TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ"

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Proje no: VĐD-2014/02

2 TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı Đdari Şartname çerçevesinde TRT Genel Müdürlüğü tarafından satın alınması planlanan ve Ek-1 de belirtilen 18 adet Alan Şiddeti Ölçü Aleti ve bunlara ait alış anteni ve aksesuarlarına ait teknik özellik ve imalat esaslarını belirlemektir. Malzeme ve teçhizat bu şartnameye ve bu alandaki uluslararası standartlara uygun olacaktır. Teklif edilen Ölçü aletlerinin "CE" uygunluk belgesi taşıması zorunludur. Đhaleyi kazanacak firma satın alınacak teçhizata ait CE uygunluk belgesini sözleşme imzalamadan önce ve her türlü masrafları kendine ait olmak üzere temin edecektir. Bu durumu firma teklifinde taahhüt edecektir. Teknik şartname madde madde cevaplandırılacaktır. Cevaplar açık ve kesin olacaktır. Cevaplarda anlaşıldı, not edildi ibareleri kesinlikle kullanılmayacak ve cevaplarda başka katalog-broşürlere atıfta bulunulmayacaktır. Cihazlar uluslararası elektromanyetik uyumluluk, kalite ve güvenlik standartlarına sahip olacaktır. Teknik şartnameye zıt cevaplar açıkça belirtilecektir. Teknik şartnameye karşı cevaplar açıkça belirtilmediği takdirde teknik dokümanlar dikkate alınmayacaktır. Teklif edilen özel ihtiyaç ve ekstra durumlar TRT ye gerekçesi, avantajları ve fiyatı ile birlikte açıklanacaktır. 2. ĐŞĐN KONUSU: Bu şartname ile tanımlanan teçhizatı imal etmek, fabrika kabul ölçülerini yaparak tam işler vaziyette TRT ye teslim etmek ve teslimat sonrası şartname hükümlerini eksiksiz yerine getirmektir. Firma teklif ettiği sistemlerin teknik özelliklerini, ölçme ve arıza bulma metotlarını gösteren ve açıklayan her türlü teknik şema ve doküman ile aksesuarları eksiksiz olarak teçhizatla birlikte verecektir. 3. DĐZAYN VE ĐMALATTA ĐSTENEN ÖZELLĐKLER: Alan şiddeti ölçü aletleri sahada teknisyenler tarafından kolay kullanılabilecek ve batarya şarjı ekrandan direk görülebilecek, TV ve FM ses deviasyonlarını ölçebilecek, RDS kodlamaları okunabilecek DVB-T2 ölçüleri yapabilecektir. Alan şiddeti ölçü aleti ve alış antenleri bu alandaki uluslararası ve üreticinin ülkesindeki standartlara uygun olarak üretileceklerdir. Ölçü aletlerinde yapılan ölçümleri kayıt imkânı olacak ve kayıt kapasitesi teklifte verilecektir. Bu ölçü sonuçları PC ye aktarılabilecek ve bu amaçla gereken yazılım ve ara bağlantı kabloları ücretsiz olarak temin edilecektir. Alan şiddeti ölçü aletinin ölçüm prosedürü teklifte belirtilecektir. Ölçü aletleri darbelere karşı dayanıklı ve kolay taşınabilir tipte olacaktır. Taşıma çantası ölçü aleti ile birlikte temin edilecektir. Mekanik parçalar ve şase malzemesi iyi kalitede ve birinci sınıf işçilikle imal edilecektir. Neme, ısıya, kimyasal etkiye (korozyon), tozlanmaya ve aşınmaya karşı gerekli tedbirler alınacaktır. 4. ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ: Aşağıda belirtilen hususlara ayrı ayrı cevap verilecektir: a) Ölçü aleti FM, TV ile Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) sinyallerini ölçme imkânına sahip olacaktır. Sayısal Radyo (T-DAB+) sinyallerini ölçebilme imkanına sahip olması idari şartnamenin maddesine göre değerlendirilecektir. b) Menü ve ölçü sonuçları on screen display olarak görülecektir. c) Frekans aralığı Mhz. d) Empedansı 50/75 Ohm. e) Alan Şiddeti Ölçü Aleti, Radyo ve Televizyon sinyallerinin elektrik alan şiddetini dbµv, dbmv, dbm, dbµv/m olarak ölçecek özellikte olacaktır. f) VHF ve UHF bandında bulunan sinyallere erişim için hem kanal numarası hem de frekans değeri girilebilecek yapıda olacaktır. g) Ölçü aleti FM ve TV yayınlarında ses deviasyonunu ölçme imkânına sahip olacaktır. h) Ölçü aletinde FM radyo RDS kodlamalarını görme imkanı olacaktır.

3 i) Analog ve digital olarak teletex özelliğine sahip olacaktır. j) Ölçü aleti digital procession teknolojisi ile üretilmiş olacaktır. k) Spektrum modunda en az 2 adet marker olacaktır. l) Spektrum modunda tarama hızı (Real time sweeping speeds) : 10 ms m) Spektrum modunda ekran yenileme hızı (Display refresh) : 100 ms n) Cihazın yüksek çözünürlüklü bir renkli resim monitörü ile hoparlörü olacak ve yayınlar görsel ve işitsel olarak dinlenebilecek/izlenebilecektir. o) Cihazın ölçülecek sinyal türlerine uygun ve cihaza kalibre edilmiş alıcı antenleri bulunacaktır. p) Cihaz ile birlikte verilecek olan alıcı anteni ve kablo empedansı cihazla uyumlu olacak ve anten kazancı (db) teklifte ayrıntılı olarak belirtilecektir. Cihazın anteni 5 m. mesafeye kadar uzaklaşabilecek kablo düzenine sahip olacaktır. q) Teklif edilen alış antenleri ile, cihazın ölçüm bantları içindeki tüm TV ve FM kanallarında ölçü yapılabilecektir. r) Önceden ayarlanmış olan Radyo ve Televizyon program kanal veya frekansları otomatik olarak taranabilecektir. s) Cihazın 1000 adete kadar değişik konfigürasyonu hafızaya alabilme özelliği bulunacaktır. Yüksek hafıza kapasitesi tercih sebebi olacaktır. t) Cihazın boyutlarının ve ağırlığının küçük olması tercih sebebi olacaktır. u) TV (Mono ve çift ses) ile FM (stereo) ses seviye ölçümleri yapılabilecektir. 2. ses taşıyıcısına ait seviye ölçümlerinin yapılabilmesi tercih sebebi olacaktır. v) Cihazın menüsü Türkçe veya Đngilizce olacaktır. Türkçe olması tercih sebebidir. w) Cihazda Video tekst dekoderi bulunacaktır. x) Cihazın kendi ölçüm bandı içindeki sinyaller için spektrum analizör fonksiyonu olacaktır. y) DVB-T2, CCIR ın standart ATSC PAL (B,G,D,K,I), SECAM (B,G,D,K,L) modlarında ölçüm yapılabilecektir. z) LNB için 13/18/24 V /18 + 1/24 V (Extra Burst) besleme gerilimlerine sahip olacaktır. aa) LNB için 22 khz tone switch bulunacaktır. bb) Cihaz otomobil aküsü (çakmak bağlantısı) ile çalışabilecek ve şarj olabilecektir. Bunun için gerekli adaptör standart olarak verilecektir. cc) Ethernet, USB, Scart veya SD kart arayüzüne sahip olacaktır. HDMI ve TS-ASI ara yüzüne de sahip olması tercih sebebidir. dd) Ölçü aletinin bilgisayar ile çalışabilmesi için gerekli olacak program ve ara bağlantı kablosu standart olarak verilecektir. ee) Cihaz 220V, 50Hz. Şebeke geriliminde ve portatif olarak üzerindeki batarya ile de çalışabilmelidir. Bataryanın kullanım süresi 3 saatten az olmayacaktır ve teklifte belirtilecektir. Kullanılan batarya Li Ion olacaktır. Batarya kullanım süresinin uzunluğu tercih sebebi olacaktır. ff) Bataryanın uzun ömürlü olabilmesi için güç tasarrufu modu olacaktır. gg) hh) ii) jj) Aynı zamanda 12/24V beslemeyle de çalışabilecektir. Program yazılımını güncellemek gerekiyorsa üretici firma bunu nasıl yapacağını adım adım detaylı olarak açıklayacak ve güncellenmiş yazılımları ücretsiz ve zamanında, kurulum yöntemi ile birlikte TRT ye verecektir. Ölçü aletinde log tutma imkânı olacak ve bu log ile ölçüm sonuçları hafızaya alınıp doğrudan ölçü aletinde veya uzaktan kumanda ile okunabilecektir. Sahada yapılan ölçülerin GPS ile eşleştirilip kayıt altına alınması amacıyla ölçü aletinin GPS özelliğine sahip olması ile aynı anda 5 frekansı eşleştirip kayıt altına alabilme özelliğine sahip olması idari şartnamenin 36.3 maddesine göre değerlendirilecektir. kk) Açılmış paketteki sinyalin COFDM parametreleri, sinyal seviyesi (dbµv), ve BER (Bit Error Rate) değerleri (CBER) ölçme imkanına sahip olacaktır. ll) Ölçüm hassasiyeti karasal ölçümlerde ±1dB, Uydu ölçümlerinde ±2dB olacaktır. mm) Ölçüm bantları: FM : MHz TV : MHz Uydu: MHz Bantları ölçü aleti ile ölçülüp monitör edilebilecektir. Ölçülen frekans (kanal) cihaz ekranında görülecektir. nn) Ölçüm seviyeleri: -15 to 120 dbµv Uydu yayınlarını ölçmek için gerekli konnektörler standart olarak verilecektir. Burada belirtilmeyen varsa diğer özellikleri ve üstünlükleri tekliflerinde ayrı ayrı belirteceklerdir.

4 6- SAYISAL SĐNYAL ÖLÇÜMLERĐ: Ölçü aletleri aşağıda belirtilen sayısal sinyalleri ölçebilecektir. a) Teklif edilen ölçü aleti ile Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) sinyallerin ölçümleri de alınacağından aşağıdaki COFDM parametrelerinde çalışabilmelidir. - Modülasyon tipi : QPSK, 16QAM, 64QAM, 256 QAM - FFT modu : DVB-T (2K/8K); DVB-T2(32K/16K/8K/4K/2K/1K) - Koruma aralığı : 1/128, 1/32, 1/16, 1/8, 19/128 y 19/256 - Kod oranı : ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 - Video formatı : MPEG-2, MPEG-4, H Sayısal modülasyon: DVB-T2, DVB-T, DVB-H, DVB-S, DVB-S2, DVB-C b) Kullanıcı istediği zaman DVB-T2 Constellation diyagramda modüle edilmiş sembolleri görebilecektir. c) Açılmış paketin içeriğinde bulunan yayınların veri hızı (Mbps veya Kbps) ekranda görülebilecektir. Bir tek yayının toplam veri hızının görülmesi tercih sebebi olacaktır. d) Ölçüm cihazı ile uydudan yapılan DVB-S2 yayınları ile ilgili alınabilecek ölçümler teklifte belirtilecektir. 7- ALIŞ ANTEN ÖZELLĐKLERĐ: a) Frekans aralığı: VHF & UHF b) Empedans : 75 OHM c) Kazanç : Pasif anten olacak ve değeri teklifte belirtilecek d) VSWR : Teklifte belirtilecek e) Kablo : 75 OHM ve 5 metre uzunluğunda olacak f) Tipi : VHF-UHF DVB-T2 bina içi ve saha ölçümlerinde kullanılacak ve araca bağlanabilir (portable) yapıda olacaktır. g) Konnektör : Anten kablosunun ölçü aletine bağlanabilmesi için TV tipi ve BNC tipi konnektörlere sahip olacaktır. 8- DÖKÜMANTASYON VE YEDEK PARÇA: Müteahhit teklif ettiği Alan Şiddeti ölçü aletinin çalışma prensibi, devre şemaları, işletme programlama, arıza bulma-giderme ve sistemlere ait tüm bilgilerini içeren dokümanları, her ölçü aleti için bir takım olacak şekilde temin edecektir. Ayrıca Müteahhit garanti süresi sonundaki ölçü aleti arızalarında ihtiyaç duyulabilecek orijinal yedek malzemeleri veya muadillerini 10 yıl süresince temin etmeyi teklifinde taahhüt edecektir.

5 EK-1 ĐHTĐYAÇ LĐSTESĐ TEÇHĐZAT- MALZEME ADET ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ (Alış Anteni, Taşıma Çantası Ve Aksesuarları Đle Beraber) 18

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

Uydu Alı Sistemleri için TEK KABLO Sistemi

Uydu Alı Sistemleri için TEK KABLO Sistemi Uydu Alı Sistemleri için TEK KABLO Sistemi Tüm dijital Yayınlar TEK KABLO üzerinde Kanal sayısında sınırlamaya son! HDTV uyumlu EN 50494 normuna uygun Tek Kablo üzerinden çoklu kullanım Santrali EN 50494

Detaylı

DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ DG-SAŞ-11 YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör)

DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ DG-SAŞ-11 YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör) DOKÜMAN No: DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör) İÇİNDEKİLER 1- AMAÇ VE KAPSAM 2- STANDARTLAR 3- TEKNİK ÖZELLİKLER

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI (MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU Bu teknik şartname ile, TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Ordu (Sakarat), Samsun (Üçpınar)

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 01-TEM-.2013 16:11 Kimd. Kime:+90 312 4181361 S. 3'8 400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname 400 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (bundan sonra

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen Automation Suite Micron Redüktör AKC Endüstriyel PC ler AKM Servo motorlar S700 Servo Sürücüler Delik milli Servo motorlar Cartridge

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

HALK BANDI (CB) TELSIZ CIHAZLARNIN PERFORMANS STANDARTLARI VE ÖLÇME YÖNTEMLERI HAKKINDA YÖNETMELIK (TGM-ST-002)

HALK BANDI (CB) TELSIZ CIHAZLARNIN PERFORMANS STANDARTLARI VE ÖLÇME YÖNTEMLERI HAKKINDA YÖNETMELIK (TGM-ST-002) HALK BANDI (CB) TELSIZ CIHAZLARNIN PERFORMANS STANDARTLARI VE ÖLÇME YÖNTEMLERI HAKKINDA YÖNETMELIK (TGM-ST-002) Bakanlar Kurulu Kararinin Tarihi : 29/1/1993 No: 93/4075 Dayandigi Kanunun Tarihi : 5/4/1983

Detaylı

Doc No. KF08-002D. Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

Doc No. KF08-002D. Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20. Kurulum ve İşletim Kılavuzu Doc No. KF08-002D Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20 Kurulum ve İşletim Kılavuzu Ultrasonik Debimetre Emniyet Önlemleri Aşağıdaki güvenlik önlemleri Ultrasonik Debimetrenin emniyetli bir biçimde kullanımı

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ ÖZEL ġartname İçindekiler 1 KONU 3 2 KAPSAM 3 3 TANIMLAR 3 4 GENEL HUSUSLAR 4 5 KABUL SĠSTEMĠ 5 5.1 WEB Portal 5 5.1.1

Detaylı

Uydu yayınlarının alınabilme koşulları, Digital yayınlar, TV alıcıları, ve Uydu alıcı sistemlerinin teknik özellikleri İsmail Çakaloz

Uydu yayınlarının alınabilme koşulları, Digital yayınlar, TV alıcıları, ve Uydu alıcı sistemlerinin teknik özellikleri İsmail Çakaloz DİJİTAL TEKNİK Uydu yayınlarının alınabilme koşulları, Digital yayınlar, TV alıcıları, ve Uydu alıcı sistemlerinin teknik özellikleri İsmail Çakaloz 2 İÇİNDEKİLER Bölüm-: Doğrudan Eve (DTH) uydu yayınlarının

Detaylı

E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh.

E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh. Dün, bugün, yarın, hep sizlerle... E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh. M. Sayıl Dinçsoy tarafından kurulmuştur. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde, 3 tesis

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A Modelleri için geçerlidir. İÇİNDEKİLER Çok Önemli Notlar Bölüm 1 Genel açıklama 1.1 Tanıtım 1.2 Aksesuarlar 1.3 Ana özellikler 1.4 Teknik parametreler

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı