Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi"

Transkript

1 Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının İMKB performansı üzerindeki ekisini araşırmakır. Çalışmada borsa performansı gösergesi olarak işlem hacmi, piyasa değeri, işlem mikarı, sözleşme sayısı, işlem gören şirke sayısı ve endeks değeri kullanılmışır. Enflasyon gösergesi olarak ise TÜFE alınmışır. Çalışma, Johansen-Juselius Koenegrasyon Tesi (JJ) aracılığıyla oluşurulan Haa Düzelme Modeli (ECM) ile enflasyonun 1995: : 06 dönemindeki borsa performansı üzerindeki kısa dönem dinamikleri dikkae alınarak uzun dönem ekisine yönelik bazı ampirik bulgular oraya koymakadır. Anahar Kelimeler: Borsa performansı, Enflasyon, Koenegrasyon, ECM 1. Giriş Gelişen birçok ekonomide olduğu gibi, Türk ekonomisi için de enflasyonun konrol alına alınması ekonomik gelişme için ana hedef halini almışır. Gelişen ekonomilerde enflasyonla mücadelede önemli adımlar aılmış olmasına rağmen, Türkiye de son aylardaki düşme rendi hariç, önemli bir başarı sağlanamamışır. Enflasyonun uygulanan ekonomik programlar yanı sıra, borsa performansını da olumsuz ekilediği varsayımıyla bu çalışmada, enflasyon rendinin borsa performansı üzerindeki ekisi incelenmeye çalışılmakadır. Teorik olarak genel fiya seviyesindeki arış olarak ifade edilen enflasyon, hisse senedi fiyalarını aynı doğruluda ekilemekedir. Enflasyon oranındaki arış milli paranın değerini düşüreceğinden hisse senelerinin fiyaında bir arış olacakır. Bu bakış açısı ile, eoride enflasyon ile hisse senedi fiyaları arasında poziif yönlü bir i- lişki beklenir. Ancak yapılan pek çok ampirik çalışmada bu kanılanamamış olduğu gibi eorinin aksi yönünde sonuçlar oraya konulmuşur (Linner, 1975; Bodie, 1976; * Doç. Dr. Osman Karamusafa Karadeniz Teknik Üniversiesi, Rize MYO nda öğreim üyesidir. ** Ayku Karakaya Karadeniz Teknik Üniversiesi, İşleme Bölümü nde araşırma görevlisidir.

2 24 Osman Karamusafa, Ayku Karakaya Jaffe ve Mandelker, 1976; Nelson, 1976; Fama ve Schwer, 1977; Fama, 1981; Feldsein, 1982; Gülekin, 1983; Dokko and Edelsein, 1987; Barnes vd., 1999). Chen vd. (1986), beklenen ve beklenmeyen enflasyon bileşenlerinin hisse senedi fiyaları üzerinde negaif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu oraya koymuşur dönemi aylık veriler üzerinden gerçekleşirilen buna benzer bir çalışmada da yine aynı yönde bulgulara ulaşılmışır (Chen ve Jordan, 1993). Uzun ve kısa dönemin birlike ele alındığı Boudoukh ve Richardson ın (1993) Amerika ve İngilere verileri üzerindeki çalışmasında, bir yıllık kısa dönem için enflasyon oranı ile hisse senedi geirileri arasında negaif ilişki görülürken, beş yıllık uzun dönemde bu ilişkinin poziif yönlü olduğu oraya konmuşur. Benzer yönlü bir ilişki aynı yazarların başka bir çalışmasında da vurgulanmışır (Boudoukh vd., 1994). Danimarka ve Amerika verileri üzerinde Engsed ve Tanggaard in (2002) gerçekleşirdikleri çalışmada, ülkeler arasında enflasyon oranları-hisse senedi geirisi ilişkilerinde farklılıklar oraya konmuşur. Buna göre, Danimarka için beklenen enflasyon ile beklenen hisse senedi geirileri arasında uzun dönemde ers yönlü ilişki söz konusu iken, bu ilişkinin kısa dönemde görülmediği, Amerika için ise enflasyon ve beklenen geiri arasında uzun dönemde poziif yönlü faka oldukça zayıf bir ilişki olduğu oraya konmuşur. Çoğu Amerikan ve İngiliz piyasalarında gerçekleşirilen bu çalışmalar sonucunda gelişmiş piyasalarda enflasyon oranları ile hisse senedi fiyaları arasında ers yönlü ilişkinin varlığı oraya konmuşur. Avrupa piyasalarında gerçekleşirilen çalışmalarda yine enflasyonun borsa hisse seneleri fiyaı üzerinde ers yönlü ekisinin olduğu espi edilmişir (Asprem, 1989; Wasserfallen, 1989) dönemi için İalya verileri üzerinde yapılan çalışma sonuçları, enflasyondaki arışın hisse senedi fiyalarını olumsuz ekilediğini oraya koymuşur (Boazzil ve Corradi, 1991). McCarhy, Najand, Seifer (1990) arafından Amerika, İngilere ve Almanya verileri üzerinde gerçekleşirilen çalışmada, lieraürdeki diğer çalışmalara benzer şekilde enflasyon ile hisse senedi geirileri arasında negaif yönlü ilişki espi edilmişir. Gelişmeke olan piyasalar üzerinde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmişir (Erb vd. 1995). Türkiye de dönemi için enflasyonun hisse senedi geirileri üzerindeki ers yönlü ekisinin ele alındığı çalışmada, söz konusu ekinin beklenmeyen enflasyondan kaynaklandığı oraya konmuşur (Karamusafa ve Duman, 2003). Khil ve Lee nin (2000), Amerika ve 10 Asya ülkesi (Avusralya, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayvan ve Tayland) üzerinde dönemi için gerçekleşirdikleri çalışmada, Malezya hariç üm ülkelerde enflasyon oranları ile hisse senedi geirileri arasında negaif yönlü bir ilişki be-

3 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi 25 lirlemişlerdir. Choudhry (2001), 1980 ve 1990 lı yıllarda yüksek enflasyonun yaşandığı Arjanin, Şili, Meksika ve Venezüella verilerine dayanarak enflasyon ve hisse senedi geirileri üzerinde gerçekleşirdiği çalışmasında, kısa dönemde poziif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğunu oraya koymuşur. Ancak reel geiri ve beklenen enflasyon arasında ise kısa dönem açısından negaif yönlü bir ilişki espi emişir. Reel geiri ve enflasyon arasındaki ers yönlü ilişki Hindisan verilerinde de görülmüşür (Charah, Ramchander ve Song, 1996). Lieraürdeki birçok çalışma enflasyon oranı ile hisse senedi fiyaı veya geirileri üzerinde yoğunlaşmış olmasına rağmen, enflasyon rendinin işlem hacmi, işlem mikarı gibi performans krierlerine ekisi zayıf düzeydedir. Omran ve Poinon (2001), Mısır piyasasında dönemi yıllık verileri üzerinden gerçekleşirdikleri çalışmada enflasyon oranlarının borsa akiviesi ve likidiesi üzerinde negaif ekisi olduğunu oraya koymuşlardır. Bu çalışmada 1995: : 06 dönemi, aylık veriler üzerinden ele alınan borsa performans krierlerinin enflasyon rendinden nasıl ekilendiği araşırılmakadır. 2. Hipoezler ve Veri Sei Çalışmada borsa performansı gösergesi olarak alı değişken kullanılmışır. Tamamı logarimik dönüşümlü olmak üzere kullanılan değişkenler şunlardır: işlem hacmi: (X1), piyasa değeri: (X2), İMKB-100 endeksi: (X3), işlem mikarı: (X4), sözleşme sayısı: (X5) ve işlem gören şirke sayısı: (X6). Enflasyon gösergesi olarak ise, TÜFE (Y) değerleri kullanılmışır. Enflasyonun arması borsa performansını olumsuz yönde ekiler yönündeki çalışmanın ana hipoezi alı başlık alında oplanmışır. Hipoez 1: Enflasyonun azalması, işlem hacmini arırır. Hipoez 2: Enflasyonun azalması, piyasa değerini arırır. Hipoez 3: Enflasyonun azalması, borsa endeksini arırır. Hipoez 4: Enflasyonun azalması, işlem mikarını arırır. Hipoez 5: Enflasyonun azalması, sözleşme mikarını arırır. Hipoez 6: Enflasyonun azalması, borsada işlem gören şirke sayısını arırır Hipoezleri es emek için kullanılacak verilerin amamının aylık olarak sunulmaya başlandığı 1995 yılı çalışmanın başlangıcıdır. Bu doğruluda, çalışmanın veri sei 1995: : 06 dönemine ilişkin aylık verilerden oluşmakadır. Veri sei İMKB ve TCMB'nın elekronik veri dağıım siseminde elde edilmişir. 3. Meodoloji Zaman serilerinin analizinde uzun ve kısa dönem arasındaki ilişkileri birlike ele a-

4 26 Osman Karamusafa, Ayku Karakaya lan çalışmalar genellikle bir haa düzelme modeli (ECM) ile oluşurmakadır (Engel ve Granger 1987). ECM modelinin emeli, oluşurulan bir zaman serisi modelinin kısa dönem dinamiklerini, haa düzelme erimi aracılığıyla uzun dönem ilişkisini de dikkae alarak analizine dayanmakadır. Modelin oluşurulabilmesi için, ilk önce ele alınan değişkenlerin durağan olduğu seviyelerin belirlenmesi gerekmekedir (Dickey ve Fuller 1979). Bir zaman serisinin, oralamasıyla varyansı zaman içinde değişmiyor ve iki dönem arasındaki orak varyansı, bu orak varyansın hesaplandığı döneme değil de yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı ise durağandır (Gujarai 1999: 713). Oralaması, varyansı ve orak varyansı sırasıyla Denklem 1 deki gibi olan bir Y zaman serisi eğer durağan ise, ele alınan zaman boyuu içerisinde bu üç değer ne zaman ölçülürse ölçülsün aynı olacakır. E( Y ) = µ 2 2 var( Y ) = E( Y µ ) = σ γ = E k [( Y µ )( Y µ )] + k (1) Durağanlık şarlarını sağlamaksızın serilerin denklemlere konulması, gerçeke olmayan ilişkilerin varmış gibi görünmesine neden olur (Granger, Newbold, 1974). Bu doğruluda çalışmada kullanılan serilerin durağanlık sınaması esleri Dickey- Fuller (1979; 1981) arafından gelişirilen Genişleilmiş Dickey-Fuller (ADF) esi ile yapılmışır. Bu esi uygulayabilmek için, çalışmada kullanılan her seri için (2) nolu regresyon denklemine göre ahmin yapılmışır. Y = α + γtrend + ρy + k + δ Y ε (2) 1 i i i = 1 Denklemde devresel farkı belirmeke olup Y = (Y -Y -1 ) dir. Modeldeki α, sabi erimi, Trend zaman yada genel eğilim değişkenini, ε ise, modelin kalınılarını vermekedir. ADF esinin sağlıklı sonuç vermesi, ahmin edilen regresyon denkleminin ardışık bağımlılık probleminden arındırılmasına bağlıdır. Bu denklemde ardışık bağımlılık probleminin giderilmesi, bağımlı değişkenin birinci devresel farkının k dönemlik gecikmesinin açıklayıcı değişken olarak modele dahil edilmesini gerekli kılmakadır. Denklemde k olarak ifade edilen gecikme uzunluğu, Akaike (1969) arafından gelişirilen AIC (Akaike Informaion Crierion) yönemi kullanılarak espi edilmişir. ADF esi, yukarıda ahmin edilen regresyon denkleminde ρ=0 olup olmadığını es eder. H 0 hipoezi (ρ=0) reddediliyor ise, Y değişkeninin orijinal seviyesinde durağan olduğu, H 0 hipoezinin kabulünde ise, durağan olmadığı belirlenmiş olmakadır. Orijinal seviyede durağan olmayan bir zaman serisinin durağanlığı bulununcaya kadar birinci, ikinci ve gerekiyorsa üçüncü devresel farkları için bu işlemler yine-

5 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi 27 lenmekedir. Gecikme uzunlukları belirlenen denklemlerin ADF- isaisiği McKinnon (1990) kriik değerleri ile karşılaşırılarak, değişkenin es edilen seviyede durağan olup olmadığı belirlenir. Tablo 1, çalışmadaki değişkenlerin durağanlık seviyelerine ilişkin genişleilmiş Dickey-Fuller birim kök es sonuçlarını sunmakadır. 1 Çalışmada kullanılan değişkenlerin kendi düzeylerindeki birim kök sonuçları X5 (Sözleşme sayısı) için rendsiz ve rend içeren model için I(0) olduğu yani durağan olduğunu oraya koymakadır. Tablo sonuçları ayrıca, X4 (İşlem mikarı) için rend içeren ADF denklemi hariç diğer değişkenlerin kendi düzeylerinde durağan olmadığını oraya koymakadır. Birinci devresel farklarına ilişkin birim kök sonuçları incelendiğinde ise ele alınan değişkenlerin amamının I(1) olduğu görülmekedir. Tablo 1 : Piyasa Değişkenleri ve Enflasyon Oranının Genişleilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Tes Sonuçları ADF- isaisiği (Düzey) ADF- isaisiği (Birinci Fark) Değişken* Trendsiz Trendli Trendsiz Trendli X1 (2) (1) [ ] [ ] [ ] [ ] X2 (1) (1) [ ] [ ] [ ] [ ] X3 (1) (1) [ ] [ ] [ ] [ ] X4 (1) (5) [ ] [ ] [ ] - X5 (1) (1) [ ] [ ] - - X6 (12) (1) [ ] [ ] [ ] [ ] y (12) (1) [ ] [ ] [ ] [ ] * Paranez içi değerlerin ilki değişkenlerin kendi düzeylerindeki, ikincisi ise birinci devresel farklarındaki gecikme uzunluklarını gösermekedir. ** Köşeli paranez değerleri % 95 düzeyindeki McKinnon kriik değerleridir. Tablo 1 deki sonuçlar X5 değişkeni hariç diğer değişkenlerin uzun dönemde y ile lineer birlikeliği aşıyıp aşımadığının esine imkan sağlamakadır. Çalışmada enflasyonun borsa performansı üzerindeki uzun dönem ilişkisini belirlemek için Johansen-Juselius (1990) arafından gelişirilen koenegrasyon esi kullanılmışır. Johansen-Juselius (JJ) koenegrasyon ekniği, durağan olmayan serilerin farkları ile seviyelerini içeren VAR (Vecor Auo Regression-Vekör Ardışık Bağımlı) ahmi- 1 Birim Kök Tesi ve çalışmada kullanılan diğer ekomomerik çözümler için, RATS 4.20 ve Microfi 3.0 programları kullanılmışır.

6 28 Osman Karamusafa, Ayku Karakaya ninden oluşur. Seviyelerinde durağan olmayan iki seri (X ve Y) düşünülsün. Bu durumda, Z, X ve Y serilerini içeren bir vekör olmak kaydıyla, JJ ahmini için oluşurulan VAR modeli (3) nolu denklemde görüldüğü gibi olacakır: Z = Γ Z Γ Z + ΠZ + ε (3) 1 1 k 1 k + 1 k Burada; Γ i, (i = 1, 2,..., k-1) Z vekörünün birinci farkının gecikmelerini ifade eden değişkenlerin paramereler marisini; Π, değişkenlerin seviyelerine ilişkin paramere marisini ve ε de VAR modelinin kalını değerlerini ifade emekedir. ΠZ marisi, Z veköründe yer alan değişkenlerin seviyelerine ilişkin doğrusal kombinasyonlar içerdiğinden, bu marise bakarak modelin uzun dönem özellikleri hususunda bilgi edinmek mümkündür. VAR modelindeki gecikme dönem sayısının espiinde Akaike Bilgi Krieri kullanılmışır. 2 Aralarında uzun dönem ilişkisi aranan değişkenler arasındaki koenegrasyon ilişkileri, iki es isaisiği yardımıyla değerlendirilmişir. Bunlardan biri İz, diğeri Maksimum Özdeğer Tes isaisiğidir. İz esi, Π marisinin (değişkenlerin seviye değerlerini içeren vekörün kasayılar marisinin) rankını inceler ve maris rankının r ye eşi ya da r den küçük olduğunu ifade eden H 0 hipoezini es eder. 3 Maksimum özdeğer es isaisiği ise, koenegre vekörün r olduğunu ifade eden H 0 hipoezini, r+1 olduğunu ifade eden alernaifine karşı es eder. Her iki es isaisiğinin kriik değerleri, Johansen ve Juselius (1990) arafından verilmişir. Eğer Π marisinin rankı sıfır ise, Z marisini oluşuran değişkenlerin birbirleriyle koenegre olmadıkları yani uzun dönemde birlike hareke emedikleri sonucuna ulaşılır. Aynı marisin rankı en az bir ise, Z marisindeki iki değişkenin uzun dönemde birlike hareke eikleri sonucu elde edilir. Aralarında bir ade koenegre ilişki olan iki değişken için uzun dönem ilişki 4 nolu denklemdeki gibi olacakır. Denklemde X ve Y bağımlı ve açıklayıcı değişkenleri, β değişkenlere ai paramereleri, ε ise modelin haa erimlerini ifade emekedir. β X β + ε 0 (4) + Y = 1 2 JJ koenegre vekörün haa erimleri bir gecikme ile açıklayıcı değişken olarak konulduğu 5 nolu denklem ise, kısa dönem dinamikleri de dikkae alan uzun dönemli ilişkiyi oraya koyan Haa Düzelme Modeli ni (ECM) oluşurmakadır. Χ n m = α + α Χ + α Υ + α e + ε 1 11 i 12 j y 1 1 i= 1 j= 1 (5) Buradaki (dela) değişkenlerin durağan oldukları seviyelerine ilişkin olarak birin- 2 Akaike Bilgi Krierinin uyarlanmış şekli AIC = T log Σ + 2N formülü ile göserilebilir. Burada; Σ, haa erimleri kovaryans marisinin deerminanını, T, gözlem sayısını ve N de ahmin edilen denklemlerdeki oplam paramere sayısını gösermekedir. 3 r koenegrasyon vekör sayısıdır.

7 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi 29 ci devresel farkı ifade emekedir. Modelin bağımsız değişkenleri X, Y ve ε sırasıyla ooregresif değişken, enflasyon ve 3 nolu denklemin haa erimleri serisinin bir gecikmesini ifade emekedir. 3. Analiz Sonuçları Tablo 2 de, enflasyonun borsa performansı üzerindeki uzun dönem ilişkilerini oraya koyan Johansen-Juselius koenegrasyon esi sonuçları göserilmişir. Tabloda enflasyonun sırasıyla işlem hacmi, piyasa değeri, endeks, işlem mikarı ve işlem gören şirke sayısı ile uzun dönem koenegre vekör sayısı esleri ve vekörel ilişkileri ayrı ayrı oraya konmuşur. İz esi (Trace Tes) ve Maksimum Özdeğer Tesi (Max. Eigenvalue) enflasyon ile borsa performansı gösergelerinin uzun dönemde doğrusal birlikeliğinin olduğunu oraya koymakadır. Vekörel ilişkiler analiz edildiğinde ise enflasyonun ele alınan borsa performans krierleri ile uzun dönemde doğrusal birlikeliğinin olduğu görülmekedir. Tablo 2 : Johansen-Juselius Koenegrasyon Tes Sonuçları ( β X β Y 0 ) + = 1 2 Vekör 1 (İşlem Hacmi Enflasyon) X1-1 y VAR modelinin maksimum gecikme uzunluğu (AIC): 2 Koenegre Vekör Sayısı Tesi Hipoezler Maximal Eigenvalue Hipoezler Trace Tes H 0 : r=0, H a : r= [ ] H 0 : r=0, H a : r [ ] H 0 : r 1, H a : r= [8.1760] H 0 : r 1, H a : r= [8.1760] Vekör 1 (Piyasa Değeri Enflasyon) X2-1 y VAR modelinin maksimum gecikme uzunluğu (AIC): 1 Koenegre Vekör Sayısı Tesi Hipoezler Maximal Eigenvalue Hipoezler Trace Tes H 0 : r=0, H a : r= [ ] H 0 : r=0, H a : r [ ] H 0 : r 1, H a : r= [8.1760] H 0 : r 1, H a : r= [8.1760] Vekör 1 (Endeks Enflasyon) X3-1 y

8 30 Osman Karamusafa, Ayku Karakaya Tablo 2 (Devam) VAR modelinin maksimum gecikme uzunluğu (AIC): 1 Koenegre Vekör Sayısı Tesi Hipoezler Maximal Eigenvalue Hipoezler Trace Tes H 0 : r=0, H a : r= [ ] H 0 : r=0, H a : r [ ] H 0 : r 1, H a : r= [8.1760] H 0 : r 1, H a : r= [8.1760] Vekör 1 (İşlem Mikarı Enflasyon) X4-1 y VAR modelinin maksimum gecikme uzunluğu (AIC): 2 Koenegre Vekör Sayısı Tesi Hipoezler Maximal Eigenvalue Hipoezler Trace Tes H 0 : r=0, H a : r= [ ] H 0 : r=0, H a : r [ ] H 0 : r 1, H a : r= [8.1760] H 0 : r 1, H a : r= [8.1760] Vekör 1 (İşlem Gören Şirke Sayısı Enflasyon) X6-1 y VAR modelinin maksimum gecikme uzunluğu (AIC): 1 Koenegre Vekör Sayısı Tesi Hipoezler Maximal Eigenvalue Hipoezler Trace Tes H 0 : r=0, H a : r= [ ] H 0 : r=0, H a : r [ ] H 0 : r 1, H a : r= [8.1760] H 0 : r 1, H a : r= [8.1760] Nolar: (1) Paranez içi değerler %5 düzeyindeki kriik değerlerdir. (2) Oluşurulan VAR modellerinin maksimum gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Krieri (AIC) ni minimum yapan değer ile belirlenmişir. (3) r koenegre vekör sayısıdır. JJ koenegre denklemlerinden elde edilen haa erimlerinin bir dönem gecikmeleri açıklayıcı değişken olarak konulan Haa Düzelme Modeli (ECM) sonuçları Tablo 3 de özelenmişir. Model, enflasyonun borsa performansı üzerindeki kısa ve uzun dönem ilişkisini birlike sunmakadır. Modelin opimum gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Krieri ile belirlenmişir. VAR modelinin kasayıları ve F esi ile oraya konmuş ve gecikmelerin borsa performansı üzerindeki ekisi belirlenmeye çalışılmışır. F değerleri işlem hacmi, işlem mikarı ve şirke sayısı ile koşulan regresyon modellerinin anlamlı olduğunu oraya koymakadır.

9 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi 31 Tablo 3 : Haa Düzelme Modeli (Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi) Performans Gösergeleri ( X) İşlem Hacmi Piyasa Değeri Endeks İşlem Mikarı Şirke Sayısı C (2.634)* (-.045) (-.332) (2.235)**.002 (.027) ECM (-2.71)***.000 (.240).000 (.008) (-2.182)** (-.070) X (-1.634)* (-.892) (-.683) (-1.433).015 (.146) X (-1.645)* (-2.100)**.003 (.031) y (2.104)**.324 (.305).731 (.666) (.942).351 (-.070) y (1.765)* (1.681)* R F (Sig) 6.835*** *** 1.635* Nolar: (1) ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı, (2) Paramere kasayıları alındaki paranez değerler isaisikleridir. (3) VAR modelinin gecikme uzunlukları AIC ile belirlenmişir. Tablo 3 eki değerler enflasyonun işlem hacmi ve işlem mikarı üzerinde % 1 ve % 5 düzeyinde anlamlı ilişkisi olduğunu oraya koymakadır. Haa eriminin negaif ve anlamlı kasayısı enflasyon rendinin uzun dönemde işlem hacmi ve işlem mikarı üzerinde olumsuz ekisini oraya koymakadır. Uygulanan bir kısılı regresyon çözümlemesi ile değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkisi oraya konmuşur. Haa düzelme modelinde es edilen sıfır hipoezi; H 0 : α y = α 11 (i) =α 12 (j) =0 (i=1...n ve j= 1...m) dir. F esi 4 sonuçları işlem hacmi (F=17.350; p=.000) ve şirke sayısı (F=22.933; 4 Tes, kısısız regresyon denklemlerindeki bazı değişkenin modelde sabi uulmak sureiyle aşağıdaki gibi hesaplanan F değeri ile, hariç uulan değişkenlerin modele olan kakısının anlamlılık düzeyi oraya konmakadır (Griffihs vd. 1993:381).

10 32 Osman Karamusafa, Ayku Karakaya p=.000) için kısısız modelin anlamlı olduğunu, piyasa değeri (F=3.078; p=.08), endeks (F=2.876; p=.09) ve işlem mikarı (F=.002; p=.961) için ise kısılı modelin geçerli olduğunu oraya koymuşur. F esi sonuçlarına göre Tablo 3 deki kısa dönem değişkenler arası ilişkiler incelendiğinde, enflasyonun bir dönemlik gecikmesinin % 5 anlamlılık düzeyinde işlem hacmi üzerinde poziif yönlü bir ekisinin olduğu, bu ekinin uzun dönemde kaybolduğu görülmekedir. İşlem hacminin aynı zamanda bir ve iki dönem gecikmiş değerlerinden de düşük anlamlılık düzeyinde ekilendiği oraya çıkmışır. Enflasyonun işlem gören şirke sayısı üzerindeki ekisini oraya koyan haa düzelme modeli anlamlı olmasına rağmen (F=1.635; p<.10), model gerek kısa gerekse uzun dönemde enflasyonun anlamlı ekisini göserememişir. Tablo 3 eki ikinci anlamlı model enflasyonun işlem mikarı üzerindeki ekisini oraya koymakadır (=-2.182; p<.05) kasayısı uzun dönemde enflasyon ile işlem mikarı arasında ers yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu oraya koymakadır. Ancak y -1 kasayısının anlamsız olması kısa dönem dinamikleri açısından bir ilişki oraya koyamamakadır. 4. Sonuç Enflasyon oranı ile borsa performansı arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkilerinin incelendiği bu çalışmada, lieraürdeki uzun dönemdeki ers yönlü anlamlı ilişkinin Türk hisse senedi piyasası açısından da kısmen geçerli olduğu sonucuna varılmışır. Bu doğruluda enflasyonun kısa ve uzun dönem ilişkilerinin birlike ele alındığı haa düzelme modelinde işlem hacmi ve işlem mikarı üzerinde ers yönlü ekisinin olduğu oraya konmuşur. Ancak kısa dönem ilişkiler ele alındığında, enflasyonun işlem hacmi ile poziif yönlü ilişkisinin olduğu, işlem mikarı üzerinde ise herhangi bir ekisinin olmadığı görülmüşür. İşlem gören şirke sayısı açısından ise, uzun ve kısa dönemde enflasyon rendinin ekili olmadığı çalışmadan elde edilen diğer bir sonuçur. Çalışmada kullanılan İMKB-100 endeksi değeri ve piyasa değeri ile oluşurulan EC modelleri isaisik olarak anlamsız bulunmuşur. ( SSE R SSU U ) / J F = SSE /( T K) U Formüldeki SSE R kısılı modelin haa erimleri karelerini, SSU U Kısısız modelin haa erimleri karelerini, J kısılı modeldeki lineer denklem sayısını, T oplam gözlem sayısını ve K ise kısısız modeldeki oplam paramere sayısını ifade emekedir. Eğer hesaplanan F değerinin anlamlılık düzeyi 0.05'den düşük ise, kısılı modelin ercih edilmemesi gerekiğini oraya koymakadır

11 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi 33 The Effec of Inflaion on Sock-Exchange Performance Absrac : This sudy aims is o search he effecs of inflaion rae on İMKB performance. In he sudy ransacion volume, marke value, agreemen number, ransaced firm number and index values are used o indicae sock-exchange performance. For inflaion indicaor TÜFE is used. Sudy, uses he Error Correcing Model (ECM) which is creaed by he Johnson-Juselius Co-inegraion Model (JJ) o show he empiric findings on he long erm effecs of inflaion considering he shor erm dynamics, by he inflaions 1995: : 06 erm effecs on sock-exchange performance. Key Words : Sock-exchange Performance, Inflaion, Co-inegraion, ECM Kaynakça Akaike, H. (1969). Fiing Auo Regressions for Predicions. Annals of he Insiue Saisical Mahemaics (21): Asprem, M. (1989). Sock Prices, Asse Porfolios and Macroeconomic Variables in Ten European Counries. Journal of Banking and Finance (13): Barnes, M., J. H. Boyd, B. D. Smih (1999). Inflaion and Asse Reurns. European Economic Review (43): Bodie, Z. (1976). Common Socks as a Hedge agains Inflaion. The Journal of Finance (31): Boazzil, L. and V. Corradi (1991). Analyzing he Risk Premium in he Ialian Sock Marke: ARCH-M Models vs. Non-parameric Models. Applied Economics (23): Boudoukh, J. and M. Richardson (1993). Sock Reurns and Inflaion: A Long-horizon Perspecive. American Economic Review (83): Boudoukh, J., M. Richardson, R. F. Whielaw (1994). Indusry Reurns and Fisher Effec. The Journal of Finance (49): Charah, A., S. Ramchander, F. Song (1996). Sock Prices, Inflaion and Oupu: Evidence from India. Journal of Asian Economics (7): Chen, N., R. Roll, R., S. A. Ross (1986). Economic Force and he Sock Marke. Journal of Business (59): Chen, S. and B. D. Jordan (1993). Some Empirical Tess in he Arbirage Pricing Theory: Macro Variables Versus Derived Facors. Journal of Banking and Finance (17): Choudhry, T. (2001). Inflaion and Raes of Reurn on Socks: Evidence from High Inflaion Counries. Journal of Inernaional Financial Markes (11): Dickey, D. A. and W. A. Fuller (1979). Disribuion of he Esimaors for Auoregressive Time Series wih a Uni Roo. Journal of he American Saisical Associaion (74):

12 34 Osman Karamusafa, Ayku Karakaya Dickey, D. A. and W. A. Fuller (1981). Likelihood Raio Saisics and Auoregressive Time Series wih a Uni Roo. Economerica (49): Dokko, Y. and R. Edelsein (1987). The Empirical Inerrelaionships among The Mundell and Darby Hypohesis and Expeced Sock Marke Reurns. Review of Economics and Saisics (69): Engle, R. F. and C. W. J. Granger (1987). Co inegraion and Error Correcion: Represenaion, Esimaion and Tesing. Economerica (55: 2): Engle, R. F. and C. W. J. Granger (1987). Co-inegraion and Error Correcion: Represenaion and Tesing. Economerica (55): Engsed, T. and C. Tanggaard (2002). The Relaion beween Asse Reurns and Inflaion a Shor and Long Horizons. Journal of Inernaional Financial Markes (12): Erb, C. B., C. R. Harvey, T. E. Viskana (1995). Inflaion and World Equiy Selecion. Financial Analyss Journal (51): Fama, E. F. (1981). Sock Reurns, Real Aciviy, Inflaion, and Money. American Economic Review (71): Fama, E. F. and G. W. Schwer (1977). Asse Reurns and Inflaion. Journal of Financial Economics (5): Feldsein, M. (1982). Inflaion and he Sock Marke: Reply. American Economic Review (72): Granger, C. W. J. and P. Newbold (1974). Spurious in Economerics, Journal of Economics (2): Griffihs, W., R. C. Hill, G. G. Judge (1993). Learning and Pracicing Economerics. Singapore: John Wiley and Sons Inc. Gujarai, D. N. (1999). Temel Ekonomeri (Çeviri: Ü Şenesen, G. G. Şenesen), İsanbul: Lieraür. Gulekin, N. B. (1983). Sock Marke Reurns and Inflaion: Evidence from Oher Counries. Journal of Finance (38): Jaffe, J. F. and G. Mandelker (1976). (The Fisher Effec for Risky Asses: An Empirical Invesigaion. The Journal of Finance (31): Johansen, S. and K. Juselius (1990). Maximum Likelihood Esimaion and Inference on Coinegraion wih Applicaions o he Demand for Money. Oxford Bullein of Economics and Saisics (52): Karamusafa, O. ve M. Duman (2004). Türkiye de Hisse Senedi Geirileri, Enflasyon ve Reel Üreim İlişkisi, MUFAD (21): Karamusafa, O. ve Y. Küçükkale (2002). Hisse Senedi Geirileri ve Makroekonomik Değişkenlerin Koenegrasyon ve Nedensellik İlişkileri. VI. Türkiye Finans Eğiimi Sempozyumu, Ispara: Khil, J. and B. S. Lee (2000). Are Common Socks A Good Hedge Agains Inflaion? Evidence from he Pacific-Rim Counries. Pacific-Basin Finance Journal (8):

13 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi 35 Linner, J. (1975). Inflaion and Securiy Reurns. The Journal of Finance (30): MacKinnon, J. G. (1990). Criical Values for Co-inegraion Tess. UC San Diego Discussion Paper, McCarhy, J., M. Najand, B. Seifer (1990). Empirical Tes of he Proxy Hypohesis. Financial Review (25): Nelson, C. R. (1976). Inflaion and Raes of Reurn on Common Socks. The Journal of Finance (31): Omran, M. and J. Poinon (2001). Does he Inflaion Rae Affec he Performance of he Sock Marke? The Case of Egyp. Emerging Markes Review (2):

14 Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ünal ARSLAN Musafa Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, İkisa Bölümü. E-posa: uarslan@yahoo.com Yıldız SAĞLAM Musafa Kemal Üniversiesi

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI MÖDAV 2009/4 89 Arş. Grv. Dr. Koray KAYALIDERE 1* Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN 2* Yrd. Doç Dr. Hüseyin AKTAŞ

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Populaion Sudies, 2012, 34, 31-50 31 TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Ölümlülük ahminleri, demografi ve aküerya bilimlerinde önemli bir rol oynamakadır.

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM **

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** 95 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakülesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ Seyfein ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** Öze Para poliikası kararlarındaki

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ Hilal BOZKURT Öze: Çok sayıda ampirik araşırma

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2015 Cil:22 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) Musa ATGÜR * N. Oğuzhan ALTAY ** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10 econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : - S ayı/no: 2 : 33 42 (20) FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * Yrd.

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

-ENFLASYON ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION

-ENFLASYON ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION Marmara Üniversiesi YIL 2010, SAYI II, S. 539-553 -ENFLASYON Öze Özlem YORULMAZ * ** - Anahar Kelimeler: ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN

Detaylı

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS Journal of Economics, Finance and Accouning (JEFA), ISSN: 48 6697 Year: 05 Volume: Issue: 4 NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING

Detaylı

Avrupa Borç Krizinin Türkiye nin İhracatı Üzerindeki Etkileri The Effects of European Debt Crisis on Turkey s Exports

Avrupa Borç Krizinin Türkiye nin İhracatı Üzerindeki Etkileri The Effects of European Debt Crisis on Turkey s Exports 486 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Avrupa Borç Krizinin Türkiye nin İhracaı Üzerindeki Ekileri The Effecs of European Deb Crisis on Turkey s Expors Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper (Balıkesir

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ Eem Hakan ERGEÇ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mura TAŞDEMİR Eskişehir OsmangaziÜniversiesi Öze İnşaa sekörü çıkısının

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1

Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1 Doğal Gaz ve Perol Fiyaları ile BIST Sanayi Sekörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1 Examining he Relaionship among he Naural Gas, Oil Prices and Sub- Indexes of BIST-Indusrial Kemal Eyüboğlu,

Detaylı

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:2, 2011, Sayfa 49-73) Türkiye de Elekrik Tükeimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz H. Mura Eruğrul * Öze Çalışmada Türkiye de elekrik ükeimi büyüme ilişkisi 1998Ç1-2011Ç3

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması Intensity of Metal (Steel) Use Hypothesis: A Test for Turkish Economy

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması Intensity of Metal (Steel) Use Hypothesis: A Test for Turkish Economy SESSION Meal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipoezinin ürkiye Ekonomisi için Sınanması Inensiy of Meal (Seel) Use Hypohesis: A es for urkish Economy Assoc. Prof. Dr. Fikre Dülger (Çukurova Universiy, urkey)

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı