KAS HASTALIKLARI. Yrd.Doç.Dr. Abdullah ACAR D.Ü.T.F. Nöroloji A.B.D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAS HASTALIKLARI. Yrd.Doç.Dr. Abdullah ACAR D.Ü.T.F. Nöroloji A.B.D"

Transkript

1 KAS HASTALIKLARI Yrd.Doç.Dr. Abdullah ACAR D.Ü.T.F. Nöroloji A.B.D

2 Normal İskelet Kası Morfolojisi Bir iskelet kası konnektif doku (endomiziyum)ile ayrılmış çok sayıda kas lifinden oluşur ve liflerin birbirine paralel seyrettiği demetler (fasiküller) şeklinde düzenlenir. Her bir fasikül bir konektif doku kılfına (perimiziyum) sahiptir; kas ise biraraya gelmiş pek çok fasikülden oluşur ve bir konnektif doku kılıfı (epimiziyum) ile sarılmıştır.

3 Tanım: Müsküler distrofi Alt motor nöronda yapısal anormallik olmaksızın, iskelet kaslarının progressif dejenerasyonu ile karakterize, kaslarda güçsüzlük ve atrofiye sebep olan, genetik bir grup hastalıktır.

4 SINIFLANDIRMA-1: Klinik belirtilerin dağılımına göre Kas güçsüzlüğünün derecesine göre Kalıtım modeline göre

5 SINIFLANDIRMA-2 A-Progresif Müsküler Distrofiler Duchenne/Becker Müsküler distrofi Miyotonik distrofi Konjenital müsküler distrofi Fasiyoskapulohumeral distrofi Ekstremite tutulumlu Limb girdle müsküler distrofi Emery-Dreifuss müsküler distrofi

6 Sınıflama-2 B-Myotonik Sendromlar: Klor kanal hastalıkları Sodyum kanal hastalıkları Protein kinaz eksikliği C-İnflamatuar Miyopatiler: İdyopatik Polimyozit Dermatomyozit İncluzyon body Myositis İnfeksiyonlar

7 Sınıflama-2 D-Metabolik-Endokrin Myopatiler: Glikojen depo hastalıkları Lipid depo hastalıkları Mitokondriyal myopatiler Endokrin myopatiler Periyodik paraliziler Malign hipertermi Myoglobinüri

8 SINIFLAMA-2 Konjenital Miyopatiler: Centrol core Myotubiler Nemaline Diğerleri.

9 EPİDEMİYOLOJİ: Müsküler distrofi; kalıtım modeli farklı olan hastalıkların bir bütünü olduğundan genel insidansı değişkenlik gösterir. Çocukluk çağında en sık rastlanan formu; Duchenne/Becker distrofisi olup, yaklaşık 3500 erkek doğumda 1 görülür. 1/3 olgunun nedeni ise, yeni mutasyonlardır. Erişkinlerde Miyotonik distrofi daha sıktır

10 PATOGENEZ: HASTALIK KALITIMMODELİ GENYERLEŞİMİ ANORMAL PROTEİN Duchenne/Becker MD X'e bağlı resesif Xp21 Distrofin Miyotonik D OD 19 Protein kinaz Konjenital MD OR 6q, 9q,? Alfa-2 laminin,merozin 'Limb Girdle'' MD OD/OR 13q, 17q,? Adhalin? Fasiyoskapulohumeral D OR 4q35 Bilinmiyor Emery-Dreifuss MD X'e bağlı resesif xq28 Emerin

11 KAS HASTALIĞI-KLİNİK MUAYENE Kuvvetsizliğin, erimenin ya da hipertrofinin topografik dağılımı tanıya ve kas hastalığının sınıflamasına yardımcı olur: Örneğin:ekstremite kuşağı ya da skapuloperoneal distrofiler.

12 Öyküden belirli noktalar sağlanmalıdır-1 Egzersiz ile kas yorgunluğu ve istirahat ile düzelme var mı? -Kas hastalığında spesifik değil ancak nöromüsküler geçişteki defekti ya da metabolik myopatiyi düşündürebilir.

13 Öykü-2 İş yapabilmenin özellikle güçleştiği durumlar Proksimal kuvvetsizlik -Merdiven çıkmada zorluk -Elleri başının üstüne kaldırma -Saç tarama Distal kuvvetsizlik Yürürken parmakları sürükleme Ellerin zayıf olması,örn. Kapı kolunu çevirememe,arabanın vitesini değiştirememe.

14 Öykü-3 Kuvvetsizliğin başlama hızı (akut, subakut, kronik) İstirahatte kas ağrısının olup olmadığı Egzersiz sırasında ya da sonrasında kas ağrısı ve krampları Kas hastalığı ya da ilişkili bozuklukların aile öyküsünda bulunması Gelişimsel öykü,örn. emekleme ve yürüme zamanı

15 Güçsüzlük Egsersiz intoleransı Bitkinlik Atrofi Hipertrofi Psödohipertrofi Miyotoni Kontraktür Kas ağrısı Diğer kasların zaafiyeti Sistemik bulgular Aile öyküsü

16 Güçsüzlük Özel dağılım Fasiyoskapulohumeral distrofi; yüz, skapula ve humerus çevresi kaslar Miyotonik distrofi; frontal, yüz, SCM ve distal (tibialis anterior)

17 Güçsüzlüğün gelişimi Kalıtımsal kas hastalıklarında yıllar içinde ve kronik seyir Edinsel kas hastalıklarından inflamatuvar miyopatilerde ise subakut;hasta birkaç hafta veya ay içinde ciddi fonksiyon kaybına ulaşır. Saatler içinde rabdomiyoliz, malign hipertermi Epizodik periyodik paraliziler. Gün içinde değişkenlik Myastenia Gravis

18 Egsersiz intoleransı Genellikle metabolik hastalıklarda (gün içinde faaliyetlerde kısıtlılık) Bitkinlik Myasthenia gravis Atrofi Kas hastalıklarında, periferik sinir hastalıklarına göre çok daha geç Hipertrofi Gerçek hipertrofi, miyotoni gibi kasılmanın belirgin,gevşemenin ise zor olduğu durumlarda

19 Psödohipertrofi Hastalık nedeni ile kaybedilmemiş kas liflerindeki hipertrofiye, bağ ve yağ dokusundaki artış da eşlik eder En sık baldırda gastroknemiussoleus kas grubunda, bazen kuadriseps kası Çevre kasların atrofik durumda olması

20 Miyotoni Kasılabilmenin normal, gevşemenin güç olduğu durum Kasın ilk hareketlerinde belirgindir, tekrarlandıkça rahatlama Bazı hastalıklarda tek belirtidir; miyotonia konjenita Miyotoni ve kas güçsüzlüğü : Miyotonik distrofi Kontraktür Aynı eklemin etrafındaki kasların kuvveti birbirinden farklı olduğunda Zaman içinde eklemin bu pozisyonu sabitleşir Emery- Dreifuss kas distrofisi

21 Diğer kasların zaafı Nefes darlığı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, belirgin çift görme, oftalmoparezi Sistemik bulgular İdrar renginde koyulaşma = Rabdomiyoliz Bazı ilaçların kullanımı ve bazı toksinlerin de miyopati yaratacağı bilinmeli Miyopati, epileptik nöbetler veya mental retardasyon = mitokondriyal hastalıklar

22 Klinik Yaklaşım Semptomların sorgulanması Gelişim süreci Başlangıç yaşı (konjenital, çocukluk, erişkin) Başlangıç şekli, süresi, seyri (akut, kronik) Aile öyküsü Tetikleyici faktör Egzersiz, ilaç, soğuğa maruz kalma Eşlik eden sistemik bulgu Kas güçsüzlüğü dağılımı Proksimal, distal

23 Muayene Kas gücü muayenesi Miyotoni İskemik önkol egsersiz testi Duruş ve yürüyüş Kas kitlesindeki değişiklikler Diğer

24 Kas distrofili Hastanın yerden ayağa kalkışı: Gowers Belirtisi

25 Muayene: Hipertrofinin bulunması, erime ve güçsüzlük dağılımı kaydedilmelidir. Güçsüzlük (MRC) Medical Research Council ölçeğine göre derecelendirilmelidir: 5-Tam güçlülük 4-Normalin altında 3-Yerçekimine karşı koyar 2-Yerçekimi elimine edilirse hareket var 1-Ekleme ilişkin hiçbir hareketin olmaması ile birlikte kas seğirmesi 0-Hiçbir kas kontraksiyonu yok.

26 Muayene-2 Duyarlılık yönünden kaslar palpe edilir. Kontraktür bulunması kaydedilir. Myotoninin olup olmadığını saptamak için vurma.refleks muayenesi, başlangıçta normal, belirgin erime ve güçsüzlük ile azalabilir.

27 Genel muayene şarttır. Kas hastalığı altta yatan bir metabolik,endokrin, neoplastik ya da bağ dokusu (konnektif doku) bozukluğunun yansıması olabilir, örn. Addison hastalığında pigmentasyon artışı Sistemik lupus eritematosusta malar kızarıklık Alkolik karaciğer hastalığında hepatosplenomegali.

28 X-BAĞLANTILI DİSTROFİLER Duchenne MD/Becker MD kadın taşıyıcılar tarafından X e bağlı resessif olarak nakledilir ve hastalık erkek çocuklarda görülür. X kromozomunun kısa kolunun 21. bandının (Xp21) mutasyona uğraması DMD/BMD fenotipini ortaya çıkarır. Xp21 geninin ürettiği protein Distrofin dir.

29 DMD ve BMD arasındaki klinik ayrılık, farklı mutasyonların protein sentezine olan etkilerinden kaynaklanır. Tam veya tama yakın distrofin eksikliği DMD ye sebep olur. BMD li hastalar anormal molekül ağırlığı olan distrofine sahiptirler.

30 Distrofin yokluğu Sarkolemmada Distrofin - Asosiye protein kaybı Sarkolemma - ektrasellüler matriks arasındaki bağın kopması Sarkolemmada insitabilite Sitoplazmanın Ca +2 ile yüklenmesi Kas hücre nekrozu Kas güçsüzlüğü

31 Kız çocuklarda MD Turner Sendromu (X0) Taşıyıcı kadın + hasta erkek evliliği Belirtileri olan taşıyıcılar X-otozom translokasyon

32 Klinik Semptom ve Belirtiler Müsküler Distrofilerin (MD) çoğunluğunda ilerleyici iskelet kası güçsüzlüğü görülmekle birlikte; tutulum dağılımı ve ilerleme hızı her hastalık tipi için farklıdır. Prognoz da her tip için değişir. Kontraktür, skolyoz gibi ilerleyici iskelet değişiklikleri kas güçsüzlüğü ile ilişkilidir. Ciddi olgularda; restriktif akciğer hastalığı ve solunum yetmezliğine sebep olabilen solunum kasları güçsüzlüğü görülebilir.

33 DUCHENNE/BECKER MÜSKÜLER DİSTROFİ

34 DUCHENNE MÜSKÜLER DİSTROFİ En sık görülen MD En ağır seyirli formdur Ölümle sonuçlanan genetik hastalıklardandır Görülme sıklığı canlı erkek doğumda (1/3500)

35 DUCHENNE MÜSKÜLER DİSTROFİ * En erken patolojik değişiklikler intrauterin 20. haftada kas örneklerinde gösterilebilmesine rağmen, hastalık erken çocukluk dönemine kadar dikkati çekmez. * %90 hastada bulgular 5 yaşından önce başlar * En erken semptom düşmeye eğilimli hantal yürüme ve pelvik güçsüzlüğe bağlı merdiven çıkmada zorlanma dır.

36 DUCHENNE MÜSKÜLER DİSTROFİ Yürüme gecikmiştir. Kas gücünde yavaş ve selektif azalma vardır. Aşil tendonunda gerginlik sonucu parmak uçlarında yürüme bulgusu ortaya çıkar Gower belirtisi pozitifdir.

37 Gowers Belirtisi Gowers.mpg

38

39 DUCHENNE MÜSKÜLER DİSTROFİ Psödohipertrofi :Psödohipertrofik kas daha sert ve lastik gibidir ve histolojik olarak kas fibrillerinin yerini yağ ve bağ dokusu alır. Kalça ekstansörlerinin güçsüzlüğü zamanla lumbal lordoza sebep olur. Hastalık ilerledikçe kolların proksimalinde güçsüzlük belirginleşir.

40

41

42 DUCHENNE MÜSKÜLER DİSTROFİ Hastaların % 97 si 11,2 yaşından önce sandalyeye bağımlı hale gelir. Ambulasyon kaybı ile birlikte sabit iskelet deformiteleri gelişir: Ekinovarus Skolyoz

43

44

45 DUCHENNE MÜSKÜLER DİSTROFİ Sfinkter kontrolü genelde etkilenmez ve çiğneme-yutmada bozukluk yoktur. İnterkostal kaslarda güçsüzlük sonucu, ilerleyici restriktif solunum bozukluğu görülür ve yaş arası noktürnal hipoventilasyon ortaya çıkar, asiste ventilasyon gerekebilir. EKG değişiklikleri erken dönemde saptanabilse de, ilerleyici kardiyomiyopati semptom ve bulguları ancak 15 yaş civarında gelişir.

46 DUCHENNE MÜSKÜLER DİSTROFİ Kas ve iskelet anormallikleri yanında ilerleyici olmayan entellektüel fonksiyon bozukluğu görülür. Diğer fiziksel engelli çocuklara göre daha fazla oranda duygulanım bozuklukları görülür. Hastaların % 94 ü 20,3 yaşından önce ölür.

47 DMD Bulguları Kas gücünde azalma Hipotoni Gower belirtisi müspet Fasial güçsüzlük Psödohipertrofi DTR kaybı Obesite veya zayıflık Yürüme bozukluğu Lordoz, skolyoz

48 İnceleme: Kas Enzimi: Kreatin kinaz-özellikle erken evrelerde yüksektir.(binlerce ünite) EKG:% 80 inde ileti anormalliklerive ritm bozuklukları görülür. EMG:Tanıyı destekler. Kas biyopsisi:distrofin saptanamaması tanıyı kuşku bırakmaksızın koydurur.

49 DMD Tanı Kriterleri - 1 Semptomların 5 yaş öncesi olması Klinikte simetrik progressif kas güçsüzlüğü Ektremite proksimal kasların önce tutulması Alt ekstremitelerin önce etkilenmesi Baldırda psödohipertrofi Fasikülasyon ve duyu kaybı olmaması 13 yaş öncesi sandalyeye bağlanma Serum CK aktivitesinde en az 10 kat artması

50 DMD Tanı Kriterleri - 2 Kas biopsisinde kas lifleri çapında değişiklik Atrofik-hipertrofik Nekrotik ve rejenerasyon lifleri Bağ doku ve yağ doku artışı. Nadir liflerin dışında distrofinin gösterilememesi DNA analizinde distrofin geninde delesyon X e bağlı resesif geçişle uyumlu aile hikayesi

51 BECKER MÜSKÜLER DİSTROFİ Başlangıç daha geç, Progresyon daha yavaş, Klinik belirtileri daha hafif, Komplikasyonlar daha az ve geç, Yürüyebilirlik ve hayatta kalma süresi daha uzun, Daha seyrek görülmesi ile DMD den ayrılır. 16 yaşına kadar yürüme korunur. Kardiyak tutulum daha ciddidir ( 16 yaş altı %15, 40 yaşında %75 klinik belirgin kardiyomiyopati)

52 BECKER MÜSKÜLER DİSTROFİ Görülme sıklığı canlı erkek doğumda 1 dir. Semptomlar ortalama 11,1 yaşta başlar. Sandalyeye bağlanma ortalama 27,1 yaş. Ölüm ortalaması 42,2 yaş.

53 Klinik bulgular BECKER MÜSKÜLER DİSTROFİ Pelvik güçsüzlük Ördekvari yürüyüş Merdiven çıkmada güçsüzlük Koşmada güçsüzlük Pelvik güçsüzlük Ördekvari yürüyüş Merdiven çıkmada güçsüzlük Koşmada güçsüzlük

54 İnceleme:BMD EMG myopatik değişiklikleri gösterir. Kas enzimleri normal olabilir ya da hafifçe yüksektir. Kas biyopsisi artmış lif çapını gösterir, kas fasikülleri arasında lenfosit ve plazma hücrelerinden oluşan hücresel bir yanıt bulunabilir.

55 DMD / BMD Komplikasyonları - 1 Ortopedik Fleksiyon kontraktürleri Skolyoz Kardiyorespiratuar Hipoventilasyon ve respiratuar yetmezlik Kardiyomiyopati ve konjestif kalp yetmezliği Psikososyal Mental retardasyon Evlilikle ilgili problemler Depresyon Ekonomik yük Malign hipertermi

56 MİYOTONİK MÜSKÜLER DİSTROFİ Büyük çocuklar ve erişkinlerde görülür. İstemli kasılma durduktan hemen sonra kas gevşemesinde yetersizlik. Fasial görünüş tipiktir: Frontal kellik ptozis ile birlikte myopatik yüz Çenenin sarkması ve çiğneme kaslarının erimesi ile temporal fossaların ve yanakların oyuklaşması. Boyun ve omuz kuşağı kasların erimesi.

57 Fasiyal güçsüzlük, miyotoni ve distal kaslarda daha belirgin güçsüzlük tabloya hakimdir. İlerlemiş hastalıkta kalp tutulumu; iletim bozukluğu olarak ortaya çıkar Düz kas tutulumu: Disfaji, konstipasyon, üriner semptomlar ve kolelithiazis. Diğer organ tutulumu: Katarakt, endokrin bozukluklar ( diabet, testiküler atrofi, menstrüel düzensizlik)

58 KONJENİTAL MÜSKÜLER DİSTROFİ Doğumda kas güçsüzlüğü ve hipotoni vardır. Farklı derecede eklem kontraktürleri, solunum ve yutma bozuklukları görülür. İlerleyici olmayan bir seyir gösterir. Mental retardasyon, konvülziyon, hidrosefali gözlenebilir.

59 FASİYOSKAPULOHUMERAL MÜSKÜLER DİSTROFİ Geç çocukluk ve adölesan döneminde başlar Fasiyal ve skapulohumeral kas güçsüzlüğü vardır. Pelvik tutuluma bağlı lordoz gelişebilir. Genellikle kalp ve entellektüel tutulum yoktur. Bazen retinal vaskülopati ve sensoriyonöral işitme kaybı gelişir.

60

61 LIMB GIRDLE DİSTROFİ Hızlı, ilerleyici, otozomal resesif geçişli ve özellikle Kuzey Amerika da görülen klinik formları Duchenne distrofiye eş ciddiyettedir. Diğer vakalarda klinik bulgular daha hafiftir Detaylı olarak sınıflandırılmamıştır.

62 DMD / BMD TEDAVİ Destek Tedavisi İlaç tedavisi Genetik tedavi?

63 DESTEK TEDAVİSİ 1. Fizik tedavi Eklem kontraktürleri için günlük pasif germe egzersizleri Gece splint leri Hareket kaybı sonrası bracing Solunum desteği 2. Cerrahi tedavi Tendon gevşetme-ayırma Skolyoz cerrahisi

64 İLAÇ TEDAVİSİ Steroid tedavisi Duchenne distrofisinde prednizon 0,75 mg/kg/gün dozunda kullanıldığında kas gücünde artma sağlandığı bildirilmiştir. >5 yaş hastalarda 18 aylık kullanım önerilir. Deflazakort?: daha az incelenm daha az yan etki

65 GEN TEDAVİSİ Halen destek ve mümkünse steroid tedavisi ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılmakta, ancak potansiyel fayda için gen tedavi araştırmaları devam etmektedir. Miyoblast transferi? Somatik gen tedavisi?

66 ENFLAMATUAR MYOPATİ Enflamatuar bir sürecin klinik ve laboratuar kanıtlarının bulunduğu kas bozukluklarıdır. Bunlar kalıtsal distrofilere karşı, edinsel kas bozukluklarıdır. Başlangıç akut ya da birkaç haftalık bir döneme kadar subakuttur ve sistemik bir enfeksiyonu izleyebilir. Sistemik belirtiler başlangıçta hakimdir, örn bitkinlik, kas güçsüzlüğü. Deri ve derialtı ödemi yaygındır.

67 Polimyozit Dermatomyozit İnklüzyon cisim myoziti Malign hastalığa eşlik eden enflamatuar myopati Kollajen vasküler bozukluklar ile birlikte görülen enflamatuar myopati Enfektif-viral:Coxachi,echo,parzitik:toxo, şistozomiyazis İlaca bağlı:penisilamin, kolesterol düşürücü ajanlar.

68 POLİMYOZİT (PM) Başlangıç çoğunlukla ağrısız olmasına karşın kaslar olguların %60 ında ağrılı ve duyarlı olabilir. Proksimal kaslar önce tutulur ve başlangıçta kuvvetsizlik asimetrik olabilir. Posterior boyun kaslarının güçsüzlüğü başın öne doğru sarkmasına yol açar. Bazen güçsüzlük distal ekstremite kas gruplarına dağılabilir.

69 POLİMYOZİT Faringeal ve laringeal tutulum disfaji ve disfoniye yol açar. Kardiyak kas tutulabilir. Solunum kas güçsüzlüğü solunum yetmezliğine neden olur. Refleksler korunur.

70 DERMATOMYOZİT (DM) Ciddi ve akut deri kızarıklığı ile birlikte. Işığa maruz kalan deride morarma olur. Kabarık,pullu eritematöz kızarıklıklarburun ve yanakları,omuzları,ekstremitelerin ve parmak eklemlerinin ekstansör yüzeylerini tutar. Deride telenjektazi ve sertleşme sıktır. Kemik çıkıntılar üzerinde küçük, ülserli vaskülitik lezyonlar gelişir. Kas güçsüzlüğü polimyozitteki gibidir ancak çocukluk dermatomyoziti çiğnemeyi, yutmayı ve nefes almayı tutabilir.

71 İNCELEMELER: DM-PM Kas enzimleri: CK yüksektir. EMG:Myopatik Dolaşan Antikorlar:Romatoid faktör, antinükleer faktör.% 40 ında bulunur. Eritrosit sedim hızı: Çoğunda yüksektir. KAS BİYOPSİSİ:Enflamatuar hücrelerlenfositler,plazma hücreleri,lökositler ile birlikte kas liflerinin nekrozunu gösterir.

72 TEDAVİ-DM-PM Steroidler: Prednizolon mg günlük dozlarda uzun süre verilir. İmmünosupresif ilaçlar:metotreksat, azatiopurin,siklofosfamid,siklosporin ya da yüksek doz İVİG.

73 ENDOKRİN-METABOLİK MYOPATİLER İnflamatuar myopatiden farklı olarak bu durumlardaki güçsüzlük daha kroniktir ve patolojik olarak enflamasyona eşlik etmez. Altta yatan endokrin bozukluğun düzeltilmesi iyileşme sağlar.

74 Endokrin Myopatiler: Pitüier: Akromegali-Proksimal güçsüzlük. Paratiroid:Hiperparatiroidizm ve osteomalazi- Kas duyarlılığı ve proksimal güçsüzlük. Adrenal:Hiperadrenalizm ve hipoadrenalizm.proksimal myopati. Tiroid:Hipertiroidizm-Omuz kuşağı güçsüzlüğü pelvikten daha belirgindir. Hipotiroidizm:Proksimal güçsüzlük omuzdan çok pelvik kuşağı tutar.

75 METABOLİK MYOPATİLER Hipokalemik Periyodik paralizi: -İkinci dekatta başlar. -Ağırlaştıran faktörler:egzersiz,karbonhidrat yüklenmesi -Proksimal alt ekstremite kaslarında başlar ve hızla jeneralize olur meq/l ye kadar potasyum düşüşleri olur. Tedavi:Akut:Oral KCl Proflaktik:Asetazolamid-düşük karbonhidratyüksek K diyeti.

76 Hiperkalemik periyodik paralizi: -Alt ekstremitelerde başlar ve hızla ilerler. -Ataklar kısa sürelidir.(60 dk dan kısa) -Potasyum yükselişleri yalnızca hafif ölçülür Tedavi: İV- Kalsiyum glukanat ya da sodyum klorid.

77 MYASTENİA GRAVİS Nöromüsküler geçişteki bir bozukluktur. Yorulmakla ve tekrarlayan hareketlerle artar Antikolinesterazlarla az çok kısmen düzelme gösterir Kas gücü kaybı ile kendini gösterir.

78 MG Nöromüsküler iletiyi etkileyen en sık hastalıktır. İnsidansı 2-10/ , prevelansı 3-4/ olarak tahmin edilmektedir. Kadınlarda 2 ve 3. dekatta, erkeklerde 7 ve 8.dekatta daha çok görülür. Sporadik görülür. % 1-2 konjenitaldir.

79 BELİRTİLER Ptoz ve diplopi Çiğneme, yutma, konuşma zorluğu Kol ve bacaklarda kuvvetsizlik Halsizlik ve yorgunluk ilk yakınmalar olabilir. Karakteristik olarak etkilenen kaslarda güçsüzlük; gün içinde değişiklik gösterir. Sabah iyidir, gün ilerledikçe kötüleşir, yorgunlukla artar, dinlenmekle az çok düzelme gösterir.

80 MG Hastalığın klinik seyri değişkenlik gösterir ancak genellikle progresif seyreder. En tipik olarak oküler şikayetlere, bulber şikayetler eklenir. % 10 hastada oküler kaslara sınırlı kalır. Oküler formdan jeneralize forma ilerleme genellikle ilk bir iki yıl içinde olur. Spontan remisyonlar olabilir. Hastaların 2/3 ünde ilk yıl içinde semptomlar maksimum şiddete ulaşır.

81 Bulgular-MG Ptoz (çoğu kez asimetrik.) Göz kasları tutulumu Göz sıkma (Orbikülaris oris kası zayıftır.) PTOZ + GÖZ SIKMA ZAYIFLIĞI=NÖROMÜSKÜLER HASTALIK DÜŞÜNÜLMELİDİR. Ses kısıklığı Yumuşak damak parezisi görülebilir.

82 Ekstremite gücü azalabilir; Proksimal yerleşimli kaslar daha güçsüzdür. Oküler, bulber, solunum ve ekstremite kaslarının akut başlanfıçlı güçsüzlüğü: MG Botilizm Gullianne Barre Sendromu Lambert Eaton Sendromu düşünülmelidir.

83 TANI-MG Provakasyon testleri: -Yukarı bakış -Rakam sayma -Kolları öne uzatma -Çömelip kalkma

84 MG-TANI Kolinesteraz inhibitörleri: -Edrophonium -Neostigmin Pyridostigmin Kolinesteraz inhibitörleri ile kas gücünde düzelme myastenia lehinedir. Asetil kolin Reseptör Antikoru EMG Toraks BT: Timoma

85 TEDAVİ Kolinesteraz inhibitörleri:pyridostigmin (mestinon 60 mg tbl) İmmünosüpresyon: Steroid Timektomi Myastenik Kriz: -İVİG Plazmaferez.

müsküler distrofi SINIFLANDIRMA-1: Klinik belirtilerin dağılımına göre Kas güçsüzlüğünün derecesine göre Kalıtım modeline göre

müsküler distrofi SINIFLANDIRMA-1: Klinik belirtilerin dağılımına göre Kas güçsüzlüğünün derecesine göre Kalıtım modeline göre KAS HASTALIKLARI Yrd.Doç.Dr. Abdullah ACAR D.Ü.T.F. Nöroloji A.B.D Normal İskelet Kası Morfolojisi Bir iskelet kası konnektif doku (endomiziyum)ile ayrılmış çok sayıda kas lifinden oluşur ve liflerin birbirine

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Kodu ve Adı NMH 501 Musküler Distrofiler Dersin ECTS Kredisi 5 Prof.Dr.Haluk Topaloğlu Musküler distrofilerin sınıflaması, çocukluk çağında

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu 8 Nisan 2016 Cuma İnt. Dr. Dilara Dinçer Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Miyastenia Gravis. Nöromüsküler iletideki bozukluğun sonucu görülen heterojen bir sendrom

Miyastenia Gravis. Nöromüsküler iletideki bozukluğun sonucu görülen heterojen bir sendrom Miyastenia Gravis Nöromüsküler iletideki bozukluğun sonucu görülen heterojen bir sendrom Otoimmün veya kalıtsal Erken veya geç başlangıç Cinse göre başlangıç Timoma var veya yok ACh R antikoru var veya

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR Nörojenik Hastalıklar Ön boynuz motor nöron hücreleri veya periferik sinirin primer bozuklukları sebebiyle kas fonksiyonunun yetersiz olması veya kaybolması halinde ortaya çıkan

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Kas Biyopsisi Temel Yaklaşımlar (Neden-Nasıl) Prof.Dr.Erdener ÖZER DEÜTF Patoloji AD

Kas Biyopsisi Temel Yaklaşımlar (Neden-Nasıl) Prof.Dr.Erdener ÖZER DEÜTF Patoloji AD Kas Biyopsisi Temel Yaklaşımlar (Neden-Nasıl) Prof.Dr.Erdener ÖZER DEÜTF Patoloji AD SUNUM PLANI - Kas hastalığı? - Patolog ne bekler? - Patolog ne yapar? - Patolog ne yazar? Kas hastalıkları ne kadar

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Prof. Dr. Filiz Aydın X kromozomu üzerindeki genler için; Erkekler X e bağlı karakterler için hemizigottur Dişiler iki X kromozomuna sahip oldukları için mutant

Detaylı

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU C71 Beyin malign neoplazmı D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı G11 Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı G20 Parkinson hastalığı G24.8 Distoni, diğer

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi)

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Volkan Hancı*, Serhat Bilir**, Serhan Yurtlu**, Mertol Gökçe***, Özkan Saydam***,

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Ad-Soyad: Doğum Yeri/Tarihi: Adres: Telefon: Şikayet: Tanı: Başvuru Tarihi: Öykü:. Özgeçmiş: Prenatal: istekli gebelik:

Detaylı

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS)

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) 2016 un türevi 1. CAPS NEDİR 1.1 Nedir? Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendromlar (CAPS), nadir görülen otoenflamatuar

Detaylı

KAS HASTALIKLARINA YAKLAŞIM

KAS HASTALIKLARINA YAKLAŞIM KAS HASTALIKLARINA YAKLAŞIM Kas hastalıklarına yaklaşım Kas gücünün azalması, kasta erimeler, DTR lerde azalma veya kaybolma ile birlikte giden hastalıklara kas hastalıkları denilmektedir. Benzer klinik

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ Konu: Nörolojik bilimlere giriş Amaç: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi nin çalışma prensiplerini ve ilgili klinik durumları anlamak. Serebrum,serebellum,

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA)

Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA) 2016 un türevi 1. JUVENİL SPONDİLOARTRİT/ ENTEZİT İLE İLİŞKİLİ ARTRİT (SPA- EİA) NEDİR? 1.1 Nedir?

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MS Hasta Okulu 28.05.2013 Multipl skleroz (MS) hastalığını basitçe, merkezi sinir sistemine

Detaylı

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır.

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Fzt. Damla DUMAN MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir. 1822 de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Kuvvetsizlik, spastisite, duyusal problemler, ataksi

Detaylı

NÖROMÜSKÜLER KAVŞAK HASTALIKLARINDA TEDAVİ ALGORİTMALARI. Feza Deymeer Nöroloji A.B.D. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

NÖROMÜSKÜLER KAVŞAK HASTALIKLARINDA TEDAVİ ALGORİTMALARI. Feza Deymeer Nöroloji A.B.D. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi NÖROMÜSKÜLER KAVŞAK HASTALIKLARINDA TEDAVİ ALGORİTMALARI Feza Deymeer Nöroloji A.B.D. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Bursa, 2011 SİNİR TERMİNALİ presinaptik LEMS Ca ++ MG AChR MuSK KAS postsinaptik

Detaylı

www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro CANDLE 2016 un türevi 1. CANDLE NEDİR 1.1 Nedir? Kronik Atipik Nötrofilik Dermatosiz, Lipodistrofi ve Yüksek ateş (CANDLE) sendromu nadir görülen genetik bir

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it ÇOCUKLUK ÇAĞI DERMATOMYOZİTİ (Jüvenil dermatomiyozit)

www.pediatric-rheumathology.printo.it ÇOCUKLUK ÇAĞI DERMATOMYOZİTİ (Jüvenil dermatomiyozit) www.pediatric-rheumathology.printo.it ÇOCUKLUK ÇAĞI DERMATOMYOZİTİ (Jüvenil dermatomiyozit) Nasıl bir hastalıktır? Çocukluk çağı dermatomiyoziti (ÇDM) otoimmün bir hastalıktır (kendi dokularına zarar veren

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

IL-1 Reseptör Antagonisti Eksikliği (DIRA)

IL-1 Reseptör Antagonisti Eksikliği (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro IL-1 Reseptör Antagonisti Eksikliği (DIRA) 2016 un türevi 1. DIRA NEDİR 1.1 Nasıl Bir Hastalıktır? IL-1 Reseptör Antagonisti eksikliği (DIRA) nadir görülen

Detaylı

Osteoporoz Rehabilitasyonu

Osteoporoz Rehabilitasyonu Osteoporoz Rehabilitasyonu OSTEOPOROZ Kemik kitlesinde azalma, kemik mikroyapısında bozulma sonucu kemik kırılganlığının artması olarak tanımlanır. Kemik yaşayan, dengeli bir şekilde oluşan yıkım ve yapım

Detaylı

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Klinik gözlemlerle, endokrin bezleri içeren neoplastik sendromlar tanımlanmıştır. Paratiroid, hipofiz, adrenal,tiroid ve

Detaylı

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana Yazar Ad 111 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek

Detaylı

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS)

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) 2016 un türevi 1. CAPS NEDİR 1.1 Nedir? Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendromlar (CAPS), nadir görülen otoenflamatuar

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

OTO-İMMUN KÖKENLİ NÖROPATİLERDE TEDAVİ ALGORİTMASI

OTO-İMMUN KÖKENLİ NÖROPATİLERDE TEDAVİ ALGORİTMASI OTO-İMMUN KÖKENLİ NÖROPATİLERDE TEDAVİ ALGORİTMASI İmmun kökenli nöropatiler İmmun kökenli nöropatiler immunsüpresif ve immunmodulatuvar tedavilere yanıt veren hastalıklardır İmmun atak periferik sinirin

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Üçlü nükleotid tekrar uzamaları nörolojik hastalıkların bazılarında ortak bir mekanizma oluşturur. Bu hastalıklarda, normalde belli bir sayıda

Detaylı

www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Majeed 2016 un türevi 1. MAJEED NEDİR? 1.1 Nedir? Majeed sendromu nadir görülen genetik bir hastalıktır. Etkilenen çocuklarda, Kronik Tekrarlayan Multifokal

Detaylı

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel Kas Dokusunun Gelişimi Doç.Dr. E.Elif Güzel Kasların çoğunluğu mezodermden gelişir paraksiyal mezoderm lateral mezodermin somatik ve splanknik tabakaları neural krest hücreleri Paraksiyal mezoderm İskelet

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK Uzun süreli immobilizasyon sonucu: - Nitrojen ve protein dengesi bozulur. - İskelet kasının kitlesi, kasılma kuvveti ve etkinliği azalır. - İskelet kaslarında

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER EGZERSİZ VE TERMAL STRES Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER TERMAL DENGE ısı üretimi BMH Kas etkinliği Hormonlar Besinlerin termik etkisi Postur Çevre ısısı Vücut ısısı (37 o C±1) ısı kaybı konveksiyon, radyasyon,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Işık. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Hakan Işık. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Myastenia Gravis İstemli kaslarda gelişen zayıflık ve tonus kaybı ile kendini belli eden nöromuskuler bir hastalıktır. Patolojisinde postsinaptik

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Latince gerilme anlamına gelir. İstemli kasların tonik spazmıyla karakterize akut bir toksemidir. Etken: Clostridium tetani

Detaylı

Nöromusküler hastalıklar. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Nöromusküler hastalıklar. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Nöromusküler hastalıklar Prof. Dr. Önder Aydıngöz Nöromusküler hastalıklar Kaslarda veya bunları inerve eden sinirlerdeki bozukluklara bağlı çıkan hastalıklardır. İki gruba ayrılır: Myopatik Nöropatik

Detaylı

Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği

Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği Sistinozis ve Herediter Multiple Ekzositoz Birlikteliği Aysun Karabay Bayazıt, Bahriye Atmış, Deniz Kör, Neslihan Önenli Mungan, Ali Anarat Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji ve Çocuk

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN. Genel Cerrahi A.B.D.

Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN. Genel Cerrahi A.B.D. Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN İ.Ü.. Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Polip:Epitelyal yüzeyden doğan bir çıkıntı anlamındad ndadır Kolon Polipleri 1. Neoplastik:adenomatöz poliplerdir. a)tubüler

Detaylı

Otozomal Dominant ve Otozomal Resesif Bozukluklar. Hüseyin Çağsın 18/09/2015

Otozomal Dominant ve Otozomal Resesif Bozukluklar. Hüseyin Çağsın 18/09/2015 Otozomal Dominant ve Otozomal Resesif Bozukluklar Hüseyin Çağsın 18/09/2015 Giriş Pedigri okuması için hatırlatmalar Otozomal dominant kalıtım ile ilgili konseptler Otozomal dominant bozukluklar Otozomal

Detaylı

Blau Hastalığı/ Jüvenil Sarkoidoz Nedir

Blau Hastalığı/ Jüvenil Sarkoidoz Nedir www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Blau Hastalığı/ Jüvenil Sarkoidoz Nedir 2016 un türevi 1. BLAU HASTALIĞI/ JÜVENİL SARKOİDOZ NEDİR 1.1 Nedir? Blau sendromu genetik bir hastalıktır. Hastaların

Detaylı

Vücut yağ dokusunun aşırı artışı olarak tanımlanır. Ülkemizde okul çağındaki çocuk ve adolesanlarında obezite oranı % 6-15 dolaylarındadır.

Vücut yağ dokusunun aşırı artışı olarak tanımlanır. Ülkemizde okul çağındaki çocuk ve adolesanlarında obezite oranı % 6-15 dolaylarındadır. Vücut yağ dokusunun aşırı artışı olarak tanımlanır. Ülkemizde okul çağındaki çocuk ve adolesanlarında obezite oranı % 6-15 dolaylarındadır. Olguların çok büyük bir bölümünde ise obezitenin altında yatan

Detaylı

*Periferik sinirlerde kayıt yöntemleri ve ileti hızı ölçümleri. *periferik sinir-kas patolojileri

*Periferik sinirlerde kayıt yöntemleri ve ileti hızı ölçümleri. *periferik sinir-kas patolojileri PERİFERİK SİNİRLER *Periferik sinirlerde kayıt yöntemleri ve ileti hızı ölçümleri. *Kronaksi, reobaz *periferik sinir-kas patolojileri KAFA SİNİRLERİ I. N.olfactarius II. N.opticus III. N.oculomotorius

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Servikal kanal darlığı, genellikle

Detaylı

Demans ve Alzheimer Nedir?

Demans ve Alzheimer Nedir? DEMANS Halk arasında 'bunama' dedigimiz durumdur. Kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler; hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun

Detaylı

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR?

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? Tuvalet eğitimi döneminde, nörolojik olarak normal bazı çocuklarda yanlış edinilmiş işeme alışkanlıkları neticesinde ortaya çıkan işeme fazındaki

Detaylı

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Eğitim Merkezi Bursa Turkiye Keyword: mentamove, diastomatomiyeli, postoperative

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

NÖROJENİK MYOPATİLER. Doç.Dr. A. Gülden Diniz

NÖROJENİK MYOPATİLER. Doç.Dr. A. Gülden Diniz NÖROJENİK MYOPATİLER Doç.Dr. A. Gülden Diniz Kas hastalıkları; primer myopatik hastalıklar nöro-muskuler kavşak hastalıkları ve nörojenik atrofi olmak üzere 3 büyük grupta toplanır. 16.11.2011 2 Primer

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak PARKİNSON HASTALIĞI Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

Yüz Felci (Fasiyal Palsi)

Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nöroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 28 Temmuz 2016 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nöroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 28 Temmuz 2016 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nöroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Temmuz 2016 Perşembe Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Ayfer Sakarya Güneş 28.07.2016 Olgu Sunumu

Detaylı

Henoch-Schöenlein Purpurası

Henoch-Schöenlein Purpurası www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Henoch-Schöenlein Purpurası 2016 un türevi 1. HENOCH-SCHÖENLEİN PURPURASI NEDİR? 1.1 Nedir? Henoch-Shöenlein purpurası (HSP), küçük kan damarlarının (kapilerlerin)

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Gelişimin Biyolojik Temelleri Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Konular kod kalıtım örüntüleri Down sendromu Fragile x sendromu Turner sendromu Klinefelter sendromu Prader willi sendromu danışma

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Maslak Hastanesi Tüple Beslenme; Günlük protein, kalori ve sıvı gereksinimlerini

Detaylı

www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro PAPA Sendromu 2016 un türevi 1. PAPA NEDİR 1.1 Nedir? PAPA; Piyojenik Artrit, Piyoderma gangrenozum ve Akne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102 BR.HLİ.102 Serebral Felç (İnme) ve Spastisitede Botoks Spastisite Nedir? Spastisite belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıyla ortaya çıkan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nöroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 5 Ocak 2016 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nöroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 5 Ocak 2016 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nöroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 5 Ocak 2016 Perşembe Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Bahriye Karamanlar Kocaeli Üniversitesi Tıp

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı