SRKÜLER NO: POZ / 65 ST, ÜCRETLLERDE VERG NDRM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 65 ST, 26.12. 2006 ÜCRETLLERDE VERG NDRM"

Transkript

1 SRKÜLER NO: POZ / 65 ST, çindekiler: Ücretlilerde vergi indirimi. ÜCRETLLERDE VERG NDRM Bilindii gibi, Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 121 inci maddesi ücretlilere yapılacak vergi indirimini düzenlemektedir. Maddeye göre, ücretlilerin kendisi, ei ve çocukları ile ilgili salık, eitim, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarı üzerinden belli dilimlere göre uygulanacak oranlar esas alınarak hesaplanan tutar ücretlinin ertesi yılda ödeyecei gelir vergisinden mahsup edilmekte veya iverenler aracılıı ile kendisine nakden iade edilmektedir. Vergi indiriminin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar 255 Seri No u Gelir Vergisi Genel Tebliinde belirtilmitir. Ücretlilerin 2006 yılına ait Ücretlilerde Vergi ndirimine Ait Bildirim i 20 Ocak 2007 mesai saati bitimine kadar vermeleri gerekmektedir. Ücretlilerde vergi indirimi uygulaması, aaıdaki esaslara göre yapılacaktır. 1- Vergi ndiriminden Yararlanacak Harcama Tutarları Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, ei ve çocukları ile ilgili eitim, salık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarının; YTL ye kadarının % 8 i, bin YTL nin YTL si için %8 i, YTL si aan kısmı için %6 sı, YTL den fazlasının YTL si için %7, YTL yi aan kısmı için %4 ü, ücretlinin ertesi yılda ödeyecei gelir vergisinden mahsup edilir (indirilir) veya iverenler aracılııyla kendisine nakden iade edilir. 1

2 Ancak, harcamaların Türkiye de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiilerden alınan belgelerle (fatura, fi, dekont gibi) belgelendirilmesi ve bu belgelerin iverene verilmesi gerekmektedir. 2- Vergi ndiriminden Yararlanacak Kiiler Vergi indiriminden ücretleri gerçek usulde tespit edilen ücretliler yararlanır. Bunların e ve çocuklarının harcamaları da vergi indirimine konu olur. E baka bir ite çalısa dahi adına düzenlenen belge einin vergi indiriminde dikkate alınır. Gelir Vergisine tabi geliri bulunmayan, nafaka verilmek suretiyle bakılan, evlat edinilenler ile ana babalarını kaybetmi torunlardan ücretli ile birlikte oturanlar da çocuk olarak vergi indiriminde dikkate alınır. 3- Vergi ndirimine Konu Harcamalar Vergi indirimine yukarıda da belirtildii gibi eitim, salık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamaları konu olmaktadır Eitim Harcamaları: Eitim harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar unlardır: - Okul servis araçlarına ödenen taıma ücretleri, - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi özel veya vakıflara ait yurtlarda kalan üniversite örencileri için yapılan ödemeler, - Sürücü kurslarına ve müzik kurslarına ilikin kurs ücretleri, - Anaokulu, kre ve dershanelere eitim amacıyla yapılan ödemeler ve kurs ücretleri, - Makbuz karılıı özel ders veren öretmenlere yapılan ödemeler, - Kitap ve kırtasiye alımları için yapılan ödemeler, - Eitim CD leri, - Üniversiteye giri sınavlarına hazırlık, özel okul giri sınavlarına hazırlık, yabancı dil kursları ve bu sınavlara yönelik dergiler için ödenen ücretler. 2

3 Bununla birlikte; - Günlük gazeteler, haftalık, aylık veya yıllık olarak yayımlanan dergiler ve mecmualar, - Milli Eitim Bakanlıına balı okulların okul aile birlii veya okul koruma derneklerine yapılan baı ve yardımlar, - Yabancı ülkelerdeki eitim kurumlarına yapılan ödemeler, - Piyano, bilgisayar, müzik aletleri, ses kayıt cihazları ile bunların aksesuarları, eitim amaçlı olmayan CD ve disketler, - Genel ve katma bütçeli kurumlar ile Vakıf Üniversiteleri ne yapılan eitim harcamaları eitim harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır Salık Harcamaları: Salık harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar unlardır: - Ücretlilerin kendileri, e ve çocuklarının yaptıı ilaç masrafları, - Tüp bebek masrafları, salık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve di protez ücretleri ve numaralı olmak artıyla gözlük ve lens alımları, - Sakat ve malul arabası, - Doktor raporuyla alınan cilt salıına ilikin harcamalar, - Salık Bakanlıı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen ilaçlar kapsamına girmesi halinde bitki ilaçları için yapılan harcamalar, - Salık harcamalarının bir kısmının iveren tarafından karılanması halinde, ücretlinin sadece kendisinin yaptıı harcama tutarları vergi indirimine konu olacaktır. Bununla birlikte; - Temizlik malzemeleri, makyaj malzemeleri, spor merkezlerine üyelik bedelleri, - stee balı sigorta primleri, 3

4 - Doktor raporu olmaksızın yapılan cilt salıı, parfümeri harcamaları, - lgili firmalarca insan salıına faydalı olduu ileri sürülen bitkisel ilaçlar için yapılan harcamalar, - Salık Bakanlıına ve üniversitelere balı hastaneler ile bunların döner sermayelerine yapılan salık harcamaları, salık harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır Gıda Harcamaları : Gıda harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar unlardır: - Sigara ve alkollü içkiler ve biralar dıında kalan içecekler ve her türlü yiyecek, - Otel vb. konaklama yerlerinde yapılan yiyecek ve içecek harcamaları. Ancak bu durumda alınacak belgelerde yiyecek ve içecek bedellerinin konaklama bedelinden ayrı gösterilmesi gerekmektedir. - Otel, lokanta, pastane, kafeterya, kantin vb. yerlerde yiyecek ve içecekler için yapılan harcamalar. - Tüketim amaçlı yapılan canlı hayvan alımları (kurbanlık dahil) için ödenen ücretler (ancak bu harcamaların belgelendirilmesi arttır) Bununla birlikte; - Sigara ve alkollü içkilere yapılan harcamalar, - Otel vb. konaklama yerlerinde yiyecek, içecek ve konaklama giderlerinin ayrı ayrı deil de toplam tutarının konaklama gideri olarak gösterilmesi durumunda yiyecek ve içecek harcamaları. - Evlerde beslenen ku, kedi, köpek gibi hayvanlar ile dier hayvanların tüketimi için alınan yem, mama, ve sair gıda maddelerine yapılan harcamalar ile temizlik maddelerine yapılan harcamalar, - Düün, ziyafet, iftar yemeklerine yapılan harcamalar gıda harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır. 4

5 3.4. Giyim Harcamaları: Giyim harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar unlardır: Kuma, hazır elbise, ayakkabı, apka, iç çamaırı, kemer, çorap, gelinlik, cüzdan, bayan çantası ve okul çantası gibi giyime ilikin her türlü harcamalar ile bunlarla ilgili dikim, bakım, onarım, boya, kuru temizleme harcamaları, Ayrıca spor maazalarından alınan spor ayakkabısı, eofman, çorap gibi giyime yönelik malzemeler için yapılan harcamalar. Bununla birlikte; - Giyim eyaları ile ilgili alınan temizlik maddelerine ilikin harcamalar, - Ev tekstili kapsamında olan perdelik ve döemelik kumalar için yapılan harcamalar, giyim harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır Kira Harcamaları: Kira harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar unlardır: - kamet edilen konut için yapılan fiili kira ödemesinin tamamı vergi indirimine konu edilmektedir. Kira kontratının veya fotokopisinin olması ve kira ödemesinin kapsadıı dönemin belgede belirtilmesi zorunludur. Ayrıca ödemeye ilikin banka dekontları veya ev sahibinden alınan ödenen kira tutarına dair yazı da eklenmelidir. - Ücretlinin kiraladıı bir meskende ikamet etmekte iken, ücretli durumundaki elerden bir tanesinin geçici veya sürekli görevli olarak baka bir ehire gönderilmesi ve gidilen ehirde ücretlinin ev kiralaması durumunda, her iki mesken için ödenen kira tutarının tamamı vergi indirimine konu olmaktadır, - Kurumlar vergisine tabi olan iktisadi kamu müesseseleri ile dier müesseselere ait lojmanlar için ödenen kira bedelleri. Bununla birlikte; - Genel bütçeye dahil kurumlara ait lojmanlara yapılan kira ödemeleri, - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil yurt dıındaki konutlar için ödenen kiralar, - kamet edilen konuta gelecek yıllar için yapılan kira ödemeleri, 5

6 - Paranın ne için ve kimin adına yatırıldıını belirtmedii için bankamatikler tarafından verilen filer ve makbuzlar, - Kira kontratının olmaması veya yapılan ödemenin belgelendirilememesi hali, - Tatil amaçlı devre mülkler ve yazlık kiralanması durumunda yapılan harcamalar, - Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve tatil sitesi gibi yerlere ödenen konaklama bedelleri, - Apartman ve sitelerde kira bedeli haricinde ödenen yakacak aidatları, güvenlik, kapıcı ve bahçıvan aidatları, - Ücretlinin annesi, babası, kardeleri ve akrabaları için ödemi olduu kiralar, - Ücretlinin kira gideri yanında sahip olduu meskeni kiraya vermesi ve ödedii kira giderini kira geli rinin beyanında indirim konusu yapması durumunda, indirim konusu yaptıı kira tutarı, kira harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır. 4- Vergi ndirimi Kapsamına Girmeyen Dier Harcama Kalemleri Ücretliler tarafından yapılan bazı harcamaların esas itibariyle eitim, salık, gıda, giyim ve kira harcamaları kapsamında yapılan giderler vergi indiriminin konusuna girmekle birlikte aaıda, süregelen uygulama kapsamında vergi indirimine konu olmayan bazı harcama kalemlerine ilikin ayrıntılı bilgilere yer verilmitir: - Vekalet, danımanlık ve müavirlik ücretleri, - Noter giderleri, - Otomobil yedek parça, bakım ve onarım giderleri ve araç kiralama giderleri, - Akaryakıt giderleri (benzin, mazot, LPG gibi), - Yolcu ve yük taıma giderleri, - Plaj, yüzme havuzu ve akuapark giderleri, - Disko, bar gibi elence yerlerine giri ücretleri, - Bilezik, kolye ve küpe gibi ziynet ve süs eyaları, - Temizlik madde ve malzemesi alımları, 6

7 - ampuan, sabun ve jöle alımları, - Her türlü kadın ve erkek tuvalet ve ıtriyat madde ve malzemesi alımları, - Her türlü kozmetik ürün alımları, - Çiçek ve çelenk giderleri, - Kuaför ve berberlere ödenen ücretler, - Güzellik salonları, epilasyon, manikür ve pedikür türünden giderler, - Fotoraf filmi ve tab ücretleri, - Ampul, floresan lamba ve pil giderleri, - Plak, video kaset alımları ile bunların kiralanması karılıında ödenen ücretler, - Konutların boya, badana giderleri ile duvar kaıdı giderleri, - Elektrik ve su tesisatı için yapılan giderler, - Billuriye ve züccaciye, - Çocuk oyuncakları, - Havlu, bornoz, çaraf, nevresim, perdelik kuma, masa örtüsü ve döemelik kuma alımları, - Plastik eya alımları, - Valiz ve bavul alımları, - Tüp gaz ve doal gaz giderleri, - Çocuk bezi, ıslak mendil, pamuk, - Beyaz eyalar ve çeyizlikler, - Bilgisayar alımı, CD, VCD, DVD ve kaset (eitimle ilgili olmayan), - Di macunu ve di fırçası, - Gazete ve dergi giderleri, - Ev ve iyerlerine ait elektrik ve ebeke suyu giderleri, - Telefon giderleri (ev, cep, araç ve iyeri), telefon jetonu ve telefon kartı, 7

8 - Mobilya alımları, - Otopark ve otoban geçi ücretleri, - Permatik, jilet, tra köpüü ve tra fırçası, - Peçete, havlu kaıdı, tuvalet kaıdı, - Jet ski, rafting, jeep-safari, tekne turu, yat gezisi, deniz sporları ve paraüt gideri, - Banka ve postane havale ücreti, - Kargo taıma ücreti, - Sinema, konser, tiyatro, stand-up gösterisi ve sirk biletleri ücreti, - Her türlü maç biletleri ücreti, - Düün, ziyafet ve iftar yemeine ilikin giderler, - Otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri, - Fotokopi ücreti (eitim gideri niteliinde olmayan), - Eitim amaçlı olmayan internet harcamaları, - Anadolu Üniversitesi Açık Öretim Fakültesine ödenen harçlar, - Kurumlar vergisinden muaf olan özel üniversitelere ödenen eitim ücretleri, - Salık amaçlı olmayan güne gözlükleri ve numarasız renkli lensler, - Hal Müdürlüüne balı komisyonculardan yapılan ya sebze ve meyve alımları, - Kurumlar vergisi mükellefi olmayan üniversiteler ödenen örenim harçları, - Fitnes Center adı altında faaliyet gösteren spor merkezlerine ödenen ücretler, - Kredi ve Yurtlar Kurumu nun kurumlar vergisi mükellefi olmaması nedeni ile söz konusu kurumlara ödenen harç ve dier ödemeler, - Kurumlar vergisinden muaf olan genel ve katma bütçeli idarelere ait olan kreler ile askeri kantinler ve polis evlerine yapılan harcamalar, - ehir ebekesine balı su tüketim bedelleri için kurumlar vergisi mükellefi olmayan belediyelere balı kurululara ödenen bedeller, - Saat, hesap makinası, bant, ıstampa mürekkebi gibi giderler, - Estetik amaçlı ameliyatlar ve akupunktur, 8

9 - Krem ve cilt bakım ürünleri, - Banyo, hamam, kaplıca giderleri, sauna, masaj, tellak ve nasır ücretleri, - Diyetisyenlere ödenen ücretler, - Yoga kursu, meditasyon kursu, jimnastik kursu, bale kursu, folklor oyunları kursu, tenis, yüzme, golf kursları, dacılık, dalı, paraüt, uçu vb. kurslara ödenen ücretler, - Fotorafçılık ve güzel konuma kurslarına ödenen ücretler, - Zayıflama ve güzellik amaçlı gidilen özel amaçlı merkezlere ödenen ücretler, - Özel amaçlı alınan piyano, gitar, org, saz gibi müzik aletlerine ödenen ücretler, - Bijuteri (toka tarak gibi) ürünleri alımları, - Düün salon kirası ve davetiye basım ücretleri. 5- Harcamaların Vergi ndirimine Konu Olabilmesi çin Aranılacak Hususlar - Harcamaların Türkiye de ve Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olan mükelleflerden yapılması gerekmektedir, - Harcamaların ücretlinin kendisi, ei ve çocukları tarafından yapılması ve bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir. 6- Vergi ndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri - Fatura, - Serbest meslek makbuzu, - Perakende satı fii, - Ödeme kaydedici cihazlara ait satı fii (yazar kasa fii), Ücretliler vergi indirimine konu olan harcamalarını yukarıdaki belgelerle belgelendirmek zorundadırlar. Yalnız belgenin vergi indirimine konu olabilmesi için mutlaka Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden alınmı olması gerekmektedir. Yani Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olmayanlardan alınan belgeler vergi indiriminde kullanılamaz. Alınan belgeler mutlaka okunaklı olmalıdır. smi karalanmı, yırtılmı veya mükellefin kendisi, ei veya çocukları dıındaki kiiler adına düzenlenmi belgeler vergi indiriminde kullanılamaz. 9

10 7- Hangi Kurum ve Kurululardan Alınan Belgeler Vergi ndirimine Konu Olmaz? - Gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayan kii, kurum ve kurululardan yapılan harcamalar, vergi indirimine konu olan harcama kalemlerinden dahi olsa vergi indiriminde kullanılamaz. - Kurumlar vergisi muafiyeti tanınan kurumlara yapılan harcamalar vergi iadesinde kullanılamaz. Ancak kurumlar vergisinde yer alan istisnalardan yararlanan kurumlar ile istisna uygulaması öteden beri devam eden eitim ve salık kurumlarına yapılan harcamalar vergi indiriminde kullanılacaktır. 8- Vergi ndirimi Tutarının Hesaplanması Vergi indirimi, ücretlinin bir önceki yıla ait yıllık toplam vergi matrahını amamak üzere harcama tutarının Yeni Türk Lirasına kadar %8 i, Yeni Türk Lirasının, Yeni Türk Lirası için %8 i, aan kısmı için %6 sı, Yeni Türk Lirasından fazlasının, Yeni Türk Lirası için %7 si, aan kısmı için %4 ü. (2006 yılı için) uygulanmak suretiyle hesaplanır. 9- Vergi ndiriminde Ücretliler Tarafından Yapılacak lemler - Ücretliler, bir yıl boyunca biriktirdikleri harcama belgelerini 2006 yılının Ocak ayının 20 sinin mesai saati sonuna kadar (20 Ocak 2007) iverenlerine vereceklerdir. - Ücretliler vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, Vergi ndirimine Ait Bildirim ile beyan ederler ve harcamalarını bu bildirimin arkasında yer alan bölüme grupları itibariyle kaydederler. Biden fazla zarf veya yaprak kullanılabilir. Zarfta yer alan bilgiler doldurulur ve ücretli tarafından imzalanır. 10- Vergi ndiriminde verenler Tarafından Yapılacak lemler verenler, ücretliler tarafından kendilerine verilen bildirimi ve harcama belgelerini 20 Ocak 2007 tarihine kadar alacaklardır. verenler kendilerine verilen harcama belgelerinin geçerli olup olmadıını, harcamaların vergi indirimi kapsamında olup olmadıını ve harcama toplamının doru beyan edilip edilmediini kontrol edeceklerdir. 10

11 11- Muhtasar Beyanname Vermeyen verenlerin Yapacaı lemler Genel bütçeye dahil olan daireler, yaptıkları Gelir Vergisi tevkifatı için Gelir Vergisi Kanunu nun 100 üncü maddesine göre muhtasar beyanname vermemektedir. Bu daireler, hak kazanılan vergi indirimi tutarını ubat 2007 den itibaren ödeyecekleri ücretler üzerinden tevkif edecekleri vergiden mahsup edeceklerdir (indireceklerdir). Dolayısıyla, ücretlilere mahsup edilen vergi tutarı kadar ödeme yapmı olacaklardır. Mahsup ilemi sonunda arta kalan vergi indirimi tutarı, müteakip aylarda aynı esaslar çerçevesinde indirilmeye devam edilecektir. 12- Muhtasar Beyanname Veren verenlerin Yapacaı lemler - Ücretliler vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, Vergi ndirimine Ait - Muhtasar beyanname veren iverenler, halen çalımakta olan ücretlileri ile ilgili olarak düzenleyecekleri vergi indirimi bordrosunda, her ücretli için vergi indirimi tutarını hesaplayacaklardır. Bu tutar ubat 2007 den itibaren ödenecek ücretler üzerinden kesilen Gelir Vergisi nden mahsup edilmek suretiyle ücretlilere ödenecektir. - verenler, toplam vergi indiriminin o ayda mahsup edilecek olan kısmını muhtasar beyannamenin mahsuplara ilikin bölümünde göstereceklerdir. Bu iverenler hak kazanılan vergi indirimi tutarını ubat 2007 den itibaren ödeyecekleri ücretler üzerinden tevkif edecekleri (kesecekleri) vergiden mahsup edeceklerdir. Dolayısıyla, ücretlilere mahsup edilen vergi tutarı kadar ödeme yapmı olacaklardır. - Mahsup ilemi sonunda arta kalan vergi indirimi tutarı, müteakip aylarda aynı esaslar çerçevesinde indirilmeye devam edilecektir. Söz konusu mahsup ileminin yapılabilmesi için vergi indirimi tutarının, iverenlerce en geç o aya ait muhtasar beyannamenin verilecei tarihe kadar ücretlilere ödenmesi gerekir. Vergi indirimi tutarı muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilecek, kalan tutar ilgili vergi dairesine ödenecektir. - Mahsup ileminin çeitli nedenlerle takvim yılının son ayına kadar yapılamaması halinde kalan tutar, Aralık ayına ait muhtasar beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Aralık ayına ait tevkif suretiyle kesilen vergilerin vergi indiriminden doan ve mahsubu yapılamayan vergi alacaını karılayamaması halinde, kalan tutar vergi daireleri tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra iverenler aracılıı ile hak sahiplerine nakden ödenecektir. 11

12 13- Üçer Aylık Dönemlerde Muhtasar Beyanname Veren verenlerin Yanında Çalıan Ücretlilerde Vergi ndirimi Uygulaması Bu iverenler, ubat 2007 den itibaren vergi indirimi uygulamasını dikkate almak suretiyle ücret ödemesinde bulunacaklardır. Vergi indirimi tutarları, Ocak-ubat-Mart 2007 dönemine ilikin Nisan 2007 de verilecek muhtasar beyannamede mahsup konusu yapılarak indirilmeye balanacaktır. Muhtasar beyannamede tevkif yoluyla kesilen vergiler toplamı üzerinden vergi indirimi tutarı mahsup edilecektir. 14- Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Vergi ndirimi Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde vergi indirimi, bu kiilerin balı olduu vergi dairesince gerçekletirilecektir. Anılan mükellefler vergi indirimine ait bildirimi ve harcama belgelerini yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi içinde balı olduu vergi dairesine vereceklerdir. Vergi dairesi hesapladıı vergi indirimi tutarını Nisan ayı sonuna kadar ücretliye nakden ödeyecektir. Ücretliye nakden iadesi gereken söz konusu vergi indirimi tutarı öncelikle yıllık beyannamede tahakkuk eden Gelir Vergisi ne mahsup edilecektir. 15- Emeklilik Nedeniyle ten Ayrılan veya Ölen Ücretlilerde Vergi ndirimi - Emeklilik nedeniyle iinden ayrılan ücretliler, yıl içinde vergi indirimine konu mal ve hizmet alımlarına ilikin yaptıkları harcamalara ait belgelerini belirtilen esaslar ve süreler dahilinde iverenlerine bildirirler. - Ölüm nedeniyle iten ayrılan ücretlilerin varislerinden bir tanesi harcama belgelerini murisin ivereninin balı bulunduu vergi dairesine vereceklerdir. 16- Bir yerinde Çalımakta ken ten Ayrılan ve Baka Bir te Ücretli Olarak Çalımayanlar Hakkında Özel Gider ndirimi Uygulaması Bir iyerinde çalımakta iken bu iyerinden ayrılan ve bir daha ücretli olarak çalımayan ücretliler, iveren deitirdii takvim yılına ilikin vergi indirimini en son çalıtıı iverene verecektir. 17- veren Deitiren Ücretlilerde Vergi ndirimi Uygulaması Bir iyerinde ücretli olarak çalımakta iken i deitirmek suretiyle baka bir iyerinde çalımaya balayan ücretliler, iveren deitirdii takvim yılına ilikin vergi bildirimini en son çalıtıı iverene verecektir. 12

13 18- Mükellefiyeti Sona Eren verenler Yanında Çalımı Olan Ücretlilere likin Vergi ndirimi Uygulaması Çalıtıı iverenin mükellefiyetinin sona ermesi ve tekrar ücretli olarak çalımaması nedeniyle iverenleri aracılııyla vergi indiriminden yararlanamayan ücretliler, Ücretlilerde Vergi ndirimine Ait Bildirimi 20 Ocak 2007 tarihine kadar eski ivereninin muhtasar gelir vergisi beyannamesi yönünden balı olduu vergi dairesine verirler. 19- Vergi ndirimi Nedeniyle Tevkif Suretiyle Kesilerek Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Genel bütçeye dahil daireler ile muhtasar beyanname veren iverenlerin yanlarında çalıan ücretlilerin vergi indirimine konu olan harcamalarını, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler kullanmak veya belgelerde tahrifat yapmak veya dier suretlerle yüksek göstermeleri nedeniyle, vergi indirimi tutarının fazla hesaplanmasına neden olmaları halinde, bu vergi ilgililerinden ceza, faiz ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle geri alınacaktır Muhtasar Beyanname Vermeyen Genel Bütçeye Dahil Dairelerde Çalıan Ücretlilerde Uygulanacak Cezai Müeyyideler : Genel bütçeye dahil dairelerde çalıan ücretlilerin haksız yere vergi indiriminden yararlanmaları durumunda, iade edilen vergi indirimi tutarı, ilgili saymanlıklarca saymanlıın balı bulunduu vergi dairelerine intikal ettirilecek ve vergi daireleri de bu tutarı ücretlilerden ihbarname kuralına göre cezalı olarak tahsil edeceklerdir Muhtasar Beyanname Veren verenlerin Yanında Çalıan Ücretlilerde Uygulanacak Cezai Müeyyideler: - verenler, yanlarında çalıtırdıkları ücretlilerin ücretlerinden tevkif ettikleri vergilerin doru olarak beyan edilip ödenmesinden sorumludurlar. Bu nedenle iverenler, tevkif suretiyle kesilen vergilerin eksik beyanı dolayısıyla yapılan ikmalen veya re'sen tarhiyatlarda vergi aslı ile buna ilikin cezalardan sorumludur. Bu çerçevede iverenler, vergi indirimi dolayısıyla tevkif suretiyle kesilen vergilerin eksik beyanından da sorumludurlar. - Ancak, ücretlilerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandıklarının sabit olması halinde, iverenlerin bu belgelere dayanarak eksik ödedikleri gelir vergisi için adlarına ikmalen veya re'sen tarh edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizini, genel hükümler çerçevesinde ücretlilere yansıtılabilecektir. Saygılarımızla 13

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 www.gib.gov.tr SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz Ayrıntılı

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESi DÜZENLEME REHBERİ I. GİRİŞ Gelir vergisinin konusu, gerçek kişilerin elde ettikleri gelirdir.

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 * * * Bu Kanunun

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. GELİR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 193 Kabul Tarihi: 31/12/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700 BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN

Detaylı