GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI"

Transkript

1 I. AMAÇ Biriminin 2003/ ile 16 Haziran 1994 tarihli 94/25/EC Avrupa Kon vermektedir. Mevcut prosedürlere göre, sözkonusu ürünlerin belgelendirilmesine esas yönetmelik II. KAPSAM a) Tasarım ve Yapılış bakımından: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. b) Egzoz emisyonu bakımından: i. ii. c) Gürültü emisyonu bakımından: i. ulunan gezi teknelerine veya tahrik motoru tekne içinde bulunan gezi teknelerine, ii. iii. iv. tahrikli motorlara. Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 1 of 19

2 III. TANIMLAR ve KISALTMALAR - Yönetmelik: 2003/44/EC ile d 16 Haziran 1994 tarihli 94/25/EC Avrupa Konseyi. - Ürün: e - Gezi Teknesi: irmesini engellememek üzere, - Kişisel Deniz Taşıtı: - Tahrik Motoru: bir motor. - Bileşen : Yönetmelik EK- - İmalatçı: - Yetkili Temsilci: - Teknik Dosya: lu ekinde belirtilen teknik dosya. - CE Uygunluk İşareti: - Uyumlaştırılmış Avrupa Standartı: Birli standartlar. - Uyumlaştırılmış Ulusal standart: - TL :Türk Loydu - PKAB : - MÜSBB : - TLBB : Türk Loydu Endüstri ve Belgelendirme Bölümü-Sistem Belgelendirme Birimi - PY : Proje Yöneticisi - AT : - TO : Madde 2.1 de - ÜYİO : - TDİO: - KSDO: - DO : zden Geçirme ve Belgelendirme Operasyonu. - UBO : - PDO : - PCA : - Modül : - Tasarım Kategorisi : Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 2 of 19

3 IV. BELGELENDİRME PROGRAMI 1 Gezi Tekneleri Yönetmeliğine göre Ürün Belgelendirme Yöntemi 1.1 Belgelendirme Hazırlığı Başvuru Belgelendirme için tüm. Tablo - 1 Tasarım Kategorileri Rüzgar Şiddeti (Bofor Ölçeği) Dalga Yüksekliği (H/3) A Okyanus 8 i 4 m den fazla 8 e kadar 4 m ye kadar 6 ya kadar 2 m ye kadar 4 e kadar 0,3 m ye kadar Tasarım ve Yapı Egz oz Gürültü Tablo - 2 Tasarım Kategorileri 2,5m Lh<12m 12m Lh<24m A Okyanus Aa,B+C, B+D, B+E, B+F, G veya H B+C, B+D, B+E, B+F, G veya H A, Aa,B+C, B+D, B+E, B+F, G veya H uygunsa A, Aa, B+C, B+D, B+E, B+F, G veya H A, Aa, B+C, B+D, B+E, B+F, G veya H B+C, B+D, B+E, B+F, G veya H Gezi Tekne Sevk Motoru B+C, B+D, B+E, B+F, G veya H Motorlar Kendinden Egzozu Olmayan Takma ve Kuyruklu Motorlar Test Yoluyla Referans Tekne Fn+P/D metodu Aa, G veya H Aa, G veya H A, Aa, G veya H A, Aa, G veya H Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 3 of 19

4 1.1.2 Modüllerin Açıklamaları MODÜL A - İÇ ÜRETİM KONTROLÜ 1. Bu modül -15) ) MODÜL Aa - İÇ ÜRETİM KONTROLÜ + TESTLER Bu modül, yukar A. Tasarım ve imalat - -1 in A bölümünün 3.2. maddesine göre denge testi, - -1 in A bölümünün 3.3. maddesine göre yüzebilirlik testi. B. Gürültü emisyonu -1 inin C bölümünde belirtilen gürültü sinden bir veya birkaç motor üzerinde, motor - Bir motor ailesinden, bi - Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 4 of 19

5 MODÜL B - AT TİP İNCELEMESİ 1. eden numunenin, uygulanan yönetmeliklerin 2. : da 3 üncü maddesinde belirtilen teknik dosya. ilgili isteyebilir. 3. nu ortaya koyacak -13) uygun muayene içerir. on Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 5 of 19

6 9. muhafaza eder MODÜL C - TİPE UYGUNLUK 1. her ürüne CE uy -5) imal tarihinden itibaren 10 sene süreyle muhafaza eder. etme, -13) sinde belirtilen ilgili kalite güve sinde belirtilen istatistiksel metot MODÜL D - ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ ). CE uygunluk Kalite sistemi Tasarlanan ürün kategorisiyle ilgili tüm bilgiler, -Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar, Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 6 of 19

7 yönetmeliklerin gereklerini yerine getirmesini temin eder. - yetkileri, On 3.4. ü herhangi bir inin maddesinde belirtilen gerekleri yer 4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim girmesine izin - - gibi kalite ziyaretlerde düzenler. Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 7 of 19

8 karar ve raporlar MODÜL F - ÜRÜN DOĞRULAMA uygulanan yönetmeliklerde belirtilen gerek -15) a. 4. Her ürünün test ve muayene yoluyla doğrulanması: İstatistiksel doğrulama gereklere uygun o Uygulanacak istatistiksel yöntem belirtilir sinde belirtilen Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 8 of 19

9 5.4. Kabul edilen partiler ilebilir. r MODÜL G - BİRİM DOĞRULAMASI 1. de belirtilen belgeye sahip ürününün, uygulanan (Yönetmelik Ek-15). 2. testleri yapar. 3-13) MODÜL H - TAM KALİTE GÜVENCESİ 1., ürünlerin uygulanan düzenler (Yönetmelik Ek-15). CE uy Kalite sistemi Tasarlanan ürün kategorisiyle ilgili tüm bilgiler, - Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar hükümler; sistematik ve düzenli bir biçimde Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 9 of 19

10 özell - yükümlülükleri ve yetkileri, - Standartlar dâhil olmak üzere uygulanacak te etmek üzere, kalite rme Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim gibi kalite 4.3 n emin olmak 4.4 Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 10 of 19

11 düzenler. 5. muhafaza karar ve raporlar MODÜL PCA - ÜRETİM SONRASI DEĞERLENDİRME almak üzere TL ye müracaat et tmelikteki MODÜL E - ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ 1.Bu Modül, bu Kalite sistemi Öngörülen ürün kategorisi için ilgili bütün bilgileri, - Kalite sistemiyle ilgili belgeleri, emin olmak için, Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 11 of 19

12 politikalar, prosedürler ve rmelidir: - yükümlülükleri ve yetkileri, güncelleme ko 4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında gözetim 4.1. Gözetimin am 4.2. izin vermeli ve ona, bütün gerekli bilgileri, özellikle de: - Kalite sistemi belgelerini, - Teknik belgeleri, - gibi kalite ilir. Bu ziyaretler oru vermelidir Madde 3.4. ün ikinci para Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 12 of 19

13 - 6. yla ilgili uygun bilgileri vermelidir Sözleşme Düzenlenmesi : Uygunluk d 2. Uygunluk Değerlendirme Aşamaları ve Gerçekleştirilmesi 2.1 Teknik Operasyon (TO) Teknik operasyon Teknik operasyonlar alt 2.2 Üretim Yeri İncelemesi Operasyonu (ÜYİO) alan bir ürünle ilgili kapsam düzenlenecektir. 2.3 Teknik Dosya İnceleme Operasyonu (TDİO) 2.4 Kalite Sistem Denetimi Operasyonu (KSDO) TLBB üreticinin kalite yönetim sistemini denetler. 2.5 Gözden Geçirme ve Belgelendirme Operasyonu (DO) Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 13 of 19

14 2.6 Uygunluk Belgesi Düzenleme Operasyonu (UBDO) MUSBB nin sertifika düzenlenerek üreticiye teslim edilir. 2.7 Periyodik Denetim Operasyonu (PDO) periyodi gösterilmektedir. 2.8 Akış Şeması Sorumlu Faaliyet Kay t/dok üman Mü teri Talebi PY MÜSBB Mü teriden Ba vuru Formunun Doldurulmas n n Talep Edilmesi CE700 PY MÜSBB Ba vurunun Gözden Geçirilmesi MÜSBB Mü teriye Yaz l Teklifin Gönderilmesi ve Teyid Alma PY MÜSBB Uygunluk De erlendirme Sözle mesinin ve Ürün Belgelendirme Program n n Kar l kl mzalanmas CE702 CE703 PY MÜSBB Sörveyör Teknik Dokümantasyonun veya Di er Gerekli Dokümanlar n Gözden Geçirme ve Onay için Mü teriden Talep Edilmesi GT105 PY MÜSBB PKAB Sörveyör TLBB Uygunluk De erlendirme Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 14 of 19

15 Modül Aa Modül B Modül D Modül F Modül G Modül H Modül E PCA PY ve/veya Sörveyörler taraf ndan TO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.1) PY ve/veya Sörveyörler taraf ndan Üretim Yeri ncelemesi (CE704) B Modül AT Tip nceleme Sertifikas n n Mü teriden Al nmas ve ncelenmesi B Modül AT Tip nceleme Sertifikas n n Mü teriden Al nmas ve ncelenmesi PY ve/veya Sörveyörler taraf ndan Üretim Yeri ncelemesi (CE704) PY ve/veya Sörveyörler taraf ndan Üretim Yeri ncelemesi (CE704) B Modül AT Tip nceleme Sertifikas n n Mü teriden Al nmas ve ncelenmesi PY ve PKAB taraf ndan TD O yürütülmesi (Bkz. Madde 2.2) MÜSSB taraf ndan DO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.4) PY ve PKAB taraf ndan TD O yürütülmesi (Bkz. Madde 2.2) PY ve TLBB taraf ndan KSDO yürütülmesi PY ve/veya Sörveyörler taraf ndan TO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.1) PY ve PKAB taraf ndan TD O yürütülmesi (Bkz. Madde 2.2) PY ve TLBB taraf ndan KSDO yürütülmesi PY ve TLBB taraf ndan KSDO yürütülmesi PY ve/veya Sörveyörler taraf ndan TO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.1) CE714 AT Uygunluk Onay n n Yay nlanmas (TL) PY ve/veya Sörveyörler taraf ndan TO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.1) MÜSSB taraf ndan DO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.4) MÜSSB taraf ndan DO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.4) PY ve/veya Sörveyörler taraf ndan TO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.1) MÜSSB taraf ndan DO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.4) MÜSSB taraf ndan DO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.4) MÜSSB taraf ndan DO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.4) malatç n n Uygunluk Beyan Yay nlamas MÜSSB taraf ndan DO yürütülmesi (Bkz. Madde 2.4) CE712 QS-Üretim Sertifikas n n Yay mlanmas (TL) malatç n n Uygunluk Beyan Yay nlamas MÜSSB taraf ndan DO yürütülmesi (Bkz. Madde 24) CE713Kalite Sertifikas Yay nlanmas (TL) malatç n n Uygunluk Beyan Yay nlamas TL taraf ndan GT109 PCA Raporu Yay nlanmas CE710 AT Tip nceleme Sertifikas n n Yay nlanmas (TL) malatç n n Uygunluk Beyan Yay nlamas CE711 Uygunluk Sertifikas n n Yay nlanmas (TL) malatç n n Uygunluk Beyan Yay nlamas Periyodik KYS Denetimlerinin Gerçekle tirilmesi malatç n n Uygunluk Beyan Yay nlamas Periyodik KYS Denetimlerinin Gerçekle tirilmesi malatç n n Uygunluk Beyan Yay nlamas Periyodik KYS Denetimlerinin Gerçekle tirilmesi Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 15 of 19

16 V. GENEL KOŞULLAR 1. Türk Loydu nun Yükümlülükleri: Türk Loydu, ilgili standartlara göre ürünün testlerine nezaret etmelidir Belge 2. Üreticinin Ve Müteselsilen Müşterinin Yükümlülükleri : taahhütname verecektir Türk Loydu nun imalat, muayene, test etme ve depolama yerlerine girmesine izni vermeyi, Türk Loydu na her türlü gerekli bilgiyi, özellikle; üretim yerini ve KYS gibi ürün kalitesini 2.8 ürk Loyduna bildirmelidir Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 16 of 19

17 2.12 Kanunun, Piyasa gözetimi ve ürünlerin muayene vermemelidir. 3. Şikayet, İtiraz ve Başvurular Belgelendirme Faaliye TL ye - mda üçüncü taraflara bilgi 4. Sertifikanın Askıya Alınması TL durumunda MÜSBB nin TL ürün belgesi ve belg - - Belge ücretlerinin ödenmemesi, Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 17 of 19

18 Askıya almaya yol açabilecek ihbarın gönderilmesini gerektiren durum sebepten ihlal edilmesi: ücretlerin ödenmemesi: ihlal edilmesi: Yok Yok Askıya almadan önceki ihbar süresi Azami 30 gün Azami 30 gün Azami 60 gün Azami 60 gün talebi üzerine, makul gerekçeler 5. Belgenin Askıdan İndirilmesi Madde 4 6. Belgenin İptal Edilmesi ve Sonuçları: - etmemesi, rekmektedir. Aksi takdirde TL; - - Belgenin iptal e Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 18 of 19

19 7. TL Ürün Belgelendirme Sisteminde Olabilecek Değişiklikler: TL, ürün belgelendirme sisteminde (standart, prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli TL den Belgeli Kuruluşların İlan Edilmesi taraflara g 9. Gizlilik TL yasal gerekçeler nedeni i haberdar eder. Üretici veya Yetkili temsilcisi veya Sorumlu Kişi veya Müşteri Adı TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ İmzalayan Ünvanı Malzeme ve Ürün Sert. Birim Bşk Proje Yöneticisi İmza Postane Mah. Tersaneler Cad. No: Tuzla-İSTANBUL / TÜRKİYE Adresi Form No: CE703-00/06 th February 2014 Page 19 of 19

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM

SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SHY-M KAPSAMINA GİRMEYEN HAVA ARAÇLARININ SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİĞİ TALİMATI (SHT-MD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısıtlamalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI Mustafa K.AYDIN ÖZET Amaç: CE işaretinin uygulanması, onaylanmış kuruluşlar, CE işaretlemesinde Modüler yaklaşım ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ R 10.13 ONAYLANMIŞ KURULUŞ ADAYI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON REHBERİ Rev.00 02-2012 İÇERİK Bölüm 0. Giriş 1. Kapsam... 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tanımlar.. 4. Akreditasyon

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26457 OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ

ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ ISI SU SES VE YANGIN YALITIMCILARI DERNEĞİ İZODER ÜYE KABUL YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Kapsam Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) asıl üye olmak üzere yapılacak başvurular Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası Muhasebeciler

Detaylı