KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI"

Transkript

1 000 GENEL İŞLER 001 Mevzuat İşleri [Bu başlık altında yer alan mevzuat, numaralarına göre tümleşik dosya olarak dosyalanır. 7/1979 veya AE10/1998 gibi] 01 Yasalar [Yasa tasarıları ve Önerileri için bkz. 822] 02 Yasa Gücünde Kararnameler 03 Tüzükler 04 Yönetmelikler 05 Yönergeler 06 Tebliğler 07 Genelgeler [Başbakanlık, Maliye ve diğer Bakanlıkların genelgeleri ayrı ayrı dosyalanır.] 08 Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler 09 Rehberler, Kılavuzlar 10 Standartlar Bakanlar Kurulu Kararları bkz.830/ Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller 01 Anlaşmalar/Antlaşmalar 02 Sözleşmeler 03 Protokoller 04 Şartnameler 003 Faaliyet Raporları 01 Haftalık 02 Aylık 03 Üç Aylık 04 Altı Aylık 05 Yıllık 004 Brifingler ve Bilgi Notları 01 Brifingler 02 Bilgi Notları 005 İstatistikler [DPÖ İstatistikleri, kaymakamlık, arşiv işleri ile ilgili istatistik] 006 Anketler 007 Görüşler [Başsavcılıktan gelen, Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık, Bakanlıklar vs... gelen ve talep edilen görüşler ada göre dosyalanabilir.] 1

2 01 Teknik ve Mesleki 02 Hukuki 03 İdari 04 Mali 010 Kurullar, Komisyonlar, Komiteler 01 Kurullar, Senatolar, Meclisler 02 Yönetim Kurulları 03 Danışma, Disiplin, Koordinasyon Kurulları 04 İhtisas Kurulları 05 Konseyler 06 Komite, Komisyonlar 011 Bilimsel ve Kültürel Toplantılar 01 Kongre 02 Konferans 03 Şura 04 Sempozyum 05 Seminer 06 Kurultay 07 Çalıştay 08 Panel 012 Talep, Şikayet, Görüşler 01 Talep ve Şikayetler 02 Görüş ve Teklifler 03 Bilgi ve Belge Talepleri 013 Teşkilatlanma İşleri 01 Kuruluş, Yapılanma 02 Yetkilendirme, Yetki Değişikliği 03 Yönetimi Geliştirme 04 Teşkilat Şemaları 05 Kadrolar 06 Görev/İş Tanımları 2

3 014 Plan ve Program İşleri 01 Kalkınma Planları 02 Orta Vadeli Plan/Programları 03 Yıllık Plan/Programlar 04 Stratejik Planlar 05 Eylem Planları 06 Yönetim/İş Planları 07 Yatırım Programları 08 Performans Programları 015 Koordinasyon İşleri 016 Kalite Yönetim Sistemi 01 Kalite El Kitabı 02 Temel Prosedürler ve Bağlı İşlemler 03 Talimatlar 04 Formlar 05 İzleme ve Ölçme İşlemleri 06 İyileştirme İşlemleri 07 Bireysel Öneriler 08 Yönetimin Gözden Geçirmesi 09 Hizmet (Ürün) Gerçekleştirme 10 Kalibrasyon 017 Risk Yönetimi İşleri 01 Detaylı Beyan Risk Analizi 02 Özet Beyan Risk Analizi 03 Yerel Risk Analizleri 04 Risk Bilgi Formları 018 Laboratuvar ve Analiz İşlemleri 01 Laboratuvar İşleri 02 Analiz ve Deney Hizmetleri 03 İzleme ve Değerlendirme 04 Belgelendirme/Akreditasyon İşleri 05 Risk Değerlendirme 3

4 030 BASIN-YAYIN VE TANITIM İŞLERİ 031 Medya İşleri 01 Medya Kuruluşları ve Mensupları 02 Medya Akreditasyon İşlemleri 03 Haber Hizmetleri 04 Basın Kartı İşlemleri 05 Medya Mensuplarına Verilen Hizmetler 032 Basın İşleri 01 Basın Toplantıları 02 Basına Verilen Demeçler 03 Tekzipler 04 Basında Yer Alan Haberler 05 Basın Özetleri 033 Sosyal Medya İşleri 034 Enformasyon İşleri 01 Tanıtım Faaliyetleri 02 Yayınların İncelenmesi 03 Basınla İlişkiler 04 Basında Çıkan Haber ve Yorumlar 05 KKTC ile İlgili Kitap ve Yayınlar 06 Radyo-TV Yayınları ve Filmler 07 Sosyal Medya 08 Basın Mensuplarının Talepleri ve Kolaylık Sağlanması 09 Gazeteci ve Ajans Muhabirleri 10 Yurtdışındaki Basın Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz 11 KKTC'nin Yabancı Ülkelerle ve Kuruluşlarla Basın İlişkileri 12 Basın Raporları 13 Basın Özetleri 035 Kültür, Tanıtım İşleri 01 Fuar [Sanayi Fuarları, Kitap Fuarları dahil] 02 Sergi 4

5 03 Festivaller 04 Tur ve Gezi 05 Yarışma 06 Gösteri ve Konserler 07 Özel Gün ve Haftalar 036 Reklam ve İlan İşleri 01 Reklam İşleri 02 İlan İşleri 037 Yayın İşleri 01 Kitap 02 Dergi 03 Broşür 04 Matbu Evrak 05 Takvim ve Ajanda 06 Bülten 07 Resmi Doküman [Gri Yayınlar] 08 Ses ve Görüntü Malzemeleri 038 Basım, Depolama ve Dağıtım İşleri 01 Basım 02 Depolama 03 Dağıtım 039 Tercüme İşleri 049 Basın-Yayın ve Tanıtım İşleri ile İlgili Diğer İşler 050 BİLİM, ARAŞTIRMA VE PROJE İŞLERİ 051 Bilim ve Teknoloji Destek İşleri 01 Ar-Ge Merkezleri 02 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 03 Sanayi Tezleri Programı 04 Teknogirişim Sermayesi Desteği 05 Ar-Ge Ürünleri Yatırım Destek Programı 06 Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Paz. Destek Programı 5

6 052 Proje İşleri 01 Başvurular ve Proje Önerileri 02 Değerlendirme ve Onay 03 İzleme ve Raporlandırma 04 Değişiklikler ve Tadilatlar 05 Ödemeler ve Mali İncelemeler 06 Tescil/Patent/Mülkiyet İşlemleri 053 Araştırma İşleri 01 Veri Toplama 02 Raporlama 069 Bilim, Araştırma ve Proje İşleri ile İlgili Diğer İşler 070 BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON İŞLERİ 071 Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları 01 Analiz ve Tasarım Çalışmaları 02 Kodlama Çalışmaları 03 Test Çalışmaları 072 Bilgi İşletim Sistemleri Planlama ve Değerlendirme 01 Sistem Yönetimi 02 Değişiklik Yönetimi 03 Güvenlik Yönetimi 04 Kaynak Yönetimi 05 Konfigürasyon Yönetimi 06 Olağanüstü Durum Yönetimi 07 Problem Yönetimi 073 Hatlar 01 İnternet 02 Data Hattı 03 İntranet 04 Lizline 6

7 074 Sistem ile İlgili Talepler 01 Yazılım Talepleri 02 Donanım Talepleri 075 Veri Girişi, İşleme Ve Aktarma İşleri 01 Kayıt 02 Düzeltme 03 Silme 04 Aktarma 05 Sorgulama 076 e-uygulamalar 01 Web Sayfası 02 Abonelik 03 e-imza/m-imza 04 e-posta İşlemleri 05 e-kimlik 06 Liste İşlemleri 077 Kullanım ve Erişim Yetkileri 01 Yetki Verilmesi 02 Yetki Kaldırılması 03 Yetki Değişikliği 078 Siber Güvenlik İşleri 079 e-devlet İşlemleri 080 Elektronik Sertifikasyon İşleri 081 Yetkilendirme İşleri 01 Başvuru İşlemi 02 İnceleme Ve Değerlendirme 03 İzin Belgesi Hazırlığı İşleri 082 Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar İle İletişim 01 Bilgi-Belge Talepleri 02 Mevzuata Uyumun Sağlanması 7

8 083 Telsiz Kurma ve İşletme İzinleri 01 Başvuru İşlemi 02 İnceleme Ve Değerlendirme 03 Saha Denetimi Ve Ölçümleri 04 İzin Belgesi Hazırlığı İşleri 084 Telsiz Sistemi Şikayetleri 01 Başvuru Dilekçesi 02 İnceleme Ve Değerlendirme 03 Telsiz Sistemi Denetimi Ve Ölçümü 04 Şikayet Dilekçesi Rapor Sonucunun Hazırlanması 085 Ülke Geneli Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümleri 01 Ölçüm Bölgelerinin Planlanması 02 Ölçüm Sisteminin Kurulması 03 Ölçümün Yapılarak Raporlanması 04 Baz İstasyonları 086 Coğrafi Bilgi Sistemi ve Mareograf İşleri 01 Veri Toplama 02 Raporlama 087 Ülkeye Giren Cihaların Kontrolü 088 Sektörel Rekabet 01 Piyasa Analizi İşleri 02 Çeyrek Veri İşleri 03 İnternet Sayfası İşleri 04 İso Standardları İşleri 099 Bilişim ve Telekomünikasyon İşleri ile İlgili Diğer İşler 100 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İŞLERİ 101 İşyeri Tescil İşleri 01 Tescil 02 Adres Değişikliği 8

9 03 El-Ünvan Değişikliği 04 İşletme Belgesi 05 Durdurma ve kapatma 102 Sendikalarla İlgili İşler 01 Kurulması/Kapanması 02 Şube ve Temsilcilikler 03 Genel Kurullar 04 Üst Kuruluşlar ile Uluslar arası Kuruluşlara Üyelik 05 Sendikal İzin ve Toplantılar 103 Yetki ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) İşlemleri 01 Yetki İşleri 02 TİS İşleri 03 Teşmil (Kapsam) İşlemleri 104 İşin Yürütümü 01 Asgari Ücret 02 Fazla (Ek) Mesai 03 İhbar Tazminatı 04 Kıdem Tazminatı 05 İş yeri bildirgesi 06 İşçi giriş bildirimi 07 İşçi çıkış bildirimi 08 Kısa Çalışma 09 İşçinin şikayetleri 10 İşveren yükümlülükleri 11 Çalışma Saatleri 105 Özel Risk Grupları 01 Kadın Çalışanlar 02 Çocuk Çalışanlar 03 Engelli Çalışanlar 04 Yaşlı Çalışanlar 05 Göçmen Çalışanlar 9

10 106 Yabancıların Çalışma İzin İşlemleri 01 Başvuru İşleri 02 Çalışma İzin İşleri 03 Kaçak ve İzinsiz Yabancı Uyruklular 04 Yabancı Uyruklu Çalışan Ödemesi 05 İşci Ceza Paraları 107 İş Sağlığı ve Güvenliği 01 İş Kazaları 02 Meslek Hastalıkları 03 Çalışma Ortamı Ölçüm, Analiz, Test, Raporlama 04 Tehlike Sınıfları 05 Kontrol Belgesi İşlemleri 06 Yetkilendirme İşleri 108 İşgücü Piyasası 01 İşgücü Piyasası İzleme 02 İşgücü Piyasası Araştırma 03 İşgüçü Göçü 109 İşgücü Uyum 01 Meslek Araştırma ve Geliştirme 02 İş ve Meslek Danışmanlığı 03 İşgücü Yetiştirme 04 İşgücü Uygulama ve Değerlendirme 110 İstihdam 01 İş Arayan - İşveren İşlemleri 02 İşçi Tescil İşlemleri 03 Yurtdışı İşçi İşlemleri 111 İşsizlik Sigortası 01 İşsizlik Ödeneği 02 İş Kaybı Tazminatı 10

11 112 Genel Sağlık Sigortası 01 Sağlık Politikaları Belirleme ve Geliştirme 02 Bildirim, Tescil, Aktivasyon 03 Primler ile İlgili İşlemler 04 Sağlık Kurumlarının Sınıflandırılması 05 Finansmanı Sağlanan Tanı ve Tedavi Hizmetlerinin Belirlenmesi 06 Finansmanı Sağlanan Laboratuar Hizmetlerinin Belirlenmesi 07 Finansmanı Sağlanan İlaçların Belirlenmesi 08 Finansmanı Sağlanan Tıbbi Malzemelerin Belirlenmesi 09 İlave Ücret Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi 10 Katılım Payı Uygulamaları Hakkında Usul ve Esasların Belirlenmesi 11 Yurtdışı Yol, Gündelik ve Refakatçi İşlemleri 12 Yurtiçi Yol, Gündelik ve Refakatçi İşlemleri 13 Tamamlayıcı Sigorta Uygulamaları 14 Sağlık Kurulları 15 Fatura İnceleme ve Ödeme Esas ve Usul Belirlenmesi 16 Sağlık Hizmetleri ile Yol, Gündelik ve Refakatçi Faturaları İnceleme ve Tahakkuk İşlemleri 17 Denetim 113 Sigorta Primleri ve Emeklilik İşlemleri [İşlemler kişi kimlik numarası ile tümleşik dosya şeklinde dosyalanır.] 01 Hizmet Süresi Hesaplaması 02 Primler ve Diğer Alacaklarla İlgili İşlemler 03 Banka ve Adres İşlemleri 04 Primsiz Aylıkların Aylık Bağlama ve Ödeme İşlemleri 114 Müstahdem (Çalışan) İşleri 01 Müstahdem Kayıt İşleri 02 Müstahdem İşten Duruş Kaydı 03 Müstahdem İzin Kaydı 04 Müstahdem Ödemesi 119 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İşleri ile İlgili Diğer İşler 120 ÇEVRE, SU VE ORMAN İŞLERİ 11

12 121 Çevre Yönetimi ve Denetim İşleri 01 Su Kaynakları Yönetimi 02 Toprak Kirliliği 03 Doğaya Yeniden Kazanım 04 Hava Yönetimi 05 Kimyasallar Yönetimi 06 Deniz ve Kıyı Yönetimi 07 Atık Yönetimi 08 Çevre İzin ve Lisans İşlemleri 09 Çevre Yeterlik İşleri 10 ÇED Faaliyetleri 11 Çevre Temizliği Organizasyonu ["lets do it" vb.] 122 Özel Çevre Koruma İşleri 01 Özel Çevre Koruma Bölgesi İşlemleri 02 Koruma ve İzleme 125 Orman Planlama İşleri 01 Amenajman Planları 02 Silvikültür Planları 03 Orman Yolları ve Yangın Altyapı Tesisleri 126 Silvikültür İşleri 01 Silvikültür Projeleri 02 Gençleştirme İşleri 03 Orman Bakımı 04 İyileştirme 05 Silvikültürel Uygulamaların Geliştirilmesi 127 Orman Koruma İşleri 01 Orman Koruma 02 Muhafaza Ormanları 03 Ormanlara Zarar Veren Böcek ve Hastalıklarla Mücadele 04 Orman Karantina Hizmetleri 05 Otlatmanın Düzenlenmesi ve Kontrolü 12

13 06 Yangınla Mücadele 07 Meteroloji ve Simülasyon İşlemleri 08 Elektronik ve Uzaktan Algılama Sistemleri 128 Orman Kadastro, Mülkiyet ve İzin İşleri 01 Devlet Ormanları 02 Özel/Tüzel Kişilik Ormanları 03 Orman Sayılmayan Alanlar [Tapu araştırmaları için bkz. 741] 129 Üretim ve Pazarlama İşleri 01 Ormancılık Standardizasyon ve Belgelendirme İşleri 02 Üretim ve Hizmetler 03 Pazarlama ve Satış 04 Yasal Haklar ve İndirimli Satışlar 05 Piyasa Araştırma ve Değerlendirme 130 Orman-Köy İlişkileri 01 Orman Köyleri Tespit ve Tescili 02 Orman Köyü Nakilleri ve Kamulaştırma 03 Ormanlık Alanda Yapılan Tahsislerin Takibi 131 Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele İşleri 01 Ağaçlandırma İşleri 02 Müşterek Yapılan Ağaçlandırmalar 03 Hatıra Ormanları 04 Özel Ağaçlandırma 05 Çölleşme ve Erezyonla Mücadele 06 Tohum Kaynakları ve Fidanlık Kuruluş İşlemleri 07 Tohum ve Fidan Üretim Çalışmaları 08 Tohum ve Fidan Tahsisleri 09 Tohum Kaynakları ve Fidanlıkların Korunması 10 Bitkisel Materyal İhracatı Ve İthalatı 132 Ormancılık Araştırma Ve Geliştirme 01 Ormanların İzlenmesi 13

14 02 Araştırma ve İnceleme Talepleri 03 Araştırma Ormanları 04 Laboratuvar İşleri 133 Doğa Koruma ve Milli Park İşleri 01 Etüt Envanter 02 Milli Parklar 03 Tabiat Koruma Alanları 04 Tabiat Parkları 05 Tabiat Anıtları 06 Mesire Yerleri 07 Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları 08 Hassas Alanlar 09 Biyolojik Çeşitlilik 10 Hayvan Sağlığı ve Refahı 11 Yaban Hayvanı Üretim İşlemleri 12 Yaban Hayvan İthalat ve İhracat İzinleri 13 Av ve Yaban Hayvanları İzinleri 14 Avcılık Hizmetleri 15 Av Turizmi 16 Avlaklar 17 İzleme, Koruma ve Denetim İşleri 134 Su Etüt Ana Done Toplama ve Planlama 01 Planlama 02 Hidrolojik Etüdler 03 Arazi Sınıflandırma ve Drenaj 04 Jeoteknik Etüdler 05 Hidroelektrik Santral Projelerinin Değerlendirilmesi 06 Taşkından Koruma ve Kontrol 07 Erozyon ve Rüsubat Kontrolü 135 Yeraltı Suları 01 Yeraltı Suyu Etütleri 02 Yeraltı Suyu Planlaması 14

15 03 Yeraltısuyu Tesisleri İnşası 136 Su Yönetimi İşleri 01 Havza Yönetimi İşleri 02 İklim Değişliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 03 Su Hukuku ve Politikası 137 Su ve Kanalizasyon İşleri 01 İçme Suyu İşleri 02 Sulama Suyu İşleri 03 Kanalizasyon İşleri 04 Arıtma Tesisleri 138 Kuyu İşleri [Kuyular Yasası (F-351)] 01 Ruhsatlandırma Harcı 02 Derinleştirme/Genişletme 03 Tahsis 04 Kuyu Ruhsatı Yenileme 05 Kuyulardan Tankerle Su Satış İzni 06 Harçlar 149 Çevre, Su ve Orman İşleri ile İlgili Diğer İşler 150 DENİZCİLİK İŞLERİ 151 Denizcilik İşleri 01 Gemi Sicili 02 Gemi Takip Sistemleri ve Seyir Emniyeti 03 Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kod ları (ISPS) 04 Deniz Kazaları 05 Deniz Ticareti 06 Yetkilendirilmiş/Klas Kuruluşlar 07 Gemiadamları Sicili ve Yeterlik Belgesi İşleri 08 Bakım, Muayene ve Test Sertifikası İşleri 09 Yasadışı Faaliyetler ve Kaçakçılık 152 Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri 15

16 01 Kılavuzluk ve Gemi Trafik Organizasyonu İşleri 02 Kazalar 03 Arızalar ve İhlaller 04 Gemi Geçiş Bilgileri 05 Talim ve Tatbikatlar 06 Arıza ve Bakım İşleri 07 Seferden Men İşleri 153 Gemi Kurtarma ve Tahlisiye Hizmetleri 01 Kurtarma Operasyonu Hizmetleri 02 Römorkör Hizmetleri 03 Balık Adam Hizmetleri 04 Deniz Kirliliğine Müdahale Hizmetleri 05 Tahlisiye Operasyonları 154 Seyir Yardımcıları Hizmetleri 01 Fenerler 02 Şamandıralar 03 Sis Düdükleri 04 Raconlar 05 SOTAS (Aıs ATON) 06 Uzaktan Kumanda Sistemi 07 Seyir Yardımcıları Tesisi Hizmetleri 155 Deniz Haberleşme Hizmetleri 01 Deniz Haberleşme Hizmetleri 02 Telsiz Haberleşme ve Seyrüsefer Cihazlarını Kurma, Kullanma ve Ruhsatlandırma İşlemleri 03 Amatör Telsizcilik İşleri 04 Uzak Mesafelerde Gemilerin Tanımlanması ve İzlenmesi (LRİT) Sistemi 156 Liman Denetim ve Koordinasyon İşleri 01 Marinalar 02 Yat limanları 03 Ticari Limanlar (yolcu ve yük) 16

17 04 Balıkçı Tekneleri ve Barınaklar 157 İskeleler/Mendireklerin Kontrolü 169 Denizcilik İşleri ile İlgili Diğer İşler 170 DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ 171 Stratejik Araştırma İşleri 172 Siyaset Planlama İşleri 01 Milli Siyaset Belgeleri 02 Bilgi Talepleri 03 Raporlar 04 Takdimler 05 Arabuluculuk 06 Mülakat 173 Ülkelerle İlişkiler 01 İkili İlişkiler 02 Çok Taraflı İlişkileri 03 Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler 174 Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler 01 Politikalar 02 Mevzuat ve Üyelik İşlemleri 03 Toplantılar 04 Projeler 05 İşbirliği 06 Rapor, İnceleme, Anket ve İstatistikler 07 İrtibat Büroları 08 Bilgi ve Belge Talepleri 09 Başvuru ve Şikayetler 10 Denetim 11 Yardımlar 175 Genel ve Bölgesel Dış Politika 01 Genel Dış Politika 02 Bölgesel Siyasi lar 17

18 176 Diplomatik İşler 01 Güven Mektupları 02 Büyükelçilerin Göreve Başlamaları 03 Diplomatik Pasaport 04 Vize Talepleri 05 Diplomatların Vergi Muafiyeti 177 Konsolosluk İşleri 01 Sınırdışı Edilme 02 Konsolosluk, Pasaport ve Vize Harçları 03 Kişi Halleri (Ahval-i Şahsiye) 04 Nüfus İşlemleri 05 Evlenme İşlemleri 06 Ölüm ve Tereke 07 Cenaze Nakli 08 Pasaport İşlemleri 09 Seyahat Belgeleri 10 Pasaport ve Seyahat Belgesi Listeleri ve Bildirimleri 11 Vatandaşlık İşlemleri 12 Askerlik İşlemleri 13 Adli ve Cezai Yardım, Hukuk İşleri 14 Noterlik İşlemleri 15 Denizcilik, Gemicilik ve Balıkçılık İşlemleri 16 Göç İşleri (Yurtdışındaki Soydaşlarımız) 17 Yurtdışında Geçici Bulunan Vatandaş İşlemleri 18 KKTC'deki Yabancı Uyrukluların İşlemleri 19 Vize İşlemleri 20 Yasadışı Göç 21 Emlak ları 22 Yurtdışında Yaşayan KKTC Vatandaşları 23 Maronitlerle Olan İlişkiler 178 Araştırma ve İstihbarat ları 01 Etnik Azınlıklar ve Faaliyetleri 18

19 02 Dini Azınlıklar ve İbadet Yerleri 03 Terör Olayları 04 Lobi Faaliyetleri 05 Türk Dernek ve Vakıfları [Yurtdışındaki Kıbrıslı Türkler, vb.] 06 Misyonların Güvenliği Soykırım iddaları 179 Denizcilik ları 01 Karasuları 02 Karasuları İhlal ve Tacizleri 03 Sorunlar ve Tedbirler 04 Kıta Sahanlığı 05 Harita Çalışmaları 06 Denizlerde Bilimsel Araştırma ve Petrol Arama 07 Balıkçılık 08 Çevre ve Deniz Kirliliği 09 Deniz Kazaları 10 Gemiler 11 Deniz Haydutluğu 180 Havacılık ları 01 Hava Sahası İhlalleri 02 Hava Sahası Sorunları 03 Havayolu Şirketleri Sorunları 04 Hava Koridorları 05 Uçuş İzinleri 06 Tehlikeli / Patlayıcı Madde Taşıyan Uçuşlar 07 Yasadışı Eylemler 181 Uluslararası Hukuk 01 Tebligat İşleri 02 İstinabe İşleri 03 Çocuk Hukuku İşleri 04 Nafaka İşlemleri 05 Suçluların İadesi ve Transfer İşleri 19

20 06 İnsan Hakları 07 Sözleşmelerin Uygulanması 08 Adli Yardım İşlemleri 182 Hudut ları 01 Hududun İşaretlenmesi 02 Hudut Olayları 03 Hudut İhtilafları 04 Hudut Kapıları 05 Hudut Görüşmeleri 183 Kıbrıs ile İlgili lar 01 Ara Bölge/İhlaller 02 İngiliz Üsleri 03 Kayıp Şahıslar 04 Kıbrıs Sorununun Çözümüne İlişkin Çalışmalar 05 BM Barış Gücü (UNFICYP) 184 İnsan Hakları ları 01 İnsan Hakları Raporları 02 Bireysel İnsan Hakları İhlalleri 03 Ulusal İnsan Hakları Kurumları, Ombudsmanlık 04 Uluslararası İnsani lar 05 Temel Hak ve Özgürlükler 185 Kriptolar / Notalar / Bilgi Notları / Servis Notları 01 Kriptolar 02 Notalar 03 Bilgi Notları 04 Servis Notları 05 Olur Belgesi 186 AB Karar Alma Mekanizmaları ile İlişkiler 187 AB Katılım Süreci 01 Katılım Ortaklığı Belgesi 20

21 02 Ulusal Program 03 İlerleme Raporları 04 Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci 05 Katılım Müzakereleri (Kıbrıs Türk Tarafını AB Müktesebatını Tanıyıp Uygulamaya Geçirmeye Hazırlamak) 06 Siyasi Kriterler 07 Ekonomik Kriterler 08 Çeviri Eşgüdüm Çalışmaları 188 Topluluk Programları ve Ajanslar 01 Programlar 02 Ajanslar 189 AB ve Üye Ülke Teknik Yardımları 01 AB Teknik Yardımları 02 Üye Ülke Teknik Yardımları 03 Uzlaşma, Güven artırıcı önlemler ve sivil topluma destek 04 Kıbrıs Türklerini Avrupa Birliği ile yakınlaştırma 05 Kıbrıs Türk tarafını AB müktesebatını tanıyıp uygulamaya geçirmeye hazırlamak 190 Doğrudan Ticaret ve Yeşil Hat Tüzüğü 01 Siyasi lar 02 Ekonomik lar 03 Yeşil Hat Ticareti Kapsamındaki Ürünler 04 Ticari Araçların Geçişi 199 Dışilişkiler ve Avrupa Birliği İşleri ile İlgili Diğer İşler 200 DİN VE VAKIF İŞLERİ 201 Din İşleri 01 Dini Sorular ve Cevaplar 02 Mushaf İnceleme İşleri 03 İrşat Hizmetleri 04 Vaaz Hizmetleri 05 Hutbelerle İlgili İşlemler 06 Din Hizmetlerinin Etkin Hale Getirilmesi Çalışmaları 07 Cenaze İşleri 21

22 08 Kurban Hizmetleri 09 Helal Sertifikası İşlemleri 10 Camilerin Yönetimi ve Hizmetleri ile İlgili İşlemler 11 İhtida İşlemleri 12 Dini Cemaat, Tarikat vb. Oluşumlar 13 Misyonerlik 14 Dinlerarası Diyalog 15 Vakit Hesaplama 202 Dini Eğitim 01 Kur an Kursları 02 Kur an Kursu Öğretici İşlemleri 03 Kur an Kursu Öğrenci İşlemleri 04 Kur an Kursu Eğitimleri 05 Camilerde Kur an-ı Kerim Eğitimi 06 Hafızlık İşleri 07 TV ve Radyo Programları 203 Hac ve Umre İşlemleri 01 Hac ve Umre Başvuruları ve Kayıt İşlemleri 02 Pasaport İşlemleri 03 Hac ve Umre Değerlendirme Raporları 04 Özel Umre Turları 05 Acenta İşlemleri 06 Ücret İadesi 07 Seyahat Proğramı 204 Vakıf İşleri 01 Mazbut Vakıflar 02 Mülhak Vakıflar 03 Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar 04 Yeni Vakıflar 05 Vakıf Kültür Varlıkları 06 Kültür ve Tescil İşleri 07 Özel vakıflar 22

23 08 Camiler 09 İşletmeler 10 Çiftlikler 11 Kiralar 209 Din ve Vakıf İşleri ile İlgili Diğer İşler 210 EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ 211 Eğitim ve Öğretim İşleri 01 Eğitim Plan ve Programları 02 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi 03 Ölçme ve Değerlendirme 04 Okul, Kurum Açma, Kapatma, Devir, Ad Verme İşleri 05 Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi 06 Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali (Modül)/Ders Kitapları 07 Ders Araç ve Gereçleri Hazırlama Çalışmaları 08 Ders Planları 09 Haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Programları 10 Sınav Komisyonları/Sınavlar 11 Eğitim Kurumlarında Açılan Kurslar 12 İlköğretim İşlemleri 13 Genel Orta Öğretim İşlemleri 14 Mesleki ve Teknik Öğretim İşlemleri 15 Yüksek Öğrenim İşleri 16 Yurt Dışı Eğitim-Öğretim İşleri 17 Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 18 Eğitime Yardımcı Dernek ve Kurumlar 19 Nöbet Hizmetleri 20 İzleme ve Değerlendirme İşleri 212 Öğrenci İşleri 01 Kayıt-Kabul 02 Nakil ve Geçişler 03 Denklik İşleri 04 Devam-Devamsızlık 05 Ödül ve Disiplin İşleri 23

24 06 Öğrenci Askerlik İşlemleri 07 Yabancı Uyruklu Öğrenciler 08 Yatılılık/Bursluluk İşlemleri 213 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 01 Öğrenci Meclisleri 02 Kardeş Okul Uygulamaları 03 Misafir Öğrenci Uygulamaları 04 Öğrenci/Çocuk Kulüpleri 05 Spor Faaliyetleri 06 İzcilik Faaliyetleri 07 Öğrenci Eğitim Faaliyetleri (Kamplar) 214 Öğretmen Yetiştirme ve Yeterlilik İşleri 215 Özel Öğretim Kurumları 01 Özel Okul İşleri 02 Özel Yaygın Eğitim Kurumları (Kurs) 03 Öğrenim Ücreti İşleri 04 Ücretsiz Öğrenci/Kursiyer İşleri 216 Eğitim Teknolojileri İşleri 217 Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme İşleri 218 Açık Öğretim İşleri 219 Burs İşleri [kişilerle yapılan yazışmalar kimlik veya pasaport numarasına göre, kuruluşlarla yapılan yazışmalar kuruluş adına/koduna göre düzenlenecektir.] 01 Kontenjan ve Duyurular 02 Başvuru ve Değerlendirme 03 Ödemeler 04 Tahsil,Takip, Atama 220 Staj İşleri 01 Kontenjan İşlemleri 02 İzleme ve Değerlendirme 03 Belgelendirme 24

25 221 Eğitimler, Kurslar 01 Mesleki Yeterlilik ve Gelişim 02 Dil Eğitimi 03 Rotasyon 04 İntibak/Oryantasyon 05 Görevde Yükselme 06 Aday Memur 07 Kariyer Uzman 08 Kişisel Gelişim ve Motivasyon 09 Bilgilendirme-Bilinçlendirme 10 Yurtdışı Hizmetiçi Eğitim 222 Rehberlik, Danışmanlık İşleri 223 Yüksek Öğrenim İşleri 01 Yüksek Öğretim Planlama,Denetleme,Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu 02 KKTC Üniversiteleri 03 Tc Üniversiteleri 04 Özel Yükseköğretim Kurumu Açma Talepleri 05 Diğer 239 Eğitim ve Öğretim İşleri ile İlgili Diğer İşler 240 GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ 241 Gençlik ve Spor İşleri 01 Sporcu ve Spor Elemanı İşlemleri 02 Denklik İşlemleri 03 Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar 04 Müsabaka (Branş) İşleri 05 Federasyon İşlemleri 06 Gençlik, Spor, Gençlik ve Spor Kulüpleri 07 Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesi 08 Aylık ve Ödül İşlemleri 09 Tesis İşletme İşlemleri 10 Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisi İşlemleri 11 Olimpik Sporcu Yetiştirme Merkezleri 12 Kamp Eğitim Merkezi İşlemleri 13 Sporcu Eğitim Merkezi İşlemleri 25

26 14 Spor Merkezi İşlemleri 15 Gençlik Kampları 16 Gençlik Merkezi işlemleri 17 Spor Pazarlaması ve Sponsorluk İşlemleri 18 Spor Turizmi 19 Sporcu Sağlığı 249 Gençlik ve Spor İşleri İle İlgili Diğer İşler 250 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ 251 Bitkisel, Hayvansal ve Su Ürünleri Üretim İşleri [Hayvancılık (Hayvansal Atıklardan Biyodizel, Hayvan Gübre Atıkları Biyogaz) işleri için bkz. 121/03] 01 Tarım Alanlarının Planlanması 02 Bitkisel Üretim Faaliyetleri 03 Tohumculuk 04 Çayır, Mera ve Yem Bitkileri 05 Hayvancılık 06 Balıkçılık ve Su Ürünleri Hizmetleri 07 Su Ürünleri Yetiştiriciliği 08 Tarımsal Mekanizasyon ve Bitki Besleme 09 Organik ve İyi Tarım Uygulamaları [Global GAP da dahil] 10 Narenciye Ürünün İşlemesi 252 Tarım Reformu İşleri 01 Kooperatif ve Üst Kuruluşları 02 Üretici Birlikleri ve Merkez Birlikleri [Sulama birlikleri dahil] 03 Yetiştirici Birlikleri ve Merkez Birlikleri 04 Tarım Kredi Kooperatifleri 05 Ziraat Odaları 06 Tarım Arazisi Değerlendirme İşlemleri 07 Çiftçi Kayıt İşlemleri 253 Gıda ve Kontrol İşlemleri 01 Gıda ve Yem Güvenilirliği 02 Halk Sağlığı 03 Bitki Sağlığı 04 Hayvan Sağlığı 05 Doğal Kaynaklar ve Çevre 26

27 254 Tarımsal Ürünlerin İthalatı-İhracatı 01 AB ve Üçüncü Ülkelere Narenciye İhracatı 02 Türkiye'ye Narenciye İhracatı 03 AB ve Üçüncü Ülkelere Konsantre İhracatı 04 Türkiye'ye Narenciye Konsantre İhracatı 255 Tarımsal Destekleme ve Tazmin İşleri 01 Kuraklık 02 Narenciye 03 Motorin Desteği 04 Afet ve Dolu 256 Hayvancılık İşleri 01 Hayvan Üreticileri 02 Hayvan Varlıkları 03 Menşei Belli Olmayan Canlı Hayvan ve Etler 04 Mezbaha İşleri 05 Hayvan Hastalıkları ve Ölümleri 06 Hayvan Geçişleri 07 Hayvan ve Hayvansal Ürün İthalat ve İhracatı 08 Kaçak Avlanma 09 Zararlı Hayvan/Haşeratlarla Mücadele 257 Ağıl İşleri 01 Ağıl Müracaatları 02 Ağıllar Hakkında Raporlama 03 Organize Ağıl Bölgesinin Oluşturulması 04 Organize Ağıl Bölgesinin Altyapı İşleri 05 Mülkiyet Araştırması 06 Hudut Tesbiti 258 Bitki Üretim İşleri 01 Tarla Bitkileri İşlemleri 02 Yem Bitkileri İşlemleri 27

28 03 Bahçe Bitkileri İşlemleri 04 Ağaçlandırma İşleri 05 Ağaç Budama-Kesme 06 Anız Yakma 259 Kültür Teknik İşleri 01 Kültür Teknik Yatırımları 02 Toprak Etüd ve Haritalama 03 Toprak ve Su Analiz Raporları 04 Bitki Su Tüketim Cetvelleri 260 İmalat ve İkmal İşleri 01 Makine İşletme, İmalat ve İkmal İşleri 02 Makine ve Yedek Parça İmalatı 261 Hububat Alım-Muhafaza İşleri 262 Hububat İç Ticaret İşleri 263 Haşhaş ve Alkaloid İşleri 279 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İşleri İle İlgili Diğer İşler 280 GÜVENLİK, AFET VE SİVİL SAVUNMA İŞLERİ 281 Güvenlik İşleri 01 İç Güvenlik 02 Dış Güvenlik 03 Terörle Mücadele 04 Koruyucu Güvenlik 282 Afet ve Acil Durum Yönetimi 01 Planlama ve Risk/Zarar Azaltma İle İlgili İşler 02 Kriz Yönetimi 03 Afet ve Acil Durum Haberleşmesi 04 Afet ve Acil Durum Müdahale ve Yardım İşleri 05 İyileştirme Çalışmaları 06 Hasar Tespiti 07 Hak Sahipliği 08 Yerleşim Yeri Tespiti 28

29 283 Sivil Savunma Hizmetleri 01 Sivil Savunma Hizmetleri 02 Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları 03 Sığınaklar 284 Tatbikatlar 01 Uluslararası ve Nato Tatbikatları 02 Milli Tatbikatlar 285 Zarar-Ziyanlar 01 Doğal Afet 02 Askerin Yol Açtığı Zararlar 03 t/işyeri Zararları 04 Araç Zararları 05 Tarım Zararları 06 Hayvan Zararları 07 Yangın Zararları 299 Güvenlik, Afet ve Sivil Savunma İşleri İle İlgili Diğer İşler 300 HAZİNE VE MUHASEBE İŞLERİ 301 Kamu finansmanı 01 Nakit yönetimi 02 Operasyonel risk yönetimi 03 İç finansman yönetimi 04 Bütçe izleme ve analiz 05 Piyasa riski yönetimi 06 Kredi riski yönetimi 07 Alacak işlemleri ve hazine garantileri 08 Dış borç işlemleri 09 İç borç işlemleri 10 İç ödemeler muhasebe işlemleri 11 Dış ödemeler muhasebe işlemleri 12 Devlet borçları muhasebe işlemleri 13 Kesintiler 29

30 14 Devlet Kefalet Senedi 302 Kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler işleri 01 Yıllık programlar 02 Bütçe işlemleri 03 Tarım sektörü 04 Ulaştırma, haberleşme ve sanayi sektörleri 05 Sosyal güvenlik ve istihdam 06 Kamu bankaları ve iştirakler 07 Maden ve enerji sektörü 08 İzleme ve koordinasyon 303 Dış ekonomik ilişkiler 01 Dış finansman alma işleri 02 Bütçe finansmanı sağlama 03 Proje finansmanı sağlama 04 Hazine garantisiz dış borçlanma izni verme 05 Kamu-özel sektör işbirliği 06 Dış borç ve hibe verilmesi 07 İkili dış ekonomik ilişkiler 08 Çok taraflı dış ekonomik ilişkiler 09 Yurt dışı temsilciliklerle ilişkiler 10 Borç yönetimi 11 Ulusal fonlar 12 İzleme ve koordinasyon İşleri 304 Hibe Programı (Mali Destek Programı) 01 Hibe Programı 02 Mali Destek Programı 305 Mali sektörle ilişkiler ve kambiyo işleri 01 Yurtdışı yatırımların takibi 02 Döviz kredilerinin takibi 03 İhracat hesapları 04 Kıymetli madenler 30

31 05 Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri 06 Mali koordinasyon 07 Yetkili müesseseler ve ikrazatçılar 08 Garantisiz ticari borçlar 09 Kara para ve terorizmin finansmanın önlenmesi 10 Finansal araçlar ve piyasalar geliştirme 11 Finansmana erişim ve girişimcilik 12 Özelleştirme İşleri 13 Kamu İktisadi Kuruluşları 14 Off-shore Şirketler 15 Off-shore Bankalar 306 Devlet destekleri 01 Devlet destekleri izleme ve değerlendirme 02 Araştırma ve çalışmalar 03 Reel sektör grubu faaliyetleri 307 Döviz Büroları [genel ve ihraç işleri dahil] 308 Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Yapılan İşlemler 310 Gelir ve vergi İşleri 01 Vergi Usul Yasası Uygulamaları 02 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası Uygulamaları 03 Vergi Usul Yasası kapsamındaki itiraz görüşmeleri ve Mali Düzenleme Yasaları kapsamındaki işlemler. 04 Gelir Vergisi Yasası Uygulamaları 05 Kurumlar Vergisi Yasası Uygulamaları 06 Katma Değer Vergisi Yasası Uygulamaları 07 Gelir Bütçesinde Yer Alan Harçlara İlişkin Uygulamalar 08 Taşınmaz Mal Vergileri Yasası kapsamında tahsil edilen eğitime katkı payı 09 Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası Uygulamaları 10 Pul Vergisi Uygulamaları 11 Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi Yasası Uygulamaları 12 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası Uygulamaları 13 Taşınmaz Mal Vergileri Yasası Uygulamaları 14 Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi Yasası Uygulamaları 31

32 15 Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası Uygulamaları 16 Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası 17 Katma Değer Vergisi Yasası kapsamında Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin işlemler 18 Gümrük Vergisi Uygulamaları 19 Gelir Vergisi Yasası kapsamındaki muhasip-murakıp işlemleri 20 Bandrol İşlemleri 21 e- Ortamda Yapılan İşlemler 22 Vergi Usul Yasası kapsamındaki suçlar 23 Gelir Vergisi Yasası kapsamındaki sicil işlemleri 24 Vergi Güvenlik Belgesi İşlemleri 25 Harçlar 26 Kabahatler Kanunu Uygulamaları 311 Fonlar 01 Faiz Farkı Fonu 02 Emekli Sandığı Fonu 03 Fiyat İstikrar Fonu 04 Konsolide Fonu 05 Sosyal Dayanışma Fonu 319 Hazine ve Gelir İşleri İle İlgili Diğer İşler 320 HUKUK İŞLERİ 321 Yüksek Yargı Seçim İşleri 322 İçtihat İşleri 323 Dava Dosyaları 01 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 02 Yüce Divan 03 İptal 04 İtiraz 05 Siyasi Parti 06 Tahkim 07 Adli Davalar 08 İdari Davalar 09 Vergi Davaları 10 Disiplin Davaları 32

33 11 Orman Cürümleri 12 İzinsiz İnşaat Davaları 13 Çalışma İşleri Davaları 14 Çevre İşleri Davaları 15 Taşınmaz Mal Komisyonu Davaları 16 Askeri (Savcılık) Mahkeme Davaları 324 Tebligatlar 325 Vekaletnameler, Azilnameler 01 Cumhurbaşkanlığına Vekalet 02 Başbakanlık ve Bakanlıklara Vekalet 326 Bilirkişi ve Ekspertiz 327 Uzlaşma/Sulh İşlemleri 328 Duruşma Listeleri 329 Ceza İşleri 01 Özel Af 02 Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 03 Dava Nakli İşlemleri 04 Yasa Yararına Bozma 05 Suç Duyuruları ve Kovuşturma İşleri 330 Noterlik ve Avukatlık İşleri 01 Noterlik İşlemleri 02 Avukatlık İşlemleri 03 Kalem İşlemleri 331 Cezaevi ve Hükümlü İşleri 01 Denetimli Serbestlik İşleri 02 Gözetim, Eğitim ve İyileştirme İşleri 03 Koruma Kurulları ve Yardım 04 Açık Cezaevi İşlemleri 05 Güvenlik ve İnfaz İşlemleri 06 Terör ve Örgütlü Suçlar 07 Ceza İnfaz Kurumları İstihbaratı 08 İzleme Kurulları 33

34 09 İnfaz Hakimlikleri Kararları 10 Tutuklu/Hükümlü Talepleri 11 Şartlı Tahliye İşleri 12 Tutuklu/Hükümlülerle İlgili Rapor işlemleri 13 Hükümlü ve Tutuklu Muhaceret İşleri 14 Hükümlü ve Tutuklular ile İlgili Sosyal Tahkikat işlemleri 15 Hükümlü ve Tutukluların Askerlik İşlemleri 16 Hükümlü Gündelikleri 17 Revir İşlemleri 18 Hükümlülerin Sabıka İşlemleri 19 Hükümlü ve Tutuklular ile İlgili İade ve Nakil işlemleri 332 İnsan Hakları İşleri 01 İnsan Hakkı İhlali İddiası Başvuru ve İnceleme 02 İkinci ve Üçüncü Kuşak İnsan Hakları 03 İnsan Hakları Raporları 04 İnsan Hakları İhlalleri Raporları 05 Bilgi Edinme 333 Adli Sicil ve İstatistik İşleri 01 Adli Sicil İşlemleri 02 Adli İstatistik İşlemleri 334 Adli Tatil 335 Kamu Güvenliği İçin Dava Nakli 349 Hukuk İşleri İle İlgili Diğer İşler 350 İÇİŞLERİ 351 Mülki İdare İşleri 01 İlçe, Bucak, Köy ve Mahalle Kurulması, Ad Değişimi İle İlgili İşlemleri 02 Bucak, Köy ve Mahalle Nakli ile İlgili İşlemler 03 İdari Bağlılık ile İlgili İşler 04 Köy/Mahalle Sorunları 05 Sınırlar İle İlgili İşlemler (Sınır Anlaşmazlığı) 06 Yayla, Mera Anlaşmazlıkları İle İlgili İşlemler 34

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00

Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00 , Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00 000 Genel 010 Mevzuat 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler 05 Tebliğler 06 Genelgeler 020 Olurlar, Onaylar 020 Kodu sadece dosya adı olarak kullanılacaktır.

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,517,689,600.00 2,686,927,270.01 621,054,555.04 2,065,872,714.97 01 VERGİ GELİRLERİ 1,185,035,000.00 1,185,035,000.00 266,076,572.26 918,958,427.74 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

BİRİMLER PERŞEMBE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

BİRİMLER PERŞEMBE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI A) TEMEL EĞİTİM B) ORTAÖĞRETİM C) MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM Ç) DİN ÖĞRETİMİ D) ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ E) HAYAT BOYU ÖĞRENME F) ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI G) BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Ocak-Eylül 2011 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Eylül 2011 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,775,432,120.00 3,051,154,085.35 2,043,897,274.21 1,007,256,811.14 01 VERGİ GELİRLERİ 1,419,144,120.00 1,425,644,120.00 988,629,222.02 437,014,897.98 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

Ocak-Aralık 2010 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Aralık 2010 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,517,689,600.00 2,800,517,121.70 2,660,606,917.45 139,910,204.25 01 VERGİ GELİRLERİ 1,185,035,000.00 1,185,035,000.00 1,276,754,453.02-91,719,453.02 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Ana Dosya. Saklama Kodu GENEL İŞLER

Ana Dosya. Saklama Kodu GENEL İŞLER Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 01 Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler 04 Yönergeler 05 Tebliğler 06 Genelgeler

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI 000 GENEL İŞLER 001 Mevzuat İşleri 01 Yasalar [...] 02 Yasa Gücünde Kararnameler 03 Tüzükler 04 Yönetmelikler 05 Yönergeler 06 Tebliğler 07 Genelgeler 08 Emirnameler 09 Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ..

ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ.. ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ.. 04.05.2005 tarih ve 25805 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik yayımlandığı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) Aylıklar - Aylık Bordrosu ve Personel Bildirimi (ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesinde) - İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ GENEL İŞLER Revizyon Tarihi Revizyon No Genel Sayfa No 000 0 0 0 1 2 4 5 0 1 Genel Mevzuat İşleri Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler Yönergeler

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

ULUBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Teşkilat Şeması

ULUBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Teşkilat Şeması 1 A) TEMEL EĞİTİM B) ORTAÖĞRETİM C) MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM Ç) DİN ÖĞRETİMİ D) ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ E) HAYAT BOYU ÖĞRENME F) ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI G) BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ ANA KONU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ Revizyon Tarihi GENEL ĠġLER Revizyon No Genel Sayfa No 000 0 0 0 1 2 4 5 0 1 Genel Mevzuat ĠĢleri Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Teminat mektubu kabul 2 Teminat iadesi HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi

2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi 2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi 2014-2016 DENETİM GÖREVLERİ YILLAR Denetimin Adı Denetim Alanının Kapsamı Denetlenen Birimler Denetim Ölçeği Risk Düzeyi 2014 2015 2016 Çocuk Evleri Süreci 31.01

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ, EN

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

DUYURU. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.

DUYURU. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. DUYURU l6.05.1999 tarih ve l98l6 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GEÇ) (EN 1.Talep Dilekçesi

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı