Sayın Meslektaşlarımız,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Meslektaşlarımız,"

Transkript

1 Sayın Meslektaşlarımız, Son zamanlarda, çeşitli televizyon kanallarında, katarakt ameliyatları sonrasında, özellikle enfeksiyon ile göz kaybı yaşanabileceğine ilişkin, hekimlik mesleğinin onurunu zedeleyici, etik değerlere uymayan, ve gerçekleri yansıtmayan yanları bulunan, toplumu ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikler taşıyan Dünya Göz Hastanesinin bir reklam filmi görülmektedir. Bu konuda Türk Oftalmoloji Derneği gerekli yasal girişimlerde bulunmuştur ve bulunmaktadır. Bu çerçevede, ilgili hastanenin medikal direktörlüğü imzası ile bir yazının, üyelerimize e- mail yolu ile gönderildiği anlaşılmıştır. Söz konusu yazı Dünya Göz Hastanesi Medikal Direktörü sıfatı ile Prof.Dr. Hayati Tolun imzalı bir ön yazı ile, kuruluşun kendi hekimlerine de ayrıca gönderildiği anlaşılmıştır ( Bakınız Ek 1). Bu şekildeki iki yüzlü yazışma yapılmasının uygunsuzluğu yanı sıra, söz konusu yazıda, hekimlik mesleği açısından, tıp etiği açısından etik dışı ve meslek onurunu zedeleyici beyanlar yer almaktadır. Ayrıca bu yazının içeriğinde de, kamuoyunu yanıltıcı, yanlış ve gerek ilgili makamların gerekse toplumun farklı bilgilenmesi bakımından tamamen yanlış ve yönlendirici ifadeler yer almaktadır. Öncelikli olarak bu reklamları ve bu konuyla ilgili olarak yazılmış bu yazıdaki içeriği ve yaklaşımı genel olarak kınadığımızı beyan etmek isteriz. Bu konularda hukuki girişimlerimiz TOD olarak devam etmektedir. Ancak yine de öncelikli olarak Dünya Göz Hastaneleri Grubu ve Medikal Direktörü tarafından, Oftalmoloji Kamuoyuna bir yazının kaleme alınmış olmasını düşündürücü bir noktaya gelindiğinin bir işareti olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü : 1. Dünya Göz Hastanesi olarak bilinen şirketin, Türkiye de ki tüm 70 milyon hastaya bakamayacağını anlamış olduğunu ve bunu itiraf ettiğini memnuniyetle görmüş bulunmaktayız. Böylece, bu ülkede başka göz hekimlerinin de bulunduğunun idrakine ermiş olmaları bile buruk da olsa memnuniyet vericidir. 2. İlgili metinde Dernek başkanı olarak asli vazifeniz ülkemizin oftalmoloji sektöründe gelişmesini sağlamak, halkı göz hastalıkları konusunda bilinçlendirmek ve göz hekimlerinin haklarını ve menfaatlerini korumak adına faaliyetleri organize etmek ve yürütmektir. denmektedir. Bunca yılda tüm camianın gözü önünde yaptıkları bunca mevzuat dışı işlerden dolayı aldıkları bir çok hukuki cezadan sonra, TOD ve başkanının ne yapmakta olduğunu anlamış olmaları bakımından Dünya Göz Hastanesi Grubunun bu idraki de takdire şayandır. Google dan sadece Rekabet Kurulu ve Dünya Göz gibi terimlerle girilmesi, aldıkları cezaların gerek niteliği ve gerekse ne olduğunun görülmesi için yeterli olacaktır. 3. İlgili metinde Son 1 yıldır gerek Sağlık Bakanlığı nın gerekse SGK nın aldığı yeni kararlar göz hekimlerinin mesleklerini son derece basite indirgeyen, adeta göz ameliyatlarını manikür yaptırmak ya da saç kestirmekle eşdeğer konuma sokar niteliktedir. denmektedir. Bu konuda yıllarca yaptığı reklamları önüne koyup baktıktan ve yaptıkları uygulamalar, kampanyalar, popülist ucuzlatmalar, hekim emeğini hiçe saymalardan sonra, hekim emeği değerinin bu hale gelmesinin en önemli nedeni olan Dünya Göz Hastanesinin bu anlayışa ulaşmış olmasını belki de tebrik etmek gerekir. (Ek-2 ). 4. İlgili metinde Tüm bu kabul edilemez duruma karşı bu güne kadar asli vazifesi göz hekimlerinin menfaatlerini korumak olan Oftalmoloji Derneği ne halkı nede göz hekimlerini örgütleyerek gerekli çabayı göstermemiştir denmektedir. Burada, Dünya Göz Hastanesinin hekimleri de dahil olmak üzere, tüm camianın ve hekimliğin ortak mesleki ve etik değerlerini savunmak ve adı geçen hastanenin

2 bazı uygulamalarından bu halkı korumak için, her türlü çabayı sonuna kadar yapmış bulunan Türk Oftalmoloji Derneği ni, en hafif tabiri ile bilmeden suçlamak çok yakışıksızdır. TOD un şu ana kadar mesleki ve etik ilkeler ışığında, Dünya Göz Hastanesi ilgililerine yaptığı uyarıları hiçbir şekilde dikkate almayıp, sıra kendilerine gelince ve kendi yanlış uygulamalarından ilham alan SGK ve Sağlık Bakanlığının boyunlarına taktığı madalyaların ipi, nefes borusuna baskı yapmaya başlayınca dönüp de Türk Oftalmoloji Derneğine asli vazifesini hatırlatmalarını, tuhaf bir gayretkeşlik olsa bile yine de takdire değer bir ermişlik olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek isteriz. 5. İlgili yazıda SGK fiyatlarının düşük olduğu ve bunun ameliyatlara ve malzemelere negatif olarak yansıdığı belirtilmiştir. Dünya Göz Hastanesinin, göz hastalıklarının ve hekimlerinin üzerinden endüstriyel tarzda para kazanma konseptini ilk yaratan oluşum olduğunu dünya alem bilmese, bunun için tüm görsel ve yazılı mediayı da bu konsepte alet etmeye çalıştığını bu camia ve tüm toplum bilmese ifade ettikleri sahici bir duyarlık belirtisi sanılabilirdi. Ama öyle anlaşılıyor ki, artık, kendilerince fiyatın inilebilir bir noktası kalmadığı için ve ticari rekabette fiyat unsurunun sonuna gelindiği için artık kalite hatırlanmaya ve rekabette kalite faktörü kullanılmaya başlandı. Artık biz daha ucuzu yapıyoruz diye, herkesi dışlayan reklam kampanyalarından, fiyat sınırına gelindiği için vazgeçildiği anlaşılıyor. Bunun yerine, biz daha iyi lens kullanıyoruz gibi yapay bir kalite unsuru öne çıkarılmaya çalışılmaktadır. Yani artık fiyatsal rekabet out, yapay kalitesel rekabet in şeklinde tanımlanabilecek yeni postmodern reklam stratejileri yaratılmaktadır. Bu nedenle bile olsa, şimdiye kadar sadece fiyat üzerinden ucuz kampanyalar vb. ile insanları çekmeye çalışan bu kuruluşun kaliteyi bir şekilde hatırlaması da en azından kendi hesaplarına çok sevindiricidir. Üstelik fiyatların bu noktalara gelmesindeki en önemli aktörlerden birisi olarak Dünya Hastanesinin, SGK ve Sağlık Bakanlığı nezdinde belki de nedamet getirmenin başlangıcında olduğu duygusunu yaratması da yine en azından bu camia için ilginç bir hoşluktur. Gerçekten de rol biraz daha zorlansa, babamın verdiği harçlık hiçbir şeye yetmiyor, -artık bundan böyle babam kötüdür çocuksuluğunu görmek bile, böyle bir aktörlük için göze naif gelen bir rol halini alabilir. 6. Yine yazıda SGK sözleşmesinde lenslerle ilgili konulmuş tek şart olan CE belgesi FDA onayı gibi tıbbi bir kalite belgesi değil tamamen ticari bir belgedir. Bugün Türkiye de CE belgesine sahip 5-10 dolarlık Hint yada Çin malı pek çok kalitesiz lens markası CE belgeli olduğu için satılabilmektedir. denmektedir. Öncelikli olarak FDA ve CE belgesi, kalitenin göstergesi değil sadece ABD ve Avrupa Birliğinde satılabilir onayını temsil eder. Bir çok ürün, Avrupa ve Türkiyede bulunmasına rağmen, ABD de satılamamaktadır. Bunun terside mümkündür. Dolayısı ile tek kriter bunlarmış gibi yanlış bir değerlendirmeye yol açmamak gerekir. Burada keşke daha açık yazılsa idi ve : Evet gerçekten fiyatların, SGK tarafından bu kadar anlamsız düzeylere çekilmesinde bizim büyük kusurumuz var ama artık bu gelirlerle, varlığımızı devam ettiremez hale geldik, rekabeti başka bir kanaldan, lens kalitesi üzerinden devam ettirmek istiyoruz dense idi. Benim yeni kalite merkezli stratejime bu ucuz lensler sadece reklam malzemesi olarak katkı sağlıyor denseydi. Madem bu kadar maliyet odaklı düşünülüyordu da, daha önce maliyet kırıcı reklamları neden bu kadar saldırganca kullanıldı, bunun da açıklamasını yine bu kuruluşun ilgililerinin yapması gerekir.

3 Bu yazıda Sizin nezdinizde tüm göz hekimlerini devlet kurumlarının göz hekimlerinin mesleklerini küçümseyen ve basite indirgeyen uygulamalarını değiştirmeleri için birlik olmaya ve Dernek yönetimini göreve çağırıyoruz. denmektedir Eh burada galiba pes demek gerekir: bu son TV reklamını tekrar seyreder misiniz lütfen. Kimlerdir Göz hekimlerini küçümseyen, onları genel kamuoyu önünde aşağılayan?. Bir aynaya bakar mısınız lütfen.yine de en azından bu cümlede birlik olmak gibi bir sözcükler geçmektedir. Bunun çok önemli bir aşama olduğu kanısındayız. Değerli meslektaşlarımız daha önce de size defalarca bildirdiğimiz üzere, göz ameliyatlarının bu fiyatlara çekilmesinin çok yanlış olduğunu gerekçeleri ile birlikte SGK Başkanlığı na, Sağlık Bakanlığı na ve hükümette bazı yetkili kişilere yazılı ve sözlü olarak defalarca ilettik (TOD-net e bakınız). Son olarak da Nisan ayı içinde başvurumuz yapılmıştır. Bu teklifimizi gündemlerine alacakları tarafımıza bildirilmiştir Bu konunun sonuna kadar yakın takipçisiyiz. 7- İlgili yazıda Daha önce Türk Oftalmoloji Derneği Web sitesine gönderdiğimiz hiç bir yazı yayınlanmadığı için bu mektubu göz hekimlerinin mail adreslerine doğrudan gönderiyoruz notu yer almaktadır. Bu not Dünya Göz Hastanesi Direktörlüğü tarafından mı yoksa TOD Üyesi olan Sayın Prof. Dr. Hayati Tolun tarafından mı yazılmış anlaşılmamaktadır. Bilindiği gibi kurumların TOD-Net e girme yetkisi yoktur. Oysa tüm TOD Üyesi olan meslektaşlarımız TOD Üyelik işlemleri ve İnternet Yönergesi Ek 1 de yer alan TOD Web Sitesi Uygulamalarında* ve Elektronik Bültenlerde Uyulması Gerekli Kuralları Doğrultusunda Web Sitesi iletişim hattından yararlanabilmektedir. Ancak Ek 1:de Genel ahlak ve meslek etiği kurallarının dışına çıkılamaz. Kişi veya kurumların reklamları mahiyetinde ve haksız rekabet ortamı yaratarak maddi çıkar sağlamaya yönelik olarak düşünülebilecek ifadeler kullanılamaz denmektedir. Bu kurallar meslektaşlarımızın eğitimini, emeğini ve saygınlığını hiçe sayan reklamları da kapsamaktadır. Uyulması gereken kurallara uyulduğu taktirde her TOD Üye meslektaşımız iletişim hattına yazılarını bırakabilmektedir. Son olarak: merak etmeyin, Türk Oftalmoloji Derneği yönetim ve camia olarak çok güçlü bir kuruluştur. Kuruluşundan bu yana, üyelerinin haklarını ve onurunu korumak için her türlü çabayı sarfetmiştir ve etmektedir ve görevinin başındadır. Bunu bundan böyle de, başarıyla, tek vücut olarak ve sizlerin destekleriyle yapmaya devam edecektir. Saygılarımızla, Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu

4 Ek 1 From: Hayati Tolun Sent: Monday, April 27, :56 PM To: Grup Dünyagöz Doktor Cc: Adem Esgün; Gülferi Yıldırım Öğün; Demet Kapıcıoğlu; Selin Yildirim Peker Subject: GÖZ HEKİMLERİNİN DİKKATİNE Değerli meslektaşlarım, TOD başkanı Nevbahar Tamçelik, tüm göz hekimlerine grubumuzun katarakt konusunda yaptığı uyarıcı reklam hakkında yazılar göndermekte ve haksızca eleştirmektedir. Bu konuda derneğe ve tüm göz hekimlerine göndereceğimiz cevap ek dedir. Tanıdığınız tüm göz hekimlerine ve derneğe ekteki metni iletmenizi önemle rica ederim. Prof. Dr. Hayati Tolun Dünyagöz Grubu Medikal Direktörü

5 Ek-2

6

7

8

9

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SOSYAL DİYALOG PERSPEKTİFİNDE ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ THE NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COUNCIL FROM A SOCIAL DIALOG PERSPECTIVE Vedat LAÇİNER * 1 Özet: Kişilerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası Avrupa Ombudsmanı Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası TR Misyon bildirisi Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği kurumları ile ilgili şikâyetlere yönelik adaletli sonuçlar arar, şeffaflığı teşvik eder ve idari

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu TÜRKİYE nin geniş kapsamlı İlk Etİk edergisi Sayı 1 Etİk dolu etikite İle geldik 08 Kasım 2014 Röportajlar ile ela Etİka ödül törenleri Türkİye NİN GENÇ ETİK LİDERLERE İHTİYACI VAR etik DEĞERLER MERKEZİ

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI Ş. ŞEMSİ BAYRAKTAR IN TZOB 24 ÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASI TZOB 24 ÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 18-19-20 Mayıs 2007-Ankara

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 SAYI: 69 "Operasyonel ve günlük kiralama firmaları için değer yaratmayı sürdüreceğiz" Ali Haydar BOZKURT Toyota Türkiye Pazarlama ve

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

Iki Büyük Kampanya. DTO Üyeleri Için. BOSNA EKONOMiSi DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI

Iki Büyük Kampanya. DTO Üyeleri Için. BOSNA EKONOMiSi DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI 74 DENIZLI TICARET ODASI YIL 08 SAYI 74 EYLÜL 2012 DTO Üyeleri Için Iki Büyük Kampanya HONAZ EKONOMiSi DTO'DAN ÜYELERiNE ÖZEL

Detaylı

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK İçindekiler Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK Öğlen Oturumu Deşifre Alihan GÜRKAN Gökhan MORAL Hikmet AKGÜL

Detaylı

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler TUR 2014/1 Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler Mahkeme hangi şikâyetleri inceler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), Avrupa

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı?

Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı? 20 Aralık 2012 Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı? Medya Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile 08 20 Aralık 2012 Panele katkı sağlayanlar Medya Derneği ve Kadir

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

Prof. Dr. Sabahattin Aydın

Prof. Dr. Sabahattin Aydın Sağlıkta performans: Ne için, nereye kadar? Prof. Dr. Sabahattin Aydın Sağlık Düşüncesi Dergisi nin kış sayısında, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan performansa göre ödeme sistemine eleştirel

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ BAZ İSTASYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ : HUKUKİ DURUM BAZ İSTASYONLARININ YASAL DAYANAĞI

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

Türk cam sanayinin temellerinin atılmasında

Türk cam sanayinin temellerinin atılmasında 2 Güncel Söyleşi Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman Stratejimiz, dünyanın her yerine cam satmak Türk cam sanayinin temellerinin atılmasında ve bugün güçlü bir sektör

Detaylı

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5 Sayfa 10 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 74 milyonun sorumluluğunu taşıdığını unutmuşcasına açıklamalar yaparak büyük infial uyandırdı. Vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını oylarının rengine göre

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu SOSYAL

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Devlet Memuruna Hediye Rüşvet (mi)dir?

Devlet Memuruna Hediye Rüşvet (mi)dir? U. SÖKMEN Devlet Memuruna Hediye Rüşvet (mi)dir? Uğur SÖKMEN * Özet Devlet memurlarının görevleri esnasında veya görevleri dışında görevlerinden dolayı herhangi bir şekilde kişisel menfaat sağlamaları

Detaylı