Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA"

Transkript

1 ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin yürürlükte olan son yayınlarına uyulacaktır. Asansör Standardına ve Yönetmeliğine aykırı maddesi olan Yönetmeliklerin aykırı maddeleri dikkate alınmaz. Teknik şartname ile yapım yerinde şartnameyi değiştirecek çelişki olursa idarenin görüşü ve onayı alınarak gerekli düzeltme yapılacaktır. a) Standartlar: STANDART NO YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA TS EN A3 Mart 2010 Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Asansörler TS EN A1 Haziran 2009 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA NO /01/2007 Asansör Yönetmeliği (95/16 AT) /11/2008 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği /03/2009 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) /12/2007 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik /09/2009 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik /12/2008 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği /12/2000 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği /06/2004 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, /08/2001 Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği /11/2000 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 1.3 -UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI ve ONAYLANMASI Asansör projesi; uyulması mecburi standart, yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak, ücretsiz olarak hazırlanacaktır. Asansör projeleri Elektrik ve Makine Mühendisleri odalarına onaylattırılmasına mütakip. İdare onayına sunulacaktır. Asansör projeleri ile birlikte kullanılacak malzemelere ait malzeme listesi ve katalog, TSE, ISO, IEC, CENELEC - EN belgeleri de onaya sunulacaktır. Proje onayı yapılmadan imalata geçilmeyecektir GARANTİ Geçici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile tesisat, işçilik ve malzeme yönünden garanti taahhütnamesi verilecektir. Geçici kabulü müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onaylı garanti belgesi düzenlenecektir BAKIM a) Ücretsiz Bakım: Asansörün periyodik bakım ve kontrolü; 2 (iki) yıl müddetle ücretsiz olarak yapılacaktır. b) Ücretli Bakım: Kesin kabulden sonra İdarenin belirleyeceği rayiç fiyatları esas alarak, asansörün aylık periyodik bakım ve kontrollerini en az 5 (beş) yıl süre ile yapmayı kabul ve taahhüt edecektir. 1

2 1.6 - YEDEK PARÇA GARANTİSİ: Asansörde kullanılacak malzemelerin yedek parçalarını 10 (on) yıl süre ile stoklarında bulunduracak ve bu konudaki taleplere mümkün olan en kısa sürede cevap verecektir MONTAJA BAŞLAMA ve MONTAJ ESNASINDA KONTROL a) Proje ve eklerinin onaylanmasına müteakip montaja başlanacaktır. Montaj esnasında oluşabilecek kazalara karşı güvenlik önlemleri alınacaktır. Montajı yapılan ekipmanlar asansör yapacak firma tarafından korunacaktır. b) Montaj esnasında kontrol formları düzenlenecek, geçici kabulde bu formlar kontrollüğe teslim edilecektir. Montaj esnasında kontrollük istedikleri zaman malzemeleri, montajı kontrol etme hakkına sahiptir. Bu kontrollerde gereken kolaylık sağlanacaktır İŞLETME EĞİTİMİ Asansörün çalışır vaziyete gelmesine müteakip idareden en az 2 kişi; oluşabilecek riskler, dikkat edilmesi gereken ayarlar ve hususlar vb. konularda eğitilecektir. Bu eğitim sonunda idare elemanlarına sertifika verilecektir DÖKÜMANLAR Asansör kumanda panosunu açıklayıcı elektronik devre şemaları, emniyet devresi şemaları, v.b. bilgiler Türkçe olarak iki takım halinde firma tarafından hazırlanıp, geçici kabulden önce idareye teslim edilecektir. Asansör kullanma talimatları, kat plakaları ve diğer gerekli uyarı talimatları Asansör firması tarafından ilgili yerlere konulacaktır DEMONTAJ, MONTAJ, İNŞAAT ELEKTRİK ve DEMİR İŞLERİ Asansörün 1.2. maddede verilen standart ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması için gerekli tüm işler teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır DEMONTAJ ve MONTAJ: 1- Asansörün demontaj ve montajları iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 2- Demontajı yapılan malzemeler İdarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare yetkililerine teslim edilecektir ÖRNEK İNŞAAT ELEKTRİK DEMİR İMALATLARI: 1- Kapı etrafı mevcut granit kaplama korunacaktır. İşin yapımı esnasında dökülen ve hasar verilen yerler eski haline getirilecektir. 2- Makine Dairesi giriş kapısı kilidi standartlara uygun şekilde yenilenecektir. 3- Makine Dairesi Tabliye üzeri çıkış merdiveni ve tabliye etrafı güvenlik kuşağı yapılacaktır. 4- Makine Dairesi tavanına monoray profil montajı yapılacaktır. 5- Makine Dairesi aydınlatma tesisat ve armatürleri döşeme seviyesinde min. 200 lux. olacak şekilde yeniden yapılacaktır. 6- Asansör besleme ve topraklama tesisatları yenilenecektir. 7- Asansör besleme panosu standarda uygun olarak yenilenecektir. 8- Makine Dairesi sıva tamiri, boya vb. işler yapılacaktır. 9- Makine Dairesi tabanı ve tabliye üzeri kaymaz seramik malzeme ile kaplanacaktır. 10- Asansör Kuyusu aydınlatma tesisat ve armatürlerinin yenilenecektir. İstenilen değer döşeme seviyesinde min. 50 luxtür. 11- Asansör Kuyusu içerisinde bulunan ve asansöre ait olmayan tesisat kabloları kaldırılacaktır. 12- Asansör Kuyusu sıva tamiri, boya vb. işler yapılacaktır. 13- Asansör Kuyusu tabanı kaymaz seramik malzeme ile kaplanacaktır. 2

3 14- GEREKLİYSE???? (Bir kuyuda birden fazla asansör varsa, bir kuyuda üçten fazla asansör olamaz. Nedeni Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik tir.)???? Tel separatör asansör kuyu bölmeleri yapılacaktır. Kuyu bölmeleri TS EN ISO standardına uygun olacaktır. (TS EN ISO Makinalarda güvenlik- Kol ve bacakların ulaşabileceği bölgelerde tehlikenin önlenmesi için güvenlik mesafeleri) 15- Kuyu tabanına karşı ağırlık bölmeleri yapılacaktır. 16- Asansör kuyu dibi iniş merdivenleri yapılacaktır AT UYGUNLUK BEYANI ve CE UYGUNLUK İŞARETİ Asansör için AT Uygunluk Beyanı düzenlenecek asansörün geçici kabulünden önce bu beyan idareye, asansörün teknik dosyası ile birlikte teslim edilecektir. Asansörün kabininde görülebilir bir yerde; CE Uygunluk İşareti ve firmaya CE Uygunluk İşaretini kullanmaya yetki vermiş onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yazılacaktır ASANSÖRÜN KONTROLÜ ve TESCİLİ Asansör işletmeye açılmadan önce onaylanmış kuruluş tarafından test ve muayeneleri yapılacaktır Asansör ilgili Belediyeye tescil ettirilecektir. Tescil işlemleri için ayrı bir ödeme yapılmayacaktır. Ödenmesi gereken harç ve vergiler asansörü yapan firma tarafından ödenecektir Mevzuatı Gereği Asansör Firmasında Olması Gereken Belgeler: Asansörün imalatını, tesisini ve bakımını yapacak firmaya ait Onaylanmış Kuruluş tarafından verilmiş Asansörlere yönelik olan CE uygunluk Belgesi olacaktır. Modül-H veya Modül-B Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olacaktır.) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olacaktır.) Sanayi Odası Kapasite Raporu (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla yürülükte olan dolmamış olmalı) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Sanayi Sicil Belgesi, (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olmalı) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olmalı) Elektrik ve Makina Mühendisleri Odasından yetkili mühendisler için alınmış Büro Tescil Belgesi, Elektrik ve Makina Mühendisleri Odasından yetkili mühendisler için alınmış SMM Belgesi, (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olmalı) 3

4 3.1- ASANSÖRÜN ÖZELLİKLERİ: İNSAN ASANSÖRÜ Asansör Sayısı Asansörün Cinsi Taşıma Kapasitesi Tahrik Şekli Seyir (Anma) Hızı Kumanda Sistemi Acil Kata Getirme Sistemi Kat Adedi Durak Adedi Kuyu Ölçüleri Kuyu Boyu Seyir Mesafesi Makine Dairesi Güç Gereksinimi Kabin Girişi Kabin Kaplaması Kabin Tavanı Kabin Taban Döşemesi Kabin Aksesuarları Ayna Kabin Kontrol Paneli Kabin Aydınlatması Kabin Kapısı Kabin Kapı Kaplaması Koruma Tahrik Sistemi Kat Kapısı Kapı Kasa Kaplaması Kapı Kanat Kaplaması Kapı Ölçüleri Yangın Dayanımı G E N E L : 1 Adet : İnsan Asansörü : 630 kg / 8 kişi Ö Z E L L İ K L E R : Kapalı çevrim VVVF (Değişken Gerilim Değişken Frekans) kademesiz hız kontrollü (direk kata getirme prensibi ile çalışacaktır) : 1,00 m/s : İki yönlü toplamalı SİMPLEKS kumandalı : Var : 5 Kat : 5 Durak : Genişlik:.. mm - Derinlik: mm : m : m : Yukarıda : 380 / 220 Volt 50 Hz. K A B İ N : Önden Ö Z E L L İ K L E R İ : Renkli lamine cam panelli ara bölmeler ayna desenli paslanmaz çelik kaplamalı : Lazer kesim asma tavan : Doğal granit : Paslanmaz çelik : Arka panelde tam boy ayna : Boy panel : Endirekt K A B İ N K A P I S I Ö Z E L L İ K L E R İ : Tam otomatik 2 panel merkezden veya teleskopik açılan tip kapı : Satine paslanmaz çelik : Boy fotosel ve sıkışma kontağı : VVVF (Değişken Gerilim Değişken Frekans) kademesiz hız kontrollü K A T K A P I L A R I Ö Z E L L İ K L E R İ : Tam otomatik 2 panel merkezden veya teleskopik açılan tip kapı : Satine paslanmaz çelik : Satine paslanmaz çelik : Genişlik: 900 mm - Yükseklik: 2000 mm : E120 Asansör ile ilgili görsel detaylar (kabin tavan taban iç dekorasyon detayları, kat ve kabin kontrol panelleri, granit kaplama detayları) İdarenin onayına sunulacaktır. 4

5 4.1 MALZEME ve EKİPMANLAR MAKİNE VE TAHRİK a) Kullanılacak tahrik motorları asansör teknolojisine uygun tarzda imal edilmiş sabit mıknatıslı senkron dişlisiz tipte olacaktır. Redüktör (dişli grubu) bulunmayacaktır. Motorun aşırı ısınmalara karşı korunmalı ve sargı içine yerleştirilmiş termo elemanlar bulunacaktır. b) Tahrik motorları saatte minimum 150 kez start-stop (demeraj) yapmaya elverişli olacaktır. Kullanılacak motorların güçleri ve sistem verimi belirtilecektir. Senkron tahrik motorları VVVF(ACVF) tahrikli kademesiz hızlı çalışacak şekilde imal edilmiş olup, motor miline akuple edilmiş özel encoder ile VVVF sürücüye bilgi verilerek sistemin kapalı çevrim vektor kontrollü çalışması sağlanacaktır. Encoderin karakteristiği ısı ve yükleme ile değişmeyecek özellikte olacaktır. c) Sistemde bulunan mekanik fren; esas olarak motoru sükunette tutma vazifesini görecektir. Ancak motor hareket halinde iken sistemdeki cereyanın kesilmesi halinde bu fren, motoru tam yükte durdurabilecek kadar güçlü olacaktır. Frenin tutma kuvveti ayarlanabilir olacaktır. Tutma kuvvetinin ayarı sonunda uygulanacak değerine göre, frenin açma kuvveti ve açma hızı ayarlanabilir olacaktır. Ayrıca sistemde frenin açık veya kapalı olduğunu tahrik kumanda düzenini bildiren kontaklar bulunacaktır. İşletmede fren pabuçlarındaki balataların kolay değişmesi mümkün olacaktır. Ayrıca frenin makina dairesinin elle açılması ve tahrik motorunun elle döndürülmesi için bir mekanizma bulunacaktır. d) Tahrik kasnağı çelik dökümden imal edilmiş olacaktır. Çelik halatın çabuk kırılmaması için tahrik kasnağının çapı halat çapının 40 mislinden küçük olmayacaktır. Halatın kasnak üzerinde patinaj yapmaması ve kasnağı çabuk aşındıracak izafi basınca sebebiyet vermemesi için halat sayısı sarılma açısı, kasnak oluk şekli, oluk açısı ve halat sayısı uygun seçilecek ve bunun standartlara uygun hesabı projede belirtilecektir. Tahrik kasnağının makina mili üzerinde oynamaması için aralarında sıkı bir birleşme sağlanmış alacaktır. e) Çelik halatın çabuk kırılmaması için saptırma kasnaklarının çapları halat çapının 40 mislinden küçük olmayacaktır. Saptırma kasnakları pik döküm olup, kusursuz olarak imal edilecek ve kasnaklar mile rulmanlı yataklama ile tespit edilecektir. Saptırma kasnaklarının projelendirilmesinde, rulmanların kolayca değiştirilmesini sağlayacak çözüm imkanı düşünülecektir. Saptırma kasnaklarını, askı sistemini değiştirmek üzere, kabin ve ağırlık üzerine konulması halinde halatların saptırma kasnaklarından ayrılışı ya yatay yada dikey olacaktır. Ayrıca kabin ve karşı ağırlığın ani duruşları esnasında halatların saptırma kasnağının oluklarından çıkmasına mani olacak tertibat sistemi de muhakkak olacaktır. f) Makine Sehpasında Makina - Motor Grubunun oturduğu kısım tesviye edilmiş düzgün bir satıh olacaktır. Saptırma kasnağında bu şaseye askılama yatakları ile monte edilmiş olacaktır. Makina - Motor ve saptırma kasnağının işletme esnasında sökülüp takılması kolay olacak şekilde şase yapılacaktır. Şase profil demirden yapılacaktır, profillerin birleşim noktalarındaki kaynaklar mukavim olacaktır. Motor-Makina ve saptırma kasnağı şaseye, cıvata, somun, yaylı rondela ile direk bağlanacak, ancak şase ile beton ayaklar arasında izolasyon olacaktır. g) Makine motor grubu, bina yapısından ses ve titreşim iletimini kesmek için yeterli derecede izole edilecektir. Dönen makina şaseleriyle beton ayaklar arasına titreşimi önleyici lastik takozlar konulacaktır. Lastik takozların ezilmeye göre hesabı yapılıp, boyutları bu hesaba göre tespit edilecektir. Şase ile beton ayakları birbirlerine tespit edilirken izolasyon özelliği bozulmayacaktır KUYU AKSAMI 5

6 a) Kılavuz Raylar: En yüksek kalitede T kesitli çelikten imal edilmiş olacaktır. Kılavuz yüzeyleri hassas şekilde imal edilmiş olacaktır. Kılavuz raylar ve sabitleyiciler maksimum yük altında frenlemeye dayanabilecektir. Ray ebatları; mukavemet hesaplarına göre belirlenecektir. b) Karşı Ağırlık: Dökme demir yani pik döküm olacaktır. c) Ağırlık Miktarı : Hesapta bulunacak takribi kabin ile karkas ağırlığı toplamına asansör kapasitesinin yarısı eklenecek ve bu hesapla bulunan karşı ağırlık iskeletinin takribi ağırlığı çıkartılarak ağırlık miktarı tespit edilecektir. Bu hesaba göre monte edilecek ağırlık işletme tecrübelerine göre kabin yarı yüklü iken dengenin olup, olmadığı deneysel olarak kontrol edilecektir. Dengesizlik halinde yeni ağırlık ilave edilecek veya çıkartılacaktır. d) Askı Halatları: Askı halatları 8x19 SEALE tipi kendir özlü çelik halat olacaktır. Mukavemet hesaplarında halat hesapları gösterilecektir. Emniyet minimum 12 alınacaktır. Halatlar kabine ve karşı ağırlığa emniyetli bir şekilde tutturulacak ve bağımsız ayarlama yöntemleri olacaktır. e) Regülatör: Hız regülatörü merkezkaç kuvvet teorisine göre imal edilecektir. Regülatörün dönüş hızı normal çalışmadaki dönüş hızının 1,25v + 0,25/v misline çıktığı zaman sistemde kilitlenecek ve artık dönmeyecektir. Bu olay mekanik bir kilitleme şeklinde yapılacaktır. Bu kilidin açılıp normal duruma getirilmesi, makina dairesinde, elle yapılacak bir müdahale ile ancak mümkün olacaktır. Mekanik kilitleme esnasında, asansörün kumanda akımını kesmek üzere, ayrıca elektrikli bir kontak da faaliyete geçirilecektir. f) Frenleme Tertibatı: Paraşüt tertibatının kolunun içinde patinajına sebebiyet verecek kadar fazla kuvvet isteyen kalitesiz ve tutuk bir imalat olamayacak tam aksine rahat ve az bir kuvvetle çalışan, sıhhatli bir imalat olacaktır. Frenleme tertibatı çift yön kaymalı frenlemeli tip olacaktır. Yakalama emniyet düzeninin çalışmasıyla, kabin karkası üst başlığının iki yanında bulunan yakalama blokları o noktalarda rayı sıkacaklar ve karkas raya asılmış (sıkışık) vaziyette kalacaktır. Kabinin aşağı doğru hareketine devamı sıkışmaya arttırıcı yönde tesir edecek, sistemin normale döndürülmesi (sıkışmanın bertaraf edilmesi) ancak karkasın yukarı doğru hareket ettirilmesiyle sağlanacaktır. Yakalamanın başlaması ile beraber karkas üst başlığındaki bir elektrikli kontakta asansörü kumanda dışı edecektir. g) Tamponlar: Hidrolik tip ve CE Belgeli olacaktır. Tampon hesabı mukavemet hesaplarında verilecektir KABİN a) Yapı: uygun olarak birbirine tutturulmuş ve normal çalışma sırasında bozulmayan levhalarla dahili ve harici olarak kaplanmış yapı çeliğinden imal edilecektir. Tavanda havalandırma delikleri bulunacaktır. b) Tavan herhangi bir 0.2 m/s de 150 kg ve herhangi bir noktada 50 kg yüke dayanacaktır. Lazer kesimli asma tavan olacaktır. d) Aşırı Yük tertibatı tabana monte edilecektir. Elektronik tip aşırı yük kullanılacaktır. (Sesli ve ışıklı ikazlı olacaktır) e) Kabin ve kabin süspansiyonu arasında izolasyon oluşturmak için kabin taban çerçevesine tutturulmuş yardımcı çelik çerçeve üzerinde desteklenmiş lastik altlıklar sağlanacaktır. f) Kabin altına tampon çarpma plakaları yerleştirilecektir. g) Havalandırma ve Işıklandırma: Işıklandırma endirekt tip olacaktır. Işıklandırma seviyesi minimum 100 lüks olacaktır. Normal aydınlatmanın yapılamadığı durumlarda devreye girmek üzere, 1 W gücündeki bir lâmbayı en az 1 saat süreyle yakabilecek kapasitede, otomatik şarjlı bir acil durum aydınlatma düzeni bulunmalıdır. Bu aydınlatma, normal elektriğin kesilmesiyle otomatik olarak devreye girmelidir. Flüoresan ışıkları kullanıldığında, hızla yanan ya da hemen yanan tipte 6

7 olacaklardır. Duvar dibi yakınındaki havalandırma deliklerinden kabin içine hava getirmek için fan tedarik edilecektir. Fan üzerinde fanın mekanik korunması için bir ızgara bulunacaktır. h) Doğal Havalandırma: Zorunlu havalandırma şartlarına bakmaksızın her kabine minimum düzeyde doğal havalandırma sağlanacaktır. ı) Kabin Süspansiyonu: Mukavemet hesaplarına göre hesaplanacak NPU demir profillerle imal edilecektir. Frenleme tertibatı asansörün özellikleri dikkate alınarak seçilecektir. k) Kabin Kaplaması ve Aksesuarlar: Madde 3.1 de belirtildiği şekilde yapılacaktır KAT ve KABİN KAPILARI a) Tam otomatik tip olacaktır. b) Kapı kanatlarının kaplama malzemesi: Kat kapı kanatları dıştan (koridora bakan yüz) satine paslanmaz çelik sac levha ile kaplı olacaktır. Asansör kat kapılarının yangına karşı dayanımı Madde 3.1 de belirtildiği şekilde yapılacaktır. c) Kapı kanatlarının özellikleri ve malzemesi: Kapı kanatları DKP veya galvanizli sacdan imal dilecektir. d) Kat kapı kasalarının özellikleri ve malzemesi: Kapı kasaları DKP veya galvanizli sacdan imal edilecektir. Kasaların ayrıca yük taşıyan kısımlarda gerekli takviyeler yapılacaktır. Kapı kasaların kaplama malzemesi kapı kanatlarının kaplama malzemesi ile aynı olacaktır. e) Kat ve Kabin Kapılarının engel karşısında kapanmasını engellemek için; sıkışma kontağı ve en az 154 adet çapraz infrared ışınlı boy fotosel bulunacaktır. Boy fotoselin önüne ışığı geçirmeyen engel geldiğinde kapının kapanma hareketi duracak ve hemen kumanda kapı açmaya geçecektir. f) Kapı kilitleme mekanizmaları CE Belgeli ve çift emniyetli olacaktır KUMANDA ve HIZ KONTROL SİSTEMİ a) Tüm mantık işlemleri için mikroişlemci kullanılacaktır. (Hareket ve kabin kontrolü için) Mikroişlemci kartlarının besleme devreleri giriş ve çıkışları optik aygıtlar ya da röleler ile izole edilecektir. b) Röleler yalnızca emniyet, gönderme yedekleme ve güç devreleri için kullanılacaktır. Röleler 30 yıl çalışmaya denk elektrik ve mekanik kullanım süresi için tasarlanacaktır. c) Yüksek güç SCR ya da doğrultucular dışındaki tüm katı-hal aygıtlar için kolayca çıkartılabilen baskılı devre kartları kullanılacaktır. Devreler oksidasyondan korunacaktır. Tipik nem dikkate alınarak katı-hal devreleri beklenen çevre koşullarında çalışacak şeklide tasarlanacaktır. d) Topraklama standartlara uygun olarak yapılacaktır. e) Kablolar temiz bir şekilde döşenecektir. Kablolar başlıklarda ya da terminal uçlarında sonlanacak ve daha sonraki elektriksel ve mekanik bütünlüğü sağlayacak şekilde sonlandırılacaktır. f) Aşırı ısınmaya karşı önlem alınacak, aşırı ısınma yapan güç elemanları (IGBT ler vb.) bulunan devreler fanla soğutulacaktır. g) Asansörde kapı ön açma olacaktır. h) Asansör kilit açılma bölgesi içerisinde kapı açıkken otomatik seviyeleme yaparak tam katına gelecektir. ı) Hız kontrol ünitesi encoderdan geri besleme alarak motoru VVVF (değişken gerilim değişken frekans) olarak kontrol edecektir ACİL KATA GETİRME SİSTEMİ Elektrik kesilmesinde devreye girerek asansörü en yakın kata getirerek kapılarını açacaktır. Ni-Cd Bakımsız Akü ile donatılmış olacaktır. 7

8 4.1.7 KONTROL PANELLERİ, GÖSTERGELER ve KABLOLAR a) Kontrol ve Gösterge Panelleri Kaplamaları: Kapı ve kabin kaplamalarına uygun olarak paslanmaz çelik olacaktır. b) Kat Kontrol Panelleri: Çağırma butonları bulunacaktır. En alt katta yukarı yön için bir adet, en üst katta aşağı yön için bir adet, diğer katlarda aşağı ve yukarı yön için iki adet. c) Kat Gösterge Panelleri: Her kat kapısı üzerinde gösterge panelleri olacaktır. Bu panellerde büyük boy digital, servis dışı, aşağı yöne hareket ve yukarı yöne hareket göstergeleri bulunacaktır. d) Kabin Kontrol ve gösterge Panelleri: Dikey kabin kontrol ve gösterge panelinde durak sayısı kadar kumanda butonu, kapı açma butonu, kapı kapama butonu, imdat butonu, haberleşme sistemi, acil aydınlatma lambası, havalandırma fanı anahtarı, optik ve akustik elektronik aşırı yük göstergesi ayrıca LCD göstergede, kat numarası, servis dışı, aşağı yöne hareket ve yukarı yöne hareket göstergeleri bulunacaktır. e) Kumanda kabloları: Kullanılacak kablolar TSE normlarına uygun olacaktır. f) Duvara tesisatın döşenmesi : Çekilecek kablo sayısına ve kalınlığına göre sac veya plastikten U tipinde kablo kanalları kullanılacaktır. Geçiş yerlerinde spiral boru kullanılacaktır. Kesinlikle açıkta kablo bulunmayacaktır. g) Fleksibil kablo: Yassı veya yuvarlak tip fleksibil kablo kullanılacak olup, çok iletkenli ve minimum düzeyde kırılgan olacaktır. Kablolarda %10 oranında yedek bulunacaktır. h) Tesisat bağlantıları: Kablolar ''Hazır Tesisat'' olarak adlandırılan sistemde olacaktır. Montaj esnasında ayrıca kablo çekilmeyecektir. Kablolar yüklenici firma tarafından işlenmiş olarak işyerine getirilecektir. Kabloların ucu soketlenmiş biçimde olacak ve ilgili yerlere bağlantısı bu geçmeli soketler vasıtası ile gerçekleşecektir. Bu husus fleksıbl kablolar için de geçerli olacaktır. Kabloların tamamı etiketli ve numaralı olacaktır. Topraklama için kullanılan kablolar sarı-yeşil, faz kabloları ise kahverengi olacaktır UCM TERTİBATI Kabinin istem dışı hareketine karşı koruma tertibatı bulunacaktır. Bu tertibat en fazla 1,2 m içerisinde etki edecektir. UCM koruma tertibatı ve dedektörü tip inceleme belgeli olacaktır DİĞER HUSUSLAR a) Diğer hususlar Madde 1.2 de belirtilen standart, yönetmelik ve şartnamelere uygun olacaktır MALZEME SEÇİMİ Aşağıdaki Güvenlik Ekipmanları CE Uygunluk İşareti NOBO numaraları ile verilecektir. Kapı Kilitleri, Aşağı ve Yukarı Yönde Güvenlik Tertibatı, Hız Regülatörü, Kabin ve Ağırlık Tamponları, Güvenlik Devresi İçeren Elektronik Aksam, Seviyeleme Devresi, UCM Tertibatı. 8

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan Frekans Kontrolüü Engelli Asansör Şartnamesi 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ile TSE 863 ve 8237 (Nisan 1995) Standartlarına uygun Yürüme Özürlü İnsan Asansörü İmal ve Montajı için aşağıdaki özellikler sağlanacaktır.

Detaylı

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 1.0- İŞİN KONUSU : Maltepe rezidans ta bulunan 7 adet 18362144/01, 18362144/02 18362144/03 18362144/04 18362144/05

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Özel bakım binasında bulunan 3 adet 18361874/01, 18361874/02, 18361874/03 kimlik

Detaylı

İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu teknik şartname aşağıdaki işleri kapsamaktadır: ASANSÖR VE ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞLERİ 1. Mevcut asansörün demontajı 2. 3 Duraklı Hidrolik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Yakacık Rezidans ta bulunan 5 adet 18106476/01, 18106476/02,18106476/03

Detaylı

ASANSÖR SİSTEMLERİ. Asansör Makine Dairesi Asansörlerde Elle Açılan Kat Kapıları Asansörlerde Tam Otomatik Kapılar Kumanda Kasetleri

ASANSÖR SİSTEMLERİ. Asansör Makine Dairesi Asansörlerde Elle Açılan Kat Kapıları Asansörlerde Tam Otomatik Kapılar Kumanda Kasetleri ASANSÖR SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Asansör Makine Dairesi Asansörlerde Elle Açılan Kat Kapıları Asansörlerde Tam Otomatik Kapılar Kumanda Kasetleri Asansör Kontakları Asansör Kabin Donanımları Asansör

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR:

SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR: SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR: a) Asansörü tesis edecek olan firmanın kendisine ait(çok uluslu bir şirket ise

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 Adet Asansörün Sökülerek Yerlerine Yenilerinin Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslim Edilmesi İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Başvurusu Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi Dosya Kontrolü Eksik Yok Eksik Var Tescil Ücreti Kesilmesi Evrak Bekleniyor Proje Tadilatı Gerekli Kontrol

Detaylı

DİŞLİSİZ MAKİNELİ MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR

DİŞLİSİZ MAKİNELİ MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR DİŞLİSİZ MAKİNELİ MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR KLEEMANN ÇÖZÜMLERİ KOMPLE ASANSÖR SİSTEMLERİ Komple Hidrolik/Mekanik makine daireli asansörler Arion Hydro MRL (Hidrolik makine dairesiz asansör) Atlas Traction

Detaylı

İLGİLİ İDARENİN ADI ASANSÖR KİMLİK NUMARASI RAPOR NO/RAPOR REVİZYON NO PERİYODİK KONTROL TARİHİ KARTAL 18106476/01 1355166 12/10/2015 24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış

Detaylı

TAŞIMAK İSTEDİĞİNİZ NE VARSA... www.gokceasansor.com

TAŞIMAK İSTEDİĞİNİZ NE VARSA... www.gokceasansor.com TAŞIMAK İSTEDİĞİNİZ NE VARSA... www.gokceasansor.com 1993 ten bugüne Firmamız 1993 ten beri Asansör sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluşumuzdan bu güne kadar sektörün yeniliklerini siz değerli kullanıcıların

Detaylı

İNŞAAT TAM OTOMATİK ASANSÖR TEKLİFİ

İNŞAAT TAM OTOMATİK ASANSÖR TEKLİFİ İNŞAAT TAM OTOMATİK ASANSÖR TEKLİFİ Asansörün Cinsi : İNSAN ASANSÖRÜ Asansörün Âdeti :...Adet Asansörün Kapasitesi :...kg (...kişi) Asansörün Hızı : 1,00 m/s kademesiz hız ayarlı (Frekans Kontrollü-VVVF)+

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak metal kablo kanalları aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Association of Manufacturers. ENI Vakum Asansörleri

Association of Manufacturers. ENI Vakum Asansörleri Association of Manufacturers ENI Vakum Asansörleri ENI Hakkında 2005 yılında İspanya'da faaliyetlerine başlayan Elevadores Neumaticos Ibericos (ENI); asansörde yeni bir konsept olan vakum asansörlerinin

Detaylı

Abskapı sistemleri. Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ

Abskapı sistemleri. Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ Abskapı sistemleri Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ Teleskopik Hangar Kapıları Telescopic Hangar Doors Teleskopik Hangar Kapısı Teknik Özellikleri:

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ

EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ İSTEM DIŞI KABİN HAREKETİ UNINTENDED CAR MOVEMENT Asansör kabininin katta kapısı açık iken kontrolsüz olarak hareket etmesi İstem Dışı Kabin Hareketi olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ

ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ İÇİNDEKİLER A- Genel Bilgiler ve Çalışma Prensipleri B- Hız Regülatörü Montajı C- Asansör Hizmete Alınmadan Önce Yapılan Muayene

Detaylı

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler Asansör Standartları Standart No/Kabul Tarihi TS EN 81-20:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20:

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

Daha iyi bir yaşam için BULUŞMA NOKTASI

Daha iyi bir yaşam için BULUŞMA NOKTASI www.devas.com.tr Yaşamlarını bedensel engelli olarak veya yürümekte zorluk çekerek sürdürmek zorunda kalan vatandaşlarımızın, gündelik yaşamlarındaki ulaşımı kolaylaştırmak için DEVAS ASANSÖR ailesi olarak

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak

Detaylı

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ CANBus tabanlı kat, kabin ve grup haberleşme sistemi Kat bilgisini sayıcı, monostabil sayıcı, gray kod, kuyu

Detaylı

HIZLI KATLANIR PVC KAPI

HIZLI KATLANIR PVC KAPI HIZLI KATLANIR PVC KAPI MARKASI : 1-MODEL Katlanır Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur. Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklıdır. ( Ortam şartlarına göre

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

BOYUT TABLOLARI TANIMLAR Kabin: Kuyu üst bo Sahanlık: Makina dairesi: Kuyu alt bo Asansör kuyusu: ASANSÖR SINIFLARI Sınıf I: Sınıf II: Not -

BOYUT TABLOLARI TANIMLAR Kabin: Kuyu üst bo Sahanlık: Makina dairesi: Kuyu alt bo Asansör kuyusu: ASANSÖR SINIFLARI Sınıf I: Sınıf II: Not - BOYUT TABLOLARI Boyut tabloları asansör kuyu ebatları hakkında genel bilgi vermek içindir. Daha farklı kuyu ölçülerine de ve daha farklı tiplerde de asansör yapılmaktadır. Ancak beyan yüküne göre minimum

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

10. Endirekt tahrikli sistemler, tek pistonlu ve iki pistonlu olarak ikiye ayrılır.

10. Endirekt tahrikli sistemler, tek pistonlu ve iki pistonlu olarak ikiye ayrılır. 1. Asansörlerde tahrik sistemleri elektrikli ve hidrolik olarak ikiye ayrılır. 2. Dişli sistemli makineler tek hızlı, iki hızlı ve üç hızlı redüktörlü olmak üzere üç çeşittir. 3. Dişlisiz makinede; ivmeli

Detaylı

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL ADI 1 Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları Projenin içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. Projeye uygun Fitness Salonu Site içi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

YAPI İŞLERİ ASANSÖR VE TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ ASANSÖR VE TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI İŞLERİ ASANSÖR VE TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI Hareketli Cephe İskeleleri işçilerin 4,000 kg kadar yükle, ikili kurumda 30 metre genişlikteki bina cephesinde çalışabilmesi için dizayn edilmiş, iki ikiz motorun tahrik ettiği

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ R.G. Sayısı : 22499 R.G. Tarihi : 20.12.1995 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini

Detaylı

mtse Serisi Network Kabinleri

mtse Serisi Network Kabinleri mtse Serisi Network Kabinleri Teknoloji Özellikleri ve Fonksiyonları: ANSI/EIAR-310-D, DIN41491: Part1, IEC297-2, DIN41494: Dart7, GB/T3047-92, standartlarına, 19" uluslararası standartlara, metrik sistem

Detaylı

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıları, bakım-onarım işlerinde ortaya çıkabilecek riskler ve bu riskler

Detaylı

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

İmalatını yaptığımız tüm ürünlerimiz CE sertifika belgeli ve 2 yıl montaj ve işçilik hatalarına karşı garantilidir.

İmalatını yaptığımız tüm ürünlerimiz CE sertifika belgeli ve 2 yıl montaj ve işçilik hatalarına karşı garantilidir. Sayın Yetkili ; Yaşamlarını bedensel engelli olarak veya yürümekte zorluk çekerek sürdürmek zorunda kalan vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarındaki ulaşımı kolaylaştırmak için DEVAS ASANSÖR ailesi olarak

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 400 litre kapasiteli, AISI 304 paslanmaz çelik buzdolaplarından

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

EN 81-41 VE TS ISO 9386-1 STANDARTLARINA GÖRE ENGELLİ ASANSÖRLERİNDE GÜVENLİK UYGULAMALARI

EN 81-41 VE TS ISO 9386-1 STANDARTLARINA GÖRE ENGELLİ ASANSÖRLERİNDE GÜVENLİK UYGULAMALARI Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 27 EN 81-41 VE TS ISO 9386-1 STANDARTLARINA GÖRE ENGELLİ ASANSÖRLERİNDE GÜVENLİK UYGULAMALARI Ercan Tirikon 1, Serdar Güvenç 2 1,2 Ake Asansör 1 etirikon@ake.com.tr,

Detaylı

HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR

HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR MARKASI 1-MODEL Sarmal Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER : Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur.yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklı. ( ortam şartlarına göre arttırılabilir

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

ED12-REGÜLATÖRLER 2013

ED12-REGÜLATÖRLER 2013 ED12-REGÜLATÖRLER 2013 Regülatörler Şebeke gerilimindeki yükselme düşme gibi dengesizlikleri önleyip gerilim regülasyonu yapan elektriksel cihazlara regülatör denir. Regülatörler elektrik enerjisini içerisindeki

Detaylı

01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ

01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ 01 SERİSİ OTOMATİK KAYAR KAPILAR ÇOK YÖNLÜ KAPI ÇÖZÜMLERİ EL / AL ÇOK YÜKSEK VE AĞIR KAPILAR İÇİN ZİNCİRLİ MEKANİZMA Standart boyutların üzerindeki kapılarınız için mükemmel bir çözüm. Yeni nesil zincirli

Detaylı

ORAY PREFABRİK GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ORAY PREFABRİK GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ~Talep Edilen Ebatlarda Üretim Gerçekleşmektedir.~ Sayfa1 GENEL ÖZELLİKLER Çevresel Koşullar : Maksimum dış ortam sıcaklığı +55 C Bağıl nem oranı 100% 175 km/h

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi

İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi «Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği» 24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 İlgili İdareler: Belediyeler, belediye sınırları dışında kalan alanlarda,

Detaylı

2-4 5-9 10-11 12-13 SAC MODELLERİ 15-16 CAM MODELLERİ

2-4 5-9 10-11 12-13 SAC MODELLERİ 15-16 CAM MODELLERİ 2-4 5-9 10-11 12-13 14 14 SAC MODELLERİ 15-16 CAM MODELLERİ 17 SB 100 Butterfly Açısal Kanatlı Optik Turnike Kasa : AISI 304 kalite paslanmaz çelik ve dekoratif paslanmaz seçenekleri yapılabilmektedir.

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Yeni Nesil Asansörler: GeN2. Ergün n Alkan Buga Otis Asansör r San. ve Tic. A.Ş. 09 Eylül l 2011, Ankara

Yeni Nesil Asansörler: GeN2. Ergün n Alkan Buga Otis Asansör r San. ve Tic. A.Ş. 09 Eylül l 2011, Ankara Yeni Nesil Asansörler: GeN2 Asansör r Meslek Alanı Çalıştayı Ergün n Alkan Buga Otis Asansör r San. ve Tic. A.Ş. 09 Eylül l 2011, Ankara GeN2 TM DEVRİMCİ BİR ASANSÖR SİSTEMİ Seyir Konforu, Verim & Çevre

Detaylı

Dijital Derin Dondurucular 650 litre

Dijital Derin Dondurucular 650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi, GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 650 litre kapasiteli, tam ve yarım kapılı, AISI 304 paslanmaz

Detaylı

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8.

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8. 1 TS EN 81-72 (İngilizce Metin) 2 TS EN ISO 25745-2 (İngilizce Metin) 3 TS EN ISO 25745-3 (İngilizce Metin) GÜNCEL ASANSÖR ve YÜR MER. / BANT STANDARTLARI - ARALIK 2015 bölüm 72:İtfayeci asansörleri Asansörler,

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Revir Tuvalet ve Mutfak Tadilatı İşi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Kırım, örüm, alçı ve boya işleri; a) Lavabo ve Tuvalet kısmında bulunan mevcut seramikler ve yapıştırıcı kalıntıları kırılarak temizlenecektir.

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP)

09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) 09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) 2702 Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi 1 BÖLÜM 1 BÖLÜM 09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) GENEL 1.1 İÇERİK Bu şartname

Detaylı

400 litre Dijital Buzdolapları

400 litre Dijital Buzdolapları Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

SLC - ÜRÜNLERİ WWW.SLC-LIFTCO.COM

SLC - ÜRÜNLERİ WWW.SLC-LIFTCO.COM SLC - ÜRÜNLERİ Tanıtım broşürü WWW.SLC-LIFTCO.COM MAKİNEMOTORLARI SWG SLC - ÜRÜNLERİ Makinemotoru SWG 0-3 Askı 1:1 Askı 2:1 Hızı v (frekans ayarli) 0,63-2,4 m/s 0,3-1,2 m/s Hızı v (çift devirli) 0,63-1,0

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI

ASANSÖR STANDARTLARI ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

Meeting Point For More. Qualified Life... Daha İyi Bir Yaşam İçin Buluşma Noktası... Engelsiz Yaşam Üniteleri

Meeting Point For More. Qualified Life... Daha İyi Bir Yaşam İçin Buluşma Noktası... Engelsiz Yaşam Üniteleri Meeting Point For More Qualified Life... Daha İyi Bir Yaşam İçin Buluşma Noktası... S H E HYDRODENT GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN Tahrik Tipi : Motorlu Max. Kapasite : 125 kg Max Hız : 0,15 m/sn Kuyu Dibi :

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. HİDROLİK EKLEMLİ PLATFORM 2013 1. GENEL BİLGİLER Hidrolik Eklemli Platform, esneme dayanımı yüksek olan çelik malzemeden imal edilen bomlar, bomların

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname Site Alanı Site ortak alanları Ruhsat ve Projelendirme Toplam site alanı 22.340 metrekareden oluşmakta olup 25 Adet birbirinden farklı veya aynı olabilecek şekilde parsellendirilip

Detaylı

5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV

5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV file://c:\users\qx54891\appdata\local\temp\14\dw_temp_qx54891\vul-rek-bm Page 1 of 7 BMW F18 Active Hybrid 5 F18 PHEV (C) 2014 BMW AG Münih, Almanya Baskı 11/2014 5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV (12/2014

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System CS1000 Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System MODEL Kapasite Manuel Açma Gücü (Enerji olmadığı durumlarda) Operasyon Sıklığı Aktarma Kasnak -

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : antrenman salonu 2012 Sayfa: 1 İş Grubu: Elektrik Tesisat ı 1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 2 32.16.5-003 1kV, 3x35sc/16 mm2 Alvinal-D Kablo (aynı 3 32.16.5-004 1kV,

Detaylı

Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var

Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var Hörmann sanayi kapı yenilikleri Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var Depolarda ve üretim hollerinde ve de diğer ticari amaçlı tesislerde aralıksız süreçler, personel için uygun ortam

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

FASON KESİM HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

FASON KESİM HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER FASON KESİM Profesyonellik ile teknolojinin birleştiği nokta, kesim bizim işimiz... Değerli müşterilerimiz, sizlere daha iyi hizmet vermek amacı ile kurulmuş olan firmamız bünyesinde son teknolojiye uygun

Detaylı

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 233 YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Battal Murat Öztürk Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven bmuratozturk@loher.com.tr ÖZET Her geçen gün sayısı

Detaylı

Dijital Buzdolapları 650 litre

Dijital Buzdolapları 650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 650 litre kapasiteli, tam ve yarım kapılı, AISI 304 paslanmaz

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri Otomatik 90 Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 Dışa Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 İçe Açılır Kapı Çift Kanatlı 90 Dışa Açılır

Detaylı