Doç. Dr. Menderes TARCAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Menderes TARCAN"

Transkript

1 Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Telefon II- EĞİTİM Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, (1996) Yüksek Lisans Tezi: Yeşil Kart Uygulaması İle İlgili Hastane Yöneticilerinin Değerlendirmeleri, Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi ABD ( ) Doktora Tezi: Hastanelerde Finansal Performansı Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Çok Değişkenli Bir Analiz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi ABD ( ) Doçentlik: Yönetim ve Strateji Yüksek Öğretim Kurumu, Üniversiteler Arası Kurul ( ) III- DİĞER EĞİTİMLER 2012 Barcelona Tutorials in Efficiency and Productivity, conducted by Prof. Subhash C. Ray, on March 2012 at Kadir Has University, İstanbul-Turkey. Casemix Summer School, June 08- June , Avignon, France. Page 1 of 7

2 Financial Management Strategies and Operations, Healthcare Financial Management Association, Spring Seminar Series, June , Las Vegas, Nevada, USA. Administrative Fellowship in Blood Banking Organization, September 2007-January 2008, New York Blood Center, New York City, New York, USA. Avrupa Birliği Temel Eğitimi, Mart-Mayıs 2007, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara. IV-VERMİŞ OLDUĞU DERSLER 1. Sağlık Kurumlarında Kalite Sistemleri ve Uygulamaları (Lisans-Yüksek Lisans) 2. Stratejik Yönetim (Yüksek Lisans) 3. Sağlık Kurumları Yönetimi (Lisans-Yüksek Lisans) 4. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim (Lisans) 5. Sağlık Kurumlarında Pazarlama (Lisans-Yüksek Lisans) 6. Sağlık Kurumlarında Yatırım Analizi ve Değerlendirilmesi (Lisans) 7. Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi (Lisans) 8. Sağlık Politikası ve Planlaması (Yüksek Lisans) V- MESLEKİ DENEYİM Doç. Dr. Eğitim Uzmanı Şube Müdürü Şube Müdürü Sağlık İdarecisi Sağlık İdarecisi Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, Bölüm Başkanı Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Standartları Geliştirme Şubesi Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Ölçütleri Geliştirme Şubesi Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Daire Başkanlığı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Analizi Şubesi Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Sağlık İdarecisi Sağlık Bakanlığı, Van Devlet Hastanesi VI-YAYINLAR VE DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER 1. Davutyan N, Bilsel M, Tarcan M. (2013). Migration, Risk Adjusted Mortality, Varieties of Congestion and Patient Satisfaction in Turkish Provincial General Hospitals, The DEA Journal, Page 2 of 7

3 2. Top M, Tarcan M, Tekingündüz S, Hikmet N. (2013). An Analysis of Relationships Among Transformational Leadership, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Trust in Two Turkish Hospitals. International Journal of Health Planning and Management. DOI: /hpm Available online: December 2012 (SSCI) 3. Top, M., Tarcan, M. (2005) Türkiye Sağlık Harcamalarına Kamu Ekseninde Bir Bakış: Dönemi Değerlendirmesi,İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:20, Sayı:2 28: (SSCI). 4. Top, M., Tarcan, M., Güler, H., Tekingündüz, S. (2010) Hastane Sektöründe Yatan Hastaların Hasta Tatmini ve Hastane Kalitesi Algılamalarının Değerlendirilmesi:İzmir İli Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 22, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN: X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız -Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat- KIRGIZİSTAN. 5. Top, M., Tarcan, M., Tekingündüz, S., Güler, H. (2011) 65 Yaş ve Üzeri Yatan Hastaların Hasta Tatminini Değerlendirilmesi:İzmir İli Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı:1: Gazi A., Tengilimoğlu D., Top M., Tarcan M., Tekingündüz S. (2011) Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Performansa Dayalı Ek Ücret Ödeme Yönteminin Değerlendirilmesi: Hastaların Görüşleri. MPM Verimlilik Dergisi, Cilt:2: Tarcan, M. (2010) Hastane Sektöründe Faktör Analizi ile Sektörel Finansal Oranların Oluşturulması Verimlilik Dergisi, Cilt:2: Tarcan, M., Tekin, K. (2009) Zekai Tahir Burak Hastanesi Tüp Bebek Merkezi:Fiili ve Standart Maliyet Karşılaştırması, Kadın Doğum Dergisi, Cilt:7 Sayı:3: Tarcan, M., Tekin, K., Büyükkayıkçı, H., Doğan, M., Şaşmaz, N. (2009) Zekai Tahir Burak Hastanesi Sezaryen Ameliyatı Maliyeti:Fiili ve Standart Maliyet Karşılaştırması, Kadın Doğum Dergisi, Cilt:7 Sayı:3: Gazi A, Tengilimoğlu D, Top M, Tarcan M. Sağlık Bakanlığı na Bağlı Hastanelerde Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin (PDEÖS) Personel Tarafından Değerlendirilmesi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,46(538), (2009) 11. Ünalan, D., Top, M., Tarcan, M., (2007) Hemşirelerin Hastanelerde Yeniden Yapılandırma ve İşleri İle İlgili Bazı Değerlendirmeleri: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Araştırması, Hastane Yönetimi Dergisi. Cilt 11, Sayı 1-2 (Ocak-Haziran 2007), ss Top, M.,Tarcan, M. (2007) Hastane Sektöründe Kaynak Akışı: Hastane Ödeme Yöntemleri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1: Page 3 of 7

4 13. Tarcan, M. (2006) Sağlık Kurumlarında Performans Ölçüm Kriterleri: Gözden Geçirme ve Araştırma Önerileri, Verimlilik Dergisi, 2006 (2): Top, M., Tarcan, M. (2004) Türkiye İlaç Ekonomisi ve İlaç Harcamaları: Dönemi Değerlendirmesi Liberal DüşünceDergisi, Yıl:9 Sayı:35 Yaz 2004: Ocak, S., Gider, Ö., Top, M., Şahin, B.,Tarcan, M. (2004) Muğla Devlet Hastanesi nde Hemşirelerde Rol Belirsizliğine İlişkin Bir Çalışma Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Yıl 2004, Cilt 8, Sayı 1, ss Tarcan M., Şahin, İ. (2000) Hastanelerde Yeşil Kart Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:5, Sayı.4 (69-94), Güz. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler : 1. Top M, Tarcan M, Tekingündüz S, Güler H. (2012). Yaşlı Hastalarda Hasta (Müşteri) Tatminin Değerlendirilmesi. III. Tüketici Yazıları Kitabında bölüm. Hacettepe Üniversitesi. 2. Tarcan, M. (2013). Hastanelerde Maliyet-Hacim-Kar Analizi, Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2865, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: Eskişehir. Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar 1. Tarcan M, Hikmet N, Tarcan G, Top M. "An Investigation on Implementation of Central Hospital Appointment System (CHAS) in Turkey" Annual Meeting of the Northeast Decision Sciences Institute. April 5-7, 2013, New York Marriott at the Brooklyn Bridge, New York, USA. 2. Tarcan G, Hikmet N, Tarcan M, Top M. "Transformational Leadership, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Trust in Turkish Public Hospitals: Public Servants versus Private Employees" Annual Meeting of the Northeast Decision Sciences Institute. April 5-7, 2013, New York Marriott at the Brooklyn Bridge, New York, USA. 3. Ozcan, Y.A., Sahin, İ., Tarcan, M., Narci, M., Narci, Ö. H. An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry 2013 Annual Meeting INFORMS, Minneapolis, USA. 4. Sevinç, S., Hulur, U., Tarcan, M., Caylan, A.K. Central Hospital Appointment System Evaluation of Pilot Implementation, echallenges e-2011 Conference Proceedings, Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), IIMC International Information Management Corporation Ltd 2011, ISBN Tarcan, M.,Top, M., Tekingündüz, S. Tarcan, G. Hastane İnsan Kaynaklarında Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Etkileşimi, Uluslararası 8. Bilgi, Page 4 of 7

5 Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekim 2010, İstanbul. 6. Top, M., Tarcan, M., Tekingündüz, S. Hastane İnsan Kaynaklarında Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Bağlılık, İş Doyumu ve Örgütsel Güven Araştırması, Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2010, Antalya. 7. Tarcan, G.Y., Tarcan, M.The Effect of Technology and Quality on Hospital Financial Performance: Assessment of Hospital Director Opinions in Ankara Provincial Centre, 2010 Northeast Decision Sciences Institute Conference, March 2010, Hilton Alexandria Old Town, Alexandria, VA, USA. 8. Tarcan, M., Tarcan, G.Y., Gül, Y., Gül, F., The Exchange Ratio in the Dimensions of Integrity, Confidentiality and Availability of Information Security in the Teaching and General Hospitals: Case Study of Ministry of Health Hospitals of Turkey, 2010 Northeast Decision Sciences Institute Conference, March 2010, Hilton Alexandria Old Town, Alexandria, VA, USA. 9. Top M., Gider, Ö., Taş Y., Çimen S., Tarcan M., Hekimlerin Tıbbi Hataların Nedenlerine Yönelik Yaklaşımları: Kocaeli İli Örneği, Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Mart 2009, Antalya. 10. Tekingündüz, S., Tarcan, M., Ertong, G., Taşkın, S., Kavak, D., Güler, H., Demir, B., Kapan, S. Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Kalite Uygulamalarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Antalya, Ekim Ünalan, D., Top, M.,Tarcan, M. Hemşirelerin Hastanelerde Yeniden Yapılandırma ve İşleri İle İlgili Bazı Değerlendirmeleri, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile Haziran 2007, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC. 12. Yorgancıoğlu, G., Ağırbaş, İ., Tarcan, M. Teknoloji ve Kalitenin Hastane Finansal Performansına Etkisi, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eylül 2005, Ankara. Ulusal Kongre ve Sempozyumlar 1. Yılmaz, F., Koyuncugil, A.S., Özgülbaş, N., Tarcan, M. Hastanelerde Alacakların Önemi ve Alacakların Finansal Etkileri, 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Nisan 2007, Belek-Antalya. 2. Sargutan, A. E., Şahin İ., Tarcan M. Türkiye de Hastahane Yönetiminin Geliştirilmesi, Türkiye de Hastane Yönetiminin Geliştirilmesi, Medical & Hospital Fuarı, 14 Mayıs 2005, Expo Center, Antalya. Page 5 of 7

6 3. Yıldırım H., Tarcan M. Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri: Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi: 2000 li Yıllarda Sağlık Hizmetleri ve Kurumları Yönetimi,20-21 Mayıs 2000 Ankara. 4. Şahin İ., Sargutan E., Tarcan M. Dünyada ve Türkiye de Sağlık Yönetimi Eğitimi, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi: 2000 li Yıllarda Sağlık Hizmetleri Ve Kurumları Yönetimi, Mayıs 2000 Ankara. Sağlık BakanlığıTarafından Yayımlanan Kitaplarda 1. Yazarlık 1. Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Kitabı, Ankara, Sağlıkta Kurumsal Performans ve Kalite Uygulamaları Kitabı, Ankara, Hizmet Kalite Standartları, Acil Sağlık Hizmetleri Hizmet Kalite Standartları, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Kalite Standartları, VII-YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU PROJELER ve KOMİTE ÜYELİKLERİ 1. Belirlenen Hastalıkların Maliyetlerinin Analizi ve Hesaplanması Projesi (Kalkınma Bakanlığı Projesi, Proje Yürütücüsü, ) 2. GSS Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi (Kalkınma Bakanlığı Projesi, Proje Yürütücüsü, ) 3. OECD Primary Care, Hospital Care and Patient Safety Indicators Project, Health Care Quality Indicators National Expert ( ). 4. PATH_Performance Assessment Tools for Hospitals Project_WHO, Yürütme Kurulu Üyesi, Sağlık Bakanlığı Temsilcisi ( ). 5. Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yönetiminin Reorganizasyonu ve Ulusal DRG's Tespit Çalışması, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi, ( ). 6. Sağlık Bakanlığı Diş Hastanelerinde Diş Hizmetleri Maliyetlerinin Tespiti, Proje Supervisörü, (2005). 7. Sağlık Bakanlığı Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Sezaryen ve Tüp Bebek Birim ve Değişken Maliyetlerinin Tespiti, Proje Supervisörü, (2005). 8. Türkiye de 5 Hastanede Miyokard Enfarktüsü, Periferik Arter Hastalığı ve İskemik İnme Birim Maliyetlerinin Hesaplanması Projesi, Türk Kalp Vakfı ve Sanofi-Avantis Ortak Projesi, Proje Supervisörü ( ). 9. Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları , Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Uluslararası Sağlık Sistemleri Grubu ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu tarafından Dünya Bankası Fonları ile Sağlık Bakanlığı için yapılan proje, Kamu Hastaneleri Analisti. Page 6 of 7

7 10. Sağlık Tesisleri Çalışma Grubu Üyesi-Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı, Sağlık Bilgi Sistemleri Çalışma Grubu Üyesi- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı, VIII-SERTİFİKA BİLGİLERİ 1. ISO 9001:2000 Auditor/Lead Auditor Quality Systems 2. TS ISO/IEC 27001:Bilgi Teknolojisi, Güvenlik Teknikleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, Gereksinimler Temel-İç Tetkikçi, Baştetkikçi Eğitimi, Ankara. 3. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Eğitim, ANKARA. 4. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi, ANKARA. 5. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri Temel-İç Tetkikçi Eğitimi, Ankara.. 6. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) Establishment and Implementation in Turkey, Haziran 2009 TOBB Üniversitesi, Ankara. 7. Atık Yönetimi ile İlgili Yönetmelikler ve Sağlık Kurumlarında Uygulamaları Eğitimi, 2 Gün, Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009, ANKARA. 8. Hizmet Kalite Standartları Değerlendirici Programı, Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Eğitimi Toplantısı, IX-ÜYE OLUNAN MESLEKİ DERNEK Healthcare Financial Management Association- USA. Member Page 7 of 7

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine İlişkin Hekimlerin Tutumları Üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde Bir Araştırma

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine İlişkin Hekimlerin Tutumları Üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde Bir Araştırma Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine İlişkin Hekimlerin Tutumları Üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde Bir Araştırma Ali Talip AKPINAR * Yunus TAŞ ** Özet: Performans değerlendirme,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

Dr. Erden Or. : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86. UEFA Futbol Yönetimi Diploma Programı

Dr. Erden Or. : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86. UEFA Futbol Yönetimi Diploma Programı Dr. Erden Or : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86 Kozyatağı/İstanbul/ Türkiye : erden_or@hotmail.com Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi 25/07/1975 Doğum Yeri İstanbul Medeni Durumu Evli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Araştırma Raporu 2 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 83-92, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği İbrahim YALÇIN

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

Laboratuvar Güvenliğinde 5S Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi*

Laboratuvar Güvenliğinde 5S Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 300-310 Laboratuvar Güvenliğinde 5S Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi* Implementation of 5S Methodology in Laboratory

Detaylı

Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi

Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.99-120 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.99-120 Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi Gamze BAYIN Hacettepe Üniversitesi, Fakültesi, Sağlık İdaresi

Detaylı

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 MAKALELER / Articles Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Standardization of the Undergraduate Training of the Health

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 1-16. ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ

Detaylı

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR MÜKERREM BAHAR BAŞKIR (ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Ad-Soyad : Mükerrem Bahar BAŞKIR Doğum Tarihi : 23 Nisan, 1978 Doğum Yeri : Đzmir, Türkiye Görevi : Yrd. Doç. Dr. Adres : Bartın Üniversitesi,

Detaylı