DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK..."

Transkript

1

2 DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM. Sürkli Kurumsl Glişim Projsi il vtdş mmuiytii ö pld tut, tik dğrlr bğlı, klitli v hızlı hizmt lyışıı sürkliliği sğlmktdır. Kurumumuzu hdflri ulşmsı v misyouu grçklştirmsid, öü çıkbilck blirsizliklri z idirilmsi mcıyl, blirlmiş hdflr ulşmsıd v misyouu grçklştirmsid mkul bir güvc sğlmk üzr tsrlmış v kurumu glii tkily bütülşmiş bir sürç ol iç kotrol sistmi uygulmy komuştur. Bşklığımc yürütülmkt ol Sürkli Kurumsl Glişim Projsi kpsmıd TS EN ISO 9001:2008 KlitYötim Sistmi il kurumumuzu çlışm vrimi, yötim tkiliği il glişimi sğlmsı, iovsyo, tik dğrlr v yid ypılm çlışmlrıı dstklmsi, bütüsllştirilmsi, kurum çlışlrı yyılımıı v sürdürülbilirliği il grkli iyilştirmlri ypılmsı ktkı sğlmsı hdflmiş v Kurumsl hdflrimiz uygu olrk Klit Yötim Sistmii klifiksyou sğlmıştır. Ölçmdiğiiz hiçbir şyi kotrol dmz, kotrol dmdiğiiz hiçbir şyi yötmzsiiz tml flsfsid hrktl, Kurumumuz trfıd toplumu tüm ksimlri fyd sğlyck yilik, dğişim v iyilştirm fliytlrii gliştirilmsi v uygulmsı içi bşldığımız bu yolculukt 2013 yılıd TSE trfıd ypıl 3.trf bğımsız dtim soucud 13 Mrkz Birimi, 22 Bölg Müdürlüğü, 81 Kdstro v 957 Tpu Müdürlüğü olmk üzr toplm 1073 birimi v prsoli il TS EN ISO 9001:2008 Klit Yötim Sistmi v IQNET Blgsii lmıştır. ISO 9001; 2008 Blgsii kullımı Kurumumuz sürkli iyilştirm mkizmsı v disipli kzdırmktdır. Ack blgi lımsı kusursuzluğu bşrdığımız lmı glmmkl birlikt hr problmi iyilştirm fırstı olrk bir dh tkrrlmmsıı sğlyrk çözüm sumktdır. Klit Bültimizi bu syısıd; Klit Yötim Sistmi WEB Portlı, öri sistmi bkış, ürü güvliği, Klit Yötim Sistmi'd is mutluluğu, müştri mmuiyti v hizmt suumuu Osmlı dömi it örklri il müştri odklı yötim gçmi grkliliği yölik çlışmlr suulmuştur. Bud sor d dğişim, döüşüm v stdrtlşm yoludki çlışmlrımız hız ksmd dvm dcktir. İyii Düşmı Dh İyidir prsibid hrktl EFQM Mükmmllik Modli ulşmk v dğişimi yötbilmk içi sürkli çb göstr tüm çlışm rkdşlrım tşkkür drim. Orh DELİGÖZ Strtji Gliştirm Dir Bşkı KALİTE VE ETİK. K lit Yötim Sistmi hdfl kliti grçklşmsi mcı il sürdürül pllı v sistmtik fliytlri bütüüdür. Müştri mmuiytii göztrk imkâlrı iyi şkild kullmk surti il souç lmk tml hdfimizdir. Toplm Klit flsfsii doğsıd tik d vrdır. Mslki tik kousu Klit Yötim Sistmi kpsmıd dğrldirildiğid modli sdc souçlrıd dğil; strtjilr, politiklr, kültür, sürçlr, çlışlr gibi diğr bilşlrid d dli ömli olduğu bilimktdir. Bu lyış il Kurumumuz Kmu Sktörüd Etiği Güçldirilmsi projsid çözüm ortğı v pilot Kurum olrk görv lmış v bu görvi bşrıyl sürdürmktdir. Kurumumuzu fiziki ortm iyilştirmlri grçklştirilmiş v dh d iyi olmsı içi çlışmlrımız dvm tmktdir. Ypımlrı dvm d 20 dt hizmt bisı v 2014 yılı ytırım progrmıd tklif dil 11 dt hizmt bisıı d tmmlmsı il hizmt suum klitmiz dh d rtmış olcktır. Sürkli Kurumsl Glişim Projmiz kpsmıd yürütül Klit Yötim Sistmi çlışmlrıd görv l tüm prsolimi kutlr, bşrılrıı dvmıı dilrim. Dvut GÜNEY Gl Müdür. oulr r l k. (2) (2) Etik (3) Klit v y Dğişim lı Yildi Ösöz Ş rt (3) o k P y T iz Wb Dğişm istmim ği. (4) S m ti li Klit Yö mi Bkış Güv (5) t luk-ürü Öri Sis ormlrı Uygu s Mutluluğu. (6) N İ B d A i» E m C «t ) tim Sis. (6 ö Y t Kli izi Bulm i (7) m is ri rı tk l E l ik ım Kybtt lit T uiyti (8) zlüğü-k ri Mm Klit Sö klılığı Müşt Od Müştri. litiksı. yımlır lit Po K M G ğıc y K lı T k ş ir B rm D ji Glişti t tr S kı ir b ir Bş 6 Ayd ştirm D li G r: ji ö Edit Strt ELİGÖZ Orh D tim Tmsilcisi: ürü Klit Yö lit Müd KUL K Nvzt : Tsrım Dizgi v ÜZGÜN D Z Ö k Fru y Bültd 2

3 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ WEB PORTALI YENİLENDİ. Ÿ Rktif STRATEJİK PLANLAMA A B Şu rd olduğuuz A Nry gitmk İstdiğiiz B yklşım, kurumu hli hzırdki sorulrıı tımlmy v bulrı çözümlri odklmy çlışır. Ÿ Proktif yklşım kurumu glcktki ihtiyçlrıı ögörmk v bulr uygu ytiştirm sürçlrii tsrlmsıı içr bir yklşımdır. Ÿ Bury iyi sıl gidbilcğiiz krr vrm sürcidir. Ÿ Bu sürçt, hdflri blirlmk içi durum lizi ypmk v tktiklr blirlmk grkir. Tktiklr olmd strtji zfr gid yolu yvşltır. Strtjisiz tktiklr is yilgid öcki so ssiizdir. Diğr bir dyişl ylm olmd ypıl pl fil, plsız ylm is soldırıcıdır. Rktif v Proktif yklşımlr hususud dstisyo shibi ol Bşklığımız dğişim yötimi biliciyl, şikyti dğil mmuiyti yötmk dı; Klit Yötim Sistmi WEB PORTALIMIZI gücl olrk görsllriiz v kullım sumuştur. Klit bir yşm trzı olup, biziml bu trzd yolculuğ dvm tmiz dilğiyl. UNUTMAYIN; GEÇ KALAN KALIR, BULANLAR SADECE ARAYANLARDIR Nvzt KUL Klit Yötim Tmsilcisi ÖNERİ SİSTEMİNE BAKIŞ. ri prosslrd, sürçlrd, iş kışıd yrlşim pllrıı tki düzlmsid, rjii optimum kullılmsıd, çlışm koşullrıd v iş güvliği gibi koulrd fyd rtırck v mliyti düşürm yoluyl koomik kzç sğlyck fikirlr v buluşlrdır. Bu fikilri, bir sistmtik dhilid kyd lm v uygulmsıı sğlyıp kurumlr yrrlı hl gtirilmsi ck bşrılı v tkili bir öri sistmii vrlığıyl grçklştirilbiliir. İşi E İyi O İşi Yp Bilir. Görüşü doğrultusud, işlyişt yşıl sorulrı d iyi o soruu bizzt yşylrı bilcklri çıktır. Dolyısıyl bu kyklrd glck bilgilr v örilr problmlri çözümüd oldukç yrdımcı ol dğrli ktkılr olrk krşımız çıkmktdırlr. Çlışlr ssıd kdi çvrsi dışıdki şylri görür fkt lgılm foksiyolrıı bu oktlr kliz tmz. Öri sistmii tml mcı bu lgılmyı tıl durumd dimik koum gçirmk içidir. Bir öri sistmid iyi örilr, sürkli glişmi kyğıı oluştururlr. Öri sistmi yrıc çlışlrı kurum v işltmy ol bğlılığıı rtır ömli bir fktördür. Yötim öri su v suduğu örii uyguldığıı gör çlış, kdi dğr vrilm duygusuu mutluluğuu yşr. Üst yötim trfıd tım, tkdir dilm v dstk görm çlışı motivsyouu v vrimliliğii rtırır. Bu durum diğr çlışlr d örk olur v topykü bir fyd grçklştirilir. ÖNERİ SİSTEMİNİN ÇALIŞMA VERİMİ: 1 - Öri sistmi kurulck işltmlrd grçk bir şffflık yoks, yötim mrkziytçi v klsik trzd is, Çözüm rm v Nd oldu? kültürü yoks, buu yri; Suçlu rm lışklığı vrs sistm v öri kutulrı iş yrmycktır. 2 - Diğr yd lidrliği olmmsı, tkdir dilm v tım lışklığıı örgütt bulummsı, bulrı yri sürkli ht bulm kültürüü oluşmsı, örgütt ilgisiz v öğrmy bir çoğuluğu olmsı öri sistmii çlışmsıı gllr. 3 - Öri sistmii t olrk orty koulmdığı, çlışm şklii kurllrıı çıklmdığı vy sürkli ğitimlrl iltilmdiği durumlrd sistm çlışmycktır. 4 - Örgütt öri komitsii olmmsı vy bu komiti tki çlışmmsı, düzli olrk toplmmsı diyl vrimsiz çlışm v tüm örilri dğrldirmmlri yol çmsı, öri vrlr gri döüş ypılmmsı, ödül olmy v sdc isim duyurm yoluyl ypıl uygulmlr, öri sistmii işlvsiz hl gtirir. 5 - Tkdir kültürüü olmmsı v yygılştırılmmsı, öğrm v öğrdiklrii ktrm lışklığıı olmmsı d öri sistmii çlışmsıı gllr. Lütfü Burk AKYOL Klit Dtçisi Ö 3

4 «CE» AB NORMLARINA UYGUNLUK - ÜRÜN GÜVENLİĞİ. CE blgsi lm olrk coformity of urop yi vrupy uyguluk blgsi dmktir. Çoğu klit blgsi istğ bğlı olmsı rğm CE blgsi ürü içi zoruludur yılı bşıd zorulu olmmkl brbr, AB'y ithl dilck ürülrd AB ormlrı uyguluk ifdsi ol CE blgsi (CE işrti) rmy bşlmıştır.bu işrt, ürüü dirktiflrc blirl şrtlr uygu olrk ürtildiğii v pzr sürüldüğüü blirtir. Topluluğ ithl dil ürülrd CE blgsi olmdığı tktird, zrrd ithltçı v ürtici sorumlu olcktır. CE blgsi ol v CE işrti tşıy bir ürüü klitli olduğu düşücsi ylıştır. CE blgsi klit blgsi olrk düşüülmmlidir. Ürüü klitsid ziyd ürüü güvliğiyl ilgilidir. CE logosu tşıy bir ürü: İs miyti, C v ml miyti, İs sğlığı, Çvr korumsı, Erji tsrrufuu ögörür trihid yürürlüğ gir 4703 syılı ürülr ilişki tkik mvzutı hzırlmsı il ilgili yötmliğ gör Türkiy Avrup Birliği uyum yslrı çrçvsid 23 dt ürü gurubud CE blgsi zorululuğu vrdır. 1. Alçk Grilim Cihzlrı 2. Bsit Bsıçlı Kplr 3. Gz yk ltlr 4. Sıck su kzlrı 5. Yolcu tşım mçlı kblo üzrid hrkt d rçlr 6. Rdyo v tlkomüiksyo trmil cihzlrı 7. Kişisl korum doımlrı 8. İşt mlzmlri 9. Gzi mçlı tklr 10. Oyucklr 11. I vitro tıbbi tı cihzlrı 12. Tıbbi cihzlr 13. Vücud yrlştirilbilir ktif tıbbi cihzlr 14. Flors lmblrd rji tkiliği 15. Açık hvd kullıl kipmd çvry yyıl gürültü 16. Bsıçlı kplr 17. Doduruculr 18. Assörlr 19. Ptlyıcı ortmlrd kullıl kipmlr 20. Otomtik olmy trtı ltlri 21. Sivil kullım içi ptlyıcılr 22. Mkilr 23. Elktromytik uyumluluk (Elktroik bilşlr içr tçhiztlr ) CE Blgsii bir çşit ürü psportu gibi düşübiliriz. Avrup üy ülklri rsıd ürüüüzü ithlt vy ihrctıı ypbilmiz CE Blgsi il g r ç k l ş m k t d i r. H r ü r ü C E B l g s i grkmmktdir, Avrup birliğii yyılmış olduğu dirktifi-yötmliği ilk syfsıd bulu kpsm bölümüdki çıklm ilgili dirktifi-yötmliği kpsmı gir ürülr blirlmktdir. Dirktiflri kpsmıdki ürülr Düşük riskli ürülr v Yüksk riskli ürülr olrk iki frklı grupt dğrldirilmktdir. Ürülri hgi grub girdiği ilgili dirktift blirtilmktdir vy tst kuruluşlrı rcılığıyl tspit dilbilmktdir. Düşük riskli ürülr içi, ürtici ürüü ilgili dirktif uygu olup olmdığıı tspit tmkt v uygu olmsı hlid bir uyguluk byı düzlyrk ürü CE işrtii iliştirbilmktdir. Burd ürtici ürüü uyguluğuu dirktifi dikkt lrk kdi tspit tmkt vy bşk bir tst kuruluşu ürüü tst ttirmktdir. Yüksk riskli ürülr içi is, ürticii mutlk surtt AB üysi ülklrd yrlşik m diğr ülklrd d şub vy tmsilciliği ol Oylmış Kuruluş lr bşvurm zorululuğu vrdır. Bşvurul Oylmış Kuruluş yi tst v/vy blgldirm kuruluşuu ypcğı tst ticsid ürüü ilgili dirktiflr uyguluğu tspit dilir. Bu tspit dylı olrk, ürtici uyguluk byı düzlyrk ürü CE işrti iliştirbilir. CE İşrti (CE Blgsi) Fydlrı: Ÿ CE İşrti ürüü AB ülklrid srbst dolşımıı v pzrlmsıı sğlr, Ÿ Syicilr, ulusl v uluslr rsı düzyd ürülrii pzrlybilmk içi, ürü üzri CE işrti koymk mcburiytiddirlr, Ÿ CE İşrti, ürüü AB tkik mvzutı uyguluğuu blirtir, Ÿ CE İşrti, bir çşit ürü psport işlvii görür, Ÿ CE İşrti, ksilikl bir klit mrksı v grti blgsi dğildir, Ÿ CE İşrti, kliti bşldığı sviyyi göstrir, Ÿ CE İşrti, bu sviyi ltıdki mmullr miytsiz olrk, itlir v piysy rz dilmzlr, dolyısıyl klitsiz olrk kbul dilirlr, Ÿ CE İşrtli ürü AB ülklrid, ormlrl ilgili ysl grkçlr orty kork gri çvrilmsi mümkü dğildir, Ÿ CE İşrti, Yi yklşım dirktiflri uyguluğu bir göstrgsidir. Bhdır GÖRGEÇ Klit Dtçisi 4

5 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE İNSAN MUTLULUĞU. B ilidiği üzr KYS (ISO 9001) İs mutluluğu odklıdır. Mlum Jpoy ABD i ülklri tmış olduğu ikici tom bombsıd sor yilgiyi kbul tmiştir. Buu sbbi Üçücü bombyı Tokyo'y trk İmprtorlrıı d öldürülbilcğid korkmuşlrdı. Doğrusu Jpolr ölümd kork bir millt dğillrdi. Svş bittikt sor Jpo hlkı bu ğır yilgi v svş sorsı yıkımd sıl çıkbiliriz diy oturup mvcut durum lizi yptı.yr ltı kyklrı yok, kilbilir trım rzilri yok dck kdr z, yıld ortlm bi dprm oluyor v bulrd z bir tsi ydi şiddtid fzl. Ellrid bir tk is olduğuu gördülr. O zm isı mutlu drsk bşrbiliriz ddilr. Am is kvrmıı öü bşk kvrmlr koymdılr. İmprtor is olrk ys işçi, köylü d odur ddilr. Şimdi biz Jpolrı o zm bimsyip orty koyduğu bütü bu is mutluluğu prsiplri Toplm Klit Yötimi (TKY) lyışı diyoruz. İs mutluluğu flsfi bir yklşım olduğu içi buu uygulbilmsi içi dh sor klit prsiplri oluşturuldu. Bu prsiplr ISO 9001'i 2000 yılıdki rvizyou il KYS stdrdı girmiş oldu. Bu prsiplri birçoğu mdd olrk diğrlri d mddlri içid msj olrk bulumktdır. ISO 9001'i uyguly kuruluşlr Toplm Klit Yötim prsiplrii d bimsyip uygulmk durumudlr. Bu prsiplr; Müştri odklılık, Lidrlik, Çlışlrı Ktılımı, Yötimd Sistm Yklşımı,Vrilr Dylı Krr Vrm, Sürç Yötimi, Tdrikçilrl fydy dylı ilişkilr, Sürkli iyilşm. Burd blirtil bir klit prsibi ol pross (Sürç) yötimi il ilgili bir kouyu pylşmk istiyorum. Bütü kuruluşlr frklı m birbiri bğımlı iş sürçlrii bütüüd oluşur. Olrc iş sürçlrid sdc bir iş sürcid prformsı yüksk tutmk vy grçklştirmk kurumu bütüsl prformsı ömli bir ktkı vrmybilir. Hr sürçt v zm d Bütüsl olrk prformsı iyi sviyd tutmk grkir. İş sürçlrid düyı üstü sviydki stdrtlrıd krdit olumsı ömlidir. Ack uutulmmlıdır ki hr kurum frklı iş sürçlrid oluşur. ISO 9001 modli bu frklı iş sürçlrii birbirlrii yptıklrı işi ömii frkıd olurk v birbirlrii kygılrıı bilrk hrkt tmsii sğlycktır. Yi Kuruluş krrlrı v çlışlr müştri mmuiytii srsck dvrışlr ypmz, hpsi kuruluşu ihi hdfi odklı olrk sürçlrii yötmlri grkir. Bir bşk dyişl ISO 9001, iş sürçlrii blirlm v yötim yklşımıdır Kurumlrd; Mmuiyt kygısı, Aidiyt kygısı, Klit kygısı, İovsyo kygısı, Çlış sğlığı kygısı, Çvr sğlığı kygısı, Güvlik kygısı vb. gibi kygılr bulubilir. ISO 9001 modli il bu kygılrı üst yöticid lttki çlış kdr hissttirmk, svdirmk v bütü çlışlrı kygısı hli döüştürmk mümküdür. Sygılrıml Hlil KARACADAĞ Klit Dtçisi 5

6 KAYBETTİKLERİMİZİ BULMA. Gl v klsik bir ifdyl, blli bir toprk üzrid müstkil bir tşkilt kurmuş is topluluğu dvlt dir. ¹ Dvlti İs usuru: Hlk y d millt usuru olrk d dldırılbilir. Blirli bir ld birlikt yşy v çşitli bğlrl ortk yşm irdsi göstr is topluluğudur. ² Evrsl tik doğrulr üzri oturtul koulrd hiç kimsi diybilck bir sözü olmz. İsoğlu yrdılışı grği gosuu düşüür v bcildir. Hr hgi bir oly krşısıd kişisl çıkrlr vy kişilrl kmu çıkrlrı çtışır v buu soucud d toplum yşm tkilir. Dolyısıyl bu şmd hukuk kurllrı is dvrışlrıı düzlr, islrı bir rd yşmlrıı kolylştırır. İslık trihi içrisid yşmışlıklrı gtirdiği kzımlr göz öü lırk grksiimlr dâhilid kurllr komy çlışılmıştır. Hr hgi bir koud kurllrı rd koduğu kimi koyduğud öty bu güü ihtiycıı v glcği ihtiycıı krşılyıp krşılmdığı ömlidir. Bu gü d bu uygulmlr böyldir, böyl olmlıdır. Amrik' yı yid kşftmi bir grği yoktur. Bu doğru bir yötm mi? Evt doğru Aksi tkdird glişimi gtirdiği dğişimi grisid klırsıız. Bu gükü Uluslrrsı Stdrtlr Orgizsyou (Itrtiol Orgiztio for Stdrdiztio) ISO kritrlri içrisid ol müştri mmuiyti v hizmt suumu sslrı kurl v kidlriyl 1502 yılıd zmı pdişhı Sult II. Byzid H trfıd çıkrıl "Kum-i İhtisb-ı Burs", il koulmuştur. Kum-i İhtisb-ı Burs lri içrmktdir diy bktığımızd; İlk tüktici hklrıı koruy ku, İlk gıd mddlri izâmâmsi, İlk stdrtlr kuu v İlk çvr izâmâmsi olduğuu görmktyiz Bu coğrfyd müştri mmuiytiyl ilgili olrk sdc buul klımmıştır. Ÿ Türk diz ulşım trihii ömli krktrlrid biri, yıllrı rsıd Şirkt-i Hyriy'i Gl Müdürü ol yilikçi v gyrtli kişiliğ ship Hüsyi Hki Efdi is diz ulşımı koulrıd düzlmlrd bulumuştur Bu düzlmlr; Ÿ Muhsb kyıtlrıd çift dftr tutm şrtıı gtirrk suiistimllri öldi, Ÿ Vpurlrd ilk df yolcu şikyt dftri buludurrk müştri odklı hizmt lyışı ı ilk örğii vrdi, Ÿ İskllrdki bklm slolrı vpurlrı hrkt çizlgsi v st yrlştirrk, yolculr kolylık sğldı, Ÿ Hr vpurd 8 dt ckurtr simidi buludurulmsıı sğldı, Ÿ Düyı ilk rblı vpuru ol Suhult i ülkmiz kzdırdı. ³ Müştri bkltilri v uluslrrsı stdrtlrı uygulmsı ülkmiz gçmişid vrdır. Sdc şu d bulmy çlıştığımız vy htırlmy çlıştığımız koulr bulumktdır. Allh svdiği kulu öc kybttirip sor buldururmuş. Bizd dh öcd vr ol m kybdip d bulduğumuz şylri dğrii dh iyi bilmmiz grkmktdir. Hydi, o zm vir bismillh. ¹ ² ³ Bült KILIÇ Klit Dtçisi KALİTE SÖZLÜĞÜ - KALİTE TANIMLARI J. M.Jur; Klit, mc v kullım uyguluktur. P. Crosby; Bir ürüü grkliliklr uyguluk drcsidir. A. Figbum; Kullılmkt ol bir ürüü vy hizmti müştrilri bkltilri yıt vrbilmsii s ğ l y p z r l b i l i r, ü r t i m v b k ı m krktristiklrii toplmıdır. Kuru Ishikw; Klit kotrolü uygulmk; koomik, kullışlı v tükticiyi dim ttmi d klitli ürüü gliştirmk, tsrımıı ypmk, ürtmk v stış sorsı hizmtlri vrmktir. G. Tguchi; Ürüü svkiytt sor toplumd d olduğu miiml zrrdır. Amrik Klit Kotrol Drği; Bir ml vy hizmti blirli bir grkliliği krşılybilm ytklrii orty koy krktristiklri tümüdür. Avrup Klit Kotrol Orgizsyou; Bir mlı y d hizmti tükticii istklri uyguluk drcsidir. Jpo Syi Stdrtlrı; Ürü y d hizmti koomik yold ürt, tüktici istklri yıt vr bir ürtim sistmidir. ISO 8402 Klit Sözlüğü; Klit, bir ml y d hizmti blirl vy olbilck grksiimlri krşılm ytği dy özlliklri toplmıdır. 6

7 MÜŞTERİ ODAKLILIĞIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ. Y oğu rkbti yşdığı güümüzd, müştri mmuiytii sğlmsı müştri odklı yötim lyışı il grçklştirilbilir. Müştri odklılık; müştri sdktii v toplm müştri mmuiytii grktirmktdir. Müştri sdkti; müştri istklrii krşıly hizmti vrrk ilişkii sürkli tutulmsıı, toplm müştri mmuiyti is; müştrilri stış öcsi v sorsı tüm ihtiyçlrıı krşılrk mmu dilmsii grktirir. Güümüzd işltmlr müştri mmuiytii ö pl lmktdırlr. Buu içi d birçok strtji, tktik v politik gliştirmktdirlr. Büyük firmlr sloglrıd 'koşulsuz', 'sıırsız' müştri mmuiytii vurgulmktdırlr. Tbi ki bu sloglrı kâğıt üzrid klmmsı içi bu ld ytişmiş islr ihtiyç vrdır. Artık b hr işi yprım lyışı bitmktdir. İltişim tkolojisidki glişmlr, kürsllşm, rkbti rtmsı, müştrilri ml vy hizmt lımıd gidrk dh biliçli bir biçimd dvrmlrı yol çmkt bu d müştri mmuiytii sğlmd bşrılı olmı tml fktörü hli glmktdir. Bud dolyı Müştri il ol ilişkilr hr zm 'Siz Vrsız Biz Vrız' tml yklşımıyl l lımlıdır. Bir ml vy hizmti kull vy tüktlri sğlycğı mmuiyt, o ml vy hizmti ürtim v pzrlmsıd sorumlu ollrı, yptıklrı işt ttmi olmlrıı d sğlybilcktir. Fiziksl mllr içi müştri mmuiyti stı lm sorsı bir ürü vy hizmti klit, prforms vb. çılrd dğrldirilmsiyl orty çıkmktdır. Hizmtlrd is hizmt suumu ssıd müştrii o hizmtt bkltilrii krşılmsı soucu orty çıkmktdır. Bu gör müştri mmuiyti yd mmuiytsizliği müştrilri bkltilri il lgılmlrıı bir kıyslmsı olrk orty çıkmktdır. Müştrii ldığı ml yd hizmti sğldığı fydlr il müştrii bkltilrii uyuştuğu oktd mmuiyt orty çıkr. Müştrii bir ml v/vy hizmti stı lmd öcki bkltilri il o ml vy hizmti stı ldıkt v kulldıkt sor lgıldıklrı prformsı rsıdki frklılıkt doğ tutrsızlığı foksiyou, ttmi olrk l lıır. TKGM'i müştri odklı çlışmsı kurumu hm iç müştri hm d dış müştri zdid sygı bir yr gtircktir. Kdi iç müştrisii (prsol) v dış müştrisii (vtdş) mmuiyti içi çlış bir kurumd, öclikl kurumu kdi prsoli trfıd dh iyi bimsir, idiyt duygulrı glişir bud dış müştriy krşı dh iyi mumlyi v klitli hizmt sumyı brbrid gtirir. İyi muml v klitli hizmt il krşılş dış müştrii (vtdş) çvrsi yycğı pozitif rjii (rklmı) is sirkülsyou sysid lbtt ki çrp tkisi olcktır. Bu tki sysid müştri mmuiyti millt zdid kurum iyi bir prstij v sygılık kzdırcktır. So olrk dvmlı büyüy v gliş hizmt sktörüü (kmu kurumu) tml mçlrıd biri vtdş hizmt olduğud dolyı, kmu kurumlrıı ski glksl htl yötim biçimlrii bırkıp, tkım ruhu ship, ktılımcı v müştri odklı yi yötim sistmlri gçmlri grkmktdir. Yıllrdır işltmlrd uygul v müştri mmuiytiyl souçl TKY'i, rtık kmu kurumlrıd d müştri mmuiytii sğlmsı, hizmtlri tki v vrimli yürütülmsi içi modl bir yötim şkli olrk uygulmlıdır Mhmut ŞENER Klit Dtçisi Tkoloji Klit Güv Mmuiyt 7

8 Tpu v Kdstro Gl Müdürlüğü Strtji Gliştirm Dir Bşklığı Dikm Cddsi No: 14 Bklıklr/ANKARA 8

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI :

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI : YERİNDELİK TESTİ Bu nktin mı, irysl portföy yöntiiliği vy ytırım nışmnlığı kpsmın siz sunulk hizmt il ytırım mçlrınız, mli urumunuz il ilgi v trünizin uyumlu olup olmığının ğrlnirilmsiir. Bu konu ir ğrlnirm

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Tiri ml rklrii rlıklı vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd 2 000 Döm içi Ml Alışı 50 000 Alış İd 3 000 Tiri Ml Hs Al Tp 5 000 Tiri Ml Hs Brç Klı 52 000 Yriçi

Detaylı

DERS 4. Determinantlar, Leontief Girdi - Çıktı Analizi

DERS 4. Determinantlar, Leontief Girdi - Çıktı Analizi DERS Determitlr eotief Girdi - Çıktı lizi.. ir Kre Mtrisi Determitı. Determit kvrmıı tümevrıml tımlycğız. mtrisleri determitıı tımlyrk şlylım. Tım. tımlır. mtrisiidetermitı olrk Örek. mtrisii determitı

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ C.Ü. İktisdi ve İdri Bilimler Dergisi, Cilt 5, Syı 5 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali ALAN Cumhuriyet Üiversitesi İktisdi ve İdri Bilimler Fkültesi Öğr. Gör.

Detaylı

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar TLE 35128R Srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar Modl Frkas Badı 5-30 / 47-870 MHz 5-42 / 54-870 MHz 5-65 / 85-870 MHz srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar, koaksiyl şbk üzrid bslbilm (30-90VAC) özlliği sahip olarak,

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar

TLE 35128R Serisi CATV Hat Tekrarlayıcılar TLE 35128R Srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar Modl Frkas Badı 5-30 / 47-870 MHz 5-42 / 54-870 MHz 5-65 / 85-870 MHz srisi CATV Hat Tkrarlayıcılar, koaksiyl şbk üzrid bslbilm (30-90VAC) özlliği sahip olarak,

Detaylı

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ

DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ DÜNYANIN EN KOLAY KURULAN STAND SİSTEMİ Tüm T3 Sitm prçlrıı Edütriyl Trım v Fydlı Mdl tcilllri, İgiltr, ABD, Kd, Avrup Birliği Ülklri, Hidit, Çi, Ruy d ilgili yl kurumlr trfıd, Türkiy d i Türk Ptt Etitüü

Detaylı

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 2 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 3 sjbslmsivi@gmilm 1 Bir işlmi bzı bilgilri şğıdki gibidir: (Bi TL) Öki Döm Cri Döm Alıılr 940 610 Alk Slri

Detaylı

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1

UFUK ÖZERMAN- 2012-2013 Page 1 - GÜZ P,Q,R fokiolrı poliom olmk üzr d d P Q R d d v P d d Q d P d R P p q dklmi içi P şrıı ğl = okı di ok dir, çözümlri di okıı civrıd şklid rrız. =+-+- +... = = okı; p=q/ P, q= R/ P fokiolrı okıd liik

Detaylı

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ Geel olrk 4 tp yötem kullılır.. Düz çzg yötem: Mlı değer zml doğrusl olrk zldığı vrsyılır. Mlı hzmet ömrü boyuc her yıl ç yı mktr mortsm olrk yrılır. V V d = S d:

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ile Üretim Sistemi Arasındaki Bilgi Alışverişi

Kurumsal Kaynak Planlaması ile Üretim Sistemi Arasındaki Bilgi Alışverişi . Kurumsal Kayak Plalaması il Ürtim Sistmi Arasıdaki Bilgi Alışvrişi Doç. Dr. Aysi Yltki & Birca Şş EST Erji Sistm Tkolojilri Saayi,İç v Dış Ticart Ltd. Şti.,İstabul ÖZET Çağımızda, ürtim şirktlrii global

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 4. Ders: Paramanyetizma-2. Numan Akdoğan. Mgntic Mtrils 4. Drs: Prmnytizm-2 Numn Akdoğn kdogn@gyt.du.tr Gbz Institut of Tchnology Dprtmnt of Physics Nnomgntism nd Spintronic Rsrch Cntr (NASAM) Kuntum mkniği klsik torinin özlliklrini dğiştirmdn,

Detaylı

İNTEGRAL KONU ANLATIMI ÖRNEKLER

İNTEGRAL KONU ANLATIMI ÖRNEKLER İNTEGRL KONU NLTIMI ÖRNEKLER Ġtgrl lmk, türi ril ir oksio lmk tır d,, d oksio olrk rildiğii =F i istdiğii rslım d içi i cid idsi: d = + dir, hrhgi ir sit df d koģl sğl = F oksio i gör itgrli dir d F içimid

Detaylı

MERAKLISINA MATEMATİK

MERAKLISINA MATEMATİK TRİGONOMETRİ : Siüs i b c R si si y si z İsptı : m(ëo).m(ëa) m(ëo).m(ëb) m(ëo).m(ëc) m(ëo) m(ëo) y m(ëo) z b c b c & si & si y & si y R R R R R R si si y b si z c & & & R R R & R.si & b R.siy & c R.siz

Detaylı

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi Fikrt Amn Ekonomi Bölümü Boğziçi Ünivrsitsi Kişisl isl Trihlrn Toplumsl Trihlr Kmusl projlr:,,,,... Sçmnlr: x 1, x 2, x 3, x 4,... Sçmn trihlri: 1, 1,... Trihlr: Tm v gçişkn X = {x{ 1, x 2, x 3, x 4,...}

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Mliy Msbsi : Bir işlmd üril ml v izm birimlrii ld dilmsi v blrı lıılr lşırılıp pry çvrilmsi içi, işlmi ypığı dkârlığı prsl ölçüsüü gösr mliylri, gi gidrlrd lşğ blirly, söz ks gidrlri; ürlri, ksiylrı v

Detaylı

Taşkın, Çetin, Abdullayeva

Taşkın, Çetin, Abdullayeva 1 BÖLÜM 1 KÜMELER VE SAYILAR 1.1 KÜMELER 1.1.1. TEMEL TANIMLAR Kesi ir tımı ypılmmkl erer,sezgisel olrk,kümeye iyi tımlmış iri iride frklı eseler topluluğudur diyeiliriz. Kümeyi meyd getire eselere kümei

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi

Sistem Dinamiği ve Modellemesi 5..3 Sistm Dimiği v Modllmsi Doğrusl Sistmlri Frks Dvrışı Giriş: Drs ksmıd şu kdr yıl çözümlmlrd, doğrusl sistmlri imuls girdi, bsmk girdi gibi çşitli girdilr krşı zm cvlrıı icldik. Bzı durumlrd doğrusl

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Mliy Msbsi : Bir işlmd üril ml v izm birimlrii ld dilmsi v blrı lıılr lşırılıp pry çvrilmsi içi, işlmi ypığı dkârlığı prsl ölçüsüü gösr mliylri, gi gidrlrd lşğ blirly, söz ks gidrlri; ürlri, ksiylrı v

Detaylı

7 SAYISAL İNTEGRASYON YÖNTEMLERİ

7 SAYISAL İNTEGRASYON YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Özc Klederli SAYISAL YÖNTEMLER 7 SAYISAL İNTEGRASYON YÖNTEMLERİ Syısl itegrsyo vey itegrl lm işlemi, litik olrk ir itegrli lımsıı çok zor vey olksız olduğu durumlrd vey ir işlevi değerlerii sdece

Detaylı

Günlük Bülten. 19 Nisan 2013. Hurda araç teşvikinde çalışmalar devam ediyor

Günlük Bülten. 19 Nisan 2013. Hurda araç teşvikinde çalışmalar devam ediyor 19 is 2013 Cum Gülük Bülte Hurd rç teşvikide çlışmlr devm ediyor İMKB verileri İMKB 100 83,038.3 Piys Değeri-TÜM ($m) 324,537.0 Hlk Açık Piys Değeri-TÜM ($m) 93,036.0 Gülük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,524.35

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Şiddete karşı tek yürek

Şiddete karşı tek yürek Kürtajı yasaklamak a ölümlrii artırır Sağlık alaıda şiddtt gli okta: N yapmalı? Birlikt asıl yapmalı? Başbaka Rcp Tayyip Erdoğa ı kürtaj v szary kousudaki açıklamalarıı dğrldir Türk Tabiplri Birliği Mrkz

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı Trce ve Kellogg Yöemleri Kullılrk İegrl Operörlerii Özdeğerlerii Nümerik Hesı Erk Tşdemir () ; Yüksel Soyk () ; Melih Göce (3) (¹)Kırklreli Üiversiesi, Kırklreli, Türkiye, erksdemir@homil.com (²)Büle Ecevi

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com III - SAYI ÖRÜNTÜLERİ Htırltm: Syılrı virgülle yrılrk, birbirii rdı dizilmesie syı dizisi, dizideki her bir syıy d terim deir. hrfi verile örütüde syılrı sırsıı belirte semboldür ve ici syıy örütüü geel

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması Ek-1 Fliyt Plnın İlişkin Gntt Şmsı Görv Aı Bşlnıç Trihi Bitiş Trihi O Şu Mr Nis My Hz Tm Ağu Eyl Eki Ks Ar 4.1.1 PERSONEL ĠSTĠHDAMI Prsonl irlrinin muhslştirilmsi Ġhr V Kım Tzmintı Krşılıklrı Ayrılmsı

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

www.elitalyansresidence.com yaşamın tüm renklerine Tek Hayalle... elit alyans

www.elitalyansresidence.com yaşamın tüm renklerine Tek Hayalle... elit alyans www.litlynsrsidnc.com yşmın tüm rnklrin Tk Hyll... lit lyns R E S I D E N C E lit lyns R E S I D E N C E ti s i P üş rı nl l A t ı ktiv A r po rüy ü Y v u S yşmın tüm rnklrini kucklyın... Yni v modrn

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1 v 2 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ 20082006 riid ypıl ks syımıd ksd 585 ABD Dlrı ($) ldğ blirlmişir Ayı ri iibriyl Dlr Kssı l sbıı brç plmı 26845 $, lk plmı 26320 $ lrk izlmkdir B rkı

Detaylı

ELM207 Analog Elektronik

ELM207 Analog Elektronik ELM7 Alog Elkroik Giriş Bir Fourir srisi priyodik bir ) oksiyouu, kosiüs v siüslri sosuz oplmı biçimid bir çılımdır. ) cos b si ) Bşk dyişl, hrhgi bir priyodik oksiyo sbi bir dğr, kosiüs v siüs oksiyolrıı

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Şehnaz DEMİRKOL. Yard. Doç. Dr. Suna Mugan ERTUĞRAL

Yard. Doç. Dr. Şehnaz DEMİRKOL. Yard. Doç. Dr. Suna Mugan ERTUĞRAL Sosyl Bilimler ergisi 2007, (2), 23-34 Yrd. oç. r. Şehz EMİRKOL Yrd. oç. r. Su Mug ERTUĞRAL İstbul Üiversitesi İktist Fkültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü İstbul Üiversitesi iktist Fkültesi, İktist Bölümü

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. (-2) 3 = (-2). (-2). (-2) = (-8) Kuvvet Tek; NEGATİF. (-2) 4 = (-2). (-2). (-2). (-2) = 16 Kuvvet Çift; POZİTİF.

ÜSLÜ SAYILAR. (-2) 3 = (-2). (-2). (-2) = (-8) Kuvvet Tek; NEGATİF. (-2) 4 = (-2). (-2). (-2). (-2) = 16 Kuvvet Çift; POZİTİF. SINIF ÜSLÜ SAYILAR www.tyfuolcu.co Üslü Syı : ifdesi ı te çrpıı lı gelektedir. =.... te =.. = 8 =. = 4 =. = 9 4 =... = 81 10 6 = 10.10.10.10.10.10 Teel Kvrlr ile. ifdeleri çok sık krıştırıl ifdelerdeir.

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

DETERMINANTLAR. 1. Permütasyon. 1. Permütasyon ) permütasyonundaki ters dönüşüm. 1. Permütasyon 2. BÖLÜM ( )

DETERMINANTLAR. 1. Permütasyon. 1. Permütasyon ) permütasyonundaki ters dönüşüm. 1. Permütasyon 2. BÖLÜM ( ) . BÖÜM. Permütsyo Tım: Bir tm syılr {,,, } kümesideki elemlrı tekrr olmksızı frklı DETERMINNTR sırlmlrıı düzelemesie permütsyo deir. Örek: {,, 3} tm syılr kümesii ltı frklı permütsyou vrdır: (,, 3), (,,

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ T.C. Çvr v Şircilik Bknlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ ANKARA, 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Tknik Rrin Amcı... 1 1.2. Tnımlr v Kısltmlr... 1 1.3. Tknik Rrin Kullnımı... 5 2.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Müdslk Mmrlık Fkülts İşt Müdslğ Bölümü E-Post: ogu.mt.topcu@gml.com W: ttp://mmf.ogu.du.tr/topcu Blgsr Dstkl Nümrk Alz Drs otlrı 0 Amt TOPÇU I f ( x I x x ( x [ ( x f (

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 İiylılık : Olsı Gidrlr içi iiylı dvrılıp krşılık yrılır Olsı glirlr içi krşılık yrılmz 120 ALICILAR HS 128 HS 121 ALACAK SNT HS 129 ALACAK KARŞ HS (-) Alğı şüpli drm glmsi 128 ŞÜP TİC HS XXX 120 ALICILAR

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

BASİT RASSAL ÖRNEKLEME. Örnekleme ve Tahmin Teorisi. Örnekleme RASSAL ÖRNEKLEME

BASİT RASSAL ÖRNEKLEME. Örnekleme ve Tahmin Teorisi. Örnekleme RASSAL ÖRNEKLEME BASİT RASSAL ÖRNEKLEME Örekleme ve Thmi Teorii Solu Kitle BüyüklüğüN ol olu bir kitlede büyüklüğüde lıck bir öreği eçilme şı, büyüklüğüdeki bir bşk öreği eçilmei şı ile yı ie bu tür öreklemeye bit rtl

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

7. BÖLÜM DOĞRUSAL DÖNÜŞÜMLER

7. BÖLÜM DOĞRUSAL DÖNÜŞÜMLER 7. BÖLÜM DOĞRUSAL DÖNÜŞÜMLER DOĞRUSAL DÖNÜŞÜMLER Bir V ektör uzyıı bir bşk W ektör uzyı döüştüre foksiyolr şu şekilde gösterilir: : V W Burd kullıl termioloji foksiyolrl yıdır. Öreği, V ektör uzyı foksiyouu

Detaylı

27 Ağustos 2014 Çarşamba. Cumhurbaşkanımız. Kocaoğlu'nu destekledi

27 Ağustos 2014 Çarşamba. Cumhurbaşkanımız. Kocaoğlu'nu destekledi Driklilrd muhtşm açılış! www.sodakikagaztsi.com 27 Ağustos 2014 Çarşamba Cumhurbaşkaımız Kocaoğlu'u dstkldi AK Parti İl İl Başkalığıı boşalmasıı ardıda uzu istişarlr soucuda blirl isim Bült Dlica olmuştu.

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI Tri Rv.Trii Rv.No Sy 1 / 5 1 1.1 1.2 6331 Kn.M. 4 Bn 6331 Kn.M. 4 Bn 1.3 SGK Çlşn Listsi ( Döküm ) 4857 Kn.M. 75 1.4 6331 Kn.M. 4 Bn 1.5 Altişvrn Listsi v Bililri Risk Dğ.Yn.M.15 1.6 İzin Kytlr 4857 Kn.

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Diferansiyel Denklemler Dersi Çalışma Soruları

Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Diferansiyel Denklemler Dersi Çalışma Soruları - Eğiim-Öğrim Güz rıılı Difril Dklmlr Dri Çlışm Sorlrı 6 // Aşğıd vril kvv rilrii kıklık rıçplrıı lirliiz. = = di ok civrıd kvv rii rdımıl vril difril dklmlri çözüüz. - -= - + -= - + += dklmii kil oklrıı

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

BÖLÜM DETERMINANTLAR SD 1

BÖLÜM DETERMINANTLAR SD 1 SD 1 2. BÖLÜM DETERMINANTLAR 2 1 2 22 21 1 12 11 2 1 2 22 21 1 12 11 2 1 2 22 21 1 12 11 2 1 2 22 21 1 12 11 1. Permütsyo Tım: Bir tm syılr {1, 2,, } kümesideki elemlrı tekrr olmksızı frklı sırlmlrıı düzelemesie

Detaylı

GELİR TABLOSU NET SATIŞLAR BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI ESAS FAALİYET KARI/ZARARI. fuathoca.net 1

GELİR TABLOSU NET SATIŞLAR BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI ESAS FAALİYET KARI/ZARARI. fuathoca.net 1 İlk Mdd Mlzm DB Dirk İlk Mdd Mlzm Sğ Döm içi Dirk İlk Mdd Mlzm lımı (+) Kllılbilir Dirk ilk Mdd Mlzm DS Dirk İlk Mdd Mlzm Sğ(-) Kllıl Dirk İlk Mdd Mlzm Kllıl Dirk İşçilik Gidri Kllıl Gl Ürim Gidri Tplm

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER Sf No..................................................... - 7 Denklem ve Eşitsizlikler Konu Özeti............................................. Konu Testleri ( 0)..........................................................

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

5. Ders. Dağılımlardan Rasgele Sayı Üretilmesi Ters Dönüşüm Yöntemi

5. Ders. Dağılımlardan Rasgele Sayı Üretilmesi Ters Dönüşüm Yöntemi 5. Drs Dağılımlarda Rasgl Sayı Ürtilmsi Trs Döüşüm Yötmi sürkli bir rasgl dğişk v bu rasgl dğişki dağılım foksiyou olsu. Dağılımı dstk kümsi üzrid dağılım foksiyou arta v bir-bir bir foksiyo olmaktadır.

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

( ) ( ) ( ) Üslü Sayılar (32) 2. ( ) ( 2 (2) 3. ( ) ( ) 3 4. ( 4 9 ) eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? (0) 0,6 0,4 : 4,9 =?

( ) ( ) ( ) Üslü Sayılar (32) 2. ( ) ( 2 (2) 3. ( ) ( ) 3 4. ( 4 9 ) eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? (0) 0,6 0,4 : 4,9 =? Üslü Sılr. +.4 8 (8) 4. ( ) (. ). ( ) 4 6 ( ) :( ) () + + 5..4. ( ) ( ) () 4. 5 5 ( 4 9 ) 5. 9 + + 9 = + eşitliğini sğln değeri kçtır (0) 6. ( ) ( ) ( ) 0,6 0,4 : 4,9 (-6) 4 8.. c 7. 4.. c ( c ) 8. 6 8

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakülti Drgii 9, 1-17 (007) DÜZGÜN ANYETİK ALANDA HAREKET EDEN GÖRELİ ELEKTRON İÇİN KENDİLİĞİNDEN YAYA YARI ÖÜRLERİNİN HESAPLANASI Calculatio of Spotaou Emiio Dcay Rat of a Elctro

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ BÖLÜM LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ GİRİŞ Dnklm sismlrin linr cbir drsindn şin olmlısınız Anck bu ür dnklmlrd hrhngi bir difrnsiyl büyüklük vy ürv bulunmz Bşk bir dyişl cbirsl dnklm sismi, y (

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

OLİMPİYAT SINAVI. a ise b 2006 b 2005 =? A) 1330 B) 1995 C) 1024 D) 1201 E) 1200

OLİMPİYAT SINAVI. a ise b 2006 b 2005 =? A) 1330 B) 1995 C) 1024 D) 1201 E) 1200 ., b, c, d Z olmk üzere / + /b + /c + /d = ½ ve ( + b + c + d) =.b + c.d + ( + b ).(c +d) + dekliklerii sğly kç (, b, c, d) dörtlüsü vrdır? A) 48 B) 4 C) D) 6 E) 5. Alı 40 birim kre ol bir ABC üçgeii AB,

Detaylı

Hava Kirliliği Yönetimi ve Modelleme Çalışmalarında Karışım Yüksekliği. Parametresinin Önemi ve Hesaplanması

Hava Kirliliği Yönetimi ve Modelleme Çalışmalarında Karışım Yüksekliği. Parametresinin Önemi ve Hesaplanması Haa Kirliliği Yötimi Modllm Çalışmalarıda Karışım Yükskliği Özt Paramtrsii Ömi Hsaplaması Frhat Karaca, İsmail Aıl Fatih Üirsitsi, Çr Mühdisliği Bölümü, 34500, Büyükçkmc, İstabul (fkaraca@fatih.du.tr,

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ An Dosy DOSYA DİZİM PLANI 010 Mevzut İşleri 020 Olurlr, Onylr 030 Anlşm, Sözleşme ve Protokoller 040 Fliyet Rporlrı 041 Brifingler ve Bilgi Notlrı 042 İsttistiki bilgiler 043 Çlışm plnı ve progrmlrı 050

Detaylı

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm]

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm] DN EN 439-1/EC 439-1 uyrın kıs vr irni şmsı DN EN 439-1 uyrın tip tsti Sistm tip tsti sürsin Rittl r sistmlri il tmsili Rittl RiLini ypı ilşnlri üzrin şğıki tstlr yürütülmüştür: İzolsyon özlliklri lgsi

Detaylı

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim.

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim. Dğrli Bayrampaşalılar, Atila AYDINER İçind bulunduğumuz v Bilgi Çağı olarak tanımlanan bu dönmd, büyük dvltlrin v büyük özl sktör yapılanmalarının n önmli gidr kalmini bilgi v tknoloji harcamaları oluşturuyor.

Detaylı

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52 . İşlm.. İşlm Kvrmı Etkinlik.5 A,,, B,, v C,,5, kümlri vriliyor.. AxB kümsini yzınız.. AxB n C y f ğıntısı f x, y x il y n, küçük olmynı içimin tnımlnıyor. AxB f C f ğıntısını ynki gii ir Vnn şmsı il göstriniz.

Detaylı