KUŞAKLAR BİRBİRİNİ ANLAMAK BİRLİKTE ÇALIŞMAK ORTAK HEDEFİMİZ GELECEĞİMİZ EYLÜL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUŞAKLAR BİRBİRİNİ ANLAMAK BİRLİKTE ÇALIŞMAK ORTAK HEDEFİMİZ GELECEĞİMİZ EYLÜL"

Transkript

1 2011 EYLÜL BİRBİRİNİ ANLAMAK BİRLİKTE ÇALIŞMAK ORTAK HEDEFİMİZ GELECEĞİMİZ KUŞAKLAR Değerli Kolejliler; Her kurumda gizli kalmış bir gerçek vardır ki bu gerçekte buz dağının görünmeyen kısmı olup derinlemesine etki sınırlarına hakimdir. Konuşulmasından hoşlanılmayan, açık bir hal alması istenmeyen, genellikle kısıtlanmaya çalışılan ve kısıtlanmaya çalışıldıkça da şiddeti artan kurum içi kuşak çatışmaları sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bir tarafta kendini kanıtlama çabası içerisinde olan, kimliğini arayan, denemekten ve yenilikten kaçınmayan, sendelese de hırs ve azimle yoluna devam etmek isteyen genç kuşak, diğer tarafta yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip, kendi sınırları ve kuralları olan ve işi en iyi bildiğini düşünen, kendilerini kurumun ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası, işin ana unsuru ve olmazsa olmazı olarak gören yetişkin kuşak. Kurumlar içerisinde süregelmiş olan bu kuşak farklılıkları ve çatışmaları iş yaşamı boyunca sıkça ortaya çıkmaktadır. Ancak bu çatışmalar görünür değildir ve gizliden gizliye sürer. Saygı, dürüstlük, hakkaniyet, profesyonellik, bütünlük gibi adlandırılabilecek ortak beklentiler olduğu söylense de her kuşağın en çok önemsediği ve birinci sıralarda yer verdiği değerler çoğunlukla birbirinden farklıdır. Sürekli dönüşüm halinde olan bu dünyada her şey hızla ilerlemekte ve değişmektedir. Birbirlerinden tamamen farklı iş yapma, anlayış, konuşma, algılama ve düşünce biçimleri olabilmektedir. Eylemsel, yönetsel ve stratejik roller yerlerini yenilik ve yaratıcılık düşüncelerine bırakmakta, teknoloji günlük hayatın vazgeçilmezi olmaktadır. Çünkü, kurumlar değişmekte, bu değişim ve geçen zaman beraberinde farklı bakış açılarını, farklı kişilikleri, farklı kuşakları ve onların algılayış farklılıklarıyla birlikte farklı çalışma yöntemlerini de getirmektedir. Günümüzde kuşak farklılıklarından doğan çatışmalar; ülkesel, bireysel veya kurumsal kültürün çatışmalarında çok daha önemli bir boyuta gelmiştir. Yetişkin kuşaklar, yeniliklere uymakta zorluk çekince, gelenek ve eski yaşam anlayışına sımsıkı tutunurlarken, yeniliğe açık olan genç kuşaklar ise gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlamada daha başarılı olmaktadırlar.farklı kuşaklardan gelen kişilerin işyaşamı içerisindeki ilişkilerinin nasıl yönetileceğinin bilinmesi gereklidir. Farklı kuşakları aynı yönetim yaklaşımlarıyla yönetmek mümkün olmayacağından, kuşaklar açısından farklılaştırılmış yönetim yaklaşımları geliştirilmelidir. Birbirinden farklı kuşaklar kategorize edilerek, kuruma katma değer sağlayacak geri kazanımlar elde etmek mümkündür. Bireylerin yaratıcılık, üretkenlik ve edinilmiş tecrübeleri, sorumluluk bilincini arttırıcı ve güçlü motivasyon sağlayıcı unsurlar olarak kullanılabilir. Önemli olan, yönetimlerin kuşak farklılıklarından doğan çatışmaları bastırmaktan ziyade çalışma süreçlerine pozitif etkide bulunacak yeni fikirler bulmak ve belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bu farklı anlayışları kullanabilmeleridir. Farklı kuşakların bir araya gelmesiyle oluşan insan kaynakları için, ilgi alanlarının, beklentilerinin doğru analiz edilmesi, uyum içerisinde olabilmelerinin sağlanması için yönlendirilmiş yönetim yaklaşımları benimsenmelidir. Bu yaklaşımlar; yakınlaştırma araçları, kurumsal sosyalleşme, rehberlik, kendi kendini yönetme, amaçlara göre yönetim, bilgi aktarımı, iş ufkunu zenginleştirme ve girişimcilik gibi yöntemlerle mümkün olabilir. Kurum içerisinde birbirinden farklı kuşaklar, belirlenmiş amaçlar için istenen melodiyi bütünsel harmoniye dönüştürebilirler mi bilinmez. Ancak, etkin bir yönetim ile misyonu, vizyonu bulunan ve belli bir kültüre sahip olan kurumlar, etkili bir yönetim biçimi ile birbirinden farklı kuşakların olası çatışmalarını önleyebilir, bu farklılıkları başarıyla yönetebilir ve sinerjiye dönüştürebilirler. Güçlü bir iletişim ağı, kuşaklar arası gizli kalmış iç çekişmeleri gün yüzüne çıkarıp dinamizm, deneyim ve sahiplenme edilgenlerini harmanlayarak başarıyı sağlayıcı bütünsel bir rol oynayacaktır. Şeffaf, adil ve mesafesi tüm kuşaklara aynı ölçüde olan bir yönetim, kurum içerisinde gerçekleşmesi olası çatışmaları, nedenlerini anlayışla karşılayacak iyi bir paylaşım sistemi içerisinde ele almalıdır. Böylece, kesin çözümler üretebilir ve bu çatışmalardan fikirsel dönüşümler sağlar ve bunları çalışanların doğal davranışı haline getirebilirse organizasyona sinerjik bir olgu ile vizyonel perspektif kazandırmış olurlar. Kısacası, kuşak çeşitliliği ve farklılıklarını çatışmaların kısır döngüsünden kurtarılıp, yeniliklere, teknolojiye, kültürel değişime ve yeni yönetim anlayışlarına uygulanması ile başarı sağlanabilir. Özünde hedef tüm çalışanlarla birlikte, birbirimizi anlamak, birlikte çalışmak böylece ortak amaç olan geleceğimizi kurmak olmalıdır. Saygılarımla. Sevinç ATABAY Genel Müdür Bir araya gelmek bir başlangıçtır; bir arada kalmak gelişmedir; bir arada çalışmak başarıdır. (Henry Ford)

2 Değerli TED Ailesi; Zamanın hızla aktığı günümüzde yıllar, köklü değişimleri de beraberinde getiriyor. Toplumsal değerler, yaşam standartları, teknoloji kullanımı, aile yapıları, iş hayatına bakışları, giyim ve müzik tercihleri açısından incelediğimizde kuşaklar arasındaki farkın büyük bir hızla büyüdüğü dikkat çekiyor. Kuşaklar arasında sözü edilen bu farklılıklar nedeniyle, farklı kuşaklardan bireyler çeşitli amaçlar için bir araya geldiklerinde, empati yapabilmeleri de oldukça zor bir hal alıyor. Her kuşak olayları kendi açısından değerlendirme eğilimindeyken, bireylerin birbirlerini anlaması için fazladan bir çaba göstermelerine ihtiyaç duyuluyor. Bu durumda kuşakların birbirlerinin özelliklerine ilişkin farkındalık kazanması gündeme geliyor. Dünya son hızla değişiyor. Bizler de eğitimciler olarak bu değişimi takip ediyor ve yakalamaya çalışıyoruz. TED Ankara Koleji Vakfı Okulları çatısı altında 5 yaştan 60 yaşa kadar, beş kuşak karşılıklı bir etkileşim içindeyiz. Kurumumuzda beş kuşağın bir arada olması, olayların bambaşka bakış açılarıyla değerlendirildiği bir çalışma ortamı oluşturuyor. Öğrenci eğitimci ilişkisi açısından baktığımızda ise öğrencilerin doğup büyüdüğü dünya ile biz eğitimcilerin doğup büyüdüğümüz dünyanın özelliklerinin bambaşka olduğunu söyleyebiliriz. Kuşaklar arasındaki bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için birinci gerekliliğin fark etmek ve bilmek olduğu düşüncesinden hareketle kendimize sorduk: Nedir bu kuşak kavramı? Bir kuşaktan diğerine neler değişti? Biz bu değişimin neresindeyiz? Bu hızlı değişim sürecinde sahip çıkmamız gereken değerler hangileri? Değişime nasıl ayak uydurabiliriz? Bu sorular ışığında bir çalışma başlattık. Birbirini Anlamak ve Birlikte Çalışmak adını verdiğimiz çalışmada amacımız bu sorulara cevap bulmak, bilgilenmek ve bu bilgilerin ışığında gelişerek geleceğe uzanmaktır. TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında; En Kıdemli Öğretmenimiz: ( ) Orhan Oruç En Genç Öğretmenimiz: ( ) Derya Neval Ayekin En Büyük Öğrencimiz: ( ) Orhun Gür En Küçük Öğrencimiz: ( ) Arin Kaptan Birbirini anlamak, birlikte çalışmak. Kuşak; belli bir zaman aralığı içinde doğan ve genellikle benzer tutum ve davranışlara sahip olan bireyler topluluğudur. Kuşak farkları nasıl ortaya çıkar? - Sosyal-siyasal ve ekonomik etkiler, - Aile yapısı ve etkileri, - Eğitim koşulları, - Değerler, Kuşak Farklılıklarını Anlamanın Yararları - Kuşakların birbirini tanımasını sağlar. - Daha etkili iletişim kurmaya ve daha az yanlış anlamaya neden olur. - Daha etkili motivasyonel yöntemler bulmayı sağlar. - Beklentileri daha iyi belirlemek mümkün olur. - Takım çalışması ve verimliliği arttırır. - İş imkanlarını düzenlemeye ve personelin doyumunu arttırmaya yönelik çözümler bulmayı sağlar. GENÇLER BİLSE YAŞLILAR YAPABİLSE (Fransız Atasözü) Kuşaklar İçin Aşağıdaki Kriterleri Kullandık - Gelenekseller/Veteranlar ( ) - Orta kuşak / Baby Boomer ( ) - X kuşağı ( ) - Y kuşağı ( ) - Z -Milenyum (1995 ve sonrası) İş Yaşamında Kuşak Farklılıkları - Yöneticilerden beklentiler, - İletişim biçimleri, - Motivasyonel süreçler, - İlişki kurma biçimleri, - Geri-bildirim alma biçimi ve beklentisi, - Çalıştıkları kuruma-işlerine bakışları, - İşe ilişkin tutumları. - Kişisel yaşamlarında işin yeri, - Ödül isteği ve beklentisi, - Paranın yönetimi, - Tüketici davranışları, - Teknoloji ile ilişkileri, - İşten beklentiler. Her nesil kendi şarkısıyla gelir (Grigory Petrov)

3 ORTA KUŞAK Orta Kuşak (Baby Boomer ) temslcilerinin en yaşlısı 65, en genci 47 yaşındadır. Temel özellikleri: Kanaatkarlar Sadakat duyguları yüksek Hayattan beklediğini elde ettiğini düşünen, tatmin olmuş bir kuşak Otoriteye saygılı Duygusal Gelenek ve kültürlerine bağlı Gerektiği zaman teknolojiyi kullanmış bir kuşak. İş yaşamları: Tek bir yerde uzun süre çalışırlar. İşe bakışları; çalışmak için yaşamak anlayışına dayanır. Genç emekliler, emeklilik dönemlerinde yapacak iş bulmaya çalışırlar, çünkü bu kuşak hobi kültürüyle yetişmemiş. İdealist, rekabetçi, işkolik Çok çalışıp az tüketen bir kuşak. Büyük değişikler yaşamışlar: 60 lar tv yılları 70 ler fast food yılları 80 ler gayrimenkul yılları 90 lar iletişim ve internet yılları 2000 ler güzellik ve bakım yılları 1 Ocak 2006 İlk Orta Kuşak 60 ına bastı. Hayret,! Eski kıyafetlerim hala oluyor. Orta Kuşağın Kurduğu Ailelerde Yaşamlar: Sandviç kuşağı olarak da adlandırılan Orta Kuşak lar aynı evde önce çocuklarına sonra anne babalarına baktılar. Geleneksel aile yapısına sahip bir kuşak. Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim, ama beni katarsan anlayabilirim. (Kızılderili Atasözü)

4 KUŞAĞI Çeşitli ekonomik ve sosyal krizler döneminde doğdukları için kayıp kuşak olarak adlandırılan X kuşağı, yılları arasında doğanları kapsamaktadır. En yaşlısı 46, en genci 35 yaşındadır. X kuşağı, kanaatkar, tedbirli, garantici, eğlenceli, mücadeleci ve dinamiktirler. Cesurlardır ama tedbiri de elden bırakmazlar. Marka sadakati yüksek olan bir kuşaktır. X kuşağı cinsiyet eşitliği ile tanışan ilk kuşaktır. Bağımsız olmayı severler. X ler teknolojik devrime denk geldikleri için zorunluluktan teknolojiyi kullanmaya başlayan bir kuşaktır. X Kuşağının Kurduğu Ailelerde Yaşam: Çalışan annelerin oranı arttı. Daha iyi yaşamak için daha geç yaşta evlenip geç yaşlarda, az çocuk sahibi oldular. Bu kuşak erkekleri, babalarından farklı olarak aile ve çocuk bakımında daha çok görev üstlendiler. Bir önceki kuşağa göre boşanma oranı arttı. Yaklaşık olarak her 4 aileden 1 i tek ebeveynli oldu. Tüp bebek çalışmalarında patlama oldu. Dönemin önemli olayları : - Aya ilk adım (1969) - Tv nin hayatımıza girişi (1969) - Dünya petrol krizi (1973) - Kıbrıs Barış Harekatı (1974) X lerin işe bakışları: Yaşamak için çalışmak anlayışına dayanır. İş yaşamında güvenli bir ortam isterler. İş motivasyonları yüksektir. Otoriteye saygılıdırlar. Tedbirli ve girişimcidirler. Onaylama ve onaylanmaya önem verirler. X kuşağı için bir işe girmek, bağlı olmak, uzun dönem çalışmak, sadakat, aidiyet, verileni en iyi şekilde yapmak çok önemlidir. Bir kuşağın diktiği ağacın altında gelecek kuşaklar serinler (Çin Atasözü)

5 KUŞAĞI 70 lerin sonu, 80 lerin başında ortaya çıkan nesil gelenekselden yeniye geçişin sebebi oldu. Y kuşağı olarak adlandırılan bu kuşak, teknoloji ile iç içe büyüdü, şimdi ise hayatlarının vazgeçilmez bir unsuru olarak teknolojinin her daim takipçisi olarak yaşamlarını sürdürüyor. Bu kuşağın en küçükleri 17, en büyükleri 34 yaşındalar. Bu Kuşağın Temel Özellikleri: Özgürlüklerine düşkün, Teknolojiye bağımlı, Rahatı ve eğlenceyi seven, Sabırsız, Daha önceki kuşaklara göre ben merkezci, Girişimci ve donanımlı, Sorgulamadan inanmayan, Hırslı, Takım çalışmasına yatkın, Değişime, yeniliğe açık, Eş zamanlı birçok işi birarada yürütebilen İlk adımlar Y KUŞAGI ÇOCUĞU Bağımsız yaşama doğru ilk adımlar Y Kuşağının Aile Yaşamları: Çalışan anne-baba olmaları nedeniyle aynı evde birbirlerine yabancı olan, Toplumsal duyarlılıkları yüksek, Otoriteye saygılı ve kanaatkar bir kuşağın çocukları, Ben bulamadım, çocuğum mahrum olmasın. Ben çektim, çocuğum çekmesin gibi motivasyonlarla el bebek gül bebek büyütülmüş, her istedikleri yapılmış bir kuşak. İş Yaşamları: Bir işi yapar gibi görünmekten hiç hoşlanmazlar. Geribildirimden-fikirlerinin dinlenmesinden çok hoşlanırlar. Kontrol edilmekten hoşlanmazlar.çünkü otokontrollerine güvenirler. Sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Hızlı ve çok iş değiştirebilirler. Kurumda bulunma sebepleri kurum için değil, kendi kariyerleri içindir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. (Herakleitos)

6 Dijital yerliler, medya kuşağı,.com kuşağı, net kuşağı gibi isimlerle de anılan Z Kuşağı, 1995 ve sonrasında doğanları kapsar. Geleceği simgeleyen bir kuşaktır. KUŞAĞI Yaşam standartları: Tarihteki diğer kuşaklardan daha uzun yaşayacaklar, 2005 yılı itibariyle tahmin edilen yaşam süresi erkekler için 78,5 yıl, kadınlar için 83,3 yıldır. Bebek ölümlerinin en az olduğu kuşaktır. (5/ ün 2 ile 3 katı) Daha yaşlı, refah düzeyi yüksek, eğlence ve teknoloji seçenekleri fazla ailelerin çocuklarıdır. Materyalle en çok donatılmış Dönemin Özellikleri: Pek çok işi aynı anda yapabiliyorlar. Özgüvenleri yüksek. Sonuç odaklı, Yenilikçi, Teknolojiye bağımlı, Bireyselliklerine ve özgürlüklerine düşkün, edilgenliği kabul etmeyen, İmajlarına önem veren, Tüketici, Sabırsız, Marka sadakatleri düşük, Yaratıcı, Kendilerini iyi ifade eden ve tercihlerini açıkça ortaya koyan, Mahremiyet duyguları zayıf olan bir kuşak. Henüz Aile Kuramayan Bu Kuşağın İçinde Yaşadığı Aile Yapısı: En yaşlı ebeveynlere sahip en genç kuşak. Annelerinin yaş ortalaması yaklaşık 33 tür. Kadın başına düşen doğum sayısının, 2 nin altına düştüğü bir çağda dünyaya gelmeye başlamışlardır. Küçük ailelere doğarlar. Kardeş sayıları, diğer kuşaklara göre en az olan kuşaktır. Eğitim Eğitime erken başlarlar ve eğitim süreçleri diğer kuşaklara göre oldukça uzundur. En fazla yatırım yapılan kuşaktır. Teknoloji okur-yazarlığı en fazla olan kuşaktır. Geleneksel eğitim yöntemleri, bu yeni kuşağa uygun değildir. Yaratıcılığa izin veren aktivitelerden hoşlanıyorlar. Uzun dönemli hafızaları, ezberden çok oyun, hikayeleştirme ve hayallerle etkin hale gelebilen bir kuşaktır. Şu gençliğin hali ne olacak? (Sümerler in Çivi Yazıtlarından, M.Ö M.Ö yıl)

7 Dijital Yerli Öğrenciler Birden çok multimedya kaynağından hızlı bilgi almayı tercih ederler. Paralel işleme ve çoklu görevi tercih ederler. Resim, ses ve videoları, yazılı metinlere tercih ederler. Bilgiye erişimi, çoklu bağlantılar yoluyla yapmayı tercih ederler. Öğrenirken kişilerle bağlantı kurarak çalışmayı tercih ederler. Var olan duruma ait bilgiyi öğrenmeyi tercih ederler. Takdir ve ödülü, davranışın hemen arkasından beklerler. Kullanabilecekleri, konuyla ilgili, aktif ve eğlenceli bilgiyi öğrenmeyi tercih ederler. Dijital Göçmen Öğretmenler Bilgi akışını; sınırlı kaynaklardan, yavaş ve kontrollü bir yolla aktarmayı tercih ederler. Doğrusal işleme ve tek ya da sınırlı sayıda görev tercih ederler. Resim, ses ya da videolardan çok yazılı metinlere öncelik verirler. Doğrusal, mantıklı ve ardışık bilgi vermeyi tercih ederler. Diğerleriyle bağlantı ve iletişime geçmeden önce, başlangıçta bireysel olarak çalışmayı tercih ederler. O anda var olmayan ama ileride karşılarına çıkabilme ihtimali olan konuları da öğretmeyi tercih ederler. Takdir ve ödülü hemen vermek yerine, ertelemeyi tercih ederler. Müfredatta var olan her türlü bilgiyi öğretmeyi tercih ederler. Bu bizim en genç yöneticimiz. Değerli Kolejliler, Okulumuzda, dijital kuşağın temsilcilerinden olan 4. ve 5. sınıf öğrencilerimize mini bir anket uyguladık. Bu anketle okulumuz bünyesinde bulunan en genç kuşağın okulun fiziksel yapısı, öğretmen profili, serbest zaman etkinlikleri, öğrenme ortamı ve okul kıyafetleri başlıkları altında sorular sorarak sahip oldukları düşünceleri görmeyi amaçladık. Anket sonuçlarına göre; öğrencilerimizin % 97 si okulumuzun büyüklüğünden, %86 sı sınıfların fiziksel yapısından memnun, ancak kampüs yaşamı süren bu çocuklar, kampüste yaşamanın olanaklarını tam olarak kulanmak istiyorlar. Serbest zaman etkinliklerinde verilen seçeneklerden en çok bahçede hayvan beslemek ve bitki yetiştirmek seçeneklerini tercih ettiler. Öğrencilerimiz, öğretmenleri ile ilişkilerinin okul yaşamları ile sınırlı kalmasını değil, öğretmenlerini farklı ortamlarda da tanımayı (%72) ve sosyal paylaşım sitelerinde de iletişim kurmayı istiyorlar (%53). Dijital kuşak olarak isimlendirilen bu kuşak öğrencilerimizin teknolojiye bakışını, teknolojinin yaşamlarını nasıl etkilediğini görmek için sorduğumuz sorulara verdikleri cevaplarla bizleri şaşırttı. Verilen cevaplar öğrencilerimizin teknoloji tarafından esir alınmadığını aksine teknolojiyi okul ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için bir araç olarak kullanmayı tercih ettiklerini gösterdi. Öğrenme ortamında elektronik araçların kullanıldığı derslerden çok, sosyal etkileşimin olduğu derslerin (dramatizasyon, tartışma vb.) daha etkili olduğu %81 lik oranla; sosyal yaşamlarında ise iletişim kurma yolları arasından anlamlı bir farkla yüzyüze iletişimin tercih edildiğini gördük (yüzyüze %75.22, telefon %6.19 sms ve %6.19, internet üzerinden canlı sohbet %12.38). Ayrıca öğrencilerimizin bir günde bilgisayar başında geçirdikleri sürenin %61.4 oranla 30 dakika 1saatle sınırlı olduğu da önemli bir sonuçtur. Görülüyor ki, dijital adını almış olan bu kuşak; kendinden önce gelen Y Kuşağına göre teknoloji ile yaşam arasındaki çizgiyi daha net çizmiş durumda. Zaman zaman teknolojinin, yetişen kuşak üzerinde pek çok değeri silmesinden korkan bizler; onlara daha çok güvenmeli, inanmalı ve destek olmalıyız. Dijital çocukların önceki kuşaklardan aldığı değerlerle, çağın avantajlarını kullanarak kendileri için en iyi geleceği hazırlayabilme gücüne sahip olduklarını unutmamalıyız. Birbirimizi iyileştirmek için yapabileceğimiz en değerli şeylerden biri, karşımızdakinin hikayelerini dinlemektir. (Rebecca Falls)

8 Kuşakların Türkiye Nufüsu Dağılımı Veteran (65-90+) 7% Milenium (0-4) 8% Kuşakların Türkiye Dağılımı BB (50-64) 13% Z (5-14) 17% Milenium (0-4) Z (5-14) Y (15-29) X (30-49) X (30-49) BB (50-64) 29% Y (15-29) 26% Veteran (65-90+) (2010 yılı aderese dayalı nüfus kayıt sisteminden uyarlanmıştır.) Kuşakların Okulumuzdaki Personel Dağılımı Veteran ( ) 0% 0% Y ( ) 13% TED Ankara Koleji Personel Kuşak Durumu BB ( ) 28% Y ( ) X ( ) BB ( ) X ( ) 59% Veteran ( ) Okullarımızdaki Personel ve Öğrenci Genel Durumu TED Ankara Koleji Personel ve Öğrenci Genel Durumu BB Kuşağı; 2,6 Veteran; 0,02 X Kuşağı; 6,03 Anaokulu; 5,65 Y Kuşağı; 1,3 I. Kademe; 22,35 Lise; 32,05 Anaokulu I. Kademe II. Kademe Lise Y Kuşağı X Kuşağı BB Kuşağı Veteran II. Kademe; 30 Çocuklar bir zamanlar derinlemesine bildiğimiz, ancak çok önceleri unuttuğumuz bir dünyadan mesajlar taşır. (Alice Miller)

9 BABAM HER ŞEYİ BİLİYOR 4 yaş: Babam her şeyi biliyor. 5 yaş: Babam çok şey biliyor. 6 yaş: Benim babam, senin babandan daha çok şey biliyor. 8 yaş: Babam her şeyi bilmiyor. 10 yaş: Babamın gençliğinde her şey çok farklıymış. 12 yaş: Aslında, babam bu konuda hiçbir şey bilmiyor. Çocukluğunu anımsamayacak kadar yaşlı. 14 yaş: Babama kulak asma. O artık çağdışı. 21 yaş: Babam mı? Aman Allah ım. O hiçbir işe yaramaz. 25 yaş: Babam bu konuda az da olsa bir şeyler biliyor, ama o yaşta bir insanın bu konuda bir şeyler bilmesi normal. 30 yaş: Bu konuda babamın fikrini alsak iyi olur. O kadar deneyimli ki. 35 yaş: Babama sormadan hiçbir şey yapmam. 40 yaş: Babam her şeyi biliyor. 50 yaş: Acaba babam bu konunun üstesinden nasıl gelirdi? Babamın yanımda olması ve bu konuda bana akıl vermesi için neler vermezdim. O nun ne kadar akıllı bir insan olduğunu hiç takdir etmemişim. Ondan çok şey öğrenebilirdim. (Kaynak: İş Dünyasında 4 Nesil Bir Arada Çalışıyor, En İyi Dede-Torun Anlaşıyor Dört ayrı neslin boy gösterdiği iş dünyasında, en başarılı sonuçlar dede-torun ilişkisindeki 1. ve 3. jenerasyonların karmasından oluşturulan ekiplerden alınıyor. Artık insan kaynakları politikaları da buna göre belirleniyor.iş yapış şekilleri farklı 3 ayrı kuşağın ardından, "Y nesli" olarak adlandırılan 1980 sonrası doğumlu 4. kuşağın da işgücüne katılmaya başlamasıyla, kuşaklararası çatışma iş dünyasına taşınmış oldu. Hangi Nesil, Ne Beklentide: Türkiye nin yanı sıra ABD ve Avrupa daki çalışan profillerinin incelendiği 6 aylık bir çalışmanın ardından hazırlanan rapor, her bir neslin doğup büyüdüğü yetiştiği dönemin, sosyo ekonomik ve kültürel yapısının çalışan beklenti ve tercihlerini nasıl etkilediğini de gözler önüne seriyor. Örneğin, yılları arası doğumlu 1. kuşağın yetişme Başardım Başaracağını biliyordum Niye ilgilenmeliyim? Bana ne faydası var dönemi İkinci Dünya Savaşı veya hemen sonrası döneme denk geldiği için düşünce yapısı ve beklentileri de buna göre şekillenmiş, "sessiz nesil" olarak adlandırılan bu kuşak, sessiz ve kendine verilenle yetinebiliyor. Kendinden çok, çalıştığı şirketi düşünen bir profil çiziyor. Oysa onu takip eden 2. nesil, bir önceki kuşağa tepki olarak onların tam tersi sorgulayıcı, serbestlik yanlısı, aynı zamanda kendini şirket de dahil herşeyin önünde gören bir yapıya sahip. "Ben nesli" olarak adlandırılan bu kuşak, ve daha iyi şartlarla karşılaştığında hemen iş değiştirebiliyor. Bu nesil kariyer ve unvan peşinde olduğu için geç saatlere kadar yoğun bir şekilde çalışabiliyor. Oysa "X nesli" olarak adlandırılan bir sonraki kuşak, bunun tam tersine iş-yaşam dengesini herşeyin önünde tutuyor. Anne babasının da dahil olduğu bir önceki kuşak için iş her şeyden önce geldiği için, bu nesil tepkisel olarak kendi ailesini öncelikler listesinin ilk sırasına koyuyor. Bu nedenle zirveye oynamaz, unvan ve mevki onlar için önemli değildir. Bu nesli motive edebilmenin tek yolu iyi bir ücrettir. Kendinden önceki her iki nesle de benzemediği ve kendisinden öncekiler tarafından anlaşılamadığı için de X nesli olarak adlandırılmış. Baba-Oğul Anlaşamıyor En İyi Ekip Dede-Torun: İş hayatında en iyi ve verimli sonuçlar ise dede-torun kuşaklarının birlikte kullanıldığı ekiplerden alınıyor. Çünkü gerçek hayatta yaşanan baba-oğul anlaşmazlığına karşın dede-torun yakınlığı iş hayatında da yaşanıyor. Bir nesil atlandıkça, kuşaklar arası farklılık daha kolay tolere edilebiliyor. İkinci kuşak birinci kuşağın tam karşısında bir iş anlayışına sahip. Birinci kuşak "önce şirket" derken, ikinci kuşak "önce ben" diyor. Birinci kuşakta şirkete sadakat vazgeçilmez bir unsur iken, ikinci nesil daha iyi şartlar bulduğunda hiç düşünmeden iş değiştirebiliyor. Birinci neslin katı ve otoriter tavrına karşın, ikinci nesil bağımsızlık yanlısı. Bu ortamda, motive olabilmek için yönetimden geri bildirim bekleyen, "koçluk" arayan üçüncü nesil, birinci neslin en iyi anlaşabileceği grup oluyor. Birinci neslin deneyimi, sıkı çalışma temposuna üçüncü neslin girişimci yanı ve teknolojiyi kullanma becerisi eklenince, şirketlerde en başarılı ekipler X nesli olarak adlandırılan 3. jenerasyona 1. nesilden bir danışman verilerek kurulan ekipler oluyor. Aynı şekilde 2 inci neslin en iyi iş yapabileceği kuşak ise onların torunları niteliğindeki Y nesli oluyor. (www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/020603/19653) Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz. (Kızılderili Atasözü)

10 Kuşaklar İş Etiği ve Değerleri Veteranlar ( ) Çok çalışır, otoriteye saygılı, özverili, eğlenceden önce iş, kurallara tam uyum Kuşakların İş Ortamı Özellikleri Orta Kuşak ( ) İşkolikler, verimli çalışır, nedenler ile mücadele eder, kendini gerçekleştirme, kaliteyi arzular, otoriteyi sorgular İş bir zorunluluktu... heyecanlı bir maceradır Liderlik tarzı Etkileşim Tarzı Emir veren, kumanda ve kontrol Bireysel Gayri ihtiyari, ortaklaşa Takım oyuncusu, toplantılara bayılır X Kuşağı ( ) Görevleri safdışı bırakır, kendine güvenli, şekil ve yön ister, şüphecidir... zorlu bir yarıştır, bir sözleşmedir Herkes aynıdır, diğerleri ile rekabet, neden diye sormak Girişimci Y Kuşağı ( ) Sırada ne var? Çoklu görev tanımları, azimli, girişimci, toleranslı, hedef odaklı... sonuç için bir araçtır, gerçekleştirmektir (bu grup iş hayatında yenidir, tanımlı değildir) Katılımcı İletişim Resmi, notlarla Yüzyüze Direkt ve acil E-mesaj, sesli mesaj Geribildirim ve Ödüller Motive Eden Mesajlar İş ve Aile Hayatı Hiç bir haber iyi bir haber değildir. İşten memnuniyet varsa aferin Tecrübene saygı duyuyoruz Çift asla karşılaşmaz Takdir etmemek, Para, Bilinirlik Değerlisin, sana ihtiyacımız var Denge yok, yaşamak için çalışmak Kuşakların Kişisel ve Aile Özellikleri Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama nasıl gidiyorum? Özgürlük en büyük ödüldür Kendi yolunla yap, kuralları unut Dengeli Bir düğmeye basışla, her ne ise onu isterim. Anlamlı iş Diğer parlak, yaratıcı insanlarla çalışacaksın Dengeli Kuşaklar Veteranlar ( ) Orta Kuşak ( ) X Kuşağı ( ) Y Kuşağı ( ) Otoriteye saygı, uyumlu, Şüpheci, eğlenceli, Realist, özgüven, aşırı Ana Değerler Optimistik, bağlılık disiplin formalitelere uyumsuz eğlence, sosyal Aile Geleneksel, çekirdek Parçalanmış Çalışan ebeveyn Kaynaşmış aileler Eğitim Bir hayal Parlayan bir ışık Oraya ulaşma yolu Çok büyük masraf Rotary telefonları, bire bir, Tuşlu telefon, beni istediğin Cep telefonları, beni sadece İnternet, görüntülü telefon, e İletişim/Medya hatırlatma notları zaman ara işten ara -mesaj Kaygılı, tutucu, biriktirir, Parayla İlgisi Bir kenara koy, nakit öde Şimdi al, sonra öde biriktirir, biriktirir Harcamak için kazanır Yapılan araştırmalar son kuşağın bedensel gücünün büyük ölçüde azaldığını ortaya çıkardı OKUL SPOR GÜNÜ 2008 kuşağı 10 yaşındaki 315 çocukla 1998 kuşağı aynı yaş grubundaki 309 çocuğun verileri üzerinde yapılan karşılaştırmada son kuşağın bedensel gücünün büyük ölçüde azaldığı ortaya çıktı. Sonuçları yorumlayan uzmanlar, İp atlamak, top koşturmak, ağaca tırmanmak yerine bilgisayar ve televizyonla geçirilen zamanın sonucu bu yorumunu yaptılar.acta Paediatrica adlı çocuk sağlığı dergisinde yayımlanan araştırma, ağaca tırmanmak, ip atlamak, top koşturmak gibi oyunlar yerine bilgisayar ve televizyon başında zamanını geçiren çocukların sağlığı konusundaki kaygıyı dile getirdi. Fitness uzmanı Dr. Sandercock ve ekibi, günümüz çocuklarının kaslarının 1990 lı yıllarda büyüyenlere göre daha zayıf olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, boy ve kilo oranları aynı olsa bile, bu dönemin çocuklarının fiziken daha zayıf, kas yapısının daha az olduğu ve önceki kuşakların basit gördüğü fiziksel hareketleri bile yapamadıklarını saptadı. Araştırmada, 10 yaşındakilerin mekik çekme sayısının 2008 deki çocuklarda 1998 lerdekine oranla yüzde 27,1 azaldığı, kol gücünün yüzde 26, tutuş gücünün yüzde 7 zayıfladığı, önceki kuşağın iki katı kadar çocuğun da parmaklıklara asıldıklarında kendi ağırlıklarını çekemedikleri görüldü. Dr. Sandercock, bu bulguların şoke edici olduğunu söyledi. Biz bu dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık. (Kızılderili Atasözü)

11 KONULAR TEYZELER/AMCALAR 68 GENÇLİĞİ ABLALAR/ABİLER 78 GENÇLİĞİ KARDEŞLER 1990 GENÇLİĞİ ÖZENİLEN Belgin Doruk Müjde Ar Televole Mankenleri ŞARKI Samanyolu Sen Ağlama Yakalarsam Muck Muck FİLM Love Story Endless Love Temel İçgüdü KİTAP Barbara Cartland Edebi Klasikler Sevgili Bulmanın Yolları/ Nasıl Zengin Olunur? EV Pembe Pancurlu Küçük Ev Apartman Dairesi Terası Olan Stüdyo Tipi Ev ARABA Kuyruklu 56 Chevrolet Murat Serisi James Bond BMV si PARA Parayla Saadet Olmaz Biz Vermeye Alıştık Para Olmadan Asla MESLEK Öğretmen Olmak İşletme Okumak Medya Dünyasına Girmek YEMEK Saray Muhallebicisi Sütiş Mc Donalds İÇECEK Limonata Bira Tekila SİGARA Tuvalette Yenice Sigarası Okulu Kırınca Samsun Sigarası MARKA UFİ veya YKM Levi s ile tanıştık PARFÜM MAKYAJ Charlie Önce Kaş, Takma Kirpik Fa Deodorant veya Mum Stick Siyah Kalem, Çilek Kokulu Dudak Parlatıcısı GİYSİLER Çiçekli Kloş Elbise Blue Jean, T-Shirt PAZAR GÜNÜ Banyo, radyoda maç ve okul hazırlığı Arkadaşlarla sinemaya gitmek için randevulaşma Sokakta, Ebeveyn Önü ve Her Yerde Kısa Marlboro Light s veya Kısa Camel Etiketten Geçilmiyor, Her Yanları Marka Escape Kozmetik Onlar İçin Çalışıyor Kafasına Göre Ne Bulursa Giyer Cuma-Cumartesi gecelerinin yorgunluğunu çıkarma İDEALLER Mutlu Yuva Kadın-Erkek Eşitliği Yalnız Yaşam KORKU En çok babadan Yalnız yaşamayı hem istedik hem korktuk AİDS ten DÜNYA Kendi etrafından ibaret Keşke Amerika da okusak Dünya ellerinin altında PLATONİK AŞK ROMANTİZM Sadece beklediler Türk filmlerindeki bütün sahneler Arada bir çaba gösterdik Birbirimize şiir okuyup, yağmurda ele ele dolaşmak Karşılıksız sözcüğü lugatlarında yok Mum ışığında sevişmek İLK AŞK Komşunun kızı/oğlu Devrimci ağabeyler/ablalar Yazlıktaki motosikletli ÇILGINLIK Doğum günü partileri Okul partileri Club te sabaha kadar dans ÖZGÜRLÜK Ancak evlenince Ekonomik özgürlük Zaten özgürler CİNSELLİK Nikahtan sonra Evlilik umuduyla Yemek içmek gibi ihtiyaç AYRILIK İnce hastalığa kadar yolu var Şarkılarda teselli Çivi çiviyi söker Geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz, çünkü bundan sonra orada yaşayacağız. (Thomas Browne) Bu notların hali ne böyle? Bu notların hali ne böyle? Değişim, yaşamın kuralıdır. Sadece geçmişe ya da şimdiki zamana önem verenler geleceği kaçırırlar. (John F. Kennedy)

12 JENNIFER Biçim Olarak Kuşak Çatışması Yaratan Durumlar, Olaylar - Eve dönüş ve yemek saati. - Çalışma, eğlenme, gezme zamanı - Giyinme ve süslenme biçimi - Sözlü ve sözsüz iletişim biçimi - Müzik dinlerken ve iş yaparken gürültü çıkarmak - Arkadaş seçimi, arkadaş ilişkileri - Kız-erkek arkadaşlığı - Büyüklere karşı saygı - Ekonomik olanaklar, para sorunu. İçerik Olarak Kuşak Çatışması Yaratan Durumlar, Olaylar - Özdeşleşme, özerklik, sorumluluk anlayışından kaynaklanan düşünce farklılıkları. - Hak ve görev kavramı. - Gelenek, görenek, din anlayışı ve yorumu. - Geçerli değer yargıları. - Meslek seçimi. - Başarılı ve saygın insanın tanımı. - Müzik türü, dergi, günlük gazete, kitap seçimi. - Dinlenen radyo, izlenen televizyon, seçilen video kasetlerinin türü ve konusuna ilişkin görüşler. - Dünya görüşü, yaşam felsefesi. - Toplumun, ülkenin, insanlığın geleceğine ilişkin görüşler. - Ekonomik, ideolojik ve siyasal görüşler. (Kaynak: webhatti.com) ASRIN AŞK ŞİİRİ Yaşanılanları Kontrol-S ile kaydedip, Kontrol-Z ile geri yaşıyorum Ben sevdamı download edip masaüstüne alıyorum. En çokta ekranı kapladığın o anı özlüyorum Italik yürüyüşlüm, Bold bakışlı sevdiğim... Öyle bir halt yedim ki, sakın affetme beni Simge durumuna küçült, saatlerce beklet beni Tüm sistemlerimi çökert, Ziple sıkıştır ve parçala Alt F4 ile kapat, Shift ile değiştir beni Kedinin mousela oynadığı gibi oyna, Manzaralı mouse pedinde gezdir beni Yeni bir pencere açalım ve unutalım her şeyi Geri dönüşüm kutusuna gönderelim maziyi Kısa yol oluştur fazla bekletme bu seveni En çok Flash Animasyonlu halini özlüyorum PC görünüşlü, Mac duruşlu sevdiğim Kalpten kalbe bağlantım bağlantısı yapılır Kapanır kapılar, ağa oturum açılır Sevdamız monitöre saniyelerle yazılır Disconnect olursam beni yine arar mısın? Masaüstünde bulamazsan belgelerime bakar mısın? Gelecek geçmişin farklı bir kapıdan dönen halidir. (Arnold Glasgow)

13 Bizim kuşaklar arada kaldılar. Bizler 'bilgisayarlar' ile 'daktilolar' arasında kaldık. 'Tel dolaplar' ile 'buzdolapları' arasındaki kuşağız biz. 'Nihansın dideden' ile 'Love story' arasındaydık. Vitrindeki 'Renkli ti-vi' ile evdeki 'siyah-beyaz' arasında ne kadar gidip geldik, bilemezsiniz. 'Hamburger' ile 'köfte' arasındaki kuşaktır bizim kuşak. 'Mahalle bakkalı' ile 'süpermarketlerin' arasında... 'Veresiye defterleri' ile 'kredi kartları'nın tam ortasındaydık. 'Milliyetçilik' ile 'yabancı sermaye' arasında bir yerde... 'G-string' ile 'dantel don' arasında... 'Yerli malı' ile 'marka' arasında... 'Aşk' ile 'flört' arasında... 'Ucu parfümlü mektuplar' ile ' 'ler' arasında... 'Alın teri' ile 'kolay para' arasında... 'Meyhane' ile 'Reina' arasında kaldık... Arada kalan kuşağız biz. 'Tel çember' ile 'ateş eden pilli robot' oyuncaklarının arasında kala kala büyüdük. 'Arnavut taşı' ile 'asfalt' sokakların kesiştiği köşeydi yerimiz. İşte bakın; 'Cumhuriyet' ile 'demokrasi' arasında sıkıştık, birisine koşsak öbürünü yitiriyoruz. 'Namus' ile 'para' arasındayız. Hangisi?.. 'Havuç maskesi' ile 'botoks' arasında... 'Berber Mahmut' ile 'Erkek kuaförü Lemi' arasında kalmaktı bizimkisi. Yine şaşkınız bu günlerde. El öpülen, şeker ikram edilen ziyaretler mi, yoksa Antalya'ya gitmek mi bayram?.. Aradayız yine dostlar. Böyle günler gelip çattığında benim canım sıkılır. Uçuk aklım eski ile yeni arasında sıkışıp kalır. Tek ayağımın üzerinde zıplaya zıplaya dönerim. Sonunda... Gülmek ile ağlamak arasında... Bükerim boynumu. Bir yanımda sevinç, bir yanımda hüzün... (Bekir Coşkun, Çocuklar Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, Onlar kendi yolunu izleyen Hayat'ın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil. Çünkü ruhlar yarındadır, Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları Kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur. Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar. Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar. Okçunun önünde kıvançla eğilin Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever. Tipik bir gün. Torunlarımla skype deydim. Twitter dan yeni tarif bir aldım.kızımla facebook... Halil Cibran Bir çocuğun yetiştirilmesinden bütün köy sorumludur. (Kızılderili Atasözü)

14 Kentlerde kaybedilen çocukluk... Geçen gün, okul servisiyle evlerine giden çocukları gördüm. Büyük olanlar, pencerelerden sarkıyor, bağırıp çağırarak çevrelerindekilerin dikkatini çekmeye çalışıyorlardı. Biraz sonra, sıkışık trafikte duran arabanın yanına geldiğimde arabanın içini de gördüm. Küçük çocuklar arabanın içinde kımıltılı bir topluluk oluşturmuşlardı. İlköğretim çağındaki büyüklü küçüklü çocukların her gün görülen geliş gidişlerinden biriydi. Aracın sürücüsü bir yandan çocuklara rahat durmalarını söylüyor, bir yandan da sıkışık trafikte aracını sürüyordu. Bir süredir, çocukların servis araçlarında geçirdikleri zamanı düşünüyorum. "Okul servisinde geçen zaman" çocukları nasıl etkiliyordu? Ne bilen vardı ne de düşünen. Çocuklar, evlerinden uzaktaki okullara servis araçlarıyla gitmek zorundaydılar. Çocukların da bu süre içinde sıkıntıdan kurtulmak için bağırıp çağırmaktan, itişip kakışmaktan başka yapabilecekleri hiç bir şey yoktu. Yoldan geçenlerin bakıp da kızdıkları bu görüntü, çocukların içinde bulunduğu durumun bir yansımasıydı. Kentlerde kaybedilen çocukluk... Parklara hapsedilmiş ağaçlar, yolların siyah asfaltlarına dökülmüş otomotiv konforu; çiçeksiz, böceksiz, hayvansız, doğadan koparılmış bir hayat... İnsanları bir araya getirip çalıştırmak için icat edilmiş bir sistemin betonla asfalttan oluşmuş zorunlu barınaklarına tıkılmış sıkışık bir yaşama biçimi... Bu sistemin içinde büyümek zorunda kalan çocukların, hayatı arabalarla bir yerden bir yere gitmek, hep bir şey istemek, hiçbir şeyden hoşnut olmamak" biçiminde algıladıkları bir zorunluluklar zinciri... Çocukluğumuzun özgür günlerinin nasıl bir "geliştirici çok yönlü ortam" içinde geçtiğini şimdi çok daha iyi görüyorum. Özgürlük, artık bacaklarımızın enerjisiyle değil, parmak uçlarımızın dokunduğu tuşlarla aranıyor. Klavye ve ekran özgürlüğü... Sanal gerçeklikle kendini uçuyor sanmak... Kafese konmuş insanın kendini kafesine alıştırmasının çaresiz yolları... Süpermarketlerin parlak ışıklı reyonlarında alış veriş yaparken kendini özgür sanmak... Güvenlik sistemleri çökertilmiş kent canlısının elektronik kartlarla, ekonomik özgürlük yanılgısıyla avunması... Çocukluğumuzun özgür günlerini şimdi daha iyi anlıyorum. Toprak sokaklarında koştuğumuz, korularında cirit attığımız, büyük ağaçlarından ceviz topladığımız ağaçlı, çiçekli, böcekli, kedili, köpekli geniş yaşama alanları... Çocukluk çağındaki arkadaşlıklarımız, özel dostumuz olan yaşıtlarımız, sevgilimiz olduğunu bilmeyen sevgililerimiz, ağaçlarımız, hayvanlarımız, bunların hepsiyle dopdolu çocuk hayatımız... Çocukluğumuzun zengin hayatı... Evden bir topak ekmek, biraz peynir, bir domates kapıp fırladığımız sokaklar... Geliştirici sokak kültürünü doya doya yaşayışımız... Arkadaşlıklar, dostluklar, kavgalar... Taşlı sopalı mahalle kavgaları... Öteki mahallede kıstırılıp dayak yemeler... Sonra onları kıstırıp dövmeler... Sonra barışıp has arkadaş olmalar... Güç zamanlarda sınanan dostluklar... Beklenmeyen ihanetler... Çocukluğumuzun zengin hayatı... Şimdi hamburgerle kolayı ödül sayan kent çocuklarına bakıyorum. Servis arabalarının pencerelerinden sarkarak kendilerinin farkına bile varmayan kalabalık kentlerin içinde, kuralları bozarak var olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Bu servis araçlarından kurtulup evlerine döndükleri zaman, kendilerini bekleyen anne ve babalarının beklentilerine ne yanıt bulacaklar? Bir beton yığınından başka bir beton yığınına geçerek sürdürdükleri hayatın ödülleri ne olacak? Bilgisayarın başında geçirmelerine izin verilen saatler mi, yeni bir şey almak için giriştikleri ısrarların sonucunu almak mı, yoksa hiç bir şeyle doyurulamayan doyumsuzlukları mı?.. Ne yazık ki onlar belki de hayatları boyunca "kentlerde kaybedilmiş çocukluk"larını arayacaklar ve hiçbir yerde bulamayacaklar. Endüstri çağı, insanların fabrika yakınlarında toplanarak üretim yapmaları için kurduğu kentlerde onların çocukluklarını kaybettirdi. Sonra da bu çağın eğitimi adına, yıllarca tüketici yaptığı çocukların sorunlarına çözüm bulmak için yeni yollar aradı. Şimdi, artık endüstri çağı da bitti. Şimdi de kent sokaklarında kaybedilen çocukluk, bilgisayar ekranlarında mı aranacak? Bu sorunun yanıtını henüz kimse bilmiyor. Belki, 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlarken doğal hayatın çocuklara geri verilmesi üzerinde de düşünürüz. (Erdal Atabek, Cumhuriyet Gazetesi, 24 Nisan TED Ankara Koleji İlköğretim Okulu 8. Sınıf Türkçe Zümresi Tarafından Hazırlanan Ana Dilim Türkçe Kitabından alınmıştır.) "Hayat bisiklete binmek gibidir; pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz" (Claude Pepper) KUŞAKLAR EY YÜKSELEN YENİ NESİL, GELECEK SİZİNDİR (Mustafa Kemal ATATÜRK)

15 KONU İLE İLGİLİ ÖNERİLEN KİTAP VE FİLMLER Kitap Kuşaktan Kuşağa Aktarım - Yazar: Willy Lahaye - Yayınevi: İletişim Yayıncılık Aile tarihi, kuşkusuz, kişinin değerlerinin ve sosyal alışkanlıklarının şekillenmesinde en önemli etkenlerden biri. Her kuşak, içine doğduğu ailenin aktardığı genetik ve psişik yapıya, sosyokültürel modele dayanarak sosyalleşiyor ve kendisini bu çerçeve içinde tanımlıyor. Öte yandan, bir kuşaktan diğerine geçişte, toplumsal değişime paralel olarak, pek çok ekonomik, sosyokültürel, sembolik, psikolojik ve pedagojik dönüşüm de yaşanıyor. Her kuşak, aileden devraldığı bilgiyi yeniden üreterek yeni düşünme, olma ve yapma biçimleri geliştiriyor. Bu süreçte, aile mirasının bazı unsurları dönüştürülerek muhafaza edilirken, bazıları da terk edilerek yok oluyor. Böylece kuşaklar arasındaki aktarım bir yandan devamlılık izleri taşırken, diğer yandan da kesintiler, kopukluklar ve dönüşümlerle belirleniyor. Peki değişimlerle kopukluklar arasında işleyen bu çift yönlü süreç kaçınılmaz mıdır? Özgürlük ile belirlenimcilik arasında kalan bireyin rolü nedir? Tarihinin basit bir eyleyeni midir, yoksa onun bir aktörü haline gelebilir mi? Bu kitap, işte bu can alıcı soruların izini sürüyor. Film :Babamın Kabusu (A Good Company) Dan Foreman (DENNIS QUAİD) : 51 yaşında ve iyi bir hayatı var...yani, genelde...hatta karısının beklenmeyen hamilelik haberi ve büyük kızı Alex'in New York Üniveristesi'ne (ne kadar pahalı olduğunu söylemeye gerek yok) kabul edilmesi aile bütçesi ile ilgili bazı kaygıları olmakla beraber Dan'i mutlu etmişti. Carter Duryea (TOPHER GRACE) : 26 yaşında ve genellikle hayatının dehşet verici olduğunu düşünüyordu. Bu genç ve başarılı adamın hayatta tek bir amacı vardı: İleride, uluslararası bir şirket olan Globecom'un başına geçmek... Ne yazık ki Carter'ın bu çabaları yedi aylık evliliğinin parçalanması ile aynı zamana rastlar, artık yanında küçük balığı dışında kimseler yoktur. Fakat o doğru yolda olduğundan emindir ve başaracaktır..dan'ın görevden alınmasına karşı duyduğu kızgınlık, yerine 26 yaşındaki Carter'ın getirilmesi ihtimaline karşı duyduğu şüphenin yanında hiçbir şeydi aslında.. Şirket el kitabının, çalışanının üniversiteli kızıyla birlikte olmak konusunda söyleyeceği pek bir şey yoktur. Ve ilişkilerinin duyulması, Carter'ın Dan'la ilişkisini, Alex'in babasıyla ilişkisini ve bu iki adamın Sports America'daki ilerlemesini tehdit edecekti. Tüm bunlardan sonra hayat Dan için de Carter için de biraz karmaşık bir hal alacaktı... Kitap: Cevdet bey ve oğulları, Yazar: Orhan Pamuk Nişantaşlı bir ailenin üç kuşak boyunca serüvenlerini anlatan bu kitap ev içlerinin renklerini, zamanın akışını, günlük sıradan konuşmaları akılda yer eden kahramanlar aracılığıyla saptarken okura geleneksel romandan alınacak hazları bütünüyle veriyor. Yüzyıl başında İstanbul'da Abdühamit'in son yıllarında küçük dükkân sahibi, ilk Müslüman tüccarlardan Cevdet Bey'in tutkusu hem işlerini büyütmek, zenginleştirmektir hem de 'Batılı anlamda' çağdaş, modern bir aile kurmak. Kökü taşraya uzanan kendi geleneksel ailesini bir yana bırakarak bu isteklerini gerçekleştirmeye girişen yalnız ve tüccar Cevdet Bey'in ve oğullarının günümüze uzanan hikâyesi bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin özel hayatının da hikâyesidir. Ev içlerinin, yeni apartman hayatının, Batılılaşan büyük ailelerin, Beyoğlu'na çıkıp alışveriş etmelerin, radyo dinlenen pazar öğleden sonralarının dikkat ve sevgiyle anlatıldığı bu panaromik roman Orhan Pamuk'a hak ettiği ünü getiren olgun bir kitapdır. Kitap: Boomeritis: Ken Wilber Konusu: Kitabın ismi boomerlardan geliyor, onların bir hastalığı gibi düşünülüyor. Boomerların durumu narsizme çok açık o nedenle bir üst farkındalığa geçemiyorlar. Evrensel farkındalığa geçmiyor. 8 düşünce tarzından bahsediyor. İlkel düzeyden evrensel farkındalığa kadar duygusal ve düşüğnce gelişiminden bahsediyor. x ve y ler daha açıklar düşünce olarak ama onlarında farklı sorunları var. Film; Çınar Ağacı Dört çocuk, torunlar, iki ayda bir evden eve taşınan çiçekler, plaklar, bir sandık ve gramafon. Ve iki ayda bir buluşulan Çınar Ağacı! Emekli öğretmen Adviye Hanım ın biraz muzip, biraz huysuz kişiliği çocuklarına hayatı zorlaştırıyor görünse de torunu Barış ın hayatındaki en anlamlı şey anneannesi dir. Bir tek Barış, anneanneye kavuşulacak Çınar Ağacı buluşmalarını ve sıranın onların evine gelmesini iple çekmektedir! Film: Herkesin Keyfi Yerinde (Everybody s Fine) Frank (Robert De Niro) yakın zamanda eşini kaybetmiş ve çocuklarıyla yalnız kalmış bir aile babasıdır. Bu yalnızlık ve yaptığı yanlışlar içinde çocuklarının aileden bir bir kopmasına seyirci kalmış ve aradan geçen yıllar sonunda tekrardan ailesini toplamak istemektedir. Bu amaçla özellikle kızı (Drew Barrymore) ile aralarında oluşacak duygusal anlar ve şehir şehir dolaşmasına sebep olan maceralı zamanlar, bir babanın çocukları uğruna büyük çabasını anlatmaktadır... O haftasonu biz bunu öğrendik; hep beraber yardımlaşmayı, tek vücut olmayı ve tek beyin olmayı... Tek başına takım değil, takımdaki bir baş olmayı. (TED Ankara Koleji Burslu Öğrencisi - Hamid C. Baş)

16 Naile Gürman Çalışmaya katkıda bulunan ve çalışmayı destekleyen tüm Kolej ailesine teşekkürler. Hazırlayanlar Sevinç Atabay Zerrin Koyunpınar Hale Boyacıoğlu Beyza Ögetürk Zeki Pehlivan Berna Malkoç Emiroğlu Şenay Avcı Aral Çakın Müge Dölek Katkıda Bulunanlar Ebru Arıel Naz Yalçın Buket Karabulut Hande Ovalı Dilek Efe Naile Gürman Erhan Ayık Ayşegül Yazan Yeşil Seher Çebin Can Yeşil

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Cazip işler ve sektörler

Cazip işler ve sektörler Yeni Mezunun İş Rehberi Cazip işler ve sektörler Tepe yöneticilerden mektuplar Kariyerine nasıl başlayacaksın? Şirketler Başlangıç ücretleri 2013 Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

Aynılaşma ve farklılaşma:

Aynılaşma ve farklılaşma: Kendisini Farklılaştıran Üniversite Öğrencisi Dünyayı da Farklılaştırır Prof. Dr. Erhan Erkut MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Türkiye de ortalama bir lise

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz.

40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz. t,/j',... f~- - IHIAS KOLEJI BIREYSEL GELIŞIM ve EGiTiM DERGiSi OCAK- 2012 IÇINDEKILER güvenli internet kullanımı 1 RNEK ŞAHSIYET OLABiLMEK BABALAR VE ÇOCUKLAR ÇALlŞMAYI SEVMEK VEÇABALAMAK IMTIYAZ SAHIBI

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA 1. GİRİŞ

HER ŞEY YOLUNDA 1. GİRİŞ EDEBİYAT ve KOÇLUK Yeşim Erberksoy HER ŞEY YOLUNDA 1. GİRİŞ Edebiyatçılar geçmişten bu güne insanoğlunun hayat yolundaki deneyimlerini, kültürel özelliklerini ve bilinçdışı simgelerini yaşanılan çağa taşıyan

Detaylı

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV Etki Araştırması Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir. Infakto Research Workshop ekibinin yanısıra, TEGV de oluşturulan proje grubu

Detaylı

Radyo Daima. 6 Mayıs a sesi en güzel şekilde, en. ücra köşeye yayma çabasının bir sembolü olarak. bakabiliriz. Şenol GÖKA TRT Genel Müdürü

Radyo Daima. 6 Mayıs a sesi en güzel şekilde, en. ücra köşeye yayma çabasının bir sembolü olarak. bakabiliriz. Şenol GÖKA TRT Genel Müdürü Şenol GÖKA TRT Genel Müdürü 6 Mayıs a sesi en güzel şekilde, en ücra köşeye yayma çabasının bir sembolü olarak bakabiliriz. Radyo Daima T ürkiye de Radyo Yayıncılığı nın başlaması daha önce denemeler olmasına

Detaylı

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI 4 Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz 2012 kadolife1 2 kadolife2012 İçindekiler 4 - BAŞKANIN MESAJI 6- GÜNDEM: Kadoil Satış Toplantısı

Detaylı

SIRADAN BİR DÜNYADA SIRADIŞI BİR HAYAT YAŞAMAK

SIRADAN BİR DÜNYADA SIRADIŞI BİR HAYAT YAŞAMAK ü ğ SIRADAN BİR DÜNYADA SIRADIŞI BİR HAYAT YAŞAMAK ğ ö ç ç Dünya Egemenliği Rehberi Orijinal Adı : A Brief Guide to World Domination Yazar İngilizce den Çeviren Tasarım : Chris Guillebeau : Alper Rozanes

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN Birlikte Yaşama Da Yayıncılık: 40 İnceleme Dizisi: 17 Editör Bekir Günay Tasarım Fokus Ajans Baskı ve Cilt Kristal

Detaylı

Esra-www.cepforum.com. Kevin Hogan 8 Dakikada Nasıl Evet Dedirtirsiniz. İstediğiniz kişiye 8 dakikada. nasıl. EVET dedirtirsiniz?

Esra-www.cepforum.com. Kevin Hogan 8 Dakikada Nasıl Evet Dedirtirsiniz. İstediğiniz kişiye 8 dakikada. nasıl. EVET dedirtirsiniz? Esra-www.cepforum.com Kevin Hogan 8 Dakikada Nasıl Evet Dedirtirsiniz İstediğiniz kişiye 8 dakikada nasıl EVET dedirtirsiniz? Içindekiler Yazar Hakkında Giriş 1 Diğerlerini Değişime İkna Etmek 13 2 İlk

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

Basıldığı yer: Azadi matbaası

Basıldığı yer: Azadi matbaası Basıldığı yer: Azadi matbaası Basım tarihi: Mayıs 2004 İçindekiler Giriş Bu işte kadınlar da var Hedefimiz, silahsız bir dünya Bunları yaşayan yüzlerce kadın var Dağlar, bir gerilla için bambaşkadır Özgür

Detaylı

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu TÜRKİYE nin geniş kapsamlı İlk Etİk edergisi Sayı 1 Etİk dolu etikite İle geldik 08 Kasım 2014 Röportajlar ile ela Etİka ödül törenleri Türkİye NİN GENÇ ETİK LİDERLERE İHTİYACI VAR etik DEĞERLER MERKEZİ

Detaylı

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012

Bilge Çocuk. Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Bilge Çocuk Yıl: 2 Sayı: 6 / 2012 Kardan adama elveda dememek için; küresel ısınmaya dur de! Küçükçekmece Belediyesi nin çocuklara armağanıdır. Sevgili Çocuklar, Okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi ne

Detaylı