2/23/2017. Taşların yapılarda kullanımı:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2/23/2017. Taşların yapılarda kullanımı:"

Transkript

1 8) Sertlik: Doğal taşların çizilmeye ve aşınmaya karşı gösterdiği dayanım sertlik olarak adlandırılır. Taşların sertlikleri mineral yapısına bağlıdır. Taşların sertliğini tesbit etmekle dayanımı hakkında yaklaşık bilgi elde edilir. Sert taşlar, dış tesirlere dayanıklı taşlardır. Çoğunlukla silisli taşlar serttirler. Doğal taşların sertlik değeri Mohs Sertlik Cetveli ile belirlenir. 1 YAPIDAKİ KULLANILMA YERİ VE ŞEKLİ Doğal taşlar yapıda; a) Taşıyıcı malzeme (temel ve duvar örgülerinde), b) Kaplama malzemesi (duvar, döşeme, çatı, yol), c) Dolgu-izolasyon malzemesi (ısı, yangın) d) Agrega malzemesi olarak kullanılmaktadır. a) Yapıda Taşıyıcı Amaçla Kullanılan Doğal Taş Malzeme: Bu amaçla kullanılacak doğal taşlar homojen yapılı, gözeneksiz, atmosfer etkilerine dayanıklı, basınç dayanımı ve fiziksel özellikleri yüksek olmalıdır. Bu özelliklere sahip olan püskürük külteler ve fiziksel tortul kütleler grubundaki taşlar taşıyıcı amaçla kullanılmaya en uygun taşlardır. 2 b) Yapıda Kaplama Amacıyla Kullanılan Malzemeler: Bu amaç için kullanılan taş malzemelerde, atmosfer etkilerine ve dona dayanıklılık (dış cephe kaplamalarında), eğilme dayanımı ve estetik değerler aranır. Ayrıca, iç mekanlarda özellikle tezgah üstü kaplamalarında kullanılacak taş malzemelerin yağ, asit ve kimyasal etkilerinden zarar göreceği dikkate alınmalıdır. Kaplama malzemesi olarak seçilecek taş türünün belirlenmesinde; Taşın dokusu, Damarlanma, Aşınma dayanımına, İşlenebilme özelliği ve estetik gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Genellikle kaplamalar 2-6 cm kalınlıklarda, iç mekanlarda alçı ve çimento harcı ile dış metanlarda ise metal bağlama elemanları ile desteklenerek yapıdaki yerine uygulanmaktadır. c) Dolgu-İzolasyon Malzemesi Olarak Kullanılan Doğal Taş Malzemeler: Bu gruba giren doğal taşlar heterojen ve gözenekli bir yapıya sahip hafif malzemelerdir. Genellikle volkanik taş türleri ve organik tortul kültelerin bazı çeşitleri kullanılır. Örnek olarak Perlit, Bims, Asbest, Vermikülit ve Diotomit gösterilebilir. Hafif agregalı beton, çimento asbestli geçirimsiz yapı elemanları, ısı ve yangına karşı yalıtım malzemesi üretiminde kullanılır

2 Taşların yapılarda kullanımı: 5 6 BAĞLAYICI YAPI MALZEMELERİ (Kireç, Alçı, Çimento) Bağlayıcı maddeler: İnce toz halinde (90mikrondan küçük) olan ve su eklenmesi ile kolay şekil verilebilir (plastik) hamur haline geldikten sonra zamanla bu özelliğini kaybedip sertleşen ve dayanım kazanan malzemelere bağlayıcı maddeler denir. Su ile katılaşıp sertleşmesi sonucu doğal taş, agrega ve çeşitli kagir (tuğla, kiremit) nitelikteki taneli malzemeleri birbirine bağlayarak istenilen şekil ve boyutta yapay yapı malzemelerinin oluşumunu sağlar. İlk bağlayıcı maddeler: Toprak (kil, silt ve kum) Toprak ve kireçtaşı karışımları Kireç ve alçılar Pişmiş kil tozları Doğal puzolanlar senesinde Fransız mühendislerinden Vicat içinde bir miktar kil içeren kalkeri pişirmek suretiyle su kireci denilen bağlayıcı maddeyi bulmuştur. 19. asrın ortasına kadar, bağlayıcı madde olarak kireç veya içine puzolan karıştırılmış kireç kullanılmıştır. Anadolu ve Ortadoğuda kireç çoğunlukla döşemelerde ve duvarlarda harç olarak kullanılmıştır. Kireç harcı; kırılmış kireçtaşı, kül ve kumun pişirilip, yeniden kırılıp, elenmesi ile elde edilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı yapılarında duvar harcı olarak, Horasan harcı adı verilen bir bağlayıcı kullanıldığı görülmektedir. Bu harcın bileşiminde, pişmiş toprak tozu, kuvars kumu, kireç, kül hatta yumurta akının kullanıldığı söylenmektedir. Değişik tip liflerin (keçi kılı, palmiye lifi, saman, vb.) harca yaklaşık %3 oranında katıldığı da görülmüştür. 8 2

3 Bağlayıcı maddeler katılaşma özelliği gösterdikleri ortama göre iki gruba ayrılır: a) Hava bağlayıcıları: Yalnız havada katılaşma özelliği gösteren bağlayıcı maddelerdir. Alçı, hava kireci. b) Hidrolik bağlayıcılar: Havada ve suda katılaşma özelliği gösteren bağlayıcı maddelerdir. Su kireci, puzolan ve çimentolar. Puzolanlar (traslar), kimyasal olarak çoğunlukla SiO 2 ve az miktarda Al 2 O 3 den oluşan maddelerdir. Suyla karıştırıldıklarında çamur haline gelir, kuruduktan sonra dağılarak tekrar eski hallerine dönerler. Ancak bunlar kireçle karıştırılırsa bağlayıcılık kazanır ve suda erimeyen bir kalsiyum silikat tuzuna dönüşürler. Volkanik küller, volkanik tüfler (tras), ponza taşı doğal puzolanlardır. 9 Kalsiyum esaslı bağlayıcılardan çimento ve alçı su ile temas ettiğinde kendi bünyelerinde bazı olaylar meydana gelir. Bunlar; a) Hidratasyon: Kimyasal bir olaydır. Su ile yapmış olduğu kimyasal reaksiyonlardır. b) Katılaşma (priz): Fiziksel bir olaydır. Bağlayıcının plastik halden katı hale geçmesidir. c) Sertleşme: Mekanik bir olaydır. Kimyasal reaksiyonlar sonucu malzemenin zamanla dayanım kazanmasıdır. 10 ALÇI YAPI MALZEMESİ Giriş: Alçı bilinen en eski bağlayıcı maddelerden biridir. Alçının Mısırdaki piramitlerde bağlayıcı yapı malzemesi olarak, Yunan ve Roma yapılarında ise duvar sıvası ve renkli fresk olarak kullanıldığı bilinmektedir. Osmanlı devrinde alçı, pencerelere kenarlarında renkli sıva biçiminde ve duvarda süsleme olarak kullanılmıştır. 19. yüzyılda iç mekanlarda tavan süslemesi olarak kartonpiyer adı altında kullanılmıştır. Alçı: Doğadaki alçıtaşının (Jips: CaS0 4. 2H 2 0) çeşitli derecelerde ( o C) ısıtılarak elde edilen, su ile karıştırıldığında kısa süre içinde katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bir hidrolik bağlayıcı türüdür. Alçı içerisinde %10-12 CaC0 3, kil, demir oksit, kum ve kolloidal SiO 2 bulunur. Bu maddeler, alçının sertlik dayanımını artırır. Alçının hammaddesi, çoğunlukla beyaz ve yumuşaktır. Yoğunluğu yaklaşık 2.3 gr/cm 3 civarındadır. Asitlerden etkilenmeyen ve suda az ancak tuzlu sularda daha çabuk çözünen bir maddedir

4 Alçı Üretimi: Alçı, alçıtaşının (jips) uygun sıcaklıkta (ortalama 163 o C) ısıtılarak, atmosfer basıncı altında kısmi (%75) dehidratasyon işlemine uğratılıp, öğütülmesi ve elenmesi ile elde edilir. Bu şekilde elde edilen alçıya β-yarımhidrat (CaS0 4. 1/2H 2 O) veya β alçı (adi alçı) adı verilir. Normal koşullarda elde edilen ve hızlı priz yapan bu alçı piyasada yaygın olarak kullanılır. β-yarımhidrat yaklaşık 1.25 g/cm3 yoğunluğunda olup, en fazla 250 kgf/cm2 basınç dayanımına sahiptir. Isıtma işlemi (kalsinasyon) yüksek buhar basıncı altında otoklavlarda gerçekleştirilirse α-yarımhidrat adı verilen daha iyi kalitede ve dayanımda bir alçı elde edilir. Sıcaklık 200 C nin üstüne çıkarsa alçıtaşı, bünyesindeki tüm suyu kaybedip anhidrit (CaS0 4 ) haline gelir. Ancak elde edilen toz bağlayıcı değildir, yani priz yapmaz. Anhidrit (CaS0 4 ) 600 o C' ye kadar ısıtılırsa çok geç priz yapan bir alçı elde edilir. Ancak sıcaklık 600 o C'yi aşarsa elde edilen kristal suyu içermeyen alçı potasyum sülfat (%1) veya şap ile karıştırılarak İngiliz çimentosu denilen yapıların dışında da kullanılabilen sert bir kaplama malzemesi elde edilir. Alçıya normal su yerine, jelatinli veya tutkallı su karıştırılacak olursa, stukko adı verilen kurak iklimler için uygun sert bir yapı malzemesi elde edilir. Stukko, renklendirilip, düzeltilip, cilalanırsa mermere benzer, daha çok yapıların içinde kullanılan bir malzeme elde edilir Üretim Aşamaları: Kazı Kırma, parçalama Öğütme Pişirilme Soğutma Paketleme Alçının Hidratasyonu: Hidratasyon, moleküler yapısına hidrat suyunun girmesi ile oluşur. Alçı su ile karıştırılınca pişirme ile bünyesinden çıkan kristal suyunu tekrar bünyesine alarak katılaşır. Hidratasyon olayı aşağıdaki reaksiyonla gösterilebilir: CaSO 4. ½ H 2 O H 2 O CaSO 4. 2H 2 O Alçının Özellikleri: Alçı, kristal bir yapıya sahiptir. Katılaşma özelliği, pişirilerek içyapısı bozulan alçının suyla karıştırıldıktan sonra yeniden kristalleşmesi şeklinde görülen, birbirine dönüşebilir bir kimyasal olaydır

5 Alçı suyla karıştırıldığında hacimce genişlemeye uğramakta (1 hacim toz alçı hacim yoğurulmuş alçı), katılaştıktan 24 saat sonra da taze haldeki hacmine göre %1 oranında hacim artışı göstermektedir. Alçı katılaşma sırasında bir miktar ısı verir, ancak rötresi yoktur ve çatlama göstermez. Alçının katılaşması sırasında hidratasyon için gerekli su miktarı, toz alçı ağırlığının en az %20'si kadar olmalıdır. Fakat bu su miktarı ile yapılan alçı hamuru çok kısa bir zamanda sertleşir. Plastik kıvam için %60, sulu kıvam için %100 su gereklidir. Ancak fazla suyun buharlaşarak boşluk meydana getirmesi dayanımda azaltıcı etki yapmaktadır. Alçı, tutkallı su ile karıştırılırsa daha geç sertleşir. Fakat sertleştikten sonra daha sert bir yapı meydana getirir. Eğer bu karışımla yapılan alçı elemanı düzeltilir, cilalanırsa mermer görünümü verir. Bu tip bir karışım, kurak iklimlerde bina dış cephesinde de kullanılabilir. Alçının katılaşmasını geciktirmek için Şeker,tutkal,sirke ve boraks v.b. malzemeler kullanılır. Katılaşmasını hızlandırmak için Karışım suyunu azaltmak Tuz içerikli katkı maddeleri kullanılmaktadır Yapı malzemesi olarak alçının özellikleri: Düşük birim hacim ağırlık (alçı sıva yaklaşık 1000kg/m3) Düşük ısı iletkenlik katsayısı (ahşaba çok yakındır) Ortamın nemini düzenleyebilme Yangına dayanıklılık Rötre (büzülme) yapmaması Kür ihtiyacı olmaması Kısa sürede dayanım kazanma İşçilik kolaylığı, düzgün yüzey Üretimde az enerji gereksinimi Bununla birlikte alçı asit reaksiyonlu olup rutubetli ortamda demiri korozyona uğratır. Aderansının kagir ve demire karşı iyi olması yanında, ahşaba karşı zayıftır. 19 ALÇI ÇEŞİTLERİ: Genel olarak alçılar hammadde öğütme şekli ve pişirme sıcaklığına göre dört grup altında toplanabilir. a) Adi alçı: Alçıtaşının düşey fırında önce toz haline getirilip sonradan pişirilmesi veya döner fırınlarda (1-30 m) O C arasında pişirilmesi, öğütülmesi, elenmesi ve havadan aldığı rutubeti kaybetmesi için silolarda bekletilmesi sonucunda elde edilmektedir. Adi alçı 200 µm üzeri tane boyutu %35 den az ve en az 10 dakika sonra katılaşmaya başlayan bir malzemedir. Adi alçılar, dış atmosfer etkisine dayanım gösteremezler. Adi alçı yapıda, iç sıvada, içine lifli malzeme katılarak kartonpiyer işlerinde, bölme panolarda (alçıpan) ve kum katılarak pano eleman olarak da kullanılabilir. b) Katkılı Adi alçı: Adi alçının işleme süresini uzatmak için içerisine, şekerli su, sönmemiş kireç, sıcak su, sodyum nitrat vb. katkılar ilave edilerek elde edilen alçıdır. 20 5

6 Sıva işlerinde kullanılır. Eğer pişirme süresi artırılırsa sertleşme süresi uzar. c) Susuz alçı: Alçı taşının, öğütüldükten sonra bünyesindeki iki molekül suyu tamamen kaybedinceye kadar ısıtılmasıyla elde edilir. Tabii ve suni anhidritin öğütülmesiyle elde edilir. Genellikle pişirilme sıcaklığı o C arasındadır. CaS H 2 O C CaO+S H 2 O şeklinde parçalanır ve az miktarda CaO açığa çıkar. Bu alçı, çeşitli dış tesirlere karşı oldukça dayanıklıdır. Aynı zamanda aşınma ve basınç dayanımı oldukça yüksektir. Yer döşemesinde, yapı elemanları üretiminde tek başlarına kullanıldığı gibi bir başka bağlayıcı (çimento ve kireç) ile beraber kullanılabilir. Sertleşmesini oldukça uzun sürede (6-20 saat) tamamlar. d) Katkılı Susuz alçı: Susuz alçının işleme özelliğini daha iyi hale getirmek için içerisine, priz süresini hızlandırıcı katkı maddesi 21 katılarak kullanılır. Tane Boyutuna Göre Alçı Çeşitleri: Alçılar, tane boyutlarına göre kaba ve ince alçı olarak ikiye ayrılırlar. Alçının sertleşmesini inceliği, sıcaklık ve su miktarı önemli ölçüde etkiler. Alçının bazı teknik özellikleri: Alçıdan Yapılmış Pano Elemanlar: Toz haldeki alçının, katkılı veya katkısız olarak su ile hidratasyonu sonucu elde edilen alçı hamurunun, çeşitli boyut ve şekillerde vakumlu kalıplarda hacimleri bölmek amacıyla üretilen elemanlara pano eleman denilmektedir. Alçıdan yapılan blokları şu şekilde sıralayabiliriz; 22 a) Dolu gövdeli alçı bölme blokları b) Alçı duvar levhaları c) Alçılı perlit bölme duvar elemanları a) Dolu gövdeli alçı bölme blokları: Binaların, dış etkilerle karşı karşıya olmayan iç mekanlarını bölmede kullanılır. Bunlara taşıyıcı özelliği olmadığı için yüke maruz bırakılmaz. Rutubetli yerlerde kullanılmaz. Prefabrik yapı elemanı üreten fabrikalarda üretilir. Ana maddesi, adi veya katkılı adi alçı olmak üzere gerektiğinde katkı olarak lifli organik ve inorganik malzemeler kullanılabilir. Dolu gövdeli alçı bölme blokları, genellikle dikdörtgen prizma şeklinde kenar yüzeyinde karşılıklı lamba ve zıvana bulunan elemanlardır. Genellikle kuru birim ağırlıklarına göre sınıflandırılırlar. 23 Alçı bölme blok sınıfları: b) Alçı duvar levhaları: Yapıların, iç duvar, tavan ve bölme yüzeylerini kaplamak için yapı alçısı ile lifsiz veya lifli malzemelerden yapılmış ve ön yüzeyleri kağıtla kaplanmış levhalardır. Bu duvar elemanlarında, lif olarak talaş, kenevir gibi malzemeler kullanılmalıdır. Bu malzemelerin ağırlığı, levha ağırlığının %15'ini geçmemelidir. Levhaların genişlikleri, 60, 90 ve 120 cm, uzunlukları ise cm arasında olabilmektedir. 24 6

7 c) Alçılı perlit bölme duvar elemanları: Alçılı perlit bölme duvar elemanlarının, ana malzemeleri, genleştirilmiş perlit ve yapı alçısıdır. Gerektiğinde katkı maddeleri de kullanılabilir. Kalınlığı, bölme duvar kalınlığında olan blok veya pano cinsinden elemanlardır. Boşluklu veya dolu gövdeli olarak üretilir. YAPIDAKİ KULLANILMA YERİ VE ŞEKLİ Alçının kullanılma şeklinde dikkat edilmesi gereken hususlar: Alçının, suda erimesi nedeniyle, zemine yakın veya suya maruz yerlerde kullanılmaması, dış cephe kaplaması olarak kullanıldığı hallerde yüzeyinin silikat veya sodyum fluosilikatlarla kaplanması, Üzerine plastik boya veya duvar kağıdı uygulanması halinde rutubetin giderilmesi için yeterince bekletilmesi, Alçının uygulama için suyun içine dökülerek hazırlanması, saf ve ince taneli olması, yoğurma suyu miktarının minimum değerde tutulması, 25 Demir yapı elemanları ile yan yana kullanılmaması, alçıyla bir arada kullanılacak metallerin bakır veya galvanize demirden seçilmesi, Alçının çekme mukavemetini artırmak için, süsleme işlerinde ve pano yapımında kenevir lifleri, ve cam elyaf gibi katkılar kullanılması. Günümüzde alçının kullanılma yerleri bağlayıcı malzeme olmaktan öteye geçmiş, iç mekanlarda kaplama malzemesi ve bölme duvar elemanlan haline dönüşmüştür. Yapıda genellikle, derz doldurulmasında, tespit ve onarım işlerinde, harç ve sıva yapımında, heykel kalıpçılığında, iç süslemecilikte prefabrik panel üretiminde kullanılır. 26 Gerektiği hallerde alçıyı reklendirmek mümkündür. Alçı sıvalar, düzgün yüzey elde etmek için çimento veya kireç sıvanın üzerine yapılan 4-10 mm kalınlığında perdah sıvalardır. Günümüzde kullanılan alçı prekast panolar iç sıvanın yerine tavan ve duvar kaplamaları olarak yapıya girmiştir. Ayrıca yalıtım (ses, ısı) özellikleri nedeniyle de yapıda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 27 KİREÇ YAPI MALZEMESİ Giriş: Kireç bilinen en eski bağlayıcılardan biridir. Mısır, Finikeliler, Hitit ve Persler tarafından hava kireci yapıda bağlayıcı malzeme olarak kullanılmıştır. Romalılar devrinde su kireci bulunmuş ve su altındaki içi inşaatlarında kullanılmıştır. Puzolan Kireç (volkanik esaslı, killi,kalkerli toprak) ile tuğla kırıkları (pişmiş kil) öğürülüp kireçle karıştırılarak Horasan adı altında kullanılmıştır. Smeathon (İng.) 1756 yılında bir deniz feneri yaparken killi bir kireci pişirerek su kireci ve hidrolik bağlayıcı fikri üzerinde önemli adımlar atmıştır. Bu başlangıç sonradan çimentonun gelişmesi için de önemli rol oynamıştır. Günümüzde kireç; sıva, bağlayıcı boya malzemesi, gaz beton ve özellikle plastik endüstrisinde hammadde olarak önemini korumaktadır. 28 7

8 Kireç: Kireç (kalker) taşının (CaCO 3 ) veya dolamitin (MgC0 3 ) cm boyutlarında kübik parçalar halinde kırılarak çeşitli derecelerde ( o C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında havada veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, amorf yapılı inorganik esaslı bir bağlayıcı türüdür. Sınıflandırma: Kireç katılaştığı ortama bağlı olarak iki gruba ayrılır. Yağlı kireç (hava kireci): Yalnız havada katılaşma gösteren kireçtir. Yağlı kirecin su ile karıştırdıktan sonra elde edilen hamur havada bırakılırsa, havadaki karbondioksit ile reaksiyon sonucu, suda erimeyen kalsiyum karbonata dönüşür. ÜRETİM YÖNTEMİ Kireç taşları ocaktan çıkarılıp belli büyüklükte iri parçalar halinde kırıldıktan sonra kireç ocaklarında kömürle tabakalar şeklinde istif edilerek meydana getirilen yığınlar halinde veya yatay veya düşey fırınlarda yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi (kalsine edilmesi) sonucu sönmemiş kireç olarak elde edilir. Su kireci (hidrolik kireç) : Hem havada hem de suda katılaşma özelliği gösteren kireç türüdür.. 29 Yatay kalsinasyon fırını Düşey kalsinasyon fırını 30 Kirecin üretimin aşamaları: a) Kireç taşının pişirilmesi (yakılması) b) Kirecin su ile söndürülmesi (sönmüş kireç) c) Sönmüş kirecin kurutulması d) Paketlenme 1) Kireç taşının pişirilmesi: Kalsinasyon (pişirilme) işlemi kireç ocaklarında kömür veya odun kullanılarak veya fabrikalarda fırınlarda sıvı yakıt kullanılarak gerçekleştirilir. Bünyesinde %30 a kadar MgC0 3 içeren kireçtaşları da (dolomit gibi) üretimde kullanılabilmektedir. Pişirilme sonucu elde edilen iri parçalar halindeki kalker/dolomit kirecinin öğütülerek belirli inceliğe getirilmesi ile söndürülmemiş toz kalker/dolomit kireci elde edilir. 2) Kirecin söndürülmesi: Pişirilmiş kirecin su ile temas etmesi sonucu sönme işlemi gerçekleşir. Kirecin söndürme işleminin gerçekleşebilmesi için kirecin ağırlığının 1/2-1/3'ü kadar suya ihtiyaç vardır. Söndürme işlemi sırasında sönmemiş kireç suyla ekzotermik reaksiyona girerek Ca(OH) 2 e dönüştüğünden, yüksek ısı ( o C) ile birlikte büyük bir hacim genişlemesi sonucu hacmi 2.5 kat artar. Yarım kilo sönmemiş kireç, 0 o C deki 1 litre suyun sıcaklığını kaynama noktası olan 100 o C ye çıkaracak büyüklükte bir reaksiyon ısısı vermektedir. Reaksiyon sonunda elde edilen Ca(OH) 2 sönmüş kireçtir

9 İnce toz halinde olan sönmüş kirece, hidrate kireç de denir. Sönmüş kirecin yoğunluğu 2,20-2,45 g/cm 3 arasındadır. Birim ağırlığı ise g/cm 3 arasındadır. Fabrikalarda üretilen kireç toz kireç olacaksa, helezonlu söndürücülerle kireç için hesaplanan su miktarı, su veya su buharı olarak kirece uygun şekilde verilerek toz haline getirilir. Herhangi bir öğütme işlemine gerek duyulmaz. Üretim söndürülmemiş olacaksa fırından çıkan kireci herhangi bir işleme tabi tutulmadan ortam sıcaklığına geldikten sonra piyasaya ulaştırılır. Kireç kullanım yerinde söndürülerek kullanılır. Eğer kireç tamamen söndürülmezse, daha sonra yapıda uygulanan sıva yüzeyinde sönmesini tamamlayarak hacim genişlemesi sonucu yüzeyde ayrışmalara ve dökülmelere sebep olmaktadır. Bu nedenle kirecin sönme işleminin tamamlanması için bekletme süresi önemlidir. Yapıda duvar harcı olarak kullanılacak kirecin en az bir hafta, sıva harcı olarak kullanılacak kirecin ise en az 2-3 hafta kireç ocaklarında bekletilmesi gerekir. Sönmüş kirecin kimyasal içeriğine göre sınıflandırılması: Yüksek kalsiyumlu kireç: ~%90 CaO oranı Kalsiyumlu kireç: %75 CaO oranı Magnezyumlu kireç: %20 MgO oranı Dolomitli kireç: %25 MgO oranı Yapı Kireçlerinin Çeşitleri Kireçler, hammaddeye bağlı olarak kalsiyum oksit (CaO) veya kalsiyum hidroksitten (Ca(OH) 2 ) meydana gelir. Ancak içerisinde az miktarda magnezyum (MgO), Mg(OH) 2, silisyum (Si0 2 ), alüminyum (Al ) ve demir (Fe 2 O 3 ) ihtiva ederler. Kireç hammaddesi içinde az da olsa kil minerali varsa kirecin rengi diğer kireç çeşitlerine göre esmerdir. Bu kirecin söndürme işlemi daha uzundur. Piyasada talep az olduğu için üretimi azdır ve aynı zamanda verimi de düşüktür. Bir ton sönmemiş kireçten, 1,0-1,5m 3 sönmüş kireç elde edilir. Başlıca kireç çeşitleri: a) Hava kireci: Genellikle kalsiyum oksit veya hidroksitten oluşan ve atmosferik karbondioksit ile reaksiyona girerek havada yavaş sertleşen kireçlerdir. Hidrolik özellikleri olmadığı için, genellikle su altında sertleşmezler. 35 b) Sönmemiş kireç: Kireç taşı veya dolomit kayaçların kalsinasyonu ile üretilen ve esas olarak kalsiyum oksit ve magnezyum oksit ihtiva eden hava kireçleridir. Sönmemiş kireçler, kelle denen büyük parçalar veya öğütülmüş ince toz halinde piyasaya arz edilirler. c) Dolomitik kireç: Esas olarak kalsiyum oksit ve magnezyum oksitten oluşan sönmemiş kireçlerdir. Dolomit taşının, o C sıcaklıkta pişirilmesiyle elde edilen kirece dolomit kireci adı verilir. d) Söndürülmüş kireç: Sönmemiş kirecin su ile kontrollü söndürülmesiyle oluşan ve çoğunluğunu kalsiyum veya magnezyum hidroksitin oluşturduğu hava kirecidir. Söndürülmüş kireçler, kuru toz veya hamur olarak üretilirler. e) Hidrolik kireç (Su Kireci): İçinde %10-15 kil bulunan kireç taşının daha yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi ve söndürülüp öğütülmesiyle üretilen ve esas olarak kalsiyum silikat, kalsiyum alüminat ve kalsiyum hidroksit ihtiva eden kireçlerdir. Bunlar, daha yüksek dayanıma sahiptir ve su altında katılaşma ve sertleşme özellikleri gösterirler. 36 9

10 Ham maddelerine ve basınç dayanımlarına göre kireç çeşitleri: Farklı tiplerdeki yapı kireçleri, CaO + MgO içeriğine göre veya hidrolik kireçlerde basınç dayanımlarına göre sınıflandırılmaktadırlar. Kalsiyum kireci 90 (CL 90); Kalsiyum kireci 80 (CL 80); Kalsiyum kireci 70 (CL 70); Dolomitik kireç 85 (DL 85); Dolomitik kireç 80 (DL 80) Hidrolik kireç 2 (HL 2); Hidrolik kireç 3,5( HL 3,5);Hidrolik kireç 5 (HL 5) ÖZELLİKLERİ Hava kireçlerinin bünyesinde reaksiyon kabiliyeti olan CaO + MgO miktarı %80'den fazla olmalıdır. Ancak dolomitli kireçte MgO miktarı %4'ten büyük olabilir. Su kirecinde ise reaksiyona giren CaO + MgO miktarı %45-60 oranındadır. Kirecin inceliği, standartta verilen değerlere göre, cm 2 'de 900 delik bulunan elekte %1'den, cm 2 'de 4900 delik bulunan elekte %15'ten fazla kalıntı bırakmayacak boyutta olmalıdır. İncelik kirecin suyla hidratasyona girmesinde önemli rol oynayan bir faktördür. Hava kireçlerinin katılaşma özelliği göstermesi bünyesine CO 2 alarak kalsiyum hidroksit (Ca (OH) 2 ) şeklinden kalsiyum karbonat (CaCO 3 ) haline dönüşme olayıdır. Bu olayda havayla temas eden yüzey şekli ve incelik önem kazanır Hava kireçlerinin diğer bir özelliği ise suda erimesidir. Su kirecinin katılaşması ise çimentonun katılaşmasına benzeyen bir kristalleşme sonucudur. Kil içinde bulunan silisin kireçle birleşmesi sonucunda kalsiyum silikat (2CaO.SiO 2 ) meydana gelir. Bu nedenle su kireçleri sudan etkilenmeyen ve su içinde katılaşma özelliği gösteren bir kireç türüdür. Genellikle kireçlerin diğer bir özelliği de kagir malzeme ile yüksek aderans göstermesi ve deformasyon kabiliyetlerinin üstünlüğüdür. Bu nedenle kireç harçları plastik bir bünyeye sahip olduklarından işlenebilme ve yerleşme özellikleri yüksek değerdedir. Kireç harcı yapımında hava kireci ağırlığının %75'i, dolomitli kireç %65 i, su kireci %50'si oranında suya ihtiyaç gösterir. YAPIDA KULLANILMA ŞEKLİ, YERİ VE ÖZELLİKLERİ Kireci kullanmadan önce kireç ocaklarında bekletme ve dinlendirme sürelerine kesinlikle uyulması gerekir. Kireç badana yapımında aderansı artırıcı özellik sağlamak amacıyla bazı katkı maddeleri (tutkal, tuz vs.) ilave etmek mümkündür. Hava ve su kireçlerinin hacim artışlarının zararlı etkilerini azaltmak üzere harç ve sıvada kumla karıştırılarak tabakalar halinde kullanılması CO 2 gazının nüfuzu için gereklidir. Hava kireci ile fazla kalın harç sıvası yapılmamalıdır. Bu durumda harcın iç kısımları havadan CO 2 alamadıkları için plastik halde kalırlar ve sertleşemezler. Hava kireçleri su etkisi ile erimesi nedeniyle yapı içinde suya maruz olmayan yerlerde, su kireçleri yapı dışında ve su içinde kullanılabilir niteliktedir

11 Hava kireci her türlü yapı malzemesine iyi yapışma yeteneği olmasına karşın, mekanik özellikleri zayıftır. Bu nedenle taşıyıcı elemanların yapımında bağlayıcı madde olarak kullanılmamalıdır. Kireçle elde edilen harçların plastik özellikleri fazladır. Şekil değişimi yapabilme yeteneğinin fazlalığı nedeniyle duvar sıvaları için çok uygundur. Kireçle yapılan sıvalar çimento harcı ile yapılan sıvalara kıyasla daha az çatlar. Kirecin inşaat sektöründe en çok kullanımı alanları: Sıva (yüzey kaplaması) Harç (duvar örülmesinde) Karayollarında stabilizasyon malzemesi Bitümlü karışımlarda katkı maddesi olarak, Gazbeton, Badana işlerinde 41 ÇİMENTO BAĞLAYICI MALZEMESİ GİRİŞ Bugünkü anlamda ilk çimento üretimini gerçekleştiren 1824 yılında Joseph Aspdin adında bir duvarcı ustası olmuştur. 1835'de C. Johnson ise pişirme sıcaklığını yükselterek ve öğütmeye daha çok önem vererek günümüz Portland çimentosunun mucidi oldu. Çimento üretimi ancak, sırasıyla Fransa'da 1848, Almanya'da 1852, Belçika'da 1855, ABD'de 1871 yıllarında başlamıştır. F. Ransome'nin 1885 yılında ilk döner fırını bulması çimento üretimine büyük bir kolaylık getirmiştir. Türkiye'de ilk çimento fabrikası 1914 de Darıca ve Eskişehir de kurulmuş, bunu 1933'te Zeytinburnu ve Kartal fabrikaları izlemiştir. 42 ÇİMENTO Belli oranlarda karıştırılan kil (msi0 2.nAI pH 2 0), Fe 2 O 3 ve kalker (CaC0 3, kalsiyum karbonat) karışımının yüksek sıcaklık derecelerinde ( o C) kiln adı verilen döner fırınlarda pişirilmesi sonucu elde edilen, havada ve suda katılaşma özelliği gösteren gri veya beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı türüdür. Kil ve kalkerin belirli oranlarda birbiriyle karıştırılarak pişirilmesi sonucu kalkerdeki kireç, kildeki silis, alümin, ve demir oksit ile birleşerek klinker adı verilen ara ürün elde edilmektedir. Klinker yaklaşık olarak 1-25 mm çapında pürüzlü ve gözenekli yüzeye sahip, sert ve yuvarlak şekildedir, karakteristik olarak, parlak ve yeşilimsi-koyu gri (veya gri-siyah) renktedir. Fırından çıkan klinker soğutulduktan sonra priz hızını ayarlamak için %3-6 oranında alçıtaşı (CaSO 4.2H 2 O) katkı maddesi ilave edilerek çimento değirmenlerinde çok ince öğütülmesi sonucu toz halinde temel yapı malzemesi olan portland çimentosu elde edilir. Çimentolar, hidrolik bağlayıcı maddeler olup, su ile karıştırılıp hamur haline getirildikten sonra gerek havada gerekse su içinde yavaş sertleşerek suni taş haline dönüşür

12 ÜRETİM YÖNTEMİ: Karışımın hazırlanması: Kil ve kalkerin belirli oranlarda homojen bir karışımını elde etmek amacıyla yaş ve kuru olmak üzere iki yöntem kullanılır. a) Yaş yöntem: Önce kil büyük havuzlara gönderilerek burada malzemenin su içinde dağılması sağlanır. Sonra kırmataş halinde bulunan kalkerle birlikte ıslak olarak değirmende öğütülür ve buradan tekrar havuzlara gönderilir. Bu havuzlarda büyük kanatların döndürülmesi ile karışım homojen hale getirilir. Yapılan analizlerle istenilen bileşim bulununca, karışım fırına gönderilmek üzere sulu bir kıvamda depolanır. b) Kuru sistem: Kalker ve kil önce ayrı ayrı kaba bir şekilde öğütülerek belirlenen miktarlarda birbirine karıştırılır. Öğütme işlemi hammaddelerin uygun oranlarda karışımını daha hassas yapabilmek, hem de bunların fırında daha iyi ve üniform pişirilmelerini sağlamak için yapılır. Karıştırma işleminde basınçlı hava kullanılarak homojen bir karışım elde edilir. Ancak bu 45 yöntemde de karışımın içinde %10-12 su bulunur. İlkel malzemelerin yumuşak olması halinde yaş yöntem, sert olması halinde kuru yöntem önerilir. Yaş sistemde karışımın içinde önemli oranda (~%35) su içerdiğinden, fırındaki pişirme işlemi için daha fazla enerji gerekir ve kuru yönteme kıyasla iki kat yakıt harcanır. Yaş sistemin önemli bir avantajı toz kontrolünün daha kolay olması nedeni ile ekolojik yönden sağladığı faydadır. Ancak yakıt maliyetleri işletme masraflarının %30-40 ını teşkil ettiğinden günümüzde daha çok kuru yöntem kullanılmaktadır. 46 Karışımın pişirilmesi (kalsinasyon): Çimento üretiminde hammaddelerin döner fırına girmeden önceki öğütülmüş ince haline Fransızca da un anlamına gelen farine (farin) denilmektedir. Gerek yaş, gerekse kuru yöntemle hazırlanan farin adı verilen bu karışımlar döner fırınlara gönderilerek pişirilir. Kuru yönteme göre hazırlanan karışımlar için m uzunluğunda, yaş yöntemde ise m uzunlukta fırınlar kullanılır. %3-7 arasında eğime sahip bu fırınların iç çapları, 2-4 m arasında değişir ve içi ateş tuğlası kaplıdır. Genellikle yaş sistemdeki döner fırınlarda boy/çap oranı yaklaşık 30 civarında iken, kuru sistemde ise bu oran yaklaşık 15 dir. Homojen hale getirilmiş ilkel malzeme eğim dolayısıyla kendi ekseni etrafında dönen ( devir/saat) fırında aşağı doğru hareket ederek gittikçe daha yüksek sıcaklığın etkisinde kalır

13 Fırına girecek hammadde karışımı, fırının üst ucundan konmaktadır. Fırındaki sıcaklık fırının alt ucundan püskürtülen yakıtla sağlanır. Yakıt olarak fuel-oil ve doğalgaz kullanılabilmekle beraber, son yıllarda ekonomik nedenlerle, daha çok toz kömürden yararlanılmaktadır. Dönel fırında ateşleme bölgesini geçerek daha alt bölgeye ulaşan malzeme biraz soğumakta ve fırının alt ucundan klinker olarak (oldukça yüksek sıcaklıkta) dışarı çıkmaktadır. Fırın çıkışında soğutulan klinker bir kırıcıdan geçirilerek depolanır. Yüksek sıcaklık altında daha önce ilkel malzemenin ayrışması sonucu oluşan; kireç, silis, alumin, demiroksit aralarında birleşerek, çimentonun kimyasal bileşimleri olan silikatları ve aluminatları meydana getirir. Ham karışımı çimento klinkerine dönüştüren tipik pişirme işlemi: Portland çimentosunda kil ve kalkerin pişirilmesi sırasında meydana gelen kimyasal değişimler : o C : Nem kaybolur o C : Kilin kristal suyu bünyeden ayrılır. SiO 2, Al 2 O 3 ve Fe 2 O 3 açığa çıkar o C : Kalker ısı ile ayrışır, CaO ve CO 2 açığa çıkar. 900 o C : SiO 2.CaO, Al 2 O 3.CaO ve Fe 2 O 3.CaO meydana gelir o C : 2CaO.SiO 2 oluşur ve ilk erime başlar o C : 2CaO.Al 2 O 3 ve 4CaO.Al 2 O 3.Fe 2 O 3 bileşikleri meydana gelir. Kristal sistem oluşur o C : 3CaO.SiO 2 meydana gelir o C : Soğuma sonucu klinker oluşur. 51 Klinlerin Öğütülmesi: Soğutucudan çıkan klinker, boyutları 1-3 cm arasında değişen, pürüzlü, gözenekli bir yüzeye sahip, sert, yuvarlak, koyu gri tanelerden oluşur. Klinker taneli haliyle su ile herhangi bir reaksiyon yapmaz ve bu maddenin bağlayıcılık özelliği yoktur. Klinker ancak ince bir şekilde öğütüldükten sonra bağlayıcı özelliği kazanır. Klinkere çimentonun priz süresini düzenlemek için az oranda (%3-6) alçıtaşı eklenir. Alçı taşı olmaması halinde çimento çok hızlı sertleşeceğinden betonu rahatça yerine yerleştirme olanağı kalmaz. Katkılı Portland çimentosu üretiminde ise; puzolan olarak kullanılan hammadde bu aşamada klinkere katılır. Klinker ve diğer katkılar çelik bilyalı öğütücülerde boyutları 90 mikron ile 6.5 mikron arasında değişen tanelere dönüştürülerek çimento elde edilir. Öğütülen çimento silolara gönderilerek gerekli süre bekletilip soğuması sağlanır

14 Portland çimentosunu oluşturan oksitler (ana bileşen) ve miktarları Klinkerde bulunan MgO ve alkaliler hammaddelerde yer alan oksitlerdir. Fazla miktarda olması durumunda çimento hamurunda ve betonda genleşmeye neden olarak zararlı etkileri olmaktadır. Çimentonun ana bileşenleri: Kilin ve kalkerin ayrışmasıyla oluşan oksitler asit ve bazik durumlarına göre birbiriyle birleşerek Portland çimentosunun ana bileşenlerini (karma oksitleri) oluştururlar. 53 Bunlar dışında birleşmemiş CaO, SiO 2, MgO, Na 2 0+ (0,658)K vb. maddeler çok az miktarda saf olarak kalırlar. 14

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır.

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır. Bilinen en eski bağlayıcılardan birisi olan kireç, eski Babil, Mısır, Finikeliler, Hitit ve Persler tarafından hava kireci olarak yapıda kullanılmıştır. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su

Detaylı

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi KİREÇ Sakarya Üniversitesi KİREÇ Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren,

Detaylı

ALÇI ALÇI Tabiatta bazen anhidrit (susuz kalsiyum sülfat) bazen de jips (%21 kadar su taşıyan kalsiyum sülfat) minerali olarak karşımıza çıkan alçıtaşı en fazla ihmal edilen hammadde kaynaklarımızdandır.

Detaylı

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO ÇİMENTO 1 Tarihçe Hidrolik özellikli, diğer bir deyişle su altında da sertleşebilme gösteren ve bozulmayan bağlayıcı madde elde etmek amacıyla başlayan yoğun çalışmalar 1755 yılına rastlar. Bu çalışmaların

Detaylı

YAPI MALZEMESİ. ALÇI (CaSO 4.½H 2 O)

YAPI MALZEMESİ. ALÇI (CaSO 4.½H 2 O) ALÇI (CaSO 4.½H 2 O) Alçı bilinen en eski bağlayıcı maddelerden biridir. Eski Mısır uygarlığının bir çok yapıtında bağlayıcı madde olarak, Yunan ve Roma yapılarında duvar sıvası, renkli fresk olarak kullanıldığı

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ. Kaynaklar

YAPI MALZEMELERİ. Kaynaklar YAPI MALZEMELERİ Kaynaklar 1. Malzeme Bilgisi, Prof. Dr. Bülent BARADAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Müh.Fakültesi Yayınları Yayın No: 307, 2006. 2. Malzeme Bilgisi, Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU, Eskişehir

Detaylı

http://site4.ht.web.tr/urunler.php?kat=2

http://site4.ht.web.tr/urunler.php?kat=2 6. BAĞLAYICILAR Taş, tuğla, çakıl, kum vb. doğal veya yapay yapı malzemesini birbirine sağlam bir şekilde bağlayarak uzun süre kütle halinde dayanıklılığını sağlayan (alçı, kireç, çimento, bitüm, katran

Detaylı

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3..

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3.. ALÇI Doğada : Alçı taşlar ları Alçı Saf alçı taşı : CaSO 4.2H 2 O Đçerdikleri : MgO, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, SiO 2, CaCO 3, MgCO 3... Kazı Kırma parçalama alama Öğütme Pişirilme irilme Soğutma Paketleme Üretim

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER

YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICI MADDELER BAĞLAYICI MADDELER İnce toz halinde olan ve su eklenmesi ile hamur haline geldikten sonra zamanla plastikliğini kaybedip sertleşen, bağlayıcı özelliği olan malzemelere

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Aşınmaya dayanıklı parçalar Kesici takımlar Dekorasyon ve sanat Yalıtkan malzemeler Elektronik http://www.flickr.com

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Çimento Fazları ve Hidratasyonu Belirli bir hesaplama ile bir araya getirilmiş kalker ve kil karışımının döner fırında 1400 C Sıcaklıkta

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR PUZOLANLAR İçinde fazla miktarda kolloidal elemanlar, özellikle aktif silis içeren maddelerdir. Puzolanların tek başına bağlayıcı özelliği ya çok azdır yada hiç yoktur. Ancak başka bir bağlayıcı ile örneğin

Detaylı

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR Yapı Malzemesi AGREGALAR AGREGALAR Kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Amerikan standartlarından ASTM D8: agregayı, Harç veya beton oluşturmak amacıyla

Detaylı

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu ÇİMENTO SU KATKILAR Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu İÇERİK Çimento tanım, tarif ve standartlar Çimento tipleri, sınıflandırılması Çimento üretimi Betonda kullanılan

Detaylı

1) Hidrolik Bağlayıcılar (Su bağlayıcıları) ; havada ve su içinde priz yapma özelliği gösteren bağlayıcılardır. Örn: çimento ve su kireci

1) Hidrolik Bağlayıcılar (Su bağlayıcıları) ; havada ve su içinde priz yapma özelliği gösteren bağlayıcılardır. Örn: çimento ve su kireci BAĞLAYICI MALZEMELER (Alçı Kireç Puzolan) Bağlayıcı Malzemeler; agrega adını verdiğimiz taneli (granüler) malzemeleri birbirine bağlayarak beton gibi bir bütün halde kullanışlı yapay taş malzemelerinin

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri-

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- Hayat BOZKIR Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 10.05.2012 YÜF Beton ve Beton Bileşenleri Semineri ÇİMENTO Tanımı Üretimi Türleri ÇİMENTO malzemesi önemli bir yapı

Detaylı

DUVARLAR. Öğr. Gör. Mehmet EMİROĞLU DUVARLAR

DUVARLAR. Öğr. Gör. Mehmet EMİROĞLU DUVARLAR DUVARLAR Öğr. Gör. Mehmet EMİROĞLU DUVARLAR Çeşitli binalarda taş, tuğla ve bloklardan değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme duvar olarak örülen düşey yapı elamanlarına duvar denir. Kâgir, beton ve betonarme,

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur.

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur. KALIPLAMA Modeller ve maçalar vasıtasıyla, çeşitli ortamlarda (kum, metal) kalıp adı verilen ve içerisine döküm yapılan boşlukların oluşturulmasına kalıplama denir. KALIP KUMLARI Kalıp yapımında kullanılan

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

"Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince "caementum" kelimesinden türemiştir.

Çimento kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince caementum kelimesinden türemiştir. ÇİMENTOLAR ÇİMENTOLAR Su ile karıştırıldığında, hidratasyon reaksiyonları ve işlemleriyle priz alarak sertleşebilen bir hamur meydana getiren ve sertleştikten sonra dayanım ve kararlılığını su içerisinde

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO ÇİMENTO 1 Çimento ana bileşenleri oranlarının çimento özellikleri üzerine çok büyük etkileri vardır. Çimento içerisindeki olası bileşen oranlarının tayininde başlıca 3 yöntem kullanılmaktadır. 1.) X-ışını

Detaylı

BETON KATKI MADDELERİ. Sakarya Üniversitesi

BETON KATKI MADDELERİ. Sakarya Üniversitesi BETON KATKI MADDELERİ Sakarya Üniversitesi Beton Katkı Maddeleri Betonun birtakım özelliklerini iyileştirmek amacıyla beton içerisindeki çimento miktarını baz alarak belli oranlarda katılan organik veya

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

Çimento Fazları ve Etkileri

Çimento Fazları ve Etkileri Çimento Fazları ve Etkileri Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Ocak, 2017 Kalsiyum Alüminat / Portland Çimentosu - Faz Yapıları ve Etkileri 1. Kalsiyum Alüminat Çimentosu Fazları ve Etkileri 2.

Detaylı

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1.

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1. www.akindemir.com İNŞAAT DEMİRİ 8-32 mm. arası inşaat demirleri Anma çapı (D) (mm) TS BS ASTM AFNOR ELOT DIN Çevre Uzunluğu (U) (mm) Kesit Alanı (F) (mm2) Anma Kütlesi (G) (Kg/m) 8 25,10 50,2 0,395 10

Detaylı

Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler

Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 Çimento Üretimi ve Enerji Kullanımı Çimento üretimi, enerji kullanımının yoğun

Detaylı

BRİKET DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BRİKET DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BRİKET DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BETON BRİKET DUVAR Beton briket bloklar, kum, çakıl, tüf, bims (sünger

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeler Taş, tuğla, briket vb. gibi malzemelerle değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme amaçlı olarak düşey şekilde örülen elemanlara duvar denir. Duvarlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu 04.04.2011

Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu 04.04.2011 Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu 04.04.2011 1 Bağlayıcı maddeler agrega adını verdiğimiz mineral (organik olmayan) taneli malzemeyi birbirine bağlayarak, yapay taş oluşumunu sağlayan malzemelere denir.

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Bu teori ile taneli bir malzeme olan çimentonun, taşıyıcı ve katı bir cisim haline gelmesi incelenecektir. Bu olay üç safhada gerçekleşir:

Bu teori ile taneli bir malzeme olan çimentonun, taşıyıcı ve katı bir cisim haline gelmesi incelenecektir. Bu olay üç safhada gerçekleşir: 1 2. BAĞLAYICI MADDELER Bağlayıcı maddeler agrega adı verilen taneli malzemeyi birbirine bağlayarak, bir anlamda yapıştırarak, yapay taş oluşumuna imkan sağlayan malzemelerdir. Bağlayıcı maddeler genel

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇİMENTO YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇİMENTO Çimento; Su ile ıslatıldığında hidratasyon olayı sonucu sertleşen ve bir daha yumuşamayan hidrolik bağlayıcılara çimento denir. Çimento kelimesi yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BAĞLAYICI MADDELER Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BAĞLAYICI MADDELER İnce toz halinde olan

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kendiliğinden yayılan şap uygulamaları; İşçilik maliyeti düşük Hızlı sertleşen Yüksek mukavemetli

Detaylı

06.03.2009 İÇİNDEKİLER

06.03.2009 İÇİNDEKİLER 06.03.2009 1. DUVARLAR İÇİNDEKİLER 1.1 Duvarların Sınıflandırılması 1.2 Duvarların Görevleri 1.3 Kagir Duvarlar 1.4 Cam Tuğla Duvarlar 1.5 Modüler Duvarlar 06.03.2009 DUVARLAR Duvarlar, yapılarda mekanları

Detaylı

DUVAR TEKNİKLERİ İÇİNDEKİLER

DUVAR TEKNİKLERİ İÇİNDEKİLER T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DUVAR TEKNİKLERİ DERS NOTU Öğr.Grv.Gökhan GÖRHAN 1 1. DUVARLAR İÇİNDEKİLER 1.1 Duvarların Sınıflandırılması 1.2 Duvarların Görevleri

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-4-2016 DOĞAL TAŞLAR,KİLLER,SERAMİKLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-4-2016 DOĞAL TAŞLAR,KİLLER,SERAMİKLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ-4-2016 DOĞAL TAŞLAR,KİLLER,SERAMİKLER Doğal Taşlar Doğal taş çeşitleri Oluşum Şekillerine göre Magmatik (Kökeni mağma olan kayaçlardır) Sedimanter ( Sedimanter kayalar kum, çakıl

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

YARDIMCI KAYNAKLAR. 1) Ders Sunumları

YARDIMCI KAYNAKLAR. 1) Ders Sunumları DEĞERLENDİRME MLZ 204 Yapı Malzemesi 3.0 +2.0 Teorik + Laboratuvar Uygulamaları I. Vize: %20 II. Vize: %25 Dönem Sonu: %40 Uygulama: %15 %7.5: Kısa sınav (yapılacak deneylerle ilgili) %7.5: Laboratuvar

Detaylı

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, %

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, % Agrega/agrega karışımı incelik modülü: Abrams, incelik modülü (Im) ile agrega granülometrisini bir formülle tek bir değere dönüştürmüş ve betonda su miktarının hesaplanmasında kıvam yanında bu faktörden

Detaylı

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir?

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir? FIBERCEMENT 1. Fibercement Nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır.

Detaylı

3/2/ ) C 3 S (%25-%60): En önemli özelliği hızlı reaksiyona girmesi, priz alması, dayanım kazandırması ve yüksek ısı açığa çıkarmasıdır.

3/2/ ) C 3 S (%25-%60): En önemli özelliği hızlı reaksiyona girmesi, priz alması, dayanım kazandırması ve yüksek ısı açığa çıkarmasıdır. Çimentonun dayanım kazanabilmesi için reaktif kalsiyum oksit (CaO) ve reaktif silisyum oksit (SiO 2 ) oranları toplamı kütlece en az %50 ve CaO/ SiO 2 2.0 olmalıdır. Çimento içindeki magnezyum oksit (MgO)

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Yapılar zemin veya kayalardan oluşan bir temel üzerine oturtulur. Kum, çakıl, şilt ve kil gibi malzemeler ve ayrık tortul kayaçlar zemin ortamını, KAYA Diyajeneze

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESĐ II DERSĐ BETON TEKNOLOJĐSĐ ÇĐMENTO YRD.DOÇ.DR. KAMĐLE TOSUN FELEKOĞLU "Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ İLERİ YAPI MALZEMELERİ-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ İşlenebilme İşlenebilme Mekanik işlemler sonucunda malzemenin özelliklerinde bir değişiklik meydana gelmemesi durumudur. Betonda Çökme deneyi (Slump deneyi

Detaylı

Çorum Yöresi Tuğla Topraklarındaki Çözünebilir Alkali Tuzların Olumsuz Etkilerinin BaCO 3 ve SrCO 3 ile Giderilmesi

Çorum Yöresi Tuğla Topraklarındaki Çözünebilir Alkali Tuzların Olumsuz Etkilerinin BaCO 3 ve SrCO 3 ile Giderilmesi Çorum Yöresi Tuğla Topraklarındaki Çözünebilir Alkali Tuzların Olumsuz Etkilerinin BaCO 3 ve SrCO 3 ile Giderilmesi Atilla Evcin a *, Mürüvvet Bıyık a, Abdullah Küçük a ÖZET a Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

AŞIRI VİBRASYON: Vibratörün taze beton yerleştirilmesi sırasında, ayrışma ve fazla terlemeye neden olabilecek kadar fazla uygulanması.

AŞIRI VİBRASYON: Vibratörün taze beton yerleştirilmesi sırasında, ayrışma ve fazla terlemeye neden olabilecek kadar fazla uygulanması. BETONLA İLGİLİ TEKNİK TERİMLER AĞIR BETON: Barit, magnetik, limonit ve demir gibi yüksek birim ağırlıklı agrega kullanımıyla elde edilen ve özellikle radyasyona karşı korunma amacıyla kullanılan beton.

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde farklı sektörlerde doğan farklı ihtiyaçlar için (aside karşı dayanım, kararlı boyutsal yapı, yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı)

Detaylı

1-1. çimentolar üretimi ve çeşitleri. Paki Turgut

1-1. çimentolar üretimi ve çeşitleri. Paki Turgut çimentolar üretimi ve çeşitleri 1-1 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdoğan, Beton 2) İlker Bekir Topçu, Beton Teknolojisi, 2006. 3) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 4) Mindess

Detaylı

Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / Nisan 1995 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması

Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / Nisan 1995 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / 2-22 Nisan 99 Andezitin Traslı Çimento Üretiminde Kullanılması N. Terzibaşıoğm Batıçim, ÎZMİR ÖZET: Bu çalışmada andezitin tras

Detaylı

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR Asım YEĞİNOBALI (*) 1. GİRİŞ TS EN 197-1 Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri Standardı TSE Teknik Kurulu nun

Detaylı

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut çimentolar hidratasyon 1-2 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdoğan, Beton 2) İlker Bekir Topçu, Beton Teknolojisi, 2006. 3) Domone P, Illston J, Construction aterials, 4th Edition 4) indess S et al.,

Detaylı

Prof.Dr.Murat DEMİR İ.Ü.Orman Fakültesi Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

Prof.Dr.Murat DEMİR İ.Ü.Orman Fakültesi Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı İNŞAAT BİLGİSİ Prof.Dr.Murat DEMİR İ.Ü.Orman Fakültesi Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı 1 YAPAY MALZEMELER Yapay malzemeler olarak gördüğümüz malzemeler: Bağlayıcılar Harçlar Beton Cam Boya Geotekstil

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonun dayanıklılığını etkileyen ve fiziksel - kimyasal reaksiyonlara sebep olan olaylar şunlardır: Çiçeklenme Sülfat Saldırısı Alkali Silika Reaksiyonu Deniz Suyu

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

Portland çimentosu, kalker ve kil karışımı. hammaddelerin pişirilmeleri ile ortaya çıkan ve klinker

Portland çimentosu, kalker ve kil karışımı. hammaddelerin pişirilmeleri ile ortaya çıkan ve klinker ÇİMENTOLAR Portland çimentosu, kalker ve kil karışımı hammaddelerin pişirilmeleri ile ortaya çıkan ve klinker olarak adlandırılan malzemenin çok az miktarda alçıtaşı ile birlikte öğütülmesi sonucunda elde

Detaylı

Fırından çıkan ve hava ile ani soğutulan koyu gri renkli çimento klinkeri bu haliyle suya karşı hassas değildir, yani su ile birleşerek sertleşmez. Kl

Fırından çıkan ve hava ile ani soğutulan koyu gri renkli çimento klinkeri bu haliyle suya karşı hassas değildir, yani su ile birleşerek sertleşmez. Kl YAPI MALZEMESİ BAĞLAYICILAR ÇİMENTOLAR Çimento: Su ile ıslatıldığında hidratasyon olayı sonucu sertleşen ve bir daha yumuşamayan hidrolik bağlayıcılara çimento denir. Yaklaşık %70 kalker, %30 kil karışımı

Detaylı

DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS

DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-C Deniz YONTUK İbrahim Can KIRSEVEN DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2012 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi. 2 2. Kireç Nedir?... 3

Detaylı

Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması

Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması Katkılı Betonlarda Donatı Korozyonun Araştırılması Asım ADALI a, Fatih AKYOL a, Muammer SEYRANLIOĞLU a, M.Sadrettin ZEYBEK a,* a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü,Çorum,19030,sadrettinzeybek@hitit.edu.tr

Detaylı

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür.

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür. Fibercement nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır. Selüloz

Detaylı

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İtalyanca da pişmiş toprak anlamına gelen Terra Cotta, M.Ö 5000 yıllarından günümüze dünyanın farklı yerlerindeki uygarlıklar tarafından çoğunlukla

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan ÜNAL 10.03.2010 1 4. ENDÜSTRİYEL PROSESLER 4.1. Genel Çimento Üretimi Kireç Üretimi Kireçtaşı ve Dolomit Kullanımı Soda Külü Üretimi ve Kullanımı

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ nde BOR

YAPI MALZEMELERİ nde BOR YAPI MALZEMELERİ nde BOR Yapı malzemeleri sektörü, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biridir. Son yıllarda yenilikçi yaklaşımlar ile yapı malzemeleri

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı