ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONUNDA ÇAPRAZ PİN VE DÜĞME İMPLANTININ KLİNİK SONUÇLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONUNDA ÇAPRAZ PİN VE DÜĞME İMPLANTININ KLİNİK SONUÇLARI"

Transkript

1 ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONUNDA ÇAPRAZ PİN VE DÜĞME İMPLANTININ KLİNİK SONUÇLARI CLINICAL OUTCOMES OF CROSS-PIN AND ENDOBUTTON TECHNIQUES IN ARTHROSCOPIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION Dr. Ali Tufan PEHLİVAN * Dr. Yunus İMREN ** Dr. Hasan Hüseyin CEYLAN *** Dr. Süleyman Semih DEDEOĞLU **** Dr. Erdem ÖZDEN ***** Dr. Ömer POLAT * * Kırıkhan Devlet Hastanesi, ** Üsküdar Devlet Hastanesi, *** Sultançiftliği LNB Devlet Hastanesi, **** Özel Çakırtepe Hastanesi, ***** Baltalimanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Hasan Hüseyin CEYLAN Sultançiftliği LNB Devlet Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Sultangazi, İstanbul. Tel: E-posta: ÖZET Amaç: Hamstring tendon grefti kullanılarak gerçekleştirilen artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarında femoral tespit için kullanılan düğme implant tekniği ile çapraz pin tekniğinin klinik sonuçlarının karşılaştırılmasını amaçladık. Yöntem: İki ayrı Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde ön çapraz rekonstrüksiyonu yaptığımız 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Femoral tespitte ilk 20 hastada çaprazpin (TransFix Arthrex, Naples, FL, USA ), sonraki 20 hastada düğme implant (ToggleLoc Fixation Device,Biomet, Warsaw, IN, USA) yöntemi kullanıldı. Hastalar ameliyat öncesinde ve sonrasında Lysholm ve IKDC sistemlerine göre değerlendirildi. Sonuçlar: Çapraz pin grubunda ameliyat sonrası Lysholm değeri 88,2 düğme implant grubunda ise 89,4 olarak tespit edildi. IKDC değerleri ise ameliyat sonrasında; cross-pin grubunda; 8(%40) hastada A, 10 (%50) hastada B, 1 (%5) hastada C,1 (%5) hastada D; düğme implant grubunda 9 (%45) hastada A, 9 (%45) hastada B, 1 (%5) hastada C ve 1 (%5) hastada D olarak bulundu (p>0,05). Sonuçlar iki grup için de başarılı bulunmuştur. Ancak her iki femoral tespit yöntemi arasında klinik sonuçlar bakımından anlamlı sonuç bulunamamıştır. Tartışma: Hamstring tendon otogrefti kullanılarak gerçekleştirilen ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda femoral tespit için kullanılan düğme implant ve çapraz pin teknikleri güvenilir olup klinik olarak birbirlerine karşı üstünlükleri bulunmamaktadır. Anahtar Kelimeler: ön çapraz bağ, femoral tespit, çapraz pin, düğme implant ABSTRACT Aim: We aimed to compare the clinical results of cross-pin and endobutton techniques for femoral fixation in arthroscopic anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction with hamstring autograft. Patients and Method: 40 patients operated in two Orthopaedic Surgery centers were included in the study. Cross-pin (transfix) technique was used in first twenty patients, and endobutton (toggle loc) technique was used in the rest for femoral fixation. Lysholm and IKDC scores were noted postoperatively. Results: Lysholm score was 88,2 in cross-pin group, whereas it was 89,4 in endobutton group, postoperatively. IKDC scores were A in 8 (40%) patients, B in 10 (50%), C in 1 (5%), and D in 1 (5%) patient in cross-pin group, besides it was A in 9 (45%) patients, B in 9 (45%) patients, C in 1 (5%), and D in 1 (5%) patient in endobutton group. Both fixation techniques were found to be successful in ACL reconstruction, however any statistical difference was not noted between groups in case of clinical results (p>0,05). Discussion: Both cross-pin and endobutton techniques are safe for femoral fixation in arthroscopic ACL reconstruction with hamstring autograft, and any superiority is not found between these techniques. Key Words: Anterior cruciate ligament, femoral fixation, cross-pin, endobutton 203

2 GİRİŞ Diz, insan vücudunda travmaya en çok maruz kalan eklemlerdendir. Ön çapraz bağ, diz çevresi bağ yaralanmalarının en sık olanıdır 1. Ön çapraz bağ (ÖÇB) dizin öne kaymasını engellemekte ayrıca dizin rotasyonel stabilitesine de katkıda bulunmaktadır 1. Ön çapraz bağ yaralanmaları kalıcı ve ciddi fonksiyon bozukluklarına neden olabilir 1. Dizin normal mekaniği ve stabilitesinde önemli olan ön çapraz bağın yokluğu, dizin normal fonksiyonunu bozacaktır. Tedavi edilmeyen ön çapraz bağ lezyonlarında ilerleyen dönemde radyolojik olarak ortaya konabilen belirgin dejeneratif değişiklikler ortaya çıkmaktadır 2. Ön çapraz bağ rüptürlerinde diz ekleminin biyomekanik ve kinematiğinin bozulması, meniskusler ve eklem kıkırdağının stres altında kalması sonucu dejeneratif artrit gelişmesine neden olur 2. Dolayısıyla ön çapraz bağ rüptürü tamir edilmesi gereken bir patolojidir. Ön çapraz bağ cerrahisinde greft seçimi ve greftin tespit yöntemi kritik öneme sahiptir. Son zamanlarda hamstring tendon grefti sıklıkla tercih edilen bir çeşit otogrefttir 3. Hastanın erken rehabilitasyonuna ve aktivitesine izin verecek yeterli kuvvete sahiptir 4. Patellar tendon-kemik grefti tespitinde birçok cerrah interferans vidası kullanmakta iken, hamstring tendon greft tespiti hakkında tam bir fikir birliği oluşmamıştır. İnterferans vidaları, cross pin ve kortikal askı sistemi (düğme implantları,endobutton,toggle loc vs.) hamstring tendon grefti için kullanılan başlıca tespit yöntemleridir. Tespit yöntemlerinin farklı biyomekanik sonuçları bulunuğuna dair çeşitli çalışmalar bulunsa da klinik sonuçlar arasında anlamlı farkın olmadığı bildirilmiştir 5. Biz çalışmamızda, ön çağraz bağ rekonstrüksiyonlarında femoral tespit yöntemlerinden olan cross-pin ve düğme implant tekniklerinin klinik sonuçlarının karşılaştırmayı amaçladık. YÖNTEM Etik kurul izni alınmasını takiben iki farklı Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde ön çapraz bağ rekonstruksiyonu yapılması planlanan 40 hasta belirlendi. Hastalara onam formu imzalatıldı. Klinik muayene (Lachman, önçekmece,pivot-shift testleri) ve MRI ile konulan tanılar, ameliyat esnasında tanısal artroskopi yapılarak doğrulandı. Artroskopik olarak tespit edilen kıkırdak lezyonu veya meniskus yırtığının bulunduğu hastalar çalışma dışında bırakıldı. Çoklu bağ hasarı bulunan, revizyon cerrahisi yapılan hastalar ve inflamatuar hastalığı bulunanlar ve dizde dejeneratif değişikliği bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyon ameliyatları spinal veya genel anestezi altında uygulandı. İlk önce tanısal artroskopi yapıldı. Ardından semitendinöz ve grasilis tendonlarından oluşan hamstring tendon grefti alındı. Öncelikle tibial tünel daha sonra transtibial teknik ile femoral tünel açıldı. Femoral greft tespitinde ilk 20 hastada cross-pin tekniği kullanılırken, sonraki 20 hastada düğme implant tekniği kullanıldı. Greftin tibia tespitinde ise tüm hastalarda aynı yöntem ile 1 adet interferans ve 1 adet U çivisi kullanıldı. Ameliyat sonrası bütün hastalara aynı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uygulandı. Quadriceps egzersizlerine hemen başlandı. Açı ayarlı breys kullanılarak hastaya tolere edebildiği kadar yük verdirildi. İlk iki haftanın sonunda 90 dereceye ulaşmayı hedefleyecek biçimde fleksiyon egzersizlerine başlandı. Birinci ayın sonunda günlük aktiviteler, altıncı ayın sonunda sportif aktivitelere dönüşün sağlanması amaçlanarak rehabilitasyon programı sürdürüldü. Hastalar ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası birinci yılın sonunda Lysholm ve IKDC (diz bağları standart değerlendirme sistemi) değerlendirilme sistemlerine göre klinik olarak değerlendirildi. Lysholm sisteminde ağrı ve klinik durum subjektif olarak değerlendirilir. En iyi sonuç 100, en kötü sonuç 0 puan olarak karşılık bulmaktadır. IKDC de ise subjektif değerlendirmenin yanında muayene bulguları ve fonksiyonel test (tek bacak sıçrama) yer alarak puanlandırılmaktadır. Genelde kullanılan diğer testlerin aksine en iyi elde edilebilecek sonuç mükemmel değil, normal dizdir. IKDC ye göre A; normal diz, B; normale yakın diz, C anormal diz, D ise ciddi derecede anormal diz olarak değerlendirilmektedir. İstatiksel analiz SPSS 13.0 programı ile yapıldı. SONUÇLAR Çalışmamızdaki tüm olgular erkekti. 33 (%82,5) hastada spor yaralanması, ön çapraz bağ rüptürünün sebebiydi. Ameliyat öncesi dönemde, 29 (%72) hastada dizde boşalma hissi, 35 (%87,5) hastada ağrı şikayeti mevcut idi. Ön çapraz bağın yaralanması ile ameliyat arasında geçen ortalama süre 7,4 ay olarak tespit edildi. Ameliyat öncesi Lysholm ve IKDC sistemlerine göre klinik olarak değerlendirilen hastaların sonuç değerleri, ameliyat sonrası birinci yılın sonundaki değerler ile karşılaştırıldı. Her iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı sonuç bulunamadı (p>0,05). Lysholm 204

3 değeri; cross-pin grubunda ameliyat öncesi 59.4, ameliyat sonrası ise 88,2 olarak bulundu. Düğme implant grubunda Lysholm değerleri ameliyat öncesi 57.1, ameliyat sonrası ise 89,4 olarak tespit edildi. IKDC sistemine göre ise; cross-pin grubunda ameliyat öncesi 1 (%5) hasta B grubuna, 14(%70) hasta C grubuna ve 5(%25) D grubuna dahil iken; düğme implant grubunda 14 (%70) hasta C grubunda, 6 (%30) hasta D grubunda ye almakta idi. Ameliyat sonrası 1. yılın sonundaki kontrollerde cross-pin grubunda; 8(%40) hastanın A, 10(%50) hastanın B, 1(%5) hastanın C, 1 (%5) hastanın da D grubunda olduğu görüldü. Aynı sistem ile düğme implant grubu değerlendirilmeye alındığında; 9(%45) hasta A, 9(%45) hasta B, 1(%5) hasta C ve 1(%5) hasta D grubunda idi(tablo-1).hiçbir hastada perop komplikasyona rastlanmaz iken, düğme implant grubunda 1 hastada ameliyat sonrası dönemde gelişen yara yeri enfeksiyonu medikal tedavi ile geriledi. Sonuçların her iki grup için de tatminkar ancak, farklı olmadığı görüldü. TARTIŞMA Ön çapraz bağ rekonstruksiyon ameliyatları tüm dünyada yaygın olarak yapılan ortopedik ameliyatlardandır. Spor cerrahisinde en sık yapılan ameliyat çeşididir 6. Ön çapraz bağın fonksiyonlarını ve propiyosepsiyonu düzelterek ileride oluşabilecek artrozu minimalize etmeyi amaçlar 7. Ameliyat tekniği, greft seçimi, greft tespiti gibi konularda tartışmalar devam etmektedir. Greft seçiminde patellar tendon grefti, quadriseps tendon grefti, hamstring tendon grefti, allogreft (patellar tendon, aşil tendonu, fasya lata) ve sentetik greft gibi çeşitli seçenekler mevcut olsa da hamstring tendon grefti ve patellar tendon grefti en sık tercih edilen greftlerdir. Her iki greftin de yeterli güç ve sertlikte (birim uzama için gereken kuvvet miktarı) olduğu gösterilmiştir 8. Son yıllarda hamstring tendon grefti kullanımı yüksek oranda artmıştır 2. Dörtlü hamstring tendonlarının başta gücü olmak üzere diğer greftlere göre çok sayıda avantajı vardır. Biyomekanik çalışmalarda 4108 N ila 4213 N arasında güce sahip olduğu gösterilmiştir9. Bu düzey normal bir ÖÇB'nin gücünün yaklaşık iki katına tekabül eder. Hamstring tendon greftinin önemli bir avantajı da 807 N/mm ila 954 N/mm arasında değişen sertliğidir. Bu özellikleri ile hamstring tendonları, normal bir ÖÇB'ye göre yaklaşık 3 kat daha serttir 10. Ön çapraz bağ cerrahisinde greft seçimi kadar greft tespit yöntemi de değişkenlik gösterir ve başarı greft tespiti ile doğrudan iliskilidir. Erken günlük ve sportif aktiviteler dönüş için tespitin yeterli sağlamlıkta olması şarttır. İyi yerleştirilmiş greft ile tespit materyali kombinasyonu gelen yüklere karşı direnecek kadar güçlü, normal ÖÇB nin yüklenmelere verdiği yanıtı verebilecek kadar sert ve siklik yüklenmeler altında greftin kaymasına engel olacak kadar güvenli olmak zorundadır. Çeşitli biyomekanik çalışmalarda ameliyat sonrası yoğun rehabilitasyon ve günlük aktiviteler için tespit materyallerinin Newton aralığında yüklenmelere maruz kaldığı, ortalama yüklenmelerin ise 500 Newton olduğu bulunmuştur 11.Yine bu çalışmalarda femoral tespit materyalinin yüklenmeye karşı dayanıklılığı, sertliği ve sıyırma kuvvetleri değerlendirildiğinde, en güçlü materyallerin Endobutton CL ve Cross Pin sistemleri olduğu görülmüştür. Tibial tespit materyalleri içinde ise en güçlü olarak vida-staple ve vida-pul olduğu bulunmuştur 11. Femoral tespit, genellikle interferans vidaları, crosspin (transfix, rijidfix vs.) ve kortikal askı (toggle loc,endobutton vs.) tekniği kullanılır. En çok kullanılan yöntem kortikal askı ve cross-pindir 12. Femoral tespit yöntemleri ve sonuçları ilgili birçok çalışma mevcuttur. Yapılan bir çalışma farklı femoral tespit yöntemini karşılaştırmış en yüksek başarısızlık oranının cross-pin tekniğinde bulunduğunu belirtmişlerdir 8,13. Bir hayvan deneyi çalışmasında interferans vida ve Rigidfix sistemi ile transfix ve endobutton sistemleri karşılaştırılmış ve biyomekanik olarak interferans vida ve Rigidfix sistemlerinin daha yetersiz oldukları tespit edilmiştir 14. Rigidfix (iki adet cross-pin kullanılır) sistemi ile endobutton sistemini karşılartırılmış, Endobutton sisteminde daha fazla miktarda femoral tunel genişlemesi geliştiğini ifade edilmiştir 15. Bir diğer çalışmada Transfix ile Endobutton yöntemini karşılartırılmış ve benzer şekilde Endobutton grubunda femoral tunel genişlemesinin daha fazla olduğunu bildirilmiştir. Bunun yanında Chae Kong ve ark. Rigidfix ve Endobutton sistemleri arasında klinik sonuçlarda ve tunel genişlemesinde fark bulamamışlardır. İki sistemin de başarılı klinik sonuçları bulunduğunu belirtmişlerdir 16. Deneysel bir çalışmada endobutton ile cross-pin arasında birbirlerine üstünlük konusunda fark bulunamamış ve her iki grupta da erken rehabilitasyon programı başlanmış ve olumsuz sonuç alınmamıştır 17. Benzer çalışmalarda 205

4 iki grup arasında klinik sonuç olarak fark bulunamamış, endobutton tekniğinde, çalışmalarındaki ortalama ameliyat süresinin daha kısa olduğunu belirtmişleridir. Yosmaoğlu ve ark. da iki tekniği karşılaştırmış ve ameliyat sonrası birinci yılın sonunda hamstring ve quadriseps kas güçleri arasında fark bulamamışlardır. Başka bir çalışmada Harilainen cross-pin yöntemi ile metal interferans sistemi sonuçlarını klinik ve artrometre ölçümlerine göre değerlendirmiş ve anlamlı farkın bulunmadığını bildirmişlerdir 18. Femoral tespitte çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Farklı klinik çalışma sonuçlar bildirilmiştir. Bu konuda tam bir fikir birliğine varılamamıştır. Bizim çalışmamızda endobutton ve cross-pin tekniğinin kısa dönem (1 yıl) sonuçları klinik olarak araştırılmıştır. Anlamlı fark bulunamamıştır. Çalışmamızda biyomekanik sonuçların, her iki tekniğe göre ortalama ameliyat sürelerinin, uzun dönem komplikasyon oranlarının belirtilmesi daha faydalı olabiliridi. Mevcut haliyle hastaların erken dönem klinik sonuçları iki farklı değerlendirme sistemi ile ele alınmış ve analiz edilmiştir. Her iki grupta da erken dönemde yüz güldürücü sonuçlar alınmıştır. Her iki tekniğin güvenilir olduğunu ve birbirlerine karşı üstünlüklerinin bulunmadığını düşünmekteyiz. Tablo-1. İki grubun ameliyat öncesi ve sonrası IKDC değerleri. Cross-Pin Dü me mplant A B C D A B C D Preop Postop Tablo-2. İki grubun ameliyat öncesi ve sonrası Lysholm değerleri. Cross-Pin Dü me mplant P de eri Preop 59,4 57,1 p>0.05 Postop 88,2 89,4 p>

5 1. Miyasaka KC, Daniel DM, Stone ML. The Incidence of Knee Ligement Injuries in General Population. Am J Knee Surg. 1991;4: Girgis FG, Marshall JL, Monajem ARS. The cruciate ligaments of the knee joint. Clin Orthop 1975;106: Valentin A, Engström B, Werner S. ACL reconstruction: patellar tendon versus hamstring grafts economical aspects. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2006;4: Jorgensen U, Thomsen HS. Behavior of the graft within the bone tunnels following anterior cruciate ligament reconstruction, studied by cinematic magnetic resonance imaging. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2000;8: Milano G, Mulas PD, Ziranu F, Piras S, Manunta A, Fabbriciani C. Comparison between different femoral fixation devices for ACL reconstruction with doubled hamstring tendon greft. Arthroscopy 2006;22: Majewski M, Susanne H, Klaus S. Epidemiology of athletic knee injuries. Knee. 2006;13: Adachi N, Ochi M, Uchio Y, Iwasa J, Ryoke K, Kuriwaka M. Mechanoreceptors in the anterior Cruciate ligament KAYNAKLAR contribute to the joint position sense. Acta Orthop Scand 2002;73: Hamner DL, Brown CH, Steiner ME, Hecker AT, Hayes WC. Hamstring tendon grafts for reconstruction of the anterior cruciate ligament: biomechanical evaluation of the use of multiple strands and tensioning techniques. J Bone Joint Surg Am. 1999;81: Butler D, Noyes F, Grood E. On the interpretation of our anterior cruciate ligament data. Clin Orthop 1985; 196: Butler DL, Noyes FR, Grood ES. Ligamentous restraints to anterior-posterior drawer in the human knee. J Bone Joint Surg 1980;62: Noyes FR, Mangine RE. Early knee motion after open and arthroscopic anterior cruciate ligament rec. Am J Sports Med. 1987;15: Brand J, Weiler A, Caborn DN, Brown CH, Johnson DL. Graft fixation in cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med 2000;28: Milano G, Mulas PD, Ziranu F, Piras S, Manunta A, Fabbriciani C. Comparison between different femoral fixation devices for ACL reconstruction with doubled hamstring tendon graft. Arthroscopy. 2006;22: Ahmad CS, Gardner TR, Groh M, Arnouk J, Levine WN. Mechanical properties of soft tissue femoral fixation devices for anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med. 2004; 32: Baumfeld JA, Diduch DR, Rubino LJ, et al. Tunnel widening following anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring autograft: a comparison between double cross-pin and suspensory graft fixation. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;16: Kong C, In Y, Kim G, Ahn CY. Cross pin versus endobutton femoral fixation in hamstring anterior cruciate ligament reconstruction: Minumum 4-year follw-up. Knee Surg. Relat Res 2012;24: Shen HC, Chang JH, Lee CH, et al. Biomechanical comparison of Cross-pin and Endobutton-CL femoral fixation of a flexor tendon graft for anterior cruciate ligament reconstruction. J Surg Res 2010;15: Harilainen A, Sandelin J, Jansson KA. Cross-pin femoral fixation versus metal interference screw fixation in anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring tendons. Arthroscopy 2005; 21:

Araştırmalar / Researches. Burak Günaydın 1, Osman Tuğrul Eren 2, Raffi Armağan 2, Hasan Basri Sezer 2

Araştırmalar / Researches. Burak Günaydın 1, Osman Tuğrul Eren 2, Raffi Armağan 2, Hasan Basri Sezer 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140807081116 Ön Çapraz Bağ Lezyonlarının Otojen Hamstring Tendon Grefti Kullanılarak Anatomik Çift Band ve Tek Band Tekniği ile Rekonstrüksiyonu Sonrası Karşılaştırmalı

Detaylı

Ön çapraz bağ (ÖÇB) yaralanması dizde en sık görülen. Hamstring Tendon Otogrefti ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu. Araştırmalar / Researches

Ön çapraz bağ (ÖÇB) yaralanması dizde en sık görülen. Hamstring Tendon Otogrefti ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Hamstring Tendon Otogrefti ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Erdem Değirmenci 1, İstemi Yücel 2, Kutay Özturan 3 1 Yüksekova Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ Diz eklemi çepeçevre bağlarla desteklenen ve cildin altında kaslarla çevrili olmadığı için de travmaya son derece açık olan bir eklemdir. Diz ekleminde kayma, menteşe ve dönme

Detaylı

Çankaya Ortopedi. Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları. Dr. Uğur Gönç. Çankaya Ortopedi Grubu, Ankara

Çankaya Ortopedi. Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları. Dr. Uğur Gönç. Çankaya Ortopedi Grubu, Ankara Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları XV. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu Ankara 2014 Dr. Uğur Gönç Grubu, Ankara Dr. Asım Kayaalp Dr. Uğur Şaylı Dr. Reha Tandoğan Dr. Mümtaz

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ CERRAHİSİNDE KULLANILAN GREFTLER VE UYGULAMA SONUÇLARININ 5 YILLIK SÜREÇTE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖN ÇAPRAZ BAĞ CERRAHİSİNDE KULLANILAN GREFTLER VE UYGULAMA SONUÇLARININ 5 YILLIK SÜREÇTE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖN ÇAPRAZ BAĞ CERRAHİSİNDE KULLANILAN GREFTLER VE UYGULAMA SONUÇLARININ 5 YILLIK SÜREÇTE DEĞERLENDİRİLMESİ Bülent KILIÇ 1, Aylin ZEKİOĞLU 2, Ali Serdar YÜCEL 3 1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Tekirdağ

Detaylı

ANATOMİK ENDOBUTTON YÖNTEMİ İLE TEK BAND ARTROSKOPİK ÖÇB REKONSTRÜKSİYONU UYGULANAN HASTALARIMIZIN ORTA DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

ANATOMİK ENDOBUTTON YÖNTEMİ İLE TEK BAND ARTROSKOPİK ÖÇB REKONSTRÜKSİYONU UYGULANAN HASTALARIMIZIN ORTA DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL ANATOMİK ENDOBUTTON YÖNTEMİ İLE TEK BAND ARTROSKOPİK ÖÇB REKONSTRÜKSİYONU UYGULANAN HASTALARIMIZIN ORTA DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

Aktif Sporcularda Patellar Tendon Otogrefti ile Artroskopik Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonrası Spora Geri Dönüşün Değerlendirilmesi

Aktif Sporcularda Patellar Tendon Otogrefti ile Artroskopik Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonrası Spora Geri Dönüşün Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(1):20-25 Aktif Sporcularda Patellar Tendon Otogrefti ile Artroskopik Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonrası Spora Geri Dönüşün Değerlendirilmesi

Detaylı

Patellar tendonun yırtıklarının tendon greftiyle tamirinin biyomekaniğinin incelenmesi: Deneysel çalışma

Patellar tendonun yırtıklarının tendon greftiyle tamirinin biyomekaniğinin incelenmesi: Deneysel çalışma Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Deneysel Çalışma / Experimental Study 2014;25(1):47-51 doi: 10.5606/ehc.2014.10 Patellar tendonun yırtıklarının tendon greftiyle tamirinin

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

Hamstring tendon grefti ile yap lan ön çapraz ba cerrahisinde iki farkl tespit yönteminde fonksiyonel sonuçlar n karfl laflt r lmas

Hamstring tendon grefti ile yap lan ön çapraz ba cerrahisinde iki farkl tespit yönteminde fonksiyonel sonuçlar n karfl laflt r lmas ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA OR J NAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(4):240-247 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Hamstring tendon grefti ile yap lan ön çapraz ba cerrahisinde iki

Detaylı

SPORCULARDA TEMASSIZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI: RİSK FAKTÖRLERİ ve ÖNLEME STRATEJİLERİ

SPORCULARDA TEMASSIZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI: RİSK FAKTÖRLERİ ve ÖNLEME STRATEJİLERİ SPORCULARDA TEMASSIZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARI: RİSK FAKTÖRLERİ ve ÖNLEME STRATEJİLERİ Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ön Çapraz Bağ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün ÖZGEÇMİŞ Umut Akgün Doğum Tarihi : 15121975 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İnönü Cad. Okur Sok. No: 20, Kozyatağı, 34742, İstanbul, Turkiye.

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Ön çapraz bağ yırtığı ve kısmi iç yan bağ yırtığının eşlik ettiği, ihmal edilmiş patellar tendon yırtığı

Ön çapraz bağ yırtığı ve kısmi iç yan bağ yırtığının eşlik ettiği, ihmal edilmiş patellar tendon yırtığı OLGU SUNUMU Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(2):231-235 künyeli yazının Türkçe çevirisi Ön çapraz bağ yırtığı ve kısmi iç yan bağ yırtığının eşlik ettiği, ihmal edilmiş patellar tendon yırtığı Deniz

Detaylı

Türkiye de ön çapraz ba rekonstrüksiyonu cerrahisi ve rehabilitasyonundaki güncel yaklafl mlar

Türkiye de ön çapraz ba rekonstrüksiyonu cerrahisi ve rehabilitasyonundaki güncel yaklafl mlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(6):458-463 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Türkiye de ön çapraz ba rekonstrüksiyonu cerrahisi ve rehabilitasyonundaki güncel

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

Ön çapraz ba rekonstrüksiyonunda tibial tünel tespit seviyesinin tekrarlay c yüklenme testi sonuçlar na etkisi

Ön çapraz ba rekonstrüksiyonunda tibial tünel tespit seviyesinin tekrarlay c yüklenme testi sonuçlar na etkisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(4):356-360 Ön çapraz ba rekonstrüksiyonunda tibial tünel tespit seviyesinin tekrarlay c yüklenme testi sonuçlar na etkisi

Detaylı

Gelişmiş ve kuvvetli kas yapısı olan sporcularda, bu stabilizasyon mekanizmasındaki

Gelişmiş ve kuvvetli kas yapısı olan sporcularda, bu stabilizasyon mekanizmasındaki Sporcularda Diz Yaralanmalarının Nedenleri Temelleri ve Önlemleri Günümüzde spor olgusuna azalmayan ilgi ve sporun geniş kitlelerce benimsenmesiyle birlikte yaygınlaşması, buna bağlı sakatlanma oranlarını

Detaylı

Murat Gül, Engin Çetinkaya, Yavuz Arıkan, Sami Sökücü, Umut Yavuz, Yavuz Selim Kabukçuoğlu. Özgün Araştırma / Original Article. Özet.

Murat Gül, Engin Çetinkaya, Yavuz Arıkan, Sami Sökücü, Umut Yavuz, Yavuz Selim Kabukçuoğlu. Özgün Araştırma / Original Article. Özet. Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1909 Menisküs Tamirinde Tamamen İçeriden Dikiş Tekniğinin Orta Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Midterm Clinical Results

Detaylı

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ ARA FAALİYET RAPORU

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ ARA FAALİYET RAPORU TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2010-2011 ARA FAALİYET RAPORU TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Genel Kurulu 17.4.2010 tarihine yapılmış ve Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. N. Reha Tandoğan

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen

Detaylı

Revizyon Ön Çapraz Bağ Cerrahisi. Dr. Mehmet S.Binnet, Dr.Cengiz Yılmaz

Revizyon Ön Çapraz Bağ Cerrahisi. Dr. Mehmet S.Binnet, Dr.Cengiz Yılmaz Revizyon Ön Çapraz Bağ Cerrahisi Dr. Mehmet S.Binnet, Dr.Cengiz Yılmaz * Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ** Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Ön Çapraz Bağı Ameliyatı ACL YIRTIĞI

Ön Çapraz Bağı Ameliyatı ACL YIRTIĞI ACL YIRTIĞI ACL (ön çapraz bağ) sert ve esnek olmayan liflerden oluşmaktadır. Diz içinde orta hatta arkadan öne ve dıştan içe doğru uzanır (bakınız diz anatomisi). Bu bağ tibia kemiğinin öne ve içe-dışa

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARININ CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI

ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARININ CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARININ CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI DR. KERİM TÜRKOĞLU UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İSMET TAN

Detaylı

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası; Erken Dönem Sürekli Pasif Hareket Uygulanmasının Rehabilitasyon Sonuçlarına Etkisi

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası; Erken Dönem Sürekli Pasif Hareket Uygulanmasının Rehabilitasyon Sonuçlarına Etkisi Orijinal Makale / Original Article DO I: 10.4274/tftr.45712 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:314-8 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:314-8 Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası; Erken Dönem Sürekli Pasif

Detaylı

Seide KARASEL, Berrin AKPINAR, Selmin GÜLBAHAR, Meltem BAYDAR, Özlem EL, Halit PINAR, # Hasan TATARİ, # Osman KARAOĞLAN, # Elif AKALIN

Seide KARASEL, Berrin AKPINAR, Selmin GÜLBAHAR, Meltem BAYDAR, Özlem EL, Halit PINAR, # Hasan TATARİ, # Osman KARAOĞLAN, # Elif AKALIN ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(3):220-228 künyeli yazının Türkçe çevirisi Patellar tendon otogrefti ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve modifiye hızlandırılmış

Detaylı

MENİSKÜS YIRTIKLARININ ARTROSKOPİK ONARIMINDA ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ

MENİSKÜS YIRTIKLARININ ARTROSKOPİK ONARIMINDA ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL MENİSKÜS YIRTIKLARININ ARTROSKOPİK ONARIMINDA ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ MID-TERM RESULTS OF ARTHROSCOPIC MENISCUS TEAR REPAIR

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ RÜPTÜRÜ CERRAHİSİNDE KULLANILAN TRANSFİKSASYON VE ENDOBUTTON CERRAHİ YÖNTEMLERİNİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖN ÇAPRAZ BAĞ RÜPTÜRÜ CERRAHİSİNDE KULLANILAN TRANSFİKSASYON VE ENDOBUTTON CERRAHİ YÖNTEMLERİNİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖN ÇAPRAZ BAĞ RÜPTÜRÜ CERRAHİSİNDE KULLANILAN TRANSFİKSASYON VE ENDOBUTTON CERRAHİ YÖNTEMLERİNİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr.Onur GÖK Ortopedi ve

Detaylı

HALİL ATMACA. Midyat Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği/Mardin

HALİL ATMACA. Midyat Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği/Mardin YÜKSEK TIBIAL OSTEOTOMISININ MEDIAL MENISEKTOMI UYGULANAN DIZLERDE TIBIA KIKIRDAĞI ÜZERINDEKI YÜKLENMEYI AZALTICI ETKISI: SONLU ELEMANLAR MODEL ÇALIŞMASI HALİL ATMACA ÖZET Midyat Devlet Hastanesi Ortopedi

Detaylı

SENTETİK ZEMİNLİ ALANLARDA ÖN ÇAPRAZ BAĞ VE AYAKBİLEĞİ YARALANMALARI

SENTETİK ZEMİNLİ ALANLARDA ÖN ÇAPRAZ BAĞ VE AYAKBİLEĞİ YARALANMALARI Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 17:89-93/Ekim/2016 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE SENTETİK ZEMİNLİ ALANLARDA ÖN ÇAPRAZ BAĞ VE AYAKBİLEĞİ YARALANMALARI ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT AND

Detaylı

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Genel Kurulu 28.4.2012 tarihine yapılmış ve dernek organları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Yönetim Kurulu Asil

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

Yüksek Etkileşimli Absorbe Olabilen İnterferans Vidası

Yüksek Etkileşimli Absorbe Olabilen İnterferans Vidası Yüksek Etkileşimli Absorbe Olabilen İnterferans Vidası Hatırlatıcı: Ligamanlar; kemikleri diğer kemikler ile birbirlerine bağlayan bağ dokusu durlar ve dizin anatomisinde çok önemli bir yer alırlar. Dizde

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik: Diz Yaralanmaları Fraktürler Dislokasyonlar Tendon, Ligament ve Menisküs Yaralanmaları Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar

Detaylı

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus DÖNEM V C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı. Hafta 08.0 09: 09:0 0: 0.0. :0. :00 :. 6.00 6. 7.00 07/09/0 Bel ve Boyun Ağrıları Neck and Back Pain BORD(Bornova A blok. Kat Osteokondrozlar

Detaylı

Diz manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve fizik muayene bulgularının artroskopik bulgular ile karşılaştırılması

Diz manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve fizik muayene bulgularının artroskopik bulgular ile karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470302 Diz manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve fizik muayene bulgularının artroskopik bulgular ile karşılaştırılması Melih Malkoç 1, Özgür Korkmaz

Detaylı

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle Doç. Dr. Onur POLAT Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle gelişirken, spor yaralanmalarında hem dış

Detaylı

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 55, Sayı 3, 2002 205-210 AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ Onur Polat* İsmail Güler* İbrahim Tek* Hamit Öğüt*

Detaylı

Sporcularda Omuz Yaralanmaları. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1

Sporcularda Omuz Yaralanmaları. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1 Sporcularda Omuz Yaralanmaları 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1 Amaç Sportif faaliyet sırasında omuzu yaralanan bir sporcuya tanı koymak ve ilk yardımı yapmak olmalıdır. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004

Detaylı

Ön çapraz bağ (ÖÇB) s kl kla spor yaralanmas nda y rt lan, dizin

Ön çapraz bağ (ÖÇB) s kl kla spor yaralanmas nda y rt lan, dizin Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:513-517 KAS- SKELET RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Patellar tendon kullan larak yap lan ön çapraz ba rekonstrüksiyonlar n n MRG ile de erlendirilmesi Kutsi Köseo

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 FTR

ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 FTR ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Ortopedik ve Sporda Rehabilitasyon FTR 313 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 Önkoşullar

Detaylı

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu geçiren hastalarda hareket korkusunun ve aktivitenin incelenmesi Anahtar kelimeler: Abstract Keywords:

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu geçiren hastalarda hareket korkusunun ve aktivitenin incelenmesi Anahtar kelimeler: Abstract Keywords: ARAŞTIRMA / CLINICAL INVESTIGATION 24.06.2015 : müracaat tarihi / application date 28.07.2015 : kabul tarihi / acceptance date Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu geçiren hastalarda hareket korkusunun ve aktivitenin

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Ön çapraz bağ yırtıklarında ön çapraz bağ-medial tibial plato açısının tanısal değeri

Ön çapraz bağ yırtıklarında ön çapraz bağ-medial tibial plato açısının tanısal değeri Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Klinik Çalışma / Clinical Study 2010;21(2):68-72 Ön çapraz bağ yırtıklarında ön çapraz bağ-medial tibial plato açısının tanısal değeri

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Rotator manşet yırtığı tamirinde mini açık yaklaşımla tek-sıra sütür-ankor tekniğinin klinik ve radyolojik sonuçları

Rotator manşet yırtığı tamirinde mini açık yaklaşımla tek-sıra sütür-ankor tekniğinin klinik ve radyolojik sonuçları Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 347-351 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0429 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Rotator manşet yırtığı tamirinde mini açık yaklaşımla tek-sıra

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA TENDONLAR Extansör Fleksör GENEL BİLGİLER El cerrahisi literatüründe ve kişisel arşivlerimizde belirgin fleksör tendon

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu KULLANILAN RENK VE

Detaylı

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM DENSITY PLATELET GEL ONARICI TIPTA

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım,

Sevgili Meslektaşlarım, Sevgili Meslektaşlarım, TOTBİD TOTEK 20 Yeterlilik Sınavı. aşaması 2 Ekim Pazar günü İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi amfisinde yapılacaktır. Sınavda 00 adet soru sorulacaktır. Sınav başvuruları

Detaylı

DÝZÝN ARTROFÝBROZÝSÝNÝN TEDAVÝSÝNDE ARTROSKOPÝK ADEZYOLÝZÝSÝN ROLÜ

DÝZÝN ARTROFÝBROZÝSÝNÝN TEDAVÝSÝNDE ARTROSKOPÝK ADEZYOLÝZÝSÝN ROLÜ DÝZÝN ARTROFÝBROZÝSÝNÝN TEDAVÝSÝNDE ARTROSKOPÝK ADEZYOLÝZÝSÝN ROLÜ Servet TUNAY*, Ýbrahim YANMIÞ**, Cemil YILDIZ*, Mahmut KÖMÜRCÜ*, Metin Lütfi BAYDAR***, Ethem GÜR**** Diz ekleminde fibröz yapýþýklýklar

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

Kova sapı menisküs yırtığı tanısında manyetik rezonans görüntüleme bulgularının etkinliği

Kova sapı menisküs yırtığı tanısında manyetik rezonans görüntüleme bulgularının etkinliği Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Özgün Makale / Original Article 2012;23(3):145-149 Kova sapı menisküs yırtığı tanısında manyetik rezonans görüntüleme bulgularının etkinliği

Detaylı

Ön çapraz bağ tamirinde kemik bloklu iliotibial bantın intraartiküler transferi: 5 yıllık takip ve bulgularımızın analizi

Ön çapraz bağ tamirinde kemik bloklu iliotibial bantın intraartiküler transferi: 5 yıllık takip ve bulgularımızın analizi Ön çapraz bağ tamirinde kemik bloklu iliotibial bantın intraartiküler transferi: 5 yıllık takip ve bulgularımızın analizi Mehmet S. Binnet(1), Ertan Mergen(2), Yalım Ateş(3), Yavuz Önem(3) Ön çapraz bağ

Detaylı

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ FAS (FAİ) Gençlerde-sporcularda Kalça ağrısı ve OA Femur

Detaylı

Artroskopik tek bant veya üç bant tekniği ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu

Artroskopik tek bant veya üç bant tekniği ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(4):413-418 künyeli yazının Türkçe çevirisi Artroskopik tek bant veya üç bant tekniği ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu Zhenxiang ZHANG 1, Beibei GU 2,

Detaylı

Ön Çapraz Bağ Yırtıkları

Ön Çapraz Bağ Yırtıkları Ön Çapraz Bağ Yırtıkları Dizin en sık yaralanmalarından biri ön çapraz bağın (ÖÇB) burkulması veya yırtılmasıdır. Futbol, basketbol gibi yüksek tempolu sportif müsabakalarda ön çapraz bağın yaralanma riski

Detaylı

Biyomekani in ön çapraz ba rekonstrüksiyonuna katk lar

Biyomekani in ön çapraz ba rekonstrüksiyonuna katk lar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(1):94-100 Biyomekani in ön çapraz ba rekonstrüksiyonuna katk lar Contribution of biomechanics to anterior cruciate ligament

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

MEDİAL KOLLATERAL BAĞ YARALANMALARININ TEDAVİSİNDE CERRAHİ VE FONKSİYONEL REHABİLİTASYONUN SINIRLARI

MEDİAL KOLLATERAL BAĞ YARALANMALARININ TEDAVİSİNDE CERRAHİ VE FONKSİYONEL REHABİLİTASYONUN SINIRLARI MEDİAL KOLLATERAL BAĞ YARALANMALARININ TEDAVİSİNDE CERRAHİ VE FONKSİYONEL REHABİLİTASYONUN SINIRLARI Mehmet Serdar Binnet, Yalım Ateş, Nevin Ergün Travmatik diz eklemindeki MCL yaralanmalarına yönelik

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Hemstring otogrefti ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası progresif eksentrik ve konsentrik egzersiz programının fonksiyonel performansa etkisi

Hemstring otogrefti ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası progresif eksentrik ve konsentrik egzersiz programının fonksiyonel performansa etkisi ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(3):283-289 künyeli yazının Türkçe çevirisi Hemstring otogrefti ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası progresif eksentrik ve konsentrik egzersiz programının

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

Yeni menisküs tamir materyallerinin geç çözünmelerine ba l sorunlar

Yeni menisküs tamir materyallerinin geç çözünmelerine ba l sorunlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:442-447 Yeni menisküs tamir materyallerinin geç çözünmelerine ba l sorunlar Problems associated with late resorption of bioabsorbable

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

Pektoralis Major Rüptüründe Pull-Out Tekniği Avantajlı mı? Is The Pull-Out Technique Advantageous in The Pectoralis Major Rupture?

Pektoralis Major Rüptüründe Pull-Out Tekniği Avantajlı mı? Is The Pull-Out Technique Advantageous in The Pectoralis Major Rupture? ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e59-e63 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 59-63 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

TUSYAD 1. Uzmanlar Kurulu Toplantısı. Tarih: 17-18 Ekim 2015 Yer: Koru Otel - Bolu, Abant

TUSYAD 1. Uzmanlar Kurulu Toplantısı. Tarih: 17-18 Ekim 2015 Yer: Koru Otel - Bolu, Abant TUSYAD 1. Uzmanlar Kurulu Toplantısı Tarih: 17-18 Ekim 2015 Yer: Koru Otel - Bolu, Abant Sayfa 2 TUSYAD 1. Uzmanlar Kurulu Toplantısı, 17-18 Ekim 2015 Değerli Meslektaşlarım, TUSYAD bünyesinde görev yapan

Detaylı

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI Prof. Dr. Harzem ÖZGER İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. ALLOGREFT Chips Strüktürel İnterkaler Osteoartiküler Masif allogreftler,kemikler de

Detaylı

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği)

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği) OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI Çoğu kişinin omuz olarak tanımladığı organımız, sırtımızı kaşımaktan smaç vurmaya kadar birçok kol hareketini yapmamızı sağlayan, tendon ve kaslara bağlanan bir dizi eklemden oluşur.

Detaylı

Artrozlu dizlerde ön çapraz bağ cerrahisine yaklaşım

Artrozlu dizlerde ön çapraz bağ cerrahisine yaklaşım Acta Orthop Traumatol Turc 33: 435-440, ı 999 Artrozlu dizlerde ön çapraz bağ cerrahisine yaklaşım Nevzat Reha Tandoğan Toplumun spora olan ilgisinin artması ve buna bağlı olarak her yaştan insanın diz

Detaylı

YAZARIN ÇEVİRİSİ. Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(1):1-5 künyeli yazının Türkçe çevirisi

YAZARIN ÇEVİRİSİ. Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(1):1-5 künyeli yazının Türkçe çevirisi Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası eklem içi bupivakain enjeksiyonu zamanlamasının ve dren klempi durumunun postoperatif ağrı skoru üzerine etkisi ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol

Detaylı

Ağrılarınızı yaşamın doğal bir parçası olarak görmeyin. Menisküs Yırtıkları

Ağrılarınızı yaşamın doğal bir parçası olarak görmeyin. Menisküs Yırtıkları Menisküs Yırtıkları Diz vücudumuzun en büyük ve en karmaşık eklemlerden biridir. Diz birçok yapıyı içinde barındırır. Bu yapılar bazen istem dışı olarak zarar görebilir. Menisküs yırtıkları diz de en sık

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BA TAM R SONRASI ZOK NET K DE ERLEND RME

ÖN ÇAPRAZ BA TAM R SONRASI ZOK NET K DE ERLEND RME Fiziksel T p 2004; 7(2): 73-77 F Z KSEL TIP ÖN ÇAPRAZ BA TAM R SONRASI ZOK NET K DE ERLEND RME ISOKINETIC EVALUATION AFTER ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION Nilüfer BALCI MD*, Nehir SAMANCI MD*,

Detaylı

OTOJEN HAMSTRİNG TENDON GREFTİ İLE ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRUKSiYONU ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ

OTOJEN HAMSTRİNG TENDON GREFTİ İLE ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRUKSiYONU ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA CANİKLİOĞLU OTOJEN HAMSTRİNG TENDON GREFTİ İLE ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRUKSiYONU

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

RapidLoc fiksatörü ile menisküs tamiri

RapidLoc fiksatörü ile menisküs tamiri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(4):291-297 doi:10.3944/aott.2009.291 RapidLoc fiksatörü ile menisküs tamiri All-inside meniscal repair using the RapidLoc

Detaylı

Dil ve kapsam geçerliliğinin araştırıldığı metodolojik bir çalışma: Rowe omuz çıkığı ölçeği Türkçe versiyonu

Dil ve kapsam geçerliliğinin araştırıldığı metodolojik bir çalışma: Rowe omuz çıkığı ölçeği Türkçe versiyonu Yayın No: EPS25 Dil ve kapsam geçerliliğinin araştırıldığı metodolojik bir çalışma: Rowe omuz çıkığı ölçeği Türkçe versiyonu Gamze VAROL SARAÇOĞLU 1,Mehmet İŞYAR 2,Seyit Ali GÜMÜŞTAŞ 3,İbrahim YILMAZ 4,Ahmet

Detaylı

Cerrahi Teknik. Medyal ve Lateral

Cerrahi Teknik. Medyal ve Lateral Cerrahi Teknik Medyal ve Lateral 1. Hasta durumu ve cerrahi keşif hareketsiz hasta sarkık diz bacak kaldırma aparatı kullanıyor Portallar: Anterolateral: patella kutbuna distal via soft spot ile, ortalama

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 BRAKİAL PLEKSUS ONARIM AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Tanı: Omurilikten çıkan sinirler boyun bölgesinde oldukça karmaşık bir ağ sistemi oluşturduktan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

ve fizik muayene yöntemleri

ve fizik muayene yöntemleri Dönem 4 FTR STAJI 1.GÜN 08:30:00-09:20:00 09:30:00-10:20:00 Anabilim Dalı ve staj programı ile ilgili bilgilendirme, oryantasyon Dr. Metin KARATAŞ Egzersiz fizyolojisi Dr. Metin KARATAŞ Egzersiz fizyolojisi

Detaylı

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:228-235 Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri Arthroscopic meniscal repair with the

Detaylı