SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yrd. (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)

2 İ. K. veya MUHASEBE BİRİMİ PERSONELİNCE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR - Teşviklerle ilgili hususlar(6111 sayılı kanun ortalama hesabı, alt işveren ana işverende borç durumlarına göre yararlanıp yararlanamama, yasal zorunluluk dışında engelli çalıştırma v.s.) - (4/a)SSK (4/b) bağ-kur çakışması, şirket ortaklarının bağ-kur (4/b) kazanç beyanı, - SGDP konusu, - Çalışamazlık girişi (istirahat raporu konusu), - Şirket ortaklarının bildirimi, - Eksik gün bildirimi olayı, - Firmalarca bankalara verilen «ücreti TL dir» yazıları,

3 ŞİRKET ORTAKLARI KENDİ İŞYERLERİNDE SSK LI OABİLİR Mİ? - 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere Kanunun 4/(b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4/(a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilemezler. - Uygulamada sıkça görüldüğü üzere, limitet şirket ortakları kendi ortak oldukları şirketlerinden kendilerini de 4/a sigortalısı olarak prim ödemektedirler. Bu bildirim geçerli kabul edilmeyecektir

4 İSTİSNALAR-1 - Şirket ortağı olduğu için 4/b Kapsamında sigortalı bildirilmesi gerekmekle birlikte 4/a kapsamında sigortalı bildirilmiş olan kişiler adına 1 Ekim 2008 tarihine kadar Bağ-Kur tescili yapılmamış ise 1 Ekim 2008 tarihine kadar olan sürelerdeki 4/a kapsamındaki sigortalılık geçerli olacak. - Bu kişilerin ortak oldukları işyerinden yada diğer işyerlerinden 1 Ekim 2008 tarihinden önce devam edip gelen 4/a kapsamında sigortalılıkları varsa işten ayrılmadıkları sürece 4/a kapsamında sigortalı bildirilmesi yasal olacak

5 İSTİSNALAR-2 - Şirket ortağı olduğu için 4/b Kapsamında sigortalı bildirilmesi gerekmekle birlikte 4/a kapsamında sigortalı bildirilmiş olan kişilerin Bağ-Kur tescili yapılmış ve bunların 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 60 ayı aşa borcu var ise bu sürelerdeki 4/b kapsamındaki sigortalılıkları durdurulacağından hatalı da olsa bildirilmiş olan 4/a kapsamında sigortalılık var ise bunlar geçerli olacak. - Bu kişilerin ortak oldukları işyerinden yada diğer işyerlerinden 1 Mayıs 2008 tarihinden önce devam edip gelen 4/a kapsamında sigortalılıkları varsa işten ayrılmadıkları sürece 4/a kapsamında sigortalı bildirilmesi yasal olacak

6 İSTİSNALAR-3 Önceden başlayan sigortalılığın üstünlüğü ilkesi gereği 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olduğu şirketten daha sonra hisse alan veya ortak olduğu tarih itibariyle seçimini SSK sigortalılığından yana kullanıp kesintisiz olarak 1 Ekim 2008 tarihine kadar SSK sigortalısı bildirilen ortaklar, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren de kesinti oluşmadığı sürece SSK sigortalı bildirilebilecek ancak kesintinin varlığı halinde Bağ-Kur sigortalılığı geçerli olacak. Sigortalı olarak çalıştığı işyerine 1 Ekim 2008 tarihinden daha sonra ortak olan kişilerin, sigortalı olarak çalıştığı işyerinde 1 Ekim 2008 tarihinden sonra A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenlerin SSK sigortalısı bildirilmesi mümkün değildir Bunların Bağ-Kur sigortalısı 6olması gerekecek.

7 LTD ŞTİ İSTİSNASI Limitet şirket ortağının kendi şirketinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilebilmesi için 3 koşulun yerine gelmesi gerekir. Bu koşullar; 1-Şirket ortaklığı 1 Ekim 2008 öncesi başlamalıdır. 2-Şirketteki sigortalılık 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamalıdır. 3-Şirketteki sigortalılık 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kesintiye uğramamalı, ortak için bu dosyadan çıkış yapılıp şube işyeri bile olsa başka dosyadan giriş yapılmamalıdır. Yani ortağın sigortalı bildirildiği dosya değişikliği yapılmamalıdır. Çıkış varsa ortak 4/a kapsamında sigortalı bildirilmemeli, 4/b kapsamında tescil yapılarak prim ödenmelidir. Bu şartlardan birisi ortadan

8 A.Ş. İSTİSNASI Anonim şirketin yönetim kurulu üyesi seçilmiş ortağının kendi şirketinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilebilmesi için 4 koşulun yerine gelmesi gerekir. Bu koşullar; 1-Şirket ortaklığı 1 Ekim 2008 öncesi başlamalıdır. 2-Şirket yönetim kurulu üyeliği 1 Ekim 2008 öncesi başlamalıdır. 3-Şirketteki sigortalılık 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamalıdır. 3-Şirketteki sigortalılık 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kesintiye uğramamalı, ortak için bu dosyadan çıkış yapılıp şube işyeri bile olsa başka dosyadan giriş yapılmamalıdır. Yani ortak şube işyerleri arasında dolandırılmamalıdır

9 EMEKLİ İSTİSNASI Anonim şirketin yönetim kurulu üyesi seçilmiş ortakları ile limitet şirketi ortaklarından usulüne uygun 4/a kapsamında sigortalı bildirilen ve emekli talebi öncesi işten çıkışı yapılan ortakların işten çıkış yapılmasıyla birlikte 4/a sigortalı olma hakkı sona ereceğinden bu durumda olanlar 4/a SGDP tabi sigortalı bildirilmemeli, maaştan 4/b SGDP kesintisi için başvuru yapılmalı, bunlara ücret ödeniyor ise ücretten sadece vergi kesilmelidir

10 4/A ve 4/B SGDP ÇAKIŞMASI Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunduğu için aylığından 4/b SGDP kesintisi yapılan kişiler kendisinin değil ama bir başkasının işyerinde çalışırsa maaşındaki 4/b SGDP kesintisinin kaldırılması gerekmektedir. Bu kişiler bir başkasına ait işyerinde ay içinde 30 günden az çalışsalar dahi (1 yada 2 gün bile olsa) maaşlarından 4/b SGDP kesintisinin kaldırılması gerekir. Bu durumda olan kişilerin 4/b SGDP tescilini yapmış olan SGK Merkezine 4/b SGDP kesinti kaldırma dilekçesi vermesi gerekir. Özellikle belirtmemizde fayda var ki; kişiler ortağı oldukları Ltd Şti veya ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi oldukları şirketlerden 4/a SGDP tabi sigortalı bildirilemezler. Bunların maaşlarından 4/b SGDP kesintisi yapılması gerekir. 1 Ekim 2008 tarihinden önce usulüne uygun 4/a SGDP ödemesi olanların hakları saklıdır. Bunların çalışmaları kesintiye uğramadığı sürece 4/a SGDP sigortalısı olması mümkündür. 10

11 Dönem Çalışan İşçi Sayısı Son 6 Ay Ortalaması. Teşvik Kapsamında İşe Alınmış İşçi Sayısı Son 6 Ay Ortalamasına İlave İşçi Sayısı Bu Ay Teşvik Kapsamında Bildirilecek İşçi Sayısı Bu Ay Teşvik Kapsamında Bildirilecek İşçiler 2011-Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak (a-b-c) 1 1 (a) 2012-Şubat (d-e) (a-b-c)+(d-e) 2012-Mart (f-g) Nisan (h-ı) (a)+(d)+(f) 2012-Mayıs (j) Yok 2012-Haziran (k) Temmuz (m-n) 1 (a-b-c)+(de)+(f-g) +0 (a)+(d)+(f) (a-b-c)+(de)+(f-g)+ (hı)+(j)+(k)+(m)

12 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

13 Çalışma Hayatında Ne Değişti Toplam 146 maddeden oluşan ve çok sayıda kanun değişikliği öngören 6552 sayılı Çok maddeli Kanun (Torba Kanun) 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve düzenlemelerin önemli bir bölümü yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.. Bu bilgilendirme seminerimizde iş ve sosyal güvenlik mevzuatımızda yapılan yeni değişiklikler ve prim borç yapılandırmasının usul ve esasları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir

14 Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler Madde-1: Muvazaalı alt işverenlik tespitine ilişkin Müfettiş Raporlarına itiraz 6 İş Günü içerisinde Yetkili İş Mahkemelerine yapılmakta iken bu süre 30 iş gününe çıkarılmıştır. (4857, m.3/iii) Madde-2: İşyerindeki kıdem süresi 6 aydan az olsa dahi yeraltı işyerlerinde çalışanlar «işe iade davası» davası açabilecek. (4857, m.18/i)

15 Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler Madde-3: İşverenler yardımcı işlerle işin teknolojik ve uzmanlık gerektiren bölümlerini alt işverene verebilir. Alt işverene iş veren asıl işveren alt işverenin işçilerinin ücretinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle yükümlü olacak. Asıl işveren alt işveren işçisine ödenmeyen ücreti ödemekle yükümlü tutulacak. Bunun için işçinin başvurusu aranmayacak. Asıl işveren resen ücret ödeme incelemesi yapacak. (4857, m.36/v)

16 Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler Madde-4 ve madde 7: Yer altı işlerinde haftalık çalışma süresi tarihinden itibaren 36 saate indirilecek. Yer altındaki günlük çalışma süresi 6 saati aşamayacak. İşveren, zorunlu neden veya olağanüstü haller hariç fazla çalışma yaptıramayacak. Yer altı işlerinde çalışanların fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretinin % 100 ünden az olamayacak. (4857, m.41-m.63/i)

17 Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler Madde-5: Yer altı işlerinde çalışanların yıllık ücretli izin süreleri +4 gün artırılacak. Kıdemi 1-5 yıl arası olan işçiler 14+4=18 gün, kıdemi 5-15 yıl arası olan işçiler 20+4=24 gün, kıdemi +15 yıl üzeri olan işçiler 26+4=30 gün ücretli izin hakkına sahip olacak. (4857, m.53/iv)

18 Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler Madde-6: Asıl işverenin alt işvereni değişmiş olsa dahi aynı işyerinde çalışan işçinin izin süresi toplam çalışma süresine göre belirlenecek. Alt işverenin işçilerine izinlerini kullandırıp kullandırmadığından asıl işveren de sorumlu olacak. (4857, m.56)

19 Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler Madde-8: Kamuda istihdam edilen alt işveren işçilerinin iş sözleşmeleri 1475 sayılı Kanunun 14.maddesi gereği kıdem tazminatı ödenmesini gerektirir biçimde feshedilirse (veya işin bitmesi nedeniyle iş akdi sona ererse) işçilerin kıdem tazminatları ilgili Kamu Kurumu tarafından ödenecek. Aynı işverenin farklı Kamu Kurumlarından iş alması ve işçilerin farklı Kurumlarda çalışması halinde kıdem süresi kamuda çalışılan sürelerin toplamından oluşacak.(4857, m.112)

20 Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler Madde-9: Yer altı maden işlerinden linyit ve taş kömürü çıkarılan işyerlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret asgari ücretin 2 katından az olamayacak. (3213 Maden Kanunu, ek madde 9)

21 Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler Madde-15: Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer yapılan hallerde bu araçlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulanmayacak. (6331, m.2/ii-e)

22 Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler Madde-16: Çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler işyeri hekimine ilave diğer sağlık personeli çalıştıracak veya hizmet alacak. Az tehlikeli sınıfta yer alıp 10 kişiden az çalışanı olan işverenler Bakanlıkça İlan edilen eğitimi tamamlarsa İSG hizmeti verebilecek. 10 çalışan sayısına göre İSG eğitimlerinin dakika hesabında çırak ve stajyerler dikkate alınmayacak. (6331, m.6/ia)

23 Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler Madde-17: Az tehlikeli sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 10 dan az olan işyerlerinde çalışanlar sağlık raporlarını kamu hastanelerinden, üniversite hastanelerinden veya ve aile hekimlerinden alabilecek. (6331, m.15/iii)

24 Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler Madde-25: İş akdi sonlandırılan işçinin işe iade davasını kazanması halinde işveren tarafından verilen 4 aylık bildirgenin son günü dikkate alınarak hak sahipliği belirlenecek. İşsiz geçen dönemler için işsizlik ödemesi yapılacak. Bildirgenin ait olduğu 4 aylık süre için işsizlik ödemesi yapılmış ise bu ödemeler geri alınacak, işsiz geçirilen dönemler için ilave ödeme yapılması halinde 4 aylık dönemde yersiz ödenen miktarlar bu ödemeden mahsup edilecek. (4447, m.50/iii)

25 Yurtdışı Borçlanma Kanununda Yapılan Değişiklikler Madde-28: 3201 sayılı Yurtdışı Borçlanma Kanununa göre borçlanma müracaat tarihinde Türk vatandaşı olmayanların borçlanma hakkı bulunmamakta idi. Yapılan değişiklik sonucu Türk vatandaşlığından izinle çıkanlar (mavi kartlılar) Türk vatandaşı olarak geçirilen 18 yaşından sonraki süreleri borçlanabilecek. (3201, m.1)

26 Yurtdışı Borçlanma Kanununda Yapılan Değişiklikler Madde-29: Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanan ülkelerde Türkiye sigortasından önce sigorta başlangıcı olanların yurt dışı sigorta başlangıcı Türkiye sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek ve bu tarih dikkate alınarak emeklilik şartları belirlenecek.. (3201, m.5/v)

27 Yurtdışı Borçlanma Kanununda Yapılan Değişiklikler Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbeycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya daki (18 ülke) başlangıçlar burada da başlangıç sayılacak, Sözleşme olan diğer ülkeler (Danimarka, İngiltere, İsveç, Libya, Norveç, Romanya, Sırbistan, İspanya, İtalya, Portekiz) ile sözleşme olmayan ülkelerdeki başlangıçlar burada sayılmayacak

28 Yurtdışı Borçlanma Kanununda Yapılan Değişiklikler Madde-30: Mavi kartlıların borçlanabilmesine ilişkin davalarla yurt dışı sigorta başlangıcının Türkiye sigorta başlangıcı sayılmasına ilişkin davalardan feragat edenler yeni düzenlemeden yararlanacak. Davadan feragat edilmesi nedeniyle vekalet ücreti ödemesi yapılmayacak. (3201, geçici m.8)

29 SGK Kanununda Yapılan Değişiklikler Madde : SGK, sosyal güvenlik alanında eğitim, araştırma, ve danışmanlık faaliyeti yapmak ve yaptırmakla yetkili olacak. SGK bünyesinde Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı Kurulacak. (5502, m )

30 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Ev Hizmetlerinde Çalışanlar- Madde-40: Ev hizmetlerinde çalışanlar zorunlu sigorta kapsamında idi. 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren aynı kişinin evinde 10 günden az çalışması olan kadınlar zorunlu sigortalı sayılmayacak. Bunların sigortalılıkları % 2 KVK primi ödenerek sağlanacak. (5510, m.6)

31 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Yabancı Uyruklular- Madde-40: Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmamış ülkelerden gelen ve geldiği ülkelerden primi ödenen sigortalılar 3 ay sigortadan muaf olacak. Türkiye deki çalışmaları 3 aydan fazla sürenler ise 3. ayın bitim tarihinden itibaren tüm sigorta kollarına tabi tutulacaklar. (5510, m.6)

32 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Yurt Dışında İkamet Eden Bağ-Kur lular- Madde-40: Türkiye de ticari faaliyette bulunduğu için (vergi mükellefi-şirket ortağı) Bağ-Kur sigortalısı olması gerekenler yurt dışında ikamet etmeleri ve ikamet ettikleri ülkede prim ödemeleri koşuluyla Bağ-Kur sigortasından muaf olacaklar. (5510, m.6)

33 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Madencilerin Emeklilik Yaşı- Madde-41: Maden yer altı işlerinde çalışanlar 20 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları koşuluyla 50 yaşında emekli olabilecek. (5510, m.28)

34 MADEN İŞYERLERİNİN YERALTI İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK İLGİLİ KANUN KANUN MAD geçici m.9/iv SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ öncesi öncesi Niteliği Sürekli veya Münavebeli Sürekli veya Münavebeli ÇALIŞMANIN Sigortalılık Süresi Prim Günü TAHSİS TARİHİNDEKİ Sigortalılık Yaş Süresi Prim Günü Sürekli Münavebeli

35 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Ağır Engelli Çocuğu Bulunan Anneler- Madde-41: Başkasının bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu bulunan (eski ifade malul) kadınlara prim ödemelerinin dörtte biri oranında yıpranma primi verilecek ve verilen yıpranma primi emeklilik yaşından düşülecek. (5510, m.28)

36 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Madde-42: Maden yer altı işlerinde çalışan ve yıpranma hakkından yararlanmak için fiilen çalışılması gereken süreler, yıllık izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal tatil, bayram tatili, genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası eğitim sürelerini de kapsayacak. (5510, m.40)

37 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Doğum Borçlanması- Madde-43: SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı sigortalısı olarak tescil yapıldıktan sonra doğum yapan kadınlar 3 çocuğa kadar, her çocuk için 2 yıllık süreyi borçlanabilecek. Sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar için borçlanma yapılamayacak. (5510, m.43)

38 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Tüp Bebek Denemesi- Madde-45-47: Tüp bebek 2 olan deneme süresi 3 e çıkarıldı. Tüp bebek için katılım payı 1. denemede % 30, 2. denemede % 25, 3. denemede ise % 20 oranında olacak. Harp Malulleri, 2330 kanun kapsamından malullük aylığı alanlar, bunların eşi, vazife malullerinden başkasının bakımına muhtaç olanlar ve bunların eşleri tüp bebek için katılım payı ödemeyecek. (5510, m.63, m.68)

39 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Topluluk Sigortalıları- Madde-50: Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerden iş üstlenen işverenler tarafından çalıştırılmak üzere bu ülkelere götürülen işçilerin (5510, m.5/g sigortalısı-topluluk sigortalısı) sigorta primine esas kazanç üst sınırı 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 3 asgari ücret olacak. 3 Asgari ücreti aşan kısımdan sigorta primi alınmayacak (5510, m.82)

40 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Emekli Maaşını Çekme Süresi- Madde-53: Emekli maaşını 6 ay boyunca çekmeyen, maaş hesabı 6 boyunca hareketsiz kalan emeklilerin maaşları kontrol amacıyla durdurulmakta idi. Yapılan değişiklikle bu süre 12 aya çıkarıldı. Maaş hesabı 12 ay boyunca hareketsiz olan, maaşını 12 ay boyunca almayanın maaşı durdurulacak. Maaşın bağlanması için yeniden müracaat edilmesi gerekecek. (5510, m.97)

41 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Ev Hizmetlerinde Çalışanlar- Madde-55: Ev hizmetlerinde çalıştırılan kadının sigortalının çalışma süresinin 10 günden fazla olması halinde, sigortalıyı çalıştıran ev sahibi sigortalının bildirimini E- Bildirge sistemi dışında matbu bir form ile de yapabilecek. (5510, ek m.9)

42 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Ev Hizmetlerinde Çalışanlar- Madde-55: Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılan kadınlar için % 2 oranındaki sigorta primi ev sahibi tarafından ödenecek. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılan kadınların sigortalılık tescili, çalışmanın geçtiği ay sonuna kadar çalışan ve çalıştıranın imzasını ihtiva eden bir form ile SGK ya yapılacak. (5510, ek m.9)

43 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Ev Hizmetlerinde Çalışanlar- Madde-55: Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılan kadınlar hastalık parası alamayacak. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan sigortalılar, işverenin ödediği prim matrahının % 32,50 oranı üzerinden 30 günlük prim ödeyebilecek. Prim tutarı ilgili ayın son gününe kadar ödenmez ise ilgili ayın prim ödeme hakkı düşecek. Bu kapsamda ödenen primler 4/a statüsünde sayılacak. (5510, ek m.9) 43

44 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Ev Hizmetlerinde Çalışanlar- Madde-55: Kadın sigortalıları ev hizmetlerinde çalıştıran ev sahipleri işveren sayılmayacak. İş Kazasından önceki 10 gün içinde tescil yaptırmamış olanlar iş kazası sigorta yardımlarından yararlanamayacak. İş Kazası nedeniyle geçici veya sürekli iş göremezlik ödemesi için prim borcunun bulunmaması şartı aranacak. (5510, ek m.9)

45 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Ev Hizmetlerinde Çalışanlar- Madde-55: Ev hizmetlerinde çalışan kadın sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölmesi halinde hak sahiplerine bağlanacak sürekli iş göremezlik gelirine ait peşin sermaye değeri ev sahibine rücu edilemeyecek. Bu kapsamda sigortalı olan kadınlar 30 gün prim ödeyince sağlıktan yararlanacak. 60 günden fazla prim borcu bulunan sağlık hizmetinden yararlanamayacak.(5510, ek m.9)

46 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Gelir Testi, GSS Prim Borcu- Madde-57: Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve hak sahipliği bulunmayan kişilerden Gelir testine girmeyen ve GSS tescili en üst kademeden borçlandırılan GSS liler, 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 6 ay içinde (31.Mart 2015 tarihine kadar) gelir testine başvurduğu takdirde GSS primleri yapılan gelir testine göre tescil başlangıç tarihinden itibaren başlatılacak. (5510, geçici m.53)

47 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Gelir Testi, GSS Prim Borcu- Madde-57: 11 Eylül 2014 tarihinden önce SGK tarafından resen GSS tescili yapılıp bir aylık süreden sonra gelir testine giren ve geliri 2 asgari ücret altında çıkan kişilerin, tespit edilen gelirlerine göre tahakkuk ettirilecek primleri, tescil başlangıç tarihinden itibaren başlatılacak. (5510, geçici m.53)

48 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -GSS Prim Borç Aralıkları-. DÖNEM Gelir Aralığı ve Ödenecek prim Tutarı 1/3 ile 1 Asgari Ücret Arası 1-2 Asgari Ücret Arası 2 Asgari Ücret Üzeri ,46 106,38 212, ,62 112,86 225, ,14 117,43 234, ,86 122,58 245, ,84 128,52 257, ,36 136,08 272,

49 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Gelir Testi Yaptırması Gerekenler- Sosyal Güvencesi ve hak sahipliği bulunmayanlar Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, Çağrı üzerine çalışanlar, Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar Öğrenim görmeyen 18 yaşından büyük çocuklar Sigortalılığı sona erenler Lise/Üniversite eğitimi sona erenler

50 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Gelir Test Başvuru Tarihi- Son 1 yıl içinde 30 günden az prim ödemesi olanlar işten çıkınca 1 ay içinde Son 1 yıl içinde gün arası prim ödemesi olanlar işten çıktığı tarihi takip eden 10. günden itibaren 1 ay içinde Son 1 yıl içinde 90 gün üzeri prim ödemesi olanlar işten çıktığı tarihi takip eden 99. günden itibaren 1 ay içinde Liseyi bitirenler mezuniyet tarihini takip eden 120. günden itibaren 1 ay

51 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Gelir Test Başvuru Tarihi- İşsizlik maaşı alanlar, işsizlik ödeneğinin bittiği tarihten itibaren 1 ay içinde Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar işe girdikleri tarihten itibaren 1 ay içinde Üniversiteden mezun olanlar mezun oldukları tarihten itibaren 1 ay içinde

52 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Oda Kaydı Geçersiz Sayılanlar- Madde-58: Bağ-Kur sigorta tesciline esas Oda kayıtları geçersiz sayılanlardan primlerini tarihine kadar ödemiş olanların sigortaları geçerli sayılacak. Tarımsal faaliyet kayıtları usulüne uygun olmayan sigortalıların tarihine kadar geçen sürelere ait primleri tarihine kadar ödenmiş ise sigorta süreleri geçerli sayılacak. Ancak tevkifat kesintine binaen geriye dönük yapılan tescillerden, tevkifatın yapıldığı tarihte ziraat odası kaydı bulunmayan daha sonra geriye dönük tesis edilen kayıtlar geçerli sayılmayacak. (5510, geçici m.54)

53 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Kapanan İşyerlerinin Borçları- Madde-59: Kapanan işyerlerinden ödeme süresi tarihi öncesine ait olan prim, İSP, SGDP, İPC, İPC, EKP, ÖİV, DV borçlarından, borç türü bazında borç asılları 100 TL yi aşmıyor ise bu alacakların tahsilinden vaz geçilecek. (5510, geçici m.55)

54 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Resmi Kurumlara Uygulanan İPC ler- Madde-61: Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi vermekle yükümlü tutulan Kamu Kurumları, (odalar, vergi daireleri v.b.) işyeri bildirgesi vermekle yükümlü tutulan ticaret sicil müdürlükleri, ruhsatları SGK ya göndermekle yükümlü tutulan ruhsat vermeye yetkili makamlar, ilgili bildirgeleri/belgeleri tarihinden itibaren 3 ay içinde verirse İPC uygulanmayacak. Uygulanan İPC ödenmemiş ise terkin edilecek. (5510, g.m.57) 54

55 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -İş-Kur a Uygulanan İPC ler- Madde-61: İş-Kur tarafından verilmesi gereken sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri, prim bildirgeleri tarihinden itibaren 3 ay içinde verirse İPC uygulanmayacak. Uygulanan İPC ödenmemiş ise terkin edilecek. (5510, g.m.57)

56 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -TÜİK Çalışanlarının SPEK Tutarı- Madde-62: TÜİK te ila tarihleri arasında çalışan geçici personele ödenen fazla çalışma ücretleri sigorta priminden muaf olacak. (5510, geçici.m.58)

57 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Soma Şehitleri- Madde-63: Soma Maden Kazasında Şehit olan sigortalıların SGK ya borcu varsa terkin edilecek. Dul, yetim, anne ve babalara aylık bağlanması için 5 yıl sigorta 900 gün prim şartı aranmayacak. Soma Şehitlerinin anne ve babalara ölüm aylığı bağlanmasında asgari ücretin altında gelirin bulunması ve SGK dan emekli maaşı alınmaması aranmayacak. (5510, geçici.m.59)

58 3713 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Soma Şehit Yakınlarının Kamu Kurumlarında İstihdam Edilmesi- Madde-63: Soma Maden Kazasında Şehit olan sigortalıların eş ve çocuklarından biri, eşi yoksa kardeşlerden birisi, Kamu işyerlerinde sınav şartı aranmaksızın istihdam edilecek. (5510, geçici.m.59)

59 İş Mahk. Kanunda Yapılan Değişiklik Madde-64: Hizmet Tespit Davaları hariç olmak üzere SGK ya dava açmadan önce SGK ya müracaat etmek zorunlu olacak. SGK 60 gün içinde cevap vermezse talep reddedilmiş sayılacak. Talep ve ret işlemi gerçekleştikten sonra dava açılabilecek. SGK ya başvuruda geçirilecek süre hak zamanaşımı ve düşürücü sürelerin hesabında dikkate alınmayacak. (5521, m.7)

60 İş Mahk. Kanunda Yapılan Değişiklik Madde-64: 4/a Kapsamındaki sigortalı tarafından hizmet tespiti amacıyla işveren aleyhine açılan davalarda dava SGK ya resen ihbar edilecek. İhbar üzerine SGK, davalı yanında feri müdahil olacak. SGK Kanun yoluna başvurabilecek. SGK, kesinleşen Mahkeme Kararı uygulayacak. SGK feri müdahil olacağı için vekalet ücreti ödemeyecek. (5521, m.7)

61 657 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik -Özelleştirme Nedeniyle İşsiz Kalanlar- Madde-66: Özelleştirme sonucu iş akdi sona erip Kamu Kurumlarına nakil hakkı olmayan işçiler, emekli olma hakkını kazanacağı süreye kadar Kamu Kurumlarında 4/c statüsünde istihdam edilebilecek. (657, m.4/c)

62 2022 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik -65 Yaş Maaşları- Madde-82: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alma hakkı bulunmadığı halde aylık almış olan veya aylık alma şartlarını yitirmesine rağmen aylık almayı sürdürenlerin yersiz ödenen aylık tutarları ve bu tutarlardan doğan ceza ve faizler terkin edilmiştir. (2022, geçici m.4)

63 Prim Borç Yapılandırması Madde-81: 2014/Nisan ve önceki dönemlere ait olup tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, İSP, SGDP, ödeme imkanı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı ve topluluk sigorta primi, EKP, ÖİV, DV borçları, Gelir Testine dayalı olarak GSS prim borcu bulunanların GSS prim borçları, 30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiiller nedeniyle uygulanan İPC borçları,

64 Prim Borç Yapılandırması 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatları ve ihale konusu işler için 11 Eylül 2014 tarihinden önce SGK tarafından resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmeyen asgari işçilik fark prim borçları, Kamu Kurumları ve Kamu Kurumu yerine geçen işletmelerde çalışan ve bu sürelerde emekli maaşı kesilmesi gerektiği halde yersiz olarak emekli maaşı alan emeklilerin aldıkları emekli maaş borçları yapılandırma kapsamında olacak

65 Prim Borç Yapılandırması Yapılandırma kapsamına giren prim borç asıllarına daha önce uygulanan gecikme cezası ve gecikme faizi silinecek. Bunun yerine borç asıllarına Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeni faiz/gecikme zammı hesap edilecek. Yapılandırma kapsamına giren İPC borç asıllarının % 50 si ile İPC borç aslına uygulanan gecikme cezası ve gecikme faizi silinecek. Bunun yerine İPC borcunun % 50 üzerinden Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeni faiz/gecikme zammı hesap edilecek

66 Yapılandırma Müracaat Zamanı Prim borç yapılandırması imkanından yararlanmak isteyen işverenler ve sigortalılar 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 3 ay içinde-31 Aralık 2014 tarihine kadar (BKK Kararı ile uzatıldı: 2 Şubat 2015 e kadar) SGK ya başvuruda bulunacak. Gelir Testine dayalı GSS prim borcu bulunan sigortalılar için müracaat süresi 7 ay- 30 Nisan 2015 tarihine kadar olacak

67 Taksit Ödeme Süreleri Prim borç yapılandırması imkanından yararlanmış olan işverenler ve sigortalılar ilk taksitlerini, peşin ödemeyi seçenler borcun tamamını 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 4 ay içinde-31 Ocak 2015 (BKK ile uzatıldı: 2 Mart 2015 e kadar) tarihine kadar ödeyecek. Gelir Testine dayalı GSS prim borcu bulunan sigortalılar ilk taksitlerini, peşin ödemeyi seçenler borcun tamamını 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 8 ay içinde-31 Mayıs 2015 tarihine kadar ödeyecek

68 GSS Prim Borcunun Peşin Ödenmesi Gelir Testine dayalı GSS prim borcu bulunan sigortalıların peşin ödeme talebinde bulunmaları ve GSS prim borcunun tamamını 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 8 ay içinde-31 Mayıs 2015 tarihine kadar ödemeleri halinde hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecek

69 Taksit Süreleri İşveren ve sigortalıların prim borcu ile gelir Testine dayalı GSS prim borcu bulunan sigortalıların prim borç yapılandırmalarında peşin ödemeyi seçmemeleri halinde taksit sayılarını veya 18 olarak belirtmeleri gerekecektir. Taksit sayısının 6 seçilmesi halinde borca %5, taksit sayısının 6 seçilmesi halinde borca %7, Taksit sayısının 12 seçilmesi halinde borca %10, Taksit sayısının 18 seçilmesi halinde borca %15 oranında vade farkı uygulanacak

70 Sigortalılık Süreleri Durdurulanlar 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 60 ayı aşan borç nedeniyle sigortalılık süresi durdurulanlar, durdurulan sigortalılık sürelerine ait borç asılları ile bu kanun kapsamında Yİ-ÜFE oranlarına göre hesaplanan yeni gecikme zammının tamamını tarihine kadar ödemeleri koşuluyla durdurulan sigortalılık sürelerin ihya edebilirler. Borcun tamamı bu süre içinde ödenmez ise ihya geçerli sayılmaz ve ödenen tutarlar sigortalıya faiz uygulanmaksızın iade edilir

71 Taksitleri Aksatılması Bir takvim yılı içinde ödenmesi gereken taksitlerden (6 taksit) 1 yada 2 taksitin ödenmemiş olması yapılandırmayı bozmaz. Ancak aksatılan taksitin, son taksiti takip eden ayın sonuna kadar işletilecek gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerekir. Yapılandırmadan ödenen taksitler nispetinde yararlanılır. SGK tarafından tatbik edilen hacizler ödemeler nispetinde kaldırılır

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-540094 1/8/2008 KONU : 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: YENİ TORBA YASA TASARISI Yeni torba yasası ile birlikte bir çok alanda değişiklikler söz konusu.merakla beklenen 2014 torba yasasının içinde yer alan bütün maddeler şu şekilde.. Taşeron'da Yeni Düzenleme

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ)

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) 6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) Doç. Dr. Kenan ÖREN Süleyman Demirel Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri

Detaylı

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise,

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise, T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73 031 658475 Konu : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

G E N E L G E 2009-113

G E N E L G E 2009-113 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009 Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde

Detaylı

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur? 4/c ve İştirakçilik (Emekli Sandığı) 1- Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya (5510 sayılı Kanuna) göre

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00- Konu : İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri. 20/10/2010 G E N E L G E 2010/117 1- Genel Açıklamalar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU I-GENEL BİLGİLER: A- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 506 sayılı Kanunun 2. maddesinde, hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren

Detaylı

216 madde içeren 130 sayfadan ibaret olan ve çeşitli kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ve Gümrük Tarifesini değiştiren 6111 Sayılı Yasa tabir

216 madde içeren 130 sayfadan ibaret olan ve çeşitli kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ve Gümrük Tarifesini değiştiren 6111 Sayılı Yasa tabir Torba Kanunu 6111 Sayılı Yasa BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ın girişimleri ile 26/01/2012 tarihli ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 G E N E L G E 2011 / 43

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 G E N E L G E 2011 / 43 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 Konu : Yabancı uyrukluların sigortalılıkları. G E N E L G E 2011 / 43 1- Genel Açıklamalar

Detaylı

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı