TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :"

Transkript

1 TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV ADRESİ : POSTA KODU : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : İŞ ADRESİ : POSTA KODU : İŞ TELEFONU : FAX NO: * Lütfen adres ve telefon bilgilerindeki değişiklikleri bildiriniz. HESAP EKSTRESİ VE DUYURULARIN İLETİLECEĞİ ADRES : EV ADRESİ ( ) İŞ ADRESİ ( ) ADRESİME EKSTRE GÖNDERİLMESİNİ İSTEMİYORUM ( ) T.C. KİMLİK NO : VARSA TAKASBANK SİCİL NO : HAVALE İÇİN BANKA-ŞUBE-IBAN NO : KREDİLİ ÇALIŞMAK İSTİYORUM ( ) BORÇLU KALMAYACAĞIMDAN DOLAYI KREDİLİ ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM ( ) İMZA ÖRNEĞİ-1 İMZA ÖRNEĞİ-2 İMZA ÖRNEĞİ-3 NOT: FORM EKİNE KİMLİK (EHLİYET VEYA NÜFUS CÜZDANI) FOTOKOPİNİZİ VE ADINIZA KAYITLI (ELEKTRİK-SU-DOĞALGAZ-TÜRK TELEKOM) FATURA VEYA İKAMETGAH SENEDİ EKLEYİNİZ.

2 ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TOROS MENKUL KIYMETLER TİCARET A.Ş. (kısaca TOROS) ile Sn....(kısaca MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla sermaye piyasasında menkul kıymetler ile ilgili işlem yapmak üzere işbu sözleşmeyi yapmışlardır. 1. TOROS kendi namına ve MÜŞTERİ hesabına sermaye piyasasında menkul kıymet alım ve satımını yapmayı kabul etmiş olup, MÜŞTERİ de yapılacak bu işlemlerin sonuçlarını yerine getirmeyi itirazsız kabul ve taahhüt eder. 2.MÜŞTERİ menkul kıymetler portföyünü şirket kasalarından emanet edecektir. MÜŞTERİ cari hesabını kapatmak kaydı ile portföyünü her zaman geri alabilecektir. Toros, portföy muhafazası dolayısıyla bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Ancak, rüçhan hakkı kullanımı ve kupon tahsili gibi hizmetler ile potföy yönetimi ve sigortası gibi giderler bu kapsamın dışındadır. TOROS bu hizmetler için taahhüt ettireceği komisyon vesair giderleri C/H'tan borç kaydederek tahsile yetkilidir. Şirket Müşterinin verdiği yetkiye bağlı olarak, gün içinde herhangi bir müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibariyle alacak baki- ye veren müşteri hesaplarındaki nakitleri Şirket tarafından belir- lenen miktar ve Şirketin tercih edeceği piyasa araçlarına piyasanın belirliyeceği faiz oranı üzerinden toplu olarak nemalandırır. Nema- landırılacak tutarın yüzbinde 12 ila 48 arasında işlem komisyonu alabilir. 3.MÜŞTERİ, kural olarak alım ve satım emirlerini yazılı olarak TOROS'a verecektir. MÜŞTERİ tarafından TOROS'a verilecek bu yazılı emirler Borsa'da MÜŞTERİ tarafından yazılıp imzalanan evrak ile MÜŞTERİ'nin kendi el yazısı ile hazırlayıp imzaladığı mektup ve faks şeklinde vereceği veya göndereceği alım satım emirleri ile veya tarafların bu sözleşmede kayıtlı teleks numaraları arasında keşide edilen telekslerle de vuku bulabilir. Bu, şekilde MÜŞTERİ tarafından TOROS'a verilecek emirlerin sorumluluğunu MÜŞTERİ şimdiden kabul ve taaahhüt eder. 4.TOROS'a emir veren MÜŞTERİ, kural olarak emri karşılığı olan nakdi TOROS'a yatıracaktır. MÜŞTERİ, TOROS kasalarında bulunan portföyünü teminat göstermek suretiyle emir verebilir. Ancak TOROS bu emri kabul edip etmemekte serbesttir. TOROS MÜŞTERİ'nin portföyünü teminat olarak kabul etmesi halinde portföyün emanet giriş fişine "portföyümü TOROS'a teminat olarak verdim, üzerinde TOROS'un hapis hakkı vardır." meşruhatı verilerek imzası alınır. TOROS, MÜŞTERİ'nin portföyünü ne ölçüde teminat kabul edeceğine kendisi karar verir. MÜŞTERİ'nin buna itiraz hakkı yoktur. Bu şekilde kabul edilen alım satım emirlerinin mali sonuçlarını MÜŞTERİ, 2 iş gününde yerine getirmediği takdirde, yerine getirilmeyen her tür bedel ve gecikme faizi için TOROS, MÜŞTERİ'nin teminat olarak gösterilmiş portföyü üzerinde hapis hakkını kullanır ve MÜŞTERİ'nin emri üzerine aldığı menkul değerleri MÜŞTERİ hesabına Borsa'da satarak bakiyesini MÜŞTERİ'nin C/H'na geçirir. MÜŞTERİ'nin C/H'nın borçlu bakiye vermesi halinde TOROS hapis hakkını hukuki takibe geçerek bu sözleşmede yazılı fazleri ve %15 avukatlık takip giderinide ilave etmek suretiyle yasal surette alacağını tahsil eder. imza

3 5.MÜŞTERİ'nin yazılı olmayan emirlerinin yerine getirilmesi TOROS'un ihtiyarındadır. Ancak aşağıda açıklanan şartlarda TOROS, MÜŞTERİ'nin yazılı olmayan emirlerini de kabul edebilir. a) Telefon emri en kısa zamanda yazılı emre dönüştürülecektir. b) MÜŞTERİ'nin C/H'ında verilen emri karşılayacak miktarda alacağı bulunacaktır. c) Yazılı emre dönüştürülmese bile MÜŞTERİ telefon emri için TOROS ile yaptığı görüşme üzerine, TOROS'da düzenlenecek telefon emri notunu her türlü mali yükümlülükleriyle birlikte kabul ettiğini şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir. (Telefon emri veriliş şekli: MÜŞTERİ telefonda karşısına çıkan yatırım danışmanına kendini tanıtıp C/H numarasını, kodunu ve emrinin miktarını bildirecek, yatırım danışmanı gerekli kontrollarını yaptıktan sonra mutabakat bildirip MÜŞTERİ'nin emrini telefon notu olarak hazırlayacak ve MÜŞTERİ'ye telefonda okuyarak teyid ettirecektir.) MÜŞTERİ, telefon emri notunda yazılı hususlara itiraz etmeyeceğini ve notun hazırlanması sırasında bir yanlışlığa meydan vermemek üzere azami ve itina göstereceğini kabul ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ mümkün olan en kısa zamanda buraya uğrayarak telefon emrinin yazılı teyidini TOROS'a verecektir.) TOROS'un alınan notu irsal zorunluluğu yoktur. d) MÜŞTERİ, C/H'ında bulunan alacağı için TOROS'dan faiz talep edemez. 6.Taraflar işbu sözleşmeye ait hesapların, Türk Ticaret Kanunu'nun 87. ve müteakip maddelerine göre TOROS tarafından cari hesap şeklinde yürütülmesini peşin kabul etmişlerdir. 7.Alım emirlerinden gerçekleşenlerin bedelleri hisse senetlerinin temininde, satım emirlerinin gerçekleşenlerinin bedelleri hisse senetlerinin alıcısına tesliminde ödenerek tasfiye edilir. 8.MÜŞTERİ'nin TOROS'a vereceği menkul kıymet alış emirleri sebebiyle doğacak borcunu en geç 2 iş gününde ödememesi halinde, TOROS bu menkul kıymetleri kendi adına MÜŞTERİ hesabına Borsa'da satmaya, bedelini MÜŞTERİ'nin C/H'na geçirmeye yetkilidir. 9.Yazılı ve telefon teyidi ile verilen her tür alım ve satım emirlerinin sonuçlarından MÜŞTERİ tümüyle sorumlu ve mali yükümlülüklerinin tümünü itirazsız yerine getirmeyi TOROS'a karşı taahhüt eder. 10.İşlemin gerçekleşmesinin TOROS'dan öğrenilmesi MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ işlemin sonuçlarını zamanında öğrenmediği için TOROS'dan hiçbir şekilde zarar ziyan talebinde bulunmayacağı gibi, bu gecikme dolayısıyla tahakkuk ettirilecek temerrüt faizini ödemekten imtina etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. 11.İhtilaf halinde TOROS'un defter ve kayıtlarının kesin delil olduğunu MÜŞTERİ itirazsız kabul eder. 12.Yedinci maddede belirtilen süre zarfında tasfiye edilmeyen işlemlerden dolayı MÜŞTERİ TOROS'a gecikme faizi ödemeyi kabul etmektedir. Ancak MÜŞTERİ'nin C/H'ında yeterli alacak bakiyesi bulunuyorsa gecikme faizi uygulanmayacaktır. Gecikme faizi günlük gününde tasfiye edilmeyen işlemler için TOROS 4.maddede yazılı hapis hakkını kullanır. imza

4 13.İhtilaf vukuunda salahiyetli mahkeme İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir. 14.Taraflar aşağıda yazılı özel bilgileri karşılıklı olarak birbirlerine değiştiğini yazılı olarak bildirmedikleri takdirde özel bilgilerde yazılı adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler, bu sözleşmenin verdiği imkanlar dahilinde geçerli sayılacaktır. imza

5 EK.2 KARŞILIKLI TAAHHÜTNAME 1-Şirketimizin... müşterisi Sn...(Müşteri)'a ait menkul kıymetleri İ.M.K.B. Takas ve saklama A.Ş. (TvS) nezinde açmış bulunduğumuz saklama hesabının alt hesaplarında...kodu ile saklamakta bulunduğumuzu, bu kod ile açılmış olan hesabın saklanan menkul kıymetlerin müşteriye ait olduğunu, 2-Müşteri kimliğini TvS tarafından bilinmemesi sonucu hesabın bir sırdaş hesap niteliğinde olduğunu, 3-Müşterinin vereceğimiz kod ve şifre mumaraları ile söz konusu alt hesapların bakiyelerini TvS'nin belirleyeceği yöntem ile takip edebileceğini, 4-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın ilan ettiği cari "takas süresi", fiziki menkul kıymet teslim ve/veya tesellümlerinin neden olacağı en çok bir iş günlük zorunlu gecikmeler dışında, müşterinin şirketimiz nezdindeki saklama hesabı ile TvS nezdinde müşteri adına açılacak alt hesap kayıtlarının birbirine uygun olarak tutulacağını, 5-Söz konusu bu alt hesaplar üzerinde tarafımızca yapılacak işlemler dolayısıyla müşteri ile aramızda doğabilecek herhangi bir ihtilaf sebebiyle TvS'nin hir bir sorumluluğunun bulunmayacağını, her türlü maddi ve manevi zarar ve taleplerden müşteriye karşı tek başına sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Büyükdere Cad. Basman Han 4/3 Şişli adresinde mukim TOROS MENKUL KIYMETLER TİCARET A.Ş. Adına imzaya yetkili; imza imza Ben...menkul kıymetlerimin TOROS MENKUL KIYMETLER TİCARET A.Ş. (aracı kuruluş)'nin İ.M.K.B. Takas ve Saklama A.Ş. (TvS) nezdinde açacağı hesabın alt hesaplarında saklanması nedeniyle; 1-Adıma açılacak söz konusu bu alt hesaplarda bulunan menkul kıymetlerimin bakiyelerini, aracı kuruluşca tarafıma verilecek kod ve şifreler yardımıyla ve TvS tarafından belirlenecek yöntem ile takip edeceğimi, 2-Vereceğim talimatlarla sınırlı kalmak üzere, bu alt hesaplar üzerindeki her türlü tasarruf yetkisinin bir ihtilaf sonucu yasal mercilerce aksine bir karar verilene veya bu alt hesaplar kapatılıncaya kadar aracı kuruluşa ait olacağını, 3-Bu yetkinin, bahse konu bu alt hesaplarımın açılmış olmasının tarafıma TvS'ne karşı hiç bir şekilde muhatabiyet sağlamıyacağını, 4-Söz konusu bu alt hesaplarımın üzerindeki tasarruflar nedeniyle aracı kuruluş ile aramda doğabilecek her türlü ihtilaf sebebiyle TvS'nin hiç bir sorumluluğunun bulunmayacağını, doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarar ve taleplerime yalnız aracı kuruluşu muhatap alacağımı beyan, kabul ve taahhüt ederim. (Müşteri)... Adres... imza

6 TOROS MENKUL KIYMETLER TİC. A.Ş. Cari hesabımda bulunan geçici nitelikteki alacağıma karşılık minimum tutarı TOROS MENKUL KIYMETLER TİC. A.Ş. tarafından belirlenen miktar ve TOROS'un tercih edeceği piyasa araçlarına piyasanın belirleyeceği fair oranı üzerinden, toplu olarak değerlendirilen nakit içerisindeki alacak bakiyemle orantılı olarak nemalandırılmak istediğimi bilgilerinize sunarım. Saygılarımla, İsim : Soyad : Müşteri No : İmza :

7 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 13. maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası işlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1- Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar ve Takas Merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2- Sermeye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. İmza

8 3- Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisini tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4- Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5- Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6- Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle türk lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7- İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Ad-Soyad : Müşteri No: Tarih: İmza:

9 TOROS MENKUL KIYMETLER TİC. A.Ş. İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 21/657 sayılı Kararı ile İMKB de işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esasları aşağıda belirlenen maddeler çerçevesinde farklılaştırılmıştır. Buna göre; 1- a) Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL nin ve dolaşımdaki pay sayısı adetin altında olan şirketlerin b) Halka açık piyasa değeri 45 Milyon TL. ve fiili dolaşımdaki pay oranı %5 in altında olan şirketlerin payları B Grubu, 2-Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı nda işlem gören şirketler C Grubu 3-Fiili dolaşımdaki pay sayısı in altında yer alan şirketler C Grubu 4-Borsa fiyatı birim pay değerinin 1.5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının payları B Grubu 5-Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının payları C Grubu (Yatırım ortaklığının piyasa yapıcısı bulunması durumunda piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde işlem görür) 6- Yukarıda yer alan şirketler dışındaki şirketler A Grubu olarak değerlendirilmektedir. A, B, C Grubu kapsamında uygulanacak tedbirler aşağıda yer alan tabloda gösterildiği gibidir. A GRUBU B GRUBU C GRUBU GÖZALTI PAZARINDA İŞLEM SAATLERİ 1.Seans 1.Seans Açılış-Emir toplama: 14:00-14:15 Açılış-Emir Toplama: 09:30-09:45 Açılış-Emir Toplama: 09:30-09:45 Açılış-Fiyat Belirleme: 14:15-14:20 Açılış-Fiyat Belirleme: 09:45-09:50 Açılış-Fiyat Belirleme: 09:45-09:50 Tek Fiyat-Emir Toplama: 14:20-17:25 İŞLEM SAATLERİ Sürekli Müzayede: 09:50-12:30 Sürekli Müzayede: 09:50-12:30 Tek Fiyat-Emir Belirleme: 17:25-17:30 2.Seans 2.Seans Açılış-Emir Toplama: 14:00-14:15 Açılış-Emir Toplama: 14:00-14:15 Diğer C Grubu Hisseleri, ikisi 1.seansta, Açılış-Fiyat Belirleme: 14:15-14:20 Açılış-Fiyat Belirleme: 14:15-14:20 ikisi 2.seansta olmak üzere günde dört Sürekli Müzayede: 14:20-17:30 Sürekli Müzayede: 14:20-17:30 kez emir toplama/tek fiyat belirleme uygulamasına tabidir. ALIM-SATIM SİSTEMLERİ Sürekli Müzayede Sistemi Sürekli Müzayede Sistemi Tek Fiyat Sistemi* İLAVE İŞLEM Kredili İşlem ve Kredili İşlem ve açığa Kredili işlem ve açığa ESASLARI açığa satışa konudur satışa konu değildir. satışa konu değildir. HİSSE Hisse senetlerinin yatırımcılara Hisse senetlerinin yatırımcılara Hisse senetlerinin yatırımcılara SENEDİNİN duyurulma esasları İMKB duyurulma esasları İMKB duyurulma esasları İMKB GRUBU tarafından belirlenir. tarafından belirlenir. tarafından belirlenir. Yatırımcılara, hisse senedi ile ilgili Yatırımcılara, hisse senedi ile ilgili ilk YATIRIMCI ilk yatırımlarından önce ilgili hisse yatırmlarından önce ilgili hisse senedi ile BİLGİLENDİRME Değişiklik yapılmamıştır. senedi ile risklerden haberdar risklerden haberdar olduklarına dair risk olduklarına dair risk bildirim uyarısı bildirim uyarısı yapılır. Tek Fiyat sistemi ile yapılır ilgili bilgi verilir. Bekleyen Emirlerde derinlik bilgisi, tek kademe VERİ YAYIN Bekleyen emirlerde derinlik bilgisi, Bekleyen emirlerde derinlik bilgisi, olarak gösterilir. Ancak Piyasa Yapıcısı EKRANLARI 5 kademe olarak gösterilir 5 kademe olarak gösterilir. bulunan Yatırım Ortaklıklarında 5 kademe olarak gösterilir. İMKB Tarafından"Otomatik Seans İMKB Tarafından"Otomatik Seans İMKB Tarafından"Otomatik Seans İLAVE TEDBİR Durdurma ve Brüt Takas Durdurma ve Brüt Takas Durdurma ve Brüt Takas Uygulamasına Geçme Sistemi" Uygulamasına Geçme Sistemi" Uygulamasına Geçme Sistemi" kapsamında tedbirler alınabilir. kapsamında tedbirler alınabilir. kapsamında tedbirler alınabilir.

10 * Tek Fiyat Sistemi: Belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın İMKB Hisse Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemi ne Kabul edilip bu sure sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesinin sağlayan tek bir fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu tek fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği işlem yöntemidir. Tek Fiyat yönteminde uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir; - Alım satım emirleri belirlenmiş kurallar çerçevesinde sisteme iletilir. - Emir girişlerinde Pazar bazında miktar veya tutar olarak İMKB Yönetim Kurulu nca getirilen azami sınırlara uyulur. - Emir toplama süresi boyunca işlem gerçekleşmez. - Emir toplama süresi boyunca sistem iletilen emirlerin iptal edilmesi ve değiştirilmesi mümkündür. - İşlemlerde çapraz işlem kuralları uygulanmaz. - Emir toplama sona erdikten sonra en çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan tek fiyat belirlenir ve ilan edilir. İlgili emir toplama süresine tekabül eden işlemler bu fiyat üzerinden öncelik kurallarına göre gerçekleştirilir. Hisse Senetleri Piyasası nda emir iptali koşulsuz olarak serbest bırakılacak. Hisse senetleri piyasası ALIM-SATIM sisteminde bekleyen normal ve özel alış-satış emirlerinin, emir bazında iptal edilmesi mümkün olacak. Emir tamamen iptal edilebileceği gibi miktarıda azaltılabilecek. Yeni uygulama ile birlikte emir iptali, açılış seansında olduğu gibi seansın sürekli müzayede bölümünde de koşulsuz olarak yapılabilecek. MÜŞTERİ NO : ADI/SOYADI : İMZA :

11 UYGUNLUK TESTİ Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır. Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: 1- Yaşınız yaş yaş yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri 2-3- Eğitim Durumunuz İlköğretim / Ortaöğretim Lise Lisans ve üstü Kurumsal Müşteri Mesleğiniz Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) :.. (halihazırda yoksa önceki yazılmalı) 4- Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz? Kısa Vadeli (0 6 ay) Orta Vadeli (6 12 ay) Uzun Vadeli (1 3 yıl) Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)

12 5- Risk ve getiri tercihiniz nedir? a Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun) b Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim) c Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim) d Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim) e Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)

13 6- a Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır? Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.) Ürün Hakkında Bilgim Yok Ürün Bilgisi Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var İşlem Sıklığı Nadiren Sıklıkla Arasıra (Ayda (Yılda Birkaç (Haftada Birkaç Defa) Defa) Birkaç Defa) Hacim Bilgisi (TL) ve üzeri b Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.) c Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.) d Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.) e Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.) Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercihetmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim. MÜŞTERİNİN Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Tarih. /. /... İmzası

14 UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır. 1- Uygunluk testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır. Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediği halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir. Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı için yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız. 2- Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir. a b Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.) Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.) Uygun Uygun Değil c Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları,Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.) d Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası,Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.) e Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri -FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları, vb.) Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleştirdiğinizi belirttiğiniz işlem hacim ve sıklıkları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır. (risk ve getiri tercihinde a veya b işaretlenip, işlem hacmi kolonları d ve e'nin doldurulduğu durumlarda) Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir. Ayrıca size uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız. Tarih: /.. /. DEĞERLENDİREN ONAYLAYAN Adı Soyadı: İmzası:

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Tezgahüstü piyasalarda türev araç alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır.

A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır. a) Hangi tür hizmet sunmaya yetkili olunduğu: A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır. b) Temsilcisi Olunan Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler A1 Capital, müşterilerin

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim

Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 1 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIM YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM? SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-1

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı