KARAR. Dava no: KI 09/10. Başvurucu. Kimete Bikliqi. Merkez Seçim Komisyonuna karşı KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR. Dava no: KI 09/10. Başvurucu. Kimete Bikliqi. Merkez Seçim Komisyonuna karşı KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ"

Transkript

1 PRİŞTİNE, 14 ARALIK 2010 NR.REF: AGJ 67/10 KARAR Dava no: KI 09/10 Başvurucu Kimete Bikliqi Merkez Seçim Komisyonuna karşı Aşağıdaki yapıdadır: Enver Hasani, Başkan Kadri Kryeziu, Başkanvekili Robert Carolan, Yargıç Altay Suroy, Yargıç Almiro Rodrigues, Yargıç Snezhana Botusharova, Yargıç Ivan Čukalović, Yargıç Gjyljeta Mushkolaj, Yargıç Iliriana Islami, Yargıç KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ Mahkeme aşağıdaki hükmü onamıştır: Başvurucu 1. Başvurucu, Lipjan Belediyesine bağlı Yanova da mukim Bayan Kimete Bikliqi dir. İtiraz Edilen Karar 2. Kosova Anayasasının 139. Maddesine göre kurulan Merkez Seçim Komisyonudur (MSK).

2 Dava Konusu 3. Bayan Kimete Bikliqi 27 Ocak 2010 günü Anayasa Mahkemesine kayıt numarası KI- 09/10 olan başvuru dilekçesini sundu. Başvurucu 15 Kasım 2009 tarihinde yapılan yerel seçim ile ilgili Merkez Seçim Komisyonunu 14 Aralık 2009 tarihli seçim sonuçlarına itiraz etmektedir. Başvurucu ayrıca şu hükümlerin ihlal edildiğini iddia etmektedir: Kosova Cumhuriyeti Anayasasının 45. Maddesinin 2. Fıkrası, Kosova Medeni usul Yasasının 232. Maddesinin (c) ve (g) Fıkraları ve Kosova Genel Seçim Yasasının 106 ve 117. Maddeleri. Yasal Dayanak 4. Kosova Cumhuriyeti Anayasanın (bundan sonra Anayasa şeklinde anılacaktır) 113. Maddesi, 03/L-121 sayılı Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasanın (bundan sonra Yasa şeklinde anılacaktır) 20. Maddesi ve Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün (bundan sonra İçtüzük şeklinde anılacaktır) 55 Maddesi. Davanın Mahkemeye Geliş Biçimi 5. Anayasa Mahkemesine başvuru 27 Ocak 2010 tarihinde yapılmıştır. Başkan, raportör yargıç olarak Yargıç Prof. Dr. Ivan Čukalović i, ön inceleme heyetine ise Yargıç Mr. Kadri Kryeziu başkanlığında yargıçlar Prof. Dr. Enver Hasani ile Dr. Iliriana Islami yi atadı. Mahkeme başvurunun kabul edilebilirliğini değerlendirdi. Olgular 6. Lipjan Belediye Meclisi için aday olan başvurucu, 15 Kasım 2009 günü yapılan yerel seçimde kendisine verilen oylara MSK nin yasal olmayan bir şekilde müdahale ettiğini iddia etmektedir. MSK tarafından açıklanan ilk gayri resmi sonuçlara göre Kosova Demokratik Partisinden 18. numaradan aday olan başvurucu 132 oy alarak bu sonuca göre Belediye Meclisi Üyesi olma hakkını elde etmişti. 7. Seçim süreci tamamlanıp Genel Seçim Yasasının 106. Maddesi 3. Fıkrasına göre seçim sonuçlarının 14 Aralık 2009 günü MSK tarafından ilan edilmesinden sonra başvurucunun 131 oy kazandığı, bunun sonucu olarak Belediye Meclis Üyeliği başvurucunun da aday olduğu Kosova Demokratik Partisinden fakat daha üst sıradan aday olup 131 oy kazanan diğer bir kişiye verilmiştir. 8. Başvurucu Seçim İtiraz ve İhbar Komisyonuna (SİİK) 16 Aralık 2009 tarihinde sonuca itiraz ederek MSK nin 15 Aralık 2009 günü ilan ettiği nihai listeden atılması yönündeki rahatsızlığını dile getirmiş, oy sayısının düzeltilmesini ve teyit edilmesini talep etmiştir. SİİK 21 Aralık 2009 günü A.nr.477/2009 sayılı kararını açıklayarak itirazı mesnetsiz olarak reddetmiştir. 9. Bayan Bikliqi 11 Ocak 2010 tarihinde SİİK e yeni kanıtlar sunarak başvuruda bulundu ve SİİK nın A.nr.477/2009 sayı ve 21 Aralık 2009 tarihli kararını gözden geçirmesini talep etti. SİİK 21 Ocak 2010 tarihinde A.no.06/2010 sayılı bir kararla itirazı mesnetsiz bularak reddetmiştir. 10. Bayan Bikliqi 21 Aralık 2009 tarihinde SİİK nin A.no.477/2009 sayılı kararına karşı Kosova Yüksek Mahkemesine başvurarak şikâyette bulundu. Kosova Yüksek Mahkemesi A.no.995/2009 sayı ve 29 Aralık 2009 tarihli kararında şunu bildirmiştir: Şikâyet iddiaları ve dava evrakı incelendikten sonra şikâyetin mesnetsiz 2

3 olduğu tespit edilmiştir. Aynı kararda Yüksek Mahkeme şu açıklamayı da yapmıştır: Tüm oylama merkezleri ve oy sayım merkezlerindeki işlemler tamamlanıp SİİK nin oylama ve sayımla ilgili tüm itirazları karara bağladığı bildirildikten sonra MSK 14 Aralık 2009 günü 18:45 te seçim nihai sonuçlarını onaylamıştır. Kosova Genel Seçim Yasası (KGSY) Maddesinin hükümleri MSK hakkında itirazların ancak söz konusu maddede zikredilen yasal haklara etki etmesi durumunda yapılabileceği bildirilmiştir. Ön sonuçların nihai sonuçlarla örtüşmemesi durumu MSK kararlarına itiraz için bir gerekçe olarak gösterilmediği için Mahkemenin değerlendirmelerine göre başvurucunun itirazı mesnetsiz olduğu, MSK tarafından KGYS nin 118. Maddesini uyguladığı belirlenmiştir. İstemin Kabul Edilirliğinin Değerlendirilmesi 11. Mahkemenin, başvurucunun istemi hakkında karar verebilmek amacıyla, öncelikle Anayasa ile belirlenen ve daha sonra Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa ve de İçtüzük ile ayrıntılı olarak açıklanan kabul edilirlik koşullarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Mahkeme Anayasanın Maddesine atıfta bulunmaktadır: Bireyler, kamu otoriteleri tarafından bireysel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi durumunda, yasalarla belirlenen tüm kanun yolları tükendikten sonra ancak dava açma haklarına sahiptirler. 12. Sunulan evraktan son merci olan Üst Mahkemenin başvurucunun itirazını reddederek başvuru için Anayasa ile öngörülen tüm yolların tüketildiği Mahkemece belirlenmiştir. 13. Yasanın 48. Maddesi şunu belirlemiştir: Başvurucu dilekçesinde hangi hak ve özgürlüklerinin ihlali söz konusu olduğunu ve hangi merciin hangi hükmüne itiraz ettiğini açıkça belirtmesi gerekmektedir. 14. Başvurucu Anayasanın 45. Maddesi ile 03/L-073 sayılı Genel Seçim Yasasının 106 ve 107. Maddeleri ve 03/L-006 sayılı Medeni Usul Yasasının 232. Maddesi c ve g fıkralarıyla belirlenen haklarının ihlal edildiğini iddia etmektedir. 15. Yasanın 49. Maddesi şunu belirlemiştir: İstem dört (4) aylık bir süre içerisinde teslim edilmelidir. Yasal süre başvurucunun mahkeme kararını kabul ettiği günden itibaren işlemeye başlar. Tüm diğer durumlarda, yasal süre kararın açıklandığı günden itibaren hesaplanır. İstem bir yasa iptali konusunda ise, süre yasanın yürürlüğe girdiği günden itibaren işlemeye başlar. 16. Başvurucunun dilekçesi 27 Ocak 2010 günü Anayasa Mahkemesine teslim edilmiş olup bu davayla ilgili Kosova Yüksek Mahkemesinin son kararı 29 Aralık 2009 tarihinde açıklanmıştır. Bu durumda Mahkeme, Yasanın 49. Maddesine göre istemin kabul edilebilir olduğunu tespit etmiştir. 17. Bu sebepten Anayasa Mahkemesi tüm yasal kriterlerin yerine getirildiği ve istemin kabul edilebilir olduğu tespitinde bulunmuştur. 3

4 Seçimler 18. Anayasa Mahkemesi KI 73/09 sayılı Mimoza Kusari davasıyla ilgili 18 Mart 2010 tarihinde açıklanan kararında demokratik toplumlar açısından seçimlerin önemini açıklamıştır. Bu kararda da diğer davada Mahkemenin vurguladığı bazı önemli hususların aktarılması yararlıdır. 1. Kosova Anayasasının 45. Maddesi şunu belirlemiştir: Madde 45 [Seçme ve Seçilme Hakkı] 1. Mahkeme kararıyla bu hakka sınırlama konmadıkça, Kosova Cumhuriyetinin, seçim gününde bile olsa, on sekiz yaşını tamamlamış her vatandaşı, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 2. Oy kişiye has, eşit, serbest ve gizlidir. 3. Devlet kurumları, herkesin kamusal faaliyetlere katılma olanaklarını ve kamusal organların kararlarını demokratik şekilde etkileme hakkını desteklerler. 2. Kosova Anayasasının 22. Maddesi, Avrupa İnsan Hak ve Temel Özgürlüklerini Korunmasına İlişkin Sözleşmesi ve Ek Protokolleri Kosova da dolaysız uygulanmaktalar. Bunlar Ulusal Hukukun bir parçasıdır. Ek Protokolün 3. Maddesi özgür seçim hakkını güvence altına almıştır. Serbest seçimlerin halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler. 3. Kosova Cumhuriyeti Anayasasının Maddesi Yerel Özerk Yönetimin genel, özgür, eşit, dolaysız ve gizli oylamayla seçilmiş temsilci organlarca uygulanır güvencesini sağlamıştır. Kosova Meclisi 03/L-073 sayılı Kosova Cumhuriyeti Genel Seçim Yasası ile Meclisi 03/L-040 sayılı Kosova Cumhuriyeti Yerel Seçim Yasası nı onaylayarak yerel ve genel seçimlerin yapılması için bir mekanizma sağlamıştır. 4. Mahkeme, seçme hakkının etken, seçilme hakkının ise edilgen bir hak olduğunu vurgulamıştır. Başvurucu seçilme hakkının ihlal edildiği yönündeki tutumunu korumaktadır. Ancak seçilme ve seçimde aday olma hakları arasında bir fark bulunmaktadır. AİHM İçtihadı ülkelerin seçim sistemlerinde hatırı sayılır bir faaliyet özgürlüğünün olduğunu ve seçim süreci ve seçim sonuçlarının ilan edilmesiyle ilgili geniş bir değerlendirme alanına izin verirler. Türkiye Birleşik Komünist Partisi Türkiye davasında Mahkeme ülkelerin bu alandaki değerlendirmelerinde geniş bir alanın olduğunu, ancak Birinci Ek Protokol koşulları hakkında ülkelerin koydukları koşulların söz konu hakları kısıtlamadığı ve bu hakların özünü kendi etkilerinden mahrum bırakmadığı durumlarda Mahkeme bunları memnuniyetle karşılar; diğer yandan ülkeler tarafından konan bu talepler yasal bir amacın güdülmesi için dayatıldığında; kullanılan araçlar orantısız olduğunda son seçenek olarak karar verecek olan Mahkemedir (Sadak ve diğerleri (no.2) Türkiye no.25144/94 davası AİHM 2002-IV kararı 31. Maddesi. 5. AİHM kararlarında serbest seçimlerin ve demokrasinin önemini sürekli vurgulamıştır. Aynı kararda Mahkeme şu görüşü bildirmiştir: Demokrasi, 4

5 özleşmede öngörülen yegâne siyasi model olarak karşımıza çıkmakta olup sözleşme ile tek örtüşendir. AİHM aynı kararda 6-7 Temmuz ve Ekim 2002 tarihli oturumlarından çıkan 51 (Yönergeler) ve 52 (raporlar) Avrupa Demokrasi Komisyonu tarafından Venedik Komisyonu Yasası ile onayladığı İyi Uygulama Koduna atıfta bulunmuştur (190/2002 sayılı görüş, CDL-ADN (2002) 23 RTV). Venedik Komisyonu bu vesile ile şunu beyan etmiştir: Avrupa seçim mirasının dayandığı beş ilke şunlardır: seçimler evrenseldir, eşittir, gizlidir ve doğrudan oylama ile yapılır. Bunun dışında seçimler düzenli aralıklarla yapılmalıdır. 6. Venedik Komisyonu seçimlerin seçim yasasını uygulayabilen bir organ tarafından yapılması ve denetlenmesi ve etkin bir itiraz sisteminin bulunması gerektiğini ortaya koymaktadır. Kosova daki yasaya göre bu iki işlev MSK ve SİİK tarafından yapılmaktadır ve yasada öngörülen durumlarda mahkemeye başvurarak itiraz etme hakkı sağlanmıştır. Seçim Yasası ve kurallarında öngörüldüğü şekilde seçimlerin yapılışı, sonuçların onaylanması, seçim süreciyle ilgili izin verilen itiraz ve şikâyetleri hüküm verme ile ilgili meseleleri çözmeye yetkili bu iki organdır. Bu organlar kalıcı ve bağımsızdır. 7. MSK ve SİİK nin bu yetki ve sorumluluklara sahip olmalarının gerekçesi seçim sürecinde güvenliğin olması gerekir varsayımına dayanmaktadır. Seçim süreci güvenliği ihtiyacı ancak ağır ihlallerin işlendiği ve bu yükün ihlalin işlendiğini ileri sürenlerin üzerine düştüğü durumlarda seçimlerin iptalini gerektirir. Kosova Seçim Yasası 19. Kosova Cumhuriyetinde seçim hukuku 03/L-073 sayılı Kosova Cumhuriyeti Genel Seçim Yasası ve 03/L-072 Kosova Cumhuriyeti Yerel Seçim yasası ile yönetilmektedir. Yerel Seçim Yasasının 26. Maddesi şunu belirlemiştir: Madde 26 Yasalarla başka türlü belirlenmediği sürece yerel seçimlerle ilgili, mutatis mutandis, Bölüm XVI (Oy pusulaları sayım süreci ve seçim sonuçlarının açıklanması) ve Yasanın bu meseleyle alakalı diğer hükümleri geçerlidir. 20. Genel Seçim Yasasının 101. Maddesi oy pusulalarının sayımı ve seçim sonuçlarının açıklanması hakkında genel hükümleri belirlemiş olup ilgili seçim kurallarının hazırlanması yetkisini MSK ye vermiştir. Madde şunu belirlemiştir: Madde 101 Genel Hükümler Oy pusulalarının sayımı aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetilir: kesinlik, şeffaflık, etkinlik, yeniden sayılma ve seçimin tekrarlanması olasılığı ve oy gizliliğinin korunması Kosova da açılan oylama yerlerine ait düzenli oy pusulaları oylama süreci tamamlandıktan hemen sonra ilgili oylama yerinde sayılır Sayım süreci MSK kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır. 21. MSK seçimlerin çoğu durumlarını yönetecek kurallar hazırlamıştır. Bu kuralların birincisi 29 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe giren Nr. 01/2008 sayılı Siyasi 5

6 Partilerin Kaydı ve Faaliyetleri Seçim Kuralıdır. Sonuncusu ise 2 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren Nr. 15/2010 sayılı Erken ve Olağanüstü Seçim Kuralıdır. 22. Bu davayla ilgili en önemli kural 29 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe giren Nr. 09/2009 sayılı Oylama ve Oylama Yerinde Belediye Seçim Komisyonunca Oyların Sayımı Kuralıdır. Bu kurallar oy pusulalarının sayım ile şartlı oy pusulalarının sayımı ve örtüşmesi süreçlerini yönetirler. SİİK oylama süreciyle ilgili şikâyetleri ele alır. Başvurucu şikâyetiyle ilgili SİİK ye itirazda bulunmuş, ancak bu itiraz SİİK ve daha sonra Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Başvurucu kendisinin anayasal haklarını ilgilendiren Yasa veya Kuralların ihlalinin seçimin hangi kademesinde meydana geldiğini bildirmeye başarılı olamamıştır. 23. Mahkeme, Anayasanın 53. Maddesi hükümlerine yeniden atıfta bulunarak insan hak ve temel özgürlüklerini AİHM kararlarına uygun şekilde yorumlamak durumundadır. Bu madde şunu belirlemiştir: Madde 53 [İnsan Hakları Hükümlerinin Yorumlanması] Bu Anayasayla güvenceye bağlanan insan hak ve temel özgürlüklerinin yorumlanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla uyumlu şekilde yapılır. 24. Mathieu-Mohin ve Clerfayt Belçika davasının 9267/81 numaralı dilekçesinde AİHM Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olan ülkeler bu konularla ilgili mevzuatında farklılıklar olduğundan değerlendirme çerçevelerinin geniş olduğuna işaret etmiştir. Seçim sistemleri bazen birbiriyle örtüşmeyen amaçları yerine getirmeyi gerektirirler. Bir yandan insanların düşüncelerine doğru şekilde yansıtmayı, diğer yandan son derece açık ve uyumlu bir siyasi iradeyi destekleyecek şekilde düşünceleri yönlendirir. Bu şartlarda insanların yasamanın seçimiyle ilgili görüşünü bildirmeyi sağlayacak koşullar ifadesi özde (Sözleşmenin 10. Maddesiyle korunan) ifade özgürlüğünün yanı sıra tüm vatandaşların seçme ve seçilme hakkının uygulanması ilkesini de içerir. 25. Gene bu kararda AİHM: Buna rağmen tüm oyların aynı öneme sahip olma ve tüm adayların seçim sonunda kazanması için eşit fırsata sahip olma zorunluluğu yoktur. Bu yüzden hiçbir sistem kayıp oyları önleyemez. 26. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı zamanda söz konusu seçim sisteminin her türlü tartışmasının, genel bağlamı göz ardı edilmeksizin yapılması gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Yansıttığı amaçlar ve tamamlanmamış ve geçici olduğu zaman çerçevesi daha büyük olan parlamenter sisteme sahip davalı devlet Belçika nın değerlendirme çerçevesi dikkate alındığında sistemin nedensiz olmadığı görülür. 27. AİHM bu davada son olarak yasama organının seçiminde halkın görüşünü özgürce ifade etmeyi önleyecek bir orantısız sınırın olmadığına karar vermişti. 28. Anayasa Mahkemesinin Genel Seçim Yasasında kabul edilen seçim süreci ile bu yasanın Maddesinde oylama yerleri ve merkezlerinde tüm oy sayım çalışmaları bitip oylama ve oy sayımıyla ilgili tüm itirazlar SİİK ve Anayasa Mahkemesi tarafından görüşüldükten sonra nihai seçim sonuçlarını onaylayan makam olarak MSK yi belirlemiştir. Mahkemenin, Anayasa ile belirlenmiş bireysel hak ve özgürlüklerin ihlal edilip edilmediği konusunda hüküm vermek dışında seçim sürecine başka herhangi bir rolü yoktur. Bu davada başvurucu, kendisinin anayasal haklarını ilgilendiren Yasa veya Kuralların ihlalinin seçimin hangi kademesinde meydana geldiğini bildirmeye başarılı olamamıştır. 6

7 29. Anayasa Mahkemesi, Anayasaya göre görevinin Yüksek Mahkeme de dâhil olmak üzere, hukuk mahkemelerince alınan kararlar anlamında temyiz mahkemesi veya dördüncü derece mahkemesi olmadığını vurgulamak ister. Genelde Mahkemeler Anayasa ve yasalara dayanarak karar verirler (Anayasanın 102. Maddesi). Daha açık bir ifadeyle mahkemeler, usul hukuku ile maddi hukuk kurallarını yorumlayıp uygulamakla yükümlüdürler (bkz. mutatis mutandis Garcia Ruiz İspanya [GC] 30544/96 davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi [AİHM] 1999-I tarihli kararı 28. Maddesi). 30. Mahkeme, Kosova Cumhuriyetinin yasaları çerçevesinde adil ve serbest seçimlerin yapılmasına olanak sağladığı ve başvurucunu kendisinin anayasal haklarını ilgilendiren Yasa veya Kuralların ihlalinin seçimin hangi kademesinde meydana geldiğini bildirmeye başarılı olamadığını dikkate alarak başvurucuya karşı hak ihlalinin olmadığını tespit etmiştir. BU SEBEPLERDEN DOLAYI Anayasanın 113 (7) Maddesine, Yasanın 20. Maddesine ve İçtüzüğün 55 Maddesine dayanarak Mahkemenin 14 Aralık 2010 tarihli duruşmasında oybirliğiyle: I. İstemin kabul edilir olduğuna II. III. IV. Başvurucu tarafından iddia edildiği şekilde ihlalin olmadığına, Yasanın 20 (4) Maddesine uygun şekilde taraflara bildirilip Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir. Bu karar derhal yürürlüğe girer. Raportör Yargıç Prof. Dr. Ivan Čukalović, imza Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Enver Hasani, imza 7

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 19 Mayıs 2011 Nr.ref: RK 124/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 22/11 Başvurucu Bojana Denić Seçim İtiraz ve İhbar Heyetinin A.nr.263/2010 sayı ve 12 Kasım 2010 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 8 Temmuz 2011 Ref.Nr: RK 125/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 33/11 Başvurucu Kosova Aşkanlıları Demokratik Partisi Kosova Yüksek Mahkemesinin A.A. Nr. 66/2011 sayı ve 5 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 13 Haziran 2011 Nr.ref: RK 120/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 124/10 Başvurucu Shkurte Krasniqi Kosova Yüksek Mahkemesi A.nr.771/2010 sayı ve 27 Ekim 2010 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK175/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 92/11 Başvurucu Muhamet Bucaliu Devlet Savcılığının KMLC. nr. 37/11 sayı ve 2 Haziran 2011 tarihli tebligatının Anayasaya

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 22 Mayıs 2012 Nr.ref: RK 244/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru no: KI 108/11 Başvurucular Myrteza Dyla Yüksek Mahkeme nin PN. Nr. 372/2011 sayı ve 13 Temmuz 2011 tarihli kararlarının Anayasaya

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Mayıs 2012 Nr. Ref.: RK247/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 95/11 Başvurucu Hajrije Behrami ve reşit olmayan kızı Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 1230/2010 sayı ve 15 Şubat 2011

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Kasım 2011 Nr.ref: RK 162/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 24/09 Başvurucular Shaqir Prevetica Priştine Belediye Mahkemesinin CI. Nr. 46/02 sayı ve 10 Eylül 2002 tarihli kararının; Priştine

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 19 Ekim 2011 Nr.ref: RK 143/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 67/11 Başvurucular Selim Berisha Kosova Yüksek Mahkemesinin A.nr. 85/2011 sayı ve 31 Mart 2011 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Gjykata Kushtetuese / Ustavni sud / Constitutional Court Perandori Justinian p.n., Prishtinë/a, Kosovë/o Tel: +381 (0)38 220 104/5; Fax: +381 (0)38

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Temmuz 2012 Nr. Ref.: RK 273/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 39/12 Başvurucu Selver Dërmaku Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi nin A.nr. 639/2011 sayı ve 23 Eylül 2011 tarihli kararı

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 359/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 69/12 Başvurucu İkinci Dünya Savaşı Sivil Malulleri Birliği Kosova Yüksek Mahkemesi nin KRJA nr. 6/2011 sayı ve 8 Mayıs

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 311/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/11 Başvurucu Avni Aliaj Yüksek Mahkeme nin Pkl. nr. 25/2011 sayı ve 22 Mart 2011 tarihli kararı ile Yüksek Mahkeme nin

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 1 Kasım 2011 Nr. Ref.: RK101/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 72/11 Elmi Dragusha Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev. Nr. 185/2008 sayı ve 6 Ocak 2011 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK169/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 17/11 Başvurucular Shefkat Perdibuka ve Suhejla Morina Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev. nr. 228/2007 sayı ve 13 Mayıs 2010

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Mart 2011 Nr.ref: RK 103/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 40/10 Başvurucu NLB Prishtina sh. a. Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinin Mle-Rev.nr. 19/2009 sayı ve 16 Mart 2010 tarihli

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI PRİŞTİNE, 14 ARALIK 2010 NR. REF.: RK 34/10 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 35/09 Halit Bahtiri Podujeve Belediyesi Eğitim Müdürlüğüne karşı KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ Aşağıdaki yapıdadır:

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Kasım 2011 Nr. Ref.: RK159/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 16/11 Başvurucu Shemsedin Ademi 14/2009 sayı ve 14 Eylül 2009 tarihli Araç Kayıt Genelgesinin Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Detaylı

KAYITTAN DÜŞÜRME KARARI

KAYITTAN DÜŞÜRME KARARI Priştine, 5 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK456/13 KAYITTAN DÜŞÜRME KARARI Başvuru No: KI16/13 Başvurucu Priştine merkezli Morina Films Müdürü Armond Morina Priştine Ticaret Bölge Mahkemesi nin II C. Nr. 13/2011

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 19 Ocak 2012 Nr. Ref.: RK186/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 126/10 Başvurucu Lulzim Ramaj Ulaştırma ve Posta-Telekom Bakanlığının 140 sayı ve 25 Ocak 2010 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 1 Mart 2012 Nr. Ref.: RK204/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 37/11 Başvurucu Jalldyze Kastrati Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 5/2008 sayı ve 9 Temmuz 2010 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 28 Haziran 2013 Nr. Ref.: RK431/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI122/12 Başvurucu Edison Rinxhi Belediye Adi Suçlar Mahkemesi nin Nr. reg. 46854/2012 sayı ve 19 Ekim 2012 tarihli kararı

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 319/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 03/12 Başvurucular Kastriot Gerbeshi Yüksek Mahkeme nin PKL. Nr. 88/2011 sayı ve 21 Eylül 2011 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK164/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 39/10 Başvurucu Bujar Luzha Kaçanik Belediyesi Şehirleşme, Kadastro ve Çevre Koruma Müdürlüğüne karşı KOSOVA CUMHURİYETİ

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Eylül 2012 Nr. Ref.: RK 294/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 89/10 Başvurucu Mehdi Sopjani Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 68/2008 sayı ve 14 Eylül 2010 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 8 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 310/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 43/12 Başvurucu SH.A JATEX Yüksek Mahkeme nin P.P.A nr 3/2008 sayı ve 03.05.2011 tarihli karar hakkında anayasal denetim

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 1 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK154/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 48/10 Naser Rexhepi Ticaret Bölge Mahkemesinin VI.C. nr. 54/2003 sayı ve 15 Nisan 2003 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 342/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 75/12 Başvurucular Faton Sefa Yüksek Mahkeme nin Rev. nr. 106/2010 sayı ve 2 Mayıs 2012 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 16 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 347/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/12 Başvurucular Qamil Xhemajli Kosova Cumhuriyeti Hükümeti nin Priştine Üniversitesinden bilim doktorlarının emekliliklerine

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 9 Temmuz 2012 Nr. Ref.: RK 269/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 113/11 Başvurucu DEOLITTE KOSOVA SHPK Kosova Yüksek Mahkemesi nin KRJA nr. 3/2010 sayı ve 4 Mayıs 2011 tarihli kararı

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 24 Nisan 2012 Nr. Ref.: RK22/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 56/11 Başvurucular NP Media Print Kosova Yüksek Mahkemesi nin Ae.nr. 104/2009 sayı ve 21 Eylül 2010 tarihli kararının Anayasa

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Ocak 2012 Nr. Ref.: RK180/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 101/11 Başvurucu Isma Bunjaku Kosova Yüksek Mahkemesi nin PPA nr. 4/2009 sayı ve 27.4.2011 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 8 Korrik 2013 Nr. Ref.: RK451/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI51/12 Başvurucu Sahit Sylejmani Kosova Yargı Kurulu nun 4/2013 ve 32/13 sayı ile 4 Ocak 2013 ve 25 Ocak 2013 tarihli kararları

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 5 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK463/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI40/13 Başvurucu Ymer Bajrami Priştine Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 389/2012 sayı ve 23 Kasım 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 30 Ağustos 2012 Nr. Ref.: RK 290/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 158/11 Başvurucu Ferizovik Belediye Mahkemesi Ştirpçe Şubesi Sırbistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi nin Tu.Nr 367/90

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 24 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 333/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 164/11 Başvurucu Jetullah Mustafa Yüksek Mahkeme nin Rev. 538/2008 sayı ve 28 Haziran 2011 tarihli hakkında anayasal

Detaylı

KARAR. Başvuru No: KO 09/13

KARAR. Başvuru No: KO 09/13 Priştine, 29 Ocak 2013 Nr. Ref.: AGJ 367/13 KARAR Başvuru No: KO 09/13 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 04-DO-1357 sayılı yazıyla 18 Ocak 2013 tarihinde teslim edilen Anayasa Değişikli Önergelerinin

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 04 Mayıs 2012 Nr. Ref.: RK229/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 27/11 Başvurucular Xhevdet Rrahmani Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 820/2010 sayı ve 25 Ocak 2010 tarihli kararının Anayasa

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 16 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK178/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 70/11 Başvurucular Faik Hima Magbule Hima Bestar Hima Kosova Yüksek Mahkemesinin A. nr. 983/08 sayı ve 7 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 6 Mart 2013 Nr. Ref.: RK399/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI95/12 Başvurucu Daut Jemin Hoxha Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin C-III-12-274 sayı ve 23 Ağustos 2012 tarihli emirnamesi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 357/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 157/11 Başvurucu Avukat Azem Ejupi tarafından temsil edilen Kosova Cumhuriyeti Emekliler ve İş Malulleri Birliği Kosova

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 1 Kasım 2011 Nr.ref: RK 149/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 01/11 Başvurucular Özel Gradevinar Şirketi Kosova Yüksek Mahkemesinin Ae-Pz nr. 21/2008 sayı ve 15 Temmuz 2010 tarihli kararının

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 17 Mayıs 2013 Nr. Ref.: RK408/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI18/13 Başvurucu Blerim Uka Priştine Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 1314/2012 sayı ve 7 Aralık 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 31 Mayıs 2013 Nr. Ref.: RK416/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI02/13 Başvurucu Halil Mazreku Prizren Belediye Mahkemesi nin C. nr. 691/01 sayı ve 11 Aralık 2007 tarihli kararı ile Prizren

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 19 Ekim 2011 Nr. Ref.: RK142/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 19/11 L. H. İpek Bölge Mahkemesinin C. nr. 271/10sayı ve 7.10.2010 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 31 Ağustos 2012 Nr. Ref.: RK 292/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 13/11 Başvurucular Jeton Salihu ve Mentor Salihu Mitroviça Bölge Mahkemesi nin P. nr. 211/06 sayı ve 1 kasım 2007 tarihli

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK452/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI63/13 Başvurucu Safet Voca Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin başvurucularda tüm evrakın İngilizce çevirisinin talebi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 4 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK436/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI45/13 Başvurucu Bayan Jasmine Baxhaku Kosova Yüksek Mahkemesi nin Ac.nr. 65/2012 sayı ve 29 Ekim 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 4 Haziran 2013 Nr. Ref.: RK424/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI119/11 Başvurucu Sadri Mazreku 10 Haziran 2009 tarihli (C. nr. 90/2004) Malişova Belediye Mahkemesi kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 31 Ekim 2016 Nr. Ref.: RK989/16 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI146/15 Başvurucu Azem Brajshori Kosova Özelleştirme Ajansıyla ilgili davalara ilişkin Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Haziran 2011 Nr.ref: RK 123/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 115/10 Başvurucu Gjokë Dedaj Kosova Emanet Ajansı davalarıyla ilgili Yüksek Mahkeme Özel Dairesinin SCC-04-0104 sayı ve 23

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 19 Mart 2013 Nr. Ref.: RK395/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI141/11 Başvurucu Ramadan Rrahmani Kosova Cumhuriyeti Emeklilik İdaresi nin 5017415 sayı ve 26 Şubat 2009 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Kasım 2011 Nr. Ref.: RK157/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 09/11 Başvurucu Mustafë Aliu Bölge Mahkemesinin Ac.nr. 1326/2008 sayı ve 27.02.2009 tarihli kararı ile Belediye Mahkemesinin

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 8 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK166/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 91/11 Başvurucu Xhevrije Haliti Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev.nr.588/2008 sayı ve 14.4.2011 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 20 Mart 2012 Nr. Ref.: RK215/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 147/11 Başvurucu Maria Strugari Priştine deki Adi Suçlar Yüksek Mahkemesi nin GJL. nr. 1288 sayı ve 28 Ekim 2011 tarihli kararının

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 31 Mart 2014 Nr. Ref.: RK584/14 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI120/13 Başvurucu Ismete Veseli Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr.60/2012 sayı ve 4 Haziran 2013 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 330/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 84/12 Başvurucular Kosova Emekliler ve İş Malulleri Bağımsız Sendikası adına Vıçıtırın Şube Başkanı Rifat Halili Emeklilerin

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 384/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI49/11 Başvurucu Ibrahim Sokoli Kosova Yüksek Mahkeme nin Rev. nr. 362/2009 sayı 4 Şubat 2011 sayılı kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 364/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 116/12 Başvurucu Lulzim Ramaj Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu nun 1218/2/12 sayı 12 Haziran 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Mayıs 2012 Nr.ref: RK 241/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 114/11 Başvurucu Veli Kryeziu Kosova Yüksek Mahkemesi nin Mlc. nr. 2/2009 sayı ve 5 Nisan 2011 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 5 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK440/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI07/13 Başvurucu Ibish Kastrati İpek Belediye Mahkemesi nin N.nr.137/08 sayı ve 17 Kasım 2008 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 26 Eylül 2012 Nr. Ref.: RK 305/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 75/10 Başvurucu Blerim Hoxha Kosova Yüksek Mahkemesi nin A.nr. 942/2009 sayı ve 24 Mart 2010 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Gjykata Kushtetuese / Ustavni sud / Constitutional Court Perandori Justinian p.n., Prishtinë/a, Kosovë/o Tel: +381 (0)38 220 104/5; Fax: +381 (0)38

Detaylı

BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARAR

BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARAR Priştine, 7 Kasım 2016 Nr. Ref.: RK996/16 BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARAR Başvuru No: KI71/16 Başvurucu: Ramadush Mjaku Kamu otoritesinin belirtilmemiş olan kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 24 Eylül 2012 Nr. Ref.: RK 299/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 88/11 Başvurucu Kosova Protestan İncil Kilisesi Yüksek Mahkeme nin AP 306/2011 sayı ve 6 Nisan 2011 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 19 Mart 2012 Nr. Ref.: RK208/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KO 05/12 Başvurucular Visar Ymeri ile Kosova Cumhuriyeti Meclisi nin on iki milletvekili Kosova Cumhuriyeti Meclisi nin 04-V-279

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Kasım 2016 Nr. Ref.: RK1006/16 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI27/16 Başvurucu Irena Đorđević Kosova Yüksek Mahkemesi-Kosova Mülkiyet Ajansı Temyiz Heyetinin GSK-KPA-A 095/13 sayı ve

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 3 Kasım 2011 Nr.ref: RK 153/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 70/10 Başvurucular Fatime Kabashi Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev.nr. 28/2010 sayı ve 30 Haziran 2010 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Mart 2013 Nr. Ref.: RK392/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI19/10 Başvurucu Sh. P. K. Syri Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin 9 Şubat 2010 tarihinde çıkardığı SCA-09-0041 sayılı

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Mayıs 2012 Nr.ref: RK 242/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru no: KI 146/11 Başvurucu Isak Berisha 2001/35 ve 2005/20 sayılı UNMIK Yönetmeliklerinin uygulanmasına ilişkin başvuru KOSOVA CUMHURİYETİ

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 27 Ocak 2012 Nr. Ref.: RK190/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: UR 90-10-bk/10 sayı ve 8 Ekim 2010 tarihli kararla birleştirilen KI 90, 91, 92, 93, 94 ve 95/10 davaları Başvurucu Avukatlar Bay

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Ekim 2016 Nr. Ref.: RK979/16 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI16/16 Başvurucu: Abdullah Cenkçiler Kosova İstinaf Mahkemesinin AA.nr. 229/2015 sayı ve 24 Kasım 2015 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 7 Kasım 2016 Nr. Ref.: RK998/16 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI76/16 Başvurucu Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev. nr. 41/2016 sayı ve 14 Mart 2016 tarihli kararı

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 26 Nisan 2012 Nr. Ref.: RK226/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 160/11 Başvurucular Kosova Özelleştirme Ajansı Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin ASC-09-0106 sayı ve 7 Ekim 2011 tarihli

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 5 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK439/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI107/12 Başvurucu Jovica Đorđević Priştine Bölge Mahkemesi nin Gž.nr.1490-2011 sayı ve 26 Haziran 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 18 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 315/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 121/11 Başvurucu Arjana Syla Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. 134/2010 sayı ve 17 Mayıs 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 04 Nisan 2012 Nr. Ref.: RK216/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 98/10 Başvurucu Kosova Cumhuriyeti Ombudsmanı Ştime Belediye Meclisinin 01 nr. 06/837 sayı ve 16 Nisan 2009 tarih ile Npi-

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 18 Mart 2013 Nr. Ref.: RK394/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI111/12 Başvurucu Mithat Lozhani Şartlı Tahliye Heyeti nin MD/PKL No. 02/12 sayı ve 29 Mayıs 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 4 Ekim 2011 Nr.ref: RK 140/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 106/10 Başvurucu Binak Thaqi Yüksek Mahkemenin P.nr. 610/07 sayılı kararı, Yüksek Mahkemenin Ap.nr. 267/08 sayılı kararı, Yüksek

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Ekim 2011 Nr.ref: RK 145/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KO 43/10 Başvurucu Prizren Belediye Meclisinde temsil edilen LDK, AAK, LDD parti grupları Prizren Belediye Başkanı tarafından çıkartılan

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 22 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 352/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 35/12 Başvurucu Agron Prenaj Kosova Yüksek Mahkemesi nin PKL. 11/2012 sayı ve 6 Şubat 2012 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Kasım 2016 Nr. Ref.: RK1005/16 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI05/16 Başvurucu Gani Govori Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev.nr222/2015 sayı ve 19 Ağustos 2015 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 31 Ekim 2016 Nr. Ref.: RK993/16 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI160/15 Başvurucu Nehat Kelaj Kosova Yargı Kurulu Şartlı Tahliye Heyetinin PLKK 94/15 sayı ve 10 Aralık 2015 tarihli bildirimi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 6 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 375/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI89/12 Başvurucu Brahim Delijaj Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 374/2009 sayı ve 2 Mayıs 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 3 Nisan 2013 Nr. Ref.: RK396/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI114/12 Başvurucu Kastriot Hasi Yakova Belediyesi Şehircilik ve Çevre Koruma Müdürlüğü nün 07/351-8460 sayı ve 24 Ocak 2011

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 4 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK433/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI66/13 Başvurucu Milazim Gashi Graçaniçe Belediye Başkanı Bay Bojan Stojanović e karşı KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 6 Mart 2013 Nr. Ref.: RK397/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI77/12 Başvurucu Rifat Hamiti Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev.I. nr. 89/2011 sayı ve 5 Mart 2012 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK173/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 42/11 Başvurucu Dedë Bala Priştine Belediye Mahkemesinin P.nr. 2630/2006 sayılı kararı, Priştine Bölge Mahkemesinin Ap. rn.

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 06 Temmuz 2012 Nr. Ref.: RK267/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 30/12 Başvurucu Afrim Kalaja Priştine Bölge Mahkemesinin Ac. nr. 1496/2011 sayılı kararının Anayasaya uygunluk denetimi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Mayıs 2012 Nr. Ref.: RK246/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 127/11 Başvurucu Ardian Hasani Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 219/2009 sayı ve 10 Haziran 2011 tarihli kararının Anayasa

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Gjykata Kushtetuese / Ustavni sud / Constitutional Court Perandori Justinian p.n., Prishtinë/a, Kosovë/o Tel: +381 (0)38 220 104/5; Fax: +381 (0)38

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 10 Haziran 2013 Nr. Ref.: RK422/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI22/13 Başvurucu Sokol Mushkolaj Yüksek Mahkeme nin Pkl.nr. 164/2012 sayı ve 5 Aralık 2012 tarihli kararı, Priştine Bölge

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Ekim 2016 Nr. Ref.: RK980/16 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI90/15 Başvurucu Emin Behrami Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Rev. nr. 39/2015 sayı ve 19 Mart 2015 tarihli kararı hakkında

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 8 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK443/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI30/13 Başvurucu Fatmir Metahysa İpek Bölge Mahkemesi nin Ac.nr. 527/12 sayı ve 14 Kasım 2012 sayılı kararı ile Yakova Belediye

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 04 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 326/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 120/11 Başvurucular Sağlık Bakanlığı Yüksek Mahkeme nin A.Nr. 551 sayı ve 20 Haziran 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 22 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK350/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI51/19, KI31/10, KI68/11, KI99/11, KI112/11, KI126/11, KI07/12, KI64/12 Başvurucular Vahide Hasani, Alltane Krasniqi, Fetije

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Kasım 2016 Nr. Ref.: RK1008/16 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI99/16 Başvurucu Muhamed Ali Ceyşülmedine Prizren Bölge Mahkemesinin Ac.nr. 35/2003 sayı ve 23 Haziran 2004 tarihli kararı

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 373/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI82/12 Başvurucu Milorad Rajović 2000/4 sayılı UNMIK Yönetmeliği ve 2008/03-L033 sayılı Kosova Cumhuriyeti Yasası nın uygulanması

Detaylı

MAHKEME KARARI. Başvuru No: KI 55/11. Başvurucu. Fatmir Pireci

MAHKEME KARARI. Başvuru No: KI 55/11. Başvurucu. Fatmir Pireci Priştine, 16 Temmuz 2012 Nr. Ref.: AGJ277/12 MAHKEME KARARI Başvuru No: KI 55/11 Başvurucu Fatmir Pireci Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 518/2010 sayı ve 26 Kasım 2010 tarihli kararının anayasal denetim

Detaylı