YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ"

Transkript

1 YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ Hazırlayan Kent DanıĢmanlığı Ofisi AraĢtırma ve Meslekleri GeliĢtirme Müdürlüğü ĠZMĠR Aralık 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: Pasaport ĠZMĠR Çağrı Merkezi: Faks: Web:

2 ĠÇĠNDEKĠLER Künye GiriĢ Ġlçenin Tarihi, Coğrafi ve Demografik Yapısı Tarihi Coğrafi Yapısı Demografik Yapısı Ekonomi Tarım Sanayi Ticaret Turizm Sosyal Yapı Eğitim Sağlık Kültür, Spor ve Sosyal YaĢam Altyapı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yatırım Olanakları Ġlçenin Swot Analizi Bayraklı Ġlçesinin ġehircilik Açısından Değerlendirmesi Proje ve Öneriler

3 KÜNYE DEĞĠġKEN YIL BĠRĠM BAYRAKLI: VERĠ/AÇIKLAMA Nüfusu 2007 kişi Ġzmir'e göre konumu İzmir Körfezi'nin kuzey ve doğu kıyısında KomĢu il ve ilçeler Doğusunda Bornova, güneyinde Konak ve İzmir Körfezi, batısında Karşıyaka ve İzmir Körfezi Metropol ilçe mi? - - Evet Temel geçim kaynakları Ticaret Ticaret sanayi merkezleri Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Corners Banka, Ģube sayısı 2006 adet 7 banka, 10 şube Ġlçe ile özdeģleģmiģ unsurlar Tepekule (Smyrna) Antik Kenti 3

4 1. GiriĢ 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun a göre, Bayraklı 6 Mart 2008 tarihinde İzmir in ilçesi olmuş, ilgili Kanun 22 Mart 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır. İzmir in merkez ilçelerinden birisi olan Bayraklı nın 23 mahallesi bulunmaktadır. İlçe nüfusu, 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında Bayraklı ilçesine katılan mahallelerin nüfusları toplamı itibariyle kişidir. Bayraklı, Alsancak a 3km, Konak a 5 km, Terminal e 15 km, Havaalanına 23 km uzaklıktadır. Bayraklı genel anlamda konut ağırlıklı bir yerleşim merkezidir. Ekonomik anlamda ise ticaret ilçe ekonomisinde belirleyicidir. İlçe ekonomisinde, sanayinin ağırlığı giderek azalmakta, tarım neredeyse hiç yoktur. İlçenin turizm potansiyeli yeterince değerlendirilememektedir. Adliye nin Bayraklı ya taşınması burada belirgin bir hareketlilik sağlamıştır. M.Ö yılında kurulan Smyrna antik kenti ve efsanevi Tantalos mezarını sınırları içerisinde barındırması dolayısıyla Bayraklı ilçesi, tarihi, kültürel ve turistik açıdan önem arz etmektedir. Bayraklı ya doğudan Bornova ve batıdan Karşıyaka üzerinden ulaşmak mümkündür. İlçeye Altınyol, Manas Bulvarı, Ozan Abay Caddesi ve İzmir Kuzey Çevre Yolu bağlantıları ile ulaşılabilmektedir. 2. Ġlçenin Tarihi, Coğrafi ve Demografik Yapısı 2.1. Tarihi Bayraklı tarihi yıl öncesine ya da bir başka deyişle M.Ö li yıllara dayanmaktadır. Çok odalı mekânlar ile Arkaik Dönemi nin en uzun caddesine Bayraklı kazılarında rastlanmıştır. İzmir in kent anlamında ilk kurulduğu yer olarak Antik Smyrna yı gösterebiliriz. Dünyaca meşhur Homeros un İlyada Destanı, M.Ö. 700 lü yıllarda eski İzmir in merkezi olan Bayraklı da yazılmıştır. Bir efsaneye göre Amazonların kraliçesinin adı Smryna olduğundan kentleşmenin başladığı bölgeye de Smryna veya Smurna adı verilmiştir. 4

5 1824 yılında Bayraklı da başlatılan arkeolojik kazılarda dünya tarihinde saptanan en eski evler ve Athena Tapınağı ortaya çıkarılmıştır. Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer almaktadır. Antik dönemde burası üç tarafı denizle çevrili küçük bir yarımadadır. Yarımada, Küçük Yamanlar Dağı nın eteklerine bir berzah ile bağlıdır. Antik çağda deniz olan yerler zamanla Meles Irmağı nın getirdiği mil ile kaplanmıştır. Höyük geçen yüzyıllarda, burayı ziyaret eden yabancı gezginlerin yazdıklarına göre bataklık bir alan içinde bulunuyordu. Bu da tepeciğin etrafının antik çağlarda deniz olduğunu kanıtlar seviyededir. Planı ve tarihi kesin olarak bilinen Batı Anadolu nun en eski Doğu Helen evi buradaki Oval Ev olarak bilinir. Eski İzmirliler kentlerini MÖ. 9. yüzyıldan itibaren kerpiç tuğlalarla örülmüş bir sur ile korumaya başlamışlardır. Homeros un destanlarında bahsettiği gibi eski İzmir de yaşayan halkın başlıca geçim kaynağı tarımdı. Küçük Yamanlar Dağı nın eteklerinde ve ovada oturan halk toprak işliyor, bağcılık, zeytin ve hayvancılık ile uğraşıyordu. Her ailenin kendisi için yeterli olanı yetiştiriyor olması dolayısıyla kentte ticaret daha sonra gelişmiştir. MÖ. 7. yüzyılın ortalarından 6. yüzyılın son çeyreğine kadar Ege de büyük bir güç ve önemli bir kent olan Smryna, bu dönemde mimarlık alanında kayda değer yapılar inşa edilmiştir. Bu süreç kent için oldukça önemli olmuştur; çünkü Smyrna tarımcılıkla yetinmeyip Akdeniz ticaretine bu dönemde atılmaktadır. Söz konusu döneme ait yerleşme katmanlarında gün ışığına çıkarılan Fenike kökenli eseler, Kıbrıslı heykel ve heykelcikler, Ön Asya ve Akdeniz kökenli fayans figürinler bu uluslar arası ticaretin günümüze ulaşan en çarpıcı örnekleri arasında yer almaktadır. MÖ. 600 lerde Lydia kralı Alyattes tarafından ele geçirilen kent yağma görür; ancak MÖ. 6. Yüzyılın ortalarına kadar oldukça parlak bir yaşam sürdürmeye devam etmektedir. MÖ. 546 yılında gerçekleşen Pers istilası ile Smyrna nın parlak dönemi son bulmuştur. 200 yıl kadar süren Pers hakimiyeti MÖ. 334 tarihinde Büyük İskender in Anadolu ya gelişi ile son bulur. Bu tarihi olay aynı zamanda yeni bir dönem olarak anılan Helenistik dönemin başlangıcıdır. Efsaneye göre kent bu dönemde İskender tarafından Bayraklı dan Kadifekale eteklerine taşınmaktadır. 5

6 2.2. Coğrafi Yapısı Bayraklı; İzmir kent merkezinde konumlanmaktadır. Yamanlar Dağ Grubu'nun güney yamaçlarını da içine alan Bayraklı'nın doğusunda Bornova, batısında İzmir Körfezi ve Karşıyaka, güneyinde Konak bulunmaktadır. İklim olarak tipik bir Akdeniz iklimi özelliği göstermektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır. 2.3 Demografik Yapısı İlçe nüfusu 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında Bayraklı ilçesine katılan mahallelerin nüfusları toplamı itibariyle kişidir. İlçede 6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı Kanuna göre; 75. Yıl Mahallesi, Adalet Mahallesi, Alparslan Mahallesi, Bayraklı Mahallesi, Cengizhan Mahallesi, Çay Mahallesi, Çiçek Mahallesi, Doğançay Mahallesi, Emek Mahallesi, Fuat Edip Baksı Mahallesi, Gümüşpala Mahallesi, Manavkuyu Mahallesi, Mansuroğlu Mahallesi, Muhittin Erener Mahallesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, Onur Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Postacılar Mahallesi, Refik Şevket İnce Mahallesi, Soğukkuyu Mahallesi, Tepekule Mahallesi, Turan Mahallesi, Yamanlar Mahallesi olmak üzere toplam 23 mahalle bulunmaktadır. Yüksek oranlı göç ve göç edenlerin düşük gelir düzeyi, kaçak yapılaşmayı beraberinde getirmekte ve gecekondulaşma görülmektedir. 6

7 3. Ekonomi İlçe ticaret, sanayi ve tarımdan öte konut ağırlıklı bir yapı içerisindedir. İlçede en önemli ekonomik sorun, Türkiye ve İzmir genelinde olduğu gibi; işsizliktir. Ekonomik yapıyı esnaf teşkilatı ve küçük ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. İlçede yer alan Piyale, Tariş Pamukyağı, Altınbaşak Un Fabrikası ve Turyağ gibi köklü kuruluşlar kent merkezinde kaldığı için ilçeden bir bir ayrılmaktadır. Ancak yeni kent merkezi planı çerçevesinde bu alanlar yerini Merkezi İş Alanlarına bırakacaktır. Bu geçiş dönemi sancılı olmaktadır. İlçede; İzmir Ticaret Odası na kayıtlı 743 firma faaliyet göstermektedir. İlçede 7 banka 10 şubesiyle hizmet vermektedir. Akbank Bayraklı Merkez ve İzmir Adliyesi, Ziraat Bankası Gümüşpala, Garanti Bankası Bayraklı Merkez, Halk Bankası Bayraklı Merkez, İş Bankası Bayraklı Merkez ve Manavkuyu, Vakıflar Bankası Bayraklı Merkez ve İzmir Adliyesi, Yapıkredi Bankası ise Bayraklı Merkez şubeleriyle hizmet vermektedir Tarım Bayraklı da bugün tarım arazileri yok denecek azdır. Pek çoğunun üstünde yapılar yer almaktadır. Çok az görülen topraklar ise genelde boş arazi niteliğindedir Sanayi İzmir'in eski yerleşim birimlerinden biri olan ilçe, sanayi alanı kimliğinden hızla sıyrılmaktadır. İlçede yıllardır faaliyet gösteren Piyale, Tariş Pamukyağı, Altınbaşak Un Fabrikası ve Turyağ gibi köklü kuruluşlar da kentten taşınmışlar veya taşınmaya hazırlık yapmaktadırlar. 3.3 Ticaret İlçede, küçük ve orta ölçekli işletmeler faaliyet göstermektedir. Esnaf sayısı ise oldukça fazladır. İlçede; İzmir Ticaret Odası na kayıtlı 743 firma faaliyet göstermektedir. İlçede bulunan tek alışveriş merkezi Corners Alışveriş Merkezi, 26 bin çeşit kırtasiye, büro mobilya, 10 bin çeşit elektronik ve sarf malzemeleri konusunda önemli bir adres olarak görünmektedir. 7

8 Dünyada işyeri mobilyası sıralamasında ilk ona giren tek Türk Markası olan Bürotime markasının İzmir merkez bayisi olarak görev yapmaktadır. Yakın gelecekte Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planının devreye girmesi ile birlikte Adalet ve Turan Mahallelerinde merkezi iş ve ticaret alanları yükselecektir. 3.4.Turizm İlçe, Antik Smyrna gibi İzmir in ilk yerleşim yerine sahip olmasına rağmen bu potansiyelden yeterince yararlanılamamaktadır. Bayraklı daki yıllık Tepekule (Smyrna) Antik kenti ile Tantalos mezarı önemli tarihi kalıntılar olup ilçenin öne çıkan turistik yerleridir. İlçede turizminin gelişmesi için konaklama yerleri ayrılması, tarihi ve kültürel mirasın desteklenmesi ve ortaya çıkarılması gerekmektedir. Özellikle Bayraklı bölgesindeki tarihi yapıların restorasyonu için kaynak ayrılmalıdır. İlçe turizminin gelişmesi için tarihi dokunun ortaya çıkarılması ve doğal güzelliklerin tanıtılması gerekmektedir. Bayraklı kıyı şeridi ve rekreatif alanları içermektedir. İlçede otel bulunmamaktadır. Bayraklı Smyrna (Tepekule) Antik Kenti Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer almakta olup antik dönemde üç tarafı denizle çevrili küçük bir yarımada olarak tarihte yer almaktadır. Bayraklı'da aynı zamanda bir prehistorik sit alanı olarak kabul edilen kesim İzmir in ilk yerleşme alanıdır. Günümüzde bulunduğu alanın etrafı yoğun yerleşme alanlarıyla çevrelenmiş olasına rağmen koruma altında bir ören yeri olabilecek niteliklere sahiptir. İzmir in tarihsel çekirdeğini oluşturan bu mekânların değerlendirilmesi gelişmiş bir kent imajını temsil edecektir. Bayraklı semtindeki Antik Smyrna (İzmir) yerleşme alanı MÖ yılına dayanmaktadır. İzmir'in temellerinin atıldığı Bayraklı Smyrna (Tepekule) Ören Yeri'nde yönlendirmelerden oluşan bir gezi yolu ve bilgilendirme panoları kurulmuş, bölgeyi bilen arkeologlar ziyaretçilere yardımcı olmakta olup, aydınlatma da gerçekleştirilmiştir. Temel amaç; Bayraklı Ören Yeri'ni yerli-yabancı turistler tarafından devamlı olarak gezilebilen bir arkeolojik park haline getirmektir. 8

9 Ören Yeri nde; elektrikli kapı sistemi, güvenlik kulübesi, aydınlatma, yürüyüş ve gezi parkuru oluşturulmasının yanı sıra rahat bir tur için gerekli noktalara merdivenler, yönlendirme okları ve bilgilendirme panoları yerleştirilmiştir. Doğal etkilerden zarar gören kerpiç yapının üstü kapatılmış ve höyüğü çevreleyen surlar kısmen onarılmıştır. Surların ayağa kaldırılması, ören yerinin güneyindeki rıhtım ve sur yapısının onarımı ve restorasyonu çalışmaları devam etmektedir. Açılacak kanallar aracılığıyla eski bir yarımada olan mekanı, denizle kavuşturmak hedeflenmektedir. Karagöl Karagöl, doğal güzellikleri ile turizmin geliştirilmesi gereken yerler arasındadır. Karşıyaka ilçesine karayolu ile 27 kilometre uzaklıkta ve Sabuncubeli ne 13 kilometrelik orman yolu ile ve de Menemen Muradiye karayolunun Emiralem mevkiinden 13 kilometrelik orman yolu ile ulaşılabilmektedir. Büyük Yamanlar Dinlenme Tesisleri, Yamanlar Dağının üzerinde yer almakta olup Karagöl adı ile anılan bir heyelan (krater) gölü ile süslenmektedir. Orman İçi Dinlenme Tesisleri yöre halkınca piknik yeri olarak kullanılmaktadır. Büyük Yamanlar Dağı, kamp ve piknik alanı olarak bilinmektedir. Ancak bu alanda 1950 li yıllardan sonra bir süre aktif olarak çalışmış olan ve Verem Savaş Derneği tarafından kullanılmış olan otel ve bungalov tesisleri kaderine terk edilmiş durumdadır. Bu tesislerin ele alınıp değerlendirilmesinde turizm açısından büyük yarar görülmektedir. Çevrede ibreli ve yapraklılardan oluşan bitki örtüsü ve jeomorfolojik özellikleri ile özgün bir peyzaj bulunmaktadır. Burada yer alan piknik alanı 13 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Göl yüzeyi ise 2 hektardır. Tüm alan 447,5 hektar genişlikteki Muhafaza Ormanı içindedir ve kuzeyi ile batısını Devlet Orman, güneyi ve doğusunu ise Devlet Karayolu oluşturmaktadır. 810 metre yükseklikteki krater gölünün çevresindeki hakim bitki örtüsünü ise kızıl çamlar oluşturmaktadır. Göl ve dere kenarlarında çınar ve söğüt ağaçları yer almaktadır. Daha alt kesimlerde ahlat ve yaban eriği gibi ağaççıkların yanında yabangülü ve böğürtlen gibi çalılar, eğrelti ve çayır otları ile sarmaşıkların oluşturduğu zengin bir bitki örtüsü yer almaktadır. Bu alanda kır gazinosu, büfe, WC, otopark, piknik üniteleri yer almaktadır. Su ve elektrik bulunmakta olup özellikle yükseltisinden ötürü karlı günlerinin çokluğu alanı daha da cazip yapmaktadır. Ancak tesisin işletilmesi ve tanıtılmasında büyük sorunlar bulunmaktadır. 9

10 Burada yer alacak bir konaklama tesisinin kentin turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağı kaçınılmazdır. 4. Sosyal Yapı 4.1. Eğitim Bayraklı da eğitim imkanları, İzmir in diğer metropol ilçelerine göre daha kısıtlıdır. Bunun en büyük örneği, nüfusunun İzmir ilinin en büyük ilçelerinden biri olmasına ve nüfusun büyük bir bölümünün genç olmasına rağmen, ilçede lise sayısının yeterli olmamasıdır. Bu nedenle öğrenciler zamanlarının büyük bir bölümünü yollarda harcayarak, diğer ilçelerdeki liselere gitmektedir. İlçede üniversite veya meslek yüksekokulu bulunmamaktadır. İlçede mesleki eğitim kurslarının sayısının yanı sıra örgün ve yaygın eğitim veren kurumların sayısı arttırılmalıdır Sağlık İlçede sağlık hizmetlerinin artan nüfusa karşılık veremediğinden dolayı geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bayraklı 1 Nolu Sağlık Ocağı, Bayraklı 2 Nolu Sağlık Ocağı, Bayraklı 3 Nolu Sağlık Ocağı ve Bayraklı M. R. Ündey Sağlık Ocağı olmak üzere ilçede 4 sağlık ocağı bulunmaktadır. İlçede 51 aile sağlığı merkezi bulunmaktadır. İlçede yer alan Central Hospital Hastanesi 75 yataklı ve tam teşekküllü olup, tarihinden itibaren Bayraklı halkına hizmet vermektedir. Central Hospital de Aralık 2008 itibariyle 37 uzman hekim, 3 pratisyen hekim, 2 fizyoterapist, 38 hemşire, 12 ebe, 4 biyolog, 6 sağlık memuru, 5 acil tıp teknisyeni, 5 anestezi teknisyeni, 3 röntgen teknisyeni, 4 laboratuar teknisyeni, 24 hizmetli çalışmakta olup, 86 yatak ile hizmet vermektedir. Özel Bayraklı Tıp Merkezi Aralık 2008 itibariyle 3 uzman hekim, 2 pratisyen hekim, 1 diş hekimi, 1 fizyoterapist, 4 hemşire, 1 ebe, 1 hizmetli çalışmakta olup, 3 hasta gözlem yatağı ile hizmet vermektedir. İlçede ayrıca Smyrna Tüp Bebek Merkezi de hizmet vermektedir. İlçede 24 eczane bulunmaktadır. 10

11 4.3.Kültür, Spor ve Sosyal YaĢam İlçenin sahip olduğu en büyük Kongre Merkezi, Tepekule Kongre Merkezi dir. 10 kişilik eğitimlerden kişilik kongre ve konserlere yanıt verebilecek, toplam kişi kapasitede 14 adet salon mevcuttur. Kongre merkezi kimliğinin yanı sıra Tepekule Açık Hava Sineması, İzmir yaz akşamlarında eski günlerin nostaljik havasını günümüze taşımaktadır. Ayrıca 4 kat üzerine yerleşik toplam metrekare kapalı alan içinde 2 fuar salonu ve fuayeler bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı na bağlı olarak Bayraklı Alparslan Kütüphanesi bulunmaktadır. İlçede 20 cami ve Sent Antuan Katolik Kilisesi bulunmaktadır. 5. Altyapı Bayraklı ilçesinden il merkezine ulaşım konusunda çok önemli sorunu bulunmamaktadır. Ancak ilçenin sokaklarında ve Altınyol üzerinde trafik sıkıntısı yaşanmaktadır. Yolların çok dar ve düzensiz konumlanması sıkıntı yaratmaktadır. E 25 Devlet Karayolu ile İzmir i Marmara Bölgesi ne bağlayan demiryolu ilçeden geçmektedir. İlçede Bayraklı İskelesi ile deniz ulaşımı sağlanmaktadır. İzmir Kuzey Çevre Yolu nun Çiğli çıkışına kadar çalışmalar tamamlanmış olup, ilçeye ulaşım biraz rahatlamıştır. Bayraklı da ulaşımın tam olarak rahatlaması amacıyla; Aliağa- Menderes metro çalışmalarının bir an evvel bitirilmesi gerekmektedir. Bu sayede ilçe merkezine çok daha rahat ve konforlu bir ulaşım sağlanacak olup çevre kirliliği de önlenmiş olacaktır. İlçeden İzmir in çeşitli semtlerine minibüs ve belediye otobüsleri ile sefer yapılmaktadır. Yerel radyo ve televizyon bulunmamaktadır. Yerel, ulusal TV ve radyolar ilçemizde rahatlıkla izlenip dinlenilebilmektedir. 11

12 6.Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eskiyen, yıpranmış ve çarpık kent dokusunun yenilenmesi için kentsel dönüşümün sağlanması gerekmektedir. İlçede mevcut bulunan banliyö hattı inşaat halindedir. Bu hattın metro standartlarına çıkarılması için çalışmalar devam etmekte olup, bu çalışmalar en kısa zamanda tamamlanmalıdır. Bayraklı da vergi dairesi kurulmalıdır. Bayraklı da kaçak yapılaşma durdurulmalı ve kaçak yapılaşmanın getirdiği altyapı sorunları giderilmelidir. Ucuz ve modern konutlar üretilerek dar ve sabit gelirli evsiz halkın uzun vadeli borçlanma ile ev sahibi olmaları sağlanmalıdır. Turan dan başlayarak Bayraklı sahilini kapsayan bölgeye ilişkin çalışmalar ve düzenlemeler süratle tamamlanmalıdır. İlçedeki park, dinlenme ve spor tesisleri daha da arttırılmalı, spor komplekslerine daha çok ağırlık verilmeli, engelli vatandaşlara yönelik sosyal olanaklar arttırılmalıdır. Alışveriş ve eğlence mekanlarının sayısı arttırılmalıdır. Semt pazarları yetersiz ve düzensiz yapısından kurtulmalı ve kapalı ile açık modern Pazar yerleri kurulmalıdır. Deniz kirliliği engellenmelidir. İlçe, içinde Smyrna antik kentini barındırmasına rağmen etkin bir tanıtım stratejisi gerçekleştirilememektedir. 7.Yatırım Olanakları Turan Bölgesi nden başlayarak Bayraklı sahilini kapsayan bölgeye ilişkin yat limanı, otel, iş merkezleri konusunda özel sektör yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgeye yapılacak yatırımların tümüyle turizm sektörüne yönelik olması ve bunlar arasında beş yıldızlı otel, cafe, sinema, gazino, restoran, alışveriş ve eğlence merkezlerinin yer alması planlanmaktadır. Turan, Adalet ve Mansuroğlu Mahallelerinde turizm, ticaret, alış-veriş merkezleri ve iş merkezi yatırımları yapılabilir. Eğitim ve Kültür Merkezlerine yönelik ihtiyaç bulunmaktadır. Bölge geniş bir nüfusu barındırdığı için hastane ve okul sayısı yetersiz kalmaktadır. Hastane ve okul yatırımlarına ihtiyaç vardır. 12

13 8. Ġlçenin SWOT Analizi Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Kent Merkezine Yakınlığı Coğrafi Konumu, Nüfusu, Antik Smyrna Kenti, Kıyı Bandı ve Deniz Yamaçlardaki boş alanlar Sanayi ve ticaret yapısı yeterince gelişmemiştir. Gecekondu ve çarpık yapılaşma, Kentlilik bilinci yeterince oluşmamış ve eğitimsiz nüfusun fazlalığı, Kentsel standartların düşüklüğü Fırsatlar Tehditleri İlçede kültür, turizm ve ticaret merkezi yatırımları düşünülebilir. Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Yeni kurulan bir ilçe olması, Kentsel Yenileme İlçe yüksek derecede göç almaktadır. Deprem ve Sel Felaketleri 13

14 9. Bayraklı Ġlçesinin ġehircilik Açısından Değerlendirmesi Tablo: Şehircilik Açısından Bayraklı Mahalleleri Değerlendirmesi KISIMLAR ġehġrcġlġk AÇISINDAN DURUMU MAHALLE ADI ONUR YAMANLAR ORGENERAL NAFĠZ 1. KISIM KENTSEL STANDARTLAR ÇOK DÜġÜK GÜRMAN REFĠK ġevket ĠNCE MUHĠTTĠN ERENER CENGĠZHAN ÇAY ALPASLAN 2. KISIM KENTSEL STANDARTLAR DÜġÜK ÇĠÇEK DOĞANÇAY EMEK GÜMÜġPALA TEPEKULE FUAT EDĠP BAYRAKLI 3. KISIM KENTSEL STANDARTLAR DÜġÜK ADALET ANCAK YATIRIMA UYGUN TURAN 4. KISIM KENTSEL STANDARTLAR ORTA POSTACILAR OSMANGAZĠ 75. YIL 5. KISIM KENTSEL STANDARTLAR ĠYĠ, GELĠġĠME MANSUROGLU MÜSAĠT MANAVKUYU SOĞUKKUYU Bayraklı İlçesi Mahalleleri 14

15 Bayraklı İlçesi Uydu Görüntüsü Yeni kurulacak olan Bayraklı İlçesinde 23 adet mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerin büyük bir kısmı planlı yerleşimden uzak, gecekondu ve kaçak yapılaşma ile oluşmuştur. İzmir e gelen göçün önemli bir kısmı şehircilik kriterlerine uygun olmayan şekilde bu mahallelerde konumlanmıştır. Şehircilik açısından Bayraklı da yapılan en büyük hata kaçak ve gecekondu şeklinde oluşan konut alanları için sonradan yapılan imar ıslah planları olmuştur. Böylelikle bölgede sağlıklaştırma ve yenileme yapılmadan yoğunluk artırılmış, önceleri bir katlı olan yapılar olduğu yerde katlara yükselmişlerdir. Bu durumda önceleri barınma amaçlı olan bu yasa dışı yapılaşma sonraları rant kaynağına dönüşmüştür. Özellikle R. Şevket İnce, M. Erener, Cengizhan, Çay ve Alpaslan mahallelerinde yoğunluk çok yüksektir. Onur Mahallesi 15

16 M.Erener, Çiçek ve Şevket İnce Mahalleleri Bugün Onur, Yamanlar ve Nafiz Gürman Mahallelerinin sınırlı bölgeleri dışında kentsel dönüşüm projeleri uygulamak oldukça zor hale gelmiştir. Onur, Yamanlar, Nafiz Gürman, R. Şevket İnce, M. Erener, Cengizhan, Çay ve Alpaslan Mahallelerinde kentsel standartlar çok düşüktür. Yüksek eğimde yapılaşma çok fazla olduğu gibi yeni imar hareketleri gerçekleştirilecek boş alan da yoktur. Tepelere yaklaştıkça ve eğim arttıkça görünüm daha kötü hale gelmektedir. Bu bölgelerde yeşil ve rekreatif alanlar, sosyo kültürel tesisler, pazar alanları, eğitim alanları vb. tesisler çok sınırlıdır. Hatta eğitim tesisleri haricinde bir donatı görebilmek pek mümkün değildir. Cengizhan Mahallesi 16

17 Bu bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmek güç olduğu gibi sağlıklaştırma çalışmaları yapmanın da ayrı güçlükleri bulunmaktadır. Çiçek Mahallesi Onur ve Nafiz Gürman Mahallelerinin sırt ve kuzey kesimlerinde kooperatif şeklinde yeni yapılaşmalar mevcuttur. Genelde İzmir körfez manzarasına sahip bu yeni yerleşimler bölgeye bir dinamizm kazandıracaktır. Bu yeni yapıların bir örneği yıllar önce 75. Yıl Mahallesinde görülmüştür. 75. Yıl, Fuat Edip ve Alpaslan Mahalleleri 17

18 Doğançay Mahallesi Tepe ve sırt noktalarından aşağıya doğru inildikçe kentsel olanaklar nispi ölçüde artmaktadır ancak yine de yeterli değildir. Çiçek, Doğançay, Emek, Gümüşpala, Tepekule, Fuat Edip, Bayraklı mahallelerinin de kentsel standartları düşüktür. Eski Bayraklı kentsel dokusu ve tarihi binalardan çok az sayıda örnekler görebilmek mümkündür. Bu tarihi ve Bayraklı ya özgü doku tahrip edilmiştir. Kalan tek tük tarihi yapıların çoğu kaderlerine terk edilmiştir. Bayraklı Mahallesi Yoğunluk ve yapılaşmanın yüksek olması nedeniyle 2. kısım alanlarda da kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmek güç olduğu gibi sağlıklaştırma çalışmaları yapmanın da ayrı güçlükleri bulunmaktadır. 18

19 Tepekule Mahallesinde bulunan İzmir in ilk kurulduğu yer olan Smyrna Höyüğü yeterince değerlendirilememektedir. Yukarıda belirtilen mahalleler için gerçek anlamda tek rekreatif alan Bayraklı ve Adalet Mahallelerinde bulunan kıyı boyunca devam eden Turgut Özal Rekreasyon Alanıdır. Bunun yanı sıra Nafiz Gürman a yapılan Barış Anıtı da bölge için yeni bir rekreatif alan olmuştur. Gümüşpala Mahallesi Adalet ve Turan Mahalleleri Bayraklı nın yatırıma açık mahalleleridir. Boş ve atıl durumda bulunan depo ve yapılar dönüşüme açık alanlar oluşturmaktadır. Adalet Mahallesinin kıyı kesimi diğer bir ifade ile Altınyol un sol kısmı yeni kent merkezi içinde kalan yatırıma açık bir bölgedir. Diğer bölgeleri ise kentsel standardı düşük yerleşim birimlerinden oluşmaktadır. Osmangazi Mahallesi 19

20 Postacılar Mahallesi Postacılar ve Osmangazi mahallelerinde şehir planı izlerini görmek pekala mümkündür. Bu bölgelerde kentsel standartlar yükselmekte, yollar genişlemekte, yeşil alan ve diğer donatıların varlığı belirgin hale gelmeye başlamaktadır. Üstelik bu mahallelerde gelişmeye ve yapılaşmaya açık boş alanlar bulunmaktadır. Manavkuyu Mahallesi 75. Yıl, Soğukkuyu, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahalleleri kentsel standardı iyi nitelendirilebilecek mahallelerdir. Ancak eski Soğukkuyu nun bulunduğu alanda standart düşmektedir. Soğukkuyu, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahalleleri nde kısıtlı da olsa yeni yapılaşmaya uygun boş alanlar mevcuttur. Ayrıca Mansuroğlu Mahallesinde yatırıma uygun alanlar da mevcuttur. Bu kısımda rekreatif alanlar, sosyo-kültürel tesisler, eğitim alanları standartlara yakın düzeydedir. 20

21 Soğukkuyu Mahallesi İlçenin tek toplu ulaşım aracı lastik tekerlikli ulaşım aracı yani otobüstür. Sınırlı seviyede kalan Bayraklı İskelesi ile deniz ulaşımı sağlanmaktadır. Tepelere çıktıkça ulaşımın süresi artmakta, düşük yol standartları nedeniyle niteliği azalmaktadır. Çevre yolunun hizmete girmesiyle araç ile ulaşım kısmen daha kolay hale gelmiştir. Aliağa Menderes hafif raylı sistemi devreye girdiği zaman Bayraklı ya ulaşım daha kolay hale gelebilecektir. Ayrıca Manas Bulvarının devamında Altınyol a paralel ve alternatif denebilecek toplayıcı nitelikteki imar yolu açıldığında bölge ulaşımı yine kısmen rahatlayacaktır. Ancak çok daha konforlu ulaşım için özellikle yukarı mahallelere konforlu ulaşım için radikal imar uygulamaları gerekmektedir. Yaklaşık olarak tüm mahallelerde elektrik, telefon, su, kanalizasyon ve yol altyapısı mevcuttur. Eğimin çok olduğu alanlarda merdivenle ulaşım sağlanmaktadır. Onur, Yamanlar, Nafiz Gürman, R. Şevket İnce, M. Erener, Cengizhan, Çay ve Alpaslan Çiçek mahallelerinde altyapı hizmetlerinin sunumunda güçlükler yaşanmaktadır. Eskiden problem olan dere yataklarının geçmişte yaşanan sel baskınların ardından düzenlenmesiyle tehlike ortadan kalkmış gibi görünse de dere ve koruma bantlarının devamlı elden geçmesi gerekmektedir. Hava kirliliği kış aylarında ciddi problem oluşturmaktadır. İlçede 8 mahalle dışında, İzmir kentiyle sosyal-ekonomik-kültürel anlamda derin ayrılıklar mevcuttur. Kent kimliği ve kentlilik bilinci yeterince oluşmamıştır. Kente aidiyet yoktur. Eğitim seviyesi yetersiz, istihdam oranı az ve yaşam kalitesi düşüktür. Şehircilik standartlarının düşük olması yaşamın diğer kesimlerinde de kendini göstermektedir. Sağlık sorunları ayrı bir problemdir. İzmir in kuzeyine hizmet verecek bir bölge devlet hastanesinin olmayışı yöre insanını sıkıntıya sokmaktadır. Adalet, Turan, Mansuroğlu, Manavkuyu, Osmangazi, Postacılar, 75. Yıl, Soğukkuyu ve kısmen Bayraklı dışındaki tüm mahallelerde ciddi sorunlar mevcuttur. Bu sorunlar sadece mekansal anlamda değil etnik, sosyo-kültürel, ekonomik, sağlık, eğitim alanlarında kendini göstermektedir. 21

22 10. Proje ve Öneriler Onur, Yamanlar, Nafiz Gürman, R. Şevket İnce, M. Erener, Cengizhan, Çay ve Alpaslan Çiçek, Doğançay, Emek, Gümüşpala, Tepekule, Fuat Edip, Bayraklı mahallelerini kapsayan bölgede büyük çaplı kentsel dönüşüm projeleri etap etap uygulamaya sokulmalıdır. Ancak burada yapılacak kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirme güçlüğü baştan belirtilmelidir. Bu nedenle burada uygulamaya konulacak projelerin kentsel, mimari, soysal, kültürel, ekonomik anlamda iyi etüt edilmesi gerekir. Kentsel yenilemede esas yüksek katlı beton yığınları oluşturmak değil, yöre insanını kucaklayan, onların asimile etmeden yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan, kentsel standartlara sahip, nitelikli yaşam alanları oluşturmak olmalıdır. Kentsel dönüşüm projelerinde problem yaşanması halinde veya gerçekleşememesi durumunda standartları düşük mahallelerde sağlıklaştırma çalışmaları yapılmalı, uygulanabildiği kadarıyla imar uygulamaları ile mevcut durum iyileştirilmelidir. Özellikle yeşil ve spor alanları ve donatı alanları yaratılmalı, ulaşım konforu arttırılmalıdır. Geri kalmış mahallelerde yaşayan özellikle ev kadınları, gençler, yaşlılar ve işsizler için ilk etapta halk evleri, meslek edinme kursları, mahalle bazında küçük kültürel merkezler, okuma-yazma kursları vb. aktiviteler ve bu aktiviteler için mekanlar oluşturulmalıdır. Halkın kentsel hizmet edinme ve talep etme oranını artırmak için muhtarlık birimlerinin daha etkin hale getirilmesi ve mahalle / alt bölgeler bazında hemşeri iletişim merkezlerinin kurulması gündeme getirilmelidir. Sırtlara tepe ve dağlara doğru olan kıraç ve eğimli arazilerde ağaçlandırma faaliyetleri ve rekreatif alan oluşturma çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Dünya Barış anıtı tarzında daha başarılı projeler üretilmelidir. Yamanlar Dağı, Karagöl, Doğançay ın çevresi doğa, dağ, eko ve kamp turizmine açılacak duruma getirilmelidir. Nazım Planda bulunan Cengizhan ve Şevket İnce Mahalleleri üstünde yer alması planlanan günü birlik turizm, bölgesel sağlık, eğitim, kamu kullanım, kültür ve rekreasyon fonksiyonları gerçekleştirilmelidir. Bu kullanımların gerçekleşmesi sayesinde bölgenin çehresi daha hızlı değişim gösterecektir. Cengizhan Mahallesinin kuzeyinde sırtlarda uygun bir alanda üniversite kampus alanı oluşturulmalı; gelecekte yatırım yapmak isteyen bir vakıf veya devlet üniversitesi için uygun bir alan yaratılmalıdır. 22

23 Turan bölgesi turizm, eğlence, ticaret ve kültür odaklı bir gelişim göstermelidir. İzmir in körfezle buluştuğu bu en değerli kıyısından mümkün olduğunca faydalanmalı, iskele, yat bağlama yeri, sahil vb. olanaklar yaratılmalıdır. Mahalledeki otantik doku korunarak işlev değiştirirken, Turyağ vb. tesisler büyük ölçekli turistik tesise dönüşebilir. Eski Bayraklı da bulunan kentsel doku korunmalı, tarihi yapılar restore edilmeli, işlevlendirilerek kent yaşamına sunulmalıdır. İzmir in ilk kurulduğu yer Smyrna antik kenti, doğal kendi sınırlarına kadar genişletilmeli, tüm kazı ve restorasyon çalışmalarına ağırlık verilerek tam anlamıyla bir arkeolojik park ve ören yeri haline getirilmelidir. Tarihi ve kültürel cazibe merkezi yaratacak antik kent, eskiden olduğu gibi denizle buluşturulmalıdır. Ayrıca Smyrna Antik kenti ile bütünleşebilecek bir alanda veya Bayraklı nın farklı bir yerindeki bir mekanda kente bir müze kazandırılmalıdır. İzmir in ilk kurulduğu yer Smyrna dan yeni kent merkezine kentsel tasarımlarla zenginleştirilmiş bir tarihi koridor oluşturulmalıdır. Bu fikir rahmetli Ahmet Piriştina nın başkanlığı döneminde Yeni Kent Merkezi için yapılan yarışmada birinci gelen Alman mimar Jochen Brandi nin fikridir. Bu fikir daha da geliştirilerek Smyrna, Yeni Kent Merkezi Salhane, Mevcut kent merkezi Alsancak-Çankaya, tarihi ticaret Merkezi Kemeraltı, Agora, Kadifekale arasında kesintisiz bir yaya aksı ve kentsel tasarım koridoru oluşturulmalıdır. Böylece tarihteki üç İzmir bir koridorda bir araya gelebilecek ve bunun başlangıcı Bayraklı Smyrna olacaktır. Tantalos antik mezarı gün ışığına çıkartılarak, bu karakter bir simge haline getirilmeli ve cazibe merkezi yaratılmalıdır. Adalet mahallesinde yeni kent merkezine uygun nitelikte merkezi iş alanı yatırımların gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Ayrıca gelecekte mümkün olduğu takdirde Vilayet ve Emniyet hizmet merkezlerinin Adalet mahallesinde imar planlarında belirtilen alana taşınması sağlanmalıdır. Böylelikle İzmir in idari merkezinin önemli ayakları Bayraklı ya taşınmış olacaktır. Mansuroğlu mahallesinde de Adalet mahallesine benzer daha düşük yoğunluklu merkezi iş alanları oluşturulmalıdır. Turan Mahallesindeki Atatürk Ormanı gerçek anlamda bir kent ormanı haline getirilmelidir. Ancak bu bölgedeki toprak yapısının verimsizliği ve derinliğinin azlığı dikkate alınmalı, ağaçlandırma çalışmaları ona göre yapılmalıdır. 23

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ALSANCAK KRUVAZİYER LİMANI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KAKKINDA RAPOR

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ALSANCAK KRUVAZİYER LİMANI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KAKKINDA RAPOR TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ALSANCAK KRUVAZİYER LİMANI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KAKKINDA RAPOR 1 ARALIK 2015 1 İZMİR KRUVAZİYER LİMANI İMAR PLANLARI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Nüfus Yapısı Hızlı Kentleşme Hızlı Nüfus Artışı Göç

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Haziran 2013 GİRİŞ Resmi kayıtlara göre 17 bin 118 kişinin öldüğü 1999 daki büyük Marmara depreminde sadece bir kişinin depremin

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI Kartal Belediyesi 2011 1 KARTAL İLÇESİ NİN TANITIMI 1871 yılında ilçe olan Kartal

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 874-875 ADA 1 PARSELLER 1/5000 18-19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü BUTTİM Köprülü Kavşağı Buttim Kavşağı Avan ve Uygulama Projeleri İşi kapsamında proje çalışmaları tamamlanmıştır. Böylece, mevcut kavşaktaki

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.11.7 Konut girişleri özel durumu olan engelli vatandaşların erişimlerine olanak sağlayacak nitelikte olmayıp

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

Mavi bayraklı plajları, pırıl pırıl denizi, yemyeşil doğası ile Ege'nin cennet köşesi Özdere Orta mahalle... zmir'in Menderes ilçesine bağlı şirin bir turizm beldesi olan Özdere orta mahalle batısında

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü - - I t EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3-2 ^ 2-5 ^ ^ 3 Konu: Manavgat 73

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

T.C. ANTALYA BİJYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BİJYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA i n. T.C. ANTALYA BİJYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ı..* î EXPO?f IH «N T A L V A Sayı : 90852262-301.03- lo ö2-~ /T ft> O f./04/2015 Konu: Manavgat 1544

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

İZMİR TİCARET ODASI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İZMİR TİCARET ODASI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR AĞUSTOS 2013 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport İZMİR Çağrı Merkezi: 444 92 92 Faks: 498 46 98 Web: http://www.izto.org.tr

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2 6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * 'V ı EXP02016 Sayı : 90852262-301.03- V i> b Xx / Konu: Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi,

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

Yükselen Değer. www.pendik.bel.tr

Yükselen Değer. www.pendik.bel.tr Yükselen Değer 1 www.pendik.bel.tr 2 1994 PENDİK TABLOSU NÜFUS ( 1994 ) 320.000 İÇME SUYU (Şebeke) % 49 ATIKSU (Şebeke ) % 40 YAĞMUR SUYU % 7,02 ANA ARTER YOL 19 Km ASFALT KAPLAMA % 19 PARK 14 Adet PLAN

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları BAYRAKLI

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları BAYRAKLI 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları BAYRAKLI 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları

Detaylı

Gaziemir İlçe Raporu

Gaziemir İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 62,84 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 127.730 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 2027 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu Nüfus Yapısı-Nüfus Artışı ve Göç Buca nın nüfusu 2009 Adrese

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

HABER BÜLTENİ /EKİM 2015

HABER BÜLTENİ /EKİM 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS, ZİYARET VE TOPLANTILAR HAVRALAR BÖLGESİ KOORDİNASYON TOPLANTILARI 09-10 TEMMUZ 2015 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, Uygulama İmar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA \ '1 %? /. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-G>afc> - H23 Konu: Finike Hasyurt NİP.Revizyonu K EXP02016 ANTAL TA 3

Detaylı

Ayşegül SELÇUKİ-Şebnem BORAN

Ayşegül SELÇUKİ-Şebnem BORAN 2007 NİSAN - BÖLGESEL İzmir in Mimari Gelişiminin Bir Yansıması Kent ve Mimarlık: İzmir Sergisi Ege nin incisi İzmir, 8000 yıllık mimari, kültürel ve sosyal tarih zenginliğiyle günümüzde pek çok kent arasında

Detaylı

İZMİR İN TARİHİ KENT MERKEZİNİN UNESCO NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNE KAZANDIRILMASI PROJESİ

İZMİR İN TARİHİ KENT MERKEZİNİN UNESCO NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNE KAZANDIRILMASI PROJESİ İZMİR İN TARİHİ KENT MERKEZİNİN UNESCO NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNE KAZANDIRILMASI PROJESİ Bu çalışma, Kent Danışmanı Hitay BARAN, Müze Sorumlusu Ümit ÇİÇEK ve Enformasyon ve Dokümantasyon Müdürü Ahmet BÜKE

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

BAYRAKLI DA MODERN VE KONFORLU BIR YAŞAM PROJE YÖNETIMI VE UYGULAMA

BAYRAKLI DA MODERN VE KONFORLU BIR YAŞAM PROJE YÖNETIMI VE UYGULAMA BAYRAKLI DA MODERN VE KONFORLU BIR YAŞAM PROJE YÖNETIMI VE UYGULAMA Güven ve kalite! Seçkin bir yaşam! Şehir içinde daha iyi bir hayat sloganı ile tasarlanan Münire Hanım Apartmanı, kapalı otopark ve alternatifli

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

99 Blok. Toplam 4910 Konut

99 Blok. Toplam 4910 Konut Türkiye nin En Büyük Uydu Kenti TOKĐ KAYAŞEHĐR de 99 Blok Toplam 4910 Konut Uzman Enerji nin Kurulumunu Yaptığı Güneşten Elektrik Üretim Sistemlerini Kullanıyor. Toplamda 198 kwp ile Tek Projede Türkiye

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA ANADOLU NUN ORTASINDA BİR YILDIZ OLARAK PARLAYACAK KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik

Detaylı

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M KEMER KEMER 352 K E M E R 353 354 12. KEMER* 1. Tarihçe A L T I N C I Kemer ilçesi tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 km mesafede bulunan

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı