Sıkça Sorulan Sorular. GYOF (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Fonu) ile GYO A.Ş. (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi) arasındaki fark nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sıkça Sorulan Sorular. GYOF (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Fonu) ile GYO A.Ş. (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi) arasındaki fark nedir?"

Transkript

1 Sıkça Sorulan Sorular GYOF (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Fonu) ile GYO A.Ş. (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi) arasındaki fark nedir? Türkiye de, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketleri, anonim şirket biçiminde kurulmakta olup tüzel kişiliği haizdirler. Fon statüsüne sahip olmayıp mütevelli heyeti tarafından yönetilmemektedirler. Sermayeleri nama yazılıdır ve hisse ihraç ederler. Hisselerinin nakit karşılığı ihraç edilmesi ve menkul kıymetler borsasında işlem görmesi gerekmektedir. Aşağıda gösterilen alanlarda faaliyet gösterebilmektedirler: Yüksek potansiyelli gayrimenkul yatırımları, Gayrimenkule dayalı menkul kıymet yatırımları, Portföylerinden kira geliri elde edilmesi, Gayrimenkul satışları GYO statüsü almak için alt bir sermaye limiti bulunmamaktadır. Kendilerine bu statü verilen şirketlerin, üç ay içerisinde, hisselerini halka arz etmek amacıyla SPK ya başvurmaları gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletlerindeki GYOF ların, brüt gelirlerinin en az yüzde 75 ini gayrimenkullerden alınan kiralardan ya da gayrimenkuller üzerindeki ipoteklerden gelen faizlerden elde etmeleri ve vergiye tabi gelirlerinin en az yüzde 90 ını yıllık olarak hissedarlarına dağıtmaları gerekirken, Türkiye deki GYO lar, gelirlerini, herhangi bir sınır olmaksızın, kiralar ve gayrimenkul satışlarından elde edebilmekte olup temettüler, her bir GYO nun kendi iç politikası uyarınca dağıtılmaktadır. GYO nun vergi statüsü nedir? GYO lar, Türk anonim şirketi olarak, Türk gelir vergisi düzenlemelerine tabidir. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından konulan kurallar kapsamında GYO olarak tanınmasının ardından, bütün gelirleri, Türk Kurumlar Vergisi Kanunu altında kurumlar gelir vergisinden muaf olmakta ve GYO statüsünü muhafaza ettiği sürece söz konusu muafiyet devam etmektedir. Torunlar GYO kimdir? Torunlar GYO, 2,5 milyar TL Net Varlık Değeriyle, borsada işlem gören önde gelen GYO lar arasında yer almaktadır. Şirket esas olarak, alışveriş merkezi geliştirme projeleri ile karma kullanım projeleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Torunlar ın ana stratejisi, mevcut tedarikin sınırlı olduğu şehir merkezlerine yatırım yapmaktır. Varlıkları arasında, Türkiye nin en sanayileşmiş şehirlerinden biri ve Türk otomotiv endüstrisinin kalbi olan Bursa daki Korupark ve Zafer Plaza, Türkiye nin turizm merkezi olan Antalya daki Antalya Deepo Outlet, başkent Ankara daki Ankamall ve ülkenin toplam nüfusunun %18 inden fazlasının bulunduğu Türkiye nin en büyük şehri İstanbul daki Torium Mall bulunmaktadır. Korupark Alışveriş Merkezi ve Rezidans projesinde, Torium İstanbul Alışveriş Merkezinde (Ekim 2010 da açılmıştır) ve 2013 yılında tamamlanmasının ardından Avrupa daki en büyük alışveriş merkezlerinden biri olacak Mall of İstanbul tasarımında yaşam merkezi konsepti uygulanmıştır. Sahip olduğu kiralanabilir alanı metrekare olup, 2014 yılının sonunda metrekareye çıkacaktır. 1

2 Torunlar GYO, şu anda, Samsun Bulvar AVM, Mall of İstanbul, Torun Tower ofis blokları ile Korupark Rezidans III. Etap inşaatlarını yapmaktadır. Torunlar, Aralık 2011 tarihi itibariyle, Mall of İstanbul projesindeki satışların %50 sini ve Korupark III. Etap projesindeki satışların %30 unu tamamlamıştır yılında Mecidiyeköy Eski Ali Sami Yen stadyumu projesi ile Maltepe projesinin inşaatına başlayacaktır. Torunlar GYO nun ortaklık yapısı nasıldır? Aziz Torun %37.41 Mehmet Torun %37.37 Halka Açık Hisseler %25.16 Diğer %0.06 Torunlar GYO ne zaman halka açıldı? Torunlar GYO, 21 Ekim 2010 tarihinde halka açıldı. Şu anda, Şirketin halka açık hisselerinin oranı %25.16 dır. Torunlar GYO hangi borsada işlem görmektedir? Torunlar GYO nun borsadaki kodu nedir? Torunlar GYO hisseleri, TRGYO sembolü ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir. Reuter Kodu TRGYO.IS ve Bloomberg Kodu TRGYO:TI dir. Torunlar GYO stratejisinin esas ilkeleri nelerdir? Perakende tabanlı karma kullanım projelerini arttırırken alışveriş merkezlerine odaklanmaya devam etmek, Alışveriş merkezlerinde aktif ve dinamik varlık yönetimine sahip olmak, Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri izlemek, Yüksek büyüme ve gelişme potansiyeline sahip bölge ve gayrimenkullerdeki fırsatları takip etmek, Kriz yönetimine sahip olmak ve bunları fırsata çevirmek, Sektörde öncü bir role sahip olmak ve örnek alınacak projeler geliştirmek, Gayrimenkul sektöründeki teknolojik gelişmeleri kullanarak hayatı daha kolaylaştıracak alanlar oluşturmak, Teknolojiyi esas alarak sektörde ileri gitmek, Uluslararası bilgi ve birikimi yerel tecrübelerimizle kaynaştırmak suretiyle geleceğin projelerini inşa etmek, Hissedarlarımıza en yüksek değeri kazandırmak amacıyla değer oluşturan fırsatları yakından izlemek, Rakipleri arasındaki konumunu sağlamlaştırarak en çok kar dağıtan, en güvenilir ve en çok tercih edilen GYO olmak, Torunlar GYO nun rekabet avantajları nelerdir? - Türkiye nin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden biridir, - Gayrimenkul geliştirme ve varlık yönetiminde çok iyi bir performansa sahiptir, - Mükemmel bir büyüme potansiyeline sahiptir, - Uzun süreli yerel deneyime ve dış kaynak kullanımı yeteneğine sahip profesyonel bir yönetim ekibi bulunmaktadır, - Türkiye, gayrimenkul alanındaki büyümeyi destekleyen, güçlü bir uzun vadeli ekonomik altyapıya sahip bulunmaktadır, - İstikrarlı bir finansal yapıya sahip olup, vergi konusunda esnek bir GYO rejiminden faydalanmaktadır, 2

3 Torunlar GYO nun mali yılı nedir? Torunlar GYO nun mali yılı 12 aylık takvim yılıdır (Ocak Aralık). Torunlar GYO nun yabancı ortağı var mıdır? Hayır. Torunlar GYO nun uluslararası faaliyetleri bulunmakta mıdır? Hayır. Torunlar GYO nun ödenmiş sermayesi nedir? Torunlar GYO nun ödenmiş sermayesi TL dir. Bu sermaye, (iki yüz yirmi dört milyon) hisseye bölünmüştür. Torunlar GYO da, her biri 1.00 TL itibari değere sahip, A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere, 3 hisse sınıfı bulunmaktadır. Torunlar GYO hangi sıklıkta kazanç rapor etmektedir? Finansal sonuçlarını ne zaman yayınlamaktadır? Torunlar GYO, SPK kuralları uyarınca, finansal sonuçlarını, her üç ayda bir yayınlamaktadır. Daha fazla bilgi için: adresini ziyaret ediniz. Torunlar GYO nun Olağan Genel Kurulu ne zaman toplanmaktadır? Torunlar GYO nun temettü politikası nedir? Torunlar GYO nun temettü politikası, Sermaye Piyasası Kanunu ile Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. A, B ve C sınıfı hisse sahipleri arasında temettü dağıtımı yönünden herhangi bir ayrıcalık bulunmamaktadır. Ayrıntıları Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim İlkelerinde öngörülen temettü politikası ve yıllık temettü dağıtımına dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda temin edilmekte olup Genel Kurul Toplantısı sırasında hissedarlara sunulmaktadır. Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Yönetmelikleri ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtımını düzenleyen hükümleri çerçevesinde bir temettü politikası uygulamaktadır. Kar dağıtımının tespitinde, Şirketimizin uzun dönem stratejisi, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit pozisyonu dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulumuz, 16 Eylül 2010 tarihinde, uzun dönem yatırım planları ve diğer finansman gereksinimlerine tabi olmak üzere, her bir genel kurul toplantısında, dağıtılabilir karın %50 sinin dağıtılmasının teklif edilmesi kararı almıştır. Temettüler, Türk Lirası olarak ödenmektedir. 3

4 Temettüler nasıl hesaplanmaktadır? Net kar, aşağıda gösterilen şekilde, (bütün masraf, amortisman, vergi, benzeri ödemeler, yasal yedekler ve varsa önceki yıl zararlarının Türk Ticaret Kanununda öngörüldüğü üzere mali yılın sonunda tespit edilen gelirlerden düşürülmesinin ardından) şirket ana sözleşmesi hükümleri uyarınca hesaplanmakta ve dağıtılmaktadır. - Net karın %5 i, ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar, birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır, - SPK tarafından belirtilen tutarda olmak üzere hissedarlara birinci temettü ödemesi yapılır, - Net karın kalanı, tamamen ya da kısmen, ikinci temettü olarak hissedarlara ödenir ya da genel kurul tarafından tespit edildiği üzere olağanüstü yedek olarak ayrılır, - Ödenmiş sermayenin %5 ine eşit tutarın hissedarlara temettü olarak dağıtılacak kısımdan çıkarılmasının ardından kalan tutarın %10 u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır, Zorunlu yedek akçeler ayrılmadan ve ana sözleşmede öngörülen birinci tertip temettü dağıtılmadan, yönetim kurulu üyelerine, şirket yöneticilerine, çalışanlarına ya da yardım kuruluşlarına temettü dağıtılamayacak ya da başka bir yasal yedek akçe ayrılamayacak ya da gelecek yıllara kar devri yapılamayacaktır. Hisseleri borsada işlem gören şirketler, mali tablolarını UFRS ye göre sunmaktadırlar. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulunun 05 Mayıs 2006 tarih ve sayılı ilke kararına göre, temettü dağıtımındaki üst limit, UFRS hesapları yerine, kanuni hesaplara göre net dağıtılabilir kar olacaktır, yani, UFRS karının yasal karı aşan tutarı, temettü esasında dikkate alınmamaktadır. Ne zaman temettü alma hakkına sahip olurum? Hisselere, temettü ödeme tarihinden en az bir işgünü önce, sahip olan hissedarlar, temettü alma hakkına sahiptirler. Temettü ödeme tarihi, Olağan Genel Kurul Toplantısında tespit edilmektedir. Bir sonraki temettü ne zaman ödenecek? 2011 yılı temettü tutarı ve ödeme tarihi hakkında Olağan Genel Kurulda karar alınacaktır. Temettüler nasıl vergilendirilmektedir? Türk anonim şirketleri tarafından yapılan temettü dağıtımları genel olarak, yerleşik tüzel kişi mükellefler ile hisseleri Türkiye deki daimi işyeri / temsilcilik vasıtasıyla elinde tutan yerleşik olmayan mükellefler hariç olmak üzere, %15 oranında kaynağında stopaj vergisine sabi bulunmaktadır. Ancak, GYO nın karının, dağıtılıp dağıtılmamasına bakılmaksızın, stopaja tabi olmasından dolayı, temettünün, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kardan ödenmesi durumunda, Türk anonim şirketleri tarafından dağıtılan temettülere uygulanan olağan stopaj rejiminin tersine, söz konusu temettüye, Kurumlar Vergisi Yasası kapsamında, ayrıca temettü stopaj vergisi uygulanmamaktadır. 4

5 Yerleşik Hissedarlar Gerçek Kişiler: Bir Türk yerleşik anonim şirketinden alınan temettünün yarısı, Türk Gelir Vergisi Yasası hükümleri uyarınca, Türk bireysel gelir vergisinden muaftır. Yıl içerisinde vergiye tabi temettünün, 2010 yılı için TL olarak tespit edilen tavanı aşması durumunda, vergiye tabi bütün temettü için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gerekmektedir. Bireysel gelir vergisi oranları, artan oranlı gelir vergisi tarifesi esas alınmak üzere, %15 ila %35 arasında değişmektedir. Türk anonim şirket tarafından, elde ettiği karı dağıtmayıp sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirmiş olduğu sermaye artışıyla ilgili olarak ihraç edilen bedelsiz hisse senetleri, kar dağıtımı sayılmayıp bu bedelsiz hisse senetlerinden ortakların sağladıkları kar payları beyan edilmeyecektir. Yerleşik Hissedarlar Tüzel Kişi Mükellefler: Başka bir Türk yerleşik anonim şirketinden alınan temettü, temettü alan hissedarlar nezdinde, Kurumlar Vergisi Yasası kapsamında, Türk kurumlar vergisinden istisnadır. Ancak, bir GYO dan alınan temettü, yerleşik bir anonim şirketin karının vergilendirilmesini düzenleyen kurallara tabidir. Yerleşik Olmayan Hissedarlar: Türkiye de yatırım yapılan menkul sermaye üzerindeki kaynaktan alınan stopaj vergisi (yani faizler, temettü ve benzerleri) normal olarak, yerleşik olmayanlar için Türkiye de nihai vergi niteliğindedir. Bu şekilde vergilendirilmemiş olan Türkiye deki kaynak gelirleri, yerleşik olmayanlar tarafından verilecek beyanname yoluyla, Türkiye de vergiye tabidir. Türk anonim şirketi hisselerinin, yerleşik olmayan anonim şirket tarafından, Türkiye deki daimi işyeri yoluyla, elde tutulması durumunda, söz konusu Türk şirketi tarafından ödenen temettünün vergilendirilmesi, Türk yerleşik anonim şirketlerin vergilendirilmesini düzenleyen aynı kurallara tabidir. Torunlar GYO kredi derecelendirmesine sahip midir? Torunlar GYO, kredi derecelendirmesine sahip değildir. Torunlar GYO Yönetim Kurulu kimlerden oluşmaktadır? Torunlar GYO Yönetim Kurulu, hepsi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ikisi icrai görevi bulunmayan ve bağımsız üye niteliğinde olan toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu profiline aşağıda verilen adresten ulaşabilirsiniz: Torunlar GYO Ana Sözleşmesine nereden ulaşabilirim? Torunlar GYO nun kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları nelerdir? Finansal piyasalar, son yıllarda, küreselleşme eğilimlerine paralel olarak, daha da derinlik kazanmıştır. Büyümekte olan finansal piyasalarda etkin bir konumda bulunabilmek amacıyla, rekabetçi ortama rağmen tutarlı ve karlı bir büyüme performansına ulaşmak, hissedar değeri oluşturmak, uluslararası kabul edilen uyumluluk uygulamalarına odaklanmak ve ilgili ilkeleri uygulamak önemlidir. Türk sermaye piyasalarının global likidite sisteminin bir parçası olması ve uluslararası 5

6 finansal piyasalardan sağlanan finansman olanaklarının arttırılması için uluslararası standartları yakından izlemek ve uygulamak çok önemlidir. Torunlar GYO, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun Temmuz 2003 de 35/385 karar numarasıyla çıkardığı, Temmuz 2003 de halka açıkladığı ve Mayıs 2005 de revize ettiği Kurumsal Yönetim İlkelerini kabul etmiştir. Torunlar, bu ilkelerin uygulanmasının şirketimiz, paydaşlarımız ve nihayetinde ülkemiz menfaatine olduğunun farkındadır. Şirketimizin vizyonuna, misyonuna ve stratejik hedeflerimize ulaşması için Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması gerektiğinin farkındayız. Kurumsal yönetimin ana ilkeleri olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk şirketimiz tarafından uygulanmaktadır. İyi bir şekilde uygulanan kurumsal yönetimin, bilhassa yönetim kalitesinin arttırılması, risklerin azaltılması ve finansal ve sermaye piyasalarındaki güvenilirlik ve saygınlığın arttırılması konularında, şirketlere önemli menfaatler getireceğine inanıyoruz. Torunlar GYO nun bağımsız denetçileri kimdir? Torunlar GYO nun mali tabloları, PricewaterhouseCoopers üyesi olan, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenmektedir. Şirketimiz ile, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PricewaterhouseCoopers) arasında tanzim edilen 2011 yılı bağımsız denetim sözleşmesi çerçevesinde, PWC, konsolide mali tabloların denetimini gerçekleştirmektedir. Bağımsız denetim raporu, bu amaçla belirlenen yasal süre içerisinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (KAP) sunulmuş olup Şirketimizin web sitesinde ve yıllık raporunda yayınlanmıştır. Torunlar GYO nun bağımsız gayrimenkul değerlemecileri kimdir? Torunlar GYO iki çeşit gayrimenkul değerlemeye tabi bulunmaktadır. Standart Gayrimenkul Uygulamaları A.Ş., SPK değerleme standartları uyarınca gayrimenkulleri değerlendirmekte, DTZ Debenham Tie Leung Limited üyesi olan DTZ Pamir ve Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş ise RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Değerleme Standartları uyarınca değerleme işlemlerini gerçekleştirmektedir yılı Finansal Sonuçlarınızdaki Muhasebe Politikası Değişiklikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? 2010 yılı yılsonu mali tablolar Not 2.1 ve 2.2 ye bakınız. Torunlar GYO kaç kişiyi istihdam etmektedir? Torunlar GYO, 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle, 80 kişi istihdam etmektedir (bu sayı, Torunlar GYO nun tek başına istihdam ettiği kişi sayısıdır). Sorularıyla ilgili olarak Torunlar GYO hissedarları kimle irtibata geçebilecektir? Hissedar soruları için, adresine e-posta gönderebilir ya da numaralı telefondan Yatırımcı İlişkileri Direktörü Dr. Haluk Yükler i arayabilirsiniz. 6

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ 4 ÜST YÖNETİM 4 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE YATIRIM

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU

www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU www.bakambalaj.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I ORGANİZASYON Bak Ambalaj 02 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 03 Vizyon, Misyon ve Değerler 04 Kilometre Taşları 06 BÖLÜM II YÖNETİM Yönetim Kurulu

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2014

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul Telefon : 0216 430 00 00 Faks : 0216 430 80 15 Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı