Mitoz Bölünme. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki. 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mitoz Bölünme. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki. 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar"

Transkript

1 BİYOLOJİ Mitoz Bölünme 10. SINIF GENEL Mitoz bölünmedeki interfaz evresi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İnterfaz evresi mitotik evreye göre daha kısa sürer. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) DNA eşlenmesi B) Hücrenin normal hayatsal faaliyetlerini sürdürdüğü evredir. C) DNA replikasyonu bu evrede gerçekleşir. D) Mitotik evre için ATP nin sentezlendiği evredir. E) İnterfaz evresinde hücrenin yüzey/hacim oranı zamanla küçülmektedir. 2. Büyümesini tamamlamış bir insanda aşağıdaki hücrelerden hangisinin bölünme özelliği yoktur? A) Bağırsak epitel hücresi B) Karaciğer hücresi C) Çizgili kas hücresi D) Kemik iliği hücresi E) Bağ doku hücresi 3. Canlılarda gözlenen büyüme, gelişme ve çoğalma gibi olaylar hücre bölünmeleri ile sağlanır. Buna göre; I. genç bir amipin olgun amip haline gelmesi, II. kırılan kemik dokunun iyileşmesi, III. kökün toprağın derinliklerine ilerlemesi olaylarının hangilerinde hücre bölünmeleri gerçekleşir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III B) Sentrozom eşlenmesi C) İğ ipliklerinin oluşturulması D) Enerji tüketiminin gerçekleşmesi E) Enzim kullanılması 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar şunlardır: I. Sentrozomların iğ ipliklerine tutunma yüzeyi oluşturması II. Metafaz evresinde kardeş kromatitli kromozomların hücrenin ekvator düzlemindee bir sıra halinde dizilmesi, III. sitoplazma bölünmesinde ara lamel oluşturulması Bu olaylardan hangileri yüksek yapılı bitki hücrelerinde gerçekleşebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 7. Hücre döngüsü sürecinde, aşağıdakilerden hangisi interfaz evresinde gerçekleşir? A) Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi B) DNA replikasyonunun gerçekleşmesi C) Kardeş kromatitlerin ayrılması D) Kromatin ipliklerin kromozom haline dönüşmesi E) Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum organelinin eriyerek kaybolması 4. Hücrelerin mitoz bölünme yapmalarında; I. ortamdaki besin miktarının yeterli olması, II. hücre bölünmesini uyarıca faktörün bulunması, III. DNA lardaki nükleotit dizilişinin değişmesi, IV. kullanılan oksijen miktarının azalması faktörlerinden hangileri etkilidir? A) I ve II B) I ve IlI C) II ve IV 8. Hayvanlardaki mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bölünme sonucu iki hücre oluşur. B) Gametlerin oluşmasını sağlar. C) Kromozom sayısı değişmez. D) Oluşan hücrelerin organel sayıları farklı olabilir. E) Kardeş kromatit ayrılması gerçekleşir. D) I, II ve IV E) II, III ve IV

2 Mitoz Bölünme Mitoz bölünme ile canlılarda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleştirilmez? A) Bir hücreli canlılarda eşeysiz üreme B) Hayvanlarda yaraların iyileşmesi C) Çiçekli bitkilerde vejetatif üreme D) Zigotun gelişerek yeni birey oluşturması E) Diploit canlılarda spor oluşturulması 13. Mitoz bölünmenin farklı evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili; I. profaz evresi g kardeş kromatitli kromozomların oluşması, II. metafaz evresi g sentrozomlardan iğ ipliklerinin meydana gelmesi, III. anafaz evresi g kardeş kromatitlerin ayrılması, IV. telofaz evresi g çekirdek zarının oluşması eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) I ve IV B) ll ve Ill C) II ve lv 10. Aşağıdaki şekilde mitoz bölünmeye ait bir evre gösterilmiştir. Bu hücre ve bölünme evresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kromozom sayısının en iyi tespit edildiği evredir. B) Hücrede 8 tane kromatit bulunmaktadır. C) İğ iplikleri kromozomların kinetokorlarına bağlıdır. D) Bu evre sadece hayvan hücrelerinde görülür. E) Bu evreden sonra kardeş kromatitler ayrılır. Körfez Yayınları D) I, III ve lv E) l, II, lll ve lv 14. Hücre döngüsünün farklı evreleri arasındaki düzeni sağlayan kontrol noktalarında; I. hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı, II. replikasyon sonucu oluşan DNA nın doğru eşlenip eşlenmediği, III. kromozomların iğ iplikleri ile bağlanıp bağlanmadığı durumlarından hangileri kontrol edilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 11. Mitotik evrede; I. kromatin ipliklerin kromozom haline dönüşmesi, II. iki çekirdekli hücrenin oluşması, III. kardeş kromatitli kromozomların ayrılması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - ll - lll B) I - lll - ll C) Il - l - lll D) lli - l - ll E) lli - ll - l 15. Hücre döngüsü sırasında gerçekleşen; I. sitoplazmadaki serbest nükleotitlerin kullanılması, II. sitoplazmik proteinlerden iğ ipliklerinin oluşması, III. karyokinez sonucu sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmemesi, IV. hücre çoğalmasını kontrol eden genlerin mutasyona uğraması olaylarından hangileri kanser oluşumunda etkilidir? A) Yalnız Il B) Yalnız IV C) I ve lv 12. Aşağıdaki canlıların hangisinde sitoplazma bölünmesi sırasında ara lamel oluşumu görülür? D) I, III ve lv E) l, II, lll ve lv A) Amip B) Bitki C) Öglena D) Paramesyum E) Hayvan Test 01 CA 1.A 2.C 3.D 4.A 5.B 6.E 7.B 8.B 9.E 10.D 11.B 12.B 13.D 14.E 15.A

3 BİYOLOJİ 1. Aşağıda öglenadaki eşeysiz üreme olayları gösterilmiştir. Kamçı 10. SINIF GENEL Eşeysiz Üreme Doku kültürü ile üreme, bir bitkiden alınan hücre veya dokunun kültür ortamında çoğalmasını sağlayarak yeni bir canlının oluşturulmasıdır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Öglenada boyuna bölünme gerçekleşir. B) Bölünme sonunda oluşan iki öglenanın da genetik bilgisi aynı olur. C) Oluşan yeni öglenaların sitoplazma miktarı farklı olabilir. D) Bölünme sonunda oluşan her iki öglenanın mitokondri sayısı eşit olur. E) Çoğalma sırasında mutlaka DNA replikasyonu gerçekleşir. Çekirdek 2. Farklı canlılarda görülen; Buna göre, doku kültürüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Oluşan canlı, ata canlı ile aynı kalıtsal bilgiye sahip olur. B) Yeni canlının oluşmasında mitoz bölünme gerçekleşir. C) Doku kültürü ile oluşan canlıların değişen çevre şartlarına uyum yeteneği artar. D) Tohumun embriyo hücresinden alınan bir hücreden yeni bir canlı oluşturulabilir. E) Yeni bitkilerin oluşması sırasında hormon çeşitleri kullanılır. 5. Eşeysiz olarak çoğalan canlılarda doğal olarak kalıtsal farklılıklar oluşmaz. Ancak bu şekilde çoğalan canlılarda da bazı kalıtsal farklılıklar gözlenebilmektedir. Eşeysiz üremedeki bu duruma; I. mutasyon, I. patates yumrularının çimlendirilmesi ile yeni patates bitkilerinin elde edilmesi, II. insan bağırsağındaki tenyanın kendi kendini döllemesi ile yeni bireyler oluşturması, III. hidrada tomurcuklanma ile yeni bireyin oluşması üreme çeşitlerinin hangilerinde genetik çeşitlilik oluşmaz? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II II. krossing over, III. mayozda ayrılmama, IV. döllenme olaylarından hangileri neden olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız lii C) l ve IV D) I, ll ve Ill E) l, II ve IV D) I ve III E) II ve III 3. Üreme çeşitlerinde gözlenen; I. mayoz bölünme ile gamet oluşturulması, II. türün neslinin devam ettirilmesi, III. yararlı özelliklerin değişmeden yeni nesillere aktarılması özelliklerinden hangileri eşeysiz üremede görülür? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 6. Sporla üreme; mantar, kara yosunu, su yosunu vb. canlılarda gerçekleşmektedir. Bu üreme çeşidi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sporla üreme, eşeyli üreyen canlılarda görülmez. B) Sporla üreme, bir çeşit eşeysiz üremedir. C) Sporlar çevre şartlarına dayanıklı hücrelerdir. D) Sporların genetik bilgisi birbirinden farklı olabilir. E) Sporlar n kromozomlu (haploit) olabilir. D) I ve II E) II ve III

4 Eşeysiz Üreme Aşağıdaki şekilde deniz yıldızında üreme olayı gösterilmiştir. 10. Sınıflandırmada kullanılan; I. mercan, II. çiçeksiz bitki, III. mantar canlı gruplarında görülen eşeysiz üreme çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sporla üreme Tomurcuklanma A) Yal nız I II ve III Buna göre, bu üreme çeşidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden B) Yal nız II I ve III hangisi doğrudur? C) Yal nız IIl I ve II A) Yeni bireylerin oluşmasında genetik çeşitlilik sağlanır. B) Bu üreme çeşidi bazı omurgalı hayvanlarda da gözlenir. C) Yeni bireylerin oluşmasında kök hücre çeşitleri etkili olur. D) Bu üreme olayı, deniz yıldızının doğal üreme yöntemidir. E) Yeni bireyin oluşması sürecinde farklı dokuların oluşması krossing over olayı ile sağlanır. 8. Eşeysiz üreme çeşitlerinin görüldüğü canlı örnekleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Bölünerek üreme: Öglena B) Tomurcuklanma ile üreme: Bira mayası C) Sporla üreme: Eğrelti otu D) Rejenerasyon ile üreme: Halkalı solucan E) Bölünerek üreme: Deniz yıldızı Körfez Yayınları D) Il ve IIl l ve lll E) I ve II II ve III 11. Farklı canlılarda görülen; l. hidranın gövdesinden çıkan çıkıntı ile yeni bir bireyin oluşması, ll. söğüt bitkisinden alınan dal parçasının toprağa dikilmesi ile yeni bitkinin oluşması, lii. sarımsak bitkisine ait soğanlardan yeni bitkilerin oluşması üreme olaylarının hangileri çelikle üremeye örnek verilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 12. Bitkilerin yapısını oluşturan; I. kök, 9. Hayvanlarda rejenerasyon ile üremede; I. mitoz ile hücre sayısının artırılması, II. farklı doku ve organların oluşması, III. hücrelerde genetik farklılıkların oluşması, IV. hücre şekillerinde farklılıklar oluşması olaylarından hangileri meydana gelir? A) I ve II B) I ve III C) Il ve IV II. gövde, III. yaprak, IV. çiçek organlarından hangileri ile eşeysiz üreme gerçekleştirilebilir? A) I ve II B) I ve III C) Il ve IV D) I, Il ve Ill E) I, II ve IV D) IIl ve IV E) I, II ve IV Test 02 CA 1.D 2.D 3.E 4.C 5.A 6.A 7.C 8.E 9.E 10.D 11.D 12.D

5 BİYOLOJİ 10. SINIF GENEL Mitoz Bölünme, Eşeysiz Üreme Aşağıdaki şekilde bir hücrenin mitoz bölünmesine ait evre gösterilmiştir. 4. Farklı canlılarda gerçekleşen; I. toprak solucanına ait parçalardan yeni solucanların oluşması, Bu hücre bölünmesinden sonra gerçekleşecek olan evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anafaz B) Metafaz C) Sitokinez D) Profaz E) Telofaz 2. Mitoz bölünme yaparak çoğalan bir canlıda; I. kalıtsal çeşitliliğin modifikasyonla sağlanması, II. konjugasyonla eşeyli üreme görülmesi, III. doku, organ ve sistemlerin oluşturulması olaylarından hangileri gerçekleşebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 3. Üreme çeşitleriyle ilgili; D) I ve II E) II ve III bitkilerden elde edilen daldan yeni bir bitkinin elde edilmesi, II. insanda kesilen karaciğerin kendini yenilemesi, III. ker ten ke le nin ko pan kuy ru ğu nun ye ri ne ye ni bir kuy ruğu n ge liş me si, IV. de niz yıl dı zı nın ko pan ko lun dan ye ni bir de niz yıl dı zının ge liş me si şeklindeki rejenerasyon örneklerinin hangilerinde birey sayısı artışı meydana gelir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 5. 2n = 46 kromozomlu bir canlıya ait hücrelerin gerçekleştirdiği mitoz ve mayoz bölünmelerde; I. mayozun metafaz Il evresi ile mitozun metafaz evresindeki hücrelerin DNA miktarları, II. sitokinezin oluşum şekli, III. interfazda eşlenen DNA sayısı, IV. bölünmeler tamamlandığında hücrelerin sahip oldukları DNA miktarları durumlarından hangileri farklılık gösterir? A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve IV D) I, II ve Ill E) II, III ve IV etrafı kalın bir örtü ile kaplı olumsuz ortam şartlarına dayanıklı hücrelerden yeni bireylerin oluşması, hayvanlarda kopan parçanın kendini yenilemesi ile yeni bir canlının oluşması, bazı canlılarda vücudun yan tarafından çıkan parçanın ayrılarak yeni bir canlı oluşturması açıklamalarında aşağıdaki üreme şekillerden hangisine yer verilmemiştir? A) Rejenerasyon B) Çelikleme C) Sporlanma D) Tomurcuklanma E) Bölünme 6. Farklı hayvan türlerinde; I. yumurta, II. sperm, III. zigot, lv. kutup hücresi yapılarından hangileri mitoz bölünme ile yeni canlı oluşturabilir? A) I ve II B) I ve III C) ll ve III D) Il ve IV E) I, II ve IV

6 Mitoz Bölünme, Eşeysiz Üreme Hücre döngüsü evrelerinde meydana gelen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. 10. Aşağıdaki şekilde bir hücrenin mitoz bölünmesine ait evre gösterilmiştir. Kromozomlar tek sıra halinde hücrenin ekvator düzlemine dizilir. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kardeş kromatitli hale dönüşür. Çekirdekteki DNA lar eşlenerek iki katına çıkar. Kardeş kromatitler ayrılarak zıt kutuplara çekilirler. Bu evreler içerisinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir? Bu hücre ve bölünme evresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İnterfaz B) Anafaz C) Profaz D) Metafaz E) Telofaz 8. 2n = 46 kromozomlu bir kemik iliği hücresi 4 mitoz bölünme geçirdikten sonra akyuvar hücrelerine farklılaşmıştır. Buna göre, sonuçta oluşan akyuvar sayısı ve akyuvar hücrele rinin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Akyuvar sayısı Kromozom sayısı A) 8 46 Körfez Yayınları A) Hücre 2n = 4 kromozomludur. B) Bu evrede 2C = 8 DNA bulunmaktadır. C) Kromozomlarda kinetokor bulunmaktadır. D) Bölünmenin metafaz evresine aittir. E) Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumun kaybolduğu evredir. 11. Tomurcuklanma ile üreme ile ilgili; I. Çok hücreli canlılarda gözlenmez. II. Oluşan yeni birey ata canlıya bağlı kalabilir. III. Yeni bireyin oluşması sürecinde hücre farklılaşması B) 8 23 C) D) E) meydana gelebilir. IV. Mutasyon sonucu genetik çeşitlilik ortaya çıkabilir. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) li ve III C) Ill ve IV D) I, II ve IV E) ll, III ve IV 9. Aşağıdaki canlılardan hangisinin üreme ve gelişme döneminde mitoz bölünme gözlenmez? A) Tam parazit bitki B) Bakteri C) Şapkalı mantar D) Eğrelti otu E) Sölenter 12. Bitkilerde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi vejetatif üreme çeşidi değildir? A) Çelikle üreme B) Tohum ile üreme C) Soğan ile üreme D) Rizom gövde ile üreme E) Kültür yöntemi ile üreme Test 03 CA 1.E 2.B 3.E 4.C 5.C 6.B 7.E 8.E 9.B 10.D 11.E 12.B

7 Sitokinez II Metafaz II Anafaz II Metafaz I Profaz I İnterfaz BİYOLOJİ 1. Mayoz bölünmede; 10. SINIF GENEL Mayoz Bölünme Mayoz bölünmede gerçekleşen; I. tetrat oluşması, II. homolog kromozomların ayrılması, III. DNA molekülünün kendini eşlemesi, IV. krossing - over olayının gerçekleşmesi olaylarından hangileri oluşan gametlerin genetik olarak farklı olmasında etkilidir? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 2. Mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan temel olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Çekirdekteki bütün DNA ların eşlenmesi B) Sentrozomların zıt kutuplara çekilmesi C) Kromatitlerin iğ ipliklerine bağlanması D) Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi E) Homolog kromozomlar arasında krossing - overin gerçekleşmesi I. homolog kromozom çiftlerinin bir araya gelerek tetrat oluşturması, II. çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumun erimesi, III. kardeş olmayan kromatitler arasında gen alış - verişinin olması olaylarından hangileri profaz - I evresinde meydana gelir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 5. Mayoz - I evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili; I. profaz-i kardeş kromatitli kromozomların oluşması, II. metafaz-i homolog kromozomların çift sıra halinde dizilmesi, Ill. anafaz-i kardeş kromatitlerin ayrılması, lv. telofaz-i n kromozomlu iki tane çekirdeğin oluşması, eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) l ve Ill B) Il ve IV C) IIl ve lv D) I, li ve IV E) li, Ill ve lv 3. Aşağıdaki grafikte, mayoz bölünme geçiren bir sperm ana hücresinin DNA miktarı değişimi gösterilmiştir. DNA miktarı III IV 4C V 6. Mayoz bölünme sırasında; I. homolog kromozomların ayrılması, 2C VI II. tetrat oluşması, I II C III. DNA eşlenmesi, IV. haploid iki hücre oluşması, V. kardeş kromatitlerin ayrılması Bu evrelerin hangilerinin bitimindeki DNA miktarları doğru olarak verilmiştir? A) I ve II B) I ve lv C) III ve V D) IlI ve Vl E) III, V ve Vl olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - II - V - lli - IV B) li - I - V - lv - Ill C) Il - IlI - l - lv - V D) Ill - II - l - lv - V E) lli - IV - ll - I - IV

8 Mayoz Bölünme Mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Homolog kromozom ayrılması anafaz-ii de olur. B) Metafaz-II deki kromozom sayısı n dir. C) Mayoz bölünmedeki tetrat sayısı o canlının (n) kromozom sayısına eşittir. D) Tür içi genetik çeşitliliğin artmasını sağlar. E) İki ayrı bölünme için bir kez DNA eşlenmesi yapılır. 11. Hücre bölünmelerinde meydana gelen; I. DNA nın kendisini eşlemesi, II. tür içi kromozom sayısının sabit kalmasınının sağlanması, III. kardeş kromotitlerin ayrılması, IV. kromozom sayısının yarıya inmesi, V. homolog kromozomların ayrılması olaylarının ait olduğu bölünme çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmişir? Mitoz Mayoz 8. Aşağıda 2n = 2 kromozomlu bir canlıdaki bazı bölünme evreleri gösterilmiştir. Buna göre, numaralı evrelerden hangileri mayoz bölünmeye aittir? A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3 E) 1, 2 ve 3 9. Mayoz bölünme aşağıdaki alemlerden hangisinde gerçekleşmez? Körfez Yayınları A) I, II ve III I, III, ve IV B) I, ll ve III I, II, III, IV ve V C) II ve III I, IV ve V D) I ve IV I, II ve III E) II, III ve IV I ve V 12. Aşağıda farklı hücrelerde gerçekleşen bölünme evreleri gösterilmiştir. Yukarıdaki hücrelerden hangisi 2n = 4 kromozomlu bir A) Bakteri B) Protista C) Mantar D) Bitki E) Hayvan hücrenin normal mayoz bölünme evrelerinde görülebilir? A) I ve IV B) II ve Ill C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve IV 10. Bir hücrede, mayoz bölünme sırasında; I. homolog kromozomların ayrılması, II. kardeş olmayan kromatitler arasında gen değişiminin olması, III. kardeş kromatitlerin ayrılması olaylarından hangileri her zaman gerçekleşmek zorunda değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 13. Mayoz bölünmede meydana gelen; I. DNA eşlenmesi, II. iğ ipliklerinin oluşması, III. homolog kromozomların ayrılması, IV. sitoplazmanın bölünmesi olaylarından hangileri, mayoz - I ve mayoz - II evrelerinde ortak olarak görülür? A) l ve II B) l ve IIl C) li ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV Test 04 CA 1.B 2.D 3.E 4.E 5.D 6.D 7.A 8.B 9.A 10.B 11.B 12.E 13.C

9 BİYOLOJİ Eşeyli Üreme 10. SINIF GENEL Canlılardaki eşeyli üreme sürecinde gerçekleşen; I. farklı büyüklükteki gametlerin birleşmesiyle zigot oluşması, II. tür içi genetik çeşitliliğin artırılması, III. gametlerin kamçılı özellikte olması, 4. Bal arılarında meydana gelen üreme olayları aşağıda şematize edilmiştir. Erkek arý (n) I Sperm (n) Diþi arý (2n) II Yumurta (n) IV. türün kromozom sayısının korunması Döllenme olaylarından hangileri bütün eşeyli üreyen canlılarda ortaktır? A) I ve II B) I ve III C) li ve Ill D) II ve IV E) IlI ve IV 2. I. Halkalı solucanlarda yabancı döllenme sonucu yeni birey oluşması II. Arılarda kraliçe arıdan oluşan yumurta hücresinin gelişmesiyle erkek arı oluşması III. Gül bitkisinden alınan bir dalın gelişmesiyle yeni bitki oluşması Yukarıdaki üreme olaylarının hangilerinden oluşan yeni bireylerde ata bireylerden kalıtsal farklılıklar görülür? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 3. Canlılarda kalıtsal çeşitliliği arttıran olaylarla ilgili; tek hücreli canlılar arasında çekirdek alışverişinin gerçekleşmesi, Arýsütü Buna göre, numaralı yerlerdeki olaylar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III IV A) Mitoz Mayoz Partenogenez Modifikasyon B) Mitoz Mayoz Modifikasyon Partenogenez C) Mitoz Mitoz Döllenme Modifikasyon D) Mayoz Mitoz Döllenme Partenogenez E) Mayoz Mitoz Mayoz Partenogenez 5. Partenogenezle üremede; I. haploit kromozomlu hücreden canlının oluşması, II. gelişmenin mitoz bölünme sağlanması, III. gametlerin birleşerek zigot oluşturması, IV. tür içi genetik çeşitliliğin artırılması olaylarından hangileri meydana gelir? 2n IV Polen III Erkek arý (n) Kraliçe arý Ýþçi arý (2n) (2n) yumurtanın döllenme olmadan yeni canlı oluşturması, sperm ile yumurtanın birleşerek yeni gen kombinasyonunu oluşturması, kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişiminin meydana gelmesi açıklamalarında aşağıdaki terimlerden hangisine yer verilmemiştir? A) Konjugasyon B) Partenogenez C) Krossing over D) Metagenez E) Döllenme A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV 6. Bakterilerdeki konjugasyonda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Sitoplazmik köprünün oluşması B) DNA eşlenmesi C) Küçük çekirdeğin mayoz bölünme geçirmesi D) Kalıtsal çeşitlilik sağlanması E) İki farklı hücre arasında gen değişiminin yapılması

10 Eşeyli Üreme Hermafroditlik dişi ve erkek üreme organının aynı canlıda bulunması durumudur. 10. Aşağıdaki şekilde, bir dişi kertenkelede gerçekleşen diploit (2n) partenogenez olayı gösterilmiştir. Buna göre; I. tenya, II. toprak solucanı, III. bezelye, IV. sürüngen canlı gruplarından hangilerinin normal bireyleri hermafrodittir? 2n Yumurta ana hücresi Mayoz l n n Mayoz II Yumurta n n n n Kutup hücresi 2n Mitoz Yeni diþi birey A) l ve li B) I ve IlI C) l, li ve III Buna göre, 8. Canlılarda gerçekleşen; D) I, II ve IV E) li, IlI ve IV I. mayoz bölünmeyle gametlerin oluşması, II. DNA nın kendini eşlemesiyle hücre bölünmesinin yapılması, III. farklı kalıtsal özellikte bireylerin oluşması, IV. birey sayısı artışının sağlanması olaylarından hangileri, eşeyli ve eşeysiz üremede ortak olarak gerçekleşebilir? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV 9. Eşey li üre me de, D) I, II ve III E) I, III ve IV I. er kek ve di şi ga met le rin mayoz bölünme sonucu oluşması, Körfez Yayınları I. Yeni bireyin oluşumu sırasında genetik çeşitlilik meydana gelir. II. Yumurta hücresinin döllenmesi sonucu diploit özellikte bir hücrenin oluşumu görülür. III. Hücresel farklılaşmalar yeni bireyde farklı dokuların oluşumuna neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 11. Farklı bitkilerde görülen üreme çeşitlerinden bazıları şunlardır: I. Bir patates yumrusundan yeni bir bitkinin oluşması II. Aynı çiçek üzerinde oluşan erkek ve dişi üreme hücrelerinin döllenmesiyle yeni bitki oluşması III. Buğday tohumunun çimlenmesiyle yeni bitki oluşması Bu üreme çeşitlerinde oluşan oğul bireylerin ata canlıya benzeme oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? II. erkek gamet hücresinin farklılaşarak hücre zarından kamçı oluşturması, III. dişi ve erkek gamatlarin birleşerek zigot oluşturması, IV. döllenmiş yumurtanın mitoz bölünmelerle embriyo oluşturması olay la rın dan han gi le ri, ka lıt sal çeşitliliğin oluş ma sı na neden olur? A) I ve III B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV Test 05 CA 1.D 2.D 3.D 4.B 5.E 6.C 7.C 8.C 9.A 10.E 11.A

11 BİYOLOJİ 10. SINIF GENEL Mayoz Bölünme, Eşeyli üreme Aşağıda 2n = 4 kromozomlu bir hücrenin bazı bölünme evreleri gösterilmiştir. 3. Bakterilerdeki konjugasyon olayı ve sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Bunlardan mayoz ve mitoz bölünmelere ait olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mayoz bölünme Mitoz bölünme A) l ve ll lll ve lv B) ll ve lv l ve lll C) lll ve lv l ve ll D) l, ll ve lv Yalnız lll E) l, lll ve lv Yalnız ll 2. Hücre bölünmelerinde şu evreler vardır: İnterfaz (Hazırlık evresi) Karyokinez (Çekirdek bölünmesi) Sitokinez (Sitoplazma bölünmesi) Bu evrelerin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Farklı bir antibiyotiğe direnç kazanılması B) Tür içi genetik çeşitliliğin artması C) Birey sayısının değişmemesi D) İki bakteri arasında gen değişiminin olması E) Mayoz bölünmenin görülmesi 4. Bir canlının eşeyli ya da eşeysiz çoğaldığına karar verebilmek için aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak kabul edilmez? A) Zigottan embriyo gelişmesi B) Üreme hücrelerinin mayozla oluşturulması C) Bazı hücre hücre bölünmelerinde krossing over görülmesi D) Vücut hücrelerinin 2n kromozomlu olması E) Metagenez (döl olmaşı) ile çoğalması 5. Canlılardaki; oogami, partenogenez, çelikle üreme, A) Karyokinezin profaz evresinde mitozda tetrat oluşumu görülürken mayozda görülmez. B) Mitozda iki kez sitokinez gerçekleşirken, mayozda bir kez gerçekleşir. C) Mayozda ve mitozda DNA bir kez eşlenir. D) Mayoz bölünme sonucu iki yeni hücre, mitozda dört hücre oluşur. E) Karyokinez aşamasının anafaz evresi mayoz ve mitozda aynıdır. kültür yöntemi ile üreme üreme çeşitlerinde, I. yeni bireylerin oluşturulması, II. tür içi çeşitliliğin sağlanması, III. yeni birey oluşumunda döllenme ve embriyonik gelişme aşamalarının görülmesi özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

12 Mayoz Bölünme, Eşeyli üreme Aşağıda bal arılarında meydana gelen üreme olayları şematize edilmiştir. 8. Aşağıdaki şekilde diploit bir hücrenin bölünme evresi gösterilmiştir. Kraliçe arı (2n) Erkek arı ( n) Mayoz Mitoz I II III IV Yumurta (n) Döllenme V VI Haploit gelişme Erkek arı n Buna göre, bal arılarındaki üreme olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) I, II, III ve IV nolu hücrelerin kalıtsal bilgileri aynıdır. B) V ve VI nolu hücrelerde kalıtsal bilgi farklılığı yoktur. C) Erkek arılar arasında genetik çeşitlilik görülmez. D) Dişi arılardan kraliçe ve işçi arıların oluşumu mutasyonla gerçekleşir. E) IV ve V nolu hücrelerin oluşturduğu zigota erkek arının kalıtsal etkisi yoktur. Dişi embriyolar 2n İşçi arılar 2n Zigot (2n) Kraliçe arı 2n Özel beslenme Körfez Yayınları Şekilde gösterilen evre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mitoz bölünmenin metafaz evresi B) Mayoz bölünmenin metafaz l evresi C) Mitoz bölünmenin anafaz evresi D) Mayoz bölünmenin anafaz l evresi E) Mayoz bölünmenin metafaz ll evresi. 9. Bir tohumun içerisindeki zigotun kromozom sayısı 24 tür. Buna göre, bu bitki türü ile ilgili; I. Yaprak hücrelerinin kromozom sayısı da 24 tür. II. Mayoz bölünme sırasında 12 tane tetrat oluşturulur. III. Mayoz bölünme sırasında 24 tane gende krossing over gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II 7. Hücre bölünmeleri sırasında gerçekleşen; D) I ve III E) I, II ve III I. DNA nın kendisini eşlemesi, II. kromozom sayısının yarıya inmesi, III. kardeş kromatitlerin ayrılması, IV. homolog kromozomların ayrılması, V. sinapsis oluşması olaylarından hangileri mitoz bölünmede görülmez? A) I ve II B) III ve V C) II, IV ve V 10. Aşağıdaki canlıların hangisinde bir çeşit üreme görülür? A) Planarya B) Hidra C) Bakteri D) Gül E) Yılan D) I, II, IV ve V E) II, III, IV ve V Test 06 CA 1.D 2.C 3.E 4.D 5.A 6.B 7.C 8.D 9.C 10.E

13 BİYOLOJİ 1. İnsanlarda dişi üreme sisteminin yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 10. SINIF GENEL İnsanda Üreme Menstrüasyon döngüsündeki evrelerde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fallopi tüpü Buna göre, verilen yapıların görev ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yumurtalıkta üreme sistemi ile ilgili bazı hormonlar üretilir. B) Fallop tüpünün uç kısmı kirpikli bir yapıya sahiptir. C) Yumurta ile spermin birleşmesi fallopi tüpünde gerçekleşir. D) Uterusta anne ile fetüs arasında madde alış verişi gerçekleşir. E) Fallopi tüpü, böbrekte oluşan idrarın mesaneye taşınmasını sağlar. 2. Hipofiz bezinin etkisi ile yumurtalıktan; I. östrojen, II. progesteron, III. LTH, IV. testosteron Yumurtalık hormonlarından hangileri salgılanır? Uterus A) Yumurtanın olgunlaştırılması folikül evresinde gerçekleşir. B) Yumurtanın folikülden ayrılması ovulasyon evresinde gerçekleşir. C) Korpus luteum evresinde kandaki progesteron hormonunun miktarında artış meydana gelir. D) Döllenen yumurtanın uterus epiteli ile beslenmesi menstrüasyon evresinde gerçekleşir. E) Hipofiz bezinden salgılanan hormonlar menstrüasyon döngüsünün düzenlenmesinde görev alır. 5. İnsanda üreme ve gelişme sürecinde; I. gamet hücrelerinin mayoz bölünme ile oluşması, II. döllenme olayının fallopi tüpünde gerçekleşmesi, III. embriyonun gelişiminde mitoz bölünmenin gerçekleşmesi, IV. embriyonun gelişim sırasında gerekli olan besinini plasentadan sağlaması olaylarından hangileri meydana gelir? A) I ve ll B) I ve Ill C) Il ve IV D) lll ve lv E) I, ll, III ve IV 6. Erkeklerde üreme sistemin kontrolü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. A) I ve ll B) I ve Ill C) Il ve IV D) lll ve lv E) I, ll ve IV 3. Erkek üreme sistemindeki yapıların görevleri ile ilgili; I. testis g sperm oluşturma, II. epididimis g spermi olgunlaştırma, III. Cowper bezi g testosteron salgılama eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Hipofiz bezi FSH Testis 1. olay Hipofiz bezi LH Testis 2. olay Buna göre; numaralı olaylarla ilgili; I. 1. olay g sperm oluşumu, II. 2. olay g testosteron hormonunun sentezi, III. 1. olay g seminal sıvının salgılanması, IV. 2. olay g mayoz bölünmenin durdurulması eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) I, III ve IV

14 İnsanda Üreme İnsanda üreme sistemi organlarından salgılanan hormonlar; I. erkekte spermin olgunlaştırılmasını sağlama, II. feed back mekanizması ile hipofiz bezinden bazı hormon çeşitlerinin sentezini azaltma, III. bayanlarda uterus duvarının kalınlaşmasını sağlama görevlerinden hangilerini gerçekleştirir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 10. Erkeklerde üreme sisteminin yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir Buna göre; numaralarla gösterilen yapıların görevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsanda, aylık menstruasyon döngüsünde etkili olan hormon miktarlarının değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Kandaki hormon miktarları LH Östrojen Progesteron FSH Zaman ( gün ) Grafikteki hormon miktarlarındaki değişimlere bağlı gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Menstüasyon peryodunun ilk 10 günü içerisinde yumurta üretimi gerçekleşir. B) Östrojen mitkarındaki artış FSH salgısını azaltmıştır. C) Foliküldeki yumurtanın serbest kalması 14. günde gerçekleşmiştir. D) Korpus luteum oluşturan hücrelerin progesteron üretimi östrojen üretiminden fazladır. Körfez Yayınları A) 1 numaralı yapıda mayoz bölünme ile gamet oluşumu gerçekleşir. B) 2 numaralı yapıda spermlerde kamçı oluşumu gerçekleşir. C) 3 ve 4 numaralı yapılar spermler için hareket ortamı olan seminal sıvıyı üretir. D) Spermin dölleme yeteneği kazanması 5 numaralı yapıda gerçekleşir. E) 6 numaralı yapı spermlerin dışarı atılmasını sağlar. 11. Hamilelik döneminde; I. doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanılması, II. kandaki progesteron hormonu miktarının azalması, III. anne adayını sigara veya alkol kullanması, E) 28. günden sonra progesteronun azalması döllenme olayının gerçekleşmediğini gösterir. IV. anne kanındaki folik asit miktarının azalması durumlarından hangileri embriyonun gelişimini olumsuz yönde etkiler? A) I ve ll B) I ve Ill C) Il ve IV D) lll ve lv E) I, ll, III ve IV 9. Yardımcı bezler tarafından üretilen seminal sıvının görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Testislerin büyümesini sağlama B) Sperm hücrelerinin oluşmasını sağlama C) Spermlerin besin ihtiyacını karşılama D) Spermlerin epididimiste olgunlaşmasını sağlama E) Döllenme sonucunda döllenme zarının oluşumunu sağlama 12. Zigottan canlının meydana gelmesi sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Mayoz bölünmenin gerçekleşmesi B) Hücresel farklılaşmanın meydana gelmesi C) Mitoz bölünmenin görülmesi D) Hücre sayısının artması E) DNA replikasyonunun gerçekleşmesi Test 07 CA 1.E 2.A 3.D 4.D 5.E 6.C 7.E 8.B 9.C 10.B 11.E 12.A

15 BİYOLOJİ 1. Allel genlerle il gi li; 10. SINIF GENEL Kalıtsal Kavramlar, Gamet Çeşidi Gen kavramı ile il gi li; I. Homolog kromozomlar üzerinde bulunurlar. II. Her ikisi de aynı nükleotit dizilimine sahip olabilir. III. Her ikisinin de farklı bilgiye sahip olması durumunda ilgili özellik fenotipte etkisini göstermez. I. DNA üzerinde bulunan ve çok sayıda nükleotitten oluşan birimlerdir. II. Bir DNA üzerinde sadece bir tane gen bulunur. III. Protein sentezi ile ilgili şifre veren birimlerdir. bilgi le rin den han gi le ri yanlıştır? IV. Bir canlıdaki bütün genler etkisini gösterir. A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. İnsanda aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece genlerin etkisi ile ortaya çıkar? A) Fazla besin tüketmeye bağlı olarak kilo alınması B) Düzenli spor yapanların daha kaslı yapıya sahip olması C) Kan gruplarının farklı olması D) Işık etkisi ile deri renginin değişmesi E) Bireylerin problem çözme becerilerinin farklı olması 3. Canlılarda bir özelliğin ya da canlıdaki bütün özelliklerin dış görünüşüne fenotip denir. Buna göre, fenotiple ilgili; I. Sadece genlerin etkisi ile ortaya çıkabilir. II. Gen ve çevre etkileşimi ile ortaya çıkabilir. III. Genlerin işleyişinin değişmesi ile fenotipte değişimler ortaya çıkabilir. bilgilerinden hangileri doğrudur? bilgi lerin den han gileri yan lış tır? A) l ve II B) I ve IIl C) II ve III D) II ve IV E) II, III ve IV 6. Üç farklı bireyin üç farklı özellik yönüyle genotipi, I. AaBBCc, II. DdEeFf, III. gghhkk şeklinde olduğuna göre, oluşturabilecekleri gamet çeşidi sayısının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - ll - lll B) I - lll - ll C) Il - l - lll D) Il - lll - l E) Ill - ll - l 7. Aşa ğı da ki şekilde bir üreme ana hücresinin genotipi gösterilmiştir. A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 4. Çekinik özellikteki bir gen fenotipte etkisini; I. homozigot, II. heterozigot, III. haploit durumlarının hangilerinde gösterebilir? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve li D) I ve III E) I, II ve III Buna göre, bu canlı hücreden oluşabilecek en az ve en fazla gamet çeşidi sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 2-8 B) 4-8 C) 4-16 D) 8-16 E) SsDdMmPP genotipine sahip bir bireyden aşağıdaki gamet çeşitlerinden hangisi oluşmaz? A) SDMP B) sdmp C) sdmp D) SdmP E) sdmp

16 Kalıtsal Kavramlar, Gamet Çeşidi AaBBCcDdEe genotipli bir canlıda A ve B ile C ve D genleri bağlı genlerdir. Bu canlıdan meydana gelebilen aşağıdaki gametlerden hangisinin oluşumunda krossing over gerçekleşmiştir? A) ABCDE B) abcde C) abcde D) ABcde E) abcde 12. Canlılarda modifikasyon ile kazanılan özellikler kalıtsal değil iken adaptasyon sağlayan özellikler ise kalıtsaldır. Buna göre farklı canlılardaki; I. meyve sineklerinde embriyoların 16 0 C de gelişmesi ile düz, 25 0 C de gelişmesi ile kıvrık kanatlı olması, II. kutup tilkilerinin kulaklarının dar yüzeyli, çöl tilkilerininin kulaklarının ise geniş yüzeyli olması, III. dış döllenme görülen hayvanlarda fazla sayıda gamet bırakılması, IV. fazla besin tüketen hayvanlarda yağ doku miktarının fazla olması 10. Kalıtımla ilgili; Aynı DNA üzerinde bulunan farklı genlerdir. Genin kromozom üzerinde bulunduğu bölgedir. İki farklı kromozomda aynı karaktere etki eden genlerdir. Canlının belirli yaş ve zamandaki dış görünüşüdür. tanımlamaları içerisinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Lokus B) Allel gen C) Fenotip D) Mutasyon E) Bağlı gen 11. Mendel, bezelyelerle yapığı çalışmalarda kalıtım ile ilgili temel bilgileri ortaya koymuştur. Baskınlık çekiniklik ilişkisi, genlerin gametlere bağımsız dağılması gibi bilgiler Mendel ile ortaya konmuştur. Mendel in çalışmalarında başarılı olmasında, bezelyelerin; I. çok kolay yetiştirilmesi, II. kısa zamanda fazla ürün vermesi, Körfez Yayınları özelliklerinden modifikasyon ve adaptasyon örneği olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Modifikasyon Adaptasyon A) I ve II III ve IV B) I, II ve III Yalnız IV C) I, II ve IV Yalnız III D) II ve III I ve IV E) l ve lv li ve Ill 13. Aynı türe ait dört bireyin genotipi aşağıda verilmiştir. X bireyi: AabbCcDD Y bireyi: AaBbCcdd Z bireyi: aabbccdd T bireyi: AaBbCCDd Bu canlılardan oluşabilecek gamet çeşidi sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? III. dışarıdan gözlenebilen özelliklerinin fazla bulunması, IV. kapalı çiçek yapısına sahip olması, V. incelenen özelliklerin bağlı genlerle kontrol edilmesi özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? A) I ve IlI B) II ve IV C) I, II ve V D) I, II, III ve IV E) II, III, IV ve V X bireyi Y bireyi Z birey T bireyi A) B) C) D) E) Test 08 CA 1.B 2.C 3.D 4.D 5.D 6.C 7.C 8.B 9.C 10.D 11.D 12.E 13.A

17 BİYOLOJİ 1. Kalıtımda kontrol çaprazlaması yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Homozigot genotipli bireyler elde etme B) Tür içi genetik çeşitliliği artırma C) Baskın fenotipli bireyin genotipini tespit etme 10. SINIF GENEL Çaprazlamalar Mendel sarı bezelye ile yeşil bezelyeleri çaprazladıktan sonra elde ettiği yeni bezelyelerin tamamının sarı olduğunu tespit etmiştir. Yeni oluşan bezelyeleri kendi aralarında çaprazlandığında ise yaklaşık dörtte bir oranında yeşil bezelyelerin oluştuğunu görmüştür. Bu na gö re; D) Heterozigot genotipli bireyler oluşturma E) Çekinik fenotipli bireyler oluşturma 2. Aşağıdaki çaprazlama örneklerinin hangisinden en az fenotip çeşidi ortaya çıkar? A) aabbccddee x aabbccddee B) AaBbCcDDee x aabbccddee C) AaBBCcDdEe x AaBbCcDdee D) AaBBCcDDEe x aabbccddee E) aabbccddee x AABbCcDdEe 3. Bir canlı türünün post rengi ile ilgili dört genin baskınlık ve çekiniklik ilişkisi A 1 > A 2 = A 3 > A 4 şeklindedir. I. Mendel in birinci çaprazlamada kullandığı ata bireyler homozigot özelliktedir. II. İkinci çaprazlamada kullanılan ata bireylerin genotipi heterozigottur. III. İkinci çaprazlamada yeşil bezelyelerin oluşması mutasyon ile sağlanmıştır. yargı la rın dan han gi le ri doğrudur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III 6. Üç farklı ailedeki anne ve babanın iki karakter yönüyle genotipleri; I. AaBB (anne) - AABb (baba), II. aabb (anne) - AaBb (baba), III. AaBb (anne) - aabb (baba) Buna göre, bu canlı türünde post rengi ile ilgili kaç çeşit fenotip ortaya çıkabilir? A) 2 B) 3 C) 5 D) 8 E) 9 olduğuna göre, her iki özellik yönüyle de baskın fenotipli birey oluşturma olasılıklarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - ll - lll B) I - lll - ll C) Il - l - lll D) Il - lll - l E) Ill - ll - l 4. İki karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanmasına dihibrit çaprazlanma denir. Buna göre, dihibrit çaprazlama ile ilgili; I. Her iki ata birey dört çeşit gamet oluşturabilir. II. Her iki karakter yönüyle baskın fenotipli bireylerin oluşma olasılığı 9/16 dır. III. Çaprazlama sonucunda 9 farklı genotipte bireyler oluşabilir. lv. Çaprazlanan karakterler yönüyle 8 farklı fenotipte bireyler oluşabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve ll B) Il ve lll C) lli ve lv D) I, ll ve lll E) li, lll ve lv 7. Beyaz tüylü bir Endülüs tavuğu ile siyah tüylü Endülüs tavuğu çaprazlanarak elde edilen birinci nesil bireyler kendi aralarında çaprazlanarak ikinci nesil bireyler elde edilmiştir. (Endülüs tavuklarında siyah ve beyaz tüy rengi geni eksik baskın özelliktedir.) Buna göre, ikinci nesildeki fenotip ve genotip oranları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Fenotip oranı Genotip oranı A) 1:1:1 3:1 B) 3:1 1:2:1 C) 3:1 3:1 D) 1:2:1 1:2:1 E) 1:2:1 3:1

18 Çaprazlamalar Baskın özellikte olan ekşi (K) ve iri meyveli (M) bir erik bitkisi kendi kendine tozlaşma yaptığında bazı tohumlarından tatlı ve küçük meyveli bireyler oluşmuştur. Buna göre, erik bitkisinin genotipi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A)KKMM B) KkMm C) KkMM D) kkmm E) kkmm 11. Aşağıdaki gametlerden hangisinin birleşmesi sonucunda aabbccddee genotipli bir canlının oluşması mümkündür? A) ABCde x abcde B) abcde x abcde C) abcde x abcde D) ABcde x abcde E) abcde x abcde 9. Saç rengi fenotipi aşağıdaki gibi olan ailelerden oluşan dörder çocuğun fenotip oranları aşağıdaki tab lo da gösteril miş tir: 1.aile 2.aile 3.aile 4.aile Bu na gö re, numaralı ailelerden hangisinde anne ve babanın bu özellik yönüyle homozigot genotipli olduğu söylenebilir? A) 1. ve 2. aile B) 2. ve 3. aile C) 2. ve 4. aile D) 3. ve 4. aile E) 1, 3 ve 4. aile 10. AaBbccDdEE genotipli bir bireyde A, B ve c genleri bağlı genlerdir. Bu birey AABbCcDdEe genotipli bir birey ile çaprazlanmıştır. Anne - baba fenotipi Siyah x Sarý Siyah x Siyah Sarý x Sarý Çocuklarýn fenotipi %50 Siyah %50 Sarý %75 Siyah %25 Sarý %0 Siyah %100 Sarý Siyah x Siyah %100 Siyah %0 Sarý Körfez Yayınları 12. Aşağıdaki çaprazlama örneklerinin hangisinden en fazla 16 çeşit fenotip ortaya çıkar? A) AABBCcDDEe x aabbccddee B) AaBbCcDdee x aabbccddee C) AaBBCcDdEe x AaBbCCDdee D) aabbccddee x aabbccddee E) aabbccddee x AABbCcDdEe 13. Aşağıda ki çap raz la ma lar dan han gi sin de an ne veya ba ba dan fark lı fe no tip te bir bi rey olu şturulamaz? A) Aa Bb x Aa Bb B) aa bb x AA BB C) Aa Bb x AA Bb D) Aa BB x Aa Bb E) Aa bb x Aa bb Bu çaprazlama sürecinde her iki bireyde de; I. A ile a, II. B ile b, III. C ile c, lv. D ile d ge n çiftlerinden hangileri arasında ortak olarak krossing over gerçekleşebilir? A) Yalnız ll B) Yalnız IV C) I ve ll D) ll ve IV E) I, ll ve Ill 14. Canlılarda eşbaskın olarak kalıtılan özelliklerle ilgili; I. İkiden fazla allel gen ile kontrol edilmektedir. II. İlgili özellik yönüyle heterozigot iki bireyin çaprazlanmasıyla üç çeşit genotip ortaya çıkar. lii. İki genin birlikte başka bir geni aktifleştirmesi durumunda ortaya çıkan özelliklerdir. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III Test 09 CA 1.C 2.A 3.C 4.D 5.D 6.B 7.D 8.B 9.D 10.A 11.E 12.B 13.B 14.B

19 BİYOLOJİ 1. İnsanda A, B ve 0 genleri etkisi ile ortaya çıkan kan grupları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bu özellik yönüyle altı farklı genotip vardır. B) Bu özellik yönüyle dört farklı fenotip vardır. C) Bir bireyde üç gen farklı sayılarda bulunabilir. 10. SINIF GENEL Kan Grupları A kan gruplu bir insanın B kan gruplu bir insandan kan alamamasının nedeni; I. alıcının kan plazmasında anti B bulunması, II. alıcının alyuvar zarında A antijeni bulunması, III. vericinin alyuvar zarında B antijeni bulunması, D) A ve B genleri eşbaskın özelliktedir. IV. vericinin kan plazmasında anti B bulunması E) A ve B genlerinin etkisi ile alyuvar zarında antijen üretilmesi sağlanır. 2. A kan gruplu baba ile AB kan gruplu anneden; I. A0, II. B0, III. AB, IV. 00 genotipli çocuklardan hangileri oluşabilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV 3. A0Rr genotipli anne ile ABRr genotipli bir babadan BRh kan gruplu çoçuğun oluşma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1/2 B) 1/8 C) 1/16 D) 3/8 E) 3/16 durumlarından hangilerinden kaynaklanmaktadır? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 6. Aşa ğı da ki şekilde bir ailedeki dört kardeşin kan gruplarının tespit çalışmasının sonuçları gösterilmiştir. Orhan Selim Zeynep Betül Kan grupları yönüyle bu aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Anne ve baba birbirlerine kan veremezler. B) Selim, Orhan a kan verebilir. C) Rh faktörü yönüyla anne ve baba heterozigot genotipli olabilir. Anti A Anti B Anti D Çökelme yok Çökelme yok Çökelme yok Çökelme var D) Zeynep, kan grupları yönüyle homozigot genotiplidir. E) Betül, Selim e kan verebilir. Çökelme var Çökelme var Çökelme Çökelme var yok Çökelme Çökelme yok yok Çökelme Çökelme yok var 4. Kan grup la rı bi lin me yen an ne ve ba ba nı n A kan gru plu çocuk la rı olmuştur. Bu na gö re, an ne ve ba ba nın kan grup la rı; An ne Ba ba I. A0 BB II. 00 AB III. B0 A0 du rum lar ın dan han gi le ri ola bi lir? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve III E) II ve III 7. Dört farklı ailedeki anne ve babanın Rh faktörü yönüyle kan grubu genotipleri aşağıda verilmiştir. An ne Ba ba I. Rr Rr II. rr Rr III. RR rr lv. rr RR Genotipleri verilen ailelerden hangilerinde oluşacak çocuklarda kan uyuşmazlığı gözlenebilir? A) I ve III B) Il ve III C) Il ve IV D) lli ve IV E) II, lll ve IV

20 Kan Grupları Kan grubu ile ilgili A, B ve Rh antijeni bulunduran bir insan; I. AB Rh(+), II. A Rh( ), III. B Rh(+), lv. 0 Rh( ) kan gruplu bireylerden hangilerine kan verebilir? A) Yal nız I B) Yal nız IV C) l ve III D) li ve IV E) l, II ve IV 11. İnsanda Rh kan uyuşmazlığı ile ilgili; I. Annenin Rh ( ), babanın Rh (+) olması durumunda ortaya çıkar. II. Bebeğin ürettiği anti Rh moleküllerinin annenin alyuvarlarında çökelmeye neden olması sonucu oluşur. III. Babanın Rh faktörü ile ilgili genotipin Rr olması durumunda ortaya çıkma olasılığı % 50 dir. lv. İlk bebeklerde kan uyuşmazlığı ile ilgili ölüm olayı genelde görülmez. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) l ve li B) l ve Ill C) lll ve IV D) I, II ve IV E) l, IIl ve IV 9. Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri gösterilmiştir. Numaralı bireyler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) l ve ll numaralı birey aynı kan grupludur. Körfez Yayınları 12. B0Rr genotipli anne ile A0Rr genotipli babadan bu karakterler yönüyle oluşabilecek fenotip ve genotip çeşidi sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4-4 B) 2-12 C) 4-8 D) 8-12 E) 8-24 B) ll numaralı bireyde mutlaka 0 geni bulunur. C) lll numaralı bireyde A veya B geni bulunabilir. D) lv numaralı birey B kan gruplu olmayabilir. E) l numaralı bireyin genotipi bilinemez. 13. Bir aile oluşturan iki bireyin kan grubunu tespit çalışmasının sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Anti A Serumu Anti B Serumu Anti D Serumu Anne Baba 10. İnsanda kan gruplarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Çökelme var Bu anne ve babadan; Çökelme yok A) A kan gruplu bireylerin alyuvar zarında A antijeni bulunur. B) B kan gruplu bireylerin genotipi homozigot olabilir. C) AB kan gruplu bireylerin kan plazmasına bu karakterle ilgili antikor bulunmaz. D) 0 kan gruplu bireylerin kan plazmasında A ve B antikoru bulunur. E) Rh( ) kan gruplu bireylerin kan plazmasında Rh antijeni bulunur. I. A0Rr, II. 00rr, III. B0RR, lv. ABRr genotipli çocuklardan hangileri oluşabilir? A) I ve Il B) I ve IV C) lii ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV Test 10 CA 1.C 2.D 3.C 4.E 5.E 6.E 7.C 8.A 9.E 10.E 11.E 12.D 13.A

21 BİYOLOJİ 10. SINIF GENEL Modern Genetik Canlılarda cinsiyetin çevresel etkenlerle belirlenmesi durumuna fenotipik cinsiyet oluşumu, cinsiyetin genlerle belirlenmesi durumuna ise genotipik cinsiyet oluşumu denir. 4. Aşağıdaki şekilde X ve Y kromozomları şematize edilmiştir. (İnsanda XX kromozomlu bireyler dişi, XY kromozomlu bireyler erkek olmaktadır.) Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi fenotipik cinsiyet oluşumu örneğidir? 1 3 Homolog olmayan bölge A) Bir omurgasız hayvan türünde embriyonunun anneye bağlı kalması ile erkek, serbest gelişmesiyle dişi bireylerin oluşması B) Bal arılarında n kromozomlu bireylerin erkek, 2n kromozomlu 2 4 bireylerin dişi olması X Y C) Memelilerde XX kromozomlu bireylerin dişi, XY kromozomlu bireylerin erkek olması D) Tavuklarda ZZ kromozomlu bireylerin erkek, ZW kromozomlu bireylerin dişi olması E) Sirke sineklerinde iki tane X kromozomu bulunduranların dişi, bir tane X kromozomu bulunduranların erkek olması 2. İn san da cinsiyet kromozomlarında cinsiyetle ilgili özelliklerin yanında vücut özellikleri de taşınabilmektedir. Bu şekildeki kalıtıma; Buna göre, X ve Y deki numaralı bölümlerde bulunan genlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. ve 3. bölgelerdeki genler erkek bireylerde birer tane olarak bulunur. B) 2. bölgede bulunan çekinik bir genin aynısı, 4. bölgede de bulunabilir. C) 3. bölgede bulunan genin etkisi sadece erkek bireylerde görülür. D) 1. bölgede bulunan çekinik bir gen dişi bireylerde homozigot olarak bulunabilir. E) 1. bölgede bulunan genin etkisi sadece dişi bireylerde ortaya çıkar. Homolog bölge I. hemofili hastalığı, II. renk körlüğü, III. balık pulluluk, IV. göz rengi özelliklerinden hangileri örnek verilebilir? A) l ve li B) ll ve lii C) Ill ve IV 5. İnsanda aşağıdaki özelliklerden hangisi erkek bireylerde dişi bireylere göre daha fazla gözlenir? A) Kahverengi göz rengi B) A kan grubu C) Dil yuvarlayabilme D) Renk körlüğü D) I, ll ve Ill E) ll, III ve IV E) Akdeniz anemisi 3. İnsanda ayrılmama sonucu oluşan yumurta hücresinin normal spermle döllenmesi sonucu oluşan bireylerin cinsiyetleri ve isimlendirilmeleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış olarak verilmiştir? A) 44 + XXX g Süper dişi B) 45 + XY g Down sendromlu erkek C) 43 + XX g Turner sendromlu dişi D) 45 + XX g Down sendromlu dişi E) 44 + XXY g Klinefelter erkek 6. Bir ailedeki anne ve babanın genotipinin aşağıdakilerin hangisindeki gibi olması durumunda kesinlikle renk körü çocukları oluşmaz? Anne Baba A) X R X r X r Y B) X R X R X r Y C) X R X r X R Y D) X r X r X R Y E) X r X r X r Y

22 Modern Genetik Bir ailenin iki kız çocuğundan bir tanesi hemofili hastası diğeri ise sağlamdır. Buna göre, anne ve babanın bu özellik yönüyle genotipi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 10. Hemofili geni taşıyıcısı bir anne ile hemofili babanın çocuklarında hemofili hastalığının görülme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) % 0 B) % 25 C) % 50 D) % 75 E) % 100 Anne Baba A) X H X h X h Y B) X H X H X h Y C) X H X h X H Y D) X h X h X H Y E) X h X h X h Y 11. İnsanda Y e bağlı çekinik kalıtımın özellikleriyle ilgili; 8. İnsanda cinsiyet kromozomları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dişi bireylerdeki her iki X kromozomunun karşılıklı bölgelerinde aynı karakterlerle ilgili gen bulunur. B) Erkek bireylerde X ve Y kromozomlarının bazı bölgelerinde allel gen bulunmaz. C) X ve Y kromozomlarının üzerinde cinsiyet genlerinin dışında vücut özellikleri ile ilgili genler de bulunur. D) Y kromozomunda bulunan genler X kromozomunda bulunamaz. E) X kromozomunda baskın veya çekinik özellikte genler bulunabilir. Körfez Yayınları I. Özelliğin dişi bireylerde görülme olasığı erkek bireylerden fazladır. II. Babada bulunan bu özellik tüm erkek çocuklarına aktarılır. III. Erkeklerde bu özellik homozigot durumda ortaya çıkar. IV. Özelliği gösteren dişi bireylerin bütün erkek çocuklarında bu özellik ortaya çıkar. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) Ill ve IV D) I, ll ve Ill E) l, III ve IV 12. Aşağıdaki soy ağacında X e bağlı çekinik olarak taşınan renk körlüğünü fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösterilmiştir. l ll lll lv 9. İnsanda 44 + X0 genotipli bir birey; I. gonozomlarında ayrılmama olmuş yumurta ile normal bir spermin birleşmesi, II. otozomlarda ayrılmama olmuş sperm ile normal yumurtanın birleşmesi, III. gonozomlarında ayrılmama olmuş sperm ile normal yumurtanın birleşmesi durumlarından hangilerinin sonucunda oluşabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III V Numaralı bireyler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) l numaralı bireyde renk körlüğü geni vardır. B) ll numaralı bireyde renk körlüğü geni yoktur. C) lll numaralı birey annesinden renk körlüğü geni almamıştır. D) lv numaralı birey renk körlüğü yönüyle heterozigottur. E) V numaralı bireyin çocuklarında renk körlüğü görülebilir. Test 11 CA 1.A 2.D 3.C 4.E 5.D 6.B 7.A 8.D 9.D 10.C 11.E 12.B

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür.

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. HÜCRE BÖLÜNMELERİ Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. I. MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar bir çok canlı grubu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme LYS ANAHTAR SORULAR #6 Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme 1) 2n = 40 kromozomlu memeli türünde, Dişinin ovaryumlarında yumurta hücresi oluşurken anafaz I evresinde gonozomların

Detaylı

1- Aşağıda verilen mayoz bölünme geçirmekte olan hücrelerin evrelerini ve her birinin kromozom sayısını yazınız. (6*1,5=9 ) 5- Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? (2*4=8 ) Profaz_I

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez Döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünmeler ile canlı gelişimine PARTENOGENEZ denir. Arı, karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi canlılarda görülür.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 10. Sınıf 1 MİTOZ BÖLÜNME EŞEYSİZ ÜREME Hücre döngüsü uzun bir interfaz ve kısa bir bölünme evresinden oluşur. Hücre bölünmesi tüm canlılarda büyüme, gelişme ve onarım sağlar.

Detaylı

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir.

ÜREME. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. 1 ÜREME Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesine üreme denir. *Eşeysiz üreme: EŞEYSİZ ÜREME Tek bir ata bireyin, kendisiyle aynı genetik özelliklere

Detaylı

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Konu: Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 Mayoz Bölünmenin Genel Özellikleri Üreme ana hücrelerinde görülür. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür. 4 yeni hücre

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM Mitoz Bölünme Hücreler neden mitoz bölünme geçirir? 1 Büyüme ve gelişme için 2 Yıpranan doku ve organların onarılması için 3 Eşeysiz üreyen canlılarda üremenin sağlanması için.

Detaylı

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir.

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. ÜREME ve ÇEŞİTLERİ Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme denir. A. EŞEYSİZ ÜREME Eşey hücrelerinin oluşumu ve döllenme olmadan, bir atadan

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 KALITIMIN GENEL İLKELERI Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 Eşey Tayini Kromozoma dayalı eşey saptanması çok hücreli canlılarda gerçekleştirilebilir. Otozomal kromozomlar üzerinde her iki eşeye ait özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜREME ÜNİTE 1. Mayoz ve Eşeyli Üreme...41 ÜNİTE 2. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik...119. Modern Genetik Uygulamaları...

İÇİNDEKİLER ÜREME ÜNİTE 1. Mayoz ve Eşeyli Üreme...41 ÜNİTE 2. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik...119. Modern Genetik Uygulamaları... İÇİNDEKİLER kardefl kromatitler ÜNİTE 1 ÜREME kinetokor iğ iplikleri Sayfa No Mitoz ve Eşeysiz Üreme....7 sentromer Mayoz ve Eşeyli Üreme....41 İnsanda Üreme Sistemi - Büyüme ve Gelişme....79 ÜNİTE 2 KALITIMIN

Detaylı

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz.

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. B. Numaralandırılmış evrelerle ilgili aşağıdaki cümlelerde ifadeyi doğru tamamlayan koyu renkli ifadeyi yuvarlak içine alınız. 2. / 5. resimde

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

ADI SOYADI SINIFI - NO TENZİLE ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR SEÇMELİ BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI PUAN GRUP B RAKAMLA YAZIYLA 1- Aşağıda verilen mayoz bölünme

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır.

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır. Allel: Bir genin seçenekli biçimi Wild Tip: Normal allel. Bireylerin çoğunda bulunan Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Mitoz bölünme, hücredeki kalıtım maddesinin yavru hücrelere eşit miktarda bölünmesini sağlayan karmaşık bir olaydır.

Mitoz bölünme, hücredeki kalıtım maddesinin yavru hücrelere eşit miktarda bölünmesini sağlayan karmaşık bir olaydır. Mitoz bölünme, hücredeki kalıtım maddesinin yavru hücrelere eşit miktarda bölünmesini sağlayan karmaşık bir olaydır. Hücre mitozla bölünmeden önce DNA eşlemesi olur. Hücre mitozla bölünmeye başlamadan

Detaylı

MAYOZ VE EŞEYLİ YAŞAM DÖNGÜLERİ

MAYOZ VE EŞEYLİ YAŞAM DÖNGÜLERİ MAYOZ VE EŞEYLİ YAŞAM DÖNGÜLERİ Kalıtıma giriş Ebeveynler yavrularına gen adı verilen kodlanmış bilgileri verirler. Genler DNA parçalarıdır. Çoğu gen, hücreyi özgün enzimler ve diğer proteinleri sentezlemesi

Detaylı

ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir.

ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. ÜNİTE I HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1.1 HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. Hücre büyürken, hücre zan genişler, hacmi artar. Ancak hücrenin

Detaylı

Kromozom nedir? kromozom mikronla

Kromozom nedir? kromozom mikronla KROMOZOM 2 Kromozom nedir? Çekirdeğin içinde ipliksi halde bulunan parçalara kromozom adı verilir. Çift olarak bulunup 2n ile gösterilirler. Kromozomlar, elektron mikroskobunda İ, V, J harfleri gibi biçimlerde

Detaylı

Mendel Genetiği, Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji

Mendel Genetiği, Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Mendel Genetiği, Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji MENDEL GENETİĞİ Ebeveyn (ana-baba) ile oğul bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıkların nasıl veya hangi oranlarda ortaya çıkabileceğini

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Modern Genetik Biyoloji Ders Notları A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Bazı omurgasız hayvanlarda ve tam çiçek bulunduran bitkilerin büyük çoğunluğunda hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunur. Bazı canlılarda

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

Yumurta ve sperm hücreleri örnek olarak verilebilir.

Yumurta ve sperm hücreleri örnek olarak verilebilir. MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME I. Kromozomlar Kromozomlar, hücre bölünmesi sırasında kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşması sonucu meydana gelen yapılardır. DNA ve DNA yı kaplayan protein moleküllerinden oluşmuştur.

Detaylı

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir?

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? 1) 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? A) Genetik yapısı aynı hücreler oluşur. B) Tür içi çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlar. C) Eşeyli üreme için

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ SUNUSU

HÜCRE BÖLÜNMESİ SUNUSU HÜCRE BÖLÜNMESİ SUNUSU BÖLÜNME KONUSUNA GİRİŞ MİTOZ BÖLÜNME MAYOZ BÖLÜNME İlerlemek için linklere tıklayın Hazırlayan ve kaynaklar 1 BÖLÜNME NEDİR? Canlı hücrelerin nesillerini devam ettirebilmek için

Detaylı

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1

DNA ve Genetik Kod Akıllı Ödev - 1 DN ve enetik Kod kıllı Ödev - 1 dı Soyadı:... Sınıfı:... No:... Soru 1 şağıdaki sorulara uygun cevapları seçip, numaralarını cümlenin başındaki boş kutucuklara yazınız. 1 en 2 Kromozom 3 Nükleotid 4 imin

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

Mitoz ve Eşeysiz Üreme Biyoloji Ders Notları

Mitoz ve Eşeysiz Üreme Biyoloji Ders Notları Mitoz ve Eşeysiz Üreme Biyoloji Ders Notları Yeni hücreler ancak mevcutlarının bölünerek oğul hücreler üretilmesiyle oluşur. Mitoz hücre bölünmesi çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve yenilenmeyi

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) 4. 1.Şekilde hayvan hücresinin mitoz bölünmede bir evresi gösterilmiştir. Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Kalıtım maddesinin

Detaylı

Bu kromozomlar üzerinde taşınan genlerin sorumlu olduğu karakterler, dişilerde ve erkeklerde her zaman eşit olasılıklarla

Bu kromozomlar üzerinde taşınan genlerin sorumlu olduğu karakterler, dişilerde ve erkeklerde her zaman eşit olasılıklarla MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME I. Kromozomlar Kromozomlar, hücre bölünmesi sırasında kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşması sonucu meydana gelen yapılardır. DNA ve DNA yı kaplayan protein moleküllerinden oluşmuştur.

Detaylı

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM CİNSİYETE BAĞLI KALITIM *Cinsiyetin belirlenmesi: Eşeyli üreyen hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi farklı şekillerde olabilmektedir. Bazı hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi, çevre koşulları tarafından

Detaylı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı Ad Soyadı: No: Tarih: 10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı 1) Modern genetik veya biyoteknoloji çalışmalarına 4 örnek veriniz. İstediğiniz birini açıklayınız. (10p) 2) Diploit bir erkek

Detaylı

Sermin YAVAŞ KURT, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK

Sermin YAVAŞ KURT, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Sermin YAVAŞ KURT, Yeşim DAŞDEMİR ÇALIK YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I )

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Kahverengi gözlü anne ve babanın ilk çocukları yeşil gözlü

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur.

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur. ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım Üreme: Canlıların kendilerine benzer bireyler oluşturarak nesillerini devam ettirmeleri olayı üreme olarak adlandırılır. Üreme olayı;

Detaylı

*Bağlı genler: *Krossing over oranı ve kromozom haritası: BAĞLI GENLER VE KROMOZOM HARİTASI

*Bağlı genler: *Krossing over oranı ve kromozom haritası: BAĞLI GENLER VE KROMOZOM HARİTASI BAĞLI GENLER VE KROMOZOM HARİTASI *Bağlı genler: Bağlı genler, aynı kromozom üzerinde bulunan genlerdir. Örnek: Aşağıda bağlı genlerin krossing over oranları verilmiştir. Kromozom haritasını çıkarınız.

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır

Detaylı

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz?

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz? 4) İnsanlarda kahverengi gözlülük yeşil gözlülüğe baskındır.aşağıda verilen göz genotiplerinden hangisine sahip olan aileden, yeşil gözlü çocuk olma ihtimali yoktur? 1) Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz

Detaylı

DNA ve Özellikleri. Şeker;

DNA ve Özellikleri. Şeker; DNA ve Özellikleri Hücrelerdeki hayatsal olayların yönetimini çekirdek sağlar. Çekirdek içinde, hücrenin beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan genetik madde bulunur.

Detaylı

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIM Anne ve babanın karakterlerinin oğul döllere nasıl aktarıldığı, döller arasında benzerlik ve farklılıkların nasıl ortaya çıktığını araştıran bilim dalına kalıtım veya

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4 KALITIM 1 AaBb X AaBb şeklindeki çaprazlanmadan 256 oğul birey oluşmuştur. ab fenotipindeki bireyler oluştuktan kısa bir süre A) 32 B) 64 C) 128 D) 192 E) 240 2 2) Bir karakter üzerinde A, B, C, D, E şeklinde

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Soru Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Banu KARAAĞAÇ Bilgehan

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

KALITIM-2 MENDEL İN ÇALIŞMALARI SELİN HOCAYLA BİYOLOJİ DERSLERİ

KALITIM-2 MENDEL İN ÇALIŞMALARI SELİN HOCAYLA BİYOLOJİ DERSLERİ KALITIM-2 MENDEL İN ÇALIŞMALARI SELİN HOCAYLA BİYOLOJİ DERSLERİ Gregor MENDEL kalıtımın esaslarını belirleyen bilim adamıdır. Kalıtımın kurucusu olarak bilinir.yaptığı çalışmalar MENDEL KANUNLARI adını

Detaylı

DNA NIN ÖZELLİKLERİ DNA HÜCRE. DNA da 4 çeşit nükleotid vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T) Guanin (G) ve Sitozin (S veya C)

DNA NIN ÖZELLİKLERİ DNA HÜCRE. DNA da 4 çeşit nükleotid vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T) Guanin (G) ve Sitozin (S veya C) 8. Sınıf Fen 8. Sınıf Bilimleri Fen Bilimleri İNSANDA İNSANDA ÜREME, ÜREME, BÜYÜME BÜYÜME VE VE GELİŞME GELİSME Ahmet KARAYEL KARAYEL Süleyman Süleyman ALTINTAS ALTINTAŞ HÜCRE DNA DNA NIN ÖZELLİKLERİ NEDİR:

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 91. Adım KALITIM -17 GENETİK VARYASYON MUTASYON MODİFİKASYON ADAPTASYON - REKOMBİNASYON

ADIM ADIM YGS LYS. 91. Adım KALITIM -17 GENETİK VARYASYON MUTASYON MODİFİKASYON ADAPTASYON - REKOMBİNASYON ADIM ADIM YGS LYS 91. Adım KALITIM -17 GENETİK VARYASYON MUTASYON MODİFİKASYON ADAPTASYON - REKOMBİNASYON GENETİK VARYASYON Aynı türün bireyleri arasındaki farklılığa VARYASYON denir. Varyasyonların hepsi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM A MİTOZ (4 SAAT) 1 Kromozom ve Özellikleri 2 Hücre Bölünmesi 3 Mitoz Bölünme (Aynı Hücreler Oluşturan Bölünme) 4 Üreme (Çoğalma) 5

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu:

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu: MAYOZ BÖLÜNME Mayoz-1 evreleri: Mayoz bölünme homolog kromozomların ve kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ardışık iki bölünme bütünüdür. Homolog kromozomların ayrılmasına neden olan birinci evreye

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #7. Kalıtım

LYS ANAHTAR SORULAR #7. Kalıtım LYS ANAHTAR SORULAR #7 Kalıtım 1) Bir bitki türünde mavi çiçek rengi geni (A), gri çiçek rengi genine (a) baskındır. Bu bitki türünde çiçek rengi karakteri açısından farklı fenotiplere sahip bitkilerin

Detaylı

Hücre Yapısı: Somatik ve Germ Hücrelerinin Bölünme ve Farklanmaları. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker

Hücre Yapısı: Somatik ve Germ Hücrelerinin Bölünme ve Farklanmaları. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre Yapısı: Somatik ve Germ Hücrelerinin Bölünme ve Farklanmaları Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Embriyonal yaşamın başlangıcından itibaren hücre bölünmesi başlar ve gelişmeyle ilgili her aşama hücre bölünmesiyle

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz Nükleotid - en - Dna - Kromozom Fen ve eknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz 6. Kromozomlar DN molekülü ve protein kılıftan oluşmuşlardır. DN molekülünün yapısında da genler bulunur. enler ise nükleotitlerden

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5.

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5. SINIF Mitoz - Mayoz Bölünme TEST. Mitoz bölünme, çekirdek bölünmesi ile başlar ve birbirini takip eden evrelerle devam eder. 4. Aşağıda mayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili bilgiler veriliyor.. Bir ana

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA 2) Sitoplazma Hücrenin içini dolduran sıvıdır. İçinde inorganik ve organik maddeler vardır. Ayrıca görevleri birbirinden farklı olan organeller de bulunur.

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN VE TEKNOLOJİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20

Detaylı

a-spermatogenez:erkek bireylerde testislerde spermlerin meydana gelmesidir: Özellikleri:

a-spermatogenez:erkek bireylerde testislerde spermlerin meydana gelmesidir: Özellikleri: MAYOZ BÖLÜNME Mayoz-1 evreleri: Mayoz bölünme homolog kromozomların ve kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ardışık iki bölünme bütünüdür. Homolog kromozomların ayrılmasına neden olan birinci evreye

Detaylı

S evresi: Organellerin iki katına çıkarılması devam ederken DNA sentezi olur.

S evresi: Organellerin iki katına çıkarılması devam ederken DNA sentezi olur. HÜCRE DÖNGÜSÜ İnterfaz: Bölünmeyen bir hücre interfaz durumundadır. Bu safhada replikasyon ve bölünme için hazırlık yapılır. Çekirdek belirgindir, bir yada daha fazla çekirdekçik ayırt edilebilir. Kromozomlar

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

10. SINIF. Mitoz ve Eşeysiz Üreme TEST. 4. I. Beslenme II. Büyüme III. Solunum IV. Protein sentezi V. İğ ipliği sentezi

10. SINIF. Mitoz ve Eşeysiz Üreme TEST. 4. I. Beslenme II. Büyüme III. Solunum IV. Protein sentezi V. İğ ipliği sentezi 10. SINIF Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1. I. Hücre yüzey alanının, hücre hacmi için yetersiz kalması II. Hücre metabolizma hızının artması III. Hücre sitoplazmasının dış etmenlerle eksilmesi IV. Zar üzerinden

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) 1. TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin

Detaylı

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 A Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluklara doğru ise D yanlış ise Y harfini yazınız. 1. Hayvan hücresinde sitoplâzma bölünmesi ara lamel

Detaylı

*Soy ağacı: Bireylerin atalarını şekil ya da sembollerle gösteren tabloya soy ağacı denir. Dişiler; yuvarlak erkekler ise kare şekli ile gösterilir.

*Soy ağacı: Bireylerin atalarını şekil ya da sembollerle gösteren tabloya soy ağacı denir. Dişiler; yuvarlak erkekler ise kare şekli ile gösterilir. SOY AĞAÇLARI *Soy ağacı: Bireylerin atalarını şekil ya da sembollerle gösteren tabloya soy ağacı denir. Dişiler; yuvarlak erkekler ise kare şekli ile gösterilir. Evlenmeler, iki birey arasında yatay çizgiyle

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 1) Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir. Arkelere ait bu enzimler, I. Kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, II. Zehirli

Detaylı