Çok Parçalı Basınç Çubukları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çok Parçalı Basınç Çubukları"

Transkript

1 Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı basınç çubukları a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları Brden fazla elemandan (profl ve/vea lama) oluşan ve eleman bounca (sürekl olarak) kanak vea bulon (perçn)) vasıtasıla brleştrlen basınç çubuklarıdır. Brleşmde kanak kullanılması durumunda a 3-4 mm olmalı ve dkş sürekl çeklmeldr. köşe kanak dkşlernn kalınlığı Brleşmde bulon (perçn) kullanılması durumunda bulon aralıkları en fazla e ma 7-0 d olmalı ve eleman bounca brleşm ugulanmalıdır (d : bulon çapı). Bu tür çok parçalı basınç çubuklarının tasarımı tek parçalı basınç çubuklarında olduğu gb apılır. Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı basınç çubukları Genellkle ekonomk bakımdan, bazen de konstrüktf nedenlerle basınç çubukları, aralarında aralıklar bulunan profllern bağ levhaları ardımıla brleştrlmes le teşkl edleblmektedr. Bağ levhaları parçaların brlkte çalışmasını sağlarlar. Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı basınç çubukları Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER 9.HAFTA (03)

2 b.) Çerçeve bağlantı : Çerçeve bağlantıda bağlantı elemanları, çubuğu teşkl eden profllere rjt olarak brleştrlmştr. Bağlantı elemanları ve profller rjt br çerçeve oluştururlar. Basınç çubukları en az üçte br noktalarından bağ levhası le bağlanmalıdır. Bağlantı elemanları çubuk bounca est aralıklarla erleştrlmeldr. Bağ levhası genşlğ (g), profl ükseklğnn 0,8-,0 katı olarak seçlmeldr. Bağ levhalarının brleştrlmesnde bulon kullanılması durumunda, her br eleman çn çubuk başlarında en az üç bulon, orta bölgelernde en az k bulon kullanılmalıdır. b.) Kafes (örgülü) bağlantı: Kafes bağlantıda, çubuk çeklndek bağlantı elemanları, çubuğu teşkl eden profllere bast (rjt olmaan) tarzda brleştrlmştr. Bağlantı elemanları ve profller br kafes sstem oluştururlar. Örgü çubukları çubuk bounca eşt aralıklarla erleştrlmeldr. Dagonal örgü çubuklarının açısının mümkün olduğu kadar 45 o e akın olmasına özen gösterlmeldr. Örgü çubuklarının brleştrlmesnde bulon kullanılması durumunda, her br eleman çn çubuk başlarında en az üç bulon, orta bölgelernde en az k bulon kullanılmalıdır. Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı basınç çubukları, asal eksenlernn konumlarına göre üç gruba arılır ve her br gruba gren çubukların tasarımı farklı apılır. I. Grup çok parçalı basınç çubukları Enkestlernn asal eksenlernden br malzemel eksen, dğer malzemesz eksen karakternde olan çubuklardır. Malzemesz eksen Malzemel eksen I. Grup çok parçalı basınç çubukları Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER 9.HAFTA (03) 3

3 Bu çubukların tasarımında; m e Malzemel eksene () dk narnlk hesabı tek parçalı basınç çubuklarında olduğu gb apılır. Sk - eksenne dk narnlk : Malzemesz eksene () dk narnlk ve burkulma hesabı çn se deal narnlk dereces ( ) le apılır. - eksenne dk deal narnlk : m + : - eksenne dk burkulmada çubuğun narnlğ ( S k ) Sk : - eksenne dk burkulmada burkulma bou İ : Çubuk enkest alanının (-) eksenne göre atalet arıçapı e (Örneğn k parçalı çubuk halnde: + : tek parçanın atalet arıçapı e: parçaların ağırlık merkezler arasındak mesafe m : basınç çubuğunu teşkl eden parçaların vea sürekl brleşk parçalardan oluşup tek parça gb çalışan grupların saısı s Çerçeve bağlantı halnde : mn 3 F d Kafes (örgülü) bağlantı halnde : π z F s e D Çerçeve bağlantıda: Kafes bağlantıda: s : bağlantı elemanlarının çubuk bounca aralığı mn : tek br profl enkest alanının mnmum atalet arıçapı Bu aşamada aşağıdak koşulların sağlanması gerekmektedr. s > 00 se mn s 00 se 50 olmalıdır. F : Toplam enkest alanı mn F D : Br dagonal örgü çubuğunun enkest alanı z: Paralel düzlemlerde bulunan kafes örgü sstemlernn saısı d: Dagonal örgü çubuğunun sstem bou s : Kafes örgü düğüm noktalarının çubuk doğrultusundak aralığı Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER 9.HAFTA (03) 4

4 Gerlme hesabı, tek parçalı çubuklarda olduğu gb ma narnlk esas alınarak apılır. ma ma(, ) çn lgl ω Tablosundan ω belrlenr. P σ ω ω σçem fades le tasarım (tahkk) apılır. F II. Grup çok parçalı basınç çubukları Köşeleme konmuş k kornerle teşkl edlen basınç çubukları bu gruba grmektedr. Bu gruba çubukların sadece (-) malzemel eksenne dk burkulma tahkklernn (tasarımının) apılması eterl olmaktadır. Buna göre; - eksenne dk narnlk : S k İlgl ω Tablosundan ω belrlenr. P σ ω ω σçem fades le tasarım (tahkk) apılır. F s Arıca, 50 şartı sağlanmalıdır. mn II. Grup çok parçalı basınç çubukları Not: Yukarıdak şeklde (b) tp basınç çubuklarının tasarımda, o olduğu çn (-),5,5 Sk eksenne dk narnlk hesabında fades kullanılablr. o Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER 9.HAFTA (03) 5

5 Eğer çubuğun taşııcı sstem düzlemndek ve düzleme dk burkulma bou farklı se narnlk hesabında S k olarak, k burkulma bounun ortalaması esas alınır. Örneğn aşağıdak sstemde gösterlen dagonal çubuğun narnlğ buna örnek olarak gösterleblr. III. Grup çok parçalı basınç çubukları Bu gruptak çubuklar, enkestlernn asal eksenlernn her ks de malzemesz eksen karakternde olan basınç çubuklarıdır. Bu çubuklarda, her k doğrultuda bağlantı söz konusu olablr. Bu durumda br doğrultuda çerçeve dğer doğrultuda kafes bağlantı ugulanablr. m m' m m' m m' m 4 m' III. Grup çok parçalı basınç çubukları Bu çubukların asal eksenlerdek narnlklernn ksnn de deal narnlk (, ) bağıntıları le belrlenmes gerekmektedr. Bunun çn I. Grup çubuklarda, - eksenne dk deal narnlk çn verlen aklaşım kullanılmaktadır. Buna göre; - eksenne dk deal narnlk : - eksenne dk deal narnlk : m' + m + Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER 9.HAFTA (03) 6

6 Gerlme hesabı, tek parçalı çubuklarda olduğu gb ma narnlk esas alınarak apılır. ma ma(, ) çn lgl ω Tablosundan ω belrlenr. P σ ω ω σçem fades le tasarım (tahkk) apılır. F Bağlantı elemanlarının hesabı Bağlantı elemanlarının hesabında, çerçeve bağlantıa vea kafes bağlantıa etkecek maksmum kesme (makaslama) kuvvet (Q ) esas alınmaktadır. Q F σ 80 çem ( F: basınç çubuğunun kaıpsız enkest alanı) Bağlantıa etken bu kesme kuvvet bağlantı şeklne ve profl saısına bağlı olarak, bağlantı elemanlarına (çerçeve enlemes vea kafes dagonalne) palaştırılır. Elde edlen kuvvetlere ve momentlere göre brleşm elemanı (bulon vea kanak) tasarımı apılır. Çerçeve bağlantı durumunda; Br enleme bağlantısına düşen kuvvet : T Q s İk parçalı çubukta (m) : T e Üç parçalı çubukta (m3) : T s e Dört parçalı çubukta (m4) : Q Kenarda çubuklara bağlantı çn T Orta çubuklara bağlantı çn T Q s M Q s M 3 Q,3 0 Q,4 s Q M e s e 0 s 4 Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER 9.HAFTA (03) 7

7 Q s s Q Çerçeve bağlantılı basınç çubuklarında bağ elemanına etken kuvvetler T kuvvet ve M moment esas alınarak brleşm araçları (bulon vea kanak) tasarlanır (tahkk edlr). Kafes (örgülü) bağlantı durumunda; Br dagonale etken kuvvet : D D Q (z: paralel düzlemlerde an ana bulunan enleme bağlantı saısı) z sn α D kuvvet esas alınarak, Dagonal elemanı hem basınç hem de çekme gerlmes esaslarına göre tasarlanır (tahkk edlr). Brleşm araçları (bulon vea kanak) tasarlanır (tahkk edlr). Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER 9.HAFTA (03) 8

8 s Kafes bağlantılı basınç çubuklarında bağ elemanına etken kuvvetler Basınç Çubuklarının Ekler Basınç çubuklarının ekler çn çekme çubuklarındak ek türler kullanılablr. Lamalı eklerde, ek elemanlarının çekme çubuklarındak koşulları sağlaması durumunda bu elemanların boutlarının tahkkne gerek oktur. Ancak brleşm araçları parçaların hsselerne düşen kuvvetlere göre (çekme çubuklarında olduğu gb) tahkk edlmeldr. Brleşm hesaplarında, basınç kuvvetne burkulma saısının ( ω) etks gözönüne alınmaz. Buna göre brleşm hesaplarında esas alınması gereken kuvvet aşağıdak gb belrlenr. P σ σçem P σçem F F. Aşağıdak koşulların sağlanması durumunda, brleşm araçlarının hesabında kolon eksenel ükünün arısı esas alınablr. Ek ernn çubuk burkulma bounun dıştak dörtte brlk bölümünde olması, Ek ernde brbrne temas eden üzelern özel olarak şlenmes ve tam temasın sağlanması halnde Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER 9.HAFTA (03) 9

9 Kanaklar Çelk Yapılar, H. Deren, E. Uzgder, F. Proğlu, E. Çağlaan, Çağlaan Ktapev, 3. baskı, (008). Ahşap ve Çelk Yapı Elemanları, Y. Odabaşı, Beta Yaınları, (99). Structural Steel Desgner's Handbook, R.L. Brockenbrough, F.S. Merrtt, McGraw-Hll, (994). TS 648, Çelk Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları. İMO-0.R-0/008, Çelk Yapılar - Hesap Kuralları ve Proje Esasları İMO İstanbul Şubes, Çelk Yapılar Komsonu, (008). Yrd.Doç.Dr. Kaan TÜRKER 9.HAFTA (03) 0

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

İndirekt Temaslı Isı Değiştiriciler; Akışkanların ısı alışverişi sırasında karışması ara bir yüzey ile önlenir ( Boru-kabuk tipi ısı değiştiriciler).

İndirekt Temaslı Isı Değiştiriciler; Akışkanların ısı alışverişi sırasında karışması ara bir yüzey ile önlenir ( Boru-kabuk tipi ısı değiştiriciler). GİRİŞ: Isı değştrcler; Farklı sıcaklıklara sahp k akışkan arasında, brbr çersnde karışmalarına müsaade etmeden, ısı transfernn gerçekleştrldğ chazlardır. Yaygın larak ; Isıtma sstemlernde, klma sstemlernde,

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler Fransa'da İdar Sstem ve Yerel Yönetmler Yusuf Erbay * Bu makale hazırlanırken kaynakçasında belrtlen eserlern yanı sıra, atanmış ve seçlmş Türk yerel yönetm görevllernn 13-20 Eylül 1998 tarhler arasında

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3

TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3 ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 81-1+A3 TS EN 81-1 +A1 + A2 + A3 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YAPIM VE MONTAJ ĐÇĐN GÜVENLĐK KURALLARI - BÖLÜM 1: ELEKTRĐKLĐ ASANSÖRLER Safet rules for the construction

Detaylı

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ Nihal ARIOĞLU (1), Dilek Dilhan HATİPOĞLU (2) (1) Doç. Dr. Mim., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Malzemesi Birimi, Taşkışla, Taksim,

Detaylı