ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR REV.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.02"

Transkript

1 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 1 / AMAÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Laboratuvarında ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; gelen hastalara ait materyallerin, sekreterlikte doğru kabulü, laboratuarda standartlara uygun çalışılması, raporlanması, raporların gerekli mercilere ulaştırılması ve sonuçların arşivlenmesini sağlamak gibi gerekli hizmetler için düzenlenmiş yöntemleri tanımlamaktır. 2. KAPSAM Klinik Patoloji Laboratuvarının hizmetlerini ve tüm laboratuar çalışanlarını kapsar. 3. SORUMLULAR Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, Öğretim görevlileri, Asistanlar ve Laboratuvar teknik elemanları sorumludur. 4. UYGULAMA: Üç evreden oluşur. 1.Preanalitik Evre: Örneklerin talep edilmesi, alınması veya toplanması, kaydedilmesi, bar kotlanması, laboratuara taşınması ve teslim edilmesi, kabulünün yapılması, uygunluğunun onaylanması ve çalışmaya almadan önceki ön işlemlerini kapsayan süreçlerinin tümüdür. 2.Analitik Evre: Örneklerin hazırlık aşamasından yorumlama aşamasına kadar olan çalışılma süreçlerinin tümüdür. 3.Post Analitik Evre: Çalışılan testlerin değerlendirilmesi, yorumlanması, onaylanması, raporlanması ve sonuçların iletilmesi süreçlerinin tümüdür GENEL LABORATUAR İLKELERİ 1) Laboratuvarda önlükle çalışılır, biyopsi ve sitoloji materyallerinin makroskobik işlemi sırasında özel giysiler ve koruyucu ekipmanlar giyilir. 2) Laboratuvar ortamında yiyecek içecek bulundurulmaz. 3) Temizlik ve laboratuvar düzenine uyulur. Kullanılan malzemeler yerlerine kaldırılır. 4) Kimyasal maddelere direkt olarak dokunulmaz, Solumaktan kaçınılır, Bu tür maddeler açıkta bırakılmaz, kullanıldıktan sonra kapağı hemen kapatılır. 5) Çalışma sırasında eldiven kullanılır ve sonrasında eller yıkanır. 6) Özelliğini yitiren solüsyonlar yenileriyle değiştirilir, tarihi geçmiş olanlar kullanılmaz. 7) Yanıcı ve tahriş edici maddelerin cilt ya da göz ile teması halinde bol su ile yıkanır ve ilgililere haber verilir. 8) Cihazlar özenle kullanılır, her cihazın kullanım prosedürüne dikkat edilir. 9) Hijyen şartlarına mutlaka uyulur, Özellikle materyallerin makroskobi aşamasında, hazırlanması sırasında enfeksiyon riskinin olduğu unutulmamalı, önlük, maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Şüpheli temas ya da yaralanma durumunda uygun antiseptiklerle yıkama yapılır ve Hastane Enfeksiyon Komitesine durum bildirilir. 10) Tüm aşamalarda dikkat, ciddiyet ve hassasiyet gösterililir, Patoloji Laboratuvarı Güvenlik Rehberine uyulur.

2 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 2 / PREANALİTİK EVRE İSTEMİ YAPILMASI Patoloji Laboratuvarında çalışılan testlerin listesi HBSY sisteminde tanımlanmıştır. Hastane İşletim Sisteminde problem olması durumunda istemler Patoloji Laboratuvar Tetkik İstem Formu ile yapılır YATAN HASTALAR İÇİN İSTEM YAPILMASI Hekimin, hastasını değerlendirmesi neticesinde tanı koymada, tedavi ve bakımını yönlendirmede laboratuar değerlendirmesine ihtiyaç duyar ise Patoloji Laboratuvar Tetkik İstem Formu ndan testleri belirler. Belirlediği testlere uygun şekilde numuneleri alır ve numune transferi kriterlerine uygun şekilde laboratuvara gönderir. İstem yapılırken; HBSY de Hastanın Adı Soyadı Yaşı (Doğum Tarihi) Cinsiyeti Yattığı servis Hastanın tanısı veya ön tanısı İstem Yapan Hekimin adı soyadı Varsa önceki patoloji sonucu Kayıtlı olmalıdır POLİKLİNİK HASTALARI İÇİN İSTEM YAPILMASI Hekimin Hastasını değerlendirmesi neticesinde tanı koymada ve tedavi ve bakımını yönlendirmede laboratuvar değerlendirmesine ihtiyaç duyar ise hasta Patoloji Laboratuvar Tetkik İstem Formu ndan testleri belirler. Belirlediği testlere uygun şekilde numuneleri alır. Poliklinikte görevli veri giriş operatörü hekimin istediği testleri Hastane İşletim Sisteminden hastanın adına kaydeder. İstem yapılırken; HBSY de Hastanın Adı Soyadı Yaşı (Doğum Tarihi) Cinsiyeti Hastanın Tanısı veya ön tanısı İstem Yapan Hekimin adı soyadı Varsa önceki patoloji sonucu Kayıtlı olmalıdır. Veri giriş operatörü istenen testlerin sisteme girişini yaptıktan sonra hastayı, işlem giriş barkodu ve numunesi ile birlikte patoloji laboratuvarı numune kabul sekreterliğine gönderir ÖRNEKLERİN TRANSFERİ Alınan numuneler hastane görevli personeli veya hasta yakınları tarafından, Patoloji Laboratuvarı Test Rehberinde belirtilen örnek transferi kriterlerine uygun şekilde patoloji laboratuvarı numune kabul sekreterliğine ulaştırılır ÖRNEKLERİN KABULÜ Numune Kabulü Patoloji Laboratuvarı Test Rehberinde belirtilen Örnek Kabul ve Ret Kriterlerine göre gerçekleştirilir. Kabul kriterlerine uyan numuneler ve istek forumları

3 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 3 / 19 numaralandırma işlemleri yapılarak teslim alınır. Numuneyi getiren personele veya hasta yakınına sonuç alma kartı verilir. Rehberde belirtilen özelliklere ve kriterlere uymayan örneklerin kabulü yapılmaz ve gerekli düzenlemeler için ilgili birimlere geri gönderilir. 1. Patoloji laboratuvarında gündüz mesai saatleri ( ) içinde hizmet verilir ve bu saatler arasında poliklinik, ameliyathane ve çevre hastanelerden materyal kabul edilir. 2. Materyal hasta, hasta yakını, ameliyathane personeli ya da diğer hastane görevlileri tarafından laboratuvara ulaştırılır. 3. Gelen sitoloji ya da biyopsi materyalinin bulunduğu kap üzerinde mutlaka hastanın adı soyadı ve protokol numarası bulunmalıdır. Materyal yeterli düzeyde fiksatif içeren ve kapağı sıkıca kapatılmış uygun kap içerisinde oda ısısında gönderilmelidir. 4. Tetkik istek formunda hastanın adı, soyadı, doğum tarihi, protokol numarası, sorumlu doktorun ismi, tanıya yardımcı klinik öykü ve fizik muayene bulguları, laboratuvar sonuçları, ön tanı ve önceki patoloji tanıları yer almalıdır. 5. Materyal laboratuvar görevlisi tarafından teslim alınır. İstek formundaki bilgiler kontrol edilir. Materyal üzerindeki ve istek formundaki bilgilerin uygunluğu belirlendikten sonra sırasıyla geliş tarihi, saati, gönderildiği birim ve materyalin alındığı lokalizasyonu bildirilerek kayıt defterine kaydedilir ve numaralandırılır. Aynı numara materyalin gönderildiği kutunun üzerine de yazılır. Bu numara laboratuvarla ilgili tüm süreçlerde kullanılır. 6. Sonuç alma tarihi materyali getiren kişiye sözlü olarak bildirilir. Materyalin durumuna göre ön hazırlık (kemik dokusunun asitte bekletilmesi, büyük dokuların uzun sürebilecek fiksasyonu gibi) ve özel işlem (histokimyasal boyama) gerektirebilecek durumlar sözel olarak belirtilmelidir. Ayrıca patoloji laboratuvarı sonuç alma kartı düzenlenir ve numuneyi getiren kişiye teslim edilir. 7. Hizmet girişi laboratuvar görevlisi tarafından kontrol edilir eksiklikler varsa hizmet girişleri tamamlanır ÖRNEKLERİN SIRALANMASI VE AYRILMASI Patoloji Laboratuvarı Numune Kabul ve Ret kriterlerine uygun olarak laboratuvara kabul edilen numuneler makroskopik incelemesi yapılmak üzere makroskobi kabinine bırakılır. İstek formları ve örnekler patoloji sıra numarasına ve örneklerin türlerine göre sıralanarak ayrılır ANALİTİK EVRE MAKROSKOBİK DEĞERLENDİRME VE DOKU TAKİBİ BİYOPSİ MATERYALLERİ 1) Gelen biyopsi materyallerinin makroskobisi patoloji uzman doktoru tarafından laboratuvar görevlisinin yardımı ile alınır. 2) Makroskobik değerlendirme makroskobi rehberi doğrultusunda yapılır ve gerekli parçalar alınır. 3) Kasetlenen doku parçaları formaldehit dolu kavanozda biriktirilir ve gün sonunda doku takip cihazında işleme alınır. 4) İşlemden geçen dokular ertesi sabah laboratuvar görevlisi tarafından bloklanır. 5) Bloklanan dokular laboratuar görevlisi tarafından sırasıyla kesilir, otomatik boyama cihazında H&E boyası ile boyanır ve balzamla kapatılır.

4 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 4 / 19 DOKU TAKİP CİHAZI (OTOTEKNİKON) NIN İŞLEYİŞİ Formalin 30 dak. Alkol %60 30 dak. Alkol %70 1 saat Alkol %80 1 saat Alkol %90 1 saat Alkol %95 1 saat Absolü alkol 1 saat Absolü alkol 2 saat Xylol 2 saat Parafin 62 C 1 saat Parafin 1 saat Parafin 1 saat Parafin 1 saat Bir gece boyunca ototeknikon cihazında takibe alınan biyopsi ve doku örnekleri parafin blok yapılmak üzere bloklama cihazının haznesine alınır. Takip kasetleri tek tek acılıp içerisindeki dokular sıcak pens yardımıyla metal bloklama kasetlerine konur ve üzerlerine santigrat Derecede eritilmiş sıvı parafin dökülür. Hastaya ait patoloji numarası ve dokuya ait bilgiler Küçük kâğıtlara yazılarak bloklara yapıştırılır. Blokların soğuması için soğutucu cihazına sıralanır. Yeterince soğuyan bloklarlar metal kasetlerden çıkartılarak kesim için buzlukta veya soğutucuda 10 dakika bekletilir. Mikrotom yardımıyla yapılacak boyaya göre mikron kalınlıklarında kesitler alınır. Alınan parafin kesitler fırça yardımıyla derece sıcaklıktaki doku banyosuna alınır. Bu aşamada yine fırça yardımıyla dokuların açılması ve kırışıklıkların giderilmesi sağlanır. Su banyosundaki dokular üzerine hastaya ait patoloji numarası ve dokuya ait bilgiler yazılı olan lamlara alınarak boyama sepetlerine sıralanır. Lam sepetleri boyama işlemine geçilmek üzere derece sıcaklıktaki etüve bırakılır. Etüvde 45 dakika bekleyen sepetler yine etüv içerisinde bulunan sıcak ksilende 15 dakika bekletilerek dokular üzerindeki parafin kalıntıları uzaklaştırılır. HEMATOKSİLEN-EOZİN BOYAMA METODU (80 santigrat derece etüvde 45dk bekletilir, etüvde bulunan sıcak ksilende 15 dk. Bekletilir, Soğuk ksilenlerden 1. Sinde 15 dk. 2. Sinde 10 dk. 3. Sünde 5 dk. Bekletilir.) 2) %96 lık alkollerden geçirilir.(1. Alkode 5 dk. 2. Alkode 5 dk. Tutulur.) 3) Çeşme suyunda 1 dk. Yıkanır. 4) Hematoksilende 5 dk. boyanır 5) Çeşme suyunda 1 dk. Yıkanır. 6) Asit alkolde sn. bekletilir. 7) Çeşme suyunda 1 dk. Yıkanır. 8) Amonyaklı suda 30 sn. bekletilir. 9) Çeşme suyunda 2 dk. Yıkanır. 10) Eosinde 3 dk. bekletilir. 11) %96 lık alkollerden geçirilir.(1. Alkode 1 dk. 2. Alkode 1 dk. 3. Alkolde 1 dk. Tutulur.)

5 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 5 / 19 12) Ksilollerden geçirilir.( 1. Ksilolde 2 dk. 2. Ksilolde 5 dk. 3. Ksilolde 5 dk. Tutulur.) 13) Balzamla kapatılır SİTOLOJİ MATERYALLERİ 1) Hazır yayılmış olarak gelen sitolojik materyaller (servikovaginal smear, fırçalama, ince iğne aspirasyon biopsisi, meme başı yaymaları gibi) laboratuvar görevli personeli tarafından boyanır. 2) Sıvı halde gelen materyaller (idrar, bronş aspirasyonu ve balgam gibi) direkt yayma veya santrifüj sonrası yayma olarak hazırlanır. Santrifüj sonucu oluşan çökelti çoksa hücre bloğu oluşturmak üzere doku takibi işlemine alınır. 3) Servikovaginal yaymalarda PAP, Kemik iliği yaymaları Wright, Tiroid yaymaları Giemsa ve PAP ile diğer yaymalarda PAP ve H&E ile boyanır ve balzamla kapatılır. PAP (PAPANİCOLAOU) BOYAMA METODU 1) %96 lık alkolde 5 dk. Tutularak tesbit edilir. 2) Çeşme suyunda 1 dk. Yıkanır. 3) Hemotoksilende 5 dk. Tutulur. 4) Çeşme suyunda 1 dk. Yıkanır. 5) Asit alkolde 15 sn.tutulur. 6) Çeşme suyunda 1 dk. Yıkanır. 7) Amonyaklı suda 15 sn. Bekletilir. 8) Çeşme suyunda 2 dk. Yıkanır. 9) %96 lık alkolde 2 dk. Bekletilir. 10) Orange-G 6 dk. Bekletilir. 11) Çeşme suyunda 2 dk. Yıkanır. 12) EA 50 de 3 dk. Bekletilir. 13) %96 lık alkollerden geçirilir.(1. Alkode 30 sn. 2. Alkode 30 sn. 3. Alkolde 1 dk. Tutulur.) 14) Ksilollerden geçirilir.( 1. Ksilolde 2 dk. 2. Ksilolde 2 dk. 3. Ksilolde 5 dk. Tutulur.) 15) Balzamla kapatılır. WRİGHT BOYAMA METODU 1) Havada kurutulmuş yayma lamları üzerine yeni hazırlanmış ve buzdolabında muhafaza edilmiş Wright boysı damlatılır ve 6-7 dk. Bekletilir. 2) Lamlar üzerine distile su damlatılarak boya yoğunluğu azaltılır ve 3 dk. Bekletilir. 3) Çeşme suyunda 1 dk. Yıkanır. 4) Lamlar açık havada kurutulur 5) Kapama yapılmadan immirsüyon damlatılarak mikroskopta bakılır. NOT: Sitoloji örneklerine uygulanan H&E Boyama metodu yukarda anlatıldı. Giemsa, PAS, Demir(Prusya Mavisi) Boyama metodlarıda histokimyasal boyama metodları içerisinde anlatılacaktır.

6 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 6 / MİKROSKOBİK DEĞERLENDİRME 1. Mikroskobik inceleme sırasında doku takibi, kesit, boyama ya da kapatma aşamalarında sorun olduğu düşünülüyorsa düzeltici çalışmalar yapılır. 2. Hazırlanan doku kesitleri ve sitoloji yaymaları patoloji uzman doktoru tarafından mikroskobik olarak incelenir. Kesin tanı konulan hastaların raporları yazılır. 3.Kesin tanı konulamayan vakalardan gerekiyorsa Tekrar parça, Tekrar kesit veya sitolojiler için Tekrar yayma yapılır. 4.Yeni alınan parça veya kesitlerden sonra tekrar mikroskobik inceleme yapılır, Kesin tanı konulan hastaların raporları yazılır. 5.Kesin tanı konulamayan veya ileri tetkik gerektiren durumlarda patoloji uzmanının isteği doğrultusunda, laboratuvar teknik elemanları tarafından histokimyasal ve immünhistokimyasal boyamalar yapılır. Gerekli durumlarda bu boyamalar için kontrol çalışması yapılır. 6.Özel boya lamları mikroskopta incelenir, Kesin tanı konur, hastaların raporları yazılmak üzere sekretere teslim edilir. 4.5.LABORATUVARDA UYGULANAN ÖZEL BOYAMA TEKNİKLERİ HİSTOKİMYASAL BOYAMALAR MAYERS MUCİKARMEN (MÜSİN) BOYAMA METODU 3) Harris hematoksilende 1 dakika boyanır. 4) Çeşme suyunda yıkanır. 5) Amonyaklı sudan geçirilir. 6) Çeşme suyunda yıkanır. 7) Müsin boyasında 4 saat bekletilir. 8) Çeşme suyunda iyice yıkanır. 9) Distile sudan geçirilir. 10) Metanil yellow solüsyonunda 1 dk. Boyanır. 11) Distile sudan hızlıca geçirilir. 12) Alkol aseton ve ksilenden geçirilir. 13) Balzamla kapatılır. VAN GİESON BOYAMA METODU 3) Van gieson Çalışma solüsyonunda 5 dakika bekletilir. 4) Distile suda 3-4 kez yıkanır. 5) Van gieson boyasında 5 dakika zıt boya yapılır. 6) Hızlı bir şekilde distile suyla yıkanır. 7) Alkol aseton ve ksilenden geçirilir. 8) Balzamla kapatılır. GİZEMSA BOYAMA METODU 3) Metil alkolde 30 dakika tutulur.

7 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 7 / 19 4) Distile suda yıkanır 5) 1 saat giemsa boyası 6) Distile suda hızlıca yıkanır 7) Alkol aseton ve ksilenden geçirilir. 8) Balzamla kapatılır. TRİPPLE (MASSON TRİKROM) BOYAMA METODU 1) Kesitler deparafinize edilir 3) Harris hematoksilende 1 dakika bekletilir. 4) Çeşme suyunda yıkanır, distile sudan geçirilir. 5) Amonyaklı suya batırıp çıkarılır, distile sudan geçirlir. 6) %5 lik demir allumda 1 dakika bekletilir. 7) Çeşme suyunda bir iki dakika yıkanır. 8) Panceaus asit fuksin 3-5 dakika bekletilir. 9) Distile suyla yıkanır. 10) %1 lik asetik asitli sudan geçir. 11) Fosfotungistik asitle sudan geçir. 12) %1 lik asetik asitli sudan geçir. 13) Liğht green de 5-10 dakika bekletilir(boya yeni ise 5 dakika yeter). 14) %1 lik asetik asitli sudan geçir. 15) Alkol aseton ve ksilenden geçirilir. 16) Balzamla kapatılır. GOMORİ DEMİR (PRUSYA MAVİSİ) BOYAMA METODU 3) Kesitler çalışma solüsyonuna konulur 20 dakika bekletilir. 4) Distile suda yıkanır. 5) Nüklea fast red, bazik fuksin veya eozin ile 1-2 dakika zıt boya yapılır. 6) Distile su ile iyice yıkanır 7) Açık havada kurutulur 8) Ksilenden geçirilir 9)Balzamla kapatılır GÜMÜŞ (RETİKÜLİN) BOYAMA METODU 3) Potasyum permankanat solüsyonunda 1 dakika bekletilir. 4) Çeşme suyunda 2 dakika yıkanır. 5) Potasyum metabisülfit doku beyazlaşıncaya kadar takriben 1 dakika bekletilir. 6) Çeşme suyunda 1 dakika yıkanır. 7) Ferrikallum sülfat solüsyonunda 1 dakika bekletilir. 8) Çeşme suyunda 1 dakika yıkanır. 9) Distile sudan geçirilir. 10) Amonyum gümüş nitrat solüsyonunda 3 dakika bekletilir.

8 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 8 / 19 11) Distile sudan geçirilir. 12) % 10 luk Formalinde doku kararıncaya kadar takriben 3 dakika bekletilir. 13) Çeşme suyunda 1 dakika yıkanır. 14)Altınklorür solüsyonunda 10 dakika bekletilir. 15) Distile suda yıkanır. 16) Potasyum metabisülfit solüsyonunda 1 dakika bekletilir. 17) Yıkamadan sodyumtiosülfat solüsyonuna alınır ve 1 dakika bekletilir. 18) Çeşme suyunda 1 dakika yıkanır. 19) Alkol aseton ve ksilenden geçirilir. 20) Balzamla kapatılır. PAS (PERİYODİK ASİT SCHİFF REAKSİYONU) BOYAMA METODU 3) Periyodik asit solüsyonunda 20 dk. Bekletilir. 4) Distile suda yıkanır. 5) Schiff solüsyonunda 20 dk. Bekletilir. 6) Çeşme suyunda 10 dk. Yıkanır. 7) Harris hema toksilende 1 dk. Zıt boyana uygulanır. 8) Distile suda iyice yıkanır. 9) Amonyaklı sudan geçirilir. 10) Distile suda yıkanır. 11) Alkol, aseton ve ksilolden geçirilir. 12) Balzamla kapatılır. A-B PAS (ALCİEN BLUE-PERİYODİK ASİT SCHİFF) BOYAMA METODU 3) Alcian Blue solüsyonunda 30 dk. Bekletilir. 4) Distile suda yıkanır. 5) Periyodik asit solüsyonunda 20 dk. Bekletilir. 6) Distile suda yıkanır. 7) Schiff solüsyonunda 20 dk. Bekletilir. 8) Çeşme suyunda 10 dk. Yıkanır. 9) Harris hematoksilende 1 dk. Zıt boyana uygulanır. 10) Distile suda iyice yıkanır 11) Amonyaklı sudan geçirilir 12) Distile suda yıkanır. 13) Alkol, aseton ve ksilolden geçirilir. 14) Balzamla kapatılır. D-PAS (DİASTAZ- PERİYODİK ASİT SCHİFF) BOYAMA METODU 3) Dokuların üzeri tükürükle kapatılır. 15 dk. Bekletilir. 4) Distile suda yıkanır.

9 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 9 / 19 5) Periyodik asit solüsyonunda 20 dk. Bekletilir. 6) Distile suda yıkanır. 7) Schiff solüsyonunda 20 dk. Bekletilir. 8) Çeşme suyunda 10 dk. Yıkanır. 9) Harris hema toksilende 1 dk. Zıt boyana uygulanır. 10) Distile suda iyice yıkanır 11) Amonyaklı sudan geçirilir 12) Distile suda yıkanır. 13) Alkol, aseton ve ksilolden geçirilir. 14) Balzamla kapatılır. ZİEHL NELSEN BASİLLER İÇİN (EZN) BOYAMA METODU 3) Kesitler ağzı kapalı kapta karbolfuksin ile 56 derecede dakika boyanır. 4) Çeşme suyunda 5-10 dakika yıkanır. 5) Renk açık pembe olana kadar 5-10 saniye %1 lik asit alkolde çalkalanır. 6) Çeşme suyunda 5 dakika yıkanır. 7) Metilen blue solüsyonunda 2 dakika zıt boya yapılır. 8) Çeşme suyunda yıkanır. 9) Alkol, aseton ve ksilenden geçirilir. 10) Balzamla kapatılır. ELASTİC VAN GİESON BOYAMA METODU 1) Kesitler deparafinize edilir 2) Yıkanıp distile suya alınır 3) Elastik doku boyasında 5dk. Bekletilir. 4) Distile suda yıkanır. 5) %2 lik ferric chloride solüsyonunda 1-3 dk difransiye edilir (renk birton açılır). 6) Distile suda yıkanır. 7) %5 lik sodyum tiosülfatta 1-5 dk bekletilir. 8) Çeşme suyunda 5dk yıkanır. 9) Distile sudan geçirilir 10) Van gieson boyasında 5dk zıt boyama yapılır. 11) Hızlıca çeşme suyundan geçirilir. 12) Alkol, Aseton ve Ksilolden geçirilir. 13) Balzamla kapatılır. TOLUİDİN MAVİSİ (TOLUİDİNE BLUE) BOYAMA METODU 2) Distile suda yıkanır. 3) Toluidin mavisi ile 2-5 dk. Boyanır. 4) Çeşme suyunda hafifce yıkanır. 5) Dehidre edilir.(%96 lık alkol, Absoli alkol veya Asetondan geçirilir.) 6) Lamlar havada kurutulur. 7) Lamlar 3 kez Ksilenden gecirilir.

10 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 10 / 19 8) Balzamla kapatılır. BAKIR (ORCEİN) BOYAMA METODU 2) Distile suda yıkanır. 3) Yeni hazırlanmış potasyum permanganat solüsyonunda 5 dk. Bekletilir. (Burada dokular kahrenginde boyanır.) 4) Çeşme suyunda yıkanır. 5) %1,5 lik oxolic asit solüsyonunda dokular beyaz olana kadar bekletilir. 6) Çeşme suyunda yıkanır. 7) Distile sudan geçirilir. 8) Orcein solüsyonunda 4 saat bekletilir. Boya taze değilse bir gece sabaha kadar bekletilir. 9) Absoli alkolde difransiye edilir. 10) Ksilolden gecirilerek ren parlatılır. 11) Balzamla kapatılır. KONGO RED BOYAMA METODU 2) Distile suda yıkanır. 3) Kongo A solüsyonunda 30 dk. Bekletilir. 4) Yıkama yapılmaz. 5) Kongo B solüsyonunda 1-2 saat bekletilir. 6) Çeşme suyunda dokular morarıncaya kadar yıkanır. 7) Hematoksilen ile koyu olmayan bir nüve boyası yapılır. 8) Distile suda yıkanır. 9) Alkol, Aseton ve Ksilolden geçirilir. 10) Balzamla kapatılır. AMİLOİD BOYAMA METODU 1) Kesitler deparafinize edilir 2) Yıkanıp distile suya alınır 3) Cristal violet solüsyonu damlatılıp 1dk. Bekletilir. 4) Çeşme suyunda iyice yıkanır. 5) Distile sudan geçirilir. 6) Sıvılaştırılmış gliserin jeli veya su bazlı kapama malzemesi ile kapatılır. ALCİAN BLUE BOYAMA METODU 1) Kesitler deparafinize edilir 3) Alcian Blue solüsyonunda 30dk. Bekletilir. 4) Distile suda yıkanır. 5) Nükleer Fast Red solüsyonunda 3dk. Bekletilir. 6) Distile suda yıkanır. 7) %96 lık alkollerde yıkanır. 8) Aseton ve Ksilolden geçirilir. 9) Balzamla kapatılır.

11 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 11 / 19 KOLLOİDAL DEMİR BOYAMA METODU 1) Kesitler deparafinize edilir 2) Yıkanıp distile suya alınır 3) Dialize Demir solüsyonunda 10 dk. Bekletilir. 4) Distile su ile yıkanır. 5) Asit Ferrosiyonit (%2 lik Potasyum ferrosiyonit+%2 lik HCl) Solüsyonunda 10 dk. Bekletilir. 6) Distile suda iyice yıkanır. 7) %0,1 lik neutral red ile yada safranin ile 2-5dk. zıt boya yapılır. 8) Distile su ile yıkanır 9) Hızlıca alkolden geçirilir. 10) Balzam ile kapatılır.

12 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 12 / 19 PATOLOJİ LABORATUVARINDA UYGULANAN İMMÜN HİSTOKİMYASAL TESTLERİN ALFABETİK LİSTESİ 1 ACT 43 CD99 85 İGA 2 ACTH 44 CD103 (DOKU) 86 İNHİBİN 3 ACTİN 45 CD İNSÜLİN 4 ADENOVİRÜS 46 CD KALRETİNİN 5 AFP 47 CD KALSİTONİN 6 ALK (ANOPLADTİK LENFO) 48 CD141(THROMBOMODULİN) 90 KAPPA 7 BCL-2 49 CEA 91 Kİ 67 8 BCL-6 50 CERB B2 92 KROMOGRANİN 9 BEREP4 51 CMV 93 LAMBDA 10 BETA CATENİN 52 COLLAGEN 4 94 MART 1 (MELAN A) 11 CA CYCLİN D1 95 MMP 9 12 CA CYTOKERATİN LMV 96 MPO 13 CD1A 55 CYTOKERATİN PAN 97 MUC 1 14 CDX2 56 CYTOKERATİN HMV 98 MUC 2 15 CD3 57 CYTOKERATİN MUC 5 AC 16 CD4 58 CYTOKERATİN MUC 6 17 CD5 59 CYTOKERATİN MUM 1 18 CD8 60 CYTOKERATİN MYOGENİN 19 CD10 61 CYTOKERATİN MYOGLOBİN 20 CD13 62 CYTOKERATİN NF 21 CD14 63 CYTOKERATİN NSE 22 CD15 64 C4D 106 PAX 2 23 CD19 65 DESMİN 107 PCNA 24 CD20 66 DOG PLAP 25 CD21 67 EBV 109 PLAZMA CELL 26 CD23 68 E CADHERİN 110 PRG 27 CD25 69 EMA 111 PSA 28 CD30 70 ER 112 P CD31 71 FASCİN 113 P CD33 72 F8 114 P CD34 73 GALECTİN P CD41 74 GCDFP RENAL CELL 33 CD43 75 GFAP 117 SMA 34 CD45 (LCA) 76 GLYCOPHORİN 118 SİNAPTOFİZİN 35 CD54 77 GRANZİM B 119 S CD56 78 HBME 1 (MEZO) 120 TDT 37 CD57 79 HBS AG 121 THYROGLOBULİN 38 CD61 80 HBVC AG 122 TTF 1 39 CD64 81 HCG 123 VİMENTİN 40 CD68 82 HEPAR 41 CD71 83 HMB CD79B 84 H PYLORİ

13 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 13 / 19 SUDAN BLACK (YAĞ) BOYAMA METODU 1) Kesitler deparafinize edilir 2) Yıkanıp distile suya alınır 3) Kesitler propilen glikol de 5-10dk. Bekletilir. 4) Sudan black B solüsyonunda 10-20dk.boyanır. 5) %85 lik Propilen glikol solüsyonunda 2-3 dk. Bekletilir. 6) Distile suda yıkanır. 7) Nuclear Fast Red boyası ile zıt boyama yapılır. 8) Distile suda yıkanır. 9) Sıcak Gliserin Gelatin ile kapatılır İMMÜNHİSTOKİMYASAL BOYAMALAR Laboratuarımızda immünhistokimyasal çalışmalar kapalı ventana marka boyama cihazı ile yapılmaktadır VENTANA CİHAZI İMMÜNHİSTOKİMYAL BOYAMA METODU 1) Kesitler lamlara alınır. 2) Bir gece 59 C derecede bekletilir. 3) Lamlar slaytlara konulur. 4) Cihaza start verilir. 5) Cihaz antikor uyarısı verdiğinde primer antikorlar slaytlara damlatılır. 6) Cihaza yenden start verilir. 7) Boyama bitti mesajı alındığında lamlar cihazdan çıkartılır. 8) Lamlar deterjanlı su ile yıkanır. 9) İki sıra alkolden geçirilir ve kurutulur. 10) İki sıra ksilolden geçirilir. 11) Balzam ile kapatılır. 12) Lamlar kuruyunca ilgili hekime teslim edilir MANUEL İMMÜNHİTOKİMYA ÇALIŞMA 1) Kesitler 3 mikron kalınlığında Pozitif şarzlı veya lizın kaplı lam üzerine alınır. 2) Lamlar iyi sonuç almak için 1 gece 37 C etüvde bekletilir. 3) Kesitler 60 C lik etüvde 1 saat deparafinize edilir. 4) Kesitler iki ayrı ksilende 5 er dakika bekletilir. 5) Kesitler Absolü alkol içine alınarak 10 ar kere batırılıp çıkarılır. NOT: Opsiyonel olan Antigen Retrieval yapılmayacak ise 6 nolu aşamaya geçilir. Fiksasyonumuz ne kadar iyi olursa olsun Citrat Buffer ile antigen retrieval Yapmak boya kalitesini artıracaktır. 6) Distile su ile kesitler yıkanır. 7) Antigen Retrieval aşaması (Opsiyonel) %10'luk Citrat Buffer solüsyonu hazırlanır. (Bu EDTA veya HCl de olabilir, işlemler aynıdır) o 10 cc Citrate Buffer o 90 cc Distile Su Lamlar mikrodalga fırına dayanıklı plastik şale içine dizilir. Üzerine %10 luk Citrate Buffer solüsyonu konulur. Yine mikrodalgaya dayanıklı bir kap içine su konulur ve bu kap içine antigen retrival yapılacak şale yerleştirilir.

14 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 14 / 19 Mikrodalga 5 dakika maksimum güçte (yaklaşık 800 watt) 'ta çalıştırılır. Süre bitiminde fırının gücü %50 azaltılarak (yaklaşık 400 watt) 15 dakika daha çalıştırılır. Süre bitiminde şale mikrodalga fırından dışarı çıkarılır ve dışarda 20 dakika bekletilir. 8) Distile su ile yıkanır. 9) %3'lük H 2 O 2 (Hidrojen Peroksit) ile Peroksidaz blokajı yapılır. 20 dakika. Hazırlanışı 3 cc H 2 O 2 97 cc Distile su Kesitler bu karışım içinde 20 dakika bekletilir. 10) Distile su ile kesitler yıkanır. 11) Kesitler PBS te 3x5 dakika bekletilir. 12) Protein Blokajında 5 dakika bekletilir. 13) Kesitlerin üzreindeki blokaj akıtılarak yıkanmadan, kesit üzerlerine ilgili primer antikordan eğer kullanıma hazır kullanıyorsak 2 veya 3 damla, konsantreden kendimiz hazırladıysak 100 mikro litre damlatılır ve primer antikorun süresi kadar bekletilir. (İdeal sonuç dakika arasıdır). 12) Kesitler PBS te 3x5 dakika bekletilir. 13) Biotinylated Goat Anti-Polyvalent solüsyonundan dokuların üzerine 2-3 damla damlatılır ve 20 dakika bekletilir. 14) Kesitler PBS te 3x5 dakika bekletilir. 15) Streptavidin Peroksidas solüsyonundan kesitlerin üzerine 2-3 damla damlatılarak 20 dakika Bekletilir. 16) Kesitler PBS te 3x5 dakika bekletilir. 17) DAB veya AEC kromojen'de 5 dakika bekletilir. 18) Musluk suyu ile kesitler iyice yıkanır. 19) Kesitlere mayers hematoksilen ile 30 saniye boyanır. 20) Çeşme suyunda suyunda yıkanarak kesitlerin mavi renk alması sağlanır. 21) Eğer kromojen olarak AEC kullanılmış ise direkt olarak alkole girmeden sulu kapama malzemesi ilelamlar kapatılır. 22) Eğer kromojen olarak DAB kullanılmış ise kesitler önce alkolden geçirilir, etüvde kurutulur ve balzam ile kapatılır İMMÜNHİSTOKİMYA BOYARKEN SIK KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ A) BOYANMA OLMAMASI 1) Yapılan kesitlerin iyi deparafinize edilmemesi Kesitlerin 60 C 1 saat veya 37 C bir gece bekletilmesi gerekir. Etüvden alınan lamların bekletilmeden ksilen içine alınması gerekir. Aksi takdirde etüvden alınan kesitlerin üzerindeki parafin tekrar donacağından boyanmanın olmamasını veya yeterli boyanmamanın sağlanamamasına neden olur. 2) Ksilenin temiz olmaması Temiz olmayan bir ksilen lam üzerindeki parafinin yeterli miktarda temizlenmemesine neden olacağından buna bağlı olarakda boyanmanın sağlanamamasına sebep olur.

15 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 15 / 19 3)Ksileni takiben kullanılan alkollerin temiz olmaması Yine aynı şekilde temiz olmayan alkol kesit üzerindeki ksilenin iyi temizlenmemesine ve buna bağlı olarak boyanmanın sağlanamamasına neden olur. 4) Kesit üzerine primer antikorun damlatılmaması Kesit üzerine damlatılacak primer antikorun dalgınlıkla damlatılmaması sonucunda haliyle boyanma görülmez. Tabi bunun yanı sıra sekonder antikor veya streptavidin peroksidas veya kromojen aşamalarından birinin atlanması sonucu yine boyanma görülmez. 5) Primer antikordan sonra kullanılan sekonder antikorun primer ile uyumsuz olması Primer antikorumuz Mouse'tan elde edilmiş işe Mouse sekonder antikor, Rabit ise Rabit sekonder kullanılmalıdır. Bunun yanında bunların Polyvalent adı verilen ve her iki formda da çalışan türü de mevcuttur. Polyvalent Antikorları tercih etmeliyiz. Kitlerin çoğu bütün fimalarala çalışabilir. Ancak bazı firmalar sadece kendi kitleri ile çalışan primerler sattıklarından satın aldığımız firmaya elinizdeki kit ile çalışıp çalışmadığını sormalıyız. 6) Kromojenin alkol ile geçimsiz olması Örneğin kromojen olarak AEC kullanılıyor ise sulu kapama malzemesi ile kapatılması, bunun için ise kromojen aşamasından sonra Alkole girmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde kromojen alkol içinde çözüneceğinden boyanma görülmez. 7) Ortam ısısının çok düşük olması İmmünhistokimya boyarken ortam ısının çok düşük olması solüsyonların dokuya olan penetrasyonlarını azaltacağından boyanmanın yeterli olmamasını sağlayabilir. Böyle durumda boyanmanın sağlanabilmesi için ortamı ısıtma imkanı yok ise boyanmayı arttırmak için boyama sürelerinin uzatılmasında fayda vardır. 8) Kullanılan antikorların sürelerinin dolmuş olması Kullandığımız malzemelerin sürelerin geçmiş olması boyanmanın az veya hiç olmamasına neden olabilir. Bu yüzden boyanma olmadığında kullanılan antikorun son kullanım tarihini kontrol edin. 9) Kullanılan antikorun herhangi bir ön işlem istemesi Kullanılan antikor eğer kullanmadan önce Antigen Retrieval veya Proteaz,Tripsin enzimi vs. gibi ön işlemler istiyor ve biz bunu uygulamadıysak boyanma olmayabilir veya yeterli miktarda boyanma sağlayamayabiliriz. İmmünhistokimya uygulanacak lamlara eğer özel bir ön işlem gerekmiyorsa Citrate Buffer ile antigen retrieval yapılması boyanmanın kalitesinini artırır. 10) Seçilen antikorun dokuya uyumsuzluğu Parafin dokuda çalışırken mutlaka parafin dokularda çalışan antikor kullanılmalıdır. Aksi takdirde boyanma olmayabilir. Ayrıca Rat vs gibi deneysel çalışmalada kullanılan antikorun mutlaka çalıştığınız hayvan modelinde çalışıyor olması gerekir. Yani Rat için rat'ta çalıştığı test edilmiş antikor tercih edilmelidir. B) ZEMİN BOYANMASI 1) Kesit için kullanılan lamların temiz olmaması. 2) Lam kaplamda kullanılan malzeme zemin boyanmasına neden olabilir. 3) Herhangi bir aşamada kesit üzerine damlatılan solüsyonun kuruması Bunu önlemek için immünhistokimya boyanacak kesitlerin mutlaka üstü kapaklı boyama stantlarında yapılması gereklidir. Stand zeminine solüsyonların buharlaşmasını engellemek için mutlaka su konulmalıdır.

16 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 16 / 19 Herhangi bir aşamada kesit üzerindeki solüsyonun kuruduğu görülürse o kesit veya kesitler için boyama tekrarlanmalıdır. 4) Lamların boyama sırasında PBS ile iyi yıkanmamaları Bu en sık karşılan nedendir. Kesitler boyama aşamaları arasında PBS ile iyice yıkanmalıdır. Yıkamanın az olması zemindeki antikorların kesit üzeride kalmalarına neden olmakta ve bu da özellikle kromojen aşamasında zeminde istenmeyen boyanmaya neden olmaktadır. Özellikle kromojen aşamasından önce ki yıkmanın çok iyi yapılması gereklidir. 4.6.İMMÜNFLORASAN ÇALIŞMASI İmmünflorasan çalışması istenen Böbrek ve cild biyopsileri her hangi bir fiksatife konmadan hızlı bir şekilde laboratuara ulaştırılmalıdır. Dokunun kurumasını önlemek için dokuya sarılan gazlı bez serum fizyolojik ile ıslatılmalıdır. 1) Gelen numuneler azot gazında veya frozen cihazının dondurucu haznesinde matriksle dondurulur. 2) Frozen cihazında donan numunelerden 4-5 mikron kalınlığında kesitler alınır. 3) Alınan kesitler -20 C 30 dk. Bekletlir. 4) Soğuk ortamdan çıkartılan kesitler 20dk. Oda ısısında bekletilir. 5) Dokuların üzerine 150 şer mikron antikor damlatılır ve lamların üzeri kapatılarak ışık alması önlenir. PBS hazırlanır (fosfat putter solüsyonu) 6) Antikor aşamasında 30 dk. Bekletilen lamlar yıkama yapılmak üzere PBS Solüsyonuna alınır. 7) İlk iki PBS de çalkalanarak yıkanan lamlar üçüncü temiz PBS içerisinde 15 dk. Karanlık ortamda bekletilir. 8) Lamlar gliserin jeli ile kapatılır ve mikroskopik değerlendirmesi yapılana kadar buzdolabında ve karanlıkta muhafaza edilir 9) Boyanmış lamlar karanlık ortamda immünflorasan mikroskobunda bakılarak değerlendirilir. 10) Sonuçlar raporlanır ve raporlar ilgili hekim tarafından imzalanır İNTRAOPARATİF (FROZEN) ÇALIŞMASI Frozen çalışılması istenen doku parçalar her hangi bir fiksatife konmadan hızlı bir şekilde laboratuara ulaştırılmalıdır. Dokunun kurumasını önlemek için dokuya sarılan gazlı bezi serum fizyolojik ile ıslatılmalıdır. 1) Cerrah tarafından frozen çalışma istenen doku, ameliyathane sekreterliği tarafından resmi işlemleri yapılmış ve eksiksiz doldurulmuş Patoloji İstek Formu ile beraber görevli tarafından frozen odasına ulaştırılır. 2) Frozen çalışma yapılacak doku ya da dokuların frozen odasında görevli patoloji uzmanı tarafından makroskopik incelemesi yapılır. Bulgular hastaya ait forma not edilir. Ayrıca Frozen Kayıt Defterine kaydedilir. 3) Patoloji uzmanı tarafından gerekli görülen yerlerden makroskopik kesitler alınır. Eğer gerekli görülürse imprint yapılır. Alınan kesitler patoloji uzmanı ya da görevli teknisyen tarafından özel metal plaklara konarak frozen cihazı içinde C de matriksle dondurulur. 4) Dondurulmuş dokulardan frozen cihazında 4-5 mikron kalınlığında kesitler alınır. Alınan kesitler patoloji numarası ve dokuya ait bilgi yazılı olan lamlara yapıştırılır. 5) Bu lamlar alkolde birkaç dakika tespit edilir. 6) Tesbiti yapılmış lamlar ve varsa İmprint lamları Hematoksilen-Eosin boyası ile boyanır 7) Boyanan lamlar balzam ile kapatılır ve patolog tarafından mikroskopik incelemeye alınır.

17 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 17 / 19 8) Patoloji uzmanı sonucu cerraha telefonla derhal bildirir ve sonuç hastaya ait patoloji laboratuarı tetkik istek formuna kaydedilir. 9) Frozen çalışmasından arta kalan parçalar, işlem bittikten sonra formalinde tespit edilir ve rutin işlemler için, patoloji laboratuarı tetkik istek formu ile beraber makroskobi odasına bırakılır. FROZEN BOYAMA METODU 1) %96 lık alkolde 15 saniye tesbit yapılır. 2) Hematoksilende saniye tutulur 3) Çeşme suyunda 10saniye yıkanır. 4) Eosin de saniye tutulur. 5) Üç ayrı alkolde 5 er saniye yıkanır. 6) Ksilen de 10 saniye bekletilir. 7) Balzamla kapatılır. 5.POST ANALİTİK EVRE 5.1. SONUÇLARIN RAPORLANMASI VE DAĞITILMASI Raporlar sekreterler tarafından bilgisayarda yazılır ve iki nüsha çıktı alınır. Her iki nüshada ilgili hekime imzalatılır ve bir nüshası hastalara ulaştırılırken bir nüshası arşivlenmek üzere patoloji arşiv memuruna teslim edilir. Frozen çalışmaları 20 dakikada, Sitoloji sonuçları 5 iş günü içerisinde, biyopsi sonuçları 9 iş günü içerisinde, asit takibi gerektire sert dokular ve kemik rezeksiyonları gün içerisinde sonuçlandırılır Poliklinik hastaları patoloji sonuçlarını kendileri ya da yakınları alarak muayene oldukları poliklinik doktorlarına gösterirler. Yatan hastaların patoloji sonuçları servis postaları tarafından hekimlerine ulaştırılır SONUÇLARIN HASTALARA AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ KURALLAR Hasta ve hasta yakını dışındaki kişilere açıklama yapılmaz Telefon ve sözel olarak hiçbir test sonucu açıklanmaz SONUÇLARIN VE NUMUNELERİN ARŞİVLENMESİ Bloklar 10 yıl süre ile saklanmaktadır Lamlar 20 yıl süre ile saklanmaktadır Raporlar ve elektronik kayıtlar yedekleme ile birlikte süresiz saklanmaktadır Hastaya ait kalan dokular ve sıvılar raporlama tarihinden itibaren en az 1 ay süre ile saklanmaktadır. NOT: Blok ve lamlar C sıcaklıkta Saklanmalıdır. 6. TIBBİ CİHAZ ENVANTERİ 6.1. LABORATUVARDA AŞAĞIDAKİ CİHAZLAR MEVCUTTUR Mikrotom cihazı (dört adet) Doku banyosu (iki adet) Doku takip cihazı (iki adet) Doku bloklama cihazı (bir adet) Blok soğutucu panel (iki adet) Santrifüj cihazı (bir adet) Cytosipin santrifüj cihazı (bir adet) Rutin Boyama cihazı (bir adet) Rutin Kapama cihazı (bir adet)

18 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 18 / 19 İmmünhistokimya Boyama cihazı (iki adet) Frozen cihazı (iki adet) Etüv (üç adet) Makroskobi Kabini (iki adet) Florasan mikroskobu (bir adet) Doku mikroskobu (bir adet) Işık mikroskobu (beş adet) Hassas terazi (bir adet) Derin soğutucu C (bir adet) Distile su cihazı (iki adet) 6.2.CİHAZLARIN BAKIM VE TEMİZLİĞİ Cihazların bakımı ve temizliği cihazdan sorumlu laboratuvar teknisyeni tarafından takip edilir ve yapılır. Bu bakım ve temizlikler haftalık ve aylık bakım formlarına ilgili teknisyen tarafından işlenir. Cihazlara ait bakım, onarım, temizlik ve kalibrasyon sonuçları cihaz dosyasında bulundurulur. Cihazların dosyaları cihaza yakın bir yerde muhafaza edilir Hastane demirbaşına kayıtlı cihaz arızaları için, cihazdan sorumlu laboratuvar teknisyeni veya laboratuvar sorumlu teknisyeni tarafından Arıza Bildirim Formuyla teknik servise bildirilir. Teknik servis tarafından arızanın giderilmesi sağlanır Teknik servis tarafından giderilemeyen arızalar ve bakımlar için yetkili firmalardan hizmet satın alınır Teknik servis veya yetkili firmalara yaptırılan yıllık kalibrasyon raporları cihaz dosyasında muhafaza edilir Doku takip cihazı solüsyonları haftada bir defa, Boyama cihazı solüsyonları yoğunluğa göre 2-3 günde bir defa değiştirilir. Doku banyosu her gün temizlenir ve suyu değiştirilir. 7. ATIK YÖNETİMİ VE LABORATUARIN GENEL TEMİZLİĞİ 7.1. Laboratuvarda atıkların yerinde ayrıştırılması kuralına uyulur Laboratuvardaki tıbbi atıklar kırmızı renkli tıbbi atık poşetlerine atılır. Tüm materyaller ve kullanılan ek malzemeleri Atık Yönetimi Talimatı na göre imha edilir Laboratuvardaki evsel atıklar siyah renkli çöp poşetlerine atılır. Geri dönüşüme gidecek olan kağıt ve cam atıklar ayrı kaplarda toplanır Laboratuvarda oluşan kimyasal atıklar kimyasal atık toplama varillerinde toplanır Delici ve kesici atıklar özel kaplarda ayrıca toplanır Tıbbi ve evsel atıklar günlük, diğer atıklar toplama kapları doldukça hastane atık birimine gönderilir. 7.7.Laboratuvarın genel temizliği ve kontrolleri Laboratuar Temizlik Planına göre günlük yapılır. 8.UYGUNSUZLUKLARIN TESPİTİ VE DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN PLANLANMASI 8.1.Laboratuvar işleyiş düzeni ile ilgili karşılaşılan her türlü aksaklıklar bir daha karşılaşılmaması veya en aza indirilmesi için duruma uygun olarak Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu doldurulur. 8.2.Doldurulan Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu elektronik ortamdan veya elden ilgili hastane yönetim birimine ulaştırılır. 8.3.Yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetler ve sonuçları takip edilir.

19 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 19 / 19 9.PANİK TANI KRİTERLERİ VE BİLDİRİMİ 9.1. PATOLOJİ LABORATUVARI PANİK TANI LİSTESİ Lökositoklastik Vaskülit Gebelik sonlandırılması Kürtaj materyalinde villus ve trofoblast olmaması Endometriyum küretajında yağ dokusu varlığı Plevra ve akciğer biyopsisinde başka organ parçası bulunması Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı uyumsuzluğu İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile son tanısı arasında uyumsuzluk Beklenmeyen malignite Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olması İmmün yetmezliği olan hastaların BOS ve BAL sıvılarında bakteri, mantar ve viral inklüzyon varlığı Kemik iliği veya kalp kapakçığında bakteri 9.2. PANİK TANI BİLDİRİMİ Bu kriterlere uyan biyopsilerle karşılaşıldığında mikroskobik incelemeyi yapan öğretim üyesi veya araştırma görevlisi tarafından istemde bulunan ilgili hekime sözlü ya da yazılı olarak bildirim yapılır Bu tanılar patoloji laboratuvarı panik tanı bildirim formuna işlenerek kayıt altına alınır Panik tanı bildirim formunda hastanın adı soyadı, dosya numarası ve patoloji örnek numarası, bildirim yapan doktorun adı soyadı, bildirim yapılan doktorun adı soyadı, bildirimin yapıldığı tarih ve saat ile bildirime konu olan panik tanı belirtilmelidir.

PATOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK PROSEDÜR

PATOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 14 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Laboratuarında ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; gelen hastalara ait materyallerin,

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

PATOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

PATOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KOD:PAT.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 Sayfa No: 1 / 9 1-AMAÇ : Patoloji Laboratuarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM : Bu talimat, Patoloji Laboratuarını kapsar.

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 11 İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Kapsam 3. Sorumlular 4. Uygulama: 4.1. Laboratuar Kuralları: 4.2. Materyal Kabulü: 4.3. Makroskobik Değerlendirme: 4.3.1. Biopsi Materyalleri: 4.3.2. Sitoloji Materyalleri:

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON Sağlık Teknikeri Hande ÇOLAKOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji AD SIVI ve DOKULARIN FISH UYGULAMASI ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ FISH Çalışmalarında Ön Uygulama

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 25.09.2012 PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.2, 3.3.5, 3.5, 3.12.1, 3.13, 3.14.5-3.3.1, 3.12.2,

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları. Doç.Dr.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları. Doç.Dr. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları Doç.Dr. Engin DEVECİ İmmunohistokimya Hücre ve doku içinde bulunan bazı enzimlerin ya

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7-11 KASIM 2012 ANTALYA PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI DR. HALİDE NUR ÜRER YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ Sayfa No 1/7 1. ÖRNEK TÜRLERİ Ameliyatla alınan (eksizyon, rezeksiyon, amputasyon) doku ve organ örnekleri Biopsi ile alınan (iğne, insızyonel, eksızyonel) doku ve organ örnekleri Sitolojik materyaller

Detaylı

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller yasemin sezgin Patoloji laboratuarında incelenen materyaller Tanısal amaçla gönderilen biyopsiler Operasyon materyalleri Otopsilerden elde edilen organ ve dokular Araştırma materyalleri Biyopsi, lezyon

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: KLN-PR-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesidir. 2.KAPSAM: Laboratuarda verilecek tüm hizmetleri,

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 6 BOYAMA TEKNİKLERİ Mikrobiyolojide çeşitli organizmaları ve bunların farklı bölgelerini boyamak için

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

ARB BOYAMA NASIL YAPILIR

ARB BOYAMA NASIL YAPILIR ARB BOYAMA NASIL YAPILIR EZN (ARB) BOYAMA = Ehrlich Ziehl Neelsen = ASİDE DİRENÇLİ BOYAMA Tüberküloz bakterileri gibi dış yüzeyidne mikolik asit içeren bakteriler gram boyama ile boyanamazlar bu bakteriler

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Enver Yarıkkaya Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine ait tüm tıbbi amaçlı kullanılan ölçüm cihazlarının (teşhis, tedavi, ölçme ve deney

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

Histoloji Tekniği adı verilir.

Histoloji Tekniği adı verilir. IŞIK MİKROSKOPİDE KULLANILAN HİSTOLOJİ TEKNİĞİ Bu tekniğin esası ışığı geçiremeyecek kadar kalın olan dokulardan ışığı geçirebilecek incelikte kesitler almak ve canlıda renksiz olan doku unsurlarını boyayarak

Detaylı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı VİZYONUMUZ Üstün mesleki bilgi ışığında yüksek profesyonel standartlarda tıbbı sanat icra etmek MİSYONUMUZ Her hasta için özenli, titiz

Detaylı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı Emriye GEÇER Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı İlaç Güvenliği Sözel İstem Uygulamaları Advers Etki Bildirimi Tıbbi Sarf Malzemede Beklenmeyen Etkiler ve Hatalı

Detaylı

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı; UÜ-SK bebek beslenme ünitesi ve gavaj mutfaklarında yatarak tanı ve/veya tedavi hizmeti alan hastaların (bebek, çocuk ve erişkin) beslenme ve beslenme tedavileri için

Detaylı

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır.

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. 20.1 Materyalin laboratuvara kabulünden mikroskopik incelemeye kadar geçen süreçlere ilişkin bir prosedür bulunmalıdır.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 8 1. HİZMET KAPSAMI: Patoloji Anabilim Dalı her yaşta, ayaktan ve yatan hastalara tanı hizmeti sunmaktır. Bu hizmet haftada 5 ( beş ) gün ve günde 8 ( sekiz

Detaylı

PATOLOJİ TEST REHBERİ

PATOLOJİ TEST REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ E.A.H. PATOLOJİ TEST REHBERİ Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ 2012 PATOLOJİ LABORATUVARI 0 İÇİNDEKİLER LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TÜM TEST VE UYGULAMALAR... 3

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI PATOLOJİ LABORATUARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ 2013 GN.FR.1569 REV.00 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM...3 3.

Detaylı

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş Histoloji ve Embriyolojiye Giriş Prof.Dr.Yusuf NERGİZ Histolojiye Giriş Sunum Planı Histolojinin Tanımı,Amacı Histolojinin Tıptaki Önemi,Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi İnsan Vücudunun Organizasyonu Hücreler

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Gümüşleme Retikulum Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5077-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Bağ ve destek dokularındaki gümüş tutucu retiküler

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. Histolojide kullanılan Yöntemler ve Temel Prensipler. Doç.Dr.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. Histolojide kullanılan Yöntemler ve Temel Prensipler. Doç.Dr. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ Histolojide kullanılan Yöntemler ve Temel Prensipler Doç.Dr. Engin DEVECİ IŞIK MİKROSKOPİDE KULLANILAN HİSTOLOJİ TEKNİĞİ Bu tekniğin

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Doç. Dr. Alper KAÇAR DÖK.NO:PAT.RH.01 YAYIN TARĠHĠ:26.08.2013 REVĠZYON NO/TARĠHĠ:00/--

Detaylı

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012 Suşehri Devlet astanesi Baştabipliği LABORATUVARA GÖNDRİLCK ÖRNKLR YÖNLİK TALİMATI RV.NO: 01 RV.TAR. 03.12.2012 1.0 AMAÇ : Laboratuar testleri için örnek alma, örnek uygunluğunu değerlendirme ve kabul

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK PLANI DÖK.KODU: YÖN.PLN.024 YAYIN TARİHİ: 11,11,2011 REVİZE NO:67 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 SAYFA:1/1 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 26.11.2011 01 10.04.2012 1 / 5 KYS.19 TA 01 1-AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, ham madde olarak kabulü yapılan çiğ sütün ve süttozunun antibiyotik içerip içermediğini kontrol etmek. 2-KAPSAM VE GEÇERLİLİK Bu

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ Yürürlük i:11.10.2012 Revizyon i:03.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyon açıklaması - Revize edildi. - İptal edildi. - Yeni eklendi. KAPSAM: Endoskopi Ünitesi Hazırlayan Mahmut ATAŞ Endoskopi

Detaylı

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 6 1 - AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesi fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mehmet Özlüses, Sibel Akın, Dilek Baytaş, Dr. Kaya Süer Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alsiyan Mavisi ph: 2,5 Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5053-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Doku kesitlerinde asit mukopolisakkaridlerin

Detaylı

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:AML.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı; Özel Vitale Kadın Doğum Hastanesi ameliyathanelerinin normal ve acil durumlarda her türlü ameliyat

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

1.0 AMAÇ: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetleri Bölümünün genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak.

1.0 AMAÇ: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetleri Bölümünün genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak. 1.0 AMAÇ: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetleri Bölümünün genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak. 2.0 KAPSAM: Mardin Devlet Hastanesi Görüntüleme Hizmetlerini kapsar. 3.0 SORUMLULAR: Başhekim

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: KLN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1.AMAÇ:

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 7 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Pediatri Servisinde bakım ünitesindeki her hastanın bakım ve tedavilerinin en iyi düzeyde yapılmasını amaçlar.

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI 1-RİSKLER HASTANE TEMİZLİK PLANI YÖN.PL.01 15.02.2013 11.07.2013 01 1/14 YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR - AMELİYATHANELER - STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları)

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Güvenliği Rehberi ve Eğitim Materyalinden yararlanılmıştır.

Detaylı

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ Dr. Nimet Karadayı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Lenf nodları metastatik malignitelerde en

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR AMELĠYATHANELER STERĠLĠZASYON ÜNĠTESĠ (steril destek alanları) YOĞUN BAKIMLAR DĠYALĠZ ÜNĠTESĠ ANJĠO ÜNĠTESĠ ĠZOLASYON ODALARI TIBBĠ

Detaylı

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI Dok No: ENF.TL.030 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı Özel VİTALE Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Polikliniklerinde yapılan yapım, yıkım, onarım

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

2017 YILI EĞİTİM PLANI

2017 YILI EĞİTİM PLANI 207 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GASTROENTEROLOJI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI Doküman No EY.PL.01 Yayın 01.10.2015 Revizyon No 00 Revizyon 00 Sayfa 1 in Adı Enfeksiyon önlenmesi in Amaç ve Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini kısaltmak 08.01.2016 i Hemşiresi e Çalışanlar

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ANESTEZİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

i laboratuarda bulunan otomatik i 500 i ml

i laboratuarda bulunan otomatik i 500 i ml C.B.Ü TIP FAKÜLTESi PATOLOJi ANABiLiM DAlı LABORATUARlNIN 2015 YILI GEREKSiNiMi OLAN, immunohistokimyasal VE in SiTU HiBRiDiZASYON SARF MALZEMELERiNE AiT TEKNiK ŞARTNAME A. immunohistokimyasal/immunfloresan

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi MSc.N. Duygu Gürsoy Muşovi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 1 2 Riskli Vücut Sıvıları-1 Kan Gözle görülür

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.03 YAYIN TRH.KASIM 2011 REV.TRH.ARALIK 2013 REV. NO.2 SAYFA NO.1/5 1. AMAÇ:Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ RADYASYON ONKOLOJİ SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını

Detaylı

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemizde bulunan tıbbi cihazların etkin ve verimli olarak çalışmasını sağlamak üzere belirlenen şart ve periyotlarda bakım ve kalibrasyon işlemlerinin kendi bünyesinde

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ TALİMATI

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ TALİMATI SAYFA NO 1/22 1. AMAÇ VE KAPSAM: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Laboratuarında yürütülen faaliyetleri tanımlamaktır. Patoloji Laboratuarlarının hizmetlerini kapsar. 2. GÖREV VE SORUMLULUK:

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı