Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Haziran 2009

2 İçindekiler listesi Yönetici Özeti... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Giriş... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Rehber... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Resmi yazı... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 1. Kapak... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. 2. İçindekiler, tablo, şekil listeleri... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ.. Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bölümün tarihçesi Bölüm organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri... 2 AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri... 2 Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi... 4 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi... 4 Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi... 5 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi... 6 Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları... 7 PaydaĢ analizi SWOT (GZFT) analizi... 8 Özdeğerlendirme... 8 Çevre değerlendirmesi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 12. Bölümün misyonu Bölümün vizyonu Bölümün temel değerleri Stratejik değerlendirme Sonuç Kaynakça Ekler Performans Göstergeleri

3 Tablo listesi Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Tablo 2Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bölüm Kurulu üye listesi Tablo 4 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 5 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 6 Kurumsal nitelikler veri tablosu Tablo 7 Akademik personel verileri Tablo 8 Bölüm 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları Tablo 9 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu... 2 Tablo 10 Mezun öğrenci verileri... 2 Tablo 11 Bölüm programları Tablo 12 İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. Tablo 1 Örnek ders karnesi- Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi I/II Tablo 14 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı ders içerikleri Tablo 15 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 16 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları... 1 Tablo 17 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu... 2 Tablo 18 İdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu... 4 Tablo 19 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu... 4 Tablo 20 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu.. 5 Tablo 21 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu... 6 Tablo 22 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu... 6 Tablo 2 Paydaşlar... 7 Tablo 24 YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ.

4 Şekil listesi Şekil 1 Bölüm organizasyon şeması

5 . Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünün 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporu ana baģlıklar altında sunulmaktadır. Tarım ekonomisi programı; tarım sektörünün karģılaģtığı problemlere ekonomik çözümler arayan uygulamalı bir bilim dalıdır. ABD ve AB gibi geliģmiģ ülkeler yanında geliģmekte olan ülkelerde ve hatta az geliģmiģ ülkelerin hepsinde tarım ekonomisi eğitimi verilmektedir. Tarım ekonomisinin Türkiye deki uygulama alanları genelde tarıma dayalı sanayi iģletmeciliği, tarım politikası, pazarlama, kooperatifçilik, doğal kaynaklar ekonomisi gibi ülke ekonomisinin geleceğini yakından ilgilendiren konulardır. Tarım ve tarıma dayalı sanayinin karģılaģtığı sorunların çözümünde mutlaka tarımın teknik özellikleri bilinmelidir. Bu amaçla tarım ekonomisi programına devam eden öğrenciler ekonomi yanında diğer teknik bölümlerin temel derslerini de almaktaydılar. Ziraat fakültelerinde yeniden yapılanma adı altında teknik programların birleģtirilmesi ile ilgili çalıģmalar halen sürmektedir. Tarım Ekonomisi Programı genelde Hayvan YetiĢtirme programları altında alt bir bölüm olarak düģünülmektedir. Ancak uygulamada her bir teknik programın ekonomisinin olduğu gözardı edilmektedir. Türkiye ihracatının önemli bir bölümü tarımsal ürünlerden meydana gelmektedir. Bu ürünlerin bir bölümü doğrudan geriye ise kalanı iģlenmiģ olarak ihraç edilmektedir. Nüfusunun %40 ının geçimini tarımdan sağladığı ve ayrıca 65 milyonluk bir nüfusun besin ihtiyacının karģılandığı unutulmamalıdır. Dünya ticaretinin küreselleģtiği ve gümrük duvarlarının kaldırılmaya baģladığı ve rekabetin arttığı bir dönemde ekonomisi önemli düzeyde tarıma dayalı olan bir ülke açısından tarım ekonomisi eğitiminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünün artmasında, kooperatifçiliğin geliģmesinde, sürdürülebilir tarım politikasının ortaya konulması ve uygulanmasında, tarımsal ürünlerin pazarlanmasında karģılaģılabilecek bu ve buna benzer çok çeģitli problemlerin çözümünde tarım ekonomisinin temel ilkelerinden yararlanmalıdır. Bu sorunların çözümü bu alanda yapılacak bilimsel çalıģmalar ve yeni yetiģecek tarım ekonomistlerine bağlıdır. Bölümümüz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını verimli bir Ģekilde sürdürebilmek amacı ile Fakülte ve Üniversite düzeyinde çalıģma ve eğitim toplantılarına katılmıģ olup Bölümümüzün eğitim-öğretim, araģtırma ve geliģtirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiģ olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen bölüm kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeģitli Ģekillerde çalıģmalarımıza yardımcı olan Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teģekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Ġ. Hakkı ĠNAN Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü BaĢkanı Tekirdağ, Haziran 2009, 5

6 4. Giriş 4.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünün 2009 yılı kurumsal değerlendirme Raporu planını sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünün 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır. Kamu Ġdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ıģığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi Sürüm no. 2009/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmıģ olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıģtır. 4.. Tanımlar ve kavramlar Bölümümüz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aģağıda verilmiģtir. Birey Hedefleri: Bölümümüzün belirlemiģ olduğu hedeflerini gerçekleģtirmek için Bölümümüzde çalıģan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalıģmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Bölümümüzün hedefi, o hedefi gerçekleģtirecek olan bireylerin hedeflerine dönüģtürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleģtirdiklerinde, Bölümümüzün hedefi gerçekleģmiģ olur. Bölüm Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiģ olduğu stratejiler doğrultusunda Bölümümüzün ulaģmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaģılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Bölüm hedefleri, kurumsal değerlendirmede Fakülteyi; Bölüm bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (programların) hedeflerini kapsamaktadır. Bölümümüz Öğrenci Konseyi: Bölümümüz öğrencilerin kendi aralarında ilgili yönetmelik ıģığında demokratik usullerle kurdukları Bölümümüz öğrenci birliğidir. Bölümümüz öğrenci konseyi Bölümümüzün akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıģtır. Bölümümüz Yıllık Değerlendirme Raporu: Bölümümüzün, akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının sonuçlarını içeren ve Bölümümüz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün gelecekte ulaģmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Bölümümüzün stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koģulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların 6

7 Bölümümüz ile iliģkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki geliģmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası geliģmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Bölümümüzün stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. İyileştirme Eylem Planları: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileģtirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. İyileştirme: Bölümümüzde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalıģmalardır. Kalite Geliştirme: Bölümümüzün, eğitim-öğretim, araģtırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileģtirilmesidir. Kaynak Planlaması: Bölümümüzün hedeflerini gerçekleģtirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliģtirme çalıģmalarını, iyileģtirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Bölümümüzde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araģtırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalıģmıģlardır. Kurumsal Değerlendirme: Bölümümüzün YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Bölümümüzün kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliģtirme çalıģmalarının, Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Bölümümüz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Bu amaçla YÖDEK Göstergeleri esas alınmıģtır. Performans: Bölümümüzün, belirlediği stratejik hedeflerine ulaģabilme derecesidir. Politika: Bölümümüzün günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaģımlardır. 7

8 Sorgulama ve Ölçme: Bölümümüzün belirlemiģ olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleģtirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Bölümümüzün temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranıģını oluģturan yaklaģımdır. Stratejik Hedefler: Bölümümüzün, misyonu doğrultusunda belirlenmiģ stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Bölümümüz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalıģmasına baģlamadan önce yapılması gereken çalıģmalardır. ġunları kapsar: Planlama kurulunun oluģturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, bölümün paydaģlarının belirlenmesi, planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, kurumsal varsayımlarının oluģturulması, değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve stratejik planlama yol haritasının oluģturulması. Stratejik Planlama: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dıģ değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ıģığında kalitesini geliģtirecek olan stratejilerini oluģturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüģtürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleģtirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluģturmak için gerçekleģtirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Bölümümüzün kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliģtirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin temel girdisidir. Uygulama Planı: Bölümümüzün, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluģturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. 8

9 Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur (ÜAK). 9

10 5. Yönetici Özeti Bu çalısma ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu sunulmaktadır. Rapor Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Gelistirme Rehberi nin 2007/1.0 nolu sürümü dikkate alınarak hazırlanmıstır. Tarım Ekonomisi Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin en eski bölümlerinden birisi olarak 198 yılında kurulmuģtur. Tarım ĠĢletmeciliği ve Tarım Politikası ve Yayım Anabilim olmak üzere 2 anabilim dalı bulunmaktadır. Özdeğerlendirme çalıģması Birim/Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulları tarafından birim/bölüm düzeyinde gerçekleģtirilmiģ olup YÖDEK Rehberinde yer alan tablo örneğinde olduğu üzere bu birimler tarafından verilen değerlendirme notlarının ortalaması gösterilen Ģekilde alınarak Üniversite ortalaması tüm özdeğerlendirme baslıkları bulunmuģtur. Sonuçlar aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo 1 : Tarım Ekonomisi Bölümü Özet Özdeğerlendirme Ortalamaları No Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme Notu Ortalaması 1 Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler). 2 Kurumsal nitelikler ve özellikler.4 Eğitim ve öğretim süreçleri.2 4 AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri.2 5 Uygulama ve Hizmet süreçleri Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi.1 7 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi.4 9 Cıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi. 10 Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının.0 Değerlendirilmesi eğitim öğretim yılında Tarım Ekonomisi Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan öğrenci sayıları sırası ile 49, 91 ve 7 olmuģtur. Toplam öğrenci sayısı 177 dir Eğitim-Öğretim yılında bir öğrencimiz Uluslar arası değiģim programına katılmıģtır. 0/06/2009 tarihi itibarı ile bölümümüzde profesör, 5 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi olmak üzere 9 öğretim üyesi görev almıģtır. Buna ek olarak 4 doktoralı araģtırma görevlisi, diğer araģtırma görevlisi görev almıģ olup toplam öğretim elemanı sayısı 16 olmuģtur. Bununla birlikte Çorlu, Marmara Ereğlisi ve Muratlı Meslek Yüksekokullarında müdür olarak görevlendirilmiģ öğretim üyemiz bulunmaktadır yılı içerisinde ISI de dizinlenmiģ olan dergilerde, diğer dizinlerde dizinlenmiģ dergilerde 2 ve ulusal dergilerde 7 makale yayınlanmıģtır. Ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanmıģ olan makalelerin tüm referans bilgileri raporda 10

11 verilmiģtir. Öğretim elemanlarımız yoğun olarak diğer bilimsel faaliyetlerde de bulunmuģlardır. YapılmıĢ olan özdeğerlendirme çalıģmalarından Üniversitemizin 2009 yılı çalıģmalarından ortaya çıkan güçlü yanları ve iyileģtirmeye açık yönleri (zayıf yönler) ile çevre değerlendirmesinden ortaya çıkan fırsatlar ve tehditleri içeren SWOT (GZFT) analizi özdeğerlendirme ve çevre değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak yapılmıģtır. 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını yürütmek üzere Bölüm BaĢkanına rapor veren bir Koordinatör baģkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Kurulu (KDSP) oluģturmuģtur. Bu çalıģma kurulu 2009 yılında akademik personelden oluģmuģtur: Bölüm öğrenci temsilcisi de öğrencilerimizi temsilen çalıģmalarımıza katkıda bulunmuģtur. Bölüm KDSP ÇalıĢma Kurulu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiģ olan bilgilendirme, eğitim ve danıģmanlık hizmetlerinden yararlanmıģtır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarında yararlanılmak üzere baģta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza iliģkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluģturma çalıģmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüģtür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiģ olan çalıģma programı aģağıdaki tabloda sunulmuģtur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aģamalarında da Bölüm KDSP ÇalıĢma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalıģacaktır. YapılmıĢ olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalıģmaları ıģığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalıģma grubu tarafından hazırlanmıģ olan Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaģ görüģüne açılacaktır. 11

12 Tablo 2 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı ORAMAN Yrd. Doç. Dr. Bölüm BaĢkan Yardımcısı Tarım Ekonomisi ABD Yasemin Koordinatör UNAKITAN Yrd. Doç. Dr. Bölüm Öğretim Üyesi Tarım Ekonomisi ABD Gökhan Harun HURMA Dr. Bölüm Öğretim Üyesi Tarım Ekonomisi ABD GÜNEY Asiye - Bölüm Sekreteri Tarım Ekonomisi ABD Suna Alma - Bölüm Öğrenci Tarım Ekonomisi ABD Temsilcisi(Lisans) Emine Kafalı - Bölüm Öğrenci Temsilcisi(Lisansüstü) Tarım Ekonomisi ABD Tablo. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 1 Mart 2009 Bölüm 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 0 Haziran 2009 Bölüm yılları stratejik planı taslağının teslimi 0 Eylül 2009 Bölüm yılları stratejik planının teslimi 4 1 Aralık 2009 Bölüm yılları stratejik planının güncellenmiģ sürümünün sunulması 12

13 7. Bölümün tarihçesi Tarım Ekonomisi Bölümünün tarihçesi Tarım Ekonomisi Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin en eski bölümlerinden birisi olarak 198 yılında kurulmuģtur. Bölümümüz 1994 yılında Lisans Programını, 198 yılında yüksek lisans programını ve 1995 yılında doktora programını açmıģtır. KuruluĢ yılında 1 öğretim elemanı ile öğretime baģlayan Bölümümüz 2009 yılı Haziran ayı itibarı ile toplam 19 öğretim elemanı ile hizmet vermektedir. Tablo 4 Birim gelişim tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans Program Tarım Ekonomisi Lisans Programı Tarım Ekonomisi Doktora Programı

14 8. Bölüm organizasyon şeması Örnek: Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Organizasyon ġeması Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2009 Haziran ayı itibarı ile organizasyon Ģeması aģağıdaki Ģekilde verilmiģtir. Şekil 1. Tarım Ekonomisi Bölümü organizasyon şeması Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Bölüm Sekreteri Asiye GÜNEY Tarım Ekonomisi Bölüm Başkan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMĠR Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Prof. Dr. Ġ. Hakkı ĠNAN (Anabilim Dalı BaĢkanı) Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMĠR Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Yrd. Doç. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU ArĢ. Gör. Dr. Harun HURMA ArĢ. Gör. Dr. Sema KONYALI Öğr. Gör. Fuat YILMAZ ArĢ. Gör. Burçin BAġARAN ArĢ. Gör. ÇağdaĢ ĠNAN Prof. Dr. Aydın GÜREL (Anabilim Dalı BaĢkanı) Doç. Dr. Ahmet KUBAġ Yrd. Doç. Dr. Okan GAYTANCIOĞLU Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY Yrd. Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN ArĢ. Gör. Dr. Emine YILMAZ ArĢ. Gör. Dr. Celal DEMĠRKOL ArĢ. Gör. Zeynep OYURYÜZ ġenel 14

15 2009 yılı sonu itibarı ile Prof. Dr.Ġ. Hakkı ĠNAN baģkanlığındaki Bölümümüzde Tarım ĠĢletmeciliği, Tarım Politikası ve Yayım ana bilim dallarında faaliyet gösterilmiģ olup Lisans düzeyinde bir (birinci ve ikinci öğretim) ve yüksek lisans düzeyinde bir ve doktora düzeyinde bir program ile hizmet verilmiģtir sayılı yasa gereğince kurulan Bölüm Kurulu 2009 yılında tüm öğretim elemanlarımızın katılımı ile 12 kez toplanmıģtır. Bölüm Kurulunun tüm üyelerinin listesi 2009 Haziran ayı sonu itibarı ile aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo 5 Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bölüm Kurulu üye listesi İsim Prof. Dr. Ġ. Hakkı ĠNAN Prof. Dr. Aydın GÜREL Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Doç. Dr. Ahmet KUBAġ Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMĠR Yrd. Doç. Dr. Okan GAYTANCIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR 8 Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN 9 Yrd. Doç. Dr. M.Ömer AZABAĞAOĞLU Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY Yrd. Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Anabilim dalı/program Tarım ĠĢletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım ĠĢletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım ĠĢletmeciliği Tarım ĠĢletmeciliği Tarım ĠĢletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım İdari görev Bölüm dışı idari görev Bölüm BaĢkanı, Üniversite Yönetim Tarım ĠĢletmeciliği Kurulu Üyesi Anabilim Dalı BaĢkanı Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı BaĢkanı Bölüm BaĢkan Yardımcısı Bölüm BaĢkan Yardımcısı Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü M. Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürü 15

16 9. Özdeğerlendirme YÖDEK beklenen düzey e dayalı beģ ölçekli bir değerlendirme sistemi getirmiģtir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey ) Ġdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletiģim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) ĠĢ Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile iliģkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile iliģkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve KuruluĢları ile iliģkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile iliģkilerin yeterliliği; 1) ÇalıĢanlar ile ilgili iliģkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile iliģkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal iliģkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası iliģkilerin yeterliliği;

17 Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 7 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, AraĢtırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 4 ) Ġdari personel sayıları (kadrolu ve sözleģmeli) ve yeterliliği; 4 4) ÇalıĢanların yaģ ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araģtırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) ÇalıĢanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 4 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 8) Ġdari Personelin Eğitim Düzeyi; 4 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 4 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alanı; ii) Toplam kapalı alan; iii) Eğitim-Öğretim ve AraĢtırma; iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; Öğretim elemanlarının ortamla unvan ortalaması Ģu formül kullanılarak hesaplanır. Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x Profesör sı) + (6 x Doçent sı) + (5 x Yard. Doç sı) + (4 x Öğretim Üyesi DıĢında Doktoralı Öğretim Elemanlarının sı) + ( x Öğretim Görevlilerinin sı) + (2 x Okutmanların sı) + (1 x AraĢtırma Görevlilerinin sı)] / Yukarıdaki Unvanlardaki Toplam Öğretim Elemanlarının sı Tarım Ekonomisi bölümündeki öğretim elemanları sayısı aģağıdaki gibidir. 17

18 Profesör sayısı= Doçent sayısı= (-) Yardımcı doçent sayısı=5 Diğer doktoralı öğretim elemanı sayısı=4 Öğretim görevlisi sayısı=1 Okutman sayısı=0 AraĢtırma görevlisi sayısı= Toplam öğretim elemanı sayısı=16 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi Ģöyle hesaplanır: Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x ) + (6 x 0) + (5 x 5) + (4 x ) + ( x 1) + (2 x0) + (1 x 4)] / 19 =( )/16 =65/16 =4.06 Bölümdeki akademik personelin ortalama unvan düzeyi 4.06 dir. 18

19 Tablo 8 Kurumsal nitelikler veri tablosu sayılar I Öğrenci sayıları ( Eğitim Öğretim Yılı) Önlisans öğrenci sayısı - Lisans öğrenci sayısı 9 Yüksek lisans öğrenci sayısı 91 Doktora öğrenci sayısı 7 Toplam öğrenci sayısı 167 Engelli öğrenci sayısı - Uluslar arası değiģim programına katılan öğrenci sayısı 1 II Öğretim elemanı sayıları ( ) Profesör Doçent - Yardımcı doçent 5 Öğretim görevlisi 1 Okutman - Uzman - Doktoralı AraĢtırma görevlisi 4 AraĢtırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı 9 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 10 Toplam öğretim elemanı sayısı 16 III İdari personel sayısı Kadrolu personel 1 SözleĢmeli personel Diğer personel Toplam idari personel sayısı 1 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 41 Diğer öğretim elemanları 2 Tüm öğretim elemanları 8 Ġdari personel V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 4 Tüm öğretim elemanları 7 Ġdari personel VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları Tüm öğretim elemanları Ġdari personel VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 19

20 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Alan 2: IX Bölüm program/abd sayısı Program sayısı 1 ABD sayısı 2 X İdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı Önlisans mezun sayısı 1 Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı Tablo 9 Akademik personel verileri ( ) Sıra no İsim Unvan Anabilim dalı/program Ġ. Hakkı ĠNAN Aydın GÜREL Hasan GÜNGÖR Ahmet KUBAġ Gülen ÖZDEMĠR Okan GAYTANCIOĞLU Günay GÜNGÖR Yasemin ORAMAN M.Ömer AZABAĞAOĞLU E. Recep ERBAY Prof. Dr. Prof. Dr. Doç. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Tarım ĠĢletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım ĠĢletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım ĠĢletmeciliği Tarım ĠĢletmeciliği Tarım ĠĢletmeciliği Tarım Temel Bilim Alanı Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi İdari görev Bölüm içi Bölüm BaĢkanı Bölüm BaĢkan Yardımcısı Bölüm BaĢkan Yardımcısı İdari görev bölüm dışı Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Rektör DanıĢmanı Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü M. Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürü Notlar Görevli Görevli Görevli 20

21 Gökhan UNAKITAN Emine YILMAZ Harun HURMA Celal DEMĠRKOL Sema KONYALI Burçin BAġARAN Fuat YILMAZ ÇağdaĢ ĠNAN Zeynep OYURYÜZ ġenel Dr. Yrd. Doç. Dr. ArĢ. Gör. ArĢ. Gör. Dr. ArĢ. Gör. Dr. ArĢ. Gör. Dr. ArĢ. Gör. Öğr. Gör. ArĢ. Gör. ArĢ. Gör. Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım ĠĢletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım ĠĢletmeciliği Tarım ĠĢletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Fen Bilimleri, Tarım Ekonomisi Fen Bilimleri, Tarım Ekonomisi Fen Bilimleri Fen Bilimleri 21

22 Tablo 10 Bölüm 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No 1 2 BĠLĠM TEMEL ALANI Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Ġlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı ÖĞRENCĠ AKADEMĠK PERSONEL sı % sı % 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam Öğrenci sayıları Eğitim-Öğretim Yılı verileridir. 22

23 Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 11 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; ) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeģitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaģılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) 4 yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 8) Programların diğer programlarla iliģkilerinin yeterliliği; 4 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danıģmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; - 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 1) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek 4 hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 15) Uluslar arası öğrenci değiģimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 2 Tablo 1 Mezun öğrenci verileri 2009 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı - Lisans mezun öğrenci sayısı 1 Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı 6 Doktora mezun öğrenci sayısı 2 Toplam mezun öğrenci sayısı 21 Öğrenci sayıları Eğitim-Öğretim Yılı verileridir. 2

24 Tablo 2 Bölüm programları Sıra no düzeyi Program adı Temel Hizmet Alanı 2 Lisans Program 1: Tarım Ekonomisi Ziraat ve Ormancılık Temel Bilim Alanı İlk eğitim öğretim yılı yılı öğrenci sayısı Yüksek lisans (tezli/tezsiz) Tarım Ekonomisi (Lisansüstü eğitimde tek anabilim dalı vardır) Ziraat ve Ormancılık Temel Bilim Alanı Doktora Tarım Ekonomisi (Lisansüstü eğitimde tek anabilim dalı vardır) Ziraat ve Ormancılık Temel Bilim Alanı Toplam sayı Toplam sayı

25 Tablo 14.TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ZORUNLU PROGRAM DERSLERİ (1.-6. Yarıyıllar) Güz ve Bahar yarıyılları GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI Dersin Adı Kredi Dersin Adı Kredi TE-101 Tarım Tarihi ve Deontolojisi (+0) TE-201 Temel Ekonomi (+0) TE-202 Tarım Ekonomisi ve 4(+2) ĠĢletmeciliği TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 6.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ BAHAR YARIYILI Dersin Adı Kredi Dersin Adı Kredi TE-02 Tarımsal Yayım ve (+0) TE-06 Mühendislik Ekonomisi (+0) HaberleĢme TE-04 Tarımsal Değer Biçme ve (+0) TE-202 Tarımsal Pazarlama (+0) BilirkiĢilik TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI 7.ve 8.YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ 7.YARIYIL 8.YARIYIL Dersin Adı Kredi Dersin Adı Kredi TE-401 Tarımsal ĠĢletme Yönetimi TE-402 Tarımsal ĠĢletme Planlaması TE-40 Pazarlama Yönetimi TE-404 Tarım Politikası TE-405 Tarımsal Değer Biçme ve TE-406 Doğal Kaynak ve Çevre BilirkiĢilik Ekonomisi TE-407 Finansal Yönetim TE-408 Tarıma Dayalı Sanayi ĠĢletmeciliği TE-409 Bilgisayarla Ekonomik Analiz TE-410 Proje Hazırlama ve (2+2) Değerlendirme TE-411 Tarımsal Organizasyonlar (2+2) TE-412 AraĢtırma ve Sunum Teknikleri (2+2) TE-41 Ġktisat Teorisi TE-414 Tarımsal Kooperatifçilik TE-415 Tarımsal Yayım ve HaberleĢme TE-416 Tarım Muhasebesi (2+2) Alt Programlardan Seçilecek Dersler 6 Alt Programlardan Seçilecek Dersler 6 Genel Toplam 0 Genel Toplam 0 TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI SEÇMELİ DERSLERİ (7. ve 8. Yarıyıllar) TE-417 Genel Kooperatifçilik TE-418 Köy Sosyolojisi TE-419 Gıda ĠĢletmeciliği TE-422 Bilgisayarlı Muhasebe (2+2) TE-421 Tarım Hukuku TE-424 Ekonometriye GiriĢ TE-42 Bilgisayarla Programlama (2+2) TE-426 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması TE-425 Sosyal Güvenlik ve ĠĢ Hukuku TE-428 Türkiye Ekonomisi TE-427 Çevre Yönetimi ve Planlaması TE-40 Uluslararası Ġktisat Toplam 18 Toplam 15 25

26 Tablo Örnek Ders Karnesi- Temel Ekonomi Dersin Adı: Temel Ekonomi Dersin Kodu: TE-201 Dersin Düzeyi: Lisans AKTS Kredisi: 2 Ders Saati: 2 Yıl-Dönem: 1. yıl 1.dönem Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartıģma Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Dersin Amacı: Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türkçe Dersin amacı, Ziraat Fakültesininin Tarım Ekonomisi bölümü haricinde diger programlarda Lisans egitimine devam eden örgencilere temel düzeyde mikro ve makroekonomi bilgisi sunmak üzere tasarlanmistir. Dersin İçeriği: temel kavramlar, talep ve arz teorileri, piyasa fiyatının oluģumu, talep ve arz esneklikleri, gelir-tüketim esnekliği, çapraz esneklikler, tarımda arz ve talep iliģkileri, tüketici tercihi teorileri, piyasalar ve firma dengeleri: tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet piyasası, sözkonusu piyasalarda firma ve endüstri dengeleri, üretim ekonomisi (firma teorisi), bölüģüm teorisi, milli gelir, milli gelir dengesi ve maliye politikası, para ve bankacılık, para piyasası, miktar teorisi, para politikası, enflasyon, deflasyon, stagflasyon ve devalüasyon, dıģ ticaret, ödemeler dengesi Değerlendirme: Ara sınav (% 0) ve Final sınavı (% 70) Ders Kitabı: ĠNAN Ġ.H. Temel Ekonomi, Önerilen Kaynaklar: - Ön Şartlar: Yok 26

27 Tablo 4 Tarım Ekonomisi Bölümü Lisans Programı ders içerikleri - Ekte verilmiģtir. Tablo 17 Tarım Ekonomisi Bölümü Yüksek Lisans Dersleri Güz ve Bahar Yarıyılları - Ekte verilmiģtir. Tablo 18 Tarım Ekonomisi Bölümü Doktora Dersleri Güz ve Bahar Yarıyılları - Ekte verilmiģtir. Tablo 19 Örnek ders karnesi- Tarım Sigortaları ve Türkiye deki Uyg. Dersin Adı: Tarım Sigortaları ve Türkiyedeki Uygulamaları Dersin Kodu: TEYL Dersin Düzeyi: Lisansüstü AKTS Kredisi: Yıl-Dönem: 1. yıl 1.ve 2. dönemler Seçmeli/Zorunlu: seçmeli Dili: Türkçe Ders Saati: 2 Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartıģma Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu Dersin Amacı: Tarımsal üretimde sigorta kavramı günümüzde baģta geliģmiģ ülkelerde olmak üzere birçok ülkede geliģen bir kavram olmaktan öte, uygulamada en çok baģvurulan bir tarım politikası aracı olarak göze çarpmaktadır. Tarımsal üretimde olabilecek risk ve belirsizlikler diğer sektörlere nazaran daha fazla olabildiğinden sigorta üretici gelirinin azalmasını sağlayabilecek en önemli güvencelerden birisidir. Teklif edilen bu dersin amacı tarımsal üretimdeki risk ve belirsizliklere karģı üreticiyi koruyacak bir sistem olan tarım sigortaları kavramını lisansüstü düzeyde incelemektir. Dersin İçeriği: - Sigorta ve tarım sigortası kavramı - Tarım sigortalarının amacı - Tarım sigortalarının önemi - Tarım sigortaları çeģitleri - Ürün sigortaları - Hayvan sigortaları - Türkiye de tarım sigortalarının durumu - AB ülkelerinde tarım sigortaları uygulamaları - Türkiye de tarım sigortalarının geleceği Değerlendirme: Final sınavı (% 100) Ders Kitabı: yok Önerilen Kaynaklar: - Ön Şartlar: Yok 27

28 Araştırma ve geliştirme süreçleri Tablo 20 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) AraĢtırma ve geliģtirme olanak ve kaynakların yeterliliği; ) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının yeterliliği; 4) AraĢtırma ve geliģtirme önceliklerinin belirginliği; 5) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 6) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 7) Uluslararası araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarının yeterliliği; 8) Uluslararası araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 9) AraĢtırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 10) AraĢtırma ve geliģtirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 4 11) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının hedeflerine ulaģıp ulaģmadığının yeterliliği; 12) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki iliģkinin yeterliliği; 1) AraĢtırma ve geliģtirme sonuçlarının duyurulması ve paylaģılması ile ilgili araç, 4 ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının oluģturulmasında ve yürütülmesinde paydaģlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluģlar, sivil toplum kuruluģları vb.) kurulan yapısal iliģkilerin yeterliliği; 15) AraĢtırma ve geliģtirme sonuçlarının topluma faydaya dönüģmesindeki yeterliliği; 16) AraĢtırma ve geliģtirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; A. Uluslararası Hakemli Bilimsel Makaleler 1. ISI atıf dizininde yer alan makaleler Gaytancıoğlu, O., TaĢan, M., Geçgel, Ü., Arslan, D., Chemical Composition and Constituent Value of Selected Soybean (Glycine max(l.) Merrill) Cultivars Grown in Turkey Asian Journal of Chemistry, 21, (2009) Gaytancıoğlu, O., Lorcu, F., Afacan, A., Chemical Composition of Rice and Analytic Hierarchy Process Technique in Preference of Consumer Rice Buying Asian Journal of Chemistry 21, (2009) Gaytancıoğlu, O., Geçgel U., Lorcu, F., Afacan, A., Chemical Composition of Vegetables Oils The Usage of Analytic Hierarchy Process Technique in Preference of Consumer Vegetable Oils Buying Asian Journal of Chemistry, 21, (2009) 28

29 2. Diğer atıf dizinleri (Örneğin Google Scholar, Scopus) ve bilimsel yayın veri tabanlarında (Örneğin Medline, Compendex, Academic Search), Ingenta, vb. yer alan makaleler Yılmaz E., Oraman Y. Ġnan Ġ.H., Gıda Ürünlerine ĠliĢkin Tüketici DavranıĢı Dinamiklerinin Belirlenmesi: Trakya Örneği, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 6, (1) (2009). Azabagaoglu M.O., Gaytancioglu O. 2009,Analyzing Consumer Preference to Different Rice Varieties in Turkey, Agrıcultura Tropıca Et Subtropıca, Volume 42, (2009), B. Ulusal hakemli bilimsel makaleler 4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler Konyalı, S., Türkiye ve AB de ġekerde Ġzlenen Politikaların KarĢılaĢtırılması, Dünya Gıda Dergisi, :2009-1, s:25-28 Ġstanbul (2009). BaĢaran, B., Unakıtan, G Dünya da ve Türkiye de Yağlı Tohumlu Bitkiler. Dünya Gıda Dergisi, Temmuz Demirkol, C Türkiye de Hayvancılık Sektörünün Genel Yapısı. Dünya Gıda Dergisi, Mart Oraman, Y., 2009, Fonksiyonel Margarin & Süt Pazarı, Tüketicilerin Bu Ürünlere YaklaĢımları, Dünya Gıda Dergisi, Mart, d. Hiçbir dizinde dizinlenmemiş makaleler Özdemir, G., Türk Kadınının Toplumsal Konumunun GeliĢim Süreci, NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri 0/09. Özdemir, G., Asma, A., Kooperatiflerin Mali Rasyolar Ve Rantabiliteleri Açısından Değerlendirilmesi: Uzunköprü Ġlçesi Örneği C. Bilimsel tam metin basılmış bildiriler 5. Uluslar arası bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler Oraman Y., Yılmaz E.,ĠNAN Ġ.H., Consumers Food Scares and Trust: A Thrace Regıon Study, International Conference on Sustaınable Development In Southeast Europe (BENA) June 2009, Namık Kemal University,Tekirdag/Turkey (2009) Oraman Y.,2009., Consumer Responses to Pestıcıde Residues in Fruit & Vegetables, International Conference on Sustaınable Development In Southeast Europe (BENA) June 2009, Namık Kemal University, Tekirdag/Turkey (2009) 29

30 Gürel, A., ġenel, Z Global Climate Change Causes and Its Effects to Agriculture,. International Congress on Global Climate Changes And Agriculture. Gürel, A., ġenel, Z Global Climate Change and Adaptations in Agriculture. International Conference on Sustainable Development In Southeast Europe Özdemir, G., Sağlam, C., Sustainable Use Of Medicinal Aromatic Plants And Employment Of Women In Its Production: Case Of Kumbağ Uçmakdere Area, International Conference on:"sustainable Development In Southeast Europe", June 2009, Tekirdag and June 2009, Ġstanbul. Cankurt, M., Miran, B. and Hurma, H., 2009, Consciousness of Environment in Turkey, International Symposium on Sustainable Development, June 9-10, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 6. Ulusal bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler Hurma, H., Ġnan, Ġ.H., KubaĢ, A., Doğal Kaynak Yapısının Tarımsal Arazi Talebine Etkileri, I. Ulusal Kuraklık ve ÇölleĢme Sempozyumu, Haziran 2009, Konya D. Bilimsel sunumlar 7. Uluslararası bildiriler (tam metin basılı olmayan) Ġnan, Ġ.H Kırklareli Ġlinin GeliĢmesinde Tarım Ve Hayvancılık Sektörünün Yeri ve Önemi, Kırklareli Ġlinin Ekonomik GeliĢmesi Semineri, Kırklareli. Günden, C., Cankurt, M., ġahin, A., Miran, B. and Hurma, H., 2009, Productivity and efficiency analysis of Turkish Agriculture, International Symposium on Sustainable Development, June 9-10, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. E. Bilimsel kitap bölümleri 9. Uluslar arası kitaplarda yer almış bölümler Oraman Y., Yılmaz E., Consumer Behavior on Meat Quality, Transworld Research Network, 7/661 (2), Ed: Ismail Yılmaz, Quality of Meat and Meat Prodcuts, page; , Kerela, India; ISBN: , (2009) J. Araştırma projeleri 20. Ulusal araştırma ve uygulama projeleri Unakıtan, G., Kumbar, N Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi, NKÜBA YL nolu AraĢtırma Projesi, Tekirdağ. 0

31 Tablo 21 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları 2009 A. Uluslar arası hakemli bilimsel makaleler (toplam) 5 1. ISI atıf dizininde yer alan makaleler (toplam) 1.a. ISI SCI atıf dizininde yer alan makaleler 1.b. ISI SSCI de yer alan makaleler 1.c. ISI AHCI de yer alan makaleler 2. Diğer atıf dizinleri (Örneğin Google Scholar, Scopus) ve bilimsel yayın veri tabanlarında 2 (Örneğin Medline, Compendex, Academic Search), Ingenta, vb. yer alan makaleler.a Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler.b Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan diğer ülke ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler B. Ulusal hakemli bilimsel makaleler (toplam) 6 4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler (toplam) 4 4.a. ISI da dizinlenmiģ makaleler 4.b. Diğer uluslar arası dizinlerde dizinlenmiģ makaleler 4.c. ULAKBĠM veri tabanlarında dizinlenmiģ makaleler 4.d. Hiçbir dizinde dizinlenmemiģ makaleler 2 C. Bilimsel tam metin basılmış bildiriler (toplam) 7 5. Uluslar arası bildiri kitaplarında yer almıģ tam metin bildiriler 6 6. Ulusal bildiri kitaplarında yer almıģ tam metin bildiriler 1 D. Bilimsel sunumlar (toplam) 2 7. Uluslararası bildiriler(tam metin basılı olmayan) 2 8. Ulusal bildiriler (tam metin basılı olmayan) E. Bilimsel kitap bölümleri (toplam) 1 9. Uluslar arası kitaplarda yer almıģ bölümler Ulusal kitaplarda yer almıģ bölümler F. Bilimsel kitaplar (toplam) 11. Uluslar arası kitaplar (ders kitapları hariç) 12. Ulusal kitaplar (ders kitapları hariç) G. Bilimsel proje yayınları (araştırma raporları) (toplam) 1. Uluslararası bilimsel araģtırma proje yayınları 14. Ulusal bilimsel proje yayınları H. Dergi yayın tecrübesi (toplam) 15. Uluslararası bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) 16. Ulusal bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) I. Bilim ve teşvik ödülleri (toplam) 17. Uluslararası bilim ve teģvik ödülleri 18. Ulusal bilim ve teģvik ödülleri (TUBĠTAK, TUBA Ödülleri dâhil) 1

32 J. Araştırma projeleri (toplam) Uluslar arası araģtırma ve uygulama projeleri 20. Ulusal araģtırma ve uygulama projeleri 1 K. Çalışma grubu üyelikleri (toplam) 21. Uluslar arası komisyonlarda, çalıģma gruplarında üyelik, danıģmanlık 22. Ulusal komisyonlarda, çalıģma gruplarında üyelik, danıģmanlık L. Bilimsel toplantı düzenleyiciliği (toplam) 2. Uluslar arası bilimsel toplantı düzenleme koordinatörlüğü 24. Ulusal Toplantı düzenleme koordinatörlüğü M. Tez danışmanlığı (toplam) Tez danıģmanı olarak bitirilmiģ doktora tezleri Tez danıģmanı olarak devam etmekte olan doktora tezleri Tez danıģmanı olarak bitirilmiģ yüksek lisans tezleri Tez danıģmanı olarak devam etmekte olan yüksek lisans tezleri Tez danıģmanı olarak bitirilmiģ bitirme tezleri 0. Tez danıģmanı olarak devam etmekte olan bitirme tezleri N. Bilimsel danışmanlık hizmetleri (toplam) 1.a. VerilmiĢ olan bilimsel danıģmanlık hizmetleri yurt içi 1.b. VerilmiĢ olan bilimsel danıģmanlık hizmetleri yurt dıģı O. Tez yayınları 2.a. Tez danıģmanlığı verilmiģ olan tezlerden üretilmiģ olan bilimsel yayınlar yurt içi 2 2.b. Tez danıģmanlığı verilmiģ olan tezlerden üretilmiģ olan bilimsel yayınlar yurt dıģı 1 P. Patentler. AlınmıĢ olan patentler Q. Eğitim öğretim amaçlı yayınlar (toplam) 4 Üniversite ders kitabı 5. Diğer okul ders kitabı 6. Kitap dıģındaki diğer üniversite ders malzemeleri 7. Kitap dıģındaki diğer okul ders malzemeleri R. Toplumu geliştirme amaçlı yayınlar (toplam) 8. Diğer kitaplar 9. Gazete yazıları 40 Dergi yayınları 41 TV yayınları 42 Diğer toplum amaçlı yayınlar Uygulama ve Hizmet Süreçleri Tablo 22 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 4 2

33 ) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği; 2 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 2 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaģıp ulaģmadığının yeterliliği; 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki iliģkinin yeterliliği; 10) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki 2 iliģkinin yeterliliği; 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaģılması ile 2 ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluģturulmasında ve yürütülmesinde 4 paydaģlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluģlar, sivil toplum kuruluģları vb.) kurulan yapısal iliģkilerin yeterliliği; 1) YaĢam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 4 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüģmesindeki yeterlilik; 2 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik;

34 İdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Tablo 2 İdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Personel ĠĢleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2) Ġdari (ihale, temizlik, ulaģım vb.) iģler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 4 ) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 2 4) Öğrenci iģleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; 5) Kütüphane ve Dokümantasyon iģleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; 4 6) Yapı ve çevre iģleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 12) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; 2 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Tablo 5 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Değerlendirme tablosu 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; ) Görev yetkilerinin yeterliliği; 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 2 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 6) ĠĢ Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 4 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 8) Kalite geliģtirme süreçlerinin yeterliliği; 2 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 10) Ġnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 4 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 12) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 4

35 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Tablo 25 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaģımındaki yeterlilik; 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; ) Ġdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 5) Liderlik yaklaģımlarının yeterliliği; 6) Yönetici yaklaģımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan iliģkileri, yetki paylaģımı vb.) yeterliliği; 4 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 8) Ġdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 9) ÇalıĢanlar arasındaki iģ birliği ortamının yeterliliği; 10) ĠĢ arkadaģlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 4 5

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.3.2.NKÜ..Y1.. / Konu: 29 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu.../ /29 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNE Ġlgi: 4.1.21 tarih ve B.3.2.NKÜ..7...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 2.0 Tekirdağ, Ocak 2011 Ġçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. GiriĢ... 5 3. Yönetici Özeti... 7 4. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 1 İçindekiler listesi Sunuş... 4 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu.../ /2010 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNE Ġlgi: 04.01.2010 tarih

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ocak 011 İçindekiler GiriĢ... 5 1. Kapak... 5. Ġçindekiler, tablo, Ģekil listeleri...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Ocak 2010 Ġçindekiler listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Eylül 2009 İçindekiler listesi İçindekiler, tablo, şekil listeleri... 2 1. Sunuş... 5

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 2.0 Tekirdağ, Ocak 2011 Ġçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. GiriĢ... 5. Yönetici Özeti... 7 4. Kurumsal

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu. Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu. Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Temmuz 2010 Ġçindekiler listesi SUNUġ... 4 1. GĠRĠġ... 6 2.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y2.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y2.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü : B.30.2.NKÜ.0.Y2.00.00 / Konu: 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu.../ /2011 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNE Ġlgi: 08.12.2010

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Çorlu, Tekirdağ, Eylül 2009 1 İçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Eylül 2009 2. İçindekiler, tablo, şekil listeleri İçindekiler

Detaylı

GĠRĠġ. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları

GĠRĠġ. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları SunuĢ Yüksekokulumuzun 2009 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve Üniversitemiz bünyesinde oluģturulacak raporlara veri olması amacıyla hazırlanan kurumsal değerlendirme raporunun ileriki dönemlere

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Mayıs 2011 Ġçindekiler listesi SUNUġ... 3 1. GĠRĠġ... 5 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesi

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 2

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 2 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 2 OCAK 2010 1 Ġçindekiler listesi SunuĢ... 4 1. GiriĢ... 4 2. Yönetici Özeti... 8 3. Kurumsal Değerlendirme ÇalıĢmaları...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Tekirdağ-Nisan 2013 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. M. Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ... 7 1.GİRİŞ...

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Nisan 2008 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ. AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME ADEK 2010 RAPORU

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ. AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME ADEK 2010 RAPORU TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME ADEK 2010 RAPORU ÇĠNDEKĠLER GiriĢ... 2 Kurum Hakkında Genel Bilgiler......... 2 Kurumun Norm ve Değerleri... 5 Özdeğerlendirme

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 011 Ġçindekiler SunuĢ... 4 1.GiriĢ... 5.Yönetici Özeti... 8.Namık Kemal Üniversitesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. Enstitümüz 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, 2007 Yılı

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :10.02.2011 TOPLANTI SAYISI : 2011/2 Enstitü Yönetim Kurulumuz 10.02.2011 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Turizm ekonomisi TUR 510 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı