Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA"

Transkript

1 ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin yürürlükte olan son yayınlarına uyulacaktır. Asansör Standardına ve Yönetmeliğine aykırı maddesi olan Yönetmeliklerin aykırı maddeleri dikkate alınmaz. Teknik şartname ile yapım yerinde şartnameyi değiştirecek çelişki olursa idarenin görüşü ve onayı alınarak gerekli düzeltme yapılacaktır. a) Standartlar: STANDART NO YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA TS EN A3 Mart 2010 Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Asansörler TS EN A1 Haziran 2009 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA NO /01/2007 Asansör Yönetmeliği (95/16 AT) /11/2008 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği /03/2009 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) /12/2007 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik /09/2009 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik /12/2008 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği /12/2000 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği /06/2004 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, /08/2001 Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği /11/2000 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 1.3 -UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI ve ONAYLANMASI Asansör projesi; uyulması mecburi standart, yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak, ücretsiz olarak hazırlanacaktır. Asansör projeleri Elektrik ve Makine Mühendisleri odalarına onaylattırılmasına mütakip. İdare onayına sunulacaktır. Asansör projeleri ile birlikte kullanılacak malzemelere ait malzeme listesi ve katalog, TSE, ISO, IEC, CENELEC - EN belgeleri de onaya sunulacaktır. Proje onayı yapılmadan imalata geçilmeyecektir GARANTİ Geçici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile tesisat, işçilik ve malzeme yönünden garanti taahhütnamesi verilecektir. Geçici kabulü müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onaylı garanti belgesi düzenlenecektir BAKIM a) Ücretsiz Bakım: Asansörün periyodik bakım ve kontrolü; 2 (iki) yıl müddetle ücretsiz olarak yapılacaktır. b) Ücretli Bakım: Kesin kabulden sonra İdarenin belirleyeceği rayiç fiyatları esas alarak, asansörün aylık periyodik bakım ve kontrollerini en az 5 (beş) yıl süre ile yapmayı kabul ve taahhüt edecektir. 1

2 1.6 - YEDEK PARÇA GARANTİSİ: Asansörde kullanılacak malzemelerin yedek parçalarını 10 (on) yıl süre ile stoklarında bulunduracak ve bu konudaki taleplere mümkün olan en kısa sürede cevap verecektir MONTAJA BAŞLAMA ve MONTAJ ESNASINDA KONTROL a) Proje ve eklerinin onaylanmasına müteakip montaja başlanacaktır. Montaj esnasında oluşabilecek kazalara karşı güvenlik önlemleri alınacaktır. Montajı yapılan ekipmanlar asansör yapacak firma tarafından korunacaktır. b) Montaj esnasında kontrol formları düzenlenecek, geçici kabulde bu formlar kontrollüğe teslim edilecektir. Montaj esnasında kontrollük istedikleri zaman malzemeleri, montajı kontrol etme hakkına sahiptir. Bu kontrollerde gereken kolaylık sağlanacaktır İŞLETME EĞİTİMİ Asansörün çalışır vaziyete gelmesine müteakip idareden en az 2 kişi; oluşabilecek riskler, dikkat edilmesi gereken ayarlar ve hususlar vb. konularda eğitilecektir. Bu eğitim sonunda idare elemanlarına sertifika verilecektir DÖKÜMANLAR Asansör kumanda panosunu açıklayıcı elektronik devre şemaları, emniyet devresi şemaları, v.b. bilgiler Türkçe olarak iki takım halinde firma tarafından hazırlanıp, geçici kabulden önce idareye teslim edilecektir. Asansör kullanma talimatları, kat plakaları ve diğer gerekli uyarı talimatları Asansör firması tarafından ilgili yerlere konulacaktır DEMONTAJ, MONTAJ, İNŞAAT ELEKTRİK ve DEMİR İŞLERİ Asansörün 1.2. maddede verilen standart ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması için gerekli tüm işler teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır DEMONTAJ ve MONTAJ: 1- Asansörün demontaj ve montajları iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 2- Demontajı yapılan malzemeler İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir ÖRNEK İNŞAAT ELEKTRİK DEMİR İMALATLARI: 1- Kapı etrafı mevcut granit kaplama korunacaktır. İşin yapımı esnasında dökülen ve hasar verilen yerler eski haline getirilecektir. 2- Makine Dairesi giriş kapısı kilidi standartlara uygun şekilde yenilenecektir. 3- Makine Dairesi Tabliye üzeri çıkış merdiveni ve tabliye etrafı güvenlik kuşağı yapılacaktır. 4- Makine Dairesi tavanına monoray profil montajı yapılacaktır. 5- Makine Dairesi aydınlatma tesisat ve armatürleri döşeme seviyesinde min. 200 lux. olacak şekilde yeniden yapılacaktır. 6- Asansör besleme ve topraklama tesisatları yenilenecektir. 7- Asansör besleme panosu standarda uygun olarak yenilenecektir. 8- Makine Dairesi sıva tamiri, boya vb. işler yapılacaktır. 9- Makine Dairesi tabanı ve tabliye üzeri kaymaz seramik malzeme ile kaplanacaktır. 10- Asansör Kuyusu aydınlatma tesisat ve armatürlerinin yenilenecektir. İstenilen değer döşeme seviyesinde min. 50 luxtür. 11- Asansör Kuyusu içerisinde bulunan ve asansöre ait olmayan tesisat kabloları kaldırılacaktır. 12- Asansör Kuyusu sıva tamiri, boya vb. işler yapılacaktır. 13- Asansör Kuyusu tabanı kaymaz seramik malzeme ile kaplanacaktır. 2

3 14- GEREKLİYSE???? (Bir kuyuda birden fazla asansör varsa, bir kuyuda üçten fazla asansör olamaz. Nedeni Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik tir.)???? Tel separatör asansör kuyu bölmeleri yapılacaktır. Kuyu bölmeleri TS EN ISO standardına uygun olacaktır. (TS EN ISO Makinalarda güvenlik- Kol ve bacakların ulaşabileceği bölgelerde tehlikenin önlenmesi için güvenlik mesafeleri) 15- Kuyu tabanına karşı ağırlık bölmeleri yapılacaktır. 16- Asansör kuyu dibi iniş merdivenleri yapılacaktır AT UYGUNLUK BEYANI ve CE UYGUNLUK İŞARETİ Asansör için AT Uygunluk Beyanı düzenlenecek asansörün geçici kabulünden önce bu beyan idareye, asansörün teknik dosyası ile birlikte teslim edilecektir. Asansörün kabininde görülebilir bir yerde; CE Uygunluk İşareti ve firmaya CE Uygunluk İşaretini kullanmaya yetki vermiş onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yazılacaktır ASANSÖRÜN KONTROLÜ ve TESCİLİ Asansör işletmeye açılmadan önce onaylanmış kuruluş tarafından test ve muayeneleri yapılacaktır Asansör ilgili Belediyeye tescil ettirilecektir. Tescil işlemleri için ayrı bir ödeme yapılmayacaktır. Ödenmesi gereken harç ve vergiler asansörü yapan firma tarafından ödenecektir Mevzuatı Gereği Asansör Firmasında Olması Gereken Belgeler: Asansörün imalatını, tesisini ve bakımını yapacak firmaya ait Onaylanmış Kuruluş tarafından verilmiş Asansörlere yönelik olan CE uygunluk Belgesi olacaktır. Modül-H veya Modül-B Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olacaktır.) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olacaktır.) Sanayi Odası Kapasite Raporu (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla yürülükte olan dolmamış olmalı) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Sanayi Sicil Belgesi, (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olmalı) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olmalı) Elektrik ve Makina Mühendisleri Odasından yetkili mühendisler için alınmış Büro Tescil Belgesi, Elektrik ve Makina Mühendisleri Odasından yetkili mühendisler için alınmış SMM Belgesi, (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olmalı) 3

4 3.1- ASANSÖRÜN ÖZELLİKLERİ: İNSAN ASANSÖRÜ Asansör Sayısı Asansörün Cinsi Taşıma Kapasitesi Tahrik Şekli Seyir (Anma) Hızı Kumanda Sistemi Acil Kata Getirme Sistemi Kat Adedi Durak Adedi Kuyu Ölçüleri Kuyu Boyu Seyir Mesafesi Makine Dairesi Güç Gereksinimi Kabin Girişi Kabin Kaplaması Kabin Tavanı Kabin Taban Döşemesi Kabin Aksesuarları Ayna Kabin Kontrol Paneli Kabin Aydınlatması Kabin Kapısı Kabin Kapı Kaplaması Koruma Tahrik Sistemi Kat Kapısı Kapı Kasa Kaplaması Kapı Kanat Kaplaması Kapı Ölçüleri Yangın Dayanımı G E N E L : 1 Adet : İnsan Asansörü : 630 kg / 8 kişi Ö Z E L L İ K L E R : Kapalı çevrim VVVF (Değişken Gerilim Değişken Frekans) kademesiz hız kontrollü (direk kata getirme prensibi ile çalışacaktır) : 1,00 m/s : İki yönlü toplamalı SİMPLEKS kumandalı : Var : 5 Kat : 5 Durak : Genişlik:.. mm - Derinlik: mm : m : m : Yukarıda : 380 / 220 Volt 50 Hz. K A B İ N : Önden Ö Z E L L İ K L E R İ : Renkli lamine cam panelli ara bölmeler ayna desenli paslanmaz çelik kaplamalı : Lazer kesim asma tavan : Doğal granit : Paslanmaz çelik : Arka panelde tam boy ayna : Boy panel : Endirekt K A B İ N K A P I S I Ö Z E L L İ K L E R İ : Tam otomatik 2 panel merkezden veya teleskopik açılan tip kapı : Satine paslanmaz çelik : Boy fotosel ve sıkışma kontağı : VVVF (Değişken Gerilim Değişken Frekans) kademesiz hız kontrollü K A T K A P I L A R I Ö Z E L L İ K L E R İ : Tam otomatik 2 panel merkezden veya teleskopik açılan tip kapı : Satine paslanmaz çelik : Satine paslanmaz çelik : Genişlik: 900 mm - Yükseklik: 2000 mm : E120 Asansör ile ilgili görsel detaylar (kabin tavan taban iç dekorasyon detayları, kat ve kabin kontrol panelleri, granit kaplama detayları) İdarenin onayına sunulacaktır. 4

5 4.1 MALZEME ve EKİPMANLAR MAKİNE VE TAHRİK a) Kullanılacak tahrik motorları asansör teknolojisine uygun tarzda imal edilmiş sabit mıknatıslı senkron dişlisiz tipte olacaktır. Redüktör (dişli grubu) bulunmayacaktır. Motorun aşırı ısınmalara karşı korunmalı ve sargı içine yerleştirilmiş termo elemanlar bulunacaktır. b) Tahrik motorları saatte minimum 150 kez start-stop (demeraj) yapmaya elverişli olacaktır. Kullanılacak motorların güçleri ve sistem verimi belirtilecektir. Senkron tahrik motorları VVVF(ACVF) tahrikli kademesiz hızlı çalışacak şekilde imal edilmiş olup, motor miline akuple edilmiş özel encoder ile VVVF sürücüye bilgi verilerek sistemin kapalı çevrim vektor kontrollü çalışması sağlanacaktır. Encoderin karakteristiği ısı ve yükleme ile değişmeyecek özellikte olacaktır. c) Sistemde bulunan mekanik fren; esas olarak motoru sükunette tutma vazifesini görecektir. Ancak motor hareket halinde iken sistemdeki cereyanın kesilmesi halinde bu fren, motoru tam yükte durdurabilecek kadar güçlü olacaktır. Frenin tutma kuvveti ayarlanabilir olacaktır. Tutma kuvvetinin ayarı sonunda uygulanacak değerine göre, frenin açma kuvveti ve açma hızı ayarlanabilir olacaktır. Ayrıca sistemde frenin açık veya kapalı olduğunu tahrik kumanda düzenini bildiren kontaklar bulunacaktır. İşletmede fren pabuçlarındaki balataların kolay değişmesi mümkün olacaktır. Ayrıca frenin makina dairesinin elle açılması ve tahrik motorunun elle döndürülmesi için bir mekanizma bulunacaktır. d) Tahrik kasnağı çelik dökümden imal edilmiş olacaktır. Çelik halatın çabuk kırılmaması için tahrik kasnağının çapı halat çapının 40 mislinden küçük olmayacaktır. Halatın kasnak üzerinde patinaj yapmaması ve kasnağı çabuk aşındıracak izafi basınca sebebiyet vermemesi için halat sayısı sarılma açısı, kasnak oluk şekli, oluk açısı ve halat sayısı uygun seçilecek ve bunun standartlara uygun hesabı projede belirtilecektir. Tahrik kasnağının makina mili üzerinde oynamaması için aralarında sıkı bir birleşme sağlanmış alacaktır. e) Çelik halatın çabuk kırılmaması için saptırma kasnaklarının çapları halat çapının 40 mislinden küçük olmayacaktır. Saptırma kasnakları pik döküm olup, kusursuz olarak imal edilecek ve kasnaklar mile rulmanlı yataklama ile tespit edilecektir. Saptırma kasnaklarının projelendirilmesinde, rulmanların kolayca değiştirilmesini sağlayacak çözüm imkanı düşünülecektir. Saptırma kasnaklarını, askı sistemini değiştirmek üzere, kabin ve ağırlık üzerine konulması halinde halatların saptırma kasnaklarından ayrılışı ya yatay yada dikey olacaktır. Ayrıca kabin ve karşı ağırlığın ani duruşları esnasında halatların saptırma kasnağının oluklarından çıkmasına mani olacak tertibat sistemi de muhakkak olacaktır. f) Makine Sehpasında Makina - Motor Grubunun oturduğu kısım tesviye edilmiş düzgün bir satıh olacaktır. Saptırma kasnağında bu şaseye askılama yatakları ile monte edilmiş olacaktır. Makina - Motor ve saptırma kasnağının işletme esnasında sökülüp takılması kolay olacak şekilde şase yapılacaktır. Şase profil demirden yapılacaktır, profillerin birleşim noktalarındaki kaynaklar mukavim olacaktır. Motor-Makina ve saptırma kasnağı şaseye, cıvata, somun, yaylı rondela ile direk bağlanacak, ancak şase ile beton ayaklar arasında izolasyon olacaktır. g) Makine motor grubu, bina yapısından ses ve titreşim iletimini kesmek için yeterli derecede izole edilecektir. Dönen makina şaseleriyle beton ayaklar arasına titreşimi önleyici lastik takozlar konulacaktır. Lastik takozların ezilmeye göre hesabı yapılıp, boyutları bu hesaba göre tespit edilecektir. Şase ile beton ayakları birbirlerine tespit edilirken izolasyon özelliği bozulmayacaktır KUYU AKSAMI 5

6 a) Kılavuz Raylar: En yüksek kalitede T kesitli çelikten imal edilmiş olacaktır. Kılavuz yüzeyleri hassas şekilde imal edilmiş olacaktır. Kılavuz raylar ve sabitleyiciler maksimum yük altında frenlemeye dayanabilecektir. Ray ebatları; mukavemet hesaplarına göre belirlenecektir. b) Karşı Ağırlık: Dökme demir yani pik döküm olacaktır. c) Ağırlık Miktarı : Hesapta bulunacak takribi kabin ile karkas ağırlığı toplamına asansör kapasitesinin yarısı eklenecek ve bu hesapla bulunan karşı ağırlık iskeletinin takribi ağırlığı çıkartılarak ağırlık miktarı tespit edilecektir. Bu hesaba göre monte edilecek ağırlık işletme tecrübelerine göre kabin yarı yüklü iken dengenin olup, olmadığı deneysel olarak kontrol edilecektir. Dengesizlik halinde yeni ağırlık ilave edilecek veya çıkartılacaktır. d) Askı Halatları: Askı halatları 8x19 SEALE tipi kendir özlü çelik halat olacaktır. Mukavemet hesaplarında halat hesapları gösterilecektir. Emniyet minimum 12 alınacaktır. Halatlar kabine ve karşı ağırlığa emniyetli bir şekilde tutturulacak ve bağımsız ayarlama yöntemleri olacaktır. e) Regülatör: Hız regülatörü merkezkaç kuvvet teorisine göre imal edilecektir. Regülatörün dönüş hızı normal çalışmadaki dönüş hızının 1,25v + 0,25/v misline çıktığı zaman sistemde kilitlenecek ve artık dönmeyecektir. Bu olay mekanik bir kilitleme şeklinde yapılacaktır. Bu kilidin açılıp normal duruma getirilmesi, makina dairesinde, elle yapılacak bir müdahale ile ancak mümkün olacaktır. Mekanik kilitleme esnasında, asansörün kumanda akımını kesmek üzere, ayrıca elektrikli bir kontak da faaliyete geçirilecektir. f) Frenleme Tertibatı: Paraşüt tertibatının kolunun içinde patinajına sebebiyet verecek kadar fazla kuvvet isteyen kalitesiz ve tutuk bir imalat olamayacak tam aksine rahat ve az bir kuvvetle çalışan, sıhhatli bir imalat olacaktır. Frenleme tertibatı çift yön kaymalı frenlemeli tip olacaktır. Yakalama emniyet düzeninin çalışmasıyla, kabin karkası üst başlığının iki yanında bulunan yakalama blokları o noktalarda rayı sıkacaklar ve karkas raya asılmış (sıkışık) vaziyette kalacaktır. Kabinin aşağı doğru hareketine devamı sıkışmaya arttırıcı yönde tesir edecek, sistemin normale döndürülmesi (sıkışmanın bertaraf edilmesi) ancak karkasın yukarı doğru hareket ettirilmesiyle sağlanacaktır. Yakalamanın başlaması ile beraber karkas üst başlığındaki bir elektrikli kontakta asansörü kumanda dışı edecektir. g) Tamponlar: Hidrolik tip ve CE Belgeli olacaktır. Tampon hesabı mukavemet hesaplarında verilecektir KABİN a) Yapı: uygun olarak birbirine tutturulmuş ve normal çalışma sırasında bozulmayan levhalarla dahili ve harici olarak kaplanmış yapı çeliğinden imal edilecektir. Tavanda havalandırma delikleri bulunacaktır. b) Tavan herhangi bir 0.2 m/s de 150 kg ve herhangi bir noktada 50 kg yüke dayanacaktır. Lazer kesimli asma tavan olacaktır. d) Aşırı Yük tertibatı tabana monte edilecektir. Elektronik tip aşırı yük kullanılacaktır. (Sesli ve ışıklı ikazlı olacaktır) e) Kabin ve kabin süspansiyonu arasında izolasyon oluşturmak için kabin taban çerçevesine tutturulmuş yardımcı çelik çerçeve üzerinde desteklenmiş lastik altlıklar sağlanacaktır. f) Kabin altına tampon çarpma plakaları yerleştirilecektir. g) Havalandırma ve Işıklandırma: Işıklandırma endirekt tip olacaktır. Işıklandırma seviyesi minimum 100 lüks olacaktır. Normal aydınlatmanın yapılamadığı durumlarda devreye girmek üzere, 1 W gücündeki bir lâmbayı en az 1 saat süreyle yakabilecek kapasitede, otomatik şarjlı bir acil durum aydınlatma düzeni bulunmalıdır. Bu aydınlatma, normal elektriğin kesilmesiyle otomatik olarak devreye girmelidir. Flüoresan ışıkları kullanıldığında, hızla yanan ya da hemen yanan tipte 6

7 olacaklardır. Duvar dibi yakınındaki havalandırma deliklerinden kabin içine hava getirmek için fan tedarik edilecektir. Fan üzerinde fanın mekanik korunması için bir ızgara bulunacaktır. h) Doğal Havalandırma: Zorunlu havalandırma şartlarına bakmaksızın her kabine minimum düzeyde doğal havalandırma sağlanacaktır. ı) Kabin Süspansiyonu: Mukavemet hesaplarına göre hesaplanacak NPU demir profillerle imal edilecektir. Frenleme tertibatı asansörün özellikleri dikkate alınarak seçilecektir. k) Kabin Kaplaması ve Aksesuarlar: Madde 3.1 de belirtildiği şekilde yapılacaktır KAT ve KABİN KAPILARI a) Tam otomatik tip olacaktır. b) Kapı kanatlarının kaplama malzemesi: Kat kapı kanatları dıştan (koridora bakan yüz) satine paslanmaz çelik sac levha ile kaplı olacaktır. Asansör kat kapılarının yangına karşı dayanımı Madde 3.1 de belirtildiği şekilde yapılacaktır. c) Kapı kanatlarının özellikleri ve malzemesi: Kapı kanatları DKP veya galvanizli sacdan imal dilecektir. d) Kat kapı kasalarının özellikleri ve malzemesi: Kapı kasaları DKP veya galvanizli sacdan imal edilecektir. Kasaların ayrıca yük taşıyan kısımlarda gerekli takviyeler yapılacaktır. Kapı kasaların kaplama malzemesi kapı kanatlarının kaplama malzemesi ile aynı olacaktır. e) Kat ve Kabin Kapılarının engel karşısında kapanmasını engellemek için; sıkışma kontağı ve en az 154 adet çapraz infrared ışınlı boy fotosel bulunacaktır. Boy fotoselin önüne ışığı geçirmeyen engel geldiğinde kapının kapanma hareketi duracak ve hemen kumanda kapı açmaya geçecektir. f) Kapı kilitleme mekanizmaları CE Belgeli ve çift emniyetli olacaktır KUMANDA ve HIZ KONTROL SİSTEMİ a) Tüm mantık işlemleri için mikroişlemci kullanılacaktır. (Hareket ve kabin kontrolü için) Mikroişlemci kartlarının besleme devreleri giriş ve çıkışları optik aygıtlar ya da röleler ile izole edilecektir. b) Röleler yalnızca emniyet, gönderme yedekleme ve güç devreleri için kullanılacaktır. Röleler 30 yıl çalışmaya denk elektrik ve mekanik kullanım süresi için tasarlanacaktır. c) Yüksek güç SCR ya da doğrultucular dışındaki tüm katı-hal aygıtlar için kolayca çıkartılabilen baskılı devre kartları kullanılacaktır. Devreler oksidasyondan korunacaktır. Tipik nem dikkate alınarak katı-hal devreleri beklenen çevre koşullarında çalışacak şeklide tasarlanacaktır. d) Topraklama standartlara uygun olarak yapılacaktır. e) Kablolar temiz bir şekilde döşenecektir. Kablolar başlıklarda ya da terminal uçlarında sonlanacak ve daha sonraki elektriksel ve mekanik bütünlüğü sağlayacak şekilde sonlandırılacaktır. f) Aşırı ısınmaya karşı önlem alınacak, aşırı ısınma yapan güç elemanları (IGBT ler vb.) bulunan devreler fanla soğutulacaktır. g) Asansörde kapı ön açma olacaktır. h) Asansör kilit açılma bölgesi içerisinde kapı açıkken otomatik seviyeleme yaparak tam katına gelecektir. ı) Hız kontrol ünitesi encoderdan geri besleme alarak motoru VVVF (değişken gerilim değişken frekans) olarak kontrol edecektir ACİL KATA GETİRME SİSTEMİ Elektrik kesilmesinde devreye girerek asansörü en yakın kata getirerek kapılarını açacaktır. Ni-Cd Bakımsız Akü ile donatılmış olacaktır. 7

8 4.1.7 KONTROL PANELLERİ, GÖSTERGELER ve KABLOLAR a) Kontrol ve Gösterge Panelleri Kaplamaları: Kapı ve kabin kaplamalarına uygun olarak paslanmaz çelik olacaktır. b) Kat Kontrol Panelleri: Çağırma butonları bulunacaktır. En alt katta yukarı yön için bir adet, en üst katta aşağı yön için bir adet, diğer katlarda aşağı ve yukarı yön için iki adet. c) Kat Gösterge Panelleri: Her kat kapısı üzerinde gösterge panelleri olacaktır. Bu panellerde büyük boy digital, servis dışı, aşağı yöne hareket ve yukarı yöne hareket göstergeleri bulunacaktır. d) Kabin Kontrol ve gösterge Panelleri: Dikey kabin kontrol ve gösterge panelinde durak sayısı kadar kumanda butonu, kapı açma butonu, kapı kapama butonu, imdat butonu, haberleşme sistemi, acil aydınlatma lambası, havalandırma fanı anahtarı, optik ve akustik elektronik aşırı yük göstergesi ayrıca LCD göstergede, kat numarası, servis dışı, aşağı yöne hareket ve yukarı yöne hareket göstergeleri bulunacaktır. e) Kumanda kabloları: Kullanılacak kablolar TSE normlarına uygun olacaktır. f) Duvara tesisatın döşenmesi : Çekilecek kablo sayısına ve kalınlığına göre sac veya plastikten U tipinde kablo kanalları kullanılacaktır. Geçiş yerlerinde spiral boru kullanılacaktır. Kesinlikle açıkta kablo bulunmayacaktır. g) Fleksibil kablo: Yassı veya yuvarlak tip fleksibil kablo kullanılacak olup, çok iletkenli ve minimum düzeyde kırılgan olacaktır. Kablolarda %10 oranında yedek bulunacaktır. h) Tesisat bağlantıları: Kablolar ''Hazır Tesisat'' olarak adlandırılan sistemde olacaktır. Montaj esnasında ayrıca kablo çekilmeyecektir. Kablolar yüklenici firma tarafından işlenmiş olarak işyerine getirilecektir. Kabloların ucu soketlenmiş biçimde olacak ve ilgili yerlere bağlantısı bu geçmeli soketler vasıtası ile gerçekleşecektir. Bu husus fleksıbl kablolar için de geçerli olacaktır. Kabloların tamamı etiketli ve numaralı olacaktır. Topraklama için kullanılan kablolar sarı-yeşil, faz kabloları ise kahverengi olacaktır UCM TERTİBATI Kabinin istem dışı hareketine karşı koruma tertibatı bulunacaktır. Bu tertibat en fazla 1,2 m içerisinde etki edecektir. UCM koruma tertibatı ve dedektörü tip inceleme belgeli olacaktır DİĞER HUSUSLAR a) Diğer hususlar Madde 1.2 de belirtilen standart, yönetmelik ve şartnamelere uygun olacaktır MALZEME SEÇİMİ Aşağıdaki Güvenlik Ekipmanları CE Uygunluk İşareti NOBO numaraları ile verilecektir. Kapı Kilitleri, Aşağı ve Yukarı Yönde Güvenlik Tertibatı, Hız Regülatörü, Kabin ve Ağırlık Tamponları, Güvenlik Devresi İçeren Elektronik Aksam, Seviyeleme Devresi, UCM Tertibatı. 8

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri ROCKWELL AUTOMATION TEDARİK ŞARTNAMESİ TEDARİK ŞARTNAMESİ Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri 2500-SR002B-TR-P 1 İÇİNDEKİLER PART 1 GENEL... 3 1.01 ŞARTNAME KAPSAMI... 3 1.02 İLGİLİ KISIMLAR...

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ İş Müfettişi

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir.

Detaylı