International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 16), April 6-8, 2016, Nevsehir, Turkey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 16), April 6-8, 2016, Nevsehir, Turkey"

Transkript

1 INVESTIGATION OF AA6060 ALUMINUM ALLOY POWDERS PRODUCTION IN MELT SPINNING METHOD MELT SPİNNİNG METODUYLA AA6060 ALUMINYUM ALAŞIMI TOZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ Sultan ÖZTÜRK a, Sefa Emre SÜNBÜL b, Kürşat İCİN c, Bülent ÖZTÜRK d, Murat EROĞLU e a Karadeniz Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Trabzon, E-posta: b Karadeniz Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Trabzon, E-posta: c Karadeniz Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Trabzon, E-posta: d Karadeniz Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Trabzon, E-posta: e Karadeniz Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Trabzon, E-posta: Özet Bu çalışmada melt spinning yöntemiyle dokulu disk kullanarak AA6060 alüminyum alaşımı tozları, değişik üretim parametreleri denenerek üretilmiş, üretim parametrelerinin tozların şekline, ortalama toz boyutuna ve boyut dağılımına etkileri incelenmiştir. Toz boyutuna bağlı olarak mikroyapı değişimleri araştırılmıştır. Metal şerit üretme yöntemi olan melt spinning metoduyla ilk defa olarak, dokulu disk kullanılarak toz üretimi gerçekleştirilmiştir. İndüksiyon ısıtma ile yapılan metal eritme ve toz üretimi işlemi yüksek vakum altında gerçekleştirilmiştir. Disk hızı, püskürtme basıncı, sıvı metal sıcaklığı ve nozul-disk arası mesafe gibi melt spinning parametrelerinin toz şekli ve boyutuna etkileri araştırılmıştır. Mastersizer yardımıyla elde edilen ortalama toz boyutları (d50), üretim parametrelerine bağlı olarak 161 ile 274 μm aralığında değişmiştir. Anahtar kelimeler: Melt spinning, Toz üretimi, AA6060 alüminyum alaşımı, Hızlı katılaştırma Abstract In this study, AA6060 aluminium alloy powders have been produced with melt spinning method by using textured Wheel. The effect of production parameters such as wheel speed, ejecting pressure, the melt temperature, and the nozule-wheel gap have been investigated with respect to the particle shape, the mean particle size and the particle distribution. The microstructural properties of the powders were examined with respect to powder size. The mean particle sizes were obtained in the range of μm depending on process parameters. Keywords: Melt spinning, Powder production, AA6060 aluminum alloy, Rapid solidification. 1. Giriş Melt spinning tekniği, indüksiyon ısıtma yöntemiyle eritilmiş sıvı metalin, yüksek hızda dönmekte olan bakır disk üzerine püskürtülmesi ve diskin santrifüj kuvveti etkisi ile incelerek şerit şeklinde katılaşması işlemidir [1]. Bu teknik günümüzde uzun ve sürekli amorf şeritler üretmek için yaygın şekilde kullanılan bir üretim yöntemidir [2, 3]. Elde edilen şeritler toz haline getirilmek üzere öğütme işlemine tabi tutulurlar veya bazı uygulamalarda olduğu gibi, öğütülmeksizin doğrudan şerit olarak da kullanılırlar. Melt spinning yöntemi, literatürde, sürekli formda, 100 μm altı kalınlıkta şerit üretme yöntemi olarak bilinse de, bu yöntemle alaşımın fiziksel özelliklerine bağlı olarak kısa şerit, elyaf, pul ve toz gibi ürünler elde etmek de mümkündür [4]. Webster [4] melt spinning yöntemiyle düz disk kullanarak 1mm x 1mm x 50μm boyutlarında tozlar üretmiştir. Melt spinning yönteminde alaşımın fiziksel özelliklerine bağımlı olmaksızın toz üretebilmek için kullanılan diskin yüzey özelliklerini değiştirmek gerekir. Genellikle yüzeyi pürüzlendirilmiş, dokulu olarak isimlendirilen disklerle bu işlem gerçekleştirilmektedir [5]. Girintili-çıkıntılı hale getirilmiş disk yüzeyine basınçlı gaz yardımıyla gönderilen sıvı metal disk yüzeyinde tutunarak diskin santrifüj enerjisi ile bir tür atomize olarak çok küçük damlacıklar halinde savrulur ve toz halinde katılaşır [6]. Elde edilen tozların ortalama toz boyutu ve boyut dağılımı proses parametrelerine bağlı olarak değişmektedir [7]. Melt spinning yönteminde, şerit üretimini ve şerit boyutlarını etkileyen tüm parametreler, toz üretiminde de benzer etkiyi göstermektedir. Başta alaşım türü olmak üzere, disk hızı, püskürtme basıncı, aşırı ısıtma miktarı ve nozul-disk arası mesafe gibi parametreler toz boyutlarını etkilemektedir [8,9]. Melt spinning yöntemi, yüksek soğuma hızı, ekonomikliği ve kolaylığı sebebiyle en popüler hızlı katılaştırma tekniklerinden biridir [10, 11]. Bu yöntemle ayrıca, eş eksenli hücresel, nanokristalin ve amorf yapılı malzemeler üretmek mümkündür [12]. Hızlı katılaştırma ile malzemelerin katı çözünürlük sınırını genişler, segregasyon seviyesini azalır, tane boyutunu küçültür ve homojenlik artar [13, 14]. Özellikle katı çözünürlük sınırının genişlemesi ve mekanik özelliklerin iyileşmesinden dolayı melt spinning tekniği, alüminyum alaşımları için tercih edilmektedir [15]. Melt spinning yöntemiyle üretilen alüminyum alaşımları özellikle uçak, havacılık ve uzay endüstrisi ile taşımacılık, otomotiv, bina ve yapı, enerji tüketimi, elektronik endüstrilerinde, motor parçaları, yarış motor parçaları, pistonlar, hidrolik parçaları, robot parçaları, tıbbi ürünler, spor aletleri üretiminde kullanılmaktadır [10-12, 14, 16]. Bu çalışmada, dokulu disk kullanılarak melt spinning yöntemiyle AA6060 aluminyum alaşımı tozları üretilmiştir. Üretim parametrelerinin toz boyutlarına, morfoloji ve mikroyapıya etkileri incelenmiştir. 2. Deneysel Çalışmalar Bu çalışmada, kimyasal bileşimi % ağırlık olarak, 0,35-0,6Mg, 0,3-0,6Si, 0,1-0,3Fe, 0,15Zn, 0,1Cu, 0,1Ti, 0,1Mn, 0,05Cr ve kalan Al, olan AA6060 aluminyum alaşımı kullanılmıştır (ASTM B221 14). AAA6060 aluminyum alaşımı tozların üretimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 171

2 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü nde bulunan ve yüksek vakum altında (10-7 mbar) çalışan melt spinning cihazında gerçekleştirilmiştir. Melt spinning yöntemi esas itibariyle metal şerit üretme prosesidir. Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz disk üzerine bir soygaz basıncıyla gönderilen sıvı metal uzun şeritler halinde katılaşır. Disk yüzeyi pürüzlendirildiğinde veya dokulu hale getirildiğinde şerit yerine toz elde etmek, bir nevi atomizasyon yapmak mümkündür. Bu düşünceden yola çıkılarak, bu çalışmada dokulu disk üretilerek AA6060 aluminyum alaşımından toz üretimi ve üretim parametrelerinin toz boyutuna etkileri incelenmiştir. AA6060 aluminyum ingot alaşımının ergitme işlemi, indüksiyon ısıtma sistemiyle gerçekleştirilmiş olup, hegzagonal bor nitrürden imal edilen potalar kullanılmıştır. Erimiş haldeki sıvı alaşım potanın dip kısmına açılmış, çapı 0,7 mm olan yuvarlak kesitli nozul aracılığıyla yüksek basınçta ve yüksek saflıktaki argon gazıyla, dönmekte olan dokulu bakır disk üzerine gönderilerek toz halinde elde edilmiştir. Yüzeyi dokulu hale getirilmiş bakır disk 270 mm çapında ve 40 mm genişliğindedir. Melt spinning yönteminde pek çok üretim parametresi olmakla beraber, bu parametrelerin en önemlilerinden olan disk hızı (DH), sıvı metal püskürtme basıncı (PB), sıvı metal sıcaklığı (SMS) ve nozul-disk arası mesafenin (NDM) üretilen tozların boyutlarına ve özelliklerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla; 26, 34, 43 ve 52 m/s DH; 0,6, 0,8, 1 ve 1,2 bar PB; , , ve C SMS aralıklarında ve 0,5, 1, 2 ve 3 mm NDM parametreleri kullanılarak toz üretme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Verilen parametrelerden biri değiştirildiğinde diğer parametreler sabit tutulmuştur. Üretilen tozların ortalama toz boyutu ölçümü için Malvern Mastersizer 2000 model parçacık boyut analiz cihazı kullanılmıştır. Her bir deneyden elde edilen tozların 250 μm elek altına geçenler hesaba katılmış, bu tozlardan konileme-dörtleme yöntemiyle uygun şekilde toz numune alınarak ilgili cihazda d50, d10, ve d90 boyut değerleri hesaplanmış ve kümülatif boyut dağılım grafikleri çizilmiştir. Ayrıca tozların mikroyapı incelemeleri için sırasıyla soğuk katılaşan reçine içerisine yataklandırma, zımparalama, parlatma ve dağlama işlemleri yapılmıştır. Zımparalama işleminde 800, 1000, 1200, 1500 ve 2000 numaralı zımparalar kullanılmıştır. Numunelerin parlatılması amacıyla 1 μm luk alümina solüsyonu kullanılmıştır. Hazırlanan AA6060 aluminyum alaşım tozu numunelerin dağlanması amacıyla 10 g NaOH 90 ml saf sudan oluşan dağlama ayıracı kullanılmış olup, saniye aralığında dağlama yapılmıştır. Üretilen tozların mikroyapı ve morfoloji özellikleri Zeiss EVO MA model taramalı elektron mikroskobunda (SEM) incelenmiştir. aluminyum alaşımı atomize edilmiştir. Yapılan işlemden başarılı sonuç alınmış ve şerit yerine doğrudan toz elde edilmiştir. Bu çalışmada üretilen AA6060 aluminyum alaşımı tozlarının genellikle ligamental, çubuksu, pulsu, yapraksı ve düzensiz şekilde olduğu, parçacık boyutunun artması ile çubuksu tozların yapraksı ve pulsu tozlara dönüşmeye başladığı gözlemlenmiştir. Disk hızı, püskürtme basıncı, sıvı metal sıcaklığı ve nozul disk mesafesi vb. melt spinning parametrelerinin toz şeklini etkilemediği gözlenmiştir. Toz boyutu arttıkça toz yüzeylerinde çekilme boşluklarına rastlanmıştır. Üretilen değişik elek aralıklarındaki tozlardan çekilen SEM görüntüleri Şekil 1-3 te verilmiştir. Şekil 1. Üretilen -45/36 μm elek aralığı AA6060 aluminyum alaşımı tozların morfolojisi. 3. Bulgular ve İrdeleme Melt spinning yöntemi literatürde bilinen şekli ile metal şerit üretme yöntemidir. Üretilen şeritler doğrudan herhangi bir ikincil işlem gerekmeksizin, doğrudan şerit halinde kullanılırlar. Bir diğer yöntem ise bu şeritleri bilyalı değirmenlerde öğütüp toz haline getirip, toz metalürjisi prosesleriyle kullanışlı parça haline getirilir. Yapılan literatür araştırmasında melt spinning yöntemiyle toz üretim çalışmalarına rastlanmamıştır. Şerit üretmede kullanılan yüzeyi düzgün ve pürüzsüz diskin, yüzeyinin pürüzlendirilmesi ya da dokulu hale getirilmesi durumunda şerit yerine, sıvı metali atomize ederek toz üretilir [4, 17, 18]. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada disk yüzeyine diş açılarak dokulu disk elde edilmiş ve AA6060 Şekil /90 μm elek aralığı AA6060 aluminyum alaşımı tozlar 172

3 Şekil 3. AA6060 aluminyum alaşımına ait -250/180 μm elek aralığı tozların morfolojileri Üretim parametrelerinin toz boyut dağılımına ve ortalama toz boyutuna etkisini araştırmak amacıyla atomizasyon deneyleri yapılmıştır. Elde edilen tozlardan 250 μm elek altına geçenler değerlendirmeye alınmıştır. Konilemedörtleme yöntemiyle elde edilen tozlardan örnekler alınarak, lazerli toz boyut analiz cihazında (mastersizer) frekans grafikleri ile kümülatif boyut dağılımı grafikleri elde edilmiştir. Kümülatif boyut dağılımı grafiklerinde %50 kümülatif noktaya karşılık gelen değer ortalama toz boyutu (d50) olarak alınmıştır. Deneysel çalışmalar bölümünde belirtilen proses parametrelerine göre bulunan sonuçlar Şekil 4-11 de verilmiştir. Disk hızının üretilen AA6060 aluminyum alaşımı tozların frekans ve kümülatif dağılıma etkisi Şekil 4 de görülmektedir. Şekilden de görüldüğü üzere, artan disk hızı ile boyut dağılım aralığı daralmakta ve düşük toz boyutu yönünde dağılım sergilemektedir. Bu çalışmada atomizasyon sonrası 250 μm elek altına geçen tozlar boyut hesaplamalarında kullanılmıştır. Ancak, Şekil 4 incelendiğinde, boyut dağılımı eğrilerinin çoğunlukla 250 μm üstünde olduğu görülecektir. Oysa 250 μm üzerinde tozların olmaması gerekirdi. Bunun sebebi tozların şekli ile açıklanabilir. Şekil 3 ten de görüldüğü üzere, tozlar genellikle çubuksu şekle sahiptirler. Eleme işleminde tozlar elek altına en küçük boyutlarından, yani çubuk çapından geçmektedir. Tozun eşdeğer çapı eleme işleminde hesaba katılamamaktadır. Aynı tozların lazerli parçacık analiz cihazında (mastersizer) yapılan boyut hesaplamalarında aynı tozların tüm yüzeyi taranmak suretiyle tüm boyut işleme dâhil edilmektedir. Bu yüzden mastersizer dan elde edilen eğriler 250 μm boyutunu geçmektedir. Bu durum aynı zamanda toz şekli küresel dışında herhangi bir şekilde olduğunda elek analizinin yetersizliğini de ortaya koymaktadır. Disk hızının ortalama toz boyutuna etkisi şekil 5 de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi, artan disk hızı ile ince boyutta toz üretiminin arttığı ve ortalama toz boyutunun azaldığı gözlemlenmiştir. 26, 34, 43 ve 52 m/s disk hızlarında elde edilen ortalama toz boyutu(d50) değerleri sırasıyla 274, 220, 181 ve 177 μm olarak bulunmuştur [19, 20]. Şekil 4.Melt spinning yöntemi ile üretilen. AA6060 aluminyum alaşımı tozlarda disk hızının; a) frekans, b) kümülatif boyut dağılımına etkisi Şekil 5. Disk hızının ortalama toz boyutuna etkisi Püskürtme basıncının frekans ve kümülatif boyut dağılımı ile ortalama toz boyutuna etkisi şekil 6 ve 7 de verilmiştir. Azalan püskürtme basıncıyla toz boyutu azalmakta, frekans ve kümülatif dağılım eğrileri sol tarafa, ince boyutlu toz yönüne doğru kaymaktadır. 0,6, 0,8, 1 ve 1,2 bar 173

4 püskürtme basınçlarında elde edilen d50 değerleri sırasıyla 161, 176, 220 ve 253 μm olarak bulunmuştur ve C sıcaklık aralıklarındaki ortalama toz boyutu değerleri (d50) sırasıyla 220, 214, 209 ve 195 μm olarak bulunmuştur. Şekil 6. Püskürtme basıncının AA6060 tozların; a) frekans, b) kümülatif boyut dağılımına etkisi Şekil 8. Üretilen AA6060 tozlarında sıvı metal sıcaklığının; a) frekans, b) kümülatif boyut dağılımına etkisi Şekil 7. Püskürtme basıncının ortalama toz boyutuna etkisi Sıvı metal sıcaklığının frekans, kümülatif boyut dağılımı ve ortalama toz boyutuna etkisi Şekil 8 ve 9 da gösterilmiştir. Artan metal sıcaklığı ile boyut dağılım aralıkları daralmış, ince boyutlu toz yüzdeleri artmıştır , , Şekil 9. Sıvı metal sıcaklığının ortalama toz boyutuna etkisi Şekil 10 ve 11 de nozul disk mesafesinin frekans, kümülatif boyut dağılımı ve ortalama toz boyutuna etkisi görülmektedir. 0,5, 1, 2 ve 3 mm nozul disk arası mesafelerde elde edilen d50 değerleri sırasıyla 184, 207, 218 ve 223 μm olarak bulunmuştur. 174

5 A Yapılan incelemeler sonucunda, 46, 57, 72, 85, 98, 115, 127, 142, 161 ve 193 μm boyutlarındaki tozlar için ortalama tane boyutları sırasıyla 4,8, 5,2, 5,8, 6, 6,3, 6,8, 7, 7,6, 7,9 ve 8,3 μm olarak bulunmuştur. Üretilen tozların mikroyapıları Şekil12 ve13 de verilmiştir. Şekil 12. AA6060 aluminyum alaşımı tozun mikroyapısı, toz boyutu 57 μm. Şekil 10. Melt spinning yönteminde nozul-disk arası mesafenin; a) frekans, b) kümülatif boyut dağılımına etkisi. Şekil 13. AA6060 tozu mikroyapısı, toz boyutu 161 μm. 4. Sonuçlar Şekil 11. Nozul - disk mesafenin ortalama toz boyutuna etkisi Melt spinning yöntemi ile üretilen AA6060 aluminyum alaşımı tozların mikroyapı incelemeleri sonucunda, genel olarak eş eksenli hücresel bir yapının oluştuğu, azalan toz boyutuyla ortalama hücre boyutunun azaldığı belirlenmiştir. 1. Melt spinning yöntemiyle dokulu disk kullanarak üretilen AA6060 tozları genellikle çubuksu, pulsu, yapraksı ve düzensiz şekilde olup, toz boyutuna bağlı olarak parçacık şekli değişmiştir. 2. Disk hızı, püskürtme basıncı, sıvı metal sıcaklığı ve nozul disk mesafe gibi melt spinning parametrelerinin toz şeklini etkilemediği tespit edilmiştir. 3. Melt spinning parametrelerinin ortalama toz boyutunu etkilediği gözlenmiştir. 4. Üretim parametreleri arasında en düşük ortalama boyutta tozlar 0,6 bar püskürtme basıncında elde üretilmiştir. 175

6 5. Üretilen tozların mikroyapıları genellikle eşeksenli hücresel olup, azalan toz boyutuyla ortalama hücre boyutu azalmıştır. 5. Referanslar [1] M. S. El-Eskandarany, "1. Introduction," in Mechanical Alloying - Nanotechnology, Materials Science and Powder Metallurgy (2nd Edition), ed: Elsevier, [2] T. S. Sudarshan and T. S. Srivatsan, Rapid Solidification Technology: An Engineering Guide. Technomic Publishing Company, [3] M. Kamal and U. S. Mohammad, "Chill-Block Melt Spin Technique," in Review : Chill-Block Melt Spin Technique : Theories and Application, ed Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers, 2012, pp [4] D. Webster, "Properties and microstructure of aluminum-copper-magnesium-lithium alloys," Metallurgical Transactions A, vol. 10, pp , 1979/12/ [5] S. Sarıtaş, M. Türker, and N. Durlu, Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri, [6] S. Sarıtaş and C. Doğan, "Metal Powder Production By Centrifugal Atomization," Int. Journal of Powder Metallurgy, vol. 30, pp , [7] F. C. Campbell, "8.2.2 Atomization," in Metals Fabrication - Understanding the Basics, ed: ASM International. [8] Y.-W. Kim and T.-H. Nam, "The effect of the melt spinning processing parameters on the martensitic transformation in Ti50 Ni35 Cu15 shape memory alloys," Scripta Materialia, vol. 51, pp , [9] Y.-w. Kim, Y.-m. Yun, and T.-h. Nam, "The effect of the melt spinning processing parameters on the solidification structures in Ti 30at.% Ni 20at.% Cu shape memory alloys," Materials Science and Engineering: A, vol , pp , [10] K. Dehghani, M. Salehi, M. Salehi, and H. Aboutalebi, "Comparing the melt-spun nanostructured aluminum 6061 foils with conventional direct chill ingot," Materials Science and Engineering: A, vol. 489, pp , [11] L. Katgerman and F. Dom, "Rapidly solidified aluminium alloys by meltspinning," Materials Science and Engineering: A, vol , pp , [12] X. Dong, L. He, and P. Li, "Gradient microstructure and multiple mechanical properties of AlSi9Cu alloy ribbon produced by melt spinning," Journal of Alloys and Compounds, vol. 612, pp , [13] E. Karaköse and M. Keskin, "Investigation of microstructural, mechanical and thermal properties of rapidly solidified Ni 7 wt% Si alloy," Materials Science and Engineering: A, vol. 553, pp , 9/15/ [14] M. L. Öveçoğlu, N. Ünlü, N. Eruslu, and A. Genç, "Characterization investigations of a melt-spun ternary Al 8Si 5.1Cu (in wt.%) alloy," Materials Letters, vol. 57, pp , [15] T. Sudarshan and T. Srivatsan, Rapid solidification technology: an engineering guide: CRC Press, [16] Z. Chen, Y. Lei, and H. Zhang, "Structure and properties of nanostructured A357 alloy produced by melt spinning compared with direct chill ingot," Journal of Alloys and Compounds, vol. 509, pp , [17] O. D. Neikov, I. Murashova, N. A. Yefimov, and S. Naboychenko, Handbook of non-ferrous metal powders: technologies and applications: Elsevier, [18] W. E. Frazier and J. J. Thompson, "Microstructural and phase characterization of RST A1-Ti-X alloys. Final report, 1 October July 1988," AD-A /9/XAB; NADC United StatesThu Feb 07 19:56:59 EST 2008NTIS, PC A03/MF A01.GRA; GRA ; ERA ; EDB English, [19] J. W. Xie, Y. Y. Zhao, and J. J. Dunkley, "Effects of processing conditions on powder particle size and morphology in centrifugal atomisation of tin," Powder Metallurgy, vol. 47, pp , [20] S. M. Sheikhaliev, Z. I. Sheikhalieva, and J. J. Dunkley, "Spin atomisation makes tighter, safer aluminium," Metal Powder Report, vol. 63, pp , 2//

SU SOĞUTMALI DÖNER DĐSK ATOMĐZASYONUYLA ÜRETĐLEN AA 2014 ALAŞIMI TOZLARININ SOĞUMA HIZINA ATOMĐZASYON PARAMETRELERĐNĐN ETKĐSĐ

SU SOĞUTMALI DÖNER DĐSK ATOMĐZASYONUYLA ÜRETĐLEN AA 2014 ALAŞIMI TOZLARININ SOĞUMA HIZINA ATOMĐZASYON PARAMETRELERĐNĐN ETKĐSĐ makale SU SOĞUTMALI DÖNER DĐSK ATOMĐZASYONUYLA ÜRETĐLEN AA 2014 ALAŞIMI TOZLARININ SOĞUMA HIZINA ATOMĐZASYON PARAMETRELERĐNĐN ETKĐSĐ Sultan ÖZTÜRK *, Fazlı ARSLAN **, Bülent ÖZTÜRK ** * Karadeniz Teknik

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 27 (1) 69-76 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Laval Tipi Yeni Bir Nozul Tasarımı ile Metal Tozu Üretimi ve Üretim Değişkenlerinin

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 1 ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 2 Elektrik ışığı ilk kez halka tanıtıldığında insanlar gaz lambasına o kadar alışkındı ki, Edison Company talimat ve güvenceleri

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi Al-7Si-,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, * 2 Lokman GEMİ, 1 Osman AYDOĞUŞ, 1 Kerim ÇAM, ** 3 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Toz Metalurjik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Toz Metalurjik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Mikroyapı Kontrolü Tozlar, her taneciğin içerisinde fazların kontrolüne imkan tanıyan küçük boyutlardadır. Tozlar alışılagelmiş büyük cisimlerde ulaşılamayan yeni atomik

Detaylı

Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi

Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi 2015 İstanbul ALUS'07 7. Alüminyum Sempozyumu - 7th Aluminium Symposiuırn Kaybolan Köpük Yöntemi Kullanılarak Al-Si Alaşımlarının Akışkanlığının İncelenmesi Fluidity of Lost Foam Cast Al-Si Alloys Nazlıcan

Detaylı

FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF NdFeB MAGNETIC POWDERS BY MELT SPINNING METHOD

FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF NdFeB MAGNETIC POWDERS BY MELT SPINNING METHOD Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC 16), 6-8 Nisan 2016, Nevşehir, Türkiye FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF NdFeB MAGNETIC POWDERS BY MELT SPINNING METHOD Sultan

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi

Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Muhammed Raşit ERYILMAZ, 1 Serdar ÇELEBİ ve * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU

Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU . Prof.Dr.Muzaffer ZEREN SU ATOMİZASYONU Su atomizasyonu, yaklaşık 1600 C nin altında ergiyen metallerden elementel ve alaşım tozlarının üretimi için en yaygın kullanılan tekniktir. Su atomizasyonu geometrisi

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET Yüksek mekanik özellikleri ve korozyon

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Halil Karakoç a, Hanifi Çinici b,ramazan Çıtak c

Halil Karakoç a, Hanifi Çinici b,ramazan Çıtak c MBD 2012, 1(4): 14 19 MAKALE HAKKINDA Geliş : Haziran 2012 Kabul: Ağustos 2012 SICAK PRESLEME YÖNTEMİ İLE AL ESASLI METALİK KÖPÜK ÜRETİMİNE PRESLEME BASINCININ ETKİLERİ THE EFFECT OF HOT PRESSİNG PRESSURE

Detaylı

TOZ METALURJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

TOZ METALURJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU TOZ METALURJİSİ Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Toz Metalurjisi Tasarım Toz Metalurjisi Avantajlar Karmaşık şekil Çok küçük parçalar Mikroyapı kontrolü Ekonomik Özellikle yüksek ergime dereceli malzemeler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı,

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı, Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN Çankaya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Mühendislik Binası-3, N Blok B17 Eskişehir Yolu 29.km, Yenimahalle, 06810, Ankara EĞİTİM 2000-2006 Doktora, Seramik Mühendisliği

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 7-12 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Ti-6Al-4V Alaşımında Sinterleme Sıcaklığının Gözenek Oluşumu ve Mikroyapı

Detaylı

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ

AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ Alp Eren Şahin *, Yasemin

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, 1 Merve BİNGÖL, 1 Özgür ORTAÇ, * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

2xx SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA Ag İLAVESİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ

2xx SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA Ag İLAVESİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ 2xx SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA Ag İLAVESİNİN MUKAVEMETE ETKİSİ Çağlar Yüksel 1, Özen Gürsoy 2, Eray Erzi 2, Derya Dışpınar 2 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

AlCu4Ti Alaşımın Farklı Döküm Sıcaklıklarında Döküm Kalitesi ile Yaşlandırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

AlCu4Ti Alaşımın Farklı Döküm Sıcaklıklarında Döküm Kalitesi ile Yaşlandırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AlCu4Ti Alaşımın Farklı Döküm Sıcaklıklarında Döküm Kalitesi ile Yaşlandırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1 Muhammed Raşit ERYILMAZ, 1 Muhammet ULUDAĞ, * 2 Memduh KARA ve ** 3 Derya DIŞPINAR, 1 Selçuk

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar BeslemeKriterleri Darcy Kanunu DökümdeDarcy Kanunu KRİTİK KATI ORANI Alaşım Kritik KatıOranı Çelikler % 35 50 Alaşımlı çelikler % 45 Alüminyum alaşımları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış AVAR Doğum Tarihi ve Yeri: 13 Mayıs 1982, Pforzheim-Almanya İletişim: +90 372 257 4010-1672, barisavar@beun.edu.tr, barisavar@gmail.com Bülent Ecevit

Detaylı

İki Farklı Metodla Üretilen Çelik Boru Profillerin Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

İki Farklı Metodla Üretilen Çelik Boru Profillerin Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) İki Farklı Metodla Üretilen Çelik Boru Profillerin

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU 1. Adı Soyadı: Aynur AKER 2. Doğum Tarihi: 06.0.1980 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fen Edebiyat

Detaylı

Doç.Dr. Tarık Aydoğmuş

Doç.Dr. Tarık Aydoğmuş Doç.Dr. Tarık Aydoğmuş ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 Sivrihisar/Eskişehir T: 432444506528253 432225172628253

Detaylı

Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi

Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi Dumlupınar Gaz Atomizasyonu Ünitesi DPT projesi desteği ile tasalanarak kurulan gaz atomizasyon ünitesinin genel görünümü şekil 1 de verilmiştir. Dumlupınar Gaz Atomizasyon ünitesi altı ana bölümden oluşmaktadır.

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

İmal Usulleri. Döküm Tekniği

İmal Usulleri. Döküm Tekniği İmal Usulleri Döküm Tekniği Örnek Heterojen Çekirdeklenme Alışılmamış laboratuar deneyleri dışında, sıvı metal için homojen çekirdeklenme asla olmaz. Uygulamadaki sıvı metallerin içinde hemen her zaman

Detaylı

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Günen A., Çarboğa C., Kurt B., Orhan N. Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Ali Günen 1,*, Cemal Çarboğa 2, Bülent Kurt 2, Nuri Orhan 3 1 Barbaros Teknik

Detaylı

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri 1. Basit ve yayınma esaslı dönüşümler: Faz sayısını ve fazların kimyasal bileşimini değiştirmeyen basit ve yayınma esaslı ölçümler.

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr.Muzaffer ZEREN TOZ KARAKTERİZASYONU TOZ KARAKTERİZASYONU Tüm toz prosesleme işlemlerinde başlangıç malzemesi toz olup bundan dolayı prosesin doğasını anlamak

Detaylı

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI Seracettin Akdı Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Gamze Küçükyağlıoğlu Aydınlar Yedek

Detaylı

STRUCTURAL, THERMAL AND MAGNETİC CHARACTERIZATION OF RAPIDLY SOLIDIFIED Nd-Fe-B HARD MAGNETİC ALLOY POWDER

STRUCTURAL, THERMAL AND MAGNETİC CHARACTERIZATION OF RAPIDLY SOLIDIFIED Nd-Fe-B HARD MAGNETİC ALLOY POWDER STRUCTURAL, THERMAL AND MAGNETİC CHARACTERIZATION OF RAPIDLY SOLIDIFIED Nd-Fe-B HARD MAGNETİC ALLOY POWDER Sultan ÖZTÜRK 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü suozturk@ktu.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı,

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı, Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN Çankaya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Mühendislik Binası-3, N Blok B17 Eskişehir Yolu 29.km, Yenimahalle, 06810, Ankara Telefon: (312) 233 15 02 Cep tel: (532)

Detaylı

Alüminyum Köpük Üretiminde Ön Sinterleme ve Köpürtme Sıcaklığının Etkisi

Alüminyum Köpük Üretiminde Ön Sinterleme ve Köpürtme Sıcaklığının Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Alüminyum Köpük Üretiminde Ön Sinterleme ve Köpürtme Sıcaklığının Etkisi S. Şahin 1, H. Durmuş 2, U. Güngen

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış AVAR Doğum Tarihi ve Yeri: 13 Mayıs 1982, Pforzheim-Almanya İletişim: +90 372 291 1139, barisavar@beun.edu.tr, barisavar@gmail.com Bülent Ecevit Üniversitesi,

Detaylı

MUSTAFA BOZ (370) (533)

MUSTAFA BOZ (370) (533) MUSTAFA BOZ Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri Kimlik Numarası Doğum Tarihi İletişim Adresi Telefon 39295257080 23/07/1971 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (370) 433 82 00

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Cu Copper 29 Bakır 2 Dünyada madenden bakır üretimi, Milyon ton Yıl Dünyada madenden bakır

Detaylı

BAKIR BAZLI ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIM BİLEŞİMİNİN TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİM KOŞULLARININ İNCELENMESİ

BAKIR BAZLI ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIM BİLEŞİMİNİN TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİM KOŞULLARININ İNCELENMESİ Teknik yazı ÖZET BAKIR BAZLI ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIM BİLEŞİMİNİN TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİM KOŞULLARININ İNCELENMESİ Barış GÖKCAN Fatma Gözde FIRTIN Özge Nur ÜNLÜ Burak ÖZKAL Bu çalışma kapsamında şekil

Detaylı

Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? METALOGRAFİ Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? Metalografi, en bilinen şekliyle, metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalıdır. Metalografi, metallerin iç yapısını inceleyerek onların özelliklerini

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI MOTOR BLOĞU OLARAK KULLANILABİLECEK ALÜMİNYUM ALAŞIMIN TERCİHİ. Çağlar Yüksel 2. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI MOTOR BLOĞU OLARAK KULLANILABİLECEK ALÜMİNYUM ALAŞIMIN TERCİHİ. Çağlar Yüksel 2. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI MOTOR BLOĞU OLARAK KULLANILABİLECEK ALÜMİNYUM ALAŞIMIN TERCİHİ Ali Özgür 1 Erdöküm Makine

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Gaz. Gaz. Yoğuşma. Gizli Buharlaşma Isısı. Potansiyel Enerji. Sıvı. Sıvı. Kristalleşme. Gizli Ergime Isısı. Katı. Katı. Sıcaklık. Atomlar Arası Mesafe

Gaz. Gaz. Yoğuşma. Gizli Buharlaşma Isısı. Potansiyel Enerji. Sıvı. Sıvı. Kristalleşme. Gizli Ergime Isısı. Katı. Katı. Sıcaklık. Atomlar Arası Mesafe İmal Usulleri DÖKÜM Katılaşma Döküm yoluyla üretimde metal malzemelerin kullanım özellikleri, katılaşma aşamasında oluşan iç yap ile belirlenir. Dolaysıyla malzeme özelliklerinin kontrol edilebilmesi

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (89-100) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (89-100) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Bu parametreler genel olarak 3 kısımda toplanabilir [22] :

Bu parametreler genel olarak 3 kısımda toplanabilir [22] : 9 3. GAZ ATOMİZASYONU Gaz atomizasyonu, 1920 li yıllardan bu yana demir dışı metallerden toz üretilmesinde kullanılan bir yöntemdir [6]. 1960 lı yılların başında yüksek sıcaklıklara dayanıklı, yüksek mukavemet

Detaylı

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4)

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4) İNTERMETALİK MALZEMELER (DERS NOTLARI-4) Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR BERİLYUM: Kimyasal özellikler bakımından alüminyuma benzer. Periyodik çizelgenin II A grubunun birinci elementidir ve metallere özgü özelliklerin

Detaylı

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN Özet Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi

Detaylı

ANİZOTROPİ. Schmid s Tek kristle uygulandığında:

ANİZOTROPİ. Schmid s Tek kristle uygulandığında: ANİZOTROPİ Schmid s Tek kristle uygulandığında: En büyük kayma gerilmesi için: λ = φ = 45 o olmalıdır. Diğer düzlemlerde daha düşük gerilmeler elde edilir. Tek kristalde atom düzlemleri farklı açılar yapabilir.

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Katılaşma, Kristal Kusurları

MALZEME BİLGİSİ. Katılaşma, Kristal Kusurları MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Katılaşma, Kristal Kusurları 1 Saf Metallerde Katılaşma Metal ve alaşım malzemelerin kullanım özellikleri büyük ölçüde katılaşma sırasında oluşan iç yapı ile

Detaylı

Haydar Kahraman a İ. Hayri Keser a Ümit Cöcen a M. Kemal Tozan b ( a Dokuz Eylül Üniversitesi) ( b Çukurova Kimya End. AŞ)

Haydar Kahraman a İ. Hayri Keser a Ümit Cöcen a M. Kemal Tozan b ( a Dokuz Eylül Üniversitesi) ( b Çukurova Kimya End. AŞ) «Döküm Hatalarının Karakterize Edilmesi ve Besleyici Gömlekleri ile İlişkileri» «Characterization of Casting Defects and Their Relation With Riser Sleeves» Haydar Kahraman a İ. Hayri Keser a Ümit Cöcen

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye SOĞUTMA PLAKASINDA DÖKÜM SIRASINDA PLAKA AÇI VE UZUNLUĞUNUN MİKROYAPI GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ STUDY ON

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI ---------------------------------------Boşluk Doldurma Soru

Detaylı

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al2024-Si ALAŞIMI KOMPOZİTLERDE Si MİKTARININ VE YAŞLANDIRMA SÜRELERİNİN ETKİSİ

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al2024-Si ALAŞIMI KOMPOZİTLERDE Si MİKTARININ VE YAŞLANDIRMA SÜRELERİNİN ETKİSİ OHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2147-012X Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (2017), 226-231 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

SIMA PROSESİYLE YARI-KATI HALDE KÜRESEL MİKROYAPI OLUŞUMU. İ.Etem SAKLAKOĞLU

SIMA PROSESİYLE YARI-KATI HALDE KÜRESEL MİKROYAPI OLUŞUMU. İ.Etem SAKLAKOĞLU SIMA PROSESİYLE YARI-KATI HALDE KÜRESEL MİKROYAPI OLUŞUMU İ.Etem SAKLAKOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Muradiye Kampüsü 45140- Manisa E-mail : ietem@bayar.edu.tr ÖZET Yarı katı halde

Detaylı

ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI

ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI Can DEMİR*, Elvan B. MENTEŞE*, M.Alper TOGAY* *COMPONENTA DÖKTAŞ., Manisa ÖZET Alüminyum dökümde; artan oranda emniyet parçaların

Detaylı

Alümiyum Şekillendirme Teknolojileri

Alümiyum Şekillendirme Teknolojileri Alümiyum Şekillendirme Teknolojileri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar Soğuk Def Tavlama Toparlanma Yeniden Kristalleşme Tane Büyümesi iç gerilimler 3 Toparlanma Statik Toparlanma: Soğuk deforme edilmiş metalin

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar 4270401 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Teori Uygulama VII 3 0 0 0 3 5 Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Dersin amacı; tasarım ve üretimde malzemenin önemini ve tasarıma en uygun malzeme seçimi için kullanılan kriterleri

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi ELEKTROLİTİK PARLATMA VE DAĞLAMA DENEYİN ADI: Elektrolitik Parlatma ve Dağlama DENEYİN AMACI: Elektrolit banyosu içinde bir metalde anodik çözünme yolu ile düzgün ve parlatılmış bir yüzey oluşturmak ve

Detaylı

METALLERDE KATILAŞMA

METALLERDE KATILAŞMA METALLERDE KATILAŞMA Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA METALLERDE KATILAŞMA Metal ve alaşımlar,

Detaylı

T/M YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Cu-C-Al 2 SiO 5 KOMPOZİTİNİN ABRASİV AŞINMA DAYANIMI Ç. ÖZAY & A. HASÇALIK

T/M YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Cu-C-Al 2 SiO 5 KOMPOZİTİNİN ABRASİV AŞINMA DAYANIMI Ç. ÖZAY & A. HASÇALIK T/M YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Cu-C-Al 2 SiO 5 KOMPOZİTİNİN ABRASİV AŞINMA DAYANIMI Ç. ÖZAY & A. HASÇALIK Özet Bu çalışmada, Cu tozuna hacimce %5, %10, %15 oranında C ve Al 2 SiO 5 katılarak toz metalurjisi

Detaylı

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri K O C A E L İ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri 3 Şekillendirmenin Metalurjik Esasları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-2013 Güz Yarıyılı 3. Şekillendirmenin

Detaylı

TANE BÜYÜMESİ. Şek Bir saat süreyle değişik sıcaklıklara ısıtılmış ince taneli ve kaba taneli çeliklerin tipik tane büyüme davranışı

TANE BÜYÜMESİ. Şek Bir saat süreyle değişik sıcaklıklara ısıtılmış ince taneli ve kaba taneli çeliklerin tipik tane büyüme davranışı TANE BÜYÜMESİ Bir adi, şekil değiştirmesiz metal ya da alaşım yeterince yüksek bir sıcaklığa ısıtıldığında tane sınırları yavaşça göç eder ve tane boyutlarında bir uniform artış hasıl eder. Bu süreç normal

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (4) 41-45 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Soner BUYTOZ, İlyas SOMUNKIRAN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (4) 45-52 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Difüzyon Kaynağı İle Birleştirilen Fe- Cu Çiftinin Mekanik Özelliklerinin

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1.Küreleştirme İşlemi

1. GİRİŞ. 1.1.Küreleştirme İşlemi 1010 1011 1. GİRİŞ Grafitli dökme demirlerde karbon miktarının büyük kısmı katılaşma sırasında ayrışır ve dökme demirin mikro yapısında ayrı bir yapı elemanı olarak görülür. Karbonun oluşturduğu şekil

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Metalurji İstanbul Teknik Üniversitesi 1970

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Metalurji İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Fazlı ARSLAN 2. Doğum Yeri ve Tarih : Düzce, 06 Haziran1943 3. Unvanı : Profesör 4. Medeni Hali :Evli ve beş çocuk babası 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ALÜMİNYUM KÖPÜKLERİN DÖKÜM YÖNTEMLERİ İLE ÜRETİMİ Ahmet GÜNER*, Mustafa M. ARIKAN*, Niyazi ERUSLU**

BÜTÜNLEŞİK ALÜMİNYUM KÖPÜKLERİN DÖKÜM YÖNTEMLERİ İLE ÜRETİMİ Ahmet GÜNER*, Mustafa M. ARIKAN*, Niyazi ERUSLU** BÜTÜNLEŞİK ALÜMİNYUM KÖPÜKLERİN DÖKÜM YÖNTEMLERİ İLE ÜRETİMİ Ahmet GÜNER*, Mustafa M. ARIKAN*, Niyazi ERUSLU** *AkdenizÜniversitesi, AlanyaMühendislikFakültesi, MalzemeBilimiveMühendisliğiBölümü, Alanya,

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

Düşük Takviyeli MgO-Al Kompozitlerin Vakumlu İnfiltrasyonunda Takviye Oranının İnfiltrasyon Davranışına Etkisi

Düşük Takviyeli MgO-Al Kompozitlerin Vakumlu İnfiltrasyonunda Takviye Oranının İnfiltrasyon Davranışına Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:12 Sayı: 3 s. 173-177, 2009 Vol: 12 No: 3 pp.173-177, 2009 Düşük Takviyeli MgO-Al Kompozitlerin Vakumlu İnfiltrasyonunda Takviye Oranının İnfiltrasyon Davranışına

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır.

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz Metalürjisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz metalürjisi İmali zor parçaların (küçük, fonksiyonel, birbiri ile uyumsuz, kompozit vb.) ekonomik,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:13-11 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi () 37- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Saf,, den üretilen yatakların aşınma özelliklerinin incelenmesi 1.Giriş Bekir

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 25/1 AN INVESTIGATION ON ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF Fe-C-Mo- COMPOSITE PRODUCED BY POWDER METALLURGY Mustafa AY, Ahmet

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. (Kod No: 2012.XXX) Uzman Cengiz Tan Tel: 0.312.210 59 09 e-posta: tancm@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. (Kod No: 2012.XXX) Uzman Cengiz Tan Tel: 0.312.210 59 09 e-posta: tancm@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.XXX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr Uzman Cengiz Tan Tel: 0.312.210 59 09 e-posta: tancm@metu.edu.tr

Detaylı

THE EFFECT OF SINTERING PERIOD ON THE WEAR RESISTANCE OF AlMgSi-SiC P COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD

THE EFFECT OF SINTERING PERIOD ON THE WEAR RESISTANCE OF AlMgSi-SiC P COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye T/M YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ AlMgSi-SiC p KOMPOZİTİNDE SİNTERLEME SÜRESİNİN AŞINMA DİRENCİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SINTERING

Detaylı

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. Yöntemleri. (4.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. Yöntemleri. (4.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-205 Üretim Yöntemleri I Kalıcı Kalıp p Kullanılan lan Döküm D Yöntemleri (4.Hafta) Kubilay Aslantaş Kalıcı Kalıp p Kullanan Döküm D m YöntemleriY Harcanan kalıba döküm tekniğinin en büyük dezavantajı;

Detaylı

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır.

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Sentes-BIR Hakkında Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Çalışan sayısı 80 İhracat > %50 Üretim Programı Sert Lehimleme Alaşımları

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

DUAL FAZLI ÇELİKLERDE MARTENZİT VE YÜKLEME HIZININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

DUAL FAZLI ÇELİKLERDE MARTENZİT VE YÜKLEME HIZININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 3 : 692-697

Detaylı

CuSn10 YATAK MALZEMESİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

CuSn10 YATAK MALZEMESİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : : : 4-45 CuSn

Detaylı

METALLERDE KATILAŞMA HOŞGELDİNİZ

METALLERDE KATILAŞMA HOŞGELDİNİZ METALLERDE KATILAŞMA Malzeme Malzeme Bilgisi Bilgisi PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 /94 METALLERDE KATILAŞMA Metal ve alaşımlar, belirli bir sıcaklıktan sonra (ergime sıcaklığı) katı halden sıvı

Detaylı

METAL MATRİS KOMPOZİTLERİN VAKUM İNFİLTRASYONLA DERECELİ HASSAS DÖKÜM KALIPLARINDA ÜRETİMİ

METAL MATRİS KOMPOZİTLERİN VAKUM İNFİLTRASYONLA DERECELİ HASSAS DÖKÜM KALIPLARINDA ÜRETİMİ Teknik yazı METAL MATRİS KOMPOZİTLERİN VAKUM İNFİLTRASYONLA DERECELİ HASSAS DÖKÜM KALIPLARINDA ÜRETİMİ Kompozit malzemelerde yapıyı oluşturan bileşenler birbiri içinde çözünmezler, kimyasal olarak inert

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN SİNTERLEME Sinterleme, partiküllerarası birleşmeyi oluşturan ısıl prosestir; aynı zamanda ham konumda gözlenen özellikler artırılır. . Sinterlemenin

Detaylı

BASINÇLI İNFİLTRASYON YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al- SiCp KOMPOZİTLERDE PARTİKÜL BOYUTUNUN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

BASINÇLI İNFİLTRASYON YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al- SiCp KOMPOZİTLERDE PARTİKÜL BOYUTUNUN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt, No, -7, 7 Vol, No, -7, 7 BASINÇLI İNFİLTRASYON YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al- SiCp KOMPOZİTLERDE PARTİKÜL BOYUTUNUN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞINA

Detaylı

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control «İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri» «The Effect of Heat Treatment To Microstructure and Mechanic Properties of Thin

Detaylı

Yeniden Ergitilmiş A356 Alüminyum Alaşımı Hurdasının Çekme Dayancı Üzerine Olan Etkileri

Yeniden Ergitilmiş A356 Alüminyum Alaşımı Hurdasının Çekme Dayancı Üzerine Olan Etkileri Yeniden Ergitilmiş A356 Alüminyum Alaşımı Hurdasının Çekme Dayancı Üzerine Olan Etkileri ÖZET Çağlar Yüksel 1, Eray Erzi 2, Özge Tamer 1, Derya Dışpınar 2, Mustafa Çiğdem¹ ¹Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji

Detaylı

ABLATION CASTING. Ege DEMİRTAŞ, Altan TÜRKELİ Marmara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

ABLATION CASTING. Ege DEMİRTAŞ, Altan TÜRKELİ Marmara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye ABLATION CASTING Ege DEMİRTAŞ, Altan TÜRKELİ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye ÖZET Geçtiğimiz on yılın sonlarında geliştirilen Ablation

Detaylı

Retrogresyon İşleminin 7075 Alüminyum Alaşımının Aşınma Davranışına Etkisi

Retrogresyon İşleminin 7075 Alüminyum Alaşımının Aşınma Davranışına Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-1 May 2011, Elazığ, Turkey Retrogresyon İşleminin 707 Alüminyum Alaşımının Aşınma Davranışına Etkisi H. Durmuş 1, R.O. Uzun 2, S. Şahin

Detaylı

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları 1. Giriş Bir cisim bağ kuvvetleri etkisi altında en düşük enerjili denge konumunda bulunan atomlar grubundan oluşur. Koşullar değişirse enerji içeriği değişir,

Detaylı

ISIL İŞLEM VE YAŞLANDIRMA PARAMETRELERİNİN Al-Cu-Mg TOZ METALURJİSİ ALAŞIMINA ETKİLERİ

ISIL İŞLEM VE YAŞLANDIRMA PARAMETRELERİNİN Al-Cu-Mg TOZ METALURJİSİ ALAŞIMINA ETKİLERİ ISIL İŞLEM VE YAŞLANDIRMA PARAMETRELERİNİN Al-Cu-Mg TOZ METALURJİSİ ALAŞIMINA ETKİLERİ Azim GÖKÇE *, Mevlüt AYDIN *, Mustafa ÇIRAKKUZUOĞLU **, Fehim FINDIK * ve Ali Osman KURT ** * Sakarya University,

Detaylı

Al-SiC TOZLARININ PREP ATOMİZASYONU İLE ÜRETİMİ. Şadi KARAGÖZ, Rıdvan YAMANOĞLU, S. Ahmet ATAY

Al-SiC TOZLARININ PREP ATOMİZASYONU İLE ÜRETİMİ. Şadi KARAGÖZ, Rıdvan YAMANOĞLU, S. Ahmet ATAY Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 23-28 JOURNAL OF SCIENCE Al-SiC TOZLARININ PREP ATOMİZASYONU İLE ÜRETİMİ Şadi KARAGÖZ, Rıdvan YAMANOĞLU, S. Ahmet ATAY

Detaylı