SQL Server genel olarak iki tip veritanını yönetmek için kurulur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SQL Server genel olarak iki tip veritanını yönetmek için kurulur."

Transkript

1 SQL SERVER NEDİR SQL Server genel olarak iki tip veritanını yönetmek için kurulur. 1.OLTP (Online Transaction Processing) Bu yapı içinde veriler tutulur. Bu verilere kullanıcılar aynı anda değiştirebilir, güncelleyebilir, sorgulama yapabilir, silebilir, (Bilinen tüm database işlemleri yapılabilir.) 2.OLAP (Online Analitical Processing) Genellikle büyük veritabanları hakkında özet bilgilerin oluşturulduğu, veritabanlarıdır. Bu bilgiler analiz ve raporlamada kullanılır. Sql Server ilişkisel veritabanı yöntemlerini kullanır yani RDBMS (Relational Database Management System) olarak adlandırılır. RDBMS YAPISI 1. Tablolar içerisinde veri oluşturma ve tutma. 2. Veriler ve tablolar arasında ilişki kurma. 3. Veriler arasındaki ilişkiler için gerekli olan kuralları belirleme. (Örn: Primary Key, Foreign Key) 4. Sistem problemlerinde verileri kurtarma.(örn: recover,backup,restore) 5. Client uygulamalarından gelen istekleri cevaplama.(yazılımlar aracılığı ile veri yönetimi) 6. Transaction ve analiz için veri kaynaklarını yönetme. Kullanıcı Uygulamaları 1- Transact Sql : Bu bir sorgulama dilidir. SQL (Transact Structure Query Language-Yapısal Sorgulama Dili işlemleri) dilinin kullanılmasıyla yapılan işlemlerdir. (Örn: İnsert, update, delete sorgusu) 2- XML : (Extansible Markup Language) Html kodları içerisinde XML tagleri ile veritabanı işlemleri yapılması yöntemi. 1

2 3- OLEDB ve ODBC Uygulama Arayüzleri : Uygulamalar OLEDB ve ODBC kullanarak veritabanı işlemleri yaptırmaktır. Burada kullanılan komutlar yine TSQL diline ait komutlardır. 4- Active X Data Object (ADO) : ADO.NET bir programlama dilinde OLEDB yi kullanarak veritabanına erişim sağlar. Bu programlama dilleri Visual Basic, C#, J# gibi 5- English Query : Bilinen TSQL yerine basit İngilizce kelimeler kullanarak yapılan sorgulamadır. (Örn: how much rows are there on maas table?) VERİTABANI TİPLERİ İlk kurulduğunda otomatik olarak bazı veritabanları gelir. Bunlar System Database linkinin altında; -Master: Kullanıcı hesapları ve sistem hata mesajlarını izler. -Model : Yeni oluşturulacak veritabanları için temel kalıp oluşturur. -Tempdb : Geçici tablo bilgileri ve diğer geçici bilgilerin tutulduğu yerdir. -Msdb : Zamanlama ile yapılan iş bilgilerini tutar. (Örn: Zamanlanmış görevler) VERİTABANI NESNELERİ - Tables : Kayıtların tutulduğu objelerdir. Column ve rowlardan oluşur. - View: Birden fazla tabloyu ilişkilendirerek Kayıtların görüntülenmesi için oluşturulmuş sorgular. - Database Diagram : Tablo ilişkilerini izlemek için kullanılır. - Storage: Veri tabanı ya da tabloların depolama yöntemlerinin belirlendiği bölümdür. - Synonyms (eş anlamlılar): Yerel veya uzak bilgisayarlarda bulunan veri tabanı nesnelerine farklı bir ad vermek veri tabanı nesnelerinin konum değişikliğinde uygulamalarının korunmasını sağlar 2

3 - Programmability: procedure, functionlar, triggerlar vb. gibi program parçacıklarının database üzerinde yazıldığı bölümleri içeren nesnedir. - Service Broker: farklı veritabanları arasında iletişim için bileşenleri oluşturmak için kullanılan alt yapıdır - Security: O veri tabanı üzerinde yetkili kullanıcıların tanımlandığı, bu kullanıcıların hangi tablolalar üzerinde hangi yetkilere sahip olduğunun belirlendiği bölümdür MsSql server için tam isim tanımlaması (Fully Qualified Names) : Herhangi bir veri tabanı nesnesi için isim tanumlaması dört bölümden oluşur. -Server adı -Database adı -Sahip adı -Obje adı Örn : Create table (veri tabanı adı)kurs.dbo.(yeni oluşturulacak tablo adı)deneme(sn int, ad varchar(50)) Veritabanı Oluşturma Adımları 1. Sql Server a bağlanılır. 2. Database üzerinde new database seçeneği seçilir. 3. Gelen ileti kutusu üzerinde General Sekmesindeki name kısmından database bir ad verilir. 4. Sql serverda verilen adla artık bir veritabanı oluşmuştur. Tablo Oluşturma SQL İLE: Create table veri tabanı adı.dbo.tablo adı(alanadı1 tipi1, alanadı2 tipi2 ) Örnek: Create table OGRENCI.dbo.KURS(sn int, ad varchar(50)); 3

4 Veri Tipleri (Data Type) Alfasayısallar: Char: İçerdiği veriler, alfanümeric olup, hep aynı karakter sayısına sahip veri tipleridir (örnek:telefon numaraları) Varchar: İçerdiği veriler, alfanümeric olup, verilerin karakter uzunluklarında eşitlik yoktur. Nchar: İçerdiği veriler, alfanümeric olup, hep aynı karakter sayısına sahip veri tipleridir (örnek:telefon numaraları) NVarchar: İçerdiği veriler, alfanümeric olup, verilerin karakter uzunluklarında eşitlik yoktur. Char-Varchar veri tipleriyle, Nchar-Nvarchar veri tipleri arasındaki fark : Nchar-Nvarchar tipler Unicode içerirler. Unicode'nin avantajı,uluslararası karakter setini kullanmasından dolayı,dünyada tanımlı olan her alfabeyi içermesidir.bu verilerin bozulmadan taşınabilirliğini sağlar. Tarih tipleri: Time: Saat verisini tutar Date: Tarih verisini tutar DateTime: Tarih ve saati birlikte tutar Smalldatetime : Tarih ve saati birlikte tutar. DateTime ile farkı: datetime,1 Ocak 1753 ve 31 Aralık 9999 arası tarihleri saklayabilen veri tipidir. smalldatetime,1 Ocak 1900 ve 6 Haziran 2079 arası tarihleri saklayabilen veri tipidir. DateTime tipi verileri formatlamak: SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 0) --Sonuç : Jul :43PM SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 1) --Sonuç : 07/17/09 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 2) --Sonuç : SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 3) --Sonuç : 17/07/09 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 4) --Sonuç : SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 5) --Sonuç : SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 6) --Sonuç : 17 Jul 09 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 7) --Sonuç : Jul 17, 09 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 8) --Sonuç : 16:43:05 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 9) --Sonuç : Jul :43:05:573PM SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 10) --Sonuç : SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 11) --Sonuç : 09/07/17 4

5 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 12) --Sonuç : SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 13) --Sonuç : 17 Jul :43:05:590 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 14) --Sonuç : 16:43:05:590 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 20) --Sonuç : :43:05 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 21) --Sonuç : :43: SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 22) --Sonuç : 07/17/09 4:43:05 PM SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 23) --Sonuç : SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 24) --Sonuç : 16:43:05 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 25) --Sonuç : :43: SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 100) --Sonuç : Jul :43PM SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 101) --Sonuç : 07/17/2009 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 102) --Sonuç : SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 103) --Sonuç : 17/07/2009 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 104) --Sonuç : SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 105) --Sonuç : SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 106) --Sonuç : 17 Jul 2009 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 107) --Sonuç : Jul 17, 2009 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 108) --Sonuç : 16:43:05 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 109) --Sonuç : Jul :43:05:607PM SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 110) --Sonuç : SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 111) --Sonuç : 2009/07/17 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 112) --Sonuç : SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 113) --Sonuç : 17 Jul :43:05:607 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 114) --Sonuç : 16:43:05:620 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120) --Sonuç : :43:05 SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 121) --Sonuç : :43: SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 126) SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 127) Parasal Veri tipleri: --Sonuç : T16:43: Sonuç : T16:43: Sql Server parasal türde veri saklamak için money ve smallmoney tiplerini sunmaktadır.bu veriler,virgülden sonra 4 basamağa kadar duyarlı ondalık tipli verilerdir. money, ,9999,yaklaşık 99 Trilyon ile, ,9999 arası veriler için kullanılır. smallmoney,214, ,yaklaşık 214 bin ile,-214, arası veriler için kullanılır. Sayısal Veri tipleri: binary -> sabit uzunluklu ikili(0,1) veriler için. varbinary -> değişken uzunluklu ikili(0,1) veriler için. Tinyint 1 byte büyüklüğüne sahip,0-255 arasındaki tam sayı veriler için kullanılır. Smallint 2 byte büyüklüğüne sahip,+- 32 bin arasındaki tam sayı veriler için kullanılır. int 4 byte büyüklüğüne sahip,+- 2 milyar arasındaki tam sayı veriler için kullanılır. 5

6 Bigint 8 byte büyüklüğüne sahip,+ 2u63 ile -2u63 arasındaki tam sayı veriler için kullanılır. Sql server kayan nokta aritmetiği için kullanılan veri tipleri Float 7 basamağa kadar çıkmaktadır. Real 15 basamağa kadar çıkmaktadır Decimal(precision,scale) ondalık ve tamsayı verileri saklayabilen türlerdir. Numeric ondalık ve tamsayı verileri saklayabilen türlerdir. Diğer Veri Tipleri bit,adı üzerinde 1 bitlik veri hücresidir.bir takım verilerin işaret bilgisi için kullanılır sql_variant,text,ntext,image,timestamp ve kendi türünden(sql_variant) veriler haricindeki farklı tüm tipleri saklayabilen değişken yapılı bir veri türüdür. timestamp,bir tablo güncellendikçe değeri otomatik olarak 1 artan veri türüdür.hex formatında yazılır,başlangıç değeri 0x D1 gibi rasgele olarak verilir. uniqueidentifier,benzersiz 16 byte hex değerindeki bir veri türüdür.genellikle kayıt sayısının 4 milyarı geçeceği durumlarda veya çeşitli güvenlik sebeblerinden ötürü kullanılmaktadır. image veri türünün ise bir çok veritabanında performans kaybına neden olduğu göz önüne alındığında BLOB(Binary Large Object) verileri artık terkedilmeye başlamıştır. xml -> XML türünde,alt veriler içerebilecek bir veri. 6

7 Sql Server DateTime(Tarih Saat) Fonksiyonları Fonksiyon Açıklama GETDATE() DATEDIFF() Sistemin o anki tarih ve saatini verir ÖRNEK: SELECT GETDATE() İki tarih arasındaki farkı gösterir ÖRNEK: SELECT ADI,SOYADI,DATEDIFF(DAY,DOGUM_TARIHI,GETDATE()) FROM KIMLIK DATEADD() Parametre olarak geçeceğimiz tarih e gün, ay, yıl eklemek için kullanırız. ÖRNEK: SELECT DATEADD(DAY,20,GETDATE()) DATEPART() Parametre olarak geçtiğimiz tarihin sadece gün, ay, yıl şeklinde parçalayıp alabiliriz. CONVERT() DAY() MONTH() YEAR() Tarih ve saat veri türlerini farklı formatlarda göstermek için kullanabiliriz. Parametre olarak geçtiğimiz tarihin gün kısmını verir. Parametre olarak geçtiğimiz tarihin ay kısmını verir. Parametre olarak geçtiğimiz tarihin yıl kısmını verir. MsSql Server Araçları ile Bu bölümümüzde ise databasemi tablolarımızı ekleyeceğiz.öncelikle Object Explorer'a geri dönüyoruz ve databasemizi buluyoruz ve sol tarafında bulunan + ya tıklıyoruz.database Diagrams,Tables,Wiews dosyalarını görüyorsunuz. Tablo oluşturmak için burada sadece Tables dosyasını kullanacağız. Tables >New > Table Tıklıyoruz. 7

8 Tablonun Sütunlarını Oluşturmak Karşımıza çıkan pencerede tablomuzun sütunlarını(column) yazıyoruz. İlk olarak Id sütunumuzu yazıyoruz ve yazdığınız satırın üstüne sağ tıklayıp Set Primary Key seçeneğine tıklıyoruz. Peki set primary key ne işe yarıyor derseniz eğer bir kaç madde ile tanımlayalım. Primary Key Özellikleri Nelerdir? 1) Bir tabloda en falza 1 primary key olabilir. 2) Primary key olan sütunda veri tekrarı olmaz. Unique Index özelliği vardır yani benzersiz değerler farklı değerler,veriler olması gerekiyor. 3) Primary key olan sütunlar "NULL" değeri taşıyamaz. 8

9 Kısacası primary key 1 tane değerden bir tane daha eklenmemesini sağlıyor. Örnek olarak verirsek "ahmet" adlı veriyi ikinci kez kayıt etmiyor. İlerleyen zamanlarda bu çok işinize yarayacak.devam edicek olursak, Id adlı sütunumuzu primary key olarak ayarladıktan sonra properties veya column properties penceremizden (eğer açık değilse Wiew menüsünden Properties Window yada F4'e basarak açabilirsiniz.) Identity Specification seçeneğini yes yapıyoruz.peki Identity seçeneği bize ne işimize yarıyor? Identity Specification Özellikleri Nelerdir? 1) Identity Specification özelliği sadece "Int" data type olarak seçilen sütunlar için kullanabilirsiniz. 2) Identity Specification özelliği "Yes" yapıldığı taktirde 1 den başlayıp kayıt eklendiği sürece otomatik artacaktır. 3) Bu özellik genellikle no yada id vermede kolaylık sağlamaktadır. Indentity özelliğimizi ekledikten sonra diğer sütunlarımızı oluşturabiliriz. İkinci sütun adı olarak "Ad" yazıyoruz.bu sütunumuzun data type olarak "nvarchar(50) " kullanıyoruz.bir diğer sütunumuz ise "Soyad" sütunu, bu sütunumuzda da aynı data type kullanıyoruz.(resim 5) Şimdi tablomuzun penceresini kapatıyoruz. "Choose Name" başlıklı küçük bir kutucuk açılıyor ve burada tablomuzun ismini istiyor. Türkçe karakter kullanımına dikkat ederek tablomuzun ismini "Kullanicilar" yazıyoruz ve Ok diyoruz 9

10 Resim 6 Tablomuzu kurduk eğer databasenize sağ tık yapıp Refresh yaparsanız tablonuz Tables dosyasının içine gelecektir Tabloya Veri Ekleme 10

11 En son işlemimiz olan tabloya veri eklemeye geldik. Bu alanda query kullanacağız. SQL kodlarını kullanarak veritabanlarında işlemler yapacağız. İlk olarak New Query yapıyoruz.(resim 8) Artık kodlamaya başlayabiliriz.açılan penceremizde şu kodları kullanacağız. insert into Kullanicilar (Ad,Soyad) Values ('Eren','Akpınar') select * from Kullanicilar Kodlarımızı yazdıktan sonra Execute(F5) e basıp işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burdaki kodlarımızı biraz açarsak; Insert komutu yeni bir değer ekleme yaparken kullanılacak komuttur. Kullanicilar yazan kısım ise tablomuzun adı.insert into nun hemen altındaki (Ad,Soyad) kısmı içine veri eklenecek sütunların adıdır ve values değerleri gösterir. Yani burada veritabanımızın Ad bölümüne Eren Soyad Bölümüne Akpınar verisini yolladık. Gördüğünüz gibi bir de select komutu var.select komutu ile veri tabanımızdaki bilgileri getirebiliyoruz.kodumuzu biraz açarsak eğer * yazan kısım o tablonun verileri gelirken tüm sütunların içindeki verileri getiriyor.eğer biz sadece adını istiyorsak yıldız yerine Ad yazmamız yeterli olacaktır. from Kullanicilar komutu yine tablomuzu belirlemek amacı ile kullanılır. Bu komutlarımızın kısa anlatımı olarak öncelikle insert ile ekleme işlemi yaptırıyoruz ve ekleme işlemi yapılmış mı diye select komutu ile kontrollerini yapıyoruz. NOT: Tablo tasarımı üzerinde değişiklik yapıp yeniden kaydetmek için tools -options seçeneği seçilir. Designers bölümünden Prevent Saving Changes that require table re-creation (Tablonun yeniden oluşturulmasını gerektiren değişiklikleri kaydetmeyi önle) işareti kaldırılır 11

12 Tablo silmek 1- Tablo üzerindeysek delete seçeneği seçilir 2- drop table veri tabanı adı.dbo.tablo adı yazılarak sql query modunda çalıştırılır. Örnek: drop table OGRENCI.dbo.KIMLIK Dışarıdan Tablo Almak-Dışarıya tablo vermek 1- Veri tabanı üzerinde sağ Mouse menüden tasks seçeneği seçilir 2- Eğer dışarıdan tablo alınacaksa; import data seçilir, 3- Data source listesinden; hangi tip veri tabanından tablo alınacaksa o seçilir (örnek:microsoft Access Database Engine) 4- File name bölümünden veri tabanınızın olduğu yer ve veri tabanı seçilir (örnek: OGRENCI.mdb) 5- Sonra gelen ileti kutusunda Destination listesinden sizin mssql server database seçilir (not: eğer sa kullanıcısı ile veri tabanı oluşturduysanız use SQL Server Authentication seçeneği işaretlenir 6- User name:sa, password:? Girilir, Database bölümünde tablonun alınacağı veri tabanınızın seçili olduğuna dikkat edin 7- Gelen ileti kutusundan 1. Seçenek Copy Data from. Seçenei işaretli olmalıdır 8- Artık data kaynağındaki tablolar listelenir. Hangi tablo ya da tablolar alınacaksa onlar işaretlenip seçilir ve next denir 9- En son olarak Finish seçilip tablo alma işlemi bitirilir. 12

13 10- Alınan tabloyu object Explorer içinde veri tabanınızın altındaki tablolar içinde görmek için araç çubuğu üzerindeki Refresh butonu ya da F5 tıklanır Tablolar Arası ilişki oluşturmak (Database Diagrams) 1- İlgili veri tabanı altında Database Diagrams üzerinde sağ Mouse basılır 2- New Database Diagrams seçilir 3- İlişki kurulacak tablolar seçilir 4-1 den sonsuza (PK dan FK ya) sürüklenir 5- Ok tuşlanır ve save all seçeneği ile kayıt yapılır 6- İlişki properties den INSERT and UPDATE açılır ve listeden Delete Rule ve Update Rule seçeneklerinden Cascade seçilerek yaniden save seçeneği ile ilişki kaydedilir Kullanıcı Oluşturma işlemleri Sql Server da kullanıcı oluşturmak için ; 1. security den new-login ya da alt seçeneklerinden logins-new login bölümü seçilir 2. New login gelen ileti kutusunda login name kısmına veritabanına login olacak kullanıcının adı yazılır. Authentication kısmından da veritabanının açılış şekli seçilir. Eğer Windows authentication seçilirse name kısmındaki ad aynı zamanda Windows kullanıcısı da olması gerekir. Sql server authentication seçilirse bu kullanıcının sadece sql server database kullanıcısı olması sağlanır ve password belirtilir. 3. Database bölümünde ise istenilen database seçilir. Eğer seçilmezse default master veritabanıdır. 4. Language bölümünden dil seçilir. 5. Server Roles linkinden bu kullanıcı için veri tabanı üzerinde haklar seçilir. (public default seçilidir. Veri tabanı üzerinde tüm haklara sahip olunsun isteniyorsa; sysadmin seçeneği de seçilmeldir) 13

14 6. User Mapping bölümünde isteğe göre seçilen veri tabanı değiştirilebilir, yeni veri tabanları eklenebilir. 7. Yapılan bu işlemler onaylanır 8. Refresh ya da F5 le yenilendiğinde Security-Logins bölümünde yeni kullanıcıyı görebilirsiniz. İsterseniz disconnect yaparak yeniden bu kullanıcınızla connect olabilirsiniz. Veri tabanı üzerinde SQL oluşturma 1- Veri tabanı üzerinde New Query seçilir 2- Gelen ekranda, sql modunda seçili veri tabanı içindeki tablolardan sorgular oluşturulabilir. 3- Bu sorgu kaydet denildiğinde disk üzerine sql uzantısı olarak save edilir 4- Aynı sql sayfası üzerinde birden fazla sql cümlesi çalıştırılabilir. Sorguların sonuna ; konulur, tüm sorgu seçilir ve execute simgasi tıklanarak seçili sql çalıştırılır. View oluşturma 1- İlgili veri tabanı üzerindeyken view sekmesi açılır 2- View üzerinde Mouse sağ menüden new view seçilir 3- Gelen ileti kutusu kapatılır 4- Sql yazılır 5- Execute (çalıştırılır) edilir 6- Save edilirken bir view adı verilir 7- Refrehs yapıldığında yeni viewi görebilirsiniz YA DA sql ile oluşturabilirsiniz. Örnek: Karadeniz illerini veren view(view adı: karadeniz_illeri) CREATE VIEW karadeniz_illeri AS SELECT IL_KODU,IL_ADI FROM dbo.iller WHERE BOLGESI=5; 14

15 TRIGGER (TETİKLEYİCİ) OLUŞTURMAK Tablolardan herhangi biri üzerinde, ister veri tabanında isterse ara yüzlerde yapılacak veri değişikliğinde, bir başka tablonun(tabloların) etkilenmesi için yazılan veri tabanı nesnesidir. 1- Oluşturulacak tablonun solundaki (+) işareti açılır 2- Gelen işlemlerden trigger üzerinde sağ Mouse menüden new trigger seçilir 3- Ya da new query ile sorgu ekranı açılır 4- oluşturulacak trigger scripti bu ekranda yazılır. 5- Execute edilir. 6- Böylece tetikleyen tabloda yapılacak değişiklikler tetiklenen tabloda da gerçekleşir. Örnek triggerler: 1- ILLER tablosuna yapılacak kayıt ekleme Y_ILLER tablosuna da eklensin. create TRIGGER [dbo].[trg_il] ON [dbo].[iller] FOR INSERT AS SET NOCOUNT ON; BEGIN numeric(4) = (SELECT IL_KODU FROM inserted) nvarchar(30) = (SELECT IL_ADI FROM inserted) numeric(4) = (SELECT BOLGESI FROM inserted) insert into [dbo].[y_iller](yil_kodu,yil_adi,ybolgesi) Values END; 2- ILLER tablosunda bir kayıt silindiğinde Y_ILLER tablosunda da aynı kayıt silinsin CREATE TRIGGER [trg_il_sil] ON [dbo].[iller] AFTER DELETE AS SET NOCOUNT ON; BEGIN numeric(4) = (SELECT IL_KODU FROM deleted) nvarchar(30) 15

16 = (SELECT IL_ADI FROM deleted) numeric(4) = (SELECT BOLGESI FROM deleted) DELETE FROM [dbo].[y_iller] WHERE END; MSSQL SERVER DA TÜRKÇE KARAKTER PROBLEMİNİ ÇÖZMEK Özellikle dışarıdan alınan tablolarda zaman zaman Türkçe karakterlerinin bozuk geldiği görülebilir. Bu karakterleri kalıcı olarak (veri tabanı üzerinde) düzeltmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir. 1- İlgili veri tabanı üzerindeyken new query penceresi açılır ve aşağıdaki function (alt program) past edilir. CREATE FUNCTION Turkceye NVARCHAR(MAX)) RETURNS NVARCHAR(MAX) AS BEGIN NVARCHAR(MAX) = COLLATE Latin1_General_BIN,N'ð', N'ğ'); = COLLATE Latin1_General_BIN,N'ð', N'Ğ'); = COLLATE Latin1_General_BIN, N'Ð', N'Ğ'); = COLLATE Latin1_General_BIN,N'ý', N'ı'); = COLLATE Latin1_General_BIN,N'Ý', N'İ'); = COLLATE Latin1_General_BIN,N'þ', N'ş'); = COLLATE Latin1_General_BIN,N'Þ', N'Ş'); COLLATE Turkish_CI_AS ; END Execute edilir ve veri tabanı refresh edilir 2- Veri tabanı içindeki nesnelerden, Programmability-Fuctions-Scalar Valued Funtion seçeneği altında bu function ı görmeniz gerekiyor. 3- Son işlem olarak artık veri bozukluğu olan alanları bu function la update edebilirsiniz. Örnek: UPDATE SAYISTAY_YEVMIYE2 SET hes_ad=dbo.turkceye(sayistay_yevmiye2.hes_ad) 16

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1 5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili Veritabanı 1 SQL- Yapısal Sorgulama Dili SQL ifadeleri yapısal olarak üç gruba ayrılır. Veri Tanımlama Dili (DDL - Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML - Data Manipulation

Detaylı

3 Sql Veri Tipleri. Veritabanı 1

3 Sql Veri Tipleri. Veritabanı 1 3 Sql Veri Tipleri Veritabanı 1 Bigint: -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasındaki sayıları tutar. 8 baytlık yer kaplar. Int: -2,147,483,648 ile 2,147,483,648 arasındaki sayıları

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

3 Sql Veri Tipleri ve Örnek Veritabanı Tasarımı. Veritabanı 1

3 Sql Veri Tipleri ve Örnek Veritabanı Tasarımı. Veritabanı 1 3 Sql Veri Tipleri ve Örnek Veritabanı Tasarımı Veritabanı 1 Ms SQL Server Veri Tipleri Bigint: -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasındaki sayıları tutar. 8 baytlık yer kaplar.

Detaylı

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir?

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? 1) I. Tablo Oluşturma II. Veri Güncelleme III. Veri Silme IV. Veri Ekleme V. Tablo Silme Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? a) I, IV ve V b) II, III ve IV

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 Veri Tabanı 1 1. SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 2. SQL Management Studio açılış ekranı: Server Type: reporting, analysis

Detaylı

Veri Tabanı-I 5.Hafta

Veri Tabanı-I 5.Hafta Veri Tabanı-I 5.Hafta DataBase Oluşturma 1 DATABASE Kolon,özellik,alanColumn,attributes,fields) Sunucu Tablo numarası adı soyadı 0913109001 Ali Can 0913109002 Nuri Koç Database 0913109003 Fatma Kara Satır,Kayıt

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir.

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir. T-SQL KODLARİ İÇERİSİNE AÇIKLAMA EKLEME Bir veya daha fazla satırın çalıştırılmasını Önlemek için veya /*... */" ifadeleri kullanılır. -- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak

Detaylı

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4134 Görsel Programlama III. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4134 Görsel Programlama III Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK CV_EKLE isimli bir veritabanı oluşturun. CV isimli tabloyu aşağıdaki şekilde oluşturun. Aşağıdaki kod ile bir stored procedure oluşturun. Bunun için

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi VERİTABANI Veritabanı Yönetimi YAPILANDIRILMIŞ SORGULAMA DİLİ (SQL) Veritabanı yönetimi, veritabanının yapısal özelliklerini belirtmek ve değiştirmek, veritabanına kullanıcı erişimlerini ve yetkilerini

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ders Tanıtım Sunumu Database Managegement II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08 Eyl. 2016 SQL Server 2008 veritabanlarının grafiksel arayüzden yönetimi ve

Detaylı

Veri tabanına bağlanmak için öncelikle aşağıdaki yolu izleyerek ağ veri tabanı yazılımını başlatıyoruz.

Veri tabanına bağlanmak için öncelikle aşağıdaki yolu izleyerek ağ veri tabanı yazılımını başlatıyoruz. Veri Tabanına Bağlanma Veri tabanına bağlanmak için öncelikle aşağıdaki yolu izleyerek ağ veri tabanı yazılımını başlatıyoruz. Başlat Tüm Programlar Microsfot SQL Server 2008 R2 SQL Server Management Studio

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

1. VERİ TABANI ARAÇLARI

1. VERİ TABANI ARAÇLARI 1.1. Veri Tabanı Yazılımı 1. VERİ TABANI ARAÇLARI Veri tabanı yazılımı veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir.

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. TRIGGER Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. DML ve DDL trigger lar olarak ikiye ayırmak mümkündür. DML (Data Manipulation

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 7 7. TEMEL SQL KOMUTLARI-I SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011 Veritabanına Giriş Oğuzhan Ceylan 19 Eylül 2011 Outline Veritabanı MYSQL Mysql Sorgu Komutları Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanı Veritabanı Verittabanı hangi alanlarda kullanılıyor. Web sitesi

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Data Programming SQL Language Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 15 Mar 2016 1 SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından

Detaylı

OTURUM AÇMA ADLARI. Tavsiye Edilen Önhazırlık Enterprise Manager'i kullanabilmek.

OTURUM AÇMA ADLARI. Tavsiye Edilen Önhazırlık Enterprise Manager'i kullanabilmek. Ms SQL Sunucu Düzeyinde Güvenlik Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 04.03.2004 Okunma Sayısı 805 Tavsiye Edilen Önhazırlık Enterprise Manager'i kullanabilmek. Hedefler Kimlik denetemini

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 9 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu bölümde Oracle Forms programı ile örnek bir form hazırlanması anlatılacaktır. 9.1 ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma Nasıl Delphi programının

Detaylı

Mysql Veritabanı Komutları

Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veri Tabanı Komutları Hazırlayan : M. Başar ACAROĞLU Kaynaklar: http://www.hrzafer.com/sql-dersleri http://www.w3schools.com/sql/default.asp Veri Tabanı Nedir? Mysql Veritabanı

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints)

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints) Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ SUAT ÜSTKAN

İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ SUAT ÜSTKAN 1 AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ VERİTABANI SİSTEMLERİ ORACLE VERİTABANI KURULUMU VE PL/SQL DEYİMLERİ SUAT ÜSTKAN 102173019 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS ARALIK 2010 2 İçindekiler 1. Oracle Database

Detaylı

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili -43- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DDL (Data Definition Language Veri Tanımlama Dili : Bu kategorideki SQL komutları ile veritabanları, tablo, görünüm ve indekslerin yaratılması,

Detaylı

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 1) Aşağıdaki SQL Server sürümlerinden hangisi ana sürümlerden bir tanesidir? a) Parallel Data Warehouse b) Express c) Standart d) Developer

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek.

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek. Ms SQL Veritabanı Nesneleri Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Öznur KARAKUŞOĞLU Yayın Tarihi 15.04.2004 Okunma Sayısı 1110 Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel SQL Server 2000 bilgisi edinmek. Hedefler Veritabanı

Detaylı

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir.

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VTYS lerde veri bütünlüğünü sağlamanın iki temel yolu vardır; Tanımlanabilir veri bütünlüğü ve prosedürel veri bütünlüğü. Tanımlanabilir veri bütünlüğü, tanımlanan nesnelerin kendi özellikleri

Detaylı

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz,

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz, ORGANİZATİONAL UNİT (OU) OrganizationUnit(OU): Türkçe Yapısal Birim olarak adlandırılan ve merkezi yönetimimizi kolaylaştıran bir objedir. Organizational Unit domain içerisindeki kullanıcı, group ve bilgisayarları

Detaylı

Veri Tabanı Hafta Dersi

Veri Tabanı Hafta Dersi Veri Tabanı - 1 7. Hafta Dersi Dersin Hedefleri SQL Yapısal Sorgulama Dili Veri Tanımlama Dili (DDL) Create Alert Drop Veri tanımlama dili verinin ne olduğundan çok verinin tipi ile ilgilenir. Veri tabanı

Detaylı

Veritabanına Uygulanması

Veritabanına Uygulanması Add, Alter Drop, Alter Change, Alter Sql komutları ve açıklamaları CREATE CREATE TABLE Üzerinde çalışma yapılan veritabanı içerisinde yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. CREATE TABLE tablo_adı (alan_adı1

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU GÖRÜNÜM Görünüm (view), Sorguları basitleştirmek, Erişim izinlerini düzenlemek, Farklı sunuculardaki benzer verileri karşılaştırmak

Detaylı

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır.

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 1 Access e Nasıl Ulaşılır Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 2 Çeşitli araç çubukları arasında seçim yapılarak pencere üzerine eklenebilir. Bunun

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Ara Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı Ara Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı 28-29 Ara. 2015 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Indexler İndeks, tablolardan veri çekmek için gerekli sorgular çalıştırılırken gereken süreyi azaltmak amacıyla

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama JDBC (Java Database Connectivity) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 JDBC JDBC ilişkisel veritabanlarına erişim için Java dilinde kullanılan standart bir kütüphanedir. Bu kütüphanedeki

Detaylı

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır.

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. Fonksiyonları veritabanı programlamada

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI BAĞLANTISI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI BAĞLANTISI İÇİNDEKİLER HEDEFLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER VERİTABANI BAĞLANTISI Temel Veritabanı Kavramları Veritabanı-Veritabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri Veritabanı Oluşturmak Tablolar Anahtarlar ADO.NET'e

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı Yönetim. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı Yönetim. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel veritabanı kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. Hedefler Temel veritabanı güvenlik işlemlerini gerçekleştirebilmek

Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel veritabanı kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. Hedefler Temel veritabanı güvenlik işlemlerini gerçekleştirebilmek Ms SQL Server Veritabanı Düzeyinde Güvenlik Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 08.07.2004 Okunma Sayısı 810 Tavsiye Edilen Önhazırlık Temel veritabanı kavramlar hakkında bilgi sahibi

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 6 T-SQL ile Programlar Yazmak" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Programlama dili olarak T-SQL Fonksiyonlar Programlamak

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 12 12. SQL de YÖNETİMSEL FONKSİYONLAR 12.1. VIEWS ( Tablo Görünümü) Tablo görünümleri veri tabanında tanımı olan tablolardan sorgulama sonucunda elde edilir. Tabloların tersine fiziksel bir yer tutmazlar.

Detaylı

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı. 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır.

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı. 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır. Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Hızlı Kurulum Dokümanı 1. Administrator veya denki bir kullanıcı ile logon olunmalıdır. 2. Kurulum yapacağınız makinede önceden kurulmuş olan SQL Server var ise

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Veritabanı Tasarımı Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Konular Nesne ayrıcalıkları ve sistem ayrıcalıkları arasındaki farkı karşılaştırma Bir kullanıcının bir veritabanınaerişimini etkinleştirmek için gerekli

Detaylı

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. Fonksiyonları veritabanı programlamada

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu SQL'DE VERİ İŞLEME KOMUTLARI SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 da (IIS 6.0) Web Sayfası yayınlamak için ilk olarak IIS 6.0 ın kurulu olması gereklidir. IIS Windows ta default

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi D M L Bilindiği üzere SQL tablolar üzerinde sorgulama yapar. Bu sorgular

Detaylı

Veri Tabanı ve Yönetimi

Veri Tabanı ve Yönetimi Veri Tabanı ve Yönetimi Transaction Trigger 1Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR TRANSACTİON TRANSACTİON: İşlem bütünlüğü sağlar. Tranasction bloğu içindeki komutlar bir bütün olarak işlenir. Komutların

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Tetikleyici : Tetikleyici (trigger), SQL Server üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştiğinde başka bir işlemin tetiklenmesi

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 3 Veritabanı Tasarımı" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Veritabanı Tasarımı Kuramlar Veritabanı Nesnesini Yapılandırmak

Detaylı

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model)

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model) EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İlişkisel Model (The Relational Model) Dr. Dilek Küçük İlişkisel Model [1] Günümüzde en yaygın kullanılan veri tabanı modelidir. Bir ilişkisel veri tabanı bir veya

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME PELİN YILDIRIM FATMA BOZYİĞİT YZM 3214 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Bu Derste Veri Saklama 2 Veri Saklama Veri Saklama her appnin ihtiyaci

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Veri Tabanı Programlamaya Giriş Veri Tabanı Programlamaya Giriş Kitap özeti Veri Tabanı Programlamaya Giriş SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından kayıtları

Detaylı

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak.

Yeni kullanıcı hesabı açmak ya da varolan hesaplar üzerinde düzenlemeler yapmak. Windows Server 2008 R2 İle Active Directory Domain Servislerinde Gelen Yenilikler Active Directory Administrative Center (Active Directory Yönetim Merkezi) Hepimizin heyecanla beklediği ve ilk beta versiyonlarından

Detaylı

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

BÖLÜM- 9: KULLANICI ERİŞİMLERİNİ YÖNETMEK

BÖLÜM- 9: KULLANICI ERİŞİMLERİNİ YÖNETMEK BÖLÜM- 9: KULLANICI ERİŞİMLERİNİ YÖNETMEK Sistem yetkileri Nesne yetkileri Tablolar uzerinde verilebilecek yetkiler Roller Roller ve yetkiler aras.ndaki farklar KULLANICI ERİŞİMLERİ Kullanıcılar bir Username

Detaylı

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında 5.2. Veritabanı İşlemleri MS Access MS Access ilişkisel veritabanıdır. Yani verileri, birbirleriyle ilişkili tablolar t içerisinde saklar. Birçok veritabanı yönetim sistemi uygulama programlarının aksine,

Detaylı

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI

YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI YAYGIN OLARAK KULLANILAN ADSL MODEMLER VE ROUTER AYARLARI D-Link 500G Router Ayarları web arayüzüne ulaşmak için modemin standart IP adresi olan 10.1.1.1 yazıyoruz. o Modeminizin IP adresini web tarayıcınızın

Detaylı

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI Kurulum 1..zip dosyasını açınız. 2. Açılan dosyanın içindeki Yedekleme klasörünü açınız. 3. Yedekleme.exe dosyasını açınız. 4. Üst pencerede ki ekran gözükecektir.

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

EĞİTİM : VERİ TABANINA GİRİŞ VE TEMEL VERİ TABANI KAVRAMLARI. Bölüm : Veri Tabanına Giriş. Konu : Veri Tabanına Giriş

EĞİTİM : VERİ TABANINA GİRİŞ VE TEMEL VERİ TABANI KAVRAMLARI. Bölüm : Veri Tabanına Giriş. Konu : Veri Tabanına Giriş EĞİTİM : VERİ TABANINA GİRİŞ VE TEMEL VERİ TABANI KAVRAMLARI Bölüm : Veri Tabanına Giriş Konu : Veri Tabanına Giriş Veri Nedir? Veri tabanı (Database) kavramına girmeden önce veriyi kısaca tanımlamak önemlidir.

Detaylı

Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir.

Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir. TRIGGER Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir. Herhangi bir tablo üzerinde yapılan, insert, update veya

Detaylı

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım )

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım ) WEB E-POSTA AYARLARI Outlook 2003 Ayarı Outlook 2007 Ayarı Outlook 2010 Ayarı Gmail Ayarı Hotmail Ayarı Tüm Ayarlar İçin Gelen posta sunucusu (POP3) ve giden posta sunucusu (SMTP) ye bnposta.bingol.edu.tr

Detaylı

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası ACCESS DERS 1 1. Access Programına Giriş Derslere uygulama üzerinde devam edeceğiz. Uygulama ismimiz İş Takip Sistemi dir. Uygulamada ilerledikçe işleyeceğimiz bölümlerin nasıl kullanıldığını ve ne işe

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Ms SQL Veritabanları Yedekleme Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 18.03.2004 Okunma Sayısı 1109 Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Hedefler Veritabanı yönetim

Detaylı

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1 ADO.NET Web üzerinden veritabanına bağlanmak ve veri işlemleri gerçekleştirmek için ADO.NET teknolojinden faydalanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. ADO.NET her ne kadar ADO teknolojine benzesede aslında

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 19.01.2016 Rev. No: 03 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: F. DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

Veri Tabanı-I 9.Hafta

Veri Tabanı-I 9.Hafta Veri Tabanı-I 9.Hafta SELECT komutu 1 SELECT YAPISI SELECT FROM [WHERE ] , veritabanından değerleri alınacak olan kolonların listesidir. kolon_listesi

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI Create a new Crystal report Document: Yeni bir Crystal Report dökümanı oluşturmak için aşağıdaki optionlardan biri seçilir a) Using the report expert: Crystal Reportun

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI 1. Faks Tanımlama 1.1. Uygulamalar Santral Yönetimi Faxlar Fax Ayarları Ekranı açılır. 1.2. Yeni bir faks tanımlamak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle düğmesi tıklanarak yeni

Detaylı

BAY.t Entegre. Aşağıdaki script fiyat gör programının ayarlar sayfasındaki sorgu cümlesi alanına yapıştırılıp Sorguyu Db ye Yükle tıklanır

BAY.t Entegre. Aşağıdaki script fiyat gör programının ayarlar sayfasındaki sorgu cümlesi alanına yapıştırılıp Sorguyu Db ye Yükle tıklanır Bu dokümanda Perkon Fiyat Gör cihazlarının BAY.t Entegre ve BAY.t Entegre PRO programlarına ait firma dosyalarına bağlantının nasıl yapılacağını anlatılmıştır. BAY.t Entegre PRO Fiyat gör programının ayarlar

Detaylı

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın Bu yazıda SQL server 2008 Express kurulumunu anlatacağım. Sql Server kurulumuna geçmeden önce bilgisayarımızın donanım ve yazılım gereksinimlerinin neler olduğuna bir bakalım. Yazılım SQL Server 2008 kurulum

Detaylı

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Dış Veri Alma ÜNİTE 6 Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Excel hakkında temel işlemler öğrenildikten sonra veri alma

Detaylı

Gruplama (aggregate) fonksiyonları bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparlar ve bir sonuç

Gruplama (aggregate) fonksiyonları bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparlar ve bir sonuç I. SQL FONKSİYONLARI SQL Server'da Fonksiyonlar, hesaplamalarda ve özellikle sistem hakkında bilgi almada yaygın olarak kullanılan araçlardır. Transact-SQL (T-SQL) programlama dilinde değişik kategorilerle

Detaylı

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR (Devam)

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR (Devam) KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR (Devam) Skaler değerli fonksiyon örneği: Parametre müşteri grubu olacak, eğer grubu parametresi değeri NULL olursa tüm müşteri sayısını, NULL değilse verilen gruptaki müşteri

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2015-2016 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2015 Yrd.Doç.Dr. M. İLKUÇAR 1Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR

Detaylı

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA 1. Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi SQL Server 2008 R2 Express Edition Limitleri Desteklenen CPU sayısı 1 Desteklenen en fazla bellek

Detaylı

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ VERİ TABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -12- TETİKLEYİCİ (TRIGGER) 3 Giriş Trigger lar Trigger lar Ne Zaman Kullanılmalıdır? Klasik Trigger ların Özellikleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

Bu uygulamayı yapabilmek için SQL Server'da Query Analyzer kullanabilmekle beraber, ADO.NET bilgisine sahip olmanız gerekir.

Bu uygulamayı yapabilmek için SQL Server'da Query Analyzer kullanabilmekle beraber, ADO.NET bilgisine sahip olmanız gerekir. Ms SQL Server'da Image Veritürü Bölüm Programlama Yazar Öznur KARAKUŞOĞLU Yayın Tarihi 29.08.2005 Okunma Sayısı 1060 Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek. Hedefler Image veri türünün

Detaylı

SQL SERVER 2005 ENTEGRE SQL (VTY) VERİ TABANI YÖNETİM KURULUMU RESİMLİ ANLATIMI. Entegre SQL kurmadan önce SQLSERVER 2005,i kuralım öncelikle.

SQL SERVER 2005 ENTEGRE SQL (VTY) VERİ TABANI YÖNETİM KURULUMU RESİMLİ ANLATIMI. Entegre SQL kurmadan önce SQLSERVER 2005,i kuralım öncelikle. SQL SERVER 2005 ENTEGRE SQL (VTY) VERİ TABANI YÖNETİM KURULUMU RESİMLİ ANLATIMI Entegre SQL kurmadan önce SQLSERVER 2005,i kuralım öncelikle. Kurulumu başlattık.kutucuğu işaretledik resimdeki gibi. Ve

Detaylı

TETİKLEYİCİ. Tetikleyici Ne Zaman Kullanılır? Çeşitli amaçlara uygun olarak tetikleyiciler kullanılabilir.

TETİKLEYİCİ. Tetikleyici Ne Zaman Kullanılır? Çeşitli amaçlara uygun olarak tetikleyiciler kullanılabilir. TETİKLEYİCİ Tetikleyici(trigger), SQL Server üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştiğinde başka bir işlemin tetiklenmesi için kullanılır. Tetiklenecek işlem tamamen bizim belirlediğimiz çerçevede başka

Detaylı