Newton un Hareket Yasaları. Test 1 in Çözümleri 6. Z Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Newton un Hareket Yasaları. Test 1 in Çözümleri 6. Z Y"

Transkript

1 14 Newton un Hreket Yslrı 1 est 1 in Çözüleri 6. Z Y v sbit 1. Eylesizlik, bşlngıçtki duruu koruktır. Bir bşk ifdeyle, bir cisi duruyors dursın dev eder. Bir ilk hızı vrs o hızl yolun dev eder. Bun göre verilen her üç bilgi de eylesizlikle ilgilidir. X.g X Cevp E dir. X.g g g g. 1 g g g 5 5 g g g 4 > 1 > olur. Cevp B dir. Sistein sbit hızl hreket edebilesi için Y-Z çifti ile yty düzle rsındki sürtüne kuvveti, X cisinin ğırlığı kdr ollıdır. Z cisi Y nin üstünden kldırıldığınd net kuvvet oluşck ve siste düzgün hızlncktır. Cevp B dir.. Verilen eğik düzlein XZ rsı sürtünesiz olduğundn, serbest bırkıln cisi bu yüzeyde hızlnır. Anck XY rsının eğii YZ rsının eğiinden büyük olduğundn cisin XY rsındki ivesi YZ rsındki ivesinden büyük olur. Z den sonr cisi yvşlyrk d durduğun göre Z rsı sürtüneli olup cisi bu rlıkt düzgün yvşlyn hreket ypıştır. Cevp B dir. 4. Seçeneklerde verilen olylrın hepsinde hv sürtünesi vrdır. En z etkili oln silgiye uygulnn sürtüne kuvvetidir. 5. Cevp E dir. Niht Bilgin Yyıncılık 7. İki yüzey rsındki sürtüne kuvveti k.n bğıntısı ile bulunur. k, sürtünen yüzeylerin cinsine bğlı bir sbit, N ise cise uygulnn dik tepki kuvvetidir. Yüzeyler ynı olduğundn k tü yüzeyler için ynıdır. Ng A) B) yty düşey N g g (1) () C) D) E) Ng Ng+ yty Sistein ivesi () yönünde ve; g g g olur. + 5 Cevp A dır. yty N i en büyük oln D seçeneğidir. Cevp D dir.

2 NEWON UN HAREE YASAARI 8. R 1, R 1, 11. f X X ip f Y Y v (sbit) yty 1 1 net net Şekil I Şekil II Şekil I de net kuvvet Şekil II de net kuvvet yönünde 1 biri yönünde biri olur. olur. Bu nedenle kuvveti ters yönde olsydı ive olur. Cevp A dır. Siste sbit hızl hreket ettiğine göre kuvveti ile topl sürtüne kuvveti birbirine eşit olup; f X + f Y yzbiliriz. İp koptuğund X cisi ylnızc sürtüne kuvvetinin etkisinde klır ve düzgün yvşlyrk durur. > f Y olduğundn Y cisi düzgün hızlnır. Cevp C dir. 9. Sürtüne oldığındn sistein ivesi; 1 + bğıntısı ile bulunur. Bu bğıntıy göre g yer çekii ivesinin değişesi yı değiştirez. kuvvetinin rtsı yı rtırır. 1, nin rtsı yı zltır. Cevp C dir. Niht Bilgin Yyıncılık 1. X rcı ok yönünde hızlndığınd içindeki srkç şekilde verildiği gibi ters yönde çılır. Y rcı yvşldığı için içindeki srkç şekilde verildiği gibi çılıştır. Z rcı ise sbit hızl hreket etektedir. Cevp A dır. 1. Verilen şekillerde kütleli cisin tepkisi soruluyor. sbit olduğundn tepki kuvveti ivenin büyüklüğüne bğlıdır olduğundn 1 > > tür. Cevp B dir. 1. Şekil II de cisi eğik düzle üzerinde sbit hızl vsbit hreket etektedir. O hâlde gsin45 ile gsin45 birbirine 45 eşit olup net kuvvet sıfırdır. II Şekil I de çı olduğundn > gsin olur. Cisi bu yüzey üzerinde yvşlyrk hreket eder. Şekil III te çı 6 olduğundn < gsin6 olur. Cisi bu yüzey üzerinde hızlnrk hreket eder. Cevp C dir.

3 NEWON UN HAREE YASAARI g g 1 g g 1 g Cevp E dir. 15. ygn krton itildiğinde, üstündeki pry bir kuvvet etki etez. Bu nedenle etl pr bulunduğu yere düşer. Bir bşk ifdeyle, etl pr bşlngıçtki hreketsizliğini koruk ister. Bu d eylesizlik prensibidir. Cevp B dir Niht Bilgin Yyıncılık 16. cisi yukrıy doğru iveli hreket yptığın göre ipteki gerile kuvveti G dn büyüktür. şğı doğru iveli hreket yptığın göre G de den büyüktür. Cevp B dir. G G

4 4 NEWON UN HAREE YASAARI est nin Çözüleri 1. Yty zein sürtünesiz olduğundn cisi XY rsınd düzgün hızlnır. YZ rsınd kuvvet oldığındn sbit hızl hreketini sürdürür. Bu hreketi nltn grfik D seçeneğindeki gibidir. Cevp D dir.. gereğince kütle büyüdükçe ive küçülür. hız v.t ile hesplnır. küçülünce v de küçülür. Cevp B dir. 6. Eylesizlik bir cisin duruunu korusıdır. Eğer cisi duruyors dursın dev eder. Cisi sbit hızl hreket hâlindeyse sbit hızl hreketini sürdürür. Aniden hızln gerçekleştiğinde kyonetle birlikte sbit hızl hreket eden blylr önceki durulrını koruk için bir tepki göstererek düşer. Cevp A dır. 7. Cisilerin yerleri değiştirildiğinde sistei hreket ettiren kuvvet iki ktın çıkcğındn ive de iki ktın çıkr. İlk durud ipteki gerile kuvveti kütlesine, ivesi kzndırktdır. İkinci durud ipteki gerile kuvveti kütlesine ivesi kzndırır. Her iki durud d kütle ile ivenin çrpıı ynı olcğındn ipteki gerile kuvveti değişez.. İlk durud net kuvvet doğuy doğru biridir. İkinci durud kuzeye doğru biridir. Bun göre ive ve hızın büyüklüğü değişez. Cevp C dir. 4. Yürüyüş yprken, otoobil ile yol lırken ve prşüt ile iniş yprken sürtüne gereklidir. Buz pteni yprken sürtünenin z olsı istenir. Cevp A dır. Niht Bilgin Yyıncılık Cevp C dir. 8. Sürtüne kuvveti, sürtüne ktsyısı ve dik tepki kuvvetine bğlıdır. X ve Y cisilerinin üzerinde bulunduklrı yüzeylerle rlrındki sürtüne kuvvetinin eşit olduğu veriliş. Burdn kütlesi büyük olnın sürtüne ktsyısının küçük olduğunu söyleyebiliriz, yni k Y > k X tir. Z nin kütlesi diğerlerinden küçüktür. Anck sürtüne kuvveti en büyük olrk veriliş. Burdn k Z nin en büyük olsı gerektiğini buluruz. Cevp A dır. 5. Sürtüne kuvveti; kn N g bğıntısıyl verilir. yty kn k, sürtünen yüzeylerin cinsine bğlı g sbit, N ise dik tepki kuvveti olup yty düzledeki cisilerde ğırlığ eşittir. Sürtüne ktsyılrı eşit ve tepki kuvvetleri kütle ile orntılı olduğun göre sürtüne kuvvetleri rsınd f > f > f 1 ilişkisi vrdır. Cevp C dir. g g 9. 1 g g g g g 1. 1 g. g. > 1 Cevp B dir.

5 NEWON UN HAREE YASAARI 5 1. Sistee hreket veren cisinin ğırlığıdır. Sbit hızl hreket ederken.g dir. rtrs siste hızlnır. v (sbit).g 1. Cisiler sürtüneli yüzeyde hreket ettiklerinde öncekine ornl net kuvvet zlck ve bun bğlı olrk d ivesi küçülecektir. Her iki durud d sistei hreket ettiren kuvveti değişediği için değişez. Cevp A dır. Cevp A dır. 11. Sıvıdki duruşlrın bkrk,, M cisilerinin özkütleleri için; d d, d > d, d M d yzbiliriz. Bu cisilerden eşit hcili küpler lındığınd kütleleri rsındki ilişki, > M > olur. üp biçili bu cisilere eşit kuvveti uygulnıp ynı yol lındığınd ypıln işler, dolyısıyl kinetik enerjideki değişiler eşit olur. E k 1 v 14. X 1 Y olduğundn kütlesi büyük olnın hızı küçük olcktır. Burdn; v > v M > v bulunur. Cevp D dir. Niht Bilgin Yyıncılık Sistede; 1 Z g olup > 1 dir. g > olduğundn siste ok yönünde hızlnktdır. ütleler birbirine eşit olup kdrdır. Bu nedenle g > > 1 dir. Cevp E dir 1. Y rbsı ok yönünde hreket ederken içindeki srkç düşey konud durktdır. O hâlde Y rbsı sbit hızl hreket etektedir. X rbsı duruyor y d sbit hızl hreket ediyor olsydı eğiden dolyı srkç 1 konuund olurdu. Srkç konuund olduğun göre, X rbsı ok yönünde yvşlktdır. Z rbsı duruyor y d sbit hızl hreket ediyor olsydı, eğiden dolyı srkç konuund olurdu. Srkç 4 konuund olduğun göre Z rbsı hızlnıyor. 4 1 X Z Y Cevp C dir. 15. I. düzenekte cisin fırltıldn önceki kinetik enerjisi 1 v dir. II. düzenekte cisi noktsınd iken 1 v lik kinetik enerji, gh kdr d potnsiyel enerjiye shiptir. III. düzenekte cisi 1 1 noktsınd ( v) 4v lik kinetik enerjiye ve gh lık d potnsiyel enerjiye shiptir. Cisiler noktsınd durduklrınd bu enerjilerin tı sürtüneye hrcnış. O hâlde; f > f > f 1 dir. Cevp C dir.

6 6 NEWON UN HAREE YASAARI g 18. Siste serbest bırkıldığınd önce g nin bulunduğu trf doğru ivesiyle düzgün hızlnır. İp O noktsındn kopunc net kuvvet sıfır olur. Anck siste o nd bir hız kzndığı için o hızl yolun dev eder. g O g g net g Şekil II Cevp A dır. g Şekil I 17. Şekil I deki sistede net kuvvet sıfır olduğundn kütleler y duruyor y d sbit hızl hreket hâlindedir. Bu durud; 1 g g dir. Şekil II de net kuvvet olduğundn siste okl gösterilen yönde ivesi ile hızlnır. İvenin büyüklüğü; g g g tür. Bu durud; g 1 g + g g olur. Bun göre, he 1 he de kuvvetlerinin büyüklüğü öncekine göre zlır. Cevp E dir. yty yty Niht Bilgin Yyıncılık ve kütleli cisilere etki eden net kuvvetleri yrı yrı bullı bulunur. Cevp D dir > > 1 olur. Cevp D dir. Şekil I Şekil II ve cisilerinden oluşn Şekil I deki sistede ipteki gerile kuvveti, Şekil II de oluyor. Yni cisini ivesi ile çekek için, cisini ivesi ile çekek için kuvveti gerekir. Bu nedenle olur. Cevp B dir.

7 NEWON UN HAREE YASAARI 7 est ün Çözüleri 1. Sorud verilen grfiğe göre rcın hızı, - t zn rlığınd hızı pozitif yönde, t - t zn rlığınd negtif yönde rtktdır. Hızın rttığı rlıklrd net kuvvet ile hız vektörü ynı yöndedir. Hızın zldığı rlıklrd ise net kuvvetle hız vektörü zıt yöndedir. - t, t - t zn rlığınd net kuvvet ile hız ynı yöndedir. Cevp C dir. 4. Arcın hız-zn grfiği şekildeki gibidir. v v x x x x x t t t zn Arcın ( - t) zn rlığındki yer değiştiresi x ise - t zn rlığındki yer değiştiresi 7x olur. Cevp D dir.. V go nu nun t v nın d ki sr kç, iv e vek tö rü nün θ ter si yönünde çı lır. kütle li böy le bir sr k c et ki eden kuv vet ler şe kil de ki θ gi bi dir. Şe kil den; tn i g g olup çı üze rin de sr k cın küt le si nin bir öne i yoktur. Bu n gö re, θ lr y nı ise v gon lr ın iv e le ri nin bü yük lü ğü ke sin lik le y nı dır. V gon hız l nır ken ve y y vş lr ken sr kç iv enin ter si yön de çıl dı ğı için v gon l rın h re ket yö nü y nı dır di ye e yiz. Ce vp A dır. Niht Bilgin Yyıncılık 5. bğıntısını her iki cise uygulylı olur. 4 4 Hızlrın ornı ivelerin ornın eşit olcğındn; v1 1 v bulunur. Cevp D dir.. Hreketin tüü için çizilen hız-zn grfiği şekildeki gibidir. 6. 5g 5 5g 5g.sin7 I II III IV V zn Hızın rttığı yerde net kuvvet ile hız vektörü ynı yöndedir. Grfik incelendiğinde,hız ylnız II. zn rlığınd rtıştır. Cevp B dir. net R 5g - 5g sin 7 5 5g - g bulunur Cevp A dır.

8 8 NEWON UN HAREE YASAARI 7. Siste okl gösterilen 5 N yönde; /s 1 lik ive ile hreket eder. net 1 1 g N 1 ( 1 + ) g 1 N Cevp A dır. 1. α α Bşlngıçt net kuvvet ok yönünde olduğundn siste bu yönde ivesi ile hızlnır. kütleli bl uu kütleli kutuy konulduğund net kuvvet sıfır olur. Net kuvvet sıfır olunc ive de sıfır olur. Cevp D dir. 8. Verilen konu-zn grfiği; - t zn rlığınd düzgün yvşlyrk durn, t - t zn rlığınd ters yönde düzgün yvşlyrk bşlngıç noktsın geri dönen bir rc ittir. Bu rcın hız-zn grfiği şekil I deki gibi, ive-zn grfiği ise Şekil II deki gibidir. v v t Şekil I t zn ive t Şekil II t zn Niht Bilgin Yyıncılık 11. Eğik düzlede ive bğıntısı g sin olduğundn P noktsındn bırkıln cisin ivesi 6 /s, R noktsındn bırkıln cisin ivesi 8 /s dir. her iki eğik düzlede cisiler 5 etre yol lrk yere vrır. x1 x 1 1 t t t1 8 t t1 olur. t Cevp E dir. uvvet-zn grfikleri ile ive-zn grfikleri benzer grfiklerdir. Cevp A dır kütleli cisi büyüklüğündeki ive ile hızlnırken, kütleli cisi büyüklüğündeki ive ile düzgün yvşlr durur ve yön değiştirir. v t zn v 1 v t/ t zn Verilen grfiklere göre 1 kütleli cisin hızı v olduğund, kütleli cisin hızı - v olur. Cevp D dir. 1. uvvet-zn ile ive-zn grfikleri biçi olrk birbirine benzer. Verilen grfiklerin ivezn grfiği olduğunu düşünerek, rçlrın hızzn grfiğini çizeli. P R v v v v x P zn t t t v v x S S zn t t t x R zn t t t Grfiklerden x S > x R > x P olduğu bulunur. Cevp E dir.

9 NEWON UN HAREE YASAARI 9 1. Doğrunun ltındki lnın (/s) 4 çıksı için hız-zn v grfiğindeki v değerinin 1 /s olsı gerekir. Bu grfikteki eği cisin ivesini t (s) verir. İve /s 4 dir. İvenin /s olsı için +x yönündeki net kuvvetin N olsı gerekir. kuvvetinin +y yönündeki bileşeni N, +x yönündeki bileşeni 4 N olur. Bu durud 1 1 N durċevp B dir. 14. Şekil II deki kuvvet-zn grfiğine göre, cisin XY kısındki ivesi YZ kısındki ivenin iki ktıdır. Bu duru göz önüne lınrk hız-zn grfiği şğıdki gibi çizilir. 6v v t 5t v1 1 Grfikten v bulunur. zn Cevp E dir. 15. Siste ok yönünde iveli hreket yprken gerile kuvveti ise,, hreketli krnın iki trfındki kuvvetler olduğundn; 1 4 olur. yty Niht Bilgin Yyıncılık 16. Cisi. sniyede Y noktsın vrdığınd hızının bileşenleri v x 1 /s, v y 9 /s dir. Pisgor bğıntısındn v 15 /s bulunur. 17. v y 9 /s v x 1 /s v15 /s v t bğıntısın göre,. sniye süresinin sonund v 15 /s olsı için, 5 /s ollıdır. yty Şekil I 1 g yty Şekil II Cevp A dır. g g g Şekil I de cisini hrekete geçiren net kuvvet cisinin ğırlığı olduğundn; g g 1 bulunur. Şekil II de cisini hrekete geçiren net kuvvet g dir. Bu durud cisinin ivesi için; g g 4 yzbiliriz. Burdn; g 1 4 g bulunur. 4 Cevp D dir. 1 4 net g Cevp C dir.

10 1 NEWON UN HAREE YASAARI est 4 ün Çözüleri 1. t nındn sonr çizilen hız-zn grfiğine göre P cisi hızlnırken, S sbit hızl hreket etiştir. R ise yvşlktdır. Bun göre, P cisine sürtüne kuvveti etki edip etediğini bileeyiz. Anck S cisine kdr, R cisine den büyük bir sürtüne kuvveti etki etektedir. Cevp C dir. 5. Siste kütleli cisin bulunduğu trf doğru ivesiyle hreket eder. 1 g + (g + ) g (g ) yzbiliriz. ütle rtışı ivesini zltır. Bu durud 1 zlır, rtr. Cevp E dir.. Hız-zn grfiğinde eği iveyi verir. Sorud verilen grfik incelendiğinde iveler rsınd > MN > M ilişkisi olduğunu görürüz. İvenin büyük olduğu yerde sürtüne olybilir. Bun göre M ve MN rsı sürtüneli olbilir.. P 1.sinθ Cevp D dir. P Sürtünesiz siste sbit hızl hreket ettiğine göre; P 1.sinθ P dir. Burdn P 1 > P olduğunu söyleyebiliriz. P ğırlığı doğrudn ip üzerine biner. Böylece P olur. P Cevp E dir. Niht Bilgin Yyıncılık net N 1 6 kg kg yty 1, kütleli cisiler N luk net bir kuvvetin etkisinde ivesi ile hreket eder. net 4 / s R 8 1 kütleli cisi kütleli cise; N luk bir kuvvet uygulr. g 1 net g g Şekil I Cevp D dir. A 4. g v sbit g yty cisi sbit hızl hreket ettiğine göre on etki eden net kuvvet sıfırdır. İp koptuğund sürtüne kuvvetinin etkisiyle düzgün yvşlyn cisinin ivesi; fs g g bulunur. Cevp C dir. g 1 kütleli cisi dn hız ye gelinceye kdr net g kuvvetinin v etkisinde iveli hreket ypr. 1 kütleli x 1 x cisi ye vrdığınd t t zn net kuvvet olur. Bu Şekil II ndn itibren sbit hızlı hreket ypr. Cisin hreketine hız-zn x1 1 grfiği Şekil II deki gibi olur. Şekilden x bulunur. Cevp B dir.

11 NEWON UN HAREE YASAARI Sürtünesiz eğik düzle üzerinde hreket eden bir cisin ivesi; g.sinα bğıntısıyl bulunur. Bğıntıdn nlşılcğı gibi kütenin ive üzerinde bir etkisi yoktur. g h 1, bulunur. h g, Cevp B dir g v Şekil I g g 5g v 5 g Şekil II g Eği çısı 7 olduğundn 5 kütleli cisin etkisi 5gsin7 g dir. Şekil I de sistein v 1 sbit hızıyl hreket etesi için g ollıdır. Şekil II de hreket yönü değiştiğinden sürtüne kuvveti de yön değiştirir. Bu nedenle 4g ollıdır. Cevp D dir. 4g 9. X noktsındn ilk hızsız hrekete bşlyn cisi, Z noktsın kdr sürekli hızlnır. Bu cisi Z rsınd sbit hızl hreket eder. Anck Z rsınd en yüksek hız değerine ulştığı için bu rlıkt t süresi en kıs olcktır. XY rsınd ortl hız en küçük olduğu için t 1 süresi en uzun olur. 1. yty 1 1 Cevp E dir. Niht Bilgin Yyıncılık 1. X noktsındn serbest bırkıln cisi; g sin g XY ivesiyle t süre düzgün hızlnrk Y noktsın vrır. Cisi YZ rsınd sürtüne kuvvetinin etkisiyle düzgün yvşlyrk t sürede Z noktsınd duruştur. Şekil II deki hız-zn grfiğinin incelendiğinde, YZ rsındki ivenin büyüklüğü, XY 1 g rsındkinin ktıdır. XY ise, g YZ 4 tür. YZ rsınd; net. YZ gsin g 4 4 g bulunur. Cevp C dir. g Siste sürtünesiz olduğundn g kuvvetinin etkisinde ivesiyle gösterilen yönde hızlnır ( 1 + ). olduğundn > 1 dir. Ayrıc hreketli krdn dolyı olup > yzbiliriz. O hâlde > > 1 dir. Cevp D dir. 1. Bir cisi sürtünesiz eğik düzle üzerinde g.sinα ivesi ile hreket eder. Cisi eğik düzle üzerinde ister şğı doğru, ister ise yukrı doğru çıksın bu duru değişez. O hâlde değişez.

12 1 NEWON UN HAREE YASAARI gsinα gsinαfs Cisi sürtüneli eğik düzleden şğı doğru iniyors ivesinin büyüklüğü; gsinα bğıntısıyl bulunur. Aynı cisi eğik düzle üzerinde yukrıy doğru çıkıyors ivesinin büyüklüğü; gsinα + olup > olur. Cevp A dır. 14. Cise X- noktlrı rsınd uygulnn yty kuvvet sbit olduğu hâlde, I rlıkt ve hızını nck t sürede kznbiliştir. Oys III. rlıkt v hızını t sürede kznıştır. O hâlde I zn rlığınd cise kesinlikle sürtüne kuvveti uygulnıştır. Aynı cisi II. zn rlığınd sbit hızl hreket etiştir. Bu neden cisin II. zn rlığınd d bir sürtünenin etkisinde klıştır. Cevp C dir. Niht Bilgin Yyıncılık g ütleler eşit olduğundn 1 ve iveleri eşittir. kütleli cisi slınn iplerin toplının ye bölüü kdr yol lcğındn; olup 1 tür. Bu nedenle 1 olur. Cevp D dir. 15. net 1 g 1 g g Siste, negtif yön olrk kbul edilen yönde ivesi ile hızlndığın göre, net kuvvet de bu yöndedir. g ğırlığının ip doğrultusund bir bileşeni oldığındn net kuvvette bir ktkısı yoktur. O hâlde; 1 g > g yzbiliriz. Yine bu olyın gerçekleşesi için 1 > ollıdır. ile kütlelerinin büyüklüğünü krşılştıryız. Cevp D dir.

13 NEWON UN HAREE YASAARI 1 est 5 in Çözüleri 1. Eğik düzle sürtünesiz olduğundn serbest bırkıln kütleli cisin ivesi; net g sin R g. sin bğıntısıyl bulunur.. 1 k 1 gcos7 4 N gsin7 4 N Cevp C dir..cos45.1. g.sin N 1 N Net kuvvet sıfır olduğundn kütleli cisi hreketsiz klır. Cevp A dır. 1 7 kütleli cisin ivesi; /s 4 Cevp D dir. 5..cos7 g.sin7 7 7 yty. Şekilde sğ trftki hlklr sürekli rtrken sol trftki hlklr sürekli zlır. Bir bşk ifdeyle, net kuvvet sürekli rtr. Bu durud zincir ok yönünde rtn iveyle hızlnır. net Niht Bilgin Yyıncılık.cos7 + g.sin N Cevp E dir. Cevp B dir N..cos g.sin45 yty P yty R g Arb kg 45 yty 1 /s lik ive ile ok yönünde hızlnır. Bu sırd kütleli cise etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. P cisinin hreketi sırsınd α çısı sürekli büyür. Böylece P ye etki eden net kuvvet sürekli zlır. Bu d P cisinin zln bir ive ile hızlndığını gösterir. İpteki gerile kuvveti, g bğıntı ile bulunur. Bğıntıdki sürekli zldığındn sürekli rtr. Cevp C dir.

14 14 NEWON UN HAREE YASAARI 7. ile 4 rsınd sürtüne oldığındn, 4 kütleli cisi hreket ederken ipteki gerile kuvveti oluşz. 8. yty Cevp E dir. opl 6 kütleli siste ivesiyle kuvveti yönünde hreket ederken + kütleli iki cise kdr kuvvet uygulnlıdır. uvveti sürtüne kuvvetiyle sğlr. fs fs bulunur. 6 Cevp D dir. 11. I. Sürtünesiz eğik düzle üzerinde kyn bir cisin ivesi, g.sinα bğıntısıyl bulunur. Bun göre, g ile α değişediği sürece ive değişez. 1. II. İveli hreketin olduğu her yerde hız değişir. III. İve değişediğinden ipteki gerile kuvveti değişez. g yty g g Cevp D dir N C 7 1 N B A Niht Bilgin Yyıncılık Siste net kuvvet yönünde; g g net g R 6 İvesiyle düzgün hızlnır. İpteki gerile kuvveti; g + g + g 7 g bulunur. 6 6 Cevp D dir. k 1 gcos7 f 1 4 s N ( 1 + ) 5 1. İlk durud; v v x v x x İkinci durud; v s v x v s 4v. v s v bulunur. 5 v / s v v Cevp A dır. Cevp D dir. 1. B gsinαkgcosα yty Sürtüneli yüzey üzerinde cisi kyrken ivesi; g. sin kg. cos g(sinα kcosα) bğıntısıyl bulunur. v x olduğundn cisin B noktsındki hızı kütlenin dışınd diğerlerine bğlıdır. Cevp A dır.

15 NEWON UN HAREE YASAARI gsinα α kütleli cisi sbit hızl hreket ettiğine göre; gsinα 1 + yzbiliriz. Sürtüne ktsyısı ynı olduğundn 1 olur. Bu durud; g sin fs1 + fs1 1 fs1 g sin yzbiliriz. İpteki gerile kuvveti; 1g sin + fs1 1 g sin + g sin g sin Cevp D dir. Niht Bilgin Yyıncılık kütleli cise kuvveti uygulndığınd bu cisi ivesi ile hrekete geçer. Hreketli krdn dolyı kütleli cisi ise ivesi ile hreket eder. kütleli cisi için; bğıntısını yzbiliriz. kütleli cisi için; ( ) 6 bulunur. Burdn; bulunur. 17. Cevp B dir. X Y Y g 15. tepki () kg Arç ivesi ile hızlndığınd kütleli cise şekildeki gibi tepki kuvveti etki eder. Cisin kysını engelleyen kuvvet ise sürtüne kuvvetidir. ile eşit ise cisi kydn durbilir. kg kg bulunur. Cevp B dir. Musluk kplı iken siste ivesi ile hreket hâlindedir. Y g X + Y olduğundn X rttığınd bun bğlı olrk ivesi zlır. İpteki gerile kuvvetinin büyüklüğü; Y g Y dir. Bğıntıdki Y zlır. Bu nedenle gerile kuvvetinin büyüklüğü rtr. Cevp C dir.

16 16 NEWON UN HAREE YASAARI 18. A yty B g 19. g A g (+) g I. Bşlngıçt siste ok yönünde; g g 1 1 g 6 1 ivesi ile hreket eder. İp koptuktn net kuvvet yön değiştirir. Bu nedenle cisi ivesiyle düzgün yklşn; g g g 5 1 olur. Yni ipin A noktsındn koprılsı ivenin büyüklüğünü rtırır. II. cisinin kütlesi yerine 4 olurs net kuvvet sıfır olcğındn ive rtz. III. İp B noktsındn koprılırs cisinin ivesinin büyüklüğü; g g bulunur. Cevp C dir. Niht Bilgin Yyıncılık g g İp kopdn önce g > g olduğundn siste (+) yönde düzgün hızlnır. Hreketli kr- dn dolyı cisinin ivesi ninkinin iki ktı olur. İp A noktsındn koptuğund net kuvvet sıfır olur. Bu durud her iki cisin ivesi sıfırdır. Cevp A dır.

Newton un Hareket Yasaları. Test 1 in Çözümleri

Newton un Hareket Yasaları. Test 1 in Çözümleri 1 Newton un Hreket Yslrı 1 est 1 in Çözüleri. X 1. Eylesizlik, bşlngıçtki duruu koruktır. Bir bşk ifdeyle, bir cisi duruyors dursın de eder. Bir ilk hızı rs o hızl yolun de eder. Bun göre erilen her üç

Detaylı

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a DİNAİ BÖÜ 7 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER h z 1 h z V V V θ V V 0 t t t, ve cisilerinin iveleri; V V V t 0 t V 0 V t 0 t zn 0 θ t zn Hız-zn rğinin eğii iveyi verir V V V cisinin ivesi, t t V cisinin ivesi,

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 3. Konu NEWTON UN HAREKET YASALARI TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 3. Konu NEWTON UN HAREKET YASALARI TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI SORU BANASI. ÜNİE: UVVE VE HAREE. onu NEWON UN HAREE YASAARI ES ÇÖZÜMERİ est in Çözüleri. yty Newton un Hreket Yslrı k g 6k 6 kg v sbit g N g.sin N, 5 N olduğundn dh büyüktür (). O hâlde siste ok

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları Test Çözümleri

Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları Test Çözümleri 1 Kuet e Newton Hreket Yslrı est Çözüleri 3. est 1'in Çözüleri 1 q1 q + + 1. 1 Etkileşi hâlinde oln iki cisi rsınd her zn bir kuet çifti Bu kuetlere etki e tepki kuetleri dı erilir. Durn cisileri hrekete

Detaylı

4. m = 4 kg. 8 = k 40. k = 1 5. Yanıt A dır kg. Nihat Bilgin Yayıncılık. F net = F f s. F net = 15 (k N) F net = 15 ( 30) 3. Yanıt D dir.

4. m = 4 kg. 8 = k 40. k = 1 5. Yanıt A dır kg. Nihat Bilgin Yayıncılık. F net = F f s. F net = 15 (k N) F net = 15 ( 30) 3. Yanıt D dir. uet e Newton'un Hreket Yslrı 1 Test 1 in Çözüleri 4. = 4 kg f s 1. = 4 kg = 1 N f s = k N 8 = k 4 k = 1 5 = net / = 1 = 3 /s 4 5. 3 kg. f s = 1 N Cisi hrekete geçediğine göre sttik sürtüne kueti 1 N dur.

Detaylı

Fizik 101: Ders 8 Ajanda

Fizik 101: Ders 8 Ajanda Fizik 0: Ders 8 Ajnd Sürtüne Engelleyici kuvvetler Son(uç) hız Çok prçcıklı sistelerin diniği Atwood kinesi Eğik düzlede iki kütleli genel durulr İlginç probleler Sürtüne (özetle): Sürtüne iki yüzey rsınd

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 3. Konu NEWTON UN HAREKET YASALARI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 3. Konu NEWTON UN HAREKET YASALARI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KONU ANLAIMLI 1. ÜNİE: KUVVE VE HAREKE. Konu NEWON UN HAREKE YASALARI EKİNLİK VE ES ÇÖZÜMLERİ Newton un Hreket Ylrı 1. Ünite. Konu (Vektörler) 5. tepki kuvveti A nın Çözüleri 1. I II III etki

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar Test Çözümleri

Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar Test Çözümleri Dynıklılık, Yüzey Gerilimi ve ılcl Olylr Test Çözümleri Test 'in Çözümleri.. /2 Aynı mddeden ypılmış düzgün geometrik biçimli cisimlerin dynıklılığı bğıntısıyl esplnır. üp ve silindirin leri eşit olduğun

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız e İme - Newton Knunlrı 2. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlemde Eğrisel

Detaylı

Fizik Bilimine Giriş. 4. Bir miktar suyun sıcaklığının kaç C olduğunu, öğrenmek. 5. Fiziksel büyüklükler, temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler

Fizik Bilimine Giriş. 4. Bir miktar suyun sıcaklığının kaç C olduğunu, öğrenmek. 5. Fiziksel büyüklükler, temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler İZİ izik Biliine Giriş 9. SINI GENE. Bili için, I. Sınnbilir ve sorgulnbilir ollı II. Gözlelere çık ollı ve delillere dyndırıllı III. Her zn utlk doğru ollı yrgılrındn hngileri söylenebilir? A) lnız I

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri 2 şığın Ynsımsı ve Düzlem Ayn Çözümleri 1 Test 1 1. 38 38 52 52 Ynsıyn ışının yüzeyin normli ile yptığı çıy ynsım çısı denir. Bu durumd ynsım çısı şekilde gösterildiği gibi 38 dir. 4. şıklı cisminin ve

Detaylı

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 986 ÖSS. (0,78+0,8).(0,3+0,7) Yukrıdki işlemin sonucu nedir? B) C) 0, D) 0, E) 0,0. doğl syısı 4 ile bölünebildiğine göre şğıdkilerden hngisi tek syı olbilir? Yukrıdki çrpm işleminde her nokt bir rkmın

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 9. BÖÜM ESİŞE UVVEERİ DEESİ MDE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜMERİ.....cos 0 0 0.sn.cos..sn mvkg 0v Csm dengede olduğun göre, ve kuvvetler bleşenlerne yrılırs,.sn.sn.cos +.cos eştlkler sğlnır. Bu durumd verlen eştlklerden

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK ÖĞRETMENİ AAN BİGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMERİ FİZİ. v 0 c 0 036c c 0 ñú 0,36 3. Negtif yüklü elektroskob dokunduğund yprklr hreket etiyors nin işreti ile elektroskobun yük işretleri ve potnsiyelleri ynıdır.

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ LYS / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ Deneme -. A) - - + B) - 7 - + C) 5-5 - 5 +. + m ; + me + > H + D) - 5 - + E) 7- - + Sılrın plrı eşit olduğun göre, pdsı en üük oln sı en küçüktür. Bun göre A seçeneğindeki

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT)

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) 2005 Hsn Şhin KIZILCIK hskizilcik@gzi.edu.tr Bill GÜNEŞ bgunes@gzi.edu.tr Gzi Üniersitesi, Gzi Eğitim kültesi, OMAE Bölümü, izik Eğitimi

Detaylı

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160 8 ÖSS. Bir çiftlikte 800 koun 00 inek ve 600 mnd vrdır. Bu hvnlrın tümü bir dire grfikle gösterilirse ineklerle ilgili dilimin merkez çısı kç derece olur? A) 60 B) 0 C) 0 D) 0 E) 60 6. 0 - =p olduğun göre

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

Bölüm- Parametrik Hesap

Bölüm- Parametrik Hesap MAK 0: İNAMİK r. Ahmet Tşkese Fil hzırlık ölüm- Prmetrik Hesp 1 ölüm-rijit Cisim Sbit merk. Etr. döme * θ = 6 devir dödüğüde 4(6=3θ C θ C = 8 devir 8(5=4.5(θ A θ A = 8.889 devir α A =rd/s ω A = t + 5 rd/s

Detaylı

3. BÖLÜM DOĞRUSAL HAREKET YERDEĞİŞTİRME HIZ İVME NEWTON KANUNLARI. İŞ, GÜÇ ve ENERJİ

3. BÖLÜM DOĞRUSAL HAREKET YERDEĞİŞTİRME HIZ İVME NEWTON KANUNLARI. İŞ, GÜÇ ve ENERJİ 3. BÖÜM DOĞRUSA HAREET YERDEĞİŞTİRME HIZ İME NEWTON ANUNARI İŞ, GÜÇ ve ENERJİ Yzr: Dr. Tyfun Deirürk E-pos: deirurk@pu.edu.r 1 HAREET Önce reke nedir, bunun nıını bir yplı. Eğer bir cisi sbi kbul edilen

Detaylı

ÜÇGENDE ALAN. Alan(ABC)= 1 2. (taban x yükseklik)

ÜÇGENDE ALAN. Alan(ABC)= 1 2. (taban x yükseklik) ÜÇGN LN Üçgende ln Şekilde verilen üçgeninde,, üçgenin köşeleri, [], [], [] üçgenin kenrlrıdır. c b üçgeninin kenrlrı dlndırılırken, her kenr krşısınd bulunn köşenin hrfi ile isimlendirilir. üçgeninin

Detaylı

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü OU 17 ÜRS R - - - - Çözümler S 17-1 ÇÖÜR 5. α 1. - - - - ve ynlış çizilmiş olup doğru çizimleri yukrıd verilmiştir.. sü ise doğru çizilmiştir. Cevp: Odk nin sğınddır. den çizilen doğru normldir. Bundn

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F KOU 4 TM MOMTUM Çözüler TST 4- ÇÖÜMLR. F t grafi inin alt ndaki alan iteyi verir. Cisin ilk h z bilineden ya da. aral kta h zland n bulaay z. ve. alanlar eşit olduğundan = ise oentu değişileri ayndr..

Detaylı

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU 6 Ü Çözümler. TST 6-,7 ÇÖÜR,6 5. Bir cismin görüntüsünün nerede görüneceğini bkn kişinin bulunduğu yer belirlemez. nin görüntüsü nolu noktd olduğu için her iki gözlemci ynı yerde görür. V 3,5 6. 7 kez

Detaylı

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖETLİ ÇÖÜMLÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Limit Kvrmı ve Grfik Sorulrı... Limitle İlgili Bzı Özellikler...7 Genişletilmiş Reel Sılrd Limit... Bileşke Fonksionun Limiti...

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

TEST 9-1 KONU YERYÜZÜNDE HAREKET. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 9-1 KONU YERYÜZÜNDE HAREKET. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 9 RÜÜ HRKT Çözümler TST 9- ÇÖÜMLR. B ml de işken, değişirdiğimiz değişken sonucu değişendir. Cismin yere ulşm süresi bğımlı değişkendir. 6. Cisimler ynı ivme ile reke eiğinden ız-zmn rfiklerindeki

Detaylı

2. Ünite 2 ve 3. Konular Dayanıklılık - Yapışma ve Birbirini Tutma

2. Ünite 2 ve 3. Konular Dayanıklılık - Yapışma ve Birbirini Tutma 1 2. Ünite 2 ve 3. onulr Dynıklılık - Ypışm ve Birbirini Tutm A nın Ynıtlrı 1. Aynı hcimlerde, frklı geometrik biçimlerde oln cisimlerden en küçük yüzey lnın ship oln küredir 10. Su ve cm boru rsındki

Detaylı

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 YGS-YS GOMTRİ ÖZT ÇÖZÜMRİ TST 1 1. 1. y 1 1 + 1 1ʺ 1 1ʹ 17 0ʹ 1 1ʹ ʹ + ʹ 1ʺ ʹ + ʹ 1ʺ 7 0ʹ 1ʺ 0 0ʹ 1ʺ bulunur. 1 y < + 1 y dir. y < 7 + 1 < 7 0 < < 1 in en büyü tm syı değeri 17 in en üçü tm syı değeri

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı. İki bsmklı bir sının rkmlrı toplmı dir. Rkmlrı er değiştirdiğinde elde edilen sı, ilk sının sinden fzldır.. Birbirinden frklı tne pozitif tmsının OKEK i olduğun göre, en çok kçtır?

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı 8. sısının pozitif tek tmsı bölenlerinin sısı kçtır? 8. olmk üzere; kesrinin değeri şğıdkilerden hngisi olmz?. (8!) sısının sondn kç bsmğı sıfırdır? 8. ifdesinin sonucu kçtır? (

Detaylı

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere 984 ÖSS 033 0. = x 0 olduğun göre x in değeri nedir? A) 0063 B) 063 C) 63 D) 63 E) 630. 6. b c birer pozitif syı ve b c = = 03 04 05 olduğun göre b c rsındki bğlntılrdn hngisi doğrudur? A) c

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

SAYI ÖRÜNTÜLERİ VE CEBİRSEL İFADELER

SAYI ÖRÜNTÜLERİ VE CEBİRSEL İFADELER ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER Belirli bir kurl göre düzenli bir şekilde tekrr eden şekil vey syı dizisine örüntü denir. ÖRNEK: Aşğıdki syı dizilerinin kurlını bulunuz. 9, 16, 23, 30, 37 5, 10, 15, 20 bir syı

Detaylı

İkinci Dereceden Denklemler

İkinci Dereceden Denklemler İkini Dereeden Denkleler İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :,, R ve olk üzere + + denkleine, ikini dereeden ir ilineyenli denkle denir Bu denkledeki,, gerçel syılrın ktsyılr, e ilineyen

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI NU ANAIMI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge 1. Ünite 8. onu (ork ve Denge) A nın Çözümleri 1. Çubuk dengede olduğuna göre noktasına göre toplam tork sıfırdır.

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

NOKTASAL CİSİM DİNAMİĞİ

NOKTASAL CİSİM DİNAMİĞİ NOKTASAL CİSİM DİNAMİĞİ. Eği çısı on bir eğik düze üzerinde buunn bir cisi eğik düze üzerinde şğıy doğru hreket ettirek için ereken kuvvet dir. Bu cisi eğik düze üzerinde yukrıy doğru hreket ettirek için

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI OKULLAR ARASI 9. MATEMATİK YARIŞMASI. 700 doğl syısı için şğıdkilerden kç tnesi doğrudur? I. Asl çrpnı tnedir. II. Asl çrpnlrının çrpımı 0 dir. III. Tmsyı bölenlerinin toplmı 0 dır. IV. Asl çrpnlrının

Detaylı

Fizik 101: Ders 10 Ajanda

Fizik 101: Ders 10 Ajanda Fizik 101: Ders 10 Ajanda İş Dünya yüzeyinde çeki kuvvetinden dolayı yapılan iş Örnekler: Sarkaç, eğik düzle, serbest düşe Değişken kuvvetçe yapılan iş Yay Yay ve sürtüneli probleler 3 boyutta değişken

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Tanım : Merkezi orijin ve yarıçapı 1 birim olan çembere trigonometrik çember veya birim çember denir. y B(0,1) C(1,0)

Tanım : Merkezi orijin ve yarıçapı 1 birim olan çembere trigonometrik çember veya birim çember denir. y B(0,1) C(1,0) BÖLÜM TRİGONOMETRİ.. TRİGONOMETRİK BAĞINTILAR... BİRİM ÇEMBER Tnım : Merkezi orijin ve yrıçpı birim oln çembere trigonometrik çember vey birim çember denir. Trigonometrik çemberin denklemi + y dir.yni

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI ÜÇGN ÇI-NR ĞINTILRI ir üçgende üük çı krşısınd üük kenr, küçük çı krşısınd küçük kenr ulunur. 3 Şekildeki verilere göre, en uzun kenr şğıdkilerden hngisidir? 3 3 üçgeninde, kenrlr rsınd > > ğıntısı vrs,

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 YGS-YS GOMTRİ ÖZT ÇÖZÜMRİ TST 1 1. ʹ. y 1 1 1ʹ y < + 1 y dir. m ^ h olsun. + 1. 1 + 1 1 17 0 17 0 1 1 olur. + + y < 7 + 1 < 7 0 < < 1 in en büyü tm syı değeri 17 in en üçü tm syı değeri + 17 7 bulunur.

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SNF SORU BANAS 1. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 4. onu SABİT İVMEİ HAREET TEST ÇÖZÜMERİ 4 Sbi İmeli Hreke Tes 1 in Çözümleri 1. Arcın ypığı hrekein - grfiğini çizelim. 14 1 1 (m/s) 3. Duruşn hrekee geçen

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q Elektrosttik(Özet) Coulomb Yssı Noktsl bir q yükünün kendisinden r kdr uzktki bir Q yüküne uyguldığı kuvvet, şğıdki Coulomb yssı ile ifde edilir: F = 1 qq ˆr (1) r2 burd boşluğun elektriksel geçirgenlik

Detaylı

2.2. İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı Hareketli Yük Tipleri

2.2. İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı Hareketli Yük Tipleri 2.2. İzosttik Sisteerin Hreketi Yükere Göre Hesı 2.2.1. Hreketi Yük Tiperi Sistee etkiyen hreketi yük ork şğıd gösterien dört tip yük ktrı göz önüne ınktdır. 1. Tip hreketi yük: Sistein ir kısını vey tını

Detaylı

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler Ünite ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR f() g() log.. Üstel Fonksion / / / /.. Logritm Fonksionu.. Üstel ve Logritmik Denklem ve Eşitsizlikler . ÜNİTE: ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR KAZANIM ve İÇERİK.

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı