T.C. ALANYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ALANYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ALANYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2 T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması, kültürel zenginliklerin tanıtılması ve korunması amacından yola çıkarak Müdürlüğümüz; tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri birarada barındıran bir turizm kenti olan Alanyamızda 2013 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir. Belediyemizin Stratejik Planı doğrultusunda; Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Alanya Kültür Merkezi, Tophane Ofisi, Emine Hacıkura Kütüphanesi, Kültür Evi- Herbaryum ve Ömürlü- Kemal Atlı Kültür Evi nde farklı etkinlikler gerçekleştirilmiş ve ayrıca Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Merkezi Belleği, Toplum Merkezi ve Sandık Emini Kayhanlar Evi- Geleneksel El Sanatları Merkezi gibi farklı alt birimlerin de Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulması ile hizmet çeşitliliğimiz arttırılmıştır. Açıldığı günden bu yana konferans, sergi, müzikal gösteri, konser, toplantı gibi kültürel ve sanatsal alanlarda hizmet sağlayan Alanya Kültür Merkezi nin bünyesinde, kentimizdeki sanatsal altyapının oluşturulması ve yeni sanatçıların yetiştirilmesi amacıyla 2009 yılında kurulan Belediye Konservatuvarı 2013 yılında da eğitim- öğretime devam etmiş, Konservatuvar mezunlarından Belediye Tiyatrosu niteliğinde bir ekip oluşturulmuş ve bu ekip 2013 yılı boyunca oyunlar sahneyelerek büyük beğeni toplamıştır. Bir kentin sanatsal alt yapısının oluşturulmasında verilecek eğitimin çocukluktan başlaması gerektiğinden; 2013 yılında çocuklar için tiyatro alanında çeşitli projeler geliştirilmiştir. Bu kapsamda farklı o-kullardan seçilmiş 2,5-14 yaş arası çocuklar ile birlikte Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve yapımcı- yönetmen Nilbanu Engindeniz işbirliğinde Çocuklardan Çocuklara Tiyatro projesi gerçekleştirilmiş, proje ürünü olarak çocuklar tarafından Nilbanu Engindeniz yönetiminde Küçük Kara Balık adlı oyun sahneye konmuş ve izleyicilerle üç kez buluşmuştur. Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi tarafından Karakaçan ın Maceraları isimli çocuk oyunu sahnelenmiştir. Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan diğer birimlerden birisi olan Emine Hacıkura Kütüphanesi, artan kitap ve üye sayısının yanında farklı okullardan yapılan ziyaretler, Aydoğan Yavaşlı, Fatih Erdoğan ve Feyza Hepçilingirler gibi yazarlar ile yapılan imza ve söyleyişi günleri, çocuklara bitki ve hayvan sevgisi, kitap okuma alışkanlığının önemi ve çevremizi temiz tutmanın gerekliliğini anlatan ünlü hikaye kahramanı çevreci Dodo Kuşu Cosmo günleri ve yapılan bilgilendirme toplantıları ile 2013 yılı içinde de yoğun faaliyetlere sahne olmuştur yılından bu yana Kütüphane bünyesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile yetişkinlere yönelik düzenlenen ücretsiz bilgisayar kurslarını 2013 yılı içinde 22 kişi, Alanya Kent Konseyi ve HABİTAT Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında yapılan kursları ise toplam 95 kişi tamamlamış ve Katılım Belgesi almaya hak kazanmışlardır. kentin etnoğrafik değerlerinin toplanıp sergileneceği, kent belleğinin tutulacağı ve arşivleneceği bir yer olarak düzenlemesi büyük ölçüde tamamlanan Hüseyin Azakoğlu Kent Belleği ve Merkezi nin Alanya halkının da davet edildiği bir toplantı ile tanıtılması; Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi nde yer alan Pazar ve Mecdüddin Sarnıçları nın onarımlarının tamamlanması, şehir merkezindeki en görkemli Alanya evlerinden biri olan Hasanağalar Konağı nın Koruma Kurulu ndan alınan onay doğrultusunda restorasyonuna başlanması gibi çalışmalar, Müdürlüğümüz kontrolünde kültürel miras alanında 2013 yılı faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen projelerden bazılarıdır. Kültürel mirasın yanısıra geleneksel el sanatları mirasının da yokolmaması ve devamının sağlanması adına 2012 yılında başlatılan ipek dokuma ve ipek kozasından çiçek yapımı kursları, bu faaliyet döneminde de devam etmiştir. İpek dokuma kursunu, açıldığı günden bu yana 29 kişi, ipek kozasından çiçek kursunu da 92 kişi tamamlayarak bu yerel sanatın devamlılığı büyük ölçüde sağlanmıştır. Ülkemiz ve kentimizdeki sanatsal- kültürel çeşitliliğinin ilçemizde yaşayanlara ve ziyaretçilere tanıtıldığı Uluslararası Turizm ve Sanat Şenliği nin 2013 yılı faaliyet dönemi içinde on üçüncüsü düzenlenmiş ve Müdürlüğümüz her sene olduğu gibi bu yılda şenlik çalışmalarında aktif bir şekilde görev alarak kentimize özgü el sanatları ve folklorik değerlerin tanıtıldığı stantların oluşturulmasını ve çeşitli sergi konser organizasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Ayrıca ilçemizin uluslararası boyutta tanıtımının yapılması amacıyla kardeş şehirlerimizden Letonya nın Talsi kentinde düzenlenen Alanya Tanıtım Günleri nde Müdürlüğümüz de aktif olarak görev almış, sergi ve stant organizasyonları gerçekleştirmiştir. Müdürlüğümüz; 2013 faaliyet dönemi içinde, ilçemizin sahip olduğu doğal, arkeolojik, kentsel ve kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, kültür hizmetle-rinin çeşitlendirilerek devamlılığının sağlanması, yapılan ulusal ve uluslararası faaliyetler ile kentimizin tanıtılması ve sosyal yapısının geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunulması hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmiştir. Zabıta Müdürlüğü, Tabiplik, Çevre Sağlık ve Koruma ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi birimler ile bu hedefler doğrultusunda yapılması gereken sosyal projelerde işbirliği yapmıştır. Müdürlüğümüzün yaptığı tüm bu çalışmalar ayrıntılı olarak faaliyet raporunda aktarılmıştır. Müdürlüğümüz 2013 yılında olduğu gibi üstlendiği amaç ve hedefler doğrultusunda görev kapsamını daha da çeşitlendirerek 2014 yılında da çalışmalarına devam edecektir. Saygılarımla arz ederim. Helenistik, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerine sahip kentimizin bu tarihsel geçmişinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Müdürlüğümüz 2013 yılında da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmüştür. Tarihi Kentler Birliği nin 200 Ortak 200 Eser projesi ve İl Özel İdare den sağlanan katkı payı ile onarımı tamamlanan Kale Kapısı nın Ziyaretçi Danışma ve Kale Bil-gilendirme Merkezi olarak hizmete sunulması; yine Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması nda Belediyemizin Alanya Kalesi Ana Giriş Kapısı ve Güneyindeki Burç ve Surların Restorasyonu- Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi Denizci Mescidi Restorasyonu- Alanya Belediyesi Kültür Evi ve Herbaryumu uygulamaları ile Süreklilik ödülü kazanması; Alanya Kalesi nde, günümüze kadar gelen tek mekânlı, iç duvarlarında füzen ve kazıma tekniği ile yapılmış tarihi gemi lerine sahip Gemili (Denizci) Mescidi nin ziyarete açılması; ilçemizin geleneksel el sanatları ve ipek ürünlerinin tanıtıldığı bir merkez olarak kullanılmak üzere onarımı tamamlanan Sandık Emini Kayhanlar Evi- Alanya Kalesi Geleneksel El Sanatları Mekezi nin ziyarete grafiti- açılması, 262

3 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ I. Genel Bilgiler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; kentimizde kültür, sanat ve estetik bilincin oluşturulması amacıyla kültür - sanat hizmetlerinin geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli bir görev üstlenmekte, bu alanlarda STK lar ve diğer kurumlar ile ortak çalışmalarda bulunmaktadır. Kentimizde ulusal ve uluslararası boyutta kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesinde aktif rol oynayan Müdürlüğümüz, ilçemizde kültürel ve sanatsal altyapının oluşturulması için de çalışmalarına devam etmekte ve şehrimizin sahip olduğu arkeolojik, doğal, kentsel ve kültürel değerlerin korunup geliştirilmesinde ve gelecek kuşaklara aktarılmasında da önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu bağlamda kamunun bilinçlendirilmesi için ayrıca çalışmalar yapılmakta ve envanter çalışmalarına devam edilmektedir. II.Amaç ve Hedefler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak amacımız; kentimizdeki, kültür, sanat, estetik bilincinin geliştirilmesi adına kültür ve sanat faaliyetleri organize edip halkımıza sunmak, STK lar ve diğer kurumlar tarafından yapılan sanatsal etkinliklere sahip çıkarak bizim dışımızda yapılan kültürel hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, şehrin tarihi dokusunun korunması için projeler üreterek uygulamak ve kentimizin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin çalışmalar yapmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda 2013 yılı Ocak- Aralık dönemlerindeki hedeflerimiz; Kültür Merkezi mizde Konservatuvar bünyesinde yapılan tiyatro faaliyetlerinin artarak devamının sağlanması, Alanya Kalesi ve çevresinde bulunan kültür varlıklarının projelendirme ve uygulama çalışmalarının artarak devamının sağlanması, kentimizin tarihi, arkeolojik, kentsel, doğal ve kültürel değerlerini tanıtıcı faaliyetlerin yapılarak bu konuda çeşitli toplantılara katılımın sağlanması, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın yaşatılması için başlatılan III. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler A)Mali Bilgiler 2013 Yılı için Planlanan Bütçe: TL (2012 yılından devir : ,86 TL) 2013 Yılı için Harcanan Bütçe: ,18 TL B)Performans Bilgileri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1 Ocak Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler şunlardır: Kültür Merkezi Faaliyetleri 2003 yılından bu yana hizmet veren Kültür Merkezi nde hizmet kalitesininin arttırılması için 2013 faaliyet dönemi içerisinde; -Tüm bina için 2012 yılı faaliyet döneminde yapılmaya başlanan merkezi havalandırma sistemi, otomasyon düzeni de dahil olmak üzere tamamlanmış, -400 kişilik çok amaçlı salonumuzdaki seyir kalitesini arttırmak adına yeni sahne düzenlemesi yapılarak tavan ve ses-ışık sistemi yenilenmiş, -Tüm bina genelinde kamera sistemi kurulmuş ve yangın alarm sistemi revize edilmiş, -Sergi Salonu nda mekansal olarak yeni düzenlemeler yapılmış ve sergi askı sistemi oluşturulmuştur. Ayrıca mekanın aydınlatması da yenilenmiştir. Kültür Merkezi mizde 2013 yılı içerisinde toplam 201 etkinlik düzenlenmiş olup bunlar; 72 tiyatro, 19 seminer-sempozyum, 16 sergi, 30 konser ve 64 okul etkinliği ve genel kurul gibi diğer etkinliklerdir. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi Etkinliği ( ) Bu etkinlikler aşağıda sunulmaktadır: Tiyatro Çil Horoz adlı oyun, Rejisör: Murat Atak, Alanya Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları, Alanya Belediyesi & Alanya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (ALSAV), , çalışmaların daha çok kişiye ulaşmasının sağlanması ve bu konuda bir Benimle Delirir misin adlı oyun, İstanbul Meydan Sahnesi, merkez oluşturma çalışmalarının başlatılması, Kütüphanemizde kitap Demir Ajans, çeşitliliğinin arttırılması ve kütüphane bünyesinde eğitici kursların Sihirli Oyuncakçı adlı çocuk oyunu, Sihirli Kuklalar Çocuk Ti- devamlılığının sağlanması gibi sosyal faaliyetler olarak belirlenmiştir. yatrosu, Duvar adlı oyun, Tiyatro Gün, Çizgi Kukla Tiyatrosu, Çizmeli Kedi adlı çocuk oyunu, Black Light Çocuk Tiyatrosu, Rise Project, Adalet Sizsiniz adlı oyun, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu, Sector Ajans, İbret adlı müzikal oyun, Yeni İstanbul Tiyatrosu, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şeyh Bedrettin Destanı- Deli Orman adlı oyun, Antalya Bölge Tiyatrosu, Türk Eğitim- Sen Alanya Şubesi, Çil Horoz adlı tiyatro oyunu, Alanya Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları, Alanya Belediyesi & Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Herşey Tadında Güzel adlı oyun, Alanya Devlet Hastanesi Personeli, Alanya Devlet Hastanesi, Dönmemek İçin Yola Çıkanlar adlı oyun, İsmail Gülnaz Tiyatro Topluluğu, Türk Eğitim- Sen Alanya Şubesi, Kalp Krizi adlı oyun, Grup Bilmem Ne, Alanya Sağlık Hizmetleri Derneği, Nemrut adlı oyun, Yönetmen Tomris Çetinel Alanya Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları veya oyuncuları, Alanya Belediyesi, Macbeth adlı oyun, Yönetmen A.Yasin Kınay, Alanya Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları, Alanya Belediyesi, Çil Horoz adlı oyun, Alanya Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları, Alanya Belediyesi, Entrikalı Dolap Komedyası adlı komedi oyunu, Tosmur Belediye Tiyatrosu, Tosmur Belediyesi, Özür Dilerim adlı oyun, Didar Sahnesi Oyuncuları, Semer- kand Vakfı & Alaattin Keykubat Derneği,

4 T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 Herşey Tadında Güzel adlı oyun, Alanya Devlet Hastanesi Personeli, Alanya Devlet Hastanesi, İyi Geceler Anne adlı oyun, Yönetmen Oğuz Tunç Alanya Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları, Alanya Belediyesi, Uyuyan Güzel adlı müzikal çocuk oyunu, Düşevi Tiyatro ve Sanat Topluluğu, (6 seans) Ben Bertolt Brecht adlı kabare oyunu, Dostlar Tiyatrosu, Sector Ajans, Yemenimin Uçları adlı oyun, Org: Fakırcalılar Derneği, Uyuyan Güzel adlı müzikal çocuk oyunu, Düşevi Sanat ve Tiyatro Topluluğu, (6 seans) Köy Enstitüleri adlı oyun, Eğitim- Sen Tiyatro Grubu Antalya Şubesi, Türk Eğitim- Sen Alanya Şubesi, Karakaçan ın Maceraları adlı çocuk oyunu, Alanya Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları, Alanya Belediyesi, (3 seans), , Kral Ölüyor adlı oyun, TÖMER Tiyatro Grubu, Alanya TÖMER, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyun, 1. Liselerarası Tiyatro Şenliği Etkinliği- Bahçeşehir Koleji, Alanya Belediyesi & Alanya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (ALSAV), Ocak adlı oyun, 1. Liselerarası Tiyatro Şenliği Etkinliği- A. Fevzi Alaettinoğlu Lisesi, Alanya Belediyesi & Alanya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (ALSAV), Toros Canavarı adlı oyun, 1. Liselerarası Tiyatro Şenliği Etkinliği- ÖHEP Koleji, Alanya Belediyesi & Alanya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (ALSAV), Gelincik adlı oyun, 1. Liselerarası Tiyatro Şenliği Etkinliği- Ufuk Koleji, Alanya Belediyesi & Alanya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (AL- SAV), Kırık Cam Projesi kapsamında sahnelenen oyun, ÖHEP Lisesi & Nimet Alaettinoğlu Lisesi, Alanya Kaymakamlığı, Kuvay-ı Milliye Kadınları adlı oyun, Alanya Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları, Alanya Belediyesi, Sevgili Doktor adlı oyun, Rejisör: Murat Atak, Alanya Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları, Alanya Belediyesi, İstiridye ile İnci adlı oyun, Alanya Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları, Alanya Belediyesi, Pusuda adlı oyun, Alanya Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve mezunları, Alanya Belediyesi, Buyur Burdan Kaç adlı oyun, İstanbul Sahne Tiyatrosu, Bu İşte Bir Sakatlık Var adlı oyun, Elele Engelliler Sanat Atölyesi, Küçük Kara Balık adlı çocuk oyunu, Oyunlaştıran: Nilbanu Engindeniz, Çocuklardan Çocuklara Tiyatro etkinliği katılımcıları, , , Ferhangi Şeyler adlı oyun, Ferhan Şensoy, Çello Cafe &Bar, Mihr-i Toprak adlı müzikal oyun, Proje Oluşturma ve Yürütme Derneği & Alanya Kaymakamlığı, Bremen Mızıkacıları adlı çocuk oyunu, Çizgi Kukla Tiyatrosu, Fareli Köyün Kavalcısı adlı çocuk oyunu, Düşevi Tiyatrosu, , Evlilik Yıldönümü adlı oyun, Tosmur Belediye Tiyatrosu, Tos- mur Belediyesi, Konferans, Seminer, Panel Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konulu hizmet içi eğitim semineri, Konuşmacı: Ümit Demirel, Alanya Belediyesi, Atatürk ün Alanya ya Gelişi konulu söyleşi, Can Dündar, Alanya Bahçeşehir Koleji, Çanakkale Şehitleri konulu konferans, Konuşmacı: Yazar Ekrem Şama, Anadolu Gençlik Derneği, Turizm, Mutfak Sanatı ve Aşçılık konulu panel, Konuşmacılar: Suat Çavuşoğlu, Hakan Yeni, 37. Turizm Haftası ve Aşçılar Bayramı Etkinlikleri, Konferans- Konuşmacı: Bestami Yazgan, Obaköy İlköğretim Okulu, Söyleşi- Konuşmacı: Soner Yalçın, 12. Alanya Belgesel Film Festivali Etkinliği, Alanya Sinema Kültür Sanat ve Tanıtım Derneği (SİNEMATEK), Türk Sineması nda ve Yaşamda Kadının Yeri konulu Panel, Konuşmacı: Işıl Özgentürk, Alanya Belgesel Film Festivali Etkinliği, Alanya Sinema Kültür Sanat ve Tanıtım Derneği (SİNEMATEK), Söyleşi - Sohbet, Antalya Tasavvuf ve Mutluluk Derneği, Benim Mahallem Projesi- Pilot Mahalle: Kadıpaşa Mahallesi konulu panel, Alanya Kaymakamlığı & Alanya Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası konulu konferans, Alanya İlçe Müftülüğü, Medya ve Gençlik konulu seminer, Konuşmacılar: Mevlüt Yeni & Servet Sipahioğlu, ANKA Kültür ve Yaygın Eğitim Gençlik Kulübü Derneği,, Dağ ve Edebiyat konulu Sempozyum, Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KİBATEK), Söyleşi & İmza Günü, Konuşmacı: Yazar Mustafa Mutlu, Alanya Sinema Kültür Sanat ve Tanıtım Derneği (SİNEMATEK), Söyleşi & İmza Günü Etkinliği, Konuşmacı: Yazar Feyza Hepçilingirler, Alanya Belediyesi, Tüp Bebek Tedavisindeki Yeni Gelişmeler konulu konferans,, Konuşmacılar: Dr. Hakan Özörnek & Dr. Tonguç Gündüz, Eurofertil Tüp Bebek Merkezi & Alanya Belediyesi Muharrem Ayı ve Kerbela konulu konferans, Konuşmacılar: İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan & Alanya Müftüsü Mustafa Topal Alanya İlçe Müftülüğü, Türk Halk Müziği Tarihçesi & Temel Makamlar & Nota & Solfej konulu seminer, Konuşmacı: 19 Mayıs Üniversitesi TSM Korosu Şefi Dr. Mehmet Halis Korur, Dilek Shahani Organizasyonu, Çevre Sağlığı ve Hijyen konulu seminer, Katılımcılar: Şükrü Mülazımoğlu İlköğretim Okulu, Alanya Belediyesi Çevre Sağlık Müdürlüğü, Sergi Yağlı Boya Resim Sergisi, Emel Ateş & Mine Ak, El Sanatları Sergisi- Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bizi Rahat Bırakın isimli Fotoğraf Sergisi, Fotoğraf sanatçısı Niko Guido, Alanya Fotoğraf Sanatçıları Külübü (AFSAK), Engelsiz Yansımalar isimli el sanatları sergisi, Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, Reanimasyon isimli Fotoğraf Sergisi, Alanya Fotoğraf Sanatçıları Külübü (AFSAK), El Sanatları Sergisi, Alanya Belediyesi Hanımeller Atölyesi, Benim Mesleğim Benim İdolüm isimli Resim ve Fotoğraf Sergisi, Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) & Fatma Alaattinoğlu İlköğretim Okulu, El Sanatları Sergisi, Alanya Halk Eğitim Merkezi, Karma Resim Sergisi, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği, Karma Resim Sergisi, Alanya Belediyesi & Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Küçük Kara Balık isimli Resim Sergisi, Alanya Belediyesi & Alanya Kaymakamlığı, Dr. Melike Güney ve Duriye Erkek, Karma Resim Sergisi, Batik Akrilik Boya ve Karışık Teknikler Sergisi, Yakup Tok & Dilek Sipahi,

5 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Karma Resim Sergisi, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, Karma Resim Sergisi, Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, Karma Resim Sergisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Konser Türk Halk Müziği Konseri, Alanya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (ALSAV), Türk Sanat Müziği Konseri, Gönül Dostları Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Konseri, Sosyal Faaliyetler Koordinasyon Birliği Derneği (SOFKOR), Fuat Saka Konseri, Demir Ajans, Göksel Baktagir & Komşu Grubu Konseri, Alanya Belediyesi, Buziki Orhan ve Grubu Konseri - Bir Tekerlekli Sandalye Daha (For one more wheel chair) Etkinliği, Alanya Yabancılar Meclisi & Patika Engelsiz Yaşam Derneği, Türk Halk Müziği Konseri, Alanya Emekli Memurlar Dayanışma Derneği, Canan Şencan Türk Sanat Müziği Konseri, Savaşsız Dünya isimli konser, Asya Barış Sanat Grubu & Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) Türk Sanat Müziği Korosu & Anadolu Quartet Grubu & Alanya Belediyesi, Org: Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV), Türk Halk Müziği Konseri, Türk Halk Müziği Eğitim ve Araştırma Derneği, Türk Sanat Müziği Konseri, Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV), Türk Halk Müziği Konseri, Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV), Tasavvuf Musikisi Konseri, Alanya İlçe Müftülüğü, Türk Sanat Müziği Konseri, Gönül Dostları Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Konseri, Alanya Devlet Hastanesi Korosu, Alanya Devlet Hastanesi, Türk Halk Müziği Konseri, Pir Sultan Abdal Derneği, Olga Kivaeva Konseri, Sector Ajans, Türk Halk Müziği Konseri, Türk Halk Müziği Araştırma Derneği, Konser, Pir Sultan Abdal Derneği, Polis Gecesi Etkinliği Konseri, Asya Barış Topluluğu ve Shaman s Grubu, Yabancılar Meclisi ve Yabancılar Şube Amirliği, Konser, Solist: Dilek Shahani, Asya Barış ve Sanat Topluluğu, Konser, Alanya- Norveç Korosu, Norveç Konsolosluğu, Konser, Org: Rolf G. Rutter, Türk Halk Müziği Konseri, Keyf-i Zade Halk Müziği Korosu, Konser- Neşat Ertaş ı Anma Gecesi, Türk Halk Müziği Eğitim ve Araştırma Derneği, Türk Sanat Müziği Konseri, Solistler: Yıldırım Bekçi & Amir Ateş, Gönül Dostları ve Üsküdar Musiki Cemiyeti, Konser- Dünya Engelliler Günü Etkinliği, Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) & Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, Shaman s Band Konseri, Ayşe Melahat Erkin Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, Konser, Pir Sultan Abdal Derneği & Meral Altun, Konser, Şef: Dilek Shahani, Alanya Türk Müziği Korosu, Diğer Etkinlikler Müzik Eğitimi Atölye Çalışması, Org: Lebibe Çokdolu, Aydınlarımızı Anmak Konulu Anma Gecesi, Alanya Atatürkçü Düşünce Derneği, Renan Bilek Tek Kişilik Gösteri, Nişimen Mangalbaşı, Pantomim Eğitimi, Eğitmen: Ulvi Arı, Alanya Belediyesi, Ceyhun Yılmaz Tek Kişilik Gösteri, Org: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mart Dünya Kadınlar Günü Konulu Şiir ve Müzik Dinletisi, Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kültürel Tanıtım Standları ve Folklor Gösterisi, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstiklal Marşı nın Kabulü Konulu Şiir- Müzik Dinletisi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Şehitleri Konulu Şiir- Müzik dinletisi, Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni, Alanya Garnizon Komutanlığı & Alanya Emniyet Müdürlüğü & Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şiir Yarışması, Org: Alaattin Keykubat Derneği, Uluslararası Müzik Aşkı Festivali, Org: Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği, Ortaokullararası Bilgi Yarışması Etkinliği, Org: Alaettin Keykubat Eğitimciler Derneği, Kutlu Doğum Haftası Etkinliği, Alanya İmam Hatip Lisesi, Kur an-ı Kerim Okuma Yarışması Etkinliği, Alanya İmam Hatip Lisesi, Yaratıcı Drama Eğitimi workshop çalışması, Eğitmen: Nilbanu Engindeniz, Alanya Belediyesi, Şiir Dinletisi, Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Alaattin Keykubat Derneği Ödül Töreni, Edebiyat Ödül Töreni Etkinliği, Org: Kıbrıs- Balkanlar- Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KİBATEK), Alanya Belgesel Film Festivali Etkinliği, Org: Alanya Sinema- Kültür- Sanat ve Tanıtım Derneği (SİNEMATEK), Alanya Belediyesi, Belgesel Sinemacılar Birliği, Okan Üniversitesi, Altın Safran Belgesel Film Festivali ve Konya Selçuk Üniversitesi, Yılsonu Etkinliği: Alanya Ticaret Lisesi, Kemal Şuberi İlköğretim Okulu Okuma Bayramı, Yılsonu Etkinliği, Bahçeşehir Koleji Yılsonu Etkinliği: Kemal Şuberi İlköğretim Okulu, Yılsonu Etkinliği: Can Anaokulu, Yılsonu Etkinliği: Hasan Çolak Anadolu Lisesi, Yılsonu Etkinliği: Hayate Hanım İlköğretim Okulu, Yılsonu Etkinliği: Gönül Kemal Reisoğlu İlköğretim Okulu, Yılsonu Etkinliği: Bilgi Bulut İlköğretim Okulu, Yılsonu Etkinliği: Hidayet Görgün İlköğretim Okulu, Hakan Dilek Tek Kişilik Gösteri, Alanya Sokak Tiyatrosu, Yılsonu Etkinliği: Atatürk İlköğretim Okulu, Yılsonu Etkinliği: Kemal Şuberi İlköğretim Okulu, Dans Olimpiyatları, Org: Hüdaverdi Mamadov, Alanya ETU Triatlon Avrupa Şampiyonası Kayıtları, Org: Uluslararası Triatlon Birliği, Türkiye Triatlon Federasyonu, Alanya Belediyesi, Yılsonu Etkinliği, Alaaddin Keykubat Anaokulu, Yılsonu Etkinliği, Zübeyde Hanım Anaokulu, Yılsonu Etkinliği, Nur Çocuk Bakımevi, Yılsonu Etkinliği, Başarı Anaokulu, Yılsonu Etkinliği, Minik Ellerim Kreşi, Yılsonu Etkinliği, Ekim Yuva, Yılsonu Etkinliği, Ayşıl Kreş, Yılsonu Etkinliği, İlgi Etüd Merkezi, Şiir Dinletisi, Alanya İlçe Müftülüğü, Altınkepçe Ulusal Yemek Yarışması, Altınkepçe Turizm ve Aşçılar Derneği & Alanya Belediyesi, Engelliler Gecesi Etkinliği, Org: Engelliler Atölyesi- Mahir Bal 265

6 T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 Çatalca Şehitlerinin 101. Yıldönümü Anma Gecesi Etkinliği, Alanya Kaymakamlığı & Alanya Belediyesi & Alanya İlçe Müftülüğü & Alanya Kent Konseyi, Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği, Özgün Kardelen Rehabilitasyon Merkezi, Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği, Günışığı Rehabilitasyon Merkezi, Yılsonu Etkinliği, EDURUS Derneği, Muhsin Yazıcıoğlu nu Anma Gecesi, BBP Alanya İlçe Başkanlığı, Kültür- Sanat ve Tanıtım Faaliyetleri Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak mayıs ayının son cumartesi ve pazar günü düzenlenen Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Şenliği nin 13.sü, Mayıs 2013 tarihleri arasında Müdürlüğümüz, önceki yıllarda olduğu gibi bu faaliyet döneminde de Alanya Kültür Merkezi etkinlikleri ve festival alanında yer alan kültür- sanat bölümlerinin organizasyonunda aktif olarak rol almıştır. İskele Bölgesi Kızılkule yanındaki meydanda açılış konuşmaları ve Taksim Trio konseri ile başlayan Şenlik; Rıhtım Bölgesi nde sanatçılar, çeşitli kurum- kuruluşlar tarafından açılan, ilçemize ve ülkemize özgü değerlerin sergilendiği stantların yanı sıra resim sergileri, fotoğraf sergisi ve el sanatları stantlarınının ziyareti ile devam etmiştir. İskele Meydanı nda gerçekleştirilen Şenlikte ayrıca yerli ve yabancı gruplar, halk oyunları gösterileri ile müzik dinletileri sunmuşlardır. Fotoğraf sanatının kent genelinde tanınmasını sağlamak ve bu sanatın herkese ulaşmasını sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz, Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü (AFSAK) ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu nun (TFSF) destek verdiği Ulusal Fotoğraf Yarışması nın bu yıl dokuzuncusunu düzenlenmiş ve dereceye giren ve sergileme ödülü alan 37 fotoğraf, 13. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Şenliği kapsamında, Mayıs 2013 tarihleri arasında Rıhtım Bölgesi nde sergilenmiştir. Kentimizin sosyal ve kültürel tarihinin arşivlenme-si adına 2007 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz siyah-beyaz Alanya fotoğrafları toplama çalışmasına 2013 yılında da devam edilmiş ve toplanan fotoğraflardan oluşan Bir Zamanlar Alanya da 2013 isimli siyah beyaz fotoğraf sergisi 13. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Şenliği kapsamında rıhtım bölgesinde ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur yılından bu yana her yıl bir kardeş şehrimizin tanı-tımının yapıldığı Şenliğimizde; 2013 yılının Alanya ve Gladbeck arasında 1993 yılında başlayan dostluğun 20. yılı olması sebebiyle etkinlikler Diğer kardeş şehir Belediye temsilcilerinin de katıldığı bu etkinlikler kapsamında; Gladbeck Belediye Başkanı ve Alanya Belediye Başkanımız tarafından Ferda Pulhan Sanat Atölyesi nin Kültür Evi ve Herbaryum da Yaşamdan Yansımalar adlı resim sergisinin ve Müdürlüğümüz yanında yer alan tarihi Sarnıç yapılarında ise Sami Güner in Gözünden Alanya adlı fotoğraf sergisinin açılışları Kültür Evi ndeki resim sergisi 25 Mayıs- 1 Haziran 2013 tarihleri arasında açık kalmıştır. Tarihi sarnıç yapılarındaki fotoğraf sergisi ise halen ziyarete açıktır. Alanya ya özgü ipek dokuma ve kozadan çiçek yapımı gibi geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve tanıtılması amacı ile Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmaların tanıtıldığı iki stant, 13. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlenerek şenlik alanında ziyarete açılmıştır. Açılan bu stantların bir bölümünde müdürlüğümüz bünyesinde başlatılan Kozadan Çiçek Kursu na katılan kursiyerlerin kurs boyunca yaptıkları eserleri sergilenmiş, diğerinde ise müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen ipek dokuma kursu öğrencilerinin yaptıkları dokumalar ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur. İpek dokumaların tanıtıldığı bu stantta ayrıca yöresel ahşap elemanlar kullanılarak yöresel bir Alanya evi odası oluşturulmuş ve bu bölümde ilçemizin ipek kültürünü anlatan elişi ipek eserler sergilenmiştir. 266

7 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Konservatuvarı oyuncuları bu şenlik dahilinde sahneleme konusunda katılımcı okullara destek vermişler ve Konservatuvar eğitimcilerinden A. Yasin Kınay tarafından oyunlarda görev alan öğrencilere Oyunculuk Mesleği ve Tiyatro Sanatı ile ilgili profesyonel bir eğitim verilmiştir. 13. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Şenliği kapsamında; müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Konservatuvar öğrencileri ve mezunları tarafından, gösteri sanatının en önemli türlerinden biri olan ve insan düşünceleri ile duy-gularının müzik ve eşya kullanımı ile gerek dans gerekse de beden dili vasıtasıyla anlatılmasına yönelik sözsüz oyun olarak nitelendirilen pantomim sanatını, Şenlik Alanı nda sahnelemişlerdir. Farklı te malarda gerçekleştirilen bu etkinlik festival boyunca devam etmiştir. 3. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Şenliği kapsamında; kentimizin etnoğrafik eserlerinin toplanıp sergileneceği yer olarak tasarlanan ve sahipleri tarafından 15 yıllığına Alanya Belediyesi ne tahsis edilen Şekerhane Mahallesi ndeki Alanya Belediyesi Azakoğlu Kent Belleği ve Kent Müzesi, 28 Mayıs 2013 tarihinde kardeş şehir delegasyonlarının yanı sıra Alanya Belediyesi nin Wodzislaw- Slaski ve Rovaniemi de gerçekleştirdiği Türk Günleri etkinliklerine ipek ürünleriyle destek veren Alanyalı bayanların katıldığı etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Konservatuvarı, Alanya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (ALSAV), ve Alanya Kent Konseyi işbirliği ve Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile duyurusu yapılan Alanya 1. Liselerarası Tiyatro Şenliği 13. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Şenliği kapsamında Kültür Merkezi nde Bu tiyatro şenliği kapsamında; 22 Mayıs 2013 tarihinde Bahçeşehir Koleji tarafından Sersem Koca nın Kurnaz Karısı isimli oyun, 24 Mayıs 2013 tarihinde Fevzi Alaettinoğlu Lisesi tarafından Ocak isimli oyun, 26 Mayıs tarihinde Toros Canavarı isimli oyun ve 27 Mayıs tarihinde de Ufuk Koleji tarafından Gelincik isimli oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulmuştur. Kentimizdeki sanatsal alt yapının oluşturulması adına 2009 yılında müdürlüğümüz bünyesinde açılan Belediye Konserva-tuvarı öğrencileri ve mezunların-dan oluşan oyuncular ta-rafından gerçekleştirilen tiyatro etkinlikleri, belirli bir zaman takvimi çerçevesinde 2013 faaliyet dönemi içerisinde yıl boyunca devam etmiştir. Belediye Tiyatrosu nun temelini oluşturan bu ça-lışmalar ve kinlikler kapsamında; -Rejisörlüğünü Murat Atak ın yaptığı Çil Horoz adlı oyun, 16 ve 23 Ocak 2013 tari- hlerinde Kültür Merkezi nde et- sahnelenmiş, 267

8 T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Mart Uluslararası Dünya Tiyatrolar Günü dolayısı ile Belediyemiz Konservatuvarı öğrencileri ve oyunculuları tarafından farklı temalarda oyunlar sahneye konulmuş, 25 Mart 2013 te Tomris Çetinel yönetmenliğinde Nemrut adlı oyun, 27 Mart 2013 tarihinde Yasin Kınay yönetmenliğinde Macbeth adlı oyun ve 29 Mart 2013 te ise Murat Atak yönetmenliğinde Çil Horoz adlı oyun tiyatroseverlere sunulmuş, -10 Nisan 2013 tarihinde Oğuz Tunç yönetmenliğinde İyi Geceler Anne adlı oyun Kültür Merkezi nde sahnelenmiş, -Belediye Konservatuvarı öğrencileri tarafından mezuniyet oyunu olarak Tomris Çetinel ve Oğuz Tunç un birlikte yönetmenliğini yaptıkları George S. Kaufmann ın yazdığı Erkekler de İskambili Kadınlar Gibi Oynasaydı adlı oyunu ve Nezihe Aras ın yazdığı, Tomris Çetinel in sahneye koyduğu Kuvay-ı Milliye Kadınları isimli oyunlar, 5 Haziran 2013 tarihinde Alanya Kültür Merkezi nde tiyatroseverlere sunulmuş, -23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Belediye Konservatuvarı oyuncuları tarafından hazırlanan Karakaçan ın Maceraları isimli oyun 25 Nisan 2013 tarihinde Alanya Devlet Hastanesi çocuk servisinde yatan hastalar için, 26 Nisan 2013 tarihinde de Alanya Kültür Merkezi nde sahnelenmiş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün Alanya ya gelişinin 78. yıldönümü için düzenlenen etkinlikler kapsamında; müdürlüğümüz tarafından çalışmaları gerçekleştirilen Kızılkule- Tophane Ekseni- Denizcilik ve Gemi Müzesi Proje Alanı ve Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi ne protokol ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ziyaretler, müdürlüğümüz organizasyonu ile 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında, Alanya Kültür Sanat Vakfı (ALSAV) Türk Sanat Müziği Korosu ve Asya Barış Topluluğu koordinatörlüğünde, 18 Mart 2013 tarihinde Kültür Merkezi nde, Savaşsız Dünya, Kelebek ismi ile düzenlenen konserde müdürlüğümüze bağlı konservatuvar ekibi de görev almıştır. Belediyemiz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında; çocuk izleyicilerinin yakından takip ettiği ve ekranlarda yayınlanan Bez Bebek adlı dizinin yazarı ve eğitmen Nilbanu Engindeniz Alanya ya davet edilmiş ve 22 Nisan 2013 tarihinde Kültür Merkezi nde 7-12 yaş arası farklı okullardan katılan çocuklar ile yaratıcı drama çalışması yapmıştır. Müdürlüğümüzün organizasyonu ile gerçekleştirilen bu etkinlikte ayrıca söyleşi ve imza günü Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında; bayanlara yönelik el sanatları konusunda müdürlüğümüz organizasyonu ile açılan el sanatları kurslarında hazırlanan eserler, 29 Nisan- 1 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kültür Merkezi nde sergilenmiştir. -21 Haziran 2013 tarihinde, rejisörlüğünü Murat Atak ın yaptığı, Rus yazar Anton Çehov un kısa öykülerinden oluşan Sevgili Doktor adlı komedi türü oyun, Belediye Konservatuvarı öğrencileri ve oyuncuları tarafından dönem sonu oyunu olarak sahnelenmiş, sonrasında aynı oyun 20 Kasım ve 11 Aralık tarihlerinde tekrar sahnelenmiştir. Türkiye- Hollanda diplomatik ilişkilerinin 400. yılı kutlamaları kapsamında Belediyemiz ve Antalya Caz Derneği işbirliği ile Göksel Baktagir ve Komşu Grubu, 16 Şubat 2013 tarihinde Alanya Kültür Merkezi nde bir konser gerçekleştirmiştir. Alanya Sinema Kültür Sanat ve Tanıtım Derneği (SİNEMATEK) tarafından Belgesel Sinemacılar Birliği, Okan Üniversitesi, Altın Safran Belgesel Film Festivali ve Selçuk Üniversitesi işbirliğinde 6-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında onikincisi düzenlenen Belgesel Film Festivali ne Belediyemiz, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek vermiştir. Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen bu etkinlik kapsamında yerli- yabancı olmak üzere toplam 32 film sinemaseverlerle buluşmuştur Haziran 2013 tarihleri arasında ülkemizde ilk kez Alanya da düzenlenen ETU 2013 Triatlon Avrupa Şampiyonası nda, müdürlüğümüz de görev almış ve Kültür Merkezi ile Belediye Binası nda gerçekleştirilen kayıt işlemleri müdürlüğümüz organizasyonu ile 268

9 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İlçemizdeki ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin tiyatro sanatını tanımalarını ve sevmelerini sağlamak adına; müdürlüğümüz organizasyonu ile Belediyemizin davetlisi olarak tiyatro oyuncusu, yönetmen, senarist, ve yapımcı Nilbanu Engindeniz Alanya ya gelmiş, Alanya Kaymakamlığı ve Belediyemiz işbirliğiyle Çocuklardan Çocuklara Tiyatro isimli bir etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlik kapsamında; ilçe genelindeki okullardan yapılan seçmeler sonucunda yaş arası 27 kişilik bir ekip oluşturulmuş ve bu ekip Nil Banu Engindeniz in oyunlaştırdığı, İran lı yazar Samed Behrengi nin dünyaca ünlü ve bol ödüllü çocuk masalı Küçük Kara Balık adlı tiyatro oyunu için yaz ayları boyunca Kültür Merkezi nde çalışma yapmışlardır. Kentimizde ilk kez yapılan Çocuklardan Çocuklara Tiyatro etkinliğinde, hem oyunda rol alan çocuklar hem de oyunu izleyenler ve ebeveynler açısından tiyatronun yaygınlaştırılmasının yanında çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlanması amacı güdülmüştür. 3 Ağustos 2013 tarihinde oyuncuların velilerine sunulan Küçük Kara Balık isimli çocuk tiyatrosu, 4 Ağustos 2013 tarihinde halka açık olarak Alanya Kültür Merkezi nde sahnelenmiştir. Yoğun katılımın olduğu bu oyunda ayrıca küçük oyuncuların yaptığı resimler, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi işbirliği ile yürütülen çalışma kapsamında Kültür Merkezi nde sergilenmiştir. Belediyemiz tarafından Alanya Kaymakamlığı nın desteği ile gerçekleştirilen Çocuklardan Çocuklara Tiyatro projesi kapsamında hazırlanan bu oyun yoğun istek üzerine üçüncü kez 16 Kasım 2013 tarihinde Kültür Merkezi nde tekrar sahnelenmiş ve oyunda görev alan küçük oyunculara ait Kültür Merkezi nde önceden sergilenen resimlerden elde edilen gelir ile alınan akülü tekerlekli sandalye oyun sonrası etkinlikleri takip eden engelli vatandaşların kullanımı için Kültür Merkezi ne bağışlanmıştır. 25 Temmuz 2013 tarihinde Alanya Devlet Hastanesi nin geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Konservatuvar oyuncuları tarafından Dünyada Mekan Yahut Hilekar isimli orta oyunu sahnelenmiştir. Kentimizin, ulusal ve uluslararası faaliyetler ile tanınan bir kent haline getirilmesi için Stratejik Plan da yer alan, hem iklim itibari ile sıcak geçen günlerde insanların kapalı mekan yerine açık mekanlardan faydalanabilmelerini sağlamak hem de turizm merkezi olan kentimizde turistlere yönelik olarak yapılan açık alan organizasyonları nda kullanılmak üzere planlanan ve yapımına 2011 yılında başlanan Açıkhava Tiyatrosu bu faaliyet döneminde tamamlanmış ve 26 Ekim 2013 tarihinde Belediyemiz ve PATİKA Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği işbirliğinde, ülkemizin önemli sanatçılarından biri olan Nilüfer konseri ile açılışı XXV. Uluslararası Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) Edebiyat Sempozyumu, kentimizde 4. kez 31 Ekim- 2 Kasım 2013 tarihleri arasında Kültür Merkezi nde Edebiyatımızda Dağ temasının işlendiği sempozyuma farklı ülkelerden bilim insanları, şair ve yazarların yanı sıra ülkemizdeki 20 üniversite iştirak etmiştir.dağ konulu resim ve dokuma sergisinin de açıldığı bu sempozyumun hazırlık aşamalarında müdürlüğümüz de görev almıştır. Belediyemiz tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile yapılan etkinliklerin bir kısmında müdürlüğümüz de görev almış, 1 Aralık 2013 tarihinde Konservatuvar bünyesinde hazırlanan Karakaçan nın Maceraları adlı bir çocuk tiyatrosu çeşitli okullardan gelen küçük ziyaretçilere ve engellilere Kültür Merkezi nde sahnelenmiştir. Ayrıca 2 Aralık 2013 tarihinde yine Konservatuvar bünyesinde hazırlanan Sevgili Doktor isimli tiyatro oyununun gösterimi 13. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Şenliği kapsamında rıhtım bölgesinde sergilenen Bir Zamanlar Alanya da 2013 isimli siyah- beyaz fotoğraf sergisi yoğun istek üzerine 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren müdürlüğümüze bağlı Kültür Evi nde tekrar ziyarete açılmıştır. Belediyemizin Ramazan Etkinlikleri kapsamında; Belediye Konservatuvarı oyuncuları Kızılkule yanındaki alanda Ramazan boyunca salı ve cuma günleri İftar Sonrası Sazlı Sözlü Esintiler isimli bir program düzenlemişlerdir. Nostaljik ramazan gecelerinin yaşatılmasını amaçlayan bu etkinlikte, Dünyada Mekan Yahut Hilekar adlı orta oyu- nunun yanı sıra farklı tiyatro oyunları da sahnelenmiş, ayrıca Asya Barış ve Sanat Topluluğu müzikleri ile programa eşlik etmişlerdir. Müdürlüğümüz; kentimize özgü anı eşyalarının oluşturulması için 2010 yılında başlattığı çalışmalara 2013 yılında da devam etmiş ve bu kapsamda özellikle Alanya ipeği ve ipek kozasından özgün tasarımlar yapılmıştır. 269

10 T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 teslim ettikleri ipek dokuma giyim eşyaları, mendil, gelinlik, örtü, fular, çarşaf, para kesesi, peşkirlerden oluşan Geçmişten Geleceğe Alanya İpekleri isimli bir sergi düzenlenmiştir. Bunun yanısıra festival alanında,ipek kozasından yapılan çiçek ve ipek dokuma örneklerinin sergilendiği stant ile Alanya nın yöresel yiyeceklerinin tanıtıldığı standın organizasyonu müdürlüğümüz tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önderliğinde düzenlenen, kadın girişimci sayısını ve kadınların ekonomideki rölünü arttırmayı hedefleyen 81 İl Kadın El Emeği Sergisi 8-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara da düzenlenmiştir. Ürettikleri ürünleri bir marka haline getirmelerini sağlamak amacıyla ülkemizin önde gelen tasarımcıları, marka uzmanları, moda editörleri ve pazarlama uzmanlarının katıldığı sergide 81 ilden gelen kadınlar, el emeklerini sergileme imkanı bulmuşlardır.bu sergiye, Antalya Valiliği nin daveti ile Belediyemizi temsilen müdürlüğümüz katılmış ve müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren İpekeller Atölyesi nde kursiyerlerimiz tarafından üretilen ipek dokuma örnekleri, Alanya kuşağı ve ipek kozası ndan yapılan çiçek örnekleri bu fuarda sergilenmiştir Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen 21. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Şenlikleri ne,beypazarı Belediyesi nin davetlisi olarak Belediyemizi temsilen müdürlüğümüz katılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından burada bir stant açılmış ve bu stantta Alanya yı tanıtıcı broşürler, kentimize özgü ipek dokuma kuşaklar, ipek kozasından yapılan çiçekler, yöreye ait hediyelik eşya olarak tasarlanan su kabakları ve bölgemizde yetiştirilen muz, portakal gibi tarım ürünlerinin tanıtımı Belediyemizin kardeş şehirlerinden biri olan Letonya nın Talsi şehrinde her yıl geleneksel olarak Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dzimara Festivali bünyesinde Alanya nın tanıtımı için düzenlenen Alanya ve Türk Günleri nde Belediyemizi temsilen müdürlüğümüz de görev almıştır. Talsi şehri ve çevresinden birçok kişinin katıldığı bu etkinlikler kapsamında; Talsi Kültür Merkezi nde Alanya nın yaklaşık 100 yıllık ipek kültürünü anlatan ve gönüllü insanlarımızın çeyiz sandıklarından çıkararak tarafımıza geçici olarak Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı nın (BAGEV) ev sahipliğinde Antalya Expo Center de Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. Yöresel Ürünler Fuarı nda Alanya adına açılan stantta Belediyemizi temsilen müdürlüğümüz görev almış ve bu stantta, geleneksel eksel Alanya ipekleri ve ipek kozasından çiçeklerle ilgili yapılan çalışmalar uygulamalı olarak sergilenmiştir. 270

11 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma teması ile düzenlenen ve ülkemizde bu alanda tek olan Uluslararası YAPEX Fuarı 31 Ekim- 3 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya EXPO Center de Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) işbirliği ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) desteğiyle düzenlenen, kültür mirasını oluşturan eski ve yakın dönem mimari ve arkeolojik eserlerin restorasyonu, korunması, işlevlendirilmesi ve geleceğe aktarılması için çalışmalar yapan tüm yatırımcı, projeci ve üretici unsurları Koruma ve Restorasyon Sektörü olarak bir araya getirmeyi hedefleyen bu fuara Belediyemiz, ilçemizin tarihi dokusunun korunması ve kültürel miras konusunda yapılan restorasyon çalışmalarının anlatıldığı bir stant ile katılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından tasarlanan bu standın yanısıra geleneksel Alanya evlerini mimari tüm detaylarıyla anlatan ve Belediyemiz tarafından onarımı gerçekleştirilen sivil mimarlık örneklerinin tanıtıldığı bir sergi, müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış ve Alaiye nin Evleri ismi ile fuar boyunca ziyarete açık kalmıştır. Ziyaretçilere Alanya yı tanıtıcı broşürlerin de dağıtıldığı bu fuarda müdürlüğümüz tam kadro olarak görev almıştır. Kültürel Miras Çalışmaları Alanya Kalesi nin anıtsal kapılarından biri olan ve 2012 faaliyet döneminde onarımı tamamlanan 480 ada 1 parseldeki Kale Ana Giriş Kapısı, 1999 yılında Antalya Koruma Kurulu tarafından onaylanan Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı nda verilen Ziyaretçi Danışma ve Kale Bilgilendirme Merkezi fonksiyonuna uygun olarak iç mekan aydınlatma uygulamaları da tamamlanarak müdürlüğümüz denetiminde 2013 faaliyet döneminde hizmete açılmıştır. Yıl boyunca özellikle yaz aylarında yoğun talep gören bu yapıyı ziyaret edenler, hem Alanya Kalesi ni çevreleyen 6,5 km uzunluktaki surların önemli bir öğesi olan ve 13.yüzyıl Anadolu Selçuklu sanatsal, askeri ve törensel mimarisini temsil eden Kale Ana Giriş Kapısı nı yakından görme fırsatı elde etmekte hem de Danışma- Kale Bilgilendirme Merkezi olarak oluşturulan bu mekandan gerekli bilgi akışını sağlamaktadırlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olup Belediyemiz ile yapılan protokol kapsamında 2012 yılında onarımı tamamlanan Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi 301 ada 8 parseldeki mescit yapısı, iç mekan düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından 2013 faaliyet döneminde hizmete açılmıştır. Alanya Kalesi ziyaretçi tur güzergahı üzerinde bulunan bu yapıyı ziyaret edenler, yapının iç mekan duvarlarında füzen ve kazıma tekniği ile yapılmış yaklaşık 170 adet gemi grafiti örneklerini yakından görme şansını elde etmektedirler. Geçmişte kent ve yaşam kültürünün bir parçası olan, tarihi değere sahip, günümüzde ise yapısal ve kültürel özelliklerini kaybeden çeşmelerin korunması ve belgelenmesi adına 792 ada 11 parselde yer alan Kızlarpınarı Han ve Çeşmesi ile Ayazma için Antalya Koruma Bölge Kurulu ndan alınan onayın ardından 2012 yılı faaliyet döneminde başlatılan onarım çalışması, Mart 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Alanya kent kimliğinin en önemli göstergelerinden biri olan geleneksel sivil mimarlık örneklerinin korunması adına Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; Sandık Emini Kayhanlar Evi ismi ile Alanya Kalesi Geleneksel El Sanatları Merkezi olarak kullanılmak üzere Belediyemize bedelsiz tahsisi gerçekleştirilen Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi Bedesten yanındaki tescilli yapının onarım çalışması, 2013 faaliyet döneminde tamamlanmıştır. Sandık Emini Kayhanlar Evi ismi ile Alanya Kalesi Geleneksel El Sanatları Merkezi olarak Eylül 2013 tarihinde ziyarete açılan yapının onarım çalışması, 2863 sayılı Koruma Kanunu kapsamında; Belediyemiz bünyesinde toplanan emlak vergilerinin, kültür varlıklarının restorasyonu için Antalya İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen %10 luk katkı payından sağlanan ödenek ile gerçekleştirilmiş ve ödenek alımı için Antalya İl Özel İdaresi ne yapılan başvuru müdürlüğümüz tarafından takip ediler- ek konu ile ilgili başvuru dosyaları tarafımızca hazırlanmıştır. Alanya Kalesi ndeki geleneksel konut dokusunun en önemli örneklerinden birisi olan Sandık Emini Kayhanlar Evi ni ziyaret edenler, hem Alanya nın geleneksel el sanatlarından olan Alanya ipek kültürünün farklı örneklerini görebilmekte hem de ahşap detaylarından özgün demir detaylarına kadar ar eski bir Alanya evini ziyaret etme şansını bulabilmektedirler. 271

12 T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 Kentimizin etnoğrafik değerlerinin sergilenmesi, kent belleğinin oluşturulması ve arşivlenmesi amacıyla Belediyemize bedelsiz olarak tahsis edilen geleneksel bir Alanya evinde oluşturulan Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi nde iç mekan düzenleme ve sergileme çalışmaları müdürlüğümüz or ganizasyonu ile 2013 faaliyet döneminde tamamlanmıştır. İç ve dış mekanlarında; ilçemizin tarihi, coğrafyası, idari yapısı, ticareti, ulaşımı, tarım faaliyetleri, meslekleri, mimari dokusu ve geleneksel yaşam kültürü gibi değerlerinin yazılı ve görsel ögelerle anlatıldığı bölümler yer alan yapının, 4 Ekim 2013 tarihinde halkımızın davet edildiği bir toplantı ile tanıtımı yapılmıştır. Alanya Kalesi nde yer alan anıtsal yapılardan biri olan ve tarihte Kale nin su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilmiş en büyük sarnıçlarından olan Hisariçi Mahallesi 316 ada 6 parseldeki Mecdüddin Sarnıcı ile 316 ada 3 parseldeki Pazar Sarnıcı nın çalışmaları 2003 faaliyet döneminde tamamlanmıştır. Bu onarım çalışması, 2863 sayılı Koruma Kanunu kapsamında; Belediyemiz bünyesinde toplanan emlak vergilerinin, kültür varlıklarının restorasyonu için Antalya İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen %10 luk katkı payından sağlanan ödenek ile Antalya İl Özel İdaresi ne yapılan başvuru Müdürlüğümüz tarafından takip edilerek konu ile ilgili başvuru dosyaları müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır. İlçemiz şehir merkezindeki geleneksel Alanya Evleri nin en önemli örneklerinden biri olan ve Belediyemize 30 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen 256 ada 6 parseldeki Hasanağalar Konağı nın onarım çalışmasına Antalya Koruma Kurulu nun tarih ve 1193 sayılı kararı ile onaylanan proje doğrultusunda Müdürlüğümüz denetiminde Mayıs ayında başlanılmıştır. Onarım çalışması, 2863 sayılı Koruma Kanunu kapsamında; Belediyemiz bünyesinde toplanan emlak vergilerinin, kültür varlıklarının restorasyonu için Antalya İl Özel İdare tarafından tahsis edilen %10 luk katkı payından sağlanan ödenek ile gerçekleştirilmektedir. Belediyemizin kültürel miras alanında en önemli çalışmalarından birisi olan Kızılkule- Tophane Ekseni Denizcilik ve Gemi Müzesi alanında etap etap gerçekleştirilen çalışmalar 2013 yılında da devam etmiştir. Yürüyüş yolları düzenleme çalışmaları, restorasyon çalışmaları ve alan genelinde sergileme objelerinin yerleştirilmesi gibi önemli çalışmaların gerçekleştirildiği bu alanı Kızılkule ve Tersane dahil olmak üzere 2013 yılı içinde toplam kişi ziyaret etmiştir. Her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığı Kızılkule Tophane Ekseni Projesi Denizcilik ve Gemi Müzesi alanında 2013 faaliyet döneminde; -Tersane nin kuzey kapısının doğusunda kalan Mescit bölümünün ve hemen karşısında yer alan mekanın tavandan içeriye su sızmalarına neden olan üst örtüsü müdürlüğümüz bünyesinde çalışan kalifiye personel tarafından aslına uygun olarak yenilenmiştir yılında iç mekan onarımı tamamlanan Tersane mescit yapısının ve hemen karşısında yer alan mekanın aydınlatması için rekli uygulamalar ge- tamamlanmıştır. 272

13 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ proje Ajans tarafından kabul edilerek çalışmalara Eylül 2013 tarihinde başlanılmıştır. Proje kapsamında rehberlik sisteminde kullanılan bilgiler müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış olup, sistemin 2014 turizm sezonunda tam olarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. -Proje alanını ziyaret edenlerin Alanya nın denizcilik tarihine ilişkin bilgi sahibi olabilmeleri için müdürlüğümüz tarafından bilgi panoları hazırlanmış ve Tersane Mescit bölümünün hemen karsışında yer alan mekan içine yerleştirilmiştir. -Kızılkule nin yan kısmında özel mülkiyette yer alan ve açık alan niteliğinde olan 288 ada 5 parsel, sergileme alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma için ödenek Belediyemiz bünyesinde toplanan emlak vergilerinin, kültür varlıklarının restorasyonu için Antalya İl Özel İdare tarafından tahsis edilen %10 luk katkı payından sağlanmıştır. Ödenek alımı için Antalya İl Özel İdaresi ne yapılan başvuru, müdürlüğümüz tarafından takip edilerek konu ile ilgili başvuru dosyaları tarafımızca hazırlanmıştır. -Proje alanındaki yürüyüş yollarının ziyaretçi yoğunluğu sırasında yetersiz kalmasından dolayı, özellikle Tersane önündeki bölümde genişletme çalışması yapılmıştır ve 2012 yıllarında olduğu gibi bu faaliyet döneminde de hem temizlik hem de güvenlik- kontrol konusundaki gerekli düzenlemeler müdürlüğümüz organizasyonu ile -Proje alanında Alanya Müze Müdürlüğü tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına gerekli destek sağlanmış, Müze Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan protokol kapsamında eksen projesi alanında bir kazı evi oluşturulmuştur. Müze Müdürlüğü ile yapılan tüm bu ortak çalışmalar Beledi-yemiz adına müdürlüğümüz tarafından Müdürlüğümüz organizasyonu ile Belediyemiz personeli için ilçemizdeki kültür varlıklarında yapılacak restorasyon uygulamalarındaki kullanılabilecek yeni malzemelerin tanıtımı ve kullanım şekilleri hakkında 22 Mart 2013 tarihinde Kızılkule de bir eğitim semineri organize edilmiştir. Teorik olarak verilen eğitimin ardından müdürlüğümüz yanındaki tarihi Selçuklu Hamamı nda uygulamalı bir çalışma da Belediyemiz tarafından geleneksel Alanya evlerinin korunması adına yapılan çalışmalar kapsamında restore edilerek 2011 yılında ziyarete açılan Ömürlü- Kemal Atlı Kültür Evi, 2013 faaliyet döneminde yaklaşık kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Geleneksel bir Alanya evinin hem mimari detayları hem de dekorasyonu ile bir arada görülebildiği bu yapıda, aynı zamanda kurulan dokuma tezgâhları ile geleneksel Alanya ipek dokuma kültürü hakkında ziyaretetçilere, müdürlüğümüz personeli tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından 2012 yılında kamulaştırılıp restorasyonu tamamlanan tescilli bir yapı içinde açılan Herbaryum, 2013 yılı faaliyet döneminde yaklaşık kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Alanya Kalesi nden toplanan yirmi tanesi endemik olmak üzere toplam 117 bitki türünün ve 31 kelebek türü ile birlikte 29 böcek örneğinin sergilendiği Herbaryum un daha da zenginleştirilmesi için Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ile çalışmalara devam edilmektedir. -Proje alanının aynı zamanda yaşanılan bir alan olması sebebiyle; mahalle sakinleri ile önceki yıllarda olduğu gibi belirli dönemlerde biraraya gelinerek toplantılar düzenlenmiş ve sorunları hakkında gerekli çözümlemeler yapılmaya çalışılmıştır. Kızılkule- Tophane Ekseni Projesi kapsamında sesli ve görüntülü rehber sisteminin oluşturulması, infopoint sisteminin (kiosk) kurulması ve cep telefonları uygulamasının kurulması amacı ile Belediyemizin de iştirakçisi olduğu TARİHİN SESİ OL projesi için Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği (ALTAB) tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı na başvuruda bulunulmuş ve 273

14 T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 Kentimizdeki kültür varlıklarının, özellikle Alanya Kalesi nin tanıtımı ile ilgili çeşitli toplantılara katılınmakta ve kültürel miras konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir. Bu kapsamda; - Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 8-10 Kasım 2013 tarihleri arasında Şanlıurfa da gerçekleştirlen Ortak Akılda Buluşmaya Çağrı in Gündemini Birlikte Belirleyelim başlıklı seminere katılım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB)tarafından Aralık 2013 tarihinde İstanbul da düzenlenen Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu na Belediyemizi temsilen müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanmış ve bu sempozyumda Örnekler Işığında Alanya Evleri Koruma Çalışmaları isimli bir sunum - Tarihi Kentler Birliği tarafından ülkemizin doğal, tarihsel, kültürel mirasının korunması ve özgün kimliğinin yaşatılması yönünde başarılı çalışmaların ödüllendirildiği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması nda Belediyemiz, Alanya Kalesi Ana Giriş Kapısı ve Güneyindeki Burç ve Surların Restorasyonu, Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi Denizci Mescidi Restorasyonu ve Alanya Belediyesi Kültür Evi ve Herbaryumu uygulamaları ile Süreklilik ödülüne layık görülmüştür. Yarışmanın ödül töreni, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 8-10 Kasım 2013 tarihleri arasında Şanlıurfa da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği toplantısı kapsamında Ayrıca bu toplantı kapsamında, ödül alan projelerin sergisi Alanya Kalesi Tophane Mahallesi ve Hisariçi Mahallesi ndeki vatandaşlarımızın problemlerini yerinde çözmek ve Alanya Kalesi nde yapılan çalışmalarla ilgili işlemleri takip etmek üzere Andızlı Camii zemin katında faaliyet gösteren Tophane Büromuz, 2013 yılı faaliyet döneminde de İmar Müdürlüğü ne bağlı Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu ile Alanya Kalesi ndeki ortak çalışmalarını sürdürmüştür. İlçemizdeki sosyal dokunun ortaya çıkarılması ve belgelenmesi adına 2010 yılından beri müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen sözlü tarih çalışmalarına 2013 yılında da devam edilmiştir. Ses kayıtları, fotoğraf ve video çekimleri gibi belgelerle desteklenmekte olan sözlü tarih çalışmaları, müdürlüğümüzde oluşturulan arşivde korunmaktadır. İlçemiz Hacı Mehmetli Mevkii nde yer alan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Hıdırellez Kilisesi nin her türlü bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması kaydıyla ibadethane, kültür merkezi veya müze olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Belediyemize tahsisi sağlanmış ve müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonrası restorasyon projesi hazırlanarak onay için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ne gönderilmiştir. Alanya Kalesi nin kent genelinde tanıtımının yapılması için öngörülen noktalarda, kale ile ilgili broşürlerin dağıtımına 2013 yılı faaliyet döneminde de devam edilmiştir. Ayrıca kentin belirli noktalarına, tarihi dokuyu anlatan bilgi panolarının yerleştirilmesi için yapılan çalışmalar dâhilinde Kızılkule Tophane Ekseni proje alanının Kızılkule önünden girişine Alanya Kalesi ile ilgili bilgilendirme panosu yerleştirilmiştir. Alanya Kalesi Tophane Mahallesi nde Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan Andızlı Camisi nin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Belediyemize verilen yetki doğrultusunda onarımının yapılabilmesi için gereken proje çalışmaları, müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Eğitim ve Sosyal Faaliyetler Kentimizde kitap okuma alışkanlığının arttıtılması amacı ile hayırsevelerimiz tarafından yaptırılarak Belediyemize bağış-lanan ve 2009 yılında müdürlüğümüze bağlı olarak hizmete açılan Emine Hacıkura Kütüphanesi, okuma bölümü ve bilgisayar laboratuarı ile 2013 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir. 1 Ocak- 31 Aralık 2013 tarihleri arasında kütüphanemizi toplam 32,170 kişi ziyaret etmiş, 1317 kişi kütüphanemize üye olmuş ve üye sayısı toplam 4915 kişiye ulaşmıştır. Müdürlüğümüzün temin ettiği yeni kitapların yanı sıra okullardan ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan kitap bağışı yapılmış ve Kütüphanemizdeki toplam kitap sayı rakamına ulaşmıştır. Çeşitli okullar tarafından Kütüphanemize gerçekleştirilen ziyaretler sırasında öğrencilere, bilgilendirme toplantıları personelimiz tarafından yapılmıştır. Alanya Belediyesi, HABİTAT Kalkınma ve Yönetişim Derneği arasında 2011 yılında imzalanan protokol gereğince 2011 yılından bu yana HABİTAT Bilişim Akademisi olarak da hizmet veren Emine Hacıkura Kütüphanesi nde, HABİTAT Yönetişim ve Kalkınma Derneği, 274

15 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Microsoft ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ortaklığında Türkiye de E-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Yetkin Kılınması veya diğer adıyla Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor projesi kapsamında başlatılan bilgisayar kursları, 2013 yılı faaliyet döneminde de devam etmiştir. Bu kap-samda; Ocak 2013 tarihleri arasında 24 kişi, 25 saatlik Office Eğitimi ne katılım sağlamış, Şubat 2013 tarihleri arasında 25 saatlik Office Eğitimi gerçekleştirilmiş ve kursu tamamlayan 27 kişi katılım belgesi almaya hak kazanmış, - Engelli ve engelli yakınlarına yönelik olarak 12 Mart- 22 Mayıs 2013 tarihleri arasında 25 saatlik office eğitimi düzenlenmiş ve kurs sonunda 22 kişi katılım belgesi almaya hak kazanmış ve 21 Ekim- 4 Aralık 2013 tarihleri arasında 35 saatlik Bilgisayar Okuryazarlığı ve 5 saatlik Sayısal Yaşam ve İnternet Güvenliği eğitimleri gerçekleştirilmiş ve kurs sonunda 22 kişi katılım belgesi almıştır. Alanya Bahçeşehir Koleji 3. Sınıf öğrencilerinin 9 Ocak 2013 tarihinde Kütüphanemize yaptıkları ziyaretin ardından düzenlenen Hayalimdeki Kütüphane konulu resim yarışmasında dereceye giren resimler, 22 Ocak 2013 tarihinde Kütüphanemizde sergilenmiştir. Kemal Şuberi İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencilerinin Kütüphanemize yaptıkları gezi sonrası duygu ve düşüncelerini aktardıkları resimlerden oluşan ve 10 Ocak 2013 tarihinde açılışı gerçekleştirilen bir sergi düzenlenmiştir. Bu sergi bir hafta boyunca ziyarete açık kalmıştır. 18 Ocak 2013 tarihinde Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kütüphanemizde bilgisayar eğitimi alan kursiyerlere yönelik olarak Evlerde Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Mutfak Sırları konulu bir eğitim çalışması Eğitim sonunda katılımcılara,katılım belgesi verilmiştir. Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Emine Hacıkura Kütüphanesi nde 2009 yılında başlatılan Yetişkinlere Yönelik Bilgisayar Kursları na 2013 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda; Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi ortaklığında engelli ve engelli yakınlarına yönelik olarak 12 Mart- 22 Mayıs 2013 tarihleri arasında 32 saatlik Bilgisayar Okuryazarlığı ve 88 saatlik Office Programları eğitimi verilmiş ve bu eğitimi tamamlayan 22 kişi MEB onaylı sertifika almaya hak kazanmışlardır Haziran 2013 tarihleri arasında ilköğretim okulu öğrencilerinin yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla 8-13 yaş arası 25 öğrenciye Emine Hacıkura Kütüphanesi nde müdürlüğümüz personeli tarafından 30 saatlik bilgisayar eğitimi verilmiştir. 12 Şubat 2013 tarihinde Emine Hacıkura Kütüphanesi nde, sosyal farkındalık çalışmaları kapsamında Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi nde görevli Psikolog Esra Yemez tarafından evlilik, çiftler arası uyum, çocuklar ile iletişim ve kardeş kıskançlığı alt başlıklı Aile İçi İletişim ve Ana- Baba Tutumları konulu bir söyleyişi Şubat 2013 tarihleri arasında HABİTAT Bilişim ve Girişimcilik Akademisi bünyesinde yer alan Uluslararası Genç Liderler Akademisi nde koordinatör olarak görev yapan Elif Kalan ve eğitmen Zehra Kayserilioğlu tarafından kütüphanemizde, farklı okullardan gelen ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik olarak altı saatlik Müzakere ve Arabuluculuk eğitimi verilmiştir. 275

16 T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 HABİTAT Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin katkısıyla, İDE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilgisayar Mühendisi İsmet Benli tarafından 14 Şubat 2013 tarihinde, ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik Güvenli İnternet Kullanımı konulu bir seminer Emine Hacıkura Kütüphanesi nde 49. Kütüphaneler Haftası dolayısı ile Mart 2013 tarihleri arasında Emine Hacıkura Kütüphanesi nde okullardan gelen öğrencilere Kütüphane Haftası nın önemi, okuma alışkanlığı ve okumanın sosyal yaşamdaki etkileri hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Kütüphanemizde ünlü hikaye kahramanı çevreci Dodo Kuşu Cosmo karakterize edilerek çocuklara bitki ve hayvan sevgisi, kitap okuma alışkanlığının önemi ve çevremizi temiz tutmanın gerekliliği hakkında görsel bir sunum Bu etkinliğe katılan öğrencilere ekmeleri için tohum hediye edilmiştir. 25 Mayıs 2013 tarihinde Alanya Belediyesi koordi-natörlüğünde yürütülen, Avrupa Birliği Bakanlığı- Türk Ulu-sal Ajansı tarafından Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında fonlanan Spor Gönüllüleri Güneşin Gülümsediği Yerde Buluşuyor isimli proje ile 10 ülkeden gelen 14 gönüllü gence, HABİTAT Bilişim Akademisi olarak da faaliyet gösteren kütüphanemizde, Uluslararası Genç Liderler Akademisi Proje Koordinatörü Elif Kalan tarafından Türkiye de Genç-lik Örgütleri Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin Düzenlemiş Olduğu Projeler ve Gönüllülük Algısı hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında yazar Feyza Hepçilingirler, müdürlüğümüze bağlı Emine Hacıkura Kütüphanesi nin organizasyonu ile 15 Kasım 2013 tarihinde Kültür Merkezi nde Türkçe nin Güzel ve Doğru Kullanımı konulu bir söyleşi gerçekleştirmiştir. Müdürlüğümüzün davelitlisi olarak 49. Kütüphaneler Haftası kapsamında ilçemize gelen çocuk yazarı Aydoğan Yavaşlı, 27 Mart 2013 tarihinde Kütüphanemizde bir söyleşi ve imza günü etkinliği gerçekleştirmiştir. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü nün Toplum Destekli Polislik (TDP) Twinning (Eşleştirme) Projesi kapsamında yaptığı çalışmaların bir kolu olan Çeşitli Dolandırıcılık başlıklı bilgilendirme toplantısı, Emine Hacıkura Kütüphanesi nde bilgisayar eğitimi alan ortopedik engelli kursiyerler için 16 Nisan 2013 tarihinde Her yıl nisan ayının son haftasında kutlanan Dünya Kitap Günü etkinliği kapsamında; 26 Nisan 2013 tarihinde Belediyemizin davetlisi olarak ilçemize gelen çocuk kitapları yazarı Fatih Erdoğan ile Emine Hacıkura Kütüphanesi nde söyleşi ve imza günü etkinliği Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, stratejik plan kapsamında kentimize özgü geleneksel ipek dokuma kültürünün yok olmaması ve belgelenmesi adına 2011 yılından bu yana Alanya Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen İpek Dokuma Kursu na 2013 faaliyet döneminde de devam edilmiştir. Bu kapsamda; - 12 Kasım Şubat 2013 tarihleri arasında 160 saatlik İpek Dokuma Kursu verilmiş ve eğitimi tamamlayan 8 kişi sertifika almaya hak kazanmış, - 21 Mart- 20 Haziran 2013 tarihleri arasında 160 saatlik İpek Dokuma Kursu düzenlenmiş ve eğitimi tamamlayan 6 kişi sertifika almaya hak kazanmış, açıldığı günden bu yana İpek Dokuma Kursu nu toplam 29 kişi tamamlamış ve ilçemizin kaybolmaya yüz tutmuş dokuma kültürünün daha fazla kişi tarafından öğrenilip yaygınlaştırılması sağlanmıştır yılı faaliyet döneminde olduğu gibi bu yıl da kendi ipek kozamızı elde edebilmek için yarım kutu ( adet) ipek böceği tohumu Koza Kooperatifi Alanya Şubesi nden alınarak ipek böceği yetiştiriciliği yapılmış ve bu işlem sonucunda yaklaşık 18kg. yaş koza ipek elde edilmiştir. Yaklaşık olarak 4 kilo ipeğin elde edilebileceği bu koza, müdürlüğümüz bünyesinde organize edilen hediyelik eşya tasarımlarında kullanılmıştır. 276

17 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, stratejik plan kapsamında, kentimize özgü ipek kozasından el sanatları kültürünün yok olmaması ve belgelenmesi adına 2011 yılından bu yana Alanya Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen İpek Kozasından Çiçek Kurslarına 2013 faaliyet döneminde de devam edilmiştir. Bu kapsamda; - 12 Kasım Ocak 2013 tarihleri arasında 128 saatlik İpek Kozasından Çiçek Kursu gerçekleştirilmiş ve kursu tamamlayan 18 kişi sertifika almaya hak kazanmış, - 4 Mart- 8 Mayıs 2013 tarihleri arasında 128 saatlik İpek Kozasından Çiçek Kursu verilmiş ve kursu tamamlayan 14 kişi sertifika almaya hak kazanmış, - 30 Eylül- 19 Aralık 2013 tarihleri arasında 128 saatlik El Sanatları Teknolojisi İpek Kozası El Ürünleri gerçekleştirilmiş ve eğitimi tamamlayan 12 kursiyer almaya hak kazanmış, - 2 Ekim- 23 Aralık 2013 tarihleri arasında128 saatlik El Sanatları Teknolojisi İpek Kozası El Ürünleri düzenlenmiş ve kursu tamamlayan 18 kişi sertifikalarını almışlardır. Bayanların üretici konuma geçmelerini sağlamak ve yöreye özgü ipek kozasından çiçek yapım tekniklerinin kaybolmaması adına açılan bu kursları, açıldığı günden bu yana toplam 92 kişi tamamlamıştır. Kursu tamamlayan bayanların çoğu amaçlandığı gibi üretici konumuna geçmişler, içlerinden üç bayan girişimcilik açısından örnek teşkil ederek öğrendikleri bu sanatın örneklerinin sergilendiği bir merkez açmışlar, birkaçı da eğitmenlik yaparak bu sanatın yaygınlaştırılmasını sağlamışladır. İlçemizde yaşayan bayanların ekonomik ve sosyal alanda bilinçlendirilmesini sağlamak adına, Belediyemiz ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Hanımeller Projesi kapsamında;müdürlüğümüz organizasyonu ile 11 Ekim Mayıs 2013 tarihleri arasında 700 saatlik El Nakışı Kursu verilmiştir. Kursu tamamlayan 62 kişi, Kurs Bitirme Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Geleneksel Türk El Sanatları ndan birisi olan çini sanatının, halka tanıtılmak amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde 16 Ocak- 17 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kültür Merkezi nde 64 saatlik çini kursu açılmış ve kursu tamamlayan 15 kişiye katılım belgesi verilmiştir. Resim sanatı ile ilgilenenler için Kasım 2013 tarihinde Kültür Merkezi nde resmi kursu açılmıştır. Haziran 2014 tarihinde tamamlanması planlanan kursa 12 kişi tarafından katılım Yöresel halk oyunlarımızın yaşatılması ve geniş kitlelere yayılması amacıyla Belediyemiz ve Alanya Kültür Sanat Vakfı (ALSAV) işbirliği ile Kültür Merkezi nde başlatılan Zeybek Oyunları Kursu 2013 faaliyet döneminde de Bu kapsamda; - 18 Aralık Şubat 2013 tarihleri arasında düzenlenen 36 saatlik Zeybek Kursu nu 79 kişi, - 5 Mart- 10 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen Zeybek Kursu nu 70 kişi, - 1 Kasım- 31 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenen 36 saatlik Zeybek Kursu nu da 28 kişi tamamlayarak Katılım Belgesi almaya hak kazanmışlardır. Kentimizdeki sanatsal altyapının oluşturulması ve sanatçıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 2009 yılında açılışı gerçekleştirilen Belediye Konservatuvarı nda eğitim çalışmaları 2013 yılında da de- vam etmiş, yılında Oyunculuk alanında eğitim hayatını tamamlayan 22 öğrenci sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır. Belediye Konservatuvarı ndan mezun olan oyuncular ile müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ve Belediye Tiyatrosu nun temelini oluşturacağı düşünülen ekiple birlikte Belediyemiz bünyesinde düzenli olarak bir program dahilinde oyunlar sahnelenmeye başlanmıştır. Belediyemiz etkinliği olarak 2013 yılı içinde bu ekip ve Konservatuvar öğrencileri tarafından toplam 29 oyun sahnelenmiştir. Bunun yanısıra bu ekip ile birlikte Konservatuvar öğrenimine devam eden öğrenciler, Turizm ve Sanat Şenliği, Ramazan Etkinliği gibi programlarda da görev almaktadırlar Stratejik Plan kapsamında; 65 yaş ve üzeri kent sakinlerine yörenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla Yaşlılar Haftası etkinlikleri dahilinde, müdürlüğümüz ve Tevfik Hoca Evi işbirliği ile bir gezi düzenlenmiştir. Kızılkule ve Tersane ziyareti ile başlayan gezide ziyaretçilere, Müdürlüğümüz tarafından Denizcilik ve Gemi Müzesi ile Alanya Kalesi nde yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, daha sonrasında Ömürlü- Kemal Atlı Kültür Evi ne bir ziyaret Farklı zamanlarda Alanya içinde bulunan okullar, gruplar ve Alanya dışından gelen resmi konuklardan gelen talepler doğrultusunda, Alanya Kalesi ve Kızılkule- Tophane Ekseni Proje alanı ile Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Belleği ni ziyaret edenlere müdürlüğümüz çalışanları tarafından rehberlik yapılmış, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerde Zabıta Müdürlüğü, Belediye Tabipliği ve Park Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek ortak çalışmalar yapılmıştır. Sağlık açısından yardıma muhtaç aileler ile ilgili Belediye Tabipliğimiz ile birlikte gerekli çalışmalar 2013 yılında da devam etmiştir. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilen yardıma muhtaç ailelere, 2013 yılında da gerekli destek sağlanmasına devam edilmiştir. Yardıma muhtaç ailelere Belediyemizin Gönül Pınarı ndan, 2013 faaliyet dönemi içinde de gerekli destek sağlanmıştır. 277

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek.

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek. BASIN YAYIN HALKLA ĐLĐŞKĐLER DAĐRE BAŞKANLIĞI MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir

Detaylı

bülten TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI Sayın Velilerimiz,

bülten TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI Sayın Velilerimiz, Yıl: 2012 Sayı: 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI bülten Sayın Velilerimiz, TED Ankara Koleji olarak 2011-2012 öğretim yılında 80. yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. TED Ankara Koleji ailesinin birer

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

Eğitim ve iletişim bizim işimiz

Eğitim ve iletişim bizim işimiz 5.SAYFADA Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Borsa İstanbulun Açılışına Katıldı: Eğitim ve iletişim bizim işimiz Borsa İstanbulun açılışı için 5 Nisan günü düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Davut Aydın da katıldı.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.2 GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJELERİNDEN ÖRNEKLER Bu çalışmada 716 adet Gençlik Girişimi

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir. www.prusasanat.com. Yıl 1 Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015. Ocak Şubat Mart 2015 PRUSA

Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir. www.prusasanat.com. Yıl 1 Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015. Ocak Şubat Mart 2015 PRUSA Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir www.prusasanat.com Yıl 1 Sayı 2 Ocak-Şubat-Mart 2015 Ocak Şubat Mart 2015 PRUSA A B PRUSA Ocak Şubat Mart 2015 Künye ve İçindekiler Ocak

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI 1 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Murat ALÖKMEN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Orhan BALSAK

Detaylı

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir www.prusasanat.com Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Nisan Mayıs Haziran 2015 PRUSA A B PRUSA Nisan Mayıs Haziran 2015 Künye ve İçindekiler

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

PENDİK E İYİ GELECEK

PENDİK E İYİ GELECEK Özel Sayı Yıl: 8 Sayı: 165 NİSAN - MAYIS 2015 ÜCRETSİZDİR PENDİK E İYİ GELECEK Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, bir yıl önce başarıyla çıktığı yerel seçimler sonrasında pek çok yeni projeyle Pendik i

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ Hayatboyu 8/47 48/55 1. 2. 3. 56/67 68/83 84/87 4. 5. 6. 88/127 Proje Ortakları 6Birlik Programları belirli bir süre için AB de katılım sağlayabilmektedir.

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 16 Karar Konusu : Çanakkale Zaferi 100. Yıl Kutlama Programı. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh

Detaylı

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR TEMMUZ 2015 - SAYI: 48 - ÜCRETSİZDİR www.marmara.gov.tr şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin bir doktor...

Detaylı

Yakın zamanda Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe ve Beşikkaya mahallelerinde yaşanan tapu sorununa çözüm getiren Altındağ Belediyesi,

Yakın zamanda Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe ve Beşikkaya mahallelerinde yaşanan tapu sorununa çözüm getiren Altındağ Belediyesi, SAYFA SAYFA 01 01 Haber Yıl: 7 Sayı: 106 1-28 Şubat 2011 6 yıllık mücadelede mutlu son Altındağ Belediyesi nden yine müjdeli haber 09 03 Yabancı bir erkekle evlendiği için kendi vatanı tarafından reddedilen

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

YIL: 4 SAYI: 111 AKADEMİK VISIBILITY WORKSHOP GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

YIL: 4 SAYI: 111 AKADEMİK VISIBILITY WORKSHOP GERÇEKLEŞTİRİLDİ. gazete.neu.edu.tr YDÜ DE ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU. YIL: 4 SAYI: 111 AKADEMİK VISIBILITY WORKSHOP GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YDÜ İKİ TRANSFER DAHA YAPTI. 7 2 9 Gagavuzya Özerk Cumhurbaşkanı, Kurucu Rektör

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı Kasım - Aralık 2014 Sayı:49

Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı Kasım - Aralık 2014 Sayı:49 Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı Kasım - Aralık 2014 Sayı:49 02 GÜNCEL BORSA BORSA GÜNCEL 1 BORSA Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı Kasım - Aralık 2014 Sayı:49 Antalya Ticaret Borsası adına İMTİYAZ

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı