Banka ve Finans Matematiği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Banka ve Finans Matematiği"

Transkript

1 Dr. Beşir Topaloğlu Dr. Mehmet Maşuk Fidan Banka ve Finans Matematiği i

2 Yayın No : 2339 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Ekim İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETABasım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s ı m A.Ş. Baskı - Cilt : Kahraman Neşriyat Ofset San. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12084) Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Bağcılar/İstanbul (0-212) Kapak Tasarım : Ömer Onay Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu -İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) ii

3 Kızım Nisan Şevval e Beşir TOPALOĞLU Kızlarım Emel Şebnem ve Emine Gülra ya Mehmet Maşuk Fidan iii

4 iv

5 ÖNSÖZ Kitap dört bölümde ele alınmış olup, birinci bölümde Faiz Kavramı ile faiz oranları ve faiz hesaplama yöntemleri açıklanmıştır. İkinci bölümde Paranın Zaman Değeri üzerinde durulmuş, basit ve birleşik faiz hesaplama yöntemleri ile anuiteler izah edilmiştir. Üçüncü bölümde Menkul Kıymetlerin Matematiği başlığı altında Hazine bonolarının, Tahvillerin ve Hisse Senetlerinin bugünkü değerleri ile gelecekteki değerlerinin ve getirilerinin nasıl hesaplanabileceği açıklanmıştır. Dördüncü bölüm olan borcun amortismanı kısmında borcun ödenme şekline göre borç taksitlerinin nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir. Kitapta faiz hesaplamalarında kullanılan tam ve teamül faiz yöntemlerini açıklanmış, hangi durumlarda hangi yöntemin kullanıldığını ve farklılıklarını uygulamalı olarak gösterilmiştir. Belli süreli düzenli ödemelerin matematiksel mantığı verilerek bu tekniğin finansal araçlar olan taksitli kredilere (mortgage, eşit taksitli kredi ) nasıl uygulanabileceği, belli süreli düzenli ödemelerin (anuite) gelecek ve bugünkü değer hesaplamalarının nasıl yapıldığı uygulamalarla gösterilmiştir. Bankalardaki mevduat ve özellikle taksitli kredilerin hesaplamasını yapabilecek bilgiler verilmiş, gerçek hayattan uygulama örnekleri açıklanmıştır. Hazine bonolarının getirilerinin, vadesine kadar bekletilmesi ve elde bulundurma süresine göre getirilerinin hesaplanması gösterilmiş, tahvil çeşitleri ve özellikleri konusunda bilgi verilerek tahvillerin bugünkü ve gelecek değerlerinin matematiksel olarak nasıl hesaplandığı açıklanmıştır. Eurobondların matematiği konusunda da detaylı ve açıklayıcı çözümler yanında, bankacılık uygulamasına da yer verilmiştir. Durasyonun ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve özelliklerinin neler olduğu açıklanmış, hisse senetlerinden elde edilen gelirler ve bunların hisse senedi fiyatı üzerindeki etkileri yanında, hisse senedi fiyatlarının temettü gelirlerinin artışına göre nasıl hesaplandığına ilişkin örnekler verilmiştir. Gerek dönem sonunda, gerek dönem başında başlayan eşit taksitli borç amortismanında, belli bir tarihteki anapara borcunun/kapama tutarının/borç tasfiye tutarının hesaplanması yöntemleri açıklanmıştır. Eşit anapara borç amortismanının ve değişken faizli kredilerde/borçlarda itfa tablosunu düzenleme yöntemi anlatılmış ve buna dayanarak belli bir tarihteki anapara borcu veya kapama tutarını hesaplama biçimi örneklerle izah edilmiştir. Konular açıklanırken teori ve uygulamanın birlikte ele alınması, konuların örneklerle açıklanması kitabı çok anlaşılır hale getirmiştir. Kitap gerek v

6 öğrencilerin gerekse uygulamacıların faydalanabileceği kaynak bir kitaptır. Hesaplamaların ve uygulamaların Excel tablolarında nasıl yapılacağının da gösterilmesi kitaba ayrı bir boyut kazandırmıştır. Kitabın yazarlarını literatüre yapmış oldukları katkıdan dolayı kutluyor, kitabı bankacılık ve finansman alanında çalışanlara içtenlikle öneriyorum. Prof. Dr. Ahmet KIZIL 4 Ekim 2010 vi

7 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM - FAİZ KAVRAMI 1.1 Faiz Kavramı Nominal ve Reel Faiz Oranları Bürüt ve net Faiz Oranları Brüt ve Giydirilmiş Faiz Oranları Tam (365 gün) ve Teamül (360 gün) Faiz Yöntemi Çözümlü Problemler... 9 Özet İKİNCİ BÖLÜM - PARANIN ZAMAN DEĞERİ 2.1 Tek Ödemeler Basit Faiz Basit Gelecek Değerin Hesaplanması Basit Bugünkü Değer / İskonto Hesaplamaları Basit Faiz Metodunda Bir Yıldan Kısa Sürelerde Gelecek Değer Hesaplamaları Basit Faiz Metodunda Bir Yıldan Daha Kısa Sürelerde Bugünkü Değer / İskonto Hesaplamaları Basit Faiz Metodunda Bir Yıldan Uzun Süre İçin Gelecek Değer Hesaplamaları Basit Faiz Metodunda Bir Yıldan Uzun Sürelerde Bugünkü Değer Hesaplamaları Çözümlü Problemler Bileşik Faiz Bileşik Faizde Gelecek Değer Hesaplamaları Efektif Faiz / Yıllık Bileşik Faiz Bileşik Faizde Tahakkuk/Devre Sayısının Belirlenmesi Çözümlü Problemler Ödemeler Serisi Düzenli Aralıklarla Yapılan Sonsuz Sayıdaki Ödemeler Serisi / Perpetuity Düzenli Sonsuz Ödemeler Serisi Artan Sonsuz Düzenli Ödemeler Serisi / Büyüyen Perpetuity vii

8 Ertelenmiş Düzenli Sonsuz Ödemeler Serisi / Delayed Perpetuity Belli Bir Süre İçin Düzenli Aralıklarla Yapılan Eşit Ödemeler Anuiteler Basit Anuite Muaccel Anuite Başlangıçta Sabit Bir Ödeme ve Anuitelerin Birlikte Bulunması Çözümlü Problemler Özet ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MENKUL KIYMETLERİN MATEMATİĞİ 3.1 Hazine Bonoları Hazine Bonolarının Bugünkü Değeri Hazine Bonolarında Gelecek Değer Hesaplamaları Hazine Bonosunda Getirinin Hesaplanması Vadesine Kadar Beklenilmesi Halinde Getirinin Hesaplanması Vadesinden Önce Bononun Satılması Halinde Getirinin Hesaplanması Çözümlü Problemler Tahviller Kuponsuz Tahvil (Zero Coupon Securities) Kuponlu Tahviller Alım - Satımın Kupon Ödeme Tarihi veya İhraç Tarihinde Yapılması Alım Satımın İki Kupon Ödeme Tarihi Arasında Olması Durasyon (Duration) Çözümlü Problemler Hisse Senedi Matematiği Hisse Senedinin Bugünkü Değeri Farklı Durumlarda Hisse Senedi Değerlemesi ve Matematiği Sabit Bir Oranda Büyüme Durumunda Hisse Senedi Değerlemesi Farklı Temettü Büyüme Oranlarına Sahip Hisse Senedi Değerlemesi Çözümlü Problemler viii

9 Özet DÖRDÜNCÜ BÖLÜM- BORÇ AMORTİSMANI 4.1 Eşit Taksitler Halinde Borç Amortismanı Dönem Sonunda Eşit Taksitler Halinde Borç Amortismanı / Basit Anuite Dönem Başında Eşit Taksitler Halinde Borç Amortismanı / Muaccel Anuite Eşit Anapara Ödemeli Borç İtfası Değişken Faizli Kredilerde Borç İtfası/Amortismanı Çözümlü Problemler Özet KAYNAKÇA ix

10

11 BİRİNCİ BÖLÜM - FAİZ KAVRAMI Amaçlar Faiz kavramı ve faizin belirleyicilerini, banka ve finans matematiği bağlamında özetlemek. Finans yazınında sık sık geçen nominal ve reel faiz kavramlarını açıklamak, farklılıklarını belirlemek ve nasıl hesaplandığını uygulamalar ile göstermek. Finansal hesaplamalarda önem arz eden; brüt, net ve giydirilmiş faiz kavramlarını açıklamak. Faiz hesaplamalarında kullanılan tam ve teamül faiz yöntemlerini açıklamak, hangi durumlarda hangi yöntemin kullanıldığını ve farklılıklarını uygulamalı olarak göstermek. 1

12 1.1 Faiz Kavramı Yüzyıllar boyunca, insanların bir kısmı, diğer insanların mülkiyetinde bulunan malları veya hakları kiralamışlardır. Mallarını kiraya verenler, mallarından ayrı kaldıkları süre için veya mallarına ilişkin kullanım hakkını başkasına devretme karşılığında bir bedel istemişlerdir. Bu bağlamda, satın alma gücünü bünyesinde barındıran para da ödünç verilebilmekte veya belli bir süre için kullanım hakkı devredilebilmektedir. Bunun karşılığında faiz olarak adlandırılan bir bedel talep edilmektedir. Faiz daima ödünç verilen paranın bir yüzdesi şeklinde ifade edilmektedir. Yüzde olarak ifade edilen faiz, genellikle bir yıl için belirlenmektedir. Bu şekilde bakıldığında faiz; satın alma gücünden belli bir süre vazgeçme karşılığında ödenen ve paranın bir yüzdesi şeklinde tanımlanan bir bedel olarak görülebilir. Parayı borç alan taraf için faizi, satın alma gücünü kazanmadan önce kullanma karşılığında verdiği bir bedel olarak da görmek mümkündür. Buna karşılık borç veren için faiz, hâli hazırdaki tüketimini borcun vadesine kadar ertelemesi karşılığında verilen bir ödül şeklinde de tanımlanabilir. Faiz, anaparanın vadesinden önce, anaparanın vadesinde veya anaparanın vadesinden sonra verilebilir. Faiz oranları ekonomideki diğer fiyatlar gibi kaynak dağılımı fonksiyonunu yerine getirmektedir. Faiz oranları fon fazlası olan ekonomik birimlerin fazla olan fonlarını, fon açığı olan ekonomik birimlere akmasını sağlamaktadırlar. Fon fazlası olan ekonomik birimler için faiz oranlarının yüksek olması, tüketimlerini erteleme ve daha fazla tasarruf etme için daha fazla ödül anlamına gelirken; fon açığı olup borç alan için ise yüksek faiz daha az fon talebi veya tüketim veya yatırımını mümkün olduğu kadar erteleme anlamına gelmektedir. Faiz oranlarının nasıl oluştuğu konusunda değişik görüşler bulunmakla birlikte, çalışmanın kapsamı ve amacı açısından bu görüşlere değinilmemiştir. 1.2 Nominal ve Reel Faiz Oranları Faiz oranlarından söz edilirken veya bankalarca faiz oranları ilan edilirken nominal faiz oranı kast edilmektedir. Başka bir deyişle nominal 2

13 faiz oranı işleme konu olan veya finansal varlığın üzerinde bulunan ve ayrıca enflasyon etkisini dikkate almayan faiz oranıdır. 1 Buna karşın reel faiz, nominal faiz oranının enflasyon oranına göre düzeltilmiş veya enflasyondan arındırılmış olan faiz oranıdır. Reel faiz oranının tanımlanmasını en iyi tarif eden Irwing Fisher in isminden gelen Fisher Denklemi yle nominal faiz oranı reel faiz oranına dönüştürülebilir. nominal faiz oranını, reel faiz oranını, beklenen enflasyon oranını göstermek üzere Fisher Denklemi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: (1.1) Denklemin her iki tarafına 1 ilave edersek denklem; 1 1 şeklini alacaktır. Aynı zamanda denklemi aşağıdaki şekilde de yazmamız mümkündür: Denklemin her iki tarafını ile çarpıp, denklemi için çözdüğümüzde; olacaktır (1.2) Uygulama: 1.1 Yatırımcı Ahmet Yatırımsever 20XX yılında % 7 reel faiz elde etmek istemektedir. Aynı yıl için enflasyon beklentileri % 5 olduğuna göre, Ahmet Yatırımsever in belirtilen reel getiriyi elde edebilmesi için, yatırımının nominal faizinin ne olması gerekir? 1 Çalışmamızda bahsedilen faiz oranı aksi belirtilmedikçe nominal faiz oranıdır. 3

14 Çözüm: 1.1 0,05 %5 0,07 % 7? (1.1) no lu formül ile çözüldüğünde, 0, ,07 1, , ,05 1 1,05 1 1,07 1,05 1, ,1235 % 12,35 olacaktır. Ya da; (1.1) no lu formülden; olacaktır. 0,07 0,05 0,07 0,05 0,12350 % 12,35 Uygulama: 1.2 Yatırımcı Ahmet Yatırımsever önümüzdeki 12 ay boyunca enflasyon oranını % 6 olarak beklemektedir. X Bankası, 1 yıl vadeli mevduata % 12 brüt faiz vermektedir. Yatırımcı Ahmet Yatırımsever mevduatını X bankasına yatırması halinde elde edeceği reel faiz ne kadardır? (Gelir vergisi etkisi dikkate alınmamıştır) 4

15 Çözüm: 1.2 0,12 %12 0,06 % 6? (1.2) no lu formül ile çözüldüğünde, olacaktır ,12 1 0,06 1 1,12 1 0,05660 % 5,66 1,06 Uygulaması Formül yazıldıktan sonra satırlara nominal faiz oranları, sütunlara ise enflasyon oranları yazılır. Fisher denklemini ifade eden formül =((1+B1/100)/(1+B2/100))-1 ise satır ve sütünların kesiştiği (C9) hücreye yazılır. Tablo 2 işlemi yapılırken satırda olan değerlerin yerine formüldeki nominal faizi ifade eden B1, sütünda olan değerler yerine de formüldeki B2 hücre adresi yazılır. Ok dendiğinde matrisin köşesinde verilen formüle bağlı olarak matrisin satır ve sutunlarının kesiştiği noktada reel faiz değerleri bulunmuş olacaktır. Örneğin; nominal faiz değeri 11,25, enflasyon oranı da 10 olduğunda reel faizin 0,01136 olacağı görülmektedir. 2 Excel in 2003 verisonun da Veri-Tablo; 2007 Versionunda ise Veri-Durum Çözümlemesi-Veri Tablosu seçenekleri kullanılarak yapılabilir. 5

16 1.3 Brüt ve Net Faiz Oranları Finansal piyasalarda, faizler genellikle vergi ve fonlardan bağımsız olarak ilan edilmektedir. Buna brüt faiz 3 veya zaman zaman da nominal faiz denmektedir. Yürürlükteki vergi kanunlarına 4 göre, finansal kurumlar tarafından alacaklı kişilere (mevduat sahiplerine) ödenen faizler vergi kesintisine tabidir. Bu durumda mevduat sahipleri ilan edilen faiz oranı (brüt faiz) üzerinden hesaplanan vergiyi, brüt faizden indirdikten sonra kalan faizi almaktadırlar. Buna net faiz adı verilmektedir. Brüt faiz oranından net faiz oranını bulmak mümkündür. nin brüt faiz oranını, in net faiz oranını, nin faiz üzerinden alınan vergi oranını gösterdiği bir durumda; net faiz oranı matematiksel olarak aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 1 (1.3) yatırımcının asıl ilgilenmesi gereken faiz oranıdır. Çünkü yatırımı üzerinden elde edeceği gerçek getiri budur. Konuyu Uygulama: 1.3 üzerinde gösterelim. Uygulama: 1.3 Ahmet Yatırımsever, X Bankasında % 10 brüt faiz oranı ile 90 gün vadeli TL lık mevduat hesabı açmıştır. Vergi oranının; a) % 15 olması b) % 20 olması halinde yatırımcının elde edeceği net faiz oranı nedir? Çözüm: 1.3 a) Vergi Oranının % 15 Olması Halinde Net Faiz Oranının Hesaplanması 0,10 % 10 0,15 % 15? 3 4 Aksi belirtilmediği müddetçe, çalışmamızda faiz oranı, brüt faiz oranı olarak kullanılmıştır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu: Geçici 67. Madde. 6

17 (1.3) no lu formül ile çözüldüğünde, olacaktır. 1 0,10 1 0,15 0,10 0,85 0,08500 % 8,5 b) Vergi Oranının % 20 Olması Halinde Net Faiz Oranının Hesaplanması 0,10 % 10 0,20 % 20? (1.3) no lu formül ile çözüldüğünde, olacaktır. 1 0,10 1 0,80 0,10 0,80 0,08000 % 8 Görüldüğü üzere bankaca uygulanan faiz oranında bir değişiklik olmamakla birlikte, vergi oranı yükseldikçe yatırımcının net getirisi de düşmektedir. 1.4 Brüt ve Giydirilmiş Faiz Oranları Yukarıda da belirtildiği gibi finansal kurumlar ve özellikle bankalar, ilan ettikleri faiz oranlarını nominal veya brüt olarak ilan etmektedirler. Faiz üzerinden alınan fon ve vergileri ise bu oranlar üzerinden hesaplanmakta ve ilgili vergi dairesine bankalarca yatırılmaktadır. Türkiye deki bankalar, yürürlükteki mevzuata göre, tahakkuk ettirdikleri kredi faizleri üzerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ile Banka ve Sigorta Muamele Vergisini (BSMV) tahsil edip ilgili vergi dairesine yatırmakla sorumludurlar. Gerçek kişilerin kullandıkları konut kredileri ile ticari faaliyet amacıyla (gerçek veya tüzelkişi) tüccarlar tarafından kullanılan kredilere tahakkuk ettirilen faizler üzerinden alınacak KKDF oranı sıfır(0), gerçek kişilerin kullandıkları kredilere tahakkuk ettirilecek faiz üzerinden alınacak KKDF oranı ise % 10;BSMV 7

18 ise bazı istisnalar(örneğin mortgage kredileri gibi) dışında bütün kredi faizleri üzerinden tahakkuk ettirilmekte ve % 5 oranında uygulanmaktadır. Bu bağlamda, kredilerin maliyet oranı (faiz+bsmv+kkdf) r nin değerinden farklı olacaktır. Buna giydirilmiş veya eklentili faiz oranı denmektedir. r nin brüt veya nominal faiz oranını, r g nin giydirilmiş faiz oranını gösterdiği bir durumda, giydirilmiş faiz oranı veya eklentili faiz oranı matematiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: r KKDF ve BSMV dahil r g = r(1 + KKDF Oranı + BSMV Oranı) (1.4) Konuyu Uygulama: 1.4 üzerinde gösterelim. Uygulama: 1.4 Şebnem Tüketimsever, yabancı dilini geliştirmek için İngiltere de altı aylığına eğitim görmeyi düşünmektedir. Bunun için TL ye ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Yeterli birikimi olmadığı için TL lık kısmını bankadan 24 ay vadeli destek kredisi kullanarak finanse etmeyi düşünmektedir. Yaptığı araştırmada, bu vade için bankaların aylık % 1,5 nominal faiz uyguladıklarını tespit etmiştir. Ancak, bu faizin gerçek maliyet olmadığı, vergi ve fonların da hesaba katılması gerektiği kendisine ifade edilmiştir. Belirtilen krediye uygulanacak giydirilmiş faiz oranı nasıl hesaplanmaktadır? Çözüm: 1.4 r = 0,015 ya da % 1,5 BSMV Oranı = 0,05 ya da %5 KKDF Oranı = 0,10 ya da %10 (1.4) no lu formül ile çözüldüğünde, olacaktır. r KKDF ve BSMV dahil = r(1 + KKDF Oranı + BSMV Oranı) r KKDF ve BSMV dahil = 0,015(1 + 0,10 + 0,05) r KKDF ve BSMV dahil = 0,015 * 1,15 r KKDF ve BSMV dahil = 0,01725 ya da %1,725 8

19 1.5 Tam (365 gün) ve Teamül (360 gün) Faiz Yöntemi Faiz hesaplamalarında yılın kaç gün olarak kabul edildiği çok önemlidir. Zira, ödenecek veya kazanılacak olan faizin tutarı yılın kaç gün olarak kabul edildiğine göre (özellikle yüksek tutarlı borç ve alacaklarda) ciddi olarak değişmektedir. Tam Faiz (exact interest), yılın 365 (4 senede bir 366 olarak) gün olarak kabul edildiği ve buna göre faizin hesaplandığı yöntem veya metottur. ü şeklinde faiz formülüne dahil edilir. Teamül Faiz (ordinary interest), yılın 360 gün olarak kabul edildiği ve buna göre faizin hesaplandığı yöntem veya metottur. ü şeklinde faiz formülüne dahil edilir. ü ü olduğundan, teamül faiz esasına göre faiz hesaplanması faiz alan tarafın yararına olacaktır. Bundan dolayı, uygulamada, finansal kurumlar faiz alırken (kredi işlemleri üzerinden) ü esasını, faiz verirken (mevduat işlemlerinde olduğu gibi) ü esasını kabul etmektedirler. Aksine bir belirleme yapılmadığı müddetçe, bu çalışmada, yatırım işlemlerinde tam faiz esası, kredi işlemlerinde teamül faiz esası kabul edilecektir. 1.6 Çözümlü Problemler Problem: 1.1 Ahmet Yatırımsever in gelecek yıla ilişkin enflasyon beklentisi % 5 tir. Elindeki TL yi bir yıl vadeli olarak bankadaki tasarruf mevduatında değerlendirmek istemektedir. Bankanın ilan etmiş olduğu bir yıllık vadeli mevduat faizi % 6 olduğuna göre, Ahmet Yatırımsever in yatırımı üzerinden elde edeceği reel faiz oranı nedir? Çözüm: 1.1 0,06 % 6 0,05 % 5? 9

20 (1.2) no lu formül ile çözüldüğünde, olacaktır ,06 1 0,05 1 1,06 1,05 1 0,00952 % 0,952 Problem: 1.2 Ahmet Yatırımsever in, yatırımları üzerinden yıllık % 6 reel faiz beklentisi bulunmaktadır. Piyasadaki nominal faiz oranları yıllık % 8 olduğuna göre, enflasyon yüzde kaç olmalı ki, Ahmet Yatırımsever in reel faiz oranı beklentisi gerçekleşsin? Çözüm: 1.2 0,08 % 8 0,06 % 6? (1.2) no lu formül ile çözüldüğünde, olacaktır ,06 1 0, ,06 1,08 1 1,06 1 1,08 1 1,08 1,06 1, ,01887 % 1,887 10

21 Ya da; (1.1) no lu formül ile çözdüğümüzde; 1 1 olacaktır. 0,08 0,06 1 0,06 0,02 0,01887 % 1,887 1,06 11

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Ders Kodu: 1009 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN ÖZ Çalışmanın temel çıkış noktası, çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde bulunan

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2011 Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi ÖZET Ümmühan ASLAN Bankaların son on yıllık bilançoları incelendiğinde vadeye

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU İBRAHİM ÖZDEMİR E. Hesap Uzmanı, YMM YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÇELEN Marmara Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü (VERGİ DÜNYASI/AĞUSTOS-2003) 1980 sonrası

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Örnek Finansal Tablolar

Örnek Finansal Tablolar UFRS Örnek Finansal Tablolar Mart 2013 kpmg.com.tr İçerik Yayın hakkında 3 Konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 5 Konsolide finansal tablolar 7 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Öz Bu çalışmada, tutsat (mortgage) sistemi ile ilgili teorik bilgilerin yer almasının yanında, tutsat

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı