DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır."

Transkript

1 Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı mali tablo tanımları hazırlanır. Yani tablo üzrind yazılması grn bilgilrin n olduğu, bu bilgilrin hangi hsaplardan n şild alınacağı, gruplar, toplamlar, rapor başlığı, dipnot bilgilri hp bu bölümd tanımlanır. Mali tablo tanımları ii şild yapılabilir: Boş bir tablo açılara baştan sona yni oluşturulabilir.

2 Mvzuata uygun standart tablo tanımı açılara üzrind dğişili yapılabilir. Bu bölümd yapılan tüm mali tablo tanımları, adını ullanıcının blirlycği dosyalar şlind salanabilir v raporlama bölümünd istnn dosya üzrindn tablo alınabilir. Mali tablolar, Gnl Muhasb mnüsünün altında yr alan Mali Tablo Tanımları sçnği il tanımlanır. Tanımlanan tablolar şunlardır: Bilanço Tablosu Kar/Zarar Tablosu Satışların Maliyti tablosu Fon Aım Tablosu Nait Aım Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Nt Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu KDV Byannamsi Muhtasar Byannam KDV Byannamsi (2) Gçici Vrgi Byannamsi Bu tanımlardan biri sçilditn sonra rana gln pncrd o tablo il ilgili daha önc yapılmış tanımların açılamaları il standart v boş tablo sçnlri rana glir. Bunlardan hrhangi birini sçr o tablonun tanım pncrsi rana gtirilir. Mali Tablo Raporları Mali tablo raporları, Gnl Muhasb bölümünd, Mali Tablo Tanımları sçnği altında yr alan hr tablo için ilgili listlrd F9 mnüsündi Rapor sçnği il alınır. Alınaca mali tablo raporu sçildiğind raporun n şild v hangi rapor ünitsindn alınacağının blirlncği pncr rana glir. Rapor ünitsi alanında yapılaca sçiml mali tablo, ran v yazıcıdan alınabildiği gibi, dis yazdırılıp daha sonra hrhangi bir mtin işlmci il d alınabilir. Raporu yazıcıdan alırn, grirs

3 rapor filtr satırlarında blirlnn oşulları da yazdırma mümündür. Bunun için filtrlri yaz sçnği ullanılır. Bu durumda alınan raporun başında, raporda ullanılan filtr satırları v bu satırlarda blirlnn oşullar da yr alır. Mali tablo raporunun n şild alınacağı is filtr satırlarında blirlnir. Hr mali tablo raporu ndi filtr sçnlri ilgili randa yr alır. Filtr satırlarında yapılaca oşul blirlm işlmindn sonra rapor alınır. Bilanço Tablosu Bilanço tablosu görüntü olara Atiflr v Pasiflr olma üzr ii farlı ısımdan oluşur. Aslında bunu Atiflr v Pasiflr adında ii adt ayrı mali tablonun tanımı yan yana yapılıyor gibi düşünm yrind olur. Yapılan tanımlarda da diğr tablolardan t farlı nota (Kar / Zarar) adında bir tanımın olmasıdır. (Bu tanımlar diğr mali tablolarda yotur.) Kar = Toplam atif tutarı - Toplam Pasif tutarını, Zarar = Toplam Pasif tutarı - Toplam Atif tutarını ifad dr. Diğr Mali Tablolar Bu gruba girn Glir, Satışların Maliyti, Nait Aış, Fon Aış v Kar Dağıtım tablosunda tanım ranı bilançoda olduğu gibi ii ısma ayrılmamış olup, tablo maddlri sırayla yuarıdan aşağıya doğru t bir ran üzrind tanımlanır. Tablonun ii ısmı olmadığından Kar v Zarar tanımları da yotur. Mali tablo tanımları hr bir mali tablo için programda standart olara bulunan tanım ullanılara yapılabilcği gibi boş tablo üzrindn d yapılır. Tablo tanımında İşlmlr mnüsünd yr alan sçnlr ullanılır.

4 Tablo ayddrn bir dosya adı v açılaması girilmsi zorunludur. Mali tablo tanımları bölümündn çalıştırılaca rapor dosyası burada giriln açılama bilgisin gör sçilir. Tablo Tanımları Mali tablolara ait tanımlar Gnl Muhasb bölümünd Mali Tablo Tanımları sçnği il ayddilir. Programda hr tablo için standart bir tanım bulunmatadır. Tanım için standart tasarı ullanılabilcği gibi Boş Tanım sçnği il tablo ynidn tanımlanabilir. Tanımlanan tablo, aydt sçnği il tablo adı v açılaması vrilr ayddilir. Tablo tanımlarında sağ far tuşu mnüsünd yr alan sçnlr ullanılır. Tablo üzrind yazılması grn bilgilrin n olduğu, bu bilgilrin hangi hsaplardan n şild alınacağı, gruplar, toplamlar, rapor başlığı, dipnot bilgilri F9 mnüsündi Dipnotlar Grup Hsap Hsap Aralığı Tutar Formül Ara Toplam Gnl Toplam Sayfa Düzni Kar/Zarar sçnlri il ayddilir. Kayıtlı hr tablo ilgili mali tablo sçnğind yr alır. Mali tablo raporunu alma için önc raporlanaca tablo daha sonra sağ far tuşu mnüsündi Rapor sçnği ullanılır. Vri atarımı olanağı il mali tablo bilgilri bir dosyaya yazdırılır v başa bir tablo tanımına atarılabilir. Bunun için Kayıtlı mali tablolar pncrsind sağ far tuşu mnüsündi Vri atarımı içri v Vri atarımı dışarı sçnlri ullanılır. Grup N için ullanılır? Mali tablolarda grup satırı, o satırın altında yr alan v ırılmalı yapıya uygun olara odlanan diğr satır tiplrin ait tutar bilgilrinin toplamının (işlm türün gör bazı satırlar çıarılabilir) t satırda özt olara görüntülnmsi için ullanılır. Grup satırı diğr gruplardan bağımsız olabilcği gibi, tanım oduna gör bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınır. Nasıl hsaplanır? Grup satırının tutarı, bu satırın altında yr alan v tanım oduna gör alt satır özlliği taşıyan diğr satırların tutarları toplanara bulunur. Dğişn Bilgilr Alan Adı Tanım Kodu Açılama Grup bilgisin bir satır odu vrm için ullanılır. Burada giriln odlar aynn hsap planı odları gibi ullanılabilir. Yani ırılmalı yapıya uygun bir şild giriş yapılırsa grup altında alt gruplar v diğr satır tiplrindn alt satırlar oluşturma

5 Tanım Adı İşlm Türü - Elnc - Çıarılaca - İşlm girmyc Trs Baiy - Listlnc - Listlnmyc Raporlama - Basılaca - Basılmayaca Karşılaştırma Kodları mümündür. Kodlama örnği: 1. Ana Grup 1.1 Alt Grup En alt grup 1.2 Hsap 1.3 Formül Kodu giriln grup satırının açılaması girilir. Bu açılama grup odunun yanında görüntülnir. (Muhasbdi hsap açılamaları gibi) Bu bilgi tanımladığımız grup satırına ait tutarın, daha sonrai satırlarda yr alan Ara toplam v Gnl Toplam maddlrini n şild tilycğini göstrir. Bunun yanı sıra tanımladığımız grup satırı, odlamasından dolayı başa bir grubun alt grubu olara ullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu n şild tilycği d bu sçnğ gör blirlnir. Bu gruba ait alt satırlardan gln toplam tutar bilgisi ğr ngatif oluyorsa, buradai sçnğ gör, tablo raporunda o satırın arşısında tutar bilgisinin görünmmsi sağlanabilir. (Yani tutar ngatifs görüntülnmsin diybiliyoruz) Tanımlamış olduğumuz gruba ait satırın mali tablo raporunda tamamn görüntülnmmsini istiyorsa bu sçn ullanılabilir. Bu sçnğin tisi tamamn görüntüsl olup grup satırının sadc tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dışında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmış gibi davranılara, ara toplam, gnl toplam, üst grup toplamı işlmlrind hsaba atılır. İlgili mali tablo raporu alınırn üst hsapları oluşturan alt hsapların ya da diğr bir dyişl grupları oluşturan hsapların bu grupların baiysini hangi oranda tildilrini yüzd olara görbilm için ilgili hsapların odlarının girildiği alandır. Kısaca gnl toplamları tilyn ara toplam ya da hsap toplamlarını birbiriyl arşılaştırabilm için grli olan tanım odlarıdır. Misal; 01 Dönn Varlılar grubu gnl toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Dğrlr grubunun tisini görm için 01 Dönn Varlılar Grup tanımındai arşılaştırma odlarının ilin 01.1 yazılmalıdır. Hsap N için ullanılır? Mali tablolarda hsap satırı, hsap planındai oduna gör bir hsabı sçr, bu hsaba ait borç, alaca, baiy, artış, azalış vb. tutar bilgilrindn birini t satırda görüntülm için ullanılır. Hsap satırı gruplardan bağımsız olabilcği gibi, tanım oduna gör bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınır. Nasıl hsaplanır? Hsap satırının arşısında görüntülnc tutar, hsap odu alanında tanımlanmış olan muhasb hsabının, hsap tutarı sçnğiyl tipi blirlnmiş olan tutarına şitlnir. Dtaylar aşağıda açılanmıştır. Alan Adı Tanım Kodu Açılama Muhasb hsabına ait bilgiy bir satır odu vrm için ullanılır. Bu od ırılmalı yapıya uygun şild ullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. (Bu od sadc mali tablo için gçrli olan bir tanımlama odu olup muhasb hsap oduyla

6 Tanım Adı Hsap Kodu İşlm Türü - Elnc - Çıarılaca - İşlm girmyc Kullanılaca döviz uru - Rapor tarihindi ur - İşlm Tarihindi urlar Raporlama - Basılaca - Basılmayaca Trs Baiy Listlnc Listlnmyc Hsap Karatri - Borç - Alaca - Baiy Karşılaştırma Kodları arıştırmama grlidir) Tanım odu n olursa olsun, bir hsap satırına başa satırlar alt satır olara bağlanamaz. Yani bir hsaba ait tutar bilgisi, başa satırlardan tilnmyip sadc tanımlanmış olan hsabın tutarlarına (borç, alaca vb.) gör oluşturulur. Tanım odu giriln hsap satırının açılaması girilir. Bu açılama tablo raporunda hsap aralığı odunun yanında görüntülnir. (Muhasbdi hsap açılamaları gibi.) Hsap planındai muhasb oduna gör tutarı (borç, alaca, baiy vb.) satır tutarını tilmsi istnn hsap sçilir. Bu işlm sonucunda sçiln muhasb hsabının tutarı (borç, alaca vb) hsap satırının tutarını oluşturur. Bu bilgi tanımladığımız hsap satırına ait tutarın, daha sonrai satırlarda yr alan Ara toplam v Gnl Toplam maddlrini n şild tilycğini göstrir. Bunun yanı sıra tanımladığımız hsap satırı, odlamasından dolayı başa bir grubun alt satırı olara ullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu n şild tilycği d bu sçnğ gör blirlnir. Hsap tutarı olara tanımlanmış olan muhasb hsabının tutarının hangi tür bilgilr üzrindn hsaplanacağını blirtir. Örnğin hsap odu 100 sçilmiş v hsap tutarı da borç olara sçilmişs mali tablo raporunda bu satırın arşısına glc tutar bilgisi, 100 odlu hsabın tablo tarihindi borcuna şit olur. Hsap tutarı paramtrlrinin dtayları ayrıca açılanacatır. Tablo raporu dövizli olara alındığında, hsap satırında yr alan tutarın dövizli olara hsaplanması grlidir. Rapor tarihindi ur sçilirs Tutar yrl para birimi üzrindn hsaplanır. Hsaplanan raam raporun alındığı tarihti raporlama dövizi uruna bölünr dövizli tutar bulunur. (Yani, tablo çarpanında olduğu gibi yrl tutarlar sabit bir sayıya bölünmüş olur) İşlm tarihindi urlar sçilirs Tutarlar, muhasb hsap artına bağlı olara tutulan aylı raporlama dövizi toplamları (borç, alaca, b.baiy, a.baiy) üzrindn hsaplanır. Yani yrl para birimi cinsindn bilgilr hiçbir aşamada ullanılmaz. Sonuçta muhasb hsap artlarındai aylı dövizli toplamlar, muhasb işlmlrinin yapıldığı tarihlrdi urlardan güncllndiği için mali tablo, işlm tarihlrindi urlar üzrindn alınmış olur. Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülnmmsini istiyorsa bu sçn ullanılabilir. Bu sçnğin tisi tamamn görüntüsl olup hsap satırının sadc tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dışında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmış gibi davranılara, ara toplam, gnl toplam, üst grup toplamı işlmlrind hsaba atılır. Bu satıra ait hsaplanan toplam tutar bilgisi ğr ngatif oluyorsa, buradai sçnğ gör, tablo raporunda o satırın arşısında tutar bilgisinin görünmmsi sağlanabilir.(yani tutar ngatifs görüntülnmsin diybiliyoruz) Burada blirtiln hsap aratri yuarıda açılanmış olan hsap tutarı paramtrsiyl bağlantılı olara çalışır v Artış v Azalış bilgilrinin hsaplanmasını tilr. Şöyl i Hsap aratri borç is Baiy = borç - alaca Hsap aratri alaca is Baiy = alaca - borç olara bulunur. Dolayısıyla bu yön farlılığından Artış = D.sonu baiy - D.başı baiy (ğr pozitif is) Azalış = D.sonu baiy - D.başı baiy (ğr ngatif is) bilgilri d tilnir. İlgili mali tablo raporu alınırn üst hsapları oluşturan alt hsapların ya da diğr bir dyişl grupları oluşturan hsapların bu grupların baiysini hangi oranda tildilrini yüzd olara görbilm için ilgili hsapların odlarının girildiği alandır. Kısaca gnl

7 Hsap Aralığı toplamları tilyn ara toplam ya da hsap toplamlarını birbiriyl arşılaştırabilm için grli olan tanım odlarıdır. Misal; 01 Dönn Varlılar grubu gnl toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Dğrlr grubunun tisini görm için 01 Dönn Varlılar Grup tanımındai arşılaştırma odlarının ilin 01.1 yazılmalıdır. N için ullanılır? Mali tablolarda hsap aralığı satırı, hsap planındai od sırasına gör birbirini izlyn bir grup hsabı toplu olara sçr, bu hsaplara ait borç, alaca, baiy vb. tutar bilgilrinin toplamını t satırda görüntülm için ullanılır. Hsap aralığı satırı gruplardan bağımsız olabilcği gibi, tanım oduna gör bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrd hsaba atılır. Nasıl hsaplanır? Hsap aralığı satırının arşısında görüntülnc tutar, hsap aralığı alanında tanımlanmış olan tüm muhasb hsaplarının, hsap tutarı sçnğiyl tipi blirlnmiş olan tutarlarının toplanmasıyla hsaplanır. Alan Adı Tanım Kodu Tanım Adı Hsap Aralığı İşlm Türü - Elnc -- Çıarılaca - İşlm girmyc Hsap Tutarı - Baiy - Borç - Alaca - Borç baiysi - Alaca baiysi - Artış - Azalış - Dönm başı baiy - Dönm sonu baiy Açılama Hsap aralığına ait bilgiy bir satır odu vrm için ullanılır. Bu od ırılmalı yapıya uygun şild ullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. Tanım odu n olursa olsun, bir hsap grubu satırına başa satırlar alt satır olara bağlanamaz. Yani bir hsap grubuna ait tutar bilgisi, başa satırlardan tilnmyip sadc tanımlanmış olan hsapların tutarlarına (borç, alaca vb.) gör oluşturulur. Kodu giriln hsap aralığı satırının açılaması girilir. Bu açılama tablo raporunda hsap aralığı odunun yanında görüntülnir. (Muhasbdi hsap açılamaları gibi) Hsap planında muhasb oduna gör sıralı olan hsaplardan tutarları satır toplamını tilyc olanlarının başlangıç v bitiş muhasb odları girilir. Bu işlm sonucunda başlangıç v bitiş dahil olma üzr o aralıta yr alan tüm hsapların tutarları (borç, alaca vb.) toplamı hsap aralığı satırının tutarını oluşturur. Bu bilgi tanımladığımız hsap aralığı satırına ait tutarın, daha sonrai satırlarda yr alan Ara toplam v Gnl Toplam maddlrini n şild tilycğini göstrir. Bunun yanı sıra tanımladığımız hsap aralığı satırı, odlamasından dolayı başa bir grubun alt satırı olara ullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu n şild tilycği d bu sçnğ gör blirlnir. Hsap aralığı olara tanımlanmış olan muhasb hsaplarının tutarlarının hangi tür bilgilr üzrindn hsaplanacağını blirtir Burada blirtiln tutar türü, hsap aralığında yr alan tüm hsaplar için gçrlidir. Örnğin hsap aralığı sçilmiş v hsap tutarı da borç olara sçilmişs mali tablo raporunda bu satırın arşısına glc tutar bilgisi, 100 il 150 odlu hsaplar arasındai tüm hsapların tablo tarihindi borçları toplanara hsaplanır. Hsap tutarı paramtrlrinin dtayları ayrıca açılanacatır.

8 - Dönm içi borç - Dönm içi alaca Kullanılaca Döviz Kuru - Rapor tarihindi ur - İşlm Tarihindi urlar Raporlama - Basılaca - Basılmayaca Trs Baiy - Listlnc - Listlnmyc Hsap Karatri - Borç - Alaca Tablo raporu dövizli olara alındığında, hsap satırında yr alan tutarın dövizli olara hsaplanması grlidir. Bunun için; Rapor tarihindi ur sçilirs; Tutar yrl para birimi üzrindn hsaplanır. Hsaplanan raam raporun alındığı tarihti raporlama dövizi uruna bölünr dövizli tutar bulunur. (Yani, tablo çarpanında olduğu gibi yrl tutarlar sabit bir sayıya bölünmüş olur) İşlm tarihindi urlar sçilirs Tutarlar, muhasb hsap artına bağlı olara tutulan aylı raporlama dövizi toplamları (borç, alaca, b.baiy, a.baiy) üzrindn hsaplanır. Yani yrl para birimi cinsindn bilgilr hiçbir aşamada ullanılmaz. Sonuçta muhasb hsap artlarındai aylı dövizli toplamlar, muhasb işlmlrinin yapıldığı tarihlrdi urlardan güncllndiği için mali tablo, işlm tarihlrindi urlar üzrindn alınmış olur. Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülnmmsini istiyorsa bu sçn ullanılabilir. Bu sçnğin tisi tamamn görüntüsl olup hsap aralığı satırının sadc tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dışında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmış gibi davranılara, ara toplam, gnl toplam, üst grup toplamı işlmlrind hsaba atılır. Bu satıra ait hsaplanan toplam tutar bilgisi ğr ngatif oluyorsa, buradai sçnğ gör, tablo raporunda o satırın arşısında tutar bilgisinin görünmmsi sağlanabilir. (Yani tutar ngatifs görüntülnmsin diybiliyoruz) Burada blirtiln hsap aratri yuarıda açılanmış olan hsap tutarı paramtrsiyl bağlantılı olara çalışır v baiy, Artış v Azalış bilgilrinin hsaplanmasını tilr. Şöyl i Karşılaştırma Kodları Hsap aratri borç is Baiy = borç - alaca Hsap aratri alaca is Baiy = alaca - borç olara bulunur. Dolayısıyla bu yön farlılığından Artış = D.sonu baiy - D.başı baiy (ğr pozitif is) Azalış = D.sonu baiy - D.başı baiy (ğr ngatif is) bilgilri d tilnir. İlgili mali tablo raporu alınırn üst hsapları oluşturan alt hsapların ya da diğr bir dyişl grupları oluşturan hsapların bu grupların baiysini hangi oranda tildilrini yüzd olara görbilm için ilgili hsapların odlarının girildiği alandır. Kısaca gnl toplamları tilyn ara toplam ya da hsap toplamlarını birbiriyl arşılaştırabilm için grli olan tanım odlarıdır. Misal; 01 Dönn Varlılar grubu gnl toplamında alt bir grup olan 01.1 Hazır Dğrlr grubunun tisini görm için 01 Dönn Varlılar Grup tanımındai arşılaştırma odlarının ilin 01.1 yazılmalıdır. Tutar N için ullanılır? Gr dövizli mali tablolarda, grs nait v fon aış tablolarında bazı satırlara ait tutar bilgilri hsap planından ld dilmmtdir. (XX hsabın içindi nait tutar, YY hsaptan ayrılan arşılılar gibi). Bu gibi durumlar için mali tablo tanımlarında, tutar bilgisinin ullanıcı tarafından girilcği satırların tanımlamasına izin vrm grlidir. İşt tutar tipindi satırlar bu işlvi üstlnir.

9 Tutar satırı gruplardan bağımsız olabilcği gibi, tanım oduna gör bir grubun alt satırı da olabilir. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınır. Nasıl hsaplanır? Hrhangi bir hsaplama yapılmayıp, görüntülnc tutar doğrudan ullanıcı tarafından girilir. Nrd girilcği aşağıda açılanmıştır. Alan Adı Tanım Kodu Tanım Adı İşlm Türü - Elnc - Çıarılaca - İşlm girmyc Tutar (Yrl) Tutar (Dövizli) Raporlama - Basılaca - Basılmayaca Trs Baiy - Listlnc - Listlnmyc Açılama Tutara ait bilgiy bir satır odu vrm için ullanılır. Bu od ırılmalı yapıya uygun şild ullanıldığında bir grubun alt satırı olması sağlanabilir. Tanım odu n olursa olsun, bir tutar satırına başa satırlar alt satır olara bağlanamaz. Yani bir Tutar satırına ait tutar bilgisi, başa satırlardan tilnmyip sadc tanımlanmış olan tutara (yrl / dövizli) gör oluşturulur Kodu giriln tutar satırının açılaması girilir. Bu açılama tablo raporunda Tutar odunun yanında görüntülnir. (Muhasbdi hsap açılamaları gibi) Bu bilgi tanımladığımız tutar satırına ait tutarın, daha sonrai satırlarda yr alan Ara toplam v Gnl Toplam maddlrini n şild tilycğini göstrir. Bunun yanı sıra tanımladığımız tutar satırı, odlamasından dolayı başa bir grubun alt satırı olara ullanılıyorsa, bu satıra ait tutarın üst grubu n şild tilycği d bu sçnğ gör blirlnir Tablo raporunda bu satıra ait açılamanın arşısında görülm istnn v satırla ilgili hsaplamalara atılması istnn tutar yrl para birimi cinsindn bu alana girilir. Tablo raporu dövizli olara alındığında, bu satıra ait açılamanın arşısında görülm istnn v satırla ilgili hsaplamalara atılması istnn tutar raporlama dövizi cinsindn bu alana girilir. Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülnmmsini istiyorsa bu sçn ullanılabilir. Bu davranılara, ara toplam, gnl toplam, üst grup toplamı işlmlrind hsaba atılır. Tanımlamış olduğumuz satırın mali tablo raporunda hiç görüntülnmmsini istiyorsa bu sçn ullanılabilir. Bu sçnğin tisi tamamn görüntüsl olup tutar satırının sadc tablo raporunda basılmamasını sağlar. Onun dışında bu satıra ait tutar bilgisi tabloda varmış gibi davranılara, ara toplam, gnl toplam, üst grup toplamı işlmlrind hsaba atılır. Formül N için ullanılır? Mali tablo satırlarında bazı ara toplam satırları (ara bilgilr dm daha doğru), sadc ndindn yuarıdai grupların toplanması vya çıarılmasından oluşmaz. O grupların içindn bazı satırların toplama vya çıarma işlmin atılmaması ya da bir atsayıyla çarpılara atılması grbilir. Ya da daha aşağıda yr alan bir gruptai bazı hsap satırlarının işlm dahil dilmsi grbilir. Bunun gibi arışı durumlarda grup vya ara toplam tanımı yapma sorunu çözmz. Bunun için, satır toplamını hangi tablo satırlarının n şild tilycğinin formül şlind girilbildiği tanımlara ihtiyaç vardır. Formül satırı hr zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınmaz. Bu ndnl tanım odu bilgisin gr yotur. (Sadc açılaması ytrlidir)

10 Nasıl hsaplanır? Formül satırının tutarı, Formül tanımı alanında girilmiş olan bilgilr dğrlndirilr hsaplanır. Bu bilgilr aşağıda açılanmıştır. Alan Adı Açılama Formül Tanımı Açılama Tablo raporunda formül satırının yrind görüntülnc açılama burada girilir. Formül satır açılamasının arşısında yr alaca tutar bilgisi Bu formüld tablo satırlarına ait tanım odları, başlarına P harfi gtirilr (Paramtrnin il harfi) dğişn olara ullanılır. Bu dğişnlr arasında v sabit sayılarla toplama, çıarma, çarpma v bölm işlmlri yapılabilir. (İndirim v masraf artlarındai hsaplamalar gibi.) Örn olara tabloda tanım odları 12 v 45 olan ii satırın tutarları 50 TL v 100 TL olsun. Bir formül satırında bu ii satırın toplamının yarısını hsaplatma istrs, formül tanımı alanına (P12 + P45) / 2 yazma ytrlidir. Sonuç olara tablo raporunda bu satırın arşısında 75 TL yazar. Ara Toplam N için ullanılır? Tablo raporunun hrhangi bir satırına glindiğind, o ana adar listlnmiş satırların toplamının vya farının alındığı bir satır lm grbilir. Bu işlvi ara toplam satırı yrin gtirir. Ara toplam satırı hr zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınmaz. Nasıl hsaplanır? Bir ara toplam satırının tutarını bulma için yapılan işlmlr sadc başa bir satırın alt hsabı olmayan satırlar atılır. Bu satırların da işlmi n şild tilycği o satır tanımlarındai işlm türü paramtrsin baılara blirlnir (lnc / çıarılaca / işlm girmyc). Daha önci satırlarda listlnn ara vya gnl toplam satırları il formül satırları da ara toplamı tilmz Alan Adı Açılama Açılama Tablo raporunda ara toplam satırının yrind görüntülnc olan açılama girilir. Gnl Toplam N için ullanılır? Tablo raporunun hrhangi bir yrind, ya da tablo sonunda, tabloda yr alan tüm satırların toplamının vya farının alındığı bir satır lm grbilir. Bu işlvi gnl toplam satırı yrin gtirir. Gnl toplam satırı hr zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Ayrıca daha sonrai satırlarda yr alan ara toplam, gnl toplam gibi bilgilrin hsaplanmasında göz önün alınmaz.

11 Nasıl hsaplanır? Bir gnl toplam satırının tutarını bulma için yapılan işlmlr sadc başa bir satırın alt hsabı olmayan satırlar atılır. Bu satırların da işlmi n şild tilycği o satır tanımlarındai işlm türü paramtrsin baılara blirlnir (lnc /çıarılaca /işlm girmyc) Daha önci satırlarda listlnn ara vya gnl toplam satırları il formül satırları da gnl toplamı tilmz. Ara toplam satırından t farı, gnl toplam satırı tablonun nrsin onursa onsun tutarı dğişmz v bu tutar tabloda yr alan tüm bağımsız satırlar üzrindn hsaplanır. Alan Adı Açılama Açılama Tablo raporunda gnl toplam satırının yrind görüntülnc olan açılama girilir. Kar/Zarar N için ullanılır? Bu sçn yalnızca Bilânço tanımlarında ullanılır. Bilanço tablosu alındığı dönmd muhasb işlmlri tamamlanmamış is (örnğin glir v gidr hsaplarının bilanço hsaplarına atarımı yapılmamış is, yansıtma işlmlri tamamlanmadıysa vb.) ya da atif v pasif bölümündi tanımlı satırlarda sili vya yanlışlı var is, rapor tamamlandığında atif v pasif hsaplar arasında bir far oluşur. Bu farın, tablo satırları arasında görüntülnmsi için (ar / zarar) tanımı ullanılır. Kar/zarar satırı hr zaman gruplardan bağımsızdır. Yani bir grubun alt satırı olamaz. Nasıl hsaplanır? Tablo raporunda Kar/zarar satırının arşısında görüntülnn tutar şu şild hsaplanır. KAR / ZARAR = Atiflr satırlarının Gnl toplamı - Pasiflr satırlarının Gnl Toplamı Hsaplanan tutar pozitif vya ngatif işartiyl brabr tablonun ar/zarar satırı arşısında görüntülnir. Not: Kar vya Zarar satırı ural olara bilançonun Pasiflr tarafına onulmalıdır. Anca bu ullanıcı tarafından bilinmsi grn bir bilgi olduğundan program tarafından böyl bir ısıtlama yapılmaz. Alan Adı Kar Açılaması Zarar Açılaması Açılama Atif toplamı - Pasif toplamı pozitif is Kar / zarar satırında bu açılama yr alır Ngatif is Sayfa Düzni N için ullanılır? Mali tablo raporunu görüntüsl olara düznlm için ullanılır. İstnn tablo satırları arasında boş satırlar bıraılmasını ya da tablonun bazı bölümlrinin t vya çift çizgili satırlar oluşturara diğr bölümlrdn ayrı görüntülnmsini sağlar. Alan Adı Boş Satır T Çizgi Çift Çizgi Açılama Tablo raporunda tanımlandığı notada bir boş satır oluşturur. Tablo raporunda tanımlandığı notada -- aratrlrindn oluşan bir satır oluşturur. Tablo raporunda tanımlandığı notada == aratrlrindn oluşan bir satır oluşturur.

12 Mali Tablo Raporları Bilanço bir işlmnin blirli bir tariht sahip olduğu varlılar il bu varlıların sağladığı aynaları göstrn mali tablodur. Bilanço tablosu tanımı Ana ayıtlar altında yr alan Mali tablo tanımları sçnği il ayddilir. Bilanço raporu filtr sçnlri şunlardır: Bilanço Tablosu Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Hsaplama - Yrl Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi KURU Listlm - Hpsi - Baiy Vrnlr Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri) Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır v görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında yr alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır.

13 Tablo Çarpanı... şit Para Birimi... şit Rapor Başlığı Rapor Alt Başlığı Atiflr Grup Başlığı Pasiflr Grup Başlığı Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı Evt Hayır Düzltm Tarihi İşyri Numarası Bölüm Numarası Masraf Mrzi Kodu - Grup - Aralı Karşılaştırma Dönmi Karşılaştırma Yılı Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzrindn v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı olan aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma dönminin blirtilmsind ullanılır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

14 Kar/Zarar Tablosu Kar/Zarar tablosu bir işltmnin blirli bir hsap dönmind ld ttiği glirl yaptığı gidrlri tasnifli şild göstrn v dönm faaliytlrinin nt sonucunu ar vya zarar olara öztlyn tablodur. Kar/Zarar tablosu rapor filtr sçnlri şunlardır: Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Hsaplama - Yrl Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi Kuru Listlm - Hpsi - Baiy Vrnlr Tablo Çarpanı Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri) Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır v görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında yr alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır. Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya

15 ... şit bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Para Birimi Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi... şit üzrindn v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Rapor Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Rapor Alt Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Atiflr Grup Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Pasiflr Grup Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn üçüncü başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı - Evt - Hayır Düzltm Tarihi İşyri Numarası Bölüm Numarası Masraf Mrzi Kodu - Grup - Aralı Karşılaştırma Dönmi Karşılaştırma Yılı Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı olan aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma dönminin blirtilmsind ullanılır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

16 Satışların Maliyti Tablosu Satışların maliyti tablosu bir işltmnin dönm içindi malzm hartlri il satılan mamul, il madd v malzm, ticari mal v satılan hizmtlrin maliytini göstrn tablodur. Rapor filtr sçnlri şunlardır: Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Hsaplama - Yrl Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi Kuru Listlm - Hpsi - Baiy Vrnlr Tablo Çarpanı... şit Para Birimi Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri) Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır v görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında yr alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır. Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzrindn

17 ... şit v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Rapor Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Rapor Alt Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Atiflr Grup Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Pasiflr Grup Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn üçüncü başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı - Evt - Hayır Düzltm Tarihi İşyri Numarası Bölüm Numarası Masraf Mrzi Kodu - Grup - Aralı Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı olan aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Karşılaştırma Dönmi Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma dönminin blirtilmsind ullanılır. Karşılaştırma Yılı Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

18 Fon Aım Tablosu Fon aış tablosu blirli bir dönm içind işltmnin sağladığı mali aynaları v bunların ullanış yrlrini göstrm surtiyl işltmnin söz onusu dönmdi mali işlmlrini öztlyn tablodur. Rapor filtr sçnlri şunlardır: Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir.

19 Hsaplama - Yrl Para Birimi - Dövizli Rap Dövizi Kuru Listlm - Hpsi - Baiy vrnlr Tablo Çarpanı... şit Para Birimi... şit Rapor Başlığı Rapor Alt Başlığı Atiflr Grup Başlığı Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri) Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır v görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında yr alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır. Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzrindn v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Pasiflr Grup Başlığı Tablo Başlığı Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı - Evt - Hayır Düzltm Tarihi İşyri Numarası Bölüm Numarası Masraf Mrzi Kodu - Grup - Aralı Karşılaştırma Dönmi Karşılaştırma Yılı Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn üçüncü başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı olan aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma dönminin blirtilmsind ullanılır. Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

20 Nait Aış Tablosu Nait aış tablosu bir hsap dönmind oluşan para aımı, para giriş v çıışlarını aynaları v ullanılış yrlri il birlit göstrn tablodur. Rapor filtr sçnlri şunlardır: Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri)

21 Hsaplama Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır - Yrl Para v görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında birimi yr alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. - Dövizli Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Rap Dövizi Kuru Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Listlm - Hpsi - Baiy Vrnlr Tablo Çarpanı... şit Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır. Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzrindn v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Para Birimi... şit Rapor Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Rapor Alt Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Atiflr Grup Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Pasiflr Grup Başlığı Tablo Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn üçüncü başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı - Evt - Hayır Düzltm Tarihi İşyri Numarası Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bölüm Numarası Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Masraf Mrzi Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri Kodu masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. - Grup Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı - Aralı olan aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Karşılaştırma Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma Dönmi dönminin blirtilmsind ullanılır. Karşılaştırma Yılı Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

22 Kar Dağıtım Tablosu Kar dağıtım tablosu bir şirtin dönm arını, bu ardan ödnc vrgilrin, ayrılan ydlrin v ortalara dağıtılaca ar paylarını açıça göstrn v şirtin hiss başına düşn ar il tmttü tutarını göstrn tablodur. Rapor filtr sçnlri şunlardır: Filtr Mali Dönm Rapor Ayları - Başlangıç - Bitiş Rapor Sviysi... şit Dğri Tablonun alınacağı mali dönmi blirtm için ullanılır. Başlangıç vya bitiş olara sçilbilc dğrlr: Açılış Mali yılın 1. ayı Mali yılın 2. ayı... Mali yılın son ayı Sonrai yılın 1. ayı Bu filtr ticari sistmdi tüm raporlardai tarih aralığı filtrsin bnzr şild çalışır. T far sçimin gün dğil ay bazında yapılmasıdır. Bu durumda başlangıç ayı sçildiğind, raporun gün olara başlangıç tarihi sçiln ayın il günü, Bitiş ayı sçildiğind, raporun gün olara bitiş tarihi Sçiln ayın son günü olur. Başlangıç v bitiş günlri hsaplamalara dahil dilir. Bu duruma uymayan sadc açılışlardır. Eğr açılış sçimi yapılırsa sadc açılış fişlri diat alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından üçü olamaz. Hsap tutarları burada blirlnn tarih aralığına gör hsaplanır. Bu filtr muhasb raporlarındain bnzr şild ullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım odları ırılmalı yapıya uygun şild oluşturulmuş is raporda çşitli sviylrd grup v alt grup satırları v onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara v gnl toplam, formül, ar/zarar satırları vardır. Sviylndirm 0. sviy = ara v gnl toplamlar, formül, ar/zarar v hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. sviy = sadc bir satırın alt satırı olan satırlar... n. sviy = Kadmli olara n tan satırın alt satırı olan satırlar şlind yapılır. Sonuçta filtrd sçiln sviy, tablo raporunda görüntülnc n alt satırın sviysini göstrir.

23 Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır.(bz, Tablo paramtrlri) Hsaplama Bu filtry gör, tüm satır tutarları dövizli ya da yrl para birimi üzrindn hsaplanır v - Yrl Para görüntülnir. Dövizli tutar hsaplamalarında hsap v hsap aralığı tanımlarında yr Birimi alan "ullanılaca döviz uru" paramtrsi göz önün alınır. - Dövizli Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Rap Dövizi Raporlama dövizi ur dğrinin blirtildiği filtr satırıdır. Kuru Listlm - Hpsi - Baiy Vrnlr Tablo Çarpanı... şit Para Birimi... şit Rapor Başlığı Rapor Alt Başlığı Atiflr Grup Başlığı Bu filtry gör tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülnip görüntülnmmsi sağlanır. Hsaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olara burada vriln sayıya bölündütn sonra görüntülnir. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Burada giriln mtin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzrindn v hangi tablo çarpanına gör alındığı yazılırn ullanılır. Tablo raporu alınırn görüntülnn gnl başlı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn iinci başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn atiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. öndğri tablo paramtrlri tanımından alınır. Pasiflr Grup Başlığı Tablo Başlığı Tablo raporu alınırn görüntülnn pasiflr ısmının başlığı girilir. Mtin tipi bir alandır. Bu filtrnin öndğri tablo paramtrlri tanımlarından alınır. Tablo raporu alınırn görüntülnn üçüncü başlı satırı girilir. Mtin tipi bir alandır. Dipnot Basımı - Evt - Hayır Düzltilmiş Dğrlr Basımı - Evt - Hayır Tablo tanımlarında ullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arasından görüntülnmsini sağlar. Bilançonun nflasyona gör düzltilmiş dğrlrinin döümünün alınabilmsini sağlayan filtr sçnğidir. Bu filtr satırında Evt sçiminin yapılması durumunda düzltilmiş dğrlrin döümünün alınabilmsi için Hsaplama: Yrl/Dövizli filtr satırında Yrl sçilmlidir. Düzltm Tarihi Düzltm tarihi bu filtr il vrilir. İşyri Numarası Mali tablo raporunun hangi işyri için alınacağı bu filtr il blirlnir. Bölüm Mali tablo raporunun hangi bölüm için alınacağı bu filtr il blirlnir. Numarası Masraf Mrzi Bu filtr tabloda yr alan satır tutarlarının, muhasb işlmlri yapılırn ayddildilri Kodu masraf mrzlrin gör hsaplanmasını sağlar. - Grup Burada ğr masraf mrzi odu vrilmişs artı muhasb hsap artlarına bağlı olan - Aralı aylı toplamlar, yrl v dövizli tutarlar için ullanılamaz. Bu durumda muhasb hartlri taranara, sadc hartin masraf mrzi rapor filtrsind vriln ritr uygun olanlar üzrindn borç, alaca, borç baiy v alaca baiy toplamları hsaplanır. Karşılaştırma Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma Dönmi dönminin blirtilmsind ullanılır. Karşılaştırma Yılı Tablonun birdn fazla mali dönmi içrc şild alınması durumunda arşılaştırma yılının blirtilmsind ullanılır.

24 Nt Parasal Pozisyon Kar-Zarar Tablosu Enflasyon dönmind, parasal varlı vya parasal borçların fiyat düzyin bağlanmadığı ortamda, parasal borçlardan fazla parasal varlı bulunduran işltmlr satınalma gücü aybına uğrar. Diğr taraftan parasal varlılardan fazla parasal borcu olan işltmlr is, satın alma gücü azanır. Bu ndnl parasal varlı v parasal borçlar farından doğan azanç v ayıplar dönm arının blirlnmsind diat alınır (TMS 2, madd 20) Nt Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu'na, Gnl Muhasb/Mali Tablo Tanımları/Nt Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu mnüsü il ulaşılır. Tablonun amacı, hrhangi bir dönm içind parasal varlıları ld bulundurmatan dolayı uğranan ayıplarla, borçlu olmatan dolayı ld diln azançların hsaplanması v nt azanç/aybın saptanmasıdır. Mnü il ulaşılan randa ullanıcı standart tablo tanımı lyip üzrind dğişili yapabilcği gibi boş tanım lyr özl bir tanım da yapabilir. Standart tanım üç sviyli olup açıncı sviyy adar açılım yapılacağı filtrlrd blirtilctir. Bununla birlit sütunlarda hm tarihi dğrlr hm d düzltilmiş dğrlr listlnctir. Sviylr gör tanımlar v tiplri aşağıda vrilmiştir: Tanım Tipi Raporlama (Basılaca/ basılmayac a) Hs ap (Ara lığı) Hsa p Tutar ı Hsap Karatr i 01 A - DÖNEM BAŞI NET Grup Basılaca PARASAL POZİSYON 01.1 Dönm başı Parasal Grup Basılaca (Nt) Varlılar 01.2 Dönm başı Parasal Grup Basılaca (Nt) Yüümlülülr (-) 02 B - DÖNEM İÇİNDE NET Grup Basılaca PARASAL POZİSYONDA ARTIŞ YARATAN İŞLEMLER (+) Satışlar Grup Basılaca a) Yurtiçi Satışlar Hsap Basılmayaca 600 Alaca Borç TARİHİ DÜZELTİLMİŞ

25 b) Yurtdışı Satışlar Hsap Basılmayaca 601 Alaca Borç c) Diğr Glirlr Hsap Basılmayaca 602 Alaca Borç d) Satıştan İadlr (-) Hsap Basılmayaca 610 Baiy Borç ) Satış Isontoları (-) Hsap Basılmayaca 611 Baiy Borç f) Diğr İndirimlr (-) Hsap Basılmayaca 612 Baiy Borç Diğr Faaliytlrdn Grup Basılaca Glirlr v Karlar a) İştiralrdn Hsap Basılmayaca 640 Alaca Borç Tmttü Glirlri b) Bağlı Ortalılardan Hsap Basılmayaca 641 Alaca Borç Tmttü Glirlri c) Faiz Glirlri Hsap Basılmayaca 642 Alaca Borç d) Komisyon Glirlri Hsap Basılmayaca 643 Alaca Borç ) Konusu Kalmayan Hsap Basılmayaca 644 Alaca Borç Karşılılar f) Mnul Kıymt Satış Hsap Basılmayaca 645 Alaca Borç Karları g) Kambiyo Karları Hsap Basılmayaca 646 Alaca Borç h) Rsont Faiz Hsap Basılmayaca 647 Alaca Borç Gidrlri i) Faaliytl İlgili Diğr Hsap Basılmayaca 649 Alaca Borç Glir v Karlar Olağanüstü Glirlr v Grup Basılaca Karlar a) Önci Dönm Glir Hsap Basılmayaca 671 Alaca Borç v Karları b) Diğr Olağandışı Hsap Basılmayaca 679 Alaca Borç Glir v Karlar Maddi Duran Varlı Grup Basılaca Satış Bdli Finansal Duran Varlı Grup Basılaca Satış Bdli Diğr Parasal Grup Basılaca Olmayan Varlı Azalışları Srmay Artırımı Grup Basılaca (YDDF vbn. Hariç) a) Srmay Hsap Basılmayaca 500 Baiy Borç b) Ödnmmiş Hsap Basılmayaca 501 Baiy Borç Srmay (-) Emisyon Primi Grup Basılaca - - -

26 Diğr Parasal Grup Basılaca Olmayan Yüümlülülrdi Artışlar 03 C - DÖNEM İÇİNDE Grup Basılaca NET PARASAL POZİSYONDA AZALIŞ YARATAN İŞLEMLER (-) Ürtim Gidrlri Grup Basılaca a) Dolaysız İl Mad. v Hsap Basılaca 710 Baiy Borç Malz. Alışları (Gidrlri) b) Dolaysız İşçili Hsap Basılaca 720 Baiy Borç Gidrlri c) Gnl Ürtim Gidrlri Hsap Basılaca 730 Baiy Borç Diğr Sto Alımları Hsap Basılaca 157 Baiy Borç Faaliyt Gidrlri Grup Basılaca a) Araştırma v Hsap Basılaca 630 Baiy Borç Gliştirm Gidrlri b) Pazarlama, Satış v Hsap Basılaca 631 Baiy Borç Dağıtım Gidrlri c) Gnl Yöntim Hsap Basılaca 632 Baiy Borç Gidrlri Diğr Faaliytlrdn Grup Basılaca Gidrlr v Zararlar a) Komisyon Gidrlri Hsap Basılmayaca 653 Baiy Borç b) Karşılı Gidrlri Hsap Basılmayaca 654 Baiy Borç c) Mnul Kıymt Satış Hsap Basılmayaca 655 Baiy Borç Zararları d) Kambiyo Zararları Hsap Basılmayaca 656 Baiy Borç ) Rsont Faiz Hsap Basılmayaca 657 Baiy Borç Gidrlri f) Diğr Olağan Gidr Hsap Basılmayaca 659 Baiy Borç v Zararlar Finansman Gidrlri Grup Basılaca a) Kısa Vadli Hsap Basılmayaca 660 Baiy Borç Borçlanma Gidrlri b) Uzun Vadli Hsap Basılmayaca 661 Baiy Borç Borçlanma Gidrlri Olağanüstü Gidrlr Grup Basılaca v Zararlar a) Çalışmayan Kısım Hsap Basılmayaca 680 Baiy Borç Gidr v Zararları b) Önci Dönm Gidr Hsap Basılmayaca 681 Baiy Borç v Zararları

27 c) Diğr Olağandışı Hsap Basılmayaca 689 Baiy Borç Gidr v Zararlar Ödnc Vrgi v Grup Basılaca Diğr Yasal Yüümlülülr Tmttü Ödmlri Grup Basılaca Maddi Duran Varlı Grup Basılaca Alım Bdli Finansal Duran Grup Basılaca Varlı Alım Bdli Diğr Parasal Grup Basılaca Olmayan Varlı Artışları Diğr Parasal Grup Basılaca Olmayan Yüümlülülrdi Azalışlar 04 D DÖNEM SONUNDA Formül Basılaca OLMASI GEREKEN NET (1) PARASAL POZİSYON (A+B-C) 05 F - NET PARASAL Formül Basılaca POZİSYON KAR VEYA (2) ZARARI (TarihiD- Düzltilmiş D) 1.Dönm Sonunda Olması Grn Nt Parasal Pozisyon P01+P02-P03 olara hsaplanır. 2.Nt Parasal Pozisyon Kar vya Zararı almi formülü R01+R02-R03 olacatır. R ilgili satırın tarihi v düzltilmiş dğrlri arasındai farı vrctir. Öylys R01, Dönm Başı Nt Parasal Pozisyonun tarihi v düzltilmiş dğri arasındai farı vrirn, R02 Dönm içi Nt Parasal Pozisyonda Artış yaratan İşlmlrin, R03 is Dönm içi Nt Parasal Pozisyonda Azalış Yaratan İşlmlrin tarihi v düzltilmiş dğrlri arasındai farı vrir. Bu aynı zamanda D (Dönm Sonunda Olması Grn Nt Parasal Pozisyon'u da tarihi v düzltilmiş dğrlri arasındai far dmtir. Nt Parasal Pozisyon Kar vya Zararı alminin dğri 1. sviydn düzltilmiş olonunda listlnctir. Grup v hsaplar için trs baiy: listlnc v işlm türü: lnc şlind öndğr glctir. Tablonun raporlanabilmsi için ullanılabilc filtrlr is şunlardır: Mali Dönm Başlangıç Rapor Ayı Bitiş Rapor Ayı Rapor Sviysi Listlm Rapor Başlığı Rapor Alt Başlığı Tablo Başlığı Dipnot Basımı İşyri No. Grup / Aralı Grup / Aralı Grup Hpsi / Hart Görnlr Başlı girişi Başlı girişi Başlı girişi Evt / Hayır Tanımlı işyrlri

28 Bölüm No. Tanımlı bölümlr Masraf Mrzi Kodu Grup / Aralı Muhtasar Byannam Aylı vya Üçr aylı olara hazırlanan Muhtasar byannamsinin programda oluşturulması v xml dosyasının hazırlanara ltroni ortamda göndrimi için ullanılır. Muhtasar Byannam lndiğind diğr byannamlrimizd olduğu gibi hsap hsap aralığı tutar ya da formül gibi arşılıların sçildiği alanlar arşımıza çıacatır. Muhtasar byannam aşağıdai bölümlrdn oluşmatadır: Gnl Bilgilr Vrgiy Tabi İşlmlr Ödmlr Vrgi Bildirimi Düznlm Bilgilri Elr Gnl Bilgilr: Gnl bilgilr bölümü üç başlıtan oluşur. Byannam numarasının girildiği No. alanı, vrgi dairsinin sçildiği, byannamnin hangi dönmin, hangi yıl v ayına ait olduğu gibi sçnlrinin blirtildiği idari bilgilr v müllf ait bilgilrin girildiği müllfin alanı.

29 Muhtasar byannam aylı olara vrildiği gibi 3 r aylı olara da vrilbilmtdir. İdari bilgilr bölümünd dönm tipi sçnği il muhtasar byannamnin aylı mı üçr aylı mı olduğu blirlnmtdir. Dönm tipi combo box ı açılara 3 aylı sçilmiş is randa bu üç aylı dönmin hangi aydan itibarn başladığı bilgisi listlnmtdir. Vrgiy Tabi İşlmlr: Vrgiy tabi işlmlr bölümü ii başlıtan oluşmatadır: Matrah v Vrgi Bildirimi Mahsup Ediln Vrgilr Diğr byannamlrimizin oluşturulmasında olduğu gibi byannamyi oluşturan almlr için hsaphsap aralığı tutar ya da formül sçnlrindn biri ullanılmalıdır. Ödmlr: Ödmlr bölümünd ücrt v ücrt sayılan ödmlr il mnul srmay iratları dışında alan ödmlr ait bildirilimlr listlnmtdir. Bu alm uygun olan işi ya da firmalara ait Adrs, T.C Kimli, Vrgi Kimli, Gayrisafi Tutar v.b bilgilri girilr listlnmtdir. Vrgi Bildirimi: Vrgi bildirimi bölümü üç başlıtan oluşmatadır. Çalıştırılan işçi sayısı bölümü aylı 3 aylı olara asgari ücrtli v diğr ücrtli olara çalıştırılan işçi sayılarının toplamlarının girildiği bölümdür. Muhtasar byannamnin türün gör bu alanlardai utular dit dilbilir hal dönüşmtdir. Muhtasar byannamnin dönmi 3 aylı is çalıştırılan işçi sayısı bölümünd bu priyoda dn gln aylar için ayrı ayrı işçi sayısı girilmtdir. Muhtasar aylı olara vriliyor is asgari ücrtli v diğr ücrtli çalışan işçi sayısı sadc byannamnin vrildiği o ay için girilmtdir. Tahsilatı yapılmış aldırılan vrgilr bölümündn is bu vrgilr ait tür odu sçimi yapılara arşılığında yapılan glir vrgisi sintisi tutarı bildirilmtdir. Glir vrgisi stopajı tşviin ilişin bildirim tbliği is üç sçntn ibarttir: Yo 1 Sri No lu Tbliğ Kapsamında Tşvi 4 Sri No lu Tbliğ Kapsamında Tşvi Düznlm Bilgilri: Vrgi sorumlusuna v byannamyi düznlyn ait bilgilrin girildiği bölümdür. Elr:

30 Elr bölümü ii başlıtan oluşur: Glir vrgisi stopajı tşviin ilişin bildirim Ar G tşviin ilişin bildirim Glir vrgisi stopajı tşviin ilişin bildirim başlığı altında Bildirim apsamında bulunan işyrlrin ilişin bilgilr v trin dilc tutara ilişin bilgilr listlnmtdir. Ar G tşviin ilişin bildirim başlığı da ii bölümdn oluşur: İstihdam diln ücrtlilr ilişin bilgilr Ar G ynili apsamında ücrt ödmlri istisnasına ilişin bildirim İstihdam diln ücrtlilr ilişin bilgilr bölümünd, Dotoralı olanlar (Asgari ücrtlilr), Dotoralı olanlar (Diğr ücrtlilr), Diğrlri (Asgari ücrtlilr), Diğrlri (Diğr ücrtlilr) v bunlara ait bilgilr listlnir. Ar G Ynili apsamında ücrt ödmlri istisnasına ilişin bildirim başlığı altında da Bildirim apsamında bulunan işyrlrin ilişin bilgilr il İstisna dilc tutara ilişin bilgilr listlnmtdir. Gçici Vrgi Byannamsi (Kurumlar) Kurumlar Gçici Vrgi Byannamsi dört bölümdn oluşmatadır: Gnl Bilgilr Matrah Bildirimi Vrgi Bildirimi Elr Gnl Bilgilr:

Makine Öğrenmesi 4. hafta

Makine Öğrenmesi 4. hafta ain Öğrnmsi 4. hafta Olasılı v Koşullu Olasılı ays Tormi Naïv ays Sınıflayıcı Olasılı Olasılı ifadsinin birço ullanım şli vardır. Rasgl bir A olayının hrhangi bir olaydan bağımsız olara grçlşm ihtimalini

Detaylı

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler Kirişli döşmlr Dört tarafından irişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşlulu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr bir tarafı irişli üç tarafı boşta döşm (Konsol döşm) Đi tarafı irişli ii

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ BÖLÜM SINI TABAKANIN TÜBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ - ZB 38 Sınır Tabaa Drs notları - M. Adil Yüsln TÜBÜLANSA GEÇİŞ Çoğu mühndisli problmind arşılaşılan aım türbülanslıdır. Aımın laminrvya türbülanslı Bu farlılı

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, BORSA İSTANBUL A.Ş. DE İŞLEM GÖREN PAYLAR A, B, C v D GRUBU OLMAK ÜZERE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ OLUP, GRUPLAR İLE

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 007 SORULARI Doğuş Ünivrsitsi Matmatik Kulübü tarafından düznlnn matmatik olimpiyatları, fn lislri takım yarışması sorularından bazıları

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir.

ÜSTEL DAĞILIM. üstel dağılımın parametresidir. Birikimli üstel dağılım fonksiyonu da, olarak bulunur. olduğu açık olarak görülmektedir. ÜSTL DAĞILIM Tanım : X > olma üzr sürli bir rasgl dğişn olsun. ğr a > için X rassal dğişni aşağıdai gibi bir dağılıma sahip olursa X rasgl dğişnin üsl dağılmış rassal dğişn v onsiyonuna da üsl dağılım

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12 BÖLÜM 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE FİRMANIN/İŞLETMENİN TANIMI 1.1 Ürün kimliği: EB25SS Ticari isim: Ekstra Güçlü Pisuar Kapakları 1.2 Maddnin vya karışımın blirtiln ilgili kullanımları v blirtiln kullanımlara

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 0 Haziran www.guvn-kua.h VİNÇTE ÇEİ ONSTRÜSİON ÖZET _09 M. Güvn UT Smbollr v anaklar için "_00_ClikonsruksionaGiris.do" a bakınız. oordina ksnlri "GENE GİRİŞ" d blirildiği gibi DIN 8800 T gör alınmışır.

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matmatk Dnm Sınavı. Bir saıı,6 il çarpmak, bu saıı kaça bölmktir? 6. a, b, c saıları sırasıla,, saıları il trs orantılı a b oranı kaçtır? a c 7. v pozitif tamsaılardır.! ifadsi bir asal saıa şittir.

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

GABOR TABANLI AYRIK EVRİMSEL DÖNÜŞÜM KULLANILARAK GÖRÜNTÜ DAMGALAMA

GABOR TABANLI AYRIK EVRİMSEL DÖNÜŞÜM KULLANILARAK GÖRÜNTÜ DAMGALAMA GABOR TABANL AYRK EVRİSEL DÖNÜŞÜ KULLANLARAK GÖRÜNTÜ DAGALAA ahmu ÖZTÜRK (), Aydın AKAN (),, Yalçın ÇEKİÇ () Elri-Elroni ühndisliği Bölümü () İsanbul Ünivrsisi, Avılar, 343, İsanbul mahmuoz@isanbul.du.r,

Detaylı

BÖLÜM 3 LAMİNER SINIR TABAKANIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ VE TAM ÇÖZÜMLERİ

BÖLÜM 3 LAMİNER SINIR TABAKANIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ VE TAM ÇÖZÜMLERİ BÖLÜM 3 LAMİNER SINIR TABAKANIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ VE TAM ÇÖZÜMLERİ - Nair Stos dnlmlri - Nair Stos dnlmlrinin tam çözümlri - Daimi, ii-botl, laminr sınır tabaa dnlmlri - Daimi, ii-botl, laminr sınır

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı GENİŞLETİLMİŞ GERÇEL SAYILARDA LİMİT R = Q I küsin Rl Sayılar Küsi dniliyor. Rl Sayılar Küsid; = Tanısız v = olduğunu biliyorduk. -- R = R { -, + } gnişltiliş grçl sayılar küsind: li = -, - = -, li = +

Detaylı

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu :

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu : T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ GERİ ÖDEME TALEP FORMU B-1 T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, 1416 Sayılı Kanuna gör MEB (... Ünivrsitsi) adına rsmi burslu statüd öğrnim görmk

Detaylı

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı XU 100 US D/TRY (Sağ taraf) 06 Mart 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 81,051.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 318,088.0 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 90,822.1 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,695.51 Yurtdışı

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Mühndislr İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Doç. Dr. Tahsin Engin Prof. Dr. Yunus A. Çngl Sakara Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü Elül 8 SAKARYA - - Mühndislr İçin Difransil Dnklmlr İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ

Detaylı

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma *

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma * İMO Tknik Drgi, 21 4935-4958, Yazı 323 Yuvarlakada Kavşakların Kapasitlri Üzrin Bir Tartışma * Srhan TANYEL* Nadir YAYLA** ÖZ Çalışmada, İzmir d bulunan dört kavşağa ait gözlmlrdn yararlanılarak, çok şritli

Detaylı

{ } { } Ters Dönüşüm Yöntemi

{ } { } Ters Dönüşüm Yöntemi KESĐKLĐ DAĞILIMLARDAN RASGELE SAYI ÜRETME Trs Dönüşüm Yöntmi F dağılım fonksiyonuna sahip bir X rasgl dğişknin dağılımından sayı ürtmk için n çok kullanılan yöntmlrdn biri, F dağılım fonksiyonunun gnllştirilmiş

Detaylı

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Satış Fatura Özet Raporu SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Herhangi bir cari hesaba düzenlenmiş fatura toplamları alınabildiği gibi belirli bir grup için düzenlenmiş fatura toplamları da alınabilmektedir. Amaç

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı

DERS 11. Belirsiz İntegral

DERS 11. Belirsiz İntegral DERS Blirsiz İnral.. Blirsiz İnral. B rs ürvi bilinn bir onksiyonn ynin inşasını l alacağız. Türvi bilinn bir onksiyonn ynin inşası işlmin rs ürv işlmi aniirniaion nir. v F onksiyonlar, F is, F y nin rs

Detaylı

Kanape & Atıştırmalık Sunumlarında porselenmelamin zarafeti ve mini sepetler

Kanape & Atıştırmalık Sunumlarında porselenmelamin zarafeti ve mini sepetler H A Z İ R A N 1 3 Kanap & Atıştırmaı Sunumarında porsnmamin zarafti v mini sptr Prati v sti sahibi sunum dninc aa gn Dabroo porsnmamin sunum ipmanarı anap v atıştırmaı sunumarı için d atrnatifr çözümr

Detaylı

Muhasebe Yönetimi Logo Ocak 2016

Muhasebe Yönetimi Logo Ocak 2016 Muhasebe Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Genel Muhasebe... 6 Genel Muhasebe Sistemini Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 7 Analiz Boyutları... 7 Muhasebe Fiş Türleri... 8 Ana, İkinci ve Üçüncü

Detaylı

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0. Su Ürünlri Drgisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 305-314 İzmir-Bornova 1998 Örtü Tora Yöntmi il Örnklnn Sürütm Ağlarında Sçicilik Paramtrlrinin Hsaplanması Üzrin Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.0) Akın T.

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak TİMAK-Taarım İmalat Analiz Kongri 6-8 Nian 006 - BALIKESİ KAYIŞ KASNAK MEKANİZMALAINDA KAYMA OLAYINI ETKİLEYEN AKTÖLEİN ANALİZİ M. Ndim GEGE Maina Mühndiliği Bölümü Mühndili aülti -Balıir/Türi Özt Kaış

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR DAP Bölg Kalınma İdarsi Başanı Adnan DEMİR DOĞU ANADOLU YA BÜYÜK HİZMET DAP Başanı Adnan Dmir, Doğu Anadolu Bölgsind başlattıları alınma hamlsinin, bölgnin anayan yarası olan huzur v güvn ortamının tsisi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER 1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş BÖLÜM II. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. Giriş Yr ürmizd gözl joizi olaylar zamaa yada uzalığa bağlı olara glişir. Gözl joizi olay zamaı bir osiyou is zama oramı im Domai uzuluğu bir osiyou is uzalı oramı Spac Domai

Detaylı

Cevap: B. x + y = 5 ve y + z = x = 3z y. x + y = 5 z + y = 3 x t = 2 bulunur. 7x 9y = y 3x 10x = 8y. 3/ 3y = x + z 15k = 4k + z + Cevap: B

Cevap: B. x + y = 5 ve y + z = x = 3z y. x + y = 5 z + y = 3 x t = 2 bulunur. 7x 9y = y 3x 10x = 8y. 3/ 3y = x + z 15k = 4k + z + Cevap: B 6 LYS/MAT MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ DENEME. ( ab) ( ab) 6( ab) 6. 6 y z ( ab) ( ab) 6( ab) 6 6 6y y z 6y ( ab) 6 6( y) ( y z) ab.. olur. y v y z. 7 z y / y z k k z y z y t bulunur. 7 9y y 8y k, y k zk A) y 8,

Detaylı

( ) ( ) Be. β - -bozunumu : +β - + ν + Q - Atomik kütleler cinsinden : (1) β + - bozunumu : nötral atom negatif iyon leptonlar

( ) ( ) Be. β - -bozunumu : +β - + ν + Q - Atomik kütleler cinsinden : (1) β + - bozunumu : nötral atom negatif iyon leptonlar 6.. BETA BOZUUU Çkirdğin pozitif vya ngatif lktron yayması vya atomdan bir lktron yakalaması yolu il atom numarası ± 1 kadar dğişir. β - -bozunumu : ( B 4 4 ( B 4 nötral atom Atomik kütllr insindn : (

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ALIM MUHASEBE HESAPLARI PENCERESĐNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI

DESTEK DOKÜMANI ALIM MUHASEBE HESAPLARI PENCERESĐNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI ALIM MUHASEBE HESAPLARI PENCERESĐNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI Masraf merkezi/dağıtım anahtarları ile muhasebe hesapları arasında Muhasebe modülü altında kurulan ilişkinin Ticari Sistem tarafında Alım Faturaları

Detaylı

ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ

ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ MAK-LAB012 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Düznk sas olarak dikdörtgn ksitli bir kanaldan ibarttir. 1 hp gücündki lktrik motorunun çalıştırdığı bir vantilatör il kanal içind

Detaylı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İhaleye Teklif Verme Tarihi 12/04/2017

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İhaleye Teklif Verme Tarihi 12/04/2017 İhal Sürci / Sonucu Göndrim Tarihi:05.07.2017 15:35:39 İhaly tklif vrilmsi İhal Kazanılması Yapılan Açıklama Güncllm mi? Yapılan Açıklama Düzltm mi? Konuya İlişkin Daha Önc Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

Hafta 8: Ayrık-zaman Fourier Dönüşümü

Hafta 8: Ayrık-zaman Fourier Dönüşümü Hafta 8: Ayrı-zama ourir Döüşümü El Alıaca Aa Koular Ayrı-zama ourir döüşümü Ayrı-zama priyodi işartlr içi ourir döüşümü Ayrı-zama ourir döüşümüü özllilri Doğrusal, sabit atsayılı far dlmlriyl taımlaa

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları Tablolu Malzeme Sınıfları Malzeme Sınıfı; malzemelerin nitel ve nicel özelliklerine göre (renk,boy,beden,ebat,aksesuar,vb...) gruplanması ile oluşturulan yapılardır. Malzemelerin ortak özelliklerine göre

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörler

Enerji Dönüşüm Temelleri. Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörler Enrji Dönüşüm Tmllri Bölüm 3 Bir Fazlı Transformatörlr Birfazlı Transformatorlar GİRİŞ Transformatörlrin grçk özllik v davranışlarını daha kolay anlamak için ilk aşamada idal transformatör üzrind durulacaktır.

Detaylı

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması 19 Hizmt Kalitsinin Srvqual Mtodu İl Ölçümü v Sonuçların Yapısal Eşitlik Modllri İl Analizi: Öğrtmn Evi Uygulaması Sülyman Ersöz, Mhmt Pınarbaşı, A.Kürşad TÜRKER, Mustafa YÜZÜKIRMIZI Endüstri Mühndisliği

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ

WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ Düzenleme : Metin Sancarbarlaz Düzenleme Tarihi : 11.01.2017 DÖNEM VE BAKIM İŞLEMLERİ İşlemler yılsonunda yapılmakta olup bulunduğunuz dönemi kapatarak yeni döneme

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. 18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi XU 100 U SD /TR Y (S ağ taraf) 05 Mart 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 80,612.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 315,101.9 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 89,968.2 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 Şuat

Detaylı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan

Detaylı

BÖLÜM 7 TÜRBÜLANSLI SINIR TABAKALAR

BÖLÜM 7 TÜRBÜLANSLI SINIR TABAKALAR BÖLÜM 7 TÜRBÜLANSLI SINIR TABAKALAR sabit-oğnlkl, sabit-özllikli, harici, türbülanslı sınır tabaka akımları ZB 386 Sınır Tabaka Drs notları - M. TÜRBÜLANSLI SINIR TABAKALAR Türbülans analizindki grksinimlr

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz. 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO ĐŞLETME ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Đşletme modülüne

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması İMAR V ŞİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ arita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması Gerekli Belgeler: 1-Değişiklik aritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri 2-Pafta Ölçeğinde Kadastro Durum Planı 3-Ölçü krokisi

Detaylı

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ İlkr KIPÇAK, Turgut Giray ISIYEL Eskişhir Osmangazi

Detaylı

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ

BÖLÜM 4 LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ BÖLÜM LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ GİRİŞ Dnklm sismlrin linr cbir drsindn şin olmlısınız Anck bu ür dnklmlrd hrhngi bir difrnsiyl büyüklük vy ürv bulunmz Bşk bir dyişl cbirsl dnklm sismi, y (

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi, Cilt 19, Sayı 6, 013, Sayfalar 66-74 Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi Pamukkal Univrsity Journal of Enginring Scincs DIŞ MERKEZ ÇAPRAZLI BİR

Detaylı