KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ"

Transkript

1 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ AMAÇ Madde 1- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, Kadir Has Üniversitesi (KHÜ) de üstün nitelikli bir öğretim üyesi kadrosunun oluşması hedefine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu esaslarla eğitim-öğretim ve araştırmada öngörülen en üstü düzeye ulaşmak için nesnel ve açık bir değerlendirme sistemi tanımlanarak, doğru ve uygun yükseltilme ve atanma kararlarının verilebilmesi amaçlanmaktadır. İLKELER Madde 2- a) Akademik yükseltilme ve atanmalarında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaya dönük çalışmaların bütün olarak değerlendirilmesi esastır. b) KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, KHÜ nin tüm akademik yapısı için temel alınacak düzeyin alt sınırlarını ortaya koyar. Tablodaki kriterler minimum başvuru şartlarıdır; atanma/yükseltilme, oluşturulacak komite/jüri raporları temelinde gerçekleştirilir. c) Kuruluş aşamasında olan bölüm/fakültelerin kadrolarının tamamlanabilmesi için Mütevelli Heyeti bu kriterlerin %30 a kadar azaltılarak uygulanmasına karar verebilir. d) Akademik yükseltilme ve atanmalarında, adayın yurtiçi ve yurtdışında kazandığı mesleğine yönelik deneyimi ile yabancı dil bilgisi tercih nedenleri arasında yer alır. BAŞVURU VE ÖN DEĞERLENDİRME Madde 3- KHÜ ndeki bir akademik kadroya atanmak isteyen aday, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin hükümlerini yerine getirmenin yanı sıra, bu kriterler kapsamında belirlenen ölçütleri de yerine getirmek zorundadır. Ayrıca, akademik değerlendirmeye temel alınmak üzere aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosyaları bu başvurusuna ekler. a) Akademik yükseltilme ve atanmaya konu unvanın gerektirdiği diploma ve belgeler, b) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS) c) Başlıca Eser(ler)in bildirimi, d) İngilizce seminer vermek, 1

2 e) Ek-2 (Akademik Etkinlik Puanları) tablosundaki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiş yayın listesi ve yayınları, henüz yayımlanmamış ama yayımı kesinleşmiş olanların kabul edildiğini gösteren belgeler ve atıf belgeleri, f) Ek-2 (Akademik Etkinlik Puanları) tablosunda yer alan yayınlar dışındaki diğer faaliyetler listesi ve gerekli belgeler (verilen derslere ait dosyalar, yıllık faaliyet raporları, öğrenci anketlerinin sonuçları) Hazırlanan dosya Rektörlüğe sunulur. Sunulan dosya Rektör tarafından ön inceleme için İnsan Kaynakları Kurulu na gönderilir. İnsan Kaynakları Kurulu adayların başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetlerin ayrıntıları, nitelikleri ve niceliklerini Ek 1 ve Ek 2 de belirtilen sisteme göre ön değerlendirmeye tabi tutar ve raporunu başvuru tarihini izleyen 15 günlük süre içerisinde Rektörlüğe iletilir. Bunu takiben Madde 4 te belirtilen esaslar kapsamında dosyalar seçilen Jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyelerinden adayla ilgili kişisel değerlendirme raporlarının 1 ay içerisinde göndermeleri istenir. Rektörlüğe iletilen kişisel raporlar Madde 6 de belirtildiği üzere oluşturulan Raportörlere teslim edilir. Bu raporlar Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. DEĞERLENDİRME Madde 4- Değerlendirme, alanlarında kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış öğretim üyeleri arasından seçilen Jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Jüri üyelerinin seçiminde ulusal ve uluslararası veri tabanlarından yararlanılır. Değerlendirmede esas alınacak genel ilkeler Ek 1 ve Ek 2 de tanımlanmıştır. Madde 5- Jüri üyelerinden değerlendirme raporlarını bu esaslara uygun olarak hazırlamaları istenir. Adayların bilimsel yayınları, eğitim-öğretim faaliyetleri, uygulamaya yönelik çalışmaları ve yapıcılık, geliştiricilik özellikleri ile üniversite yönetimine ve işleyişine katkıları ayrıntılı olarak incelenir. Genel değerlendirmede adayın durumu, İlgili bilim/sanat alanındaki potansiyeli, Yayınlarının ve/veya sanatsal etkinliklerinin sürekliliği, Yayınlarına yapılan uluslararası atıflar, Yürüttüğü veya katıldığı bilimsel/sanatsal araştırmalar, Uygulamaya yönelik çalışmaları, Benzeri önemli etkinlikleri dikkate alınarak belirlenir. Bunların yanında adayın; a) Eğitime katkısı; Verdiği lisans / lisansüstü dersler, Yönettiği yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik tezleri, Geliştirdiği ders ve ders programları, Kurduğu veya kuruluşuna katkıda bulunduğu laboratuarlar, değişim programları vb. kapsamında eğitim programına yaptığı katkılar, 2

3 b) Mesleki etkinlikler; ve uluslararası mesleki üyelikler, ve uluslararası hakemli dergilerdeki hakemlik görevi, Diğer ulusal, uluslararası etkinlikler ve yurtdışı deneyimi, Aldığı bilimsel, akademik, mesleki ve sanat ödülleri, /uluslararası düzeyde değerlendirilmiş mesleki çalışmalar ve sanayiye dönük etkinlikler, c) Bilim adamı yetiştirmeye yönelik çabaları değerlendirmede dikkate alınır. Madde 6- Adayın başvurusunu değerlendiren jüri üyelerinden gelen kişisel raporların derlenmesi amacıyla Rektör tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından bir raportör görevlendirilir. Raportör hazırlayacağı raporu en geç iki hafta içinde Rektörlüğe teslim eder. Bu raporda, jüri üyelerinden alınan raporların ana nitelikleri ile sonuç bölümleri yer alır. YÜRÜRLÜK Madde 7- Bu kriterler, yeni öğretim elemanı atamalarında 1 Ocak 2011 den, yükseltilmelerde ise 1 yıllık geçiş süresinin sonunda 1 Ocak 2012 den itibaren uygulanır. Halen işlemleri devam eden atamalar için başvuru tarihindeki kriterler uygulanır. YÜRÜTME Madde 8- Bu Yönergeyi Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür. 3

4 EK: 1 AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALARINDA KULLANILACAK SİSTEM Şartlar Öğretim Görevlisi 1 Yardımcı Doçent 2 Doçent 3 Profesör Genel Yabancı dil Nitelikli Yayın/Etkinlik Şartı (Ek 2 Madde 1.1) Nitelikli Yayın Puanı Şartı (Ek 2 Madde 1) 8 Doktorayı başarıyla tamamlamak veya alanında ulusal-uluslararası yetkinlik-tanınırlığa ulaşmış ve Üniversite nin tanınırlığı ile gelişimine katkı yapabilecek olmak. -- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esasları dikkate alınır. -- KPDS den en az 80 puan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almak ve 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesine göre yapılacak yabancı dil sınavından başarılı olmak. AHCI, SSCI veya SCI- EXP de tek/ilk yazarlı 1 (BİR) tam makale. 5 Ek 1 madde 1 deki yayınlardan en az 100 puan Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmak. 4 KPDS veya ÜDS den 80 veya dengi. AHCI, SSCI veya SCI-EXP de en az 1 i tek/ilk yazar olmak üzere en az 3 (ÜÇ) tam makale. 6 Doktoradan sonra ek 1 madde 1 deki yayınlardan en az 250 puan Doçentlikten sonra ilgili bilim alanında en az 3 yılı üniversitede olmak üzere en az 5 yıl çalışmış olmak. KPDS veya ÜDS den 80 veya dengi. En az 2 si Doçentlik sonrasında yayınlanmak şartıyla, AHCI, SSCI veya SCI-EXP de en az 2 si tek/ilk yazarlı 5 tam makale. 7 Doçentlikten sonra ek 1 madde 1 deki yayınlardan en az 400 puan Toplam puan 9 - En az 250 puan En az 500 puan En az 800 puan Diğer - İngilizce deneme dersi veya seminer vermek En az 1 i yurt dışından olmak üzere 3 adet referans Dışarıdan atanacak adayların deneme dersi / seminer vermesi Yükseltilmede son 2 yıl Üniversite Akademik Performans Değerlendirme sırlamasında her bir yıl için 5. dilimde yer almamak. - Okul dışından atanacaklar için en az 1 i yurt dışından olmak üzere 3 adet referans. - Dışarıdan atanacak adayların deneme dersi/seminer vermesi Yükseltilmede son 2 yıl Üniversite Akademik Performans Değerlendirme sırlamasında her bir yıl için 5. dilimde yer almamak. - Okul dışından atanacaklar için en az 1 i yurt dışından olmak üzere 3 adet referans. - Dışarıdan atanacak adayların deneme dersi / seminer vermesi Yükseltilmede son 2 yıl Üniversite Akademik Performans Değerlendirme sırlamasında her bir yıl için 5. dilimde yer almamak. - Okul dışından atanacaklar için en az 1 i yurt dışından olmak üzere 3 adet referans. 4

5 1 Atamalarda Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esasları dikkate alınır. Sözleşme yenilenmesinde Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel Performans Değerlendirme Yönerge sine göre yapılan performans değerlendirmeleri dikkate alınır. 2 Yrd. Doç. kadrosuna atanma/yükseltilmede Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Madde 3-9 da belirtilen esaslar dikkate alınır. Sözleşme yenilenmesinde Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel Performans Değerlendirme Yönerge sine göre yapılan performans değerlendirmeleri dikkate alınır. 3 Doçentlik kadrosuna atanma/yükseltilmede Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Madde da belirtilen esaslar dikkate alınır. 4 Bu şart, toplam puanı, bu unvanın gerektirdiği Nitelikli Etkinlik ve/veya Yayın Şartı nı karşılamak kaydıyla, 700 puana ulaşan adaylarda aranmaz. 5 Hukuk Fakültesi,UBYO ve Meslek Yüksekokullarına yapılacak atamalarda AHCI, SSCI veya SCI-EXP de yayınlanmış tek/ilk yazarlı 1 (bir) tam makale; veya Madde 1.2 ya da 1.3 kapsamında yayınlanmış en az 1 i tek/ilk yazar olmak üzere 2 tam makale; veya 1.6A kapsamında yayınlanmış 1 özgün kitap ve hakemli dergide yayınlanmış 2 (iki) makale; veya en az 2 si tek/ilk yazar olmak üzere hakemli dergide yayınlanmış tam metinli 4 (dört) makale. Güzel Sanatlar Fakültesine yapılacak atamalarda AHCI, SSCI veya SCI-EXP de yayınlanmış tek/ilk yazarlı 1 (bir) tam makale; veya 1 i tek/ilk yazar olmak üzere Madde 1.2 ya da 1.3 kapsamında yayınlanmış 2 tam makale; veya 1.6A kapsamında yayınlanmış 1 özgün uluslararası kitap; veya en az 2 si tek/ilk yazar olmak üzere hakemli bir dergide yayınlanmış tam metinli 4 (dört) makale; veya 1.7A ya da 1.7B kapsamında 1 etkinlik; veya 1.7C ya da 1.7D kapsamında 2 adet uluslararası etkinlik. 6 Hukuk Fakültesine yapılacak atamalarda AHCI, SSCI veya SCI-EXP de yayınlanmış en az 1 i tek/ilk yazarlı 3 (üç) tam makale; veya Madde 1.2 ya da 1.3 kapsamında yayınlanmış lisansüstü tezlerden üretilmemiş en az 2 si tek/ilk yazar olmak üzere 4 tam makale; veya 1.6A kapsamında yayınlanmış en az 1 i uluslararası olmak üzere 2 kitap; veya doktora tezinden üretilmemiş özgün bir kitap ve hakemli dergide yayınlanmış tam metinli 6 (altı) makale. Güzel Sanatlar Fakültesine yapılacak atamalarda AHCI, SSCI veya SCI-EXP de en az 1 i tek/ilk yazar olmak üzere 3 (üç) tam makale; veya 2 si tek/ilk yazar olmak üzere 1.2 ya da 1.3 kapsamında yayınlanmış 4 tam makale; veya 1.6A kapsamında yayınlanmış en az 1 i uluslararası 2 kitap ve 1.7A-B kapsamında en az 2 etkinlik veya 1.7C kapsamındaki ulusal/uluslararası etkinlikler için juri tarafından seçilmiş en az 4 eser. Ayrıca; Madde 1.1, 1.2 ya da 1.3 kapsamında yayını olmayan adayların yapıtları hakkında tanınmış bir eleştirmen, sanat tarihçisi, küratör tarafından yazılmış en az 1 kataloğunun veya adının zikredildiği ve eserlerinin değerlendirildiği en az 1 kitap bölümünün olması gerekir. UBYO ve Meslek Yüksekokullarına yapılacak atamalarda AHCI, SSCI veya SCI-EXP de yayınlanmış 3 (üç) tam makale;veya AHCI,SSCI,veya SCI-EXP de yayınlanmış 1(bir) tam makale ile lisansüstü tezlerden üretilmemiş 1 özgün kitap ve Madde 1.2 ya da 1.3 kapsamında yayınlanmış en az 1 i tek/ilk yazar olmak üzere 2 (iki ) tam makale veya hakemli bir dergide yayınlanmış 4 (dört) tam metinli makale. Ayrıca kendi bilim alanında en az 1 (bir) uluslararası ya da 2 (iki) ulusal kongrede bildiri sunmuş olmak ve üniversite dışı kaynaklardan finanse edilen en az 1 proje yürütmüş olmak veya bilimsel etkinlikler için en az bir ay süreli burs kazanmış olmak. 5

6 7 Hukuk Fakültesine yapılacak atamalarda, doçent olarak atanabilmek için gerekli şartları yerine getirmiş olmanın yanı sıra, en az 2 si doçentlik sonrasında yayınlanmak şartıyla, AHCI, SSCI veya SCI-EXP de en az 2 si tek/ilk yazarlı 5 tam makale; veya doçentlik sonrasında yayınlanmış bir özgün bilimsel kitap ve en az 3 ü tek/ilk yazarlı olmak üzere Madde 1.2 ya da 1.3 kapsamında yayınlanmış 6 tam makale; veya 1.6A kapsamında doçentlik sonrasında yayınlanmış en az 1 i uluslararası olmak üzere en az 3 kitap. Güzel Sanatlar Fakültesine yapılacak atamalarda en az 2 si doçentlik sonrasında yayınlanmak şartıyla, AHCI, SSCI veya SCI-EXP de en az 2 si tek/ilk yazarlı 5 tam makale; veya en az 3 ü tek/ilk yazarlı 1.2 ya da 1.3 kapsamında yayınlanmış 7 tam makale; veya 1.6A kapsamında yayınlanmış 4 kitap ve 1.7A-B kapsamında en az 4 etkinlik veya 1.7C kapsamındaki etkinlikler için juri tarafından seçilmiş en az 6 eser. Ayrıca; 1.1, 1.2 ya da 1.3 kapsamında yayını olmayan adayların yapıtları hakkında tanınmış bir eleştirmen, sanat tarihçisi, küratör tarafından yazılmış en az 2 katalogunun veya adının zikredildiği ve eserlerinin değerlendirildiği en az üç kitap bölümün olması gerekir. UBYO ve Meslek Yüksekokullarına yapılacak atamalarda AHCI, SSCI veya SCI-EXP de yayınlanmış 5 (beş) tam makale;veya AHCI, SSCI veya SCI-EXP de yayınlanmış 3(üç) tam makale ve en az 1 i doçentlik sonrasında olmak üzere lisansüstü tezlerden üretilmemiş 2 kitap veya Madde 1.2 ya da 1.3 kapsamında yayınlanmış en az 3 ü tek/ilk yazar olmak üzere 6 (altı) tam makale veya hakemli bir dergide yayınlanmış 9 (dokuz) tam makale. Ayrıca doçentlik sonrasında kendi bilim alanında en az 3 uluslararası ya da 6 ulusal kongrede bildiri sunmuş olmak ve üniversite dışı kaynaklardan finanse edilen en az 2 proje yürütmüş olmak veya bilimsel etkinlikler için en az üç ay süreli burs kazanmış olmak. 8 Hukuk Fakültesine atanacaklar için Nitelikli Yayın Puanı şartı Yrd. Doç. için 75; Doçent için 200; Profesör için 300 olarak uygulanır. 9 Hukuk Fakültesine atanacaklar için Toplam Yayın Puanı şartı Yrd. Doç. için 200; Doçent için 350; Profesör için 600 olarak uygulanır. 10 Deneme Dersi Hukuk Fakültesine atanacaklar için İngilizce, Fransızca veya Almanca; diğer fakülteler için İngilizce ve Yüksekokullar için Türkçe yapılır. Uygulamadan gelen Öğretim Görevlileri Deneme Dersini Türkçe yapabilirler. 11 Uygulamadan gelen Öğretim Görevlileri bu sınırlamadan muaf tutulurlar. 6

7 (EK 2) AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI MADDE 1: YAYIN, ESER VE ATIFLAR* 1) AHCI, SSCI, SCI-EXP tarafından taranan bilimsel dergilerde yapılan yayınlar: A) Yayınlanmış tam makale B) Kısa makale, analiz, kitap incelemesi, editöre not vb. 15 PUAN 2) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamı dışında, Senato tarafından onaylanan diğer uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayınlanan makaleler 3) 1.1 ve 1.2 maddelerinin kapsamı dışında kalan diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 4) Diğer hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler 15 PUAN 5) Diğer bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler 5 PUAN 6) Kitaplar ve kitap bölümleri A) Tanınmış** yayınevleri veya üniversiteler tarafından basılmış ders kitapları, bilimsel ve mesleki kitaplar B) Tanınmış yayınevleri veya üniversiteler tarafından basılmış ders kitapları, bilimsel ve mesleki kitaplarda bölüm C) Diğer yayınevleri tarafından basılmış ders kitapları, bilimsel ve mesleki kitaplar ya da kitaplarda bölüm kitap kitap kitapta bölüm kitapta bölüm 100 PUAN 70 PUAN 15 PUAN 5 PUAN D) Yayınlanmış bilimsel tercüme kitap E) Kitap Editörlüğü Madde 1.6 A daki uluslararası kitaplarda editörlük Madde 1.6 A daki ulusal kitaplarda editörlük 7) Sanat ve tasarım alanlarında üretilen yaratıcı eserler A) Müze veya tanınmış**sanat kurumları kalıcı koleksiyonlarına katılan eser/çalışma 35 PUAN 100 PUAN 70 PUAN B) Tanınmış galeri, tiyatro, sanat kurumu v.b. yerlerde yapılan kişisel sergi ve sanat/tasarım etkinlikleri etkinlik etkinlik 7

8 C) Seçici kurullu/küratörlü sergi ve etkinliklere (bienal, festival, vb.) kabul edilen çalışmalar D) Tanınmış galeri, tiyatro, sanat kurumu vb. yerlerde yapılan sergi ve sanat/tasarım Etkinliklerinde yer alan çalışmalar E) Diğer kişisel sergi ve sanat/tasarım etkinlikleri ve bu etkinliklerinde yer alan çalışmalar etkinlik etkinlik Etkinlikte eser/çalışma 15 PUAN 8) Dergi Editörlüğü/Yayın Kurulu Üyeliği (En az 3 yıl süreyle yapılan) A) AHCI, SSCI veya SCI-EXP kapsamında taranan dergilerde editörlük/yayın kurulu üyeliği 75/ B) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamı dışında Senato tarafından onaylanan diğer UA alan indekslerinde taranan dergilerde editörlük/yayın kurulu üyeliği 30/15 PUAN C) Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük/yayın kurulu üyeliği 20/ D) Diğer ulusal hakemli bilimsel dergilerde editörlük/yayın kurulu üyeliği 15/5 PUAN E AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamında taranan dergilerde özel sayı editörlüğü F) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamı dışında Senato tarafından onaylanan diğer uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde özel sayı editörlüğü G) Diğer uluslararası hakemli bilimsel dergilerde özel sayı editörlüğü 15 PUAN H) Diğer ulusal hakemli bilimsel dergilerde özel sayı editörlüğü 9) Bilimsel toplantılarda sunulmuş ve bildiri kitabında basılmış tam metin (en çok 100 puan) 10) Madde 1.1 ve 1.2 de belirtilen dergilerde yayınlanan makalelerde başka yazarlar tarafından yapılan her bir atıf (En çok 10 adet) GSF için yaratıcı eser, ürün, etkinlik ve performans hakkında Madde 1.1, 1.2 ve 1.3 de belirtilen dergilerde başka yazarlar tarafından yayımlanan yazı veya röportaj 5 PUAN 2 PUAN MADDE 2: EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ, MESLEKİ ETKİNLİKLER VE PROJE ÇALIŞMALARI 1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü dersler (Son üç yılda her bir ders için - En çok 15 adet) 5 PUAN 2) Tez Danışmanlıkları A) Tamamlanmış Doktora tez danışmanlığı (En çok 5 adet) B) Tamamlanmış Yüksek Lisans tez danışmanlığı (En çok 5 adet) 5 PUAN C) Devam eden Doktora tez danışmanlığı (En çok 5 adet) 4 PUAN D) Devam eden Yüksek Lisans tez danışmanlığı (En çok 5 adet) 2 PUAN 3) Projeler A) Proje Yöneticiliği B) Proje Araştırıcısı 8

9 4) Patentler 5) Bilim, Sanat, Tasarım Burs ve Ödülleri (Seçici Kurul, Juri veya Küratör değerlendirmesi olmalı) Burs/Doktora Sonrası Araştırma imkanı Burs/Doktora Sonrası Araştırma imkanı kurumlar tarafından davetli sanatçı (artist in residence) kurumlar tarafından davetli sanatçı (artist in residence) bilim, sanat, tasarım, performans ve mimarlık yarışmalarında ödül bilim, sanat, tasarım, performans ve mimarlık yarışmalarında ödül 6) Bilimsel kongre, konferans, sempozyum, sergi vb. düzenleme kurulu başkanlığı / küratörlük 100 PUAN 35 PUAN 7) Hakemlikler (Her biri için en çok 5 er adet) A) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamında taranan dergilerde 15 PUAN B) AHCI, SSCI veya SCI-EXP kapsamı dışında olup, Senato tarafından onaylanan diğer uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde 8 PUAN C) Diğer uluslararası hakemli dergilerde 5 PUAN D) Diğer ulusal hakemli dergilerde 2 PUAN KATSAYI 1.YAZAR*** / KATILIMCI 2. YAZAR / KATILIMCI 3. YAZAR / KATILIMCI 4. ve ÜSTÜ YAZAR / KATILIMCI TEK YAZAR / KATILIMCI İKİ VE DAHA FAZLA YAZAR / KATILIMCI *Akademik Yükseltilme ve atanma kriterleri çerçevesinde tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanan 1 ulusal kitap, 3 ulusal makaleye veya (EK 2) Madde 1.2 ya da 1.3. kategorisindeki 2 makaleye; 1 uluslararası kitap Madde 1.2 ya da 1.3 kategorisindeki 3 makaleye veya 1.1 kapsamındaki 2 makaleye eşdeğer kabul edilir. Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokullarına yapılacak atamalarda (EK 2) Madde 1.6B kapsamında yayınlanmış uluslararası kitapta bölüm, Madde 1.2 ve 1.3 kapsamında yayınlanmış makaleye; Madde 1.6B kapsamında yayınlanmış ulusal kitapta bölüm ise Madde 1.4 kapsamında diğer hakemli bilimsel dergide yayınlanmış makaleye eşdeğer kabul edilir. ** Hangi yayınevi, galeri, tiyatro, sanat kurumu vb. nin tanınmış kategorisinde değerlendirileceğine Üniversite İnsan Kaynakları Kurulu karar verir. *** Muhabir Yazar (Corresponding Author) 9

10 EK: 3 A Ç I K L A M A L A R/ T A N I M L A R A-Makale İlgili kategorideki dergilerde yayınlanmış tam metinli çalışmalardır. Kısa Bildiri (Short Communication), Teknik Not (Technical Note), Tartışma (Discussion), Editöre Mektup ile araştırma konu ve sonuçlarının ön duyurusu niteliğindeki yayınlar makale olarak kabul edilmez. B- Atıflar Yazarın kendi eserine yaptığı atıflar göz önüne alınmaz. Aday almış olduğu atıflarla ilgili çıktı ve belgeleri başvurusuna eklemelidir. C- Kitap Yazarlığı Yabancı Dilde Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, uluslararası saygınlığı olan yayınevlerince basılmış yabancı dildeki bilimsel ve sanatsal kitaplar ile bu tür eserlerde davet üzere yazılan bölümler ve bu tür kitapların editörlüğü Türkçe (Ders notu hariç) ISBN numarasına sahip telif ve çeviri kitaplar, bu tür eserlerde davet üzerine yazılan bölümler veya bu tür kitapların editörlüğü D-Yayın Danışma Kurulu Üyeliği Bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmak üzere sunulan yayınların değerlendirilmesine ilişkin hakemlik görevi Aday, hakemlik görevi için yapılmış olan talep yazısı ile bu yazı doğrultusunda hazırlanan değerlendirme raporunun bir kopyasını başvurusuna eklemelidir. E- Bilimsel/Sanatsal Toplantılarda Sunulan ve Özü Basılmış Bildiriler E-1 Bildiriler Hakemli uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler (Proceedings) kitabında yayınlanmış tam metinde uluslararası bildiriler. Hakemli uluslararası toplantılarda sunulan bildirilerin, bildiriler (proceedings) kitabında yayınlanmış özetleri (abstractlar) 10

11 E-2. Bildiriler Hakemli ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında yayınlanmış tam metinde ulusal bildiriler. F-Yurtiçinde Dergilerde Yayınlanan Makaleler I-1 Hakem heyeti bulunan, sürekli ve periyodik olarak yayınlanan ulusal dergilerdeki makaleler, G-Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Öğretim elemanlarının görevli olarak yurtdışında bulunduğu kurumda (Örneğin; Erasmus Öğretim Üyesi Programı kapsamında vb.) verdiği dersler için adayın dersi verdiğine dair ilgili kurumdan belge getirmesi istenir. H-Araştırma Projelerinde Yürütücü Olmak Ana destekleyicisi NATO, AB, COST, AVICENNE, EUREKA, MED-CAMPUS, MEDA, UN, NASA, ESA, NSF ve benzeri uluslararası kuruluşlar olan projeler uluslararası kabul edilir. Ana destekleyicisi TÜBİTAK, TTGV, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlar olan projeler ulusal kabul edilir. Sadece Kadir Has Üniversitesinin desteklediği projelerin puanı ulusal projenin %50 si olarak değerlendirilir. Bütün projelerin bitirilmiş olması; bilimsel sonuç raporlarının ilgili kurumca kabul edilip, basılmış olması beklenir. Patentler Uygulamanın, alanında kullanıldığını gösteren bir belge (patent enstitüsünden onaylı belge veya patent konusu üzerinde kabul edilmiş bir uluslararası makale) ile belgelenmesi gerekir. 11

12 EK: 4 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA BİLGİ FORMU Adı Soyadı, Unvanı Bulunduğu Kurum Başvurduğu Kadro Yardımcı Doçentlik Doçentlik Profesörlük Başvuru Tarihi GRUP 1. YAYIN ESER VE ATIFLAR Azami Puan Adet Puan 1) AHCI, SSCI, SCI-EXP tarafından taranan bilimsel dergilerde yapılan yayınlar İKK veya Jüri Puanı A) Yayınlanmış tam makale B) Kısa makale, analiz, kitap incelemesi, editöre not vb. 15 PUAN 2) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamı dışında, Senato tarafından onaylanan diğer uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayınlanan makaleler 3) 1.1 ve 1.2 maddelerinin kapsamı dışında kalan diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 4) Diğer hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler 15 PUAN 5) Diğer bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler 5 PUAN 6) Kitaplar ve kitap bölümleri A) Tanınmış** yayınevleri veya üniversiteler tarafından basılmış ders kitapları, bilimsel ve mesleki kitaplar 100 PUAN 70 PUAN B) Tanınmış yayınevleri veya üniversiteler tarafından basılmış ders kitapları, bilimsel ve mesleki kitaplarda bölüm 15 PUAN 12

13 C) Diğer yayınevleri tarafından basılmış ders kitapları, bilimsel ve mesleki kitaplar ya da kitaplarda bölüm kitap kitap kitapta bölüm kitapta bölüm 5 PUAN D) Yayınlanmış bilimsel tercüme kitap E) Kitap Editörlüğü Madde 1.6 A daki uluslararası kitaplarda editörlük Madde 1.6 A daki ulusal kitaplarda editörlük 35 PUAN 7) Sanat ve tasarım alanlarında üretilen yaratıcı eserler A) Müze veya tanınmış** sanat kurumları kalıcı koleksiyonlarına katılan eser/çalışma 100 PUAN 70 PUAN B) Tanınmış galeri, tiyatro, sanat kurumu v.b. yerlerde yapılan kişisel sergi ve sanat/tasarım etkinlikleri etkinlik etkinlik C) Seçici kurullu/küratörlü sergi ve etkinliklere (bienal, festival, vb.) kabul edilen çalışmalar D) Tanınmış galeri, tiyatro, sanat kurumu vb. yerlerde yapılan sergi ve sanat/tasarım etkinliklerinde yer alan çalışmalar 15 PUAN E) Diğer kişisel sergi ve sanat/tasarım etkinlikleri ve bu etkinliklerinde yer alan çalışmalar etkinlik etkinlik Etkinlikte eser/çalışma 8) Dergi Editörlüğü/Yayın Kurulu Üyeliği (En az 3 yıl süreyle yapılan) A) AHCI, SSCI veya SCI-EXP kapsamında taranan dergilerde editörlük/yayın kurulu üyeliği B) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamı dışında Senato tarafından onaylanan diğer UA alan indekslerinde taranan dergilerde editörlük/yayın kurulu üyeliği C) Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük/yayın kurulu üyeliği D) Diğer ulusal hakemli bilimsel dergilerde editörlük/yayın kurulu üyeliği 75/ 30/15 PUAN 20/ 15/5 PUAN 13

14 E) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamında taranan dergilerde özel sayı editörlüğü F) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamı dışında Senato tarafından onaylanan diğer uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde özel sayı editörlüğü G) Diğer uluslararası hakemli bilimsel dergilerde özel sayı editörlüğü 15 PUAN H) Diğer ulusal hakemli bilimsel dergilerde özel sayı editörlüğü 9) Bilimsel toplantılarda sunulmuş ve bildiri kitabında basılmış tam metin (en çok 100 puan) 10) Madde 1.1 ve 1.2 de belirtilen dergilerde yayınlanan makalelerde başka yazarlar tarafından yapılan her bir atıf (En çok 10 adet) GSF için yaratıcı eser, ürün, etkinlik ve performans hakkında Madde 1.1, 1.2 ve 1.3 de belirtilen dergilerde başka yazarlar tarafından yayımlanan yazı veya röportaj 5 PUAN 2 PUAN GRUP 1 TOPLAM PUAN GRUP 2. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ, MESLEKİ ETKİNLİKLER VE PROJE ÇALIŞMALARI Azami Puan Adet Puan İKK veya Jüri Puanı 1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü dersler (Son üç yılda her bir ders için - En çok 15 adet) 2) Tez Danışmanlıkları A) Tamamlanmış Doktora tez danışmanlığı (En çok 5 adet) B) Tamamlanmış Yüksek Lisans tez danışmanlığı (En çok 5 adet) 5 PUAN 5 PUAN 3) Projeler C) Devam eden Doktora tez danışmanlığı (En çok 5 adet) 4 PUAN D) Devam eden Yüksek Lisans tez danışmanlığı (En çok 5 adet) 2 PUAN A) Proje Yöneticiliği B) Proje Araştırıcısı 4) Patentler 100 PUAN 14

15 5) Bilim, Sanat, Tasarım Burs ve Ödülleri (Seçici Kurul, Juri veya Küratör değerlendirmesi olmalı) Burs/Doktora Sonrası Araştırma imkanı Burs/Doktora Sonrası Araştırma imkanı kurumlar tarafından davetli sanatçı (artist in residence) 35 PUAN kurumlar tarafından davetli sanatçı (artist in residence) bilim, sanat, tasarım, performans ve mimarlık yarışmalarında ödül bilim, sanat, tasarım, performans ve mimarlık yarışmalarında ödül 6) Bilimsel kongre, konferans, sempozyum, sergi vb. düzenleme kurulu başkanlığı / küratörlük 7) Hakemlikler (Her biri için en çok 5 er adet) A) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamında taranan dergilerde 15 PUAN B) AHCI, SSCI veya SCI-EXP kapsamı dışında olup, Senato tarafından onaylanan diğer uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde 8 PUAN C) Diğer uluslararası hakemli dergilerde 5 PUAN D) Diğer ulusal hakemli dergilerde 2 PUAN GRUP 2 TOPLAM PUAN GENEL TOPLAM PUAN Grup 1 Grup 2 Toplam İKK veya Jüri Toplamı KATSAYI 1.YAZAR*** / 2. YAZAR / 3. YAZAR / KATILIMCI KATILIMCI KATILIMCI TEK YAZAR / KATILIMCI İKİ VE DAHA FAZLA YAZAR / KATILIMCI 4. ve ÜSTÜ YAZAR / KATILIMCI *Akademik Yükseltilme ve atanma kriterleri çerçevesinde tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanan 1 ulusal kitap, 3 ulusal makaleye veya (EK 2) Madde 1.2 ya da 1.3. kategorisindeki 2 makaleye; 1 uluslararası kitap Madde 1.2 ya da 1.3 kategorisindeki 3 makaleye veya 1.1 kapsamındaki 2 makaleye eşdeğer kabul edilir. Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokullarına yapılacak atamalarda (EK 2) Madde 1.6B kapsamında yayınlanmış uluslararası kitapta bölüm, Madde 1.2 ve 1.3 kapsamında yayınlanmış makaleye; Madde 1.6B kapsamında yayınlanmış ulusal kitapta bölüm ise Madde 1.4 kapsamında diğer hakemli bilimsel dergide yayınlanmış makaleye eşdeğer kabul edilir. ** Hangi yayınevi, galeri, tiyatro, sanat kurumu vb. nin tanınmış kategorisinde değerlendirileceğine Üniversite İnsan Kaynakları Kurulu karar verir. *** Muhabir Yazar (Corresponding Author) 15

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA USUL VE ESASLARI Ocak 07, İstanbul T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

EK: 1 AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI TABLOSU

EK: 1 AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI TABLOSU EK: 1 AKADEMİK ETKİNLİK PUANLARI TABLOSU MADDE 1: YAYIN, ESER VE ATIFLAR (1) PUAN 1) AHCI, SSCI, SCI-EXP tarafından taranan bilimsel dergilerde yapılan yayınlar: a) Yayınlanmış tam makale 50 b) Kısa makale,

Detaylı

EK 2 AKADEMİK ETKİNLİK BİLDİRİM FORMU

EK 2 AKADEMİK ETKİNLİK BİLDİRİM FORMU EK 2 AKADEMİK ETKİNLİK BİLDİRİM FORMU Akademik çalışmalarınıza ilişkin tüm bilgileri lütfen ilgili başlıkların altına giriniz. Yeteri kadar alan kullanabilirsiniz. MADDE 1: YAYIN, ESER VE ATIFLAR (1) 1)

Detaylı

Dayanak Madde 2. Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2. Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Stratejik Planı amaç ve hedeflerinde

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Kütahya Sağlık Bilimleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ

TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ TOROS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE Bu ölçütlerin Toros Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin amacı, Toros Üniversitesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ A- PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURMAK

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü ağırlıklı, yenilikçi ve girişimci uluslararası

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME FORMU ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi )

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME FORMU ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ) 1-Atanma/Yükseltilme İçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Doktor Öğretim Üyesi İlk Atanma Yeniden Atanma Değerlendirmenin Kapsadığı Dönem: (. /. / 20.. -. /. / 20..) 2-Adayın Adı, Soyadı ve Unvanı

Detaylı

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 247 SAYILI KANUN UN /D MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ANILAN KANUN UN 33/A MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA GEÇİŞLERİ İÇİN ARANACAK KRİTERLER

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI AMAÇ Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite'ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri hariç, Hasan Kalyoncu Üniversitesi nde Öğretim Üyeliğine

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde yardımcı doçent olarak ilk kez atanmak üzere başvuracak adaylarda, 2547

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi nde istihdam edilecek profesör,

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ)

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ) I - AMAÇ İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (KRİTERLERİ) MADDE 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul Rumeli Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurabilmek için gerekli

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, Antalya Bilim Üniversitesi nin sürdürülebilir gelişme için

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME FORMU ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi )

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME FORMU ( Tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ) İlk Yayın Tarihi/Sayısı 1.0.017/4 1-Atanma/Yükseltilme İçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Doktor Öğretim Üyesi İlk Atanma Yeniden Atanma Değerlendirmenin Kapsadığı Dönem: (. /. / 0.. -. /. /

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. Işık Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi (18 Nisan 2018 Tarih ve 2018/09 Sayılı Senato Toplantısında Kabul Edilmiştir)

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi (18 Nisan 2018 Tarih ve 2018/09 Sayılı Senato Toplantısında Kabul Edilmiştir) T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi (18 Nisan 2018 Tarih ve 2018/09 Sayılı Senato Toplantısında Kabul Edilmiştir) Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Beykent Üniversitesinde

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Amaç ve Kapsam- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü ve mütevelli heyeti kararlarına uygun olarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐNE ATANMA VE YÜKSELTĐLME FORMU 1- Atanma /Yükseltilme Đçin Başvurulan Unvan: Profesör Doçent Doktor Yardımcı Doçent Doktor Đlk Atanma Yeniden Atanma

Detaylı

T. C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) İ. AMAÇ

T. C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) İ. AMAÇ T. C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) İ. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ *** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME İLE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Kanunun 7.,12.,14., 23., 24., ve 26. Maddeleri ile, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER EK-1 T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER 1. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 1.1 Yardımcı Doçentlik 1.2 Doçentlik

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ ** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/08/2018-E.7246 T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BD466269642* Sayı :23608337-050.01.01/ Konu :ADEK ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Üniversitemiz

Detaylı

HACETTEPE ÜNIVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ

HACETTEPE ÜNIVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ HACETTEPE ÜNIVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 13.12.2017 tarih ve 2017-394 sayı ile kabul ettiği Yabancı Dil Kriterlerini

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ .0.0 SENATO 0 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için aranacak

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi nin (İKÜ) tanımlanmış vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTME İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (İLKELER VE KRİTERLER) 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve kriterler ile Dumlupınar Üniversitesi öğretim

Detaylı

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Uygulama ve Yürütme, Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesinde

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME KRİTERLERİ (Üniversite Senatosunun 30.01.2017 tarih ve 2017/02-1 sayılı kararı ile kabul edilen bu kriterler Yükseköğretim Genel Kurul

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi (İBÜ) Fakülte,

Detaylı

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER:

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE GÜZEL SANATLAR ALANLARINDA YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA, DOÇENTLİĞE ATANMA İLE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİNİMUM AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR Madde 1 TEMEL İLKELER Yükseltme ve atama ölçütleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) akademik yapısındaki

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2016 tarih ve 2016-17 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

Süre Kurum Ünvan / Görev

Süre Kurum Ünvan / Görev İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından 20.03.2012 tarihinde 07(1) sayılı kararla kabul edilen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesinin öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesi için ilan ettiği kadrolara

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1-(1) Akademik Yükseltme

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SAYISI :05 KARAR 2012/66 SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ:24.05.2012 Üniversitemiz Senatosu nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin

Detaylı

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85

18 Mart 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:85 T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- a) Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nde öğretim üyeliğine yükseltilmek

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2015 Sayfa 1 / 6 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun.. tarih ve.. sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur. AMAÇ Uludağ

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin eğitim-öğretim, araştırma, üniversite

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I-AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi tarafından 1997 yılında uygulamaya konan Atama ve Yükseltme Ölçütlerinde günümüz

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

EK 2 : TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR 13

EK 2 : TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR 13 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri EK 1 : AKADEMIK YÜKSELTILME VE ATANMA ÖLÇÜTLERI TABLOSU 2 BİLİMSEL, SANATSAL YAYINLAR 2 SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ 4

Detaylı

Doktora /Sanatta Yeterlik sonrası A.1 kategorisinde en az iki etkinlik

Doktora /Sanatta Yeterlik sonrası A.1 kategorisinde en az iki etkinlik HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ 2019 GENEL KRİTERLER (Bu kriterleri sağlayamayan adayın başvurusu dikkate alınmayacaktır) ÖN KOŞUL Yardımcı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18.02.2014 Toplantı Sayısı : 381 Karar Sayısı : 3228 3228 Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri nde yapılan

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları ( tarih ve 2011/12 sayılı Senato Kararı)

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları ( tarih ve 2011/12 sayılı Senato Kararı) Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları (02.11.2011 tarih ve 2011/12 sayılı Senato Kararı) Madde 1 Öğretim üyesi kadro ilanları için talepler, Fakültelerde ve Yüksekokullarda

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen

Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanı ile ilgili olarak ÜAK tarafından yayınlanan çalışmalara verilen ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA BAŞVURU KOŞULLARI YARDIMCI DOÇENT ATANMA KOŞULLARI 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yardımcı Doçentlik kadrolarına ilk atamada adayların;

Detaylı