EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI"

Transkript

1 EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

2 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur. p Bu tablo, gelir tablosunda yer alan Satışların Maliyeti kaleminin detayını gösterir. p Satışların maliyeti tablosunun ana kalemleri aşağıda açıklanmıştır:

3 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

4 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

5

6 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Ticari işletmelerde satılan malın maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: p Dönem Başı Stok p +(Dönem içi Alış) p (Dönem Sonu Stok) p = SMM

7 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Örnek = Belirli bir faaliyet dönemine ilişkin maliyet bilgileri aşağıda verilen bir şirketin ilgili faaliyet dönemine ait Satışların Maliyeti Tablosunu düzenleyiniz. (MİLYON TL) TUTAR Diğer Olağan Gider ve Zararlar (Girmiyor) Direkt işçilik Giderleri Dönem Sonu Yarı Mamul Stok Dönem Başı Mamul Stok Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (Girmiyor-Faal.Gid.) Dönem Başı Yarı Mamul Stok Genel Yönetim Giderleri (Girmiyor-Faaliyet Giderleri) Genel Üretim Giderleri Dönem Sonu Mamul Stok Araştırma ve Geliştirme Giderleri (Girmiyor-Faal.Gid.) Finansman Giderleri (Girmiyor)

8 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU (MİLYON TL) TUTAR ÜRETİM MALİYETİ A. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri B. Direkt İşçilik Giderleri C. Genel Üretim Giderleri D. Yarı Mamul Kullanımı Dönem Başı Stok Dönem Sonu Stok (-) ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E. Mamul Stoklarında Değişim 1.Dönem Başı Stok Dönem Sonu Stok (-) I.SATILAN MAMUL MALİYETİ II.SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 0 A. Dönem Başı Ticari Mal Stoku B. Dönem İçi Ticari Mal Alışı Net C. Dönem Sonu Ticari Mal Stoku (-) III.SATILAN HİZMETİN MALİYETİ 0 SATIŞLARIN MALİYETİ (I. + II. + III.)

9 SMM TABLOSU VE GELİR TABLOSU Örnek = Çelik konstrüksiyon sistemleri üreten bir işletmenin 1999 yılı gelir gider ve stokları milyon TL cinsinden aşağıdaki gibidir. İşletmenin; a)1999 yılı satışların maliyeti tablosunu, b)1999 yılı gelir tablosunu düzenleyiniz. DÖNEM BAŞI DÖNEM İÇİ DÖNEM SONU SATIŞLAR FAİZ GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ KARI DİREKT İLK MADDE MALZEME GİDERLERİ DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ GENEL ÜRETİM GİDERLERİ FAALİYET GİDERLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ YARI MAMULLER MAMULLER

10 SMM TABLOSU VE GELİR TABLOSU TUTAR (MİLYON TL) TUTAR (MİLYON TL) SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ A. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri B. Direkt İşçilik Giderleri C. Genel Üretim Giderleri D. Yarı Mamul Kullanımı Dönem Başı Stok Dönem Sonu Stok (-) ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E. Mamul Stoklarında Değişim Dönem Başı Stok Dönem Sonu Stok (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI FAALİYET GİDERLERİ FAALİYET KARI VEYA ZARARI FAİZ GELİRLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN KAR VEYA ZARAR MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ KARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI

11 KAR DAĞITIM TABLOSU p Kâr dağıtım tablosu, işletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur. p Kar dağıtım tablolarının düzenlenme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde dönem karından, ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kar ile hisse başına temettü tutarının hesaplanmasıdır.

12 KAR DAĞITIM TABLOSU p Kar dağıtım tablosunun hazırlanması ile ilgili yasal uygulamalar, şirket ana sözleşmesi ve genel kurul kararlarından etkilenir. p Dağıtılabilir net dönem karı tutarına ulaşırken indirilen ve işletmede bırakılması zorunlu olan I. Tertip Yasal Yedek Akçe Dönem Karının %5 i tutarında sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. p Dağıtılabilir net dönem karından sonra ortaklara birinci temettü yine zorunludur ve ödenmiş sermayenin %5 i oranında uygulanır. Bu oran Sermaye Piyasası Kanunu na tabi işletmelerde %50 den az olamaz. p Ortaklara birinci temettü dağıtımından sonra dağıtımına karar verilen temettü üzerinden %10 oranında II. Tertip Yasal Yedek Akçe kesilerek işletmede bırakılır.

13 KAR DAĞITIM TABLOSU

14 KAR DAĞITIM TABLOSU

15 ÖRNEK KAR DAĞITIM TABLOSU (XYZ) A.Ş.nin 31/12/2007 TARİHLİ KAR DAĞITIM TABLOSU (YTL) A.DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.DÖNEM KARI 2.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) -Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) -Gelir Vergisi Kesintisi -Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler DÖNEM NET KARI 3.GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI (-) 4.I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 5.İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUN.YASAL FONLAR (-) DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI 6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 7.PERSONELE TEMETTÜ (-) 8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 11.STATÜ YEDEKLERİ (-) 12.OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR) 13.DİĞER YEDEKLER 14.ÖZEL FONLAR B.YEDEKLERDEN DAĞITIM 1.DAĞITILAN YEDEKLER 2.II.TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 3.ORTAKLARA PAY (-) 4.PERSONELE PAY (-) 5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-) C.HİSSE BAŞINA KAR 1.ADİ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL %) 2.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL %) D.HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 1.ADİ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL %) 2.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL %)

16 Mali Tablo : MA6 - KAR DAGITIMI Adi : ABANA ELEKTROMEKANIK SANAYI VE Denetci : ISIK YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. Sektoru : Metal Eş.Makina Gereç Yap Birim : Milyon TL ARALIK-96 ARALIK-97 Donem Kari Gecmis Yillar Zararlari Odenecek Vergiler Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Kesintisi 4327 Diger Vergi ve Benzerleri 1855 Birinci Tertip Yasal Yedek 9001 İlave Edilen Finansman Fonu Ayrılan Finansman Fonu Diğer NET DAGITILABILIR DONEM KARI Ortaklara Birinci Temettu Adi Hisse Senedi Sahiplerine Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve Iscilere Temettu Yonetim Kuruluna Temettu Ortaklara Ikinci Temettu 0 0 Adi Hisse Senedi Sahiplerine Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine Ikinci Tertip Yasal Yedek 4953 Statu Yedekleri Ozel Yedekler OLAGANUSTU YEDEK YEDEKLERDEN DAGITIM 0 0 Ortaklara Pay 0 0 Adi Hisse Senedi Sahiplerine Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve Iscilere Pay Yonetim Kuruluna Pay HISSE BASINA KAR 0 0 Adi Hisse Senedi Sahiplerine Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine HISSE BASINA KAR PAYI 0 0 Adi Hisse Senedi Sahiplerine Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine

17 FON AKIM TABLOSU p Fon akım tablosu belirli bir dönem içerisinde işletmenin sağladığı mali kaynakları ve bunların kullanılış yerlerini göstermek suretiyle, işletmenin söz konusu dönemdeki yatırım ve finansman faaliyetlerini özetlemektedir. p Aynı zamanda kaynaklar ve kullanımlar tablosu olarak da adlandırılmaktadır.

18 FON AKIM TABLOSU p Fon akım tabloları, genellikle gelir tabloları, bilançolar ve ilgili açıklayıcı notların içerdiği mali bilgilere dayanılarak düzenlenir. p Fon akım tablosunun düzenleniş amacı; bir işletmenin finanslama ve yatırım faaliyetlerinin ayrıca, dönem içi mali durumundaki değişiklikleri kapsayan bilgilerin finansal tablo kullanıcılarının hizmetine sunulmasıdır. Fon akım tablosu; işletmenin nakit ve çalışma sermayesini doğrudan etkileyen finanslama ve yatırım faaliyetlerinin bütün önemli yönlerini açıklayarak; p i.)işletmenin dönem boyunca faaliyetlerden sağladığı fonları, yatırım ve finanslama faaliyetlerini özetler ayrıca, p ii.)dönem boyunca mali durumda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

19 Uygulamada genellikle fonun en çok üç anlamı üzerinde durulmaktadır: 1) Dar anlamda fon kavramı, nakit ve nakde eşdeğer varlıkları ifade etmektedir. Buna göre hazırlanan fon tablosu nakit akım tablosu denmektedir. 2) İkinci anlamda ise fon, net işletme sermayesini ifade etmektedir. Buna göre hazırlanan fon tablosuna net işletme sermayesi değişim tablosu denmektedir. 3) Geniş anlamda fon kavramı ise, yasal olarak kullanılabilen hakların tümünü ifade etmektedir. Bu tanımlamada, tüm aktif değerler fon olarak görülmektedir. Fon akım tablosunun kapsamında; fon kavramı geniş anlamı ile ele alınmakta ve işletmelerin üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden doğan bütün finansman araçlarını ifade etmektedir.

20 Fon akım tablosu yardımıyla işletme ilgilileri aşağıda sıralanan sorulara kolaylıkla yanıt bulabilmektedirler: v Dönem içinde işletme olağan faaliyetlerinden ne kadar fon sağlandığı ve bunun nasıl kullanıldığı, v Dönem içindeki diğer işlemlerden ne kadar fon sağlandığı, ve bunların nasıl kullanıldığı, v İşletme dışından ne kadar fon sağlandığı, başka bir anlatımla, sermaye artışları, tahvil ihracı ve borçlanma suretiyle ne kadar fon sağlandığı ve bunun nasıl kullanıldığı, v Büyümenin nasıl finanse edildiği, v Yeni yatırımlara ve diğer duran varlıklara yatırımın tutarı, v Yüksek kar olduğu halde neden kar payı ödenmediği, v Dönem sonunda net zarar olduğu halde, net varlıklardaki artışın nasıl sağlandığı, v İşletmenin genel olarak mali yapısının nasıl olduğu, vb.

21 FON AKIM TABLOSU p Fon akım tablosu, işletmenin fon yaratma gücünü ortaya koyarak gelecekteki fon gereksiniminin tahmin edilmesine yardımcı olur. p Ayrıca, fon kaynaklarının, fon kullanımlarının ve kaynak-kullanım ilişkilerinin değerlendirilmesi, işletme yönetiminin alacağı kararlara da ışık tutacaktır. p Fon akım tablosu değerlendirilirken yüzdelerden de yararlanılabilir.

22 FON AKIM TABLOSU p Fon akım tablosunda varlıklardaki azalış ile kaynaklardaki artış fon kaynaklarını; varlıklardaki artış ile pasif kalemlerdeki azalış kullanım yerlerini belirler. p Fon Kaynakları Varlıklarda Azalış Kaynaklarda Artış p Fon Kullanımları Varlıklarda Artış Kaynaklarda Azalış

23 FON AKIM TABLOLARININ BİÇİMSEL YAPISI p A- FON KAYNAKLARI p 1- Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: Bu başlıkta işletmenin olağan faaliyetlerinden sağlanan net kaynak tutarı gösterilir. p Bu kalemin hesaplanmasında, gelir tablosundaki olağan kar bir fon kaynağı olarak dikkate alınır. Bu tutara, karın oluşumuna etki eden ancak, gerçek anlamda bir fon hareketi sağlamayan giderler eklenir, fon hareketi sağlamayan gelirler ise indirilir. p Fon çıkışı gerektirmediği için eklenmesi gereken giderler; amortismanlar, karşılıklar ve gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişkin paylarıdır. Olağan karı olumlu etkilemekle birlikte fon girişi sayılamayan gelecek aylara ait gelirlerin bu döneme ilişkin payları ve konusu kalmayan karşılıklar bu kardan indirilir.

24 FON AKIM TABLOLARININ BİÇİMSEL YAPISI p 2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: Bu grupta, işletmenin süreklilik göstermeyen olağandışı işlemlerinden dolayı sağladığı net fon tutarı gösterilir. p Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki pozitif farkı gösteren olağandışı kara, fon çıkışı gerektirmeyen kalemler eklenir ve fon girişi sağlamayan kalemler bu kardan indirilir.

25 FON AKIM TABLOLARININ BİÇİMSEL YAPISI p 3- Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar: Dönen varlıkların brüt tutarında ortaya çıkan azalışları ifade eder. p 4- Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar: Duran varlıkların tutarındaki azalışlar da bir fon kaynağıdır. Duran varlık satışından sağlanan kaynaklar satış tutarı üzerinden tabloda gösterilir. p 5- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar: Bilançolardaki borç ve gider karşılıkları dışında, kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki artışları gösterir.

26 FON AKIM TABLOLARININ BİÇİMSEL YAPISI p 6- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar: İşletmenin bilançoda yer alan borç ve gider karşılıkları dışında, uzun vadeli yabancı kaynak artışlarını ifade eder. p 7- Sermaye Artırımı: İşletmenin sermayesinde dış kaynaklardan sağlanan artış tutarlarını ifade eder. p 8- Hisse Senetleri İhraç Primleri: Cari dönemle ilgili ihraç primi tutarları da bir fon kaynağıdır.

27 FON AKIM TABLOLARININ BİÇİMSEL YAPISI p B- FON KULLANIMLARI: p 1-Faaliyetlerle İlgili Fon Kullanımı: İşletmenin dönem faaliyetini zararla kapatması halinde bu zarar tutarı bir kaynak kullanımıdır. p Fon çıkışı gerektirmeyen giderler, olağan zararı azaltır. Buna karşılık, fon girişi sağlamayan gelirler, olağan zararı artırır. Bu ekleme ve indirimler sonucunda pozitif bir tutarın ortaya çıkması durumunda; söz konusu tutar, fon kaynağı olarak dikkate alınır.

28 FON AKIM TABLOLARININ BİÇİMSEL YAPISI p 2- Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar: Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki negatif fark, olağandışı zararı ifade eder. Bu olağandışı zarara, fon çıkışını gerektirmeyen kalemlerin eklenmesi ve fon girişi sağlamayan kalemlerin indirilmesi sonucunda bulunan negatif fark olağandışı faaliyetlerle ilgili fon kullanımıdır. Bu farkın pozitif bir tutar olması durumunda, fon kaynağı olarak dikkate alınması gerekir.

29 FON AKIM TABLOLARININ BİÇİMSEL YAPISI p 3- Ödenen Vergi ve Benzerleri: Bir önceki dönem karından ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini gösterir. p 4- Ödenen Temettüler: Bir önceki dönem karından pay sahiplerine ve diğer kişilere ödenen temettüler ve yedeklerden dağıtılan temettüleri ifade eder. p 5- Dönen Varlıkların Tutarındaki Artışlar: İşletmenin dönen varlıklarının brüt tutarında meydana gelen artışları ifade eder. p 6- Duran Varlıkların Tutarındaki Artışlar: Yeniden değerlemeden kaynaklananlar dışında, duran varlıkların brüt tutarında ortaya çıkan artışları içerir.

30 FON AKIM TABLOLARININ BİÇİMSEL YAPISI p 7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar: İşletmenin borç ve gider karşılıkları dışında, kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki azalışları ifade eder. p 8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar: İşletmenin borç ve gider karşılıkları dışındaki, uzun vadeli yabancı kaynaklarında ortaya çıkan azalışları ifade eder. p 9- Sermayedeki Azalış: İlgili mevzuat uyarınca sermayede yapılan indirim tutarlarını ifade eder.

31 FON AKIM TABLOSU p Aşağıda karşılaştırmalı bilançoları verilen firmanın 2007 yılı karının %50 sinin vergi olarak ödendiği %50 sinin de yedek akçelere eklendiği 2008 yılında kar dağıtımı yapılmadığı kabul edilmiştir. p Bu verilerden yararlanarak bu firmanın 2008 yılına ait fon akım tablosunu düzenleyip yorumlayınız.

32 Örnek Uygulama: Bilanço Kalemleri (1.000 TL Olarak) Dönen Varlıklar Kasa ve Banka 2,000 2,500 Devlet Tahvilleri 1,500 - Alacaklar 20,000 30,000 Stoklar 40,500 61,500 Dönen Varlıklar Toplamı 64,000 94,000 Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar 80, ,000 Birikmiş Amortismanlar (-) - 24,000-34,000 Maddi Duran Varlıklar net 56,000 91,000 İlk Tesis Giderleri 5,000 5,000 Birikmiş İtfa Payları (-) - 2,000-3,000 İlk Tesis Giderleri net 3,000 2,000 Duran Varlıklar Toplamı 59,000 93,000 AKTİFLER TOPLAMI 123, ,000 Kısa Süreli Borçlar Banka Kredileri 30,000 50,000 Ticari Borçlar 11,000 17,000 Borç Senetleri 5,000 - Ödenecek Giderler 4,000 2,000 Diğer Kısa Süreli Borçlar 6,000 8,000 Kısa Süreli Borçlar Toplamı 56,000 77,000 Uzun Süreli Borçlar Tahviller 25,000 62,500 Diğer Uzun Süreli Borçlar 3,000 5,000 Uzun Süreli Borçlar Toplamı 28,000 67,500 Öz Sermaye Ödenmiş Sermaye 25,000 25,000 Yedek Akçeler 6,500 10,250 Dönem Karı 7,500 7,250 PASİFLER TOPLAMI 123, ,000

33 FON AKIM TABLOSU ÇÖZÜM: Bilanço Kalemleri Kaynaklar (%) Kullanımlar (%) (1.000 TL Olarak) Dönen Varlıklar Kasa ve Banka 2,000 2, Devlet Tahvilleri 1,500-1, Alacaklar 20,000 30,000-10, Stoklar 40,500 61,500-21, Dönen Varlıklar Toplamı 64,000 94, Duran Varlıklar - - Maddi Duran Varlıklar 80, ,000-45, Birikmiş Amortismanlar (-) - 24,000-34,000 10, Maddi Duran Varlıklar net 56,000 91, İlk Tesis Giderleri 5,000 5, Birikmiş İtfa Payları (-) - 2,000-3,000 1, İlk Tesis Giderleri net 3,000 2, Duran Varlıklar Toplamı 59,000 93, AKTİFLER TOPLAMI 123, ,

34 FON AKIM TABLOSU ÇÖZÜM: Bilanço Kalemleri Kaynaklar (%) Kullanımlar (%) (1.000 TL Olarak) Kısa Süreli Borçlar - - Banka Kredileri 30,000 50,000 20, Ticari Borçlar 11,000 17,000 6, Borç Senetleri 5, , Ödenecek Giderler 4,000 2,000-2, Diğer Kısa Süreli Borçlar 6,000 8,000 2, Kısa Süreli Borçlar Toplamı 56,000 77, Uzun Süreli Borçlar - - Tahviller 25,000 62,500 37, Diğer Uzun Süreli Borçlar 3,000 5,000 2, Uzun Süreli Borçlar Toplamı 28,000 67, Öz Sermaye - - Ödenmiş Sermaye 25,000 25, Yedek Akçeler 6,500 10, Dönem Karı 7,500 7,250 7, PASİFLER TOPLAMI 123, , Ara Toplam 87, , Karı Üzerinden Ödenen Vergi - 3, KAYNAK KULLANIM TOPLAMI 87, ,

35 FON AKIM TABLOSU FON AKIM TABLOSU (1.000 TL) KAYNAKLAR TUTAR (%) KULLANIMLAR TUTAR (%) 1.)Faaliyet Sonucu Yaratılan 1.)Vergi ve Kar Payı 18, Kaynak Ödemeleri 3, Dönem Karı 7, Vergi Ödemeleri 3, Amortisman ve İtfa Payları 11, )Aktif Değerlerde Artış 76, )Aktif Değerlerde Azalış 1, Dönen Varlıklardaki Artış 31, Devlet Tahviller 1, Kasa ve Banka )Pasiflerde Artış 67, Alacaklar 10, Kısa Süreli Borçlarda Artış 28, Stoklar 21, Banka Kredileri 20, Duran Varlıklardaki Artış 45, Ticari Borçlar 6, Maddi Duran Varlıklar 45, Diğer Kısa Süreli Borçlar 2, )Pasiflerde Azalış 7,000 8,0 Uzun Süreli Borçlarda Artış 39, Borç senetleri 5, Tahviller 37, Ödenecek Giderler 2, Diğer Uzun Süreli Borçlar 2, KAYNAKLAR TOPLAMI 87, KULLANIMLAR TOPLAMI 87,

36 FON AKIM TABLOSU p İlgili firma, hesap döneminde fonların %20.9 unu kar ve ayrılan amortisman ile itfa payları olarak faaliyeti sonucu yaratmıştır. p Fonların %77.4 ünü ise borçlanma yoluyla sağlamıştır. p Kısa süreli borçlardaki artışın toplam fon kaynakları içindeki payının %32; buna karşılık uzun süreli borçlardaki artış payının %35.4 olduğu gözlenmiştir. p Fon kaynaklarının sadece %1.7 si aktif değerlerin azaltılması yoluyla elde edilmiştir.

37 FON AKIM TABLOSU p Öte yandan sağlanan fonların; %4,3 ünün vergi ödemede, %8 inin borç ödemede, %87,7 sinin varlıklara yapılan yatırımlarda kullanıldığı gözlenmiştir. p Fon kullanımının %36,1 ini dönen varlıklardaki; %51,6 sını ise duran varlıklardaki artışın oluşturduğu görülmektedir.

38 FON AKIM TABLOSU p Bir firmanın fon akım tablosu analiz edilirken özellikle kaynaklarla, bunların kullanım yerleri arasında uygunluk bulunup bulunmadığı üzerinde önemle durulmalıdır. p Bu, firmanın duran varlıklarını uzun vadeli veya devamlı kaynaklarla, buna karşılık dönen varlıkların devamlılık göstermeyen bölümünü kısa süreli kaynaklarla finanse etmesi gereği biçiminde ifade edilebilir.

39 FON AKIM TABLOSU p Örnek firmanın bu kurallara büyük ölçüde uyduğu görülmektedir. p Faaliyet sonucu yaratılan kaynaklar ile uzun süreli borçlardaki artış tutarları (%20,9+%35,4), duran varlıklardaki artış tutarını (%51,6) karşılayabilmektedir. p Benzer durumun biraz farkla da kısa süreli borçlardaki artış (%32) ile dönen varlıklardaki artış (%36,1) arasında da olduğu söylenebilir.

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

30 EYLÜL 2011 DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 EYLÜL 2011 DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 30 EYLÜL 2011 DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011-30.09.2011 2)ORTAKLIĞIN ÜNVANI : KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARIENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU

SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU SERMAYE ŞĐRKETLERĐNDE KÂR DAĞITIM ĐŞLEMĐ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU Sermaye şirketlerinde yapılacak kâr dağıtımı, Anonim şirketlerde genel kurul, ortak sayısı 20 yi aşan limited şirketlerde ortaklar genel

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı