Yüzde 100 Sağlık Sigortası Soru Formu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüzde 100 Sağlık Sigortası Soru Formu"

Transkript

1 Yüzde 100 Sağlık Sigortası Soru Formu Bu ürünün alınabilmesi kendiniz ve varsa sigortalanacak bireylerin sağlıklı olması koşuluna bağlıdır. Aşağıdaki beyanı imzalarken Bilgilendirme Formu ndaki açıklanan hususların bir kez daha dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. Kendim ve/veya sigortalanacak bireylerin herhangi birinde mevcut ve/veya devam eden, tedavi, kontrol ve/veya takip gerektiren hastalık/rahatsızlık bulunmadığını, ileri derecede obezite (boy kilo oranının (kilo/boy 2 ) 34 ve üzerinde olması), bağımlılık düzeyinde alkol alımı, reçeteli ya da reçetesiz bağımlılık yapıcı ilaç/madde ve günde 2 paketten fazla sigara kullanımının olmadığını ve bu beyanıma aykırı durumun tespiti halinde Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt ederim. Teklif Sahibi Adı Soyadı: İmza Tarih: / / Yukarıdaki beyan kapsamında rahatsızlık/hastalık ve alışkanlıkların bulunması nedeniyle taahhüdün verilemeyeceği hallerde bu ürüne dair ön şart gerçekleşmiş olmayacağından, teklif hazırlanmaması ve bu çerçevede bu formun doldurulmamasını rica ederiz. Almak İstediğiniz Plan (Sadece Bir Plan Seçilebilir) Yatarak Tedavi Teminatı Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi Teminat Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi + Doğum Teminatı Teminatın Geçerli Olmasını İstediğiniz Bölge (Sadece Bir Kutu Seçilebilir) Bölge 1 Tüm Türkiye de geçerli. Bölge 2 İstanbul hariç tüm Türkiye de geçerli. Bölge 3 İstanbul ve Ankara hariç tüm Türkiye de geçerli. Sigorta Ettiren ve İletişim Bilgileri Adı / Firma Adı :... Cinsiyet :... İletişim Adresi :... Soyadı :... Doğum Tarihi :... Doğum Yeri :... T.C. Kimlik No :... Vergi No ve Dairesi :... Ev Telefonu :... İş Telefonu :... Cep Telefonu :... Faks :... E-Posta Adresi : İl :... İlçe : Posta Kodu :... Tarafınıza beyan etmiş olduğum iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda tarafınıza 10 iş günü içinde bildirim yapacağımı, aksi durumda tüm yazışmaların ve bildirimlerin Mernis sisteminde kayıtlı bulunan iletişim adresine yapılmasını kabul ve beyan ederim. ERGO Sigorta A.Ş. Merkez: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: 10-13, Ümraniye-İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) ; MERSİS No: (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü) 1/4

2 Yüzde 100 Sağlık Sigortası Soru Formu Bireyler Kendisi Eş Çocuk Çocuk Çocuk Adı Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Cinsiyeti Medeni Hali Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek Kadın Kadın Kadın Kadın Kadın Evli Evli Evli Evli Evli Bekâr Bekâr Bekâr Bekâr Bekâr Uyruğu T.C. Diğer T.C. Diğer T.C. Diğer T.C. Diğer T.C. Diğer T.C. Kimlik/Vergi Kimlik/Geçici T.C. Kimlik No Mesleği Baba Adı Boy ve Kilo cm kg cm kg cm kg cm kg cm kg Herhangi bir şirkette devam eden, sona eren sağlık sigortası poliçeniz veya başvurunuz oldu mu? Cevabınız evet ise sigorta şirketi ve poliçe başlangıç-bitiş tarihlerini belirtiniz. Sigorta Şirketi: Tarih: / / - / / Prim ve Ödeme Bilgileri (Kredi Kartı Sahibi Poliçede Sigorta Ettiren Olacaktır.) Toplam Prim: TL (Yazı ile ) Kredi Kartı ile Tamamı Peşin veya 9 eşit taksit blokeli 10 eşit taksit blokesiz (%3,5 vade farkı uygulanmaktadır.) Kredi Kart No: / / / CVV*: Son Kullanım Tarihi: / / *CVV kodu, kredi kartınızın arkasında bulunan imza bandının üzerindeki rakamların son 3 hanesidir. Sigorta ettiren olarak işbu teklifime bağlı olarak düzenlenecek poliçede yazılı olarak aksini bildirmediğim sürece, poliçe primlerimin yukarıda detayları verilen kredi kartından, tercih ettiğim ödeme şekline göre tahsil edilmesini kabul eder, tarafınızı bu konuda yetkilendirdiğimi beyan ve taahhüt ederim. Kredi Kartı Sahibi (Sigorta Ettirenin) Adı Soyadı: Tarih: / / Sigorta Ettiren İmzası: ERGO Sigorta A.Ş. Merkez: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: 10-13, Ümraniye-İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) ; MERSİS No: (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü) 2/4

3 Yüzde 100 Sağlık Sigortası Soru Formu Taahhütname 1. Kendim ve bu teklif formunda yer alan kişiler hakkında verdiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, ERGO Sigorta A.Ş. nin (sigortacı) bilmesi gereken herhangi bir hususu gizlemediğimi, yanlış ve eksik beyanda bulunmadığımı kabul ve beyan ederim. Sigortacının beyanıma dayanarak şahsım ve/veya formda yer alan diğer kişiler hakkında sigorta değerlendirmesini yapacağını, formun doldurulduğu tarih ile poliçe tanzim tarihi arasında formda yer alan kişilerin sağlık beyanında değişiklik olması halinde sigortacıyı ayrıca bilgilendireceğimi ve sigortacının bunlara istinaden teklifi kabul veya reddedebileceğini kabul ve beyan ederim. 2. Sigortacının işbu formu teslim almasının sigorta sözleşmesinin yapıldığı anlamına gelmeyeceği, bu teklif formundaki beyanıma dayanarak daha önce sigortalısı olduğum sigorta şirketlerinden gelecek bilgi ve belgeleri beklemeksizin işlem yaparak teklifi kabul veya reddedebileceğini; teklifi kabul etmesi halinde dahi önceki sigortalısı olduğum sigorta şirketlerinden veya sair bir şekilde sonradan elde edeceği bilgi ve belgeler sonucu tespit edilen riskler ve/veya rahatsızlıklar nedeniyle sigortacının tek taraflı olarak teklif ve/veya sigorta sözleşmesinden cayma/fesih veya prim ayarlaması dahil poliçede değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu kabul ve beyan ederim. 3. Sigortacının, kendim ve/veya işbu teklif formunda yer alan diğer kişiler hakkında diğer sigorta şirketlerinden bilgi almaya, aynı şekilde kendim ve/veya yakınlarım için poliçe süresince veya dilediği bir zamanda kendim ve yakınlarım ile ilgili dilediği doktor, hastane, laboratuvar ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere tüm sağlık kurumlarından ve diğer sigorta şirketlerinden bilgi talep etmeye, hasta bilgi ve belgeleri temin etmeye yetkili kıldığımı kabul, beyan ederim. 4. Yukarıdaki beyanımın dışında başka sorular ve formlarda verilen cevapların ve tanzim edilecek poliçenin teklif edilen sözleşmeye temel oluşturacağını, bu teklif ile oluşacak sigorta sözleşmesinin özel şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları nı kabul ettiğimi, gerek sigorta başlangıcında gerekse sigorta süresince sigorta ettiren ve/veya sigortalı olarak kendim ve/veya diğer sigortalılar hakkında bilgi sahibi olan hekimler, sağlık kuruluşları, sigorta şirketi ya da diğer kişi ve kuruluşlardan sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgi ve kayıtları istemek hususunda sigortacıya yetki verdiğimi ve bu kapsamda sigortacının talebi halinde uygun göreceği muayene ve kontrollerin yapılmasına peşinen izin verdiğimi kabul ve beyan ederim. 5. İşbu teklif formunda belirttiğim veya sigortacıya temin ettiğim veya sigortacı tarafından yukarıdaki fıkralar uyarınca elde edilecek şahsım ve/veya diğer sigortalılar ilişkin bilgi ve belgelerin kullanılmasına engel olmak için hiçbir sağlık kurum ve kuruluşu ile doktor veya sigorta şirketleri nezdinde şahsen girişimde bulunmayacağımı ve/veya diğer kişilerin soruda bulunmamasını temin edeceğimi, doğrudan şahsıma ve/veya diğer sigortalılara ait bilgi ve belgelerin sigortacılık faaliyeti ile sınırlı olması kayıt ve şartıyla, Sigorta Bilgi Merkezi, Sagmer gibi ve bununla sınırlı olmamak üzere bu konuda kanunlarla açıkça yetkili kılınan adli ve idari mercilere açıklanması ve/veya paylaşılmasını veya yine yukarıdaki kabullerim gereğince anılan kurum, kişi, kuruluş veya sigorta şirketleri arasında ve ayrıca Sigorta Bilgi Merkezi tarafından Hazine Müsteşarlığı nın belirleyeceği kurum ve kuruluşlarla paylaşımına muvafakat ettiğimi, bu nedenle sigortacı dahil tüm bu ilgili taraflar hakkında hiçbir hukuki veya cezai işleme girişmeyeceğimi ve bu konuda diğer sigortalıların da girişmemesini temin edeceğimi, bu nedenle hiçbir talep hakkımızın bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim. ERGO Sigorta A.Ş. Merkez: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: 10-13, Ümraniye-İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) ; MERSİS No: (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü) 3/4

4 Yüzde 100 Sağlık Sigortası Soru Formu Satış Kanalı Bilgileri İşbu teklif formunun ve tanzim tarihinin sigorta ettiren/sigortalı adayı tarafından gözetimimde doldurduğunu, teklifin değerlendirilip poliçe düzenlenmesi için ERGO Sigorta A.Ş.ye iletilmek üzere ıslak imzalı olarak teslim aldığımı ve sigortacıya gecikmeksizin ileteceğimi, bu formun ve tanzim tarihinin doğru ve tam olmaması nedeni ile sigortacının maruz kalacağı zarar ve ziyandan sorumlu olmayı; formun tanzim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sigortacı tarafından reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesinin kurulmuş olacağını ancak 30 günlük süre içinde teklifin tek başına sigorta sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğini kabul ve beyan ederim. Partaj No-Unvan : Tarih: Adı Soyadı : Kaşe/İmza: Teknik Personel Bilgileri Adı Soyadı : Kayıt No/İmza: Teklif Sahibinin Adı Soyadı : Beyan ve Tanzim Tarihi : / / İmzası: Teklif sahibinin dışında 18 yaşından büyük sigortalılar için aşağıdaki kısım doldurularak imzalanmalıdır. Sigortalı Adayının Adı Soyadı : Beyan ve Tanzim Tarihi : / / İmzası: 2014 ERGO İSTANBUL ERGO Sigorta A.Ş. Merkez: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: 10-13, Ümraniye-İstanbul/Türkiye T: (0216) F: (0216) ; MERSİS No: (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü) 4/4

5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Aydınlatma yükümlülüğü alt başlıklı 1423 üncü maddesi ve tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden Sigorta Acentesinin; Ticaret Ünvanı : Adresi : Tel ve Faks No : 2. Teminatı veren Sigortacı nın; Ticaret Ünvanı : ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 Akkom Ofis Park 2.Blok Kat: Ümraniye / İstanbul Tel ve Faks No : Tel:(0216) (Pbx) Faks: (0216) B. UYARILAR 1. Sigorta sözleşmesi, işbu bilgilendirme formu, teklif formu, poliçe, genel ve özel şartlardan oluşur. Bu çerçevede, sahip olunacak sigorta teminatları bakımından tüm bu belgelerin dikkatlice okunması gerekir. (Söz konusu genel ve özel şartlara ayrıca internet adresinden ulaşılabilir.) Genel Şartların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uygun düşmeyen hükümlerinin mevcudiyeti halinde; bu hükümlerde anılan kanuna göre Sigorta Ettiren, sigortalı lehine bir geliştirme yapılmış olmadıkça, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenleme ve hükümler uygulanır. 2. Sigortacı tarafından yapılan tebliğler ve bildirimlerin, sigorta ettirenin veya gerektiğinde sigortalının ya da lehtarın Sigortacı ya bildirilmiş son adreslerine yapılacak olup, bu adreslerin güncel olmaması halinde hak kayıplarına yol açabileceğinden, poliçe üzerindeki tebligat adresinin yanlış veya eksik olmaması gerekmektedir. Bu sebeple, gerek poliçe tesliminde ve gerekse poliçe süresince poliçe üzerinde yazılı olan adres ve iletişim bilgilerin doğru olduğunu ve doğru olmaya devam etmesi için sigorta ettiren/sigortalı tarafından sürekli olarak kontrol edilmelidir. Bu çerçevede, değişiklikler Sigortacı ya derhal bildirilmeli ve adresin güncellenmesi sağlanmalıdır. Aksi halde Sigorta Ettiren/ Sigortalının poliçe üzerindeki veya adres paylaşım sistemi üzerinden elde edilecek son adresine yapılacak bildirimler, geçerli bir bildirim olarak hukuki sonuçlarını doğurur. Bilgilerdeki değişikliklerin internet sitesinde yer alan Bize Ulaşın adresine ya da no lu faksa hemen bildirilmesi gerekmektedir. 3. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda Sigortacı ya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınılmalıdır. Sigortacının, sözleşme düzenleyebilmesi için Teklif Formu nun eksiksiz ve doğru doldurulması, ıslak imzalı olarak Sigortacı ya veya sigorta sözleşmesine aracılık edene iletilmesi gerekmektedir. Sigortacı ya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin yapılmamasını veya değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan sorular hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır. Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikler hakkında da aynı yükümlülük devam etmektedir. Beyanın gerçeğe aykırılığı söz konusu olur ise, Sigortacı poliçeden cayabilir veya bu durumun bilinmesi halinde prim farkını ister, alınması gereken prim ile alınan prim arasındaki orana göre hasar eksik ödenebilir ya da hasar tamamen reddedilebilir. 1 / 10

6 Bu tür istenmeyen durumların oluşmaması için Sigorta ettiren/sigortalı teklif formundaki, bilgileri dikkatlice okumalı, doğruluğundan emin olmalı ve varsa Sigortacı ya gerekli düzeltmeleri yaptırmalıdır. Hazırlanan teklif üzerindeki teminatlar ve varsa özel uygulamalar (hastalık istisnası, hastalık ek primi, limit, muafiyet) kontrol edilmelidir. Sigortacının gerek risk değerlendirme gerek tazminat talebi sırasında ortaya çıkan herhangi bir duruma dair özel, genel şartlar ve kanundan kaynaklanan haklarını kullanmamış olması; hiçbir şekilde sonraki bir tazminat talebi veya poliçe değerlendirmesi sırasında bu durumu dikkate almaktan ve/veya anılan haklarını kullanmaktan peşinen vazgeçtiği anlamına gelmez. 4. Kanunda sigorta ettirenin bilgisine ve davranışına hukuki sonuç bağlanan durumlarda, sigortadan haberi olması şartı ile sigortalının, temsilci söz konusu ise temsilcinin bilgisi ve davranışı da dikkate alınır. 5. Sigorta Ettiren/Sigortaya giriş yaşı; SGK kapsamında bulunan kişiler ile talep edilmesi halinde bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları sigortaya dahil edilebilir. Sigorta ettirenin 18 yaş ve üzerinde olması; sigortalı adaylarının ise 18 (dâhil) ve 55 (dâhil) yaş arasında olması gerekmektedir. 18 yaşından küçükler ancak, ana/babadan en az biri veya yasal temsilciler ile beraber sigortalanabilir. 6. Doğum sırasında veya evlat edinildiği sırada anne ve/veya babanın Sigortacı dan geçerli sağlık sigortasının bulunması kayıt ve şartıyla; yeni doğan bebek/ler ve/veya evlat edinilen küçükler, doğumdan veya evlat edinilme tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde Teklif formu doldurularak Sigortacı ya bildirilmiş olması halinde, Sigortacı nın uygun gördüğü prim ve limit dahilinde sigorta kapsamına girer. 7. Teklif Formunun doldurulması ve Sigortacı ya verilmesi mutlaka poliçe düzenleneceği anlamına gelmez. Teklif Formu bilgilerine göre, Sigortacı poliçe düzenlemeyebileceği gibi, poliçe ve özel şartlarda belirtilenlere ilaveten, teminat veya limitlere sınırlama getirebilir, hastalık ek primi, hastalık istisnası uygulayabilir. Sigortacı gerekli görmesi durumunda sigortalı adayına tıbbi incelemeye gönderebilir. Sigortalı adayının tıbbi incelemeyi yaptırmaktan kaçınması halinde Sigortacı teklif vermez. 8. Bu bilgilendirme öncesinde diğer sigorta şirketinden özel sağlık sigortası teminatlarına sahip olunduğu durumlarda, sigortalılık süresinden kaynaklanan kazanılmış bekleme süresi hakkı varsa devamı için en geç 1 (bir) ay içinde teklif formunun doldurularak Sigortacı ya başvuru yapılması gerekir. Bu süre içerisinde başvurulması üzerine Sigortacı tarafından verilen teklifte, diğer şirketteki poliçe kapsamında kazanılmış haklar dikkate alınabilir ve bu kapsamda hamilelik ve doğum dışındaki bekleme süreleri kaldırılabilir. Önceki sigortalılık süresinden kaynaklanan haklar ve yükümlülükler için özel şartların ilgili maddesi ve teklif formunun taahhütname bölümü dikkatlice okunmalıdır. 9. Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. Sigortacının sorumluluğu, aksine sözleşme yoksa primin veya ilk taksitinin ödenmesi ile başlar. İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, Sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, vadeden başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, Sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacı nın, sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar Kanunundan doğan diğer hakları saklıdır. İleride doğabilecek bir takım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi alınması unutmamalıdır. 2 / 10

7 10. Poliçede cayma veya herhangi bir nedenle sözleşmenin sona ermesi durumunda kanunda sayılan durumlar hariç; sağlık sigortaları için işlemeyen günlere ait ödenmiş primler hesaplanır, varsa ödenen veya oluşan tazminatı aşan kısmı iade edilir. Sigorta ettiren, Sigortacı nın sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır. Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur. Sigorta ettiren tarafından, iptalde olan bir poliçenin devam ettirilmesi için başvuru olması halinde, iptalde geçirilen süre 1 (bir) ayı aşmış ise sigortalının önceki poliçesinden doğan hakları geçersiz olur. 11. Sağlık sigorta sözleşmesi sürelidir. Her bir sigorta süresi başlangıcında Sigortacı tarafından aksi öngörülmedikçe yeniden risk değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme neticesinde Sigortacı, poliçe ve özel şartlarda belirtilenlere ilaveten, teminat veya limitlere sınırlama getirebilir, hastalık ek primi, hastalık istisnası uygulayarak yeni poliçeyi yenileyebilir veya yeni dönem için teklif vermeyebilir. Yeni dönem poliçede önceki sigortadan kaynaklanan hakların dikkate alınabilmesi için, poliçe süresinin sonunda, en geç 1 ay içinde başvuru yapılması gerekir. 12. Sigorta ettiren talebi üzerine, bilgilendirme sırasında sağlanan bazı asgari bilgiler çerçevesinde örnek çalışma paylaşılmıştır. Gerek bilgilendirme formu ve gerekse örnek çalışma, sigortalı adayının bilgilendirilmesi amaçlı olup, ilgili mevzuat gereğince bilgilendirme formuna bağlanan nitelik ve sonuçlar dışında hiçbir bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. 13. Sağlık Sigortası Genel Şartları, Sigorta Sözleşmesi Özel Şartları, Ürüne Özel SGK Anlaşmalı Sağlık Kurum güncel listelerinin her zaman dikkatlice incelenmesi tavsiye edilir. Başvuru sırasında verilen Sağlık Sigortası Genel Şartları, Sigorta sözleşmesi Özel Şartları, Ürüne Özel SGK Anlaşmalı Sağlık Kurum güncel listeleri ve teminat tablosu ayrıca Sigortacı nın internet sayfasından da ( temin edilebilir. 14. Sözleşmenin yapılmasından sonra rizikoda meydana gelen değişikliklerin en geç 10 (on) gün içinde Sigortacı ya bildirmesi zorunludur. Yanlış ya da eksik bilgi vermenin tazminat hakkını ortadan kaldıracağı veya sigortadan menfaat sağlayan aleyhine sonuç doğuracağını dikkate alınarak başvuru sırasında ve sözleşmenin her aşamasında Sigortacı ya eksik ya da yanlış bilgi vermekten kaçınılmalıdır sayılı Kanun un 2. Maddesi ve ilgili mevzuatı gereği sigorta işlemine muhatap ve/veya taraf olan gerçek/tüzel kişiler vergi kimlik numarası almak zorundadır. Bu çerçevede TC kimlik ve vergi kimlik no ve yabancı uyruklular için Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen yabancı kimlik numarası Sigortacı ya bildirilmelidir. 16. Sigorta sözleşmesi, Teklif Formu nda seçilen bölgeler dışında geçerli değildir. Bölge tercihi yapılırken bu husus dikkate alınmalı ayrıca teslim edilen poliçe kontrol edilmelidir. 17. Her türlü başkaca hususlar için ayrıca Sağlık Sigortası, poliçe özel şartlarına bakılmalıdır. Söz konusu genel ve özel şartlara ve diğer bilgilere ayrıca internet adresinden ulaşılabilir. 18. Bir grup sigortasının söz konusu olduğu durumlarda, Sigorta Ettiren in Sigortalı/lar ile arasındaki hukuki ve / veya ticari ilişkisinin sona ermesi nedeniyle Sigortalı nın gruptan ayrılmasının veya herhangi bir sebeple Sigortalı ya tanınan hak, menfaatler ve sözleşme şartlarında olabilecek değişiklikler hakkında Sigorta Ettiren poliçede yer alan sigortalıları bilgilendirmeli ve hak kaybı yaşanmaması için bu Sigortalı/ların iletişim bilgilerini, Sigortacı ile paylaşmalıdır. C. GENEL BİLGİLER 1. İşbu sağlık sigortası, sigorta işlemlerinde muhatap ve taraf olan kişilerin, sigorta süresi içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bu ürüne özel Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında gerçekleşen hastalık ve/veya kaza sonucu gerekli hale gelen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamaları için her türlü tıbbi 3 / 10

8 bakım, tedavinin tıbben yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda günlük hastane giderleri, doktor ücretleri, hastalıkların tanısına yönelik ayakta yapılan incelemeler, gebelik ve doğum dâhil olmak üzere sözleşmede kararlaştırılan sağlık giderlerini, sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen SUT hükümlerine göre karşılanan tutar üzerinde kalan kısmını, Sağlık Sigortası Genel Şartları, Özel Şartlar, Sağlık Kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan Teminat Tablosundan (Teminat Tablosu) Poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi, bekleme süreleri ve istisnalara tabi olarak karşılar. DİKKAT: Teminatlar ve bekleme süreleri; seçilen planın özelliğine göre farklılaşabilmektedir. Teminatların detaylı tanımları için Ergo Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartlarına bakılmalı ve tercih edilen planın teminat tablosu ve teklif formu kontrol edilmelidir. Bu sigorta ürünü ile aşağıdaki teminatlar sağlanabilmektedir: ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ANA TEMİNATLAR YILLIK LİMİT SİGORTALI KATILIMI Yatarak Tedavi Teminatı Cerrahi/Girişimsel Tedaviler 1 Medikal Tedaviler 2 Küçük Cerrahi Kemoterapi Radyoterapi Diyaliz Hastane Oda, Yoğun Bakım, Refakat Giderleri Yapay Uzuv Organ ve Doku Nakli Limitsiz 0% Özellikli Tıbbı Malzemeler TL 0% Yatış ile Beraber Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 20 seans 0% EK TEMİNATLAR YILLIK LİMİT SİGORTALI KATILIMI Ayakta Tedavi Teminatı 4 Doktor Muayene Röntgen/Görüntüleme Laboratuvar/Tahlil İleri Tanı Yöntemleri 8 Defa 5 0% Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon TL 0% Doğum Teminatı 6 Limitsiz 0% 1 Cerrahi Acil Tedaviler ''Cerrahi/Girişimsel Tedaviler'' teminatı içerisinde değerlendirilir. 2 Medikal Acil Tedaviler ''Medikal Tedaviler'' teminatı içerisinde değerlendirilir 3 Özellikli tıbbi malzemeler için kurum anlaşmaları ile düzenlenen katılım oranına göre Şirketin üstleneceği maksimum tutar TL'dir. 4 Ayakta Tedavi Teminatı tek başına alınamaz. 4 / 10

9 5 Ayakta tedavi teminatında bulunan 8 defa doktor muayenesi ve bağlı olarak uygulanacak tetkikler (röntgen, görüntüleme, laboratuvar, tahlil, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon) yine aynı muayene limit içinden karşılanacaktır. 6 Doğum Teminatı sadece ayakta + yatarak tedavi ile beraber alınabilir. 2. Yukarıda yer alan Ana ve Ek Teminatlardan poliçeye dahil olmasını talep edilenlerin poliçede yer alıp almadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Poliçede yazılmadıkça teminat kapsamı dışında kalacaklardır. Teminat limitleri her bir sigortalı için ayrı ayrı verilir. Sigortalı katılım payı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 98. Maddesi gereğince sigortalıların ödemek yükümlü oldukları tutarı ifade eder. Ayakta Tedavi kapsamında yapılan doktor giderleri için, teminat tablosunda belirtilen adet limitler ile sınırlıdır. Her bir muayene işlemi ve ilişkili diğer tanı işlemleri bir kez olarak değerlendirilir. Doktor muayene ve ilişkili diğer tanı işlemlerinin tümünün aynı kurumda yapılması şartı aranır. 3. Sigorta Sözleşmesi kapsamında ödenecek Sigorta Ücreti/Prim, Sigorta Sözleşmesinin kesintisiz olarak devam ederek yenilenmesi halinde ve Sigorta sözleşmesi/poliçe başlangıcında, Sigortacı nın geçerli Genel Tarife primine, duruma göre aşağıdaki indirim veya ilavelerin yapılması suretiyle belirlenir. Sigorta Ücreti/Primi nin belirlenmesi ve ilgili tüm alt maddelerinde geçen tüm uygulamalar, koşul ve oranlar, Sigortacı tarafından önceden bildirilmek ve/veya ilan edilmek kaydıyla her zaman, mevcut sigorta sözleşmeleri için bir sonraki sigorta sözleşmesi yılından başlamak üzere uygulanır. a. Tarife primi; Sigortacı nın hem toplam ve hem de ilgili sigorta sözleşmesi özelinde yapmış olduğu hasar ödemeleri ile tarifelerin hazırlanması, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler, sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri dolayısıyla ödenen miktarlar veya Sigortacı tarafından yapılan istihsal harcamaları, anlaşmalı kurum sağlık harcamaları, sağlık enflasyonu ve piyasa şartlarını da dikkate alarak aktüeryal prensipler doğrultusunda; her dönem, yaş, cinsiyet, ikamet ettiği il için Sigortacı tarafından belirlenecek primi ifade eder. b. İndirimler ve Ek Primler b.1 Hastalık Ek Primi Genel Tarife priminde ilgili yaş ve cinsiyet için tanımlanmış prime eklenerek Sigortadan menfaat sağlayanın kişisel primini belirleyecek ilk ölçüt; Hastalık Ek Primi dir. Tıbbi risk değerlendirilmesinin yapıldığı; sigortaya yeni başvuru, sigorta sözleşmesinin yenilenmesi, iptal olmuş sigorta sözleşmesinin açılması, teminat attırılması dönemlerinde, hastalık ek primi belirlenir ve tarife primine eklenir. Hastalık Ek Primi her rahatsızlık için %10 dan başlayarak en fazla %200 oranında belirlenmiştir. Diğer İndirim ve Ek Primler, bu şekilde hesaplanan Sigortadan menfaat sağlayan primine sıra ile ve kalan prime çarpan olarak uygulanır. b.2 Bireysel Grup Teşvik İndirimi Ticari veya gayri ticari bir tüzel kişilikte çalışanlar ile onların birinci derece yakınlarının sigortadan menfaat sağlayan olmaları şartıyla oluşan gruba özel ve aşağıdaki tabloda bildirilen oranda olmak üzere, bu şahısların bireysel sigorta sözleşmelerinde geçerli özel bir teşvik indirimi uygulanır. Ancak grubun ve uygulanacak indirim oranının kabulü Sigortacı nın ön onayına tabidir. b.3 Kampanya İndirimleri Sigortacı daha önceden koşullarını bildirmek kaydıyla belirli dönemlerde değişik oranlarda kampanya indirimi uygulayabilir. Bu kampanya indirimleri sigortadan menfaat sağlayan için sonraki yenileme dönemlerinde kalıcı bir hak teşkil etmez. İndirim oranları için örnek çalışma, teklif, poliçe ve Özel Şartlara bakınız, kontrol edilmelidir. 4. Sigorta Sözleşmesi kapsamında verilecek teminatlar için bekleme süreleri söz konusu olabilir. Bekleme Süresi, Sigorta Sözleşmesi kapsamında kişilerin beyan edip etmemelerine bakılmaksızın işbu Özel Şartlar ve/veya Poliçede belirtilen rahatsızlıklar, her türlü tanı ve tedavi için sigorta teminatının 5 / 10

10 işlemediği ve Poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçmesi gereken süreyi ifade eder. Bekleme süreleri, Sigorta Sözleşmesi teminat tablosunda yer almakta ve dikkatlice okunup kontrol edilmelidir. SGK tarafından karşılanmayan sağlık giderlerine ilaveten, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Poliçe Özel Şartları nda teminat dışı kalan haller olarak belirtilen durumlar sigorta sözleşmesinin teminat kapsamı dışındadır. 5. Bu bilgilendirme formu kapsamında aşağıda anlatılanlar dışında Gündelik Bakım Parası ve Günlük İş Görememe Parası dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü harcama/tutar teminat dışındadır. 6. Sigorta Sözleşmesinde muafiyet belirlenebilir. Muafiyet, Sigortacının sigorta sözleşmesi çerçevesinde sorumlu olmayacağı ve sigortalının sorumluluğunda kalan ve sigortalı tarafından üstlenilmek durumunda olan tazminat tutarını ifade eder. Talep edilen tazminat miktarı, sigorta sözleşmesinde belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa, Sigortacı tarafından herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz. Sigortacı, hasarın, poliçede yazılı muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet, yüzde (%) veya para cinsinden (TL veya farklı para birimleri) olarak belirlenebilir. 7. Böyle bir muafiyet uygulaması olup olmadığının anlaşılması için teklifname, poliçe ve/veya sigorta sözleşmesini dikkatlice incelenmelidir. Sigorta genel şartlarına ek olarak, işin mahiyetinin gerektirdiği ve kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigorta ettiren ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. Bilgilendirme formunun düzenlenmesi sırasında anlatılmaya çalışılan özel şartlar ve detayları için ayrıca teklifname/poliçe ve eklerine bakılmalıdır. 8. Sigorta ettiren ve sigortalı, sigorta sözleşmesinden, sözleşmenin tanzim tarihinden itibaren ilk otuz gün içinde, bu süre içerisinde sigortalıya veya adına herhangi bir tazminat ödenmemiş olması kayıt ve şartıyla, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Bu sözleşme nedeniyle herhangi bir prim ödenmişse, ödenen bu tutar, beş iş günü içerisinde kesintisiz olarak iade edilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla yazılı olarak Sigortacıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Bu sözleşme nedeniyle herhangi bir prim ödenmişse, ödenen bu tutar kesintisiz olarak iade edilir. 9. Bilgilendirme yapılan sigorta ettiren/sigortalı adayının tüketici olduğu işlemlerde; sigorta ettiren/sigortalı adayı, Sigortacı'nın, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen ve bilgilendirmeye konu sigorta ürünü için, bilgilendirmeye rağmen, sigorta konusu riskin ve/veya kendisinin özel durumu, sigortalılık geçmişi, Sigortacının iş kabul (underwriting) esasları, tarife kriterleri, reasürans politikaları gibi ve bununla sınırlı olmamak üzere haklı bir sebeple, kendisine teklif vermekten veya satış yapmaktan kaçınabileceği hususunda bilgilendirilmiştir. 10. Mesafeli satış yoluyla satışı yapılacak sigorta sözleşmesinde bilgilendirme formu, Sigortacı nın internet sitesinden temin edilebilir ve ayrıca duruma göre, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla sigorta ettiren/sigortalıya iletilir. Bu kapsamda kalıcı veri saklayıcısı, sigortalının gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade etmektedir. Sigortalı adaylarının bilgilendirme formu ve içeriğini kendi hâkimiyet alanı içindeki herhangi bir elektronik ortama aktarma imkânı bulunmaktadır. 11. Sigortacı nın sözleşmenin bütün şartlarını ve diğer hususları, kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye iletmesi yükümlülüğü, tüketicinin sözleşmeyi kuran iradesini yöneltmesinden önce veya tüketicinin talebi üzerine yazılı bilgilendirmeye elverişli olmayan bir uzaktan iletişim aracı kullanılarak sözleşmenin kurulması hâlinde sözleşmenin kurulmasından hemen sonra yerine getirilir. Ayrıca, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinde, poliçe ve özel, genel şartlar, yazılı sağlanabileceği gibi, sigorta adayının kendi hâkimiyet alanı içindeki herhangi bir elektronik ortama 6 / 10

11 aktarma ve çıktı almasına imkân sağlayacak surette elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu durumda poliçe, sigorta özel ve genel şartları na, adresinden ulaşılabilir, temin edilebilir. 12. Sigortacı, sigortalının yazılı onayı alınarak, sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlardan, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nden, Sosyal Güvenlik Kurumu ndan ve Sağlık Bakanlığından ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma ve belge isteme hakkına sahiptir. Sigortacı, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin masraflar Sigortacı tarafından karşılanır. Sigortacı, sağlık geçmişi ve bunun dışında kalan konulara ilişkin yazılı sorular sorabilir. Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür. Sigortalının Sigortacıya sağlık geçmişi bilgilerine erişim yetkisi vermediği durumlarda, sözleşme sigorta ettirenin, sigortalının ve temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin beyanı ve varsa şirketin yazılı sorularına verilen cevaplara dayanılarak yapılır. Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermek, kendisince bilinen ve Sigortacı nın sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin masraflar sigorta ettiren ve sigortalı tarafından karşılanır. 13. İşbu bilgilendirmeye konu sağlık sigortası ürünü, Ömür Boyu Yenileme Garantisi içermemektedir. 14. Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz halinde, tazminatı eksik alma veya almama halleri ortaya çıkabileceği gibi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir. 15. Bu sigorta sözleşmesi, işbu sigorta ve herhangi bir sorumluluğun ifası da dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve/veya Avrupa Birliği ve/veya Amerika Birleşik Devletleri ve/veya Birleşik Krallık ve/veya mevcut diğer yaptırım yasaları veya düzenlemelerini ihlal eden herhangi bir iş ile ilgili teminat sağlamaz. 16. Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır. D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ Riziko gerçekleştiğinde, Ürüne Özel SGK Anlaşmalı Sağlık Kurumu na başvurulması ve kurum tarafından Sigortacı dan mutlaka provizyon alınması gerekmektedir. Ürüne Özel SGK Anlaşmalı Sağlık Kurumu; Sigortacı ile imzaladığı sözleşme kapsamında Sigortalılara sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve buna bağlı Sigortacı nın hasar süreçlerinin yönetiminde kolaylık ve destek temin eden ve Sigortacı nın ön onay ve/veya onayıyla kullanılabilen, Sağlık Kurumu ile faturalarında yer almak şartıyla kurum bünyesinde hizmet veren ve Sigortacı nın yapmış olduğu sözleşme şartlarını kabul eden SGK anlaşmalı kadrolu doktorları ifade eder. Sigortacı tarafından bir Sağlık Kurumu nun Ürüne Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumu olarak tayin edilmesi, bu Sağlık Kurumu ile her ne şekilde olursa olsun irtibatı olan tüm doktorların da kendiliğinden Ürüne Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumlarının sahip olduğu hak ve imkânlardan faydalanacağı anlamına gelmez. Sigortacının, tamamıyla kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir zamanda Ürüne Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumunun herhangi bir doktorunu Ürüne Özel SGK Anlaşmalı Sağlık Kurum kapsamı dışında tutabilmek hakkı saklıdır. 7 / 10

12 Ürüne Özel SGK Anlaşmalı Sağlık Kurumu güncel listesi Sigortacı nın adresinden ulaşılmak suretiyle sigortalılar tarafından kontrol edilmelidir. Ayrıca, seçilen poliçe koşulları ve teminatlara göre, sağlık harcamalarının anlaşmalı sağlık kurumunda hangi oranda karşılandığı bilgisine ulaşılmalıdır. Ürüne Özel SGK Anlaşmalı Sağlık Kurum Güncel Listesi ve Teminat Tablosu poliçenin ayrılmaz parçası olup birlikte hüküm ifade eder. Sigortalıya yapılması planlanan tedavilere ilişkin detayların ve ortaya çıkabilecek beklenen komplikasyon ve yan etkilerin açık olarak anlatıldığı, bunların Sigortalı tarafından kabul edildiği ve imzalandığını gösterir Aydınlatılmış Onam Formu nu hazır bulundurmak ve istediği takdirde Sigortacı ya sunmak Sigortalının sorumluluğundadır. Bu belge olmadığı takdirde Sigortacı nın ödeme onayı vermeme hakkını saklıdır. Sigortalı başvuruda bulunduğu Ürüne Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumu na, sigortalı olduğunu belirtmek, doğru kimlik bilgelerini ibraz etmek, sözleşmede belirtilen teminat dışında kalan Sigortacı tarafından karşılanmayan harcamaları ve teminat katılım payını ödemekle yükümlüdür. Sigortacı anlaşmalı kurum tarafından gelen bilgilere göre hasarın poliçe şartları dahilinde ne oranda karşılanacağının bilgisini verecektir. Bir Sağlık Kurumunun, Ürüne Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumlar Listesinde yer alması, hiçbir şekilde anılan Sağlık Kurumunun, doktorlarının ve/veya yardımcı şahıslarının fiil ve hareketleri ile bunlar tarafından sağlanan sağlık hizmetleri dâhil tüm hizmetlerinin Sigortacı tarafından garanti edildiği anlamına gelmez. E. TAZMİNAT VE TAZMİNAT ÖDEMESİ 1. Tazminat ödemeleri, Sigorta sözleşmesi Özel ve Genel Şartları ve teminat tablosunda yer alan teminat limitleri dâhilinde yapılacaktır. 2. Bu ürün sadece Sigortacı nın SGK ile anlaşmalı olup, ürüne özel anlaşma yaptığı kurumlarda geçerlidir. Sigortalı tarafından ödemesi yapılan ve Sigortacı dan sonradan talep edilen sağlık masrafları ödenmez. 3. Aynı menfaatin, aynı rizikolara karşı, aynı süre için birden çok Sigortacı ya, aynı veya farklı tarihlerde sigorta ettirilmesi hâlinde diğer sigorta şirketinden Sigortacı nın haberdar edilmesi gerekir. Diğer sigorta şirketinden Sigortacı nın haberdar edilmemesi durumunda sigorta sözleşmesi geçersiz sayılacaktır. Sigorta ettiren, birden çok sigortada, Sigortacı lardan her birini gerçekleşen rizikodan haberdar etmelidir. 4. Sigorta ücretinin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise rizikonun gerçekleşmesi halinde henüz vadesi gelmemiş taksitlerin Sigortacı nın ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel olur ve sigortadan menfaat sağlayana ödenecek tazminattan mahsup edilir, borcu aşan kısım sigorta ettirene/sigortadan menfaat sağlayana ödenir. 5. Sigortacı nın Genel Şart ve Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanan halefiyet hakkı saklı kalmak üzere, Sigorta Ettiren/Sigortalı/ların adına anlaşmalı sağlık kurulumlarına veya sigortalı/sigortalıların hesabına ödediği ancak sigorta sözleşmesi özel ve genel şartlarına göre haksız nitelikte olduğu sonradan anlaşılan, tazminat dâhil her tür ödemeyi, doğrudan sigortalı/sigortalılardan geri talep etmek hakkı bulunmaktadır. 6. Sigortalı/sigortalıların ve/veya tedavi düzenleyen sağlık kurumu veya doktorunun eksik ve/veya yanlış olarak gereği gibi veya hiç bilgi aktarmamasından kaynaklanan haksız ödemede aynı sonuca tabidir. Sigortacı nın alınan ödemeye ilişkin provizyon veya ön onay vermiş olması, sonradan vakıf olunan bu durum nedeniyle Sigortacı nın bu fıkra gereğince haklarını kullanmasına engel teşkil etmez. 7. Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, Sigortacı ya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, Sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat 8 / 10

13 ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. Sigortalı, Sigortacı ya geçen haklarını ihlal edici şekilde davranırsa, Sigortacı ya karşı sorumlu olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin etmişse, sigortalı kalan kısımdan dolayı sorumlulara karşı sahip olduğu başvurma hakkını korur. 8. Hasar durumunda tazminat ile ilgili diğer hususlar için Sağlık Sigortası Genel Şartları ve özel şartlara bakılmalıdır. 9. Sigortacı; Tahkim Sistemine üyedir. F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI Şirketimizce düzenlenen poliçeler ve tazminat ödemeleri kapsamında gerek risk ölçümü yapabilmek, gerek tazminat taleplerini değerlendirebilmek için sigortalının/hak sahibinin sağlığıyla ilgili kişisel verilerinin işlenmesi gereklidir. ERGO Sigorta, mevzuattan ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek; kendisinin, sigortalı ile hak sahiplerinin haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen sigortalının/hak sahibinin sağlığıyla ilgili kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak, kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Sağlık bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun amir hükümleri ile ERGO Sigorta nın Veri Koruma Politikasına uygun olarak sigortacılık faaliyetlerimizi yerine getirmek üzere işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. Sigorta sözleşmesiyle üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek için kişisel verileriniz iş ortaklarımıza, sözleşmeli avukatlarımıza ya da hizmet alınan firmalara aktarabilmektedir. İş ortaklarımız, sözleşmeli avukatlarımız ve hizmet sağlayan firmalar, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Sağlıkla ilgili kişisel veriler, poliçe yapılması aşamasında sigortalı adayının sağlık durumu konusunda uzman görüşü veren kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Tazminat başvurularında ise, yurt içinde ya da yurt dışında yapılacak sağlık işlemini inceleyerek onay veren provizyon hizmet kuruluşlarıyla, özürlülük ve çalışma gücü kaybı seviyelerini içeren raporları değerlendiren ya da belirleyen kuruluşlarla, sağlık konusunda asistans hizmeti veren kuruluşlarla, vefat ve maluliyet söz konusu ise aktüeryal hesaplama yapmak üzere aktüerlerle paylaşılmaktadır. ERGO Sigorta kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, verilerinizin gerek güvenli bir şekilde saklanması gerek hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayan tedbirleri almaktadır. Yukarıda belirtilen sebeplerle ERGO Sigorta tarafından bahsi geçen kapsamda şahsıma ve bağımlılarıma ait kişisel verilerimizin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak: Güncel ve geçmiş sağlık verilerim ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin kamu veya özel tüm sağlık hizmeti sunucularından elde edilmesine, Bu bilgi ve belgelerin ERGO Sigorta veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, Sigorta sözleşmesinin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada, reasürans ve rücu işlemleri de dahil olmak üzere her işlemde kullanılmasına, Risk kabul ve tazminat değerlendirmelerinin yapılması amacıyla ERGO Sigorta nın hizmet aldığı firmalara aktarılmasına; Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, MASAK gibi her türlü düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine aktarılmasına, özgür irademle izin verdiğimi kabul ve beyan ediyorum. 9 / 10

14 Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan ERGO Sigorta dan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim. G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırılır. Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 Akkom Ofis Park 2.Blok Kat: Ümraniye / İstanbul Tel: (0216) (Pbx) Faks: (0216) E-Posta: Ayrıca; Şikayet ve Önerileriniz için: Bilgi Talepleriniz için: adreslerindeki formları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Almak istediğim/düşündüğüm ürünle ilgili her türlü bilgi tarafıma verilmiştir. Okudum, anladım, imzaladım. Tarih: Sigorta Ettirenin Adı Soyadı - İmzası Tarih: Sigortacı veya Acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası 10 / 10

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak

Detaylı

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Sayfa 1 / 6 İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU SENSEÇ SAĞLIK PAKET En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ERGO SİGORTA A.Ş. HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Sigortalanacak Bireylerin Yakınlık Derecesi Adı Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Cinsiyeti Medeni Hali Uyruğu 1. Kişi 2. Kişi 3. Kişi 4. Kişi 5. Kişi Kendisi Eş Çocuk

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KORUMA TEMİNATLI AYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU KİŞİY ÖZL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No

Detaylı

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU SNSÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU V BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı No Seçilen

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU SNSÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU V BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı No Seçilen

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no :

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No Seçilen Ürün / Poliçe No Seçilen Plan Teknik

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO

ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ BABA ADI ANNE ADI UYRUĞU BOY KILO SİGARA(Adet/GünALKOL(Kadeh/Hafta) VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO EĞİTİM DURUMU ÇALIŞMA DURUMU MESLEĞİ

Detaylı

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no :

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU

FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU FARKI GARANTİ DEN SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi

Detaylı

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Sirküler No : 2015/19 Sirküler Tarihi :16.02.2015 Konu : Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Finansal Hizmetlere İlişkin

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no :

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 30.07.2010 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

KREDİ KORUMA GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU (UZUN SÜRELİ FERDİ KAZA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU)

KREDİ KORUMA GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU (UZUN SÜRELİ FERDİ KAZA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU) KREDİ KORUMA GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU (UZUN SÜRELİ FERDİ KAZA STANDART GRUP SİGORTASI BİLGİ FORMU) A. TANIMLAR İşbu Bilgi Formu kapsamında kullanılan terimlere ait tanımlara aşağıda yer verilmiştir:

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

Taraflar; Sigorta Ettirenin beyan ettiği sigorta konusu ve ihtiyaç duyduğu himayeye ilişkin Sigortacı ve/veya acentesi tarafından

Taraflar; Sigorta Ettirenin beyan ettiği sigorta konusu ve ihtiyaç duyduğu himayeye ilişkin Sigortacı ve/veya acentesi tarafından VİTAMİN 2E SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013)

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013) A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Onay Tarihi:16/5/2013) Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir.

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir. SAHRAYICEDİD MAH.MÜMİDERESİ SOK. RÜSTEMOĞLU APT.NO:42 D:12 KADIKÖY/İSTANBUL Tel: (216) 386 19 05 /359 70 70 Fax: (216) 386 19 06 info@oykum.com http:// www.oykum.com Sayın Üyelerimiz Allianz Sigorta yetkili

Detaylı

YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YILLIK GELĠR SĠGORTALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YILLIK GELĠR SĠGORTALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YILLIK GELĠR SĠGORTALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı