İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz"

Transkript

1 Sektörel Çözümler İmalat Destek Kredileri KOBİ Sanayi Kredisi İşyerinde en çok 250 işçi (250 dahil) çalıştıran, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu YTL 'nı aşmayan ve bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en afazla % 25 'i KOBİ niteliği taşımayan işletmeler. Kredinin kullandırılışı: KOBİ'lerin modernizasyonunun temini makine-ekipman alımı ve işletme giderlerinin karşılanması amacıyla tesis ve işletme kredisi şeklinde kullandırılır. geçerlidir. Teminat oluşturulmaması durumunda Kredi Garanti Fonu kefaleti kabul edilebilmektedir. Proje bazında ve ihtiyaca uygun Limit limit belirlenir. İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Vade Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz) BSMV Komisyon % 2 İş Makinaları Kredisi Üretim faaliyetinde bulunan KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri yararlanır. Üretim faaliyetinde bulunan KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Forklift, Kren, Vinç, Vinç Yükleyici (lastik tekerlekli-paletli), Traktör kepçe, Ekskavatör (lastik tekerlekli - paletli), Transmikser, Kamyon, Kamyonet v.b.iş makinalarının alımları için tesis kredisi şeklinde kullandırılır. Bankamız kredi kullandırımındaki usul ve esaslar çerçevesinde belirlemiş olduğu teminat türleri geçerlidir. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu kefaleti kabul edilebilmektedir. Proje bazında ve ihtiyaca uygun limit belirlenir. İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz Vade ) BSMV KOBİ'lerde yok Büyük Ölçekli İşletmeler için %5 Komisyon %2 ISO 9000 Kalite Standartları ve CE Kredisi Avrupa'daki işletmelerle rekabet edebilecek kalite güvencesinde mal ve hizmet üretiminde bulunduğunu gösteren, ISO 9000 Kalite Standartları Servisinden birisine (ISO-9001, ISO-9002, ISO ) veya Avrupa Pazarlarında belirli ürün Gruplarının serbest dolaşımı için endüstriyel ürün

2 pasaportuna (CE işaretine) sahip olmak isteyen KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri yararlanabilir. TSE ya da aynı hizmeti veren yurtdışı kuruluşların Türkiye temsilciliklerinden alınacak ISO 9000 Kalite Standartları Belgesini veya CE işaretini temin amacıyla yapılacak harcamaların finansmanı için kullandırılır. ISO 9000 Kalite Standartları belgesinin veya CE işaretinin kullanımı için yapılan harcama belgelerinin kredi vadesi sonuna kadar ibraz şartı aranır. geçerlidir. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu kefaleti de kabul edilmektedir. Kredinin azami limiti 10 Bin YTL'dır. Birden fazla ISO-9000 Kalite Standartları Belgesinin temini halinde her belge için veya birden fazla ürün çeşidine sahip firmaların bu ürünlere yönelik CE işaretini temin amacıyla yapacakları harcamalar için aynı miktarda kredi değerlendirmeye alınabilecektir.bir ürün için hem ISO 9000 Kalite Standartları Belgesi hem de CE işareti kullanılabileceğinden söz konusu ürün için belirlenen Limitler dahilinde her iki kredi talebinde de bulunulabilecektir. Vade 2 YIL BSMV KOBİ'ler için yok. Büyük Ölçekli İşletmeler için %5 Komisyon Fuar ve Sergilere Katılma Kredisi Yurtdışında ve yurtiçinde düzenlenen fuar ve sergiler için organizatör kuruluşların organizasyonunda ya da bireysel olarak söz konusu fuarlara iştirak eden imalatçı, imalatçı/ihracatçı firmalar yararlanabilir. Yurtdışı yurtiçi fuarlara iştirak edecek imalatçı, İmalatçı/ihracatçı KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayici firmaların sözkonusu faaliyetlerle ilgili Katılım giderlerinin karşılanması için kullandırılır. geçerlidir. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu kefaleti de kabul edilmektedir. Yurdışı katılımlarda $ karşılığı YTL. Yurtiçi katılımlarda $ karşılığı YTL. Birden çok yurtdışı katılımlarda topl.limit $ karşılığı YTL, Birden çok yurtiçi katılımlarda topl.limit $ karşılığı YTL dir. Vade 2 YIL BSMV KOBİ ler için yok, Büyük Ölçekli İşletmeler için %5 Komisyon Ürün Geliştirme Kredisi

3 KOBİ lerin ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin pazarlanabilir yeni ürün geliştirmeleri, mevcut ürünlerinin kalitelerinin artırılması veya tüketici talepleri doğrultusunda değişiklik yapılması suretiyle rekabetçi sanayi işletmeleri yaratılması ve AB ile rekabetçi uyumun sağlanması amacıyla kullandırılan krediden KOBİ ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri yararlanabilir. İşletmelerde ileri teknoloji içeren makine-ekipman ve AR-GE amaçlı cihazların alımı için tesis kredisi ; işçilik, enerji, proje, araştırma giderleri, telif hakkı, patent veya marka almak, ambaÿÿlaj ve reklam harcamaları için de işletme kredisi şeklinde kullandırılır. geçerlidir. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu kefaleti de kabul edilmektedir. Proje bazında ve ihtiyaca uygun limit belirlenir. Vade 4 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz dönem) BSMV KOBİ ler için yok, Büyük Ölçekli İşletmeler için %5 Komisyon Ticari İşyeri Edindirme Kredisi Ticari amaçla konut ve işyeri alımında kullanılmak üzere tahsis edilecek İşyeri Edindirme ve Yenileme Kredisi, en az üç yıldır faaliyet gösteren her türlü gerçek ve tüzel kişi firmalarıdır. Kredinin kullandırılabilmesi için; Satın alınacak/alınan konut veya işyerinin belediye mücavir alanları içinde bulunması, Yapı kullanımına izin belgesinin alınmış ve süresinin 10 yılı geçmemiş olması, Tapusu daha önce alınmış konut ve işyeri için müracaat tarihi itibariyle tapu tarihinin bir ayı geçmemesi, Birinci derecede kan hısımlığı veya kayın hısımlığı olan kişilerin alım-satım konusu yaptığı konut veya işyeri olmaması, İpotek verenin kredi lehdarı olması ( ipotek veren şahıs firmasının %51 veya üzerinde hissesine sahip değilse talep değerlendirmeye alınabilir ) Sigorta işlemlerinin tamamlanmış olması, gerekmektedir. Kredinin güvencesi, kredi ile satın alınacak / karşılığında kredi kullandırılacak gayrimenkul üzerine kullandırılan kredinin % 100 fazlasıyla Bankamız lehine 1. derecede tesis edilecek ipotektir. Gerekli görüldüğü takdirde ipoteğin yanına ilave teminat talep edilebilir. Limit :

4 Ticari İşyeri Edindirme Kredisi'nde üst limit firma kredi değerliliği ile ipotek alınacak taşınmazın eksperti değeri dikkate alınarak belirlenmektedir. Kredi üst limiti satın alınan / alınacak ticari amaçlı konut ve işyerinin ekspertiz değerinin % 75'i ile sınırlıdır. Vade : Azami vade 120 aydır. BSMV : % 5 KKDF : Komisyon : Bir defaya mahsus kredi kullandırım tutarı üzerinden % 1 tahsis komisyonu alınacaktır. Kobi Spot Kredisi Bankamızdan Senet Karşılığı Avans (SKA) şeklinde işletme kredisi kullanan/kullanacak güvenilir ve ödemelerinde aksaklık bulunmayan, mali yapıları sağlam KOBİ ve Büyük Ölçekli işletmeler yararlanabilir. SKA şeklinde açılan ve limit boşluğu bulunan işletmelerin kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarının (ham. yardımcı madde, işçilik vb.) karşılanması amacıyla kullandırılır. Kredi vadesi ile uyumlu gerçek ticari işlemlerden doğan çek/senet. SKA şeklinde açılan işletme kredilerinin itfa tablosuna göre kullanılabilir limit boşluğu kadar. Vade Genel kredi vadesini geçmemek üzere işlem bazında belirlenir BSMV KOBİ ler için yok Büyük Ölçekli İşletmeler için % 5 Komisyon Tedarikçi KOBİ Kredisi Otomotiv ve dayanıklı tüketim malları imalat ana sanayiinde faaliyet gösteren firmaların yan sanayitedarikçisi konumunda olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler yararlanabilir. Firmanın ana sanayiciden olan faturaya bağlanmış alacaklarının temliki karşılığında fatura bedelinin % 75 ine kadar kullandırılabilir. Kredinin asli teminatı alacağın temliki olup, tüzel kişiliğe haiz işletmelerde şirket ortaklarının kefaletleri alınacaktır.

5 Proje bazında ve ihtiyaca uygun limit belirlenir. Vade 2 Yıl vade içerisinde azami 90 günlük vadelerde rotatif olarak kullandırılacaktır BSMV KOBİ ler için yok, Diğerleri için % 5 Komisyon KOBİ Takım Tezgahları Kredisi Krediden Yararlanacaklar : İşyerinde en çok 250 işçi (250 dahil) çalıştıran, kanuni defter kayıtlarındaki "arsa ve bina hariç" sabit yatırım (makine, tesis ve cihazları, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları ile diğerleri toplamı) net tutar YTL 'ye kadar olan KOBİ tanımındaki firmalar Kredinin Kullandırılışı : Bu kredi Bankamız ve Taksan Takım Tezgahları San. ve Tic.A.Ş. arasında yapılan protokol çerçevesinde, Firmanın üretimini ve satışını gerçekleştirdiği Takım Tezgahlarının, Bankamız AET KOBİ Takım Tezgahları kredisiyle, KOBİ tanımı kapsamına giren müşterilere sunulması amaçlanmaktadır. Söz konusu kredide TAKSAN A.Ş. tarafından tezgah başına peşin komisyon ödemesi nedeniyle aşağıda belirtilen tabela faiz oranlarından indirim yapılarak % 0 (sıfır) faize kadar kulladırım mümkün olmaktadır. Bankamızın, kredi kullandırımındaki usul ve esaslar çerçevesinde belirlemiş olduğu teminat türleri geçerlidir. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti fonu kefaleti de kabul edilmektedir. Limit : YTL (KDV hariç fatura bedelinin tamamı) Vade : 36 Ay BSMV : KKDF : Komisyon : İşlem bazında Teknoloji Destek Kredileri KOBİ Yüksek Teknoloji Kredisi Krediden, Gümrük Birliği ve AB adaylığımız sürecinde; Avrupa ile bütünleşmek, KOBİ lerin Avrupa daki benzer işletmelerle rekabet edebilecek duruma gelmelerine yardımcı olmak üzere üretim yöntemlerini iyileştirmek isteyen, üretimde kalite ve standardizasyonu sağlamayı ve ürün çeşitlendirilmesine yönelmeyi amaçlayan, üretim ve onarım faaliyetinde bulunan KOBİ kapsamındaki sanayi işletmeleri yararlanabilir. Kredinin kullandırılışı: Kredi, firmanın Yüksek teknoloji içeren makine-ekipman alımı ve AR-GE amaçlı cihazların finansmanı için tesis kredisi olarak kullandırılır.

6 Bankamızın, kredi kullandırımındaki usul ve esaslar çerçevesinde belirlemiş olduğu teminat türleri geçerlidir. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti fonu kefaleti de kabul edilmektedir. Proje bazında belirlenmektedir. Vade BSMV KKDF Komisyon 4 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz dönem) Bilgisayar Yazılım Kredisi Yazılım üretimi konusunda faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi yoluyla iş olanağı yaratmak, yurt içi üretim yapmakta olan ulusal yazılım firmalarının pazar içindeki payını artırmak ve yazılım ürünlerinin yurt dışına ihraç edilerek döviz kazandırıcı hizmetler sektörüne ve döviz birikimine katkıda bulunmak ve ülkemizin bu konudaki rekabet gücünü artırmak amacıyla kullandırılan krediden; bilgisayar, iletişim cihazı veya bilişim teknolojilerine dayalı işlemleri yazılım, program, işletim ve kullanım klavuzlarını da içeren belgelerin ve ilgili hizmetlerin tümünü üreten KOBİ ler yararlanabilir. Yazılım ile ilgili olarak sabit sermaye (donanım) alımı için tesis, işçilik, haberleşme vb. işletme giderlerinin karşılanması için de işletme kredisi şeklinde kullandırılır. Bankamızın, kredi kullandırımındaki usul ve esaslar çerçevesinde belirlemiş olduğu teminat türleri geçerlidir. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti fonu kefaleti de kabul edilmektedir. Kredi üst limiti 100 Bin YTL dir. Vade BSMV KKDF Komisyon 2 YIL Turizm Destek Kredileri Turizm Kredisi Bakanlıktan, Turizm Müdürlüklerinden veya belediyelerden alınmış turistik belgeye sahip otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping, kırsal turizm tesisleri (yayla turizmi veya doğaya yönelik nehir, mağara, vs.tesisleri) ve termal turizm tesisleri (kaplıca, çamur banyosu), yat işletmeciliği yapan veya işleten firmalar yararlanabilir.

7 Kredinin kullandırılışı: Turizm işletmelerinin tesis, ekipman ve tefriş malzemeleri alımı ile tamir, bakım, yenileme, yiyecekiçecek gibi işletme giderlerinin karşılanması amacıyla tesis ve işletme kredisi şeklinde kullandırılır. Bankamızın, kredi kullandırımındaki usul ve esaslar çerçevesinde belirlemiş olduğu teminat türleri geçerlidir. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti fonu kefaleti de kabul edilmektedir. Proje bazında ve ihtiyaca uygun limit belirlenir. Vade İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz) BSMV % 5 Komisyon % 2 Tarım Destek Paketi Tarım Destek Kredisi Krediden yararlanacaklar : Ziraat Odası ya da Ziraat Odası bulunmayan yerlerde Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri 'nden çiftçilik belgesi almış olan çiftçiler bu krediden yararlanabilir. Kredinin kullandırılışı : Kredi, çiftçilerin tohum, dikim, gübreleme, sulama gibi ekim öncesi ve sonrası tarımsal faaliyetlerini finanse etmek ya da hasat toplama dönemindeki nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandırılır. geçerlidir. Limit : 25 Bin YTL Vade : 1 Yıl vadeli olarak BCH şeklinde tahsis edilmektedir. BSMV : % 5 KKDF : Komisyon : % 2 Traktör ve Tarım Makinaları/Ekipmanları Kredisi Krediden yararlanacaklar :

8 Ziraat Odası ya da Ziraat Odası bulunmayan yerlerde Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri 'nden çiftçilik belgesi almış olan çiftçiler bu krediden yararlanabilir. Kredinin kullandırılışı : Kredi, çiftçilerin traktör ve tarım makinaları/ekipmanları alımlarının finanse edilmesine yönelik kullandırılır. geçerlidir. Limit : Traktör Kredisi tutarının belirlenmesinde; - Yeni (sıfır km) traktör alımlarında, aracın KDV dahil fatura bedelinin azami % 75 'i, -İkinci el traktör alımlarında ise Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği 'nce yayınlanan son Motorlu Kara Taşıt Araçları Değer Listesi 'nde belirtilen tutarın azami %70 'i dikkate alınacaktır. Tarım Makinaları/Ekipmanları Kredisi tutarının belirlenmesinde; - Yeni (sıfır km) tarım makinaları alımlarında, aracın KDV dahil fatura bedelinin azami % 70 'i dikkate alınacaktır. Vade : 0 km traktör alımında azami 60 ay, 2. el traktör ve tarım makinaları/ekipmanları alımında azami 36 ay BSMV : % 5 KKDF : Komisyon : % 1 Seracılık Kredisi Krediden yararlanacaklar : Ziraat Odası ya da Ziraat Odası bulunmayan yerlerde Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri 'nden çiftçilik belgesi almış olan ve seracılık faaliyetinde bulunan çiftçiler bu krediden yararlanabilir. Kredinin kullandırılışı : Kredi, sercaılık faaliyetinde bulunanlara ya da bulunacaklara sera yapımı, onarımı, ürünlerin paket ve ambalajlanması ile diğer işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kullandırılır.

9 geçerlidir. Teminat oluşturulamaması durumunda Kredi Garanti Fonu kefaleti de kabul edilmektedir. : YTL. Vade 2 YIL BSMV % 5 Komisyon % 2 Nakliye Destek Paketi Taşıma Yetki Belgesi Kredisi Krediden yararlanacaklar : Karayolunda motorlu taşıtlarla yolcu ve eşya taşımacılığı yapan firmalar; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık, vb faaliyetleri yapan gerçek ve tüzel kişilerin Ulaştırma Bakanlığı 'ndan Taşıma Yetki Belgesi alınması ve yenilemesi için doğacak finansman ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulmuş kredidir. Kredinin kullandırılışı : Kredi, karayolunda motorlu taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların Taşıma Yetki Belgesi alması ve yenilemesi için doğacak finansman ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulmuş kredidir. geçerlidir. Limit : Taşıma Yetki Belgesi Kredisi 'nin üst limiti en fazla yetki belgesi kadar olabilecektir. Vade : Aylık Eşit Taksitli olarak azami 36 ay vadeli olarak tahsis edilmektedir. BSMV : % 5 KKDF : Komisyon : % 1 Ticari Taşıt Kredisi İster sıfır kilometre, ister ikinci el olsun, karayolunda taşımacılık yapan firmaların her türlü ticari araç alımlarının finansmanında kullanılmak üzere Ticari Taşıt Kredisi uygun faiz oranları ve vade seçenekleri ile sunulmaktadır....detaylı bilgi

10 Aylık Taksit Ödemeli YTL Nakit Kredi İşletmelerin her türlü finansman ihtiyacı için çok uygun koşullarla Aylık Eşit Taksitli Ticari Kredi sunulmaktadır....detaylı bilgi Dost Hesap Kredisi Firmanın hesabında para olmasa dahi her an ödemelerde kullanılabilecek bir hesap olan Dost Hesap Kredisi, Halkbank Abone-24 hizmetityle işletmenin telefon, elektrik, su gibi düzenli ödemelerini gerçekleştirmekte, gerektiğinde kredi imkanı sağlamaktadır....detaylı bilgi KGS Business Card İşletmeye ofis malzemesi alımında ya da iş seyahatlerine ait konaklama masraflarını, akaryakıt, uçak bileti, oto kiralama ücretlerini ödemede güvenle kullanılan Halkbank Business Card 'ına eklenen KGS, yani Kartlı Geçiş Sistemi özelliği ile otoyollar ve Boğaz Köprülerinden % 20 indirimli geçilebilmektedir....detaylı bilgi Teminat Mektubu (YTL/Döviz) Karayolu taşımacılığı için bazı yetki belgelerinin alınmasında ya da taşıma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulabilecek nedenlerle verilecek YTL ya da döviz teminat mektuplarını uygun komisyon oranlarıyla Bankamızdan temin edilebilmektedir. Yerinden Bankacılık Her türlü bankacılık işlemlerinizi Halkbank Dialog 'u arayarak ya da Halkbank İnternet Şubesi adresini ziyaret ederek ücretsiz gerçekleştirebilir, size yapılan tüm ödemeleri ve hesabınızdaki hareketleri 24 saat kontrol edebilirsiniz. Sigorta Taşımacılık ile ilgili sigorta güvencesi için Birlik Sigorta'nın avantajlı sigorta paketleri bulunmaktadır. Uluslararası karayolu mal taşımacılığı ile ilgili "CMR Sigortası", Türkiye sınırları içindeki taşımacılık faaliyetlerinde üçüncü şahıs mallarına yönelik "Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası", araçlarınızın "Kasko ve Trafik" sigortaları ile hem taşıdığınız emtiayı hem de araçlarınızı güvence altına alabilirsiniz. Plaka Kredisi Plaka Kredisi Krediden yararlanacaklar : Oda/Dernek/Birlik üyesi, istihbaratı olumlu, aylık kazancı yüksek olan ve şehiriçi toplu taşıma işi yapan ticari taksi, taksi dolmuş ve minibüs sahipleridir. Kredinin kullandırılışı :

11 Oda/Dernek/Birlik üyesi, şehir içi toplu taşıma işi yapan ticari taksi, taksi dolmuş ve minibüs sahiplerinin her türlü işletme finansmanı başta olmak üzere; hat bedeli, araç yenileme ve araç bakımonarım giderlerinin karşılanması amacıyla oluşturulmuş bir kredidir. Kredi Başvurusu İçin Ne Gerekiyor? Kredi için başvuran kişi ve bir kefilin aşağıdaki belgelerle birlikte bir Halkbank şubesine uğraması yeterlidir : Bağlı bulunulan Odadan temin edilecek faaliyet belgesi Nüfus cüzdanı Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Motorlu Araç Tescil Belgesi Ruhsat Vergi Levhası En son döneme ilişkin elektrik, su, telefon vb faturası Krediye konu aracın rehni ile beraber plaka (hat) rehni de alınacaktır. Aurıca kredi kullandırılan kişiyle aynı odaya kayıtlı en az bir oda üyesinin kefaleti gereklidir. Limit : Hat ve araç alımına yönelik kullandırılması halinde YTL; işletme finansmanı amacı ile kullandırılması halinde ise YTL'dir. Vade : 3-36 ay vadeli olarak Aylık Eşit Taksitli şekilde tahsis edilmektedir. BSMV : % 5 KKDF : Komisyon : % 1 Eczacı Paketi Eczacı Kredisi Eczacıların Desteklenmesinde Halkbank tan avantajlı kredi imkanı Halkbank ta sizler için Eczacı Kredisi ni tasarladık. Şimdi; eczacılar YTL ye kadar, avantajlı faiz oranlarıyla 24 aya kadar kredi kullanabilecekler. Ayrıca, Eczacı Kredisi ile beraber diğer ürünlerimize de çok cazip imkanlarla ulaşabilirsiniz. Eczacı Kredisinin üst limiti YTL olup; işletme giderlerinizin finasmanında Aylık Eşit Taksitli veya BCH şeklinde kullanabilirsiniz. Kredi ; Aylık Eşit Taksitli olarak, azami 24 ay vadeli, BCH şeklinde azami 6 ay vadeli rotatif kredi şeklinde kullandırılacaktır. Eczacı Kredisi ile birlikte kullanabileceğiniz bankamız ürünleri hayatınızı ve işlerinizi kolaylaştıracak, Bankamızca kredilendirilmesi uygun görülen Oda üyeleri Eczacı Kredisi yanında bankamız diğer ürünlerini de kullanabilecektir.

12 Dost Hesap Kredisi Firmanın hesabında para olmasa dahi her an ödemelerde kullanılabilecek bir hesap olan Dost Hesap Kredisi, Halkbank Abone-24 hizmetiyle işletmenin telefon, elektrik, su gibi düzenli ödemelerini gerçekleştirmekte, gerektiğinde kredi imkanı sağlamaktadır.... detaylı bilgi POS ( üye işyeri ) POS komisyon oranlarında size özel fiyatlamaları öğrenmek için şubenizle irtibata geçebilirsiniz....detaylı bilgi Çek karnesi Şirket hesabınız veya şahsi hesabınız üzerine keşide ederek ödemelerinizde kullanmak üzere Yeni Türk Lirası veya döviz cinsinden çek karnesi talep edebilirsiniz. Yerinden Bankacılık Her türlü bankacılık işlemlerinizi Halkbank Dialog 'u arayarak ya da Halkbank İnternet Şubesi adresini ziyaret ederek ücretsiz gerçekleştirebilir, size yapılan tüm ödemeleri ve hesabınızdaki hareketleri 24 saat kontrol edebilirsiniz. Halkbank Kredi Kartı Alışverişlerinizde ya da nakit ihtiyacınızı karşılamak için kullanabileceğiniz Halkbank Kredi Kartları, harcamalarınız karşılığında kazandığınız HALKPUAN ile zengin hediye portföyünden seçim yapma imkanı da sunuyor. Bireysel kredi kartlarımız hakkında detaylı bilgi için buraya, Business Card/KGS Business Card ürünlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için ise buraya tıklayabilirsiniz. Sigorta Birlik Sigorta güvencesi ile eczanenize ait tüm değerlerinizi teminat altına alıyor. Detalı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz sezonunda yepyeni bir sıcak kredi dalgası HALKBANK tan HALKBANK GÜNEŞ PAKETİ Bacasız Sanayi olarak adlandırılan turizm, ülkemiz ekonomisini kalkındıracak döviz girdilerinin en önemli kaynağı olmanın yanında Avrupa Birliği ne giriş için müzakerelerin başladığı bir dönemde vitrin bir sektör olma özelliği nedeniyle Avrupalı olmak kimliğini oluşturabilme açısından da son derece önem taşıyan bir sektördür. Halkbank olarak uzun yıllardır turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların uzun vadeli yatırımlarını ve diğer işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse ettik. Bu defa; turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalara kullandırılmak üzere Halkbank Güneş Paketi ni oluşturduk. Güneş Paketi turizm sektörünün nakit akışına uygun, esnek geri ödeme vadeli bir kredi programı olup, geri ödemeler sektörün nakit akışının yoğun olduğu Haziran-Kasım ayları arası 6 aylık döneme yaygın olarak aylık taksitli yapılabilmekte; nakit akışının olmadığı dönemlerde ise ödemeler ertelenebilmektedir.

13 Güneş Paketi Nedir? Güneş kredisi ile sektörde faaliyet gösteren firmaların tamir-bakım, yenileme, ekipman ve tefriş malzemesi alımı ile diğer ihtiyaçları gibi gereksinimlerinden kaynaklanan ölü sezondaki finansman ihtiyaçlarının Bankamız tarafından karşılanabilmesi amacıyla maksimum 48 ay vadeli ve esnek ödemeli yeni bir kredi ürünüdür. Hedef kitlemiz turizm yörelerinde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, turistlere yönelik olarak ürün/hizmet satışı gerçekleştiren işletmeler ile tedarikçi firmalardır. Güneş Kredisi ni hangi şartlarda kullanabilirsiniz? Kredinin faizi YTL krediler için aylık % 2.25; YP krediler için aylık % 0.90 dır. Konaklama işletmeleri ne her yıl için azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 48 ay vadeli YTL kredi, 18 ay vadeli Döviz kredisi, Seyahat acentalarına, turistlere yönelik olarak ürün/hizmet satışı gerçekleştiren işletmeler ile tedarikçi firmalara her yıl için azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 24 ay vadeli YTL kredi, 18 ay vadeli Döviz kredisi, kullandırılabilecektir. Hepinize başarılı bir turizm sezonu diliyoruz. T. HALKBANKASI A.Ş. GİRİŞİMCİ-KOBİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

MAKİNE ve AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MAKİNE ve AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE ve AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ HALKBANK-Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Kredi Programı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ-HÜSEYİN AYDIN (HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ)-----------------------------4 ÖNSÖZ-ADNAN

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi Özelgeleri Gelir İdaresi Özelgeleri (2011-2014) Son Güncelleme: 14.10.2014 Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak 2011-2014 dönemde verilen bazı özelgeler. Vergi Usul Kanunu nun 413. maddesi çerçevesinde, vergi durumları

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı