TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO)"

Transkript

1 TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) İçindekiler 1. Uygulamanın Kapsamı 2. Sözleşmesel Esaslar 3. Test Yönetmelikleri 4. Sertifikasyon Yönetmelikleri 5. Takip İzlemesi 6. Piyasa Kontrolü 7. Test ve Sertifikasyon Yönetmeliklerinin İhlali 8. İtirazlar ve Şikayetler 9. TRLP''nin Yükümlülüğü 10. Kısmi geçersizlik, yazılı form, yargı yeri 11. Yürürlüğe Girme 1. Uygulamanın Kapsamı Tüm hizmetleri Test ve Sertifikasyon Yönetmelikleri idare yönetir. TRLP üçüncü taraflar için işlem yapar. Bu servisler özellikle şunları içerir: Farklı gelişim aşamalarında teknik ürün tasarımlarının ürünlerin ve bileşenlerin test ve değerlendirmesi ve uzman raporlarının hazırlanması. Hizmetler, güvenlik, amaca uygunluk, kalite ve çevresel uyumluluk açılarından müşteri ile mutabık olunan yasal düzenlemeler, ulusal, Avrupa ve uluslararası standartlar ve şartnameler temelinde işlenir. Ayrıca, üretim tesisleri, EC Direktifleri doğrultusunda uygunluğun kanıtı olarak, TRLP test işaretlerini verilmesi ile bağlantılı olan kalite tedbirler ile ilgili ve onaylı kalite yönetim sistemlerine göre değerlendirilir. Bu hizmetler bundan böyle "test" olarak anılacaktır. Kalite yönetim sistemlerinin denetimi, denetim raporlarının hazırlanması, bundan böyle "Kalite Yönetim Sistemlerinin denetimi" olarak anılacaktır. Test ve denetim raporlarının değerlendirilmesi ve tanınması, ürünlerin ve kalite sistemlerinin sertifikasyonları bundan böyle "sertifikasyon" olarak anılacaktır. 2. Sözleşmesel Esaslar (1) Siparişi veren taraf, bundan böyle "müşteri" olarak anılacaktır, TRLP veya TRLP'nin çalışma alanında faaliyet gösteren TÜV Rheinland AG'nin bir iştirakinden, "bundan böyle "iştirak" olarak anılacaktır, sipariş verir. Müşteri bir sipariş verdiğinde, verilen sipariş sertifikasyon olmadan veya müteakiben sertifikasyon verilmeden Kalite Sistemlerinin testi ve denetlenmesi olabilir veya sadece sertifikasyon için olabilir. Eğer siparişin içinde bir sertifikasyon varsa, müşteri ile bir "Genel Anlaşma" yapılmalıdır. Siparişler sözlü olarak, e-posta yoluyla veya yazılı olarak, herhangi bir sabit formatı olmadan yapılabilir. Sözlü olarak verilen bir siparişin yazılı olarak onaylanması gerekir (sipariş onayı). (2) Müşteri, TRLP'de verdiği her sipariş ile sözleşmenin önemli bir elementi olan TRLP'nin Genel Şartlar ve Koşullar'ını bağlayıcı olarak kabul eder. Dahası, müşteri, bir test siparişi verdiği zaman, Test Yönetmeliklerini (Madde 3) bağlayıcı olarak kabul eder; tek başına sertifikasyon siparişi verdiği zaman, Sertifikasyon Yönetmeliklerini (Madde 4) bağlayıcı olarak kabul eder; ve test ve sertifikasyon siparişi verdiği zaman da TRLP'nin Test ve Sertifikasyon Yönetmeliklerini bağlayıcı olarak kabul eder. (3) TRLP'nin Test ve Sertifikasyon Yönetmelikleri ve Genel Şartlar ve Koşulları, müşterinin yerel tanınma elde etme ve/veya sertifikasyon amacıyla iştiraklere verdiği test ve denetleme siparişleri için uygulanmaz. Böyle bir durumda, iştirakin şart ve koşulları geçerlidir. 3. Test Yönetmelikleri 3.1 Test Alanı (1) Testler genellikle TRLP laboratuvarlarında gerçekleştirilir. Müşteri ile danışarak, testleri gerçekleştirme için yeterli yetkinlik ve yeterlilikleri olması durumunda ve TRLP tarafından veya iştiraki tarafından değerlendirmenin bu gibi yetkinlik ve yeterliliklerin kanıtını sunması halinde, başka test alanları üzerinde de anlaşılabilir. Test alanının kararı TRLP veya iştirakinin takdirindedir. Müşteri ile danışarak, TRLP tarafından veya iştiraki tarafından yapılan değerlendirme yetkinlik ve yeterlilik kanıtlarını sunması halinde, testler müşterinin kendi laboratuvarında da gerçekleştirilebilir. Dış laboratuvarlarda testlerin yürütülmesine verilen onay, DIN EN ISO / IEC gerekliliklerinin yerine getirilmesi artık garanti edilemiyorsa ya da TRLP veya iştiraki tarafından test laboratuvarı ile ilgili yapılan şikayetler düzeltilmemiş ise TRLP veya dahil olan iştirak tarafından geri alınabilir. (2) Eğer müşterinin çalışanları test uygulamalarına katılırsa, yapılan testler sadece TRLP veya iştiraki tarafından gönderilen bir uzman gözetiminde ve varlığında gerçekleştirilebilir. Bu durumda müşteri, çalışanlarından birinin kasten görev ihlali işlemesi ya da test sırasında ihmalde bulunması nedeniyle oluşan zararla ilgili tazminat taleplerinden TRLP veya iştirakini muaf tutacağını taahhüt eder. Muaf tutma yükümlülüğü hem mahkeme içi hem de mahkeme dışı masrafları kapsar. 3.2 Test Prosedürü (1) Bir sipariş verildikten sonra, müşteri ihtiyaç duyulan test numunesi miktarlarını, değerlendirme yapmak için gerekli olan bütün teknik dokümanlar ile birlikte (yapısal veri formu sayfası, risk analizi, kullanma talimatı, kullanılan ilgili güvenlik ile alakalı bileşen sertifikaları veya diğer teknik dokümantasyon gibi) ücretsiz olarak TRLP veya görevlendirilen iştiraklere sunacaktır. Gerek görülmesi halinde TRLP veya iştiraki bir takım test numunelerini ücretsiz olarak talep edebilir. Sağlanan numunelerin tek başına bir ürün değerlendirmesi yapılacaktır. Denetim siparişleri, testlerin sonucuna ilişkin herhangi bir garanti verilmeden kabul edilir. Kural olarak, TRLP'ye sunulacak olan belgeler Almanca olacaktır. Ön konsültasyon sonrasında, müşteri belgeleri başka bir dilde de sunabilir; ancak bu durumda TRLP, müşteriden başlı başına bir paragrafı Almanca'ya çevirmesini talep etme veya metinleri kendisi çevirip müşteriyi buna göre ücretlendirme hakkını saklı tutar. Bu durum aynı zamanda TRLP'nin karşısında sorumlu olduğu Akreditasyon Kurumları veya denetim otoritelerinin çeviri isteği halinde de geçerlidir. (2) Test numuneleri, yasal hükümler ve düzenlemeler ve müşteri ile kararlaştırılan herhangi bir gerekliliğe göre olarak test edilir. Tüm test numunesinin sadece tek bir bileşeninin ya da tek bir açıdan testi yapıldıysa, bütün test numunelerinin özellikleri hakkında açıklama yapılamaz. Testin niteliği ve kapsamı üzerine hiçbir norm, standartlar veya kanuni hüküm yoksa, TRLP veya iştiraki ile müşteri arasında veya iştirak ve müşteri ile işbirliği içinde TRLP arasında bir test programı başlatılır. Müşteri, eksik belge teslim etme, yeniden test yapma ve gecikmeli, yanlış veya eksik bilgi veya müşteri tarafından kaynaklanan yanlış yardım sonucu oluşabilecek tüm ek masrafları karşılayacaktır. TRLP veya iştiraki, sadece ağır ihmal ile suçlanıyorlarsa soygun, hırsızlık, su, ateş veya taşıma sonucunda test numunelerinin kaybından sorumlu olacaktır. TRLP veya TU test sonucu olarak test örneklerinin veya dış ambalajın zarar görmesi veya imhasından sorumlu olmayacaktır. (3) Müşteri, Kalite Yönetimi sistemlerinin denetimi siparişini veriyorsa, müşteri ilk olarak kalite yönetim kılavuzu (KYK) ve ek belgelenmiş Kalite Yönetimi prosedürleri (KYP) sunmalıdır. Tüm bu dokümanlar tercihen Almanca veya İngilizce olmalıdır. Başka herhangi bir dil sadece ön konsültasyon sonrası kabul edilecektir. Kalite Yönetim sisteminin etkinliğini test etmek için, müşterinin tesislerinde denetim bir ya da birkaç adımda yürütülmektedir. (4) Bir müşteri tarafından test için sunulan bir ürünün tartışmasız ve onaylanarak taklit olduğu ortaya çıkarsa, TRLP testi durdurma ve katlanılan giderleri fatura etme hakkına sahiptir. Taklit, sadece başka hiçbir şekilde karşı itiraz edilmesi mümkün olmayan kesin bir hükmün ibrazı ile kanıtlanabilir. Buna ek olarak, bu Test ve Belgelendirme Yönetmeliği Madde 7 (2)'ye binaen bir sözleşme cezası talep edilebilir. (5) Test siparişleri, gerekli tüm belge ve test numunelerinin tam teslim edildiği varsayımı üzerine işlenir. Bu hem ürün testleri hem de Kalite Yönetimi sistemleri denetimleri için de geçerlidir. (6) Test prosedürünün tamamlanması üzerine, müşteri yazılı bildirim veya, varsa özel istek üzerine, kaydedilen uygunsuzlukları listeleyen tam bir test raporu alacaktır. Ancak çözüme yönelik yaklaşımlar burada belirtilmeyecektir. (7) İstemci test raporlarını vb. sadece tam ve kısaltılmamış formda yayabilir. Gerçek durumda, reklam amaçlı herhangi bir yayın veya çoğaltma TRLP veya iştirakinin yazılı iznini gerektirir (bkz. IEC/ISO bölüm ). (8) Müşteri, ürün testinin bir test işareti lisansı ile sonuçlanmasını isterse ve test gelişmelerinin pozitif bir ilerleme göstermesi halinde, TRLP veya iştiraki, müşteri ile işbirliği içinde, değerlendirilen modelle tutarlı bir kalite seviyesinin sürekli gözetilmesi için önemli olan üretim süreci, montaj ve test tesisleri ve kalite yönetim tedbirlerinin kontrol edildiği ilk fabrika denetimini gerçekleştirecektir. Yasal hükümlere veya TRLP spesifikasyonlarına dayalı test etme, inceleme ve test, üretim kontrolü, işlem içi inceleme ve test ve son inceleme ve test alımını kapsar. Ürün Güvenliği Yasası, GS işaretinin sadece sertifikalandırılacak model için nitelikli bir mal ve son ürün incelemesinin yapılması durumunda verilebileceğini öngörür. Üretilecek ürün, başlangıç fabrika incelemesi sırasında üretilmiyorsa, en erken bir takip izlemi üç ay sonra gerçekleştirilir. GS İşaretini korumak için, Akreditasyon Kuruluşu, bazı özel durumlarda, işaretin alınabilmesi için ek tedbirler sağlanmasını talep PZO/AGB TRLP Rev : itibariyle Page 1 of 5

2 edebilir (daha fazla bilgi için bkz. ZEK karar ). Fabrika denetimi isteği reddedilirse ya da ilk fabrika incelemesi yapılırken hiçbir devam eden üretim yoksa, ürün sertifikasyonu gerçekleşmez. (9) Müşteri, ürünlerinin başarılı bir şekilde test edilmesi veya KY sistemi denetiminin başarıyla tamamlanması sonrasında sertifikasyon isterse, sertifikasyon için teknik dokümantasyon ve gerekirse, ilk fabrika muayene raporu ile Sertifikasyon Kuruluşu'na müracaat edilecektir. (10) TRLP veya iştiraki, iş yapan müşterilerin ticari adlarını örneğin referans listeleri şeklinde yayınlama hakkını açıkça saklı tutar. Bunun için müşterinin özel rızası gerekmez. (11) Müşteri için oluşturulan test raporları müşteri tarafından değiştirilmemelidir. Bir test raporu sadece test raporunda belirtilen numune ile ilgilidir. TRLP veya Tu izni olmadan bir test raporunun kısımlarının çoğaltılmasına izin verilmez. Bir test raporu herhangi bir test işareti taşımak hakkını vermez. 3.3 Test Numuneleri ve Dokümantasyonun Bulunduğu Yer (1) Test için müşteri tarafından TRLP'ye gönderilen test örnekleri testi müteakip çöpe atılacak ya da pahasına müşteriye iade edilecektir. Bunun tek istisnası, yasal düzenlemeler veya müşteri ile başka bir anlaşma temelinde depolamaya alınan test örnekleridir. (2) Test numunelerinin TRLP tesislerinde depolanması ise ücrete tabidir. Bir test örneğinin depolama maliyeti fiyat teklifinde müşteriye sunulacaktır. (3) Referans numuneler veya belgelerin, kendi tesislerinde depolara yerleştirmek için müşteriye verilmesi durumunda, istek üzerine referans numuneleri veya belgelerinin TRLP veya iştirakine derhal ve ücretsiz olarak sunulması gerekir. Müşteri, bir isteğe yanıt olarak, mevcut referans örnekleri ve/veya belgeleri sunamaz ise, müşterinin TRLP veya iştirakine karşı ilgili test ve belgelendirmeden kaynaklanan maddi ve manevi zarar için herhangi bir sorumluluk iddiası hükümden düşer. (4) Aksine herhangi bir yasal düzenlemenin yokluğunda, ilgili belgelerin muhafaza edilme süresi test işareti sertifikaları bitiminden sonra 10 yıl ve EC uygunluk sertifikalarında ise bu süre ürünlerin piyasaya nihai yerleşiminden sonra on yıldır. (5) TRLP veya iştirakinin depolarındaki depolama masrafları ve müteakiben yapılan herhangi bir imhanın masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu, önerilen yeniden test etme ile ilgili olarak test numunelerinin en fazla 2 (iki) aylık bir süre için TRLP depolarında depolanması maliyetleri için geçerli değildir. Müşterinin tesislerinde depolanması için test numunelerinin devri ve sevkinin maliyetleri aynı şekilde müşteri tarafından karşılanır. TRLP veya iştiraki TRLP veya iştirakinin laboratuvarlarında veya depolarında test veya referans numunelerinin kaybından sadece test işlemi sırasında ağır ihmal oluşması durumunda sorumlu olacaklardır. 4. Sertifikasyon Yönetmelikleri 4.1 Temel Gereklilikler (1) Sertifikasyon sırasındaki değerlendirmelere esas alınabilecek tek test raporları, DIN EN ISO/IEC kurallarına göre akredite edilmiş olan laboratuvarlarda tarafından üretilen test raporları veya bu yönetmeliklere göre işlediğini kanıtlayan test raporlarıdır. (2) TRLP'nin Sertifikasyon Kuruluşu, öncelikli olarak TRLP veya aynı Kalite Yönetimi sistemi ile yönetilen iştirakinin raporları temelinde değerlendirmelerini ve sertifikasyonları yürütmektedir. Buna ek olarak, diğer test laboratuvarlarının test raporları da sertifikasyonun bir parçası olarak değerlendirmede kullanılabilir. Sertifikasyona bir temel olarak hizmet edecek olan test raporlarının sertifikasyon sırasında yaşı birden fazla olmamalı, CB Şemasında yaşı üçten fazla olmamalı ve geçerli standartlara dayalı olmalıdır. (3) Bir müşteri için bir sertifika düzenlenebilmesi için, bu müşterinin TRLP ile bir Genel Anlaşma oluşturması gereklidir. Müşteri kendi adı altında sertifikalı bir ürünü piyasaya sürme niyetinde değilse, müşteri "işaret beyanı" ile hangi menşe markası altında piyasaya ürün çıkarma niyetinde olduğunu belgelendirmelidir. Müşteri EC uygunluk sertifikası için başvuruyorsa (örneğin, EC tipi inceleme belgesi), müşterinin başka bir "Onaylanmış Kuruluş" için aynı başvuruyu sunmadığını beyan etmesi gerekir. (4) Sertifikayı kullanma izni, sertifikada belirtilen ürün ve üretim tesisleri ve Kalite Yönetim sisteminin kapsadığı kapsam ile ilişkili olarak sadece sertifika sahibi için geçerlidir. Ürün sertifikaları belirli bir kontenjan ya da kurayla sınırlı olabilir. Bu sertifikanın geçerliliğini kısıtlamak her zaman mümkündür. Özel durumlarda bir sertifika koşullara tabi olabilir. Bir sertifikanın sertifika sahibinden üçüncü bir tarafa transferi sadece TRLP Sertifikasyon Kuruluşu ile görüştükten sonra mümkündür (OEM veya yinelenen sertifika ). (5) Sertifikasyon sistemine katılım ve sertifika düzenlenme ücretleri sertifika sahibi tarafından ödenecektir. Birimler halinde derecelendirilmiş olan lisans ücretleri, ayrıca sertifikaların devamı ve dosyalama için ve test işaretlerinin kullanımı için yıllık olarak ödenecektir. TRLP'nin Sertifikasyon Kuruluşu hem sertifikasyon ücreti hem de lisans ücretlerinin sertifikasyon öncesi ön ödemesini talep edebilir. (6) Bir sonuç değerlendirme ya da bir sertifika ile bir testin tamamlanması müşteriyi, sözleşmede anlaşılan kusurlar üzerine garanti yükümlülüğünden, veya yasal ürün sorumluluğu yükümlülüğünden veya kötüye kullanımın değerlendirme ve öngörülebilir gözetiminden azat etmeyecektir. (7) TRLP'nin Sertifikasyon Kuruluşu sertifikalı ürünlerin bir listesinin ve tanıma sağlanan Kalite Yönetim sistemlerinin Akreditasyon Kuruluşları, devletlerin Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasında taraf olan yetkili makamları ve Onaylanmış Kuruluşları, tüketiciler ve diğer ilgili tarafların bilgisi için yayınlama hakkını saklı tutar. Bunu özellikle "Onaylanmış Kuruluş" veya "Yetkili Kuruluş" sıfatıyla yapacaktır. Bunun için sertifika sahibinin özel rızası gerekmez. Ayrıca, TRLP'nin Sertifikasyon Kuruluşu, adresindeki fabrika hakkındaki ayrıntılar hariç, istek üzerine üçüncü kişilere iletme ya da verilen bir sertifikanın içeriğinin herhangi bir kişiye erişilebilir kılınması hakkına sahiptir. (8) TRLP geçerli "test güvenlik" sertifikalarının (GS sertifikaları) yanı sıra diğer tüm verilen geçerli sertifikaları internette adresinde yayımlar. (9) TRLP testi işaretlerinin yanı sıra TRLP tarafından verilen sertifikaların kötüye kullanımı hakkında bilgileri "kara liste" bölümü altında adresinde yayımlar. (10) Test temellerinde, ve/veya sertifikasyon önkoşullarında tahrifat yapılması veya sertifikasyon sistemi kurallarının müşteri tarafında ihlali durumunda, Sertifikasyon Kuruluşu herhangi bir zamanda sertifikaları feshetme hakkına sahip olacaktır. Ciddi durumlarda sertifikanın hemen geçersiz kılındığını beyan edebilir. Bu EC uygunluk belgesi ve Kalite Yönetim sistemleri tanınmaları veya onayları için de geçerlidir. Sertifikasyon Kuruluşu geçersiz ilan ettiği ya da geri çektiği sertifikaları yayımlama hakkını saklı tutar. Bunun için önceki sertifika sahiplerinin özel rızası gerekmez. (11) Test ve/veya sertifikasyon gerekliliklerinde değişiklikler yapılması durumunda, sertifika hala geçerli olsa bile, müşteri ile danışıldıktan sonra bir yeniden inceleme gerçekleştirmek mümkün/gerekli olabilir. Müşteri yeniden incelemeyi reddederse, sertifika iptal edilecektir. Test devam ederken test gereksinimleri de değiştirilebilir. Bu durumda ürün, yeni test şartlarına uygun olarak test edilmeli ve değerlendirilmelidir. Hiçbir test işareti değerli test gereksinimleri temelinde verilmeyecektir. (12) Müşteri için oluşturulan sertifikalar müşteri tarafından tahrif edilmemelidir. Müşteri sertifikalarını veya test işaretlerini kullanma hakkını diğer bireyler veya şirketlere kullanmak için genişletme hakkına sahip değildir. 4.2 Sertifika Türleri (1) Test ve denetim raporlarının uygun ölçüm ve değerlendirilmesi temelinde, Sertifikasyon Kuruluşu aşağıdaki sertifikaları düzenler: Ürün Güvenliği Yasası'na (ProdSG) göre bir "GS-Kuruluşu" olarak GS İşareti sertifikasyonu TRLP özel test işaretlerinin test işareti sertifikasyonu Avrupa Standartları Uygunluk Anlaşması (ENEC) ve uluslararası IEC Anlaşması'na (CB Şeması) göre ürün sertifikaları yönergelerine göre EC tipi inceleme sertifikaları (uygunluk değerlendirme prosedürünün B modülü) yönergelerine göre EC tasarımında inceleme sertifikaları (uygunluk değerlendirme prosedürünün H modülü) EC yönergeleri veya tip uygunluğu doğrultusunda, bir "Onaylanmış Kuruluş" olarak ulusal mevzuata aktarılmış olan EC yönergelerine göre EC uygunluk sertifikaları (uygunluk değerlendirme prosedürünün F ve/veya G modülü) Telekomünikasyon Lisanslama Yönetmeliğini ile kombinasyon halinde Telekomünikasyon Kanununa göre tip inceleme sertifikaları yönergelerine göre Kalite Yönetimi sistemlerinin onayı (uygunluk değerlendirme prosedürünün D, E, H modülleri) Düzenlemelerine tabi olmayan alanda Kalite Yönetimi sistemleri için sertifikalar Standartlar ve belirli yönetmelikler doğrultusunda uygunluk sertifikaları (uygunluk değerlendirme prosedürünün A modülü). (2) Tek başına uygunluk sertifikaları TRLP'nin bir test işaretini kullanma hakkını kazandırmaz. TRLP test işaretleri kullanılacak ise, her zaman ayrı bir test işareti lisansı ile birlikte kullanılmalıdır. Uygunluk sertifikaları kullanılarak reklam verme sadece sertifikasyon kuruluşunun yazılı izni ile mümkündür. (3) Verilmiş bir test işareti test edilmiş ve sertifikalı ürünün pazarlanabilirliği konusunda hiçbir açıklama yapmaz. (4) Test işareti yalnızca sertifikada gösterildiği gibi görüntülenebilir ve boyutu değişmiş ise, oranlar aynı kalmalıdır. (5) Kalite Yönetimi sistemlerinde sertifikalar yalnızca denetimler başarıyla tamamlanmışsa verilir. Eğer yönergeler Kalite Yönetimi sistem sertifikalarının verilmesi için bir koşul olarak EC tip inceleme sertifikaları veya EC tasarım PZO/AGB TRLP Rev : itibariyle Page 2 of 5

3 inceleme sertifikaları gerektiriyorsa, sertifikasyon süreci için EC inceleme sertifikaları teslim edilmelidir. (6) Kalite Yönetimi sistemleri sertifikaları; standartlara uygunluk, örneğin ISO 9001, ISO 13485, Bir "Onaylanmış Kuruluş" aracılığıyla yönergelere uygunluk, ürünler/ürün kategorileri uygulama kapsamlarının kanıtlarını sağlar. 4.3 Müşterinin Sertifikasyondan Doğan Hakları (1) Müşteri, testi işareti lisansı ve / veya ona verilen Kalite Yönetimi sistemi için sertifikanın geçerlilik süresi boyunca, (a) başarılı test ve belgelendirmeyi müteakiben ve kullanım için onaylandıktan sonra ürünlerinde test işaretleri kullanma, (b) tarafından kullanımı için onaylanmış test işaretlerini basılı ürünler veya benzer öğelere ilişkin kullanma, (c) bu lisans ve sertifikalarda herhangi bir tahrif olmaksızın reklam kampanyalarında kendisine verilen test işaret lisansı ve Kalite Yönetimi sistemleri sertifikasını kullanma, (d) KY sisteminin sertifikasyonuna ilişkin işaretleri el ilanları, iş mektupları ve basılmış malzemelerde kullanma hakkına sahiptir; müşterinin ürünlerine işaretleri eklemesine izin verilmez. Bu kapsamda, laboratuvar test raporları, kalibrasyon sertifikaları ve denetim raporları gibi raporlar da ürünler olarak sınıflandırılacaktır (bkz. IEC / ISO 17021). (e) Uygunluk değerlendirme prosedürü çerçevesinde EC tipi inceleme sertifikaları (B modülü) ve EC uygunluk sertifikaları (F veya G modülü) kullanma, (f) uygunluk değerlendirme prosedürü çerçevesinde ürün güvenliğinin belgesel kanıtı (modül A) olarak GS ve EMC Test İşaretleri test raporlarını kullanma, (g) üretim KY sisteminin yönergelerin gereklerine göre onaylanmış olması koşuluyla Bir "Onaylanmış Kuruluş" olarak CE işareti ile ilgili TRLP AB kimlik numarası 0197'yi kullanma, (h) müşterinin ürünleri, eğer başka bir menşe markası veya ticari isim altında ve bazı durumlarda, aynı zamanda başka bir model tasarımı ile piyasaya sürülecekse, ek sertifikalar veya OEM sertifikaları (Orijinal Ekipman Üreticisi) kullanma, (2) TRLP veya iştirakinin faaliyetlerine referans veren müşterinin diğer reklam kampanyalarını TRLP veya iştirakinin kabul etmesi gerekir. Bu özellikle müşterinin yetkililerin herhangi bir yasal daveti ve yükümlülüğü olmaksızın, yani gönüllü olarak elde ettiği TRLP'nin veya iştirakinin test veya sertifikasyon hizmetlerine atıfta bulunan reklam için geçerlidir. Almanya Federal Cumhuriyeti'nde bu tür reklamların, bu test veya sertifikasyon hizmetlerinin gönüllü doğasına atıfta bulunmalıdır. Müşteri, böylece, hukuki temellerine bakılmaksızın, reklamlarında test veya belgelendirme hizmetleri için, 2. ifadede de belirtildiği gibi Almanya Federal Cumhuriyeti için tasarlanmış olan testlerin gönüllü doğasına başvurmada müşterinin eksikliğinin neden olacağı tazminat ve giderlerin ödenmesi için TRLP veya TRLP iştiraki yönelik tüm iddialardan feragat eder. Bu reklam uygulama standartları için müşterinin kişisel sorumluluklarını etkilemez. 4.4 Müşterinin Sertifikasyondan Doğan Yükümlülükleri Test işareti lisansı ve/veya ona verilen KY sistemi için sertifikaların geçerlilik döneminde müşteri, (a) onaylanmış tipler ile uyumu için sürekli sertifikalı ürünlerin imalatını izlemekle yükümlüdür. (b) üretim veya ürünlerin, ona verilen deney işareti lisansları çerçevesinde TRLP veya iştiraki tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilebileceğini kabul etmekle yükümlüdür. (c) sertifikalı KY sistemleriyle ilgili olarak gözetim denetimlerinin TRLP veya iştiraki tarafından yıllık olarak gerçekleştirilebileceğini kabul etmekle yükümlüdür. (d) onaylanmış KY sistemi ile sıkı bir uyum içinde ürün geliştirme ve üretimi takip etmekle yükümlüdür. (e) TRLP veya iştiraki tarafından yürütülen, tekrarlayan üretim veya ürün denetimleri ve gözetim denetim bulgularını not almakla yükümlüdür. (f) üründe, daha da geliştirme yoluyla veya bileşenlerin değiştirilmesi yoluyla yapma niyetinde olduğu herhangi bir değişikliği önceden Sertifikasyon Kuruluşuna bildirmek ve belgelendirme kuruluşunun onayını almakla yükümlüdür. Devam lisansı gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulabilecek ek bir testin sonuçlarına bağlıdır. (g) KY sisteminde herhangi bir değişikliği Sertifikasyon Kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. (h) ürünle ilgili pazar veya üçüncü taraflardan tüm şikayetleri kaydetmek ve dosyalamakla yükümlüdür. Belgelendirme Kuruluşunun talebi üzerine, istemci bu detayları ulaşılabilir yapmalıdır ve alınan düzeltici tedbirler hakkında bilgi vermelidir. (i) denetlenen üretim tesislerinin yerini değiştirme ya da başka bir firma ya da başka bir firmanın firma sahibine transfer niyeti durumunda derhal Sertifikasyon Kuruluşunu bildirmekle yükümlüdür. Şirket adı ya da yasal formunda değişiklik yapılması durumunda, yeni Genel Anlaşmanın imzalanması gerekir ve sertifikalar, masrafları müşteri tarafından karşılanarak yeniden düzenlenecektir. Ülke içinde bir adres değişikliği yapılmış ise Genel Anlaşmanın yeniden imzalanması gerekli değildir. (j) üretim kontrol önlemlerine ilişkin Ürün Güvenliği Yasası koyduğu şartları kabul etmekle yükümlüdür. (k) sertifika sahibi olarak müşterinin ürünün üreticisi olmaması durumunda, gerekli denetimlere izin verilmesi de dahil olmak üzere ürünün üretimi için gerekli şartların yerine getirilmesi üzerine üretici ile sözleşmesel bir anlaşmaya varmakla yükümlüdür. (l) Bir tip inceleme sertifikası temelinde CE işareti veya TRLP'nin bir test işaretini taşıyan ürünlerde görülen güvenlik kusurlarını derhal düzeltmek ve pazardaki hasarı en aza indirmek için uygun önlemleri almakla yükümlüdür. Müşteri herhangi bir durumda derhal kusurlu ürünün pazarlamasını durdurmak ve Sertifikasyon Kuruluşunu bildirmek zorundadır. (m) sertifikasyona rağmen, müşterinin üretici olarak veya piyasaya ürün yerleştiren taraf olarak kapasitesi göre kendisi veya yetkili temsilcisi aracılığıyla yetkililere haber verme için zorunluluklarını karşılamakla yükümlüdür. (n) TRLP Akreditasyon Kurulu tarafından, müşterinin ve taşeronlarının üretim tesislerinde tanık denetimleri yapılmasına izin vermekle yükümlüdür. Müşteri taşeronlarını bu yönde bir yükümlülük altında koyacağını taahhüt eder. (o) değiştirilmiş bir ürün için, bu ürünün daha önce onaylanmış bir ürüne dayanması halinde, sertifika verilecek bu ürün için yeni bir tip tanımı belirlemekle yükümlüdür. (P) TRLP'nin, kanunla veya makamlar tarafından uygulanan raporlama yükümlülükleri nedeniyle bilgisi dahilinde olan sertifikasyon hakkında bilgi aktarmak hakkına sahip olduğunu kabul etmekle yükümlüdür. Akreditasyon Kurumunun talebi üzerine, hem müşteri ile yapılan sözleşme hem de sözleşmenin konusu ile ilgili bilgi, belge vb. Akreditasyon Kurumuna teslim edilecektir. Bu özellikle denetimlerin performansı, lisansların verilmesi ve iptali, tasdikleri, sertifikalar vb. ve oluşabilecek olaylar ve dolaylı ya da doğrudan test edilen ürünler ve/veya KY sistemleri ile bağlantılı riskler hakkında bilgi içerir. TRLP, bu tür olayların belirlenmesi ve açıklığa kavuşturulması için katlanılan maliyeti müşterinin hesabından tahsil etme hakkını saklı tutar. 4.5 Kısıtlama, Askıya alma, Sona Erme ve Sertifikalar veya Lisansların ve Genel Anlaşmanın hükümsüzlüğü Beyanı Terimlerin tanımı: Kısıtlama: Sertifikanın/lisansın orijinal kapsamının kısıtlanması Askıya alma: Sertifikanın/lisansın altı aydan fazla olmayarak belirli bir süreyle geçersiz kalması (1) Sertifikanın şu durumlarda sona erer: (a) Sertifika üzerinde belirtilen geçerlilik süresinin sona ermiştir. (b) Sertifika sahibinin veya TRLP'nin "Genel Anlaşma"yı sonlandırmıştır veya sertifika sahibi bireysel test işareti lisanslarından feragat etmiş ve belirtilen bildirim süresi ile uyumlu olarak bunu yazılı olarak Sertifikasyon Kuruluşuna bildirmiştir. (c) Sertifika sahibi iflas etmiştir veya aleyhine açılan iflas dosyası varlıklarının olmaması nedeniyle düşmüştür. (d) Sertifikasyon Kuruluşu, akreditasyon yönetmeliklerindeki değişiklikler ve/veya test temellerinde ya da ürünün kullanımında değişiklik olması nedeniyle bildirim süresi altı geçmeyecek şekilde haber vererek sertifikayı sonlandırmıştır. (2) Sertifikalar, aşağıdaki durumlarda Sertifikasyon Kuruluşu tarafından kısıtlanır, askıya alınır veya geçersiz ilan edilir ve derhal iptal edilir: (a) Tedavüle koyulan ürün artık onaylanan tipe karşılık gelmemektedir ve/veya kullanıcılar veya üçüncü taraflar risklere maruz kalmaktadır. (b) Son kullanıcılar veya üçüncü taraflar onaylı Kalite Yönetim sistemi altında üretilen ürünlerden kaynaklanan risklere maruz kalmaktadır. (c) Test veya denetim zamanında, sertifikanın verilmesine engel olacak gerçekler ya göz ardı edilmiş ya da doğru görülmemiş veya karar verilmemiş ya da farkına varılmamıştır. Bunlar arasında, örneğin belirli bir tehlike kategorisinde ürünün yanlış kategorilendirilmesi veya kullanım türlerine göre yanlış sınıflandırılması da vardır. (d) Ürünün veya sistemin daha sonra ortaya çıkan veya periyodik inceleme veya zaten piyasada olan ürünlerin veya tam tersi ürünlerin kontrolleri sırasında ortaya çıkan kusurlar makul bir süre içinde sertifika sahibi tarafından giderilmemiştir. (e) Akreditasyonlar süresi dolmuş veya iptal edilmiştir. (f) Sertifika sahibi, Ürün Güvenliği Yasasında (ProdSG) belirtilen prosedürlere, akreditasyon yönetmeliklerine, EC Yönetmeliklerine veya TRLP'nin Test ve Sertifikasyon Yönetmeliğine göre periyodik denetimleri gerçekleştirmemiştir ya da periyodik denetimler uygun performans ile PZO/AGB TRLP Rev : itibariyle Page 3 of 5

4 gerçekleştirilmesini engellemiş veya kısıtlamıştır. (g) Sertifikalar veya sertifikaların kopyaları değiştirilmiş ve böylece de tahrif edilmiştir. (h) Sertifika sahibi, onaylanmamış ürünler veya KY sistemi tarafından kapsanmayan ürünler için mevcut test işareti lisansı veya CE işaretlerini kullanmaktadır. Bu işaretin yanlış kullanımını meydana getirir ve güven ruhu içinde herhangi bir işbirliğini engellemektedir. (i) Test raporları, sertifika veya test işaretleri ile izin verilmeyen veya yanıltıcı reklam yapılmıştır. (j) Sertifikalı ürünün tartışmasız veya doğrulanabilir bir şekilde sahte olduğu tespit edilirse. (k) sertifika sahibinin bir hatırlatmaya müteakip öngörülen süre içinde ücretini (sertifikasyonlar, lisans ve/veya önceden yürütülen testler için) ödemede başarısız olması durumunda. Ücretler birden fazla sertifikaya karşılık geliyorsa, Sertifikasyon Kuruluşu hangi sertifikanın karşılanacağına karar verir. 3) Sertifikasyon kuruluşu, sertifikalar, sertifika kopyaları, test raporları veya test raporlarının kopyaları yinelenerek değişmiş ya da tahrif edilmiş ise, haber vermeden sertifika sahibi ile imzalanan Genel Anlaşması'nı feshetme hakkına sahiptir. 1. cümlede belirtilen cümlelerin iki kez değiştirilmesi veya tahrif edilmesi şartıyla değişiklik veya sahtecilik yinelenmiş sayılacaktır. (4) Bir sertifikanın kısıtlandığı, askıya alındığı ya da geçersiz kılındığı ilan edilmeden önce, Sertifikasyon Kuruluşu müşteriye, alınacak önlemlerin aciliyeti nedeniyle olanaksız olmadığı sürece, kendi görüşlerini belirtme fırsatı verecektir. Geçersizlik beyanının nedeni akreditasyonun iptali veya sona erme ise herhangi bir görüş beyanı alınmayacaktır. (5) Sertifika sahibi otomatik olarak, sınırlama veya askıya almadan etkilenen ürünler veya belirli bir tarihte fesih bildirimiyle sona eren veya kısa sürede geçersiz ilan edilen ürünlerde TRLP test işaretleri ile sertifikada belirtilen ürünler sunmaya devam etme, veya CE işaretlemeleri çerçevesinde, ürünler için AB kayıt numarasını kullanma hakkını kaybeder. Geçersizlik veya sona ermenin ilan edilmesi durumunda orijinal sertifika sertifikasyon kurumuna iade edilmelidir. (6) Sertifikasyon Kuruluşu kısıtlamaları, askıya almaları, geçersizlik ve fesihlerin bildirimlerini ve ürün ve KY sistemi belgelerinin süresinin bitişini ilan etmelidir. İhlaller halinde, yetkili bölgesel makamlara, denetim otoritelerine, Akreditasyon Kuruluşlarına, diğer "Yetkili Kuruluşlara" ve "Onaylanmış Kuruluşlara" ve lisans yetkililerine uygun durumlarda ürün hakkında bilgiler vb. de dahil olmak üzere ilgili müşterinin adını ve adresini, ihlalin niteliğini veya sertifikanın geçersiz kılınma sebebini açıklamalıdır. Bu durum, sertifikasyonun ürünün sahte olması nedeniyle geri çekilmesi halinde de geçerlidir. Sertifikaların geçerliliği hakkında daha fazla bilgi için Madde 4.1'e (7) bakınız. (7) Sertifikasyon Kuruluşu, sertifikanın verilmemesi, kısıtlama ya da askıya alma ve sonlandırma, geçersiz kılınma ilanı ve sertifika iptali veya yukarıda bahsi geçen önlemlerin yayınlanması sonucu müşterinin maruz kalabileceği herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. 4.6 Lisans Ücretleri Bir lisans ücreti, TRLP test işaretlerini, onaylı QM sistemlerini ve EC uygunluk sertifikalarını kimlik numaramız (0197) ile kombinasyon halinde kullanma izni için ödenecek ücrettir. Bu ücret ile, lisansı sahipleri aynı zamanda test standartlarındaki değişiklikler ve sertifikalı ürün ya da kalite yönetim sistemini etkileyen düzenlemelerden haberdar edileceklerdir. 2. cümle OEM-sertifikası sahipleri için geçerli değildir. Lisans ücreti sertifikanın türüne bağlıdır ve takvim yılı başında yıllık olarak tahsil edilecektir. Test işareti sertifikaları için lisans ücretleri sertifikanın verilişinde ilk kez tahsil edilecektir. 1 Temmuz sonrası verilen test işareti sertifikalarında, mevcut yıl için lisans ücretlerinin sadece % 50'si tahsil edilecektir. Bir test işareti sertifikası 30 Kasım sonrasında verilirse, geçerli yıl için hiçbir masraf tahakkuk edilmeyecektir. KY sistemi sertifikaları için lisans ücretleri, ilk kez sertifikanın verilişinde sonraki yıl tahsil edilecektir. Takip eden takvim yılı için lisans ücretlerinin hesaplanmasında dikkate alınacak olan değişiklik ya da iptaller, geçerli yılın 15 Kasım tarihine kadar TRLP'ye teslim edilmelidir. Bir müşteri yıl içerisinde bir sertifikasını feshederse, lisans ücretlerinin hiçbir orantılı geri ödemesi yapılmayacaktır. 4.7 TÜRKAK Akreditasyon İşareti kullanım hakkının kapsamı (1) Akredite hizmetler tarafımızca, sözleşmede mutabık kalınan standarda ve/veya sözleşmede atıfta bulunulan standarda ya da sözleşmede atıfta bulunulan ve belirli test standardı hakkında genel olarak uygulanan standartları, test standartlarını ve yetkili akreditasyon kuruluşu tarafından belirlenen ilgili uygulama kılavuzlarını ve akreditasyon şartlarını da kapsayan kurallara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmektedir. (2) Akredite hizmetlerde, müşteri, ilgili akreditasyon kuruluşunun veya ilgili standart sahibi kuruluşun denetçilerinin müşterinin belgelerini kontrol edebileceğini kabul eder. (3) Akreditasyon Markası ve logolar kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. (4) Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu dokümanda belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır. 5. Periyodik İncelemeler 5.1 Ürün İmalatı İçin İzlem (5) Sertifikalı ürünlerin sürekli ürün kalitesini sağlamak ve korumak için, TRLP veya iştiraki, fabrikalar veya sertifikalı ürünlerin düzenli incelemelerini yapacaktır. Bir yıllık denetim asgari olarak kabul edilir. Sertifikalı ürünlerin en az biri, fabrika incelemesi sırasında ibraz edilmelidir. (6) İlk fabrika denetimleri, üçüncü taraflardan ya da başka kanallardan ürüne özel alınan bilgiler sonucunda uygunsuzluklar Sertifikasyon Kuruluşunun dikkatini çekerse, Sertifikasyon Kuruluşu inceleme aralıklarını kısaltabilir. Özel durumlarda, Sertifikasyon Kuruluşu, ürünlerin ilk sevkiyatından önce bir tekrar kontrolü yapılmasını isteyebilir. (7) Buna ek olarak, TRLP veya iştiraki önceden uyarı vermeden herhangi bir zamanda sertifikada belirtilen ürünler, fabrikalar ve depoları kontrol edebilir (sertifika sahiplerinin yabancı olması durumunda ayrıca ithalatçı veya Alman acentelerin mağazaları ve şube işyerlerini de). İzleme amaçlı amaçlar için, sertifika verilmiş olan ürünleri ücretsiz olarak yanına alabilir ve aynı zamanda fabrika ve mağazalarda da kontrollerini yürütebilir. (8) İstisnai olarak, (bakınız ZEK kararı ) üretimin sürekli kalitesini inceleyebilmek için, incelemeler fabrikada tekrar denetimleri yapmak yerine, bir seri üretimin test numunesi temsilcisi üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu durumda, söz konusu ürün için çoğulu kapsayan bir sertifika verilebilir. TRLP veya iştiraki, onun adına takip denetimlerini yürütmesi için diğer bağımsız ve uzman kuruluşları görevlendirebilir. 5.2 KY Sistemlerinin Gözetimi KY sistemleri için verilen sertifikaların geçerliliğini korumak için, müşterilerin genellikle her yıl gözetim denetimlerini yapması gerekmektedir. Bu belirtilen uygulama kapsamlarında KY sisteminin etkinliğinin yerinde kontrollerini içerir.. KY sistemi sertifikası, geçerlilik süresinin sonunda, kapsamlı bir tekrar denetim yapıldıktan sonra uzatılabilir. KY sisteminin etkinliği hakkında ciddi şüpheler varsa, özellikle arızalı ürünlerin tedavüle çıkarıldığı veya sahte ürün imal edildiği tespit edilirse, habersiz bir olağanüstü denetim yapılacaktır. Herhangi bir zamanda, TRLP üreticilerin tesislerinin yanı sıra üreticilerin komponent tedarikçilerinin tesislerinde de habersiz denetimler yapma ve numune almak hakkına sahiptir. Bileşen tedarikçisinin tesislerinde bir denetim yapılabilmesini sağlamak sertifika sahibinin yükümlülüğüdür. 5.3 Takip İncelemelerinin Masrafları (1) Takip denetimleri, malların denetimleri yürüten maliyetleri ve QM sistemlerinin gözetim ve tekrar denetimleri sertifika sahibine fatura edilir. Bu ön ödeme karşılığında da yapılabilir. (2) Fabrika denetimlerinin koordinasyon maliyeti ve ticari marka gözetimi maliyetleri, lisans bedeli ile birlikte yıllık olarak fatura edilir. (3) Fabrikaların planlanan denetimlerinin (takip) maliyeti ilgili tekliflerdeki fiyatlara dahil edilerek fatura edilir. (4) Fabrika incelemesi veya mal testi sırasında tespit edilen uygunsuzlukların gerektirdiği ek yeniden denetimler oluşan maliyete göre tahsil edilecektir. Müşteri anlaşılmış olan bir inceleme randevusunu kısa bir süre içinde (kararlaştırılan randevu gününden 1-5 gün önce) iptal ederse, kullanılan sabit fiyat ya da zaten gerçekleşmiş olan toplam maliyetler fatura edilecektir. 6. Piyasa Kontrolü (1) Sertifikasyon Kuruluşu, TRLP'ye ait bir test işareti veya AB tanımlama numarasını kullanarak TRLP'nin CE işaretlemesi ile sağlanan ürünleri, herhangi bir zamanda yeniden kontrol için piyasadan kaldırabilir. (2) Denetimler esnasında, sertifikalı türlerde sapmalar veya sertifikalı Kalite Yönetim sistemi kapsamında üretilen ürünlerde kusurlar tespit edilmesi halinde sertifika sahibi denetim sonucu üzerine yazılı bir rapor alacak ve kusurları düzeltmesi istenecektir. Sertifika sahibi denetim gerektirdiği masrafların tamamını üstlenmek zorundadır. 7. Test ve Sertifikasyon Yönetmeliklerinin İhlali (1) Sertifikasyon Kuruluşu, Test ve Sertifikasyon Yönetmeliği müşteri tarafından kusurlu olarak ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, Madde 4.5 (2) uyarınca sertifikasının geçersizliğini ilan etmeye ek olarak, sertifika sahibi tarafından yapılan her bir ihlal için 'ya kadar (yirmibeşbin) bir sözleşme cezası talep etme hakkına sahiptir. PZO/AGB TRLP Rev : itibariyle Page 4 of 5

5 Bilhassa, şunlar için uygulanır: Test işaretlerinin yasadışı kullanımı durumlarında veya TRLP'nin Test işaretleri veya uygunluk sertifikalarını kullanarak kabul edilemez bir reklam uygulandığı takdirde. (2) Ayrıca, bir test ve sertifikasyon işlemi siparişi doğrulanabilir sahtecilik nedeniyle iptal edilirse, TRLP sözleşmesel ceza talep etme hakkına sahiptir (bkz. Madde 3.2 (4)) (3) Buna ek olarak, Sertifikasyon Kuruluşu derhal yürürlüğe girecek şekilde Genel Anlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar ve TRLP, müşterinin Test ve Sertifikasyon Yönetmeliğini ihlal etmesi bir sonucu olarak müşterinin sözleşmeye olan sadakatine olan güveni ve kendi güvenirliğinin sarsıldığını kabul ederek ayrıca müşterinin mevcut sertifikalarının geçersizliğini de ilan edebilir. Test ve belgelendirme için sunulan ürünün sahte olduğu tespit edilirse ürün sertifikasyonu mümkün değildir. (4) Müşteri Madde 4.4'e istinaden gerekliliklerine uymazsa, Sertifikasyon Kuruluşu kendine göre uygun önlemler alabilir. Bu örneğin şunları içerir: Piyasa kaybını en aza indirmek için kullanıcıları bilgilendirmek ve denetim otoriteleri, Akreditasyon Kuruluşları ve diğer "Yetkili Organları" ve "Onaylanmış Kuruluşlar"a bildirimde bulunmak. (5) TRLP, Müşterinin Test ve Sertifikasyon Yönetmeliğini ihlal etmesi nedeniyle TRLP tarafında oluşan masraflar için müşteriden tazminat isteme hakkını saklı tutar. Bu tür giderleri örneğin şunların maliyetleridir: piyasadan alınan ürünler ile sertifikalı ürünleri karşılaştırma testleri, gerekli araştırmalar, fabrika denetimleri, nakliye kontrolleri, stokların kontrol ve TRLP'nin gerekli gördüğü diğer önlemler. Bu önlemler için katlanılan maliyetler harcanan zamana göre TRLP tarafından tahsil edilecektir. (6) TRLP, Diğer GS-organlarını, yetkili makamları ve akreditasyon kuruluşlarını, GS-işareti kötüye kullanma ve Alman Ürün Sorumluluğu Kanunu, 21 paragraf 32'e göre GS-işaretinin geri çekilmesi hakkında bilgilendirmek hakkını saklı tutar. (7) Madde 4.1 (9) uyarınca, TRLP TÜV Rheinland GS-işaretleri veya herhangi bir özel TÜV Rheinland test işaretinin kötüye kullanımını adresinde yayınlayacaktır. 8. İtirazlar ve Şikayetler (1) Bir itiraz müşteri tarafından TRLP'nin test, denetim ve sertifikasyon kararlarının yeniden gözden geçirilmesi isteğidir. Bir şikayet TRLP faaliyetlerine ilişkin müşteri memnuniyetsizliği ifadesidir. (2) Test sonuçları, denetim sonuçları ya da sertifikasyon kararlarına karşı itiraz ve şikayetler TRLP yönetimine yazılı olarak verilebilir. (3) Temyiz durumunda, TRLP yazılı olarak kendi nedenlerini beyan edecektir.. Bu nedenler müşteri tarafından kabul edilemezse ve TRLP yönetimi ile hiçbir nihai karara ulaşılamazsa, temyiz başvurusunda bulunan müşteri yasal işlemler başlatmakta serbesttir. ) (4) TRLP, şikayet durumunda, TRLP prosedürüne göre şikayette bulunan kişiye cevap verecektir. 9. TRLP''nin Yükümlülüğü (1) Yasal dayanağına bakılmaksızın ve özellikle sözleşme yükümlülüklerinin ihlali ve haksız fiil durumunda, TRLP'nin yasal temsilcileri ve / veya çalışanlarının neden olduğu tüm zarar, kayıp ve giderlerin ödenmesine ilişkin TRLP'nin sorumluluğu şunlarla sınırlı olacaktır: (i) genel bir sabit ücretli sözleşme durumunda, tüm sözleşme bedelinin on katı; (ii) her yıl yinelenen hizmetler sözleşmeleri durumunda, kararlaştırılan yıllık ücret; (iii) açıkça bir zaman ve maddiyat temelli olarak ücretlendirilen sözleşmeler durumunda maksimum Euro ve (iv) bireysel sipariş verme imkanı sağlayan çerçeve anlaşmaları durumunda, hasarın oluştuğu bireysel siparişin ücretinin üç katına eşit bir miktarda. TRLP maksimum yükümlülüğü herhangi bir zarar veya kayıp durumunda 2.5 milyon Euro ile sınırlıdır. (2) Yukarıda madde 9.1'deki sorumluluk sınırlaması, TRLP'nin herhangi bir yasal temsilcisi veya vekili acentesinin garez, kasıt veya ağır ihmalinden kaynaklanan hiçbir zarar ve kayıp için geçerli değildir. Bu sınırlama da, TRLP'nin gerçekleştirmek için garanti etti yükümlülüklerinin ihlali doğan zararlar, bir kişinin ölümüne neden olan zararlar, fiziksel yaralanma ya da hastalık veya Alman Ürün Sorumluluğu Kanunu (Produkthaftungsgesetz) kapsamında yükümlü sayılan için zararlar için uygulanmayacaktır. (3) Sözleşmenin temel ihlali içeren durumlarda, küçük bir ihmalinin olduğu durumlarda bile TRLP sorumlu olacaktır. Bu amaçla, bir "temel ihlali" önemli bir sözleşme yükümlülüğü olup, uygulanması sözleşmenin tam ifasına izin vermektedir ve müşteri buna uyuluyor olmasına güveniyor olabilir. Sözleşmenin temel ihlali için herhangi bir tazminat iddiası, Madde 9.2 'de belirtilen durumlardan herhangi biri söz konusu olmadığı sürece, sözleşmenin böyle bir ihlalinin olası bir sonucu olarak ihlal anında makul öngörülen zarar miktarı ile sınırlı olacaktır (makul öngörülebilir zarar). (4) TRLP, bu sözleşme kapsamında düzenlenen hizmetlerinin uygulanmasında TRLP'yi desteklemek için müşteri tarafından sağlanan personelden, personel TÜV Rheinland vekili acenteler tarafından sağlanmadığı sürece sorumlu tutulamaz. Eğer TRLP devam eden hükümler altında müşteri tarafından sunulan personel için sorumlu değil ise, müşteri üçüncü şahıslar tarafından yapılan iddialardan TRLP'yi koruyacaktır. (5) Tazminat talepleri için zamanaşımı süresi yasal hükümler temelinde gerçekleştirilecektir. (6) Bu madde 9 hükümlerinden hiçbiri müşterinin aleyhine ispat yükünü değiştirmez. 10. Kısmi geçersizlik, yazılı form, yargı yeri (1) Bu sözleşmeye Yardımcı anlaşmalar gerçekleştirilmemiştir. (2) Tüm değişiklikler ve ilavelerin geçerli olabilmesi için yazılı olması gerekir; bu yazılı form gerekliliğindeki değişiklik ve ilavelere de uygulanacaktır. (3) Bu sözleşme kapsamında, bir veya birkaç hükmün etkisiz olması ya da etkisiz hale gelmesi durumunda, akit taraflar hukuki ve ticari açıdan geçersiz hükmün içeriğine en yakın olan hukuken geçerli hükmü geçersiz olan hükmün yerine alacaktır. (4) Bu sözleşme ile ilgili doğan tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri Köln olacaktır. Bu sözleşme Alman maddi hukukuna tabidir. 11. Yürürlüğe Girme - Test ve Sertifikasyon Yönetmelikleri 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Önceki düzenlemelerin bu tarihten itibaren geçerliliği kalkar. TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 Telefon: Yönetici kadro: D-904S1 Nuremberg +49(0)911/ Dipl.-Ing. Joerg Maehler, Telefaks: Temsilci +49(0)911/ Dipl.-Kfm. Dr. Joerg Schloesser E-posta: Nuremberg Yerel Mahkemesi HRB KDV Sicil No: DE İnternet adresi: PZO/AGB TRLP Rev : itibariyle Page 5 of 5

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Sayfa No 1 /6 1) AMAÇ : FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve Tarımsal Üretim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yayınlanan ITU sertifikalarının; Belgelendirilen müşterinin İTU sertifikasının,

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI SAYFA : Sayfa 1 / 4 1.AMAÇ Bu talimatın amacı TRB nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI

ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI ECOCERT, sertifikasyon birimi ve tescillenmiş bir marka olarak aşağıdaki işlemleri

Detaylı

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR A,B,C Bölüm 1 - Yapım Kurallarına Göre Prosedür 1-1 BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR Sayfa A. Prensipler... 1-1 B. Kapsam... 1-1 C. Ürünlerin Sınıflandırılması... 1-1 D. Muayene Sistemi... 1-3 E.

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı, QSI tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını ve onaylanmış belgelerini kullanma esaslarını

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

Form. Eşdeğer Parça Sertifikasyonu Teklif Formu. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı. Adresi. Yetkili. . Telefon / Fax.

Form. Eşdeğer Parça Sertifikasyonu Teklif Formu. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı. Adresi. Yetkili.  . Telefon / Fax. Teklif No.: Tarih : Konu : Şirket Adı Adresi Yetkili e-mail Telefon / Fax Vergi Dairesi/ Vergi No Sayın..., Üretimini yapmakta olduğunuz ve firmamızdan belgelendirme talebinde bulunduğunuz... ürün(ler)

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Denetleme ve Belgelendirme Yönetmeliği Sayfa: 1 / 7

Denetleme ve Belgelendirme Yönetmeliği Sayfa: 1 / 7 Sayfa: 1 / 7 1. Genel Hükümler 1.1. Denetim ve Belgelendirme Yönetmelikleri, 3D INCERTA tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri için geçerlidir. 3D INCERTA tarafından sunulan hizmetler ayrıca

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

OSEM logosu, OSEM tarafından yapılan ürün belgelendirme test ve denetimlerinden başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

OSEM logosu, OSEM tarafından yapılan ürün belgelendirme test ve denetimlerinden başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 1. AMAÇ Bu talimat, OSEM tarafından gerçekleştirilen ürün belgelendirme denetim ve testlerinden başarılı olmuş kuruluşların ürünlerinin nasıl etiketleneceğini ve sertifika almaya hak kazanan kuruluşların

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ

TALİMAT BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM REVİZYON İZLEME TABLOSU. NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ REVİZYON İZLEME TABLOSU Sayfa No : 1/6 NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Genel bir düzenleme yapılmıştır. 25.07.2012 HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR Sayfa No : 2/6 1.

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

GAPCERT Sertifika Ve Logo Kullanım Talimatı PR.01 - T.03

GAPCERT Sertifika Ve Logo Kullanım Talimatı PR.01 - T.03 Sayfa No 1/5 1 Amaç Bu talimat, kontrol ve sertifikasyon hizmeti alanların ( üretici / üretici grubu / müteşebbis) GAPCERT Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinine ait belge ( Sertifika )

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜBPR 03 TL01, Revizyon 01, 30.03.2016 De Control Denetim ve Belgelendirme Limited Şirketi Camikebir Mah. 48. Sk. No:4 İç Kapı No:8 35460 Seferihisar - İzmir, Türkiye Tel : +90-232

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1 / 6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı NETSERT in logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI AMAÇ Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. tarafından belgelendirilen kuruluşların Standart BM Trada logosu ile TÜRKAK akreditasyon markasını uygun kullanmalarını sağlamaktır. SORUMLU Belgelendirme Müdürü

Detaylı

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen ürün belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili ürüne uygun UDEM logolarının kullanma esaslarını ve uygunsuz ya da yanlış kullanım halinde

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.0. AMAÇ 1.1 Bu talimatın amacı UKS nin belgelendirme markası kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo ve belgelendirme markası kullanımını ve ilgili akreditasyon

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

PROSEDÜR. 00 İlk yayındır

PROSEDÜR. 00 İlk yayındır Sayfa No : 1/5 REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 10.08.2015 01 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2009/105/AT) bilgileri silindi.

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/7 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 Belgelendirme süreçleriyle ilgili süreler ve bazı şartlar eklendi. Uygunsuzlukarın bildirim süresi, uygunsuzlukların giderme süresi, askı süresi, hangi

Detaylı

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır.

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. Sayfa No : 1/4 REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. 02 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI TALİMAT Sayfa 1 / 5 1.0 AMAÇ Kuruluşların, ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olduğunun B.E.C. tarafından belgelendiğini göstermek amacıyla kullanacakları B.E.C TS EN ISO 9001:2000 / TS

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

TS EN ISO/IEC KONU SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM HUSUSLARI TALİMATI. Rev. No Rev. Tarihi Yürürlük Tarihi Sayfa

TS EN ISO/IEC KONU SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM HUSUSLARI TALİMATI. Rev. No Rev. Tarihi Yürürlük Tarihi Sayfa 01 03.03.2017 31.12.2016 1/7 1. AMAÇ EUROGAP tarafından yürütülen ürün belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili ürüne uygun EUROGAP Belgelendirme Onaylanmış Kuruluş Kimlik

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde belgelendirilmiş personelin ve personelin tabi olduğu tüzel kişiliğin AVRASYA MYM logo/marka ve belgelerinin kullanımı ile ilgili konuların tanımlanması açıklamaktır. 2.0

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Pendik / İstanbul VD:... Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No:.. OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ Teklif

Detaylı

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT logosu,

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

Teklifimiz ile ilgili ayrıntılı soruları yanıtlamaktan memnuniyet duyacağımızı bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Teklifimiz ile ilgili ayrıntılı soruları yanıtlamaktan memnuniyet duyacağımızı bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul/Türkiye ÖZEN - İŞ DORSE DİNGİL OTOMOTİV NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ Adres : KOZLUK MAH. 2 NOLU CAD. NO:4 ERENLER SAKARYA Telefon

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076 0.5 1/8 1.0. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. Amaç Bu talimatın amacı, CTR tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen müşterilerin marka ve belge kullanımına ilişkin esasları

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ ŞİKAYET VE İTİRAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Page : 1 / 5 Prepared by : Gülsüm Büyüklü Approved by : Bernd Hagen 1. Amaç Bu prosedür ; müşterilerden gelen şikayet ve itirazların, değerlendirilmesi, netleştirilmesi

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

SERTİFİKALARIN, BELGELENDİRMENİN VE AKREDİTASYON İŞARETLERİNİN KULLANIMI

SERTİFİKALARIN, BELGELENDİRMENİN VE AKREDİTASYON İŞARETLERİNİN KULLANIMI INTERTEK USTRY DEPARTMENT tarihi: 22.12.2016 INTERTEK USTRY DEPARTMENT tarihi: 22.12.2016 Amaç İşbu belgenin amacı, aşağıdakilerin yetkili muhataplar tarafından uygun kullanımını teminat altına almaktır:

Detaylı

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 3 Sorumluluklar bölümü tamamen değiştirildi. 4.1.1 Belgenin dondurulma süresi 4 ay olarak düzeltildi. 4.1.2 b Düzeltici faaliyet süresi 60 gün

Detaylı

Logo ve Sertifika Kullanım Talimatı

Logo ve Sertifika Kullanım Talimatı Sayfa 1/5 S/N 1 Revizyon İçeriği Rev. No 2 Tarih 1 İlk yayın 00 05.02.2015 Sayfa 2/5 1. AMAÇ Bu doküman ile Organik tarım belgelendirme faaliyetlerinde sertifikalandırılan ürünün etiketlenmesi ve pazarlanmasında;

Detaylı

İTU BELGE VE USB LOGO KULLANIM KURALLARI PROSEDÜRÜ

İTU BELGE VE USB LOGO KULLANIM KURALLARI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme sertifikalarının, USB logolarının ve reklam dilinin kullanım prosedürünü tanımlamaktır. Bu prosedürün amacı için marka ve logo kelimeleri birbirlerinin yerine

Detaylı

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi :

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : R10.02 Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : 15.08. 2016 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Mustafa EROĞLU Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI 1. KAPSAM Bu talimat, logo kullanımına ilişkin kuralları belirleyerek, logo kullanımını ve TÜRKAK ve T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının logo kullanım kurallarını kapsar. R10 06 TÜRKAK Akreditasyon

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon T08 01 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Tarih Değişiklik Revizyon - 24/02/2014 Yeni yayın 00 1-5 01/03/2016 Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı.

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6 OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI 1 / 6 1. Kapsam OSEM-Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ Telif Hakkı: FoodPLUS GmbH Sayfa 1 of 6 ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ GLOBALGAP (EUREPGAP) İyi Tarım Uygulaması Sistemi kapsamında İlgili Pazar Katılımcıları için ( Sertifikasyon Kuruluşu (CB)

Detaylı

ANKA GLOBAL A.Ş. FORM

ANKA GLOBAL A.Ş. FORM : 1 / 5 Bilgilendirme kılavuzu başvuru aşamasından sertifikalandırmaya kadar tüm aşamalarda müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 1. Belgelendirme Süreci Belgeyi kazanmak ve sahip olmak

Detaylı

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.AMAÇ: UDEM den yönetim sistemi belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir. 2. KAPSAM: Bu talimat TS EN ISO/IEC 17021, ISO 22003 standardının gerekliliklerine

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatboyu Öğrenme Programı Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi ISTANBUL UNIVERSITY Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak taraf : Gönderen kurumun adı : Açık adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo kullanımını ve ilgili akreditasyon kurumunun logo kullanım kurallarını

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI Yürürlük Tarihi: 29.04.2016 Sayfa No: 1/15 TÜRK LOYDU belgesi ve belge işareti aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak kullanılabilir: 1) TÜRK LOYDU belge işareti; TÜRK LOYDU Yönetim Sistemi işareti

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 21.04.2017 Kontrol Selim YILMAZ 21.04.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 25.04.2017 MS-PRO-005

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1. AMAÇ TCS BELGELENDİRME Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi için akreditasyon kuruluşu

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.2 Rev.01 KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı Ulusal Yeterlilik Kobi Danışmanı Seviye

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.01 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge Geçerlili

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI 1 / 5 1. AMAÇ: İNTEGRA96 tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemine uygun İNTEGRA96 logolarının kullanma esaslarını açıklamaktır.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure SAYFA NO/ Page Number 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürle ICCS logosu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım logosunun ICCS den hizmet alan müşteriler tarafından nasıl kullanılması gerektiğinin ifade

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar.

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar. 1. AMAÇ SİSTEMER Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme başvurusunda bulunan firmalara belgelendirme faaliyetleri için uygulanacak olan ücret ve ödeme şartlarını belirlemektir. 2. TANIMLAR VE

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı