendirme görevi Stratejik Planlama Ekibine verilmiştir. İzleme ve değerlendirme ekibi, oluşturulan altı aylık raporların stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü; Ne yaptık? Başardığımızı nasıl anlarız? Uygulama ne kadar etkili oluyor? Neler değiştirilmelidir? Gözden kaçan unsurlar var mıdır? Sorularını da dikkate alarak bir rapor halinde Oku Müdürü ne sunacaktır ve geri bildirimler yapılacaktır. 53

54 28 HAZİRAN İLK VE ORTAOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMA Stratejik Amaç 1: Stratejik Hedef 1.1: Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyet/Projeler Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/Birim /Kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu (..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi Tamamlanmama nedeni Öneriler ONAY 54

55 28 HAZİRAN İLK VE ORTAOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYET/PROJE GERÇEKLEŞTİRİLEN VERİ TOPLAMA ANALİZ YÖNTEMİ SIKLIĞI SORUMLU YÖNTEMİ SIKLIĞI SORUMLUSU 55

56 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU İMZA SİRKÜSÜ SIRA NO STRATEJİK PLAN ÜST KURULU ADI SOYADI GÖREVİ İMZA 1 Murat DOYAROĞLU OKUL MÜDÜRÜ 2 Şükran KURT MÜDÜR YARDIMCISI Kenan ALBAYRAK MÜDÜR YARDIMCISI 3 Nilüfer TUNALI MÜDÜR YARDIMCISI 4 Funda İZCİ BOLAT REHBER ÖĞRETMEN 5 Nazike GÜNEŞ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 6 Hasan SAĞIN OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 56

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ESKİŞEHİR 2015 ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak

Detaylı

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI KÜRKÇÜLER İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ADANA 2014 2 3 4 5 SUNUŞ Bu çalışma, artık kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemini belirtmek adına, bizim için

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( )

STRATEJİK PLAN ( ) T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇAYGÖKPINAR İLKOKULU STRATEJİK PLAN (2015-2019) BOLU -2015 Hedefe yalnız çocukları yetiştirerek ulaşamayız. Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği

Detaylı

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU SUNUŞ Eğitim sistemimiz, yeni yaklaşım ve yöntem-tekniklerle 21. yüzyılda büyük bir dönüşüm yaşamaktadır.gerek dünyada,gerekse ülkemizde ortaya çıkan yeni türden gereksinimlere

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN Bursa Keles Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN 2015 2019 BARAKLI ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir.

Detaylı

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ANKARA 2015 KAYALAR İLKOKULU SUNUŞ 1968-1969 Eğitim-Öğretim yılında iki odalı bir evde Kayalar İlkokulu olarak faaliyete başlayan

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) MERSİN 2015 SAKARYA İLKOKULU 2 3 4 5 SUNUŞ Gelişen ve değişen dünyamızda gelişmelere ayak uydurabilmek ve hatta önayak olabilmek, öncelikle

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

İSHAKÇILAR İLKOKULU VE ORTAOKULU STRATEJİK PLANI

İSHAKÇILAR İLKOKULU VE ORTAOKULU STRATEJİK PLANI T.C. DERİNCE KAYMAKAMLIĞI DERİNCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSHAKÇILAR İLKOKULU VE ORTAOKULU İSHAKÇILAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI TC YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU I 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 II III IV SUNUŞ Bu çalışma

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI T.C. SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü SUNUŞ Stratejik planlama

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU 2015 / 2019 STRATEJİK PLANI Artova Gazipaşa İlkokulu Adres : Alparslan Mah. No:61 Artova Telefon : (0356) 6113188 Fax : (0356) 6112032

Detaylı

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 2015-2019 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü SANCAK

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

Seçköyilkokuluseçköyilkokuluseçköy ortaokuluseçköyortaokuluseçköyorta okuluseçköyilkokuluseçköyilkokulus eçköyortaokuluseçköyortaokuluseçk

Seçköyilkokuluseçköyilkokuluseçköy ortaokuluseçköyortaokuluseçköyorta okuluseçköyilkokuluseçköyilkokulus eçköyortaokuluseçköyortaokuluseçk Seçköyilkokuluseçköyilkokuluseçköy ortaokuluseçköyortaokuluseçköyorta okuluseçköyilkokuluseçköyilkokulus eçköyortaokuluseçköyortaokuluseçk TC OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI SEÇKÖY İLK VE ORTA OKULU 2015-2019 STRATEJİK

Detaylı

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI SÜLOĞLU İLKOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Kadromuz. 3.2. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.3. Kurumda Çalışan Personel

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16 İLİ: İzmir İLÇESİ: Çiğli OKULUN ADI: HARMANDALI ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Sayıları KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Kadın Okul Telefonu 232 839 1142 Yönetici

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü NUREL ENVER TANER ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü NUREL ENVER TANER ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü NUREL ENVER TANER ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) GAZİANTEP 2015 NUREL ENVER TANER ORTAOKULU ÖNSÖZ Gelişen ve değişen dünyada, artan rekabet

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ]

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ] [2015-2019] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU Stratejik Plan 2015-2019 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI [Tarihi seçin] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

MAHMUTLAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI

MAHMUTLAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI MAHMUTLAR İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. DEMİRCİ KAYMAKAMLIĞI Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MAHMUTLAR İLKOKULU MAHMUTLAR İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin

Detaylı

TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ADAPAZARI 2015 ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU 2 3 4 5 SUNUŞ Günümüzde artık kişiye göre yönetim tarzı değil kurumsal

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI 5 Amasya 2015 Amasya 2015 2019 STRATEJİK PLANI Stratejik Planlama Ekibi ABDURRAHMAN KAMİL İLK-ORTAOKULU Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 2 SUNUŞ 7 GİRİŞ 8 ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a.

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a. İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Tarihçe 3 Vizyon 4 Misyon 5 İlkeler 6 İletişim Bilgileri 7 Yöneticilerimiz 8 Sınıf Öğretmenleri 9 Branş Öğretmenleri 10 Diğer Personel 11 Norm Kadro Eksikliği 12 Şube Öğrenci Sayıları

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 1 01 EKİM 2015 NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM İLİ : ARTVİN İLÇESİ

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

STRATEJİK PLAN TASLAĞI

STRATEJİK PLAN TASLAĞI STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1. Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız bu taslak,

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı 2 GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Mustafa

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 1. SINIFLARA OYUN ALANLARI OLUŞTURMA PROJESİ [1]

T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 1. SINIFLARA OYUN ALANLARI OLUŞTURMA PROJESİ [1] T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 1. SINIFLARA OYUN ALANLARI OLUŞTURMA PROJESİ 2016 BURSA 2016 [1] İL ÇALIŞMA KURULU VELİ SARIKAYA ARZU AYYILDIZ BERRİN ZEYTİNGÖZ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İL MİLLİ

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU VARTO HÜRRİYET İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İÇİNDEKİLER 1. I.BÖLÜM: OKUL GENEL BİLGİLERİ 2. II. BÖLÜM: BİNA, DONANIM VE PERSONEL BİLGİLERİ 3. III. BÖLÜM: MEVCUT BİNA DONANIM DURUMLARI I.BÖLÜM

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 29.11.2012/196-1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 9 Şubat 2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası KURUMUN ADI : Osmangazi İlkokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar I BÖLÜM ADRES :

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Ağva çok Programlı Anadolu Lisesi

T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Ağva çok Programlı Anadolu Lisesi T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Ağva çok Programlı Anadolu Lisesi Ağva Çok Programlı Anadolu Lisesi 2015-2019 STRATEJİK PLANI Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019)

TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019) TC KARTEPE KAYMAKAMLIĞI HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU STRATEJİK PLANI (2015-2019) KOCAELİ 2015 1 HACI HALİM KARSLI İLKÖĞRETİM KURUMU 2 3 4 5 ÖNSÖZ Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. NİĞDE VALİLİĞİ BOR KAYMAKAMLIĞI KAMİL ALAKUŞ İLKOKULU /ORTAOKULU

T.C. NİĞDE VALİLİĞİ BOR KAYMAKAMLIĞI KAMİL ALAKUŞ İLKOKULU /ORTAOKULU 2015-2019 T.C. NİĞDE VALİLİĞİ BOR KAYMAKAMLIĞI KAMİL ALAKUŞ İLKOKULU /ORTAOKULU EN BÜYÜK SAVAŞ, CAHİLLİĞE KARŞI YAPILAN SAVAŞTIR. Mustafa Kemal ATATÜRK NİĞDE İL HARİTASI BOR İLÇE HARİTASI OKULUMUZ NEREDE?

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU KARABÜK 2015 2015 2019 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde duraklayanlar, ya

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA 2015 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) ŞANLIURFA -2010 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı