BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI"

Transkript

1 BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI GEMİ İ İNŞA VE TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İrtibat Telefonları : Santral Faks : Eposta :

2 Gezi Tekneleri Yönetmeliği Piyasa Gözetim ve Denetimine Yönelik Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

3 UYGUNLUK İŞARETİ

4 AB TEKNİK MEVZUATININ GELİŞİMİ Yeni Yaklaşım (New Approach) AB, malların serbest dolaşımını kısıtlayan tüm teknik engelleri ortadan kaldırmak amacıyla standardizasyon konusunda 1980 li yıllarda değişik bir yaklaşım geliştirmek gereğini duymuş, bunun sonucunda Yeni Yaklaşım ortayaçıkmıştır çıkmıştır. Yeni Yaklaşım bir teknik uyumlaştırma ve standardizasyon politikasıdır. Bu politikanın amacı; Ulusal çalışmaları daha şeffaf hale getirmek, Avrupa da standardizasyon faaliyetlerini güçlendirmek Topluluğun yasama tekniklerine kolaylık sağlamak Ürünlerin diğer ülkelerde piyasaya arzını kolaylaştırmak Ama en önemlisi sağlık, güvenlik ve tüketiciyle çevrenin korunması için ii temel gerekler konusunda mevzuatı sınıflandırmaktır. 4

5 AB TEKNİK MEVZUATININ GELİŞİMİ Yeni Yaklaşım ş Direktifleri 1 Mayıs 1985 Yeni Yaklaşım Kararı nda standartlara atıf anlayışı benimsenmiştir. Sağlanmaya ğ çalışılan ş kriterlerin başında, ş ürünün insan ve hayvan sağlık ve güvenliğine ve çevreye zarar vermemesi ve tüketicinin korunması gelmektedir. Gezi Tekneleri Yönetmeliği ğ bir yeni yaklaşım ş direktifidir. Direktiflerin hazırlanma amacı : - Tek pazar yaratma düşüncesi - Ticaret engellerini ortadan kaldırmak -Yaşam kalitesini yükseltip kazaları azaltmak. Bunların sonucunda da SAĞLIK - EMNİYET ve ÇEVRE konuları ortaya çıkıyor. Bu da Yeni Yaklaşım Direktiflerinin esas amacını oluşturuyor. 5

6 AB TEKNİK MEVZUATININ GELİŞİMİ Yeni Yaklaşım Direktifleri 2 İlk Yeni Yaklaşım Direktifi, oyuncaklarla ilgili 38/387/EEC koduyla da yayınlandı. Nedeni istatistiklere göre çocukların oyuncaklar yüzünden uğradığı kazalar. Teknik özellikler olarak da adlandırılan uyumlaştırılmış harmonize AB standartları zorunlu olmayıp tercihen başvurulan standartlardır. Zorunlu olan sadece direktiflerdir. Çünkü direktifler birer AB yasasıdır. Ancak Uyumlaştırılmış (harmonize) AB standartlarına uygun olarak üretilen ürünlerin, direktifler tarafından belirtilen temel gereklere uyduğu kabul edilmektedir. 6

7 CE İŞARETİ NEDİR? Her üye ülkede uygulanmakta olan teknik düzenlemelerin birbirinden farklı oluşu, bir üye ülkenin kurallarına göre üretilmiş bir ürünün diğer üye ülkede piyasaya arzını zorlaştırıyordu. Bunun için birbirine benzeyen ürünler bir grupta toplanarak bu ürünlerin sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları belirlendi. Bunun sonucunda da bu koşulları sağlayan ürünlerin üzerinde tek bir Birlik işaretinin yer alması sağlandı : CE İşareti DİKKAT İ : CE Markası değil, CE İşareti (terim değişti) CE : Conformité Europeenne (Fransızca) CE : Conformity Europe (İngilizce) Avrupa Normlarına (veya Avrupa ya) Uygunluk anlamına gelmektedir. Biz de bunu Avrupa ya Uygunluk Markası (veya İşareti) olarak düşünebiliriz.

8 CE İŞARETİ NEDİR? CE İşaretli bir ürünün direktiflerde belirtildiği gibi ; 1- İnsan emniyeti 2- Can ve mal emniyeti 3- İnsan ve -uygun durumlarda- hayvan sağlığı 4- Çevre koruması 5- Tüketicinin korunması 6- Enerji tasarrufu şartlarına uygun olarak üretilip pazara sunulduğu kabul edilir. Kesinlikle bir kalite markası veya garanti belgesi değildir. Tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, ancak kalitenin başladığı seviyeyi gösterir. Bu seviyenin altındaki ürünler emniyetsiz olarak nitelenip piyasaya arz edilemezler. Dolayısıyla kalitesiz oldukları düşünülebilir.

9 CE İŞARETİ NEDİR? Özetle direktiflerin ve dolayısıyla CE İşareti nin ortaya çıkma amacı 1- Güvenlik önlemleri için minimum standartları oluşturmak 2- Üye ülkeler arasında farklılık gösteren kural ve yaptırımları dengelemek 3- Bu şekilde haksız rekabeti önlemek ve ticari sınırları kaldırmak 4- Tüketicilerin sağlık ve güvenliğini garanti altına almak 5- Mümkün olan durumlarda evcil hayvanları da korumak 6- Çevreyi ey korumak 7- Enerji tasarrufu sağlamak. Resmi bir işaret olup tüm AB ülkelerinde geçerlidir. Türkiye de AB ile yaptığı ğ gümrük birliği ğ anlaşması ş gereği ğ uygulamaya y başlayacaktır. ş Bu anlamda ticari açıdan da AB harici ülkelerden ihraç edilen ürünler için veya ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport görevi görmektedir. Çünkü Yeni Yaklaşım kapsamındaki bir ürünün bir AB ülkesine girmesi için üzerinde CE işareti bulunması zorunludur.

10 CE İŞARETİ NEDİR? CE işareti taşımayan ürünler, AB de pazarlanamaz AB ne ihraç edilen bir ürünün CE işaretli olup olmadığı ithalatçı ülkenin gümrüklerinde kontrol edilir. CE İşareti, aynı zamanda saklanan, korunan, sorulduğunda ise resmi makamlara ispat zorunluluğu olan bir uygunluk taahhüdüdür. Aynı zamanda bir Teknik Bariyer özelliği taşır. Bu da harmonize edilmiş ş AB standartlarıdır. Genelde üreticinin beyanına bağlı olarak üretici tarafından ürünün üzerine iliştirilir. Tüketiciler için değil ğ yetkililer için vurulur. CE işaretli bir üründe üretici sorumluluktan kaçamaz, sorumluluğu başkasına devredemez. Doğru kullanımı çok önemlidir.

11 CE İŞARETİ NEDİR? AB ülkelerinde üretilen Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamındaki bir ürünün CE işareti ş alarak py piyasaya y sunulmasından üretici sorumludur. Üretici veya yetkili temsilcisi AB içinde değilse ğ bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Yani ithalatçı, AB ye ithal ettiği ürünlerin AB kurallarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır yılından itibaren çoğunluğu zorunlu olmamakla birlikte AB ne ithal edilecek ürünlerde CE İşareti aranmaya başlamıştır.

12 CE İŞARETİ NEDİR? Üç temel konuda belgelendirme yapılmaktadır Ürün Yönetim Sistemleri (kalite, çevre, emniyet, vs) Personel (kaynakçı, ç, laboratuvar teknisyeni, vs) Üç temel nedenle belgelendirme yapılmaktadır Gönüllü - kuruluş isterse Yasal zorunluluk - AB nin istediği gibi Ekonomik zorunluluk - piyasa koşulları, rekabet SONUÇ : CE zorunlu bir ürün belgelendirmesidir. 12

13 CE İŞARETİ NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLİR? CE İşareti herhangi bir yerden alınmaz. Yetkili bir kuruluş tarafından verilmez. Üretici ürünlerine CE İşareti ni kendileri iliştirirler. CE İşareti genelde üreticinin beyanına bağlı olarak üretici tarafından ürünün üzerine iliştirilir. Ancak bu işaret sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluğun sağlandığı ürünler üzerinde kullanılabilir. 13

14 CE İŞARETİ NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLİR? Ürün üzerinde yer alan CE İşareti, ilgili tüm direktiflere uygunluğu ğ gösterir. CE İşareti, AB üyesi ülkelerde veya AB dışındaki ülkelerde bulunan Yetkili Kuruluşlar tarafından verilmez. Çünkü bu kuruluşlar ancak Yeni Yaklaşım Direktiflerinin gerektirdiği durumlarda devreye girerek özellikle yüksek riskli ürünler için uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yürütürler. Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürünler grubunda yer alır. Bu durumda ilgili direktif ve harmonize AB standartları doğru uygulanarak üreticinin yayınlayacağı bir Uygunluk Beyanı ile ürünün üzerine CE İşareti iliştirilebilir. Yani temel gereklere uyduğunu üretici kendisi beyan eder. Buradaki en önemli konu üreticinin güven ilkesini sarsmayacak şekilde ciddi bir sorumluluk l taşıdığıdır. ğ d 14

15 CE İŞARETİ İ NEREDEN VE NASIL TEMİN İ EDİLİR? Düşük riskli ürünlerin direktifin güvenlik koşullarına uygunluğu, üreticinin kendisi tarafından test edilebilir ve bu ürünler üretici tarafından verilecek uygunluk beyanı ile piyasaya sürülebilir. Yüksek riskli ürünler için üreticinin beyanı yeterli değildir. Bu ürünlerin AB tarafından tanınarak AB Resmi Gazetesinde yayınlanmış onaylanmış kuruluşlar l tarafından incelenip i test t edilmesi gerekir. Diğer bir alternatif, üreticinin üretimde uyması gereken teknik özellikler konusunda direktifleri değil uyumlaştırılmış AB standartlarını baz almalarıdır. 15

16 CE İŞARETİ İ NEREDEN VE NASIL TEMİN İ EDİLİR? Üreticinin standartları baz alma yolunu seçmesi durumunda, ürettiği ğ ürünlerin direktiflerin gereklerine uygun olduğu varsayılarak ürünlerine CE işaretini vurabilmektedir. CE işaretinin prosedürü her direktife ve ürüne göre farklılık gösterir. Bazı direktiflerde testler gerekir. Yetkili veya onaylanmış kuruluşlar tip testi veya ürünlerin her birinin tek tek testlerini yaparak test raporları hazırlarlar. (Örneğin kalp pili gibi çok riskli ürünler tek tek teste tabi tutulur. Ancak üretici firmanın ISO 9000 belgesi olması durumunda bu pillerin tek tek incelenmesine gerek kalmaz, örnekleme metodu uygulanır. Riskin yüksekliğine bağlı azami Kalite Yönetim Sistemi) Bu yüzden ürünü çok iyi tanımak, direktifleri ve ilgili standartları tl çok iyi i tespit ve temin etmek gerekmektedir. kt Bazı ürünlerin testleri direk üretim tesisinde de yapılabilir. 16

17 CE İŞARETİ NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLİR? CE İşareti için atılacak genel adımlar -1 : Ürünün tanımlanması Ürün hangi direktif(ler) kapsamında? Ürünle ilgili harmonize AB standartları var mı? Ürün ulusal standartlara uygun mu? Ürün ilgili harmonize AB standartlarına uygun mu? Yetkili kuruluşun müdahalesine gerek var mı? Kalite Yönetim Sistemine gerek var mı? İlgili direktif ve standartların uygulanması 17

18 CE İŞARETİ NEREDEN VE NASIL TEMİN EDİLİR? CE İşareti için atılacak genel adımlar - 2 : Teknik dökümantasyonun (teknik dosya) hazırlanması Üreticinin Uygunluk Beyanı (deklerasyonu) nı yayınlaması Gerekiyorsa AB Model/Tip sertifikasının alınması Kalite Yönetim Sistemi içinde ürünün incelenmesi CE işaretinin ürüne iliştirilmesi (Yetkili Kuruluşun numarası ile veya numarasız) Ürünün çıkacak yeni standart ve değişikliklere göre doğrulanması, gerekirse yenilenmesi 18

19 CE İŞARETİ İ NEREDEN VE NASIL TEMİN İ EDİLİR? CE İşareti Nasıl Vurulur? CE İşareti üretici veya ithalatçı tarafından vurulur Bu işaret AB direktiflerinin ve uygunluk prosedürlerinin ürün üzerinde onaylandığını ğ belirtir Şekilde bir örneği verildiği gibi CE harflerini taşır Özel bir boyut verilmediği sürece min 5 mm yüksekliktedir, ama ölçülerin orantılı olması gerekir Ürüne veya onun veri plakasına konmalıdır Görünebilir, okunaklı ve silinmez olmalıdır Üretimin kontrol aşamasının son evresinde konulmalıdır Ürünle ilgili teknik dosya oluşturulmalıdır CE İşareti sadece nihai ürüne vurulur 19

20

21 ÜRETİM İÇİN İZLENECEK YOL 1. Dizayn Katagorisi Seçimi 5. Teknik Döküman 2. Modül Seçimi 6. Onaylanmış Kuruluş Sertifikası 3. Onaylanmış Kuruluş İle İletişim 7. Uygunluğun Deklere Edilmesi 4.Gerekli Standartların Blil Belirlenmesii 8. CE Uygunluk İşareti i İliştirilmesi iil i

22 AB STANDARTLARI AB direktifleri ürünlerin nelere uyması gerektiğini ğ ve ürünlerin sahip olması gereken asgari koşulları belirtirken, AB standartları bu uygunluğun nasıl elde edilebileceğini içerir. Direktiflerdeki genel koşullar ş ayrıntılarla standartlarda açıklanmıştır. Bu standartlar ürünlerin tasarım ve üretimleri için gerekli teknik özellikleri içermektedir ve direktiflerdeki koşullardan daha detaylıdır. Bu standartlara uymak zorunlu mudur? -1 Standartlara t a a uymak zorunlu u değil,,tec tercihli oupd olup direktiflerdeki ede şartlara uymak zorunludur. Bu durum, ürünün yüksek veya düşük riskli grupta olup olmamasına bağlı değildir. Ancak kullanılmıyorsa, bunun nedeni yetkili/onaylanmış kuruluşa ispat edilmelidir. 22

23 AB STANDARTLARI Bu standartlara uymak zorunlu mudur? -2 Ancak zorunlu olmasa bile bu konuda değişik yorumlar vardır. Çünkü standartlar direktiflere uygunluğun nasıl sağlanacağı konusunda yol göstermekte ve bu yolu tercih eden üreticiler uygunluk çalışmalarını l daha kolay yürütmektedirler. Özellikle llkl yüksek riskli gruplarda yer alan ürünler için mevcut standartlara uygun üretim yapmak Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılan uygunluk değerlendirme işlemlerini kolaylaştırır. Standartlar zorunlu olmasa dahi, yetkililer standartlara uygun üretim yapılmasını, bunun her zaman için en sağlıklı yol olduğunu belirtmektedirler. Çünkü özellikle yüksek riskli ürünler için bu konu daha da büyük önem taşımaktadır. 23

24 AB STANDARTLARI Bu standartlara uymak zorunlu mudur? -3 Tüm CE işaretlemesi çalışmalarında AB direktifleri dikkate alınır ve bu direktiflerde de ilgili AB standartlarının uygulanmasına gönderme yapılmaktadır. Standartlar kullanılmadan üretim yapılmak isteniyorsa direktiflerde belirtilen koşullara uygunluk başka yöntemlerle de sağlanabilir. Ancak bu durum, kullanılan yöntemlerin standartlara uygun olup olmadığının incelenmesini zorlaştırır. Standartlara uygun üretim yapan bir üreticinin ürünü için harcayacağı test maliyetleri azalır. Standartlara uygun bir ürünü test etmek, ürünü yeni baştan test etmekten daha kolaydır. 24

25 ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR Onaylanmiş (Notified) Kuruluş (Body) olarak adlandırılan kurumların başlıca görevi, AB direktiflerinde belirtilen koşullar altında üretici, ithalatçı ve kullanıcılara; tarafsız, bağımsız ve ayrım yapmadan uygunluk değerlendirmesi hizmeti vermektir. AB nde bu kuruluşlar, resmi kurumlarca (sanayi bakanlığı gibi) incelenir, altyapısı yeterli kuruluşlar arasından belirlenip yetkilendirilir Bu kuruluşların listesi AB komisyonuna gönderilir ve olumlu olursa AB, Resmi Gazetesinde yetkili kurumlar listesini, tanım numaralarını ve görev tariflerini yayınlar (yani notify eder, notify = bildirmek). Üye ülke onayladığı kurumun belirli kriterleri karşılamadığını tespit ederse onayını geri çekerek komisyona ve üye ülkelere bildirir. 25

26 ÜRÜN SORUMLULUĞU üretici ürünüyle ilgili bir sorunda kendisini aklamak zorundadır. Yani bir üretici veya ithalatçı, ürettiği veya ithal ettiği ürünün insan sağlık ve güvenliğine, hayvan ve bitki varlığına ve çevreye vereceği zarardan sorumludur. Eskiden ürünlerle ilgili riskli bir durum oluştuğunda tüketici haklı olduğunu ispatlamak zorundaydı. Yeni yasaya göre ise üretici, bütün önlemleri aldığını, riskli durumun ürünün yanlış kullanımından veya yapılan uyarılara uyulmamasından kaynaklandığını ispatlamak zorunda. Bunun için i ürününü ü ü ü en yeni tekniklere göre test edip, kontrollardan geçirmek ve bunları belgelemek zorunda 26

27 ÜRÜN SORUMLULUĞU Ayrıca ürünle ilgili tüm bilgilerin bulunduğu Teknik Dosya yı eksiksiz ve yanlışsız hazırlamak ve üretim tarihinden itibaren 10 yıl saklamak k zorunda Yanlış ve eksik yapılan CE işaretleme çalışmaları üreticilere büyük zararlar verebilir. ÜRETİCİ, ÜRETTİĞİ ÜRÜNDEN SORUMLUDUR. Her türlü şikayete hazırlıklı olması gerekir. Kendini temize çıkaramazsa da her türlü tazminatı t ödemek zorundadır. d Ürünler, tüketici tarafından tasarlanmış amaçların dışında veya hatalı kullanılabilirler. Bu yüzden üreticinin, tüketiciyi ürünü nasıl ve hangi koşullarda kullanması gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgilendirmelidir. 27

28 ÜRÜN SORUMLULUĞU Teknik Dökümanlar ve Kullanım Rehberi bu amaçla hazırlanır ve ürünün kullanılacağı her ülkenin diline çevrilmesi gerekmektedir. CE İşareti taşıyan bir ürünü üreten üretici, hiç bir şekilde sorumluluktan kaçamaz, sorumluluğu başkasına devredemez. Ancak AB ne ithal edilen ürünlerde CE İşaretlemesi ithalatçının yasal sorumluluğundadır. İthalatçılar da yaptıkları anlaşmalarla bu sorumluluğu üreticilere devretmektedirler. Ürünün parçaları farklı taşaronlarca üretilmiş olabilir. Yönetmelikler üretici olarak ürünün tasarım ve imalatını üstlenen kişiyi muhatap alırlar. Yetkili temsilci, üretici tarafından atanmış onun adına hareket eden kişidir, idari konularda yetkilidir. Bir ürünü yönetmeliklere uygun hale getirmek için modifiye edemez. 28

29 ÜRÜN SORUMLULUĞU Ayrıca alınan önlemlere rağmen giderilemeyen veya açıkça belirlenemeyen potansiyel riskler için üretici gerekli uyarılarda bulunmalıdır. Bu uyarılar kolayca anlaşılır şekil veya resimlerle veya ürünün kullanıldığı ülkenin hatta istek üzerine kullanıcısının anladığı dilde yapılmalıdır. 29

30 10 DAKİKA ARA

31 GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ Recreational Craft Directive Recreational Craft Directive 94/25/EC

32 GİRİŞ Gezi Tekneleri Yönetmeliği, 94/25/EC no lu AB Direktifini uyumlaştırır. Direktif, AB de 16/06/1996 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 16/06/1998 tarihinde geçiş dönemi de tamamlanmıştır.

33 Gezi Tekneleri Yönetmeliği önetmeliği, 2 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak arak yürürlüğe girmiştir. ş Gezi Tekneleri Yönetmeliği nde geçiş süresi, tarihinde sona erecektir.

34 GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN CE UYGUNLUK İŞARETİ OLMADAN YALNIZCA AB ÜLKELERİNDE DEĞİL İÇ PAZARDA DA SATIŞI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

35 1. GEZİ AMACI TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ NİN Gezi teknesi, kısmen tamamlanmış gezi it teknesi ve gezi teknesi aksamı olarak kullanılan, ayrı ve/veya gezi teknesine monte edilmiş bileşenlerin tasarımı ve yapımı için temel güvenlik gereklerini belirlemek, tekne ve bileşenlerinin bu gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere, CE uygunluk işaretlemesiyle, bunlara ilişkin piyasa gözetimi ve denetimine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

36 GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ tam boyu 2,5 m. ile 24 m. arasında olan gezi teknelerini, yarı bitmiş gezi teknelerini ve bu teknelerin bileşenleri olan ; a ) Tekne içine yerleştirilmiş ve kıçtan tahrikli motorlar için tutuşmadan korunma donanımını, b ) Dıştan takma motorlarda, motor viteste iken ilk hareketi önleme donanımını,

37 c ) Dümen simitleri, dümen mekanizmaları ve kablo donanımlarını, d ) Yakıt tankları, yakıt boruları ve hortumlarını, e ) Hazır (prefabrik) kaporta ve lumbuzları kapsar.

38 GEZİ İ TEKNELERİ İ YÖNETMELİĞİ aşağıdaki tekneleri kapsamaz;

39 Kürekli eğitim tekneleri ve kürekli yarış tekneleri dahil, imalatçısı tarafından sadece yarış için tasarımlanmış ve etiketlenmiş tekneler, Kanolar, kayaklar, gondollar ve deniz bisikletleri, Yelkenli kayaklar (sailing surfboards), Motorlu kayaklar (powered surfboards), kişisel deniz araçları ve diğer benzeri motorlu deniz araçları,

40 İmalatçısı l t tarafından bu şekilde etiketlenmiş olması şartıyla, 1950 yılından önce tasarımlanmış tarihî teknelerin orijinal malzemelerden tek olarak üretilen kopyaları, Sonradan piyasaya arz edilmemesi şartıyla deneme amacıyla üretilen tekneler,

41 İmalatını takiben beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kendi kişisel kullanımı için imal edilen tekneler, Yukarıdaki ki kapsama aykırı olmaksızın, ticarî amaçla yolcu taşıyan ve mürettabat bulunduran, özellikle; llkl 15 DWT veya daha büyük olan, 15 m 3 veya daha büyük hacimli eşya taşıma amaçlı olmayan, deplasmanı 15 m 3 ten az olanlar da dahil olmak üzere tekneleri çekmek ve itmek için kullanılan iç su yolu tekneleri,

42 Denizaltılar, Hava yastıklı tekneler, Ayaklı tekneler (hydrofoils), Gezi Tekneleri Yönetmeliği nin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasada bulunan gezi tekneleri ve bileşenleri.

43 3. TANIMLAMALAR Gezi Teknesi : Eğlence ve spor amaçlı tasarımlanmış, tekne boyu uygun uyumlaştırılmış, ulusal standarda göre ölçüldüğünde ğ 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, sevk sistemlerine bakılmaksızın, herhangi tipte herhangi bir tekne.

44 Kısmen tamamlanmış tekne : Gövde veya gövde ve bir veya daha fazla bileşeni içeren tekne. CE Uygunluk İşareti : Üreticinin, kapsama dahil gezi teknesi ve bileşenlerinde Gezi Tekneleri Yönetmeliği nden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini l kl yerine getirdiğini dğ ve ürünün ilgili l tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu gösteren işaret.

45 Üretici : Bu yönetmelik kapsamındaki ürünleri üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı.

46 Onaylanmış kuruluş : Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Müsteşarlık tarafından belirlenip, 29/6/2001 tarih ve 4703 sayılı Kanun ve Uygunluk Değerlendirme ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen özel veya kamu tüzel kişilikleri. ş

47 Piyasaya arz : Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için üretici veya piyasaya arzdan sorumlu olan herhangi bir kişi ş tarafından yapılan faaliyet. Modül : Ürünün taşıdığıığı risklere göre, hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine l tâbi tutlacağını gösteren yollardan her biri.

48 Uyumlaştırılmış Avrupa standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine, bir Avrupa standardizasyon kuruluşu ş tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesi nde ismi yayımlanan standart. Uyumlaştırılmış Ulusal standart : Bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran ve TSE tarafından hazırlanan, Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan standart.

49 Tekne tasarım kategorilerinin ana amacı, teknenin boyu ile orantılı olarak büyüklüğüne ve karşıla laşacaş acağı ğ denizlere göre risk derecelerini belirlemek ve bu risk derecelerine göre uygulanacak modülü tayin ederek ürünü, riskleri karşılamaya hazırhalehale getirmektir.

50 4. TASARIM KATEGORİLERİ VE UYGUN MODÜLÜN BELİRLENMESİ GEZİ TEKNELERİ TASARIM KATEGORİLERİ Tasarım Rüzgâr Kuvveti Bofor Karakteristik Dalga Kategorisi ölçeği (Beaufort ) Yüksekliği (H 1/3 m) A Okyanus B - Açık Deniz C Kıyı D Korunaklı Sular 8 i aşan 8 dahil 8 e kadar 6 dahil 6 ya kadar 4 dahil 4 e kadar 4 ü aşan 4 dahil 4 e kadar 2d dahil hil2 2 ye kadar 0,5 dahil 0,5e 5 e kadar

51 UYGUN MODÜL LSEÇİM MTABLOSU TASARIM KATEGORİSİ A Okyanus B Açık Deniz C Kıyı TEKNE BOYU 2,5m. 12m. 24m. Aa Denge ve yüzme ile ilgili standartlara uygunluk sağlanmışsa İlgili standartlar uygulanmamışsa A Aa B+C veya B+D veya B+F veya G veya H D Korunaklı Sular A

52 5. MODÜLLER Modül A: İç üretim kontrolu Tasarımın ve üretimin yönetmeliktekiteki Temel Güvenlik Gereklerine uygunluğunun unun sorumluluğunu unu, üreticinin veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisinin üstlenerek Yazılı Uygunluk Beyanı ı nı düzenlediği ve CE uygunluk işaretini kullandığı modüld ldür. Üretici retici, yönetmeli netmeliğin in tanımladığı teknik dosyayı hazırlamakla, üretici veya yetkili temsilci ya da piyasaya arzdan sorumlu kişi bu dosyayı en son üretilen ürününü ü imalat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

53 Dizayn Kategorisi C (Kıyı Kıyı) Üretim Modülü A

54 Dizayn Kategorisi C (Kıyı Kıyı) Üretim Modülü A

55 Modül Aa: İç üretim kontrolü + testler Modül A ya ek olarak denge ve yüzebilirlik testlerinin onaylanmış kuruluş sorumluluğunda unda gerçekleştirildiği i modüldür. CE uygunluk işaretinin yanına na onaylanmış kuruluşun un sicil numarası da eklenir.

56 Dizayn Kategorisi C (Kıyı) Üretim Modülü Aa

57 Modül B: AT Tip İncelemesi Onaylanmış kuruluşun un üretici tarafından tasarlanan ve prototipi üretilen ürünü kontrol ederek Tip Onay Belgesi düzenlediği i modüldür. Ürün, Yönetmeliğin in Temel Güvenlik Gereksinimlerini karşılamalıdır. Onaylanmış kuruluş, teknik dosyayı ve prototip ürünü inceler ve ürünle ü l ilgili ili gerekli testleri tl gerçekleştirir. i Bu modül, sadece tasarım aşamasında uygulanabilir. Bir üretim kontrol modülüyle beraber kullanılmalıdır (örneğin B+C, B+D, B+F gibi).

58 Modül C: Tipe Uygunluk B modülünü takiben, üretici veya yetkili temsilci, ürünün onaylanmış tipe uygun olduğunu ve Yönetmelik hükümlerini yerine getirdiğini beyan ve garanti eder. Üretici, Yazılı Uygunluk Beyanı düzenler ve her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir. Teknik Dosya; üretici, yetkili temsilci veya piyasaya arzdan sorumlu kişi tarafından muhafaza edilir.

59 Dizayn Kategorisi A (Okyanus) Üretim Modülü B+C

60 Modül D: Üretim Kalite Güvencesi B modülü ile beraber uygulanır. Üreticinin EN ISO 9002 kalite standardınana sahip olduğu ve bu kalite sisteminin Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında üretilen ürün için in işletildi letildiğinin inin onaylanmış kuruluş tarafından kontrol edilerek onaylandığı modüld ldür. Üretici veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi Yazılı Uygunluk Beyanı düzenler ve her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir. CE uygunluk işaretinin yanınana onaylanmış kuruluşunun sicil numarası da eklenir.

61 Modül F: Ürün Doğrulama B modülü ile beraber uygulanır. Üretim aşamasında onaylanmış kuruluş tarafından her bir üründe veya istatistiksel metotlarla belirlenmiş ürünlerde ürünün, onaylanmış tipe uygunluğunun unun gerekli testler ve incelemeler yapılarak doğrulandğ rulandığı ğ modüldür. Onaylanmış ş kuruluş, uygulanan testlerin üzerinde yer aldığı bir Uygunluk Belgesi düzenler. Üretici veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi, i i Yazılı Uygunluk Beyanı düzenler ve her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir tirir. CE uygunluk işaretinin yanına na onaylanmış kuruluşunun sicil numarası da eklenir. Üretici veya yetkili temsilcisi bu uygunluk belgesini her istendiğindeinde göstermek zorundadır.

62 Modül G: Birim Doğrulaması Onaylanmış kuruluşun un her bir ürününü ü tasarımının ve üretiminin, Yönetmeliğinin gereklerini karşı şılad ladığı ığını, ı, testleri de gerçekle ekleştir tirerek rek kontrol ettiği modüldür dür. Ürünün uygun olması durumunda, onaylanmış kuruluş, uygulanan testlerin üzerinde yer aldığı bir Uygunluk Belgesi düzenler zenler. Üretici veya yetkili temsilcisi, Yazılı Uygunluk Beyanı düzenler ve her ürüne CE uygunluk işaretiniş iliştirirş tirir. CE uygunluk işaretinin yanınana onaylanmış kuruluşunun sicil numarası da eklenir.

63 Dizayn Kategorisi A (Okyanus) Üretim Modülü G

64 Modül H: Tam Kalite Güvencesi D modülüne ek olarak üreticinin EN ISO 9001 Kalite Güvencesi Standardı dını uyguladığının ve kayıt altına aldığı ığının onaylanmış kuruluş tarafından kontrol edilerek onaylandığı modüldür. Üretici veya Türkiye de yerleşik yetkili temsilcisi, Yazılı Uygunluk Beyanı düzenler ve her ürüneü CE uygunluk işaretini iliştirir. CE uygunluk işaretinin yanına na onaylanmış kuruluşun un sicil numarası da eklenir.

65 6. TEMEL GÜVENLİK GEREKLERİ 6.1Tekne Tasarım Kategorileri Okyanus, Açık deniz, Kıyı, Korunaklı sular Genel gerekler Tekne tanıtım plakası Her tekne; üreticinin kodu, üreticinin ülkesi, ürün seri numarası, üretim yılı ve model yılını içeren bir tekne tanıtım numarası taşı şıyacakt yacaktır (EN ISO 10087).

66 6.2.2 Üretici i i plakası Her teknede; tekne tanıtım plakasından ayrı olarak üreticinin adını, CE uygunluk işaretini, tekne tasarım kategorisini, üreticinin önerdiği i azamî yükü, üreticinin önerdiği i tekne seyir halindeyken maksimum kişi i sayısını belirten, bir plaka olmalıdır l (EN ISO 14945).

67 Örnek: ABC Tekne İm. A.Ş. Üreticinin adı C Tekne tasarım kategorisi Max.: 4 = 300 kg Azami personel kapasitesi Max.: + = 620 kg Azami tavsiye edilen yük CE XXXX CE uygunluk işareti ve Onaylanmış Kuruluşun un kimlik kayıt numarası

68 6.2.3 Denize düşmeyi önleme ve tekrar tekneye ulaşma donanımlar mları Tasarım sınıfına na göre ö tekne, denize düşme riskini ikii en aza indirecek ve denize düşme halinde düşeni tekrar tekneye almayı kolaylaştırıcak şekilde tasarımlanacaktır (EN ISO 15085) Ana kumanda yerinden görüş Motorlu teknelerde ana kumanda yerindeki kullanıcı, normal hızve yük şartlar artları altında seyir halindeyken tüm çevreyi iyi bir şekilde görebilmelidir (EN ISO 11591).

69 6.2.5 Kullanıcı kılavuzu Her teknede, Türkçe ve Avrupa Birliği i resmi dilinde veya Avrupa Birliği nin Kuruluş Anlaşmas masına uygun olarak pazarlanacağı ülkeye göre, üye devlet tarafından belirlenen dillerde hazırlanm rlanmış kullanıcı kılavuzu bulundurulacaktır (EN ISO 10240).

70 6.3 Bütünlük ve yapısal gerekler Yapı Teknenin tasarım sınıfı ve üreticinin önerdiği taşıma kapasiteleri i göz ö önüne ne alınarak, teknenin üretimi için in seçilen malzemeler ve yapı şekli, her türl rlü durumda yeterli mukavemeti sağlamal lamalıdır ( EN ISO ,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 ve EN ISO 6185).

71 6.3.2 Denge ve fribord Tekne, tasarım kategorisi i ve üreticinin i i önerdiği taşıma kapasitelerine uygun olarak yeterli denge ve friborda sahip olmalıdır(en ISO ,2,3) Yüzebilirlik ve batmazlık Tekne, tasarım kategorisi ve üreticinin önerdiği taşı şıma kapasiteleri dikkate alınar ınarak, uygun yüzebilirlik karakteristiklerini sağlayacak şekilde inşa edilecektir ecektir. Yaşamam mahalleri bulunan bütün çok gövdeli tekneler, tekne alabora olduğu ğ zaman batmayacak şekilde tasarımlanacaktır. Kendi tasarım kategorisinde kullanıldığında, dalgada su alabilecek, boyu 6 m den küçük teknelerin tamamen suyla dolması durumunda, uygun yöntemlerle yüzebilirliği sağlanm lanmış olacaktır ( EN ISO ,2,3).,

72 6.3.4 Tekne, güverte ve üst yapıdaki açıklıklarklar Tekne, güvertelerü ve üst t yapıdaki açıkl klıklar klar; teknenin yapısal bütünlüğüne, ne, su geçirmezli irmezliğineine engel olmayacak ve kapalı olduklarında hava geçirmez ç bütünlüğüneğ ne zarar vermeyecektir. Pencereler, lumbozlar, kapılar ve ambar kapakları, özel durumlarda d karşılaşılabilecek l bl k su basıncınana ve güvertede hareket eden insanlardan kaynaklanan noktasal yüklere karşı dayanıkl klı olmalıdır. Üreticinin önerdiği azami yük altında, teknede su hattı altında kalan, tekneye su girişini ve tekneden su çıkışını sağlamak içinin tasarım ımlanan açıklıklar, klar, kolayca ulaşılabilen kapatma tertibatlarına sahip olmalıdır (ISO 9003 ve ISO 12216).

73 6.3.5 Su alma Bütün tekneler, batma riskini en aza indirecek şekilde tasarımlanmal mlanmalıdır. Teknede; kokpitlerin ve su biriken kısımların kendinden tahliyeli olmasına veya suyun tekne içine ine girmesine engel olan diğer araçlara sahip olmasına, havalandırma tertibatına tib tna, suyun pompalarla l veya diğer donanımlarla tahliye edilmesine özel dikkat gösterilmelidir (ISO 11812, ISO 8849 ve ISO 15083).

74 6.3.6 Üreticinin önerdiği azamî yük Üretici plakasında yazılı olan ve üreticinin tavsiye ettiği i azamî yük (yakıt, kumanya, su, çeşitli donanım ve taşıyacağı insan sayısının Kg olarak toplam ağırlığı), tasarım kategorisine, denge ve friborda, ve yüzebilirlik ve batmazlık özelliklerine uygun olarak belirlenecektir l i (ISO 14946).

75 Can Salı Yerle eleşti erleştirmesi A ve B tasarım kategorisindeki tüm teknelerde, C ve Dt tasarım kategorisindeki i ki teknelerden 6 metreden uzun olanlarda, üretici tarafından taşı şınmas nması tavsiye edilen maksimum kişi isayısını içine alabilen yeterli büyüklükteki can salının/sallar sallarının n tekneye yerleştirilece tirileceği i bir veya daha fazla sayıda yer bulunmalıdır. Bu yer(ler), her zaman için kolayca ulaşı şılabilecek konumda olmalıdır.

Modül B: AT Tip incelemesi

Modül B: AT Tip incelemesi Ürünün taşıdığı risklere ve üretim şekline göre belirlenir. Modül A: İç üretim kontrolü Tasarımın ve üretimin yönetmelik gereklerine (Temel Güvenlik Gerekleri) uygunluğunun sorumluluğunu üreticinin veya

Detaylı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Elif DOĞAN Gümrük ve Ticaret Denetmeni SUNUM İÇERİĞİ TANIMLAR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5)

Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5) Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı:25501 Resmi Gazete 21 Ekim 2006 Cumartesi Sayı: 26326 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5) Resmi Gazete: 23 Haziran 2004 Çarşamba, Sayı:25501 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5) Resmi Gazete: 23 Haziran 2004 Çarşamba, Sayı:25501 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5) Resmi Gazete: 23 Haziran 2004 Çarşamba, Sayı:25501 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yeni veya kullanılmış gezi teknesi almak isteyenlerin DİKKATİNE! BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 2.5 metre ile 24 metre arasındaki tekneler ile ilgili olarak Gezi Tekneleri

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014 1 Dilek GÖKCEK İzmir 2014 2 Piyasa Gözetimi ve Denetimi TİTCK ürün grupları Kurumumuz sorumluluğundaki PGD ye tabi ürünler Tıbbi Cihazlar -Genel Tıbbi Cihazlar Kozmetikler İlaçlar -Vücuda Yerleştirilebilir

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Nisan 2002 SALI Sayı : 24714 Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Gezi Tekneleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI

SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI TIBBİ CİHAZ DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE

Detaylı

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 4703 SAYILI, ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN (11.7.2001 Tarih ve 24459 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 11.1. 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir) Amaç

Detaylı

AB UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI

AB UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 24-25 Aralık 2004 AB UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI Müh. Hür FIRTINA 1 ÖZET 6 Ekim 2004 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) RESMİ GAZETE tarih 03 / 06 / 2002 sayı 24774 Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE İŞARETİ "CE işareti" nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT)

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 26/2/2003 Sayısı: 25032 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB UYUM SÜRECİNDE TEKNİK MEVZUAT UYUMU ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 13 Haziran 2005 TOBB GÜL ARI AB TEKNİK MEVZUAT UYUMU 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANAMETAL SANAYİ ŞUBESİ MAYIS 2012 BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER Basınçlı Ekipmanlar

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METAL SANAYİ ŞUBESİ MAYIS 2012 BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Detaylı

4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN. (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete)

4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN. (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete) 4703 sayılı ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN (11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun

Detaylı

İŞARETİ 12.11.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 12.11.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 18 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28769 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina Sanayi Şubesi

BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina Sanayi Şubesi SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK 92/42/AT BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina Sanayi Şubesi Abdullah KARAHAN 1 Yeni Sıcak

Detaylı

GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI I. AMAÇ Biriminin 2003/ ile 16 Haziran 1994 tarihli 94/25/EC Avrupa Kon vermektedir. Mevcut prosedürlere göre, sözkonusu ürünlerin belgelendirilmesine esas yönetmelik II. KAPSAM a) Tasarım ve Yapılış bakımından:

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç CE Đşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin Đthalat Denetimlerine Dair Dış te Standardizasyon Tebliği (No: 2011/9) (29.12.2010 t. 27800 s. R.G.) Dış Müsteşarlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

İDARİ YAPILANMA YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İDARİ YAPILANMA YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ YAPILANMA YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mevzuat ve Standart Şube Müdürlüğü Onaylanmış Kuruluşlar Şube Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürlüğü 1. 4703

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Temizlik Ürünleri Şubesi Oyuncak Mayıs 2012 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik 17.05.2002 tarihli ve 24758 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT)

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; enerji

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 18 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28769 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) (1) Amaç Amaç, Kapsam,

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07. Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.2003/25155 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; enerji

Detaylı

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya

Detaylı

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine dair Yönetmelik

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine dair Yönetmelik Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine dair Yönetmelik 17.1.2002 Tarih ve 24643 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 11.1.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15)

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP

Detaylı

CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı

CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı T-22, Revizyon 01, 06.01.2012 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr

Detaylı

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ALI ÖZGENÇ (SZUTEST) GAZ YAKAN CIHAZLAR TEKNIK MEVZUAT ÇALıŞTAYı 24 MART 2015 İSTANBUL AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmalarının Dayanakları 1. 1/95 Sayılı Ortaklık

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĐNĐN METROLOJĐK KONTROLLERĐ ĐÇĐN GENEL ESASLARA DAĐR YÖNETMELĐK (71/316/AT

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĐNĐN METROLOJĐK KONTROLLERĐ ĐÇĐN GENEL ESASLARA DAĐR YÖNETMELĐK (71/316/AT ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĐNĐN METROLOJĐK KONTROLLERĐ ĐÇĐN GENEL ESASLARA DAĐR YÖNETMELĐK (71/316/AT Amaç Yayımlandığı Resmi Gazete tarihi 03 / 06 / 2002 Sayı:24774 1-Değişik: Resmi Gazete 1/1/2006 26185 BĐRĐNCĐ

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz. Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması

Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz. Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması 1 GİRİŞ: Bu Kılavuz Yeni Yaklaşım konsepti içinde yer alan

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN KUYRUK MİLİ VE KORUYUCUSU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÜRÜN BELGESİ İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

ÜRÜN BELGESİ İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI Yürürlük Tarihi: 03.01.2017 Sayfa No: 1/5 Ürün belgesi sahibi kuruluşlar, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu kurallara uymakla yükümlülerdir. I. TÜRK LOYDU ÜRÜN BELGE İŞARETİ TÜRK LOYDU belge

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

ÜRÜN BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİMİZ ÜRÜN BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİMİZ 1- CE Süreci ve Temel Bilgiler 2- CE Genel ve AB Ürün Mevzuatı 3- Uygunluk Değerlendirme Prosedürlerinde Standartların Rolü 4-90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2 nci maddenin birinci fıkrasında

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Begüm ALP Dış Ticaret Uzmanı 3 Mayıs 2012 Fethiye 1 SUNUŞUN İÇERİĞİ - Teknik Engel ve Mevzuat Uyumu - AB Teknik Mevzuat Uyumu - Mevzuat

Detaylı

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT)

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT) 30.12.2006 tarih ve 265392 sayılı R.G. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (73/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR. Patlayıcı Ortamlar için ürünler

ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR. Patlayıcı Ortamlar için ürünler ESKİ ATEX 94/9/EC ile YENİ ATEX 2014/34/EU ARASINDAKİ FARKLAR Patlayıcı Ortamlar için ürünler Mirşan DEMİR Sanayi Genel Müdürlüğü - 2015 ATEX DİREKTİFİ (TEÇHİZAT) GELİŞİMİ -76/117/EEC, -79/196/EEC (9)

Detaylı

CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı

CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı CE Uygunluk İşareti Kullanma Talimatı T-22, Revizyon 03, 31.10.2016 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. www.kalitest.com.tr info@kalitest.com.tr BU TALİMATIN TELİF HAKKI KALİTEST BELGELENDİRME

Detaylı

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR A,B,C Bölüm 1 - Yapım Kurallarına Göre Prosedür 1-1 BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR Sayfa A. Prensipler... 1-1 B. Kapsam... 1-1 C. Ürünlerin Sınıflandırılması... 1-1 D. Muayene Sistemi... 1-3 E.

Detaylı

CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,

CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar, CE belgesi : CE İŞARETİ (Ce Belgesi, Markası, Sertifikası) CE İŞARETİNE GENEL BAKIŞ Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

İTHALATTA ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE 2016/12 SAYILI TEBLİĞ UYGULAMALARI

İTHALATTA ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE 2016/12 SAYILI TEBLİĞ UYGULAMALARI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü İTHALATTA ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE 2016/12 SAYILI TEBLİĞ UYGULAMALARI 1/39 İthalatta ürün güvenliği denetimlerinin temel hedefi: İthal yolla

Detaylı

Test ve Belgelendirme

Test ve Belgelendirme Test ve Belgelendirme CE işaretlemesine yönelik testler; ürünün ilgili direktif ve harmonize (uyumlaştırılmış) standartlara uygunluğunun kontrol edilmesinden ibarettir. Uyumlaştırılmış standartlar ürünlerin

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul HAZİRAN 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Neden İthalat Denetimi

Detaylı

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır Asım DİNÇ TSE Genel Sekreteri TSE nin temel amacı; Türk sanayicisinin CE İşareti konusunda yabancı Onaylanmış

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK

NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK 10 Ekim 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29498 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: NİTRAT AZOTU İÇEREN KİMYEVİ GÜBRELERİN SATIŞI, NAKLİ VE STOK BİLDİRİMİNİN KONTROLÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEZİ TEKNELERİ VE GEMİ TEÇHİZATINA YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

GEZİ TEKNELERİ VE GEMİ TEÇHİZATINA YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI GEZİ TEKNELERİ VE GEMİ TEÇHİZATINA YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulaştırma,

Detaylı

Gezi Tekneleri Yönetmeliği Gezi Tekneleri Yönetmeliği GİRİŞ CE UYGUNLUK İŞARETİNİN TANITIMI AMACI KAPSAMI TANIMLAMALAR TASARIM KATEGPRİLERİ VE UYGUN MODÜLÜN BELİRLENMESİ MODÜLLER GEZİ TEKNESİNİN TASARIM

Detaylı

Uygunluk değerlendirme işlemlerine dair genel esaslar Madde 4- Teknik düzenlemelerde yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine

Uygunluk değerlendirme işlemlerine dair genel esaslar Madde 4- Teknik düzenlemelerde yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik Avrupa Birliği Direktiflerine ulaşmak için tıklayınız >>>> BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Biyolog GARİP EREL İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kişisel Koruyucu Donanım Mevzuatı ve Uygulamaları ANKARA- 2012

Biyolog GARİP EREL İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kişisel Koruyucu Donanım Mevzuatı ve Uygulamaları ANKARA- 2012 Biyolog GARİP EREL İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kişisel Koruyucu Donanım Mevzuatı ve Uygulamaları ANKARA- 2012 İçerik Giriş ve Tanım Kişisel Koruyucu Donanım Mevzuatı Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Detaylı

CE Belgesi Nedir? CE Belgesi

CE Belgesi Nedir? CE Belgesi CE Belgesi Nedir? CE Belgesi CE belgesi anlamı olarak conformity of european yani avrupaya uygunluk belgesi demektir. Genel olarak düşünülen CE belgesi olan ve CE işareti taşıyan bir ürünün kaliteli olduğu

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM:2003/01 (2002/40/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM:2003/01 (2002/40/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM:2003/01 (2002/40/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; enerji tüketiminde

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN)

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) «ISI YALITIMLI CAM» YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CE) YAPI MALZEMELERİNİN

Detaylı

Ek 1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamındaki Ürün Listesi

Ek 1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamındaki Ürün Listesi DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2006/34) MADDE 1 (1) İthal edilecek ekli listedeki (Ek 1) yapı malzemelerinin, 8/9/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri

Detaylı

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) Sayfa 1 / 5 Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/At)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24226

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24226 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24226 BASINÇLI KAPLAR VE BU KAPLARIN MUAYENE YÖNTEMLERİNİN ORTAK HÜKÜMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar,

Detaylı