Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm I. Başlangıç (Tasarı)

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm I. Başlangıç (Tasarı)"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm I. Başlangıç (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014

2 Koruyarak gelişen, üreterek büyüyen, dünya ile bütünleşen, yenilikçi, İnsanların yaşamaktan, iş yapmaktan mutlu olduğu Bir Kuzey Kıbrıs

3 2031 İçindekiler I. Önsöz... 3 II. Teşekkür... 4 III. Sunuş... 5 IV. Hazırlayanlar... 6 V. Ülkesel Fizik Plan Kurumlar Arası Çalışma Grupları Giriş Mekansal Planlama Nedir? Sürdürülebilir Kalkınma ve Mekansal Planlama İlişkisi Ülkesel Fizik Plan ın Geçmişi, Amacı, Niteliği ve Kapsamı Ülkesel Fizik Plan ın Geçmişi Ülkesel Fizik Plan ın Görünümü, Kapsamı ve Etkisi Ülkesel Fizik Plan ın Getirecekleri ve Yararları Planın Yasal Dayanağı ve İlkeleri Planın Yasal Dayanağı ve Gerekleri Planlama ve Plan İlkeleri Planlama Süreci ve Metodolojisi Planlama Süreci Metodolojik Yaklaşım ve Planlama Sürecinde Yapılan Çalışmalar Yasal Süreç ÜFP Çalışmalarında Dikkate Alınmış Çalışmalar, Programlar, Projeler ve Raporlar Şekiller Şekil 1 : Sürdürülebilir Kalkınma Ve Mekansal Planlama İlişkisi... 8 Şekil 2 : Ülkesel Fizik Planının İlişkili Olduğu Diğer Planlar Şekil 3 : Planlama Süreci Şekil 4 : Ülkesel Fizik Planı Hazırlanma Süreci Şekil 5 : Ülkesel Fizik Plan Hazırlama Yasal Süreci

4 2031 I. Önsöz Ülkemizin tamamının fiziki planlamadan yoksun oluşu ülkemiz için en büyük eksikliklerdendir. İmar Yasası nın yürürlüğe girdiği 1989 yılından bugüne kadar özellikle inşaat patlamasının yaşandığı dönemlerde hızlı ve yaygın gelişmeyi denetim altına almak amacıyla İmar Yasası altında yayınlanan emirnamelerle plansız gelişmenin önüne geçilmeye çalışılmış ancak uzun yıllar geçmesine rağmen bu emirnamelerin arkasından planlar yayımlanamamıştır. Ülkenin sadece %40 ı üzerinde İmar Yasası altında yürürlükte olan plan ve emirnameler bulunmakta geri kalan %60 lık kısmındaki bölgelerde ise herhangi bir planlama düzenlemesi ve denetimi bulunmamaktadır. Yıllardır süregelen bu durum, başta ekonomik gelişme ve altyapı sektörlerinin mekânsal gelişme kararlarının verilmesini güçleştirmekte, ekonomik olarak ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını engellemekte, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının maliyetini ciddi anlamda artırmakta, korunması gerekli kaynaklar ve yatırımlar açısından bölgeler arasında eşit ve adil olmayan koşullara yol açmaktadır. Ülkesel Fizik Plan, ülkeyi planlı bir gelişme ortamına taşımak için atılan önemli ve kapsamlı adımlardan birisidir. İmar Yasası nın yürürlüğe girdiği 1989 yılından bu yana, çeşitli hükümetler döneminde çalışmalarına başlanan, çeşitli nedenlerle kesintiye uğradıktan sonra 2012 yılı sonunda tartışmaya açılan ve Aralık 2012 Temmuz 2013 döneminde tartışılan ve gözden geçirilerek olgunlaştırılan Ülkesel Fizik Planı bakanlığımız döneminde Bakanlar Kurulu nun onayına sunulacak aşamaya gelmiştir. Ülkesel Fizik Plan aslında bir sonuç değil, insanımızın refahı, yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi, çevresel kaynaklarımızın doğal ve zengin tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak kalkınmasının sağlanabilmesi için Ülkemizin her karış toprağının, akıllıca kullanılmasına yönelik planlamaların başlangıcıdır. Önümüzde, yürünecek ve kat edilecek çok yol vardır. Ülkemiz için ilk kez hazırlanmış olan tasarı Ülkesel Fizik Plan, geleceğimize ışık tutacaktır. Ülkenin genel kalkınma politikalarının geliştirilmesinde zemin olacak ve nüfus hareketlerine bağlı olarak teknik ve sosyal altyapılara yönelik gerekli yatırımlar için bütçe oluşturma ve dış kaynak yaratma için bir dayanak oluşturacaktır. Amacımız Ülkesel Fizik Planı nı yürürlüğe koymak, sonrasında da emirnameleri planlara dönüştürmek ve ülkenin her yerini planlama altına almaktır. Tasarı Plan bundan sonraki aşamalarda hazırlanacak, sektörel planlara, yerel ölçekteki her türlü kent planlamasına, uygulama programlarına ve projelere yol gösterecek kılavuz olacaktır. Her yıl değişen koşullara, gelişen bilgi ve verilere göre gözden geçirilmeye açık dinamik bir Ülkesel Fizik Plan tasarısı hazırlanmıştır. Ülkeyi planlı bir geleceğe taşımak için bu ilk ve önemli adım destelenmeli, hazırlanması dört yılı aşan plan tasarısı onaylanmalı ve yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır. Planın hazırlanmasında özveri ile çalışan Şehir Planlama Dairemizi, bugüne kadar gereken her aşamada işbirliği yapan, bilgi ve veri sağlayan tüm kurumlarımızı, emeği geçenleri, Danışma sürecinde toplantılara katılarak veya yazılı olarak görüş ve önerileri ile daha sürdürülebilir gelişmenin sağlamasına, yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve herkesin yaşamak ve çalışmaktan mutlu olacağı koşulların yaratılmasına katkı koyanları kutluyor, teşekkür ediyorum. Teberrüken Uluçay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ekim

5 2031 II. Teşekkür Bu Ülkesel Fizik Plan Taslağının hazırlanması; aşağıdaki politikacılar, kurumlar, yerel ve uluslararası uzmanların politik, teknik ve lojistik desteği ve katkıları olmasaydı, mümkün olamazdı: Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan ( Eylül 2013 den itibaren) Sibel Siber, Başbakan (Haziran Eylül 2013 arası) İrsen Küçük, Başbakan (Mayıs Haziran 2013 arası) Teberrüken Uluçay, İçişleri Bakanı ( Eylül 2013 den itibaren) Gülsüm Yücel, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı (Haziran Eylül 2013 arası) Nazım Çavuşoğlu, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı ( Nisan 2011 Haziran 2013 arası) İlkay Kamil, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı (Mayıs 2010 Nisan 2011 arası) Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Kurumlararası Teknik Çalışma Komitesi Üyeleri ve Bağlı Oldukları İlgili Daireler Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Tüm Belediyeler Tüm Kaymakamlıklar Ekonomistler Odak Grubu Katılımcıları Ayşe Dönmezer Erdal Güryay Fatma Güven Lisaniler Fehiman Eminer Mustafa Besim Necdet Ergün Ünal Akifler Yenal Süreç Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Birliği Proje Destek Ofisi Lynda Thorne - Teknik Uzman - Danışman Ara Danışma Toplantıları Belediyeler 1. Danışma Toplantısı Temmuz 2010 Sektörel Daireler 1. Danışma Toplantısı - Temmuz 2010 Ekonomistler Odak Grubu Toplantıları Mart Mayıs 2011 Belediyeler 2. Danışma Toplantısı Haziran 2011 Sektörel Daireler 2. Danışma Toplantısı - Haziran 2011 Danışma Süreci Toplantıları Katılımcıları ve Yazılı Görüş verenler 8 Ocak- 7 Şubat 2013 tarihleri arasında düzenlenen 6 adet Bölge ve 4 adet sektör Danışma Toplantısına temsilci göndererek katılan ve görüşleri ile katkı koyan tüm kamu kurum ve kuruluşları, Belediyeler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı odaları. Yazılı Görüş veren Tüm Resmi Kurumlar, Belediyeler, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine Bağlı Odalar, kişiler Danışma Sürecinin Organizasyonu Profil Reklam ve Danışmanlık Ltd. Ekonomik Odak Grubu Toplantıları Organizasyonu ve Yönetimi The Management Centre of the Mediterranean Planlama Makamı - Şehir Planlama Dairesi - Ekim

6 2031 III. Sunuş Stratejik planlama yaklaşımı temel alınarak; Ülkenin kalkınması amacıyla; ülkesel düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde, sektörel alanda yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek; Yerel düzeyde ve sektörel alanda yetki ve sorumluluğu olan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek; Ülkesel ve bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak; Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak ülkenin, bölgelerin ve insanlarının potansiyelini harekete geçirmek Ülkesel, bölgesel ve yerel düzeyde ve sektörel alanlardaki mekânsal yer seçimlerine kılavuzluk yapmak ve Ülkesel, bölgesel ve yerel düzeyde ve sektörel alanlardaki program ve projelere temel oluşturmak üzere, koordinasyon, yönlendirme ve strateji belgesi olarak hazırlanan Ülkesel Fizik Plan taslağı, 55/89 İmar Yasası nın 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca, Odalar ile Meslek Kurum ve Kuruluşlarının görüş ve önerilerini almak üzere 19 Aralık 2013 tarihinde tartışmaya açılmış, Temmuz 2013 tarihine kadar süren tartışma ve görüş alış verişi sonucunda, danışma süreci görüş ve öneriler dikkate alınarak gözden geçirilerek olgunlaştırılmıştır. Danışma süreci sonunda, Planlama Makamı tarafından, değerlendirme, görüş ve öneriler dikkate alınarak, geliştirilip yeniden düzenlenen tasarı Ülkesel Fizik Plan, 55/89 İmar Yasası nın 5 inci maddesinin (2) inci fıkrasının (B) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmaktadır. Ülkesel Fizik Plan, ülkesel, bölgesel ve yerleşimler düzeyinde birçok alanda mekânsal strateji ve politikaları ile bunların uygulamasına yönelik düzenlemeleri, uygulama eylem planı ve öncelikli alanlara yönelik mali programı içermektedir. Tasarı Ülkesel Fizik Plan, tüm Kuzey Kıbrıs için özel olarak geliştirilmiş olan, diğer sektörlerin ÜFP ye girdi olarak vermiş olması gereken kabarık bir dilek ve temenniler listesi olarak görünen birçok politikayı da içermektedir. Birçok alanda gerçekleştirilmesi gereken bu sektörel politikaların tümünün mekânsal planlama aracılığı ile gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Normal olarak, Şehir Planlama Dairesi diğer sektörel alanlardaki yetkili kurumlarla birlikte, her bir sektörün kendi yazılı politikalarını altlık ve girdi olarak kullanarak mekânsal planları hazırlamalıdır. Ne var ki birçok sektör alanında yazılı resmileşmiş politikaların bulunmayışı planın hazırlanış sürecinde en önemli zorluklardan biri olmuştur. Planın hazırlanışı sürecinde sektörlerle ilgili alanlarda yetkili olan Dairelerin katılımı ile kurumlar arası çalışma grubu oluşturulmuş ve yazılı politikalar bulunmayan sektörlerde yeni politikalar geliştirilmeye, mevcut politikaların ise ÜFP hedefleri ile uyumlaştırmaya çalışılmıştır. Ülkesel Fizik Plan, ülkesel düzeyde ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve mekânsal gelişme hedeflerine ulaşmak, iş ve istihdam olanakları, hizmetler ve altyapılara yönelik gerekli arazi kullanım dağılımı ile nüfus dağılımını optimize etmek, toprağı ve kaynakları korumak ve verimli kullanımını sağlamak amacı, tüm sektörlerin yeni politikalar oluşturma veya mevcutları geliştirmeleri için bir temel olacaktır. Önceliklendirilerek uzun dönemde uygulanması gereken üç yüzü aşkın politika ve bunların uygulamasına yönelik ölçülebilir hedefler belirlenmiştir. Bu politikalar ve uygulanabilir hedefler, ülkede tüm sektörlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan birbirini tamamlayıcı olarak, koruyarak gelişmesinin ne kadar önemli ve kapsamlı bir çabayı olduğunun görülmesi bakımından son derece önemlidir. Bu şekli ile Ülkesel Fizik Plan, ülkenin genel kalkınma politikasının geliştirilmesinde altlık olacak ve nüfus hareketlerine bağlı olarak teknik ve sosyal altyapılara yönelik gerekli yatırımlar için bütçe oluşturma ve kaynak yaratma için bir dayanak oluşturacaktır. Ülkesel Fizik Plan Tasarısı nı oluşturan, yedi ayrı kitapta yer alan yedi ayrı bölümden oluşan Plan Raporu, Plan ın strateji ve politikalarının gösterildiği Ana Mekânsal Gelişme Strateji Haritası, 5 ayrı sektör için Sektör Politikaları Haritaları ve 5 ayrı Planlama Bölgesi İçin Bölge Strateji ve Politikalar Haritaları görüş, yöneri ve onayınıza saygı ile arz olunur. Ertan Öztek Planlama Makamı Şehir Planlama Dairesi Müdür Ekim

7 2031 IV. Hazırlayanlar İdare 1. Teberrüken Uluçay - İçişleri Bakanı ( Eylül 2013 ten İtibaren ) 2. Gülsün Yücel - İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı ( Haziran 2013 Ağustos 2013 ) 3. Nazım Çavuşoğlu İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı ( Nisan 2011 Haziran 2013) 4. İlkay Kamil - İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı ( Mayıs 2009 Nisan 2011) 5. Salih Tacan Ersümer - İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ( Kasım 2014 ten itibaren ) 6. Hasan İslamoğlu - İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Müsteşarı ( Mayıs 2009 Kasım 2013) 7. Ertan Öztek - Şehir Planlama Dairesi Müdürü ( Kasım 2013 ten İtibaren ) 8. Cevdet Hacıoğlu - Şehir Planlama Dairesi Müdürü ( Temmuz Ağustos 2013) 9. Layık Topcan Mesutoğlu - Şehir Planlama Dairesi Müdür Muavini - Proje Yöneticisi Danışman 1. Lynda Thorn - Proje Teknik Uzman Danışmanı ( Mayıs Aralık 2011 ) Planlama Ekibi ve Sorumlu Oldukları Sektörler 1. Hülya Davulcu - Baş Mimar - Proje Koordinatörü Çevre ve Kültür Mirası, Tarihi ve Kültürel Miras, Ulaşım Sektörleri 2. Ali Aremek I. Sınıf Şehir Plancısı - Teknik Altyapı, Konut, Katı Atık, Kirlilik Kontrolü Sektörleri, Kıyı Stratejileri 3. Nurhan Hızal I. Sınıf Şehir Plancısı - Sosyal Altyapı, Doğal Çevre, Turizm, Rekreasyon Sektörleri 4. Hıvsiye Öztoprak - II. Sınıf Şehir Plancısı Ekonomik Gelişme, Nüfus, Ekonomi, Sanayi, Ticaret, Sosyal Hizmetler Sektörleri 5. Serhan Gökkaya - İnşaat Mühendisi - Su ve Atık Su Altyapısı, Haberleşme ve Enerji Altyapısı, Potansiyel Risk ve Tehlikeler Sektörleri (Mart 2014 e kadar) 6. Cemaliye Manalı Mimar Eğitim Sektörü (Haziran 2012 ye kadar) 7. Sinem Sevindik Üçöz - Şehir Plancısı - Çevre ve Kültür Mirası, Yerleşim Kademelenmesi, Ulaşım Stratejileri, Yüksek Eğitim Sektörü (Haziran 2012 den itibaren) 8. Elda İstillozlu Şehir Plancısı - Ekonomik Gelişme, Nüfus, Ulaşım Stratejileri, Kıyı Stratejileri, Emlak Geliştirme Sektörü (Haziran 2012 den itibaren) 9. İrem Aktepe - Şehir Plancısı - Sosyal Altyapı, Yerleşim Kademelenmesi, Ulaşım Stratejileri, Planlama Kavramsal Temeli (Haziran 2012 den itibaren) 10. Berkay Ramiz - Şehir Plancısı - Teknik Altyapı, Ulaşım Stratejileri, Potansiyel Risk ve Tehlikeler Sektörü, Coğrafi Bilgi Sistemi (Haziran 2012 den iitibaren) 11. Cemile Canselen Teknisyen - Sağlık Sektörü (Haziran 2012 ye kadar) 12. Mehmet Beyaz Teknisyen - Haritalar Kurumlar Arası Teknik Komite 1. Devlet Planlama Örgütü 2. Çevre Koruma Dairesi 3. Jeoloji ve Maden Dairesi 4. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 5. Su İşleri Dairesi 6. Tarım Dairesi 7. Orman Dairesi 8. Turizm Planlama Dairesi 9. Sanayi Dairesi 10. Karayolları Dairesi 11. Telekomünikasyon Dairesi 12. Elektrik Kurumu Tüm Belediyeler 6

8 Ülkesel Planın Geçmişi, Amacı, Niteliği Ve Kapsamı 2012 V. Ülkesel Fizik Plan Kurumlar Arası Çalışma Grupları ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMA KONULARI 1 ÇEVRE 1 ( yeşil ) BİYO ÇEŞİTLİLİK ( FLORA / FAUNA) SU KAYNAKLARI, DENİZ SUYU, ORMAN, TOPRAK İKLİM 2 ÇEVRE 2 (kahverengi) 3 NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPI / SOSYAL ALTYAPI 4. EKONOMI VE EKONOMİK AKTİVİTELER TARİHİ VE MİMARİ MİRAS GÖRSEL / ESTETİK /MANZARA DEĞERLER ENTEGRE KIRLİLİK, ATIK YÖNETİMİ, ATIK SU YÖNETİMİ, GÜRÜLTÜ, HAVA KALİTESİ TOPRAK KİRLİLİĞİ SU KİRLİLİĞİ NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPI SAĞLIK, EĞİTİM SOSYAL HİZMETLER KONUT EKONOMI YAPI EKONOMİK AKTİVİTELER TURİZM SANAYI MADENCILIK TARIM HIZMET 5. TEKNİK ALTYAPI SU ALTYAPISI, KATI ATIK ALTYAPISI ATIK SU ALTYAPISI HABERLEŞME ALTYAPISI ELEKTRIK ALTYAPISI, ULAŞIM ALTYAPISI ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDEN İLGİLİ SEKTÖREL SORUMLU NURHAN AREMEK HÜLYA DAVULCU ALİ AREMEK SERHAN GÖKKAYA ALİ AREMEK HIVSİYE ÖZTOPRAK VE CEMALİYE MANALI CEMİLE CANSELEN HİVSİYE ÖZTOPRAK NURHAN AREMEK HULYA DAVULCU SERHAN GÖKKAYA ALİ AREMEK İLGİLİ KURUM DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İLGİLİ KURUMDAN GÖREVLENDIRILEN KİŞİ (LER) BELGİN EMİNER ÇEVRE KORUMA DAİRESİ HASİBE KUSETOĞULLARI / HURİYE GECEYATMAZ ORMAN DAİRESİ JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ TARIM DAİRESİ ESKİ ESERLER DAİRESİ METEROLOJİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SU İŞLERİ DAIRESİ SANAYİ DAİRESİ TARIM DAİRESİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ/ EKONOMİ BAKANLIĞI TURİZM PLANLAMA DAİRESİ SANAYİ DAİRESİ TARIM DAİRESİ JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ ELEKTRİK KURUMU ÇEVRE KORUMA DAİRESİ MEHMET KUTLAR /CEMİL KARZAOĞLU MEHMET NECDET ERSÜ HAYDAR / DUYGU BEREKET HANDE TERZİOĞLU/ GÖZEM GÖKHAN AYKUT UZUN YUSUF SANCARLI İBRAHİM ALKAN AYNUR NEŞELİ OSMAN ÖZKARALTAY MEHMET AKİF UNSAL ARTUN DOĞU VE EĞİTİM SAĞLIK SEKTÖRLERİ TEMSİLCİLERi EMEL TEL/ AYTUNÇ ŞİRKET SELMA YILMAÇ/ NİGAR KOÇ AYDAN BAŞKURT YUSUF SANCAR / BELGİN EMİNER KONU İLE İLGİLİ GÖREVLENDİLEN KİŞİ EFSUN SALEL / YILBAY GECEYATMAZ HURIYE KUTUP / BENGÜ VEYSİOĞLU MEHMET A. ÜNAL/ DUYGU BEREKE TUĞRUL AKÇALI BİLGİÇ KANAL/ FATMA CONKBAYIR AHMET DARGIN/ HÜSEYİN AKİF İBRAHİM ALKAN KARAYOLLARI DAİRESİ MUSTAFA DEMİRCİOĞLU/ İBRAHİM SOYGÜR/ HASAN DOĞAN BELEDİYELER BİRLİĞİ MERİH BEYDOLA 7

9 Giriş Giriş 1.1 Mekansal Planlama Nedir? Planlama, kavram olarak belli bir andan daha ileriye doğru düşünülen, tasarlanan bir düşünce biçimidir, olasılıkları irdeler, karşılaştırır ve değerlendirir. Planlama, sosyal, ekonomik, politik, psikolojik, antropolojik ve teknolojik faktörleri içeren çok yönlü bir faaliyet, disiplinler arası, kuralcı, demokratik katılımcılığa açık, seçenek eylem yollarını arayıcı bir bilim olarak tanımlanmaktadır Mekansal planlama içinde 4 ayrı başlıkla tanımlanan hem politik hem de teknik bir mekâna müdahale sürecidir. Buna göre; Mekansal yapı, yapılı ve doğal çevreye ait unsurların dağılımını gösterir, Mekansal gelişme ise bu dağılıma müdahaleyi gerektirir. Ancak bu müdahale sadece fiziksel olmamakta, sosyal faaliyetler de buna bağlı değişmekte ve fırsatlara ulaşmada yeni olanaklar yaratılmaktadır. Mekansal gelişme dinamiklerine etki edebilmek için ise Mekansal planlama kullanmakta olup, bu planlama yerel, bölgesel, uluslararası ve sınır ötesi düzeylerde hazırlanmaktadır. Mekansal politika planlama süreci, dikeyde yönetim ve karar alma süreçlerini koordine ederken, yatayda sektörel uygulamaları, ekonomik ve sosyal aktivitelerin dağılımını koordine eder Mekansal planlama, klasik, geleneksel arazi kullanım planlamasının ötesindedir. Toprağın - arazinin gelişmesi ve kullanımı ile ilgili politikalar ile İnsanların yaşamak, çalışmak, boş zamanlarını geçirmek ve kaliteli yaşam sürdürmek için gerekli her türlü hizmetlerini aldıkları yerleri etkileyen diğer politika ve programları birbiri ile entegre eder, bütünleştirir Arazi kullanım biçimi üzerinde etkisi olabilecek politikaları dâhil eder, örneğin gerçekleştirilmesi mümkün olmayan veya planlama onayı başvurusunun onaylanması veya reddedilmesi veya bir başka yöntemlerle uygulanması suretiyle, yatırım ihtiyaçlarını veya taleplerini etkileyen politikaları içerir. Başka yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerekli olan durumları açıkça tanımlar. Planlama politikaları, diğer başka mevzuat alanlarının gereklilikleri kapsamında olan hususları tekrar etmez veya onlara zarar vermez. 1.2 Sürdürülebilir Kalkınma ve Mekansal Planlama İlişkisi Şekil 1 : Sürdürülebilir Kalkınma Ve Mekansal Planlama İlişkisi 8

10 Planın Geçmişi, Amacı, Niteliği ve Kapsamı Ülkesel Fizik Plan ın Geçmişi, Amacı, Niteliği ve Kapsamı 2.1 Ülkesel Fizik Plan ın Geçmişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde sektörel hedef ve yatırımlar fiziki mekândan bağımsız olarak düşünülmekte, bundan dolayı da ülke kaynakları doğru ve verimli bir şekilde kullanılamamaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmaları ülke kaynakları üzerine oturtulmadığından ve sektörler arası ilişkiler sağlanamadığından, parçacı çözüm olarak yürütülmüş ve beraberinde de birçok sorunu getirmiştir Gelinen aşamada, son yıllarda yaşanan inşaat patlamasına bağlı olarak gelişmelerin hızlı ve yaygın olduğu alanlarda doğal ve kültürel kaynakların tüketilmesinin önlenebilmesi ve bu alanlarda 55/89 İmar Yasası uyarınca bir plan hazırlanıncaya kadar geçecek sürede yürürlükte kalmak üzere, gelişmelerin sınırı ile kural ve koşullarını belirleyen Emirnameler yayınlanması yoluna gidilmiştir. Son olarak, 2010 yılı başında, bu emirnameler gözden geçirilerek bir dizi değişiklikler yapılmıştır Hali hazırda, Lefkoşa İmar Planı, Girne Koruma Çevre Planı, Alagadi Koruma Çevre Planı ile 2004 yılından beridir görev yapmakta olan hükümetler döneminde yayınlanmış olan, Karpaz, Tatlısu- Büyükkonuk, Akdeniz-Sadrzamköy, Bafra Turizm Alan, Girne Boğazı, Girne Dağları Akiferini Koruma Emirnameleri ve Girne 2 inci Bölge Emirnamesi, ülkenin sadece yaklaşık % 40 nı kapsayan kısmını oluşturan bölgelerde İmar Yasası altında denetime altına olmasını sağlamaktadır. Geri kalan % 60 lık kısmındaki bölgelerde ise her hangi bir planlama düzenlemesi ve denetimi bulunmamaktadır. Bu durum başta turizm sektörü olmak üzere, sektörlerin Mekansal gelişme kararlarının verilmesini güçleştirmekte ve korunması gerekli kaynaklar ve yatırımlar açısından bölgeler arasında eşit ve adil olmayan koşullara yol açmaktadır Planlar hazırlanıncaya kadar geçecek sürede yürürlükte kalmak üzere yayınlanmış olan Emirnamelerin imar planlarına ve sektörel Mekansal planlara dönüşebilmesi ve ülkesel düzeyde planlı gelişmeye geçilmesi için, ülke düzeyinde nüfus, insan yerleşmeleri ve ekonomik sektörlerin Mekansal planlama stratejilerinin belirlenmesine gereksinim vardır /89 İmar Yasası nın 3 üncü maddesi Planlama Makamını Ülkesel Fizik Plan hazırlanması konusunda yükümlü kılmaktadır. Ülkesel Fizik Planın hazırlanması için, Birisi Temmuz 1994, ikincisi Ağustos 1999 ve üçüncüsü ise Mayıs 2007 tarihinde olmak üzere, Bakanlar Kurulu kararları bulunmaktadır Son olarak, hazırlanması hükümet programında da hedeflenen Ülkesel Fizik Planın, faaliyetleri, sorumluluk ve yetki alanları ile ülkemizdeki sektörleri oluşturan kurum ve kuruluşların işbirliği, ortaklığı ve aktif katılımı ile, hazırlanması amacı ile 2010 yılında Avrupa Birliğinin sağladığı uzman desteği ile çalışmalar Mayıs 2010 tarihinde başlatılmıştır. Ülkesel Fizik Plan taslağı, Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi katkıları, Avrupa Birliği uzman desteği, Şehir Planlama Dairesi, ilgili sektörel kamu kurumlar ve belediyelerin işbirliği ile 31 aylık bir sürede hazırlanmıştır. 2.2 Ülkesel Fizik Plan ın Görünümü, Kapsamı ve Etkisi /89 İmar Yasası nın 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı maddeleri uyarınca hazırlanmakta olan, Ülkesel Fizik Plan, (a) Nüfusun hangi alanlarda yoğunlaşacağına ilişkin politikaları, (b) Yerleşimlerin gelişme stratejileri ve büyüme sınırlarını, (c) Sanayi, ticaret, turizm, tarım gibi ekonomik gelişme sektörleri ile ilgili genel politikalar ve hangi bölgelerde hangi büyüklükte yer alacağına ilişkin bölgesel Mekansal gelişme politikalarını, (d) Ulaşım, altyapı, kamu ve sosyal servisler ile ilgili genel ve bölgesel gelişme politikalarını, 9

11 Planın Geçmişi, Amacı, Niteliği Ve Kapsamı 2012 (e) Çevresel, sosyal, kültürel, tarihsel, mimari önemi olan korunması gereken bölgeler ve koruma genel ve bölgesel politika ve stratejilerini, (f) Planda öngörülen yatırımların mali programlarını kapsamaktadır Plan, aşağıda belirtilen ana rapor ve haritalardan oluşmaktadır; Strateji ve Politikaların yer aldığı (1) Bölüm I Başlangıç, (2) Bölüm II Mevcut Durum ve Eğilimler, (3) Bölüm III Vizyon ve Stratejik Hedefler, (4) Bölüm IV Mekansal Strateji, (5) Bölüm V. Sektör Politikaları, (6) Bölüm VI Bölge Strateji ve Politikaları, (7) Bölüm VII Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme olmak üzere 7 bölümden oluşan Plan Raporu, Plan nın Strateji ve Politikalarının gösterildiği aşağıdaki şematik haritalar; (1) Ana Mekansal Gelişme Stratejisi Haritası, (2) Sektör Politikaları Haritaları, (a) Ekonomik Sektörel Gelişme Haritası, (b) Teknik Altyapı Gelişme Haritası, (c) Sosyal Altyapı Gelişmesi Haritası, (d) Çevre, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Haritası, (e) Risk Yönetimi ve Kirlilik Önleme Haritası (3) Belirlenmiş Mekansal Gelişme Stratejilerini, sektörel gelişme ve çevresel politikalarının ayrı ayrı gösterildiği 5 ayrı Stratejik Planlama Bölgesi haritası (a) Gazimağusa -Girne Kentsel Gelişme Bölgesi Haritası, (b) Lefkoşa Girne Kentsel Gelişme Bölgesi Haritası, (c) Batı - Kuzeybatı Kırsal Gelişme Bölgesi Haritası, (d) Karpaz Tatlısu Kırsal Gelişme Bölgesi Haritası, (e) Mesarya Kırsal Gelişme Bölgesi Haritası, Plan, strateji ve politikaların nasıl geliştirildiğini ve dayanaklarını gösteren aşağıdaki teknik ekleri kapsamaktadır: Mekansal Analiz Raporu, Ekonomik Gelişme Senaryoları Raporu, Nüfus Raporu, Mevcut Durumun Devamı Eğilimler ve Etkileri Raporu, Sektör Durum Raporları (1) İçme ve Kullanma Suyu Raporu (2) Konut 10

12 Planın Geçmişi, Amacı, Niteliği ve Kapsamı 2031 (3) Atık Su (4) Çevre (5) Doğal Afet (6) Eğitim (7) Elektirik (8) Ekonomi ve Finans (9) Katı Atık (10) Kirlilik (11) Kültürel Miras Alanları Yönetimi (12) Sağlık (13) Sanayi ve Ticaret (14) Sosyal ve Demografik Yapı (15) Tarım (16) Telefon (17) Turizm (18) Ulaşım Mevcut Durum Haritaları, 2.3 Ülkesel Fizik Plan ın Getirecekleri ve Yararları Ülkesel Fizik Plan, stratejik nitelikte bir plandır. Daha alt ölçekteki İmar Planları nın konusu olan ayrıntılı politikaları ve parsel ölçeğinde kararları kapsamamaktadır Planda, sektörel ekonomik hedef ve ilkeleri çerçevesinde, bölgelerarası mukayeseli avantajlar dikkate alınarak, çevre ve kültürel kaynakların, bugünkü ve gelecekteki nesiller tarafından dengeli kullanılabilmesini sağlayacak şekilde sektörel hedef ve yatırımların genel ve ortak Mekansal gelişme vizyon, politika, stratejileri ile uygulama öncelikleri ve araçları belirlenmiştir Planda, çevrenin ekonomik değerinin yanı sıra, ekolojik değerinin de dikkatli şekilde yönetilebilmesi, ziyaretçileri çekebilecek kalitede turizm çekim alanları yaratılabilmesi, halk sağlığının ve kaliteli yaşam standartlarının sağlanabilmesi, çevresel değerlerin iyi bir durumda gelecek nesillere bırakabilmesinin sağlanabilmesi ve çevrenin temel unsurlarını korunabilmesi için politikalar belirlenmiştir Plan, çevrede, ekolojik denge ile doğal güzellik ve estetiğin bozulmasının önlenmesini ve yatırımların dengeli bir şekilde yapılması sağlayacak gerekli önlemleri kapsamaktadır Planın, belirlenecek aralıklarla düzenli olarak güncelleştirebilmesi için Ülkesel Fizik Plan İzleme Süreci oluşturulmuştur Plan, İmar Yasası uyarınca yapılacak İmar Planları, Çevre Planlar, Öncelikli Alan Planları ile Emirnamelerin stratejik çerçevesini oluşturmaktadır Plan, iş çevrelerinin, potansiyel yatırımcıların ihtiyacı olan istikrarlı ve adil bir iş, yatırım ortamı oluşmasına olanak sağlamaktadır. 11

13 Planın Yasal Dayanağı ve İlkeleri Planın Yasal Dayanağı ve İlkeleri 3.1 Planın Yasal Dayanağı ve Gerekleri / 89 İmar Yasası uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Mekansal planlama, planların kademeli birlikteliğine dayalıdır. Buna göre, En üst kademede Ülkesel Fizik Plan bulunmaktadır. Ülkesel Fizik Plan, beş yıllık kalkınma planlarının hedeflerine uygun olarak hazırlanır Bir alt kademede ise, İmar Planları yer almaktadır. İmar Planları, Ülkesel Fizik Plan a, Ülkesel Şekil 2 : Ülkesel Fizik Planının İlişkili Olduğu Diğer Planlar Fizik Plan ının olmadığı durumlarda ise beş yıllık Kalkınma Planı nın genel ilke, amaç ve hedeflerine uygun olarak, herhangi bir kentin veya daha küçük bir yerleşim biriminin veya birden fazla yerleşim birimini içine alan bir alan için hazırlanır. Bu kademede ki bir diğer plan türü ise, Çevre Planları dır. Çevre Planları Ülkesel Fizik Plan kapsamında veya bir imar planının yapıldığı alan planları içerisinde veya iki imar planı sahası arasında kalan herhangi bir yerleşme veya alanda, gelişmenin, yenileşmenin hızlı, sorunların yoğun olduğu tarihi, mimari, turistik, tarımsal, konut, ticaret, endüstri, ulaşım, kültürel ve doğal kaynaklar bakımından önemi olan ve bunlardan bir veya birkaçını içerecek şekilde, kendine has bölgeleri için hazırlanır Üçüncü kademe Öncelikli Alan Planları yer almaktadır. Bu planlar İmar Planı kapsamı içinde sorunların yoğun ve ivedilik arz ettiği öncelikli müdahale alanları için hazırlanır Bu planlar dışında, gelişmelerin yaygın ve hızlı olduğu yerleşme birimleri veya alanlarda, İmar Planı onaylanmadan önce veya İmar Planı olmadığı durumlarda, İmar Planları hazırlanıncaya kadar geçecek sürede uygulanacak Emirnameler hazırlanabilir / 89 İmar Yasası uyarınca Ülkesel Fizik Plan, Ülkesel düzeyde sektörel hedef ve yatırımlar dikkate alınarak, düzenli gelişmeyi özendirmek ve denetlemek; nüfus yerleştirilmesi ve yoğunlaşması; sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, altyapı, kamu ve sosyal servisler ve tarım ile ilgili genel politikalar ile özellikli sosyal, kültürel, tarihsel, mimari önemi olan bölgeleri belirlemek amacı ile yapılır Planda öngörülen yatırımların mali programlarını da kapsar ve Çevrede, ekolojik denge ile doğal güzellik ve estetiğin bozulmasının önlenmesi için, gerekli önlemler alınarak, yatırımların dengeli bir şekilde yapılması sağlanır. 12

14 Planın Yasal Dayanağı ve İlkeleri Planlama ve Plan İlkeleri Planlama İlkeleri; Sürdürülebilir Gelişmeyi sağlama: Bir ada ülkesi olarak sınırlı olan kaynakların verimliliği, sürdürülebilir şehirler ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, Tarihi ve Kültürel Mirası ve doğal kaynakları koruyarak, gelecek kuşaklara aktarabilecek sosyal ve ekonomik bir gelişme sağlamak, AB politikaları ve mevzuatları ile uyum: Avrupa Birliği nin, su, atık su, doğa koruma, katı atık, enerji verimliliği, çevresel değerlendirme ve benzeri politika ve mevzuat gereklerine uyumlu olmak, Sorumluluk Paylaşma ve Ortaklaşa Yönetim: Planlama sistemine saygılı, ortaklığa dayalı çalışmayı ve sorumluluk paylaşımını içeren, planlama sürecinin her aşamasına, toplumun tüm kesimlerini (tüm paydaşları) dâhil eden, katılımcı, çeşitli sektörlerin ve farklı toplum kesimlerinin endişelerinin, hassasiyetlerinin, beklentilerinin ve çıkarlarını dikkate alan ve uzlaştırılmasına dayanan, müzakereye açık, şeffaf ve hesap verilebilir bir planlama yaklaşımı benimsemek, Etkili, Girişimci (Pro-Aktif) ve Dönüştürücü: Yaşadığımız çevreyi olumlu yönde dönüştürebilen, girişimci, planlamayı güçlendiren, yeni planlama araçları ile desteklenen, dinamik, değişimlere açık olmayı sağlayacak şekilde esnek olarak uygulanan kriter ve politikalara dayalı etkili planlama kararları geliştirmek Planın İlkeleri Bütüncül yaklaşım. Ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı sağlamaya yönelik çabalar ile çevresel değerlerin, doğal kaynakların ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çabalar ile arasındaki bu rekabetin, kaynakların, taşıma kapasiteleri oranında adil paylaşımına dönüştürülebilmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik politikaların, çevreyi korumaya yönelik politikalar ve Mekansal gelişme politikaları ile bütünleştirilmesi ilkesi benimsenmiştir İhtiyatlılık ilkesi: Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin bütüncül bir parçasıdır. Sürdürülebilir kalkınma kaynakların bugünkü ve gelecekteki nesil için adil kullanımı ile ilgilidir. Bu nedenle de ciddi ve tamiri mümkün olmayan hasar tehditlerinin olduğu çevresel hassas kaynakların bozulmasını önlemek için, etkin tedbirlerin ertelenmemesi gerekmektedir. Çevre ve insan sağlığını veya ekonomik sosyal gelişme potansiyelini tehdit eden ve yarattığı sonuçların tamiri mümkün olmayan insan faaliyetleri için ihtiyatlı olunmalıdır. Bu bağlamda, herhangi bir insan faaliyetinin insan ve çevre sağlığı ile ekonomik gelişme potansiyeli üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmayacağının bilimsel olarak hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesinleşmesine veya bilimsel kanıtın ortaya çıkmasına kadar beklemeden ve çok geç olmadan bu faaliyetlerin yapılmaması veya önlem alınması ilkesi benimsenmiştir Önleme İlkesi: Zararın tam olarak ortaya çıkmasından önce gerekli önlemlerin alınması gereğinin altını çizmektedir. Yerine getirilmesi gereken koşullar; bilginin tüm karar vericiler için kullanılabilir olması, gerçek durumunun ve karar alma süreçlerinde kabul edilmiş olan önlemlerin alınması ilkesi benimsenmiştir. 13

15 Planlama Süreci ve Metodolojisi Planlama Süreci ve Metodolojisi 4.1 Planlama Süreci Ülkesel Fizik Plan, tüm planlama süreçlerinde geçerli olan adımlar izlenerek hazırlanmıştır. Bu süreçte, İlk adımda planın hazırlanabilmesi için veri ve bilgiler toplanmıştır İkinci adımda; (1) Toplanan bu bilgi ve verilerin, çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak analizleri yapılmıştır, (2) Planla bir çözüm getirilmesi veya hakkında tutum ve politika geliştirilmesi gereken konu ve sorunlar saptanmıştır, (3) Ekonomik gelişme senaryoları ve gelişme alternatifleri geliştirilmiştir, (4) Vizyon ve stratejik hedefler geliştirilmiştir, (5) Vizyon ve stratejik hedeflere ulaşılabilmek için, planlama konu ve sorunları ile ilgili politikalar ve bu politikaların uygulanmasına yönelik ölçülebilir hedefler ve sorumlu kurumlar belirlenmiştir, (6) Sorunların belirlenmesi, ekonomik gelişme senaryolarının geliştirilmesi, stratejilerin saptanması ve geleceğe yönelik ilk politikaların belirlenmesi aşamalarında, ilgili sektörel kamu kuruluşları ve belediyelerle ara danışma ve tartışmalar yapılmıştır, (7) Bu ara danışma ve tartışma çerçevesinde, (a) Kamu kurumları ile bilgilendirme, sorumluluk paylaşımı ve görüş alış verişi toplantıları yapılmıştır. (b) Belediyeler ile bilgilendirme ve bölgeleri ile ilgili sorunlar ve geleceğe yönelik öngörüleri ile ilgili görüş alış verişi yapılan toplantılar yapılmıştır. (c) Tüm Belediye lere kapsamlı anket verilmiştir. Şekil 3 : Planlama Süreci (d) Üniversitelerden ve çeşitli farklı kesimlerden ekonomistlerle görüş alış verişi toplantısı yapılarak, gelecek 5 ve 10 yıllık dönemlerdeki sektörel ekonomik gelişme ve büyüme tahminleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. (8) Planlama süreci ve yapılan çalışmalar ile ilgili olarak sivil toplum örgütlerine yazılı bilgi verilmiştir Üçüncü adımda, Danışma Sürecinde tartışmaya açılan plan taslağı hazırlanmıştır. 14

16 Planlama Süreci ve Metodolojisi Dördüncü adımda ise, 55 / 89 İmar Yasası nın Ülkesel Fizik Plan ile ilgili kuralların düzenlendiği 3, 4, 5 ve 6 ıncı maddeleri uyarınca, 40 günlük süre içinde plan taslağının tartışılması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Taslak Plan ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının görüş ve önerilerine sunulmuştur Danışma Süreci nden sonraki beşinci adımda, Danışma Süreci nde yapılan tartışmalar, görüş alış- verişleri sonucunda ortaya çıkan görüş ve önerilerin analizi yapılarak, mekansal planlama ile ilişkili olan görüşler, bunların hangilerinin Ülkesel Fizik Plan veya alt ölçekli planlar veya diğer sektörel politikalar aracılığı ile hayata geçebilecek olanları belirlenmiştir. Bu çerçevede Ülkesel Fizik Plan ın etkilenen strateji ve politikaları gözden geçirilmiştir. (Bknz. Plan nın eki Danışma Süreci Raporu). Böylece Danışma Süreci nde ortaya çıkan görüş ve öneriler dikkate alınarak plana son şekli verilerek sonuçlandırılmış ve Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmuştur. Plan, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe girecektir Planın yürürlüğe girmesinin ardından altıncı adımda her beş yıllık kalkınma planı döneminde ve her program yılında, uygulama izlenecek, bilgi ve veriler güncellenerek değerlendirilecek ve belirlenen değişimler doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması için Plan gözden geçirilecek ve günün koşullarına uyumlu olması sağlanacaktır. 4.2 Metodolojik Yaklaşım ve Planlama Sürecinde Yapılan Çalışmalar Ülkesel Fizik Plan ın en önemli ve vakit alan aşaması veri toplama ve analiz yapma aşamaları olmuştur. Veri ve bilgi toplama aşamasında sırasıyla aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: Planlama çalışmalarının kurumlar arası işbirliği anlayışı ile verimli olarak sürdürülebilmesi için Şehir Planlama Dairesi ile işbirliği içinde çalışacak tüm sektörel kamu kurumlarının her birinden ikişer temsilci ilgili sektörel kurumlar tarafından görevlendirilmiştir Planın teknik çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu Teknik Plan Ekibi oluşturulmuştur. Bu ekipte Devlet Planlama Örgütü, Çevre Koruma Dairesi, Su İşleri Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Orman Dairesi, Tarım Dairesi, Meteoroloji Dairesi, Turizm Planlama Dairesi, Sanayi Dairesi ve Karayolları Dairesi nden temsilciler yer almıştır. Kurumlar arası Teknik Plan Ekibi nde görev yapan temsilcilerin katılımı ile bilgilendirme, sorumluluk paylaşımı ve görüş alış verişi toplantıları yapılmıştır Kurumlar arasında ortak anlayış geliştirilmesi, istenen bilgi ve belgelerin Plan ın hazırlanmasını kolaylaştıracak kapsamda, ayrıntıda ve zamanında verilmesini sağlamak amacı ile tüm sektörel kurumların katılımı ile bilgilendirme ve görüş alış verişi toplantıları yapılmıştır Önemli role sahip olan Belediyeler in bu sürece etkin bir biçimde dâhil edilmelerini sağlamak amacı ile Belediyeler ile planlama çalışması hakkında bilgilendirme ve bölgeleri ile ilgili sorunları ve geleceğe yönelik öngörüleri ile ilgili görüş alış verişinde bulunma toplantıları gerçekleştirilmiştir Belediyelerin bölgelerinin durumu ve sorunları ile ilgili bilgi, görüş ve değerlendirmelerinin alınabilmesi ve ÜFP den beklentilerinin belirlenebilmesi için kapsamlı anket çalışması yapılmıştır Planlama çalışması için gerekli olan sektörel bilgi ve verilerin toplanabilmesi amacı ile ilgili sektörel kurumlara yazılı olarak başvurularak, sektörlerinin mevcut durumu, plan ve projeleri, geleceğe yönelik öngörü ve politikaları ilgili bilgi, veri ve görüşleri toplanmıştır Tüm çalışmaların sağlıklı ve gerçekçi bir temele dayalı olarak yürütülebilmesi için bütün bölgelerde inceleme gezileri yapılmıştır Toplanan veri ve bilgilerin analiz etme aşamasında sırasıyla aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: Ülkesel Fizik Planı ekibi, kurumlar arası teknik çalışma grubu işbirliği ile Nüfus ve Sosyal Yapı, Ekonomik Yapı, Ulaşım, Su, Atık Su, Katı Atık, Haberleşme, Elektrik ve Enerjiyi kapsayan Teknik Altyapı, Konut, Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmetler, Rekreasyonu kapsayan Sosyal Altyapı, Çevre, 15

17 Planlama Süreci ve Metodolojisi 2031 Tarihi ve Kültürel Miras, Potansiyel Tehlike ve Riskler alanlarında toplam 18 adet Sektörel Mevcut Durum Raporu ve haritaları hazırlanmıştır Sektörel mevcut durum raporları ve haritaları incelenerek ülkenin ve sektörlerin fırsatları, zayıf yanları, tehditleri ve olanaklarını içeren SWOT 1 analizi yapılmıştır Topoğrafik, nüfus ve sosyal yapı, ekonomik gelişmişlik düzeyi, kentleşme düzeyleri dikkate alınarak 8 ayrı analiz bölgesi belirlenerek, her biri için Gelişmişlik Analizi, Duyarlılık Analizi, Eğilim Analizi ve Nüfus ve Yerleşimlerin Kademelenmesi Analizini kapsayan Mekansal Analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bölgeler, gelişmişlik ve duyarlılık düzeylerine göre gelişmişlik ve duyarlılık düzeyi yüksek, orta ve düşük olarak sınıflanmıştır. Her bir bölgenin SWOT analizi yapılarak mevcut sorunlar, potansiyeller ve ihtiyaçlarını kapsayan, planlama konuları belirlenmiştir Üniversitelerden ve çeşitli farklı kesimlerden ekonomistlerle görüş alış verişi toplantısı yapılarak, üç farklı senaryoya göre gelecek 5 ve 10 yıllık dönemlerdeki sektörel ekonomik gelişme ve büyüme tahminleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında KKTC nin geleceği ile ilgili olarak üç alternatif senaryo geliştirilmiş ve bu senaryoların parametreleri ortaya konmuştur. (1) Birinci senaryo gelecek 5-10 yıl içinde mevcut durumun devamına göre gelişme olmasına dayalı kötümser senaryo, (2) İkinci senaryo iyimser gelişme öngörüsüne göre gelişme olmasını ve (3) Üçüncü senaryo ise yakın gelecekte gerçekleşmesi en mümkün olan gelişme senaryosuna göre gelişme olmasını kapsamaktadır Mevcut durum aynı şekilde devam etmesi durumunda gelecek 5 ve 10 yıllık dönemde mekânın ve sektörlerin nasıl gelişeceği üzerine çalışma yapılarak, kamu kurumları ve belediyelere sunulmuştur Ülkesel Fizik Plan ın kötümser tablo ile iyimser tablo arasında kalan yakın gelecekte gerçekleşmesi en mümkün olan gelişme senaryosuna dayalı hazırlanması kararlaştırılarak bu senaryoya göre vizyon, stratejik hedefler ve ana Mekansal gelişme stratejileri belirlenmiştir. Bu kapsamda, ana büyüme ve yatırım alanları olma potansiyeline sahip olan yerleşimler, kırsal bölgeler, sınır bölgeleri ile ilgili gelişme stratejileri, ihtiyatlı olunması gereken kıyı bölgeleri, dağlık alanları ile ilgili stratejiler ve korunması gereken doğal ve tarihi kültürel miras alanlarını kapsayan koruma alanları ile ilgili Mekansal stratejiler belirlenmiştir Turizm, Yüksek Eğitim, Emlak Geliştirme-İnşaat, Tarım, Sanayi ve Ticareti kapsayan, Ekonomik Gelişme Sektörleri, Ulaşım ve Trafik, Su ve Atık Su Altyapısı, Katı Atık Yönetimi ve Bertarafı, Telekomünikasyon Altyapısı ve Enerji ve Elektrik Altyapısını kapsayan Teknik Altyapı Sektörleri, Konut, Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Rekreasyon ve Açık Alanları kapsayan Sosyal Altyapı Sektörleri, Su, Biyolojik Çeşitlilik, Hassas Alanlar, Kirlilik Önleme, Potansiyel Risk ve Tehlikeleri Önlemeyi kapsayan Çevre ve Tarihi ve Kültürel Miras olmak üzere toplam 5 ana başlık ve 22 sektörel alt başlık altında sektörel politikalar geliştirilmiştir. Belirlenen sektörel politikaların uygulanması için ölçülebilir hedefler ve bunların gerçekleştirilmesinden sorunlu olacak ilgili kurumlar belirlenmiştir KKTC kentsel ve kırsal olma özellikleri, nüfus yapıları, gelişmişlik düzeyleri ve topoğrafya bakımından farklıklar gösteren 5 ayrı stratejik planlama bölgesine (Lefkoşa-Girne Kentsel Bölgesi, Mağusa- Yeni İskele Kentsel Bölgesi, Karpaz-Tatlısu Kırsal Bölgesi, Mesarya Kırsal Bölgesi, Güzelyurt- Akdeniz Kırsal Bölgesi) ayrılarak bu bölgelerdeki mevcut sorunlar, potansiyeller ve ihtiyaçlarına göre uygun bölgesel strateji ve politikalar belirlenmiştir. 1 SWOT analizi, İngilizce de Strentght Güçlü yön, Weakness zayıf yön, Opportunities Fırsatlar, Threats Tehditler sözcüklerinin kısaltılmışıdır. Stratejik planlamada tesbit yapılma aşamasında kullanılan bir metotdur. 16

18 Planlama Süreci ve Metodolojisi Yukarda belirtilen çalışmaların yanı sıra, Yerleşimlerin kademelenmesi içindeki yeri, merkezlerin nüfusu, hizmet verdiği etkili olduğu Pazar alanının büyüklüğü ve nüfusu, merkezler arası mesafeler ve tüm bunlara göre hizmet verebilme kapasiteleri, hizmetlerin yaşayabilirliliği dikkate alınarak, ülke düzeyinde belediyelerin yeniden örgütlenmesine yönelik, öneriler geliştirilmiştir Ölçek ekonomisi dikkate alınarak, özellikle küçük yerleşimlerin olduğu bölgelerde yerel ekonomilerin gelişmesi ve kendine yeten sürdürülebilir biçimde gelişebilmeleri için, ekonomik kümelenme çalışması yapılmış öneriler geliştirilmiştir ÜFP yürürlüğe girmesinden sonraki aşamada her bir bölgede alt ölçekte yerel düzeyde veya sektöre temelde İmar Planı, Çevre Planı hazırlanacak alt bölgeler ile çalışma yapılmış ve öneriler geliştirilmiştir Uygulama ve izleme politikaları geliştirilmiştir. Şekil 4 : Ülkesel Fizik Planı Hazırlanma Süreci 17

19 Planlama Süreci ve Metodolojisi Yasal Süreç Ülkesel Fizik Plan hazırlama süreci, 55/89 İmar Yasası nın söz konusu plan ile ilgili maddeleri (3, 4, 5 ve 6. madde) göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. İmar Yasası nın Plan ın hazırlanması, onaylanıp yürürlüğe girmesi ve gözden geçirilmesi ile ilgili maddeleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Şekil 5 : Ülkesel Fizik Plan Hazırlama Yasal Süreci 18

20 Planlama Süreci ve Metodolojisi ÜFP Çalışmalarında Dikkate Alınmış Çalışmalar, Programlar, Projeler ve Raporlar Ülkesel Fizik Plan hazırlanmasında, ilgili sektörel alanlarda ilgili kurumlardan elde edilen raporlar ve mevzuat yanı sıra, Plan ın sağlıklı olmasına katkı sağlayan birçok çalışma ve rapordan yararlanıştır. KKTC için Dünya Bankası Raporları, Türkiye Cumhuriyeti desteği ve işbirliği ile yürütülen çalışmalar, AB Mali Yardım Tüzüğü gerekse Bakanlar Kurulunca Onaylanmış olan Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve projelerin saptamaları, hedefleri ile politika tavsiyeleri dikkate alınmış ve ilgili olanlar plana dâhil edilmiştir. Bunlar ; Dünya Bankası nın KKTC ile ilgili Raporları, Türkiye Cumhuriyeti Desteği ve İşbirliği Yürütülen Çalışmalar, (1) KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Protokol ve Programı (2) Karayolları Master Planı (3) KKTC Su Temin Projesi ile Türkiye den gelecek su ile ilgili Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonu ile yapılan çalışmaların Sunum ve Sonuç Raporu Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları ve Projeleri (1) Su ve Atık Su ile İlgili uyumlaştırma ve yürütülen altyapı projeleri, (2) Katı Atık Yönetim Planı, (3) Taş Ocakları ile ilgili çalışmalar, (4) Doğa Koruma ile ilgili çalışmalar, (5) Potansiyel Natura 2000 AB Biyolojik Çeşitlilik Ağı potansiyel alanı olan Alagadi ÖÇKB si, Güney Karpaz Sahilleri ÖÇKB si, Akdeniz ÖÇKB si, Tatlısu Kıyı Şeridi ÖÇKB si, Karpaz ÖÇKB, Girne Dağları Öneri ÖÇKB si Taslak Yönetim Planları (6) Kırsal Kalkınma Planı (7) Karpaz Bölgesi Yerel Kalkınma Stratejisi, Kuzey Batı Bölgesi Yerel Kalkınma Stratejisi, Doğu Mesarya Bölgesi Yerel Kalkınma Stratejisi, (8) Özel Sektörün Geliştirme Stratejisi (9) Yol Güvenliği Çalışmaları (10) Verimli Enerji Kullanımına Yönelik Çalışmalar Diğer Raporlar ve Çalışmalar (1) Kapı Aralığında Sıkışmış KKTC (2) Rekabet Edebilirlik Raporu (3) Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Çalışmaları ve Raporları 19

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm I. Başlangıç Bakanlar Kurulu Değişiklik Onayı Sonrası Konsolide

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm I. Başlangıç Bakanlar Kurulu Değişiklik Onayı Sonrası Konsolide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm I. Başlangıç Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2015 Bu metin, 55/89 İmar Yasası altında yayınlanmış

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

Değişiklik Paketi: 14

Değişiklik Paketi: 14 Değişiklik Paketi: 14 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

KKTC İçin Sürdürülebilir Mekansal Planlama Politika Bildirgesi

KKTC İçin Sürdürülebilir Mekansal Planlama Politika Bildirgesi KKTC İçin Sürdürülebilir Mekansal Planlama Politika Bildirgesi 28 Haziran 2012 Planlama Paydaş Konferansında Tartışılmış ve Yeniden Gözden Geçirilmiş Şehir Planlama Dairesi Şubat 2016 1 Amaç ve Gerekçe

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

GZY AK

GZY AK Değişiklik Paketi: 9 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ Değişiklik Paketi 18 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi

Şehir Planlama Dairesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi 2014 Yılı Nisan Mayıs Haziran 3 Aylık Faaliyet Raporu Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa www.spd.gov.ct.tr ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 1 NİSAN 30 HAZİRAN

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi

Şehir Planlama Dairesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi 2017 Yılı Faaliyetleri Raporu Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa www.spd.gov.ct.tr Şehir Planlama Dairesi 2017 Yılı Faaliyetleri Raporu A. GİRİŞ Şehir Planlama

Detaylı

Değişiklik Paketi: 17

Değişiklik Paketi: 17 Değişiklik Paketi: 17 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

KENTSEL PLANLAMANIN TEMEL NİTELİKLERİ

KENTSEL PLANLAMANIN TEMEL NİTELİKLERİ KENTSEL PLANLAMANIN TEMEL NİTELİKLERİ Kentsel planlama toplum yararını esas alan güvenli ve sürdürülebilir yaşam çevresi oluşturmaya yönelik bir kamu hizmetidir. Kent planlama, mekan oluşumunun nedenlerini,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 Ülkesel Fizik Plan Bölüm VII. Uygulama,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

Prof. Dr. Zerrin TOPRAK Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Zerrin TOPRAK Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Zerrin TOPRAK Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Stratejik Temalar Stratejik Amaç Stratejik Alan Performans Hedefi Faaliyetler/ Projeler Stratejik

Detaylı

Değişiklik Paketi : 13

Değişiklik Paketi : 13 Değişiklik Paketi : 13 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2012 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Üst Ölçekli Planlar Mekansal Strateji Planı

Üst Ölçekli Planlar Mekansal Strateji Planı Üst Ölçekli Planlar Mekansal Strateji Planı Mevcut yasal düzenlemelere göre mekânsal planlama kademelenmesinin en üst düzeyinde yeni bir plan türü olarak mekânsal strateji planı yer almaktadır. Mekânsal

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

Yerleşik Alanlar, Yapılı Kentsel Çevre Çevre Düzeni Planları Nazım İmar Planları 3- Planlama Aşaması Gelişmeye Açılacak Alanlar

Yerleşik Alanlar, Yapılı Kentsel Çevre Çevre Düzeni Planları Nazım İmar Planları 3- Planlama Aşaması Gelişmeye Açılacak Alanlar 3- Planlama Aşaması Gelişmeye Açılacak Alanlar Gelişme alanlarında yapılacak planlarda jeolojikjeoteknik veriler, alanın yerleşime açılma önceliği, açılacak ise hangi kullanım türü için uygun olduğu, yerleşme

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM, SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ

MESLEKİ EĞİTİM, SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ VİZYON BELGESİ (TASLAK) Türkiye 2053 Stratejik Lokomotif Sektörler MESLEKİ EĞİTİM, SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ Millet Hafızası ve Devlet Aklının bize bıraktığı miras ve tarihî misyon, İstanbul un Fethinin

Detaylı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı Ö N S Ö Z Ülkemizde ulaştırma sektörü; taşıma türlerinin birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliştirilmesine yönelik, maliyet, erişilebilirlik, trafik güvenliği, çevresel etki gibi önemli

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI NİSAN 2018 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol?...5 2. İç

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALKINMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALKINMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALKINMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç kapsam MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Samsun Büyükşehir

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi

Şehir Planlama Dairesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi 2015 Yılı Faaliyet Raporu Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa www.spd.gov.ct.tr 1 ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 1 OCAK 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTRİLEN

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE

İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİLİKÇİLİK VE ARGE MART 2013 ÇALIŞMA EKİBİ Selda Başbuğ İMSAD Genel Sekreter Proje Koordinatörü Can Fuat GÜRLESEL Ekonomi ve Strateji Danışmanlık

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

3. ANA POLİTİKALAR 3.1 EKONOMİK POLİTİKALAR

3. ANA POLİTİKALAR 3.1 EKONOMİK POLİTİKALAR 1. BAŞLA NGIÇ 2. VİZYON, AMAÇ VE STRATEJİLER 3. ANA POLİTİKALAR 3.1 EKONOMİK POLİTİKALAR 1. Turizm Gelişim Yasası madde 13(5)(C) uyarınca, sosyal, ekonomik ve fiziksel taşıma kapasiteleri dikkate alınarak

Detaylı

Temiz Hava Planları. Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü

Temiz Hava Planları. Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü Temiz Hava Planları Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele Projesi 4. İletişim Platformu Toplantısı 8 Ekim

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

ADANA İLİ TARIM TOPRAKLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIM DURUMU

ADANA İLİ TARIM TOPRAKLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIM DURUMU ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 14 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA İLİ TARIM TOPRAKLARININ

Detaylı

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; İçindekiler 1. KKTC Sanayi Strateji Belgesi Hakkında... 3 2. Mevcut Durum Değerlendirmesi ve SWOT Sonuçları... 3 3. KKTC Sanayi Strateji Haritası... 4 4. Uygulama Etkinliğinin İzlenmesi ve Koordinasyonu...

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org. TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.tr ÖZET Kısa adı KENTGES olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi

Detaylı

Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması

Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Su Yönetiminde Değişim Etkinlikleri 6 Şubat 2016 Sunan: Hamza Özgüler Proje Teknik Koordinatörü ALFAR Proje

Detaylı

KKTC Kamu İdaresi Teşkilat Şemaları Raporu

KKTC Kamu İdaresi Teşkilat Şemaları Raporu KKTC fokus KKTC Kamu İdaresi Teşkilat Şemaları Raporu T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık İçindekiler Giriş 4 Bölüm A- Kamu Kurumları ve Daireler

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI ORGANİZASYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA BELGE

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI ORGANİZASYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA BELGE ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI ORGANİZASYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA BELGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu Belgenin amacı; Altınbaş Üniversitesi nin 2015 2020 dönemi Stratejik

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

SUNUŞ. Doç. Dr. İlkben AKANSEL Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü

SUNUŞ. Doç. Dr. İlkben AKANSEL Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü 1 SUNUŞ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, üniversitemizin tam ve doğru bir şekilde tanıtımının yapılması, kurumumuzun iç ve dış ilişkilerin doğru yürütülmesi, Üniversitemiz hakkında basında

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi

YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi USLU/TAIMC/TR2014/DG/02/RA-2/SER/018 Proje Açılış 03/05/2019 1) Projenin Amacı, Kapsamı ve Sonuçları Bu Proje, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB'lar)

Detaylı