TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU"

Transkript

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 Programın içeriğine yönelik sorularınız için Resmi İstatistikler Programı Grubu Tel: + (312) Faks: + (312) İnternet E-posta Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı na aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Mart 2010 MTB: Adet

3 ÖNSÖZ Resmi İstatistik Programı, ülkenin sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji, ekonomi ve ihtiyaç duyduğu diğer alanlardaki istatistiklerin tespit edilerek uluslararası standartlarda veri üretim esaslarının getirilmesi, istatistik üretiminde mükrerrerliklerin giderilmesi, işgücü, zaman ve maliyetin azaltılması amacıyla tüm kamunun katıldığı bir platformdur. Program da, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartlar detaylı biçimde belirlenmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesinin tedbirleri alınarak, kurum ve kuruluşlarımızın istatistik üretimindeki görevleri açık bir şekilde belirtilmiştir. Program, hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle, hangi dönemler için derleneceği ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirmektedir. Türkiye İstatistik Kanunu nun 3 üncü maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen birinci beş yıllık ( ) Resmi İstatistik Programının ilk uygulama dönemi tarihi itibariyle sona ermiştir. İkinci beş yıllık döneme ait Resmi İstatistik Programı Bakanlar Kurulu tarafından tarihinde kararlaştırılmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Program da yer alan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından her yıl Resmi İstatistik Programı Yıllık İzleme Raporu hazırlanmaktadır. Yıllık İzleme Raporunda, kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleşme durumları tespit edilmekte, varsa aksaklıklar ile bunların giderilmesi için alınması gereken tedbirler kurumlarımızla birlikte belirlenmektedir. İzleme raporları, İstatistik Konseyinde görüşülerek değerlendirilmektedir. Resmi İstatistik Programı uygulamasının izlenmesinde kullanılan diğer bir araç ise tarafından her yılın başında kamuoyuna açıklanmakta olan Ulusal Veri Yayımlama Takvimi dir. Takvim, zamanlılık ilkesi çerçevesinde verilerin hangi kurum tarafından, ne zaman ve ne şekilde yayımlanacağını göstermektedir. Verilerin yayın tarihinde meydana gelebilecek değişiklikler, UVYT de öngörülen tarihten en geç iki gün önce gerekçesiyle birlikte kamuoyuna açıklanmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilmektedir. Ulusal Veri Yayımlama Takviminde yer alan verilerin yayımlanıp yayımlanmadığı tarafından düzenli olarak izlenmekte ve herhangi bir aksaklık olması durumunda verinin sorumlusu kuruma bildirimde bulunularak açıklama talep edilmektedir. Bu çerçevede hazırlanan 2011 Yılı İzleme Raporunda, Programda yer alan kurum ve kuruluşların 2011 yılı için öngörülen faaliyetlerine ilişkin yapılan değerlendirmeler detaylı bir şekilde sunulmuştur. Birol AYDEMİR Başkan

4 ÖNSÖZ ııı İÇİNDEKİLER v ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ İŞ KAYITLARI SİSTEMİ TARIMSAL İŞLETME KAYIT SİSTEMİ SINIFLAMALAR 3 ANA KONU 2. SOSYAL VE DEMOGRAFİK İSTATİSTİKLER NÜFUS VE DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI İSTATİSTİKLERİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ KÜLTÜR VE SPOR İSTATİSTİKLERİ SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ TÜKETİM HARCAMALARI, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI İSTATİSTİKLERİ SOSYAL KORUMA İSTATİSTİKLERİ TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SUÇ VE ADALET İSTATİSTİKLERİ SEÇİM İSTATİSTİKLERİ TURİZM İSTATİSTİKLERİ ULUSLARARASI GÖÇ İSTATİSTİKLERİ 22 ANA KONU 3. MAKROEKONOMİK İSTATİSTİKLER ULUSAL HESAPLAR VE PARA, BANKA, MALİYE İSTATİSTİKLERİ FİYAT İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLER DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ KALKINMA YARDIMLARI İSTATİSTİKLERİ KAMU ALIMLARI İSTATİSTİKLERİ 35 ANA KONU 4. İŞ İSTATİSTİKLER YILLIK İŞ İSTATİSTİKLERİ KISA DÖNEMLİ İŞ İSTATİSTİKLERİ ENERJİ İSTATİSTİKLERİ ULAŞTIRMA İSTATİSTİKLERİ BİLİM VE TEKNOLOJİ İSTATİSTİKLERİ HABERLEŞME İSTATİSTİKLERİ MALİ ARACI KURULUŞ İSTATİSTİKLERİ 44 v

5 ANA KONU 5. TARIM İSTATİSTİKLER BİTKİSEL ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ TARIMSAL YAPI İSTATİSTİKLERİ HAYVANCILIK İSTATİSTİKLERİ SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ TARIMSAL FİYAT İSTATİSTİKLERİ TARIMSAL ÇEVRE, DENGE VE HESAPLAR ORMANCILIK İSTATİSTİKLERİ 49 ANA KONU 6. ÇEVRE İSTATİSTİKLER ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 51 vi

6 ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1.1. ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 1.3. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ 1.4. TARIMSAL İŞLETME KAYIT SİSTEMİ 1.5. SINIFLAMALAR 1

7 ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1.1. Ulusal Adres Kayıt Sistemi (UAKS) Ülkemizde adreslerin bir standarda kavuşturulmasını, adres niteliklerinin güncel olarak takibini ve adrese dayalı kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Ulusal Adres Kayıt Sistemi (UAKS) nin kurulum çalışmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sistem, Ağustos 2007 de yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir. Sistemin yönetimi, güncellenmesi ve burada yer alan bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşımı İçişleri tarafından sağlanmaktadır Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince öncelikle ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres Veritabanına kaydedilmiş ve daha sonra ülke sınırları içinde yaşayan T.C. vatandaşlarının yaşadıkları yerleşim yeri ayrıntısındaki adresleri T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu kişilerin ise pasaport numarası ile ilişkilendirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluşturulmuştur. Anılan Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin (a) fıkrası gereği sistem İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ne 31 Aralık 2007 tarihinde devredilmiştir. Doğum, ölüm, evlenme ve boşanma gibi nüfus olayları ile birlikte yerleşim yeri adres değişiklikleri de bundan sonra bağlı bulunulan ilçe nüfus müdürlüklerince yapılmakta ve sistemin güncelliği İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ADNKS deki bilgileri kullanarak güncel bilgileri yılda bir kez yayımlamaktadır İş Kayıtları Sistemi İş Kayıtları'nın veri kalitesinin arttırılması için, Maliye Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarından elde edilen veriler üzerinde yapılan çalışmalar sürdürülmektedir. Buna ek olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verileri üzerinde analizler yapılmıştır. Tüm kamu kurumlarında ortak anahtar kullanımı, birim tanımlarının belirlenmesi, Ulusal Adres Veri Tabanı'na uygun olarak adres bilgilerinin ve uluslararası sınıflamalara uygun olarak da ekonomik faaliyet bilgilerinin tutulması hususlarında başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere çeşitli görüşmeler ve toplantılar yürütülmektedir. İdari kayıtların iyileştirilmesi ihtiyacı oldukça önem taşımaktadır. Bu amaca yönelik olarak diğer kurum/kuruluşlarla görüşmelere de devam edilmektedir. RİP kapsamında diğer kurumlara İş Temelli İdari Kayıtlardan Kayıt Oluşumu konulu bir eğitim verilmekte, bu eğitim sayesinde diğer kurumlara iş kayıtlarında yapılan çalışmalar hakkında temel bilgiler sağlanmaktadır. NACE Rev.2 nin kullanımı ve kodların dönüşümü hakkında diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmaktadır. 2

8 Girişim Grupları çalışmasına yönelik olarak ihtiyaçları karşılayacak düzeyde idari kayıt bulunmamaktadır. Ekonomi ndan alınan Yabancı Sermayeli Firmalar Listesi, alan çalışmasının çerçevesinin belirlenmesinde yararlanılan önemli bir veri kaynağıdır. Girişim Grupları 2010 çalışması tamamlanmış olup, her yıl kapsam arttırılarak çalışmaya devam edilecektir. İş Demografisi istatistiklerinin üretilmesi süreci başlamıştır. Demografik olayların idari kayıtlardan tespit edilebilmesi durumunda üretilmekte olan istatistiklerin iyileşeceği düşünülmektedir. Buna yönelik olarak, mevcut idari kaynakların araştırılması ve idari kuruluşlarla işbirliği çalışmaları devam etmektedir Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Tarım Bilgi Sistemi kurulması önceliğinde Parsel Tabanlı Tarımsal İşletme Kayıt Sisteminin oluşturulması için Türkiye İstatistik Kurumu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık arasında bir işbirliği protokolü 13 Temmuz 2010 tarihinde ilgili Bakanlar düzeyinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Parsel Tabanlı Tarımsal İşletme Kayıt Sisteminin oluşturulması için gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanarak 11 Ekim 2010 tarihinde alan uygulaması tüm Türkiye de başlatılmıştır. Alandan veri derleme işini Gıda, Tarım ve Hayvancılık yapmaktadır. veri giriş programının bakımını ve alan çalışması esnasında gerekli olan teknik desteği vermektedir yılı içerisinde alandan veri toplama çalışması devam etmiştir. TİKAS Kurulum çalışmasının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır Sınıflamalar Türkiye İstatistik Kurumu, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı sosyal ve ekonomik sınıflamaları web sayfasında adresinde yer alan sınıflama sunucusu üzerinden tüm kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Tüm istatistik üreten kurumların personelinin de üye olduğu ve sınıflamalar ile ilgili problemlerin tartışıldığı sınıflama sunucusu üzerinde bir forum sayfası oluşturulmuştur. Dünya düzeyinde ve Avrupa Birliği tarafından revize edilen ekonomik ve sosyal sınıflamaların son versiyonları Türkiye ye uyarlanmış olup, tüm kurum ve kuruluşlar web servis aracılığıyla sınıflama sunucusunda bulunan sınıflama sözlüklerini kullanabilmektedir yılında dış kurum ve kuruluşlara yönelik sınıflamalar konusundaki eğitim çalışmaları devam etmiştir. Kurum ve kuruluşların kendilerine özel oluşturdukları sınıflamaların NACE Rev-2 ye adaptasyonu aşamasında karşılaşılan sorunları çözmek ve kurum kuruluşların kurumsal ihtiyaçlarında cevap vermek amacı ile altı basamaklı NACE Rev.2 çalışması yapılmış ve 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren sınıflama sunucusunda NACE Rev-2 altılı ılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması başlığı altında yayımlanarak kurum ve kuruluşların kullanımına sunulmuştur tarihinde tamamlanarak kullanıma sunulmuş olan NACE Rev.2 ye dayalı altı basamaklı sınıflamada yer alan faaliyet tanımlarının daha iyi anlaşılması ve daha kolay kodlanabilmesi için sözlük 3

9 çalışmalarına başlanmıştır. A (Tarım Ormancılık ve Balıkçılık), B (Madencilik ve Taş Ocakçılığı) ve C (İmalat) kısımları tamamlanmış ve kalan 18 kısım için anahtar liste çalışmaları Şubat 2012 sonu itibari ile bitirilerek kurumların kullanımına sunulmuştur. ISCO-08 Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması nın uyarlama çalışmaları tamamlanmış olup kurum ve kuruluşların hizmetine sunulmuştur. ISCED 2011 Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması nın çeviri ve adaptasyon çalışmalarına başlanmış ve devam etmektedir. 4

10 ANA KONU 2. SOSYAL VE DEMOGRAFİK İSTATİSTİKLER 2.1. NÜFUS VE DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ 2.2. İŞGÜCÜ PİYASASI İSTATİSTİKLERİ 2.3. EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ 2.4. KÜLTÜR VE SPOR İSTATİSTİKLERİ 2.5. SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ 2.6. TÜKETİM HARCAMALARI, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI İSTATİSTİKLERİ 2.7. SOSYAL KORUMA İSTATİSTİKLERİ 2.8. TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ 2.9. YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SUÇ VE ADALET İSTATİSTİKLERİ SEÇİM İSTATİSTİKLERİ TURİZM İSTATİSTİKLERİ ULUSLARARASI GÖÇ İSTATİSTİKLERİ 5

11 2.1. Nüfus ve Demografi 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği ülkemizde ikamet eden tüm fertlerin ikamet adresleri ile T.C. kimlik numaraları eşleştirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) tarafından oluşturulmuştur ve güncelliğinin sağlanması için İçişleri na devredilmiştir. İdari Kayıtlara Dayalı Nüfus kapsamında ADNKS sonuçlarına ilişkin yayınlar 2008 yılından itibaren yıllık olarak yayımlanmıştır. Çalışmada yerleşim yeri nüfusları, ADNKS den alınan nüfusla birlikte kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinde değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmişlerdir. Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri de dikkate alınmıştır. Hayati İstatistikler altında yer alan evlenme, boşanma, doğum ve ölüm verileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kullanılarak elde edilmeye başlanmıştır yılından itibaren MERNİS veri tabanından elde edilen evlenme ve boşanma istatistikleri yıllarında yıllık, yıllarında ise hem üçer aylık hem de yıllık haber bültenleriyle kamuoyuna açıklanmıştır. MERNİS veri tabanından elde edilen doğum istatistikleri, ilk kez 2009 yılında haber bülteni ile kamuoyuna açıklanmıştır yıllarına ilişkin doğum verileri doğum olayının meydana geldiği yere göre, yıllarına ilişkin doğum verileri ise annenin ikamet ettiği yere göre yayımlanmıştır. Ölüm istatistiklerindeki kapsam eksikliklerini giderme konusunda, 2007 yılından itibaren NVİGM ve Sağlık ile işbirliği yapmaktadır. tarafından 2009 yılında Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde doğum ve ölüm kayıtlarındaki kapsam eksikliği nedenlerinin tespit edilmesine ilişkin Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu 26 ilde pilot çalışma yapılarak bu konuda rapor hazırlanmıştır. Diğer yandan, 2009 yılından itibaren MERNİS veri tabanında yer alan ölüm verisi ile tarafından derlenen ölüm nedeni verisini kullanarak Türkiye geneli için ölüm verisi yayımlamaya başlamıştır. İlk kez haber bülteni ile açıklanan 2009 yılına ilişkin ölüm istatistikleri 31/07/2011 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca, 2008 yılına kadar il ve ilçe merkezlerinden olay yeri (ölümün meydana geldiği yer) bazında verilen ölüm istatistikleri, 2009 yılından itibaren daimi ikametgah yerine göre verilmeye başlanmıştır. 6

12 2008 yılına kadar tarafından derlenen intihar istatistiklerine ilişkin veriler, 2009 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından manyetik ortamda alınmaya başlanmıştır. İntihara teşebbüs olaylarına ilişkin bilgilerin derlenmesi konusunda ise 2011 yılında Sağlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim, Adalet ile Türkiye İstatistik Kurumundan uzmanların katılımı ile bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu ile toplam 3 toplantı yapılmış olup yapılan tartışmalar sonucunda intihara teşebbüs olaylarının Sağlık nın mevcut veri derleme sistemi geliştirildikten sonra derlenebileceği belirtilmiştir. Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri ile Türkiye için verisi mevcut olan BM Milenyum Kalkınma Göstergelerinin yıllık değerleri Türkiye toplamı ve bölgesel düzeyde 2007 yılından itibaren 2009 yılını da kapsayacak şekilde güncellenmiş olup; internet sayfası üzerinden kullanıcıya sunulması çalışmaları devam etmektedir Nüfus ve t Araştırması alan uygulaması 2007 yılında kurulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma, hanehalkları ve kurumsal yerlere yönelik olarak gerçekleştirilmiş olup, iki aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci aşamada, kapsam hatası olmasını engellemek için sırasıyla; Kurumsal Yerler Adres Kontrolü (Nisan-Temmuz 2011) ve Sayım Bölgesi Adres Kontrolü (Eylül 2011) çalışmaları yürütülmüştür. İkinci aşamada ise, örneğe çıkan hanehalkları ile ülke genelindeki tüm kurumsal yerlerde yüz yüze görüşme yöntemiyle soru kağıdı uygulaması gerçekleştirilmiştir Hanehalkı uygulamasında, örneğe çıkan adreslerde öncelikle ADNKS de kayıtlı kişilerin filli ikamet durumları kontrol edilmiş, sonrasında ise netbooklar veya basılı soru kağıtları/formları ile alan uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kurumsal yerlerde (üniversite öğrenci yurdu, huzurevi, bakımevi, ceza ve tutukevi, ıslahevi, yetiştirme yurdu, askeri birlik ve kışla vb.) ise Kurumsal Yerler Soru Kağıdı kullanılarak tam sayım yapılmıştır. Adı 2.1. Nüfus ve Demografi Doğum Doğum Haber Bülteni, Evlenme Boşanma 1- Evlenme ve Boşanma Haber Bülteni, Evlenme ve Boşanma Haber Bülteni, 2010 IV, 2011 I, II, III Dönem 3- Evlenme ve Boşanma Yayını, 2010 Evlenme ve Boşanma birleştirilerek ortak bülten ve yayın yapılmıştır. 7

13 Adı 2.1. Nüfus ve Demografi Ölüm Ölüm, 2009 Haber Bülteni dı 2009 yılı verileri t+12 ayda yayımlanması gerekirken, t+20. ayda yayımlanmıştır yılı verileri yayımlanmamıştır. MERNİS veri tabanından elde edilen ölüm verisi ile tarafından derlenen ölüm nedeni verisi eşleştirilerek MERNİS veri tabanında eksik olan kayıtlar tamamlanmakta ve Türkiye geneli için ölüm verisi yayımlanmaktadır yılına ilişkin ölüm nedeni ile ilgili kodlama süreci 2010 yılı sonunda tamamlandığı için 2009 yılına ilişkin ölüm istatistikleri 2011 yılında yayımlanmıştır İntihar İntihar Yayını, 2010 Ölümle sonuçlanan vakalara ilişkin istatistikleri kapsamaktadır İdari Kayıtlara Dayalı Nüfus 1-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 Sonuçları Haber Bülteni Nüfus ve t Sayımı Alan çalışması tamamlandı Nüfus Projeksiyonları Ulusal Nüfus Projeksiyonları ADNKS ye dayalı olarak tahminleri ve tahminleri 2009 yılında yayımlanmıştır. Ayrıca, 2010 yılında TNSA 2008 kesin sonuçlarına göre revize edilmiştir Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması HÜNEE Araştırma,İBBS Düzey 1 e göre tahmin verecek şekilde 2008 yılında yapılarak, 2009 yılında yayımlanmıştır İşgücü Piyasası İlk olarak 2008 yılına ilişkin olarak 2009 yılında yayımlanmış olan ve modelleme çalışmaları ile elde edilen dolaylı tahminlere dayanan sonuçları içeren İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri 2010 yılı sonuçları Haziran 2011 tarihinde haber bülteni ile yayımlanmıştır. 8

14 2009 yılı sonu itibariyle işgücü verilerinde güvenilir mevsim etkilerinden arındırma çalışmasının yapılabilmesi için gerekli olan gözlem sayısına ulaşılmış ve aynı zamanda 2005 yılından itibaren tüm serinin, yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmesi işleminin tamamlanmış olmasıyla birlikte, temel işgücü göstergelerinin mevsim etkilerinden arındırılabilmesi teknik olarak mümkün hale gelmiş ve bu konudaki çalışmalar Avrupa Birliği İstatistik Ofisi nin tavsiyelerine uygun yöntemler kullanılarak tamamlanmıştır. Ocak 2005-Ocak 2010 dönemine ilişkin işsizlik, istihdam ve işgücü göstergelerine ait mevsim etkilerinden arındırılmış veriler, ayrı bir haber bülteni ile yayımlanmıştır. Cari döneme ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü verileri ise, 2010 yılı başından beri hanehalkı işgücü araştırması haber bülteni ile birlikte her ay düzenli olarak yayımlanmaktadır yılından itibaren işgücü istatistiklerinin derlenmesinde, NACE Rev 2 nin kullanımına başlanmıştır. İlki 2004 yılı için yapılan ve dört yılda bir tekralanmakta olan İşgücü Maliyeti Anketi nin ikinci uygulaması 2008 yılı için yapılmış, anket sonuçları 2010 yılında yayımlanmıştır. Üçer aylık işgücü maliyeti endeksinin oluşturulması konusundaki hazırlıklar 2010 Haziran ayında tamamlanarak ilki 2007 I. Dönem 2010 II. Dönem lerini kapsayacak şekilde 2010 yılında yayımlanmıştır. İşgücü maliyeti endeksi düzenli olarak üçer aylık dönemler halinde 2011 yılında da yayımlanmaya devam edilmiştir Kazanç Yapısı Anketi, 2011 yılında uygulanmış ve sonuçları 20 Aralık 2011 tarihinde haber bülteni ile duyurulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bağlı kuruluşlarından SGK ve İŞKUR un uluslararası güncel sınıflamalara geçiş çalışmaları tamamlanmış olup, iş uyuşmazlıklarına ilişkin istatistiklerin derlenmesinde uluslararası sınıflamalara geçiş çalışmaları sürdürülmektedir. İŞKUR, açık işler konusunda kayda dayalı veriyi, programa uygun olarak her ayın 15 inde yayımlamaktadır. Açık işlere dair verilerin anket yoluyla derlenmesi yönündeki çalışmalar kapsamında, 2011 yılı Nisan ayında İŞKUR veri tabanı esas alınarak seçilen yaklaşık işyeri ile internet üzerinden anket uygulanmış, sonuçları Türkiye geneli ve 81 il için yayımlanmıştır. Aralık-Ocak dönemini kapsayan 2011 yılına ilişkin ikinci anketin örnek seçimi tarafından yapılmış olup, bu kapsamda belirlenen 10 ve daha fazla sayıda kişi istihdam eden girişim ile anketin yüzyüze uygulanmasına yönelik saha çalışmaları tamamlanmış olup, sonuçları raporlama aşamasındadır. Bu anketin sonuçları sadece Türkiye geneline yönelik tahmin verecektir. İŞKUR un, açık işler konusunda anketler yoluyla veri derlemeye yönelik çalışmaları AB düzenlemeleri kapsamında yapılmadığı gibi, kendi içinde de bütünleşik bir yapıda değildir Resmi İstatistik Programı nda İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni, İŞKUR İstatistik Yıllığı, İŞKUR İşgücü Hareket Formu başlıklarında yer alan 2007 yılından itibaren ISCO 88 ve Nace Rev.1.1 kullanılmaya başlanacaktır ifadesine uygun olarak 2007 yılından itibaren söz konusu meslek ve iktisadi faaliyet sınıflamalarının güncel versiyonları belirtilen kurumlarca yayımlanan tüm istatistiklerde kullanılmaya başlanmıştır. 9

15 Adı 2.2. İşgücü Piyasası İşgücü 1- Hanehalkı İşgücü, Hanehalkı İşgücü Dönemsel Haber Bültenleri 3- İl düzeyinde Temel işgücü Göstergeleri, Açık İş Açık İş Çalışma ve Sosyal Güvenlik -İŞKUR Açık iş istatistiklerinin idari kayıtlar dışında anketler yoluyla derlenmesine yönelik çalışmalara başlanmış olmakla beraber, bu çalışmalar AB mevzuatı ile uyumlu değildir İş Uyuşmazlığı İş Uyuşmazlığı, 2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik tarafından veri derleme aşamasında NACE Rev.2 sınıflamasının kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni Çalışma ve Sosyal Güvenlik -İŞKUR İŞKUR İstatistik Yıllığı İŞKUR İstatistik Yıllığı, 2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik -İŞKUR İŞKUR İşgücü Hareket Formu İŞKUR İşgücü Hareket Formu, 2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik -İŞKUR Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yıllığı Çalışma Hayatı Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yıllığı, 2010 Çalışma Hayatı, 2010 Çalışma ve Sosyal Güvenlik -SGK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kamu İstihdamı Kamu İstihdamı Maliye Çalışma Sosyal Güvenlik tarafından veri derleme aşamasında NACE Rev.2 sınıflamasının kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Kamu istihdamına ilişkin veriler Hanehalkı İşgücü Haber Bültenlerinde yayımlanmaktadır. 10

16 Adı 2.2. İşgücü Piyasası İşgücü Maliyeti ve 2008 İşgücü Maliyeti Araştırması Sonuçları Haber Bülteni 2. İşgücü Maliyeti Araştırma Sonuçları Yayını, tarafından ilk işgücü maliyeti araştırması 2004 yılı referans alınarak 2005 yılında yapılmıştır. Dört yılda bir uygulanan serinin ikinci uygulaması ise 2008 yılı referans alınarak 2009 yılında gerçekleştirilerek yayımlanmıştır Kazanç Yapısı Kazanç Yapısı Anketi Haber Bülteni Kazanç Yapısı Anketi Yayını Kazanç Yapısı Anketi mikro veri CD si Kazanç Yapısı Anketi Haber Bülteni tarafından ilk kazanç yapısı araştırması 2006 yılı referans alınarak 2007 yılında yapılmıştır. Dört yılda bir uygulanan serinin ikinci uygulaması ise 2010 yılı referans alınarak 2011 yılında gerçekleştirilerek haber bülteni ile sonuçları duyurulmuştur İşgücü Maliyeti Endeksi 1- İşgücü Maliyeti Endeksi IV. Dönem İşgücü Maliyeti Endeksi I. Dönem İşgücü Maliyeti Endeksi II. Dönem İşgücü Maliyeti Endeksi III. Dönem I. Dönem II. Dönem aralığından itibaren üçer aylık sonuçlar düzenli olarak yayımlanmaktadır Aylık İstatistik Bülteni Aylık İstatistik Bülteni Çalışma ve Sosyal Güvenlik -SGK İşgücü Maliyetlerinde ve Net Ele Geçen Ücretlerdeki Gelişmeler İşgücü Maliyetlerinde ve Net Ele Geçen Ücretlerdeki Gelişmeler Kalkınma İşgücü Maliyeti Endeksi yayımlanmaya başlandığından, bu başlık Resmi İstatistik Programından çıkarıldı Eğitim Yaygın eğitim istatistiklerinde, şimdiye kadar kapsama alınmayan belediyeler, bakanlıklar ve kurum/kuruluşlar, üniversiteler, konfederasyonlar veya sendikalar, vakıflar ve derneklerin yaygın eğitim faaliyetlerini derlemek için Başkanlığı tarafından 2009 yılından itibaren Yaygın Eğitim 11

17 Faaliyetleri Araştırması her yıl periyodik olarak yapılmaktadır. Söz konusu araştırmanın sonuçları haber bülteni ile yayımlanmaktadır yılı sonunda Milli Eğitim tarafından eğitim harcamaları konusunda UOE (UNESCO, OECD, EUROSTAT) veritabanında eksik kalan verilerin tamamlanması çalışması kapsamında MEB tarafından yürütülen Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi TUBİTAK Kamu Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2009 yılında tamamlanmış olup, yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Sisteme veri girişi yapılmış olup yayın 2012 yılı itibariyle çıkarılacaktır. Bu proje ile MEB tarafından tahsis edilen yıllık bütçenin yanı sıra, çeşitli kaynaklardan elde edilen nakdi ve ayni yardımlar ve döner sermaye gelirleri ile çeşitli ulusal ve uluslararası fonlar aracılığı ile sağlanan gelirlerin bir taraftan kayıt altına alınarak, daha etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan kurulacak şeffaf süreçler sayesinde gönüllü vatandaş ve kurumların daha fazla bağış yapmalarının desteklenmesi ve ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlara eğitim finansmanına ilişkin veri sağlanması amacıyla ağ tabanlı gelir ve gider yönetim bilgi sistemi kurulması hedeflenmiştir. MEB çalışmasını tamamladıktan sonra eğitim harcamaları yayını çıkarılacaktır yılı içerisinde tamamlanmış ve pilot uygulamaları devam eden bu proje ile Milli Eğitim tarafından eğitim harcamaları konusunda ulusal ve uluslararası yayınlarda eksik kalan verilerin tamamlanması sağlanacaktır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Girişimlerde Sürekli Mesleki Eğitim Araştırması nın ilki 2007 yılında gerçekleştirilerek yayımlanmış, ikincisi 2010 referans yılı için Mayıs 2011'de başlatılmış olup sonuçların 2012 yılında yayımlanması planlanmaktadır. Adı 2.3. Eğitim Örgün Eğitim Milli Eğitim Örgün Eğitim Milli Eğitim Yaygın Eğitim 1- Milli Eğitim Yaygın Eğitim, Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması 2010 Haber Bülteni Kapsam eksiklikleri giderilmiştir Yükseköğretim 1- Yükseköğretim, Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları Yükseköğretim Öğrenci Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu-ÖSYM Yükseköğretim haricindeki yayınlarda teknik altyapı düzenlemeleri nedeniyle gecikmeler yaşanmıştır. 12

18 Adı Tamamlanm a 2.3. Eğitim Yükseköğretim ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları ÖSS Puanlarının Dağılımları (Yığınsal) 5- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları (2011-DGS) 6- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Adaylarının Yükseköğretim Programına İlişkin Tercihleri Yükseköğretim Programlarına Göre Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Sonuçları, 2011 Yükseköğretim Kurulu-ÖSYM Yükseköğretim haricindeki yayınlarda teknik altyapı düzenlemeleri nedeniyle gecikmeler yaşanmıştır İşyerlerinde Sürekli Mesleki Eğitim Araştırması Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması, ve 2010 yıllarında iki kez yapılan araştırmanın 2007 yılına ait yayın çıkartılmış, 2010 yılı için sonuçların 2012 yılında yayımlanması planlanmaktadır Kültür ve Spor 2007 yılından itibaren Kültür ve Turizm bünyesinde istatistik konusunda koordinasyonu sağlayıcı bir birimin kurulacağı belirtilmiş ancak 2011 yılı sonu itibariyle çalışmalara henüz başlanmamıştır. Ayrıca, Bakanlık kültür istatistikleriyle ilgili veriyi veritabanında muhafaza etmek ve web tabanlı bir yazılım ile Başkanlığı nın bu veritabanına erişebilmesi için çalışmalara başlamış, ancak söz konusu veritabanına henüz erişim sağlanamamıştır. Kültürel miras alanındaki kapsam eksiklikleri 2008 yılından itibaren giderilerek Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Saraylar Daire Başkanlığı idari kayıtlarından derlenmektedir. Arşivler alanındaki bilgiler TBMM, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü idari kayıtlarından 2008 yılından itibaren derlenmektedir. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) ve Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) Merkezinin web tabanlı programla derlenen verilerin kapsam eksikliği ISBN için 2007 yılında, ISSN çalışması için ise 2010 yılında tamamlanmıştır. 13

19 Ülkemizde kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler ve kültürel etkinliklerin derlenmesine ilişkin çalışmalar, 2007 yılından itibaren Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından ilim ve edebiyat eserleri, güzel sanat eserleri, musiki eserleri, sinema eserleri, işlenmeler ve derlemeler ile kayıt tescil ve satılan bandrol sayılarına ilişkin verilerin kapsam eksikliğini giderme çalışmaları sürdürülmektedir. Resim heykel müzeleri, plastik sanatlar ve fonetik sanatlarla ilgili olan verilerin kapsam eksikliği Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılından itibaren giderilerek Kültür kapsamında yıllık yayımlanmaktadır. Adı 2.4. Kültür ve Spor Kültürel Miras Araştırmaya Açık Arşiv Kütüphane Görsel Sanat Kültür Yayını, 2010 Kültür 2010 yayını, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, ve alt başlıkları içermektedir. Kitap, 2010 Kültür ve Turizm -KYGM Kitap Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) Haber Bülteni, 2010 Kültür, 2010 kapsamına Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) dahil edilmiştir Yazılı Medya Yazılı Medya Haber Bülteni, Gösteri Sanatları Kültür Yayını, Din Din, 2010 Diyanet İşleri Başkanlığı 2.5. Sağlık 2009 yılı Ocak ayından itibaren hekimi bulunan tüm yerleşim yerlerinde ICD 10 sınıflamasına göre uluslararası standartlara uygun yeni ölüm belgesi ile birlikte ölüm nedeni istatistiklerinin derlenmesine başlanmıştır. Ölüm nedeninin kodlama ve veri girişi Ekim 2010 tarihinde tamamlanmıştır, 2009 yılının ilk sonuçları 2011 yılında kamuoyuna duyurulmuştur. 14

20 Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde ilk defa gerçekleştirilen 2008 Türkiye Sağlık Araştırması ile halk sağlığı alanında göstergeler elde edilmiştir. Araştırmada Eurostat tarafından önerilen modüllerin yanı sıra ulusal ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla ilgili kurum/kuruluşlar tarafından önerilen sorulara da yer verilmiştir. Araştırmanın sonuçları Türkiye kır/kent ayrımında yayını ve mikro verisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Aynı çalışma 2010 yılı içinde ikinci kez uygulanmıştır yılı araştırmasının ilk sonuçlar 2011 yılında kamuoyuna duyurulmuştur. Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA) ile yapılan protokol kapsamında; Ulusal Özürlüler Veri Tabanında kayıtlı olan özürlü bireylere yönelik olarak, Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması, 2010 ülke genelinde ilk kez gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ile, özürlü bireylerin günlük yaşam içindeki sorun ve beklentileri tespit edilerek, bu alandaki politikaların etkin bir biçimde oluşturulabilmesi hedeflenmiştir. Sonuçlar haber bülteni ve yayın olarak 2011 yılında kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Sağlık harcama istatistikleri yıllık olarak finansman kurumu ve hizmet sunucusu detayında kamuoyuna sunulmuştur. Bunun yanı sıra; OECD Sağlık Hesapları Sistemi (SHS) çerçevesinde uyumlu Ulusal Sağlık Hesapları (USH) sisteminin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte tarafından Türkiye geneli için sağlık harcamalarının hesaplanabilmesi amacıyla; kamu harcamaları istatistiklerinde Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinin Ulusal Sağlık Hesapları sistemine dahil edilebilmesi kapsamında yürütülen projede yöntem belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. SGK nın MEDULA veri tabanı incelenmiş ihtiyaç duyulan değişkenlere ait tablolar oluşturularak kuruma bildirilmiştir. İki kurum arasında yapılacak olan protokolle, ilgili yıllara ait tablolar temin edilerek 2009 ve 2010 yıllarına ait sağlık harcama istatistikleri OECD ve Eurostat a uyumlu olarak üretilebilecektir. Adı 2.5. Sağlık Sağlık Hizmetleri Sunumu Sağlık Sağlık Hizmetleri Fiziki yapı Hizmetleri Sağlık Yıllığı, 2008, 2009, 2010 Sağlık Sağlık kapsamında yayımlanmıştır Sağlık İnsangücü İlaç 15

21 Adı 2.5. Sağlık Sağlık Harcama Sağlık Harcama, yılları Haber Bülteni dı 2009 yılına ait çalışmada SGK'nın Medula veri tabanı kullanılarak sağlık istatistiklerine ait göstergeler detaylı olarak üretilecektir yılı haber bülteni tarihinde yayımlanmıştır İş Kazaları İş Kazaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Meslek Hastalıkları Meslek Hastalıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çalışma Sosyal Güvenlik tarafından veri derleme aşamasında NACE Rev.1 sınıflamasının kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir Ölüm Nedeni Ölüm Haber Bülteni, 2009 dı Ölüm nedeni ile ilgili kodlama süreci 2010 yılı sonunda bitirildiği için istatistiklerin yayımlanması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir Türkiye Sağlık Araştırması Türkiye Sağlık Araştırması, 2010 Yayını Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması Haber Bülteni, 2010 Aile ve Sosyal Politikalar (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Bu kapsamda Özürlülerin Sorun ve Beklentileri adlı araştırmaya ilişkin pilot ve pre-test çalışması 2009 yılında, araştırma ise 2010 yılı içerisinde yapılmış, haber bülteni tarafından 2011 yılında yayımlanmıştır. 16

22 2.6. Tüketim Harcamaları, Yoksulluk ve Gelir Dağılımı 2008 yılından itibaren hanehalkı bütçe anketlerinin örnek hacmi artırılarak çalışmalar sürdürülmektedir. Benzer biçimde Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarından İBBS Düzey 2 bazında tahmin üretmek üzere 2011 yılından itibaren örnek hacmi artırılmıştır. Adı 2.6. Tüketim Harcamaları, Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) Haber Bülteni, Tüketim Harcamaları Hanehalkı Tüketim Harcaması Sonuçları Haber Bülteni, 2010 Hanehalkı Bütçe Anketi Mikro Veri Seti, Yoksulluk 2010 Yoksulluk Çalışması Sonuçları dı Metodolojik çalışmalar nedeniyle ertelendi Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2010 Haber Bülteni 2.7. Sosyal Koruma 2008 yılından beri Sosyal Güvenlik Kurumu ndan ESPROSS (European System of Integrated Social Protection Statistics) ayrıntısında veri temin edilemediği için sosyal koruma istatistikleri üretilememektedir. Bu kapsamda SGK ve personelinden oluşan çalışma grubu 2011 yılı boyunca çalışmalarını sürdürmüştür. Kurum gerekli veriyi sağladığında sosyal koruma istatistiklerinin üretilmesi mümkün olabilecektir. Adı 2.7. Sosyal Koruma Kamu Kesimi Sosyal Harcama Kamu Kesimi Sosyal Harcama Kalkınma 2.8. Toplumsal Cinsiyet Mevcut verilerle hesaplanamayan toplumsal cinsiyet göstergeleri konusunda, eksik veya yetersiz olan 17

23 ya da hiç veri üretilmemiş alanlar belirlenerek üretilmesine yönelik çalışmalara 2007 yılından itibaren başlanmış; veriler 2011 yılını da içerecek şekilde güncellenerek web sayfasında yıllık bazda kullanıma sunulmuştur. Kadına karşı aile içi şiddetin sebep ve sonuçları hakkında 2008 yılında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından yaptırılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular; Başkanlığı tarafından oluşturulan veri tabanı ile web sayfası üzerinden kullanıma sunulmuştur. Kazanç Yapısı Anketi verileri kullanılarak ilk kez cinsiyetler arası ücret farklılığı göstergesi 2006 ve 2010 yılları için hesaplanmış, Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri setine eklenerek kullanıma açılmıştır. Adı 2.8. Toplumsal Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Gerekli güncellemeler yapılarak, istatistik ve göstergeler web sitesinde yayımlanmaktadır Yaşam Memnuniyeti Araştırması Yaşam Memnuniyeti Araştırması belirtilen tahmin düzeyi, sınıflama ve yayım dönemi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir yılından itibaren, çevredeki diğer kişilerde önem atfedilen konular, çevredeki diğer kişilerin bireyin kendi algısı hakkındaki düşüncelerine verdiği önem, toplumsal baskı algısı ve toplumda itibar sağladığı düşünülen özellikler ve bireylerin toplumsal konulara olan ilgisine ilişkin sorular, 2011 yılından itibaren ise ulaştırma hizmetlerinden memnuniyet ve ülke sorunları ile ilgili sorular soru kağıdına eklenmiştir. Adı 2.9. Yaşam Memnuniyeti Araştırması Yaşam Memnuniyeti Araştırması Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2010 Yayını, Haber Bülteni 2010, Veri Tabanı , Web İstatistik Tabloları Suç ve Adalet Ceza İnfaz Kurumu çalışması kapsamında hükümlü bilgilerinin Adalet tarafından yürütülen Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi nden elektronik ortamda derlenmesi konusunda yürütülen çalışmalara 2011 yılı içinde de devam edilmiştir. Bu kapsamda, Adalet ndan, ceza infaz kurumuna giren ve tahliye edilen hükümlü istatistiklerine ilişkin veri seti alınarak incelenmiş olup, tespit edilen noksanlıklar Bakanlığa bildirilmiştir. n veri kontrol ve düzeltme çalışmaları devam 18

24 ettiğinden istatistik üretim sürecine geçilememiştir yılında, tutarlı ve sağlıklı verilerin elde edilebilmesi, veri kalitesinin artırılması amacıyla Adalet ile işbirliği halinde çalışmalar yürütülmüştür. Yeni veri derleme yönteminde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar çalışmasının coğrafi kapsamı 2007 yılında 81 ile çıkartılmış olup, aynı zamanda kağıt ortamda tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGnK) na bağlı güvenlik birimlerinden istatistik formu ile derlenmekte olan veriler ilgili kurumlardan manyetik ortamda alınmaya başlanmıştır. Olay istatistikleri çalışmasına ait veriler, JGnK, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü nün idari kayıtlarından dönemsel olarak alınmaktadır. Ancak veri güncelleme ve yeniden yapılandırma çalışmaları nedeni ile EGM den veri sağlanamamaktadır. Söz konusu istatistikler tüm kurum verileri tamamlandığında üretilmeye başlanacaktır. Adı Suç ve Adalet Adalet Adalet, 2010 Adalet Adalet Adalet Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden elektronik ortamda derlenmiş ve Haber Bülteni olarak yayımlanmıştır Ceza İnfaz Kurumu dı 2009 yılında veri derleme yöntemi değiştirilmiş olup, kağıt ortamda derlenen veriler UYAP tan elektronik ortamda derlenmeye başlanmıştır. n veri kontrol ve düzeltme çalışmaları devam ettiğinden istatistik üretim sürecine geçilememiştir. Bu nedenle, Ceza İnfaz Kurumu, 2010 yayınına ait çalışmalar devam etmektedir. Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü ile Ceza İnfaz Kurumundan Çıkan Hükümlü ne ait dağıtım veri tabanları oluşturularak kullanıma açılmıştır. 19

25 Adı Suç ve Adalet İnsan Hakları 1- İnsan Hakları, İnsan Hakları (Ocak-Haziran) 2011 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2010 Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar çalışmasına ait dağıtım veri tabanı oluşturularak kullanıma açılmıştır Seçim Seçim sonuçları, 2007 yılından itibaren YSK Başkanlığı nın Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) Projesi kapsamında oluşturduğu veri tabanından manyetik ortamda alınmaya başlanmıştır yılları arasında gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ile 2009 yılında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sonuçları sandık düzeyinde dağıtım veri tabanından kullanıcıya sunulmaktadır. İlçe düzeyinde sonuçlar ise 1961 seçimlerinden itibaren veri tabanında mevcuttur. Ayrıca, 2008 yılında Milletvekili Genel Seçimleri adlı yayın basılı ve manyetik ortamda hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Halk oylaması sonuçları ( ) dağıtım veri tabanından, 2010 yılından itibaren, kullanıcıya sunulmaktadır ve 2010 halkoylaması sonuçları sandık düzeyinde yayımlanmaktadır. Seçmen, aday ve kazanan aday profiline ait istatistikler, ilk kez 2009 yılında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi ile birlikte dağıtım veri tabanından kullanıcıya sunulmaya başlanmıştır. Adı Seçim Seçim 1-12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ait Dağıtım Veri Tabanı 2-12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi ne katılan Seçmen, Aday ve Kazanan Aday profiline ait Dağıtım Veri Tabanı Turizm Hanehalkı Yurtiçi Turizm kapsamında yurtiçinde seyahate çıkan vatandaş ve yabancıların profili, gezi karakteristikleri ve yurtiçi turizm harcamasının tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 20

26 en az on iki ay süre ile Türkiye de ikamet eden vatandaş ve yabancı ziyaretçilere uygulanmıştır. 15 yaşından küçük hanehalkı fertlerinin yalnız başına yaptıkları seyahatler ve on iki aydan az süre ile Türkiye de ikamet eden hanehalkı fertleri, anket kapsamı dışında tutulmuştur. Ankette, tüm seyahat bilgileri ve seyahat ile ilgili yapılan harcamalar alınmıştır. Hanehalkı Yurtiçi Turizm Anketi çalışması 2007 ve 2008 yıllarında yıllık olarak yapılmış ve sonuçlar haber bülteni olarak yayımlanmıştır yılından itibaren çalışmanın diğer AB ülkeleri uygulamalarında olduğu gibi 3 er aylık yapılmasına başlanmıştır. Ayrıca bu çalışmaya Vatandaş Giriş Anketi soru formu da entegre edilerek çalışmanın adı Hanehalkı Yurtiçi ve Yurtdışı Turizm Anketi olarak değiştirilmiştir. Yurtiçi Turizm Bölümünün sonuçları üçer aylık dönemler itibariyle haber bülteni olarak yayımlanmaktadır. Turizm Uydu Hesapları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Adı Turizm Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi Vatandaş Giriş 1- Turizm Haber Bültenleri- 3 aylık 2- Turizm Yayını, 2010 Çıkış yapan ziyaretçiler ile vatandaş giriş istatistikleri birleştirilerek üçer aylık dört haber bülteni ve bir yayın çıkartılmıştır Sınır 1- Giriş Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar Aylık Haber Bültenleri 2- Sınır, 2010 Kültür ve Turizm Konaklama (Turizm İşletme Belgeli) Konaklama (Turizm İşletme Belgeli), 2010 Kültür ve Turizm Konaklama (Mahalli İdarelerce Belgelendirilen) Konaklama (Mahalli İdarelerce Belgelendirilen), 2010 Kültür ve Turizm Yat Yat, 2010 Kültür ve Turizm Turizm Belgeli Tesislerin Turizm Belgeli Tesis, 2010 Kültür ve Turizm Tarifesiz Uçaklar(Charter) Tarifesiz Uçaklar, 2010 Kültür ve Turizm Hanehalkı Yurtiçi Turizm Hanehalkı Yurtiçi Turizm Anketi Haber Bültenleri 21

27 2.13. Uluslararası Göç Başkanlığı, Dışişleri, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Çalışma ve Sosyal Güvenlik (ÇSGB) ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) uluslararası göç konusundaki veri kaynaklarını geliştirme ve bilgilerin istatistiklere dönüştürülmesi çabalarını sürdürmektedir sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği ülkemizde ikamet eden T.C. vatandaşları ve yabancı uyruklular ile yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarının ikamet ettikleri yerleşim yerlerine ilişkin bilgiler NVİGM tarafından güncellenmektedir yılından itibaren bu veritabanından ülkemizde yaşayan yabancılarla ilgili bilgiler üretilmektedir. Ayrıca, Türkiye de 6 ay ve daha uzun süre ikamet eden yabancı nüfusun yaş ve cinsiyet yapısının oturma izinlerine dayalı olarak belirlenmesi çalışmalarına devam edilmektedir. EGM oturma izinleri, sığınma istatistikleri ve yasa dışı göçe ilişkin bilgi sağlayan tek kurumdur. ve EGM arasında yapılan veri değişimi protokolü gereği oturma izinleri, yasa dışı göç ve sığınmacılara ilişkin bilgiler tablo formatında gelmektedir. Ancak, yapılan analizler sonucunda bu bilgilerin kullanılabilirliği sınırlıdır. Bilgiler tablo formatında olduğu için ayrıntılı analizler yapılamamakta ve birikimli tablolar olduğundan yıllık değişim izlenememektedir. Ayrıca, tablolarda yaş ve cinsiyet gibi temel değişkenlere ilişkin bilgi sınırlıdır. Tablolar kullanılabilir ya da yayımlanabilir özellikte olmadığından uluslararası göç konusunda belirtilen tarihte yayının oluşturulması mümkün olmamıştır. EGM tarafından yürütülen proje kapsamında verilerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Proje tamamlandıktan sonra uluslararası göç verilerine ilişkin daha ayrıntılı bilgiler sağlanabilecektir. Çalışma izinleri, ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Çalışma Genel Müdürlüğü, Çalışma İzin Formlarının yenilenmesi ve otomasyon sistemine geçilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışma kapsamında, teknik destek sağlamıştır. Özellikle, revize edilen Yabancı Personel Çalışma İzni Başvuru Formu incelenmiş, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar ve gereklilikler dikkate alınarak öneriler ve görüşler Genel Müdürlüğe bildirilmiştir. Çalışma izin formalarındaki bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve istatistik amaca yönelik kullanılabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında çalışma izin kayıtlarının geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Adı Uluslararası Göç Yabancı Nüfus ve Vatandaşlık İstatistikler 2007 yılından itibaren oluşturulmuş, ancak yayın yapılmamıştır. 22

28 Adı Uluslararası Göç Çalışma İzni İstatistikler İlgili kurum olan Çalışma Genel Müdürlüğü, çalışma izin formunu revize etmiş ve kullanmaya başlamıştır. Ancak çalışma izinlerine ilişkin geriye dönük bilgilerin halen kullanılan sisteme aktarılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Başlatılan proje kapsamında çalışma izin kayıtlarının geliştirilmesi devam etmektedir Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına İlişkin İstatistikler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Dış İşleri tarafından veri tabanı oluşturma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir Oturma İzinleri, Sığınmacı ve Mülteci Kayıtları, Yasa Dışı Göç dı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde devam eden proje tamamlandığında veriler sağlanabilecek ve yayın yapılabilecektir. 23

29 ANA KONU 3. MAKROEKONOMİK İSTATİSTİKLER 3.1. ULUSAL HESAPLAR VE PARA, BANKA, MALİYE İSTATİSTİKLERİ 3.2. FİYAT İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLER 3.3. DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ 3.4. SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ 3.5. KALKINMA YARDIMLARI İSTATİSTİKLERİ 3.6. KAMU ALIMLARI İSTATİSTİKLERİ 24

30 3.1. Ulusal Hesaplar ve Para, Banka, Maliye Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen ulusal hesaplar alanında ESA 95'e uyum sağlanması çalışmaları kapsamında, 1998 bazlı yeni GSYH serisi 2008 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Gelir Yöntemiyle GSYH nın, RİP kapsamında Maliye nın GFS tablolarını IMF ye göndermeye başlaması ve devlet sektörüne ilişkin verilerin güncellemesi nedeniyle çalışmalarda bu bu verilerin kullanımının sağlanması amacıyla dönemini içeren sonuçlar 2011 yılı sonunda tamamlanmış olup, analiz çalışmaları devam etmektedir. Gelir yöntemiyle GSYH sonuçları ile birlikte RİP döneminde devlet sınıflamasındaki güncellemeler ve yeni verilerin sisteme katılması amacıyla üretim ve harcama yöntemiyle GSYH sonuçlarında da ara revize yapılması planlanmaktadır. Programa göre Arz-Kullanım Tabloları'nın yıllık, Girdi-Çıktı Tabloları'nın ise 5 yılda bir hazırlanması gerekmektedir RİP döneminde dönemler itibariyle üretim gelir ve harcama yöntemlerine göre yeni baz yılı ve yeni Arz Kullanım tablosu esas alınarak revize yapılması planlanmaktadır. Revize politikasının oluşturulması kapsamında dönemlik GSYH sonuçlarının baz yılı değişikliğine ve yeni ulusal hesaplar sistemine (ESA2010/SNA2008) göre kavram ve yöntemlerin kullanımına dayalı bir revizyonun yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda Arz ve Kullanım Tablolarının ve yeni baz yılına dayalı dönemlik GSYH revize sonuçlarının RİP döneminde yayımlanması planlanmaktadır. Maliye tarafından yürütülen; -Merkezi Yönetim; Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Yıllık Bilanço -Genel Yönetim, Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Yıllık Bilanço -Genel Yönetimin Fonksiyonel Harcamaları çalışmaları Sosyal Güvenlik Kurumu nun ihtiyaç duyulan verileri sağlaması ile ilk kez 2011 yılında tamamlanmış ve yayımlanmıştır. Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 03/06/2011 tarih ve 637 sayılı Ekonomi nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında kanun Hükmünde Kararname ile Ekonomi na devrolunmuştur. Bu sebeple; Makroekonomik İstatistikler- tablosunun no- lu -Uluslararası Doğrudan Yatırım Veri Bültenleri, Makroekonomik İstatistikler- tablosunun no.- lu -Uluslararası Sermayeli Firmalar ve İrtibat Büroları Listesi alt konu başlıklarının sorumluluğu 03/06/2011 tarihinden itibaren Hazine Müsteşarlığı ndan Ekonomi na geçmiştir. Hazine Müsteşarlığı tarafından sektörler ve ülkeler itibariyle Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen doğrudan dış yatırımlar ile ilgili çalışma kapsamında, mevcut durumda kullanılan sınıflandırmaların AB standartlarına uygun yapılabilmesi ve ayrıntılı raporlamanın gerçekleştirilebilmesi için sistem modernize edilecektir. Bu doğrultuda, Eurostat tarafından başlatılan ve önceki yıllarda FDI (Foreign Direct Investments) girişleri için yapılan çalışmalar FDI çıkışları için de yapılacaktır. TCMB tarafından 2007 yılında tamamlanması taahhüt edilen ödemeler dengesi tablosundaki hizmet kalemlerinin coğrafi dağılımı ile doğrudan raporlama yöntemiyle derlenerek ödemeler dengesine dahil 25

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI Ülkemizde, sonuncusu 2000 yılında olmak üzere bugüne kadar toplam 14 Genel Nüfus Sayımı yapılmıştır. Sayımlarda, nüfusun

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI,

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU İÇİNDEKİLER ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI...1 1.1.ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ...2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ...2 1.3. İŞ KAYITLARI

Detaylı

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER. Eğitici Eğitimi. Ankara Eylül 2011

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER. Eğitici Eğitimi. Ankara Eylül 2011 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER Eğitici Eğitimi Ankara Eylül 2011 1 İÇERİK 2011 NKA Amaç, Yasal Dayanak, Kapsam, Yöntem Alanda Kullanılacak Formlar Alan Uygulama Aşamaları 2 AMAÇ ADNKS,

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 2012 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÖNSÖZ ııı İÇİNDEKİLER ii ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1 1.1. ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ 2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı na İlişkin Yöntemsel Açıklama

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı na İlişkin Yöntemsel Açıklama İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı na İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I. Amaç... 3 II. Çerçeve... 3 III. Kapsam... 3 IV. Veri Derleme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Günümüzde, toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda mevcut durumlarını görebilmesi, gerçekleşen olaylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü ARALIK 2014 İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2014 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. Sayı : /E

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. Sayı : /E 1 / 3 Sayı : 69662481-621.03/E.5561 19.02.2016 Konu : Açıklama Sayın Yılmaz ÖZDİL Sözcü Gazetesi Köşe Yazarı İlgi : 14/02/2016 tarihli Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan "Şırnak Güvenli Muğla Tehlikeli" başlıklı

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Çerçeve... 3 III- Kapsam... 3 IV-

Detaylı

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri Değişimleri Tablosu (%)

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri Değişimleri Tablosu (%) Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr RAPOR 2014/1 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) Göktuğ Şahin SDE Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Ekonomi Koordinatörlüğü

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Sonuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER Sonuçlanan Kararlar 1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3 Ek Karar] 1 2. Ulusal Yenilik Sistemi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 1 Kasım 201 CUMA Resmî Gazete Sı : 28808 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sısı : 201/586 Ekli Resmi İstatistik Programı (20122016) nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Kalkınma nın

Detaylı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Meta Veri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

RAPOR GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

RAPOR GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR RAPOR Konu:09/11/2012 tarihinde, Resmi İstatistik Programı (RİP) Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Çalışma Grubu Toplantısında alınan kararlardan günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalar Daire Başkanlığı:

Detaylı

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TAKIMI & UZAKTAN ALGILAMA TAKIMI BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı Kapsamındaki Kurumsal Toplantılar Başbakanlık

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RİP Konu Başlığı: Toplantı Tarihi/Saati: Toplantı No: Toplantı Yeri: TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ 01.07.2014 Saat:10.00 1 (2014 yılı) TÜİK, 7. Kat Toplantı

Detaylı

Mekansal Adres Kayıt Sistemi. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Mekansal Adres Kayıt Sistemi. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mekansal Adres Kayıt Sistemi T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mevzuat 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 1 Bu kanunun amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi Furkan BEŞEL Ağustos 2014 GİRİŞ Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının (YMA) amacı TÜİK tarafından Bireyin genel mutluluk algısını,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

İŞGÜCÜ MALİYET ENDEKSİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN

İŞGÜCÜ MALİYET ENDEKSİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN Giriş İŞGÜCÜ MALİYET ENDEKSİNDE YAPILAN ANA A İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN İşgücü Maliyeti Endeksi, ücretli çalışan istihdam etmenin işverene saat başı maliyetindeki nominal değişimi ölçen kısa dönemli

Detaylı

Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü

Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler İstatistik Genel Müdürlüğü I. Amaç... 3 II.Tanım... 3 III. Sınıflama...

Detaylı

Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I-Amaç... 3 II- Çerçeve... 3 III- Kapsam...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI, 2012-2016 (Rev.1) Programın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

YILLIK SANAYİ ÜRÜN İSTATİSTİKLERİ (PRODCOM)

YILLIK SANAYİ ÜRÜN İSTATİSTİKLERİ (PRODCOM) YILLIK SANAYİ ÜRÜN İSTATİSTİKLERİ (PRODCOM) 13.06.2008 1 GİRİŞ TARİHÇE AMAÇ METODOLOJİ DEĞİŞKENLER ve TANIMLAR SINIFLAMALAR VERİ İŞLEME ve ANALİZİ KARŞILAŞTIRILABİLİR DİĞER VERİ KAYNAKLARI KARŞILAŞILAN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RİP Konu Başlığı: Toplantı Tarihi/Saati: Toplantı No: Toplantı Yeri: GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ 11/07/2014 Saat:10.00 1 (2014 yılı) TÜİK, 7. Kat Toplantı Salonu

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI ALT ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI ALT ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI 21./11/2012 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI ALT ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI Konu Yer : Gıda Güvenliği İstatistikleri : TÜİK Ana Bina 125 Nolu Toplantı Salonu Tarih/Saat : 20 Kasım 2012 / 14:00 Gündem: Resmi

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI II.DÖNEM TOPLANTISI Nüfus ve Demografi İstatistikleri. 27.11.2012 Saat:14.00. 125 Nolu Toplantı Salonu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI II.DÖNEM TOPLANTISI Nüfus ve Demografi İstatistikleri. 27.11.2012 Saat:14.00. 125 Nolu Toplantı Salonu RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RİP Konu Başlığı: Toplantı Tarihi/Saati: RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI II.DÖNEM TOPLANTISI Nüfus ve Demografi İstatistikleri 27.11.2012 Saat:14.00 Toplantı No: 1

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra Genel Bilgiler Nüfus Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) Sıra Nüfus yoğunluğu Sıra Toplam yaş bağımlılık oranı (%) Sıra Yıllık nüfus artış hızı ( ) Sıra Cinsiyet oranı (%) erkek/kadın Sıra

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Yatırım Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Yatırım Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Yatırım Anketi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Çerçeve... 3 III- Kapsam... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3 V- Sınıflama...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 2014 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ: Resmi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2010 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2010 Yılı İzleme Raporu RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2010 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI, 2007-2011 2010 Yılı İzleme Raporu Programın içeriğine yönelik sorularınız için Resmi İstatistikler

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı