MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI"

Transkript

1 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI Alp BULUÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şubat

2 SAĞLAM BİR ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?? 2

3 MUHASEBE FONKSİYONLARI Belgeleme Kaydetme Sınıflandırma Özetleme Raporlama Analiz etme ve yorumlama 3

4 İŞLETMELERDE İŞ AKIŞI Stratejik plan/hedefler/amaçlar/bütçe/fırsatlar/pazar payı/pazar segmenti/kar/hisse değeri) Riskler: Risk iştahı/risk kabulü/risk reddi/makro-global-yerel şartlar Mevcut kontroller İstenen kontrol seviyesi Ek kontroller Finansal Analiz/Başarı göstergeleri İç Denetim/İç Kontrol/Risk Yönetimi/Uyum/Bilgi teknolojileri/tüm çalışanlar Kurum/Çalışanlar/Satış-pazarlama-üretim-mali işler-kredilerbilgi işlem- İç denetim (güvence ve danışmanlık)-iç kontrol-risk yönetimiuyum (operasyonlar, e-ticaret, iş devamlılığı 4

5 FİNANSAL TABLO KULLANICILARI Hissedarlar (Yatırımın verimi, karlılık, hisse başına kar, temettü dağıtımı) Yönetim (Verimlilik, karlılık, aktiflerin ve sermayenin verimliliği, Pazar payı, müşteri memnuniyeti) SGK (Çalışan sayısı, ücretler) Toplum (Çevre) Çalışanlar Devlet (Kurumlar vergisi, karlılık) Müşteriler (Ürün memnuniyeti, devamlılığı) Kredi derecelendirme kuruluşları Finans kuruluşları (Kredi güveni, borcunu geri ödeyebilme yeterliliği) SPK (Bilgi güvenliği, zamanlaması) 5

6 FİNANSAL TABLOLAR Dönemsel Sübjektif olabilir (Muhasebe politikaları, tahminleri, değerleme-amortisman-karşılık ölçütleri) Her etmeni göstermez (Müşteri segmenti, personelin işletmeye bağlılığı, itibar, hammaddeye ve pazara uzaklığı) 6

7 FİNANSAL TABLOLAR VE MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI Bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti, nakit akım, özkaynaklar değişim (dipnotlar) Sosyal sorumluluk Kişilik; Her işletme, işletme sahipleri ile diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahiptir İşletmenin sürekliliği Dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, ihtiyatlılık, önemlilik, özün önceliği 7

8 FİNANSAL ANALİZ Bir işletmenin finansal bilgilerinin belirli teknikler yardımıyla analiz edilmesi, raporlanması ve bu raporların yorumlanarak, işletme hakkında bir yargıya varılması faaliyetlerinin bütünüdür (Çabuk ve Lazol, 2014, s. 151). Kapsamına göre (Statik analiz, dinamik analiz) Uzmanlara göre (İç analiz, dış analiz) Amacına göre (Yönetim analizi, kredi analizi, yatırım analizi) Verilerin güvenilir olması finansal analizin güvenilirliğini sağlar. 8

9 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 0. Sunum Planı : 1. Finansal Tablolar 2. Finansal Tabloların Analiz Teknikleri 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi 2.2. Yüzde Yöntemi ile Analiz 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz 2.4. Oran Analizi Likidite Oranlar Mali Yapı Oranları Faaliyet Oranları Karlılık Oranları Büyüme Oranları 9

10 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 1. Finansal Tablolar : 1.1. Nedir.? : Finansal (mali) tablolar işletmelere ilişkin mali bilgileri içeren raporlardır. Küçük ve orta boy bir işletme için raporlama yapılacağı gibi, şirketler topluluğundan oluşan bir ekonomik bütünlük için de finansal tablolar hazırlanabilir. 10

11 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 1. Finansal Tablolar : 1.1. Amacı : Kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış raporlar talep edebilme imkanı bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine, genel olarak bir işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgiler sağlamaktır. Finansal tablolar ayrıca, yöneticilerin idarecilik performanslarını, yani kendilerine emanet edilen kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verebilirlik düzeylerini gösterir 11

12 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 1. Finansal Tablolar : 1.2. Gerçeğe Uygun Sunum ve TFRS ile Uyum : Finansal tablolar bilgileri gerçeğe uygun bir biçimde sunmalıdır. Gerçeğe uygun sunum, işlemlerin, diğer olaylar ve koşulların Finansal Tabloların Hazırlanışı ve Sunumu Çerçevesinde sıralanmış olan aktiflerin, pasiflerin, gelir ve giderlerin tanımına ve tahakkuk kriterlerine uygun olarak sunulmasıdır. 12

13 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 1. Finansal Tablolar : 1.3. Netleştirme : Varlıklar (Aktifler), Kaynaklar (pasifler) ve gelir, giderler birbirleriyle mahsup edilip birleştirilemezler. Alış ve Satışların ayni hesap kod ta takip edilmesi, Reeskontların ayni hesapta takip edilmesi, Kambiyo kar & zararlarının ayni hesapta takip edilmesi gibi. 13

14 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 1. Finansal Tablolar : 1.4. Finansal Tablo Kullanıcıları : İç Bilgi Kullanıcıları : Ortaklar Yöneticiler Çalışanlar Dış Bilgi Kullanıcılar : Devlet Kredi Kurumları Alıcı & satıcılar 14

15 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 2. Finansal Tablolar Analiz Teknikleri : 1. Dönen Varlıklar : Dönen Varlıklar : Nakit ve Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Top. :

16 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 2. Finansal Tablolar Analiz Teknikleri : 2. Duran Varlıklar : Duran Varlıklar : Diğer Alacaklar Yatırım A. Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran V Ertelenmiş Vergi Varlığı Duran Varlıklar Toplamı : Toplam Varlıklar :

17 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 2. Finansal Tablolar Analiz Teknikleri : 3. Kaynaklar : Kısa Vadeli Yükümlülükler : Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlük Kısa Vadeli Yük. Toplamı :

18 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 2. Finansal Tablolar Analiz Teknikleri : 4. Kaynaklar : Uzun Vadeli Yükümlülükler : Finansal Borçlar Diğer Borçlar Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Uzun Vadeli Yükümlük Uzun Vadeli Yük. Toplamı :

19 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 2. Finansal Tablolar Analiz Teknikleri : 5. Öz kaynaklar : Öz kaynaklar : Ödenmiş Sermaye Kardan Ayrılan Yedekler Geçmiş Yıllar Kar /zararları Net Dönem Kar /zararı Öz kaynaklar toplamı : Toplam Kaynaklar :

20 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 2. Finansal Tablolar Analiz Teknikleri : 6. Gelir Tablosu : Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) Brüt Kar/Zarar Pazarlama Satış Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) Faaliyet Kar / Zararı

21 MESLEK MENSUPLARI İÇİN FİNANSAL ANALİZ YORUMLARI 2. Finansal Tablolar Analiz Teknikleri : 6. Gelir Tablosu : Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) ( ) ( ) Vergi Öncesi Kar / Zarar Vergi Karşılığı (-) ( ) ( ) Dönem Kar / Zararı

22 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : 22

23 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : Kullanım Alanı : Karşılaştırmalı tablolardan amaç, her kalemin yıllar itibarıyla gösterdiği değiştirmeleri ve gelişmeyi incelemektir. Tekniğin Açıklanması : Önceki yılın temel yıl olarak alınması ve sonraki yılların temel yıla göre kıyaslanması 23

24 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : Değişim hesaplanması : Artış ve Azalış (Oran olarak) = (Cari Dönem Tutarı Önceki Dönem Tutarı) X 100 Önceki Dönem Tutarı 24

25 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : Örnek : Yıllar Değişim Dönen Varlıklar : Tutar % Nakit ve Benzerleri ,75 Ticari Alacaklar ,37 Diğer Alacaklar ,55 Stoklar ,16 Diğer Dönen Var ,98 D. Varlıklar Toplamı: ,35 25

26 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2. Finansal Tablolar Analiz Teknikleri : 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : Örnek : Yıllar Değişim Duran Varlıklar : Tutar % Diğer Alacaklar ,57 Yatırım Amaçlı G Maddi Duran V ,91 Maddi Olmayan D. V ,37 Ertelenmiş Vergi V ,78 Duran Varlıklar Top.: ,60 26

27 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : Örnek : Yıllar Değişim K. V. Yükümlülükler: Tutar % Finansal Borçlar ( ) (30,70) Ticari Borçlar ,00 Diğer Borçlar ( ) (59,17) D.K. Vergi Y ,09 Borç Karşılıkları ,29 Diğer K.S.V.Y ,38 K.S.V.Y. Toplamı.: ( ) (8,05) 27

28 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : Örnek : Yıllar Değişim U. V. Yükümlülükler: Tutar % Finansal Borçlar ,83 Diğer Borçlar ( ) (25,18) Kıdem Tazminatı K ,40 Diğer U.V. Yükümlü ,71 U.V.Y. Toplamı.: ,30 28

29 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : Örnek : Yıllar Değişim Öz Kaynaklar : Tutar % Ödenmiş Sermaye Kardan Ayrılan Yedek ,78 Geçmiş Yıllar K/Z ,59 Net Dönem K/Z ,04 Öz Kaynaklar Top.: ,89 29

30 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : Örnek : Yıllar Değişim Sürdürülen Faaliyetler Tutar % Satış Gelirleri ,36 Satışların Maliyeti (-) ,53 Brüt K/Z ,23 30

31 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : Örnek : Yıllar Değişim Tutar % Pazarlama Giderleri (-) ,09 Genel Yönetim (-) ,40 Diğer Faaliyet Gelirleri ( ) (41,18) Diğer Faaliyet Giderleri Faaliyet K / Z ,26 31

32 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : Örnek : Yıllar Değişim Tutar % E. F. Dışı F. Gelirler ,84 E. F. Dışı F. Giderler (-) ,13 Vergi Öncesi K / Z ,88 Vergi Karşılığı ,93 Dönem K / Z ,66 32

33 2.1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) : Analiz ve Yorum : Bugünkü durumun geçmişten farkını görmek, Böyle bir durumun devam etmesi halinde gelecekteki mali durum ile faaliyet sonuçlarının nasıl bir gelişme göstereceğini tahmin etmek için yapılır. Mali tablolarda yer alan verilerin yıllara göre artış ve azalışları dikkate alınarak ilgili olayda zaman içinde meydana gelen değişiklikler yorumlanarak, işletmenin gelişme yönü saptanmaya çalışılır. 33

34 2.2. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) : 34

35 2.2. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) : Kullanım Alanı : İşletmenin kendi içinde analiz edilmesine olanak verir. Yüzde tekniğinin uygulanmasıyla finansal tabloların anlaşılırlığı daha da kolaylaşır. Çünkü, Finansal tablolar büyük rakamlar yerine yüzdelerle ifade olur. Bu yöntemde finansal tablolarda yer alan verilerin, birikimli toplam içindeki yüzdeleri saptanır. 35

36 2. FİNANSAL TABLOLARIN ANALAİZ TEKNİKLERİ 2.2. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) : Tekniğin Açıklanması : Finansal tablo toplamı 100 kabul edilir, analizi yapılacak kalem 100 sayısına göre oranlanır, grup ya da genel toplam içindeki tüm kalemler için aynı işlem yapılır. Yüzde yöntemiyle analiz daha çok Gelir tablosu ve Bilanço analizleri için kullanılır. 36

37 2.2. Yüzde yöntemi ile Analizi (Dikey Analiz) : Örnek : Dönen Varlıklar Grup Genel Grup Genel Nakit ve Ben Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer D. Varlık Dönen Varlık T

38 2.2. Yüzde yöntemi ile Analizi (Dikey Analiz) : Örnek : Duran Varlıklar Grup Genel Grup Genel Diğer Alacaklar Yatırım Amaçlı Maddi Duran Var Maddi Olm. D.V Ertelenmiş Ver V Duran Varlık T

39 2.2. Yüzde yöntemi ile Analizi (Dikey Analiz) : Örnek : Kısa Vadeli Yük Grup Genel Grup Genel Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Dönem K.V.Y Borç Karşılıkları Diğer K.S.V.Y Kısa Vadeli Y.K

40 2.2. Yüzde yöntemi ile Analizi (Dikey Analiz) : Örnek : Uzun Vadeli Yük Grup Genel Grup Genel Finansal Borçlar Diğer Borçlar Kıdem Tazminatı Diğer U.V.Y Kısa Vadeli Y.K

41 2.2. Yüzde yöntemi ile Analizi (Dikey Analiz) : Örnek : Öz kaynaklar Grup Genel Grup Genel Ödenmiş Sermaye Kardan Ayrılan Y Geçmiş yıllar K/Z Net Dönem K/Z Öz kaynaklar Top

42 2.2. Yüzde yöntemi ile Analizi (Dikey Analiz) : Örnek : Satış Gelirleri Satıların Maliyeti Brüt Kar /Zarar Pazarlama Gid Genel Yönetim Diğer Faaliyet gel Diğer Faaliyet gid Faaliyet kar zararı

43 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2.2. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) : Analiz ve Yorum : Yüze indirgenmiş finansal tablolar hazırlandıktan sonra, her kalemin kendi grup toplamı ve genel toplam içinde ki ağırlığının uygun olup olmadığı incelenir. Bu teknikte incelenmek üzere kaç yıl ele alınmış olursa olsun, her yılın finansal tablolarına bağımsız olarak uygulanır. 43

44 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): 44

45 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Kullanım alanları : Bir işletmenin kendi içinde uzun süreli bir analizi yapılmak istendiğin de eğilim (trend) yüzdeleri analiz tekniği kullanılır. Bu teknikte, birbirini izleyen çok sayıdaki yıla ait bilanço ve gelir tablolarında yer alan kalemlerin zaman içinde gösterdikleri eğilimlerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlar. 45

46 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Tekniğin Açıklanması : Finansal tablolarda incelenecek dönemlere ait bir yıl esas alınır. Bu yıla ait tutarlar 100 kabul edilerek, diğer dönemlere ait değerler esas alınan yılın ayni değerleri ile karşılaştırılarak yüzde yöntemine göre oranlanır. Bu şekilde, dönemler arasında göstermiş olduğu artış ve azalışlar tespit edilir. 46

47 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Tekniğin Açıklanması : İki yöntem kullanılır. - Baz yıl yöntemi İlk yıl rakamları 100 kabul edilerek sonraki yıl rakamlarının buna göre büyüklüğü hesaplanır. - Bir önceki yıl yöntemi Bir önceki yılın rakamları 100 kabul edilerek izleyen yılın büyüklüğü hesaplanır. 47

48 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Tekniğin Açıklanması : Tekniğin uygulanmasında aşağıdaki formül kullanılır. Cari yıl rakamı Trend yüzdesi = X 100 Baz alınan yıl rakamı 48

49 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): 1 nci Yıl Baz alınmıştır Yatay Yüzde Yıl -1 Yıl -2 Yıl -3 Yıl -2 Yıl - 3 Dönen Varlıklar Nakit ve Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Toplamı

50 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Bir Önceki Yıl Baz alınmıştır Yatay Yüzde Dönen Varlıklar Yıl -1 Yıl -2 Yıl -3 Yıl -2 Yıl - 3 Nakit ve Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Toplamı

51 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Yorum ve Analiz : Trend yüzdeleri daima pozitif olup, yüzün üzerindekiler artışı, yüzün altındakiler azalışı ifade eder, Eğilim, bir kalemin ele alınan yıllar içerisinde yüzdelerin artış ve azalış yönünde en ağırlıkta olanlarıyla belirlenir. Yüzdeler ayni seyrediyorsa o kalemin eğilimi yok demektir. 51

52 2. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ TEKNİKLERİ 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Aralarında İlişki Kurulabilecek Kalemler : Stokların Ticari Alacakların Stokların Dönen varlıkların Yabancı kaynaklar toplamı Net satışlarla ilişkisi Net Satışlarla ilişkisi Ticari Borçlar ili ilişkisi Kısa vadeli yabancı kayn. Öz kaynaklar ilişkisi 52

53 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Aralarında İlişki Kurulabilecek Kalemler : Stokların net satışlar ile ilişkisi STOKLAR NET SATIŞLAR

54 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Stokların, net satışlar ile ilişkisi : Yorum ve Analiz : - Stoklar da, net satışlarda artış eğilimindedir. - Fakat net satışlar stokların çok üzerinde bir artış eğilimi göstermektedir. - Stokların hemen satıldığı anlamına gelir. - Stoklara bağlanan fonların zamanında geri döndüğünü, bunun da işletme karlılığı ve likit yapısına pozitif etki yaratmaktadır. 54

55 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Aralarında İlişki Kurulabilecek Kalemler : Ticari alacakların net satışlar ile ilişkisi TİC. ALACAKLAR NET SATIŞLAR

56 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Ticari Alacakların Net Satışlara İlişkisi : Yorum ve Analiz : - Her iki kalem de artış eğilimindedir. - Ancak ticari alacaklar, net satışların dan daha yüksektir. - Bu durum kredili satışların yüksek olduğu veya alacaklarını tahsil etmede sorun yaşadığı anlamına gelir. - Fon ihtiyacı doğabilir. 56

57 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Aralarında İlişki Kurulabilecek Kalemler : Stokların Ticari Borçlar ilişkisi STOKLAR TİCARİ BORÇLAR

58 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Stokların Ticari Borçlar ile ilişkisi : Yorum ve Analiz : - Her iki kalem de artış eğilimindedir. - Ticari borçların artışı, stokların üzerinde olmuştur. - Bu durum borçları ödeme zorluluğu içinde olabilir. - Kısa vadeli borçların ödeme gücünün iyi olmadığı anlamına gelir. 58

59 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Aralarında İlişki Kurulabilecek Kalemler : Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar DÖNEN VARLIKLAR K.V. YABANCI KAYNAKLAR

60 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar : Yorum ve Analiz : - Her iki kalem de istikrarlı artış eğilimindedir. - Kısa vadeli yabancı kaynaklar dönen varlıkların finansman kaynağı olurken, dönen varlıklar kısa vadeli borçları ödemede kullanılır. 60

61 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Aralarında İlişki Kurulabilecek Kalemler : Yabancı Kaynaklar Toplamı Öz Kaynaklar YABANCI KAY. ÖZ SERMAYE

62 2. Finansal Tablolar Analiz Teknikleri : 2.3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analiz): Yabancı Kaynaklar Toplamı Öz kaynaklar : Yorum ve Analiz : - Her iki kalem de istikrarlı artış eğilimindedir. - Son yıl hariç öz kaynaklardaki artış kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların üzerinde olmuştur. 62

63 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 63

64 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 1. Likidite Oran : Cari Oran : Cari oran = Dönen Varlıklar : K.V. Yabancı Kaynaklar ,76 2,10 64

65 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 1. Likidite Oran : Cari Oran yorumu : İşletmenin genel likidite durumunu yansıtarak işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ortaya koyar. Dönen varlıklar toplamı şüpheli alacaklar karşılığı, stok değer düşüklüğü gibi aktifi düzenleyici hesapların toplamdan düşüldükten sonraki tutarını yansıtmaktadır 65

66 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 1. Likidite Oran : Cari Oran yorumu : Cari oran küçük olsa bile; Stok devir hızı ile alacak devir hızı yüksek olan, Dönen varlıkları içinde hazır değerleri ile süratle paraya çevrilebilir değerleri fazla olan, söz konusu varlık unsurları kaliteli olan, yani satışa çıkarıldığı zaman gerçek değerini bulan işletmeler borçlarını kolaylıkla ödeyebilecektir. 66

67 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 1. Likidite Oran : Asit- Test oranı : ((Dönen V.) (Stoklar +Diğer D. V.)) : K.V.Yab. Kay ( ) ( ) ( ) ( )

68 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 1. Likidite Oran : Asit-test oranı; cari oranı tamamlayarak onu daha anlamlı bir hale getirmektedir. Cari orandan farkı dönen varlıklardan paraya çevrilmesi uzun bir süreyi gerektirecek kalemlerin çıkartılması suretiyle, dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara oranlanmasıdır. 68

69 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 1. Likidite Oran : Nakit oran : (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) : K.V.Yab. Kay

70 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 1. Likidite Oran : Nakit oranı, faaliyetlerden sağlanan fon girişlerinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. Nakit oranı cari orana ve asit-test oranına göre daha duyarlı bir ölçüdür. Bu nedenle, birinci derece likidite oranı ismiyle de anılmaktadır. 70

71 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 1. Likidite Oran : Nakit oranın, genel bir kural olarak oranın 0.2 nin altına düşmemesi arzulanmaktadır. Oranın 0.2 nin altına düşmesi durumunda işletmenin para durumunda sıkışık bir durum ortaya çıkar ve işletmenin yeni krediler bulma zorunluluğu doğar. Nakit oranının büyük olması da arzulanılan bir durum değildir. 71

72 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 2. Mali Yapı Oranları : Finansal Kaldıraç Oranı : = Toplam Yabancı Kay. : Kaynaklar (Pasif) Toplamı

73 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 2. Mali Yapı Oranları : Finansal Kaldıraç Oranı : Finansal kaldıraç oranı, varlıkların yüzde kaçının borçlarla finanse edildiğini gösterir. Bu oranın genel olarak 0.50 olması kabul edilir. Bu oranın 0.50 nin üzerinde olması durumunda sermaye yetersizliği var demektir. 73

74 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 2. Mali Yapı Oranları : Borçların Öz Sermayeye Oranı : = Öz sermaye : Yabancı kaynaklar

75 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 2. Mali Yapı Oranları : Borçların Öz Sermayeye Oranı : Gelişmiş ülkelerde bu oranın 1 olması kabul edilir. Oranın 1 den küçük olması, işletme finansmanının daha fazla yabancı kaynaklardan karşılandığı ve işletmenin ağır bir faiz yükü altına sokar. 75

76 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 2. Mali Yapı Oranları : Öz Sermayeye Oranı : = Öz Sermaye : Aktif Toplamı Öz Sermaye Aktif Toplamı

77 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 2. Mali Yapı Oranları : Öz Sermayeye Oranı : Varlıkların yüzde kaçının işletme sahiplerince finanse edildiğini gösterir. Oranın düşük olması durumunda, faiz ve ana paraların ödenmesinde sıkıntı içine düşebilir. 77

78 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 2. Mali Yapı Oranları : Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların, Toplam Kay. Oranı = K.V.Yab. Kay. : Kaynaklar Toplamı K.V.Y. Kaynak Kaynaklar

79 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 2. Mali Yapı Oranları : Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların, Toplam Kay. Oranı Bir işletme de bu oranın 1/3 ü aşması riskli durum olarak ifade edilir. Kısa vadeli fonlarla Dönen Varlıkların, Uzun vadeli fonlar ile Duran Varlıkların finanse edilmesi uygundur. 79

80 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 2. Mali Yapı Oranları : Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların, Toplam Kay. Oranı = U.V.Yab. Kay. : Kaynaklar Toplamı U.V.Y. Kaynak Kaynaklar

81 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 3. Faaliyet Oranları : Ortalama Stok : = (Dönem başı stok + Dönem sonu stok) : Dönen Başı Stok Dönem Sonu Stok Ortalama Stok

82 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 3. Faaliyet Oranları : Stok Devir Hızı : = Satışların Maliyeti : Ortalama Stok Satışların Mali Ortalama Stok

83 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 3. Faaliyet Oranları : Stok Tutma Süresi : = 365 : Stok devir hızı Stok devir hızı Stok tutma süresi

84 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 3. Faaliyet Oranları : Alacak Devir Hızı Oranı : = Kredili Net Satışlar Tutarı : Ort. Ticari Alacaklar Kredili Net Satışlar Ort. Ticari Alacaklar Devir Hızı

85 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 3. Faaliyet Oranları : Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi : = 365 : Alacak devir hızı Alacak devir hızı Ort. Tahsilat süresi

86 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 3. Faaliyet Oranları : Ticari Borçlar Devir Hızı : = Satılan Malın Maliyeti : Ortalama Ticari Borçlar Satılan Malın Mali Ort. Ticari Borçlar Borç Devir Hızı 13,14 12,53 86

87 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 3. Faaliyet Oranları : Ticari Borçların Ortalama Ödeme Süresi : = 365 : Ticari Borçlar Devir Hızı Borç Devir Hızı 13,14 12,53 Ort. Ödeme Süresi 27,78 29,12 87

88 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 3. Faaliyet Oranları : Dönen Varlıkların Devir Hızı : = Net Satışlar : Ortalama Dönen Varlıklar Net Satışlar Ortalama Dönen V Dönen V. Devir H

89 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 3. Faaliyet Oranları : Duran Varlıkların Devir Hızı : = Net Satışlar : Ortalama Duran Varlıklar Net Satışlar Ortalama Duran V Dönen V. Devir H

90 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 3. Faaliyet Oranları : Aktif Varlıkların Devir Hızı : = Net Satışlar : Ortalama Aktif Varlıklar Net Satışlar Ortalama Aktif V Dönen V. Devir H

91 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 4. Karlılık Oranları : Gelir Tablosunun Yapısı : 1 Brüt satış kar & zarar 2 Esas faaliyetlerden kar & zarar 3 Faaliyet kar & zarar 4 Vergi öncesi kar & zarar - (EBT) 5 Vergi sonrası kar & zarar - (NET) 91

92 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 4. Karlılık Oranları : Temel Kavramlar : EBT : Vergi Öncesi Kar EBIT : Vergi Öncesi Kar + Faiz EBITDA/FAVÖK : Vergi Öncesi Kar + Faiz + Amortisman 92

93 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 4. Karlılık Oranları : Brüt satış karlılığı : = Brüt satış karı : Net satışlar Brüt satış karı Net satışlar Brüt satış karlılığı

94 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 4. Karlılık Oranları : Esas faaliyet karlılığı : = Esas faaliyet karı : Net satışlar Esas faaliyet karı Net satışlar Esas faaliyet karlılığı

95 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 4. Karlılık Oranları : Faaliyet karlılığı : = Faaliyet karı : Net satışlar Faaliyet karı Net satışlar Faaliyet karlılığı

96 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 4. Karlılık Oranları : Net karlılık oranı : = Net kar : Net satışlar Net kar Net satışlar Net karlılık oranı

97 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 4. Karlılık Oranları : Öz kaynak karlılığı : = Net kar : Öz kaynaklar Net kar Öz kaynaklar Öz kaynak karlılığı

98 2.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi) : 4. Karlılık Oranları : Devamlı sermaye karlılığı : = Net kar : Devamlı sermaye (Öz sermaye + U.K.Y.K) Net kar Devamlı sermaye Öz kaynak karlılığı

99 Teşekkürler Alp BULUÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 99

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORU 1- SORULAR a) Finansal tabloların düzenlenmesinde esas alınan genel kabul görmüş

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 Soru 1) (K) Sanayi ve Tic. A.Ş. ile (Y) sanayi ve Tic. A.Ş. aynı sektörde

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

TEMEL MALİ TABLOLARIN ANALİZİ VE YORUMLANMASI. FATİH TAPKAN İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası

TEMEL MALİ TABLOLARIN ANALİZİ VE YORUMLANMASI. FATİH TAPKAN İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası TEMEL MALİ TABLOLARIN ANALİZİ VE YORUMLANMASI FATİH TAPKAN İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Nisan 2016 Mali Tablolar Analizi Muhasebe, bir işletmenin ekonomik faaliyetlerine ilişkin finansal

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 29 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Finansal (Mali) Tablolar Analizi Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN 1 Mali Tablolar Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve

Detaylı

Kobilerde Koçluk 5 Nokta Eğitimi

Kobilerde Koçluk 5 Nokta Eğitimi Kobilerde Koçluk 5 Nokta Eğitimi Finansal Tabloların Okunması ve Analizi 2016 Tanım ve Amaç Finansal tablolar belirlenmiş biçimleri ile işletmelerin finansal durumunu, finansal performansını ve nakit akışlarını

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA Mali Analiz Kavramı ve Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Kavramı p Mali tablolar analizi, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 13:30 15:00 SORU 1: Ek te yer alan (A) Anonim Şirketi nin 2010-2014 dönemine ilişkin

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 211 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 212 Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 1 DAKA 29 211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU DAKA 29211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) 29 21 211 PASİF (KAYNAKLAR)

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI... 15 FAALİYET KARI VEYA ZARARI... 15

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI... 15 FAALİYET KARI VEYA ZARARI... 15 İÇİNDEKİLER FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ... 2 Finansal tabloların amacı;... 2 Finansal tabloların kullanıcılarına sunduğu bilgiler;... 2 BİLANÇO... 5 İŞLETME ÖZET GELİR TABLOSU... 5 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI...

Detaylı

ANALİST TOPLANTISI Datagate Bilgisayar A.Ş.

ANALİST TOPLANTISI Datagate Bilgisayar A.Ş. ANALİST TOPLANTISI Datagate Bilgisayar A.Ş. 2015 Yılı Finansal Sonuçları Uyarı Bu sunumda yer alan bilgiler Datagate Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR BİLANÇO İşletme Adı, Tarih, Para Birimi, 1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10. Hazır Değerler 30. Mali Borçlar 11. Menkul Kıymetler 32. Ticari Borçlar 12. Ticari Alacaklar 33. Diğer Borçlar

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Fon kullanımı; aktifte (nakit hariç) yer alan hesaplardaki artış pasifte yer alan hesaplardaki azalış

Fon kullanımı; aktifte (nakit hariç) yer alan hesaplardaki artış pasifte yer alan hesaplardaki azalış FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu Belirli bir alanda gerçekleştirilecek faaliyet için ayrılmış para veya yerine geçebilecek değerlerin tümüne fon denmektedir. Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir hesap

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ

YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ 1 YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ Belli bir döneme ait mali tablolarda bulunan kalemlerin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğünü incelemek için dikey yüzde analizi yapılır. Bilançoların dikey yüzde

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı 30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı Soru 1) ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelir

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin --- ve hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarına ait veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin..--- ve Tarihleri itibariyle

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 26. Bir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Hesap Kalemleri Türk Lirası Brüt satış kârı 60.000 Net satışlar 100.000 Dönen varlıklar

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

Şirket. Şirket Yönetimi. Metrics Yönetimi

Şirket. Şirket Yönetimi. Metrics Yönetimi Şirket Şirket Yönetimi Metrics Yönetimi Hes No Açıklama CURRENT PREVIOUS 1 donen varliklar 4,368,222.57 2,556,449.23 2 duran varliklar 53,171,141.59 51,744,097.09 3 kisa vadeli yabanci kaynaklar -7,484,649.41-13,689,716.96

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı