KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ)"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) (Önerge No:15/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa kazası Balalan köyü P/H III/50 parsel 7, 8, 10, 11, 1/1, 14/2, 18, 20, 23, 24 nolu parsel sahibinin arazisine yapacağı yatırıma ulaşımın sağlanması için; 1) Şehir Planlama Dairesi nin görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve önergeye ekli sunulan haritada sarı ve yeşil ile renklendirilmiş kısmın kamu yolu olarak ayrılmasını; 2) Sözkonusu kamu yolu (önergeye ekli haritada sarı ve yeşil ile renklendirilmiş kısım) için tüm yasal izinlerin söz konusu parsellerin sahibi tarafından ilgili dairelerden (Karayolları Dairesi, İskele Kaymakamlığı, Şehir Planlama Dairesi, K.T. Elektrik Kurumu, Orman Dairesi vs.) alınarak tüm altyapı ve asfaltlama masraflarının yatırımı yapacak ilgili parsellerin sahibi tarafından karşılanmasını; 3) Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra sözkonusu yolun Tapu ve Kadastro Dairesi nce tapu haritalarına işlenmesini onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MÜŞTEREK BAHİS ŞİRKETLERİ VE İNTERNET BAHİS ŞİRKETLERİNİN ÖN İZİNLERİNİN YENİLENMESİ (Önerge No:78/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası nın 26(2) (c) bendi uyarınca ve Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararı gereği ilgili müşterek bahislerin düzenlenmesine ilişkin kayıt ve koşullar dikkate alınarak, Nicosia Betting Ltd., Aydoğan Turizm & Leisure Ltd. (Hitit Bet), Arkın Investment Ltd. (Sporting Club Betting), Dee European Com Betting Ltd., Quickwin Betting Ltd. ve Stan Toto Betting Ltd. in Müşterek Bahis Düzenleme İzinlerinin bir yıl süre ile yenilenmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) FRUIT LOGISTICA YAŞ MEYVE VE SEBZE FUARI NA KATILIM (Önerge No:80/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nin en önemli ihracat ürünlerinin başında gelen narenciye gibi tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması misyonundan hareketle, ülkemizde gıda alanında faaliyet gösteren firmaların ürettikleri tarım ürünlerinin tanıtımı, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile 5-7 Şubat 2014 tarihleri arasında Almanya nın Berlin kentinde yapılacak Fruit Logistica Fuarı na 4-8 Şubat 2014 tarihleri arsında Sanayi Dairesi II. Derece Sanayi Memuru Hasan Bağlar ın katılmasını; Ercan-İstanbul-Berlin-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli, seyahat sigortası, vize harçları, konaklama masrafları ve mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC MERSİN KONSOLOSLUĞU NA VEKALET (Önerge No:81/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 27 Ocak 5 Şubat 2014 tarihleri arasında KKTC Mersin Konsolosu Zalihe Erden e vekalet edecek olan, İstanbul Başkonsolosluğu nda görevli II. Derece Basın-Yayın ve Enformasyon Memuru Asu Muhtaroğlu nun anılan tarihlerde KKTC Mersin Konsolosluğu nda görevlendirilmesini ve bu amaç için Mersin de bulunacak adıgeçenin İstanbul-Adana gidiş-dönüş uçak bileti ve otel masraflarının KKTC Dışişleri Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL AHMET SÖNMEZLER İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:82/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararla sözleşmesi uzatılan Ahmet Sönmezler in hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan, sözleşme süresinin hitam tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HUDUT DÜZELTME (DİPKARPAZ) (Önerge No:83/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Dipkarpaz Pafta/Harita I/60 da kain özel mülkiyetteki 326 no lu parsel içerisinde bulunan konuta ilave oda inşaatı yapılması nedeniyle ortaya çıkan KKTC mülkiyetindeki 323/3 no lu parsele yönelik sınır ihlali sorununun çözülmesi ve tapu kayıtlarının yeni şekliyle düzeltilmesi için; 1) Ayni Pafta/Haritada kain olup Osman Nuri Hocaoğlu na ait olan önergeye ekli planda sarı ile gösterilen toplam ay² lik kısımların ifraz edilerek, KKTC mülkiyetindeki 323/3 no lu parsele amalgame edilmesini, yine ayni şekilde 323/3 parselden de önergeye ekli planda yeşil olarak gösterilen ay² lik kısmın ifraz edilerek 326 no lu parsele amalgame edilmesini ve takas yoluyla hudut düzeltmesi yapılmasını; 2) Bu işlemlerin yapılması ve tapu kütükleri ile haritaların yeni oluşuma göre düzenlenmesinde Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü nün yetkilendirilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BAHÇELİ KÖYÜ MUHTARLIĞI NIN KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:84/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Bahçeli Pafta/Harita XIII/16 & 24 köyiçinde kain olup, içinde muhtarlık hizmet binası bulunan 155/1 no lu KKTC adına kayıtlı ( ) parselin ve içinde mevcut binanın KKTC Anayasası nın 159 uncu maddesinin (1)(b) ve (3). fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, muhtarlık hizmetlerinde kullanılması amacıyla, İçişlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetiminde, Bahçeli Muhtarlığı nın kullanımına verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) S (K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:86/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu S(K-II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 21 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C uyruklu Erdoğan Yavaşoğlu na Girne İlçesi Alsancak ta Koçan No: 9495, Pafta/Harita No: XI/16.E2, Parsel No: üz /3/1 üzerinde kain 5 no lu konutu satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:87/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 40 ıncı sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C uyruklu Gültekin Ursavaş a Girne İlçesi Yukarı Girne de Koçan No: 12474, Pafta/Harita No: XII/21.W2, Parsel No: üz 1313 üzerinde kain C Blok 2. katta 1 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:88/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma İstemi ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 34 üncü sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C uyruklu Volkan Topaloğlu na Girne İlçesi Yukarı Girne de Koçan No: 10523, Pafta/Harita No: XII/20.W2, Parsel No: üz 816 üzerinde kain zemin katta 2 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SİBER (K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:89/2014) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Türk Belediyesi nin Geleneksel Olarak Düzenlediği II. Kıbrıs Türk Tiyatro Festivali ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Siber(K-I) sayı ve tarihli kararda yer alan Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" ödenek kaleminin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Belediyelere ödenek kalemi olarak düzeltilerek, adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KIBRIS TÜRK TÜTÜN ENDÜSTRİSİ LTD. ŞİRKETİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ (Önerge No:90/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şirketi 2014 Mali Yılı Bütçesi ni, nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL KONCE BAYDAR IN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:92/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli karar ile görev süresi uzatılan Konce Baydar ın hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan sözleşme süresinin hitam tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak, 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANKARA KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ SULTAN-I YEGAH TSM KOROSU & TRT HEYETİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:94/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Rauf Raif Denktaş anısına 27 Ocak 2014 tarihinde düzenlenecek Kültürel Hazineler Armonisi ne katılacak olan Ankara Kıbrıs Türk Kültür Derneği Sultan-ı Yegah Tsm Korosu & TRT heyetinin transfer, rehberlik ve konaklama bedeli 14,076.5 TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KİRA SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:95/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile Kaptan Erbay Spor & Leisure Centre Ltd. arasında tarihinde imzalanan ve süresi tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesinin süresinin tarihine kadar uzatılmasına yönelik hazırlanıp önergeye ekli sunulan protokolü onayladı.

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) III. DERECE MALİYE BAŞMÜFETTİŞİ FERAY ERDENGİZ İN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI (Önerge No:96/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu nda III. Derece Maliye Başmüfettişi olarak görev yapan Feray Erdengiz in KKTC Washington Temsilcisi olan eşi Ahmet Erdengiz in yanında bulunabilmesi amacıyla, değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 110(5) maddesi uyarınca 1 Şubat Temmuz 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ödeneksiz izinli sayılmasına karar verdi. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANTALYA DA YAPILACAK TÜRKİYE SATRANÇ ŞAMPİYONALARI NA KUZEY KIBRIS SATRANÇ FEDERASYONU EKİPLERİNİN KATILMASI (Önerge No:99/2014) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ocak 2014 ve 31 Ocak 9 Şubat 2014 tarihleri arasında Antalya da yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonalarına Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu nun Küçükler 14 ve Büyükler kategorisinden 11 olmak üzere toplam 25 kişilik bir ekiple katılmasını; sözkonusu şampiyonalara katılması uygun görülen Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu ekiplerinin uçak bileti, konaklama, transfer, kayıt ve forma giderleri toplamı 18, TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TUR-2014 İSVEÇ TURİZM FUARI YER KİRA ÜCRETİ (Önerge No:102/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Mart 2014 tarihleri arasında İsveç in Göteborg kentinde düzenlenecek TUR-2014 İsveç Turizm Fuarı ndaki 25 m² lik alanın boş yer kira ücreti olan 51,550.- SEK (İsveç Kronu) nun Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU NCA SATIN ALINACAK ARACIN GÜMRÜK VERGİSİ VE DİĞER TÜM FONLARDAN MUAF TUTULMASI (Önerge No:103/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Engelliler Spor Federasyonu tarafından engelli çocukların evlerinden alınıp spor yapmalarına imkan sağlamak amacına yönelik olarak Çangar Motors Company Ltd. den satın alınacak önergeye ekli proforma faturada detayları belirtilen Ford Transit 430 ED Minibüs engelli aracının KDV hariç, gümrük vergisi, fiyat istikrar fonu, rıhtım harcı ve diğer tüm fonlardan muaf tutulmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) EGE ÜNİVERSİTESİ NDEN KKTC NE GELECEK UZMANLARIN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:105/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı na bağlı Tarım Dairesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin birlikte yürüttüğü ve KKTC nde Arpa ve Buğday da Yabancı Otlara Oxalis (Ekşilice) En Uygun Savaşın Belirlenmesi Projesi çerçevesinde, bu yılki denemelerin kurulup ilk ilaçlama denemelerinin yapılması amacı ile Ocak 2014 tarihleri arasında KKTC ne gelecek olan Prof. Dr. Yıldız Nemli, Dr. Süleyman Gürdal Türkseven ve Prof. Dr. Ahmet Uludağ ın İzmir-Ercan- İzmir geliş-dönüş uçak biletleri, konaklama, iaşe-ibate giderlerinin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Bitki Koruma ve Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) FORTIGATE 300-C GÜVENLİK DUVARI EĞİTİMİ NE KATILIM (Önerge No:106/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile EMI Technologies Ltd. arasında imzalanan sözleşmeye istinaden ilgili firma tarafından 2-8 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul da verilecek 7 gün süreli Fortigate 300-c Güvenlik Duvarı Eğitimi ne katılacak olan Telekomünikasyon Dairesi personelinden I. Derece Bilgisayar Programcısı Enis Elagöz ile Geçici Memur Umut Sonuç un Ercan-İstanbul-Ercan gidişdönüş uçak biletleri ile otel konaklama giderleri anılan firma tarafından karşılanacağından, mevzuat gereği harcırahlarının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:60/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi nde öğrenimini sürdüren Eser Emin Öktem in Öğretim Yılında 45/1983 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası ndan yararlandırılması yönünde aşağıdaki kararı aldı: 1) 45/1983 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında, Öğretim Yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi nde öğrenimini sürdüren Eser Emin Öktem in belge sunmak kaydı ile Öğretim Yılı II. Dönem (Ocak-Ağustos) 8 aylık okul ücreti olan 4,200 TL nın karşılanması; 2) a) Belge sunmak kaydı ile konut kira bedelinin (8 ay x 1,200 TL) karşılanması; b) İaşe giderlerinin karşılanması (8 ay x 1,175 TL); c) Bir adet Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesi (500.- TL); d) Ders araç ve gereçlerinin temini ile şehir içi ulaşım giderleri için adı geçene 6,600 TL katkı yapılması; 3) Yapılacak harcamaların Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi Bütçesi altında yer alan Eğitim Amaçlı Diğer Transferler kaleminden karşılanması. DAĞITIM: Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TC UYRUKLU MAHKUM DENİZ ERALICIOĞLU NUN T.C. DEVLETİ NE GERİ VERİLMESİ (Önerge No:108/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, geri verilme isteminde bulunan ve geri verilme istemi Hukuk Dairesi nce uygun görülen T.C. uyruklu mahkum Deniz Eralıcıoğlu nun 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası nın 3 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye atfen, T.C. Devleti ne geri verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LAPTA BELEDİYESİ VİDANJÖR ÜCRETİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:109/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Lapta Belediyesi Vidanjör Ücreti (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. İçişleri Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:112/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Mutabakat Zaptı ve Çalışmaları na ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü ile TC MTA Genel Müdürlüğü arasında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca, Ekim 2013 tarihlerinde Genel Müdür Yrd. Yusuf Ziya Coşar ile Jeoloji Etütleri Daire Başkanı Dr. Erol Timur dan oluşan MTA heyetinin KKTC ne yaptığı teknik ziyaret ve Jeoloji ve Maden Dairesi adına çalışmaya katılan Dr. Mehmet Necdet, Tuğrul Akçalı, Salih Erşangil ve Hatice Kaşer den oluşan teknik elemanların Kasım 2013 tarihlerinde Ankara ya yaptığı teknik ziyarete ait gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama masrafları ve projenin yürütülmesinde gereksinim duyulan KDV dahil 40,000 TL nın Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile Finanse edilmesi öngörülen Su Sondajları Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TÜRKİYE CUMHURİYETİ, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NDA DÜZENLENECEK ÇALIŞMA ZİYARETLERİNE KATILIM (Önerge No:127/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği çerçevesinde, Ocak 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenecek Gümrük Vergileri Tarife Yasası ve Kıymet Kavramı konulu çalışma ziyaretine katılacak I. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru Cemal Gürsel Beyazbayram ve II. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru Mehmet Tosun un Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri; 28 Ocak 1 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul da düzenlenecek Riskli Yolcu Analizi ve Kaçakçılıkla Mücadele konulu çalışma ziyaretine katılacak II. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru Salih K. Aşgar ve II. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru Hasan Mertkan ın Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ve Ocak 2014 tarihlerinde Mersin ve İskenderun da düzenlenecek Akaryakıt ve LPG konulu çalışma ziyaretine katılacak Müfettiş Yardımcısı Ahmet Tamkan ve III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru Sinan Öztekin in Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ile tüm katılımcıların mevzuat gereği harcırahlarının, Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANKARA KRİMİNAL POLİS LABORATUARLARI MÜDÜRLÜĞÜ NDE GÖREVLİ UZMAN ZAFER ÇAĞLAR IN ŞAHADET VERMEK ÜZERE KKTC NE GELMESİ (Önerge No:128/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Girne Ağır Ceza Mahkemesi nde halen devam etmekte olan bir dava ile ilgili Ocak 2014 tarihlerinde Mahkeme de İddia Makamı tanığı olarak şahadet vermek üzere KKTC ne gelecek olan Ankara Kriminal Polis Laboratuarları Müdürlüğü nde görevli Uzman Zafer Çağlar ın, yukarıdaki tarihlere bağlı olarak alınacak geliş-dönüş uçak bileti ve konaklama masraflarının Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU NUN GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:129/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, 2014 yılının kurak geçmesi nedeniyle, Toprak Ürünleri Kurumu nun Arpa-Buğday Sapı Balası ile Yonca Kuru Ot Balası temini konusunda 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası nın 5(12) maddesi uyarınca Toprak Ürünleri Kurumu nun görevlendirilmesini onayladı. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BEYARMUDU BELEDİYESİ NİN UZUN VADELİ BORÇLANMASI (Önerge No:131/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Beyarmudu Belediyesi nin, Beyarmudu Belediye Meclisi nin tarih ve K sayılı kararı ve önergeye ekli Devlet Planlama Örgütü nün uygun görüşleri doğrultusunda, Avrupa Birliği Projesi olan Güney Mesarya Sosyal Tesisleri nde kullanmak amacı ile Yakın Doğu Bank Ltd. den %13,65 faiz oranı ile 5 yıllık (60 ay vadeli) 750,000 TL borçlanmasını 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası nın 24(2)(C) maddesi uyarınca onayladı. İçişleri Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YILI NARENCİYE İHRACAT TEŞVİK PRİMLERİ Bakanlar Kurulu, aşağıdaki kararı aldı: (Önerge No:42/2014) (G.T.E.B.) 1) Narenciye Sezonu nda Greyfruit, Yafa (Şamuti) Portakal, Valencia Portakal, Washington Portakal, Limon ve King (Mandora) Mandalina ürününün satışını mümkün kılabilmek amacıyla, ihracatı gerçekleştirecek ihracatçılara ekli listedeki gibi ihracat teşvik primi ödenmesi; 2) Narenciye Sezonu nda ihracatı gerçekleştirilecek Greyfruit, Yafa (Şamuti) Portakal, Valencia Portakal, Washington Portakal, Limon ve King (Mandora) Mandalina için ekli listede öngörülen miktarda teşvik primi verilmesi, teşvik primi işlemlerinin önergeye ekli KKTC Narenciye İhracat Teşviklerine İlişkin Uygulanan Usul ve Esaslara uygun olarak Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Ticaret Dairesi tarafından yürütülmesi ve gerekli ödeneğin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Diğer Teşebbüslere kaleminden karşılanması. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

31

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:134/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu na Atama Yapılması na ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli kararın aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu, 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası nın 5 inci maddesi uyarınca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Özkan Korun un istifası ile boşalan Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu başkanlık görevine İsmail Arter in, görev süresi dolmayan Prof. Dr. Rıza Ayhan ın üyeliğinin devam etmesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri Yaşar Özacar, Rüstem Akyön, Ata Samioğlu, Ali Korhan, Aslı Eroğlu ve Dr. Nuri Gökşin in istifaları ile boşalan üyeliklere aşağıda karşılarında isimleri belirtilen kişilerin atanması hususlarının Sayın Cumhurbaşkanı na önerilmesine karar verdi. Yerine Atanması Önerilen Atanacağı Görev 1. Dr. Özkan Korun (Başkan) (İstifa) İsmail Arter Başkan 2. Yaşar Özacar (Üye) (İstifa) Dr. Mehmet Faydalı Üye 3. Rüstem Akyön (Üye) (İstifa) Hayri Orçan Üye 4. Ata Samioğlu (Üye) (İstifa) Ata Samioğlu Üye 5. Ali Korhan (Üye) (İstifa) Doç. Dr. Hasan Alicik Üye 6. Aslı Eroğlu (Üye) (İstifa) Av. Saffet Mehmetalioğulları Üye 7. Dr. Nuri Gökşin (Üye) (İstifa) Osman Pekineli Üye 8. Prof. Dr. Ahmet Aksoy (Üye) (İstifa) Prof. Dr. Hamza Kandur Üye 9. Prof. Dr. Rıza Ayhan (Üye) ( de atandı, görevine devam etmektedir.) Prof. Dr. Rıza Ayhan Üye Milli Eğitim Bakanlığı

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMULAŞTIRMA İHBARI (GEÇİTKÖY-YILMAZKÖY) (Önerge No:111/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Borularla İçme Suyu Getirilmesi Projesi içerisinde yer alan, Geçitköy Terfi İstasyonu Arıtma Tesisi Lefkoşa arası isale hattı işinin uygulamaya konulması amacıyla, Yılmazköy de bulunan ve önergeye ekli listede verilen, P/H:XX15W1, D.S.İ No:15, Ada No:162, Par. No: b, 1202m², 45dm² (Depo Yeri Yılmazköy) parsellerin kamulaştırılması için 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanıp ekte sunulan Kamulaştırma İhbarı nı onayladı. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

34

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU SİGORTA (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:107/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, 2000 Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:112/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Mutabakat Zaptı ve Çalışmaları na ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü ile TC MTA Genel Müdürlüğü arasında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca, Ekim 2013 tarihlerinde Genel Müdür Yrd. Yusuf Ziya Coşar ile Jeoloji Etütleri Daire Başkanı Dr. Erol Timur dan oluşan MTA heyetinin KKTC ne yaptığı teknik ziyaret ve Jeoloji ve Maden Dairesi adına çalışmaya katılan Dr. Mehmet Necdet, Tuğrul Akçalı, Salih Erşangil ve Hatice Kaşer den oluşan teknik elemanların Kasım 2013 tarihlerinde Ankara ya yaptığı teknik ziyarete ait gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama masrafları ve projenin yürütülmesinde gereksinim duyulan KDV dahil 40,000 TL nın Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile Finanse edilmesi öngörülen Su Sondajları Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BEYARMUDU BELEDİYESİ NİN UZUN VADELİ BORÇLANMASI (Önerge No:131/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Beyarmudu Belediyesi nin, Beyarmudu Belediye Meclisi nin tarih ve K sayılı kararı ve önergeye ekli Devlet Planlama Örgütü nün uygun görüşleri doğrultusunda, Avrupa Birliği Projesi olan Güney Mesarya Sosyal Tesisleri nde kullanmak amacı ile Yakın Doğu Bank Ltd. den %13,65 faiz oranı ile 5 yıllık (60 ay vadeli) 750,000 TL borçlanmasını 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası nın 24(2)(C) maddesi uyarınca onayladı. İçişleri Bakanlığı

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YILI NARENCİYE İHRACAT TEŞVİK PRİMLERİ Bakanlar Kurulu, aşağıdaki kararı aldı: (Önerge No:42/2014) (G.T.E.B.) 1) Narenciye Sezonu nda Greyfruit, Yafa (Şamuti) Portakal, Valencia Portakal, Washington Portakal, Limon ve King (Mandora) Mandalina ürününün satışını mümkün kılabilmek amacıyla, ihracatı gerçekleştirecek ihracatçılara ekli listedeki gibi ihracat teşvik primi ödenmesi; 2) Narenciye Sezonu nda ihracatı gerçekleştirilecek Greyfruit, Yafa (Şamuti) Portakal, Valencia Portakal, Washington Portakal, Limon ve King (Mandora) Mandalina için ekli listede öngörülen miktarda teşvik primi verilmesi, teşvik primi işlemlerinin önergeye ekli KKTC Narenciye İhracat Teşviklerine İlişkin Uygulanan Usul ve Esaslara uygun olarak Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Ticaret Dairesi tarafından yürütülmesi ve gerekli ödeneğin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Diğer Teşebbüslere kaleminden karşılanması. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

39

40 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SOSYAL YARDIMLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:133/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, 2014 Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

41 KARAR NUMARASI: Y(K-I) VERGİLENDİRME DÖNEMİ İÇİN KİŞİSEL İNDİRİM MİKTARININ SAPTANMASI (Önerge No:97/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası nın 12 nci maddesinin (1) inci fıkrası nın verdiği yetkiye dayanarak, 2014 Vergilendirme Dönemi ne ait yıllık kişisel indirim miktarının 15, TL (On Beş Bin Yedi Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) olarak saptanmasına karar verdi. Sn. Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı (v) DAĞITIM Bilgi Gereği KKTC Başbakanlığı (RG)

42 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN SAPTANMASI (Önerge No:123/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu nun ilişikteki kararının en geç 7 gün içinde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanacak Asgari Ücret olarak Resmi Gazete de ilan edilmesine karar verdi. Sn. Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı (v) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

43

44 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GULFFOOD GIDA VE İÇECEK FUARI NA KATILIM (Önerge No:79/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, gıda ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması misyonundan hareketle, KKTC nde gıda alanında faaliyet gösteren firmaların ürettikleri ürünlerinin tanıtımı, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile, Şubat 2014 tarihleri arasında Dubai de düzenlenecek Gulfood Gıda ve İçecek Fuarı na Şubat 2014 tarihleri arasında Sanayi Dairesi II. Derece Sanayi Memuru Başar Taşlı nın katılmasını; Ercan-İstanbul-Dubai-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli, seyahat sigortası, vize harçları, konaklama masrafları ve mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

45 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:85/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları nda temas ve incelemelerde bulunmak üzere, Ocak 2014 tarihleri arasında Ankara ya bir ziyaret gerçekleştirecek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dr. Ahmet Kaşif, Müsteşar Dr. Suat Yeldener ile Basın ve Yayın İşleri Sorumlusu Feriha Nurluöz ün tarihi gidiş, tarihi dönüş olmak üzere, Ercan-Ankara-Ercan parkurunda uçak biletleri, anılan tarihler kapsamında otel konaklama, iaşe-ibate masrafları, mevzuat gereği harcırahları ve doğabilecek tüm resmi giderlerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

46 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Siber (K-I) SAYI VE TARİH VE Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARLARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:98/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışında Görev Yapan Personelin Yurtdışı Ek Ödenekleri ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Siber (K-I) sayı ve tarihli karar ve ku kararı tadil eden Y(K-I) sayı ve tarihli kararın ekinde Abu Dhabi Temsilciliği nde görev yapan I. Sekreter Buket Kop un kira katkısı ödeneğinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine ve sözkonusu kararların bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Yurtdışı Uygulama Birimi ABU DHABİ TEMSİLCİLİĞİ 1 inci Sekreter Buket Kop Kira USD DAĞITIM Bilgi Gereği KKTC Başbakanlığı (RG) Dışişleri Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

47

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞURASI NA KATILIM (Önerge No:2012/2013) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul da yeralan 11. Ulaştırma

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ (Önerge No:779/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Gazimağusa Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü'nü onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 2015 YILI İSTİHDAM ENDEKSLİ SANAYİCİLERE YÖNELİK FAİZ DESTEK PROGRAMI (Önerge No:1520/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemiz ekonomisine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NA KATILIM A İLİŞKİN Y(K-I)2230-2014 SAYI VE 11.12.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:678/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 CUMHURİYET KUPASI OLİMPİK TRAP MÜSABAKALARINA KATILIM (Önerge No:2368/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 26-29

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN 2014 YILI ÖDEMELERİ İÇİN BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI (Önerge No:2773/2013) Bakanlar Kurulu, 25.12.2013 tarih ve 59/2013 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2194/2014) (KKTCBB.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:2622/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İÇİN ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE İZİN SAĞLANMASI (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 ERCAN-İSKELE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN AKOVA DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1778/2015) (U.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KKTC NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2300/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2032/2013) (İ Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Aysel Kaya nın, KKTC nde bulunan ve Siber(K-I)254-2013

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. DEN HİZMET SATIN ALINMASI (Önerge No:887/2014) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü nün kontrol ve yönetiminde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2509/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE)

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) (Önerge No:1768/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, İskele kazasına bağlı Esenköy toprağında bulunan P/H III/60 W 445 parsel numaralı orman

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2121/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 İLKÖĞRETİM DAİRESİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK VI. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:726/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 CMT STUTGART-2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:2668/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU (BRTK) MÜDÜRÜ NÜN GÖREVDEN ALINMASI (Önerge No:1020/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:721/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin verdiği

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) (Önerge No:1188/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü Pafta/Harita XIII/14 E2 de Resul Erdoğan adına kayıtlı Pafta/Harita III.14 E2

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 ANKARA YA GİDECEK EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ZİYAETTİN İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2321/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 ESKİ YAĞ DEĞİRMENİ BİNASININ KÜLTÜR AMAÇLI KULLANILMASI AMACIYLA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1658/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER İN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:2061/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No:1147/2014) (B.U.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 2008 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:98/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Limanlar Dairesi (Yasal Yetki Devri) Yasası nın 5. maddesinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1225/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012 HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No: 1106/2012. (T.Ç.K.B.) BaKaniar Kurulu, Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin özinaî'ın sergi açılışın 1 gerçekleştirmek üzere Ankara'ya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014 TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:1398/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)633-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI (Önerge No:697/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası nın 14. ve 18. madde altında yapılan Orman Yangınlarını Önleme

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NDAN ALINAN DOZİMETRE İZLEME HİZMETİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:1296/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 2015 LAPTA BELEDİYESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜKLERİ (Önerge No:2035/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası nın 83, 85, 89, 91, 95, 99 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012 İSTANBUL PENDİK'TE DÜZENLENECEK OLAN "ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI AKDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ HALK DANSLARI ORTA GRUBUNUN KATILMASI (Önerge No:678/2012) Bakanlar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük. KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013 BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK İLE KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BRUSELLOZUN KONTROL VE ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:460/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.2.2015 tarih

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI (Önerge No:952/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İyi Eczacılık Uygulamaları, ilaç, diğer sağlık bakım ürünleri ile

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE UÇUŞ OKULLARI, SPORTİF UÇUŞ FAALİYETLERİ LİSANS VE SERTİFİKALANDIRMA KONULARINDA TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA YA YAPILACAK ZİYARET

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR (Önerge No:869/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Brüksel de çeşitli temaslarda bulunmak

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 YEŞİL ALAN VE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA ALSANCAK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:265/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Alsancak, Pafta/Harita XII.9.W2 de

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:2263/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 12-18 Aralık

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI (Önerge No:272/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma, broşür

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 TURİZM FUARLARINA KATILIMA İLİŞKİN K(II)23-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:443/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI NIN YENİDEN ATANMASI (Önerge No:2237/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve 23.7.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN ASBANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1135/2014) Bakanlar Kurulu, 26.5.2014 tarih ve 34/2014 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I)1538-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1882/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışından

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI (Önerge No:1228/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Spor Dairesi Müdürlüğü ne bağlı Piyangolar Birimi nin satışa sunduğu ve mevcudu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) (Önerge No:724/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, orman sahalarına ulaşımın sağlanması için

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013 ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ NE KATILIM (Önerge No:2089/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Türk Cumhuriyetleri Polis Teşkilatları

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013 YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:2378/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 ELEKTRİK İNKİŞAF (DEĞİŞİKLİK) NİZAMNAMESİ (Önerge No:2490/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Elektrik İnkişaf Yasası nın 44 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARININ BİRİKMİŞ KİRA VE GECİKME ZAMMI BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ KURALLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME (Önerge No:877/2014)

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:782/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastahanesi arasında yapılan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)411-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (GÜZELYURT-GAZİVEREN)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)411-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (GÜZELYURT-GAZİVEREN) KARAR NUMARASI: Y(K-I)411-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (GÜZELYURT-GAZİVEREN) (Önerge No:432/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Güzelyurt-Gaziveren de Kamu Yolu ayrılmasına ilişkin

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1938/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 22.10.2015 tarih

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. NE ATEŞLİ SİLAH ÖZEL İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:1540/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI NA İLİŞKİN Y(K-I)2058-2014 SAYI VE 6.11.2014 TARİH İLE Y(K-I)1215-2015 SAYI VE 1.7.2015 TARİHLİ KARARLARIN TADİL

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015 BALIKÇI BARINAKLARI ALTYAPILARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK CRIS 2009/227-362-01 NO LU AB PROJESİNE FİNANSMAN SAĞLANMASI (Önerge No:1058/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:640/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 21/2014 sayılı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU YÖNETİM KURULU NDA ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI (Önerge No:164/2015 165/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu na Y(K-I)45-2013

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014 ASKERİ YASAK BÖLGELER (DEĞİŞİKLİK) KARARNAMESİ (Önerge No:2065/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Askeri Yasak Bölgeler Yasası nın 3(1) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)341-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)341-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)341-2015 LAPTA BELEDİYESİ KULLANIMINDA BULUNAN HALK PLAJI, RESTORAN VE YAN TESİSLERİNE GİDEN YOLUN TAPU HARİTA VE KAYITLARINA İŞLENMESİ (Önerge No:354/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Eylül 203 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla (34 Oyla) kabul olunan Genel Tarım Sigortası Fonu 203 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın 92

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı