MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I"

Transkript

1 MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I 1. E İşletmesi, %20 karlılık oranıyla çalışmaktadır. İşletmenin.2016 tarihinde yurtiçi satış hasılatı ,-TL dir. Buna göre işletmenin brüt mal satış karı ile STMM sini ortalama karlılık yöntemine göre hesaplayınız. 2. (A) B A.Ş., tarihinde Kasa Hesabı nın borcunda ,-TL, alacağında ise ,-TL olduğunu, kasasında ise fiilen ,-TL bulunduğunu tespit etmiş ve ilgili farkı geçici hesaba almıştır tarihinde sözkonusu farkın 4.720,-TL(KDV %18) sinin dönem içinde peşin bedelle satın alınan ticari malların kayıtlara geçmemesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kalan farkın nedeni bulunamadığından.2016 tarihinde geçici hesabın kapatılmasına karar verilmiştir. İstenen: , ile.2016 tarihindeki kaydını kasadan personelin sorumlu olması ve kimsenin sorumlu olmaması durumlarına göre ayrı ayrı gösteriniz. (B) E İşletmesi, tarihli envanter işleminde kasada ,-TL lik fark tespit edilmiş ve farkın nedeni araştırılmaya karar verilmiştir tarihinde farkın peşin yapılan ,-TL lik senet tahsilatının kayıtlara ,-TL olarak geçmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. İstenen: a tarihli geçici kaydı ve tarihli neden bulma kaydını gösteriniz. b tarihindeki geçici hesap iptal kaydını; kasadan personelin sorumlu olması ve kimsenin sorumlu olmaması durumlarına göre ayrı ayrı gösteriniz. 3. E İşletmesi, alıcıdan 2016 yılı içinde ,-TL karşılığında USD tahsil etmiştir. Aynı yıl içinde USD yi 1 USD= 2,60 TL den TL ye çevirmiş, kalan parayı da yılsonunda 2,20 kurundan değerlemeye tabi tutmuştur. a. USD bozdurma ve değerleme kayıtlarını yapınız. b. Kalan paranın 2017 yılı içinde 2,15 TL kuru ile bankaya yatırılması kaydını yapınız. 4. (A) K İşletmesi,.2016 tarihinde 102 Bankalar Hesabı na ilişkin envanter işleminde; a. S Bankası nda kendi kayıtlarına göre ,-TL, bankadan gelen hesap özetine göre ,-TL kaldığı, farkın da dönem içinde otomatik ödeme talimatına istinaden gerçekleştirilen 3.540,-TL (KDV %18) lik kira ödemesinin kaydedilmemesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Gerekli kaydı gösteriniz. b. Z Bankası ndaki mevduata brüt 5.000,-TL faiz tahakkuk ettiği ve net tutarın hesaba geçtiği tespit edilmiştir. Gelir vergisi %15. Gerekli kaydı gösteriniz. (B) T İşletmesi, tarihinde 4 ay vadeli, yıllık %20 faizli ,-TL lik mevduat hesabı açtırmıştır. a. Vade sonu ( ) anapara ve net faiz (gelir vergisi %15) tahsil kaydını gösteriniz. b. İşletmenin aynı hesabı, diğer bilgiler aynı kalmak şartıyla, tarihinde açması durumunda yılsonundaki faiz tahakkuk kaydı ile vade sonundaki net faizin (gelir vergisi %15) anaparaya ilave kaydını gösteriniz. 5. (A) E İşletmesi, 2016 yılı içinde faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 600,-TL + %18 KDV lik posta pulu satın almış ve ilgili pulları bir bilanço hesabına kaydetmiştir. Dönem içinde 500,-TL lik pulun işletme faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. a. Pul alımı ve yıl sonunda yapılacak kaydı gösteriniz. b. İşletmenin satın aldığı pulları alış anında bir gelir tablosu hesabına alması durumunda yıl sonunda yapılacak kaydı gösteriniz. (B) M İşletmesi, tarihinde ,-TL+%18 KDV lik satış yapmış, KDV yi peşin, kalanı ise kredi kartıyla, tahsil etmiştir. a. İşletmenin, banka ile kredi kartı satış bedelinin ay sonunda komisyon kesilmeden hesaba geçilmesi yönünde anlaşmaya varması durumunda ve tarihinde yapılacak kayıtlarını gösteriniz. b. İşletmenin, banka ile kredi kartı bedelinin % 5 komisyon karşılığında izleyen beş gün içinde hesaba geçilmesi yönünde anlaşmaya varması durumunda ve tarihinde yapılacak kayıtlarını gösteriniz. 6. E Limited Şirketi, geçici yatırım amacıyla tarihinde itibari değeri 40,-TL/adet olan hisse senetlerinden adet satın almış; ilgili aracı kuruma ,-TL + %2 komisyon bedelini bankadaki paradan ödemiştir tarihinde hisse senetlerinin her biri %5 karlı olarak toplam adedi peşin satılmıştır. Kalan 300 adet hisse senedi ise dönem sonunda borsa rayicine göre değerlendiğinde 0,10 oranında değer kaybettiği tespit edilmiştir. a. Gerekli alış, satış ve değerleme kayıtlarını yapınız. b. İzleyen dönemde borsa rayicinin yeniden yükselmesi durumunda yapılacak karşılık iptal kaydını gösteriniz. 7. T İşletmesi, tarihinde ihraç edilen yıllık % 36 faizli, 1TL itibari değerli adet özel kesim tahvillerini 176,-TL den satın almıştır. Tahvilin faiz dönemi: dir. a tarihli tahvil alış kaydı ile.2016 tarihindeki faiz tahakkuk kaydını ve tarihindeki kupon gönderme ve devamında yapılan net faiz (GV %10) tahsil kaydını gösteriniz. b tarihinde alınan bu tahvillerin tamamının tarihinde 195,-TL den satılması halinde yapılacak satış kaydını gösteriniz. (Basit ve ayrıntılı kayıt.) c. Bu tahvillerin ihraç tarihinden ( ) 2 ay sonra ( ) ,-TL ye alınma kaydını gösteriniz. 8. İşletme, alıcılarla ilgili envanter çalışması sürecinde; Alıcı A nın ölümü nedeniyle 5.000,-TL lik alacağının alınamayacağı, Alıcı B den ciro yoluyla aldığı ,- TL lik vadeli çek ile ,-TL lik vadesiz çeki kayda almadığını, Alıcı C ye dönem içinde yapılan satışla ilgili 5.000,- + %18 KDV lik miktar iskontosu (ciro primi) yapılacağını tespit etmiştir. Gerekli kayıtları yapınız. 9. (A) E İşletmesi nin,.2016 tarihi itibariyle cüzdanında ,-TL lik bonosu ve ,-TL lik vadeli çeki, ,-TL lik tahsile verilen poliçesi, ,- TL lik de teminata verilen hatır senedi bulunmaktadır. Senetlerin vadesi tarihinde dolmaktadır tarihinde bu senetlerden ilgili olanları tasarruf değerle değerleyip, reeskont hesaplayacaktır. Senet üzerindeki faiz oranının %20,. de resmi iskonto oranının ise %25 olması durumunda dönemsellik kavramı uyarınca yapılması gereken.2016 tarihindeki reeskont kaydı ile tarihinde yapılacak iptal kaydını gösteriniz. (B) E İşletmesi nin.2016 tarihi itibariyle Alacak Senetleri Hesabı nda USD lik poliçe, USD lik bono, USD lik de hatır senedi yer almaktadır. Tüm senetler dönem içinde USD yardımcı hesabında ilgili kur dikkate alınarak ,-TL olarak kayıtlara alınmıştır. Senetlerin tümünün vadesi tarihinde dolmaktadır. Senet üzerinde faiz oranı bulunmamakta,.2016 tarihinde LIBOR oranı %15, 1 USD=3,80 TL dir. İstenen: E İşletmesi nin.2016 tarihindeki reeskont ve kur farkı kaydını, reeskont iptal kaydı ile senet tahsil (1 USD=2,81 TL) kaydını gösteriniz. 10. (A) E İşletmesi, tarihinde ,-TL si senetli, ,-TL si senetsiz alacağını, 500,-TL masrafla (peşin) dava konusu yapmış ve yılsonunda sözkonusu alacağa ,-TL lik teminatı dikkate alarak karşılık ayırmıştır. Gerekli kayıtları yapınız. 1

2 (B) Y A.Ş. nin.2016 tarihli genel geçici sağlamasında şüpheli ticari alacaklara ilişkin aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalanı Alacak Kalanı Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı , , ,- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hesabı , , ,- Y A.Ş., yukarıda bilgileri yer alan ve süreci devam eden alacağın; tarihinde ,-TL lik kısmını 0,10 faiziyle tahsil etmiş, tarihinde ,-TL si gaiplik kararı verilmesi nedeniyle değersiz hale gelmiş, kalan alacaklar için tarihinde aciz belgesi almıştır. a yılındaki tüm işlemlere ilişkin gerekli kayıtları yapınız. b. İşletmeninin 2017 yılında gaiplik kararı nedeniyle değersiz hale gelen alacağının tamamını 2019 yılında, borçlunun ortaya çıkması nedeniyle, peşin tahsil etmesi durumundaki kaydı gösteriniz. (C) A İşletmesi, 2016 yılı içinde şüpheli hale gelen ve tamamına karşılık ayrılan ,-TL lik alacağının, 2017 yılı içinde değersiz hale geldiğini tespit etmiştir. Gerekli kaydı/kayıtları yapınız. 11. (A) Stok hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen B İşletmesinin stok hareketleri şöyledir: Dönem başı ticari mal mevcudu ,-TL, dönem içi alışlar ,-TL, alış giderleri 3.000,-TL, alış iadesi 500,-TL, alış iskontosu 1.500,-TL, yurtiçi satışlar ,-TL, satış iskontosu 3.000,-TL, satıştan iade 4.000,-TL. İstenen: Dönem sonu mal mevcudunun ,-TL olduğunu varsayarak, STMM ile mal satış karı veya zararını hesaplayınız. (B) Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemine göre izleyen "M İşletmesi nin, 2016 yılına ait B malı stok bilgileri aşağıdaki gibidir. Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 50 60, ,- 12 Ocak Alış ,- 21 Şubat Satış Nisan Satış Mayıs Alış , ,- 15 Ekim Satış Aralık Dönemsonu İstenen: a. "M İşletmesi nin çeşitli tarihlerdeki STMM ve dönemsonu kalan malların maliyetini, FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) yöntemine göre hesaplayınız. b. "M İşletmesi nin 21 Şubat 2016 tarihinde 18 adet ticari malı, 2.360,-TL(KDV %18) den peşin sattığı varsayılırsa yapılacak mal satış kaydını gösteriniz. c. Yöntemin LIFO (Son Giren İlk Çıkar) ve hareketli ortalama yöntem olmasına göre sadece 21 Şubat ve 02 Nisan tarihinde oluşacak STMM tutarını hesaplayınız. (C) E A.Ş. nin ticari mallarına ilişkin.2016 tarihinde genel geçici sağlama bilgileri aşağıdaki gibidir: Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalanı Alacak Kalanı Ticari Mallar Hesabı , kg x 100,-TL ,- 410 kg x 100,-TL ,- 600 kg x 100,-TL STMM Hesabı ,- 400 kg x 100,-TL ,- 400 kg x 100,-TL DSMM 590 kg dır. Fark fireden kaynaklanmakta, fire oranı %2, KDV %18 dir. a. Gerekli fire hesaplama ve kaydını yapınız. b. Fire oranının %3 olması varsayımını göre fire hesaplama ve kaydını yeniden gösteriniz. (D) E İşletmesinin.2016 tarihi itibariyle deposundaki mallardan 600 adedinin çalındığı tespit edilmiş, çalınma ispatlanmış, ancak Maliye Bakanlığı gider yazmaya izin vermemiştir. Malların birim maliyeti 100,-TL, KDV si %10 olup, sigortadan birim başında TL tazminat alınacağı karara bağlanmıştır. Gerekli kaydı yapınız. (E) E İşletmesi,.2016 tarihinde deposundaki malların adedinin çeşitli nedenlerle değerinin düştüğünü tespit etmiştir. Değeri düşen malların toplam maliyeti ,-TL dir. İşletme ortalama fiyat esasına göre emsal bedel belirleyip, gerekli kayıtları yapacaktır. İşletmenin son 3 aylık satış bilgileri aşağıda verilmiştir: Aylar Satılan Birim Birim Satış Fiyatı İstenen: Aralık ,- Kasım ,- Ekim ,- a. İşletmenin.2016 tarihindeki değer düşme ve karşılık ayırma kayıtlarını yapınız. b. İşletmenin takdir esasına başvurması ve bu durumda emsal bedelin sıfır takdir edilmesi durumunu da ayrıca muhasebeleştiriniz. (F) E İşletmesi,.2016 tarihi itibariyle deposundaki ,-TL lik malın %20 oranında değer kaybettiğini tespit ederek karşılık ayrılmıştır tarihinde değerini kaybeden malların %40 ı ,-TL (KDV %18) ye peşin satılmıştır. Sadece satış kayıtlarını yapınız. 2

3 ÇÖZÜMLER 1. STMM = ,- / 1,20 = ,-TL Brüt SatıĢ Karı = ,- TL ,-TL = ,-TL 2. a) Kasa hesabının borç bakiyesinde ,- TL bulunmaktadır. Fiili sayım sonucunda kasada ,- TL olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 8.000,- TL (80.000,-TL ,-TL) eksiklik tespit edilmiştir SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI H , KASA HESABI 8.000, - Kasa sayım noksanlığı TĠCARĠ MALLAR H , ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ 720, SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI H , - Nedeni Bulunan kasa sayım noksanlığının kapatılması 135 PERSONELDEN ALACAKLAR H , SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI H. Kasa sayım noksanlığının kapatılması (Kasadan sorumlu varsa) 689 DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER ve ZARARLAR 3.280, SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI H. Kasa sayım noksanlığının kapatılması (Kasadan sorumlu yoksa) K.K.E.G , , - b) Kasada fiilen ,- TL olması durumunda 2.000,- TL fazlalık ortaya çıkacaktır KASA HESABI , SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI H , - Kasa sayım fazlalığı SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI H , ALACAK SENETLERĠ H , - Kasa sayım fazlalığının nedenin bulunması. 397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI H , DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR , ve KARLAR Kasa sayım fazlalığının kapatılması. 3. a) Alış dolar kuru: ,- TL / ,- $ = 1$ = 2,50- TL KASA HESABI , TL Kasası 100 KASA HESABI , USD Kasası 646 KAMBĠYO KARLARI H , $ x 2,60 = ,- TL $ x 2,50 = ,- TL Efektif USD nin bozdurulması. 656 KAMBĠYO ZARARLARI H , KASA HESABI 3.000, USD Kasası $ x (2,20 2,50) = 3.000,- TL Mevcut efektifin değerlemesi 3

4 b) BANKALAR HESABI , KAMBĠYO ZARARLARI H. 500, KASA HESABI , USD Kasası $ x 2,20 = ,- TL $ x 2,15= ,- TL Efektif USD ninbankaya yatırılması 4. A) a) 770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ H , ĠNDĠRĠLECEK KDV H. 540, BANKALAR H ,- Kira bedelinin ödenmesi. b) Faiz geliri = 5.000,- TL Gelir vergisi (5.000 x 0,15) = 750,- TL(Vergi kesintisi) Net tutar 4.250,- TL 102 BANKALAR HESABI 4.250, PEġĠN ÖDENEN VERGĠ ve FONLAR H. 750, FAĠZ GELĠRLERĠ HESABI 5.000, - Tahakkuk eden faizin hesaba geçirilmesi. B) a) x 20 x 4/1200 = 1.600,- TL (Faiz geliri) Gelir vergisi (1.600 x 0,15) = 240,- TL(Vergi kesintisi) Net tutar 1.360,- TL KASA HESABI , PEġĠN ÖDENEN VERGĠ ve FONLAR H. 240, FAĠZ GELĠRLERĠ H , 102 BANKALAR HESABI , - b) x20x1/1200 = 400,- TL (Bir aylık faiz) GELĠR TAHAKKUKLARI H. 400, - Faizin tahakkuku 642 FAĠZ GELĠRLERĠ H. 400, BANKALAR HESABI 1.360, PEġĠN ÖDENEN VERGĠ ve FONLAR H. 240, - Vade sonu kaydı 181 GELĠR TAHAKKUKLARI H. 400, FAĠZ GELĠRLERĠ H , - 4

5 5. A) a) DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 600, Pullar 191 ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ H. 108, KASA HESABI 708, - Pul alımı. 770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ H. 500, DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 500, Pullar Pul kullanımı Kalan pul kaydı yoktur. b) 180 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER H. 100, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ H. 100, - Dönemsonu mevcut mevcut pulların ilgili hesaba aktarılması B) a) Kullanılan pul kaydı yoktur DĠĞER HAZIR DEĞERLER H , Kredi Kartı Slipleri 100 KASA H , YURTĠÇĠ SATIġLAR H , HESAPLANAN KDV H , - Kredi kartıyla satıģ kaydı BANKALAR H , DĠĞER HAZIR DEĞERLER H , Kredi Kartı Slipleri Ay sonunda bankadan tahsilin gerçekleģmesi kaydı. b) DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR H , Kredi Kartı Slipleri 100 KASA H , YURTĠÇĠ SATIġLAR H , HESAPLANAN KDV H , - Kredi kartıyla satıģ kaydı BANKALAR H , FĠNANSMAN GĠDERLERĠ H , DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR H , Kredi Kartı Slipleri ,-TL 0,05 = 2.500,-TL Ay sonunda bankadan tahsilin gerçekleģmesi kaydı. 5

6 6. a) HĠSSE SENETLERĠ H , KOMĠSYON GĠDERLERĠ H , BANKALAR HESABI x 50 = ,- TL x 0,02 = 1.300,- TL KASA HESABI , HĠSSE SENETLERĠ H , MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI H , x 50 = ,- TL x 0,05 = 2.500,- TL Hisse senedinin satıģı 654 KARġILIK GĠDERLERĠ H 1.500, MENKUL KIYMET DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI H. 300 x 50 x 0,10 = 1.500,- TL Dönemsonu değerleme K.K.E.G , - b) MENKUL KIYMET DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI H , KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR H , - Dönemsonu değerleme V.T.OLMAYAN GELĠR 7. a) ÖZEL KESĠM TAHVĠL SENET ve BONO H , KASA HESABI , - Tahvil alımı GELĠR TAHAKKUKLARI H , FAĠZ GELĠRLERĠ H , x 36 x 5/12 = ,- TL Faiz tahakkuku DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI , Kuponlar 181 GELĠR TAHAKKUKLARI H , FAĠZ GELĠRLERĠ H , x 36 x 7/12 = ,- TL Faiz tahakkuku KASA HESABI , PEġĠN ÖDENEN VERGĠ ve FONLAR H , DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI , Kuponlar x 0,10 = 6.4 TL Kuponun tahsili 6

7 b) I. Yol KASA HESABI , ÖZEL KESĠM TAHVĠL SENET ve BONO H , MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI H , - Tahvilin satıģı II. Yol KASA HESABI , ÖZEL KESĠM TAHVĠL SENET ve BONO H , FAĠZ GELĠRLERĠ H , x 36 x 3/1200 = ,- TL 645 MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI H , - Tahvilin satıģı c) ÖZEL KESĠM TAHVĠL SENET ve BONO H , GELĠR TAHAKKUKLARI H , KASA HESABI , x 36 x 2/1200 = ,- Tahvilin alımı DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR HESABI 5.000,- 120 ALICILAR H , Alıcı A Alıcı A dan olan alacağın değersiz hale gelmesi 101 ALINAN ÇEKLER H , ALACAK SENETLERĠ H , Alınan Vadeli Çekler 120 ALICILAR H , Alıcı B Alıcı B den alınan vadeli ve vadesiz çeklerin kayda alınması. 610 SATIġ ĠSKONTOLARI H , ĠNDĠRĠLECEK KDV H. 900, ALICILAR H , Alıcı C Alıcı C ye satıģ iskontosu yapılması. 7

8 9/A. Alacak senetlerinden Cüzdandaki ve Tahsildeki Alacak Senetleri tasarruf değeri ile değerlenmesi mümkündür. Hatır senetlerinin tasarruf değer ile değerlenmesi mümkün değildir. Buna göre tasarruf değerine tabi olan senetler aşağıdaki gibidir. 121 Alacak Senetleri H ,-TL Cüzdandaki Alacak Senetleri ,-TL Vadeli Çekler ,-TL Tahsildeki Alacak Senetleri ,-TL Tasarruf Değeri = İtibari Değer (kalan Vade İskonto oranı) İtibari Değer: Senetlerin üzerindeki yazılı değerdir. Gün: den sonraki vadesine kalan gün sayısını ifade eder. ( gün) Faiz: Eğer senedin üzerinde faiz yazılıysa bu faiz geçerlidir. Ancak senet üzerinde faiz yoksa, resmi iskonto oranı dikkate alınır. (Senedin Üzerindeki Faiz %20 dikkate alınır.) Tasarruf Değeri = ,-TL = ,-TL Reeskont Tutarı=İtibari Değer Tasarruf Değeri (200 20) Reeskont Tutarı=75.000,-TL ,-TL=7.500,-TL REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ H ,- 122 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU H , - Alacak senetlerinin tasarruf değerine indirilmesi ALACAK SENETLERĠ REESKONTU H , REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ H , - Bir önceki yıl hesaplanan reeskontun kapatılması. 9/B. Gün: den sonraki vadesine kalan gün sayısını ifade eder. ( gün) Faiz: Eğer senedin üzerinde faiz yazılıysa bu faiz geçerlidir. Ancak senet üzerinde faiz yoksa, senet dövize dayalı olduğundan resmi iskonto oranı yani LIBOR dikkate alınır. (Senedin Üzerindeki Faiz olmadığı için LIBOR %15 dikkate alınır.) Tasarruf Değeri = ,-USD (100 15) = ,-USD Reeskont Tutarı=İtibari Değer Tasarruf Değeri Reeskont Tutarı= ,-USD ,-USD = 1.200,-USD Reeskont Tutarı= 1.200,-USD 3,TL/USD = 4.560,-TL (.2016 deki döviz alış kuru dikkate alınmalıdır.) REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ H , ALACAK SENETLERĠ REESKONTU H , - Alacak senetlerinin tasarruf değerine indirilmesi. Alacak Senetleri dövize dayalı olduğu için kur farklarının da dikkate alınması gerektirir. Dönem içerisinde Alacak Senetleri kur ( ,-TL/40.000,-USD) 3,20 TL/USD den kayıtlara alınmışken.16 da kur 3,80 TL/USD ye yükselmiştir. Bu durum alacak senetlerimizin değerinde (3,80 TL/USD 3,20 TL/USD) 0,6 TL/USD lik bir artışa neden olur yani aşağıdaki hesaplama yapılarak muhasebe kaydı ona göre yapılır. 8

9 (3,80 TL/USD 3,2 TL/USD) ,-USD = ,-TL KAR ALACAK SENETLERĠ H , Cüzdandaki Alacak Senetleri ,-TL Poliçe 7.200,-TL Hatır Senetleri 6.000,-TL 646 KAMBĠYO KARLARI H , - OluĢan kur farkının kayıtlara alınması ALACAK SENETLERĠ REESKONTU H , REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ H , - Bir önceki yıl hesaplanan reeskontun kapatılması KASA H , ,-USD 2,81 TL/USD 656 KAMBĠYO ZARARLARI H , ALACAK SENETLERĠ H , Cüzdandaki Alacak Senetleri ,-USD 3,80 TL/USD= ,-TL Poliçe ,-USD 3,80 TL/USD=45.600,-TL Alacak Senedinin Tahsili. 10/A ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR H , KASA H. 500, ALICILAR H , ALACAK SENETLERĠ H , - Alacağın Ģüpheli hale gelmesi. 654 KARġILIK GĠDERLERĠ H ,- 129 ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI H. KarĢılık ayırması , - 10/B. a) KASA H , ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR H , FAĠZ GELĠRLERĠ H , - ġüpheli alacağın tahsili. Ayrılan karşılığın da tahsille orantılı bir şekilde düzeltilmesi gerekir. (32.000,-TL/60.000,-TL) ,-TL = ,-TL (Konusu Kalmayan Karşılık) ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI H , KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR H. KarĢılığın düzeltilmesi , - 9

10 Daha sonra değersiz hale gelen alacak (gaiplik kararı sonrası) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ndaki ,-TL lik tutar kapatılırken 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ndan da ((12.000,-TL/28.000,-TL) ,-TL) 9.600,-TL lik tutar kapatılır ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI H , ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDERLERĠ VE ZARARLARI H , ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR H , - Alacağın değersiz (gaiplik kararı) hale gelmesi tarihinde alınan aciz belgesi için herhangi bir kayıt yapılmaz. 10/B b) KASA H , ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR VE KARLAR H , - Değersiz hale gelen alacağın tahsili. 10/C ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI H , ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR H , - Alacağın değersiz hale gelmesi. 11/A. Aralıklı Envanterde STMM nin hesaplanması; STMM = [(Dönem Başı Mal Stoku + Dönem İçi Mal Alışları+ Alış Giderleri ) (Alış İadesi+Alış İskontoları)] Dönem Sonu Mal Stoku STMM= [(20.000, , ,- - (500, ,-)] ,-TL = ,-TL BRÜT MAL SATIŞ KARI (ZARARI) : [Yurtiçi Satışlar (Satıştan İadeler + Satış İskontoları)] STMM Tarih Yurtiçi SatıĢlar (-)SatıĢ Ġskontosu (-)SatıĢ Ġadeleri (-)STMM BRÜT MAL SATIŞ KARI ,-TL (3.000,-TL) (4.000,-TL) (50.000,-TL) ,-TL 11/B a) FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) yöntemine göre STMM ve Dönem Sonu Maliyetinin hesaplanması. Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 50 60, , , ,- 12 Ocak Alış ,- 21 Şubat Satış 18 60, Nisan Satış 22 Mayıs Alış , ,- 15 Ekim Satış ,- 100, , ,- 400, , ,- 60, , , , , , ,- 400, , , ,- 31 Aralık Dönemsonu , ,- 11,- 100, ,- 10

11 11/B b) KASA H , YURTĠÇĠ SATIġLAR H , HESAPLANAN KDV H. 360, - Ticari mal satıģı SATILAN TĠCARĠ MALLARIN MALĠYETĠ H , TĠCARĠ MALLAR H , - Ticari malın maliyeti kaydı. Tarih 11/B c) LİFO (Son Giren İlk Çıkar) yöntemine göre 21 Şubat ve 2 Nisan daki STMM nin hesaplanması. Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 50 60, , , ,- 12 Ocak Alış ,- 21 Şubat Satış ,- 02 Nisan Satış ,- 560, , ,- 60, , , ,- 560,- 5 60,- 300,- Hareketli ortalama yöntemine göre 21 Şubat ve 2 Nisan daki STMM nin hesaplanması. Ortalama Fiyatı = 5.000,-TL / 75 adet = 66,67 TL/adet Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 50 60, , , ,- 12 Ocak Alış , , ,- 21 Şubat Satış 18 66, , , ,- 02 Nisan Satış 52 66, ,- 5 66,67 333,- 11/C a) Gerçek Fire Tutarı : 10 kg x 100,- TL = 1.000,-TL Hesaplanan Fire Tutarı : 400 kg 0,02 x 100,- TL = 800,-TL Kanunen Kabul Edilmeyen Fire Tutarı: 1.000,-TL 800,-TL = 200,-TL Kanunen Kabul Edilmeyen Firenin : 200,-TL 0,18 = 36,-TL Katma Değer Vergisi 689 DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR H. 236, SATILAN TĠCARĠ MALLAR H. 800, TĠCARĠ MALLAR H , HESAPLANAN KDV H. 36, - Firenin kaydı. K.K.E.G 11/C b) Gerçek Fire Tutarı : 10 kg x 100,- TL = 1.000,-TL Hesaplanan Fire Tutarı : 400 kg 0,03 x 100,- TL = 1.200,-TL Kanunen Kabul Edilmeyen Fire yoktur. 11

12 621 SATILAN TĠCARĠ MALLAR H , TĠCARĠ MALLAR H , - Firenin kaydı. 11/D Çalınan Malların Tutarı : 600 adet 100,-TL = ,-TL Sigortadan Alınacak Tazminat Tutarı: 600 adet TL = ,-TL 689 DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR H.* , DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR H , TĠCARĠ MALLAR H , HESAPLANAN KDV H , - *KKEG 11/E a) Gerçek bedeli tespit edilemeyen malın % 25 i 250 (1000 x %25) adettir. Satışlar aylar itibariyle gözden geçirildiğinde Kasım ayı satış miktarı (260 adet) ve mevcut değeri düşen malın %25 ini aşmaktadır. Buna göre ortalama satış fiyatı 120,-TL dir adet değeri düşen malın toplam emsal bedeli 1000 x 115,-TL = ,- TL Toplam zarar ,-TL ,-TL = ,- TL 157 DĠĞER STOKLAR H , Değeri DüĢen Mallar 153 TĠCARĠ MALLAR H , KARġILIK GĠDERLERĠ H , STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI H , - 11/E b) İşletmenin takdir esasına başvurması ve bu durumda emsal bedelin sıfır (0) takdir edilmesi durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olur. 689 DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR H , TĠCARĠ MALLAR H , - 11/F ,-TL 0,20= ,-TL (değer düşüklüğü tutarı), değer düşen malın % 40 (24.000,-TL) lık kısmı ,-TL (KDV %18 hariç) satılmıştır. İptal edilecek karşılık tutarı (12.000,-TL 0,40) 4.800,-TL dir KASA H YURTĠÇĠ SATIġLAR H , HESAPLANAN KDV H , STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI H , DĠĞER SATIġLARIN MALĠYETĠ H , DĠĞER STOKLAR H , Değeri DüĢen Mallar 12

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I (ARASINAV ÖNCESİ)

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I (ARASINAV ÖNCESİ) MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I (ARASINAV ÖNCESİ) 1. E İşletmesi, 31.12.2016 tarihinde deposundaki mallardan toplam maliyeti 135.000,-TL olan 1000 adet malının emsal bedelini ortalama

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz.

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. KTÜ İşletme Bölümü Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN - Prof. Dr. Uğur KAYA

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR 120 ALICILAR HESABI İşletmenin satmış olduğu mal veya yapmış olduğu hizmetler karşılığında ortaya çıkan senetsiz alacaklarının izlendiği hesaptır. Varlık hesabı olması

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- P Bankası na kredi borcu ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Gıda maddeleri için ödenen KDV 2.

Kasadaki mevcut para ,- P Bankası na kredi borcu ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Gıda maddeleri için ödenen KDV 2. VAKA 007 Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Cezmi TADIM (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 70.000,-

Detaylı

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI 12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Değerleme ve Envanteri: 120 ALICILAR HESABI Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımda Alıcılar hesabının borç kalanı 8800,- TL olmasına rağmen yapılan kontrolde

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 12 Ticari Alacakların Uygulaması 1. İşletme 1 kasım tarihinde 25.000,- TL nakit para, 10.000,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 30.000,- TL Ticari Mal 1.200,- TL lik İndirilecek KDV, 5.000,- TL

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması a)mali tablosunu yıllık olarak düzenleyen işletmelere göre; 1. işletme 1 Ekim tarihinde 25.000,- TL nakit para, 20.000,-

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir.

1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir. 1. Daha önce verilmiş olan 200 000 TL. teminat, teminatı alan firma tarafından iade edilmemiştir. 689 DİĞER OL.DIŞI GİD.VE ZARARLAR 126 VER.DEP.VE TEMİNATLAR 126.02 Ver.Teminatlar 2. Müşterilerden olan

Detaylı

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam Uygulama 10 Çözümü: A Özer Kalem İşletmesi'nin 01.12.2016 Tarihli Kuruluş Bilançosu P KASA 80.000 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 20.500 BANKALAR 54.000 BANKA KREDĠLERĠ 4.500 ALACAK SENETLERĠ 26.000 BORÇ SENETLERĠ

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI:

HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI: HAZIR DEĞERLERİN DÖNEM SONU UYGULAMASI: KASA HESABI Türk Lirasının Değerleme ve Envanteri: Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımında işletmenin kasasında 7500,- TL bulunmasına rağmen kasa hesabının kalanı

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

11 Menkul Kıymetlerin Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

11 Menkul Kıymetlerin Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 11 Menkul Kıymetlerin Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 110 HİSSE SENETLERİ Değerleme ve Envanteri: Örnek 1: işletmenin bilançosunda kayıtlı bulunan 2500,- TL lik can a.ş. ait hisse senetlerinin yıl sonunda

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço,

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI

ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR... 41 10-HAZIR DEĞERLER... 41 100-KASA... 42 1-Müşterilerden Tahsilat Yapıldığında... 42 2-Satıcılara Ödeme Yapıldığında... 42 3-Bankaya Para Yatırıldığında...

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması:

Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması: ***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri*** Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması: KASA HESABI Değerleme ve Envanteri: Türk parası mevcudu itibari değer, yani paraların üzerinde yazılı olan değerler üzerinden

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI 5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI Adasal Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 Ocak 2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıdaki gibidir: Adasal Tic. Ve San. AŞ 1

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. VB VS 102 Bankalar Hs. 100 000 - Vadeli Mevduat 102 Bankalar Hs. 100

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço, işletmenin

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü: Proje Ekibi: Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Arş.Gör.Vedat DEMİRKOL Arş.Gör.Zafer AY Arş.Gör.Zekeriya Oğuz

Detaylı

4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Hesap Planında Ticari Alacaklar hesap grubunda yer alan hesaplardan bir tanesi

Detaylı

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ÖRNEK: İşletme 4.600.000 TL'ye (%15 KDV Dahil) mal satın almış,karşılığında 2.400.000 TL nakit vermiş,2.200.000. TL için de cüzdanındaki aynı tutarda bir alacak senedini

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı