GIDA KİMYASI-II Karbonhidratlar Giriş. Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA KİMYASI-II Karbonhidratlar Giriş. Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU"

Transkript

1 GIDA KİMYASI-II Karbonhidratlar Giriş Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU

2 KARBONHİDRATLAR A. Monosakkaritler 1. Triozlar : Gliseraldehit, dihidroksiaseton 2. Tetrozlar: Eritroz, treoz, erütriloz 3. Pentozlar: Arabinoz, ksiloz, riboz 4. Hegsozlar: Aldohegsozlar: Glukoz; mannoz; galaktoz Ketohegsozlar: Fruktoz; sorboz B. Oligosakkaritler 1. Disakkaritler: İndirgen disakkaritler: Laktoz; maltoz İndirgen olmayan disakkaritler: Sakkaroz; trehaloz 2. Trisakkaritler: Melezitoz; rafinoz; gentionoz 3. Tetrasakkaritler: Stakiyoz C. Polisakkaritler 1. Homopolisakkaritler : Pentozanlar: Araban, ksilan Hegsozanlar : Glikozanlar, fruktozanlar, mannanlar, galaktanlar 2. Heteropolisakkaritler : Gumlar, müsin, pektin 3. Azot içeren polisakkaritler: Kitin

3 Karbonhidratlar besin elementleri içerisinde önemli bir grubu teşkil ederler. - Hayvan hücresinin kuru maddesinin % i proteinlerden, - Bitki hücresinin kuru maddesinin yaklaşık % 75 i karbonhidratlardan oluşur. Karbonhidratlar bitkilerde fotosentez sırasında meydana gelirler. n (H 2 O) + n (CO 2 ) güneş ışığı n (CH 2 O) + n O 2 Bitkiler karbonhidratlar bakımından zengin bileşiklerdir.

4 Karbonhidratlar doğada; - basit şekerler ve - kompleks şekerler (disakkaritler ve polisakkaritler) olarak bulunurlar. Nişasta depo gıda maddesi iken, Selüloz yapısal maddedir. *Bitkilerin karbonhidrat bakımından zengin olan kısımları nişasta üretimi için temel maddelerdir. *Karbonhidratlar kağıt ürünlerinin çıkış maddeleridir. *Fermentasyon prosesleri ve biyosentezlerde karbonhidratlar başlangıç maddeleridir. Örneğin, etil alkol, gliserol, laktik asit, sitrik asit üretimlerindeki gibi.

5 Karbonhidrat kelimesi C n (H 2 O) n genel formülüne karşılık gelen bileşikleri göstermek için kullanılır. Yani bu bileşik karbonun hidratı dır. Karbon, oksijen ve hidrojen atomlarının oranı sudaki gibi (1/2) dir. Fransızcada hidrate de carbone Almanca da Kohlenhydrat İngilizce de carbohydrate

6 Bütün Cn(H 2 O)n genel formülüne sahip olan bileşikler karbonhidratların özelliklerine sahip değildir. Örneğin, asetik asit C 2 H 4 O 2 laktik asit C 3 H 6 O 3 formaldehit CH 2 O karbonhidratların genel formülüne uymalarına rağmen karbonhidrat değildirler. * Deoksi şekerler, dallanmış şekerler, amino şekerler, glikozitler, şekerlerin indirgenmiş ve yükseltgenmiş şekilleri benzer kimyasal özelliklere sahip oldukları halde yapılarındaki H ve O atomlarının oranı (1/2) sudaki gibi değildir.

7 Karbonhidratlar başlıca 3 grup altında toplanırlar. 1. Monosakkaritler: (Basit şekerler) Hidrolizle daha küçük birimlere dönüşemezler. Örn: glukoz, fruktoz gibi 2.Oligosakkaritler: (Bileşik şekerler) Hidroliz edildiğinde 2-10 arasında monosakkarit meydana gelir. Hidroliz sonunda açığa çıkan monosakkarit birimlerinin sayısına göre: di-, tri-, tetra-sakkarit, vb. diye isimlendirilirler. Oligosakkaritler basit şeker molekülleri arasından su çıkarmakla meydana gelirler 2C 6 H 12 O 6 H 2 O disakkarit 3C 6 H 12 O 6 2 H 2 O trisakkarit 4C 6 H 12 O 6-3 H 2 O tetrasakkarit

8 3.Polisakkaritler: - Şekere benzemeyen maddelerdir. -Çok sayıda monosakkaritlerden meydana gelmiştirler. Örneğin nişastanın amiloz fraksiyonu glukoz birimi - Polisakkaritler makromoleküler bileşiklerdir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri oligosakkaritlere göre farklılık gösterir. monosakkaritlere ve En önemlileri: nişasta, selüloz ve glikojen Polisakkaritler hidroliz ürünlerine göre isimlendirilirler. Hidroliz sonucunda pentoz şekeri verenlere pentozan, heksoz şekeri verenlere heksozan denir. Bazen aynı monosakkarit birimleri değil de, karışık monosakkaritler de meydana gelebilir.

9 MONOSAKKARİTLER * İçerdikleri karbon atomu sayısına göre: trioz, tetroz, pentoz ve heksoz olarak isimlendirilirler. * Molekülde aldehit veya keton grubunun bulunmasına göre: aldozlar veya ketozlar olarak da adlandırılırlar. Genel isimlerinin sonuna aldozlar oz eki ketozlar uloz eki alırlar.

10 Monosakkaritlerin sınıflandırılması Karbon sayısı Aldehit Keton 3 Trioz Triuloz 4 Tetroz Tetruloz 5 Pentoz Pentuloz 6 Heksoz Heksuloz 7 Heptoz Heptuloz

11 Monosakkaritlerin isimlendirilmesinde, Örneğin 6 karbonlu bileşiklerden, aldoz serisinden olan glukoz Heksoz olarak isimlendirilirken, ketoz serisinden fruktoz Heksuloz adını alır. Eğer keto gruplarının yeri belirtilmek isteniyorsa o zaman rakam yazılır Örneğin 2-heksuloz gibi. Eğer 2 aldehit grubu varsa (dialdoz) Örneğin: hekzo-dialdoz İki tane keton grubu varsa (diuloz) Örneğin: 2,4- hekzo-diulose Monosakkaritlerde karbonil gruplarının (aldehit ve keton) yanı sıra, alkol (OH) grupları da bulunur.

12 Karbonhidratlar, optikçe aktif maddelerdir. Optikçe aktif maddelerin, konstitüsyonları (yapıları) aynı, fakat konfigürasyonları (uzayda atomların düzeni) farklıdır Konstitüsyonları aynı fakat konfigürasyonları farklı izomeriye STEREOİZOMERİ denir. Bu durum asimetrik karbon atomu ile ilgilidir..

13 En basit şekerler triozlardır. Bunlar, -Gliseraldehit ve -Dihidroksi aseton dur. Gliseraldehit, aldehit grubu içeren aldozlar için referans madde; Dihidroksi aseton, keton grubu bulunduran ketozlar için referans maddedir. Aldozlar ve ketozlar, bu ikisinden türemiş, yani araya (-C-OH) grubu girerek oluşmuş gibi bakılabilir. H *Gliseraldehit molekülünde bir asimetrik karbon atomu bulunur. Bu 2.C atomudur. *Dihidroksi asetonda ise asimetrik C atomu yoktur

14 CHO CH 2 OH ı ı H - C* - OH C = O ı ı CH 2 OH CH 2 OH Gliseraldehit Dihidroksi aseton (aldoz serisi) (ketoz serisi) izomer sayısı 2 n n: asimetrik karbon atomu sayısı Aldoheksozlarda 4 tane asimetrik C atomu bulunduğu için 2 n = 2 4 = 16 adet Ketoheksozlarda 3 tane asimetrik C atomu bulunduğu için 2 3 = 8 adet izomerleri bulunur.

15 CHO CHO ı ı H - C* - OH HO C* - H ı ı CH 2 OH CH 2 OH D-Gliseraldehit L-Gliseraldehit En yüksek numaralı asimetrik karbon atomu üzerindeki OH- grubu kağıt düzleminde bize göre sağ tarafta ise D-şekli, solda ise L-şekli olur. D ve L şekilleri birbirlerinin ayna görüntüsüdürler Eğer monosakkarit, D-gliseraldehitten türemişse D-aldoz serisi; L- gliseraldehitten türemişse L-aldoz serisi şekerler meydana gelir

16 Ketoz serisinde en küçük üye dihidroksi aseton dur. Ancak asimetrik C atomu bulunmadığı için D ve L şekli söz konusu değildir. Onun için ketozlarda D ve L şekilleri 4 karbonlu üyelerden itibaren başlar. Bu da tetrulozlardır. CH 2 OH C=O H-C-OH CH 2 OH D-Eritruloz

17 4 karbonlu Aldotetrozlar, 2 asimetrik karbona sahiptir ve 4 stereo izomeri (2 tane D ve 2 tane L şekli) vardır. CH=O CH=O H- C -OH HO C - H H- C -OH H-C- OH CH 2 OH CH 2 OH D-Eritroz D-Treoz

18 5 karbon atomuna sahip aldopentozlar, 3 asimetrik karbon atomuna sahip oldukları için 8 adet (4D ve 4L) stereo izomere sahiptir. CH=O CH=O CH=O CH=O H-C-OH HO-C-H H-C-OH HO-C-H H-C-OH H-C-OH HO-C-H HO-C-H H-C-OH H-C-OH H-C-OH H-C-OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH D-Riboz D-Arabinoz D-Ksiloz D-Liksoz

19 Ketopentozlar, 2 asimetrik karbon atomuna sahip oldukları için 4 adet (2D ve 2L) stereo izomeri bulunur. D izomerler ve L-ksiluloz doğal olarak oluşurlar. CH 2 OH CH 2 OH C=O C=O H-C-OH HO-C-H H-C-OH H-C-OH CH 2 OH CH 2 OH D-Ribuloz D-Ksiluloz

20 Aldoheksozlar 4 adet asimetrik karbon atomuna sahiptir ve 16 (8D ve 8 L) stereo izomeri vardır. Altroz dışındaki D izomerler doğal olarak oluşurlar. L-altroz bazı bakterilerden sentezlenmiştir. CH=O CH=O CH=O CH=O H-C-OH HO-C-H H-C-OH HO-C-H H-C-OH H-C-OH HO-C-H HO-C-H H-C-OH H-C-OH H-C-OH H-C-OH H-C-OH H-C-OH H-C-OH H-C-OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH D- Alloz D- Altroz D- Glukoz D- Mannoz

21 Aldoheksozlar (devam) CH=O CH=O CH=O CH=O H-C-OH HO-C-H H-C-OH HO-C-H H-C-OH H-C-OH HO-C-H HO-C-H HO-C-H HO-C-H HO-C-H HO-CH H-C-OH H-C-OH H-C-OH H-C-OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH D- Guloz D- Idoz D- Galaktoz D- Taloz

22 Ketoheksozlarda 3 asimetrik karbon atomu vardır ve 8 stereo izomeri (4 D ve 4 L) bulunur. Sadece D izomerler doğal olarak oluşur. CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH C=O C=O C=O C=O H-C-OH HO-C-H H-C-OH HO-C-H H-C-OH H-C-OH HO-C-H HO-C-H H-C-OH H-C-OH H-C-OH H-C-OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH CH 2 OH D- Psikoz D- Fruktoz D- Sorboz D- Tagatoz

23 D-glucose bir aldoheksoz dur Aldehit grubu (kırmızı) Anomerik karbon (mavi): aldehit grubundan en uzak asimetrik karbon atomu Buradaki OH grubunun yönünün sağda olması Dşekli olduğunu belirtir.

24 Monosakkarit yapısının gösterilmesi değişik şekillerde olur. Bunlar: 1. Emil Fisher e göre açık zincir formülü 2. Haworth un halka formülü Emil Fisher e göre, monosakkaritler açık zincir formülü veya lakton şeklinde gösterilir. Monosakkaritlerin açık zincir formülleri gerçek yapıyı tam olarak göstermezler.

25

26

27 Monosakkaritler - açık zincir ve - yarı asetal (laktol) şekillerinde bulunabilirler. - Monosakkaritlerdeki karbonil grubu kristal halde iken hiç yarı asetal (halka) şeklinde bulunmazken, - Çözelti halinde, daha çok yarı asetal (laktol) (halka) şeklindedirler. - Çözeltide sadece % 1 in altında açık zincir halinde bulunurlar.

28 5 ve 6 karbon atomlu monosakkaritler halka yapısına sahiptirler. Aldehit ve keton grupları komşu hidroksil fonksiyonel gruplarıyla tepkimeye girerek, sırasıyla, intramoleküler hemiasetal veya hemiketaller oluşturabilirler. Aldehit ve keton grupları, 3. (OH) grubu ile etkileşmeye girmişse 4 C lu halka (piranoz), 4. (OH) grubu ile etkileşmeye girmişse 5 C lu halka (furanoz) Halkalardaki köşelerden birine oksijen girer ve heterosiklik yapı oluşur.

29

30 Glukozun yarı asetalşeklinin oluşumu

31 Yarı asetal (laktol) şeklinde, karbonil karbonunda yeni bir -OH grubu meydana gelir. aldozlarda 1.C, ketozlarda ise 2.C Bu durumda yeni bir asimetrik C daha oluşur. Bu hidroksil grubuna yarı asetal hidroksili denir. Diğer hidroksil gruplarına göre bunun daha şiddetli bir indirgeme özelliği vardır. Bundan dolayı yarıasetal grubuna indirgen grup denir.

32 Glukozunαve β anomerşekilleri, Karbonil karbonu (1.C) na bağlı OH grubu (yarı asetal hidroksili) ile ilgilidir..

33 α ve β şekilleri, asetal hidroksili halka düzleminin altında ise α, halka düzleminin üstünde ise β şeklinde adlandırılır. α ve β şekillerinde, sadece yarıasetal üzerindeki OH- gruplarının yerleri farklıdır, diğer asimetrik karbonlardaki OH gruplarının konfigürasyonu aynıdır. Onun için; bu iki şekil birbirlerinin diastereomeridir denir.

34 D-Glukoz molekülü çözeltide denge halinde β-d-glukopiranoz, α-d-glukopiranozdan daha fazla bulunur. Bunların oranı : % 63 β-d-glukopiranoz, % 37 α-d-glukopiranoz.

35 Şekerlerin Sandalye ve Kayık Konformasyon Formülleri Haworth un halka formülüne göre piranoz halkası gerçekte düzgün altıgen (heksogen) değildir. Çünkü moleküldeki değerlik açıları buna izin vermez. Bu durum siklohegzandakine benzer. Siklohegzan hem iskemle hem de kayık yapısına sahiptir.

36 Şeker moleküllerinin piranoz şekillerinin geometrisi, halkadaki oksijen atomunun pozisyonuna göre değişiklik gösterir. Buna göre 2 tane koltuk şekli ve 6 tane de kayık şekli mümkündür. Koltuk şekillerinden; oksijen atomunun dışarıda olan şekline CI, içeride olan şekline IC denir.

37 Piranozlar çözelti halinde genelde koltuk konformasyonuna sahiptirler. Çünkü bu şekilde kayık şeklindekinden 6 kcal/mol daha az enerjiye sahiptirler ve daha kararlı durumdadırlar. Piranoz halkası üzerindeki OH gruplarının ekvatoryal veya eksensel olması durumuna göre de farklı konformasyonlar oluşabilir.

38 Piranoz halkasında farklı konformasyonların oluşumu CI konformasyonunda iken 1. ve 2. karbon atomu üzerindeki OH grupları, β-d-glukopiranozda ekvatoryal pozisyonda, α-d-glukopiranozda ise eksen yönündedir (axial) Bu nedenle yapı, termodinamik stabilitesi daha yüksek olan, 1. C atomu üzerindeki hidroksil gruplarının ekvatoryal olduğu molekül şekline (β) doğru meyleder.

39 % 37 % 63,

40 Furanoz halkasında farklı konformasyonların oluşumu Furanoz halkası düzlem şeklinde olmayıp, - zarf (envelope) veya - bükülmüş (twist) olmak üzere iki farklı konformasyon gösterir. serbest enerji düzeyi yönünden ele alındığında, gruplar ekvatoryal pozisyonda ise yapı daha kararlıdır (stabildir).

41 Epimer Şeker İki monosakkaritin konfigürasyonu, sadece bir asimetrik C atomunda değişiklik gösteriyorsa bunlar epimerdir. Örneğin; Glukoz-mannoz C2 de, glukoz-galaktoz C4 de.

42 ŞEKERLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ Sadece asimetrik karbondaki OH- gruplarının yerleri değişik olan şekerler birbirlerinin ayna görüntüsüdürler. Böyle maddelere optikçe aktif antipodlar veya enantiyomerler denir. - Enantiyomerlerin kimyasal özellikleri aynıdır. - Çözeltide her iki izomerin enerji değeri aynıdır. - Kimyasal ve fiziksel özellikleri itibarı ile bunlar birbirlerinden ayırt edilemezler. - Erime noktası, çözünürlük, özgül yoğunluk, kırılma indisi her ikisinde de aynıdır.

43 Optikçe aktiflik; Bir cismin polarize ışığı kendi düzleminden saptırma özelliği (yeteneği) olarak bilinir. Bu özellik gıda sanayinde şekerlerin tanımlanması ve belirlenmesinde kullanılır. Bir cismin polarize ışığı sağa veya sola çevirmesi (+) ve (-) ön-ekleri ile gösterilir. Bazen de dekstro ve levo kelimeleri ile ifade edilirler. Polarize ışığı eşit miktarlarda, fakat ters yönde çevirdikleri için bunlara optik izomerler denir.

44 D ve L şekilleri birbirinin ENANTİYOMERİ α ve β şekilleri birbirinin DİASTEREOMERİ (+) ve (-) şekiller optik İZOMERLER veya ANTİPODLAR

45 Çevirme yönü D ve L şekillerinden bağımsızdır. O=C-H Örneğin D-Fruktoz polarize ışığı sola çevirir. ı D-(-)-fruktoz şeklinde gösterilir. HO-C-H ı Vitamin C; L-(+)-askorbik asit. HO-C-H polarize ışığı sağa çevirir ı H-C-H ı HO-C-H ı CH 2 OH L-(+)-askorbik asit

46 RASEMİK KARIŞIM: Optikçe aktif bir maddenin D ve L şekillerinden eşit mol, bir karışımda bulunduğu zaman, bu karışım polarize ışığı ne sağa ne de sola çevirmez. Yani bunların çevirmeleri birbirlerini nötürler. Böyle karışımlara RASEMİK denir. Bu inaktif şekli (±) şeklinde gösterilir. Bu rasem şeklinin fiziksel özellikleri (+) ve (-) şekillerinin fiziksel özelliklerinden biraz farklıdır. Tek bir asimetrik karbon atomu bulunan moleküllerin üç ayrı şekli vardır. Bunlar sağ, sol ve rasem şekillerdir. Şekerlerin çevirme yönünün yanı sıra, çevirme miktarı da bilimsel ve pratik açıdan ayrı bir öneme sahiptir.

47 Spesifik çevirme; (bir şekerin özgül çevirmesi) Mililitresinde 1 gram aktif madde içeren bir şeker çözeltisinin 1 dm uzunluğundaki tüp içerisinde ölçülen çevirme açısı olarak tanımlanır. Polarize ışığı döndürme konsantrasyon ile orantılıdır. Polarimetre denen cihazlar bu ölçüm için kullanılır. Ölçümler için sodyumun D çizgisinin dalga boyuna karşılık gelen mono kromatik ışık kullanılır. Sıcaklık 20 0 C dir. Spesifik çevirme aşağıdaki formülle tayin edilir.

48 [α] 20 D = α. 100 l. c [α] = Spesifik çevirme α = polarimetrede okunan çevirme derecesi l = polarimetredeki ölçüm tüpünün uzunluğu (dm) c = çözeltinin gram/100 ml deki konsantrasyonu Bazı şekerlerin spesifik çevirme dereceleri: D-glukoz sakkaroz maltoz D-fruktoz laktoz D-galaktoz

49 Bir şekerin spesifik çevirmesi biliniyorsa, polarimetrede şeker çözeltisinin çevirme derecesi okunarak konsantrasyon tayin edilebilir. Örnek: Bir şeker kamışı çözeltisinin polarimetreden okunan α değeri dir. Şeker kamışı şekerinin spesifik çevirme derecesi ve tüp uzunluğu 2 dm olduğuna göre, bu örnekteki şeker konsantrasyonunu hesaplayınız. 66.5= 23.5 x 100 / 2 x c c= 23.5 / 2x66.5 c= g/100 ml Bazı şekerlerde rotasyon derecesi ve spesifik çevirme, zamana bağlı olarak değişebilir. Bunun için ölçüm, çözelti hazırlanınca derhal yapılmalıdır.

50 MUTAROTASYON İndirgen şekerler suda çözüldüğünde, polar ışığı çevirmedeki değişiklikten dolayı izomerler arasında bir süre sonra denge meydana gelir. Asimetrik karbon atomu bulunan şekerler polarize ışığı sağa veya sola çevirdiklerinden optikçe aktif maddelerdir. Örneğin, glukoz molekülü suda çözüldüğü zaman dengeye ulaşıncaya kadar orijinal optik çevirme açısı sabit bir sonuç değerine ulaşıncaya kadar değişme gösterir.

51 Sudan kristallendirilmiş α-glukozun spesifik çevirmesi dir. Bir süre sonra bu çevirme derecesi yavaş yavaş azalır ve sabit bir değere ulaşır. Bu değer dir. Piridinden yeniden kristallendirilmiş β-glukozun, suda çözüldüğü andaki spesifik çevirmesi dir. Daha sonra bu da yavaş yavaş yükselir ve sabit bir değere ulaşır. Bu değer dir. İşte bu olaya mutarotasyon denir.

52 D- glukozun, sudan kristallendirilmesi ile α formu, piridin ile kristallendirilmesi ile β-formu meydana gelir. Suda çözüldükleri zaman, α-formundan zamanla β- formu; β-formundan da zamanla α-formu meydana geldiği için optik çevirme derecelerinde değişiklik olur. En sonunda α ve β formları dengeye ulaştıklarında bir değişiklik olmaz.

53 Mutarotasyona etki eden faktörler: - Sıcaklık: Her 10 0 C yükselme mutarotasyon hızını kat artırır. - Asit veya baz ilavesi mutarotasyonu hızlandırır. - Bütün indirgen şekerler mutarotasyon gösterir. - ph arasında piranoz furanoz iç dönüşümü en az olduğu için bazik ortamda mutarotasyon daha hızlıdır.

54 α-piranoz β-piranoz Aldehido veya Keto formu α-furanoz β-furanoz α-d-glukopiranoz k 1 k 2 β-glukopiranoz

55 Mutarotasyona uğramış şekerlerin izomerlerinin dağılımı (%) Şeker α-piranoz β-piranoz α-furanoz β-furanoz D-Glukoz D-Galaktoz D-Mannoz D-Fruktoz * 20 0 C

56

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

KARBOHİDRATLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ KARBOHİDRATLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Karbohidratlar (CHO) şeker, nişasta, glikojen ve selüloz olarak canlılar aleminde en geniş yeri kaplayan makromoleküllerdir. İnsanlar, hayvanlar ve mikroorganizmalar

Detaylı

Dihidroksiaseton hariç diğer monosakkaritler bir veya birden fazla karbon atomlarının dört bağında dört ayrı atom yada atom grubu bulundurmaktadır.

Dihidroksiaseton hariç diğer monosakkaritler bir veya birden fazla karbon atomlarının dört bağında dört ayrı atom yada atom grubu bulundurmaktadır. Dihidroksiaseton hariç diğer monosakkaritler bir veya birden fazla karbon atomlarının dört bağında dört ayrı atom yada atom grubu bulundurmaktadır. Bu şekildeki karbon atomuna, yani herhangi bir karbon

Detaylı

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler Karbohidratlar Yeryüzünde en çok bulunan organik molekül grubudur, (CH 2 O) n genel formülüyle ifade edilebilirler. Genelde suda çözünürler, Güneş ışığının fotosentez yapan organizmalar tarafından tutulmasıyla

Detaylı

En basit şekerlerdir. ll aldehid veya ketonlu türevleri olarak tanımlanır.

En basit şekerlerdir. ll aldehid veya ketonlu türevleri olarak tanımlanır. En basit şekerlerdir. Monosakkaritler polihidroksilli illi alkollerin ll aldehid veya ketonlu türevleri olarak tanımlanır. Glukoz ve fruktoz gibi monosakaritler bunlara örnek verilebilir. Monosakkarit

Detaylı

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir.

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir. Monosakkaritler Monosakkaritler renksiz, tatlı, katı, kristal yapıda, suda kolayca çözünebilen fakat polar olmayan çözeltilerde çözünmeyen özelliklere sahiptirler. Küçük molekül ağırlığında olan monosakkaritler

Detaylı

KARBOHĐDRATLAR VE KARBOHĐDRATLARI TANIMA DENEYLERĐ

KARBOHĐDRATLAR VE KARBOHĐDRATLARI TANIMA DENEYLERĐ KARBOHĐDRATLAR VE KARBOHĐDRATLARI TANIMA DENEYLERĐ 1 2 Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar. Karbohidratlar, -vücudumuzda ve hücrelerde temel enerji sağlayıcıdırlar, -diğer bazı

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Ders-3

GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Ders-3 GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders-3 Konular Gıda sanayi Gıda maddelerinin bileşimi ve özellikleri GIDA SANAYİ Tarımsal hammaddeye değişik hazırlama, işleme, muhafaza, ambalajlama teknikleri uygulayarak daha

Detaylı

Karbohidratlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Karbohidratlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbohidratlar Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar Karbonhidratlar q Doğada en bol bulunan organik moleküllerdir.

Detaylı

Karbohidratlar 02.04.2012. Karbonhidratlar. Sınıflandırılması q. Sınıflandırılması. q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar

Karbohidratlar 02.04.2012. Karbonhidratlar. Sınıflandırılması q. Sınıflandırılması. q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar Karbohidratlar Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbonhidratlar q Doğada en bol bulunan organik moleküllerdir.

Detaylı

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler 3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri 3.3.1. Monosakkaritler 3.3.1.1. Monosakkaritlerin isimlendirilmesi 3.3.2. Monosakkaritlerin

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER Karbon Dünyası

ORGANİK BİLEŞİKLER Karbon Dünyası ORGANİK BİLEŞİKLER Canlı Organizmalarda bulunan büyük ve karışık yapılı moleküller yani makromoleküllerdir Makromoleküllerin hepsinde karbon vardır. Karbon Dünyası Makromoleküller birbirlerine kovalent

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

Laurent polarimetresi Polarimetre polarizör analizör

Laurent polarimetresi Polarimetre polarizör analizör POLARİMETRE 1.1. Polarimetre Polarize ışık düzleminin döndürme açısını ölçmek için kullanılan cihazlara polarimetre denir. Polarimetreler içinde en çok kullanılan Laurent polarimetresidir. Polarimetre

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

Stereokimya. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Stereokimya. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Stereokimya Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Stereokimya (moleküllerin üç boyutlu tasarımı) Moleküllerin yapılarının üç boyut içerisinde incelenmesi Stereokimya olarak bilinir. Atomların uzayda bir molekül içinde

Detaylı

Temel Biyokimya-I Karbonhidratlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Biyokimya AD Ankara

Temel Biyokimya-I Karbonhidratlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Biyokimya AD Ankara Temel Biyokimya-I Karbonhidratlar Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Biyokimya AD-06110-Ankara I. MAKROMOLEKÜLLER-YAPI VE FONKSİYONLAR Hücreler büyük moleküllü organik moleküllerden

Detaylı

KARBOHİDRATLARIN KALİTATİF TAYİNİ. Karbohidratlar, yeryüzünde en bol bulunan biyomoleküllerdir. Karbohidratlar,

KARBOHİDRATLARIN KALİTATİF TAYİNİ. Karbohidratlar, yeryüzünde en bol bulunan biyomoleküllerdir. Karbohidratlar, KARBİDRATLARIN KALİTATİF TAYİNİ Karbohidratlar, yeryüzünde en bol bulunan biyomoleküllerdir. Karbohidratlar, polihidroksi aldehitler veya ketonlardır. Tümü olmasa da karbohidratların çoğu (C2O)n kapalı

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu

1. Öğretmen Kılavuzu. 2. Öğrenci Kılavuzu 1. Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı (Prosedür) j. Deney Sonuçları k. Öğrenci

Detaylı

Karbohidratlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Karbohidratlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbohidratlar Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli kısmını oluştururlar Karbonhidratlar q Doğada en bol bulunan organik moleküllerdir.

Detaylı

Canlılardaki Organik Bileşikler

Canlılardaki Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler Yapılarındaki temel element C, daha sonra ise H ve O dir. Bunların dışında birçok organik bileşikte N, P, S gibi elementler de bulunur. Genellikle çok sayıda atom içeren

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐM DERSĐ II KĐMYA EĞĐTĐM SEMĐNERĐ II. Prof. Dr. ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐM DERSĐ II KĐMYA EĞĐTĐM SEMĐNERĐ II. Prof. Dr. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐTĐM DERSĐ II KĐMYA EĞĐTĐM SEMĐNERĐ II Prof. Dr. ĐNCĐ MORGĐL DĐŞ ÇÜRÜMESĐ Çok Yeme Şekeri, Çürütürsün Dişleri. Dişlerimiz neden çürür? GÜNLÜK yaşam olayı: Diş Çürümesi Kimya konusuyla ilgisi :

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

' $ &! / % & ) &!! & '! " #$! $ % & % & ' " & && ( ) &!! * +, (! % $-. + /! 0 1 2 ) % & / 3 0 1 ( 0 % & ( 0 0 0 &

' $ &! / % & ) &!! & '!  #$! $ % & % & '  & && ( ) &!! * +, (! % $-. + /! 0 1 2 ) % & / 3 0 1 ( 0 % & ( 0 0 0 & ' $ &! / % & ) &!! & '! " #$! $ % & % & ' " & && ( ) &!! * +, (! % $-. + /! 0 1 2 ) % & / 3 0 1 ( 0 % & ( 0 0 0 & Karbonhidratlar, Mısır Şekeri ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı Prof. Dr. Nevzat ARTIK Ankara

Detaylı

KARBONHİDRATLAR. Monosakkaritler

KARBONHİDRATLAR. Monosakkaritler KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yeryüzünde en yaygın ve bol olarak bulunan karbon, hidrojen ve oksijen içeren, basit veya kompleks yapılı organik bileşiklerdir. Hayvanların ve bitkilerin metabolizmalarında

Detaylı

KARBONHİDRATLAR MONOSAKKARİTLER. Karbonhidratların gıdalar için önemi. Enerji kaynağıdırlar. Tadına katkıları vardır

KARBONHİDRATLAR MONOSAKKARİTLER. Karbonhidratların gıdalar için önemi. Enerji kaynağıdırlar. Tadına katkıları vardır KARBONİDRATLAR Karbonhidratlar: C,, O Genel kural olarak bir karbonhidrat kendi karbon atomu sayısı kadar su molekülüne sahiptir. C n ( 2 O)n Bu formül monosakkaritler için geçerli olmakla birlikte oligo-

Detaylı

Monosakkaridler organizmadaki metabolik reaksiyonlara tek başlarına giremezler. Bu nedenle evvela aktifleşmeleri gerekir. Monosakkaridlerin aktif

Monosakkaridler organizmadaki metabolik reaksiyonlara tek başlarına giremezler. Bu nedenle evvela aktifleşmeleri gerekir. Monosakkaridlerin aktif Monosakkaridler organizmadaki metabolik reaksiyonlara tek başlarına giremezler. Bu nedenle evvela aktifleşmeleri gerekir. Monosakkaridlerin aktif formu, fosforik asitle yaptığı esterlerdir Glukoz, galaktoz

Detaylı

KUTUPLANMA(POLARİZASYON)

KUTUPLANMA(POLARİZASYON) POLARİMETRE KUTUPLANMA(POLARİZASYON) Bir elektromagnetik dalganın elektrik alan vektörünün doğrultusudur.polarize görüntü mozaiği ışık hareket eden bir dalga veya titreşimdir.yani ışık kendi doğrultusunda

Detaylı

Stereoizomeri. Kiral özellikli maddeler, polarize ışığın titreşim düzlemini çevirme özelliğine sahiptir. optikçe aktif bileşikler

Stereoizomeri. Kiral özellikli maddeler, polarize ışığın titreşim düzlemini çevirme özelliğine sahiptir. optikçe aktif bileşikler Stereoizomeri Optik İzomeri (CHIRALITE) KİRALİTE Bir maddenin ayna görüntüsü ile çakışamaması özelliğidir. Kiral / Akiral maddeler... Kiral özellikli maddeler, polarize ışığın titreşim düzlemini çevirme

Detaylı

Karbonhidratlar, odunsu bitkilerin en önemli yapı maddeleridir.

Karbonhidratlar, odunsu bitkilerin en önemli yapı maddeleridir. Karbonhidratlar Karbonhidratlar Karbonhidratlar, odunsu bitkilerin en önemli yapı maddeleridir. Bunlar, meristematik dokulara iletildiğinde, bu kısımlarda selüloz, lignin, pektin bileşikleri ve lipitler

Detaylı

DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI. Genel Bilgiler

DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI. Genel Bilgiler DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI Genel Bilgiler Karbonhidratlar hayvansal ve bitkisel organizmalarda önemli işlevler görürler. Kimyasal olarak karbonhidratlar, polihidroksi-aldehitler (aldozlar), polihidroksi-ketonlar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

ÜNİTE3. Karbonhidratlar. Amaçlar. İçindekiler

ÜNİTE3. Karbonhidratlar. Amaçlar. İçindekiler ÜNİTE3 Karbonhidratlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Karbonhidratların kimyasal yapılarını açıklayabilecek, Karbonhidratları üç farklı ölçüte göre sınıflayabilecek, Karbonhidratların, genel isimlendirmesini

Detaylı

1.1. Amino asitlerin yapıları 1.2. Amino asitlerin yazılmaları 1.3. Amino asitlerin streokimyası Asimetrik

1.1. Amino asitlerin yapıları 1.2. Amino asitlerin yazılmaları 1.3. Amino asitlerin streokimyası Asimetrik AMİNO ASİTLER 1.1. Amino asitlerin yapıları 1.2. Amino asitlerin yazılmaları 1.3. Amino asitlerin streokimyası 1.3.1. Asimetrik karbon atomu ve optik özelliği 1.3.2. Spesifik çevirme derecesi (spesifik

Detaylı

POLİSİKLİK HALKA SİSTEMLERİ

POLİSİKLİK HALKA SİSTEMLERİ POLİSİKLİK HALKA SİSTEMLERİ İki halkaya ortak bir karbon atomunun bulunduğu organik moleküller spirosiklikbileşikler olarak adlandırılırlar. Laboratuvarda sentezlenen en basit spirosiklik hidrokarbon spiropentandır.

Detaylı

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar ve Stereokimya Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması idrokarbonlar yapılarında C ve bulunduran bileşiklerdir. Genel olarak 2 grupta

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Karbonhidratlar. Dr. Serkan SAYINER

Karbonhidratlar. Dr. Serkan SAYINER Karbonhidratlar Dr. Serkan SAYINER serkan.sayiner@neu.edu.tr Genel Bakış Karbonhidratlar (K), canlı materyalde bulunan proteinler ve lipidlerle birlike üç büyük organik madde grubundan, doğada en yaygın

Detaylı

Karbonhidratlar. Karbonhidratlar. Karbonhidratlar. Monosakkaritler (Basit Şekerler)

Karbonhidratlar. Karbonhidratlar. Karbonhidratlar. Monosakkaritler (Basit Şekerler) Karbonhidratlar Karbonhidratlar Prof.Dr. Sevinç Yücecan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Karbonhidratlar bitkilerde fotosentez ile sentezlenirler Yiyeceklerimizde

Detaylı

Gıda sanayi, Gıda maddelerinin bileşimi ve özellikleri

Gıda sanayi, Gıda maddelerinin bileşimi ve özellikleri Gıda sanayi, Gıda maddelerinin bileşimi ve özellikleri Gıda sanayi, Gıda maddelerinin bileşimi ve özellikleri GIDA SANAYİ Tarımsal hammaddeye; değişik hazırlama, işleme, muhafaza, ambalajlama teknikleri

Detaylı

Maltoz ve sakkaroz disakkarittir. Gliseraldehit bir aldotriozdur ve en küçük kiral karbonhidrattır.

Maltoz ve sakkaroz disakkarittir. Gliseraldehit bir aldotriozdur ve en küçük kiral karbonhidrattır. Karbonhitratlar ve Lipidler Karbonhidratların sınıflandırılmasındaki temel, latincede şekerin karşılığı olan saccharumdan gelen sakkarit kelimesidir. Şekerlerin çoğunun adı oz ekiyle sonlanır. Karbonhidratlar

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Aldehit grubu Keton grubu Primer alkol grubu Sekonder alkol grubu

Aldehit grubu Keton grubu Primer alkol grubu Sekonder alkol grubu KARBONHİDRATLAR (ŞEKERLER) Tanım ve karbonhidratların fonksiyonları Karbonhidratlar, kimyasal olarak polihidroksi aldehit veya ketondurlar veya hidroliz edildiklerinde böyle bileşikler veren maddelerdir.

Detaylı

Karbohidratlar, insan beslenmesinin en önemli kısmını oluştururlar

Karbohidratlar, insan beslenmesinin en önemli kısmını oluştururlar KARBOHİDRATLAR Karbohidratlar, insan beslenmesinin en önemli kısmını oluştururlar Karbohidratların büyük çoğunluğu güneş ışığı enerjisiyle atmosferdeki karbondioksidin suyla fotosentezi sonucu oluşan biyomoleküllerdir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ [Belge alt başlığını yazın] HATUN ÖZTÜRK PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI hatun KARBONHĐDRATLAR ORGANĐZMADIN NASIL ATILIR? HATUN ÖZTÜRK ANKARA

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAZI ALTI KARBONLU MONOSAKKARİTLERİN ANOMER MİKTARLARININ ÇÖZELTİ ORTAMINDA DENEYSEL VE HESAPSAL YÖNTEMLERLE TESPİT EDİLMESİ YÜKSEK

Detaylı

KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ

KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ ANKARA -2009 KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ KARBONHĐDRAT Pek çok karbonhidratın formülü (CH 2 O) n veya C n (H 2 O) m (karbonun hidratı

Detaylı

Karbonhidratların sınıflandırılmasındaki temel, latincede şekerin karşılığı olan. kelimesidir. Şekerlerin çoğunun adı oz

Karbonhidratların sınıflandırılmasındaki temel, latincede şekerin karşılığı olan. kelimesidir. Şekerlerin çoğunun adı oz Karbonhitratlar ve Lipidler idl Karbonhidratların sınıflandırılmasındaki temel, latincede şekerin karşılığı olan saccharumdan gelen sakkarit kelimesidir. Şekerlerin çoğunun adı oz ekiyle sonlanır. Karbonhidratlar

Detaylı

Canlılarda bulunan en önemli organik bileşikler;

Canlılarda bulunan en önemli organik bileşikler; Canlılardaki Organik Bileşikler Yapılarındaki temel element C, daha sonra ise H ve O dir. Bunların dışında birçok organik bileşikte N, P, S gibi elementler de bulunur. Genellikle çok sayıda atom içeren

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar: FONKSİYONEL GRUPLAR ALKOLLER Hidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü R OH dır. Molekülde bulunan

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Protein, karbonhidrat ve lipidler

Protein, karbonhidrat ve lipidler 3 Protein, karbonhidrat ve lipidler 3 Protein, karbonhidrat ve yağlar 3.1 Hangi moleküller canlılara özgüdür? 3.2 Proteinlerin kimyasal yapısı ve görevleri nelerdir? 3.3 Karbonhidratların kimyasal yapısı

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL SINIF : 10 DERS SAATĐ : 6 KONU : KARBONUN BAĞ YAPMA ÖZELLĐĞĐ Organik bileşikler ve yaşam Karbonun çok bileşik yapmasının sebebi Karbon bağlarının çeşitliliği Organik

Detaylı

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin 1 Giriş Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin tamamlayacağı yazılı, sözlü ve uygulamalı görevler beslenme,

Detaylı

Stereokimya & Kiral Moleküller

Stereokimya & Kiral Moleküller Stereokimya & Kiral Moleküller İzomerlik İzomer, aynı molekül formülüne sahip farklı moleküllere verilen isimdir 1) Yapısal izomerler: atomlar farklı şekilde (sırada) birbirine bağlanmışar 2) Steroizomerler:

Detaylı

BİYOMOLEKÜLLER. Dr. Fatih Büyükserin

BİYOMOLEKÜLLER. Dr. Fatih Büyükserin BİYOMOLEKÜLLER Dr. Fatih Büyükserin BİYOMOLEKÜLLER Canlı hücrelerde hangi tip moleküller /işlevsel gruplar vardır, ne orandadır? Birbiriyle nasıl etkileşir? Canlılarda sıklıkla meydana gelen tepkimeler

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir.

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir. 2. BÖLÜM SAF MADDELER Saf madde: Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere saf madde denir. SAF MADDELER - Elementler - Bileşikler olmak

Detaylı

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ Polimerlerin yapısı Polimer, birbirinin aynısı veya benzeri yapıtaşlarının kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları uzun bir moleküldür. Polimerlerin yapıtaşı olarak

Detaylı

ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (Şeker, Kakao ve Çikolata, Şekerleme, Çay, Kahve)

ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (Şeker, Kakao ve Çikolata, Şekerleme, Çay, Kahve) ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (Şeker, Kakao ve Çikolata, Şekerleme, Çay, Kahve) Doç.Dr. Osman KOLA Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Günümüzde şeker pancarı ve şeker kamışından

Detaylı

Homo- ve heteropolisakkaritler olarak iki grupta toplanırlar. Nişaşta ve selüloz gibi polisakkaritler, 10 ve daha fazla monosakkarit biriminden

Homo- ve heteropolisakkaritler olarak iki grupta toplanırlar. Nişaşta ve selüloz gibi polisakkaritler, 10 ve daha fazla monosakkarit biriminden Polisakkaritler (glikanlar) Homo- ve heteropolisakkaritler olarak iki grupta toplanırlar. Nişaşta ve selüloz gibi polisakkaritler, 10 ve daha fazla monosakkarit biriminden oluşan polimerlerdir; (D)-Glukoz,

Detaylı

GLİKOBİYOLOJİ. blog.paruthi.in

GLİKOBİYOLOJİ. blog.paruthi.in GLİKOBİYOLOJİ Karbonhidratlar doğada en çok bulunan makromoleküllerdendir Fotosentezle bitkiler 10 9 ton CO 2 ve H 2 O yu karbonhidratlara çevirirler Bunların oksidasyonu ana enerji kaynağı, demek ki yukarıdaki

Detaylı

HUBUBAT TEKNOLOJİSİ 26.02.2013. Buğday danesinin kimyasal yapısı: Buğday danesinde bulunan su miktarı,

HUBUBAT TEKNOLOJİSİ 26.02.2013. Buğday danesinin kimyasal yapısı: Buğday danesinde bulunan su miktarı, HUBUBAT TEKNOLOJİSİ Buğday danesinin kimyasal yapısı: 1. Karbonhidratlar (Mono, oligo ve polisakkaritler) 2. Kompleks karbonhidratlar (Pentozanlar, Hemiselüloz, Selüloz) 3. Azotlu maddeler (Proteinler

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ KARBOHİDRATLARIN ÖZELLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ KARBOHİDRATLARIN ÖZELLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ KARBOHİDRATLARIN ÖZELLİKLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ORGANİK KİMYA. Dr. Serkan SAYINER. Prof. Dr. Meryem EREN e teşekkürlerimle...

ORGANİK KİMYA. Dr. Serkan SAYINER. Prof. Dr. Meryem EREN e teşekkürlerimle... ORGANİK KİMYA Dr. Serkan SAYINER serkan.sayiner@neu.edu.tr Prof. Dr. Meryem EREN e teşekkürlerimle... Organik Kimya Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır. C Atomu SP 3 Hibritleşme, C=C Çift Bağları,

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ KARBONHİDRATLARIN ÖZELLİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından geliştirilen

Detaylı

HEDEF-1: Karbonhidratları Kavratma Davranışlar 1. Karbonhidrat tanımını açıklar. 2. Karbonhidratların sınıflandırılmasını açıklar.

HEDEF-1: Karbonhidratları Kavratma Davranışlar 1. Karbonhidrat tanımını açıklar. 2. Karbonhidratların sınıflandırılmasını açıklar. HEDEF-1: Karbonhidratları Kavratma Davranışlar 1. Karbonhidrat tanımını açıklar. 2. Karbonhidratların sınıflandırılmasını açıklar. HEDEF-2: Karbonhidrat Çeşitlerini Kavratma Davranışlar 1. Monosakkaritleri

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813

Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813 Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813 Organik moleküllerin üç boyutlu yapılarını ve özelliklerini inceleyen kimya dalına Stereokimya adı verilir. Aynı molekül formülüne sahip

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar HİDROKARBONLAR C ve H elementlerinden oluşan bileşiklere denir. Temel element karbondur. KARBON ELEMENTİNİN BAĞ YAPMA ÖZELLİKLERİ Karbon atomları

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

Konular: I. Değerlik bağı teorisi ve melezleģme (Ders #15 den devam) Karmaşık moleküllerde melezleşme tayini

Konular: I. Değerlik bağı teorisi ve melezleģme (Ders #15 den devam) Karmaşık moleküllerde melezleşme tayini 5.111 Ders Özeti #16 Bugün için okuma: Bölümler 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, ve 6.20 (3. Baskıda Bölümler 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 ve 6.21) Kimyasal Değişim Entalpisi. Ders #17 için okuma: Bölüm 7.1

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

AMİNLER SEKONDER AMİN

AMİNLER SEKONDER AMİN AMİNLER (ALKİLLENMİŞ AMONYAK) AMİNLER (RNH 2 )PRİMER AMİN TERSİYER AMİN(R 3 N) SEKONDER AMİN R 2 NH Aminler Alkillenmiş Amonyak olarak tanımlanır. Azot Atomuna bağlı 2 tane H atomu varsa(bir tane alkil

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ Süt, dişi memeli hayvanların yeni doğurdukları yavrularını besleyebilmek üzere, süt bezlerinde farklı sürelerde salgılanan, içinde yavrunun kendini besleyecek duruma gelinceye

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar 4. Bölüm Alkanlar Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice all Bileşik Türü Alkanlar Alkenler Sınıflandırma Fonksiyonel Grup Yok (Đkili veya Üçlü bağ bulunmaz) Đkili Bağ Örnek 3-2 - 3 Propan 2 =- 3 Propen

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu)

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu) KİMYA-IV Alkenler (3. Konu) Alkenler (Olefinler) En az bir tane C=C çift bağı içeren hidrokarbonlara alkenler veya olefinler denir. Alkenler doymamış yapıda hidrokarbonlar olup, katalizörler eşliğinde

Detaylı