Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?"

Transkript

1 BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Neden A) Yer çekimi B) Su buharı Sonuç Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır. Meteorolojik olaylar en alt katmanda gerçekleşir. C) Yer çekimi Atmosfer in kalınlığı kutuplarda azdır. D) Su buharı Atmosfer saydam ve renksizdir. E) Güneş ışınlarının yere çarpıp yansıması Troposfer de sıcaklık, yükseldikçe azalır. 2. sı ve sıcaklık kavramları ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Bir maddenin sahip olduğu ısı direkt olarak ölçülebilir. B) Farklı sıcaklıklara sahip cisimler birbirlerine temas ettiklerinde aralarında ısı alış-verişi gerçekleşir. C) sı bir enerji çeşidi, sıcaklık ise bir ölçümdür. D) sı birimi kalori (cal), sıcaklık birimi ise derecedir. E) sı, madde miktarına bağlıdır, sıcaklık ise madde miktarına bağlı değildir. Test 1 5. Troposfer katmanında yerden yükseldikçe her metrede sıcaklık,5 C azalır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş ışınlarının atmosferde absorbe edilmesi B) Güneş ışınlarının yere çarpıp yansıması C) Yükseldikçe atmosfer basıncının azalması D) Atmosferin kalınlığının azalması E) Ozon tabakasında incelmenin olması. Troposfer tabakasında sıcaklığın beklenilenin aksine yükseldikçe artması durumuna sıcaklık terselmesi denir. Bu durum kışın zeminin soğuyarak dikey hava akımlarının azalmasına ve buna bağlı olarak büyük şehirlerde hava kirliliğine sebep olmaktadır. Bu olay, kışın durgun, ayaz günlerinde, çoğunlukla sabaha karşı, çukur alanlar içinde, dağlarla çevrili ovaların tabanında belirir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde sıcaklık terselmesi olayının görülme olasılığı daha fazladır? A) ğdır Ovası B) Erzurum Platosu C) Konya Ovası D) Gaziantep Platosu E) Bafra Ovası 3. Atmosferin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Ağır gazlar alt tabakalarda, hafif gazlar üst tabakalarda toplanmıştır. B) Her zaman bulunmayan gazlar tozlar ve ozondur. C) İçindeki bütün gazların oranları sabittir. D) Atmosferdeki gazların oranlarının değişmesi iklim üzerinde bir takım değişikliklere neden olur. E) Troposfer katmanı yerden yansıyan ışınlarla ısınır. 4. Troposfer katmanında yerden yükseldikçe aşağıdakilerden hangisinde azalma görülmez? A) Nem B) Gaz basıncı C) Yağış D) Gaz yoğunluğu E) Sıcaklık 7. Aşağıda bazı sonuçlar verilmiştir. İzotermler Yarım Küre de daha çok girinti ve çıkıntı yaparlar. Yıllık sıcaklık farkları Yarım Küre de daha belirgindir. Yarım Küre nin yıllık sıcaklık ortalaması Yarım Küre ninkinden 2 C azdır. Yukarıdaki sonuçların ortaya çıkmasındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Enlem farkı B) Yükselti farkı C) Doğal bitki örtüsünün farkı D) Yer şekilleri farkı E) ve denizlerin dağılım farkı D 2. E 3. C 4. C 5. B. A 7. E

2 8. Kaynama, suyun üst kısmındaki kabarcığın yükselerek havaya karışmasıdır. Bunun için kabarcık tarafından uygulanan doymuş buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olması gerekir. Yüksek su sıcaklığı, yüksek su buharı basıncı oluşturur. Buradan hareketle atmosfer basıncındaki değişim suyun kaynama sıcaklığını etkileyecektir. Atmosfer basıncı yükseldikçe azalır. Atmosfer basıncının fazla olduğu yerde suyun kaynama sıcaklığı daha yüksek, daha düşük atmosfer basıncı olan yerlerde ise kaynama sıcaklığı daha düşük olacaktır. Buna göre aşağıda verilen merkezlerden hangisinde aynı miktardaki suyun kaynaması daha erken olacaktır? A) İzmir B) Antalya C) Erzurum D) Adana E) Balıkesir 9. Atmosferdeki su buharı miktarı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? A) Rüzgâr - Enlem B) ve deniz dağılışı - Sıcaklık C) Sıcaklık - Bakı D) Sıcaklık- Rüzgâr E) Yükselti -Enlem. Bitki örtüsünden yoksun, yüksek ve denizden uzak yerler çabuk ısınır ve çabuk soğur.. Atmosfer veya hava küre, Dünya yı bütünüyle saran gaz küredir ve çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin özelliklerinden değildir? A) Atmosfer, troposfer, stratosfer gibi çeşitli katlardan oluşmuştur. B) Yeryüzüne yakın tabakalar daha ağır gazlardan oluşur. C) Dünya nın fazla ısınmasını ve soğumasını önler. D) Su buharı Güneş ten gelen sıcaklığı tuttuğundan o bölgenin ısınmasını sağlar. E) Havada yer yer değişen oranda su buharı vardır ve sıcaklığın tutulmasında önemli rol oynar. 13. Güneş ışınları atmosfere girdikleri andan itibaren hepsi aynı açı değeriyle yeryüzüne doğru ilerler. Fakat Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi Güneş ışınlarının bir noktaya gelme açısını değiştiren faktörlerden biri değildir? A) Dünya nın ekseni etrafındaki hareketi B) Yüzey şekillerinin eğim ve bakı özelliği C) Dünya nın geoid şekli D) Su buharı miktarı E) Dünya nın Güneş etrafındaki hareketi BÖLÜM 5 Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş ışınlarının geliş açısının az olması B) Zeminin ısınma özelliklerinin farklı olması C) Güneş ışınlarının bu ortamlarda çok tutulmaya uğraması D) Oksijen ve karbondioksit azlığı E) Ortamdaki nemin azlığı 11. Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe Güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı artar. Güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranını etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Enlem derecesi - Nem oranı B) Enlem derecesi - Boylam derecesi C) Sıcaklık değeri - Nem oranı D) Nem oranı - Bakı yönü E) Sıcaklık değeri - Yükselti değeri 14. Hava durumu, bir yerde belirli ve kısa süreli atmosfer olaylarının gösterdiği durum olup bazı yönleriyle iklimden ayrılmaktadır. Hava durumunu iklimden ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıcaklık, nem ve basınç değerlerine göre ifade edilmesi B) Maksimum ve minimum değerler ile ifade edilmesi C) Kısa sürelerde beliren meteoroloji olayları olarak ifade edilmesi D) Eşsıcaklık eğrileri ile değerlendirmeler yapılması E) Uzun süreli değerler toplamı olarak ifade edilmesi 15. Aynı iklim özelliklerini gösteren iki farklı bölgede, aşağıdakilerden hangisi birbirinin aynı olmak zorunda değildir? A) Yağış rejimi B) Yer şekilleri C) Hayvan türleri D) Bitki örtüsü E) Tarım ürünleri 8. C 9. B. E 11. A. D 13. D 14. C 15. B 151

3 BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Sıcaklık sadece Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak değişseydi, iki kutup noktası arasında tespit edilen ortalama sıcaklık değerlerinin değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olurdu? A) B) C) D) 9 Test 2 4. En yüksek yıllık sıcaklık farkı 5 C ile Sibirya da görülür. Kanada nın kuzeyinde ise 45 C ye ulaşan yıllık sıcaklık farkına rastlanır. Aynı enlemlerde bulunmalarına karşı Sibirya da yıllık sıcaklık farkı Kanada dakinden daha yüksektir. Aynı enlemlerde bulunmalarına karşı Orta Avrupa da sıcaklık farkı Batı Avrupa kıyılarına göre daha fazladır. Çöllerde günlük sıcaklık farkları fazladır. Yukarıda açıklanan, sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 9 E) A) seviyesinden yüksek olmaları B) Yer şekillerinin sade olması C) Atmosferlerindeki nem miktarlarının az olması D) Ekvator dan uzak olmaları E) Aynı enlem üzerinde olmaları Aynı enlem üzerindeki noktalara Güneş ışınları aynı açı değeriyle gelir. Dolayısıyla sıcaklık değerlerinin de aynı olması gerekir. Fakat gerçekte durum böyle olmaz. Aynı enlem üzerindeki noktaların sıcaklık değerleri birbirlerine yakın olabileceği gibi oldukça fazla farklılıklar da gösterebilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bulunduğu enleme göre sıcaklığı değiştirmede etkili değildir? 5. Aşağı enlemlerde kıtaların doğu kıyıları, yüksek enlemlerde ise kıtaların batı kıyıları üzerinde bulundukları enleme göre daha sıcaktır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yükselti B) sallık B) Enlem D) Mevsim farklılığı E) Sıcak okyanus akıntıları. Aşağıda bir bölgenin topoğrafya haritası verilmiştir. A) Bakı B) Yükselti C) Nem miktarı D) sallık V E) ellik seviyesinden yüksekliği yaklaşık olarak 17 metre olan Kars ta sıcaklık - 13 C dir Buna göre, Kars deniz seviyesinde olsaydı sıcaklığı kaç derece olurdu? A) - 21, 5 B) - 4,5 C) D) 4,5 E) 21,5 1. E 2. A 3. B 4. C 5. E. D Bu harita üzerinde belirtilen noktaların hangisinde gece ve gündüz sıcaklık farkı daha fazladır? A) B) C) D) E) V

4 7. Aşağıdaki grafikte bir merkezde sıcaklığın yıl içindeki değişimi verilmiştir V V V V X X X X A y l a r Buna göre, yıllık sıcaklık değişimi verilen merkezle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?. Kalıcı kar alt sınırı, Ekvator da 5 metre civarında iken kutuplarda deniz seviyesine kadar inmektedir. Bu durum, sıcaklık ile aşağıda verilenlerden hangisi arasındaki ilişkinin bir sonucudur? A) sallık B) Enlem C) Nem D) Bakı E) Yükselti BÖLÜM 5 A) Orta kuşakta yer aldığı B) sal iklim özellikleri görüldüğü C) Atmosferinde nem miktarının az olduğu D) Yarım Küre de olduğu E) Sürekli alçak basınç etkisi altında olduğu Atmosfer yerden yansıyan Güneş ışınları ile ısınmaktadır. Dolayısıyla atmosfer alttan ısınan bir kütledir. Aşağıdakilerden hangisi, atmosferin daha çok yerden ısındığının kanıtlarından biri değildir? A) Gündüzlerin gecelerden sıcak olması B) Yerden yükseldikçe sıcaklığın her metrede 1 C azalması C) Bir dağın eteklerindeki karların doruklarından önce erimesi D) Yükselen havanın yağış getirme ihtimalinin artması E) Bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi 21 Haziran da saat 14. te yapılan gözlemde sıcaklığın en yüksek değere numaralı noktada ulaştığı kaydedilmiştir. Bu noktanın aşağıdaki enlemlerden hangisi üzerinde bulunduğu düşünülemez? A) 32 B) 49 C) 51 D) 11 E) 22 V K 9. kenarından iç kesimlere gidildikçe ortalama sıcaklıklar düşer, gece ve gündüz ile yaz ve kış sıcaklık farkı artar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? A) Rüzgâr hızının artması B) Bitki örtüsünün cılızlaşması C) Atmosfer basıncının değişmesi D) Enlemin değişmesi E) Nemin azalması. Atmosferde sıcaklık yalnız güneşlenmeye bağlı olsaydı yılın en sıcak yeri 21 Aralık ta, Antarktika olurdu. Fakat gerçekte böyle birşey olmamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda anlatılan durumu ortaya çıkan faktörlerden biridir? A) Antarktika nın ortalama yükseltisinin fazla olması B) Antarktika nın buzullarla kaplı olması C) Antarktika nın canlı çeşitliliğinin az olması D) Antarktika ya Güneş ışınlarının az açıyla düşmesi E) Antarktika nın Başlangıç meridyenine uzaklığının 7. E 8. A 9. E. B 11. C. D 153

5 BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Rüzgârların oluşum merkezleri ve esme yönleri, sıcaklık dağılışını etkileyen önemli etmenlerden biridir. Hava kütleleri, üzerinde bulunduğu yüzeyin sıcaklıklarından etkilenirler. Buna bağlı olarak, sahip oldukları sıcaklıkları ulaştıkları alana taşırlar. Örneğin, denizden esen rüzgârlar, sıcaklığı yazın azaltır, kışın arttırırlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A) Kıyılarda yağış miktarının fazla olduğunu B) lerden her zaman rüzgâr estiğini C) larda sıcaklık farklarının fazla olduğunu D) Kıyıların her mevsim sıcak olduğunu E) lerin geç ısınıp geç soğuduğunu Test 3 3. Yükseltinin sıcaklık üzerinde belli bir etkisi vardır. Yükselti arttıkça sıcaklık azalır. Aşağıdakilerden hangisi yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak verilebilir? A) lerin karalara göre yazın serin kışın ılık olması B) Dönencelerin çevresinde çöllerin oluşması C) ların iç kesimlerinde sıcaklık farklarının fazla olması D) Doğu deniz de buzul şekillerine rastlanması E) Gündüz rüzgârların denizden karaya doğru esmesi 4. deniz kıyılarının yazın Akdeniz kıyılarına göre gündüz süresi daha uzun olmasına rağmen sıcaklık değerlerinin daha düşük olduğu görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 2. Rüzgârlar bir bölgede, geldikleri yöne göre sıcaklığı arttırıcı ya da azaltıcı etkide bulunurlar Buna göre, yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde esiş yönleri gösterilen rüzgârlar ulaştıkları bölgelerin sıcaklıklarını nasıl değiştirir? 5. A) Dağların geniş alan kaplaması B) Sıcaklığın yıl boyunca C yi geçememesi C) Güneş ışınlarının az açıyla gelmesi D) Dünya nın ekseninin eğik olması E) etkisinin fazla olması Yukarıdaki haritada gösterilen hangi noktada yıllık sıcaklık farkı daha fazladır? A) B) C) D) E) V V A) Arttırır Azaltır Azaltır Arttırır B) Arttırır Arttırır Arttırır Azaltır C) Azaltır Azaltır Arttırır Arttırır D) Arttırır Azaltır Arttırır Arttırır E) Azaltır Arttırır Azaltır Arttırır. Dünya yıllık izoterm haritasında en sıcak yerlerin Ekvator da değil, dönenceler çevresindeki çöllerde olduğu görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisine ters düşer? A) Enleme B) Bakıya C) Yer şekillerine D) elliğe E) Nemliliğine E 2. C 3. D 4. C 5. C. A

6 9. Dünya ocak ayı izoterm haritası incelendiğinde en düşük sıcaklık değerlerinin Yarım Küre de Sibirya, Kanada ve Grönland ın iç kesimlerinde olduğu görülür. Aşağıdaki haritada Yarım Küre ve Yarım Küre deki izoterm eğrilerinin uzanışı görülmektedir. 8 Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? B) Güneşlenme süresinin kısa olması C) Güneş ışınlarının geliş açısının az olması D) Yaşanılan mevsimin etkisi E) Nem miktarının az olması 4 A) Okyanus akıntılarının etkisi BÖLÜM Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı İzoterm eğrilerinin Yarım Küre de Yarım Küre ye göre daha girintili çıkıntılı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Güneş in ufuk düzlemi üzerindeki konumunun değişmesi, bir noktadaki gün içinde sıcaklık değerlerinin değişimine neden olmaktadır. A) Yarım Küre de yaz mevsiminin daha kısa olması B) Okyanus akıntılarının Yarım Küre de daha az etkili olması C) Güneş ışınlarının Yarım Küre ye daha az açıyla gelmesi X Merkezi Batı Doğu Buna göre, aşağıdaki grafiklerden hangisi X kentinde Güneş in gün içinde ufuk düzlemi üzerinde hareketine bağlı olarak oluşan sıcaklık değişimini ifade etmektir? D) ların Yarım Küre de daha fazla yer tutması 8. E) Yarım Küre nin yıllık sıcaklık farklarının daha fazla olması. 8 A) B) C) D) E) Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Yukarıdaki dünya yıık indirgenmiş izoterm haritasında Ekvator un kuzeyindeki C eğrisinin Avrupa nın batı kıyılarında kuzeye doğru kıvrımasını aşağıda verienerden hangisi en iyi açıkar? A) Güneş ışınarının geiş açısı B) Sıcak okyanus akıntıarı C) Enem D) ve deniz dağıımı E) Yer in kürese şeki 7. A 8. D 9. D. B 155

7 BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Aşağıdakilerden hangisi yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir? A) Türkiye nin güneyinden kuzeyine doğru sıcaklık değerlerinin azalması B) Samsun un ortalama sıcaklığının Adana nınkinden az olması C) Ekvator a doğru gidildikçe yerleşmenin üst sınırının artması D) Şanlıurfa nın Antalya dan yazın sıcak, kışın soğuk olması E) Erzurum un ortalama sıcaklığının Samsun dakinden düşük olması Test 4 4. En sıcak ve en soğuk ayların ortalama sıcaklık dereceleri arasındaki farka yıllık sıcaklık farkı denir. Sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerden hangisinde yıllık sıcaklık farkları en fazladır? A) Orta kuşak karalarının iç kesimlerinde B) Ekvatoral bölgede C) Kanada nın batı kıyılarında D) Yarım Küre nin ve Yarım Küre nin enlemleri çevresinde E) Akdeniz Havzası nın kuzey kıyılarında 2. Aşağıdakilerden hangisi enlemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilmez? A) Yarım Küre de kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın artması B) Yarım Küre de güneyden gelen rüzgârların sıcaklığı arttırması C) Doğal bitki örtüsünün Ekvator dan itibaren genişyapraklılar, karışık yapraklılar ve iğne yapraklılar şeklinde kuşaklar oluşturması D) Temmuz ayında Asya nın iç kesimlerinin Avrupa nın batı kıyılarına oranla sıcaklığının yüksek olması E) Alçak enlemlerde ürünlerin olgunlaşma süresinin yüksek enlemlerden daha kısa olması 5. Aşağıdaki grafikte X ve Y kentlerinin yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Sıcaklık ( C) X merkezi Y merkezi O Ş M N M H T A E E K A Aylar Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılacak bir sonuç değildir? 3.. Doğu Anadolu da kış mevsimi sıcaklık ortalamalarının Ege dekinden az olması. Anadolu nun kuzeyindeki dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha sıcak olması. Yazın Mersin in Samsun dan daha sıcak olması. Ekvatoral bölgede kalıcı karlara rastlanması V. Tarım ürünlerinin Çukurova da Bafra Ovası ndan önce hasat edilmesi Yukarıdakilerden hangileri, sıcaklık yükselti ilişkisine örnek gösterilebilir? A) - B) - C) - D) - - V E) - - V A) X te karasallık daha azdır. B) Y de atmosfer basıncının yıl içindeki değişimi daha fazladır. C) X deki sıcaklık değişimi Y dekinden daha fazladır. D) Y de yıllık sıcaklık farkı C den fazladır. E) Her iki merkez de aynı yarım kürededir.. Kış mevsiminde bir bölgede, diğer şartlar aynı kabul edilirse, aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanırsa, ölçülen sıcaklık çok düşük olmaz? A) Gündüz bulutlu, gece bulutsuz B) Gündüz parçalı bulutlu, gece parçalı bulutlu C) Gündüz güneşli, gece dolunaylı D) Gündüz bulutsuz, gece bulutlu E) Gündüz bulutlu, gece bulutlu E 2. D 3. B 4. A 5. C. D

8 9. Aşağıdaki haritada aynı enlem üzerinde bulunan A ve B noktaları verilmiştir. Bir noktaya Güneş ışınları, o yerin yerel saatine göre sa- BÖLÜM 5 7. at. de o günün, en fazla açısıyla gelir. Ancak en yüksek sıcaklık saat 14. te oluşur. A Bu şekilde oluşan sıcaklık gecikmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? B A) Atmosfer basıncının o ana kadar azalması B) Atmosferin ısıyı iletme özelliğinin artması C) Havadaki nem oranının artması D) Güneş ışınlarının geliş açısının değişiminin artması Bu iki noktanın sıcaklıklarının farklı olması aşağı- E) O ana kadar biriktirilen sıcaklığın kendini hissettir- dakilerden hangisiyle açıklanamaz? mesi A) Nem oranı B) Güneşlenme süreleri C) sallık D) Yükseklik E) ellik. Aşağıdaki haritada Atlas Okyanusu nun çeşitli kıyıların daki noktalar numaralandırılmıştır. 8. Rüzgârlar geldikleri yerlere ve yönlere bağlı olarak sıcaklığı etkiler. Buna bağlı olarak, rüzgâr sıcaklık ilişkisine göre V değerlendirildiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisi- V nin doğru olduğu söylenebilir? Bu noktaların sıcaklık özelliği aşağıdakilerden hana) B) Yaz mevsimi gisinde yanlış açıklanmıştır? Yaz mevsimi A) Yarım Küre nin Orta kuşağındaki kıtaların Serinletici etki yapar batı kıyıları doğu kıyılarından sıcaktır. lıtıcı etki yapar C) B). ve. noktaların yıllık sıcaklık farkları. ve. D) Kış mevsimi Gündüz noktaların yıllık sıcaklık farklarından daha azdır. C) V. noktanın yıllık sıcaklık ortalaması V. noktadan Serinletici etki yapar daha yüksektir. lıtıcı etki yapar E) D) Tropikal kuşakta kıtaların doğu kıyıları batı kıyıla- Gece rından soğuktur. E). noktanın yıllık sıcaklık ortalaması. noktadakin- den daha düşüktür. Serinletici etki yapar 7. B 8. A 9. E. D 157

9 BÖLÜM ÜNİTE Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin iklim özelliklerini belirleyen etmenler arasında yer almaz? A) Doğal bitki örtüsü B) Okyanus akıntıları C) Enlem derecesi D) Yükseklik E) e göre konum 15. Aşağıdakilerden hangisi, yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilemez? A) Kış sıcaklıklarının Sibirya da çok düşük olması B) Ekvatoral bölgede yüksek alanlara yerleşilmesi C) Ekvatoral bölgede buzullara rastlanması D) Yükselen havanın yağış bırakması E) Himalayalar da buzul etkisinin geniş olması. Enlemleri ve yükseltileri aynı olan komşu iki merkezin yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki fark sürekli ve fazla ise, aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni olabilir? A) Güneş ışınlarının geliş açısı farklılığı B) e göre konum farklılığı C) Yağış rejimi farklılığı D) Güneşlenme süreleri farklılığı E) Bitki örtüsünün farklılığı 1. İngiltere nin batı kıyıları ile Kanada nın doğu kıyıları, aynı enlemlerde yer almasına karşın, yıllık sıcaklık ortalamaları birbirinden çok farklıdır. Bu sıcaklık farkı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Enlem B) Okyanus akıntıları C) Sürekli rüzgârlar D) Yükselti E) Bakı 13. Yılın en yüksek sıcaklığının ocak, en düşük sıcaklığının ise temmuz ayında ölçüldüğü bir merkez için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A) Sıcak okyanus akıntılarından etkilenmesi fazladır. B) Çöllere oldukça yakın bir merkezdir. C) Bitki örtüsü oldukça gürdür. D) Yarım Küre de yer almaktadır. E) En fazla yazın yağış alır. 17. Yeryüzü, gündüz Güneş ten aldığı enerjiyi gece geri vererek soğur. Bu duruma ışıma denir. Aşağıdaki şehirlerden hangisinide ışıma daha az olur? A) Trabzon B) Ankara C) Konya D) Malatya E) Diyarbakır 14. Ülkemizde deniz kıyıları hariç, dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha yoğun nüfusludur. Bu gözlem, sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye örnek gösterilebilir? A) Yükselti B) Bakı C) Enlem D) Bitki örtüsü E) sallık. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı sıcaklığı etkileyen önemli bir etmendir. Aşağıdakilerden hangisi bir yerde Güneş ışınlarının düşme açısını etkileyemez? A) Günün saati B) Mevsimler C) Eksen eğikliği D) Yükselti E) Enlem A. B 13. D 14. B 15. A 1. B 17. A. D

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya

5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya ÖLÜM 5 asınç - Rüzgârlar 1. Atmosfer basıncı yere ve zamana bağlı olarak değişir. una göre, aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişimi ve dağılışı üzerinde etkili değildir? A) Yer çekimi ) Sıcaklık

Detaylı

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır.

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır. SICAKLIK İklim elemanlarının en önemlisi olan sıcaklık, canlı hayatı, coğrafi olaylar ve diğer iklim elemanları temelden etkilemektedir. Örneğin yağışın oluşabilmesi için yeryüzündeki suların buharlaşıp

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yvzkymkc@gmail.com 2 Atmosferi hangi coğrafya dalı inceler? Klimatoloji 4 Asal Gazlar 0,96% Oksijen 20,95% Azot 78,07% ASAL GAZLAR

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 -

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 - İKLİM ELEMANLARI Kısa sürede hava durumunu, uzun sürede ise iklimi oluşturan elemanlara iklim elemanları denir. Bu iklim elemanları ise; Sıcaklık, Basınç, Rüzgar, Nem ve Yağıştır. ANTİBİYOTİK BİLGİ Bu

Detaylı

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE cografya cepte BASINÇ İKLİM BİLGİSİ 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler 14 TON Atmosfer basıncıyla, ortalama fiziğe sahip bir insanın üstüne 14 ton ağırlık yüklenmiş gibidir.

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 102 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 2. BÖLÜM DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 1. Dünya'nın Şekli... 38 2. Dünya'nın Hareketleri... 40 3. Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler... 43 4. İklim Kuşakları... 45 5. Eksen

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su Döngüsü: döngüsü NEMLİLİK nem

NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su Döngüsü: döngüsü NEMLİLİK nem NEMLİLİK VE YAĞIŞ Yeryüzünde yaşamın en önemli öğelerinden biri olan su, atmosferde katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Su, her derecede gaz haline geçebilir. Sıcaklık 0 C nin altına düşünce donarak, katı

Detaylı

MEVSİMLER VE OLUŞUMU

MEVSİMLER VE OLUŞUMU MEVSİMLER VE OLUŞUMU Mevsimler Güneş in gün dönümü ve gece gündüz eşitliği noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya nın Güneş çevresindeki

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ

SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ DERSİN İÇERİĞİ ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATMOSFERİN KATLARI GÜNEŞ DÜNYA 1. Hafta ATMOSFERİN ÖNEMİ 1. Güneşten gelen ultraviyole ışınlara karşı siper görevi

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 TROPİKAL OLAYLAR Ekvatoral Trof (ITCZ) Her iki yarım kürede subtropikal yüksek basınçtan nispeten alçak basınca doğru

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır.

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır. BÖLÜ Test İklim Tipleri 1. 1 4. Yeryüzünde sıcak, ılıman ve soğuk iklimler gibi makro klima tipler yanında bu tiplerden az çok ayrılan mikro klima tipler de vardır. şağıdakilerden hangisi makro klima tiplerle

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ Doruk Aksel Anil YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları

Detaylı

METEOROLOJİ. VI. Hafta: Nem

METEOROLOJİ. VI. Hafta: Nem METEOROLOJİ VI. Hafta: Nem NEM Havada bulunan su buharı nem olarak tanımlanır. Yeryüzündeki okyanuslardan, denizlerden, göllerden, akarsulardan, buz ve toprak yüzeylerinden buharlaşma ve bitkilerden terleme

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı METEOROLOJİ IV. HAFTA: Hava basıncı HAVA BASINCI Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 3. Atmosferin tabakaları

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 3. Atmosferin tabakaları Havacılık Meteorolojisi Ders Notları 3. Atmosferin tabakaları Yard.Doç.Dr. İbrahim Sönmez Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. Đklimi oluşturan bu öğelerden birinin

Detaylı

Prof.Dr. Tolga ELBİR. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir.

Prof.Dr. Tolga ELBİR. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir. Prof.Dr. Tolga ELBİR Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca/İzmir E-mail : tolga.elbir@deu.edu.tr Meteoroloji Bilim Dalı Atmosferde meydana gelen hava olaylarının

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık METEOROLOJİ III Hafta: Sıcaklık SICAKLIK Doğada 2 tip denge var 1 Enerji ve sıcaklık dengesi (Gelen enerji = Giden enerji) 2 Su dengesi (Hidrolojik döngü) Cisimlerin molekülleri titreşir, ancak 273 o C

Detaylı

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ SORU BANKASI Tamamı

Detaylı

METEOROLOJİ SICAKLIK. Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi

METEOROLOJİ SICAKLIK. Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi METEOROLOJİ SICAKLIK İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü Sıcaklık havacılıkta büyük bir öneme sahiptir çünkü pek çok hava aracının performans parametrelerinin hesaplanmasına

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları Koordinat Sistemi 1 Soru 01 Bir haritanın ölçeğinin küçültülmesi durumunda; I. hata payı, II. ayrıntıyı gösterme gücü, III. gerçek alan ile harita alanı arasındaki

Detaylı

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. ÜN KONUSU TÜRKİYE NİN MATEMATİK KONUMU ÖZEL TARİHLER VE TÜRKİYE NİN ÖZEL KONUMU ÜN İÇERİĞİ SAYFA NO Coğrafi Konum 1 Türkiye nin Matematik Konumu ve Sonuçları 3 Günün Sorusu 8 Özel

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

Rüzgar Çeşitleri. Rüzgar Nedir?

Rüzgar Çeşitleri. Rüzgar Nedir? Özel Bölümü Nedir? Çeşitleri 1 - Sürekli lar Alizeler Batı ları Kutup ları 2 - Mevsimlik Devirli lar (Musonlar) Yaz Musonu Kış Musonu 3 - Yerel lar 3.1 Meltemler (Günlük Devirli lar) a) Kara ve Deniz Meltemleri

Detaylı

ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATMOSFER ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Athmo Nefes Sphere Küre 13000 km. 200 km. Denizler 4 km. ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Atmosfer: Yerkürenin etrafını çevreleyen yoğunluğu yükseklikle azalan,

Detaylı

Yandaki SOS oyununda toplam 100 tane kutu vardır. Bu oyunda en fazla 100 tane harf kullanabiliriz. MAKSİMUM NEM

Yandaki SOS oyununda toplam 100 tane kutu vardır. Bu oyunda en fazla 100 tane harf kullanabiliriz. MAKSİMUM NEM NEMLİLİK VE YAĞIŞ Su buharına nem denir. Miktarı bazen azalan bazen çoğalan ve yağışları oluşturan nem atmosferin en alt katmanı olan troposferde en çok bulunur. Nem le ilgili olarak nem konusunu, yoğunlaşma

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Meteoroloji Meteoroloji, içinde yaşadığımız atmosfer tabakasının

Detaylı

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 1. MATEMATİK KONUM A. Paraleller(Enlemler) 20 Kuzey Paraleli Paralellerin Özellikleri: 90 Ekvator 90 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Ekvator un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere,

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 YEREL RÜZGARLAR MELTEMLER Bu rüzgarlar güneşli bir günde veya açık bir gecede, Isınma farklılıklarından kaynaklanan

Detaylı

1. E 2. C 3. E 4. A 5. B 6. E 7. C

1. E 2. C 3. E 4. A 5. B 6. E 7. C BÖLÜM 5 Nem - Yağış 1. Atmosferdeki su buharının kaynağı yeryüzündeki buharlaşmadır. Aşağıdakilerden hangisinin buharlaşmayla ilgisi yoktur? A) Basınç B) Buharlaşma yüzeyi C) Rüzgâr D) Sıcaklık E) Boylam

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 9. Rüzgar

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 9. Rüzgar Havacılık Meteorolojisi Ders Notları 9. Rüzgar Yard.Doç.Dr. İbrahim Sönmez Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü isonmez@omu.edu.tr

Detaylı

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C değiştirmek için alınması gereken ya da verilmesi gereken ısı miktarına ÖZ ISI denir. Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Birimi J/g C dir.

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU..Türkiye nin Matematik(Mutlak) Konumunun Sonuçları Değerli arkadaşlar, Türkiye 36-42 Kuzey paralelleri, 26-45 Doğu Meridyenleri arasında yer alır. Türkiye; Kuzey yarım Kürenin

Detaylı

DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ

DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ DÜNYAMIZIN KATMANLARI Uzaydan çekilen fotoğraflara baktığımızda Dünya yı mavi bir küreye benzetebiliriz. Bu durum, Dünya yüzeyinin çoğunluğunun su ile kaplı olmasının

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Taşların fiziksel etkiler sonucunda küçük parçalara ayrılmasına denir. Fiziksel çözülme, taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapısında herhangi

Taşların fiziksel etkiler sonucunda küçük parçalara ayrılmasına denir. Fiziksel çözülme, taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapısında herhangi TOPRAK Yer kabuğunu oluşturan çeşitli kaya ve minerallerin fiziksel ve kimyasal yoldan ayrışmasıyla meydana gelen, içinde son derece zengin flora, hayvan varlığı barındıran ve inorganik maddeler ile hava,

Detaylı

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur?

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur? COĞRAFYA, yeryüzünü oluşturan doğal ortamların özelliklerini, Dünya üzerindeki dağılışlarını; doğal ortamla insan toplulukları ve etkinlikleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi nedenleriyle birlikte

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SNF YGS GRUBU 1 1. Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensel lik (neden-sonuç)

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 ATMOSFER Atmosfer, yerçekimi ile dünyanın çevresinde duran ve dünyayı çepeçevre saran gazlar topluluğudur. Bu gazlar dünya ile

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. ATMOSFER ve İKLİM. Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi

DOĞAL SİSTEMLER. ATMOSFER ve İKLİM. Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi Konu Değerlendirme Testi 144 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 3. BÖLÜM ATMOSFER ve İKLİM 1. Atmosfer, Hava Durumu ve İklim... 54 Konu Değerlendirme Testi - 5... 57 2. Sıcaklık... 59 Konu Değerlendirme Testi - 6... 66 3. Basınç... 67 4.

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-Yağış. 2.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-Yağış. 2.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 2.Hafta Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-Yağış Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-terleme Yağış Yüzeysel akış Yeraltına süzülme

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 Climate - İklim Geniş sahalarda uzun yıllar hava şartlarının ortalamalarıdır. Hava durumu, anlık hava şartlarını

Detaylı

I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır.

I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır. I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır. Fosil yakıtlar, çoğu yeşil bitkilerin fotosentez ürünü

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER

4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER 4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER ve ÖZELLİKLERİ Dünyamızı çepeçevre saran ve çeşitli gazların karışımından oluşan tabakaya atmosfer adı verilir. Atmosferin Katları Atmosfer, yerçekimi etkisiyle iç

Detaylı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı GENEL JEOLOJİ y e r i n d ı ş o l a y l a r ı D I Ş D İ N A M İ K y e r i n d ı ş o l a y l a r ı - Dış olayların genel değerlendirmesi - İklim - Ayrışma - Deniz ve okyanusların genel özellikleri - Dış

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir? SNF İnsan, Doğa ve Çevre 1. İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Jeomorfoloji B) Hidrografya ) Klimatoloji

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI.. OKULU 2.DÖNEM 9/ SINIFI COĞRAFYA DERSİ 1. YAZILISI ADI SOYADI:...SINIF NO..PUAN 1. Yukarıdaki

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

BASINÇ VE RÜZGÂRLAR BASINÇ hava atmosfer basıncı barometre milibar barograf 1- Normal Hava Basıncı: normal hava basıncı

BASINÇ VE RÜZGÂRLAR BASINÇ hava atmosfer basıncı barometre milibar barograf 1- Normal Hava Basıncı: normal hava basıncı BASINÇ VE RÜZGÂRLAR BASINÇ Atmosfer çeşitli gazların karışımıdır. Her madenin olduğu gibi gazların da bir ağırlığı vardır. Atmosferi oluşturan gazların yere uygulamış olduğu basınca, hava veya atmosfer

Detaylı