Türk-Đngiliz Kültür Derneği ile Birliktelik Adımı için...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk-Đngiliz Kültür Derneği ile Birliktelik Adımı için..."

Transkript

1

2 TÜRK-ĐNGĐLĐZ KÜLTÜR DERNEĞĐ, ÖĞÜNÇ DUYACAĞINIZ ÇALIŞMALARDA GÜVENĐLĐR KURULUŞ OLARAK 62 YILIN DENEYĐMĐ ĐLE YANINIZDA OLSUN ĐSTERSENĐZ, Türk-Đngiliz Kültür Derneği ile Birliktelik Adımı için...

3 Đşbirliğine Davet Đsim benzerlerinin sahip olamadığı TÜRK kelimesini, kuruluşu 1951 den bu yana taşıyan tek dernek Türk-Đngiliz Kültür Derneği; yarım yüzyılı aşan adı, ve bu adın getirdiği görev ve sorumluluk anlayışı kapsamında yürüttüğü faaliyetlerinde, varlığının doğal süreci içerisinde bir Marka olmuştur. Đşleyiş ve faaliyetlerinde öncü kuruluş olarak gerçekleştirdiği etkinliklerinin yansımalarını Türkiye geneline taşıma arzusunda olan Türk-Đngiliz Kültür Derneği, Ankara dışında faaliyette bulunan prestijli kuruluşlara, Derneğin Yabancı Dil Kurslarının isim, logo ve amblem kullanım hakkını vermek üzere çalışmalar başlatmıştır. Bu kapsamda ilk birlikteliğimiz Özel Kocaeli Türk-Đngiliz Kültür Derneği Yabancı Dil Kursu Eylül 09 itibarıyla etkinliklerine başlamıştır. standartları, ilke ve kuralları ile hizmet kalitesini sürdürebilmek inancına sahip olan nitelikli eğitim kuruluşlarını, nın 62 yıllık bilgi birikimi ve deneyimini, bu süreç içerisinde benimsediği genel prensipler ile uyumlu çalışmalar göstermeye hazır oluşumlarda paylaşmak, güvenilir birliktelik adımını atmaya davet ederiz. markasını taşımak üzere Başvuru Koşulları: 5580 sayılı kanun nezdinde Özel öğretim kurumu statüsünde olup, en az üç yıl deneyime sahip eğitim kurumu olmak, Aynı alanda faaliyet gösteren bir başka kurum ile ilişkisi olmamak, TBA nın talep edeceği teminat mektubunu sunacak mali yeterlikte olmak. Başvuru koşullarını taşıyan Kuruluşların birliktelikten beklentilerini içeren ilgi mektuplarını: Kuruluş bilgisi, ileriye dönük hedef ve planları, mevcut programları, öğretmen, öğrenci, derslik sayıları, başvurulan bölge bilgisi ve ilgili yetkilisinin özgeçmişi ile birlikte- ve Türk-Đngiliz Kültür Derneği, Bestekar Sokak No: Kavaklıdere-Ankara posta adresine göndermelerini rica ederiz.

4 FARKLIDIR GÜÇLÜDÜR GÜVENĐLĐRDĐR SAYGILIDIR

5 FARKLIDIR Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasındaki mevcut kültür ilişkilerini Türkiye yönünden geliştirmek ve kuvvetlendirmek amacı doğrultusunda, iki ülke arasındaki mevcut kültür anlaşmaları çerçevesinde, 1951 yılında kurulmuştur. Dil Eğitimi ve Kültür etkinliklerini, deneyimi, birikimi, ilkeli yönetim ve öğretim kadrolarıyla köklü bir merkez olarak Đngilizce öğretimine, topluma, kültür varlıklarına, çevreye ve doğaya duyarlı ve saygılı olmak ilkesiyle yürütür. 62 yıldır, kar amacı taşımadan ve kazanç paylaşmadan sürdürdüğü faaliyetleri ile aralıksız hizmet vermeye devam eden bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Cambridge Üniversitesi nin Yabancı Dil Olarak Đngilizce öğrenenler için hazırladığı ve uluslararası geçerliliği olan Đngilizce Dil Sertifikalarını (Avrupa Dil Portfolyosu na yalnızca Cambridge Üniversitesi Sertifikaları yerleştirilebilmektedir) edinebilmek için gerekli sınavları Türkiye genelinde vermeye yetkili sınav merkezidir. TBA kültür ve sanat etkinlikleri herkese açık ve ücretsizdir. Türk ve Đngiliz kültür-sanat yaşamından kesitlere yer verilen sergi, konser, konferans, panel, slide ve film gösterileri gibi etkinlikler her yıl Ekim-Mayıs ayları arasında düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ankara da 1996 yılında bir başka ĐLK olarak başlatılıp yürütülmekte olan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminer grup çalışmaları ve bu çalışmaların yerinde gözlemlenmesini mümkün kılan Arkeoloji Gezi Programları, katılımcıların yoğun ilgisi ile sürdürülmektedir. Türk-Đngiliz Kültür Derneği, genç kuşaklara yoğunlaşmış bir STK olarak AB fon programları çerçevesinde katıldığı çeşitli AB Projeleri ile, ülkemizin Avrupa Birliği sürecine, topluma yararlı olduğuna inandığı faaliyetler ile katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda Avrupa Ufukları ve Mozaik proje çağrısına, sahibi olarak hazırlayıp yürüttüğü F.A.C.E.-Familiarising with the Arts and Culture of Europe- projesi, TBA etkinliklerinin daha geniş platformlarda paylaşılması ile birlikte deneyim, birikim ve gücüne yeni açılımlar kazandırması açısından özel önem taşımaktadır.

6 GÜÇLÜDÜR Đngilizce Dil Eğitiminde 62 yıldır LĐDER kuruluş olan TBA da eğitim; bilinçli, etkin, tutarlı yöntemlerle uygulanan öğretim programları ve tümü üniversite mezunu, uluslararası eğitim formasyonuna sahip nitelikli Türk ve Yabancı eğitmen kadrosu ile dil eğitiminde öncü kuruluş olmanın görev ve sorumluluk anlayışı çerçevesinde yürütülmektedir. Uluslararası standart ve düzey tanımlarında, yenilikçi bakış açısı ile düzenli olarak güncellenen programlarla, başta Genel Đngilizce, Beceri Odaklı Đngilizce, Đş Đngilizcesi, Sınavlara Hazırlık, Sektörel Đngilizce programları ile kişiye özel ve amaca yönelik One-to-One programları ve kamu kuruluşları, özel kuruluşlar veya kişilerin kendi aralarında oluşturabilecekleri gruplar için Proje programları TBA nın zengin kurs seçeneklerini oluşturur. Bunların yanısıra ders saatleri dışında ayrı düzey programlarında ücretsiz sunulan Extra+ etkinlikler, lider kuruluş olarak kaliteli dil eğitiminde ilk defa TBA nın sunduğu bir diğer ayrıcalıktır. Bugüne kadar binlerce kişiye Đngilizce öğretmiş, farklı sektör kuruluşları için değişik içerik ve yoğunluklarda kurslar düzenlemiş olan Türk-Đngiliz Kültür Derneği, kar amacı taşımadan ve kazanç paylaşmadan yürüttüğü eğitim programlarındaki rolünü yalnızca Đngilizce ve Türkçe kursları düzenlemekte görmeyerek, düzenlediği seminerlerle gerek istihdam ettiği öğretmenlerinin, gerekse Türkiye genelinde Đngilizce öğretmenlerinin mesleki açıdan gelişme ve yetişmelerine yönelik programları da başarı ile sürdürmektedir.

7 GÜVENĐLĐRDĐR TBA Sınavları- Türk-Đngiliz Kültür Derneği, uluslararası standartlarda geliştirdiği ve yaygın geçerliliğe sahip, tarafsızlığı ve güvenilirliği kanıtlanmış Đngilizce yeterlilik ve düzey belirleme sınav uygulamaları ile pek çok kişi, kamu ve özel sektör kuruluşları için yılların deneyimi ve birikimi ile hizmet vermektedir. Cambridge ESOL Sınavları- Türk-Đngiliz Kültür Derneği Uluslararası geçerliliği olmasının yanısıra, Avrupa Konseyi Dil Düzey Tanımları ile uyumlu ve Avrupa Dil Portfolyosu için gerekli Đngilizce dil sertifikalarını vermeye yetkin tek kurum olan Cambridge Üniversitesi nin ESOL sınavlarını -YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT- tüm Türkiye de vermeye yetkili sınav merkezidir. Her yıl 50 den fazla ülkede yaklaşık 200 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Cambridge Üniversitesi dil yeterlilik sınavları, Đngilizce eğitimine dünya genelinde bir standart getirmeyi amaçlar. Uluslararası standartlarda sürdürdüğü kaliteli hizmet anlayışını, kazandığı Cambridge Üniversitesi ESOL Sınavlar Merkezi ünvanı ile bir adım öne taşıyan Türk-Đngiliz Kültür Derneği, ülkemizde binlerce öğrenciye bu sınavlar aracılığı ile Đngilizce düzeylerini bilimsel veriler ışığında görme, edindikleri sonuçları karşılaştırma ve başarılarını aileleri ve okulları ile paylaşma imkanı sağlamaktadır. TBA nın kuruluş amaçları doğrultusunda ve kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde yürüttüğü bir diğer faaliyet alanı ise Đngiltere deki saygın dil okullarına gitmeyi arzu edenlere sunduğu ücretsiz danışmanlık hizmetidir.

8 SAYGILIDIR Türk-Đngiliz Kültür Derneği, kar amacı taşımadan ve kazanç paylaşmadan, Kalite Yönetimi prensipleri ile yürüttüğü işleyiş ve faaliyetlerinde; kanunların gerektirdiği tüm işveren yükümlülüklerini uygulaması, eşitlik ilkesine dayanan ve kişiye göre değişmeyen ücret politikası ile; Đngilizce öğretimine, Topluma, Kültür varlıklarına, Çevreye ve doğaya duyarlı ve saygılı bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

9 MARKA NIN ĐSĐM-LOGO-AMBLEM KULLANIMI Birincil Koşullar Sağlanacak Olanaklar Yararlanılabilecek Diğer Olanaklar Yükümlülükler

10 BĐRĐNCĐL KOŞULLAR BĐNA Etkinlik saatlerinde en az bir güvenlik elemanı bulundurmak, Sürekli internet bağlantısı kurmak, Aydınlık, ferah, temiz bir çalışma ortamı sağlamak, Genel Đngilizce Kurslarında grupların en çok 16 kişiden oluşmasına özen göstermek, Çok amaçlı kullanım için bir salon ayırmak (55 m2) TABELA VE PANOLAR Tabelalarda Merkezce verilecek isim ve logoyu belirlenecek boyut ve renkler ile kullanmak, Bina girişinde belirlenecek görülebilir bir noktaya: o Merkez in tüm etkinliklerinin duyurulacağı bir pano yerleştirmek, o Merkez ve marka kullanıcılarının panosunu yerleştirmek, TANITIM Yalnızca Merkez tarafından verilecek web adresini ve sitesini kullanmak, Tüm tanıtım materyalinde ve web sitesinde Merkez tarafından verilecek isim-logoyu belirlenecek boyut ve renkler ile kullanmak,

11 SAĞLANACAK OLANAKLAR Yabancı dil kursu faaliyetlerinde Özel xxxxxxx Türk-Đngiliz Kültür Derneği Yabancı Dil Kursu isim, amblem ve logosunu kullanmak, Aşağıda sıralanan alanlarda karşılıklı belirlenecek biçim ve sıklıkta Merkez in danışmanlığından yararlanmak: o Yönetim o Prosedürler ve mevzuat o Yurt içi dil eğitimi o Yurt dışı dil eğitimi o Kültür Sanat Merkez tarafından her akademik yıl düzenlenecek öğretmen hizmet-içi eğitim / seminer çalışmalarından yararlanmak, Personel ve öğretmen alımlarının ilana çıkış yöntemi ve değerlendirme sürecinde destek hizmeti almak, Eğitim materyali-kaynak önerileri ve bunların ilgili kitabevlerinden indirimli sağlanmasından yararlanmak, Merkez ve diğer marka kullanıcılarının web sitelerinde yer almak. Merkezin hazırlayıp vereceği web sitesi ve e-posta adresini kullanmak. Merkez ulusal ve yerel yazılı ve görsel reklamlarında yer almak. YARARLANILACAK DĐĞER OLANAKLAR Merkezin organize ettiği yerel ya da uluslararası sınavlara katılımı sağlanan her aday için, belirlenecek kişibaşı komisyon ödenir. Merkezin yapacağı hizmet sözleşmeleri protokollerinde yüklenici sıfatıyla üstlenilecek işlerde, belirlenecek hizmet komisyonu ödenir. Merkezin bağlantılı olduğu yurtdışı dil okulu kanalı ile yurtdışına gönderilecek her öğrenci için, belirlenecek kişibaşı komisyon ödenir. Merkez, düzenlenecek kültür-sanat organizasyonlarında kurum-kişi bağlantılarının sağlanmasına destek hizmeti sağlar,

12 YÜKÜMLÜLÜKLER Merkezden Olur Alınması Gereken Hususlar Göresel, yazılı ya da sanal ortamda kullanmayı planladığı reklam ve metin görüntülerini kullanmadan önce Merkezin onayı alınır. Eğitim programları ve öğretmen ile yönetim kadrosu istihdamındaki ekleme ve çıkarmalarda Merkezin onayı alınır. Sunulacak kampanya çalışmaları ilan öncesinde Merkez ile paylaşılarak olur alınır. Organize edilecek sosyal-kültürel aktiviteler öncesinde Merkez ile görüşülerek olur alınır. Merkezle Birlikte Yürütülecek Hususlar Etkinlik alanını genişletmek üzere Merkez ile eşgüdümlü projeler üretilir. Etkinlik alanını genişletmek üzere uluslararası (AB projeleri gibi) projeler Merkez ile eşgüdümlü üretilir. TBA adının duyurulması amacıyla, bölgedeki belediye, üniversite, basın, sivil toplum kuruluşu vb. oluşumlarla işbirlikleri için görüşmelerde bulunulur. Đleriye dönük hedef ve planlar her eğitim yılı öncesinde Merkez ile birlikte belirlenir. Diğer Yapılacak tüm toplantılara katılınır. Merkez tarafından istenebilecek raporlama, istatistik vb. çalışmaları süresi içinde sunulur.

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OCAK 2015 TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı