Journal of Strategic Research in Social Science. (JoSReSS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Strategic Research in Social Science. (JoSReSS)"

Transkript

1 Journal of Strategic Research in Social Science Year: 2017 (JoSReSS) Volume: 3 ISSN: Issue: 1 The Relationship between Students Academic Success and Their Student Selection Exam Scores in the School of Sport Sciences and Technology Bülent AĞBUĞA1, Elif BOZYİĞİT2 & Yasemin ERDOĞAN3 Keywords Academic achievement, physical education, student selection exam, sports. Article History Received 13 March, 2017 Accepted 18 March, 2017 Abstract The main purpose of this research is to examine the relationship between School of Sport Science and Technology students' Student Selection Exam (SSE) scores and their theoretical and practical courses achievement. Participation of the study are 3rd and 4th graders studying in the Physical Education and Sports, Coaching, and Recreation Departments. Students' SSE scores and transcript documents were provided by student affairs. Academic achievement has been divided into two sections: the theoretical and practical courses achievement. The mean of these two variables is evaluated as general achievement of students. It was found that the mean of students' practical courses are higher than their theoretical courses' achievement mean. As a result of the correlation analysis, while there are significant statistical relationships between students' SSE scores and their practical course achievement and general achievement at the 0.01 level, there is a negative but not significant correlation between theoretical courses achievement and students' SSE scores. Moreover, ANOVA statistical analysis showed meaningful differences for each department's students' theoretical, practical and general courses achievement' mean. According to the obtained results, it can be said that the physical education and sport department students are more successful in theoretical courses, but less successful in practical courses. As a result, departments using special ability exam for choosing their students need to re-evaluate their ability exam system and the methods of measurement and evaluation of faculty members. Üniversite Öğrencilerinin Yüksek Öğretime Geçiş Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Anahtar Kelimeler Akademik başarı, beden eğitimi, öğrenci seçme sınavı, spor. Özet Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu nda okuyan öğrencilerin Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) puanı ile teorik ve uygulamalı derslerdeki başarıları arasında bir ilişki olup olmadığı öğretim elemanları arasında her zaman sorula gelen bir fenomen olmuştur. Bundan dolayı, araştırmanın ana amacı, bu iki değişkenin önemini vurgulamak ve öğrenci seçiminde önemli bir kriter olan YGS puanı ile Akademik Başarı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın evrenini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümleri nde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrenci işleri tarafından belgelenen okula girişte kullanılan YGS puanları ile transkript belgeleri kullanılmıştır. Akademik Başarı (Akd.B.), Uygulama Dersler Başarısı (Uyg.Drs.B.) ve Teorik Dersler Başarısı (Teo.Drs.B.) olarak iki ana başlık altında incelenmiş ve bu iki bölümün ortalaması ise Genel Başarı (Gn.B.) olarak Corresponding author. Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yrd. Doç. Dr., 3 Öğr., 1 2

2 Makale Geçmişi Alınan Tarih 13 Mart, 2017 Kabul Tarihi 18 Mart, 2017 değerlendirilmiştir. Öğrencilerin uygulama ve teorik dersleri ortalamalarına baktığımızda uygulama ders ortalamalarının teorik ders ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin YGS puanları ile Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında 0,01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuşken, YGS puanları ile Uyg.Drs.B. arasında ise istatistiki olarak anlamlı olmayan ancak negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, tek-yönlü ANOVA istatistik analizi sonucunda her üç bölüm öğrencilerinin YGS puanları ile uygulama, teorik ve genel ders ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen bu sonuca göre, öğretmenlik bölümünde (diğer bölümlere göre YGS puanı yüksek olan öğrenciler) öğrenim gören öğrencilerin teorik derslerde daha başarılı ancak uygulamalı derslerde daha az başarılı olduğu söylenebilir. Ancak, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı derslerde başarılı olmaları istenmektedir. Bunu başarmak için, bir yandan Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerin spor özgeçmişine verdikleri önem kadar YGS puanına önem vermeleri, özel yetenek sınavı sistemini yeniden değerlendirmeleri ve öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir. 1. Giriş Hiç kuşkusuz günümüz dünyasının en önemli olgularından biri spor ve sporun bilimsel yollarla eğitimidir. Sporun bilimsel yolla eğitimi, hem sporun bizzat kendisini uygulama hem de görülen eğitimin teoriğini anlama ve anladığını aktarabilme olarak yapılmaktadır. Sporda öğrenmenin, bu iki yönünün de içinde olduğu spor eğitimini verecek uzmanların spor ile ilgili varsayılabilecek bilgileri en iyi şekilde bilmeleri ve uygulamaları önemlidir. Çamlıyer vd. nin (1999:1-7) belirttiği gibi spor bilimleri alanında eğitim alacak adaylar eğitim ve öğretim süreci boyunca uygulamalı olarak gördükleri birçok dersin yanında sağlık bilimleri kapsamında anatomi, fizyoloji, ilk yardım, sporcu beslenmesi vb., hareket ve antrenman bilimleri kapsamında antrenman bilimleri, kinesiyoloji, biyomekanik vb., psiko-sosyal alanlar boyutunda da spor sosyolojisi, spor psikolojisi, spor felsefesi, spor tarihi, spor pedagojisi vb. gibi birçok dersin eğitimini almaktadırlar. Bu ortam içerisinde adaylar istenilen düzeyde hem bu bilgileri alma, anlama ve buna bağlı olarak düşünce ve yaklaşımlarını değiştirmek, hem de mezun olduklarında bu birikimleri kullanmak durumundadırlar. Bu eğitimler süresince öğrenmenin çok yönlü karmaşık bir süreç olduğu düşünüldüğünde, bu süreçte bilişsel oluşumların (algılama, bellek, düşünme gibi) önemi de büyüktür. Spor bilimleri alanlarında fiziksel ve bilişsel olarak çok yönlü eğitimler verildiğinden adayların bu çok yönlü eğitim ve öğrenimlere istenilen tepkileri vermesi gerekmektedir. Alınan eğitimlerin başarılması için istenilen olumlu tepkilerde öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi çok önemlidir. Spor eğitimi alacak öğrencinin lisans eğitimi öncesinde gerek spor öz geçmişinin olması gerekse lisans öncesi eğitim döneminde kazandığı bilişsel edinimler hazır bulunuşlukta oldukça önemlidir. Lisans eğitimine optimum hazır bulunuşlukla gelen öğrenci adayının uygulamalı ve teorik derslerde zorlanmayacağı düşünülmektedir. Spor bilimleri ile ilgili eğitim verebilen çeşitli kurum ya da organizasyonların arasında Yüksek Öğretim Kurumu na (YÖK) bağlı üniversitelerin bölüm ya da birimleri spor eğitimini verebilecek en yetkili kurumlardan biridir. Yüksek öğrenimde beden eğitimi ve spor ile ilgili değişik mesleki alanlarda eğitimi almak isteyen bireylere 4 yıllık bir süre zarfında lisans eğitimleri verilmektedir. Beden 72 Ağbuğa, B., Bozyiğit, E. & Erdoğan, Y. (2017). The Relationship between Students Academic Success and Their Student Selection Exam Scores in the School of Sport Sciences and Technology

3 Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği gibi bölümler bu alanlarda eğitim veren kurumlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bölümlerin bağlı olduğu akademik birimler Eğitim Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ve/veya Spor Bilimleri Yüksekokullarıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi nin (ÖSYM) belirlediği şartlara göre yükseköğrenimde eğitim alabilmenin ilk koşulu Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı na (YGS) katılmaktır. Bu sınavda başarılı olan öğrenci adayları aldıkları puanlara göre öğrenim görmek istedikleri bölümleri tercih ederler. Spor Bilimleri alanlarında örenim görmek isteyen öğrenci adayları ise yükseköğretim bölümlerinin özelliklerine göre YGS sınavına ek olarak Özel Yetenek Sınavı na (ÖYS) girerler. Yeteneğin spordaki karşılığı, bireyin belli spor dalında normalin üstünde bir özelliği olması ve bunun halen geliştirilmeye açık olması şeklinde ifade edilebilir. Spor alanında yetenekli öğrencilerin yükseköğretime kazandırılmasına istinaden yapılan ÖYS de YÖK tarafından ya da üniversiteler arasında belirlenen ortak bir sınav şekli bulunmamaktadır. Bazı bölümler YGS puanı, Orta Öğrenim Başarı Puanı (OÖBP) ve Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) ile öğrenci alırken diğer bölümler bunlara ek olarak uygulamaya dayalı bir motor beceri ya da performans sınavı yapmaktadır. Bu durum bir nevi o birimlerin kendi iç dinamikleri ya da olanakları ile doğru orantılıdır. Koparan vd. nin (2008:39-50) araştırmasında, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzunda belirtilen esaslara bağlı kalınmak şartı ile başvuru yapan adayların en iyilerinin seçilmesi amacıyla her bölümün kendi sınav şeklini belirlediği ifade edilmektedir sayılı Yükseköğretim Kanunu nun yükseköğretime giriş ile ilgili 45. Maddesi b bendine göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yöntemlerle yükseköğretim kurumlarına alınabilirler (ÖSYM, 2013: ). Spor Bilimleri Yüksekokullarına ya da son zamanlarda Spor Bilimleri Fakültesi adı altında yeniden yapılandırılan okullarda, öğrenci seçiminde genellikle uygulamaya ya da fiziksel performanslarını öne çıkarmak amacıyla sınav yapılmasının nedeni olarak uygulamalı derslerin öğrenilmesinde ve daha sonra aktarılmasında öğrencilerin bu yönünün daha önemli olduğu algılaması vardır. Gökçe (2003:68-80), örneğin, öğretmen yetiştirme alanında, öğretmen olacakların mesleğe girişte sahip olması gereken yeterliliklerin belirlenmiş olması gerektiğini ve performans testleri ile öğretmen adaylarının değerlendirmesinin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Peker de (2003: ) özel yetenek sınavının amacının yüzlerce aday arasından yetenekli ve bölüme alındıklarında başarılı olabilecek öğrenciler seçmek olduğunu, bir başka ifade ile sınavın eğitim sürecinde başarılı olamayacak öğrencileri elemek amacıyla yapıldığını belirtmektedir. Ancak, spor bilimleri eğitiminde her ne kadar uygulamalı ya da performansa dayalı spor çalışmalarının öğrenildiği ve uygulandığı düşünülse de öğrencilerin öğrenme hızları, doğruluğu ve öğrendiklerini aktarma gücü bakımından bilişsel/zihinsel kapasiteleri de oldukça önemlidir. Bu yüzden, nitelikli bir eğitim-öğretim süreci için bu süreçte yer alan öğrencilerin fiziksel, zihinsel, bilişsel ve hatta sosyal olarak da nitelikli olması gerekmektedir. Çamlıyer vd. (1999:1-7) yeteneğe göre öğrenci alan bölüm ya da yüksekokulların öğrenci seçiminde, sadece fiziksel yeteneğe göre Journal of Strategic Research in Social Science, 2017, 3 (1),

4 seçim yapılmaması bunun yanında bilişsel öğrenme kapasitesini gösteren YGS başarısının da dikkate alınması gerektiğini belirtmektedirler. Dolayısıyla, lisans düzeyinde spor bilimleri alanlarında teorik ve uygulamalı dersler alacak olan öğrencilerin spor uygulamalarını içeren becerileri gerçekleştirebilmeleri için bir yandan geçmişten başlayan ve devam eden spor aktiviteleri ile ilgili olmaları (spor özgeçmişine sahip olmaları) gerekirken öte yandan OÖBP ve YGS ile değerlendirilebilen bilişsel başarı düzeylerinin de iyi olması gerekmektedir. Ancak YGS puanının lisans öğrencilerinin uygulamalı ve teorik derslerdeki akademik başarıları üzerindeki etkisinin ne olduğu ile ilgili çok az araştırma mevcuttur (Çamlıyer vd., 1999:1-7). Hatta bu araştırmalar üzerinden en az on yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu araştırma bu konudaki eksiği gidermek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu nda (SBTYO) öğrenim gören öğrencilerin YGS puanları ile teorik ve uygulamalı derslerdeki başarıları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir Aynı zamanda araştırma, öğrencilerin YGS puanları ile öğrenim görülen bölümlerdeki (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümleri) teorik ve uygulamalı ders başarılarının incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya konması bakımından da önemlidir. Araştırma sorularımız: (a) Spor Bilimleri Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin YGS puanları ile Teorik Derslerdeki Başarıları (Teo.Drs.B.), Uygulamalı Derslerdeki Başarıları (Uyg.Drs.B.) ve Genel Başarıları (Gn.B.) arasındaki ilişki nedir? (b) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümleri arasında bu üç değişken açısından farklılıklar var mıdır? 2. Yöntem 2.1. Araştırma Grubu Araştırmaya, eğitim-öğretim yılında, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu nun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESÖ), Antrenörlük Eğitimi (AE) ve Rekreasyon (R) Bölümleri 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 58 kadın ve 76 erkek olmak üzere toplam 134 ( yaş = ± 2.12) öğrenci gönüllü olarak katılmıştır (Tablo 1). Tablo 1. Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları ve Yüzde Değerleri Bölüm N % Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESÖ) Antrenörlük Eğitimi (AE) Rekreasyon (R) Toplam Verilerin Toplanması Araştırmada kullanılan veriler, öğrencilerin YGS sonuç belgeleri ve PAÜ, SBTYO öğrenci işleri biriminden temin edilen transkript belgeleri değerlendirilerek elde edilmiştir. Ancak 2009 yılının güz döneminden itibaren PAÜ üniversitesi Senato Kurulu kararınca not sisteminde yapılan değişiklik nedeniyle 3. ve 4. sınıfların ilk yarıyıllarının ders notları araştırma standardını bozmamak için dikkate alınmıştır. Akademik Başarı (Akd.B.) Teo.Drs.B., Uyg.Drs.B. ve Genel Başarı (Gn.B.) olmak 74 Ağbuğa, B., Bozyiğit, E. & Erdoğan, Y. (2017). The Relationship between Students Academic Success and Their Student Selection Exam Scores in the School of Sport Sciences and Technology

5 üzere üç grup altında incelenmiştir. Transkript belgesinde akademik başarı notu dönemlik olarak tüm derslerin toplam not değerinden oluştuğu için teorik ve uygulamalı derslerin başarı ortalamaları ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplama yapılırken dersler teorik ve uygulamalı olarak iki gruba ayrılmıştır. Grupları oluşturan her bir dersin notu ders kredisi ile çarpılmış ve daha sonra bu çarpım sonuçları toplanmıştır. Elde edilen toplam aynı grubun kredi değerleri toplamına bölünerek o grubun başarı notu ortalaması elde edilmiştir. Böylece araştırmaya katılan her bir öğrencinin teorik ve uygulamalı derslerinin akademik başarı notları ayrı ayrı hesaplanarak Teo.Drs.B. ve Uyg.Drs.B. ortalamaları elde edilerek değerlendirmeye alınmıştır. Genel Başarı her bir ders için aynı şekilde hesaplama yapılarak elde edilmiştir. Araştırma için gerekli izinler hem kurumdan hem de öğrencilerden alınmıştır Verilerin Analizi Verilerin değerlendirilmesinde ortalama ve yüzde değerleri için tanımlayıcı istatistik, değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için pearson korelasyon katsayısı ve ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalaması arasındaki farkı test etmek için de tek yönlü varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 3. Bulgular Araştırmaya katılan 134 öğrencinin YGS puanları ile Teo.Drs.B., Uyg.Drs.B. ve Gn.B. arasındaki ilişki pearson korelasyon katsayısı testi istatistik analizi kullanılarak incelenmiş ve analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. YGS puanları ile Teorik, Uygulamalı Ders Başarıları ve Genel Başarı Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Analizi Sonuçları Teo. Uyg. Değişkenler x Ss Drs.B. Drs.B. Gn.B. YGS Teo.Drs.B **.937**.434* Uyg.Drs.B ** Gn.B ** YGS **p<.001 Öğrenim görülen bölüm ayrımı yapmaksızın öğrencilerin teorik ve uygulamalı derslerin ortalamalarına baktığımızda uygulama ders ortalamalarının ( x = 2.66, SS =.41 ) teorik ders ortalamalarından ( x = 2.24, SS =.45) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun yanında öğrencilerin YGS puan ortalaması (SS = 16.63) olarak tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin YGS puanları ile Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında 0.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuşken, YGS puanları ile Uyg.Drs.B. arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan ancak negatif bir ilişki olduğu bulunmuştur (Tablo 2). Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler ile YGS puanları arasındaki ilişki pearson korelasyon katsayısı testi kullanılarak incelenmiş ve analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 3 te verilmiştir. Journal of Strategic Research in Social Science, 2017, 3 (1),

6 Tablo 3. Bölümler Arası Tanımlayıcı Analiz ve Korelasyon Analizi Sonuçları Teo. Uyg. Bölüm Değişkenler x Ss Drs.B. Drs.B. Gen.B. YGS Beden Eğitimi ve Spor Teo.Drs.B ** -.25 Öğretmenliği Uyg.Drs.B ** -.454** (N = 51) Gen.B ** YGS Antrenörlük Eğitimi Teo.Drs.B **.981**.529** (N = 44) Uyg.Drs.B **.265 Gen.B ** Rekreasyon (N = 39) **p< 0.01 YGS Teo.Drs.B ** Uyg.Drs.B **.023 Gen.B YGS Tablo 3 te de görülebileceği gibi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü nde öğrenim gören öğrencilerin YGS puanı ile Teo.Drs.B. arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan ancak negatif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bunun yanında YGS puanı ile Uyg.Drs.B. ve Gn.B. arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü nde öğrenim gören öğrencilerin YGS puanı ile Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bir başka ifade ile, YGS puanı yüksek olan öğrencilerin teorik derslerdeki notlarının da yüksek olduğu söylenebilir. Rekreasyon bölümünde öğrenim gören öğrencilerin YGS puanları ile her üç değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öğrenim görülen bölümler ile YGS puanları arasındaki ilişki tek yönlü varyans analizine (ANOVA) göre incelenmiş ve Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4. YGS puanları ile Teorik-Uygulama Ders Başarıları ve Genel Başarı Değerlerine Göre ANOVA Sonuçları Kareler Toplamı Ss Kareler ortalaması F p Teo.Drs.B. Gruplararası ** Gruplar içi Toplam Uyg.Drs.B. Gruplararası ** Gruplar içi Toplam Gen.B. Gruplararası ** Gruplar içi Toplam YGS Gruplararası ** Gruplar içi Toplam **p<.001 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümleri nde öğrenim gören öğrencilerin YGS puanları ile Teo.Drs.B., Uyg.Drs.B. 76 Ağbuğa, B., Bozyiğit, E. & Erdoğan, Y. (2017). The Relationship between Students Academic Success and Their Student Selection Exam Scores in the School of Sport Sciences and Technology

7 ve Gn.B. ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (Tablo 4). Yapılan analiz sonucuna göre farklılığın hangi bölüm ya da bölümlerden kaynaklandığının tespiti için Post-hoc test ve homojen olup olmadığını araştırmak için Levene istatistik analizi yapılmıştır (Tablo 5). Tablo 5. YGS puanları ile Teorik-Uygulama Ders Başarıları ve Genel Başarı Değerlerinin Homojenliğini Gösteren Levene Test Sonuçları Değişkenler Levene istatistik df1 df2 p Teo.Drs.B Uyg.Drs.B Gen.B YGS Tablo 5 te de görülebileceği gibi Uyg.Drs.B. ortalamaları homojen olduğu için (p=.410) Bonferroni testi uygulanmıştır. Diğer taraftan, Teo.Drs.B., Gn.B. ortalamaları ve YGS puanları homojen olmadığı için (p=.000) Tamhane s T2 testi uygulanmıştır. Tablo 6. YGS puanları ile Teorik ve Uygulama Ders Başarıları Arasındaki Farkı Gösteren Test Sonuçları Bağımlı Değişken (I) Bölüm (J) Bölüm Ortalama Farklılığı (I-J) Ss p Teo.Drs.B. AE BESÖ -.37* * R Uyg.Drs.B. R BESÖ.34* ** AE.24* * Gen.B. AE BESÖ -.25* * R -.28* * BESÖ R 12.94* ** YGS AE 24.89* ** R AE 11.95* * **p<.001 *p<.05 Öğrenim görülen bölümler arasındaki farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan test sonuçlarına göre Teo.Drs.B. ortalamaları karşılaştırıldığında BESÖ ile AE arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş (p=.001) ancak BESÖ ile R arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Uyg.Drs.B. ortalamaları bakımından bölümler birbirleri ile karşılaştırıldığında R ile BESÖ (p=.000) ve R ile AE (p=.016) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş ancak BESÖ ile AE arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Gn.B. ortalamaları bakımından bölümler birbirleri ile karşılaştırıldığında BESÖ ile AE (p=.009), R ile AE (p=.008) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş ancak BESÖ ile R arasında ise anlamlı bir fark bulunamamıştır. YGS puanları Journal of Strategic Research in Social Science, 2017, 3 (1),

8 bakımından bölümler birbirleri ile karşılaştırıldığında BESÖ ile AE (p=.000), AE ile R (p=.015) ve R ile BESÖ (p=.000) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 5. Tartışma Yapılan bu araştırmanın sonucunda öğrencilerin YGS puanı ile teorik başarı ve genel akademik başarı arasında 0.01 düzeyinde anlamlı ilişki olduğu bulunmuş. Fakat YGS puanı ile uygulamalı ders başarıları arasında istatistiki olarak anlamlı olmayan ancak negatif (p = -0.03) bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu sonuç daha önce yapılan buna benzer bazı çalışmalar ile benzerlik bazılarında ise farklılık göstermektedir. Örneğin, Kasap (1994:74) beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin ve mezunlarının YGS nin eşdeğeri olan daha önce yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanlarıyla yıl içi derslerdeki başarı ve mezuniyet derecelerinin karşılaştırmıştır. Araştırma sonucunda 1. sınıftan 2. sınıfa geçen öğrencilerin ÖSS puanlarıyla teorik ve uygulamalı ders başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Bu çalışma yaptığımız araştırma ile kısmen benzerlik göstermektedir. Öte yandan, Kasap (1994:74) teorik derslerden mezuniyet dereceleriyle ÖSS puanları arasında ilişki olduğunu bulmuş ancak uygulamalı derslerden mezuniyet dereceleriyle YGS puanları arasında ilişki bulunmamıştır. Bu sonuçlar tarafımızdan yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte, Çamlıyer vd. (1999:1-7) beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerin ÖSS puanları ile teorik, uygulama ve genel ortalama başarıları arasında 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulmuşlardır. Ayrıca öğrencilerin ÖSS puanları yükseldiğinde akademik başarılarının da anlamlı olarak yükseldiği sonucuna varmışlardır. Aynı şekilde Yalçıner vd. (2001: ) Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda öğrenim gören toplam 139 öğrencinin ÖSS puanları ile genel akademik başarılarını karşılaştırmışlardır. Yapılan araştırmada, ÖSS puanları 120 puan üstü ve 120 puan altı olmak üzere ikiye ayrılmış teorik, uygulamalı ve genel ders ortalamaları karşılaştırılmış ve şu sonuçlara varılmıştır: 1) Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılan ve ağırlıklı olarak fiziksel yeteneği öne çıkaran özel yetenek sınavındaki puanların ne teorik derslerdeki ne de uygulamalı derslerdeki başarı ile anlamlı bir ilişkisi yoktur. 2) Beden eğitimi ve spor bölümünde ÖSS puanları 120 nin üzerinde olanların okul başarıları ÖSS puanı 120 den daha düşük olanlara göre anlamlı şekilde daha yüksektir. Peker (2003: ) öğrencilerin ÖSS puanları yükseldikçe, akademik başarılarının da anlamlı bir şekilde yükseldiği sonucunu bulmuştur. Sevimli vd. (2010: ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek sınavını kazanan öğrencilerin genel başarıları ile ÖSS puanları arasındaki ilişkiyi incelemişler ve ÖSS puanları ve yılsonu genel not ortalama puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde olumlu yönde ilişkiler bulmuşlardır. Bu yapılan araştırmaların bulguları araştırmamızın sonucu ile kısmen paralellik göstermektedir. Sonuç olarak, araştırmalardaki bu farklılıklar ve/veya benzerlikler beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin YGS (ÖSS) puanları ile teorik ve uygulamalı dersler arasındaki ilişkiyi inceleyen daha birçok araştırma yapılması gerektiğini ön plana çıkarmaktadır. Bu araştırmanın bir diğer önemi, önceki araştırmacılar tarafından, bölümler bazında araştırılmayan öğrencilerin YGS puanları ile uygulamalı ve teorik dersleri 78 Ağbuğa, B., Bozyiğit, E. & Erdoğan, Y. (2017). The Relationship between Students Academic Success and Their Student Selection Exam Scores in the School of Sport Sciences and Technology

9 arasındaki ilişkiyi ilk olarak incelemesinde yatmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda öğretmenlik bölümünün teorik ortalamaları ve YGS ortalamaları rekreasyon ve antrenörlük bölümlerine göre yüksek olmasına rağmen, öğretmenlik bölümünün uygulama ortalaması rekreasyon ve antrenörlük bölümlerine göre daha düşüktür. Öğretmenlik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin (YGS puanları diğer bölümlere göre yüksek), YGS puanları ile teorik dersleri arasındaki ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı ancak uygulamalı dersler ile negatif yönde bir ilişki olduğu; Antrenörlük Bölümü için ise, YGS puanı ile Teo.Drs.B. ve Gn.B. arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Bölümler arasında bu farkın ortaya çıkmasının nedenleri (a) YGS puanı yüksek olan beden eğitimi öğretmenliği ve Rekreasyon bölümü öğrencilerin spor özgeçmişlerinin bulunmaması ya da daha düşük seviyede olması, (b) bölümler arasındaki eğitim ve ders değerlendirme kriterlerinin öğretim elemanları tarafından farklı olarak yapılması olabilir. Sonuç olarak, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerin spor öz geçmişine önem vermeleri kadar YGS puanına önem vermeleri, özel yetenek sınavı sistemini yeniden değerlendirmeleri ve dersleri veren öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiği söylenebilir. Kaynakça Çamlıyer H., Çamlıyer H., & Eniseler N. (1999). Beden Eğitimi Öğretmeni Adayların Lisans Öğrenimindeki Akademik Başarılarının YGS Puanlarıyla Karşılaştırılması, Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1), 1-7. Gökçe E. (2003). Gelişmiş Ülkelerde Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları, Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, s Kasap H. (1994). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerini YGS Puanları İle Yıl İçi Derslerindeki Başarı ve Mezuniyet Derecelerinin Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi 3. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s.74. Koparan Ş. & Öztürk F. (2008). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınav Verilerinin Cinsiyet ve Alanlarına Göre Karşılaştırılması, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (1), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (2013) /29816/2547+say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6 %C4%9Fretim+Kanunu/, (Erişim tarihi: ). Peker R. (2003). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin YGS ve Özel Yetenek Sınavı Puanlarına Göre Genel Akademik Başarıları, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), Sevimli D., Çam S., Dinç Z., Dikici K., & Durusoy E. A. (2010). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavını Kazanan Öğrencilerin YGS Puanlarının Journal of Strategic Research in Social Science, 2017, 3 (1),

10 Genel Başarılarına Etkisinin İncelenmesi (Çukurova Üniversitesi Örneği), e- Journal of New World Sciences Academy, 5 (4), Yalçıner M., Aktop A., & Orhan I. (2001). Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Başarıları ile YGS ve Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Karşılaştırılması, 2. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı, s Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) ISSN: Journal of Strategic Research in Social Science, 2017, 3 (1), All Rights Reserved 80 Ağbuğa, B., Bozyiğit, E. & Erdoğan, Y. (2017). The Relationship between Students Academic Success and Their Student Selection Exam Scores in the School of Sport Sciences and Technology

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARININ ÖSS PUANLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARININ ÖSS PUANLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARININ ÖSS PUANLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI Hüseyin ÇAMLIYER Η Hatice ÇAMLIYER Η Niyazi ENİSELER Η ÖZET Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

1- Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ADANA 2- Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ADANA

1- Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ADANA 2- Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ADANA Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavını Kazanan öğrencilerin Genel BaĢarıları ile ÖSS puanları arasında iliģkinin incelenmesi D.SEVİMLİ 1, S.ÇAM, 2, K.DİKİCİ 1,, Z.DİNÇ

Detaylı

İKİ ÜNİVERSİTEDEKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ALT BRANŞLARDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİ ÜNİVERSİTEDEKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ALT BRANŞLARDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İKİ ÜNİVERSİTEDEKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ALT BRANŞLARDAKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Salih ÇEPNİ 1, Tuncay ÖZSEVGEÇ 1, Funda SAYILKAN 2, F.Bilge EMRE 2 1 KTÜ, Fatih

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS541 Field : Physical Education, Sport Sociology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ-2009 EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır. DUYURU Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin Eğitim Fakültesi dışındaki Fakültelerinden, mezun olanlar için 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

Detaylı

GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesinde Gaziantep Eğitim

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2017 Cilt: 6 Sayı: 4 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2017 Cilt: 6 Sayı: 4 ISSN: UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDE YILİÇİ ETKİNLİKLERİNİN ARTTIRILMASININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİLERİ Öğr. Gör. Dr. Serdar Solak Kocaeli Üniversitesi serdars@kocaeli.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Umut Altınışık Kocaeli

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

Başvuru Adresi. Başvuru Tarihleri ,00-TL. (Güz Yarıyılı Kesin kayıtta 1.027,00-TL. Bahar yarıyılı kayıt yenilemede 1.027,00-TL.

Başvuru Adresi. Başvuru Tarihleri ,00-TL. (Güz Yarıyılı Kesin kayıtta 1.027,00-TL. Bahar yarıyılı kayıt yenilemede 1.027,00-TL. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI Başvuru Adresi Başvuru Tarihleri

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA AKADEMİK BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER; AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA AKADEMİK BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER; AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA AKADEMİK BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER; AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ İ.Burcu TOPRAK 1, Nafel DOĞDU 2, Mehmet ÖZTÜRK 3 Özet Geleceğimizi emanet

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Başak Gorgoretti 2. Doğum Tarihi: 04 Kasım Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Başak Gorgoretti 2. Doğum Tarihi: 04 Kasım Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Başak Gorgoretti 2. Doğum Tarihi: 04 Kasım 1976 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Müzik Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURUKOŞULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı GüzYanyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 2018 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Program Anabilim Dalı ALES Taban Puanı ve Türü YDS-ÜDS Puanı Kontenjan Açıklama/Müracaat

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS YURT DIŞI KONTENJAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YURT DIŞI KONTENJAN

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS YURT DIŞI KONTENJAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YURT DIŞI KONTENJAN BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ***Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı anabilim dalları programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Barış Yılmaz Celal Bayar Üniversitesi, Manisa baris.yilmaz@bayar.edu.tr Tamer Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Programda hareket ve antrenman bilgisi, spor fizyolojisi, spor biyomekaniği, sporcu beslenmesi, sporda yetenek seçimi, anatomi ve kinesiyoloji, sporda

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

INVESTIGATION OF RELATIONS BETWEEN ÖSS SCORES AND QUALIFICATION SCORES(HEARING AREA, VOCAL AREA, INSTRUMENT AREA) IN THE SPECIAL QUALIFICATION TESTS

INVESTIGATION OF RELATIONS BETWEEN ÖSS SCORES AND QUALIFICATION SCORES(HEARING AREA, VOCAL AREA, INSTRUMENT AREA) IN THE SPECIAL QUALIFICATION TESTS Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, sayı:1, 133-144 (Haziran 2006) ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA ÖSS PUANI İLE YETENEK PUANLARI (İŞİTME ALANI, SES ALANI, ÇALGI ALANI) ARASINDAKİ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Başvuruları 23 Temmuz -03 Ağustos 2018 Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Başvurusu Sonuçlarının

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Enstitümüzün aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Detaylı

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TEMMUZ-ARALIK 2019 TARİHLERİNDE AÇILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN İLAN Başvuru

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Enstitümüzün aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Başvuruları 23 Temmuz -03 Ağustos 2018 Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Başvurusu Sonuçlarının

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Hentbol Ders Uygulamasında Kendini Değerlendirme Becerisinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Hentbol Ders Uygulamasında Kendini Değerlendirme Becerisinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS557 Field : Sport Psychology Type : Research Article Recieved: 19.03.2016 - Accepted:

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ)

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 311-326 İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Özet Muammer ERGÜN

Detaylı

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI Programı Sunan Akademik Birim Antrenörlük Eğitimi Bölümü Program Direktörü Nevzat Selim Gökay Programın Türü Lisans Programı Derecenin Seviyesi Bu program, Lisans seviyesinde

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA KURUMLARARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI

ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA KURUMLARARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI MİMARLIK FAKÜLTESİ 2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA KURUMLARARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ Bölümler 2.Sınıf 3.Sınıf Mimarlık 2 2 Şehir

Detaylı

REKREASYON LİSANS PROGRAMI

REKREASYON LİSANS PROGRAMI REKREASYON LİSANS PROGRAMI Programı Sunan Akademik Birim Rekreasyon Bölümü Program Direktörü Programın Türü Lisans Programı Kazanılan Derecenin Seviyesi Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BOŞ KALAN-EK TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BOŞ KALAN-EK TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BOŞ KALAN-EK TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TC YABANCI ALES ANABİLİM DALI / PROGRAMI UYRUKLU ALAN ALAN İÇİ DIŞI UYRUKLU

Detaylı

4 - - Eğitim Yönetimi Denetimi (Teftişi), Planlaması ve Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

4 - - Eğitim Yönetimi Denetimi (Teftişi), Planlaması ve Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak EĞİTİM BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ 2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARINA İLİŞKİN KONTENJANLAR VE KOŞULLAR KONTENJANLAR DOKTORA Yatay geçiş Yabancı Mezuniyet Derecesi ve Alanı ALES Puanı Yabancı

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

HEDEF BELiRLENEN ENGELLi OLAN VE OLMAYAN ÖGRENCILERDE ANTRENMANIN PERFORMANS VE DUYGUSAL DURUMLAR ÜZERiNE ETKisi

HEDEF BELiRLENEN ENGELLi OLAN VE OLMAYAN ÖGRENCILERDE ANTRENMANIN PERFORMANS VE DUYGUSAL DURUMLAR ÜZERiNE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe f. ofsport Sciences 200{ 15 (3), 137-154 HEDEF BELiRLENEN ENGELLi OLAN VE OLMAYAN ÖGRENCILERDE ANTRENMANIN PERFORMANS VE DUYGUSAL DURUMLAR ÜZERiNE ETKisi Ferda GÜRSEL*,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ * Ankara Üniv Spor Bil Fak, 2014, 12 (2), 133-138 TÜRKİYE DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ * İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya.

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yahya İLTÜZER Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM

ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2003, 14 (2), 67-82 ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM ÖıÇEGiNiN ADAPTASYONU ÖZET Dilara ÖZER, Abdurrahman AKTOP

Detaylı

TAKVİM. Doktora / Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 08 Temmuz Temmuz 2019 Mülakat veya Yazılıya Alınacak Aday Listesinin İlanı

TAKVİM. Doktora / Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 08 Temmuz Temmuz 2019 Mülakat veya Yazılıya Alınacak Aday Listesinin İlanı TAKVİM Doktora / Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 08 Temmuz 2019-15 Temmuz 2019 Mülakat veya Yazılıya Alınacak Aday Listesinin İlanı 19 Temmuz 2019 Mülakat veya Yazılı Sınav Tarihleri 22

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2017 Cilt: 6 Sayı: 4 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2017 Cilt: 6 Sayı: 4 ISSN: YAZ OKULUNDA BİLGİSAYAR DERSLERİNİ ÖRGÜN EĞİTİM İLE ALAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Umut Altınışık Kocaeli Üniversitesi umuta@kocaeli.edu.tr Öğr. Gör. Dr. Serdar Solak Kocaeli Üniversitesi serdars@kocaeli.edu.tr

Detaylı

3-Diploma programlarına yatay geçiş yerleştirme işlemleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır.

3-Diploma programlarına yatay geçiş yerleştirme işlemleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır. Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Başvurular, https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu adresinden ONLINE olarak yapılacaktır. Başvuru Adresi Tel: 0242 227 78 57, 0 242 310 19 18 Fax: 0242 227 78 56 GENEL AÇIKLAMALAR 1 İlan kadrosuzdur. 2 Lisansüstü

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: ÖZET Amaç: Bu araştırma, radyoterapi alan kanser tanılı hastaların bakım vericilerinin bakım verme yükünü ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek ve bakım verme yükü ile yaşam kalitesi arasındaki

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başında, aşağıda kontenjanları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

ELIT VE ELIT OLMAYAN ERKEK BASKETBOLCULARDA HEDEF YÖNELIMI, GÜDÜSEL (MOTIVASYONEL) IKLIM VE

ELIT VE ELIT OLMAYAN ERKEK BASKETBOLCULARDA HEDEF YÖNELIMI, GÜDÜSEL (MOTIVASYONEL) IKLIM VE Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2002,13 (3), 24-36 ELIT VE ELIT OLMAYAN ERKEK BASKETBOLCULARDA HEDEF YÖNELIMI, GÜDÜSEL (MOTIVASYONEL) IKLIM VE YAŞAM DOYUMU Turhan TOROS Hacettepe O.,

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI. Kontenjan Alan içi Alan dışı 10 -

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI. Kontenjan Alan içi Alan dışı 10 - KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne Bağlı İlgili Anabilim Dallarına, 017-018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı İçin Tezli Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci alınacaktır.

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, aşağıda kontenjanları

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS YURT DIŞI KONTENJAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YURT DIŞI KONTENJAN

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS YURT DIŞI KONTENJAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YURT DIŞI KONTENJAN BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ***Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı anabilim dalları programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI YÖNERGESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI YÖNERGESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Detaylı

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 06-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DUYURUSU

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DUYURUSU T.C. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DUYURUSU 11.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Alınan

Detaylı